IBM Kullanım Koşulları – Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlara Özgü

Transkript

IBM Kullanım Koşulları – Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlara Özgü
IBM Kullanım Koşulları –
Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlara Özgü Olanak Koşulları
IBM Digital Analytics
Bu Kullanım Koşulları, bu IBM Kullanım Koşulları – Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlara Özgü Olanak Koşulları
("Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlara Özgü Olanak Koşulları") ile
http://www.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/sla/tou-gen-terms/ adresinde yer alan IBM Kullanım Koşulları– Genel
Koşullar ("Genel Koşullar") başlıklı belgeden oluşur.
Bu Kullanım Koşulları belgesinin koşulları, hangisi geçerliyse, IBM Uluslararası Passport Advantage Sözleşmesi,
IBM Uluslararası Passport Advantage Express Sözleşmesi veya Seçilmiş IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımları
için IBM Uluslararası Sözleşmesinin ("Sözleşme") koşullarına ek niteliğindedir ve bu Kullanım Koşulları belgesiyle
birlikte sözleşmenin tamamını oluşturur. Genel Koşullar ile bu Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlara Özgü Olanak
Koşulları belgesi arasında bir çelişki olması durumunda, bu Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlara Özgü Olanak
Koşulları, Genel Koşullar'dan öncelikli olarak uygulanacaktır.
Müşteri, IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlarını, ancak bu Kullanım Koşullarını öncelikle kabul etmesi halinde
kullanabilecektir. Müşteri, IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlarına erişerek ya da IBM Hizmet Olarak Sunulan
Yazılımlarını kullanarak veya sipariş ederek bu Kullanım Koşullarını kabul etmiş olur. Müşteri, bu Hizmet Olarak
Sunulan Yazılımlara Özgü Olanak Koşulları belgesiyle birlikte sunulduktan sonra, bir "Kabul ediyorum" düğmesini
tıklatarak Genel Koşulları da kabul etmiş olur.
BU KULLANIM KOŞULLARINI MÜŞTERİ ADINA KABUL EDİYORSANIZ, BU KULLANIM KOŞULLARINI
MÜŞTERİ İÇİN BAĞLAYICI KILMA KONUSUNDA TAM YETKİNİZ OLDUĞUNU BEYAN VE GARANTİ
EDERSİNİZ. BU KULLANIM KOŞULLARINI KABUL ETMİYORSANIZ VEYA BU KULLANIM KOŞULLARINI
MÜŞTERİ İÇİN BAĞLAYICI KILMA KONUSUNDA TAM YETKİNİZ YOKSA, IBM HİZMET OLARAK SUNULAN
YAZILIMLARINI HİÇBİR ŞEKİLDE KULLANMAYIN VEYA BU OLANAK KAPSAMINDA SUNULAN
İŞLEVLERDEN HİÇBİRİNE KATILMAYIN.
Bölüm 1 – IBM Koşulları
1.
IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımları (IBM SaaS)
Aşağıdaki IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılım olanakları, IBM Uluslararası Passport Advantage
Sözleşmesinin veya IBM Uluslararası Passport Advantage Express Sözleşmesinin koşulları kapsamında
edinilen Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlara Özgü Olanak Koşullarına tabidir:
●
IBM Digital Analytics
●
IBM Digital Analytics Explore
●
IBM Digital Analytics Multisite
●
IBM Digital Analytics Impression Attribution
●
IBM Digital Analytics for Social Media
●
IBM Digital Analytics Lifecycle
●
IBM Digital Analytics Multichannel
●
IBM Digital Analytics Digital Data Feed
●
IBM LIVEmail
Aşağıdaki IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılım olanakları, Belirli IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılım
Olanakları İçin IBM Uluslararası Sözleşmesinin koşulları kapsamında edinilen Hizmet Olarak Sunulan
Yazılımlara Özgü Olanak Koşullarına tabidir:
●
IBM Coremetrics Web Analytics
●
IBM Coremetrics Explore
●
IBM Coremetrics Enterprise Analytics
●
IBM Coremetrics Impression Attribution
●
IBM Coremetrics Social Analytics
●
IBM Coremetrics Lifecycle
i125-8821-07 (10/2013)
Sayfa 1 / 16
2.
●
IBM Coremetrics Multichannel Analytics
●
IBM Coremetrics Standard Data Export
●
IBM Coremetrics LIVEmail
Ücret Sistemleri
IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımları aşağıdaki ücret ölçüm sistemleri kapsamında satılır:
a.
Milyon Sunucu Çağrısı, IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlar olanağının edinilebileceği ölçüm
sistemidir. Sunucu Çağrısı, bir Kuruluş Kimliği için izlenen bir ziyaretçi tarafından başlatılan,
etiketlenen bir olayın sonucu olarak IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılım olanağına gönderilip bu
olanak kapsamında işlenen verilerdir. Farklı Kuruluş Kimlikleri tarafından işlenen bir Sunucu Çağrısı
her bir özel Kuruluş Kimliği için özel bir Sunucu Çağrısı sayılacaktır. Bir Kuruluş Kimliği, bir veya
daha fazla Müşteri web sitesinden işlenen verileri kapsayabilecek olan IBM Hizmet Olarak Sunulan
Yazılım olanağında verilere erişim haklarını ayırır ve/veya denetler. Her Milyon Sunucu Çağrısı
yetkilendirmesi, bir Milyon Sunucu Çağrısı anlamına gelir. Müşteri, Yetki Belgesinde (PoE) veya
İşlem Belgesinde belirtilen ölçüm süresi boyunca işlenen Sunucu Çağrısı sayısını kapsam dahiline
alabilmek için yeterli sayıda Milyon Sunucu Çağrısı yetkisi edinmelidir.
b.
Milyon Pazarlama İzlenimi, IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlar olanağının edinilebileceği ölçüm
sistemidir. Bir web sayfasında yer alan reklamın veya banner'ın her görüntülenmesi, bir Pazarlama
İzlenimidir. Her Milyon Pazarlama İzlenimi yetkisi, IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılım olanağı
tarafından toplanan ve işlenen bir Milyon Pazarlama İzlenimini temsil eder. Müşterinin Yetki
Belgesinde (PoE) veya İşlem Belgesinde belirtilen ölçüm süresi boyunca işlenen Pazarlama İzlenimi
sayısının kapsam dahiline alınması için yeterli sayıda Milyon Pazarlama İzlenimi yetkisi edinmelidir.
c.
Kuruluş Kimliği, IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlar olanağının edinilebileceği ölçüm sistemidir.
Bir Kuruluş Kimliği, IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılım olanağı içerisinde temsil edilen herhangi bir
kuruluşa verilen özgün bir tanıtıcıdır. Müşteri, Yetki Belgesinde (PoE) veya İşlem Belgesinde
belirtilen ölçüm süresi boyunca IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlar olanağında belirtilen Kuruluş
Kimliği sayısını kapsam dahiline alabilmek için yeterli sayıda yetki edinmelidir.
IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlar olanağında, Kuruluş Kimliği (IBM Hizmet Olarak Sunulan
Yazılımlar olanağı için kullanıldığında genellikle İstemci Kimliği olarak ifade edilir) bir veya daha
fazla Müşteri web sitesinden işlenen verileri kapsayabilecek olan IBM Hizmet Olarak Sunulan
Yazılımlar olanağında erişim haklarını ayırır ve/veya denetler.
d.
Taahhüt, Hizmetlerin edinilebileceği ölçüm sistemidir. Taahhüt, IBM Hizmet Olarak Sunulan
Yazılımlarıyla ilişkili profesyonel hizmetlerden ve/veya eğitim hizmetlerinden oluşur. Her bir İş
Bağlantısının kapsam dahiline alınabilmesi için yeterli sayıda yetkinin edinilmesi gerekir.
3.
Ücretler ve Faturalama
3.1
Kurulum
3.1.1
IBM Digital Analytics One-Time Setup / IBM Coremetrics Web Analytics One-Time Setup
IBM, IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılım olanağının ilk kez tahsis edilmesi üzerine bir kerelik kurulum
ücreti fatura edecektir. Ücret ve faturalama süresi İşlem Belgesinde belirtilecek ve faturalama buna göre
yapılacaktır.
3.1.2
IBM Digital Analytics Additional Client ID Implementation Entity ID Setup / IBM Coremetrics Web
Analytics Additional Client ID Implementation Entity ID Setup
IBM, sipariş edilen her ek Müşteri Kimliği uygulaması için bir kurulum ücreti fatura edecektir. Ücret ve
faturalama süresi İşlem Belgesinde belirtilecek ve faturalama buna göre yapılacaktır.
3.2
Faturalama Seçenekleri
IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımları için ödenecek tutar bir İşlem Belgesinde belirtilmiştir. IBM Hizmet
Olarak Sunulan Yazılımlarının abonelik ücretine ilişkin faturalama seçenekleri aşağıdaki gibidir:
a.
Tam taahhüt tutarı (peşin)
b.
Aylık (vade bitiminde)
c.
Üç aylık (peşin)
d.
Yıllık (peşin)
i125-8821-07 (10/2013)
Sayfa 2 / 16
Seçilen faturalama seçeneği, Yetki Belgesinde veya İşlem Belgesinde belirtilen süre boyunca geçerli
olacaktır. Her bir faturalama döngüsü için ödenecek tutar yıllık abonelik ücretine ve bir yıldaki faturalama
döngüsü sayısına dayalı olacaktır.
3.3
Kısmi Aylık Ücretler
Kısmi Aylık ücret, Müşteriye oranlanmış olarak fatura edilecek günlük ücrettir ve bu ücret ilk faturaya dahil
edilir. Kısmi Aylık Ücretler, IBM'in Müşteriye IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlara erişimleri olduğunu
bildirdiği tarihte başlayan kısmi ayın geri kalan günleri esas alınarak hesaplanır.
3.4
Aşım Ücretleri
Müşterinin IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlar olanağını (1 Ocak itibariyle başlayan takvim yılı esas
alınarak) herhangi bir üç aylık dönemde fiili kullanımının Yetki Belgesinde (PoE) veya İşlem Belgesinde
belirtilen yetki düzeyini üç (3) kez aşması durumunda, Müşteriye, geçerli Yetki Belgesinde (PoE) veya
İşlem Belgesinde ifade edilen aşım oranlarına uygun olarak ilgili aşım miktarı için fatura kesilecektir.
Müşteriye tahsis belirli bir üç aylık dönemde sağlanırsa, aşım miktarı buna uygun olarak oranlanacaktır.
3.5
İsteğe Bağlı Olarak Sunulan Seçenekler
İşlem Belgesinde yer alan isteğe bağlı parçalar, Müşteri tarafından isteğe bağlı parçanın etkinleştirilmesi
talep edilinceye kadar fatura edilmeyecektir. Etkinleştirildiğinde, Müşteriye İşlem Belgesinde belirtilmiş
olan ücret doğrultusunda fatura edilecektir.
3.6
Uzaktan Sağlanan Hizmetler (Çalışanlar Tarafından)
Uzaktan Hizmetler, bir Ticari Taahhüt ücret sistemi esas alınarak satın alınır ve tüm saatler kullanılmış
olsun ya da olmasın, IBM tarafından IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılım olanağına erişiminin
kullanılabilir olduğunun Müşteriye bildirildiği tarihten 90 gün sonra sona erer.
4.
Hesap Oluşturma ve Erişim
IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlarının Kullanıcıları, bir hesap açtığında ("Hesap"), IBM bu
kullanıcılara bir Hesap kimliği ve parola sağlayabilir. IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımları
Kullanıcılarının her birinin Kullanıcı Hesabı bilgilerini yönetip güncel tutmalarını sağlamak Müşterinin
sorumluluğundadır. Müşteri, herhangi bir zamanda, bir Hesap oluşturma sürecinde veya IBM Hizmet
Olarak Sunulan Yazılımlarının kullanılması kapsamında sağlanan herhangi bir Kişisel Verinin
düzeltilmesini veya bu bilgilerin Hesap bilgilerinden kaldırılmasını isteyebilir, böylece, bu bilgiler
düzeltilecek veya kaldırılacaktır; ancak bilgilerin kaldırılması işlemi bu Hesap için IBM Hizmet Olarak
Sunulan Yazılımlarına (SaaS) erişilmesini engelleyebilir.
IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlar Kullanıcılarının her birinin Kullanıcı kimliği ve parola bilgilerini
korumasını sağlamak Müşterinin sorumluluğundadır; ayrıca, IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlar
Kullanıcılarının Hesaplarına kimlerin erişebileceğini ve herhangi bir IBM Hizmet Olarak Sunulan
Yazılımlarını Müşteri adına kimlerin kullanabileceğini Müşteri denetler.
5.
İsteğe Bağlı Olarak Sunulan Hizmetler
5.1
IBM Digital Analytics Additional Client ID Implementation Entity ID On-Demand Setup /
IBM Coremetrics Web Analytics Additional Client ID Implementation Entity ID On-Demand
Setup
İlgili olduğu şekilde IBM Digital Analytics One-Time Setup veya IBM Coremetrics Web Analytics OneTime Setup aracılığıyla sağlanan ilk Kuruluş Kimliği uygulamasını aşan ek Kuruluş Kimliği/Kimlikleri için
her biri sekiz (8) saate kadar olmak üzere uygulama hizmetleri sağlar.
5.2
IBM Digital Analytics End of Contract Data Export Million Server Calls On-Demand Setup
/ IBM Coremetrics Web Analytics End of Contract Data Export Million Server Calls OnDemand Setup
IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılım olanağında bulunan ve Müşterinin işlenmemiş verilerini içeren, tek
kullanımlık ve standart bir veri dışa aktarma paketi sağlar. Dışa aktarılan veriler için zaman aralığı, bu IBM
Hizmet Olarak Sunulan Yazılım Olanağı Ek Koşulları bölümünde belirtilen verilerin silinmesine ilişkin
parametrelere bağlıdır. Ancak, aksini belirten herhangi bir ifade dikkate alınmaksızın, dışa aktarılan veriler
için zaman aralığı, Müşterinin en fazla iki yıllık geçmiş verileriyle sınırlıdır.
i125-8821-07 (10/2013)
Sayfa 3 / 16
6.
Uzaktan Sağlanan Hizmetler
6.1
IBM LIVEmail Premium Onboarding Services / IBM Coremetrics LIVEMail Premium
Onboarding Services
Müşterilerin, ilgili olduğu şekilde IBM LIVEmail veya IBM Coremetrics LIVEmail uygulamasını kullanmaya
alışmaları için en fazla 10 saate kadar uzaktan danışmanlık, en iyi uygulamalar, eğitim ve yapılandırma
hizmetleri sağlar. Hizmetler, Müşteri kimliği esas alınarak satın alınır ve tüm saatler kullanılmış olsun ya
da olmasın, IBM tarafından IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılım olanağına erişiminin kullanılabilir
olduğunun Müşteriye bildirildiği tarihten 90 gün sonra sona erer.
6.2
IBM Digital Analytics Tag Audit Services / IBM Coremetrics Tag Audit Services
Optimum düzeyde etiketleme için Müşterinin Web sitesinin en çok on altı (16) saate kadar olmak üzere
uzaktan analiz edilmesini sağlar. Bu hizmet, en iyi uygulamalar hakkında bilgi verilmesini ve etiketleme
koşullarının belirlenmesini içerdiği gibi, etiketleme uyuşmazlıklarının belirlenmesini de içerir, ancak tümü
bunlarla sınırlı değildir. Hizmetler, Müşteri kimliği esas alınarak satın alınır ve tüm saatler kullanılmış
olsun ya da olmasın, IBM tarafından IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılım olanağına erişiminin
kullanılabilir olduğunun Müşteriye bildirildiği tarihten 90 gün sonra sona erer.
6.3
IBM Digital Analytics Conversion Process Analysis Services / IBM Coremetrics
Conversion Process Analysis Services
Web sitesinden elde edilen sonuçların daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve temel sorunların belirlenmesi
ile müşteri kaybının olduğu noktaların bulunması için gelişmiş analizlerin kullanılmasına ilişkin en çok kırk
sekiz (48) saat olmak üzere kılavuzluk hizmeti sağlar. Hizmetler, Müşteri kimliği esas alınarak satın alınır
ve tüm saatler kullanılmış olsun ya da olmasın, IBM tarafından IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılım
olanağına erişiminin kullanılabilir olduğunun Müşteriye bildirildiği tarihten 90 gün sonra sona erer.
6.4
IBM Digital Analytics Site Performance Analysis Services / IBM Coremetrics Site
Performance Analysis Services
Müşterinin Web sitesine girişten siteden çıkışa kadar site genelinde, ziyaretçi tiplerinin ve ziyaretçi
kanallarının performansına ilişkin olarak kırk sekiz (48) saate kadar ayrıntılı analizler sağlar. Bu olanak
aynı zamanda, müşteri deneyiminin yaşam döngüsüne ilişkin bir site durum değerlendirmesi ile temel
dönüşüm noktalarında ziyaretçi deneyimini geliştirmeye yönelik fırsatları da sunar. Hizmetler, Müşteri
kimliği esas alınarak satın alınır ve tüm saatler kullanılmış olsun ya da olmasın, IBM tarafından IBM
Hizmet Olarak Sunulan Yazılım olanağına erişiminin kullanılabilir olduğunun Müşteriye bildirildiği tarihten
90 gün sonra sona erer.
6.5
IBM Digital Analytics Quick Start Tag Implementation Services / IBM Coremetrics
QuickStart Tag Implementation Services
Müşterinin etiketleme gereksinimlerine yanıt vermek üzere, özel bir küresel Javascript dosyası ile bu
Javascript dosyasının bakımını yapabilmek için gereken bilgileri içeren belgeleri sağlayarak en çok elli (50)
saatlik bir hızlandırılmış referans durum veri toplama hizmeti sunar. Hizmetler, Web etki alanı esas
alınarak satın alınır ve tüm saatler kullanılmış olsun ya da olmasın, IBM tarafından IBM Hizmet Olarak
Sunulan Yazılım olanağına erişiminin kullanılabilir olduğunun Müşteriye bildirildiği tarihten 90 gün sonra
sona erer.
6.6
IBM Digital Analytics Key Performance Indicators Workshop / IBM Coremetrics Key
Performance Indicators Workshop
En çok 40 saatlik bir eğitimi içeren bu uygulamalı çalışma ile yeni ve mevcut Müşterilere, analizi ve karar
almayı iyileştirmek üzere verilerin nasıl kullanılacağı konusunda destek verilir. Temel performans
göstergelerine ilişkin bilgi verilerek iş hedeflerini gerçekleştirmek üzere raporların nasıl kullanılacağı
anlatılır. Hizmetler, Müşteri kimliği esas alınarak satın alınır ve tüm saatler kullanılmış olsun ya da
olmasın, IBM tarafından IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılım olanağına erişiminin kullanılabilir olduğunun
Müşteriye bildirildiği tarihten 90 gün sonra sona erer.
6.7
IBM Digital Analytics Explore Workshop / IBM Coremetrics Explore Workshop
En çok kırk (40) saatlik bir eğitimi içeren bu uygulamalı çalışmada müşterinin iş yöneticilerine analizleri
gerçekleştirmek üzere verilerden daha iyi yararlanma ve en iyi analizi gerçekleştirebilmek üzere referans
içeren bir etiketleme stratejisi geliştirme konularında bilgi verilir. Hizmetler, Müşteri kimliği esas alınarak
satın alınır ve tüm saatler kullanılmış olsun ya da olmasın, IBM tarafından IBM Hizmet Olarak Sunulan
Yazılım olanağına erişiminin kullanılabilir olduğunun Müşteriye bildirildiği tarihten 90 gün sonra sona erer.
i125-8821-07 (10/2013)
Sayfa 4 / 16
6.8
IBM Digital Analytics Enablement Workshop / IBM Coremetrics Enablement Workshop
En çok 30 saatlik bir eğitimi içeren bu uygulamalı çalışmada yeni ve mevcut Müşterilere, bir uygulama
mühendisini görevlendirmek yerine, kendilerinin Web sitelerini doğru bir şekilde nasıl etiketleyecekleri
öğretilir. Hizmetler, Müşteri kimliği esas alınarak satın alınır ve tüm saatler kullanılmış olsun ya da
olmasın, IBM tarafından IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılım olanağına erişiminin kullanılabilir olduğunun
Müşteriye bildirildiği tarihten 90 gün sonra sona erer.
6.9
IBM Digital Analytics Category Definition File Workshop / IBM Coremetrics Category
Definition File Workshop
En çok otuz iki (32) saatlik bir eğitimi içeren bu uygulamalı çalışmada müşteriye satış geliştirme raporları
için kullanılan verileri güçlendirmek amacıyla güçlü bir satış geliştirme sınıflandırma çerçevesinin nasıl
oluşturulacağı anlatılır. Hizmetler, Müşteri kimliği esas alınarak satın alınır ve tüm saatler kullanılmış
olsun ya da olmasın, IBM tarafından IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılım olanağına erişiminin
kullanılabilir olduğunun Müşteriye bildirildiği tarihten 90 gün sonra sona erer.
6.10
IBM Digital Analytics Pay Per Click (PPC) Workshop / IBM Coremetrics Pay Per Click
(PPC) Workshop
Müşterilerin raporlar aracılığıyla tıklatma başına ücretlendirilen arama pazarlamasını izlemek, en iyi
duruma getirmek ve yönetmek üzere analitiği daha iyi kullanmaları için Müşterilere 48 saate kadar
kılavuzluk ve uzaktan danışmanlık hizmeti sağlar. Hizmetler, Müşteri kimliği esas alınarak satın alınır ve
tüm saatler kullanılmış olsun ya da olmasın, IBM tarafından IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılım
olanağına erişiminin kullanılabilir olduğunun Müşteriye bildirildiği tarihten 90 gün sonra sona erer.
7.
7.1
Abonelik Süresinin Yenilenmesi
Abonelik Süresinin Otomatik Olarak Yenilenmesi
Müşterinin Yetki Belgesinde (PoE) abonelik yenilemesinin otomatik olarak gerçekleştirileceği belirtilmişse,
Müşteri, IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlar olanağı Abonelik Süresini, sona erme tarihinden önce bu
Sözleşmenin koşullarına uygun olarak yenilemek üzere yazılı bir yetkilendirmeyle (örneğin, sipariş formu,
sipariş mektubu, satın alma siparişi) yenileyebilir.
IBM, BU TÜR BİR YETKİ BİLDİRİMİNİ SONA ERME TARİHİNDEN ÖNCE ALMAZSA, SÜRESİ SONA
EREN IBM HİZMET OLARAK SUNULAN YAZILIMLARI ABONELİK SÜRESİ, BİR YILLIK SÜREYLE
VEYA İLK SÜREYLE AYNI SÜRE KADAR OTOMATİK OLARAK YENİLENİR. IBM, ABONELİK
SÜRESİNİN SONA ERME TARİHİNDEN ÖNCE, HANGİSİ GEÇERLİYSE, DOĞRUDAN MÜŞTERİDEN
YA DA MÜŞTERİNİN YETKİLİ SATICISI ARACILIĞIYLA MÜŞTERİNİN ABONELİĞİ YENİLEMEK
İSTEMEDİĞİNİ BELİRTEN YAZILI BİLDİRİMİNİ ALIRSA, BU TÜR BİR OTOMATİK YENİLEME İŞLEMİ
YAPILMAZ. AKSİ HALDE, MÜŞTERİ ANILAN YENİLEME ÜCRETLERİNİ ÖDEMEYİ KABUL EDER.
7.2
Sürekli Faturalama
Müşterinin Yetki Belgesinde, abonelik yenilemesinin, Abonelik Süresinin sona ermesini takiben
faturalamanın devam etmesi şeklinde gerçekleştirileceği belirtildiyse, Müşteri IBM Hizmet Olarak Sunulan
Yazılımlar olanağına erişmeye devam edecek ve IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlar olanağını
kullanması karşılığında sürekli faturalama esasına göre faturalandırılacaktır. Müşterinin, IBM Hizmet
Olarak Sunulan Yazılımlarını kullanmayı sona erdirmek ve sürekli faturalama sürecini durdurmak için
IBM'e doksan (90) gün önceden yazılı bildirimde bulunarak IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlarının
iptal edilmesini istemesi gerekir. Müşterinin, IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlarına erişiminin iptali
üzerine, Müşteriye, iptal işleminin gerçekleştirildiği ayın sonuna kadar, henüz ödenmemiş olan erişim
ücretleri için fatura çıkarılacaktır.
7.3
Müşteri Yenilemesi Gerekli
Müşterinin Yetki Belgesinde, abonelik yenilemesinin, Abonelik Süresi sona erdikten sonra
gerçekleştirileceği belirtildiyse, IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlar olanağı, ilk Abonelik Süresinin
sonunda yenilenmeyecektir. IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlarını ilk Abonelik Süresinin sona erdiği
tarihten sonra da kullanmaya devam etmek için Müşteri, IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımları için yeni
bir abonelik edinmek zorundadır. Yeni bir IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlar aboneliği edinmek için
lütfen, hangisi geçerliyse, IBM satış temsilcinizle ya da Müşterinin yetkili satıcısıyla bağlantı kurun.
i125-8821-07 (10/2013)
Sayfa 5 / 16
8.
Teknik Destek
Teknik destek, Abonelik Süresi boyunca, uygulanabildiği şekilde, IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlar
olanağı ve Etkinleştirme Yazılımı için sağlanır. Bu tür bir teknik destek, IBM Hizmet Olarak Sunulan
Yazılımlar olanağına dahildir ve ayrı bir olanak olarak sağlanmaz.
Teknik Destek bilgilerine http://www.ibm.com/support adresinden ulaşılabilir.
9.
IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılım Olanağına İlişkin Ek Koşullar
9.1
IBM Digital Analytics / IBM Coremetrics Web Analytics
Bu IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılım olanağına ilişkin abonelik ücretine aşağıdakiler dahildir:
a.
IBM'in değerlendirmesine bağlı olarak Müşteriye web analitiği gereksinimlerini karşılaması için
uygun sayıda Müşteri Kimliği sağlanacaktır. Gerekirse, Müşteriye ücretsiz olarak 1-50 adet arası
Müşteri Kimliği ücretsiz olarak sağlanır. 50'nin üzerindeki ek Müşteri Kimliği ek ücrete tabidir.
b.
İlgili olduğu şekilde IBM Digital Analytics Explore / IBM Coremetrics Explore, ayda Elli (50) adet tam
Explore raporunu ve ayda Elli (50) adet örnek Explore raporunu kapsamaktadır.
c.
Müşteri kimliği başına on (10) rapor bölümü
d.
Müşteri kimliği başına dört (4) pazarlama özniteliği aralığı
e.
Yirmi beş (25) adet TruePath Funnel. IBM'in değerlendirmesi doğrultusunda, Müşteriye Müşteri
Kimliği başına toplam Elli (50) adede kadar olmak üzere uygun sayıda ek TruePath Funnel
sağlanabilir.
f.
Müşteri Kimliği başına, ilgili olduğu şekilde, IBM Digital Analytics Benchmark / IBM Coremetrics
Benchmark
g.
Müşteri Kimliği başına, ilgili olduğu şekilde, IBM Digital Analytics Digital Data Exchange / IBM
Coremetrics Digital Data Exchange
h.
Müşteri Kimliği başına, ilgili olduğu şekilde, IBM Digital Analytics Report Module for IBM WebSphere
Commerce / IBM Coremetrics Web Analytics Report Module for IBM WebSphere Commerce
i.
Müşteri Kimliği başına, ilgili olduğu şekilde, IBM Digital Analytics Monitor / IBM Coremetrics Monitor
j.
İlgili olduğu şekilde, IBM Digital Analytics Dashboard / IBM Coremetrics Enterprise Dashboard
k.
İlgili olduğu şekilde, standart veri içe aktarma modülleriyle (Kategori Tanımlama Dosyası, Kurumsal
Ürünler Raporu ve Tahmin Ölçüleri) birlikte IBM Digital Analytics Import / IBM Coremetrics Import
l.
Müşteri Kimliği başına, ilgili olduğu şekilde, IBM Digital Analytics Export / IBM Coremetrics Export
m.
Müşteri Kimliği başına, ilgili olduğu şekilde, IBM Digital Analytics Multi-Byte Character Support / IBM
Coremetrics Multi-Byte Character Support Geçiş ücreti geçerli olabilir.
n.
İlgili olduğu şekilde, IBM Digital Analytics Explore Live reports / IBM Coremetrics Explore Live
reports üzerinde bir (1) adede kadar Müşteri Kimliği etkinleştirilmesi
o.
Müşteri Kimliği bazında depolanmış "Oturum Etkinliği Verileri", bir Ziyaretçi oturumunda
görüntülenen tüm sayfalar için zaman damgaları, kategoriler ve sayfa kimlikleri dahil olmak üzere,
Ziyaretçinin oturumuyla ilgili ayrıntılı kayıtları içerir. IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılım olanağı,
Oturum Etkinliği Verilerini on üç (13) hafta boyunca depolayacaktır. Bu süre dolduktan sonra
Oturum Etkinliği Verileri silinir. Bu veri silme işlemi, bu işlemin yapıldığı zaman aralıklarında, Bir
Kerelik Rapor Bölümleri, Tıklatma Dizisi, TruePath, Gelen Bağlantı Analizi ve Müşteri Yerinde
Bağlantı Analizi raporlaması da dahil olmak üzere "kurulum" raporlamasını (IBM Hizmet Olarak
Sunulan Yazılım olanağı kullanıcısının yapılandırmasını ve başlatmasını gerektiren raporlama)
etkileyecektir.
p.
Müşteri Kimliği bazında depolanmış "LIVEview Rapor Verileri", kullanıcı tarafından seçilen zaman
aralığına ilişkin LIVEview tıklatma sıklığı raporu sonuçlarını oluşturulması için kullanılan verileri ve
raporları karşıdan yükleme, dışa aktarma ve Sayfa Büyütme raporları da dahil olmak üzere bu
verilerin kullanıldığı başka konumlar için kullanılan verileri içerir. IBM Hizmet Olarak Sunulan
Yazılım olanağı, LIVEview Rapor Verilerini on üç (13) hafta boyunca saklayacaktır. Bu süre
dolduktan sonra LIVEview Rapor Verileri silinir.
q.
Müşteri Kimliği bazında depolanmış "Ziyaretçi Etkinliği Verileri", Ziyaretçinin sayfa, ürün, pazarlama
etkinliği, sipariş ve Ziyaretçiyle ilişkili diğer seçili etkinliklerinin geçmişini içerir. IBM Hizmet Olarak
Sunulan Yazılım olanağı, Müşterinin Ziyaretçi Etkinliği Verilerini on üç (13) ay boyunca saklayacaktır.
i125-8821-07 (10/2013)
Sayfa 6 / 16
Bu süre dolduktan sonra Ziyaretçi Etkinliği Verileri silinir. Bu veri silme işlemi, bu işlemin yapıldığı
zaman aralıklarında, Profil Kesimleri analizi de dahil olmak üzere "kurulum" raporlamasını
etkileyecektir.
9.2
r.
Müşteri Kimliği bazında depolanmış "LIVE Profil Verileri", e-posta, adres, cinsiyet, yaş ve eğitim gibi
Ziyaretçinin kayıt verileri de dahil olmak üzere bir Ziyaretçinin profil niteliklerini ve ilk ziyaret tarihi,
toplam harcama ve ilk referans kaynağı da dahil olmak üzere temel Ziyaretçi aşamalarını içerir. IBM
Hizmet Olarak Sunulan Yazılım olanağı, Müşterinin LIVE Profil Verilerini Abonelik Süresi boyunca
saklayacaktır.
s.
Müşteri Kimliği bazında depolanmış "Standart Rapor Verileri", IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılım
olanağının Müşteri kurulumu olmaksızın her gece otomatik olarak işlediği en iyi uygulama
raporlarını ve gösterge panolarını içerir. IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılım olanağı, Müşterinin
Standart Raporlarını periyodik olarak ilerleyen yirmi yedi (27) ay boyunca saklayacaktır. Bu rapor
silme işlemi, müşteri rapor görünümlerini de etkileyecektir. Not: Temel Satır Ölçümleri (Bölüm
2(c)(iii)) verileri, Abonelik Süresi boyunca tutulacaktır
t.
Bölüm 3.1.1'de atıfta bulunulan IBM Digital Analytics / IBM Coremetrics Web Analytics için bir
kerelik kurulum ücretlerine Müşterinin ilk Müşteri Kimliği için 40 saate kadar uzaktan uygulama ve
kullanmaya alıştırma hizmetleri dahildir. Hizmetler, tüm saatler kullanılmış olsun ya da olmasın, IBM
tarafından IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılım olanağına erişiminin kullanılabilir olduğunun
Müşteriye bildirildiği tarihten 90 gün sonra sona erer.
IBM Digital Analytics Multisite / IBM Coremetrics Enterprise Analytics
Bu IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılım olanağı ile, ilgili olduğu şekilde IBM Digital Analytics / IBM
Coremetrics Web Analytics içinde yer alan öğeler aşağıdaki şekilde değiştirilir:
9.3
a.
IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılım olanağı tarafından kaç sitenin yönetildiğine bakılmaksızın, her
ay için toplam Elli (50) adet IBM Digital Analytics Explore / IBM Coremetrics Explore raporu dahildir.
Bir site için oluşturulan her gönderilmiş IBM Digital Analytics Explore / IBM Coremetrics Explore
raporu elli (50) adetlik toplamın bir adedini oluşturacaktır.
b.
IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılım olanağı tarafından yönetilen her site için on (10) adet IBM
raporu bölümü dahil edilecektir.
c.
IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılım olanağı tarafından yönetilen her site için dört (4) adet
pazarlama özniteliği zaman aralığı dahil edilecektir.
IBM Digital Analytics Multichannel / IBM Coremetrics Multichannel Analytics
Bu hizmet, üç (3) adet ek veri içe aktarma çözümü sağlamaktadır. Bunlar aşağıda belirtilen şekildedir:
9.4
a.
Çok Kanallı İçe Aktarma
b.
Ziyaretçi Kayıt Alanlarını İçe Aktarma
c.
Veri Eklerini İçe Aktarma. Müşteri Kimliği başına yetki verilen Veri Eki içe aktarma sayısı, Müşterinin
Yetki Belgesinde veya İşlem Belgesinde belirtilmiştir.
IBM Digital Analytics Benchmark Service / IBM Coremetrics Benchmark Service
Benchmark Hizmetleri IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılım olanağının standart bir parçası olsa da, katılım
isteğe bağlıdır. Müşteri katılmak istemezse, lütfen bu durumu Satış Temsilcinize bildirin. Müşteri, IBM'in
Benchmark Hizmetleri sağlaması için, IBM'in IBM Müşterilerine ilişkin Özet Verileri hazırlaması, işlemesi,
analiz etmesi ve bu verilere erişmesi gerektiğini ve Müşterinin Özet Verilerini her bir IBM Benchmark
Hizmetinde kullanılan Birleşik Verileri sağlamak için kullanması gerektiğini anlar. IBM, Müşteriyi veya
Müşterinin ürün markalarını ya da ticari markalarını veya herhangi bir Ziyaretçiyi belirleyecek şekilde
Müşteri Özet Verilerini üçüncü bir kişiye açıklamayacak veya kamu kullanımına açmayacaktır. Yukarıdaki
hükümler doğrultusunda, IBM Benchmarking Hizmetlerinin sağlanmasıyla ilgili olarak, bu Sözleşmedeki
hiçbir ifade IBM'in (i) Birleşik Veriler havuzu oluşturmak için müşterinin diğer Özet Verilerine Müşterinin
Özet Verilerini eklemesini, Birleşik Verilere erişmek ya da bu Verileri analiz etmek için Müşterinin Özet
Verilerini kullanmasını veya bu tür Birleşik Verileri açıklamasını ya da kullanmasını; veya (ii) Müşteriye
Hizmet sağlamak ve Müşterinin IBM Benchmarking Hizmetine katılmasını sağlamak için Müşterinin Özet
Verilerini kullanmasını sınırlamaz. Hiçbir koşul altında, Müşterinin Özet Verileri, yazılı olarak Müşteri
tarafından önceden onaylanmadıkça, açıklanmayacaktır. Müşterinin Hizmetleri kullanımıyla ilgili
olabileceğinden ve her durum Sözleşmenin gizlilik hükmüne benzer bir şekilde bir gizlilik sözleşmesine
tabi olabileceğinden, IBM'in önceden yazılı izni olmaksızın, Müşteri herhangi bir IBM Benchmarking
i125-8821-07 (10/2013)
Sayfa 7 / 16
raporunu veya rapor içeriğini ya da Müşteriye sağlanan Özet Verileri veya Birleşik Verileri, danışmanlar ve
yükleniciler hariç, üçüncü kişilere dağıtmayacak veya üçüncü kişilerin bunlara başka bir şekilde erişmesini
sağlamayacaktır. IBM Benchmarking raporları, raporların içeriği ve Birleşik Veriler IBM'in mülkiyetindedir
ve Sözleşmenin gizlilik hükmünde belirtildiği şekilde IBM'in Gizli Bilgileridir. Müşteri, çalışanlarına ve
danışmanlarına IBM Benchmarking Hizmeti raporunun kopyalarına ve bu rapora erişim sağlayabilir.
Ancak, bu kişilere, bu tür bir raporu veya içeriğini üçüncü kişilere dağıtmaması konusundaki
yükümlülüklerini bildirmelidir.
9.5
a.
"Özet Veriler" tek bir IBM istemcisinin temel performans göstergelerine ilişkin belirli bir ölçüm sistemi
olarak tanımlanacaktır.
b.
"Birleşik Veriler" İlgili yarı müşteri odaklı grup da dahil IBM Benchmarking Hizmetine katılan her bir
IBM müşterisinden elde edilen Özet Verilerin tümü olarak tanımlanacaktır.
c.
Bir "Yarı Müşteri Odaklı Grup", IBM Benchmarking Hizmetine katılan, en az dört (4) Müşteriden
oluşan ve her üyesi, satılan ürünlere ve hedeflenen pazarlara (örneğin, giyim, mücevher, ofis
malzemeleri, vs.) dayalı olarak benzer bir iş alanıyla ilgilenen bir grup olarak tanımlanacaktır..
IBM Digital Analytics Digital Data Feed Service / IBM Coremetrics Web Analytics
Standard Data Export Service
Bu hizmet, IBM Digital Analytics Export / IBM Coremetrics Export uygulaması kapsamında devreye alınan
bir veri özet akışı yapılandırma ve etkinleştirme modülü sağlamaktadır. Bu hizmet, Müşterinin IBM Hizmet
Olarak Sunulan Yazılım olanağı içerisinde bulunan işlenmemiş verilerini kapsayan bir gündelik veri dışa
aktarımını doğrudan tanımlamasına ve zamanlamasına olanak sağlar. Veri dışa aktarımının teslim
edilecek çıktısı, her Ziyaretçinin önceki gün gerçekleştirdiği sayfa görüntüleme, ürün görüntüleme,
alışveriş, sipariş, kayıt ve diğer takip edilen etkinliklerine ilişkin belirli bilgileri içeren tanımlanmış bir
biçimlendirmeye sahip çok sayıda dosyadan (Müşteri tarafından IBM Digital Analytics Export / IBM
Coremetrics Export kullanıcı arabirimi aracılığıyla seçildiği gibi) oluşmaktadır.
9.6
IBM Digital Analytics Advanced Report Services / IBM Coremetrics Web Analytics
Advanced Report Services
Bu hizmet, müşteriye, türüne ve abone olunan aylık özel Gelişmiş Rapor sayısına göre yetki verir.
Örneğin;
●
IBM Digital Analytics Advanced Report Services for 5 Simple Reports / IBM Coremetrics Web
Analytics Advanced Report Services for 5 Simple Reports, Müşteriye, IBM tarafından karmaşıklık
açısından Basit olarak sınıflandırılan en fazla aylık 5 adet özel Gelişmiş Rapor için yetki verir.
●
IBM Digital Analytics Advanced Report Services for 2 Complex Reports / IBM Coremetrics Web
Analytics Advanced Report Services for 2 Complex Reports, Müşteriye, IBM tarafından karmaşıklık
açısından Karmaşık olarak sınıflandırılan en fazla aylık 2 adet özel Gelişmiş Rapor için yetki verir.
Basit Raporlar, 1 Milyondan daha az veri satırı üreten ve girişlerde içe aktarılan ek verileri veya diğer
raporlardan sağlanan çıktıları değil yalnızca Müşterinin IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılım olanağı
tarafından toplanan web analitiği verilerini temel alan raporlar olarak tanımlanır. Diğer tüm raporlar,
Karmaşık Rapor olarak tanımlanır.
Müşteriye bu Advanced Report Services işlevi gerekirse, Müşteri, IBM ile Müşteri arasında ayrıca
imzalanan bir profesyonel hizmetler sözleşmesine tabi olacak özelleştirilmiş bir hizmet bildiriminde yer
alan bir ücrete tabi olacaktır.
9.7
IBM Digital Analytics Retention Extension / IBM Coremetrics Web Analytics Retention
Extension
Retention Extension, Müşteriye, aşağıda belirtilen şekillerde, depolanmış belirli veri öğelerinin daha uzun
bir süre boyunca elde tutulması seçeneğini sunar:
9.8
●
Oturum Etkinliği Verilerinin ek 12 hafta boyunca elde tutulması
●
Ziyaretçi Etkinliği Verilerinin ek 12 ay boyunca elde tutulması
●
Standart Rapor Verilerinin ek 12 ay boyunca elde tutulması
IBM Digital Analytics Explore Retention Extension / IBM Coremetrics Explore Retention
Extension
Explore Retention Extension, Müşteriye, aşağıda belirtilen şekillerde, depolanmış belirli veri öğelerinin
daha uzun bir süre boyunca elde tutulması seçeneğini sunar:
i125-8821-07 (10/2013)
Sayfa 8 / 16
9.9
●
İlgili olduğu şekilde, IBM Digital Analytics Explore veya IBM Coremetrics Explore verilerinin ek 12 ay
boyunca elde tutulması
●
İlgili olduğu şekilde, IBM Digital Analytics Explore veya IBM Coremetrics Explore raporlarının ek 12
ay boyunca elde tutulması
IBM Digital Analytics Additional Marketing Attribution Windows / IBM Coremetrics Web
Analytics Additional Marketing Attribution Windows
Ek Pazarlama Özniteliği Zaman Aralıkları, Müşteriye IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılım olanağına dahil
olan varsayılan miktarın ötesindeki bir dizi ek geriye dönük pazarlama özniteliği zaman aralığını kullanma
yetkisi vermektedir. Abone olunan pazarlama özniteliği zaman aralıklarının miktarı toplam miktardır, her
Müşteri Kimliği bazında değildir. Çok sayıda Müşteri Kimliğine tahsis edilen bir pazarlama özniteliği
zaman aralığı, yetki kapsamında çok sayıda öznitelik zaman aralığı olarak sayılır.
9.10
IBM Digital Analytics Additional Report Segments / IBM Coremetrics Web Analytics
Report Segments
Ek Rapor Bölümleri, Müşteriye IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılım olanağına dahil olan varsayılan
miktarın ötesindeki bir dizi ek sürekli ve bir kerelik rapor bölümünü kullanma yetkisi vermektedir. Abone
olunan ek rapor bölümü miktarı, her Müşteri Kimliği ile kullanılabilir. Her 10 adet ek rapor bölümü, her
Müşteri Kimliği için 10 adet sürekli rapor bölümü ile 20 adet bir kerelik rapor bölümü sağlar.
9.11
Üçüncü Kişi Web Sitelerine veya Diğer Hizmetlere Bağlantılar
Müşterinin veya IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımları Kullanıcılarından birinin herhangi bir İçeriği
üçüncü kişilerin Web sitelerine ya da IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımları ile bağlantılı olan veya bu
olanak aracılığıyla erişim sağlanan başka hizmetlere iletmesi durumunda, Müşteri ve IBM Kullanıcısı bu
tür bir İçerik iletiminin gerçekleşebilmesi için gerekli olan onayları IBM'e sağlar; ancak, bu tür bir etkileşim
yalnızca Müşteri ve üçüncü kişilerin Web siteleri veya hizmetleri arasında gerçekleşir. IBM, bu tür üçüncü
kişi Web siteleri veya hizmetleri hakkında herhangi bir garanti vermez veya beyanda bulunmaz; ayrıca,
IBM, bu tür üçüncü kişi Web siteleri veya hizmetlerinden hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
9.12
Safe Harbor Sertifikası
IBM, – Avrupa Birliği'nden toplanan bilgilerin toplanması, kullanılması ve saklanması ile ilgili olarak ABD
Ticaret Bakanlığı tarafından belirtilen USA - EU Safe Harbor (ABD - AB Güvenli Liman) Çerçevesine
uymaktadır. Güvenli Liman programına ilişkin daha fazla bilgi almak ya da IBM'in sertifika bildirimine
erişmek için şu Web adresini ziyaret edin:http://www.export.gov/safeharbor/.
9.13
Tanımlama Bilgileri
Müşteri, kullanım istatistiklerini ve kullanıcı deneyimini geliştirmeye yardımcı olmak ve/veya aşağıda
belirtilen web sitesinde belirtilenlere uygun olarak kullanıcılarla gereksinimleri temelinde iletişim kurmak
üzere tasarlanan bilgileri toplayarak, kişisel olarak tanımlanabilen bilgileri toplamak üzere IBM'in
tanımlama bilgileri ve izleme teknolojileri kullanabileceğini kabul eder: http://www01.ibm.com/software/info/product-privacy/index.html.
9.14
Hizmet Seviyesi Sözleşmesi
Müşterinin Yetki Belgesinin geçerli bir Hizmet Seviyesi Sözleşmesi belirtmesi halinde, IBM Hizmet Olarak
Sunulan Yazılım olanağı, bu Kullanım Koşulları belgesine Ek B olarak ekli olan Hizmet Seviyesi
Sözleşmesine ve bu Hizmet Seviyesi Sözleşmesinde belirtilen yasal çözümlere tabi olarak sağlanır. Bu
Hizmet Seviyesi Sözleşmesi ("SLA"), içeriğinde belirtilen hizmet seviyesi taahhütleriyle ilgili olarak
Müşterinin tabi olacağı tek ve münhasır yasal çözümdür.
i125-8821-07 (10/2013)
Sayfa 9 / 16
IBM Kullanım Koşulları
Bölüm 2 – Ülkeye Özgü Koşullar
Aşağıda belirtilen koşullar Bölüm 1'de atıfta bulunulan koşulların yerine geçer veya onları değiştirir. Bölüm
1'de yer alan ve bu değişiklikler ile değiştirilmeyen tüm koşullar değişmeksizin yürürlükte kalmaya devam
eder. İşbu Kullanım Koşullarında yapılan değişiklikleri içeren bu Bölüm 2, aşağıda belirtilen şekilde
düzenlenmiştir:
●
Kuzey ve Güney Amerika ülkelerine ilişkin değişiklikler;
●
Asya Pasifik ülkelerine ilişkin değişiklikler; ve
●
Avrupa, Orta Doğu ve Afrika ülkelerine ilişkin değişiklikler.
KUZEY VE GÜNEY AMERİKA ÜLKELERİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER
BELİZE, KOSTA RİKA, DOMİNİK CUMHURİYETİ, EL SALVADOR, HAİTİ, HONDURAS, GUATEMALA,
NİKARAGUA VE PANAMA
7.1 Automatic Renewal of a Subscription Period
The following replaces the paragraph that begins "IF IBM DOES NOT RECEIVE SUCH
AUTHORIZATION BY THE EXPIRATION DATE":
IBM will renew, for an additional payment, the expiring IBM SaaS Subscription Period for a one year
term at the same price and billing frequency, if IBM or Customer's reseller receives (1) Customer's
order to renew (e.g., order form, order letter, purchase order) prior to the expiration of the current
Subscription Period or (2) Customer's payment within 30 days of Customer's receipt of the IBM
SaaS invoice for the next term.
ARJANTİN, BREZİLYA, ŞİLİ, KOLOMBİYA, EKVADOR, MEKSİKA, PERU, URUGUAY, VENEZUELA
7.1 Automatic Renewal of a Subscription Period
Does not apply for Public Bodies who are subject to the applicable Public Sector Procurement Legislation.
BREZİLYA
7.1 Automatic Renewal of a Subscription Period
The following is added after the second paragraph:
The transaction document will describe the process of the written communication to Customer
containing the applicable price and other information for the renewal period.
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
7.1 Automatic Renewal of a Subscription Period
The following sentence is added at the end of the paragraph that begins "IF IBM DOES NOT RECEIVE
SUCH AUTHORIZATION BY THE EXPIRATION DATE" in 7.1 Automatic Renewal of a Subscription
Period:
CUSTOMER MAY TERMINATE THE IBM SaaS AT ANY TIME AFTER THE END OF THE INITIAL
SUBSCRIPTION PERIOD ON ONE MONTH'S WRITTEN NOTICE, EITHER DIRECTLY TO IBM
OR THROUGH CUSTOMER'S IBM RESELLER, AS APPLICABLE, IF IBM HAS NOT RECEIVED
CUSTOMER'S WRITTEN AUTHORIZATION (e.g., order form, order letter, purchase order) TO
RENEW CUSTOMER'S EXPIRING IBM SaaS SUBSCRIPTION PERIOD. IN SUCH EVENT,
CUSTOMER MAY OBTAIN A PRORATED REFUND.
ASYA PASİFİK ÜLKELERİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER
BANGLADEŞ, BUTAN VE NEPAL
7.1 Automatic Renewal of a Subscription Period
The following replaces the paragraph that begins "IF IBM DOES NOT RECEIVE SUCH
AUTHORIZATION BY THE EXPIRATION DATE" in 7.1 Automatic Renewal of a Subscription Period:
IBM will renew, for an additional payment, the expiring IBM SaaS Subscription Period for a one year
term at the same price and billing frequency, if IBM or Customer's reseller receives (1) Customer's
i125-8821-07 (10/2013)
Sayfa 10 / 16
order to renew (e.g., order form, order letter, purchase order) prior to the expiration of the current
Subscription Period or (2) Customer's payment within 30 days of Customer's receipt of the IBM
SaaS invoice for the next term.
AVRUPA, ORTA DOĞU, AFRİKA (EMEA) ÜLKELERİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER
BAHREYN, KUVEYT, UMMAN, KATAR, SUUDİ ARABİSTAN VE BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
7.1 Automatic Renewal of a Subscription Period
The following replaces the paragraph that begins "IF IBM DOES NOT RECEIVE SUCH
AUTHORIZATION BY THE EXPIRATION DATE" in 7.1 Automatic Renewal of a Subscription Period:
IBM will renew, for an additional payment, the expiring IBM SaaS Subscription Period for a one year
term at the same price and billing frequency, if IBM or Customer's reseller receives (1) Customer's
order to renew (e.g., order form, order letter, purchase order) prior to the expiration of the current
Subscription Period or (2) Customer's payment within 30 days of Customer's receipt of the IBM
SaaS invoice for the next term.
i125-8821-07 (10/2013)
Sayfa 11 / 16
IBM Kullanım Koşulları –
IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlarına İlişkin Belirtimler
Ek A
IBM Digital Analytics / IBM Coremetrics Web Analytics, Müşterilerin Web siteleri ile etkileşim kuran Web
ziyaretçilerini takip etmesine olanak sağlayan ve toplanan bu veriler doğrultusunda raporlar ve temel
performans göstergeleri sağlayan bir çözümdür. Bu veriler, bu IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılım
olanağı için Milyon Sunucu Çağrısı olarak anılan bir ölçü birimi esas alınarak toplanır. Sunucu Çağrısı, bir
Müşteri Kimliği için izlenen bir ziyaretçi tarafından başlatılan, etiketlenen bir olayın sonucu olarak IBM
Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlar olanağına gönderilip bu olanak kapsamında işlenen verilerdir. Bu
etiketlenmiş veriler, ziyaretçi davranışının anlaşılmasına yardımcı olması için IBM Digital Analytics / IBM
Coremetrics Web Analytics kullanıcı arabirimi aracılığıyla sunulan raporlar oluşturmak üzere hizmet
tarafından işlenir. Daha fazla öngörü elde edilmesi için kullanıcı arabirimi aracılığıyla özel görünümler ve
raporlar oluşturulabilir.
IBM Digital Analytics / IBM Coremetrics Web Analytics temel paketine aşağıdakiler dahildir:
●
IBM Digital Analytics / IBM Coremetrics Web Analytics – Beş farklı endüstri sektörü için
uyarlanabilen bir dizi rapordur: İçerik, İçerik/Ticaret, Finansal Hizmetler, Seyahat veya
Perakendecilik. Bu raporlar, kullanıma hazır raporların türevleri olan görünümlere sahip olacak
şekilde daha fazla özelleştirilebilir. Müşteriler aynı zamanda, gösterge panolarını izleyerek ve
özelleştirilebilen ziyaretçi bölümlerini dışa aktararak genel ölçüleri gerçek zamanlı olarak
görüntüleme olanağına sahiptir.
●
IBM Digital Analytics Explore / IBM Coremetrics Explore – Müşterilerin toplanan dijital analitik
verileri doğrultusunda yeni raporlar oluşturmasına olanak sağlayan bir anlık raporlama aracıdır.
Müşteriler, temel pakete ek olarak, hizmeti iyileştirmek ve aynı zamanda müşterilerini hedeflemek ve
müşterilerine uyarlamak için ek eklentilere abone olabilirler. Buna aşağıdakiler dahildir:
●
IBM Digital Analytics Multisite / IBM Coremetrics Enterprise Analytics – Müşterilerin kullanıcı
tarafından tanımlanmış gruplar doğrultusunda site çapında ziyaretçi analizi gerçekleştirmesi için çok
sayıda Müşteri Kimliğini tek Genel Müşteri Kimliğinde birleştirmesine olanak sağlayan bir çözümdür.
●
IBM Digital Analytics Impression Attribution / IBM Coremetrics Impression Attribution – Müşterilerin,
pazarlama izlenimlerinin (örneğin, banner reklamlarının görüntülenmesi, ekran bileşenleri,
birleştirilmiş videolar, mikro siteler, vs.) kendi Web sitelerinde ziyaretçilerin müşteriye dönüşümünü
nasıl etkilediğini anlamak için ziyaretçilerin başka sitelerde görüntüledikleri içeriği takip etmesine
olanak sağlayan bir çözümdür.
●
IBM Digital Analytics Lifecycle / IBM Coremetrics Lifecycle – Müşterilerin, site Ziyaretçilerinin belirli
bir süre (400 güne kadar) içerisinde temel site etkileşim aşamalarına ulaşıp ulaşmadıklarını
değerlendiren raporlar oluşturmalarına olanak sağlayan bir çözümdür.
●
IBM Digital Analytics Multichannel / IBM Coremetrics Multichannel Analytics – Müşterilerin daha
önce toplanmış olan verileri tamamlamak için Digital Analytics hizmetine veri aktarmasına olanak
sağlayan bir çözümdür. Bu veriler daha sonra raporlama ve kesimlere ayırma için kullanılabilir.
●
IBM Digital Analytics for Social Media / IBM Coremetrics Social Analytics – Müşterilerin,
müşterilerine erişmek için sosyal kanalları sürekli olarak izlemesine, analiz etmesine ve
iyileştirmesine olanak sağlayan bir çözümdür.
●
IBM LIVEMail / IBM Coremetrics LIVEmail – Müşterilerin, hedefli e-posta kampanyaları
gerçekleştirmek için ziyaretçi bölümleri oluşturmasına ve bu bölümleri bir dizi sertifikalı E-posta
Hizmet Sağlayıcısına aktarmasına olanak saplayan bir çözümdür.
i125-8821-07 (10/2013)
Sayfa 12 / 16
Hizmet Seviyesi Sözleşmesi
Ek B
Bu Hizmet Seviyesi Sözleşmesi, aşağıdaki IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımları için geçerlidir:
1.
●
IBM Digital Analytics / IBM Coremetrics Web Analytics
●
IBM Digital Analytics Lifecycle / IBM Coremetrics Lifecycle
●
IBM Digital Analytics Impression Attribution / IBM Coremetrics Impression Attribution
●
IBM Digital Analytics Multichannel / IBM Coremetrics Multichannel Analytics
●
IBM Digital Analytics for Social Media / IBM Coremetrics Social Analytics
●
IBM Digital Analytics Multisite / IBM Coremetrics Enterprise Analytics
●
IBM LIVEmail / IBM Coremetrics LIVEmail
●
IBM Digital Analytics Explore / IBM Coremetrics Explore
●
IBM Digital Analytics Digital Data Feed / IBM Coremetrics Standard Data Export
●
IBM, bu Hizmet Seviyesi Sözleşmesini Müşterilerine aşağıdaki koşullara tabi olarak sağlar. Bu
Hizmet Seviyesi Sözleşmesinin Müşterinin abonelik süresinin başladığı veya yenilendiği tarihte
güncel olan sürümü geçerli olacaktır.
Tanımlar
a.
"Uygulama Kapalı Kalma Süresi", uygulama arabiriminin IBM tarafından barındırılan bölümlerinin,
kullanıcılarının gerekli kullanım yetkilerine sahip oldukları Hizmet özelliklerinin tamamını
kullanamadıkları süredir. Daha açık bir ifade ile, bir kullanıcının gerekli kullanım yetkilerine sahip
olduğu Hizmete ilişkin herhangi bir özelliği kullanabiliyor olması durumunda "Kapalı Kalma Süresi"
söz konusu değildir.
b.
"Yetkili İletişim Sorumlusu", Müşteri tarafından bu Hizmet Seviyesi Sözleşmesi kapsamındaki
Talepleri gönderme yetkisine sahip olduğu IBM'e bildirilen kişidir.
c.
"Kullanılabilirlik Alacağı", doğrulanmış bir Talep için IBM tarafından sağlanacak olan yasal
çözümdür. Kullanılabilirlik Alacağı, Hizmete ilişkin olarak ileri bir tarihte düzenlenecek olan abonelik
ücretleri faturasına yansıtılacak alacak veya indirim şeklinde uygulanacaktır.
d.
"Talep", bu Hizmet Seviyesi Sözleşmesi doğrultusunda, Müşterinin Yetkili İletişim Sorumlusu
tarafından IBM'e iletilen ve bir Sözleşmenin Yürürlükte Olduğu Ay içerisinde bir Hizmet Seviyesinin
karşılanmadığının belirtildiği bir taleptir.
e.
"Sözleşmenin Yürürlükte Olduğu Ay", Hizmetin yürürlükte olduğu süre içerisindeki her tam ayı ifade
eder ve ayın ilk günü saat 00:00'dan (Greenwich Standart Saati/GMT) ayın son günü 23:59'a
(Greenwich Standart Saati/GMT) kadar olan süre şeklinde ölçülür.
f.
"Müşteri" doğrudan IBM aracılığıyla Hizmete abone olan ve IBM ile imzalamış olduğu Hizmetlere
ilişkin sözleşme kapsamında, ödeme yükümlülükleri de dahil olmak üzere, esasa ilişkin herhangi bir
yükümlülüğünü ihlal etmiş olmayan bir tüzel kişiliktir.
g.
"Kapalı Kalma Süresi", aşağıdaki tabloda gösterilen ilgili Hizmet Seviyesi için geçerli olan Uygulama
Kapalı Kalma Süresi ve/veya Gelen Veri İşleme Kapalı Kalma Süresidir. Aşağıdaki nedenlerle
Hizmetin kullanılamadığı süreler, Kapalı Kalma Süresi olarak kabul edilmez:
●
Planlı Sistem Kapalı Kalma Süresi.
●
Mücbir Sebepler.
●
Müşteri veya üçüncü kişi uygulamalarından, ekipmanından veya verilerinden kaynaklanan
sorunlar.
●
Müşteri veya üçüncü kişi etkinlikleri veya kusuru (herhangi birinin, Müşteri parolasını veya
ekipmanını kullanarak Hizmete erişmesi de dahil olmak üzere).
●
Hizmete erişim için gerekli sistem yapılandırmalarına ve desteklenen platformlara uyulmaması.
●
IBM'in Müşteri veya Müşteri adına bir üçüncü kişi tarafından sağlanan her türlü tasarıma,
şartnameye ya da yönergeye uyması.
i125-8821-07 (10/2013)
Sayfa 13 / 16
2.
h.
"Olay", bir Hizmet Seviyesinin karşılanamaması ile sonuçlanan bir durumu veya birkaç durumun
birleşimini ifade etmektedir.
i.
"Mücbir Sebep", doğa olaylarını, terörizmi, işçi-işveren anlaşmazlıklarını, yangını, su baskınını,
depremi, ayaklanmayı, savaş durumunu, devlet kararlarını, emirlerini veya kısıtlamalarını, virüsleri,
hizmetin engellenmesi saldırılarını ve diğer kötü niyetli faaliyetleri, hizmet şebekesi veya ağ
bağlantısı kesintilerini veya Hizmetin kullanılamamasına neden olan, IBM'in makul olarak denetimi
dışındaki tüm diğer nedenleri ifade etmektedir.
j.
Varsa, "Gelen Veri Toplama Kapalı Kalma Süresi", Hizmetin gelen veri işleme öğelerini kullanarak
gelen verileri toplayamadığı süreyi ifade etmektedir.
k.
"Planlı Sistem Kapalı Kalma Süresi", hizmet bakımı amacıyla Hizmetin önceden belirlenmiş bir
zamanda kesilmesini ifade etmektedir.
l.
"Hizmet", bu Hizmet Seviyesi Sözleşmesinin ilk sayfasında belirtilmiş olduğu üzere, bu Hizmet
Seviyesi Sözleşmesine tabi olan Hizmetleri ifade etmektedir.
m.
"Hizmet Seviyesi", aşağıda tanımlanmış olan ve IBM'in bu Hizmet Seviyesi Sözleşmesi kapsamında
sağladığı hizmetin seviyesini ölçmek için kullandığı standardı ifade etmektedir.
Kullanılabilirlik Alacakları
Müşterinin bir Talep gönderme hakkına sahip olmak için, IBM'in Önem Derecesi 1 destek sorunlarının
bildirilmesi prosedürü uyarınca, her Olaya ilişkin olarak ilgili Hizmete yönelik IBM müşteri destek yardım
masasına bir destek bildirimi kaydettirmiş olması gerekmektedir. Müşterinin, ilk kez etkilendiği zaman da
dahil olmak üzere, Olaya ilişkin gereken tüm bilgileri ayrıntılı olarak sağlaması ve Önem Derecesi 1
destek bildirimleri için gerekli olan ölçüler dahilinde, Olayın tanılanması ve çözülmesi için makul ölçüde
IBM'e destek sağlaması gerekmektedir. Anılan sorun bildirimi, Hizmetin kullanımının Olaydan etkilediğinin
Müşteri tarafından tespit edilmesini izleyen yirmi dört (24) saat içerisinde kaydedilmelidir.
Müşterinin Yetkili İletişim Sorumlusu, Talebe konu olan Sözleşmenin Yürürlükte Olduğu Ayın sona
ermesini izleyen üç (3) iş günü içerisinde, Müşterinin Kullanılabilirlik Alacağı Talebini gönderecektir.
Müşterinin Yetkili İletişim Sorumlusu, tüm ilgili Olayların ayrıntılı açıklamaları ve karşılanmadığı iddia
edilen Hizmet Seviyesi de dahil, ancak tamamı bunlarla sınırlı olmamak üzere, her türlü makul olarak
uygun ayrıntıyı IBM'e sağlayacaktır.
IBM, aşağıdaki tabloda gösterilen ilgili Hizmet Seviyesi için geçerli olan her bir Sözleşmenin Yürürlükte
Olduğu Ay boyunca toplam Kapalı Kalma Süresini dahili olarak ölçecektir. Kullanılabilirlik Alacaklarında,
Müşterinin Kapalı Kalma Süresinden ilk kez etkilenmiş olduğunu bildirdiği zaman itibariyle ölçülüp
belirlenen Kapalı Kalma Süresi miktarı temel alınacaktır. Müşterinin eşzamanlı olarak ortaya çıkan bir
Uygulama Kapalı Kalma Süresi Olayını ve bir Gelen Veri İşleme Kapalı Kalma Süresi Olayını bildirmesi
durumunda, IBM çakışan Kapalı Kalma Sürelerini iki ayrı Kapalı Kalma Süresi olarak değil tek bir Kapalı
Kalma Süresi şeklinde ele alacaktır. IBM, her geçerli Talep için, aşağıdaki tablolarda gösterildiği şekilde,
her bir Sözleşmenin Yürürlükte Olduğu Ay boyunca ulaşılan Hizmet Seviyesi doğrultusunda geçerli olan
en yüksek Kullanılabilirlik Alacağını uygulayacaktır. IBM, Sözleşmenin Yürürlükte Olduğu Ay içerisinde
aynı Olay(lar) için birden fazla Kullanılabilirlik Alacağından sorumlu tutulamaz.
Paket Hizmet (paket haline getirilmiş ve birleşik tek bir fiyat karşılığında birlikte satılan bağımsız Hizmetler)
için Kullanılabilirlik Alacağı, her bağımsız Hizmetin aylık abonelik ücreti değil, Paket Hizmetin aylık tek
birleşik fiyatı temel alınarak hesaplanacaktır. Müşteri, Sözleşmenin Yürürlükte Olduğu Ay içerisinde
pakete dahil olan bağımsız Hizmetlerden sadece birine ilişkin Talep gönderebilecektir ve IBM, bir
Sözleşmenin Yürürlükte Olduğu Ay içerisinde, pakete dahil olan birden fazla Hizmete ilişkin
Kullanılabilirlik Alacaklarından sorumlu tutulamaz.
Müşterinin, Hizmeti geçerli bir IBM yetkili satıcısından, Hizmet ve Hizmet Seviyesi Sözleşmesi
taahhütlerinin yerine getirilmesinde birincil sorumluluğun IBM'e ait olduğu bir satış işlemi ile satın almış
olması durumunda, Kullanılabilirlik Alacağının hesaplanmasında Talebe konu olan Sözleşmenin
Yürürlükte Olduğu Ay için geçerli olan İlişkili Toplu Alıma Göre Önerilen Fiyat tutarının %50'si esas
alınacaktır.
Herhangi bir Sözleşmenin Yürürlükte Olduğu Ay için verilen Kullanılabilirlik Alacaklarının toplamı, hiçbir
koşulda, Müşterinin Hizmet karşılığında IBM'e ödediği yıllık ücretin on ikide birinin (1/12) yüzde 20'sini
(%20) aşmayacaktır.
IBM, Talepleri kendi makul takdiri ile doğrulamak için kayıtlarında yer alan bilgilerden yararlanacaktır ve
bu bilgiler ile Müşterinin kayıtları arasında çelişki bulunması halinde IBM'in bilgileri geçerli olacaktır.
i125-8821-07 (10/2013)
Sayfa 14 / 16
BU HİZMET SEVİYESİ SÖZLEŞMESİ UYARINCA MÜŞTERİYE SAĞLANAN KULLANILABİLİRLİK
ALACAKLARI, HERHANGİ BİR TALEBE İLİŞKİN OLARAK MÜŞTERİNİN BAŞVURABİLECEĞİ TEK VE
YEGANE YASAL ÇÖZÜMDÜR.
3.
Hizmet Seviyeleri
Hizmet
Geçerli Hizmet Seviyesi
Sözleşmenin Yürürlükte
Olduğu Ay sırasındaki
uygulama kullanılabilirliği
Sözleşmenin Yürürlükte
Olduğu Ay sırasındaki Gelen
Veri Toplama kullanılabilirliği
IBM Digital Analytics / IBM Coremetrics
Web Analytics
E
E
IBM Digital Analytics Lifecycle / IBM
Coremetrics Lifecycle
E
H
IBM Digital Analytics Impression Attribution /
IBM Coremetrics Impression Attribution
E
E
IBM Digital Analytics Multichannel / IBM
Coremetrics Multichannel Analytics
E
H
IBM Digital Analytics for Social Media / IBM
Coremetrics Social Analytics
E
H
IBM Digital Analytics Multisite / IBM
Coremetrics Enterprise Analytics
E
H
IBM LIVEmail / IBM Coremetrics LIVEmail
E
H
IBM Digital Analytics Explore / IBM
Coremetrics Explore
E
H
IBM Digital Analytics Digital Data Feed /
IBM Coremetrics Standard Data Export
E
H
Sözleşmenin Yürürlükte Olduğu Ay sırasında
ulaşılan Hizmet Seviyesi
Kullanılabilirlik Alacağı
(Talebe konu olan Sözleşmenin Yürürlükte Olduğu Ay
için Aylık Abonelik Ücretinin Yüzdesi)
%99 – %99,949
%2
%98 – %98,999
%5
%97 – %97,999
%12
%97,000'den daha az
%20
"Ulaşılan Hizmet Seviyesi" yüzdesi aşağıda belirtilen şekilde hesaplanır: (a) Sözleşmenin Yürürlükte
Olduğu Ay içindeki toplam dakika sayısından, (b) Sözleşmenin Yürürlükte Olduğu Ay içindeki toplam
Kapalı Kalma Süresi dakikalarının sayısı çıkartılır ve sonuç (c) Sözleşmenin Yürürlükte Olduğu Ay
içindeki toplam dakika sayısına bölünür, elde edilen bölüm, yüzde olarak ifade edilir.
i125-8821-07 (10/2013)
Sayfa 15 / 16
Örnek: Sözleşmenin Yürürlükte Olduğu Ay içinde toplam 50 dakika toplam Kapalı Kalma Süresi
30 günlük Sözleşmenin Yürürlükte Olduğu Ay içinde 43.200
toplam dakika
- 50 dakika Kapalı Kalma Süresi = 43.150 dakika
_________________________________________
= %99,884 için %2 Kullanılabilirlik Alacağı
%2 Kullanabilirlik Alacağı
30 günlük Sözleşmenin Yürürlükte Olduğu Ay içinde 43.200
toplam dakika
4.
Hariç Tutulanlar
Bu Hizmet Seviyesi Sözleşmesi sadece IBM Müşterileri için geçerlidir. Bu Hizmet Seviyesi Sözleşmesi,
aşağıdakiler için geçerli değildir:
●
Beta ve deneme Hizmetleri.
●
Test, olağanüstü durum kurtarma, soru ve yanıt veya geliştirme de dahil, ancak tümü bunlarla sınırlı
olmamak üzere, üretim dışı ortamlar.
●
IBM Müşterisinin kullanıcıları, konukları ve Hizmetin katılımcıları tarafından iletilen Talepler.
●
Müşterinin, herhangi bir ödeme yükümlülüğünün ihlal edilmesi de dahil olmak üzere, Kullanım
Koşulları, Kabul Edilebilir Kullanım İlkesi veya Hizmetlere ilişkin Sözleşme kapsamındaki herhangi
bir esasa ilişkin yükümlülüğünü ihlal etmiş olması.
i125-8821-07 (10/2013)
Sayfa 16 / 16

Benzer belgeler

Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlara Özgü Olanak Koşulları IBM

Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlara Özgü Olanak Koşulları IBM EREN IBM HİZMET OLARAK SUNULAN YAZILIMLARI ABONELİK SÜRESİ, BİR YILLIK SÜREYLE VEYA İLK SÜREYLE AYNI SÜRE KADAR OTOMATİK OLARAK YENİLENİR. IBM, ABONELİK SÜRESİNİN SONA ERME TARİHİNDEN ÖNCE, HANGİSİ...

Detaylı

Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlara Özgü Olanak Koşulları IBM

Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlara Özgü Olanak Koşulları IBM EREN IBM HİZMET OLARAK SUNULAN YAZILIMLARI ABONELİK SÜRESİ, AYNI FİYAT ÜZERİNDEN VE AYNI FATURALAMA SIKLIĞIYLA İLK ABONELİK SÜRESİYLE AYNI SÜRE KADAR OTOMATİK OLARAK YENİLENİR. IBM, ABONELİK DÖNEMİ...

Detaylı

IBM Kullanım Koşulları – Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlara Özgü

IBM Kullanım Koşulları – Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlara Özgü EREN IBM HİZMET OLARAK SUNULAN YAZILIMLARI ABONELİK SÜRESİ, BİR YILLIK SÜREYLE VEYA İLK SÜREYLE AYNI SÜRE KADAR OTOMATİK OLARAK YENİLENİR. IBM, ABONELİK SÜRESİNİN SONA ERME TARİHİNDEN ÖNCE, HANGİSİ...

Detaylı

IBM Kullanım Koşulları – Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlara Özgü

IBM Kullanım Koşulları – Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlara Özgü EREN IBM HİZMET OLARAK SUNULAN YAZILIMLARI ABONELİK SÜRESİ, BİR YILLIK SÜREYLE VEYA İLK SÜREYLE AYNI SÜRE KADAR OTOMATİK OLARAK YENİLENİR. IBM, ABONELİK SÜRESİNİN SONA ERME TARİHİNDEN ÖNCE, HANGİSİ...

Detaylı

IBM Coremetrics Arama Motoruyla Pazarlama

IBM Coremetrics Arama Motoruyla Pazarlama faturada belirtilir. Kısmi Aylık Ücretler, IBM'in Müşteriye IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlara erişimleri olduğunu bildirdiği tarihte başlayan kısmi ayın geri kalan günleri esas alınarak hesapla...

Detaylı

IBM Kullanım Koşulları IBM DemandTec Managed Cloud Delivery

IBM Kullanım Koşulları IBM DemandTec Managed Cloud Delivery sağlanan Etkinleştirme Yazılımlarını içerebilir. Herhangi bir Etkinleştirme Yazılımını yüklemesi veya kurması durumunda Müşteri söz konusu Etkinleştirme Yazılımını IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılım...

Detaylı

IBM Kullanım Koşulları IBM Cognos Incentive Compensation

IBM Kullanım Koşulları IBM Cognos Incentive Compensation Erişim, IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlar olanağının edinilebileceği ölçüm birimidir. Erişim, IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlar olanağını kullanmaya ilişkin haklardır. Müşterinin, Yetki Belge...

Detaylı

Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlara Özgü Olanak Koşulları IBM

Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlara Özgü Olanak Koşulları IBM SÜRE BOYUNCA GEÇERLİ OLACAK ŞEKİLDE OTOMATİK OLARAK YENİLENİR. AKSİ HALDE, MÜŞTERİ ANILAN YENİLEME ÜCRETLERİNİ ÖDEMEYİ KABUL EDER.

Detaylı

IBM Kullanım Koşulları IBM Emptoris Managed Cloud Delivery

IBM Kullanım Koşulları IBM Emptoris Managed Cloud Delivery Kısmi Aylık ücret, Müşteriye eşit oranlarla kesilecek günlük ücrettir. Kısmi Aylık Ücretler, IBM'in Müşteriye IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlara erişimleri olduğunu bildirdiği tarihte başlayan k...

Detaylı

IBM Kullanım Koşulları IBM Emptoris Edge Delivery Web Application

IBM Kullanım Koşulları IBM Emptoris Edge Delivery Web Application IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımlarının Kullanıcıları, bir hesap açtığında ("Hesap"), IBM bu kullanıcılara bir Hesap kimliği ve parola sağlayabilir. IBM Hizmet Olarak Sunulan Yazılımları Kullanıcı...

Detaylı

IBM Kullanım Koşulları IBM DemandTec

IBM Kullanım Koşulları IBM DemandTec Olarak Sunulan Yazılımlarının kullanılması kapsamında sağlanan herhangi bir Kişisel Verinin düzeltilmesini veya bu bilgilerin Hesap bilgilerinden kaldırılmasını isteyebilir, böylece, bu bilgiler dü...

Detaylı