Eksamensarkiv

Transkript

Eksamensarkiv
Eksamen
20.05.2014
FSP5903/PSP5568 Tyrkisk nivå II
Elevar og privatistar / Elever og privatister
Tema: Familie – Aile
http://eksamensarkiv.net/
http://eksamensarkiv.net/
Oppgåve 1
Matpakke eller varm mat i skolekantina?
Skriv 4–6 setningar om kva du meiner om det. Skriv på tyrkisk.
Kjelde: “I skolen”, utgåve nr. 6
Oppgåve 2
Les teksten ” TAHTA ÇANAKLAR” under, og svar på desse spørsmåla på norsk:
1. Kvifor klarer ikkje Ali å vere sur på bestefaren sin?
2. Kvar var det mor og far flytta bestefar?
3. a) Kva var den nye tallerkenen og bestikket til bestefar laga av?
b) Kvifor kjøpte pappa akkurat desse?
4. Korleis viser Ali misnøyen sin overfor far sin og mor si?
5. Kva trur du forfattaren av teksten vil seie oss med denne historia?
TAHTA ÇANAKLAR
Süleyman Dede iyice yaşlanmıştı. Gözleri görmüyor, kulakları iyi işitmiyordu. Yemeğini bile doğru
dürüst yiyemiyordu. Üstüne başına döküyor, sofrayı kirletiyordu.
Bu yüzden gelini de oğlu da ona kızıyorlar, iyi
davranmıyorlardı. Evde onu tek seven, küçük torunu Ali
idi. Ali dedesine acıyor, babasıyla anasının davranışlarına
çok kızıyordu.
Bir akşam yemek yiyeceklerdi. Dede, ekmeğe uzanayım
derken, kolu tabağına takıldı ve tabağını yere düşürdü.
Örtüler kirlendi. Tabak kırıldı. Gelini kızdı, bağırdı.
Süleyman Dede, odasına çekildi. Karnı çok açtı ama
yiyecek hali kalmamıştı. Ağlıyordu... Allah’a yalvarmaya
Eksamen PSP5903/FSP5568 Tyrkisk nivå II
http://eksamensarkiv.net/
Side 3 av 10
başladı.
“Allah’ım canımı alda kurtulayım, oğluma ve gelinime daha fazla yük olmak istemiyorum”
Ertesi gün Ali’nin babası eve elinde tahta çanak ve kaşıklarla geldi. Süleyman dedeyi evin
bahçesindeki kulübeye taşıdılar. Artık burada kalacak yemeklerini de burada bu tahta çanak ve
kaşıklarla yiyecekti.
Ali buna çok üzüldü. “Neden böyle yapıyorlardı” sanki? Bir gün gelecek, onlar da yaşlanacaklardı.
Onların da eli ayağı tutmaz olacaktı. Bunu annesine, babasına nasıl anlatmalıydı?
Yağmurlu bir gündü. Ali’nin annesi babası evdeydi. İşe gitmemişlerdi. Ali, birkaç tahta parçası
getirdi. Bir bıçakla onları kesmeye, oymaya başladı. Bir yandan da annesine, babasına bakıyordu.
Annesi ve babası merak ettiler. Ali bu tahtalarla ne yapıyordu? Annesi Ali’ye sordu:
“Bu tahtalarla ne yapıyorsun Ali?”
“Tahta çanaklar yapıyorum.”
“Tahta çanakları ne yapacaksın?”
“Sizin için!”
“Bizim için mi?”
“Tabi sizin için. Yaşlandığınızda yemeklerinizi bunlara koyacağım.Dedeme öyle yapmıyor
musunuz?”
İkisinin de yüzü kıpkırmızı oldu, söyleyecek tek kelime bulamadılar. Yaptıklarından pişman oldular.
Süleyman dedenin yanına varıp ondan özür dilediler.
O günden sonra yemeklerini birlikte yediler. Dedeye karşı çok iyi davrandılar. Onu kırmamaya,
üzmemeye çalıştılar. Buna en çok sevinen de küçük Ali oldu.
Yazan:Edmund Morris
Uyarlayan: Cevat Dizdar
(Redigert for Utdanningsdirektoratet, 2014)
Oppgåve 3
Fru Esma og herr Orhan skal dra på ferie og søkjer derfor etter ein ungdom som kan passe på
hunden deira medan dei er borte.
Skriv ein jobbsøknad eller eit brev til fru Esma og herr Orhan der du fortel om deg sjølv og kvifor
akkurat du passar til denne jobben. Skriv på tyrkisk.
Du kan bruke desse opplysningane om deg sjølv i søknaden eller brevet:
Du er kvalifisert til oppgåva fordi du hadde ein liknande jobb for eit år sidan. Du har gode
referansar frå denne jobben og andre jobbar. Du er glad i hundar, og du veit korleis ein skal
stelle dei. Du har gått på kurs i hundeoppdraging, du liker å gå tur med hundar og har kunnskap
om hundemat.
Eksamen PSP5903/FSP5568 Tyrkisk nivå II
http://eksamensarkiv.net/
Side 4 av 10
Oppgåve 4
Vel éi av dei 3 oppgåvene under, og skriv ein samanhengande, lang tekst. Skriv på tyrkisk.
1. Mange vaksne reagerer på at ungdom bruker iPhone/mobiltelefon for mykje. Skriv eit avisinnlegg
der du fortel korleis ungdom i ditt miljø bruker iPhone/mobiltelfon, og kva du meiner om
den auka mobilbruken blant ungdom.
Overskrift/Başlık: GENÇLİK VE AKILLI TELEFON
2. Skriv eit lesarinnlegg/blogginnlegg om ei sak som verkeleg opprører deg, eller om noko som
verkeleg gleder deg.
Teksten din kan for eksempel handle om eit av desse temaa:
lengre feriar! ... aldri stresse! ... fleire gymtimar! ... gratis køyreopplæring for ungdom! ... forby
reklame! ... bort med motepresset! ... slutt å baksnakke! ... nei til mobbing! ... arbeidsfordeling
heime!
Overskrift/Başlık: Vel ei passande overskrift sjølv.
3. Korleis var det å vere ung før?
Skriv ein artikkel om korleis det var for foreldra dine å vere unge.
Overskrift/Başlık: Vel ei passande overskrift sjølv.
Eksamen PSP5903/FSP5568 Tyrkisk nivå II
http://eksamensarkiv.net/
Side 5 av 10
http://eksamensarkiv.net/
Oppgave 1
Matpakke eller varm mat i skolekantinen?
Skriv 4–6 setninger om hva du mener om det. Skriv på tyrkisk.
Kilde: “I skolen”, utgave nr. 6
Oppgave 2
Les teksten ” TAHTA ÇANAKLAR” under, og svar på disse spørsmålene på norsk:
1. Hvorfor klarer ikke Ali å være sur på bestefaren sin?
2. Hvor var det mor og far flyttet bestefar?
3. a) Hva var bestefars nye tallerken og bestikk laget av?
b) Hvorfor kjøpte pappa akkurat disse?
4. Hvordan viser Ali sin misnøye overfor faren og moren sin?
5. Hva tror du forfatteren av teksten vil si oss med denne historien?
TAHTA ÇANAKLAR
Süleyman Dede iyice yaşlanmıştı. Gözleri görmüyor, kulakları iyi işitmiyordu. Yemeğini bile doğru
dürüst yiyemiyordu. Üstüne başına döküyor, sofrayı kirletiyordu.
Bu yüzden gelini de oğlu da ona kızıyorlar, iyi
davranmıyorlardı. Evde onu tek seven, küçük torunu Ali
idi. Ali dedesine acıyor, babasıyla anasının davranışlarına
çok kızıyordu.
Bir akşam yemek yiyeceklerdi. Dede, ekmeğe uzanayım
derken, kolu tabağına takıldı ve tabağını yere düşürdü.
Örtüler kirlendi. Tabak kırıldı. Gelini kızdı, bağırdı.
Süleyman Dede, odasına çekildi. Karnı çok açtı ama
yiyecek hali kalmamıştı. Ağlıyordu... Allah’a yalvarmaya
Eksamen PSP5903/FSP5568 Tyrkisk nivå II
http://eksamensarkiv.net/
Side 7 av 10
başladı.
“Allah’ım canımı alda kurtulayım, oğluma ve gelinime daha fazla yük olmak istemiyorum”
Ertesi gün Ali’nin babası eve elinde tahta çanak ve kaşıklarla geldi. Süleyman dedeyi evin
bahçesindeki kulübeye taşıdılar. Artık burada kalacak yemeklerini de burada bu tahta çanak ve
kaşıklarla yiyecekti.
Ali buna çok üzüldü. “Neden böyle yapıyorlardı” sanki? Bir gün gelecek, onlar da yaşlanacaklardı.
Onların da eli ayağı tutmaz olacaktı. Bunu annesine, babasına nasıl anlatmalıydı?
Yağmurlu bir gündü. Ali’nin annesi babası evdeydi. İşe gitmemişlerdi. Ali, birkaç tahta parçası
getirdi. Bir bıçakla onları kesmeye, oymaya başladı. Bir yandan da annesine, babasına bakıyordu.
Annesi ve babası merak ettiler. Ali bu tahtalarla ne yapıyordu? Annesi Ali’ye sordu:
“Bu tahtalarla ne yapıyorsun Ali?”
“Tahta çanaklar yapıyorum.”
“Tahta çanakları ne yapacaksın?”
“Sizin için!”
“Bizim için mi?”
“Tabi sizin için. Yaşlandığınızda yemeklerinizi bunlara koyacağım.Dedeme öyle yapmıyor
musunuz?”
İkisinin de yüzü kıpkırmızı oldu, söyleyecek tek kelime bulamadılar. Yaptıklarından pişman oldular.
Süleyman dedenin yanına varıp ondan özür dilediler.
O günden sonra yemeklerini birlikte yediler. Dedeye karşı çok iyi davrandılar. Onu kırmamaya,
üzmemeye çalıştılar. Buna en çok sevinen de küçük Ali oldu.
Yazan:Edmund Morris
Uyarlayan: Cevat Dizdar
(Redigert for Utdanningsdirektoratet, 2014)
Oppgave 3
Fru Esma og herr Orhan skal dra på ferie og søker derfor etter en ungdom som kan passe på
hunden deres mens de er borte.
Skriv en jobbsøknad eller et brev til fru Esma og herr Orhan der du forteller om deg selv og hvorfor
akkurat du passer til denne jobben. Skriv på tyrkisk.
Du kan bruke disse opplysningene om deg selv i søknaden eller brevet :
Du er kvalifisert til oppgaven fordi du hadde en lignende jobb for et år siden. Du har gode
referanser fra denne jobben og andre jobber. Du er glad i hunder, og du vet hvordan man skal
stelle dem. Du har gått på kurs i hundeoppdragelse, du liker å gå tur med hunder og har
kunnskap om hundemat.
Eksamen PSP5903/FSP5568 Tyrkisk nivå II
http://eksamensarkiv.net/
Side 8 av 10
Oppgave 4
Velg én av de 3 oppgavene nedenfor, og skriv en sammenhengende, lang tekst. Skriv på tyrkisk.
1. Mange voksne reagerer på at ungdom bruker iPhone/mobiltelefon for mye. Skriv et avisinnlegg
der du forteller hvordan ungdom i ditt miljø bruker iPhone/mobiltelfon, og hva du mener om
den økte mobilbruken blant ungdom.
Overskrift/Başlık: GENÇLİK VE AKILLI TELEFON
2. Skriv et leserinnlegg/blogginnlegg om en sak som virkelig opprører deg, eller om noe som
virkelig gleder deg.
Teksten din kan for eksempel handle om et av disse temaene:
lengre ferier! ... aldri stresse! ... flere gymtimer! ... gratis kjøreopplæring for ungdom! ... forby
reklame! ... bort med motepresset! ... slutt å baksnakke! ... nei til mobbing! ... arbeidsfordeling
hjemme!
Overskrift/Başlık: Velg en passende overskrift selv.
3. Hvordan var det å være ung før?
Skriv en artikkel om hvordan det var for foreldrene dine å være unge.
Overskrift/Başlık: Velg en passende overskrift selv.
Eksamen PSP5903/FSP5568 Tyrkisk nivå II
http://eksamensarkiv.net/
Side 9 av 10
Schweigaards gate 15
Postboks 9359 Grønland
0135 OSLO
Telefon 23 30 12 00
utdanningsdirektoratet.no
http://eksamensarkiv.net/

Benzer belgeler

Document 259912

Document 259912 Redigert for Utdanningsdirektoratet 2015

Detaylı

Høst 2014

Høst 2014 skal du blant anna nemne kvifor du er glad i henne/han, trekkje fram nokre positive eigenskapar personen har, og nokre gode minne frå tida de har hatt saman. Overskrift/Başlık: Lag ein passande tit...

Detaylı