HB1002: ORACLE 10G VERĐTABANI – PL/SQL

Transkript

HB1002: ORACLE 10G VERĐTABANI – PL/SQL
www.hedefbilgi.com – [email protected]
Sayfa: 1
/5
HB1002: ORACLE 10G VERĐTABANI – PL/SQL ile PROGRAMLAMA (32 saat)
Eğitimin Amacı
Bu eğitim SQL dilinin içermediği (döngü, if/else, hata yakalama, vb.)
programlama dili özelliklerini içeren PL/SQL öğretmeyi amaçlar. Bu eğitimin daha
rahat anlaşılabilmesi için HB1001 kodlu Oracle ve SQL’e Giriş eğitiminin alınmış
olması (ya da o eğitimdeki konulara hakim olunması) faydalı olacaktır. Oracle
Veritabanı Yöneticileri (DBA) ve Oracle veritabanı üzerinde yazılım geliştirenler
tarafından projelerde sıklıkla kullanılan PL/SQL programlama dilinin grameri,
özellikleri ve avantajları anlatılacak, ve PL/SQL prosedür ve fonksiyonlarının
daha yüksek performansla çalışması için yeni eklenen özellikler gösterilecektir.
Eğitmen
Eğitim 2003 yılında uluslararası geçerliliğe sahip OCP (Oracle certified
Professional) sertifikası almaya hak kazanmış, 5 yıldır Oracle veritabanı
eğitimleri veren, bu süre içinde Oracle da dahil olmak üzere sektördeki hemen
hemen tüm eğitim firmaları adına eğitim vermiş olan Bora YÜRET tarafından
verilecektir.
Eğitim Konuları
- PL/SQL’in çalıştığı ortamı
- Veritabanında PL/SQL kullanmanın avantajlarını ve faydalarını öğrenmek.
- Değişken tanımlamayı ve kompleks veri tipleri tanımlamayı öğrenmek.
- PL/SQL program blokları yazmayı öğrenmek.
- Veritabanından program değişkenlerine değer geçirmeyi öğrenmek.
- Program çıktısını kullanıcılara döndürmek.
- Programlardaki hataları yakalamak.
- Explicit ve implicit cursor kullanmayı öğrenmek.
- Nested blok ve program kullanımının gelişmiş özelliklerini öğrenmek.
- Programlarda String değişkenlerin nasıl kullanılacağını görmek ve regular
expressions gibi yeni özellikleri öğrenmek
- Veritabanındaki PL/SQL programlarının(prosedür, fonksiyon, trigger, vb.)
yapılarını ve özelliklerini öğrenmek.
- PL/SQL programları yazmak ve mevcut programları güncellemek.
- PL/SQL programlarını içinde barındıran paketlerin özelliklerini ve nasıl
HedefBilgi Bilişim Akademisi
Bayındır-2 Sokak No:45/7 Kızılay/ANKARA
Tel:0-312-419 52 72 Faks:0-312-419 52 73
www.hedefbilgi.com [email protected]
www.hedefbilgi.com – [email protected]
Sayfa: 2
/5
yazılacaklarını öğrenmek.
- Veritabanı ve tablo trigger’ları yazmayı öğrenmek.
- PL/SQL programlarının performansını artırmayı öğrenmek.
- SQL sorguları ve PL/SQL programları yazarken Oracle tarafından sağlanan
paketleri kullanmayı öğrenmek.
Eğitim Notları (Courseware)
Eğitim notları HedefBilgi Bilişim Akademisi’nin eğitim notları alanında işbirliği
yaptığı Sideris firması tarafından sağlanacaktır. Bunun dışında Oracle kurulumu,
TOAD kurulumu, vb. gibi çeşitli konularda Türkçe olarak hazırlanmış HedefBilgi
Eğitim notları (çeşitli örneklerini www.hedefbilgi.com sitesinde Dökümanlar
bölümünde görebilirsiniz.) kullanılacaktır.
Eğitimin Süresi
Eğitimler Cumartesi ve Pazar günleri 14:30 – 18:30 saatleri arasında 4’er saat
olmak üzere, bir haftasonunda 8 saat sürecek, 4 haftasonunda tamamlanacaktır.
Eğitim ile Đlgili Sertifika Sınavları
Oracle ile ilgili sertifika sınavları Slyvan Prometric tarafından gerçekleştirilir. Bu
eğitimin konuları 1Z0-147 sınav kodlu PL/SQL Developer OCA (Oracle Certified
Associate) sınavının içeriğini oluşturur. 1Z0-147 sınavına girip geçenler
uluslarası geçerliliğe sahip PL/SQL Developer OCA sertifikasını almaya hak
kazanırlar.
Katılım Belgesi
Kursa %75'in üzerinde katılım gösteren katılımcılara HedefBilgi Bilişim Akademisi
eğitime katılım belgesi verilecektir.
EĞĐTĐMĐN AYRINTILI ĐÇERĐĞĐ
LANGUAGE FEATURES
HedefBilgi Bilişim Akademisi
Bayındır-2 Sokak No:45/7 Kızılay/ANKARA
Tel:0-312-419 52 72 Faks:0-312-419 52 73
www.hedefbilgi.com [email protected]
www.hedefbilgi.com – [email protected]
Sayfa: 3
• UNDERSTANDING PL/SQL
• STRUCTURE OF A PL/SQL PROGRAM BLOCK
• PL/SQL FROM INTERACTIVE TOOLS
• GENERATING OUTPUT WITHIN SQL*PLUS
DECLARE CLAUSE
• ABOUT THE DECLARE CLAUSE
• DECLARE SIMPLE TYPES
• COMPLEX TYPES
• TYPE ... TABLE
• TYPE ... RECORD
BEGIN CLAUSE
• ABOUT THE BEGIN CLAUSE
• PERFORMING DATA MANIPULATION
• LOGIC CONTROL & BRANCHING
• IF-THEN-ELSE
• CASE
EXCEPTION CLAUSE
• ABOUT THE EXCEPTION CLAUSE
• ISOLATING THE SPECIFIC EXCEPTION
• PRAGMA EXCEPTION_INIT
• SQL%ROWCOUNT & SELECT...INTO
EXPLICIT CURSORS
• ABOUT EXPLICIT CURSORS
• ADVANCED CURSOR TECHNIQUES
ADVANCED PROGRAMMING: NESTED BLOCKS
ADVANCED PROGRAMMING: DECLARED SUBPROGRAMS
INTRODUCING DATABASE PROGRAM UNITS
• ABOUT DATABASE PROGRAM UNITS
• TYPES OF PL/SQL PROGRAM UNITS
• TYPES OF STORED PROGRAM UNITS
• ADVANTAGES OF USING STORED PROGRAM UNITS
• DEVELOPMENT TOOLS
HedefBilgi Bilişim Akademisi
Bayındır-2 Sokak No:45/7 Kızılay/ANKARA
Tel:0-312-419 52 72 Faks:0-312-419 52 73
www.hedefbilgi.com [email protected]
/5
www.hedefbilgi.com – [email protected]
Sayfa: 4
CREATING STORED PROCEDURES & FUNCTIONS
• ABOUT STORED PROCEDURES & FUNCTIONS
• CREATING PROCEDURES & FUNCTIONS
• EXECUTING PROCEDURES & FUNCTIONS
• HANDLING COMPILATION ERRORS
MAINTAINING STORED PROCEDURES & FUNCTIONS
• RECOMPILING & DROPPING PROGRAMS
• DATA DICTIONARY STORAGE
• MANAGING DEPENDENCIES
CREATING & MAINTAINING PACKAGES
• ABOUT PACKAGES
• CREATING PACKAGES
• ADVANCED PROGRAMMING TECHNIQUES
• MAINTAINING PACKAGES
ADVANCED CURSOR TECHNIQUES
• USING CURSOR VARIABLES
• USING CURSOR EXPRESSIONS
USING SYSTEM-SUPPLIED PACKAGES
• DBMS_OUTPUT()
• UTL_FILE()
CREATING DATABASE TRIGGERS
• ABOUT DATABASE TRIGGERS
• STATEMENT-LEVEL TRIGGERS
• ROW-LEVEL TRIGGERS
• EXAMPLES OF TRIGGERS
• INSTEAD OF TRIGGERS
• EMPLOYING TRIGGERS WITHIN AN APPLICATION
MAINTAINING DATABASE TRIGGERS
• CALL SYNTAX
• MULTIPLE TRIGGERS PER EVENT
• TRIGGER MAINTENANCE TASKS
HedefBilgi Bilişim Akademisi
Bayındır-2 Sokak No:45/7 Kızılay/ANKARA
Tel:0-312-419 52 72 Faks:0-312-419 52 73
www.hedefbilgi.com [email protected]
/5
www.hedefbilgi.com – [email protected]
Sayfa: 5
• SHOW ERRORS TRIGGER
• DROP TRIGGER
• ALTER TRIGGER
• HANDLING MUTATING TABLE ISSUES
IMPLEMENTING SYSTEM EVENT TRIGGERS
• WHAT ARE SYSTEM EVENT TRIGGERS?
• DEFINING THE SCOPE
• AVAILABLE SYSTEM EVENTS
• SYSTEM EVENT ATTRIBUTES
HedefBilgi Bilişim Akademisi
Bayındır-2 Sokak No:45/7 Kızılay/ANKARA
Tel:0-312-419 52 72 Faks:0-312-419 52 73
www.hedefbilgi.com [email protected]
/5