V - IBM

Transkript

V - IBM
IBM Real-time Compression Appliance
Sürüm 4 Yayın 1
Kuruluş ve Planlama Kılavuzu
GI19-0116-04
Not
Bu bilgileri kullanmadan önce, “Özel Notlar” sayfa 39 altındaki genel bilgileri okuduğunuzdan emin olun.
İthalatçı firma:
v IBM Türk Ltd. Şti.
v Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza B Blok
v 34330, Levent, Istanbul
v Tel: +90 212 317 1000
v Faks: +90 212 2780437
v htpp://www.ibm.com
Beşinci basım
Bu basım, IBM Real-time Compression Appliances (RTCA'lar) STN7800 (2452-780) ürününün Sürüm 4 Yayın 1 sürümü ve yeni
basımlarda aksi belirtilmedikçe sonraki tüm yayın düzeyleri ve değişiklikler için geçerlidir.
© Copyright IBM Corporation 2010, 2013.
İçindekiler
Şekiller . . . . . . . . . . . . . . . v
Çizelgeler . . . . . . . . . . . . . vii
Güvenlik ve ortam ile ilgili notlar . . . . ix
Güç kabloları . . . . . .
Güvenlik bilgileri . . . . .
Güvenlik bilgisi bildirimleri .
Güvenlik bildirimleri ve etiketler .
Çevreyle ilgili uyarılar . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. ix
. ix
. xi
. . . . . . . xviii
. . . . . . . . xix
Depolama sistemlerinin yapılandırılması . .
Depolama sistemi eklenmesi. . . . .
Depolama sisteminin değiştirilmesi. . .
Depolama sisteminin silinmesi . . . .
Depolama arabirimlerinin yapılandırılması .
Depolama arabirimi eklenmesi . . . .
Depolama arabiriminin değiştirilmesi . .
Depolama arabiriminin silinmesi . . .
Sıkıştırma süzgeçlerinin yapılandırılması . .
Bir paylaşımın sıkıştırma süzgeci listesinden
kaldırılması . . . . . . . . . .
Kuruluşun doğrulanması . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
24
25
27
27
27
28
28
29
29
.
.
.
.
.
.
. 30
. 30
Bu belge hakkında . . . . . . . . . xxi
Bu kılavuzu kimler okumalı? . . .
Bilgi, yardım ve teknik destek alınması
Çevrimiçi yardım alınması . . .
Aramadan önce . . . . . .
Belgelerin kullanılması . . . .
Donanım Hizmeti ve Desteği . .
Sözleşmeler ve lisans bilgileri . . .
Yayınlar ve ilişkili bilgiler . . . .
Belge biçimi . . . . . . . .
IBM yayınlarının siparişinin verilmesi
Görüşlerin gönderilmesi. . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. xxi
. xxi
. xxi
. xxii
. xxii
. xxii
. xxii
. xxiii
. xxiv
. xxiv
. xxv
.
Bölüm 1. Sıkıştırma araçlarına genel
bakış . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Sıkıştırma araçları nasıl çalışır? . . . . . . .
Tek ve birden çok arabirim yapılandırmaları . . .
Sıkıştırma süzgeçleri . . . . . . . . . .
Donanım . . . . . . . . . . . . . .
Temel model yapılandırmaları . . . . . .
Teknik belirtimler . . . . . . . . . .
Yazılım . . . . . . . . . . . . . .
IBM Real-time Compression Appliance teknolojisi
Unified Protocol Manager özelliği . . . . .
Monitoring and Reporting Manager özelliği . .
Capacity Advisor özelliği . . . . . . .
Depolama performansı etmenleri . . . . .
Yüksek kullanılabilirlik . . . . . . . . .
Bölüm 2. Kuruluşun planlanması
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 1
. 2
. 4
. 4
. 5
. 9
. 10
. 10
. 10
. 11
. 11
. 11
. 12
. . . 13
Bölüm 3. Donanımın kurulması . . . . 15
Bölüm 4. Sıkıştırma araçlarının web
arabirimi ile yapılandırılması . . . . . 17
Uzaktan yönetimin yapılandırılması . . . .
Otomatik Destek özelliğinin yapılandırılması . .
Bağların yapılandırılması. . . . . . . .
Köprülerin yapılandırılması . . . . . . .
Bağların ya da köprülerin kaldırılması . . .
Depolama arabirimlerine ve LAN'lara bağlanılması
Yönlendirme çizelgelerinin yapılandırılması . .
© Copyright IBM Corp. 2010, 2013
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
17
19
21
21
23
23
24
Ek A. Random Access Compression
Engine teknolojisi kavramları . . . . . 31
Sıkıştırma oranı . . . . . . .
Blok düzeyinde veri erişimi . . . .
Genel İnternet dosya sistemi süzgeçleri
Ağ dosya sistemi süzgeçleri . . . .
Karma erişim kipi . . . . . . .
Compression Accelerator özelliği . .
Bağlantı birleştirme . . . . . .
Topoloji keşfi . . . . . . . .
Bağlantı durumu ikizlemesi . . . .
Yüksek kullanılabilirlik . . . . .
Birden çok IP adresi . . . . . .
Sanal yerel alan ağı etiketlemesi . .
Web tabanlı yönetim . . . . . .
Etki alanı adı sistemi . . . . . .
Hafif dizin erişimi iletişim kuralı . .
Otomatik Destek . . . . . . .
Basit ağ yönetimi iletişim kuralı. . .
Uzak syslog sunucusu. . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ek B. Değiştirilebilir sunucu bileşenleri
31
31
31
31
32
32
32
32
32
32
33
33
33
33
33
33
33
34
35
Özel Notlar . . . . . . . . . . . . . 39
Ticari markalar. . . . . . . . . . . . .
Onay bildirimi . . . . . . . . . . . . .
Elektronik yayılım bildirimleri . . . . . . . .
FCC Bildirimi . . . . . . . . . . . .
Industry Canada Uyum Bildirimi . . . . . .
Avustralya ve Yeni Zelanda Sınıf A Bildirimi. . .
Avrupa Birliği Elektromanyetik Uyumluluk Yönergesi
Almanya Elektromanyetik Uyumluluk Yönergesi .
Çin Halk Cumhuriyeti Sınıf A Bildirimi . . . .
Tayvan Sınıf A Bildirimi . . . . . . . . .
Tayvan İletişim Bilgileri . . . . . . . . .
Japonya Voluntary Control Council for Interference
Sınıf A Bildirimi . . . . . . . . . . .
JEITA Bildirimi . . . . . . . . . . .
KCC Sınıf A Bildirimi . . . . . . . . .
Rusya EMI Sınıf A Bildirimi . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
40
40
40
40
41
41
41
41
42
43
43
.
.
.
.
43
43
44
44
iii
Dizin. . . . . . . . . . . . . . . . 45
iv
Kuruluş ve Planlama Kılavuzu
Şekiller
1.
2.
3.
4.
Veri akışı - yazma . . . .
Veri akışı - okuma . . . .
Tek bağlantılı ağ yapılandırması
Ağ yapılandırması - bağlama .
© Copyright IBM Corp. 2010, 2013
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
2
3
4
5.
6.
7.
8.
STN7800 ön panel bileşenleri . . .
STN7800 arka panel bileşenleri . .
STN7800 arka panel ışıklı göstergeleri
STN7800 Sunucu Bileşenleri. . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 5
. 7
. 8
. 35
v
vi
Kuruluş ve Planlama Kılavuzu
Çizelgeler
1.
2.
3.
4.
5.
Yardım, hizmetler ve bilgi için IBM web siteleri
xxi
Ürün sözleşmeleri ve lisans bilgileri . . . . . xxii
RTCA ürün yayınları . . . . . . . . . xxiii
RTCA garanti, bildirim ve lisanslama yayınları
xxiv
IBM System x3650 M4 belgeleri . . . . . . xxiv
© Copyright IBM Corp. 2010, 2013
6.
7.
8.
9.
STN7800 ürününe ilişkin fiziksel belirtimler . . . 9
STN7800 ürününe ilişkin teknik belirtimler . . . . 9
STN7800 için işletim ortamı . . . . . . . . 9
STN7800 CRU'ları ve FRU'ları (2452-780) . . . 37
vii
viii
Kuruluş ve Planlama Kılavuzu
Güvenlik ve ortam ile ilgili notlar
IBM Real-time Compression Appliances (RTCA'lar) ürününü kurmadan ve kullanmadan önce, ürüne ilişkin güvenlik
notlarını, çevreyle ilgili notları ve elektronik yayılım bildirimlerini gözden geçirin.
Güç kabloları
Güvenliğiniz için IBM® tarafından, bu IBM ürünüyle kullanılmak üzere topraklanmış bağlantı fişiyle birlikte bir güç
kablosu sağlanır. Elektrik çarpmalarını önlemek için güç kablosunu ve fişi, doğru olarak topraklanmış bir prizle
kullanın.
ABD ve Kanada'da kullanılan IBM güç kabloları UL (Underwriter's™ Laboratories) listelerinde yer alır ve CSA
(Canadian Standards Association) tarafından onaylanmıştır.
115 voltta çalışmak üzere tasarlanmış birimler için UL listelerinde yer alan ve CSA tarafından onaylanmış bir kablo
takımı kullanın. Bu kablo takımının özellikleri şöyledir: En fazla 15 ft uzunlukta, en az 18 AWG, SVT ya da SJT tipi,
üç ileticili kablo ve 15 amperlik, 125 voltluk, paralel iletkenli, topraklı bağlantı fişi.
230 voltta çalıştırılması düşünülen birimler için (ABD'de kullanım için): En az 18 AWG, Tip SVT ya da SJT, üç telli
kablodan oluşan ve UL tarafından listelenen ve CSA sertifikalı, en fazla 4,5 metre (15 feet) uzunluğunda ve ardışık
kanatlı, 15 amper anma değerine sahip, 250 voltluk topraklamalı tipte bağlantı fişi kullanın.
230 voltta (ABD dışında) çalışmak üzere tasarlanmış birimler için: Topraklamalı tipte bağlantı fişine sahip bir kablo
takımı kullanın. Kablonun, donatının kurulduğu ülkede uygulanan uygun güvenlik onaylarını almış olduğundan emin
olun.
Belirli bir ülke ya da bölgeye yönelik IBM güç kabloları genellikle yalnızca bu ülke ya da bölgede kullanılabilir.
Güvenlik bilgileri
IBM Güvenlik Bilgileri yayını, IBM System x sunucuları için İngilizce ve diğer dillerde hazırlanmış tüm güvenlik
bilgisi bildirimlerini içerir. Yayını IBM Real-time Compression Appliances Documentation Version 4 Release 1 CD'si
içinde ya da Destek portalında bulabilirsiniz.
Before installing this product, read the Safety Information.
Antes de instalar este produto, leia as Informações de Segurança.
Læs sikkerhedsforskrifterne, før du installerer dette produkt.
Lees voordat u dit product installeert eerst de veiligheidsvoorschriften.
Ennen kuin asennat tämän tuotteen, lue turvaohjeet kohdasta Safety Information.
© Copyright IBM Corp. 2010, 2013
ix
Avant d'installer ce produit, lisez les consignes de sécurité.
Vor der Installation dieses Produkts die Sicherheitshinweise lesen.
Prima di installare questo prodotto, leggere le Informazioni sulla Sicurezza.
Les sikkerhetsinformasjonen (Safety Information) før du installerer dette produktet.
Antes de instalar este produto, leia as Informações sobre Segurança.
Antes de instalar este producto, lea la información de seguridad.
Läs säkerhetsinformationen innan du installerar den här produkten.
x
Kuruluş ve Planlama Kılavuzu
Bu ürünü kurmadan önce güvenlik bilgilerini okuyun.
Güvenlik bilgisi bildirimleri
Önemli:
Bu belgedeki her bir dikkat ve tehlike bildirimi, bir sayıyla etiketlenir. Bu numara, İngilizce uyarı ya da tehlike
bildirimleriyle, Safety Information (Güvenlik Bilgileri) adlı belgede yer alan yerelleştirilmiş uyarı ve tehlike
bildirimleri arasında çapraz başvuru için kullanılır.
Örneğin, bir dikkat bildirimi “Bildirim 1” etiketini taşıyorsa, söz konusu dikkat bildirimine ilişkin çeviriler Güvenlik
Bilgileri belgesinde “Bildirim 1” altında yer alır.
Yordamları gerçekleştirmeden önce bu belgedeki tüm uyarı ve tehlike bildirimlerini okuduğunuzdan emin olun. Varsa,
aygıtı kurmadan önce sunucuyla ya da isteğe bağlı aygıtla birlikte gönderilen ek güvenlik bilgilerini okuyun.
Bildirim 1
Güvenlik ve ortam ile ilgili notlar
xi
TEHLİKE
Güç, telefon ve iletişim kablolarındaki elektrik akımı tehlikelidir.
Elektrik çarpması tehlikesinden kaçınmak için:
v Şimşek çakması gibi doğa olaylarının gözlendiği koşullarda hiçbir kabloyu takmayın ve çıkarmayın ya da
bu ürünün kuruluş, bakım ya da yeniden yapılandırma işlemlerini gerçekleştirmeyin.
v Tüm güç kablolarını doğru biçimde kablolanmış ve topraklanmış prize takın.
v Bu ürüne bağlanacak tüm donatıları doğru biçimde kablolanmış prizlere takın.
v Mümkünse, sinyal kablolarını takıp çıkarırken yalnızca tek bir elinizi kullanın.
v Ateşe, suya ve yapısal bir hasara maruz kalan hiçbir donatıyı çalıştırmayın.
v Kuruluş ve yapılandırma yordamlarında tersi belirtilmedikçe, aygıt kapaklarını açmadan önce bağlı güç
kablolarının, telekomünikasyon sistemlerinin, ağların ve modemlerin bağlantılarını sökün.
v Bu ürünü ya da bağlı aygıtları kurarken, taşırken ya da bunların kapaklarını açarken, kabloları aşağıda
gösterildiği biçimde takın ya da sökün.
Kabloları bağlamak için:
Çıkarmak için:
1. Tüm aygıtları kapatın.
1. Tüm aygıtları kapatın.
2. Önce tüm kabloları aygıtlara takın.
2. Önce, güç kablolarını prizden çekin.
3. Sinyal kablolarını bağlaçlara takın.
3. Sinyal kablolarını bağlaçlardan çıkarın.
4. Güç kablolarını prize takın.
4. Tüm kabloları aygıtlardan çıkarın.
5. Aygıtı AÇIN.
Bildirim 2
DİKKAT:
Lityum pili değiştirirken yalnızca Parça Numarası 33F8354 olan ya da üretici tarafından önerilen eşdeğer tipte
bir pil kullanın. Sisteminizde lityum pil içeren bir modül varsa, bu modülü yalnızca aynı üreticiden alacağınız
aynı modül tipiyle değiştirin. Pil lityum içerir ve uygun şekilde kullanılmaması, taşınmaması ya da atılmaması
durumunda patlayabilir.
Pilleri:
v Suya atmayın ya da sokmayın.
v 100°C (212°F) üstünde ısıtmayın.
v Onarmayın ya da parçalarına ayırmayın
Pili atarken, yerel yasa ve yönetmeliklere uyun.
Bildirim 3
xii
Kuruluş ve Planlama Kılavuzu
DİKKAT:
Lazer ürünleri (örneğin, CD-ROM'lar, DVD sürücüler, fiber optik aygıtlar ya da ileticiler) kurulduğunda,
aşağıdaki önemli noktalara dikkat edin:
v Kapakları hiçbir zaman çıkarmayın. Kapakların çıkarılması, lazer ürününün tehlikeli lazer ışıması
yapmasına neden olabilir. Bu aygıtın içinde onarılabilecek parça yoktur.
v Burada belirtilenlerin dışındaki denetimlerin ya da ayarlamaların kullanılması ya da yordamların
çalıştırılması zararlı radyasyona maruz kalınmasına yol açabilir.
TEHLİKE
Bazı lazer ürünler yerleşik Sınıf 3A ya da Sınıf 3B lazer diyodu içerir. Aşağıdaki noktalara dikkat edin.
Ürün açıkken lazer ışıması gerçekleşir. Işına bakmayın, optik araçlarla ışını doğrudan görüntülemeyin ve
ışına doğrudan temas etmeyin.
Bildirim 4
≥ 18 kg (39,7 lb)
≥ 32 kg (70,5 lb)
≥ 55 kg (121,2 lb)
DİKKAT:
Kaldırırken güvenlik önlemlerini alın.
Bildirim 5
DİKKAT:
Aygıt ve güç kaynağındaki açma/kapama düğmesi aygıta gelen elektrik akımını kesmez. Aygıtın birden çok güç
kablosu olabilir. Aygıtın tüm elektrik akımını kesmek için, tüm güç kablolarının güç kaynağı bağlantılarının
kesilmiş olduğundan emin olun.
Güvenlik ve ortam ile ilgili notlar
xiii
Bildirim 6
DİKKAT:
Aygıta bağlı olan güç kablosunun ucuna gerilim düşürücü parça takarsanız, kablonun diğer ucunu kolayca
erişebileceğiniz bir prize takın.
Bildirim 8
DİKKAT:
Bir güç kaynağının ya da aşağıdaki etiketin üzerinde bulunduğu parçaların kapağını hiçbir zaman çıkarmayın.
Bu etiketi taşıyan her bileşende tehlikeli düzeyde voltaj, akım ve enerji düzeyi bulunur. Bu bileşenlerin içinde
bakım yapılabilir parça yoktur. Bu parçalardan birinde bir sorun olduğundan şüpheleniyorsanız, bir servis
teknisyenine başvurun.
Bildirim 12
xiv
Kuruluş ve Planlama Kılavuzu
DİKKAT:
Aşağıdaki etiket yakınında sıcak bir yüzey olduğunu gösterir.
Bildirim 26
DİKKAT:
Raf düzenekli aygıtların üzerine herhangi bir nesne koymayın.
Bildirim 27
DİKKAT:
Yakınlarda hareketli parçalar var.
Bildirim 29
Güvenlik ve ortam ile ilgili notlar
xv
DİKKAT:
Bu donatı, dc besleme devresindeki topraklanmış iletkenin donatıdaki topraklama iletkenine bağlanmasını
sağlamak için tasarlanmıştır. Bu bağlantı gerçekleştirilirse, aşağıdaki tüm koşulların yerine getirilmesi gerekir:
v Bu donatı, doğrudan dc besleme sistemi topraklama elektrodu iletkenine ya da dc besleme sistemi topraklama
elektrodu iletkenin bağlandığı topraklama bağlantı ucu çubuğundaki ya da veriyolundaki bağlama atlama
kablosuna bağlanmalıdır.
v Bu donatı, aynı dc besleme devresinin topraklanmış iletkeni ile topraklama iletkeni arasında ve dc sisteminin
topraklama noktasında bağlantısı bulunan herhangi bir başka donatının hemen yakınına (örneğin, bitişik
kabinler) yerleştirilmelidir. DC sistemi başka yerde topraklanmamalıdır.
v DC güç kaynağı bu donatıyla aynı alanda bulunmalıdır.
v Anahtarlama ya da bağlantı kesme aygıtları dc kaynağı ile topraklama elektrodu iletkeninin bağlantı noktası
arasında bulunan topraklanmış devre iletkeninde olmamalıdır.
Bildirim 31
TEHLİKE
Güç, telefon ve iletişim kablolarındaki elektrik akımı tehlikelidir.
Elektrik çarpması tehlikesinden kaçınmak için:
v Şimşek çakması gibi doğa olaylarının gözlendiği koşullarda hiçbir kabloyu takmayın ve çıkarmayın ya da
bu ürünün kuruluş, bakım ya da yeniden yapılandırma işlemlerini gerçekleştirmeyin.
v
v
v
v
v
Tüm güç kablolarını doğru biçimde kablolanmış ve topraklanmış bir güç kaynağına takın.
Bu ürüne bağlanacak tüm donatıları doğru biçimde kablolanmış güç kaynaklarına takın.
Mümkünse, sinyal kablolarını takıp çıkarırken yalnızca tek bir elinizi kullanın.
Ateşe, suya ve yapısal bir hasara maruz kalan hiçbir donatıyı çalıştırmayın.
Kuruluş ve yapılandırma yordamlarında tersi belirtilmediği sürece aygıt kapaklarını açmadan önce,
aygıta bağlı AC güç kablolarının, DC güç kablolarının, ağ bağlantılarının, telekomünikasyon sistemlerinin
ve seri kabloların bağlantılarını kesin.
v Bu ürünü ya da bağlı aygıtları kurarken, taşırken ya da bunların kapaklarını açarken, kabloları aşağıda
gösterildiği biçimde takın ya da çıkarın.
Kabloları bağlamak için:
Çıkarmak için:
1. Bu ürüne takılacak tüm güç kaynaklarını ve donatıyı
KAPATIN.
1. Bu ürüne takılacak tüm güç kaynaklarını ve donatıyı
KAPATIN.
2. Sinyal kablolarını ürüne takın.
3. Güç kablolarını ürüne takın.
v AC sistemleri için araç girişlerini kullanın.
v AC sistemlerinde, tüm güç kablolarını gövde fişlerinden
çıkarın ya da AC güç dağıtım birimine giden gücü kesin.
v DC sistemlerinde, DC güç kaynaklarının devre kesici
panelden ya da güç kaynağını kapatarak bağlantısını
kesin. Daha sonra, DC kablolarını çıkarın.
v DC sistemleri için -48 V DC bağlantılarının kutup
ayarlarının doğruluğundan emin olun: RTN + ve -48 V dc
- olmalıdır. Topraklama alanında güvenlik için iki delikli 2. Sinyal kablolarını bağlaçlardan çıkarın.
kulp kullanılmalıdır.
3. Tüm kabloları aygıtlardan çıkarın.
4. Sinyal kablolarını diğer aygıtlara takın.
5. Güç kablolarını kaynaklarına takın.
6. Tüm güç kaynaklarını AÇIN.
xvi
Kuruluş ve Planlama Kılavuzu
Bildirim 33
DİKKAT:
Bu üründe açma/kapama düğmesi yoktur. Blade'leri kapatmak ya da güç modüllerini ve G/Ç modüllerini
çıkarmak, ürüne gelen elektrik akımını kesmez. Üründe ayrıca birden çok güç kablosu olabilir. Üründeki tüm
elektrik akımını geçersiz kılmak için tüm güç kablolarının güç kaynağından çekildiğinden emin olun.
Bildirim 34
DİKKAT:
Elektrik çarpması şoku ya da elektrikle ilgili tehlike risklerini azaltmak için:
v Bu donatı, NEC ve IEC 60950-1, Birinci Basım, The Standard for Safety of Information Technology
Equipment içinde açıklandığı biçimde kısıtlı erişim olan yerlerde eğitimli hizmet personeli tarafından
takılmalıdır.
v Donatıyı, düzgün biçimde topraklanmış, SELV (safety extra low voltage; ekstra güvenli düşük voltaj)
kaynağına bağlayın. SELV kaynağı, normal durumların ve tek arızanın ortaya çıktığı durumların voltaj
düzeyinin güvenli düzeyi (60 V doğrudan akım) aşmasını engellemek üzere tasarlanan ikincil bir devredir.
v Alanda kullanılan kablolamaya kullanıma hazır, onaylanmış ve nominal bir bağlantı kesme aygıtı ekleyin.
v Şube devresini aşırı akımdan korumak için gerekli devre kesici hızı için, ürün belgelerindeki belirtimlere
bakın.
v Yalnızca bakır iletici kabloları kullanın. Gerekli kablo boyutları için ürün belgelerindeki belirtimlere bakın.
v Kablolama uçbirim vidalarına ilişkin gerekli tork değerleri için ürün belgelerindeki belirtimlere bakın.
Bildirim 37
Güvenlik ve ortam ile ilgili notlar
xvii
TEHLİKE
Bir raf kabinini doldururken aşağıdaki yönergeleri izleyin:
v
v
v
v
v
Raf kabinindeki dengeleyici plakaları her zaman alçaltın.
Dengeleyici plakaları her zaman raf kabinine takın.
Ağır aygıtları her zaman için raf kabininin alt bölümüne yerleştirin.
Aygıtları her zaman için raf kabininin alt bölümünden başlayarak yerleştirin.
Raf kuruluş yönergelerinde belirtilmedikçe, raf kabininden birden çok aygıtı aynı anda çıkarmayın.
Genişletilen birden çok aygıt raf kabininizin devrilmesine neden olabilir.
v IBM 9308 raf kabinini kullanmıyorsanız, raf kabininin dengesini sağlamak için kabini yerine tam olarak
sabitleyin.
Güvenlik bildirimleri ve etiketler
Sistemi planlayan, kuran, işleten ya da sistemin bakımını yapan herkesin, güvenlik bildirimlerini bilmesi ve anlaması
gerekir. Çalışmaya başlamadan önce ilgili güvenlik bildirimlerini okuyun.
IBM Systems Safety Notices (Güvenlik Bildirimleri)
Bu yayın, IBM Systems ürünleri için İngilizce ve diğer dillerde hazırlanmış güvenlik bildirimlerini içerir.
Not: Bu ürün, IEC 60950-1 ve gerektiğinde IEC 60950-1'e dayalı ilgili ulusal standartlarla uyumlu olacak şekilde
tasarlanmış, test edilmiş ve üretilmiştir.
IBM Systems Safety Notices içinde etiket içermeyen bildirimler dile göre alfabetik olarak düzenlenmiş bir şekilde
listelenir. Etiketi bulunan bildirimler, “Etiketler” bölümündeki etiket başvuru numarasına göre düzenlenmiştir.
Not: Bir PDF dosyasını görüntülemek için Adobe Acrobat Reader programını kullanmanız gerekir. Bu programı
ücretsiz olarak Adobe web sitesinden yükleyebilirsiniz.
Bildirimler, olası tehlike önem derecesi yüksekten düşüğe doğru azalacak şekilde listelenmiştir.
Tehlike bildirimi
Ölüm ya da kişiler için çok ciddi tehlikeye neden olabilecek bir duruma dikkat çeken özel bir not.
Dikkat bildirimi
Var olan bazı koşullar nedeniyle kişiler için ya da bazı güvenli olmayan uygulamalar nedeniyle ortaya
çıkabilecek ve tehlikeli olabilecek bir duruma dikkat çeken özel bir not.
Not: Bu bildirimlere ek olarak, olası tehlikelerle ilgili uyarıda bulunmak için ürüne etiketler de yapıştırılabilir.
Çevrilmiş bildirimlerin bulunması
Her bir güvenlik bildirimi, bir tanımlama numarası içerir. Bu tanımlama numarası, güvenlik bildirimini her bir dilde
denetlemek için kullanılabilir.
Bir dikkat ya da tehlike bildirimine ilişkin çevrilmiş metni bulmak için aşağıdaki adımları izleyin:
1. Ürün belgelerinde, her bir dikkat bildiriminin ya da tehlike bildiriminin sonunda tanımlama numarasını arayın.
Aşağıdaki örneklerde, (D001) ve (C001) numaraları tanımlama numaralarıdır.
xviii
Kuruluş ve Planlama Kılavuzu
TEHLİKE
Farklı koruyucu topraklamaya sahip iki yüzeye dokunmaktan kaynaklanacak olası bir elektrik
çarpmasını önlemek için, mümkünse, sinyal kablolarını bağlamak ya da kablo bağlantısını sökmek için
bir elinizi kullanın. (D001)
DİKKAT:
Enerji tehlikesi vardır. Kısa devre sistem kesintisi ve fiziksel yaralanmaya neden olabilir. Bakım yapmadan
önce tüm metal takıları çıkarın. (C001)
2. IBM Systems Safety Notices belgesini açın.
3. Dil altında, eşleşen tanımlama numarasını bulun. Uygunluğundan emin olmak için güvenlik bildirimleriyle ilgili
konuları gözden geçirin.
IBM Güvenlik Bilgileri Etiketleri
IBM Güvenlik Bilgileri Etiketleri belgesi, donanımda bulunan güvenlik bilgisi etiketlerinin İngilizce olmayan
sürümlerini içerir.
Çevreyle ilgili uyarılar
Bu yayın, IBM Systems ürünleri için çevreyle ilgili İngilizce ve diğer dillerde hazırlanmış gerekli tüm notları içerir.
IBM Systems Çevreyle İlgili Notlar ve Kullanıcı Kılavuzu (ftp://public.dhe.ibm.com/systems/support/warranty/
envnotices/environmental_notices_and_user_guide.pdf), Z125-5823-07 adlı belge; sınırlamalarla ilgili bildirimleri,
ürün bilgilerini, ürünün geri dönüştürülmesini ve atılmasını, pil bilgilerini, düz panel görüntü birimini, soğutmayı ve su
soğutmalı sistemleri, dış güç kaynaklarını ve güvenlik veri sayfalarını içerir.
Bir PDF dosyasını görüntülemek için Adobe Acrobat Reader programını kullanmanız gerekir. Bu programı ücretsiz
olarak Adobe web sitesinden (http://get.adobe.com/reader/) yükleyebilirsiniz.
Güvenlik ve ortam ile ilgili notlar
xix
xx
Kuruluş ve Planlama Kılavuzu
Bu belge hakkında
Bu kılavuzda, sistem yöneticilerine IBM Real-time Compression Appliance (RTCA) tek köprülü ortamının kurulması
ve yapılandırılması için gereken yordamlar sağlanmaktadır. Yüksek kullanılabilirlik yapılandırmalarını ayarlamak için
IBM Real-time Compression Appliances Yapılandırma ve Yönetim Kılavuzu Sürüm 4 Yayın 1 adlı belgenin “Yüksek
kullanılabilirliğin yapılandırılması” başlıklı bölümüne bakın.
Bu kılavuzu kimler okumalı?
Bu kılavuz, IBM Real-time Compression Appliances (RTCA'lar) ürünlerini kurmak ve web arabirimi aracılığıyla ilk
yapılandırmayı ayarlamaktan sorumlu sistem yöneticileri için hazırlanmıştır.
Bilgi, yardım ve teknik destek alınması
Yardıma, hizmete, teknik yardıma gereksinim duyuyorsanız ya da IBM ürünleriyle ilgili daha fazla bilgi almak
istiyorsanız, size yardımcı olabilecek çok çeşitli IBM kaynakları bulabilirsiniz. Sunulan hizmetler, telefon numaraları
ve web bağlantıları uyarıda bulunulmaksızın değiştirilebilir.
Bilgi
İnternet'te IBM ürünleri ve ücretli hizmetleri, ürünlerin uygulanması ve kullanım yardımı, hizmet kesme ve düzeltme
desteği ile en son teknik bilgileri edinebileceğiniz IBM sayfaları vardır. Daha fazla bilgi için bkz. Çizelge 1.
Çizelge 1. Yardım, hizmetler ve bilgi için IBM web siteleri
Açıklama
Web adresi (URL)
IBM ana sayfası
http://www.ibm.com
Dünya genelinde ilgili kişilerin telefon rehberi
http://www.ibm.com/planetwide
IBM System Storage ve TotalStorage ürünleri için destek
http://www.ibm.com/storage/support
Yardım ve hizmet
ABD ya da Kanada'daysanız yardım ve hizmet için 1 (800) IBM SERV hattını arayabilirsiniz. Yardım için aradığınızda
yazılım ya da donanım seçeneğini belirlemeniz gerekir.
Destek için aramadan önce, Yazılım Müşteri Numaranızı hazır bulundurmayı unutmayın. Sorunun RTCA yazılımıyla
mı, yoksa donanımıyla mı ilgili olduğundan emin değilseniz yazılım seçeneğini belirleyin. Donanım seçeneğini
yalnızca sorunun tamamen RTCA donanımıyla ilgili olduğundan eminseniz belirleyin. IBM'i ürünle ilgili hizmet almak
için ararken yazılım ve donanım seçeneklerine ilişkin aşağıdaki yönergeleri izleyin:
Yazılım seçeneği
Ürününüz olarak RTCA ürününü tanımlayın ve satın alma kanıtı olarak müşteri numaranızı sağlayın. Müşteri
numarası, IBM tarafından ürün satın alındığında atanan 7 basamaklı bir sayıdır (0000000 - 9999999) ve
müşteri bilgi sayfasında ya da yazılım satın alma faturasında bulunmalıdır. İşletim sisteminiz sorulduğunda
"Depolama" olduğunu söyleyin.
Donanım aksamı
Sorun olduğunu gösteren donanım bileşenine ilişkin seri numarasını ve ilgili 4 basamaklı makine tipini (2452
için "2452") sağlayın.
Çevrimiçi yardım alınması
Ürünler, çözümler, iş ortakları ve destek ile ilgili bilgileri IBM web sitesinde bulabilirsiniz.
© Copyright IBM Corp. 2010, 2013
xxi
IBM web sitesi, www.ibm.com/storage/rtc adresinde IBM sıkıştırma araçları ürünleri, hizmetleri ve iş ortakları
hakkında güncel bilgiler barındırır.
IBM sıkıştırma araçlarına ilişkin destek bilgilerini www.ibm.com/storage/support/rtc adresinde bulabilirsiniz.
Aramadan önce
Teknik desteği aramadan önce, sorununuzu kendi başınıza çözmeniz için gerçekleştirmeniz gereken adımları
denediğinizden emin olun.
IBM Destek bölümünü aramadan önce sorunu kendiniz çözmeniz için aşağıdakileri yapmanızı öneririz:
v Tüm kabloların bağlı olduğundan emin olun.
v Sistemin ve isteğe bağlı aygıtların açık olduğundan emin olmak için açma/kapama düğmelerini denetleyin.
v Sistem belgelerinizdeki sorun giderme bilgilerini ve sisteminizle birlikte gelen tanılama araçlarını kullanın. Tanılama
araçlarıyla ilgili bilgileri sisteminizle birlikte verilen belge CD'sindeki IBM Real-time Compression Appliances
Yapılandırma ve Yönetim Kılavuzu Sürüm 4 Yayın 1 ile IBM Real-time Compression Appliances Troubleshooting
Guide Version 4 Release 1 adlı belgede de bulabilirsiniz.
v Teknik bilgileri, ipuçlarını ve yeni aygıt sürücülerini denetlemek ve bilgi isteğinde bulunmak için
www.ibm.com/storage/support/rtc adresinde bulunan IBM Destek web sitesine gidin.
Belgelerin kullanılması
IBM sisteminize ve (varsa) kurulu gelen yazılımınıza ya da isteğe bağlı aygıtınıza ilişkin bilgileri ürünle birlikte
gönderilen belgelerde bulabilirsiniz.
Bu yayınlar, basılı belgeleri, çevrimiçi belgeleri, "readme" (benioku) dosyalarını ve yardım dosyalarını içerir. Tanılama
programlarının kullanımına ilişkin yönergeler için sistem belgelerinizde bulunan sorun giderme bilgilerine bakın. Sorun
giderme bilgileri ya da tanılama programları, sizin ek ya da güncellenen aygıt sürücülerine ya da diğer yazılımlara
gereksiniminiz olduğunu belirtebilir. Internet'te en son teknik bilgileri edinebileceğiniz ve aygıt sürücülerini ve
güncellemeleri yükleyebileceğiniz IBM sayfaları vardır. Bu sayfalara erişmek için http://www.ibm.com/systems/
support/ adresine gidin ve yönergeleri izleyin. Ayrıca, bazı belgeleri IBM Publications Center aracılığıyla
edinebilirsiniz.
Donanım Hizmeti ve Desteği
Donanım hizmetini, IBM Services olanağı aracılığıyla alabilirsiniz.
IBM Destek telefon numaraları için bkz. http://www.ibm.com/planetwide/. ABD ve Kanada'da, şu numarayı arayın:
1-800-IBM-SERV (1-800-426-7378).
ABD ve Kanada'da, donanım hizmetine ve desteğine haftada 7 gün 24 saat ulaşabilirsiniz. Bu ürüne ilişkin temel
garanti haftanın 5 günü, günde 9 saati kapsar.
Sözleşmeler ve lisans bilgileri
Bu lisans sözleşmeleri ve program lisans bilgileri belgeleri IBM Real-time Compression Appliances (RTCA'lar) ürünü
için geçerlidir.
Bu belgeler size başvuru ve görüntüleme kolaylığı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Olağan koşullarda IBM
yazılımıyla birlikte basılı olarak, bir CD'de ya da yazılımın kurulmasından önce kabul edilmek üzere yazılım kopyası
olarak yazılım içine yerleştirilmiş bir şekilde sağlanır.
Çizelge 2. Ürün sözleşmeleri ve lisans bilgileri
Başlık
Sipariş numarası
International Agreement for Acquisition of Software Maintenance
Z125-6011-04
xxii
Kuruluş ve Planlama Kılavuzu
Çizelge 2. Ürün sözleşmeleri ve lisans bilgileri (devamı var)
Başlık
Sipariş numarası
Makine Kodu için Lisans Sözleşmesi
SC28-6872-02
Uluslararası Program Lisansı Sözleşmesi
Z125-3301-14
IBM Real-time Compression Software V4R1 License Information
Agreements and Licensing CD:
LCD7-5604-01
IBM Real-time Compression Software V4R1 Notices and Information
Agreements and Licensing CD:
LCD7-5604-01
IBM Real-time Compression Software V4R1 Supplemental Notices and Information
Agreements and Licensing CD:
LCD7-5604-01
Yayınlar ve ilişkili bilgiler
IBM Real-time Compression Appliances (RTCA'lar) sistemiyle ilgili bilgiler içeren ürün kılavuzları, diğer IBM
yayınları ve web siteleri.
Bir PDF dosyasını görüntülemek için ücretsiz olarak Adobe web sitesinden yükleyebileceğiniz Adobe Acrobat Reader
programını kullanmanız gerekir.
Yayınlar
Bir RTCA yayınları setini PDF biçiminde edinmek için IBM Publications Center web sitesinden LCD8-1715-04 sipariş
numarasını kullanarak IBM Real-time Compression Appliances Documentation Version 4 Release 1 CD'si siparişi
verebilirsiniz. Ayrıca, LCD7-5604-01 sipariş numarasını kullanarak IBM Real-time Compression Appliances
Agreements and Licensing Version 4 Release 1 CD siparişi de verebilirsiniz.
Ayrıca, sipariş numarası olan tek tek yayınları da IBM Publications Center web sitesinden sipariş edebilir ya da
yükleyebilirsiniz. Sipariş numarası olmayan yayınlar belge CD'sinde bulunur ya da http://publib.boulder.ibm.com/
infocenter/rtca/rtcaic/ adresindeki ürün bilgi merkezinden yüklenebilir.
Not: Ürün yayınlarının çevrilmiş sürümleri yalnızca ürün bilgi merkezinden yüklenebilir.
Çizelge 3. RTCA ürün yayınları
Başlık
Açıklama
Sipariş numarası
IBM Real-time Compression Appliances
Yapılandırma ve Yönetim Kılavuzu Sürüm
4 Yayın 1
Bu kılavuzda sıkıştırma araçlarıyla
GA76-0103-01
çalışma, sıkıştırma hızlandırıcı ve sistem
seçeneklerinin yapılandırılması, yüksek
kullanılabilirlik için en iyi duruma
getirme, sistemin yükseltilmesi, sıkıştırma
aracının yönetilmesi ve bakımı ile araç
kullanılamaz durumdayken dosyaların
kurtarılması açıklanmaktadır.
IBM Real-time Compression Appliances
CLI Command Reference Version 4
Release 1
Bu kılavuzda komut satırı kiplerinin
GA32-2219-01
tanımlanması, SSH kimlik doğrulamasının
ayarlanması ve SSH oturumlarının
başlatılıp durdurulması açıklanmaktadır.
Kılavuz, açıklamalarıyla CLI komutlarının
tam listesini ve bazı örnek kullanımları da
içerir.
Bu belge hakkında
xxiii
Çizelge 3. RTCA ürün yayınları (devamı var)
Başlık
Açıklama
Sipariş numarası
IBM Real-time Compression Appliances
Troubleshooting Guide Version 4 Release
1
Bu kılavuzda RTCA sorun giderme
işlemlerine ilişkin veri tipleri, CIFS
Çoklayıcısı Üst Sınırı, FileSwap özelliği
ve genel sorun giderme senaryoları ile
görevleri açıklanmaktadır. Bilinen
sınırlamaların bir listesi de
sağlanmaktadır.
GA32-2218-01
IBM Real-time Compression Appliances
Kuruluş ve Planlama Kılavuzu Sürüm 4
Yayın 1
Bu kılavuzda sıkıştırma araçlarına ilişkin
bir genel bakış sağlanmakta ve Random
Access Compression Engine (Rasgele
Erişimli Sıkıştırma Altyapısı) teknoloji
kavramları tanıtılmaktadır. Ayrıca,
kuruluşun planlanması, donanımın
kurulması ve web arabiriminin
kullanıldığı ilk yapılandırma adımları da
anlatılır.
GI19-0116-04
Çizelge 4. RTCA garanti, bildirim ve lisanslama yayınları
Başlık
Sipariş numarası
Warranty Information for IBM Real-time Compression
Appliances Version 4 Release 1
GI13-1222-00
IBM Güvenlik Bilgileri
GI13-1223-01
IBM Systems Safety Notices
G229-9054-05
IBM Systems Çevreyle İlgili Notları ve Kullanıcı Kılavuzu
Z125-5823-07
İlgili yayınlar
IBM System x3650 M4 belgelerini edinmek için IBM Destek web sitesine gidin ve “IBM System x3650 M4” ya da
makine tipi “7915”'i arayın. Bu yayınlar IBM Real-time Compression Appliances Documentation Version 4 Release 1
CD'si içinde bulunur ya da http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/rtca/rtcaic/ adresindeki ürün bilgi merkezinden
yüklenebilir.
Çizelge 5. IBM System x3650 M4 belgeleri
Başlık
Sipariş numarası
IBM System x3650 M4 Type 7915 Installation and Service Guide Uygulanamaz
Rack Installation Instructions for IBM Gen-III Slides Kit
Uygulanamaz
Belge biçimi
Bu ürüne ilişkin yayınlar Adobe PDF biçiminde ve bilgi merkezinin web tabanlı biçimindedir. Bilgi merkezini belge
CD'sinde ve şu web sitesinde bulabilirsiniz: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/rtca/rtcaic/. PDF dosyalarını
belge CD'sinde bulabilir ya da bilgi merkezinden indirebilirsiniz. Web tabanlı biçim erişilebilirlik standartlarıyla
uyumludur.
IBM yayınlarının siparişinin verilmesi
IBM Publications Center, IBM ürün yayınları ve pazarlama malzemeleri için dünya çapında merkezi bir depodur.
xxiv
Kuruluş ve Planlama Kılavuzu
IBM Publications Center, gereksinim duyduğunuz yayınları bulmanıza yardımcı olmak için özelleştirilmiş arama
işlevleri sunar. Bazı yayınları, ücretsiz görüntüleyebilir ya da yükleyebilirsiniz. Ayrıca, yayınları sipariş edebilirsiniz.
Yayın merkezi, ücretleri yerel para biriminizde görüntüler. IBM Publications Center olanağına aşağıdaki web sitesi
üzerinden erişebilirsiniz:
www.ibm.com/shop/publications/order/.
Görüşlerin gönderilmesi
En doğru ve en yüksek kalitede bilgilerin sağlanması açısından görüşleriniz önemlidir.
Bu kitap ya da diğer IBM sıkıştırma araçları belgeleriyle ilgili herhangi bir görüşünüzü göndermek isterseniz
görüşünüzü e-posta yoluyla [email protected] adresine gönderebilirsiniz. Bu yayın için aşağıdaki bilgileri ekleyin
ya da görüş bildireceğiniz yayına ilişkin yayın başlığı ve form numarası için uygun değişiklikleri yapın:
v Yayının tam adı
v Yayın form numarası (örneğin, GA32–0689–00), parça numarası ya da EC düzeyi (arka kapakta bulunur)
v Görüş bildirdiğiniz sayfa, çizelge ya da resim numaraları
v Değiştirilmesi gereken bilgilere ilişkin ayrıntılı açıklama
Bu belge hakkında
xxv
xxvi
Kuruluş ve Planlama Kılavuzu
Bölüm 1. Sıkıştırma araçlarına genel bakış
IBM Real-time Compression Appliances (RTCA'lar) donanım ve yazılım çözümleri, depolama eniyilemesi için veri
sıkıştırması sağlar.
RTCA modelleri, gerçek zamanlı veri sıkıştırması yöntemiyle performansta düşüşe neden olmadan çevrimiçi depolama
eniyilemesi sağlar. IBM STN7800, birincil depolama alanını yüzde 80'e varan oranlarda saydam bir şekilde sıkıştırır.
Sıkıştırma araçları, depolama alanı büyümesini yavaşlatmaya yardımcı olarak yönetilmesi, güç sağlanması ve
soğutulması gereken depolama miktarını azaltır.
RTCA'lar çözümü var olan depolama altyapısının kapasitesini artırarak, işletmelerin hızlı veri büyümesi taleplerini
karşılarken depolama performansını ve kullanımını geliştirmelerine de yardımcı olur. Tüm sıkıştırma araçları
modelleri, birincil ve var olan depolama alanına patentli IBM gerçek zamanlı veri sıkıştırma teknikleri uygulayarak tüm
depolama yaşam döngüsü boyunca eniyileme ve tasarruf sağlar. Sonuç, olağanüstü maliyet tasarrufları, yatırım getirisi
ve operasyonal ve çevreyle ilgili verimlilikler olabilir.
RTCA'lar yazılımı, gelen veri akışlarını (NFS (Network File System; Ağ Dosyası Sistemi) ve CIFS (Common Internet
File System; Genel İnternet Dosya Sistemi) iletişim kuralı veri istekleri) işler ve bu veri isteklerini depolama sistemine
gerçek zamanlı olarak sıkıştırır. Depolama sistemi verileri depolar ve daha sonra, yazma sunulduktan ve depolama
sistemi tarafından onaylanmasının ardından doğrudan kullanıcıya ya da uygulamaya bir onay gönderir. Veri bütünlüğü
açısından, depolama sisteminin yazmanın sunulduğunu onaylaması zorunludur. Bu nedenle, RTCA'lar yazılımı bir
yazma önbelleği mekanizması kullanmaz. Tüm depolama açıklamaları sistemden gelir; böylece, depolama ile
uygulama arasındaki veri bütünlüğü korunmuş olur.
Sıkıştırma araçları nasıl çalışır?
Verileri okuma ve yazma ile ilgili tüm istekler sıkıştırma aracı üzerinden geçer.
Örneğin, Şekil 1 ile bir veri yazma işlemine ilişkin bir kullanıcı isteği gösterilmektedir.
2
3
IBM Real-time Compression
Appliance 10.10.10.33
1
IP Ağı
10.10.10.X
İstemci
rtca0009
Depolama
10.10.10.34
Şekil 1. Veri akışı - yazma
1. Kullanıcı, bir veri blokunu depolama sistemine yazmak için bir istek gönderir. İstek istemciden, ağ ve sıkıştırma
aracı üzerinden depolama sistemine gönderilir.
2. Sıkıştırma aracı, istek geçirilirken veri blokunu sıkıştırır.
© Copyright IBM Corp. 2010, 2013
1
3. Veri bloku, sıkıştırılmış biçiminde yazıldığı dosya depolama aygıtına gönderilir.
Not: Sıkıştırma aracı, yazma işlemlerinde verileri önbelleğe almaz. Tüm yazma onayları depolama sisteminden
uygulamaya gelerek verilerin bütünlüğü korunur.
Benzer bir şekilde, Şekil 2 ile veri okuma işlemine ilişkin bir kullanıcı isteği gösterilmektedir.
2
4
3
IBM Real-time Compression
Appliance 10.10.10.33
1
5
IP Ağı
10.10.10.X
İstemci
rtca0008
Depolama
10.10.10.34
Şekil 2. Veri akışı - okuma
1. Kullanıcı, bir veri blokunu depolama sisteminden okumak için bir istek gönderir. İstek istemciden, ağ ve sıkıştırma
aracı üzerinden depolama sistemine gönderilir.
2. Sıkıştırma aracı, veri blokuna ilişkin isteği depolama sistemine gönderir.
3. Depolama sistemi, istenen sıkıştırılmış veri blokunu döndürür.
4. Sıkıştırma aracı, veri blokunun sıkıştırmasını kaldırır.
5. Sıkıştırması kaldırılmış veri bloku sıkıştırma aracında önbelleğe alınır ve daha sonra, ağ üzerinden kullanıcıya
döndürülür.
Tek ve birden çok arabirim yapılandırmaları
Bir depolama ağı mimarisi, bağ ile ya da bağ olmadan yapılandırılabilir.
Tek arabirim yapılandırması
Bağ kullanılmayan olağan bir depolama ağı mimarisinde, bir temel ağ yapılandırması sıkıştırma aracı ile ağ bağlantılı
depolama alanı (NAS) arasında tek bir bağlantı ve sıkıştırma aracı ile yerel alan ağı (LAN) arasında bir başka bağlantı
içerir. Diğer bir deyişle, bir kapı doğrudan NAS'ye ve bir başka kapı doğrudan ağa bağlanır.
Bu durumda, araçtaki bağların (bağlantı toplanması) yapılandırılmasına gerek kalmaz.
2
Kuruluş ve Planlama Kılavuzu
Köprü
Kullanıcı alt ağı
Depolama
Kullanıcı
Virüsten koruma sunucusu
rtca0012
Kullanıcı
Şekil 3. Tek bağlantılı ağ yapılandırması
Sıkıştırma aracı, trafiği aracın bir kapısı üzerinden alır, verileri işler (sıkıştırma ya da sıkıştırma açma yoluyla) ve
ardından, çıkış verilerini bir başka kapı üzerinden gönderir.
Birden çok arabirim yapılandırması
Bağ kullanılan olağan bir depolama ağında bağ, üretilen işi artırır.
Buna ek olarak bağ, yüksek kullanılabilirlik çözümünün bir parçası olarak hata durumunda yedek sisteme geçiş
yapılandırması için kullanılabilir ve ağ ile NAS'ye daha sağlam bir bağlantı sağlar.
Şekil 4 sayfa 4'te iki Ethernet arabiriminin tek bir arabirim olarak hareket ederken iki arabirimin işini sağlayacağı
şekilde bağlandığı olağan bir kuruluş gösterilmektedir.
Bölüm 1. Sıkıştırma araçlarına genel bakış
3
İstemci
Anahtar
BRO
Bağ 0
Sıkıştırma
aracı
Etkin bağlantı
Etkin bağlantı
Bağ 1
Diskler
rtca0028
Depolama
Şekil 4. Ağ yapılandırması - bağlama
Sıkıştırma süzgeçleri
Bir sıkıştırma süzgecinde listelenen paylaşımlara “sıkıştırılmış paylaşımlar” denir. Bir sıkıştırma süzgecinde
listelenmeyen ve dolayısıyla, sıkıştırma aracı tarafından sıkıştırılmayan paylaşımlara “saydam paylaşımlar” adı verilir.
Varsayılan olarak tüm dosyalar, Compression Filters (Sıkıştırma Süzgeçleri) sayfasında listelenen paylaşımlara ait
değillerse ve File Extensions to Exclude (Hariç Tutulacak Dosya Uzantıları) listesinde yer almıyorlarsa saydamdır.
Saydam bir paylaşımdaki dizinde bulunan bir dosyayı, sıkıştırılmış bir paylaşımdaki dizine taşıdığınızda, sıkıştırma
aracı dosyayı sıkıştırır. Bir dosyayı sıkıştırılmış bir dizinden saydam bir dizine taşırsanız sıkıştırma aracı, dosyanın
sıkıştırmasını açar.
Sıkıştırma aracı, IP adreslerine göre belirtilmiş birden fazla dosya sunucusuna ve depolama aygıtı arabirimine
bağlanabilir. Sıkıştırma süzgeci, dosya sunucusu ya da depolama aygıtına göre belirtilir. CIFS paylaşımları ve NFS dışa
aktarmaları aynı adımda yapılandırılabilir.
Donanım
Geçerli IBM Real-time Compression Appliances (RTCA'lar) ürün modeli STN7800'dür.
4
Kuruluş ve Planlama Kılavuzu
Temel model yapılandırmaları ve teknik belirtimler burada sağlanmaktadır; bu bilgiler kapı sayısını, bellek kapasitesini
ve ürünlerin fiziksel özniteliklerini içerir.
Temel model yapılandırmaları
IBM Real-time Compression Appliance (RTCA) ürününün STN7800 (2452-780) modeli, oldukça zengin bir temel
aksam kümesiyle birlikte sağlanır. İsteğe bağlı aksamlar, iki ayrı ağ arabirim kartı (NIC) yapılandırmasını içerir.
IBM Real-time Compression Appliance STN7800 (2452-780)
STN7800, bir 2U aracıdır. 1 Gb bakır Ethernet, 10 Gb optik Ethernet (10GBASE-SR) donanımıyla ya da her iki kapı
aşağıdaki gibi yapılandırılmış bir halde gelir:
v Dört adet 10 GbE optik kapı ve sekiz adet 1 GbE bakır kapı
v Sekiz adet 10 GbE optik kapı
v On altı adet 1 GbE bakır kapı (isteğe bağlı Aksam Kodu)
Buna ek olarak, STN7800 bir yönetim kapısına sahiptir. Bu kapı yapılandırması, araç siparişi verildiğinde fabrikada
ayarlanır. Her bir NAS için en az iki kablo gerekir. Bir kablo NAS'yi STN7800 ürününe ve başka bir kablo, STN7800
ürününü söz konusu NAS'ye ilişkin LAN anahtarına bağlar.
Şekil 5 içinde STN7800 aracının ön paneli gösterilmektedir. Şekil 6 sayfa 7 içinde STN7800 aracının arka paneli ve
Şekil 7 sayfa 8 içinde arka panel ışıklı göstergeleri gösterilmektedir.
v IBM System x3650 M4 7915
v İkili Intel Xeon E5-2680 işlemciler
v
v
v
v
v
v
On iki adet 8 GB DDR3 1333 MHz LP RDIMM ya da On sekiz adet 16 GB DDR3 1333MHz LP RDIMM
İkili 300 GB 10 K 6 Gb/s SAS HDD
UltraSlim Geliştirilmiş SATA DVD-ROM
İkili yedek 900 W AC yüksek verimliliğe sahip güç kaynağı
Yüksek G/Ç kapasitesi için tümleşik dörtlü Gigabit Ethernet kapısı
İki adet isteğe bağlı yerleşik 10 GbE kapı
v İki adet C13-C14 PDU kablosu
v Bir adet 3 m Mavi Cat6a kablosu
v Bir adet 3 m RS-232 kablosu
İsteğe bağlı NIC aksamı:
v Çift Kapılı 10 GbE SFP+ bağdaştırıcısı
Ön panel bileşenleri ve ışıklı göstergeler
1
2
3
6
5
4
8
14
13
12
11
10
9
rtca7800_002
7
Şekil 5. STN7800 ön panel bileşenleri
Bölüm 1. Sıkıştırma araçlarına genel bakış
5
Ön panel bileşenleri şunları içerir:
Işıklı göstergeler
1 - Sabit disk sürücüsü etkinlik ışığı
Bu ışığın yanıp sönmesi, sürücünün kullanımda olduğunu belirtir.
2 - Sabit disk sürücüsü durum ışığı
Bu ışığın yavaşça (saniyede bir kez) yanıp sönmesi, RAID yapılandırmasının bir parçası olarak
sürücünün yeniden oluşturulduğunu gösterir. Işık, hızlı bir şekilde yanıp sönüyorsa (saniyede üç kez),
sürücü denetleyiciye tanıtılıyordur.
10 - CD/DVD sürücüsü etkinlik ışığı
Optik sürücünün etkin olup olmadığını belirtir
3 ve 4 - USB kapıları
Bu bağlaçların herhangi birine bir USB klavye ya da başka bir USB aygıt bağlayın.
5 - Video bağlacı
Bu bağlaç, bir dış görüntüleme monitörü için bağlantı sağlar. Aracın ön ve arkasındaki video bağlaçları aynı
anda kullanılabilir.
6 - İşletmen bilgi panosu
Bu pano aşağıdaki denetimleri, ışıklı göstergeleri ve bağlaçları içerir.
Açma/kapama düğmesi
Sunucuyu el ile açmak ve kapamak için bu düğmeye basın.
Güç açık ışığı
Kapalı: Güç yoktur ya da güç kaynağı veya ışığın kendisi arızalanmıştır.
Hızla yanıp sönüyor (saniyede 4 kez): Sunucu kapalıdır ve açılmak için hazır değildir. Açma/kapama
düğmesi devre dışıdır ve bu durum, yaklaşık 5 - 10 saniye devam eder.
Yavaşça yanıp sönüyor (saniyede 1 kez): Sunucu kapalıdır ve açılmak için hazırdır. Sunucuyu açmak
için açma/kapama düğmesine basabilirsiniz.
Yanıyor: Sunucu açıktır.
Ethernet etkinlik ışıkları
Bu ışıklardan herhangi birinin yanması, aracın söz konusu ışığa karşılık gelen Ethernet kapısından
bağlandığı Ethernet LAN'ına sinyal ilettiğini ya da Ethernet LAN'ından sinyal aldığını gösterir.
Sistem saptama düğmesi/ışığı
Sunucuyu diğer sunucular arasında görsel olarak bulmak için bu mavi ışığı kullanın. Sunucunun
arkasında da bir sistem saptama ışığı vardır. Bu ışık bağlantı saptama düğmesi olarak da kullanılır. Bu
ışığı uzaktan yakmak için IBM Systems Director ya da IMM2 web arabirimini kullanabilirsiniz.
Denetleme günlüğü ışığı
Bu sarı ışığın yanması bir sistem hatasının ortaya çıktığını gösterir. Daha fazla bilgi için hata
günlüğünü denetleyin.
Sistem hatası ışığı
Bu sarı ışığın yanması, bir sistem hatasının ortaya çıktığını gösterir. Bir sistem hatası ışığı da aracın
arkasında bulunur.
İşletmen bilgi panosu serbest bırakma mandalı
Işıklı tanılama paneline erişmek için işletmen bilgi panosundaki mavi serbest bırakma mandalına
basın.
7 - CD/DVD optik sürücüsü
Optik sürücünün okuma ve yazma yetenekleri vardır.
9 - CD/DVD çıkarma düğmesi
CD-RW/DVD sürücüsünden bir CD ya da DVD'yi serbest bırakmak için bu düğmeye basın.
6
Kuruluş ve Planlama Kılavuzu
10 - CD/DVD sürücüsü etkinlik ışığı
Bu ışığın yanması, CD-RW/DVD sürücüsünün kullanımda olduğunu belirtir.
8 ve 14 - Raf serbest bırakma mandalı
İki serbest bırakma mandalı aracı rafa sabitler. Sunucuyu raftan ayırmak için bu mandallara bastırın.
11 - Dört yuvalı sürücü bölmesi dolgu paneli
Bu dolgu paneli, dört bitişik sürücü yuvasından oluşan bir grubu kapatır. Sunucudaki, sabit disk sürücüsüyle
doldurulmamış sürücü yuvalarında bir dolgu paneli takılı olmalıdır.
12 - Tek sürücü bölmesi dolgusu
Bu dolgu paneli tek bir sürücü yuvasını kapatır. Sunucudaki, sabit disk sürücüsüyle doldurulmamış sürücü
yuvalarında bir dolgu paneli takılı olmalıdır.
13 - Çalışırken değiştirilebilir RAID-1 ikizlenmiş sabit disk sürücüleri
RTCA yazılım ve araç yapılandırmasını depolar.
Arka panel bileşenleri
3
2
15
5
4
14
13
12
11
6
10
9
8
7
rtca7800_001
1
Şekil 6. STN7800 arka panel bileşenleri
STN7800 arka panel aşağıdaki kapılara ve bağlantılara sahiptir:
1–4 - Ethernet bağlaçları
Sunucuyu ağa bağlamak için bu bağlaçları kullanın. Kuruluş yardımcı programında IMM2 için paylaşılan
Ethernet'i etkinleştirdiğinizde, IMM2'ye Ethernet 1 ya da sistem yönetimi Ethernet (varsayılan) bağlacı
üzerinden erişebilirsiniz.
5 - 10G Ethernet (isteğe bağlı 10G Ethernet kartıyla)
6 ve 7 - Güç kaynağı birimleri (PSU'lar)
İkili güç kaynağı birimleri, STN7800 ürününe güç sağlar. Tek bir güç kaynağı arızalanırsa ya da güç alımı
kesilirse, bir bip sesi çıkarır. Kalan PSU arızayı otomatik olarak algılar ve araca kesintisiz güç sağlar.
AC bağlacı
Her bir güç kaynağının kendi AC bağlacı vardır. Yedeklilik ve yüksek kullanılabilirlik sağlamak için
her bir güç kaynağı birimini ayrı bir güç kaynağına bağlayın.
PSU kablo kilidi
Bu aksam, güç kaynağı kablolarının AC bağlaçlarına güvenli bir şekilde takılı kalmalarını sağlar.
8 - Maskelenemez kesinti (NMI) düğmesi
IMM2, yöneticinin işletim sistemi bellek dökümü için bu NMI düğmesine basarak bir maskelenemez kesinti
(NMI) oluşturmasına olanak tanır.
9–12 - USB bağlaçları
Bu bağlaçların herhangi birine bir USB klavye ya da başka bir USB aygıt bağlayın.
13 - Dizisel bağlaç
Bu bağlaca 9 iğneli bir dizisel aygıt bağlayın. Dizisel kapı IMM2 (tümleşik yönetim modülü II) ile paylaşılır.
IMM2, dizisel trafiği SOL kullanarak yeniden yönlendirmek için paylaşılan dizisel kapının denetimini alabilir.
Bölüm 1. Sıkıştırma araçlarına genel bakış
7
14 - Video bağlacı
Monitörü bu bağlaca takın. Aracın ön ve arkasındaki video bağlaçları aynı anda kullanılabilir.
Not: Video çözünürlüğü üst sınırı 75 Hz'de 1600 x 1200'dür.
15 - Sistem yönetimi (Ethernet)
Bir sistem yönetimi ağına bağlamak için RJ-45 bağlacı. Bu sistem yönetimi bağlacı, IMM2 işlevlerine özel
olarak ayrılmıştır.
Arka panel ışıklı göstergeleri
1
2
4
5
6 7 8
rtca7800_003
3
Şekil 7. STN7800 arka panel ışıklı göstergeleri
STN7800 arka panel aşağıdaki ışıklı göstergelere sahiptir:
1 - Ethernet bağlantısı ışıkları
Bu ışıklar yandığında, Ethernet kapısı için 10BASE-T, 100BASE-TX, ya da 1000BASE-TX arabiriminde
etkin bir bağlantı olduğunu gösterir.
2 - Ethernet etkinlik ışıkları
Bu ışıkların yanması, sunucunun Ethernet kapısından bağlandığı Ethernet LAN'ına sinyal ilettiğini ya da
Ethernet LAN'ından sinyal aldığını gösterir.
Güç kaynağı ışıkları
Her bir güç kaynağı şu üç ışıklı göstergeye sahiptir
3 - AC gücü ışığı
güç kablosundan güç kaynağına yeterli güç geldiğinde AC gücü ışığı yanar. Olağan çalışma sırasında,
AC gücü ışıkları yanar.
4 - DC gücü ışığı
DC gücü ışığı yandığında, güç kaynağının sisteme yeterli DC gücü sağladığını gösterir. Olağan işlem
sırasında, hem AC hem de DC gücü ışıkları yanar.
5 - Güç kaynağı hata ışığı
Güç kaynağı hata ışığının yanması, güç kaynağının arızalandığını gösterir.
6 - Güç açık ışığı
Bu ışık yandığında ve artık yanıp sönmediğinde, sunucunun açıldığını gösterir. Güç açık ışıklarının durumları
aşağıdaki gibidir:
Kapalı Güç yoktur ya da güç kaynağı veya ışığın kendisi arızalanmıştır.
Hızla yanıp sönüyor (saniyede 4 kez)
Araç kapalıdır ve açılmak için hazır değildir. Açma/kapama düğmesi devre dışıdır ve bu durum, 5 10 saniye devam eder.
Yavaşça yanıp sönüyor (saniyede 1 kez)
Araç kapalıdır ve açılmak için hazırdır. Aracı açmak için açma/kapama düğmesine basabilirsiniz.
Yanıyor
Sunucu açıktır.
8
Kuruluş ve Planlama Kılavuzu
7 - Yer saptama ışığı
Sunucuyu diğer sunucular arasında görsel olarak bulmak için bu ışığı kullanın. Bu ışık, sunucunun önündeki
sistem saptama ışığıyla aynıdır.
8 - Sistem hatası ışığı
Bu ışığın yanması bir sistem hatasının ortaya çıktığını gösterir. Hatayı yalıtmaya yardımcı olmak üzere ışıklı
tanılama panelinde da bir ışık yanar. Bu ışık, aracın önündeki sistem hatası ışığıyla aynıdır.
Teknik belirtimler
IBM Real-time Compression Appliances (RTCA'lar) ürününe ilişkin teknik belirtimler burada listelenmiştir.
Fiziksel belirtimler
Çizelge 6. STN7800 ürününe ilişkin fiziksel belirtimler
Aksam
Miktar
1 GbE kapıları
En fazla 16
10 GbE kapıları
En fazla 8
ECC belleği
96 GB ya da 288 GB
Teknik belirtimler
Çizelge 7. STN7800 ürününe ilişkin teknik belirtimler
Aksam
Değer
Çalışma ağırlığı
25 kg (55 lb)
Biçim katsayısı
2 raf birimi (2U)
Boyut genişliği
445 mm (17,52 inç)
Derinlik
746 mm (29,37 inç)
Yükseklik
86,5 mm (3,41 inç)
Güç
100–240V AC
50–60 Hz
900 watt
Çalışırken değiştirilebilir PSU'lar
Termal çıkış
3480,24 Btu/saat (yapılandırma üst sınırı)
İşletim ortamı
Çizelge 8. STN7800 için işletim ortamı
Aksam
Değer
Sunucu açıkken sıcaklık
10° C - 35° C (50° F - 95° F)
Sunucu kapalıyken
5° C - 45° C (41° F - 113° F)
Sunucu açıkken nem
%20 - %80, yoğuşma noktası üst sınırı 21° C (69,8° F)
Sunucu kapalıyken nem
%8 - %80, yoğuşma noktası üst sınırı 27° C (80,6° F)
Akustik ses yayılımları: Açıklanan ses gücü, boşta
6,4 bel
Akustik ses yayılımları: Açıklanan ses gücü, boşta, çalışırken
6,6 bel
Uyumluluk
RoHS uyumludur
Bölüm 1. Sıkıştırma araçlarına genel bakış
9
Desteklenen istemciler ve sunucular
Desteklenen istemciler ve sunucularla ilgili daha fazla bilgi için IBM Real-time Compression Appliances Release Notes
Version 4 Release 1 içindeki “Birlikte Çalışabilirlik Matrisleri” bölümüne bakın.
Yazılım
Dört birincil özellik, IBM Real-time Compression Appliance (RTCA) yazılımının depolama sıkıştırmasını
gerçekleştirebilmesini sağlar.
Random Access Compression Engine (RACE) teknolojisi
Performanstan ödün vermeden veri sıkıştırması yapılabilmesini sağlar.
Unified Protocol Manager (UPM) özelliği
Aralarında CIFS (Common Internet File System; Genel İnternet Dosya Sistemi) ve NFS (Network File
System; Ağ Dosyası Sistemi) iletişim kurallarının da bulunduğu birden çok depolama ve ağ iletişim kuralının
saydam bir şekilde desteklenebilmesini sağlar.
Monitoring and Reporting Manager (MRM) özelliği
Çevrimiçi depolama sıkıştırma yönetimi ve raporlama olanağı sağlar.
Capacity Advisor özelliği
Depolama sistemleri, paylaşımlar ve dosya tiplerindeki kapasite tasarruflarının görülebilmesini sağlar.
IBM Real-time Compression Appliance teknolojisi
IBM Real-time Compression Appliance (RTCA) teknolojisi, kanıtlanmış Lempel-Ziv (LZ) veri sıkıştırma
algoritmalarına dayanır. Gerçek zamanlı sıkıştırma, RTCA modellerinin güvenilir ve tutarlı performans ile veri
bütünlüğü sağlarken gerçek zamanlı, rasgele erişimli, belirleyici ve kayıpsız veri sıkıştırması sunabilmesini sağlar.
Random Access Compression Engine (RACE) teknolojisi, yüksek sıkıştırma oranları ve performans elde etmek
amacıyla rasgele erişimli teknikler kullanarak verileri sıkıştırmak için endüstri standardı sıkıştırma algoritmaları
kullanır.
Verilerin rasgele erişimli teknikler kullanılarak sıkıştırılmasının iki kat faydası vardır. Birincisi, sıkıştırılmış dosyanın
yalnızca gerekli bloklarında okuma ya da yazma yapma yeteneği verilere daha hızlı erişim anlamına gelir ve
performansı iyileştirir. Bir dosyanın tamamını güncellemek için yalnızca küçük bir veri parçasının yazılmasının
gerekmesi depolama performansını en üst düzeye çıkarır. İkinci olarak, bu RTCA yazılımı yeteneğinden dolayı,
dosyalarda yapılan güncellemeler sıkıştırılmış dosyanın diğer bloklarına müdahale edilmeden eklenir. Dosyadaki diğer
bloklar etkilenmediğinden, yedekleme için veri tekilleştirilmesi gibi 'aşağı akış işlemleri' basitleşir. Diğer veri
tekilleştirme çözümleri, standart sıkıştırma teknikleri veri tekilleştirmesini olumsuz etkileyebileceğinden, verileri
tekilleştirilmiş bir yedeklemeye başlamadan önce genellikle “veri sıkıştırmasının kaldırılmasını” gerektirir. RTCA
teknolojisi ürününün rasgele erişimli olması veri tekilleştirme oranlarını korur.
Verilerin gerçek zamanlı olarak sıkıştırılmasının yanı sıra, IBM önceden diske kaydedilmiş verilerin Compression
Accelerator adlı bir özellik aracılığıyla sıkıştırılabilmesini de sağlar. Compression Accelerator özelliği, diske önceden
kaydedilmiş verileri ilkeye göre sıkıştıran sıkıştırma aracı yazılımıdır. İlkeler, sıkıştırması kaldırılan verilerin nasıl
sıkıştırılacağına dair yönetim sağlayarak var olan depolama performansı üzerindeki etkiyi azaltır. Önceden depolanan
verilerin sıkıştırılabilmesi, olağanüstü bir yatırım getirisi sağlar.
Unified Protocol Manager özelliği
Unified Protocol Manager (UPM) özelliği aracın kesintisiz olarak veri yolunda durmasına ve herhangi bir CIFS
(Common Internet File System; Genel İnternet Dosya Sistemi) ya da NFS (Network File System; Ağ Dosyası Sistemi)
depolama sisteminin önünde “akıllı kablo” olarak hareket etmesine olanak tanır.
BT'de değiştirilmesi en zor şeylerden biri teknoloji değil, süreçtir. UPM özelliği, var olan ortamda herhangi bir
değişiklik yapılmayacağı anlamına gelir: Depolama, ağ iletişimi ya da uygulamalarda herhangi bir değişiklik
10
Kuruluş ve Planlama Kılavuzu
yapılmasına gerek yoktur. UPM özelliği, var olan altyapıda ya da aşağı akım süreçlerinde (örneğin, anlık görüntüler,
yedekleme, kopyalama ve arşivleme) herhangi bir değişiklik yapılmasını gerektirmez; taşınacak ve depolanacak veri
miktarını azalttığından, bu ortamları geliştirir.
Unified Protocol Manager nasıl çalışır?
RTCA yazılımı bir dosyayı sıkıştırırken dosya zarfını korur. Dosya izinleri, boyutu, iyeliği ve erişim denetimi listesi
(ACL) gibi meta verilerin tamamı sıkıştırılmış dosyada tutulur. Örneğin, bir kullanıcı sıkıştırılmış veri dizinini
listelediğinde, yazılım dosya sıkıştırılmamış gibi gerçek dosya meta verilerinin tümü geri bildirir. Dosya zarfının
yorumlanıp uygun dosya özniteliklerinin sağlanmasıyla, uygulamalar diskteki sıkıştırılmış verileri okumak için
değişiklik yapmak zorunda kalmaz. Böylece, sıkıştırma çözümü var olan ortama sorunsuz bir şekilde uymuş olur.
Bununla birlikte, depolama altsisteminde df gibi komutlar çalıştırıldığında, RTCA yazılımı, sunucunun ne kadar boş
alan kaldığını her zaman kesin olarak bilmesi için sıkıştırılmış dosya boyutunu maskelemez ve kotalar kullanılıyorsa,
bunlar uygulanabilir. Bu işlevler, ortamdaki RTCA uygulamasını tam olarak saydam yapar.
Bağlantı durumu ikizlemesi özelliği
bağlantı durumu ikizlemesi (LSM) özelliği, RTCA ürününün ağda bir akıllı kablo olarak görünmesine olanak tanır
(aslında, ağdaki bir aygıttır). LSM özelliği, veri yolundaki her bir kablonun arkasında durur. Bir kablo arızası ortaya
çıktığında ve aygıttaki bir bağlantı kesildiğinde LSM özelliği, veri trafiğinin veri yolundaki kullanılabilir bağlantıya
yeniden yönlendirilebilmesi için bağlantının diğer tarafının da kapanmasını sağlar. Veri kullanılabilirliğini en üst
düzeyde tutmak için bu işlem mikrosaniyeler içinde gerçekleşir. Ayrıca, kablo düzeltildiğinde ve bağlantı yeniden
kurulduğunda LSM özelliği, bağlantıyı üstün olan etkin bağlantıya döndürecek mekanizmayı sağlar.
Monitoring and Reporting Manager özelliği
Monitoring and Reporting Manager (MRM) özelliği, araç durumunu ve etkinliklerini verimli bir şekilde yönetmeleri ve
bunlarla ilgili raporlar oluşturabilmeleri için kullanıcılara çeşitli hizmetler sağlar.
MRM özelliği, seçilen izleme ve raporlama aracına göndermek üzere, çeşitli SNMP (Basit Ağ Yönetimi İletişim
Kuralı) tuzakları ya da syslog iletilerinden oluşan toplama gibi standart arabirimler sağlar. Yönetim amacıyla, MRM
özelliği kullanıcı oturum açma işlemlerini yetkilendirmek için LDAP'yi (Hafif Dizin Erişimi İletişim Kuralı) araçla
bütünleştirir. Yüksek kullanılabilirlik (HA) yapılandırmasında, MRM özelliği iki araç arasındaki yapılandırma ayarını
otomatik olarak eşitleyerek yapılandırmanın doğruluğundan emin olur ve aygıtların yönetimini kolaylaştırır. Buna ek
olarak, MRM özelliği, belirli paylaşımların ya da dosya tiplerinin sıkıştırmaya dahil edilmek ya da sıkıştırmanın
haricinde tutulmak üzere seçilmesi için gereken yetenekleri sağlar.
Capacity Advisor özelliği
Capacity Advisor özelliği, depolama ortamı tasarrufları rapor işlevleri ve grafikleri sağlayarak kullanıcıların tasarruf
edilen depolama alanı miktarını görmelerine imkan tanır.
Capacity Advisor uygulamasının sıkıştırma raporlama yeteneği, depolama ortamına özel tasarruf raporları ve IBM
Real-time Compression Appliance (RTCA) kullanımının sonucu olarak sağlanan tasarruflar sağlar. Capacity Advisor;
depolama sistemleri, depolama arabirimleri ve bunların içerdikleri paylaşımların genelinde dağıtılmış verilerin
yukarıdan aşağıya bir görünümünü sağlar. Capacity Advisor, esnek rapor özelleştirmesini destekleyerek taranan tüm
nesneler ya da yalnızca taranan tüm nesnelerin bir alt kümesi için depolama sistemi tarafından sunulan tüm raporların
görüntülenebilmesini sağlar.
Depolama performansı etmenleri
IBM Real-time Compression Appliances (RTCA'lar), depolanmadan önce sıkıştırma yoluyla veri miktarını
azalttığından depolama dizisi performansı üzerinde net pozitif bir etkiye sahiptir.
Depolama dizisinin önüne kurulu bir sıkıştırma aracı ile ve diziye ulaşmadan veri miktarını azaltarak RTCA ürünleri,
dizi içindeki işlemlerin her birinde pozitif bir etkiye sahiptir.
Bölüm 1. Sıkıştırma araçlarına genel bakış
11
Depolama performansı aşağıdaki etmenlerden etkilenir:
Disk sürücüleri
Performans, bir sistemde zincirdeki en yavaş mekanizmadan daha hızlı olamaz. Depolamada, disk
sürücüsünün mekanik hareketi sınırlayıcı etmendir. Çalıştırıcı kolun gitmesi gereken mesafe arttıkça disk
performansı yavaşlar. Birincil verileri sıkıştırarak, disk çalıştırıcı kolu veri okumak ve yazmak için daha az
hareket eder. Bu hareket depolama bölümlerinin en zaman alıcı kısmı olduğundan, disk hareketinin azaltılması
performansın daha iyi olmasını sağlar.
G/Ç
Bir depolama sistemi için okuma/yazma işlemlerinin sayısı arttıkça, bu G/Ç işlemlerini işlemek için daha fazla
depolama sistemi süresi (CPU döngüleri) gerekir. Sistem yanıtı süresiyle birlikte kullanıcının bekleme süresi
de artar. Yoğun zamanlarda, kullanıcılar bir dosyanın depolanması ya da alınması için iki ya da üç saniye
bekleyebilir. Birincil verilerin sıkıştırılması, her zaman birimi için depolama dizisine yazılan veri miktarını
azaltarak daha az G/Ç işleminin gerçekleştirilmesine yol açar; böylece, okuma/yazma isteklerinin işlenmesi
için daha fazla CPU döngüsü serbest kalır.
Önbellek
Temel depolama bileşenlerinden biri önbellektir. Pahalı olmakla birlikte, doğru yapılandırılmış önbellek
mekanik depolama ve almayı ortadan kaldırarak yanıt süresini artırabilir. Verilerin depolama dizisinden önce
sıkıştırılmasıyla, veri sıkıştırma oranı (örneğin, 3:1) depolama önbelleği için de geçerli olur. Bu örnekte, veri
sıkıştırması depolama önbelleğinin boyutunu üç katına eşdeğer düzeye çıkarır. Dolayısıyla, önbelleğin
kullanımı arttıkça kullanıcılar ve uygulamalar için daha iyi performans sunar. Random Access Compression
Engine (RACE) teknolojisi, olağanüstü bir yatırım getirisi sağlar.
Bu işlevleri geliştirerek, IBM RTCA ürünleri var olan depolama ayak izini azaltarak terabayt başına toplam maliyeti
azaltır. Diğer faydaları arasında güç ve soğutma maliyetlerinin azalması ve depolama performansının artması bulunur.
Verilerin depolanmadan önce gerçek zamanlı olarak sıkıştırılması, toplam depolama performansı açısından fayda sağlar
ve yöneticilerin, sıkıştırmayı birincil depolama için bir teknolojisi olarak değerlendirirken karşılaştıkları birçok sorunu
ortadan kaldırır.
Yüksek kullanılabilirlik
IBM Real-time Compression Appliance (RTCA) çözümü, tam yedekli bileşenler sağlar ve bunları, yüksek
kullanılabilirlik ortamlarında sorunsuz bir şekilde devreye alır. Geliştirilmiş izleme, yüksek kullanılabilirlik
ortamlarının daha fazla görülebilmesini sağlar.
Not: İki RTCA ürününün satın alınması, uygun ortamlarda en üst düzeyde kullanılabilirlik sağlar.
12
Kuruluş ve Planlama Kılavuzu
Bölüm 2. Kuruluşun planlanması
IBM Real-time Compression Appliances (RTCA'lar) çözümünü başarılı bir şekilde kurmak amacıyla fiziksel
gereksinimleri ve ağ gereksinimlerini planlamak için bu yordamı kullanın.
Başlamadan önce
Donanım bileşenlerini bir araya getirin ve RTCA'lar çözümü açısından ağ topolojisinin amacını anlayın. .
Bu görev hakkında
Bu yordam:
v Gerekli donanım bileşenlerini listeler.
v RTCA'lar çözümü için ağ topolojisinin planlanmasına yardımcı olur.
v Yönetim istemcisi ve bir depolama sistemi arasındaki bağlantıyı sınar.
Yordam
1. Kuruluş yordamına başlamak için öncelikle gerekli donanım bileşenlerini bir araya getirin.
v Depolama sistemini sıkıştırma aracına bağlamak için doğru fiziksel kapılara sahip bir sıkıştırma aracı. Kapılar 1
Gb bakır Ethernet ya da 10 Gb optik Ethernet'tir (10GBASE-SR).
v İki adet sıkıştırma aracı güç kablosu.
v İki ağ kablosu (depolama sistemindeki kapının tipine bağlı olarak bakır ya da optik).
v Sıkıştırma aracını bir rafa monte etmek için bir ray kümesi. Rafın 2U'luk kullanılabilir bir yuvası olmalıdır.
v IP adresi sıkıştırma aracının yönetim kapısıyla aynı alt ağda yer alan bir iş istasyonu. Örneğin, yönetim kapısı
varsayılan IP adresi 10.10.0.254 (Sınıf B) olduğunda, bir yönetim istemcisi IP adresi 10.10.0.99 olabilir. Diğer
bir seçenek olarak, dizisel kapısı olan bir iş istasyonu (ürünle, sağlanan 9 iğneli dizisel kabloyla bağlı) yönetim
istemcisi olarak kullanılabilir. Bir dizisel kablo kullanıyorsanız, araç yönetim kapısını yerel ortam için
yapılandırmak amacıyla ifconfig CLI komutunu kullanın.
v Yönetim istemcisini yönetim kapısına bağlamak için bir Ethernet bakır standart ya da çapraz bağlantı kablosu
(sıkıştırma aracı ile birlikte verilir).
Not: Araç; güç kabloları, ağ kabloları, raylar ve dizisel kablo ile birlikte teslim edilir. Geçerli depolama aygıtına
bağlı ağ kablolarını çıkarın ve ardından, bunları sıkıştırma aracına takın. IBM, sıkıştırma aracını depolama
sistemine bağlayan kabloları sağlar.
2. Bir RTCA modelini yapılandırmadan önce ağ topolojisini doğrulayın.
Aşağıdaki bilgilere dikkat edin:
v Sıkıştırma aracına bağlanan depolama sistemleri ile ilgili IP adresleri, anasistem adları ve satıcı adları.
v Bağlı her bir depolama sistemi topolojisi ve yapılandırmasının ayrıntıları:
– Bağlantı Sayısı
– Yüksek kullanılabilirlik yapılandırmaları
– Kapı birleştirme arabirimleri
– VLAN etiketli arabirimler
v Sıkıştırma aracını bağlamak için gereken ağ arabirimlerinin sayısı. Her bir depolama sistemi, sıkıştırma aracında
iki arabirim olmasını gerektirir. Bunların biri sıkıştırma aracını Ethernet anahtarına, diğeri de sıkıştırma aracını
depolama sistemine bağlamak için kullanılır.
v Doğru yapılandırmayı ve bağlı NFS (Network File System; Ağ Dosyası Sistemi) ve CIFS (Common Internet File
System; Genel İnternet Dosya Sistemi) çözümlerinin çalışmasını onaylayan depolama sistemlerinin durumu.
3. Ağ yapılandırmasını hazırlayın.
© Copyright IBM Corp. 2010, 2013
13
Aşağıdakiler için IP adresleri ayırın:
v Her bir sıkıştırma aracının yönetim arabirimi (web arabirimi, yönetim arabirimiyle aynı IP adresini kullanır).
v Her bir köprü arabirimi. Bu IP adresi, depolama sistemi hakkında NFS dışa aktarmaları ya da CIFS paylaşımları
gibi bilgilerin edinilebilmesi için adım 1 sayfa 13'te tanımlanan depolama sistemi ile aynı ağ bölümünde yer
almalıdır.
4. Kuruluş öncesi sınamalarını gerçekleştirin.
a. Yönetim istemcisi ile depolama sistemi arasındaki bağlantıyı denetleyin.
b. Bir NFS dışa aktarmasını ya da CIFS paylaşımını depolama sistemindeki yönetim istemcisiyle eşleyin.
c. Dosyaları, 4b adımında eşlenen paylaşıma kopyalayın.
d. Bir dosyayı düzenleyin ve değişiklikleri kaydedin.
e. 4c adımında kopyalanan dosyaları silin.
f. Paylaşımın bağlantısını kesin ya da yönetim istemcisinden kaldırın.
14
Kuruluş ve Planlama Kılavuzu
Bölüm 3. Donanımın kurulması
Bu yordamda, IBM Real-time Compression Appliances (RTCA'lar) modelleri raflara kurulur, araca bir iletişim
uçbirimi bağlanır ve araçta oturum açılır.
Başlamadan önce
Not: Bu ürünün, doğrudan ya da dolaylı olarak hiçbir şekilde genel telekomünikasyon ağları arabirimlerine bağlanması
amaçlanmamıştır.
Web arabirimi, aşağıdaki web tarayıcılarından birinin kullanılmasını gerektirir:
v Microsoft Internet Explorer 6.0 ya da sonrası
v Mozilla Firefox 3.5 ya da sonrası.
Yordam
1. RTCA ürününü rafa kurmak için IBM Real-time Compression Appliances Documentation Version 4 Release 1
CD'si içindeki Rack Installation Instructions for IBM Gen-III Slides Kit (90Y5656) belgesinde bulunan yönergeleri
izleyin.
2. Bir iletişim aygıtını sıkıştırma aracına bağlayın.
İletişim aygıtı
Nasıl bağlanır?
VGA monitör ve klavye
v VGA monitörü, sıkıştırma aracının VGA kapılarından herhangi birine bağlayın ve
ardından
v USB klavyeyi sıkıştırma aracının USB kapılarından herhangi birine bağlayın.
Standart RS-232 dizisel konsol
1. Dizisel kapı kablosunu, sıkıştırma aracındaki 9 iğneli konsol kapısına bağlayın
2. Diğer ucunu bir uçbirim sunucusuna ya da dizisel konsol kapısı bulunan bir kişisel
bilgisayara ya da sunucuya bağlayın.
3. Uçbirim öykünme yazılımını aşağıdaki ayarlara yapılandırın:
v Bit/saniye: 38400
v Veri bitleri: 8
v Eşlik: Yok
v Durdurma bitleri: 1
v Akış denetimi: Yok
3. Sıkıştırma aracını açın.
a. Açma/kapama düğmesine basın. Sıkıştırma aracı, ilk önyükleme sırasını başlatır.
b. Sıkıştırma aracı yazılımının başlamasını bekleyin; bu işlem beş dakika sürebilir.
Yerleşik yönetim kapısı sıkıştırma aracı tam olarak çalışır duruma geldiğinde aşağıdaki metin görüntülenir:
Starting Appliance Management
Login:
4. Sıkıştırma aracında oturum açın ve parolayı değiştirin.
İlk yapılandırmayı tamamlamak için şu adımları kullanın.
a. Yönetim istemcisini, bir standart ya da çapraz bağlantılı Ethernet kablosu kullanarak sıkıştırma aracı yerleşik
yönetim kapısına (kapı 1 olarak işaretlenmiştir) bağlayın.
b. Yönetim istemcisinde bir web tarayıcısı açın ve yönetim kapısının yerel IP adresini URL address (URL adresi)
alanına girin. Varsayılan URL adresi http://10.10.0.254'tür.
© Copyright IBM Corp. 2010, 2013
15
c. Login (Oturum Açma) sayfasında kullanıcı adını ve parolayı yazın, ardından Login (Oturum Aç) düğmesini
tıklatın ya da Enter tuşuna basın. Varsayılan kullanıcı adı “user” ve varsayılan parola “a1b2c3”'tür.
d. Configuration (Yapılandırma) sayfasında, Security (Güvenlik) öğesini tıklatın ve Security (Güvenlik)
sayfasında yeni parolayı iki kez girerek varsayılan parolayı değiştirin.
Not: Parolanın en az 6 karakterden oluşması gerekir.
e. İsteğe bağlı: Web arabirimine erişimi belirli IP adresleriyle kısıtlamak için IP Address (IP Adresi) alanına,
erişmesine izin verilen IP adreslerini girin. Her bir IP adresi için bir alt ağ maskesi girin.
Not: Tek bir istemci IP adresi girdiğinizde, Subnet (Alt Ağ) alanına 255.255.255.0 değerini girin.
f. Apply (Uygula) öğesini tıklatın ve The password was changed (Parola değiştirildi) iletisinin
görüntülenmesini bekleyin.
Ayarlar değiştirilmiştir.
Sonuçlar
İlk kuruluş ve yapılandırma tamamlanır.
Sonraki adım
Yerleşik yönetim kapısı sıkıştırma aracını Bölüm 4, “Sıkıştırma araçlarının web arabirimi ile yapılandırılması”, sayfa
17 başlıklı konuda açıklandığı gibi yapılandırmaya devam edin.
16
Kuruluş ve Planlama Kılavuzu
Bölüm 4. Sıkıştırma araçlarının web arabirimi ile
yapılandırılması
Bu yordamlarla; yönetim kapısı, topoloji, süzgeçlerin yapılandırılması ve yapılandırmanın doğrulanmasını da içeren
sıkıştırma araçlarının yapılandırması işlemi tamamlanmaktadır.
Başlamadan önce
Bölüm 3, “Donanımın kurulması”, sayfa 15 başlıklı konuda açıklanan şekilde sıkıştırma araçlarını kurun, açın ve
üründe oturum açın.
Bu görev hakkında
Bu yordam, adımları üst düzey anahatlarıyla açıklamaktadır. Ayrıntılı bilgi için başvuruda bulunulan konulara bakın.
Yordam
v Uzaktan yönetimin yapılandırılması
v Otomatik desteğin yapılandırılması
v İsteğe bağlı: Bağların yapılandırılması
v Köprülerin yapılandırılması
v İsteğe bağlı: Yönlendirme çizelgelerinin yapılandırılması
v Depolama sistemlerinin yapılandırılması
v Depolama arabirimlerinin yapılandırılması
v Sıkıştırma süzgeçlerinin yapılandırılması
v Kuruluşun doğrulanması
Sonuçlar
Sıkıştırma araçlarının yapılandırması tamamlanmıştır.
Uzaktan yönetimin yapılandırılması
Sıkıştırma aracı uzaktan yönetimini etkinleştirmek için yönetim kapısını yapılandırın ve ağa bağlayın.
Başlamadan önce
Donanım kuruluşunun tamamlandığını ve parolanın Bölüm 3, “Donanımın kurulması”, sayfa 15 konusunda açıklandığı
gibi değiştirildiğini doğrulayın.
Not: Bu yordama başlamak için Gezinme menüsünden, Next (Management Port) (İleri (Yönetim Kapısı)) seçeneğini
tıklatın.
Yordam
Security (Güvenlik) sayfasında:
1. Next (Management Port) (İleri (Yönetim Kapısı)) öğesini tıklatın.
2. Kapı yapılandırmasını girin.
IP Yönetim kapısının IP adresini açıklar (Bölüm 3, “Donanımın kurulması”, sayfa 15 başlıklı konuda belirlenen
adres).
© Copyright IBM Corp. 2010, 2013
17
IPv6
Yönetim kapısının IPv6 adresini açıklar. IPv6 adresi yapılandırılmış olsa bile bir IPv4 adresi gerekir. Bir değer
seçin:
v Static (Statik). IPv6 genel adresi ve ağ geçidi araç içinde statik olarak tanımlanır.
v Stateless address autoconfiguration (Durum bilgisiz adres otomatik yapılandırması) (SLAAC). ICMPv6
yönlendirici keşfi iletileri aracılığıyla otomatik olarak bir IPv6 adresi yapılandırılır. Bu yapılandırma,
yönetim kapısının yönlendirilen bir IPv6 ağına bağlanmasını gerektirir.
v Disabled (Geçersiz Kılındı). IPv6 geçersiz kılınmıştır. Araç yönetim kapısına yalnızca IPv4 adresi üzerinden
erişilebilir.
Not: Static ya da SLAAC seçildiğinde, aşağıdaki alanlar görüntülenir:
v Global address (Genel adres). Gerekli IPv6 adresini belirtir.
v Gateway (Ağ geçidi). Gerekli IPv6 adresini belirtir.
v Local-link address (Yerel bağlantı adresi). Yerel alt ağ iletişimleri için kullanılan adres. IPv6'da, TCP/IP
yığınının iç kullanımı için zorunlu ve gereklidir.
v Yeni IPv6 ayarlarını uygulamak için Change (Değiştir) öğesini tıklatın.
Subnet (Alt ağ)
IP adresinin ağ maskesini belirtir.
Gateway (Ağ geçidi)
Yönetim kapısı için bir varsayılan ağ geçidi IP adresi açıklar (isteğe bağlı).
Broadcast (Yayın)
Yayın iletilerinin IP adresini açıklar.
MTU
Bir ya da daha fazla iletim birimi üst sınırı (MTU) belirtir. MTU, bir köprü üzerinden geçirilebilecek en büyük
paket boyutudur. Varsayılan değer: 1500.
Link Mode (Bağlantı Kipi)
Yapılandırılmakta olan arabirimle iletişimin bağlantı kipini açıklar. Belirli bir bağlantı kipinin kullanılabilmesi
sağlanan donanıma bağlıdır. Bir değer seçin:
v 10baseT/Half
v 10baseT/Full
v 100baseT/Half
v 100baseT/Full
v 1000baseT/Full
v auto (auto-negotiation)
Actual mode (Gerçek kip), geçerli bağlantı kipini görüntüler.
Hostname (Anasistem adı)
Sıkıştırma aracı anasistem adını, web arabirimi başlığı ve tanılama dosyası adlarında görüntülendiği şekilde
belirtir.
3. Apply changes (Değişiklikleri uygula) öğesini tıklatın.
4. Yeni yapılandırılan IP adresine bağlanan bir yönetim istemcisinden web arabirimine erişerek yapılandırmayı
sınayın.
Tarayıcının URL address (URL adresi) alanında yeni IP adresinin kullanıldığından emin olun.
Sonuçlar
Sıkıştırma aracının uzaktan yönetimi etkinleştirilmiştir.
18
Kuruluş ve Planlama Kılavuzu
Sonraki adım
v Gerekiyorsa bağları “Bağların yapılandırılması” sayfa 21 başlıklı konuda açıklandığı gibi yapılandırın.
v Köprüleri “Köprülerin yapılandırılması” sayfa 21 başlıklı konuda açıklandığı gibi yapılandırın.
Otomatik Destek özelliğinin yapılandırılması
Otomatik Destek özelliği, belirtilen bir zaman aralığında önceden tanımlanmış bir e-posta adresleri listesinde yapılan
tanılama ve yapılandırma değişikliği bilgilerini içeren dosyaları otomatik olarak gönderecek şekilde tanımlanabilir.
Varsayılan olarak Otomatik Destek, her gün sabah saat 08:00'da gönderilir.
Bu görev hakkında
Configure Autosupport (Otomatik Desteği Yapılandır) sayfasından e-posta ayarlarını değiştirebilir ve olay
tetikleyicilerini tanımlayabilirsiniz.
Yordam
Otomatik Destek yapılandırması için şu yönergeleri izleyin.
1. Gezinme menüsünde Administration (Yönetim) seçeneği altında Diagnostics (Tanılamalar) öğesini tıklatın.
2. Diagnostics Tools (Tanılama Araçları) altında, Configure Autosupport (Otomatik Desteği Yapılandır) öğesini
tıklatarak Configure Autosupport (Otomatik Desteği Yapılandır) sayfasını açın.
3. Otomatik Destek özelliğini etkinleştirmek için Enable Autosupport (Otomatik Desteği Etkinleştir) öğesini
tıklatın.
4. Sıkıştırma aracı yapılandırmasında yapılan değişiklikleri izlemek amacıyla yedek sıkıştırma aracı özelliğini
etkinleştirmek için Enable Appliance Backup (Araç Yedeklemesini Etkinleştir) öğesini tıklatın. Bir kullanıcı
sıkıştırma aracı parametrelerini değiştirdiğinde, Backup_STN_Email_Recipients (Yedek_STN_Eposta_Alıcıları)
listesinde belirtilen adreslere güncellenmiş bir yapılandırma dosyası gönderilir. Dosya, yapılandırma değişikliği
yapıldıktan sonra en fazla iki saat içinde gönderilir. Backup STN_Email_Recipients (Yedek
STN_Eposta_Alıcıları) listesi boşsa güncellenmiş yapılandırma dosyası, Email Recipients (E-posta Alıcıları)
çizelgesinde belirtilen adreslere gönderilir.
5. From address (Gönderen adresi) alanını şirketinizin sonekine (örneğin, [email protected])
ayarlamak için bir Email From değeri girin.
6. (İsteğe bağlı) SMTP sunucusuyla kimlik doğrulaması yapmak üzere SMTP kullanıcı hesabını tanımlamak için bir
SMTP User (SMTP Kullanıcısı) değeri girin. SMTP kapısının yapılandırıldığından emin olun; olağan değer
25'tir. SMTP kimlik doğrulaması yalnızca hem kullanıcı hem de ile SMTP parolası tanımlandığında kullanılır.
7. (İsteğe bağlı) SMTP kullanıcı hesabıyla ilişkili SMTP Password (SMTP Parolası) değerini girin. SMTP kimlik
doğrulaması yalnızca hem kullanıcı hem de ile SMTP parolası tanımlandığında kullanılır.
8. Bir Customer ID (Müşteri Tanıtıcısı) değeri girin. Müşteri tanıtıcısı, IBM tarafından ürün satın alındığında atanan
7 basamaklı bir sayıdır (0000000 - 9999999). Müşteri tanıtıcısı numarası, müşteri bilgi sayfasından ya da yazılım
satın alma faturasından bulunabilir.
9. Bir Customer Email (Müşteri E-postası) değeri girin. IBM'in müşteri ile iletişim kurmak için kullanabileceği bir
e-posta adresi girin.
10. Bir Customer Name (Müşteri Adı) değeri girin. IBM'in müşteri ile iletişim kurmak için kullanabileceği bir tam
ad girin.
11. Bir Phone (Telefon) değeri girin. IBM'in müşteri ile iletişim kurmak için kullanabileceği telefon numarasını girin.
12. Bir Mobile Phone (Cep Telefonu) değeri girin. IBM'in müşteri ile iletişim kurmak için kullanabileceği bir cep
telefonu numarası girin.
13. Bir Country (Ülke) değeri girin. Aracın kurulduğu ülkeyi girin.
14. Bir SMTP Server (SMTP Sunucusu) değeri girin. Yerel SMTP sunucusunun IP adresini girin. Sunucuya giden bir
rota olduğunu doğrulamak için ping yardımcı programını kullanın. Diagnostic Tools (Tanılama Araçları)
bölümünden yönetim arabirimini seçerek sunucuya ping komutu gönderebilirsiniz. Kullanabileceğiniz tanılama
Bölüm 4. Sıkıştırma araçlarının web arabirimi ile yapılandırılması
19
15.
16.
17.
18.
araçlarıyla ilgili daha fazla bilgi için IBM Real-time Compression Appliances Troubleshooting Guide Version 4
Release 1 belgesinde “Diagnosing problems” (Sorunları tanılama) başlıklı konuya bakın.
Gerekirse, 25 numaralı varsayılan kapıya alternatif olarak bir SMTP Remote Port (SMTP Uzak Kapısı) değeri
girin. SMTP kimlik doğrulaması kullanılıyorsa SMTP Kullanıcısı ve SMTP Parolası değerlerinin tanımlanması ve
SMTP kapısının yapılandırılması gerekir. Genellikle 25 numaralı kapı kullanılır.
İsteğe bağlı bir önek belirtmek için bir Attachment Prefix (Ek Öneki) değeri girin. SMTP sunucusu yalnızca
belirli bir önekle başlayan eklerin gönderilmesine izin veriyorsa bu özelliği etkinleştirin. Önek olarak en fazla 10
karakter yapılandırabilirsiniz.
Otomatik Destek yapılandırmasını tamamlamak için Submit (Gönder) düğmesini tıklatın. Yeniden başlatma
işlemine ya da altyapının yeniden başlatılmasına gerek yoktur.
Yapılandırmayı, bir standart Otomatik Destek iletisinde aynı tanılama bilgilerini içeren bir e-posta iletisi
göndererek sınamak için Send Test Email (Sınama E-postası Gönder) öğesini tıklatın.
19. Otomatik Destek alıcı listesine ek içermeyen küçük bir sınama e-posta gönderme girişiminin sonucu olarak
oluşturulan işlenmemiş SMTP iletişim kuralı çıktısını açmak için Test SMTP Protocol (SMTP İletişim Kuralını
Sına) öğesini tıklatın. SMTP sunucusunun kuruluş için doğru bir şekilde yapılandırıldığını doğrulamak üzere bu
işlevi kullanın. SMTP sınama sonuçları sayfanın alt kısmında görüntülenir.
20. Otomatik Destek tetikleyicileri listesini varsayılan değerlere sıfırlamak için Set Default Triggers (Varsayılan
Tetikleyicileri Ayarla) öğesini tıklatın.
21. Diğer Otomatik Destek e-posta alıcılarını aşağıdaki gibi yapılandırın:
a. Email Recipients (E-posta Alıcıları) çizelgesinde, Alias (Diğer Ad) alanına bir e-posta diğer adı girin.
b. Recipients List (Alıcılar Listesi) alanına bir geçerli e-posta adresleri listesi girin; e-posta adreslerini
birbirinden ayırmak için boşluk kullanın.
Not: Aşağıdaki adresleri kullanarak Otomatik Destek yazışmasını IBM'e gönderin: Batı yarı kürede kurulu
sistemler için [email protected] ve [email protected] ya da doğu yarı kürede kurulu
sistemler için [email protected]
22. İleti içeriği tipleri ve alıcı listelerini aşağıdaki gibi yapılandırın:
a. Message Configuration (İleti Yapılandırması) çizelgesinde, ileti içeriği tipini seçin. Aşağıdaki içerik tipleri
kullanılabilir:
Note (Not)
Kısa bir bildirim e-postası. Bu tipin, belirli donanım ve yazılım olaylarında e-posta bildirimleri
almak için kullanılması önerilir.
Complete (Tam)
Çeşitli sıkıştırma aracı yapılandırma verilerini ve günlük dosyalarını bir ek olarak (bzip2 biçiminde)
içeren e-posta. IBM'e gönderilen iletiler Complete (Tam) tipiyle yapılandırılmalıdır.
b. Zamanlanmış raporlar almak için ilgili alıcının diğer adına ilişkin Scheduled Report (Zamanlanmış Raporlar)
öğesini tıklatın.
c. Her değişiklik yapıldığında yapılandırma yedek dosyalarını almak için ilgili alıcının diğer adına ilişkin
Backup Configuration (Yedek Yapılandırma) seçeneğini belirleyin.
23. Otomatik Destek tetikleyicilerini etkinleştirmek için aşağıdaki adımları tamamlayın:
a. Enable Event-Triggered Support (Olay Tarafından Tetiklenen Desteği Etkinleştir) ayarını seçin ya da bir
onay işaretinin bulunduğunu doğrulayın.
b. Autosupport Triggers (Otomatik Destek Tetikleyicileri) çizelgesinin üst kısmında boş bir satırın yanındaki
Enabled (Etkin) öğesini tıklatarak ilgili Otomatik Destek tetikleyicisini ekleyin.
c. Trigger Name (Tetikleyici Adı) alanına bir tetikleyici adı girin.
d. Listeden önem düzeyini seçin. E-posta konu satırında, yapılandırılan önem düzeyi değeri görüntülenir.
e. Listeden bir dosya seçin. Bu dosyada düzenli ifade gerçekleştirilir.
f. Regular Expressio (Düzenli İfade) alanına bir düzenli ifade girin.
g. Submit (Gönder) düğmesini tıklatın.
20
Kuruluş ve Planlama Kılavuzu
h. Sayfa yeniden yüklendikten sonra, seçilen dosya düzenli ifadenin sonuçlarını gözden geçirmek için Show
Results (Sonuçları Göster) seçeneğini tıklatın.
24. Otomatik Destek tetikleyicilerini silmek için, silmek istediğiniz her bir tetikleyiciye ilişkin Delete (Sil) öğesini
tıklatın. Daha sonra, seçili tetikleyicileri silmek için Submit (Gönder) düğmesini tıklatın.
Bağların yapılandırılması
Bu yordam, yüksek kullanılabilirlik ya da hata durumundan kurtarma hedeflerini gerçekleştirmek için gereklidir.
Başlamadan önce
Sıkıştırma aracının web arabirimi öğesinde oturum açın.
Önemli: Bağ yapılandırması simetrik olmalıdır. Aynı köprü üyesine ait olan tüm bağlar aynı sayıda arabirime sahip
olmalıdır.
Yordam
1. Gezinme menüsünde Network (Ağ) seçeneğini tıklatın.
Web arabirimi, kapıları ve sıkıştırma aracındaki sıkıştırma altyapısının durumunu görüntüler. Sistem, sıkıştırma
altyapısı durumunu 3 saniyede bir günceller. Güncellenen bilgiye göre Start Engine (Altyapıyı Başlat) ya da Stop
Engine (Altyapıyı Durdur) düğmelerinin durumu değişir.
2. Network (Ağ) sayfasında, Add New Bond (Yeni Bağ Ekle) seçeneğini tıklatın. Add New Bond (Yeni Bağ Ekle)
iletişim kutusu açılır.
Sıkıştırma altyapısı, yeni bir bağ ekler ve önceki bağ numarasına bir ekleyerek (bağ0'dan başlar) bu bağı adlandırır.
3. Yeni bağı eklemek için Apply (Uygula) öğesini tıklatın.
4. Listeyi daraltmak için Unassigned interface (Atanmamış arabirimler) öğesinin solundaki üçgeni tıklatın.
5. Yeni bağın yanındaki Modify (Değiştir) öğesini tıklatın. Modify bond (Bağı değiştir) iletişim kutusu açılır.
6. Bond Mode (Bağ Kipi) listesinden gerekli bağ kipini seçin.
Etherchannel
Etherchannel kapı birleştirmesiyle çalışmak üzere yapılandırıldığında kullanın.
Active-backup (Etkin yedekleme)
Etkin/pasif devrelerle çalışmak üzere yapılandırıldığında kullanın (örneğin, Data ONTAP ya da IBM
Systems Storage N serisi tek sanal arabirim).
LACP 802.3ad
LACP (Bağlantı Birleştirme Denetimi İletişim Kuralı) dinamik kapı birleştirmesiyle çalışmak üzere
yapılandırıldığında kullanın.
7. Yeni bağın bir parçası olan arabirimleri seçin.
8. Apply (Uygula) öğesini tıklatın.
9. Yeni bağlar oluşturmak için 2. - 8. adım arasındaki adımları yineleyin.
Sonuçlar
Network (Ağ) sayfasında yeni oluşturulan bağ, bağ bağlantılarıyla görüntülenir.
Sonraki adım
Köprüleri Köprülerin yapılandırılması bölümünde açıklandığı gibi yapılandırın.
Köprülerin yapılandırılması
Bu yordam, sıkıştırma aracı ile depolama sistemi arasındaki bağlantıyı bir LAN'a bağlar.
Bölüm 4. Sıkıştırma araçlarının web arabirimi ile yapılandırılması
21
Başlamadan önce
Yapılandırmaya başlamadan önce toplanması gereken bilgiler:
v Köprü IP adresi (LAN adresi)
v Ağ maskesi
v Varsayılan ağ geçidi
v Depolama sunucusu IP adresleri
v İsteğe bağlı yayın adresi
v İsteğe bağlı VLAN tanıtıcısı
Yordam
Köprüleri yapılandırmak için bu yordamı izleyin.
1. Gezinme menüsünde Network (Ağ) seçeneğini tıklatın.
Web arabirimi, kapıları ve sıkıştırma aracındaki sıkıştırma altyapısının durumunu görüntüler. Sistem, sıkıştırma
altyapısı durumunu 3 saniyede bir günceller. Güncellenen bilgiye göre Start Engine (Altyapıyı Başlat) ya da Stop
Engine (Altyapıyı Durdur) düğmelerinin durumu değişir.
2. Add New Bridge (Yeni Köprü Ekle) seçeneğini tıklatın.
3. New Bridge (Yeni Köprü) sayfasında Apply (Uygula) seçeneğini tıklatın.
Sistem yeni bir köprü adı oluşturur ve bunu, Network (Ağ) sayfasında Bridges (Köprüler) altında görüntüler.
Ayrıntılı köprü bilgilerini görmek için bir köprü adının solundaki ilgili simgeyi tıklatarak köprüyü genişletin ya da
tüm köprüleri genişletmek için Expand (Genişlet) simgesini tıklatın.
4. Yeni oluşturulan bir köprüyü yapılandırmak için Modify (Değiştir) seçeneğini tıklatın. Uygun yapılandırma
verilerini girin, ardından Appy (Uygula) seçeneğini tıklatın.
5. Back to Network Configuration (Ağ Yapılandırmasına Dön) seçeneğini tıklatın ve Network (Ağ) sayfasında,
köprü adını (örneğin, br0) tıklatın.
6. Modify Interface (Arabirimi Değiştir) sayfasında, köprüyü oluşturan fiziksel ve mantıksal arabirimleri seçin.
v Bağları kullanıyorsanız, yapılandırılacak bağları seçin.
v Bağ kullanmıyorsanız sıkıştırma aracı ürününe bağlı iki kapıyı seçin.
7. Uygun giriş alanlarına isteğe bağlı VLAN bilgilerini de içeren doğru bilgileri girin.
Not: VLAN etiketli köprülerin yapılandırılması, üst düzey köprü IP yapılandırması gerektirir. Bu üst düzey köprü
herhangi bir alt ağı kullanabilir.
VLAN yapılandırması aşağıdakilerden oluşur:
VLAN Tanıtıcısı
Belirli bir VLAN'ı tanıtan, 1 - 4094 aralığındaki benzersiz bir sayıyı belirtir. VLAN Tanıtıcısı 1, genellikle
varsayılan VLAN için ayrılır.
IP Köprü kapısının IP adresini açıklar. IP adresi, atanan sıkıştırma aracı ile aynı alt ağda olmalıdır.
Alt ağ
IP adresinin ağ maskesini belirtir.
Ağ Geçidi
Söz konusu köprüye ilişkin varsayılan ağ geçidi IP adresini belirtir.
MTU
Bir ya da daha fazla iletim birimi üst sınırı (MTU) belirtir. MTU, bir köprü üzerinden geçirilebilecek en
büyük paket boyutudur. Varsayılan değer: 1500.
8. Bir VLAN yapılandırıyorsanız Apply Changes to VLAN (Değişiklikleri VLAN'a Uygula) ve yapılandırmayı
tamamlamak için Apply Changes to bridgename (Değişiklikleri köprüadı Köprüsüne Uygula) seçeneğini tıklatın.
22
Kuruluş ve Planlama Kılavuzu
Not: Köprüden arabirimlerin ya da bağların kaldırılması mümkün değildir, ancak bağın yapılandırılması
mümkündür.
Sistem, köprüyü oluşturur ve işlemin başarılı olduğunu belirten bir ileti görüntüler.
Not: Bir depolama sunucusu tarafından zaten kullanılmakta olan bir köprüde değişiklik yapılabilmesi için
sıkıştırma altyapısı durdurulmalıdır.
9. Geçerli yapılandırmayı görüntülemek için Back to Network Configuration (Ağ Yapılandırmasına Dön)
seçeneğini tıklatın.
10. Başka köprüler eklemek için adım 2 sayfa 22 - 9 arasındaki adımları yineleyin.
Sonuçlar
Köprülerin yapılandırması tamamlanmıştır.
Sonraki adım
Statik rotaları “Yönlendirme çizelgelerinin yapılandırılması” sayfa 24 konusunda açıklandığı gibi yapılandırın. Statik
rota gereksinimi yoksa depolama sunucularına ve LAN'lara bağlanın (bkz. “Depolama arabirimlerine ve LAN'lara
bağlanılması”).
Bağların ya da köprülerin kaldırılması
Bu yordam, sıkıştırma aracı yapılandırmasındaki bağları ya da köprüleri kaldırır.
Bu görev hakkında
Not: Bir köprünün kaldırılması, istemci oturumu bağlantı kesintilerine neden olabilir ve köprü arabirimleri
çevrimdışına alınacağı için (yüksek kullanılabilirlik yapılandırmalarında) iş ortağı araçlarını etkileyebilir.
Yordam
1. Gezinme menüsünde Network (Ağ) seçeneğini tıklatın.
2. Network (Ağ) sayfasında, kaldırılacak bağın ya da köprünün sağındaki sil simgesini (X simgesi) tıklatın. Delete
Bridge (Köprüyü sil) iletişim kutusu görüntülenir.
3. Kaldırma işlemini onaylamak için Apply (Uygula) öğesini tıklatın.
Sonuçlar
Altyapının yazılımı yeniden başlatılır ve bağ ya da köprü kaldırılır.
Depolama arabirimlerine ve LAN'lara bağlanılması
Bu yordam, birden çok depolama sistemini ya da aynı depolama sisteminin arabirimlerini tek bir sıkıştırma aracına
bağlar.
Yordam
Not: Depolama sistemleri, yönetim kapısı olan yerleşik kapı 1 dışında sıkıştırma aracındaki herhangi bir kapıya
bağlanabilir.
1. Depolama sistemini sıkıştırma aracına bağlamak için:
a. Uygun depolama sistemi bağlantılarının Ethernet anahtarıyla olan bağlantısını kesin.
b. Önceden depolama sistemini anahtara bağlayan kabloları kullanarak, depolama sistemini sıkıştırma aracının
arka panelinde bulunan önceden yapılandırılmış veri kapılarına bağlayın.
Yaygın kullanım, anahtar tarafı olarak köprünün düşük numaralı kapılarının ya da bağlarının ve depolama
sistemi tarafı olarak yüksek numaralı kapıların ya da bağların kullanılmasıdır.
Bölüm 4. Sıkıştırma araçlarının web arabirimi ile yapılandırılması
23
2. Sıkıştırma aracını LAN'a bağlayın.
LAN'ı sıkıştırma aracı arka panelindeki kapılardan birine bağlayın. MGMT (yönetim) kapısı dışındaki kullanılabilir
herhangi bir kapıyı kullanın; daha fazla bilgi için bkz. “Donanım” sayfa 4.
Sonraki adım
Sıkıştırma süzgeçlerini “Depolama sistemlerinin yapılandırılması” başlıklı konuda açıklandığı gibi yapılandırın.
Yönlendirme çizelgelerinin yapılandırılması
Bu yordam, ağ yapılandırması uzak ağlara ya da belirli bir köprü arabirimindeki anasistemlere statik rotaların
eklenmesini gerektirdiğinde, statik rotaları yapılandırır.
Bu görev hakkında
Routing Tables (Yönlendirme Çizelgeleri) sayfasında, sayfanın sol alt tarafında köprülere ilişkin geçerli yönlendirme
bilgileri gösterilir. Bir bağ oluşturan arabirimlere ilişkin yönlendirme bilgileri Routing Tables (Yönlendirme
Çizelgeleri) sayfasında görüntülenmez.
Yordam
Statik yönlendirme çizelgelerini yapılandırmak için aşağıdaki yönergeleri izleyin.
1. Gezinme menüsü olanağında, Miscellaneous (Çeşitli) seçeneğini tıklatın.
2. Miscellaneous (Çeşitli) sayfasında, Routing Tables (Yönlendirme Tabloları) öğesini tıklatın.
3. Yönlendirme bilgilerini girin.
Interface (Arabirim)
Listeden yapılandırılacak köprü arabirimini seçin.
Network (Ağ)
Uzak ağın IP adresini girin.
Netmask (Ağ maskesi)
Uzak ağın ağ maskesini girin.
Gateway (Ağ geçidi)
Yerel ağın varsayılan ağ geçidi adresini girin.
4. Apply Changes (Değişiklikleri Uygula) öğesini tıklatın.
Görüntü, yeni yönlendirme bilgileriyle güncellenir.
5. Back to Miscellaneous (Çeşitli Sayfasına Dön) öğesini tıklatarak Miscellaneous (Çeşitli) sayfasına ya da Dolaşma
menüsünde Network (Ağ) seçeneğini tıklatarak Network Configuration (Ağ Yapılandırması) sayfasına dönün.
6. Her bir statik rota için 3 ve 4 numaralı adımları yineleyin.
Sonuçlar
Statik rotaların yapılandırması tamamlanmıştır.
Depolama sistemlerinin yapılandırılması
Bu yordamlar, her bir depolama sistemini ekler, değiştirir ya da siler.
Bu görev hakkında
Bu yordam, adımları üst düzey anahatlarıyla açıklar. Ayrıntılı bilgi için başvuruda bulunulan konulara bakın.
24
Kuruluş ve Planlama Kılavuzu
Yordam
v Depolama sistemi eklenmesi
v Depolama sisteminin değiştirilmesi
v Depolama sisteminin silinmesi
Sonuçlar
Depolama sistemlerinin yapılandırılması tamamlanmıştır.
Sonraki adım
Depolama arabirimlerini “Depolama arabirimlerinin yapılandırılması” sayfa 27 başlıklı konuda açıklandığı gibi
yapılandırın.
Depolama sistemi eklenmesi
Bu yordam, bir depolama sistemi ekler.
Yordam
1. Gezinme menüsünden, Configuration (Yapılandırma) altındaki Storage (Depolama) seçeneğini tıklatın.
2. Storage Systems (Depolama sistemleri) bölmesinde, Add new storage (Yeni depolama ekle) öğesini tıklatın.
3. Şu bilgileri girin:
New storage name (Yeni depolama adı)
Depolama sistemi için bir mantıksal ad belirtir; bu ad bir IP adresi değildir. Yalnızca yönetim ve
tanımlama amaçlarıyla kullanılır ve DNS'de yapılandırılan anasistem adlarıyla ilgisi yoktur
Vendor (Satıcı)
Depolama sistemi satıcısını tanımlar.
Her depolama satıcısı, NFS dosya yapısını ve anlık görüntü klasörleri, virüsten korunma paylaşım adları
gibi parametreleri farklı yollarla yönetir. Bu depolama arabirimi için doğru depolama satıcısını
yapılandırarak sıkıştırma aracının beklenen sonuçları sunmasını sağlayın.
Compression mode (Sıkıştırma kipi)
Depolama ortamının Sıkıştırılmış (seçilen paylaşımlar dışındaki tüm paylaşımlar ve dışa aktarmalar
sıkıştırılır) olarak mı, yoksa Saydam (yalnızca seçilen paylaşımlar ve dışa aktarmalar sıkıştırılır) olarak mı
yapılandırıldığını belirler. Yalnızca Saydam kipi kullanılabilir durumdaysa, yeni depolama sistemini
ekledikten sonra kipi değiştirmek için “Depolama sisteminin değiştirilmesi” sayfa 27 başlıklı konuya
bakın. Sistem seçenekleri ve sıkıştırma kipi hakkında daha fazla bilgi için IBM Real-time Compression
Appliances Yapılandırma ve Yönetim Kılavuzu Sürüm 4 Yayın 1 belgesinin “Sistem seçeneklerinin
yapılandırılması” başlıklı bölümüne bakın.
Compress only selected shares/exports (Yalnızca seçilen paylaşımları/dışa aktarmaları sıkıştır)
("Saydam" olarak da adlandırılır)
Depolama sistemi IP adresine giden tüm trafik varsayılan olarak sıkıştırılmadan kalır. Yalnızca
Compression Filters (Sıkıştırma Süzgeçleri) sayfasında listelenen paylaşımlar sıkıştırılmış kipte
çalışır. Compression Filters (Sıkıştırma Süzgeçleri) sayfasındaki paylaşımlar listesi, sıkıştırma
için bir içerme listesi görevi görür. Bundan dolayı, hangi paylaşımların sıkıştırılmış verileri
depolayacağını açık bir şekilde yapılandırın; diğer tüm paylaşımlar verileri sıkıştırılmadan
depolar. Depolama sistemi IP adresine giden trafiğin çoğunluğunun sıkıştırılmadığı durumlarda
saydam kipini kullanın.
Not: Bu kipte, araç önceden sıkıştırılmış dosyaların sıkıştırmasını açmaz. Bu kipi ayarlamadan
önce, hiçbir dosyanın ilgili paylaşımlarda ve dışa aktarmalarda sıkıştırılmadığını doğrulayın.
Depolama arabirimi önceden Compress only selected shares/exports (Yalnızca seçilen
paylaşımları/dışa aktarmaları sıkıştır) olarak yapılandırılmamışsa, yalnızca Compress
Bölüm 4. Sıkıştırma araçlarının web arabirimi ile yapılandırılması
25
shares/exports except selected (Seçilenler dışındaki paylaşımları/dışa aktarmaları sıkıştır) olarak
yapılandırılmış bir depolama arabirimi Compress only selected shares/exports (Yalnızca seçilen
paylaşımları/dışa aktarmaları sıkıştır) kipine dönüştürülebilir. Bu sınırlama, yanlış bir
yapılandırmayı önlemek üzere tasarlanmıştır.
Compress shares/exports except selected (Seçilenler dışındaki paylaşımları/dışa aktarmaları sıkıştır
)("Sıkıştırılmış" olarak da adlandırılır)
Depolama arabirimine giden tüm trafik varsayılan olarak sıkıştırılır. Yalnızca Compression Filters
(Sıkıştırma Süzgeçleri) sayfasında listelenen paylaşımlar sıkıştırılmamış kipte çalışır.
Compression Filters (Sıkıştırma Süzgeçleri) sayfasındaki paylaşımlar listesi, sıkıştırma için bir
hariç tutma listesi görevi görür. Bundan dolayı, hangi paylaşımların sıkıştırılmamış verileri
depolayacağını açık bir şekilde yapılandırın; diğer tüm paylaşımlar sıkıştırılmış verileri depolar.
Depolama sistemi IP adresine giden trafiğin çoğunluğunun sıkıştırılmış olarak kaldığı durumlarda
sıkıştırma kipini kullanın.
Not: Var olan bir depolama arabiriminin ayarını Compress only selected shares/exports
(Yalnızca seçilen paylaşımları/dışa aktarmaları sıkıştır) değerinden Compress all shares/exports
except selected (Seçilenler dışındaki tüm paylaşımları/dışa aktarmaları sıkıştır) değerine
değiştirdiğinizde, bir otomatik dönüştürme gerçekleşir. Sıkıştırma süzgeçleri değişikliği
yansıtmak üzere güncellenir ve depolama arabiriminin Compress new files (Yeni dosyaları
sıkıştır) seçeneği devre dışı kalır. Sıkıştırmayı sürdürmek için:
a. Sıkıştırma süzgeçlerini doğrulayın.
b. Gerekli tüm değişiklikleri yapın.
c. Compress new files (Yeni dosyaları sıkıştır) seçeneğini etkinleştirin.
Compress new files (Yeni dosyaları sıkıştır)
Bir depolama arabiriminde oluşturulan yeni dosyalara ilişkin işlem kipini ayarlar.
Compress new files (Yeni dosyaları sıkıştır) seçeneği devre dışı bırakıldığında, sıkıştırılmış kipte
çalışmak üzere yapılandırılmış paylaşımlarda var olan dosyalar geçerli duruma (sıkıştırılmış ya
da sıkıştırılmamış) göre okunup güncellenir, ancak yeni dosyalar sıkıştırılmadan oluşturulur. Bu
ayar, yeni dosyaların oluşturulma şekliyle yakından ilgili olan depolama sistemi sıkıştırma
kipinin davranışını değiştirmez. Sistem bakım işlemlerinin ve geçerli paylaşım durumunun
korunmasının önemli olduğu durumlarda, Compress new files (Yeni dosyaları sıkıştır) kipini
kullanın. Örneğin, bir depolama sistemi IP adresi Compress Mode (Sıkıştırma Kipi) alanında
Compress shares/exports except selected (Seçilenler dışındaki paylaşımları/dışa aktarmaları
sıkıştır) olarak yapılandırılmıştır ve depolama yöneticisi, sıkıştırılmamış kipte çalışması gereken
bir paylaşım oluşturmak ister; bu nedenle, depolama biriminde paylaşım oluşturulduktan sonra
bir sıkıştırma süzgeci oluşturulur. Depolama biriminde sıkıştırılmış dosyaların oluşturulmasını
önlemek için paylaşımı eklemeden önce sistemi Compress new files seçeneğinin devre dışı
olduğu kipte yapılandırın; paylaşım sıkıştırma süzgeçleri hariç tutma listesine eklendikten sonra
Compress new files seçeneğini etkinleştirin.
Domain user (Etki alanı kullanıcısı)
Domain password (Etki alanı parolası)
Domain name (Etki alanı adı)
Active Directory user credentials (Active Directory kullanıcı kimlik bilgileri)
Storage (Depolama) sayfasının, depolama sistemindeki CIFS paylaşım bilgilerini başarılı bir
şekilde yoklayabilmesi için bu gereklidir. Genellikle herhangi bir kullanıcının olması yeterli olur;
bu nedenle, yönetici haklarına sahip bir Active Directory kullanıcısı sağlamaya gerek yoktur.
4. Apply (Uygula) öğesini tıklatın.
Sonuçlar
Depolama sistemi oluşturulur.
26
Kuruluş ve Planlama Kılavuzu
Sonraki adım
Depolama arabirimini “Depolama arabirimi eklenmesi” sayfa 28 başlıklı konuda açıklandığı gibi yapılandırın.
Depolama sisteminin değiştirilmesi
Bu yordam, var olan bir depolama arabirimini değiştirir.
Yordam
1. Gezinme menüsünden, Configuration (Yapılandırma) altındaki Storage (Depolama) seçeneğini tıklatın.
2. Storage systems (Depolama sistemleri) bölmesinden, değiştirilecek depolama sistemini seçin.
3. Storage systems (Depolama sistemleri) bölmesinde, şunları seçin:
v Storage system name (Depolama sistemi adı): Rename Storage system (Depolama sistemini yeniden adlandır)
iletişim kutusunu açar; depolama sistemi için kullanılacak yeni adı girin ve ardından, Apply (Uygula) öğesini
tıklatın.
v Modify (Değiştir): Modify Storage parameters (Depolama parametrelerini değiştir) iletişim kutusunu açar; yeni
depolama sistemi parametrelerini seçin ve daha sonra, Apply (Uygula) öğesini tıklatın.
Sonuçlar
Depolama sistemi değiştirilir.
Depolama sisteminin silinmesi
Bu yordam, depolama sistemini siler.
Yordam
Not: Depolama arabirimleri içeren bir depolama sistemi silinemez; öncelikle depolama arabirimlerinin silinmesi
gerekir (bkz. “Depolama arabiriminin silinmesi” sayfa 29).
1. Gezinme menüsünden, Configuration (Yapılandırma) altındaki Storage (Depolama) seçeneğini tıklatın.
2. Storage systems (Depolama sistemleri) bölmesinden, silinecek depolama sistemini seçin.
3. Storage systems (Depolama sistemleri) bölmesinden, X (sil) simgesini tıklatın. Delete storage confirmation
(Depolama silme onayı) iletişim kutusu görüntülenir.
4. Apply (Uygula) öğesini tıklatın.
Sonuçlar
Depolama sistemi silinir.
Depolama arabirimlerinin yapılandırılması
Bu yordamlar depolama sistemlerinde depolanan verilerin sıkıştırılmasından önce, her bir depolama sistemi arabirimini
ve sıkıştırılacak CIFS (Common Internet File System; Genel İnternet Dosya Sistemi) paylaşımını ya da NFS (Network
File System; Ağ Dosyası Sistemi) dışa aktarımı yapılandırır. Kısacası, bu yordam yeni depolama sistemi arabirimlerini
ve IP adreslerini yapılandırır. IBM Real-time Compression Appliances (RTCA'lar) üzerinden bağlanan, arabirimlerde
yapılandırılmış tüm depolama sistemi IP adreslerinin bu yordamlar kullanılarak yapılandırılması gerekir.
Bu görev hakkında
Bu yordam, adımları üst düzey anahatlarıyla açıklamaktadır. Ayrıntılı bilgi için başvuruda bulunulan konulara bakın.
Bölüm 4. Sıkıştırma araçlarının web arabirimi ile yapılandırılması
27
Yordam
v Depolama arabirimi eklenmesi
v Depolama arabiriminin değiştirilmesi
v Depolama arabiriminin silinmesi
Sonuçlar
Depolama arabirimlerinin yapılandırılması tamamlanmıştır.
Sonraki adım
Sıkıştırma süzgeçlerini “Sıkıştırma süzgeçlerinin yapılandırılması” sayfa 29 başlıklı konuda açıklandığı gibi
yapılandırın.
Depolama arabirimi eklenmesi
Bu yordam, önceden oluşturulmuş bir depolama sistemine depolama arabirimi ekler.
Başlamadan önce
Bir depolama sisteminin oluşturulduğundan emin olun (bkz. “Depolama sistemi eklenmesi” sayfa 25).
Yordam
1. Storage (Depolama) sayfasında, önceden oluşturulan depolama sistemini seçin.
2. Storage interfaces (Depolama arabirimleri) bölmesinden, Add new storage interface (Yeni depolama arabirimi
ekle) öğesini tıklatın.
3. Şu bilgileri girin:
Storage interface name (Depolama arabirimi adı)
Sunucu / dosyalayıcı adını tanımlar.
Storage interface IP (Depolama arabirimi IP'si)
Depolama arabiriminin IP adresini tanımlar.
4. Apply (Uygula) öğesini tıklatın. Depolama arabirimi, Storage interface (Depolama arabirimi) bölmesinde
görüntülenir.
Not: Ağ topolojisine ve depolama aygıtlarının tipine bağlı olarak, var olan bir depolama sistemine ikinci bir
depolama arabiriminin eklenmesi şu hatayla sonuçlanabilir:
Failed to add server - The following IPs
are not active: <IP for existing server> <IP for server being
added>
Bu durumda, yeni depolama arabirimini benzersiz bir depolama sistemine ekleyin.
Sonuçlar
Depolama arabirimi oluşturulur.
Sonraki adım
Sıkıştırma süzgeçlerini yapılandırın (bkz. “Depolama sistemlerinin yapılandırılması” sayfa 24).
Depolama arabiriminin değiştirilmesi
Bu yordam, var olan bir depolama arabirimini değiştirir.
28
Kuruluş ve Planlama Kılavuzu
Yordam
1. Storage (Depolama) sayfasında, depolama arabirimini içeren depolama sistemini seçin.
2. Aşağıdaki Öğelerin herhangi birini değiştirin:
Depolama arabirimi adı
Rename storage interface (Depolama arabirimini yeniden adlandır) iletişim kutusunu açmak için depolama
arabiriminin adını tıklatın. Yeni bir ad girin ve ardından, Appy (Uygula) öğesini tıklatın.
Depolama arabirimi IP adresi
Modify storage interface (Depolama arabirimini değiştir) iletişim kutusunu açmak için depolama arabirimi
IP adresini tıklatın. Yeni bir IP adresi girin ve ardından, Apply (Uygula) öğesini tıklatın.
Compression Accelerator ayarları
Compression Accelerator seçeneğini tıklatın. Daha fazla bilgi için IBM Real-time Compression
Appliances Yapılandırma ve Yönetim Kılavuzu Sürüm 4 Yayın 1 belgesinin “Compression Accelerator
olanağının yapılandırılması” bölümüne bakın.
Depolama arabirimiyle ilişkilendirilen depolama sistemi
Move storage interface (Depolama arabirimini taşı) iletişim kutusunu açmak için Move (Taşı) öğesini
tıklatın. Depolama sistemini seçin ve ardından, Apply (Uygula) öğesini tıklatın.
Sonuçlar
Depolama arabirimi değiştirilir.
Depolama arabiriminin silinmesi
Bu yordam, depolama sisteminden bir depolama arabirimini kaldırır.
Yordam
1. Storage (Depolama) sayfasında, depolama arabirimini içeren depolama sistemini seçin.
2. Storage interfaces (Depolama arabirimleri) bölmesinde, X (sil) simgesini tıklatın. Delete storage confirmation
(Depolama silme onayı) iletişim kutusu görüntülenir.
3. Apply (Uygula) öğesini tıklatın.
Sonuçlar
Depolama arabirimi silinir.
Sıkıştırma süzgeçlerinin yapılandırılması
Bu yordamda, sıkıştırma aracındaki sıkıştırma süzgeçleri yapılandırılır. Yalnızca sıkıştırma aracında yapılandırılan
paylaşımların ve dışa aktarmaların dosyaları gerçekten sıkıştırılır.
Bu görev hakkında
Bir sıkıştırma süzgecinde listelenen paylaşımlara ya da dışa aktarmalara “sıkıştırılmış paylaşımlar” denir. Bir sıkıştırma
süzgecinde listelenmeyen paylaşımlara ya da dışa aktarmalara “saydam paylaşımlar” adı verilir.
Yordam
Sıkıştırma süzgeçlerini uygun bir şekilde yapılandırmak için bu yönergeleri izleyin.
v Saydam kipte: Süzgeç sütunundaki seçili paylaşımlar ve dışa aktarmalar sıkıştırılır.
v Sıkıştırma kipinde: Süzgeç sütununda seçili paylaşımlar ve dışa aktarmalar saydam olur.
Not: Süzgeç sütununda seçili paylaşımlar ya da dışa aktarmalar, sıkıştırma kipinin karşıt durumunu belirtir.
Örneğin, sıkıştırma kipi saydamsa ve paylaşım mevcut ve süzgeç sütunun seçiliyse, paylaşım sıkıştırılır.
Bölüm 4. Sıkıştırma araçlarının web arabirimi ile yapılandırılması
29
Sonraki adım
Kuruluşu doğrulayın.
Bir paylaşımın sıkıştırma süzgeci listesinden kaldırılması
Bu yordam, bir paylaşımı sıkıştırma süzgeci listesinden kaldırır.
Yordam
Önemli: Bir paylaşımın ya da dışa aktarmanın silinmesi bağlantı sorunlarıyla sonuçlanabilir. Buna ek olarak, silinen
paylaşımda ya da dışa aktarmada sıkıştırılan veriler yer alıyorsa, verilere erişimin etkinleştirilebilmesi için veri
sıkıştırmasının kaldırılması gerekir. Veri sıkıştırmasını kaldırmak için veri kurtarma yardımcı programını kullanın.
1. Gezinme menüsünde, Storage (Depolama) seçeneğini tıklatın.
2. Kaldırılacak her bir paylaşımın yanındaki Delete (Sil) onay kutusunu seçin.
3. Apply Changes to Shares (Değişiklikleri Paylaşımlara Uygula) öğesini tıklatın.
Kuruluşun doğrulanması
Bu yordam, sıkıştırma aracı kuruluşunu doğrular.
Yordam
Kuruluşu doğrulamak için bu yönergeleri izleyin.
Not: Doğrulama sırasında kolaylık sağlaması açısından, bu yordama başlamadan önce istatistikleri sıfırlayın.
1. Gezinme menüsünde, General (Genel) altında Miscellaneous (Çeşitli) seçeneğini tıklatın; ardından, Reset (Sıfırla)
düğmesini tıklatın.
2. Çeşitli sıkıştırılabilir dosyaları (örneğin, txt, xls ve doc) tanımlı sıkıştırılmış paylaşıma ya da dışa aktarmaya
kopyalayın.
3. Gezinme menüsünde, General (Genel) altında Status (Durum) seçeneğini tıklatın ve ardından, sayfadaki
Compression Rate (Sıkıştırma Oranı) ve Accumulated Space Savings (Toplam Alan Tasarrufları) alanlarında bir
değişiklik olduğunu doğrulayın.
Herhangi bir değişiklik görünmüyorsa sıkıştırma aracı kuruluşu yanlış olmuştur. Önceki tüm yapılandırma
adımlarının başarıyla tamamlandığını doğrulayın.
Sonuçlar
Doğru bir şekilde kurulan sıkıştırma aracı, Status (Durum) sayfasındaki Accumulated Space Savings (Toplam Alan
Tasarrufları) değerinde bir artış görüntüler. Yalnızca önemli miktarda veri (megabayt) sıkıştırıldıktan sonra bir artış
görüntülenir.
30
Kuruluş ve Planlama Kılavuzu
Ek A. Random Access Compression Engine teknolojisi
kavramları
Verilerin gerçek zamanlı olarak sıkıştırılması için Random Access Compression Engine (RACE) teknolojisi
kavramlarına ilişkin ayrıntılar ve RACE teknolojisi çözümünün çeşitli özellikleriyle ilgili ayrıntılar sağlanmıştır.
Sıkıştırma oranı
Bir işletme, dosyalarını sıkıştırma aracı ile sıkıştırdığında yüksek sıkıştırma oranları elde edilebilir. Bu, kullanılabilir
depolama alanının iki ya da üç katına çıkabileceği anlamına gelir.
IBM, belirli Oracle veritabanı yapılandırmalarında yüzde 90'a varan ve PDF dosyalarıyla yaklaşık yüzde 50 olan
sıkıştırma oranları bildirmiştir. Kesin sıkıştırma oranı, verilerin özelliğine bağlıdır; sıkıştırma oranları veri türü ve veri
kullanımına göre değişir.
Sıkıştırma aracı, bu sıkıştırma oranını verimli bir şekilde, depolama sistemine gecikme eklemeden ya da depolama
alanı ayrılmasını gerektirmeden gerçekleştirir.
Blok düzeyinde veri erişimi
Sıkıştırma aracı, bir veri blokuna erişmek için bütün dosyaların sıkıştırılmasını ya da sıkıştırmasının kaldırılmasını
gerektirmez. Sıkıştırma aracı, ilgili veri bloklarını “gerçek zamanlı olarak” sıkıştırır ya da sıkıştırmayı kaldırır; bunlara
gerektiğinde erişilir.
Sıkıştırma aracı, sıkıştırılmış dosya içindeki verilere ilişkin rasgele okuma ve yazma isteklerini destekler. Bu, bayt
bloku düzeyinde gerçekleştirilir. Sıkıştırma aracı, dosya içindeki bir veri blokuna tüm dosyayı sıkıştırmadan ya da tüm
dosyanın sıkıştırmasını kaldırmadan erişebilir. Böylece, depolama sisteminden yüksek performanslı veri erişimi ve veri
alma sağlanır.
Genel İnternet dosya sistemi süzgeçleri
Sıkıştırma aracı, TCP/IP tarafından desteklenen CIFS (Common Internet File System; Genel İnternet Dosya Sistemi)
erişim iletişim kuralıyla tam olarak uyumludur.
Otomatik sıkıştırma süzgeci keşif özelliği, var olan CIFS paylaşımlarının RACE sıkıştırma süzgeçleri listesine kolayca
eklenebilmesini sağlar. Sıkıştırma altyapısı bir dosya sunucusuyla çalıştığında, sunucu tarafından sağlanan tüm CIFS
paylaşımları otomatik olarak görüntülenerek paylaşımların, sıkıştırma süzgeci listesi için seçilebilmesini sağlar.
Not: CIFS için sıkıştırma süzgeçleri, paylaşım süzgeçleri olarak da adlandırılır.
Ağ dosya sistemi süzgeçleri
Sıkıştırma aracı, NFSv3 hizmetlerini sağlayan sistemlerle tam olarak uyumludur ve NFSv3 iletişim kuralı standartlarına
uyar. NFSv3, TCP ve UDP üzerinden desteklenir.
Not: NFSv2 ve NFSv4 iletişim kuralları desteklenmez ve sıkıştırma aracı üzerinden saydam bir şekilde geçirilir.
NFS sıkıştırma süzgeçleri özelliği, sıkıştırılacak dışa aktarmaların seçilmesini kolaylaştırarak sıkıştırma aracının var
olan NAS ortamlarına aşamalı olarak uygulanabilmesini sağlar. Sıkıştırma aracı bir depolama sunucusuyla çalıştığında,
sunucu tarafından sağlanan tüm NFS (Network File System; Ağ Dosyası Sistemi) dışa aktarmaları otomatik olarak
görüntülenerek dışa aktarma süzgeci listesi için paylaşımların seçilebilmesini sağlar.
© Copyright IBM Corp. 2010, 2013
31
Not: NFS için sıkıştırma süzgeçleri, dışa aktarma süzgeçleri olarak da adlandırılır.
Karma erişim kipi
Sıkıştırma aracı, CIFS (Common Internet File System; Genel İnternet Dosya Sistemi) ve NFS (Network File System;
Ağ Dosyası Sistemi) iletişim kuralları kullanılırken aynı dosyalara eşzamanlı erişimi destekler.
Karma erişim kipi, veri kullanılabilirliğini ve erişilebilirliği artırır.
Compression Accelerator özelliği
Sıkıştırma aracı, var olan verilerin sıkıştırılmasını destekler.
Sıkıştırma altyapısı, yerleşik Compression Accelerator özelliğini kullanarak sıkıştırmayı otomatik olarak gerçekleştirir.
Sıkıştırma aracı, yeni oluşturulan dosyaları sıkıştırmak ve paylaşımların ve dışa aktarmaların tam taramasını otomatik
olarak gerçekleştirip tüm dosyaları sıkıştırmak üzere yapılandırılabilir.
Not: Sıkıştırma hızlandırması ve Capacity Advisor özelliğinin yapılandırılması ve kullanılmasıyla ilgili bilgi için IBM
Real-time Compression Appliances Yapılandırma ve Yönetim Kılavuzu Sürüm 4 Yayın 1 adlı belgenin “Yapılandırma ve
yönetime giriş” başlıklı bölümüne bakın.
Bağlantı birleştirme
Bağlantı birleştirme iletişim kuralları desteği, birden çok Ethernet ağ arabiriminin tek bir mantıksal yüksek bant
genişlikli yedek bağlantıda gruplanabilmesini sağlar.
Sıkıştırma aracı, aşağıdaki devre yapılandırmalarını destekler:
v 802.3ad dinamik standart LACP'ye (Bağlantı Birleştirme Denetimi İletişim Kuralı) dayanan iletişim kuralları
v Cisco EtherChannel
v Tüm etkin/pasif yapılandırmalar
Topoloji keşfi
Dinamik topoloji keşfi, sıkıştırma aracı yapılandırmasını basitleştirir.
Topoloji keşfi özelliği, ağ anahtarına ve depolama sunucusuna bağlı arabirimleri otomatik olarak algılar. Depolama
sunucusu ve ağın fiziksel kapıları, fiziksel bağlantılarına bakılmaksızın otomatik olarak eşlenir. Bir NIC'nin
değiştirilmesinden dolayı MAC adresi değişirse, yeni MAC adresi otomatik olarak keşfedilir, tanımlanır ve
yapılandırılır.
Bağlantı durumu ikizlemesi
LSM (Link status mirroring; Bağlantı durumu ikizlemesi), sıkıştırma aracı aracında yapılandırılan tüm arabirimlerin
sürekli izlenmesini sağlayarak, yapılandırılmış bir köprünün iki tarafı arasındaki arabirimlerin durumunu otomatik
olarak yansıtır.
Depolama sistemine doğru bir ağ arabirimi ya da bir bağlantı hatası ortaya çıktığında sıkıştırma aracı, karşılık gelen
arabirimi ağ anahtarına doğru aşağı getirerek bu bağlantı durumunu ikizler. Bu işlem, ağ anahtarı ve depolama
sisteminin, sıkıştırma aracı aralarına kurulmamış gibi ağ sorunlarıyla ilgili olarak hemen bilgi sahibi olmalarına olanak
tanır.
Yüksek kullanılabilirlik
Yüksek kullanılabilirlik, ağ ya da depolama bileşenlerinde hata oluşsa bile verilere sürekli erişim sağlar. Yüksek
kullanılabilirlik çözümü mimarisi hem etkin/etkin hem de etkin/pasif topolojileri sunar.
32
Kuruluş ve Planlama Kılavuzu
Birden çok IP adresi
Birden çok IP adresi özelliği, birden çok depolama sunucusunun farklı IP adresleriyle bağlanabilmesini ve
yapılandırılabilmesini sağlar.
Aşağıdaki isteğe bağlı kipler kullanılabilir:
v Her bir dosya sunucusu farklı bir köprüde (ve ayrı bir fiziksel arabirimde) yapılandırılır.
v Ek dosya sunucuları (ikincil depolama IP adresleri), birincil dosya sunucusu IP adresiyle aynı köprüde yapılandırılır
ve aynı sıkıştırma aracı köprü arabirimini kullanır.
Not: Dosya sunucusu bu yapılandırmayı desteklemelidir.
Sanal yerel alan ağı etiketlemesi
Sıkıştırma aracı, birden çok VLAN tanıtıcısının tek bir depolama bağlantısıyla ilişkilendirilmesini sağlayan sanal yerel
alan ağı (VLAN) etiketlemesinin (IEEE 802.1q) kullanıldığı ortamları destekler.
Web tabanlı yönetim
IBM, aşağıdaki etkinliklere erişim sağlayan bir web arabirimi yönetim aracı sağlar.
Ağı yapılandırma
IP adreslerini sıkıştırma aracı yönetim kapısına ayarlayın ve ağ, depolama sunucuları ve sıkıştırma aracı
arasında bağlar ve köprüler oluşturun.
Sıkıştırma süzgeçlerini yapılandırma
Hangi paylaşımların ve dosyaların sıkıştırılacağını belirleyin.
Teknik destek tanılama bilgileri oluşturma
IBM Destek bölümüne e-posta ile gönderilecek sistem günlükleri ve tanılama bilgileri oluşturun.
Yönetim işlevlerini gerçekleştirme
Yapılandırma ayarlarını kaydedin, istatistikleri görüntüleyin ve yazılımı yükseltin.
Etki alanı adı sistemi
Sıkıştırma aracı; SMTP, NTP ve SNMP sunucularına ilişkin etki alanı adı sistemi (DNS) anasistem adlarının
yapılandırılmasını (IP adresleri yerine) destekler.
Hafif dizin erişimi iletişim kuralı
Sıkıştırma aracı, Active Directory'de yapılandırılmış hesaplarla sıkıştırma aracı web arabirimi ya da komut satırı
arabirimi (CLI) oturumu açan kullanıcıların kimliklerini doğrular. Bu kimlik doğrulama, Active Directory içine
yerleştirilen LDAP (Hafif Dizin Erişimi İletişim Kuralı) dizin hizmeti üzerinden gerçekleştirilir.
Otomatik Destek
Sıkıştırma aracısı Otomatik Destek özelliği, önceden tanımlanmış zamanlarda tanılama bilgileri oluşturur ve bunları,
bir e-posta alıcıları kümesine gönderir. Bu bilgiler, sıkıştırma aracı izlemesinde ve sıkıştırma aracı donanım ve yazılım
sorunlarını önleyici bir şekilde tanımlayıp çözmesinde depolama yöneticisine ve IBM Destek bölümüne yardımcı
olabilir.
Basit ağ yönetimi iletişim kuralı
SNMP (Basit Ağ Yönetimi İletişim Kuralı), donanım ve yazılım bileşenlerinin izlenebilmesini sağlar.
Ek A. Random Access Compression Engine kavramları
33
SNMP, ağ yönetimi sistemleri tarafından ağ bağlantılı aygıtlarda yöneticilerin dikkat etmesini gerektiren koşullar olup
olmadığını izlemek için kullanılır. Bu, sıkıştırma aracı donanım ve yazılım izleme yeteneklerini geliştirir.
Uzak syslog sunucusu
Sıkıştırma aracı, araç iletilerinin günlüğe kaydedilmesi ve bir denetleme izinin sağlanması için bir dış syslog
sunucusunu destekler.
34
Kuruluş ve Planlama Kılavuzu
Ek B. Değiştirilebilir sunucu bileşenleri
IBM Real-time Compression Appliance (RTCA) STN7800 (2452-780) sunucu modeline ilişkin değiştirilebilir sunucu
bileşenleri listelenmiştir. En yeni parça listesi için www.ibm.com/storage/support/rtc adresindeki destek sitesine bakın.
Bileşen tipleri
Değiştirilebilir bileşenler dört tipten oluşur:
Sarf malzemeleri
Sarf malzemelerinin (pille ve yazıcı kartuşları gibi tükenebilen bileşenler) satın alınması ve değişimi
müşterinin sorumluluğundadır. IBM, müşterinin isteği üzerine bir sarf malzemesini edinir ya da takarsa, bu
hizmet için müşteriden ücret alınır.
Seviye 1 müşteri tarafından değiştirilebilir birim (CRU)
Seviye 1 CRU'ların değiştirilmesi müşterinin sorumluluğundadır. IBM, müşterinin isteği üzerinde bir Seviye 1
CRU'sunu kurarsa, bu hizmet için müşteriden ücret alınır.
Seviye 2 müşteri tarafından değiştirilebilir birim
Müşteri, bir Seviye 2 CRU'yu takabilir ya da sunucu için belirtilen garanti hizmetine bağlı olarak ücretsiz
olarak takması için IBM'den istekte bulunabilir.
Yerinde değiştirilebilir birim (FRU)
FRU'lar eğitimli hizmet teknisyenleri tarafından takılmalıdır.
Garanti koşulları ile hizmet ve yardım alma hakkında bilgi için IBM Real-time Compression Appliances Documentation
Version 4 Release 1 CD'si içinde bulunan Warranty Information for IBM Real-time Compression Appliances Version 4
Release 1 belgesine bakın.
Şekil 8 ile STN7800 sunucusu içindeki ana bileşenler gösterilmektedir. Bu bileşenler, kurulu bileşenlerden biraz farklı
olabilir.
Şekil 8. STN7800 Sunucu Bileşenleri
© Copyright IBM Corp. 2010, 2013
35
1
2
19
3
18
4
5
6
17
7
16
15
14
8
13
11
12
9
rtca7800_004
10
RTCA STN7800 (2452-780) sunucusundaki müşteri tarafından değiştirilebilir birimlerin takılmasını ve çıkarılmasını
gösteren videolar mevcuttur. IBM Destek web sitesine gidin ve “IBM System x3650 M4” ürününü ya da “7800”
makine tipini arayın.
Önemli: Video listesindeki onarım işlemlerinin tümü 2452-780 CRU işlemi değildir.
36
Kuruluş ve Planlama Kılavuzu
Çizelge 9. STN7800 CRU'ları ve FRU'ları (2452-780)
Dizin
Açıklama
CRU parça
numarası
(Seviye 1)
CRU parça
numarası
(Seviye 2)
1
Kaplama
94Y6622
2
PCI Express yükseltici kartı düzeneği (x 8)
94Y6704
3
Isı alıcı, 130 watt
94Y6614
4
Mikroişlemci - Intel Xeon E5-2680 2,70 GHz, 20 MB, 130 watt
(8 çekirdek)
81Y5169
5
Isı alıcı tutma modülü
94Y7739
6
Bellek, 8 GB çift sıralı 1,35 V, DDR3, 1333 MHz, RDIMM
49Y1415
6
Bellek, 16 GB çift sıralı 1,35 V, DDR3, 1333 MHz, RDIMM
49Y1565
7
Sistem düzlemi
00W2671
8
Yedek güç kaynağı, 900 W, AC
9
SATA DVD (birden çok yazma)
44W3256
10
İşletmen bilgi paneli düzeneği
90Y5821
11
Ön çerçeve, 16 sabit disk sürücüsü
94Y6623
12
Dolgu paneli, manyetik bant sürücü bölmesi
41Y8739
13
4 sürücülü dolgu paneli, çalışırken değiştirilebilir
49Y5359
14
Arka yüz, SAS, 8 sabit disk sürücüsü
46W9187
15
Uzak pil tepsisi
94Y6615
16
3,0 Volt para şeklinde pil
33F8354
17
Fan kafesi
94Y6621
18
Fanlar
94Y6620
19
Hava akımı bölmesi
94Y6624
FRU parça
numarası
94Y8073
Not: Aşağıdaki parçalar Şekil 8 sayfa 35 içinde gösterilmemiştir
Sabit disk sürücüsü, SAS çalışırken değiştirilebilir, 300 GB,
10.000 devir/dk
90Y8878
Sürücü dolgu paneli
44T2248
Çeşitli parça takımı (tüm modeller) şunları içerir:
94Y6746
v Destek, DVD tutma (1)
v Destek, PCI boşluk dolgusu (1)
v Destek, araçsız dolguDOLGU (1)
v Conta, EMC 112 mm (2)
v Kılavuz, PCI kartı (1)
v Mandal, 2U SAS denetleyicisi (1)
v Mandal, genişletici klips (1)
v Mandal, PCI kartı (1)
v Vida, 10x32 omuzlu (3)
v Vida, M3 x 0,5 L5 (10)
v Vida, M 3,5 çelik (10)
v Vida, M6 altıgen başlı (3)
v Vida, yarıklı M3X5 (10)
v Ayırma, mil (2)
Sürgü ray takımı, Gen-III
94Y6625
Ek B. Değiştirilebilir sunucu bileşenleri
37
Çizelge 9. STN7800 CRU'ları ve FRU'ları (2452-780) (devamı var)
Dizin
Açıklama
CRU parça
numarası
(Seviye 2)
FRU parça
numarası
CMA takımı, Gen-III
94Y6627
Kablo, 4 sürücü için arka yüz yapılandırma kablosu
00D3049
Kablo, 4 sürücü için arka yüz güç kablosu
81Y6773
Kablo, işletmen bilgi panosu
90Y4768
Kablo, SAS sinyali, 820 mm
81Y6674
Kablo, SATA DVD - ince SATA
81Y6774
Kablo, USB/video
39M2909
Kablo, 2,8 metre
38
CRU parça
numarası
(Seviye 1)
39M5377
Alkollü bezler
59P4739
Termal yağ
41Y9292
Etiket, hizmet
94Y6722
Etiketler, gövde
94Y6721
Süper sınırlama takımı
35P3450
Mekanik gövde
94Y6628
L1 ServeRAID M5100 Serisi 1 GB Önbellek
46C9029
Intel Ethernet Dört Kapılı Sunucu Bağdaştırıcısı I340-T4
49Y4242
X520-DA2 Çift Kapılı 10GbE SFP+ Bağdaştırıcısı
49Y7962
10Gbe SW SFP+ Modülü
49Y8579
Dış Dizisel Kablo
10N7712
5 metre LC-LC fiber kablo
39M5700
3 m Mavi Cat5e kablo
40K8968
3 m Yeşil Cat5e kablo
40K8978
EIA seti takımı
49Y5356
Güvenlik kapağı
94Y6619
Kuruluş ve Planlama Kılavuzu
Özel Notlar
Bu ortam tarafından sağlanan bilgiler, burada belirtilen durumlar göz önünde bulundurularak, söz edilen ürünleri ve
hizmetleri destekler.
IBM, burada anılan ürünleri, hizmetleri ve özelliği diğer ülkelerde satışa sunmamış olabilir. Ülkenizde hangi ürün ve
hizmetlerin sağlandığını öğrenmek için yerel IBM temsilcinize başvurun. IBM ürünlerine, programlarına ya da
hizmetlerine yapılan göndermeler, yalnızca o ürünün, programın ya da hizmetin kullanılabileceğini göstermez. IBM'in
fikri mülkiyet hakları göz önünde bulundurularak, aynı işlevi gören farklı ürün, program ya da hizmetler de
kullanılabilir. Ancak, IBM dışı ürün, program ya da hizmetlerin çalışmasını değerlendirmek ve doğrulamak
kullanıcının sorumluluğundadır.
IBM'in, bu elkitabındaki konularla ilgili patentleri ya da patent başvuruları olabilir. Bu belgenin size verilmiş olması
size bu patentlerin lisansının verildiği anlamına gelmez. Lisans sorularınızı aşağıdaki adrese yazılı olarak
gönderebilirsiniz:
IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
ABD
Aşağıdaki paragraf, İngiltere ya da bu tür hükümlerin yerel yasalarla uyuşmadığı diğer ülkelerde geçerli
değildir: INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION BU YAYINI, HAK İHLALİ
YAPILMAYACAĞINA DAİR GARANTİLERLE TİCARİLİK VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İÇİN
ZIMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK VE FAKAT BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE AÇIK YA
DA ZIMNİ HİÇBİR GARANTİ VERMEKSİZİN "OLDUĞU GİBİ" ESASIYLA SAĞLAMAKTADIR. Bazı hukuk
düzenleri belirli işlemlerde açık ya da zımni garantilerin reddine izin vermezler; bu nedenle, bu açıklama sizin için
geçerli olmayabilir.
Bu yayında teknik yanlışlıklar ya da yazım hataları olabilir. Buradaki bilgiler düzenli aralıklarla güncellenir ve belgenin
yeni basımlarına eklenir. IBM, bu belgede sözü edilen ürün ve/veya programlarda istediği zaman duyuruda
bulunmaksızın geliştirme ve/veya değişiklik yapabilir.
Bu bilgilerdeki IBM dışında yer alan Web sitelerine ilişkin başvurularda yalnızca kolaylık sağlamak amaçlanmıştır ve
herhangi bir şekilde bu Web sitelerinin desteklendiğini göstermez. Bu Web sitelerindeki malzemeler, bu IBM ürününe
ilişkin malzemelerin bir bölümü değildir ve bu Web sitelerinin kullanımı sizin sorumluluğunuzdadır.
IBM, sağladığınız bilgilerden uygun bulduklarını, size herhangi bir sorumluluk yüklemeden kullanabilir ya da
dağıtabilir.
Burada bulunan performans verileri, denetimli ortamlarda belirlenmiştir. Bu nedenle, diğer işletim ortamlarında alınan
sonuçlar önemli ölçüde farklılık gösterebilir. Bazı ölçümler, geliştirme düzeyindeki sistemlerde yapılmıştır ve bu
ölçümlerin, yaygın olarak kullanılan sistemlerle aynı olacağına ilişkin herhangi bir garanti yoktur. Buna ek olarak, bazı
ölçümler dış değerleme ile tahmin edilmiş olabilir. Gerçek sonuçlar değişiklik gösterebilir. Bu belgenin kullanıcıları,
ortamları için kullanılabilir verileri doğrulamalıdır.
IBM dışı ürünlerle ilgili bilgiler, söz konusu ürünlerin sağlayıcılarından, yayınlanmış duyurularından ya da herkesin
kullanımına açık olan diğer kaynaklardan alınmıştır. IBM, bu ürünleri test etmemiştir ve IBM dışı ürünlerle ilgili
performans, uyumluluk ya da diğer herhangi bir iddianın doğruluğunu onaylayamaz. IBM dışı ürünlerin yetenekleriyle
ilgili sorular, bu ürünlerin sağlayıcılarına yöneltilmelidir.
© Copyright IBM Corp. 2010, 2013
39
IBM'in gelecekteki yönü ya da niyetiyle ilgili olarak yapılan tüm açıklamalar, herhangi bir uyarıda bulunulmaksızın
değiştirilebilir ya da geri çekilebilir ve yalnızca amaçlar ile hedefleri temsil eder.
Bu bilgiler yalnızca planlama amaçlıdır. Burada belirtilen bilgiler, tanımlanan ürünler kullanıma sunulmadan önce
değiştirilebilir.
Bu bilgiler, günlük ticari faaliyetlerde kullanılan veri ve raporların örneklerini içerir. Bu örnekleri mümkün olduğu
kadar tam bir biçimde açıklamak için kişi, şirket, marka ve ürün adları kullanılmıştır. Adların hiçbiri gerçek değildir ve
gerçek bir ticari kurum tarafından kullanılan ad ve adreslerle olabilecek herhangi bir benzerlik tamamen tesadüfidir.
Ticari markalar
IBM, IBM logosu ve ibm.com, International Business Machines Corp.'un dünya çapında birçok farklı hukuk düzeninde
kayıtlı bulunan ticari markalarıdır. Diğer ürün ve hizmet adları, IBM ya da diğer şirketlerin ticari markaları olabilir.
IBM ticari markalarının güncel bir listesi www.ibm.com/legal/copytrade.shtml adresinde bulunabilir.
Adobe, Adobe logosu, PostScript ve PostScript logosu, Adobe Systems Incorporated şirketinin ABD ve/veya diğer
ülkelerdeki tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.
Intel, Intel logosu, Intel Inside, Intel Inside logosu, Intel Centrino, Intel Centrino logosu, Celeron, Intel Xeon, Intel
SpeedStep, Itanium ve Pentium, Intel Corporation veya bağlı şirketlerinin ABD'deki ve diğer ülkelerdeki ticari
markaları ya da tescilli ticari markalarıdır.
Linux, Linus Torvalds'ın ABD ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır.
Microsoft, Windows ve Windows NT, Microsoft Corporation'ın ABD'de ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır.
UNIX, The Open Group'un ABD'de ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır.
Java™ ve Java tabanlı tüm ticari markalar ve logolar, Oracle ve/veya bağlı şirketlerinin ticari markaları ya da tescilli
ticari markalarıdır
Diğer şirket, ürün ve hizmet adları diğer firmalara ait ticari markalar ya da hizmet markaları olabilir.
Onay bildirimi
Bu ürün, ülkenizde hiçbir şekilde genel telekomünikasyon ağları arabirimlerine bağlanması için onaylanmamıştır.
Böyle bir bağlantı oluşturmadan önce yasal onay gerekebilir. Sorularınız için bir IBM temsilcisi ya da yetkili satıcısıyla
iletişim kurun.
Elektronik yayılım bildirimleri
Bu bölüm, ABD ve diğer ülkeler için elektronik yayılımla ilgili bildirimleri içerir.
FCC Bildirimi
Bu bölümde FCC bildirimi açıklanmaktadır.
Not: Bu donatı sınanmış ve FCC kurallarının 15. bölümünde belirtilen Sınıf A sayısal aygıt sınırlamalarına uygun
bulunmuştur. Bu sınırlamalar, aygıt ticari bir ortamda kurulduğunda diğer aygıtlarla etkileşiminden doğabilecek zarara
karşı koruma sağlama amacıyla tasarlanmıştır. Bu donatı, radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir; yönerge
kılavuzuna uygun biçimde kurulup kullanılmazsa, radyo dalgalarında parazite yol açabilir. Bu donatının evlerin
bulunduğu bir alanda çalıştırılmasının zararlı etkileri olabilir, bu durumda kullanıcı doğacak zararları kendisi
karşılayacaktır.
40
Kuruluş ve Planlama Kılavuzu
FCC yayma sınırlarına uymak için doğru biçimde topraklanmış korumalı kablolar ve bağlaçlar kullanılmalıdır. IBM,
önerilen kablo ve bağlaçların kullanılmamasından ya da donatıda yapılan onaylanmayan değişikliklerden kaynaklanan
radyo ve televizyon parazitleri için sorumluluk kabul etmez. Onaylanmayan değişiklikler, kullanıcının donatıyı
kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.
Bu aygıt FCC kurallarının 15. bölümüne uygundur. İşletimi şu iki koşula bağlıdır: (1) aygıt zararlı etkileşime neden
olmamalıdır; (2) aygıt istenmeyen çalışma koşullarına neden olan etkileşimler de içinde olmak üzere her türlü
etkileşimi kabul eder.
Industry Canada Uyum Bildirimi
Bu Sınıf A sayısal aygıtı, Kanada ICES-003 standardına uygundur.
Cet appareil numérique de la classe A est conform à la norme NMB-003 du Canada.
Avustralya ve Yeni Zelanda Sınıf A Bildirimi
Uyarı: Bu, bir Sınıf A ürünüdür. Bu ürünün ev ortamına kurulması, radyo parazitlerine yol açabilir. Bu durumda,
kullanıcının gerekli önlemleri alması gerekir.
Avrupa Birliği Elektromanyetik Uyumluluk Yönergesi
Bu ürün, Avrupa Birliği'ne (EU) üye ülkelerde yürürlükte olan elektromanyetik uyumlulukla ilgili yasal düzenlemelerin
yakınlaştırılmasına ilişkin 2004/108/EC numaralı AB Konseyi Yönergelerinde belirtilen koruma gerekliliklerine
uygundur. IBM, koruma gereksinimleri konusunda, IBM dışı aksam kartlarının uydurulması da dahil olmak üzere,
önerilmeyen herhangi bir değişiklik yapılması sonucunda ortaya çıkabilecek sorunların sorumluluğunu kabul etmez.
Uyarı: Bu, bir Sınıf A ürünüdür. Bu ürünün ev ortamına kurulması, radyo parazitlerine yol açabilir. Bu durumda,
kullanıcının gerekli önlemleri alması gerekir.
Sorumlu Üretici:
International Business Machines Corp.
New Orchard Road
Armonk, New York 10504
914-499-1900
Avrupa Topluluğu iletişim bilgileri:
IBM Deutschland GmbH
Technical Regulations, Department M372
IBM-Allee
1, 71139 Ehningen, Almanya
Tel: +49 7032 15-2941
E-posta adresi: [email protected]
Almanya Elektromanyetik Uyumluluk Yönergesi
Deutschsprachiger EU Hinweis: Hinweis für Geräte der Klasse A EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen
Verträglichkeit
Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2004/108/EG zur Angleichung der
Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der
EN 55022 Klasse A ein.
Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des
Weiteren dürfen auch nur von der IBM empfohlene Kabel angeschlossen werden. IBM übernimmt keine
Özel Notlar
41
Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung der IBM verändert
bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung der IBM gesteckt/eingebaut werden.
EN 55022 Klasse A Geräte müssen mit folgendem Warnhinweis versehen werden:
“Warnung: Dieses ist eine Einrichtung der Klasse A. Diese Einrichtung kann im Wohnbereich Funk-Störungen
verursachen; in diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Mabnahmen zu ergreifen und dafür
aufzukommen.”
Deutschland: Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten
Dieses Produkt entspricht dem “Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG).” Dies ist die
Umsetzung der EU-Richtlinie 2004/108/EG in der Bundesrepublik Deutschland.
Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten
(EMVG) (bzw. der EMC EG Richtlinie 2004/108/EG) für Geräte der Klasse A
Dieses Gerät ist berechtigt, in übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu
führen.
Verantwortlich für die Einhaltung der EMV Vorschriften ist der Hersteller:
International Business Machines Corp.
New Orchard Road
Armonk, New York 10504
Tel: 914-499-1900
Der verantwortliche Ansprechpartner des Herstellers in der EU ist:
IBM Deutschland GmbH
Technical Regulations, Abteilung M372
IBM-Allee
1, 71139 Ehningen, Almanya
Tel: +49 7032 15-2941
E-posta adresi: [email protected]
Generelle Informationen:
Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse A.
Çin Halk Cumhuriyeti Sınıf A Bildirimi
42
Kuruluş ve Planlama Kılavuzu
Tayvan Sınıf A Bildirimi
Tayvan İletişim Bilgileri
Bu konuda, Tayvan'a ilişkin ürün hizmeti iletişim bilgileri bulunur.
f2c00790
IBM Tayvan Ürün Hizmeti İletişim Bilgileri:
IBM Taiwan Corporation
3F, No 7, Song Ren Rd., Taipei Tayvan
Tel: 0800-016-888
Japonya Voluntary Control Council for Interference Sınıf A Bildirimi
Burada, Japonya VCCI bildirimi açıklanır.
JEITA Bildirimi
jjieta1
Bu bölümde her faz için 20 Amper'den az ya da 20 Amper'e eşit güçteki ürünler için JEITA bildirimi açıklanmaktadır.
jjieta2
Bu bölümde her faz için 20 Amper'den fazla güçteki ürünler için JEITA bildirimi açıklanmaktadır.
Özel Notlar
43
KCC Sınıf A Bildirimi
Burada, KCC bildirimi açıklanır.
Rusya EMI Sınıf A Bildirimi
rusemi
Burada, Rusya EMI bildirimi açıklanır.
44
Kuruluş ve Planlama Kılavuzu
Dizin
A
AC gücü
Işık 8
ağ bağlantılı depolama (NAS)
bağlantılar 5
Ağ dosya sistemi (NFS)
sıkıştırma süzgeci 31
ağ topolojisi
planlama 13
ağ yapılandırması
planlama 14
arabirimler
otomatik algılama 32
arka panel
bileşenler 7
ışıklar 8
kapılar 7
B
bağlantılar
depolama arabirimleri 23
LAN'lar 23
yerel alan ağları (LAN'lar) 23
bağlar
kaldırma 23
yapılandırma 21
başlatma
ışık 8
belirtimler
çevre 9
fiziksel 9
teknik 9
bildirimler xviii
bileşenler
arka panel 7
ön panel 5
blok düzeyi
veri erişimi 31
C
Capacity Advisor
genel bakış 11
özellik 10
CIFS
paylaşımlar 31
Compression Accelerator
özellik 32
Ç
çevreyle ilgili notlar
xix
D
DC gücü
Işık 8
© Copyright IBM Corp. 2010, 2013
değiştirme
depolama arabirimleri 29
depolama sistemleri 27
depolama ağları
bağlama 3
mimari 2
depolama arabirimleri
bağlantılar 23
değiştirme 29
ekleme 28
silme 29
yapılandırma 27
depolama performansı
etmenler 11
disk sürücüleri 12
G/Ç 12
önbellek 12
depolama sistemleri
değiştirme 27
ekleme 25
silme 27
yapılandırma 24
destek, alma xxi
dikkat xviii
doğrulama
kuruluş 30
E
ekleme
depolama arabirimleri 28
depolama sistemleri 25
etiketler xviii
F
fiziksel belirtimler
ışıklar
arka panel 8
başlatma 8
Ethernet bağlantısı 8
Ethernet etkinliği 8
güç kaynağı 8
ön panel 5
sistem hatası 9
yer saptama 9
İ
işletim ortamı
9
K
kaldırma
bağlar 23
köprüler 23
köprüler
kaldırma 23
yapılandırma 22
kuruluş
doğrulama 30
donanım 13
planlama 13
sınamalar 14
yönergeler 15
L
LAN
bağlantılar 23
lisans xxii
lisanslama xxii
9
M
G
Genel İnternet dosya sistemleri (CIFS)
paylaşımlar 31
güç kaynağı
ışıklar 8
güç kaynağı birimi
AC bağlacı 7
güç kaynağı birimleri (PSU)
yedek 7
güç kaynağı hatası
ışık 8
güvenlik xviii
Güvenlik ix
güvenlik bildirimleri xi, xviii
güvenlik bilgisi etiketleri xviii
I
IEC 60950-1
Monitoring and Reporting Manager (MRM)
genel bakış 11
özellik 10
müşteri tarafından değiştirilebilir birimler
(CRU'lar) 35
N
NFS
sıkıştırma süzgeci
31
O
onay 40
ortamı
işletim belirtimleri
Otomatik Destek
yapılandırma 19
9
xviii
45
Ö
ön panel
bileşenler 5
ışıklar 5
özel notlar
çevre xix
özellikler
Capacity Advisor 10
Monitoring and Reporting Manager
(MRM) 10
Random Access Compression Engine
(RACE) 10
Unified Protocol Manager (UPM) 10
P
parça listesi 35
paylaşımlar
saydam 4
planlama
ağ topolojisi 13
ağ yapılandırması
kuruluş 13
PSU
AC bağlaçları 7
yedek 7
silme (devamı var)
paylaşım 30
sistem hatası
ışık 9
sözleşmeler xxii
STN7800
fiziksel belirtimler 9
işletim ortamı 9
teknik belirtimler 9
temel model 5
sunucu değiştirilebilir birimleri
süzgeçler
dışa aktarma 32
paylaşım 31
sıkıştırma 4
35
T
14
R
tarayıcı gereksinimleri
web arabirimi 15
tehlike xviii
teknik belirtimler 9
temel model
aksamlar 5
kapılar 5
yapılandırma 5
ticari markalar 40
U
raf
kuruluş 15
Random Access Compression Engine (RACE)
aksam 10
genel bakış 10
kavramlar 31
Unified Protocol Manager (UPM)
genel bakış 10
işlev 11
özellik 10
uzaktan yönetim
yapılandırma 17
S
V
sarf malzemeleri 35
saydam
sıkıştırma kipi 25
saydam paylaşımlar 4
seçilenler dışındaki paylaşımları/dışa
aktarmaları sıkıştır
sıkıştırma kipi 26
sıkıştırma
kip 25
oran 31
sıkıştırma araçları
genel bakış 1
sıkıştırma kipleri
saydam 25
seçilenler dışındaki paylaşımları/dışa
aktarmaları sıkıştır 26
sıkıştırılmış 26
Yalnızca seçilen paylaşımları/dışa
aktarmaları sıkıştır 25
yeni dosyaları sıkıştır 26
sıkıştırma süzgeci
paylaşımı silme 30
sıkıştırma süzgeçleri 4
yapılandırma 29
silme
depolama arabirimleri 29
depolama sistemleri 27
46
Kuruluş ve Planlama Kılavuzu
veri akışı
okuma 2
yazma 1
veri erişimi
blok düzeyi
31
W
Web arabirimi
tarayıcı gereksinimleri 15
Web sitesi
yayın siparişi verme xxii
Y
yapılandırma
bağlar 21
depolama arabirimleri 27
depolama sistemleri 24
ilk 15
köprüler 22
Otomatik Destek 19
oturum açma 16
parola 16
sıkıştırma süzgeçleri 29
uzaktan yönetim 17
yapılandırma (devamı var)
yönlendirme çizelgeleri 24
yapılandırmalar
birden çok arabirim 3
tek arabirim 2
temel model 5
yardım, alma xxi
yardım alma xxi
yedek
yüksek kullanılabilirlik 12
yeni dosyaları sıkıştır
sıkıştırma kipi 26
yeni parçaları 35
yer saptama
ışık 9
yerinde değiştirilebilir birim (FRU'lar)
yönetim istemcisi
bağlama 15
yönlendirme çizelgeleri
yapılandırma 24
yüksek kullanılabilirlik
yedek bileşenler 12
35
Program Numarası: 2452-780
5639-RCA
Printed in USA
GI19-0116-04