Kronik Myeloid Lösemi (KML) hastalığı hakkındaki gerçekler

Yorumlar

Transkript

Kronik Myeloid Lösemi (KML) hastalığı hakkındaki gerçekler
 Kronik Myeloid Lösemi (KML) hastalığı hakkındaki gerçekler İsveç’te bir yılda yaklaşık 80 kişi Kronik Myeloid Lösemiye yakalanmaktadır. Hastalık teşhisi konan kişiler içinde erkeklerin sayısı kadınlara kıyasla biraz daha fazladır. Hastalanan kişilerin çoğu yaklaşık 60 yaşında veya daha büyüktür. Bununla birlikte çocuk ve gençler de bu hastalığa yakalanabilmektedir. Yılda 20 yaşından küçük olan ona yakın kişiye teşhis konmaktadır. Hastalık kroniktir. Bu, hastalığı henüz tedavi etmenin mümkün olmadığı anlamına gelmektedir. Ancak frenleyici etkin ilaçlar sayesinde hastalığın ilerlemesinin önlenebilmesi ve hasta olan kişinin iş, boş zaman etkinlikleri ve çocuklarıyla normal bir şekilde yaşayabilmesi mümkündür. Yeni kanser ilaçları KML’ni n tedavisinde devrim yaratmıştır. Beyaz kan hücrelerin (akyuvarların) aşırı üretimi KML hastalığına yakalanan hemen herkesin genetik materyalinde, Philadelphia kromozomunda değişiklik meydana gelmektedir. Bu olgunlaşmamış beyaz kan hücrelerinin kontrolsüz bir şekilde üretimine ve beyaz kan hücrelerinin normal ilik hücrelerinin yerini almasına neden olmaktadır. Kırmızı kan hücreleri sayısı azalmakta bu ise hastada anemi (kırmızı kan hücresi eksikliği), enfeksiyonlar ve kanamalar görülmesine neden olabilmektedir. Semptom ve teşhis Hastaların çoğuna kronik evre olarak adlandırılan dönemde teşhis konmaktadır. İlk başlarda, yorgunluk, terleme, ateş, iştah azalması ve kilo kaybıyla hastalık belirtilerinin hafif olması mümkündür. İskelette hafif bir acı da hissedilebilir. Bazı hastaların dalağı şişmekte ve bu şişkinlik karnın sol tarafında hissedilebilmektedir. Doğru teşhis ve erken tedavi hastalığı kontrol altına alma ve hastalığın daha akut bir döneme (blastik kriz) girmesini önleme açısından önem taşır. Teşhis kan ve kemik iliği örneklerinin mikroskop altında incelenmesi ve hastanın genetik materyalinde, Philadelphia kromozomunda değişiklik olup olmadığının araştırılması suretiyle yapılır. Türkçe (turkiska)
Hastalık bazı hastalarda önce akut hastalık döneminde (blastik kriz) teşhis edilmektedir. Tedavi akut hastalık döneminde daha zordur. Tedavi Hastalığın tedavisinde temel hedef lösemili hücreleri azaltmak ve normal kan hücreleri oluşumunu geri getirmektir. Tedavi çoğunlukla hücre zehri ilaçlarıyla (sitostatik) başlar. Hastaların tedavisi bundan sonra tablet şeklinde verilen yeni kanser ilaçlarıyla (Tyrosinkinase enzimini durduran ilaçlar) devam eder. Tedavi her gün alınan tabletlerle yaşam boyu devam eden bir tedavidir. Frenleyici ilaçlar hastaların birçoğunda doktorların her zamanki analiz usulleriyle herhangi bir kanser hücresi tespit edememesine neden olacak kadar iyi sonuç vermektedir. Bugün KML hastası olan kişilerin çoğu tıbbi araştırmalarda elde edilen büyük başarılar sayesinde normal bir yaşam sürebilmektedir. Tablet tedavisiyle bir sonuç alınamaması halinde hastalığın bir vericiden sıhhatli kemik iliği hücreleri nakli ile tedavi edilmesine gerek bulunabilir. Bunun dışında araştırmalarda yapılan yeni keşifler bu hastalığın ilerde ilaçla tedavi edilebileceği ümidini vermektedir. Bu takdirde tablet tedavisi yaşam boyunca devam etmeyecek ve tedavi belirli bir süreyle sınırlı olacaktır. KML ile ilgili küçük sözlük Kemik iliği – İskeletteki boşlukların içinde bulunan her türlü kan hücrelerinin oluşturulduğu doku. Blastik kriz – KLM akut hastalık dönemine girdiği zaman kemik iliği içindeki olgunlaşmamış kan hücreleri sayısının vücudun kaldıramayacağı kadar çoğalması. Kronik – Uzun süren, uzun devam eden, tedavisi mümkün olmayan Lösemi – Farklı türlerdeki kan kanserlerinin hepsine verilen ad. Sözcük Yunancadan gelmekte ve hasta olan kişilerde beyaz kan hücreleri anormal şekilde arttığı için ’’beyaz kan’’ anlamına gelmektedir. Myeloid – Kemik iliği ile ilgili. Philadelphia kromozomu – KLM hastası olan on kişinin dokuzunun 22’inci kromozomunda meydana gelen zararlı değişikliğe verilen ad. Türkçe (turkiska) Blodcancerförbundet (Kan Kanseri Örgütü) yardım etmektedir Kan Kanseri Örgütü, kan kanserine yakalanmış olanlar ve yakınları için kurulmuş kar gayesi gütmeyen bir dernektir. Örgütün temel hedefi herkese iyi bir bakım ve rehabilitasyon imkânı tanınması için çalışmaktır. Kan Kanseri Örgütünde Kronik Myeloid Lösemi ile yaşama konusunda deneyim ve bilgileri olan yardım ve destekte bulanacak personel vardır. Bu kişiler ücret almadan çalışırlar. Örgütte yardım ve destek personeli eğitiminden geçirilmişlerdir. Sır saklama mecburiyetleri vardır. Web: www.blodcancerforbundet.se Telefon: 08‐546 405 40 E‐Posta: [email protected] Türkçe (turkiska)