2015 Faaliyet Raporu

Yorumlar

Transkript

2015 Faaliyet Raporu
KARADENİZ İLERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
1
KİTAM TARİHÇE VE HEDEFLERİ
Üniversitemize ait birkaç bilim adamının ortaya koyduğu fikirle başlamış proje, yaklaşık her fakülteden birkaç kişinin
desteği ile geliştirilerek hazırlanan Merkez Laboratuvar projesi sonunda KİTAM projesi ortaya çıkmıştır. 2009 yılında
hazırlanan ve 2010 yılında DPT (Kalkınma Bakanlığı) tarafından desteklenen Merkez Laboratuvar projesinin Rektörlüğümüz
tarafından “Karadeniz İleri Teknoloji, Araştırma ve Geliştirme Merkezi” kısaca KİTAM olarak adlandırılan Merkez ünvanı
kazanması 2011 yılıdır. Projenin 2010 yılı fiyatlarına göre 6 milyon dolarlık bir bütçe kapsamında başlamış ve Başlangıçta
Biyoteknoloji, Malzeme, Görüntüleme, Otomasyon ve Maymer biriminden oluşmuş, daha sonra İmmunoloji birimi
Merkez Birimine eklenmiştir. Kendine ait yönergesine göre kurulan Merkezin 5 kişilik Yönetim Kurulu bulunmaktadır.
Projenin amacı, üniversite – sanayi çerçevesinde bilim insanı ile sanayiciyi bir araya getirmek, sorunlara yüksek teknolojili
çözümler bulmak; TEKNOPARK ve KOSGEB kapsamında yeni patentlik ürünler geliştirmek ve sonuçta istihdama da katkı
yapmak amacıyla kurulmuştur. Bu amaç doğrultusunda her laboratuvarın ortak kullanabileceği ileri teknoloji içeren pahalı
cihazlar ortak olarak kullanıma sunulmuştur. Hedef kitlesi Öğretim Üyesi ve Sanayici olup, Orta Karadeniz Üniversiteler
Platformu ile (OKÜP) bölgeye hizmet 2014 yılı başından beri vermeye başlamıştır.
Merkezin kurulmasına uyumlu hareketle, geniş alanda faaliyet gösterecek Merkez, araştırmacılara cihaz parkının
zenginliğinden dolayı yeni ufuklar açmaktadır. Üniversitelerde bu alanda çalışanlara, yeni ürünler üretmede patent alma
noktasında destek sağlamaktadır. Bu anlamda, özellikle sanayi kesiminden değişik kesimlerde gelen öneri projelerinde
yeni ürünlerin KİTAM ile ortak olarak hazırlanması gündeme gelmiştir. Bunlardan bazıları yeni hammadde üretimleri, Aşı
üretimi, antibodi üretimi, hastalık test kit üretimleri, tohum teknolojilerinin geliştirilmesi vs anlamında çok anlamlı proje
tartışmaları başlamıştır. KİTAM gelecekte yurt içi ve dışı hizmetleri ile daha da alt yapıyı geliştirerek akredite laboratuvar
olma yolunda güvenilir ve donanımlı yapısını sürdürmeyi hedeflemektedir.
Bilindiği gibi Üniversite Sanayi işbirliğinde KOSGEB ve TEKNOPARK lar önemli bir fırsat alanı doğurmaktadır. KOSGEB
genelde ar-ge destek programından girişimcileri desteklerken, TEKNOPARK özellikler vergi muafiyetleri yönünden
destek ve avantaj sağlamaktadır. KİTAM projesi ile ortaya çıkan Merkez ise bu projelere alt yapı desteği sağlamakta
yüksek fiyat sebebiyle satın alması yapılamayan cihazlara ait analizleri yapabilme fırsatı ortaya koymaktadır. Bu fırsat,
TEKNOPARK daki girişimciler ve firmalar için bulunmaz bir fırsat ortaya çıkarmaktadır. Bu şekilde, Öğretim üyesi ile
Sanayici veya girişimci biraraya gelmekte ve gelecek için fikir üretimlerini fiiliyata geçirme fırsatı doğurmaktadır. Bu
anlamda; hammadde üretimi, antibodi üretim, salınımlı ilaç üretim, tohumla ilgili biyoteknolojik testler, kanser test
kitleri, aşı üretimi gibi projeler Samsun Teknopark da faaliyet gösteren şirketlerin eli altında olacaktır. Bu işbirliğinin,
yeni teknoloji transferleri ve patent üretimleri ile devam etmesi beklenmektedir.
2
KARADENİZ İLERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
BAŞVURU KOŞULLARI
Proje Yürütücüsü:
Prof. Dr. Ahmet OKUMUŞ
Proje Başlangıç Tarihi: 2010
Proje Bitiş Tarihi:
2014
MERKEZ YÖNETİM KADROSU
Müdür Yönetim Kurulu
Prof. Dr. Ahmet OKUMUŞ
Prof.Dr. Abdurrahman AKSOY
Prof. Dr. Erol TERZİ
Prof. Dr. Ömer ANDAÇ
Doç. Dr. Engin BURGAZ (Müdür Yardımcısı)
Birim Sorumluları
Biyoteknoloji Birimi
Malzeme Birimi
Görüntüleme Birimi
İmmunoloji Birimi
Maymer Birimi
Otomasyon Birimi
Prof. Dr. Ahmet OKUMUŞ
Prof. Dr. Ahmet BULUT
Prof. Dr. Ömer ANDAÇ
Yrd. Doç. Dr. Alp ARSLAN
Yrd. Doç. Dr. Fahri BİRİNCİ
Yrd. Doç. Dr. Erol TERZİ
Danışma Kurulu
Prof. Dr. Süleyman KAPLAN
Prof. Dr. Ahmet BULUT
Prof. Dr. Hakan LEBLEBİCİOĞLU
KİTAM İDARİ KADROSU
İdari İşler Sorumlusu:
Memur:
Hizmetli:
Murat BAYRAK
Salih BURAK
İlhami METİN
Hasan USLU
Biyoteknoloji Birimi:
Dr. Aslı DAĞERİ
Dr. Eda UĞURTAY
Dr. Yaşam BARLAK
Teknisyen Kayyum PEKŞEN
Malzeme Birimi:
Dr. Nalan TÜRKÖZ KARAKULLUKÇU
Dr. Filiz ÖZTÜRK
Aysun KARACA YALÇIN
Görüntüleme Birimi:
Biyolog Yunis GEDİK
KARADENİZ İLERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
3
BİYOTEKNOLOJİ BİRİMİ
Biyoteknolojik cihazların yer aldığı birimde 3 uzman 1 teknisyen personel görev yapmaktadır. Birimde yer alan cihazlar
biyoteknoloji çalışmalarda kullanılan cihazlar olup, hem Üniversitremize, hem bölge üniversitelerine ve hem de sanayiye
yönelik çalışmalara yer verecek şekilde alt yapısı oluşturulmuştur. Faaliyete başlayan birimde antibodi üretimi, aşı
üretimi, DNA testleri, hormon ve enzim üretimleri yapılacak her türlü alt yapı mevcuttur. Birimde en önemli cihazlar
DNA dizileme, RT-PCR, Mikroarray (DNA çip teknolojisi), Protein kromotografi, bioreaktör, flöresans mikroskop, 100000
rpm santrifüj ve liyofilizatör sayılabilir. Birim yeni olmasına rağmen şu ana kadar birçok cihaz kullanım hizmeti teklifi almış
ve ücretli hizmet vermiştir. En önemli Projeler;
-
-
-
-
-
-
4
Tohum DNA Testleri
Hastalık tanı testi
Mikroarray ile teşhis
DNA dizileme ile karakterizasyon
İnsülin üretimi
RT-PCR ile gen mutasyon testleri
KARADENİZ İLERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
MALZEME BİRİMİ
-
-
-
-
-
Atomik-Force Mikroskopi
DTC
X - Kırınım Cihazı
Toz Difaktometre
PVD Cihazı-
KARADENİZ İLERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
5
GÖRÜNTÜLEME BİRİMİ
-
6
Elektron Mikroskopi (SEM)
KARADENİZ İLERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
OTOMASYON BİRİMİ
-
-
-
Veri Takip Sistemi
Proforma Fatura
Fatura
KARADENİZ İLERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
7
8
KARADENİZ İLERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
KARADENİZ İLERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
9
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
KARADENİZ İLERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
MALİ HİZMET TABLOSU
GENEL HİZMETLER
KODU
K100
K110
HİZMET TANIMI
Numune Alım Hizmeti
Numune alımı için araç gidişgeliş (Şehir İçi)
Numune alımı için araç gidişgeliş (Şehir Dışı)
Cihaz Bilgi Eğitimi
Laboratuvar Ön İşlem Ücreti
Laboratuvar Temel Cihazları
Kullanım Paket Ücreti *
Danışmanlık ve Eğitim
Hizmeti(OMÜ 1909 nolu form)
K120
K130
K140
K150
K160
FİYAT
300 TL/Gün
200 TL
1 TL/Kilometre
300 TL/Kurs
200 TL/Proje
250 TL
Anlaşmalı
BİYOTEKNOLOJİ BİRİMİ
KODU
HİZMET ADI
BT100
Renk Ölçüm Cihazı
kullanım
PCR (sarf hariç)
PC – Protein Kromatografisi
Biyoreaktör (otoklav
hariç)
DNA ölçme
DNA-RNA
saflaştırma
Protein ölçme
Hücre Sayımı
Otoklav (sterilizasyon)
Ultra Santrifüj
(100000rpm)
Soğuk hava deposu
(-5)
Evaporatör
Etüv
İnkubatör (CO2)
BT110
BT120
BT130
BT140
BT141
BT150
BT160
BT170
BT180
BT190
BT200
BT210
BT220
10
HİZMET
SÜRESİ
1-2 Gün
CİHAZ MARKA/MODEL
FİYAT(TL)
KONICA MINOLTA CM-5
26 TL/Örnek
1-2 Gün
1-3 Gün
GENPRO-KYRATECH
BIORAD NGC QUEST 10 PLUS
44 TL/Gün
180 TL/Saat
1-7 Gün
ELECTROLAB FERMAC-320
180 TL (Haftalık)
1-2 Gün
1-2 Gün
NANODROP ND2000
BİOANALYSER
18 TL/Örnek
26 TL/Örnek
1-2 Gün
1-2 Gün
1-3 Gün
NANODROP ND2000
18 TL/Örnek
BİORAD TC10 CELL COUNTER 18 TL/Örnek
TUTTNAUER 5050 ELV
54 TL/Gün
1-3 Gün
90 TL/Örnek
1-12 Ay
BECKMAN COULTURE
OPTİMA L 100 XP
GROTECH CR 25
1-3 Gün
1-3 Gün
1-3 Gün
BUCHI R3
ECOCELL 111
MEMMERT INCO OL
90 TL/Gün
18 TL/Gün
90 TL/gün
KARADENİZ İLERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
90 TL/m2/Ay
BT230
BT240
BT250
BT260
BT270
BT280
BT290
BT300
BT301
BT302
BT303
BT304
BT310
BT320
BT330
BT340
BT350
BT351
Kuru hava sterilizatörü
Vakumlu Etüv
DNA-RNA elektroforez
SDS-PAGE
1-3 Gün
MEMMERT UNE 700
44 TL/Gün
1-3 Gün
1-3 Gün
MEMMERT 500-KNF
BIORAD SUBCELL
44 TL/Örnek
90 TL/Gün
1-3 Gün
90 TL/Gün
4-7 Gün
BIORAD MİNİ PROTEAN
TETRA CELL
BIORAD MİNİ PROTEAN
TETRA CELL
BIORAD PROTEAN IEF 2 SYSTEM
BIORAD GENEPULSER X CELL
TOTAL
AGILENT SET G4900DA
4-7 Gün
AGILENT SET G4900DA
50 TL/Slayt
4-7 Gün
AGILENT SET G4900DA
380 TL/Slayt
4-7 Gün
AGILENT SET G4900DA
50 TL/Slayt
4-7 Gün
AGILENT SET G4900DA
360 TL/Slayt
1-3 Gün
1-3 Gün
1-3 Gün
1-3 Gün
1-12 Ay
1-3 Gün
ELGA PURELAB FLEX 3
ELGA PURELAB FLEX 3
ELGA PURELAB FLEX 3
BİO RAD CHAMİDOC MP
ANGELANTONI PLATILAB 500
LABCONCO FREEZONE 12
PLUS
4 TL/LT
4 TL/LT
8 TL/LT
44 TL/Örnek/Proje
8 TL/Kutu/Ay
6 TL/Saat
Iki Boyutlu Elektro- 1-3 Gün
forez
Tek Boyutlu Elektro- 1-3 Gün
forez
Elektroporasyon
1-3 Gün
Mikroarray Etiketleme
Mikroarray Analiz
44K
Mikroarray 44K
Okuma
Mikroarray Analiz
60K
Mikroarray 60K
Okuma
Saf su
Bidistile su
Ultra safsu
Jel dökümantasyon
Deep Freezer (-80 )
Liyofilizatör
90 TL/Gün
90 TL/Gün
90 TL/Gün
100 TL/Örnek
KARADENİZ İLERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
11
BİYOTEKNOLOJİ BİRİMİ
KODU
BT900
BT901
BT902
BT903
BT904
BT905
BT906
BT907
BT908
BT909
BT910
BT911
BT912
BT913
BT914
BT915
BT916
BT917
BT918
12
HİZMET ADI
Sensörlü Vorteks *
Sensörlü Bunsen
Ocağı *
Manyetik
Karıştırıcı *
Soğutmalı Santrifüj
*
Basit Terazi *
Steril Kabin *
Orbital Çalkalayıcı
*
Stomacher *
Kuru Blok *
Sonikatör *
HİZMET SÜRESİ
1-2 Gün
1-2 Gün
FİYAT(TL)
8 TL
10 TL
1-2 Gün
CİHAZ MARKA/MODEL
VELP
INTEGRA FIREBOY
PLUS
IKA
1-2 Gün
HERMLE
10 TL
1-2 Gün
1-2 Gün
1-2 Gün
KERN PLS 420
ESCO AC-2
TERMAL
8 TL
60 TL/Gün
20 TL/Gün
1-2 Gün
1-2 Gün
1-2 Gün
INTERSCIENCE BAG
MK-20
KUDOS SK2210HP
18 TL/Gün
10 TL/Gün
10 TL/Gün
Çalkalamalı
İnkübatör *
Su Banyosu *
İnfrared Sıcaklık
Ölçer *
Buz Dolabı *
Kimyasal Dolabı *
Sıvı Azot Tankı *
1-2 Gün
IKA KS4000İ
10 TL/Gün
1-2 Gün
1-2 Gün
LAUDA LC BO 725
PROSCAN
10 TL/Gün
10 TL/Gün
1-2 Gün
1-2 Gün
1-2 Gün
8 TL/Ay
20 TL/Ay
10 TL/Gün
Otomatik Dispenser*
Mikrosantrifüj*
Anaerobik jar
1-2 Gün
VESTEL
LEBOR SECURITY
INTERNATIONAL CRYOGENICS (10lt)
VITLAB
1-2 Gün
1-2 Gün
LLG SPRAUT
SCHUETT-BIOTEC
10 TL/Gün
10 TL/Gün
KARADENİZ İLERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
8 TL
10 TL/Gün
GÖRÜNTÜLEME VE KARAKTERİZASYON BİRİMİ
KODU
HİZMET ADI
HİZMET SÜRESİ
CİHAZ MARKA/
MODEL
FİYAT(TL)
GK100
-Taramalı Elektron Mikroskobu
-SE, BSE, in-lens
SE+BSE STEM,
-EDS, WDS, EBSD,
Gentel Bea
-Numune Boyutu: 8 cm
çap ve 30 mm
- Yüksekliğe kadar
20cm’ye kadar wafer için
1 - 7 gün
-JEOL JSM-7001FTTLS LV SEM
-Oxford X-MAX 80
EDS, Oxford INCA
-Wave WDS, Oxford
Nordlys EBSD JEOL
-JSM-7001FTTLS LV
SEM
GK101
-Taramalı-Geçirimli
Elektron
-Mikrosoku
1-7 gün
STEM
GK102
Atış Artığı Analizi
ve Raporlanması
(1 set 5 GSR stub)
1-7 gün
-JEOL JSM-7001FTTLS LV SEM
-Oxford X-MAX 80
EDS
GK103
8 saat üzeri partikül
analizi (Sonuçların
Değerlendirilmesi hariç
1-7 gün
-JEOL JSM-7001FTTLS LV SEM
-Oxford X-MAX 80
EDS
GK104
Partikül Analizi Sonuçlarının
Değerlendirilmesi
1-7 gün
INCAFeature
400 TL/Numune
GK105
EBSD Sonuçlarının
Değerlendirilmesi
ve Raporlanması
1-7 gün
HKL5
400 TL/Numune
GK110
1 Set C, Au/Pd kaplama
(1 set en fazla numune
ve 8 cm2 alan)
1-7 gün
Sputter
100 TL/Set
200 TL/Saat
200 TL/saat
1000 TL/Saat
100 TL/Saat
KARADENİZ İLERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
13
MALZEME BİRİMİ LABORATUVARI
KODU
HİZMET ADI
HİZMET SÜRESİ
CİHAZ MARKA/
MODEL
FİYAT(TL)
MK100
Basma/Çekme/3 Nokta
Eğme/4 Nokta Eğme
100 kN Oda Sıcaklığı
1-5 gün
-INSTRON 5982
100KN
-FLOOR MODEL
UNIVERSAL TESTING SYSTEM
72 TL/Numune
MK110
Toz örnek/ince film/
texture/
Stress kırınım Deseni
Çekimi/transmission/
reflection 6 numune
değiştirici,1D dedektör, zero background
holder, 2-bounce monokromatör, Johansson- monokromatör
1-5 gün
RIGAKU SMART LAB
150 TL/Saat
MK111
Böbrek, Mesane ve Sa- 1-5 gün
fra taşı Kalitatif Analizi
RIGAKU SMART LAB 60 TL/Numune
MK112
Kalitatif Faz Analiz, ICDD PDF4+kütüphanesine göre
1-5 gün
PDXL+ICDD PDF-4+
100 TL/Numune
MK113
ICDD PDF4+kütüphanesinde yer
alan fazların Rietveld
kantitatif analizi
1-5 gün
PDXL+ICDD PDF-4+
150 TL/Numune
MK114
İnce film/Texture/
Stress Kırınım yorumlama ve sonuç raporu
1-5 gün
PDXL/GLOBAL
FİT/3D EXPLORE
400 TL/Numune
MK120
DSC (-90°C - 550°C)
1-5 gün
TA Q2000 DSC
100 TL/Saat
MK121
DMA (25°C - 600°C)
Single and dual cantilever/ 3-point bending/
Compression/ Shear/
Tension
1-5 gün
TA Q800 DMA
120 TL/Saat
MK122
DMA (-150°C 1-5 gün
600°C); Single and
dual cantilever/ 3-point
bending/ Compression/ Shear/ Tension
TA Q800 DMA
160 TL/Saat
MK123
TGA/DSC (25°C 1500°C) TG/DTG/
DSC/DTA
1-5 gün
TA Q600 SDT
100 TL/Saat
MK125
TGA+FTIR (25°C 1500°C) TG/DTG/
DSC/DTA/FTIR
1-5 gün
TA Q600
SDT+BRUKER TENSOR 27 FTIR
150 TL/Saat
MK130
Tek Kristal X Işını
Kırınımı Veri Toplama
1-5 gün
STOE IPDS II
600 TL/Saat
14
KARADENİZ İLERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
NOTLAR:
1. FİYATLARA KDV DÂHİL DEĞİLDİR. FİYATLAR ÜZERİNDEN ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VE (OKÜP) ORTA
KARADENİZ ÜNİVERSİTELER PLATFORMU MENSUPLARINA %50 İNDİRİM, DİĞER ÜNİVERSİTELER VE KAMU
KURUMLARINA %30 İNDİRİM UYGULANACAKTIR.
2. FİYATLAR YALNIZ CİHAZ KULLANIM ÜCRETİ OLUP, CİHAZ KULLANIMINDA GEREKLİ OLAN SARF MALZEMELER
ARAŞTIRICIYA AİTTİR.
3. KARADENİZ İLERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ FİYATLARI DEĞİŞTİRME HAKKINI SAKLI
TUTAR.
4. HİZMETLER PROJE GEREKSİNİMİNE GÖRE TEK TEK VEYA PAKET HİZMET ÜCRETİ ÖDENEREK KULLANILABİLİR.
ŞUBE: SAMSUN ŞUBESİ
HESAP NO: 1479
IBAN NO: TR 880001001479097123955146
Banka Dekontunda;
- Firma / Kurum Adı
- Numunenin Adı,
- Numunenin Kodu,
- Açık Adres
açıklamalar kısmına yazılmalıdır.
KARADENİZ İLERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
15
16
KARADENİZ İLERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
KARADENİZ İLERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
17

Benzer belgeler

2014 faaliyet raporu - Kitam

2014 faaliyet raporu - Kitam ve Maymer biriminden oluşmuş, daha sonra İmmunoloji birimi Merkez Birimine eklenmiştir. Kendine ait yönergesine göre kurulan Merkezin 5 kişilik Yönetim Kurulu bulunmaktadır. Projenin amacı, ünivers...

Detaylı