Dağıtıcıların Fiyat Uygulamaları

Yorumlar

Transkript

Dağıtıcıların Fiyat Uygulamaları
PETROL PİYASASI MEVZUATI
Kararlar
BÖLÜM 4/i
Dağıtıcı Lİsansı Sahiplerinin Fiyat Uygulamaları Hakkında Karar
01 NİSAN 2010 TARİHLİ VE 27539 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
KURUL KARARI
Karar No:2480
Karar Tarihi: 24/03/2010
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/03/2010 tarihli toplantısında; Petrol
Piyasası Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında 26 API ve daha hafif petroller için
“emsal petrol” olarak belirlenen Arap Medium petrolü için, mevcut durumda yayınladığı
veriler kullanılmakta olan ve dünya enerji piyasasında uluslararası veri sağlayıcılar
içinde en büyüğü olan Platts tarafından yayınlanmakta olan FOB Ras Tanura
Mediterranean, FOB Ras Tanura North West ve FOB Sidi Kerir fiyatlarından, Kanunda
emsal petrolün fiyatına ilişkin belirlenen kriterler çerçevesinde FOB Ras Tanura
Mediterranean fiyatının dikkate alınmasının uygun olduğuna,
karar verilmiştir.
KARAR NO: 2111
KARAR TARİHİ : 28/05/2009
Tarifeler Dairesi Başkanlığının 26./05/2009 tarihli ve B.62.0.TDB.16-300.03-410
sayılı Başkanlık Makamına müzekkeresine konu hususta,
Petrol piyasasında faaliyet gösteren dağıtıcı lisansı sahiplerinin fiyat
uygulamalarında en yakın erişilebilir dünya serbest piyasa oluşumu dikkate alınmadığı
anlaşıldığından, lisans sahiplerinin fiyat uygulamalarını söz konusu aykırılıkları
giderecek şekilde 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 10 uncu maddesinin
“Rafinerici ve dağıtıcı lisansı kapsamında yapılan piyasa faaliyetlerine ilişkin fiyatlar, en
yakın erişilebilir dünya serbest piyasa oluşumu dikkate alınarak, lisans sahipleri
tarafından hazırlanan tavan fiyatlar olarak Kuruma bildirilir.” hükmüne uygun hale
getirmeleri için 20/06/2009 tarihine kadar süre verilmesine karar verilmiştir.
KARAR NO
: 2145-1
KARAR TARİHİ : 25/06/2009
1. Tarifeler Dairesi Başkanlığının 23/06/2009 tarihli ve B.62.0.TDB.16-300.03-464
sayılı Başkanlık Makamına müzekkeresi çerçevesinde; 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun 10 uncu maddesi uyarınca petrol piyasasında iki ay süreyle uygulanacak
akaryakıt fiyatlarının tespitine ilişkin aşağıdaki Kararı almıştır:
Madde 1 – Vergiler dahil ilgili gün geçerli olacak TL/Lt cinsinden akaryakıt dağıtım
tavan fiyatı ve akaryakıt bayi tavan fiyatı aşağıda belirtilen şekilde hesaplanır:
ADF = ((PF * 1,05*Yoğunluk/1000)+ ÖTV+GP)*1,18 + ((M/2)*1,18)
ABF = ADF + ((M/2)*1,18)
Burada;
PETDER Mevzuat
149
PETROL PİYASASI MEVZUATI
Kararlar
BÖLÜM 4/i
Dağıtıcı Lİsansı Sahiplerinin Fiyat Uygulamaları Hakkında Karar
ADF : İlgili Gün Akaryakıt Dağıtım Tavan Fiyatını,
ABF : İlgili Gün Akaryakıt Bayi Tavan Fiyatını,
PF : Parite Fiyatı,
M
: Üst Sınır Marjı gösterir.
GP : Gelir Payı
ÖTV : Özel Tüketim Vergisi
Yoğunluk : Kurşunsuz benzin 95 Oktan için 0,775 ton/m3 Motorin ve Kırsal
Motorin için 0,845 Ton/m3 (150C’ta)
Parite Fiyatı, bir önceki gün Platts European Market Scan de CIF MED
(Genova/Lavera) başlığı altında yayımlanan günlük fiyatların ortalamasının yine bir
önceki gün TCMB tarafından 15.30 dan sonra belirlenen gösterge niteliğindeki ABD
doları döviz satış kuru ile çarpılması ile bulunan fiyattır. Hesaplama sonunda virgülden
sonraki üçüncü hane 5 ve daha büyük ise ikinci hane yukarı, aksi halde aşağı
yuvarlanır.
Söz konusu bültende benzin türleri için Premium Unl 10ppm, motorin için 10ppm
ULSD, kırsal motorin için Gasoil 0.1% fiyatları dikkate alınır.
Üst sınır marj, benzin için 25 Kr/Lt, motorin için 30 Kr/Lt ve kırsal motorin için
27,5 Kr/Lt dir.
ADF ve ABF Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri hesaplanır ve ertesi gün için
uygulamaya başlanır.
Madde 2 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3 — Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.
PETDER Mevzuat
150

Benzer belgeler

Araç Muayenesi - Tüvtürk Araç Muayene Bilgilendirme

Araç Muayenesi - Tüvtürk Araç Muayene Bilgilendirme M : Üst Sınır Marjı gösterir. GP : Gelir Payı ÖTV : Özel Tüketim Vergisi Yoğunluk : Kurşunsuz benzin 95 Oktan için 0,775 ton/m3 Motorin ve Kırsal Motorin için 0,845 Ton/m3 (150C’ta) Parite Fiyatı, ...

Detaylı

petrol ve lpg piyasası fiyatlandırma raporu ocak 2015

petrol ve lpg piyasası fiyatlandırma raporu ocak 2015 hesaplanırken söz konusu piyasada yayımlanan Bütan fiyatının %70’i ve Propan fiyatının %30’u alınır. Bu kapsamda karışım LPG (FOB) ürünü ve Brent tipi ham petrol (FOB) için yayımlanan fiyatlar aşağ...

Detaylı

petrol ve lpg piyasası fiyatlandırma raporu mart 2016

petrol ve lpg piyasası fiyatlandırma raporu mart 2016 Tanımlar : 1. Ürün Fiyatı : Ürün Fiyatları Platts European Market Scan da CIF MED (Genova/Lavera) $/TON olarak yayımlanmaktadır. Platts European Market Scan da CIF MED (Genova/Lavera) başlığı altın...

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU NİSAN 2016

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU NİSAN 2016 Tanımlar : 1. Ürün Fiyatı : Ürün Fiyatları Platts European Market Scan da CIF MED (Genova/Lavera) $/TON olarak yayımlanmaktadır. Platts European Market Scan da CIF MED (Genova/Lavera) başlığı altın...

Detaylı

2016 yılı Haziran Ayı Petrol ve LPG Piyasası Fiyatlandırma

2016 yılı Haziran Ayı Petrol ve LPG Piyasası Fiyatlandırma Tanımlar : 1. Ürün Fiyatı : Ürün Fiyatları Platts European Market Scan da CIF MED (Genova/Lavera) $/TON olarak yayımlanmaktadır. Platts European Market Scan da CIF MED (Genova/Lavera) başlığı altın...

Detaylı

petrol piyasası fiyatlandırma raporu aralık 2014

petrol piyasası fiyatlandırma raporu aralık 2014 Aralık ayı boyunca uluslararası piyasadaki fiyatlara bağlı olarak benzin ve motorin fiyatları ülkemizde azalış göstermiş ve vergisiz bayi satış fiyatı ortalaması ay boyunca K. Benzin 95 Oktan için ...

Detaylı

tl/lt - EPDK

tl/lt - EPDK hesaplanırken söz konusu piyasada yayımlanan Bütan fiyatının %70’i ve Propan fiyatının %30’u alınır. Bu kapsamda karışım LPG (FOB) ürünü ve Brent tipi ham petrol (FOB) için yayımlanan fiyatlar aşağ...

Detaylı

tl/lt - EPDK

tl/lt - EPDK hesaplanırken söz konusu piyasada yayımlanan Bütan fiyatının %70’i ve Propan fiyatının %30’u alınır. Bu kapsamda karışım LPG (FOB) ürünü ve Brent tipi ham petrol (FOB) için yayımlanan fiyatlar Şeki...

Detaylı

petrol ve lpg piyasası fiyatlandırma raporu ocak 2016

petrol ve lpg piyasası fiyatlandırma raporu ocak 2016 Tanımlar : 1. Ürün Fiyatı : Ürün Fiyatları Platts European Market Scan da CIF MED (Genova/Lavera) $/TON olarak yayımlanmaktadır. Platts European Market Scan da CIF MED (Genova/Lavera) başlığı altın...

Detaylı