WH-7900-C35-TU

Transkript

WH-7900-C35-TU
SI-4G90A-003-05
En iyi performansı sağlamak için așağıda verilen kombinasyonları kullanmanız tavsiye edilir.
Genel Güvenlik Bilgileri
UYARI
• Kullanımdan önce, jant yüzeyini kontrol ederek çöküntüler, çizilmeler veya çatlamalar
olup olmadığını ve jant tellerinde bükülme veya gevșeklik olup olmadığını kontrol edin.
Bu problemlerden herhangi biri varsa tekerleği kullanmayın.
• Alt link tipi süspansiyonlu mașalarla birlikte kullanmayın. Bu tip mașalarla birlikte
kullanıldığında, süspansiyonun çalıșması nedeniyle hazne mili ve fren pabuçları arasındaki
mesafe değișebilir ve frenler uygulandığında fren pabuçları jant tellerine değebilir.
• Eğer çabuk bağlantı mekanizması doğru șekilde kullanılmazsa, tekerlek bisikletten çıkarak
ciddi yaralanmaya neden olabilir. Kullanmadan önce çabuk bağlantı mekanizmasının Servis
Talimatını iyice okuyun.
• Tubular lastikleri jantlara emniyetli șekilde takmak için jant macunu kullanın. Eğer lastikler tamamen
emniyetli șekilde takılmazsa, jantlardan çıkabilir ve ciddi kazalara ve yaralanmaya yol açabilir.
• Bu tekerlekler, kaplanmıș yollarda sürüș için tasarlanmıștır. Bunun haricindeki yollarda
kullanılmaları halinde bükülebilir, hasar görebilir ve kazalara yol açabilirler.
• Bisikleti sürmeden önce tekerleklerin emniyetli șekilde bağlanmıș olduğunu kontrol edin. Eğer
tekerlekler herhangi bir șekilde gevșekse, bisikletten çıkarak ciddi yaralanmaya neden olabilirler.
• Parçaları monte etmeden önce servis talimatını dikkatli bir șekilde okuyun.
Gevșek, așınmıș veya hasar görmüș parçalar, bisikletin devrilmesine ve ciddi yaralanmaya
neden olabilir. Sadece orijinal Shimano yedek parçalarını kullanmanızı șiddetle tavsiye ederiz.
• Eğer karbon fiber jantların frenleme yüzeyleri așırı șekilde așınmıșsa ve jantlar deforme
olmușsa, bisikleti sürmeyi bırakın. Eğer bu durumda sürmeye devam ederseniz bisiklet
devrilebilir ve ciddi yaralanmaya neden olabilir.
• Bu Teknik Servis Talimatını dikkatli bir șekilde okuyun ve daha sonra bașvurmak üzere
güvenli bir yerde muhafaza edin.
Zincir
Kaset dișli
10-vites
10-vites
Seriler
Model numarası
Vites
Jant ölçüsü
Jant genișliği
DURA-ACE
WH-7900-C35-TU
8 / 9 / 10
700C
20.8 mm
35 mm
35 mm
Ön için
Arka için
Jant yüksekliği
Kaset dișli
Ön için
ile ișaretli dișliler birbirine sabitlenmiștir.
Model No.
11D
11D
11D
11D
11D
12D
12D
12D
-
21D
23D
25D
27D
28D
23D
25D
27D
11D,
11D,
11D,
11D,
11D,
12D,
12D,
12D,
12D,
12D,
12D,
12D,
12D,
13D,
13D,
13D,
13D,
13D,
13D,
13D,
13D,
14D,
14D,
14D,
14D,
14D,
14D,
14D,
14D,
15D,
15D,
15D,
CS-7900
15D, 16D,
15D, 16D,
15D, 17D,
15D, 17D,
15D, 17D,
16D, 17D,
16D, 17D,
16D, 17D,
1000-1400 N
17D,
17D,
19D,
19D,
19D,
18D,
19D,
19D,
18D,
19D,
21D,
21D,
21D,
19D,
21D,
21D,
19D,
21D,
23D,
24D,
24D,
21D,
23D,
24D,
21D
23D
25D
27D
28D
23D
25D
27D
• R55C karbon fiber jant fren pabuçlarını WH-7900-C35-TU ile birlikte kullanın. Eğer R55C
standart pabuçlar veya R55C yüksek performanslı pabuçlar gibi fren pabuçları kullanılırsa, frenler
tarafından sağlanan frenleme gücü yetersiz kalabilir veya fren pabuçları anormal șekilde așınabilir.
Shimano, R55HC fren pabuçları kullanılmasının sebebiyet verebileceği jant ömrü azalması
için sorumluluk kabul etmez.
• Orijinal Shimano jant tellerini ve nipellerini kullanmanızı șiddetle tavsiye ederiz. Shimano
haricinde parçaların kullanılması durumunda, jant tellerinin hazne ünitesine oturduğu bölge
hasar görebilir.
• Kullanımdan önce, fren pabuçlarına sıkıșan herhangi bir metal parça veya yabancı nesneler
olup olmadığını kontrol edin. Bu tür maddeler, frenler uygulandığında jantın hasar görmesine
neden olabilir.
• Nipeller büyük çaplara sahiptir ve kolayca çevrilerek jant teli gerginliğini artırmayı
kolaylaștırırlar. Bununla birlikte, jant teli gerginliklerini ayarlarken nipelleri fazla sıkmamaya
dikkat edin. Eğer nipeller așırı sıkılırsa, jant hasar görebilir. (Ayarları yapmak için yetkili bisiklet
satıcınıza danıșmanız tavsiye edilir.)
Jant teli gerginlik değeri
Arka için
Sağ (dișli) tarafı
1200-1500 N
HG dișlilerinin takılması
Her bir dișli için, grup
ișareti bulunan yüzey
yukarı doğru bakmalı ve
dișli çıkıntılarının geniș
parçaları her bir dișli ve
arka hazne gövdesinin
(kanal genișliğinin fazla
olduğu) A kısmı üzerinde
hizalanacak șekilde
yerleștirilmelidir.
Önde, jant tellerinin uçlarını hazne ünitesindeki yuvalara
emniyetli șekilde takın; aksi takdirde hasar olușabilir.
*1 İç bilezik
11D - 21D, 11D - 23D
HG dișlilerinin montajını
yaparken, kilitleme bileziğini
sıkmak için özel aleti (TL-LR15)
kullanın.
Sıkma torku: 30-50 N•m
Ara parçası
Dișli ara parçaları
Kilitleme bileziği
11D - 25D, 11D - 27D, 11D - 28D
HG dișlilerini değiștirirken,
kilitleme bileziğini çıkarmak için
özel aleti (TL-LR15) ve
TL-SR21’i kullanın.
Geniș parça
A
a c - 14T
Jant teli
*2 Hazne kapağı
Oluk sadece
bir yerde
geniștir.
*2 Hazne kapağı
Nipel
*1 İç bileziği, hazne ünitesinin tırnaklarına tamamen
oturacak șekilde takın.
Not :
Ara parçası
CS-7900 ‘u (10-vites) arka
hazneye monte ederken,
șekilde gösterilen konuma bir
ara parçası takın.
Dișli ara parçaları
Kilitleme
bileziği
Kilitleme bileziği
12D - 23D, 12D - 25D, 12D - 27D
*2 Hazne kapağını “klik” sesi çıkıncaya kadar içeri bastırmak
ve kullanmadan önce elle sökülemeyeceğinden emin olmak
suretiyle hazne kapağını tırnaklar iç bileziğe tamamen
oturacak șekilde takın.
•
•
•
•
Sol taraf
600-900 N
* Bu değerler sadece bir kılavuz olarak kullanılmalıdır.
Jant tellerinin değiștirilmesi
Jant tellerini șekilde görüldüğü gibi hazneye
geçirerek takın.
Eğer tekerlek sertleșir ve zor dönmeye bașlarsa, gres yağıyla yağlamanız gerekir.
Haznenin içine yağ uygulamayın; aksi halde yağ dıșarı çıkabilir.
Opsiyonel aksesuar olarak özel jant teli anahtarları mevcuttur.
Jant tellerinde bașlangıçta herhangi bir boșluk olması halinde ve ilk 1,000 km sürüșten sonra
yetkili bisiklet satıcınıza jant tellerinizin gerginliğini ayarlatmanız tavsiye edilir.
• Jant teli muhafazaları (CP-WH23) ayrı olarak satılır. Lütfen ayrıntılı bilgi için bisiklet satıcınıza
bașvurun.
• Reflektörler (CATEYE tarafından üretilir) ayrı olarak satılır. Lütfen ayrıntılı bilgi için bisiklet
satıcınıza bașvurun.
(Arka için)
Arkada, hem solda hem sağda çapraz
montaj kullanılır.
(Ön için)
Önde, hem solda hem sağda radyal
montaj kullanılır.
Özellikler
• Lastikler, kulanımdan önce lastik üzerinde belirtilen basınç değerine kadar șișirilmelidir.
• Karbon fiber jantlar, fren pabuçlarından kaynaklanan sürtünme nedeniyle așınabilir ve
jantlardan tam performans elde edebilmek için bir alıșma süresi olabilir. Alıșma süresi
ilerledikçe frenleme gücü artar. Uygun güvenliği sağlamak için bu süre zarfında frenleme
gücündeki artıșa dikkat etmelisiniz.
DİKKAT
Jant tellerini șekilde gösterildiği gibi dizin.
Bu tekerlek, 8-vitesli, 9-vitesli ve 10-vitesli dișli setleriyle birlikte kullanılabilir.
(Eğer çocuk bisikleti için olan model dıșında bir 10-vitesli dișli seti kullanılıyorsa 1-mm rondela
kullanın.) Zincirler ve kaset dișliler gibi diğer parçalarla kombinasyon hakkında ayrıntılı bilgi için,
Ürün Teknik Bilgilerine bakın.
Dișli konfigürasyonu
UYARI
Jant teli dizilimi
Tubular lastik
700C
CN-7901
CS-7900
Uygulanabilir lastik ölçüsü
TL-LR15
Sökme
Ara parçası
Dișli ara parçaları
Alet
(TL-SR21)
Kilitleme bileziği
Arka hazne gövdesinin değiștirilmesi
■ İlk önce, șekilde görülen prosedürü takip ederek hazne milini çekerek çıkarın. Filibir tarafından sökmek mümkün değildir.
(1)
(2)
(3)
5 mm Alyen anahtarı
Filibir gövdesi
B
Gres yağının sürülmesi
Koni
Model numarası
Spesifikasyon
Renk
RR-550-WUWSW
CPSC
Beyaz
RR-550-WUASW
AS
Kehribar
RR-317-WUASW
DIN
Kehribar
DURA-ACE gresi
(Y-04110000)
A
Conta
Sökme
Filibir gövdesi rondelası
• Parçalar doğal așınmaya ve normal kullanımdan kaynaklanan bozulmaya karșı garantili
değildir.
5 mm Alyen anahtarı
Sol taraf Sıkma torku:
15-17 N•m
Contayı sökmeyin.
Koniyi tutan boru
Dudak dıș taraftadır
Hazne mili
Filibir gövdesi tespit civatası
Not :
Teknik Servis Talimatı
SI-4G90A-003
• Contayı çıkarırken ve takarken contanın bükülmemesi konusunda çok dikkatli olun.
Contayı takarken doğru tarafa baktığından emin olun ve gittiği yere kadar iyice bastırın.
• Koniyi gevșeklik kalmayıncaya kadar hazne mili üzerine sıkıștırın.
Koninin tırtıklarını koniyi tutan borunun tırtıklarıyla hizalayarak, boruyu tutan koninin A kısmını hazne mili
üzerindeki B kısmıyla hizalayın.
■ Hazne milini çıkardıktan sonra filibir gövdesinin içinde yer alan filibir gövdesi tespit civatasını sökün ve filibir
gövdesini değiștirin.
WH-7900-C35-TU
Not :
Filibir gövdesini değiștirirken, filibir gövdesi tespit civatasını da değiștirin. Filibir gövdesi tespit cıvatasının
dișlerine gres yağı sürmeyi unutmayın; aksi takdirde gevșeme veya sıkıșma olușabilir.
Filibir gövdesini sökmeyin veya üzerine yağ veya gres sürmeyin; aksi takdirde çalıșma problemleri meydana
gelebilir.
Sıkma torku: 45-50 N•m
Sökme
14 mm Alyen anahtarı
* Diğer dillerde Servis Talimatı için, bkz : http://techdocs.shimano.com
Lütfen dikkat: teknik özelliklerde önceden haber verilmeden değișiklik yapılabilir. (Turkish)

Benzer belgeler

WH-M788-R WH-M785-R

WH-M788-R WH-M785-R somununu sıkarak șekilde görüldüğü gibi mekanizmayı çiftkilitlemek için 5 mm Alyen anahtarını kullanın.

Detaylı

WH-M988-R

WH-M988-R Spesifikasyon JIS / CPSC AS DIN

Detaylı

WH-RS20 / WH-RS10

WH-RS20 / WH-RS10 arka hazne gövdesinin (kanal genișliğinin fazla olduğu) A kısmı üzerinde hizalanacak șekilde yerleștirilmelidir. A

Detaylı

WH-RS80-C24-CL

WH-RS80-C24-CL • Orijinal Shimano jant tellerini ve nipellerini kullanmanızı șiddetle tavsiye ederiz. Eğer orijinal Shimano parçaları kullanılmazsa, hazneler veya jantlar hasar görebilir. • Kullanımdan önce, fren...

Detaylı

WH-R500 - Shimano

WH-R500 - Shimano • Shimano R55HC (yüksek performans) fren pabuçları ıslak şartlarda maksimum performansı sağlamak amacıyla özel bileşim kullanımı ile tasarlanmıştır. Bununla beraber daha hızlı jant aşınmasına sebep...

Detaylı