Yazı - Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Transkript

Yazı - Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü
T.C.
VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
MERSİN
CCO
P F lft
Sayı : 82418910-903.02/
Konu : Ayrılma/ Başlama İşlemleri
ı
- ■
2013
*v tl A K D Ç K İZ O Y U N lA ftt
xm M&rrentANe>Moames
X V H JfUX M İDf J f M A N İ fN S
1V J
jm J *J mİ 1
TELE FON Zİ NCİ Rİ
.............................. KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli £ğitim Müdürlüğü)
2013 Şubat il içi özür durumundan görev yeri değiştirilen öğretmenlerin atama kararnameleri
ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilmiş olup, ayrılma/ başlama işlemlerinin ivedilikle
yapılmasını rica ederim,
İ
Haşan GÜL
Vali a.
Milli Eğitim Müdürü
DAĞITIM
:
İlçe Kaymakamlıkları
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
M e rsin I] Milli Eğitim Müdürlüğü Dumlupınar Mahallesi G M K Bulvarı Yenişehir I M E R S İN
Bilgi İçin .Eli) Hatun A Y D O Ğ D U 1VH Kİ Birim i .insan Kaynakları Hizmetleri -1 (Öğretmen Atama)
Telefon: 0 (324) 329 14 8 1 -84 Dahili Ta1:265/216
Faks: 0(324) 327 35 1 6 - 19
E-P o « ti [email protected] - Elektronik Ağ: httaVMıersirv meto.aov.tr
M e rsin
if Eğitim M üdürlüğü

Benzer belgeler