Radyoterapi cihazlarının teknik özelliklerinin hasta seçimindeki etkisi

Transkript

Radyoterapi cihazlarının teknik özelliklerinin hasta seçimindeki etkisi
Radyoterapi cihazlarının teknik
özelliklerinin hasta seçimindeki etkisi
İ.Ü Onkoloji Enstitüsü
IMAT
(Intensity modulated Arc Therapy)
Deneyimi
Murat OKUTAN, PhD
10. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi 19-23 Nisan 2012 ANTALYA
İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü

2 Konvansiyonel Simülatör




1 Co-60
1 CT Simülatör
1 Cyberknife
4 Linac
 Siemens ONCOR (80 MLC; IMRT; 6-18MV; 6,7,9,12,15,18 MeV)
 Satürn-42 (6-15 MV; 6,7,9,12,15,18 MeV)
 Varian DBX (120 MLC; IMRT; 6MV; EPID)
 Varian DHX (RapidArc)








6-18MV; 6,7,9,12,15,18 MeV
120 MLC
OBI(kV-CBCT)
EPID
Değişken Max. Doz hızı (600MU/min)
Değişken gantry rotasyon hızı: 0.2-4.8 deg/s (65 s/360 deg.)
MLC lif hızı: 0-2,25 cm/s (max ~0.5 cm/deg – max gantry hızı)
Derece başına doz: 0.1-20 MU
IMAT Tedavi
 RapidArc : Ekim 2010-Mart 2012
 Konvansiyonel IMRT: 450 Hasta
IMAT: 210 Hasta
IMAT hasta sayısı
Baş&Boyun
Prostat
Diğer
Anal Kanal
IMRT & IMAT
 IMAT Rotasyonel IMRT dir.
 IMAT’ ta IMRT optimizasyonuna benzer
optimizasyon kullanılır.
 Tedavi gantry’ nin 3600 dönüşü ile temsil
edilebilir.
 Doz dağılımı konvansiyonel IMRT den daha
iyidir.
 Konvansiyonel IMRT ile karşılaştırıldığında
tedavi süresi ve MU önemli derecede azalır.
Tedavi Zamanı Önemlidir
 Daha iyi hasta set-up ’ı için,
 Hasta konforu
 Hasta hareketleri
 Daha az istemsiz hareket için,
(organ hareketleri, örn: prostat)
Prostat hareketi
Prostatın hareketinin 6 dakika içinde 1cm den fazla olduğu belgelenmiştir.
Langen at all, IJROBP Vol. 71, No. 4, pp. 1084–1090, 2008
Tedavi Hazırlık Zamanı
Tedavi Hazırlığı
 2-3 dk. set-up
 2-3 dk. Görüntüleme
 Arc başına 1,5 - 2 dk. tedavi
RapidArc için; Tedavi başına 5,5 - 8 dk.
Konvansiyonel IMRT için; Tedavi başına 12-15 dk.
En fazla zaman tedaviden ziyade hasta set-up QA da harcanır.
Planlama Zamanı
 Zaman tasarrufu Tedavi planlamada değil
tedavide olmaktadır.
 Optimizasyon Arc başına minimum 25-35 dk.
 Doz hesaplama Arc başına minimum 12-15 dk.
 Optimizasyon ve Doz hesaplama zamanı her
bir Arc ile artar.
Nazofarenks Ca.
2Arc 407 MU
7F IMRT 1492 MU
Larenks Ca.
5F IMRT 621 MU
1 Arc 395 MU
Prostat Ca
2 Arc 620 MU
Anal Kanal Ca.
2 Arc 340 MU
Hemanjioendotelyoma
2 Arc 384 MU
Hasta QA
PTW OCTAVIUS fantom,
•
•
•
•
24 kg ağırlığındaki fantomun yapı maddesi polisitren; kütle yoğunluğu
1,04 g/cm3
Genişliği ve uzunluğu eşit olarak 32 cm’dir.
OCTAVIUS fantom alt kısmında yarım daire biçiminde bir hava boşluğu
içerir. Sekizgen tasarımı ve bu hava boşluğu ile, iyon odalarının açıya
bağımlılıkları azaltılarak PTW 2-D ARRAY’in arkadan gelen ışınları daha
büyük bir doğrulukla ölçmesi sağlanmaktadır.
Rotasyonel tedavi planlarının kalite kontrollerini yapmak mümkündür.
PTW 2D-ARRAY Seven29,
•
•
•
•
•
729 adet iyon odası bulunur.
İyon odaları 27 x 27 matris içinde yerleşmişlerdir.
İyon odalarının merkezlerinin birbirinden uzaklığı 10 mm’dir.
400 V gerilimle çalışır.
Ölçümlerin efektif derinliği PMMA ön panelinin 5 mm gerisindedir.
PTW VeriSoft Yazılımı,
•
•
Gama indeks metodu
Kabul aralığı : %3, 3cm
Sonuç
 Hasta set-up’larında ilk tedavilerde ve haftada bir
gün kV CBCT, diğer tedavi günlerinde ise kV-MV
görüntüsü ile hastaları tedaviye almaktayız.
 Prostat ışınlamalarında lokalizasyonun sağlanması
için prostat’a planlamadan önce altın seed
ektirmekteyiz.
 RPM (Real-Time Positioning Management
System) sistemi olmadığı için Akciğer hastalarına
IMRT ve IMAT tedavisi henüz yapmamaktayız.
Teşekkürler…