Laparoskopik Bilateral Transperitoneal

Transkript

Laparoskopik Bilateral Transperitoneal
LAPAROSKOPİK BİLATERAL
TRANSPERİTONEAL
ADRENALEKTOMİ
Nihat Yavuz(*), Serkan Teksöz(*),İlknur Erenler Kılıç(*),Barış
Bayraktar(*),Engin Hatipoğlu(*)
Mete Düren (*), Sabri Ergüney(*),Yusuf Bükey(*),
Pınar Kadıoğlu(**), Nurperi Gazioğlu (***).
(*) İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi
Anabilim Dalı,
(**)Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı,
(***) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı.
GİRİŞ
 Laparoskopik transperitoneal adrenalektomi
adrenal bez patolojilerinin cerrahi tedavisinde
giderek yaygınlaşan bir yöntemdir.
 Enerji kaynaklarının kullanımı ile laparoskopik
solid organ cerrahisinde hızlı bir ilerleme
kaydedilerek laparoskopik transperitoneal
adrenalektomi adrenal cerrahisinde ilk seçenek
haline gelmiştir.
GİRİŞ
 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim
Dalında 21 olguya bilateral laparoskopik
transperitoneal adrenalektomi uygulandı.
 Olguların 4’ü erkek, 17’i kadın olup ortalama yaş
39.5(23-54) idi.
ADRENAL GLANDLAR
BİLATERAL LAPAROSKOPİK
ADRENALEKTOMİ ENDİKASYONLARI
 Cushing sendromu
 Pituitary adenom (Cushing hastalığı)
 Ektopik ACTH sekresyonu
 Mikronodüler ve makronodüler hiperplazi
 Bilateral Feokromositoma
AMELİYAT ÖNCESİ TANILAR
Bilateral Adrenal kitle
Cushing hastalığı
(9’u hipofizden ameliyatlı)
Feokromositoma
4
16
Toplam
21
1
TEKNİK ALT YAPI
 Sistem
Analog
Dijital,High Definition(HD)
 El aletleri
Retraktör
Fenestre grasper
 Enerji kaynakları
Ligasure
Ultrasonik makas
 Spesimen torbaları
Endocatch
Endobag
Ligasure
ULTRASONİK MAKAS
TEKNİKLER
 1-Laparoskopik anterior transperitoneal (% 10)
 2-Laparoskopik lateral transperitoneal* (% 70)
 3-Laparoskopik lateral retroperitoneal
 4-Laparoskopik posterior retroperitoneal (% 20)
 5-Needleskopik lateral transperitoneal
 6-Robot yardımlı laparoskopik lateral transperitoneal
BİLATERAL ADRENALEKTOMİ
•
Lateral decubitis,4 + 4 trokar,30° teleskop
•
Önce sol adrenalektomi yapılır.
•
Gland endobag içerisine konularak karaciğerin üzerinde kalacak
şekilde karın içerisine bırakılır.
•
Trokar yerleri kapatıldıktan sonra hastaya tekrar pozisyon verilir.
•
Sol tarafta önce torba içerisindeki sol gland bulunarak Kc. sağ
lobu üzerine bırakılır.
•
Sağ adrenalektomi gerçekleştirilir.
•
Her iki gland aynı insizyondan çıkarılır.
SOL ADRENALEKTOMİ
•
Lateral decubitis,4 trokar,30° teleskop
•
Sol glandın ortaya konması daha zor(Cushing,şişman)
•
Splenik fleksura ve kolon mobilizasyonu
•
Splenorenal ligamanın serbestleştirilmesi
•
Dalak ile böbrek arasından yukarıya doğru diseksiyon
•
Adrenal ven sıklıkla medialde yer alır
•
Glandın laterali avaskülerdir
•
Adrenal venin Ligasure-Ultrasonik makas ile ligasyonu . Adrenal
ven görülmüyorsa ligasure ile önce lateral ve üst pol
serbestleştirilir.Sonrasında alt pol ve medial serbestleştirilir.
•
Gland tümüyle serbestleştirildikten sonra torbaya konularak
karaciğerin üzerinde kalacak şekilde karın içerisine bırakılır.
POZİSYON
TROKAR GİRİŞ YERLERİ
SAĞ ADRENALEKTOMİ
•
Lateral decubitis,4 trokar,30° teleskop
•
Sola nazaran glandın ortaya konması çok kolay
•
Sağ adrenal gland daha yukarıda ve KC’in arkasında olup inf vena
kava ile ilişkisi önemlidir
•
Hepatik fleksura serbestleştirilir.Sağ triangüler lig. kesilir
•
KC sağ lobu retrakte edilir.İnf vena cava ve adrenal gland ortaya
çıkarılır.
•
Glandın üst polü ve laterali diseke edilir.İnf vena cavanın
lateral kenarı boyunca diseksiyona medialde devam edilir.
•
Adrenal ven sıklıkla inf vena cavanın posteromedialinde yer alır.
•
Adrenal venin ligasure-ultrasonik makas ile ligasyonu
•
Diğer aşamalar aynıdır
POZİSYON
TROKAR GİRİŞ YERLERİ
BULGULAR
 Hiçbir olguda açığa geçilmedi.
 Ortalama ameliyat süresi 130dk(90-210)

Olguların 13’üne (%61.9) dren uygulandı.
 Ameliyat sonrası analjezi NSAİİ ile sağlandı
 Aynı gün mobilizasyon sağlanarak oral alıma
geçildi.
BULGULAR
 Dren uygulanan olgularda drenler 10 olguda PO.1.
gün 3 olguda PO.2. gün alındı.
 Tüm olgulara kortizon ve fludrokortizon replasman
tedavisi uygulandı.
 Ameliyat sonrası iki (%9.5) olguda trokar yeri
enfeksiyonu görüldü.
 Mortalite görülmedi.
PATOLOJİ
Diffüz Hiperplazi
Nodüler Hiperplazi
Bilateral nekrotizan iltihap
Korteks Adenomu (bir taraf)
Ganlionöroma (bir taraf)
Feokromositoma
Toplam
16
2
1
1
1
21
SONUÇ
Laparoskopik bilateral transperitoneal
adrenalektomi;
Adrenal bezin bilateral çıkarılması gereken
durumlarda deneyimli merkezlerde güvenli ve kolay
uygulanabilir bir yöntemdir.
Adrenal gland cerrahisinde Gold standard olarak
kabul edilmektedir

Benzer belgeler

adrenal kitlelerde transperitoneal yaklaşımla laparoskopik

adrenal kitlelerde transperitoneal yaklaşımla laparoskopik Prof. Dr. Selçuk Hazinedaroğlu, Prof. Dr. Savaş Koçak, Prof. Dr. Semih Baskan

Detaylı