kadıköy ilçesi bostancı mahallesi hicret apt.no:8 adresindeki kamu

Transkript

kadıköy ilçesi bostancı mahallesi hicret apt.no:8 adresindeki kamu
KADIKÖY İLÇESİ BOSTANCI MAHALLESİ HİCRET APT.NO:8
ADRESİNDEKİ KAMU KONUTUNUN ASANSÖRÜNÜN
YENİLENMESİ İŞİ.
1. Asansör Makine dairesinde 50x60x22 boyutlarında ELEKTRİK PANOSU; 4
KUTUPLU 30mA kaçak akım şalteri, nötr kesmeli 3F sigorta, 5 kutuplu pako şalter,
priz sortisi ve aydınlatma linyeleri sigortaları için 2 kutuplu 30mA kaçak akım şalteri
olan, 1,2 mm DKP kaplı sac, klemens, montaj, baralar, raylar ve her türlü işçilik
dahildir. Pako Şalter, Pano üstüne sadece motorun enerjisini kesecek konulacak ve
montajı yapılacaktır.
2. YENİ YAPILACAK
ÖZELLİKLERİ;







1
ADET
320
Kg
KAPASİTELİ
ASANSÖRLERİN
SINIF 1 İNSAN ASANSÖRÜ 320 KG.(VVVF) FREKANS KONTROLLÜ
10 DURAKLI 1 M/SN HIZLI
TOPLAMALI KUMANDA DONANIMI 10 Duraklı
700*2000 MM TAM OTOMATİK KABİN KAPISI ( kabin kapısı VVVF
Kontrollü hız ayarı yapılabilir özelliğinde olacaktır.)
320 KG, 1 M/SN, KADEMESİZ HIZ AYARLI TAHRİK SİSTEMİ
yapılacaktır.
MOTOR GÜCÜ 7,5 KW ACİL KURTARMA GÜÇ TERTİBATI
yapılacaktır.
KABİN İÇ YÜZEYİNİN 304 KALİTE DESENLİ PASLANMAZ ÇELİK
İLE KAPLAMASI yapılacaktır.
BOYDAN KABİN KAPISINDA IŞIN PERDESİ yapılacaktır.
GENEL ÖZELLİKLER
Asansör Sayısı
: 1Adet
Asansörün Cinsi
: İnsan Asansörü,
Taşıma Kapasitesi
: 1 ADET 320 KG.
Tahrik Şekli
: VVVF Kademesiz Hız Kontrollü
Seyir (Anma) Hızı
: 1.00 m/s
Kumanda Sistemi
: Toplama Kumandalı
Acil Kata Getirme Sistemi
: Var
Kat Adedi
: 9 KAT
Durak Adedi
: 10 DURAK
Makine Dairesi Yeri
: Çatıda
Güç Gereksinimi
: 380 / 220 Volt 50 Hz.
1
KABİN ÖZELLİKLERİ
Kabin Girişi
: Önden
Kabin Kaplaması
: 304 kalite desenli Paslanmaz Çelik
Kabin Tavanı
: Lazer Kesim 304 kalite Paslanmaz Çelik Asma Tavan
Kabin Taban Döşemesi
: Doğal Granit
Kabin Aksesuarları
: 304 kalite desenli Paslanmaz Çelik
Kabin Aynası
: var
Kabin Aydınlatması
: Endirekt
KABİN KAPISI ÖZELLİKLERİ
Kabin Kapısı
: VVV Hız Kontrollü,
Kabin Kaplaması
: 304 kalite desenli paslanmaz Çelik
Koruma
: Boy Fotosel
KAT KAPILARI ÖZELLİKLERİ
Kat Kapısı
: Yarı Otomatik Kat Kapısı ve Yangına dayanıklı özellikte olacaktır.
dayanıklı özellikte olacaktır.
Kapı Ölçüleri
: Genişlik: 700 mm – Yükseklik: 2000 mm
3- Motor ve Motor grubu için; ZIEHL-ABEGG , Alberto Sassi, Schindler veya dengi
marka üç fazlı Dişlili ve yüksek verimli motorlar tercih edilecektir.
4- Asansör Kumanda panosunda; Sürücü ( Driver) ve Kontrol birimleri bütünleşik
olacaktır. Kumanda panosu en az 1,6 m/sn hızı destekleyecek özellikte olacaktır.
5- Yüklenici; Motor ve motor grubu, Kumanda panosu, Kabin, kabin-Kat kapısı, Hız
regülatörü, halat, Acil kurtarma tertibatı için kontrol mühendisine kabul edeceği en
az üç markanın katalog ve teknik özelliklerinin olduğu broşürlerini idareye teslim
edecek. Model ve desen ile ilgili seçimler idare tarafından yapılacaktır. İdarece ve
Kontrol Mühendisi tarafından yapılacak teknik seçime müteakip, yüklenici imalata
başlayacaktır. Yapılacak asansör kontrol elemanın bilgisi dahilinde yapılacaktır.
6- Bütün imalatlarda; 1. Sınıf malzeme ve en üst model ürünler tercih edilecektir.
7- Asansör Hız Regülatörü, Kuvvet Panosu, Kumanda Panosu, Kabin ve Kat Kapıları
TS-EN- 81-1- A1- A2- A3 doğrultusunda yapılacaktır.
8- Bu asansör işi; İlgili yasa, yönetmeliklere, ulusal ve uluslararası standartlara uygun
olarak, asansörün tasarımı, üretimi, testleri, nakliyesi, montajı ve servise hazır olarak
teslim edilmesidir.
9- Demontajı yapılan asansörün parçaları tutanakla; Apartman yönetimine teslim
edilecektir. Bu tutanağın bir adedi işin yapı denetim personeline ve bir adedi ihaleyi
yapan idareye verilecektir. Aksi durumda bütün sorumluluk yükleniciye aittir.
2
10- Genel şartlar haricinde Asansörlerle ilgili bütün Yönetmelikler, teklif verme şartları
için bağlayıcıdır.
11- Yapılan bütün imalatlar; Elektrik Tesisleri yönetmeliği, Elektrik tesislerinde
topraklama yönetmeliği ve Asansörle ilgili yönetmeliklere uygun olmak zorundadır.
12- Asansörlerin kabinlerinde görülebilir bir yerde; CE Uygunluk işareti ve firmaya CE
Uygunluk işaretini kullanmaya yetki vermiş onaylanmış kuruluşun kimlik numarası
yazılacaktır. Asansörün Montaj ve Kullanma Talimatnamesi olmalıdır. Asansörlerin
projelendirilmesi Yüklenici tarafından yapılacak ve Kontrol Mühendisine
onaylatılarak imalata başlanacaktır. Asansör işi yapıldıktan sonra Yüklenici, Belediye
tarafından yetkilendirilmiş kuruma asansörün Yıllık Kontrolü yaptırtacaktır. Yüklenici
bu kontrol sonucunda asansör imalatları için Uygunluk Etiketi almak ve bu kontrol
sonucunda yazılan; Asansör Yıllık Kontrol Raporunu Kontrol Mühendisine vermek
zorundadır. Bu iş için verilecek Fenni Muayene ücreti, Yüklenici tarafından
verilecektir.
13- Asansör imalatında kullanılacak bütün parçalar iki yıl yüklenici Firmanın
garantisindedir. Yüklenici Firma, 10 yıl boyunca ücreti mukabili yedek parça temin
garantisi verecektir.
14- Asansörün deprem veya yangın anında: Zemin kata getirmek için dedektör ve deprem
sensörü montajı yapılması bu işin kapsamında olup, yüklenici tarafından yapılacaktır.
15- Asansör firması, geçici kabul ile kesin kabul arasındaki sürede binanın asansörünün
aylık periyodik bakımını ücretsiz olarak yapacaktır.
16- Kabin içi dizaynları kat butonları ve kabin kasetleri yürürlükte olan yasa,
yönetmeliklere ve engellilerin kullanımına uygun olacaktır. Kabin içerisinde sesli
anons sistemi olacak.
17- Giriş katında asansör kat kapısının yanında telefon olacak şekilde iki yönlü
haberleşme sistemi yapılacaktır.
18- Asansör iç tesisatının ( Kabin kaset, Kat butonları ve kumanda arası) kablolaması
hazır tesisat kullanılacak.
19- Gerekirse kuyu derinlikleri ve asansör makine dairesi için risk analizi yapılarak
uygunluk alınacaktır.
20- Fren devresi için A3 belgesi olacaktır.
21- Motor Kasnakları çelik döküm olacaktır.
22- Kat Butonları kat kapılarının sol tarafına konulacak; yukarı ve aşağıya yön işareti
servis dışı sinyali, Dijital kat göstergesi olan özellikte olacaktır.
23- Kullanılan kuyu kopyalama sistemi mutlak enkoder (absolute encoder) tip olacaktır;
elektrik kesintileri sonrasında kabin pozisyon bilgisini hafızada tutabilecek tipte
olacaktır.
24- Asansör montajı esnasında asansör kuyusunda iskele kurulacaktır. İskelesiz asansör
demontajı ve montajı yapılmayacaktır.
25- Bu Asansör yapım işi ihalesine teklif verecek firma, Asansörlerle ilgili güncel tarihli
aşağıdaki sertifikaları edinmiş olmalı ve teklifle beraber bu belgeleri vermek
zorundadır.
 Modül H Sertifikası
 TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi
 ISO 9001:2008
 TSE’den alınmış en az 320 kg 1 m/s anma hızlı, insan asansörü Türk
Standartlarına uygunluk belgesi
 Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sanayi sicil belgesi
3
26- Bu işin yapılmasında; bu teknik şartname ve asansörlerle ilgili ulusal ve
uluslararası yönetmelikler esas alınacaktır. Herhangi bir aykırılık durumunda
asansörlerle ilgili kanun ve yönetmelikler esas alınacaktır.
27- BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ
Sıra
No
Tanım
Birim
Tarifi
Sıra
No
Tanım
Birim
Tarifi
Sıra
No
Tanım
Birim
Tarifi
Sıra
No
Tanım
Birim
Tarifi
Sıra
No
Tanım
Birim
Tarifi
Sıra
No
Tanım
1
Termik,mağnetik koruyuculu şalter 3*40 a.(tablo arkası ( ts en 60947-2)
AD
Kompakt tip, cam elyaflı polyester, elektriksel ve mekaniksel dayanımı daha yüksek gövde ve UL-94 standardına
göre Vo yanmazlık sınıfına uygun, sürekli olarak en az 150 c' a dayanabilen malzemeden mamul, havalı ortamda
kesme yapan, el hareketinden bağımsız açtırma mekanizmalı, termik aşırı akım ve manyetik kısa devre koruyucu
röleleri bulunan ( trifaze olanlarda üçer adet koruyucu röle vardır ) akım sınırlama özelliği olan, işletme kısa devre
kesme kapasitesi minimum % 50 Icu olan kompakt şalter temin ve montajı. Kesme kapasitesi aşağıda belirtilen
değerden yüksek olduğunda,' deki fiyatlar % 20 arttırılır, montaj bedeli arttırılmadan aynen uygulanır. ( I1: Ayarlanan
anma akımı, In: Anma akımı, Icu: Kısa devre kesme kapasitesi, Tip testleri yapılmış.)
2
1kv yeraltı kablo.kolon ve besleme hattı 4*6 mm2 nyy (ts ıec 60502-1)
MT
Bina içinden sıva üstünde, konsollar veya kroşeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dışında
kanallar içine döşenmek üzere yer altı kablosunun işyerinde temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme
kroşe ve işçilik dahil.
Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinde mevcut listelere göre faz ve nötr iletkenleri plastik izoleli olmak üzere kolon veya
besleme hattı tesisi, boru, kroşe, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi malzeme temini ve işçilik
dahildir.
3
1kv y.altı kabloları ile kolon ve besleme hattıı 1*6 mm2 nyy (ts ıec 60502-1)
MT
Bina içinden sıva üstünde, konsollar veya kroşeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dışında
kanallar içine döşenmek üzere yer altı kablosunun işyerinde temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme
kroşe ve işçilik dahil.
Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinde mevcut listelere göre faz ve nötr iletkenleri plastik izoleli olmak üzere kolon veya
besleme hattı tesisi, boru, kroşe, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi malzeme temini ve işçilik
dahildir.
4
Linye-sorti hattı kurş.suz antigron malz.etanş aydınlatma sortisi, normal
AD
Aşağıda linye ve sorti hatlarının tesis şekli verilmiş olan tamamen etanj malzeme (buat, klamens, anahtar v.b.) ile
linye hatları en az 2,5 mm2 sorti hatları en az 1,5 mm2 olmak üzere her nevi malzeme temini işyerine nakli ve işçilik
dahil, komple etanj sorti yapılması dahildir.
5
Linye-sorti hattı kurş.suz antigron malz.etanş aydınlatma sortisi, vaevien
AD
Aşağıda linye ve sorti hatlarının tesis şekli verilmiş olan tamamen etanj malzeme (buat, klamens, anahtar v.b.) ile
linye hatları en az 2,5 mm2 sorti hatları en az 1,5 mm2 olmak üzere her nevi malzeme temini işyerine nakli ve işçilik
dahil, komple etanj sorti yapılması dahildir.
6
Linye-sorti hattı kurş.suz antigron malz.etanş aydınlatma sortisi, paralel
4
Birim
Tarifi
Sıra
No
Tanım
Birim
Tarifi
Sıra
No
Tanım
Birim
Tarifi
Sıra
No
Tanım
Birim
Tarifi
Sıra
No
Tanım
Birim
Tarifi
Sıra
No
Tanım
Birim
Tarifi
Sıra
No
Tanım
Birim
AD
Aşağıda linye ve sorti hatlarının tesis şekli verilmiş olan tamamen etanj malzeme (buat, klamens, anahtar v.b.) ile
linye hatları en az 2,5 mm2 sorti hatları en az 1,5 mm2 olmak üzere her nevi malzeme temini işyerine nakli ve işçilik
dahil, komple etanj sorti yapılması dahildir.
7
Linye,sorti hattı galvanizli boru içinde etanş priz sorti
AD
Aşağıda linye ve sorti hatlarının tesis şekli verilmiş olan tamamen etanj malzeme (buat, klamens vb.) ile prizlerin dış
kapaklı ve güvenlik hatlı olarak tesis edilmesi, linye ve sorti hatları en az 2,5 mm2 kesitte etanj, priz sortisi yapılması,
her nevi malzeme temini, işyerine nakli ve işçilik dahildir.
8
Tip l1 etanş armatür
AD
Nemli ve tozlu yerler için özel alüminyum enjeksiyon döküm gövdeli, şeffaf özel cam gloplu lastik contalı yuvarlak tip
(ø 20 cm.) çelik tel kafesli armatürün temini, işyerine nakli, 100 W.a kadar ampulü, porselen duyu, her nevi malzeme
ve işçilik dahil yerine montajı ile birlikte.
9
Cam elyaf takviyeli polyester gövde.u1 2*20 w.floresan armatür
AD
Toza, neme ve haşere girmesine karşı lastik contalı, TS 60598-1, TS 8698 EN 60598-2/1 standartlarına uygun,
paslanmaz çelik menteşe vazifesi gören mandallar ile gövdeye bağlı açılabilen içten desenli buzlu 3 mm. kalınlıkta
yüksek sıcaklığa dayanıklı akrilik kapak,yüksek sıcaklığa dayanıklı PIVMA (polimetilmetaakrilat) kapaklı darbelere,
aleve dayanıklı cam elyaf takviyeli PC (polikarbonat) gövdeli montaj için paslanmaz çelikten özel montaj aparatlı IP
koruma sınıflı armatür cam elyaf takviyeli polyester gövdeli olacaktır.
10
Kablo taşıma sistemleri 40 x 17 - 74 x 21 mm' ye kadar
MT
Bina içinde; kuvvetli ve zayıf akım iletkenlerinin emniyetli şekilde taşınmasında kullanılmak üzere tasarlanmış, ISO
9001-2000 belgeli, TS IEC 60695-1-2, TS EN 50085-1,TS EN 50085-2-1,TS EN 50085-2-3 standartlarına uygun,
alev iletmeyen, halojen free malzemeden imal edilmiş, mekanik darbelere dayanıklı, kendiliğinden sönen PVC (UL 94
V0 M1) , atmosferik ve UV ışınlarına dayanıklı, IP 40 koruma sınıflı,CE belgeli, EEE yönetmeliğine uygun,-25°C ila
+60°C ortam sıcaklığında çalışabilen, dielektrik akımı 260 kW/cm'' ye dayanıklı, RAL 9010 beyaz renkli,(101 mm ve
üstündeki ebatlardaki kanallar içten kilitlemeli ve folyo kaplamalı), Kullanılan iç köşe, dış köşe aksesuarları menteşeli
tip ve hareketli olan, Kanal tabanlarında duvara montajı kolaylaştıran şablonlaşmış dikey ve yatay montaj delikleri
bulunan, PVC kanalların temini, işyerine nakli, yerine montajı, bağlantılarının yapılması, İç köşe,dış köşe, dirsek,
sonlandırma, T dirsek ve çerçeveler gibi her türlü bağlantı elemanları dahil işler halde teslimidir..
11
Sınıf1 insan asansörü 320 kg.(VVVF) 10 duraklı 1.00 m/sn hızlı
AD
Genel kurallar için TS 863'e, Emniyet kuralları İçin TS 10922, TS EN 81-1, TS EN 81-2,'ye, Elektromanyetik
uyumluluk için TS EN 12016'ya, Yerleştirme ve boyutlar için TS 8237 uygun olacaktır.
Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 320 kg
Kuyu (yatay kesit) boyutları : 1400 x 1600 mm (genişlik x derinlik)
TS 8237'deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS 10922'ye göre : 0,79 - 1,17 m² olacaktır.
Malzeme ve işçilik dahil (kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç)
işler halde teslimidir.
12
Demont.Sınıf1 insan asansörü 320 kg.(çift hızlı) 10 duraklı 1.00/0.25 m/sn hızlı
AD
5
Tarifi
Sıra
No
Tanım
Birim
Tarifi
Sıra
No
Tanım
Birim
Tarifi
Sıra
No
Tanım
Birim
Tarifi
Sıra
No
Tanım
Birim
Tarifi
Sıra
No
Tanım
Birim
Tarifi
Sıra
No
Tanım
Birim
Tarifi
Mevcut asansörün demontajı ve Bina yönetiminin uygun gördüğü yere taşınmasıdır.
13
Toplamalı kumanda donanımı 10 duraklı
AD
Durak adedi dört ve daha yukarı olan ve müstakil olarak çalışan asansörlerde herhangi bir duraktan veya asansör
içerisinden kabin duruyorken veya hareket halindeyken istenilen her hangi bir durakta durmak için gerekli kumanda
tertibatı bulunan ve bu kumandalara göre durma veya kalkma işlemini hareket istikametinde sırasıyla yerine getiren
tertibin tesisi, Bu sistem en az 1,6m/s hızı ve hazır tesisatı destekleyecek şekilde olacaktır, her nevi ufak malzeme ve
işçilik dahil işler halde teslimidir.
14
Demont.Toplamalı kumanda donanımı 10 duraklı
AD
15
700*2000 mm VVVF'li iki kanatlı tam otomatik kabin kapısı (304 kalite desenli paslanmaz çelik kaplı olacak.)
AD
Kabin katta durduğu zaman kendiliğinden açılan ve belirli bir süre sonra kendiliğinden kapanan (Kat kapısı ile
Senkronize çalışan) 1.25 mm. kalınlığında DKP sacdan üretilen kapı kanatları, yüzey temizleme banyolarında yüzey
temizliği yapılarak püskürtme sistemi ile çinko fosfatlama işlemine tabi tutulacak ve sonra elektrostatik metot ile
idarenin istediği renkte boyanarak fırınlanacaktır. Kapının, kabin üzerine monte edilen bir motor tarafından tahrik
edilen bir düzen (zincir, kayış, kol v.s) aracılığı ile manevrası sağlanacaktır. Kapıdan giriş ve çıkış esnasında kapının
kapanmamasını sağlayan noktasal duble (ikili) fotosel tertibatı bulunacak, kabin kapısı kapanırken kapılar arasına
insan sıkıştığında en çok 150 N (15.29 Kgf)'luk bir kuvvetle çalışan ve kapının tekrar açılmasını sağlayan kabin
kapısı kuvvet sınırlayıcı (sıkışma kontağı) bulunacaktır. Tam otomatik kabin kapısının asansör kumanda tablosunda,
tesisatta, buton yerlerde ve yapılacak diğer bilimum ilaveler ile bağlantı elemanları dahil olmak üzere her nevi ufak
malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimidir.
Not: Belirtilmeyen emniyet tedbirleri TS 10922'ye uygun olacaktır. Kullanılacak olan tahrik motoru, kapı
mekanizmaları, kilitleme düzenekleri, makaralar, patenler, kızaklar, kayış, zincir, kol, elektronik kartlar; IEC veya
CENELEC - EN Standartlarına Uygunluk Belgeli, ISO 9001-9002 kalite güvence sistemine sahip, idarece de
tanınmış firma mamülü olacaktır.
16
320-400 kg,1.00 m/sn,seyir mesafesi 35 mt.kademesiz hız ayarlı tahrik farkı
AD
Asansörün kalkış ve duruşlarındaki darbeleri önlemek, katta hassas duruşu ve enerji tasarrufu sağlamak için tek ve
çift hız yerine kademesiz hız ayarlı tahrik kullanılarak işler halde teslimi, bu sistemde, motor devrini ayarlayan frekans
invertörü, sürekli olarak motor devrini ölçen tako jeneratör veya encoder, sistemde oluşacak parazitleri yok eden
filtre, regüleli geri besleme veya direnç ünitesi bulunacaktır.
Not: Kademesiz hız ayarlı (voltaj kontrollü) tahrik fiyat farkı . Asansörün Kalkış ve duruşlarındaki darbeleri
önlemek,katta hassas durusu ve enerji tasarrufu sağlamak için tek ve çift hız yerine kademesiz hız ayarlı tahrik
kullanarak isler halde teslimi ,bu sistemde ,motor devrini ayarlayan voltaj invertörü , sistemde oluşacak parazitleri yok
eden filtre , regüleli geri besleme veya direnç ünitesi bulunacaktır.
17
Motor gücü 7,5kw acil kurtarma güç tertibatı fiyat farkı
AD
Enerji kesildiğinde kabini en yakın kata getirecek ve kapıların açılmasını sağlayacak şekilde Ni-Cd'lu veya kuru akülü
kesintisiz güç kaynağıyla beslenen sistem. IEC veya CENELEC - EN Standartlarına Uygunluk Belgeli, ISO 90019002 kalite güvence sistemine sahip, idarece de tanınmış firma mamülü olacak, her nevi malzeme , işçilik dahil işler
halde teslimidir. Acil kurtarma ünitesi hattı kartı ayrı olacak .Bu tertibat kart ve UPS'den oluşacaktır.
18
Kabin iç yüzeyinin 304 kalite desenli paslanmaz çelik kaplama farkı
M2
Kabin içinde kaplama yapılacak yüzeylerin 0.80 mm kalınlığında 304 kalite desenli paslanmaz çelik kaplama ile
kaplanması için, ilave edilecek. her nevi malzeme, işçilik dahildir.
6
Sıra
No
Tanım
Birim
Tarifi
Sıra
No
Tanım
Birim
Tarifi
19
Işın perdesi fiyat farkı
AD
Işın perdesi (boy fotosel sistemi), kabin girişine veya kabin kapısına, yolcuları veya yükleri korumak için konulan ve
yaklaşık kapı iç yüksekliğinde, birden fazla ışın (en az 15 adet) içeren emniyet sisteminin yapılması, her nevi
malzeme, işçilik dahil işler halde teslimidir.
20
Toprak elektrodu (çubuk), elektrolitik bakır
AD
ø 20 mm. çapında en az 3,5 m. uzunluğunda elektrolitik bakır çubuğun işyerinde temini, toprağa çakılabilmesi için
ucuna koni biçiminde bir başlığın vidalanması, çubuk 2 parçadan müteşekkil olacaksa irtibatın 4 cm. boyunda diş
açılarak temini, toprak seviyesinden itibaren en az 60 cm. derinliğe gömülmesi, indirme iletkenlerine ve bina ihata
iletkenlerine gümüş kaynağı veya kızıldan özel tespit kelepçesi ile bağlanması, her nevi ufak malzeme ve işçilik
dahildir.
Sıra
No
21
Tanım
ELEKTRİK PANOSU: (50X60X22 boyutlarında, 4 kutuplu 30mA Kaçak akım şalteri, nötr kesmeli- 3F sigorta,5
kutuplu pako şalter,priz ve aydınlatma sigortaları olan 1,2 mm DKP kaplı sac panonun ve malzemelerin
temini ve montajı dahildir. )
Birim
AD
Tarifi
ELEKTRİK PANOSU (50X60X22 boyutlarında 4 kutuplu 30mA Kaçak akım şalteri, nötr kesmeli-3F sigorta, 5 kutuplu
pako şalter, priz ve aydınlatma sigortaları olan 1,2 mm DKP kaplı sac, klemens, montaj, baralar, raylar, pano üstüne
1adet monofaze,1 adet trifaze kauçuk priz takılı olacak ve her türlü işcilik dahildir.
7

Benzer belgeler

BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ

BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ Kompakt tip, cam elyaflı polyester, elektriksel ve mekaniksel dayanımı daha yüksek gövde ve UL-94 standardına göre Vo yanmazlık sınıfına uygun, sürekli olarak en az 150 c' a dayanabilen malzemeden ...

Detaylı