istek bilge kağan anaokulu 2016-2017 veli el kitabı

Transkript

istek bilge kağan anaokulu 2016-2017 veli el kitabı
İSTEK BİLGE KAĞAN ANAOKULU
2016-2017
VELİ EL KİTABI
1
İÇİNDEKİLER
Sayfa No
Sunuş
……………………………………………………………………….3
Velilerimize Önemli Duyurularımız
……………………………………………………………………….4
İSTEK Bilge Kağan Anaokulu Kadrosu …..……………………………………………………………..5
1. Okulun Temelleri
.……………………………………………………………………….6
Misyonumuz
.…………………………………………………………………….. 6
Organizasyon Yapısı
.……………………………………………………………………….6
Kayıt
……………………………………………………………………………………………….. 6
Kayıt Yenileme
……………………………………………………………………………………………….. 7
2. Akademik Program …….…………………………………………………………………………………………..8
1 Eğitim Programları …………………………………………………………………………………………………8
2. Uluslar arası Bakalorya- ilk yıllar programı …….……………………………………………………..8
2.1 IB PYP öğrenen profili …………………………………………………………………………………….9
2.2 Disiplinler üstü temalar ……..…………………………………………………………………………….10
2.3 Kavramlar
.……………………………………………………………………………………………….11
2.4 Disiplinler üstü Beceriler
.………………………………………………………………………11
2.5 Tutumlar
..………………………………………………………………………………………………14
2.6 Eylem …..………………………………………………………………………………………………………..15
3. Branş Etkinlikleri
.……………………………………………………………………………………………….15
1. Yabancı Dil Etkinlikleri……..…………………………………………………………………………………….15
2. Sanat
.……………………………………………………………………………………………………………16
2.1 Müzik ….…………………………………………………………………………………………………………16
2.2 Görsel Sanatlar ………………………………………………………………………………………………..16
2.3 Dans ..…………………………………………………………………………………………………………..17
2.4 Drama …..………………………………………………………………………………………………………..17
4. Kişisel Toplumsal Eğitim ve Beden Eğitimi …………………………………………………..…….. 17
1. Rehberlik …..………………………………………………………………………………………………………..17
2. Beden Eğitimi…………………………………………………………………………………………………………18
3. Bilişim Teknolojileri
..………………………………………………………………………………….18
4. Satranç
…………………………………………………………………………………………………………….18
5. Yüzme
.……………………………………………………………………………………………………………19
6. Geziler
.……………………………………………………………………………………………………………19
7. Kütüphane ……..……………………………………………………………………………………………………..19
5. Ölçme ve Değerlendirme ..………………………………………………………………………………….19
6. Davranış Politikası ….…………………………………………………………………………………………….20
7. Takvim ve Çizelgeler
……………………………………………………………………………………21
8. İletişim
.…………………………………………………………………………………………………………..21
9. Günlük Rutinler
..……………………………………………………………………………………………..23
10. Sağlık
.…………………………………………………………………………………………………………..24
11. Servis
.…………………………………………………………………………………………………………..25
12. Okul Kıyafeti
……………………………………………………………………………………………….25
13. Öğrenci Güvenliği ……………………………………………………………………………………………….26
14. Okulda Para
..……………………………………………………………………………………………..26
15. Yemek
…………………………………………………………………………………………………………...26
16. Okul Aile Birliği
..……………………………………………………………………………………………..26
17. Önemli Telefonlar ve İletişim Bilgileri
..………………………………………………………..27
2
SUNUŞ
Değerli Velilerimiz,
Dün olduğu gibi bugün de insanlığın gelişimini sağlayan en önemli etkenlerden biri eğitimdir.
Bilgi ve öğrenme iyiliğin, doğruluğun ve güzelliğin toplumsal değerini ifade eder. Öğrenme ve
öğretmenin değerini artıran şey ise paylaşmaktır. Paylaşılan bilginin engin bir deniz olup
tekrar bize döneceği düşünüldüğünde biz bireyler her bilgiyi paylaşmalı, eteklerimizde kalmış
ufak bilgi kırıntılarını bile insanlığın yararına kullanmaktan kaçınmamalıyız.
Bir çiçeği sularken ona hayat veririz ve bunun yanında yeni hayatlar yaratırız. Minik bir yüreği
hayata hazırlamak da buna benzer. O hayata ne kadar güzel hazırlanırsa ve sarılırsa geride
yaşamaya değer iyi bir gelecek bırakır. Hayat bize sunulan en güzel armağandır. Her nefes
alışımızda ve verişimizdeki kısacık anı mutluluğa çevirmek gerekir. Bu mutluluğun temelinde
iyi bir eğitim ve güzel bir gelecek saklıdır. Biz öğretmenler geleceğin mimarları olarak küçük
fidanları eğitmekten onlara şekil vermekten çekinmedik, çekinmeyeceğiz de.
Eğitimde bir üst düzeyi ve bilgi zenginliğine ancak okul çağında ulaşılır. Okullarda kazandırılan
eğitim
becerileri
öğrencilerin
vizyonunu
genişletmekte
onlara
her
konuda
yol
göstermektedir. Bizler de İSTEK ailesi olarak bilinçli eğitim konusunda üzerimize düşen görevi
en iyi şekilde başardığımızı düşünüyoruz. Bunu başarmamızda bize değerli katkılar sağlayan
siz velilerimize, öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve tüm eğitim çalışanlarına teşekkür
ediyor ve beraber birçok başarıya imza atmak istiyoruz.
Sizler için hazırladığımız, Veli el kitabında okulumuz ve programlarımızla ilgili detaylı bilgi
bulacağınızı umuyoruz. Bunun dışında başka sorularınız olursa bana, müdürlerimize ve
müdür yardımcılarımıza her zaman ulaşabilirsiniz. Size yardımcı olmak için her zaman hazırız.
Aydın KARABAŞ
İSTEK Özel Bilge Kağan Okulları
Kampüs Müdürü
3
VELİLERİMİZE ÖNEMLİ DUYURULARIMIZ
 Öğrencilerimizin en geç 08:30’da okulda olmaları gerekmektedir. Okula çocuklarını
kendi imkanları ile getiren velilerimizin bu konuda hassasiyet göstermeleri önemle
rica olunur.
 Okulumuza girişte öğrencilerimiz öğretmenleri tarafından lobide karşılanmakta ve
gün sonunda velilerine teslim edilmek üzere yine öğretmenlerimizin eşliğinde okul
lobisine getirilmektedir. Bu nedenle velilerimizin okul saatleri içinde öğretim yapılan
alanlarda dolaşmaması gerekmektedir.
 Öğrencilerimiz hakkında bilgi alma amaçlı görüşmelerin mutlaka veli görüşme
saatlerinde yapılması önemlidir.
 Bazı öğrencilerin yiyecek alerjisi olduğu için, velilerin öğrencilere dışarıdan yiyecek ve
içecek getirmesine izin verilmez.
 İSTEK Bilge Kağan Okulları sigara içmenin yasak olduğu bir kampüstür.
 Okul tarafından gönderilen ve geri dönüt beklenen mektupların imzalanarak mutlaka
mektupta belirtilen zamanda okula ulaştırılması gerekmektedir.
 Okul çıkış saatinden sonra kampüs alanının güvenli biçimde boşaltılması bizler için
önem taşımaktadır. Bu nedenle kampüsün en geç 16:00’da boşaltılması
gerekmektedir.
Desteğiniz ve işbirliğiniz için teşekkür ederiz.
4
İSTEK BİLGE KAĞAN ANAOKULU KADROSU
5
OKULUN TEMELLERİ
1. Misyonumuz
İSTEK Bilge Kağan Okulları;
 Farklı kültürlere karşı saygılı ve kültürel çeşitliliğin değerini bilen,
 Yerel ve küresel konulara karşı duyarlı,
 Yaşam boyu öğrenmeyi amaç edinirken kendi öğrenmelerinin ve davranışlarının
sorumluluğunu alan,
 Her bireyin farklı ve eşsiz olduğunu savunan,
 Düşünce ve eylem özgürlüğüne değer veren,
 Atatürk ilke ve inkılaplarının savunucusu
Dünya vatandaşları yetiştirmeyi amaçlar.
2. Organizasyon Yapısı
Bedrettin Dalan
İSTEK Vakfı Kurucu Başkanı
Altay Burak Dalan
İSTEK İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
Barış Dalan
İSTEK İstanbul Eğitim ve Kültür Yönetim Kurulu Başkanı
Ali İhsan Özyazgan
İSTEK İstanbul Eğitim ve Kültür Genel Müdürü
Aydın Karabaş
İSTEK Bilge Kağan Okulları Kampüs, Lise, Ortaokul Müdürü
Reyhan Sarıtaş
İSTEK Bilge Kağan Okulları Anaokulu Müdürü
Bakiye Nergiz
İSTEK Bilge Kağan Okulları Anaokulu Müdür Yardımcısı
Ebru Hezen
İSTEK Bilge Kağan Okulları PYP Koordinatörü
3. Kayıt
İSTEK Bilge Kağan Anaokulu 3, 4 ve 5 yaş sınıflarına kayıt kabulü, her yıl açıklanan
kontenjanlar dâhilinde; başvuru sırası takip edilerek yapılmaktadır. Velinin okula kesin kayıt
yaptırmaya ilişkin kararının ardından öğrenci ile Rehberlik birimi tarafından görüşme yapılır.
Görüşmenin sonucuna göre öğrencinin okula kesin kaydı gerçekleştirilir.
6
Kesin kayıt işlemi için gerekli belgeler;
 Öğrenci-Anne-Baba Nüfus Cüzdan Fotokopileri
 Öğrencinin Aşı Karnesinin Fotokopisi
 Öğrencinin 6 Adet Vesikalık Fotoğrafı
Kesin kayıt sırasında yapılması gereken muhasebe işlemleri ;
Okul kaydı ile ilgili iki şekilde ödemeler gerçekleştirilmektedir.
1. Banka Aracılığıyla taksitli veya peşin
2. Kredi Kartı ile taksitli veya peşin
Kesin kayıt işlemi sırasında okul ücretinin %10’u peşinat olarak muhasebe birimine kredi kartı
ya da banka yoluyla ödenir. Okul ücretinin kalan kısmı ise bankaya ya da kredi kartına
taksitlendirilerek
kayıt
işlemi
tamamlanır.
Sadece
peşinat
alınarak
kayıt
işlemi
gerçekleştirilemez.
Meslek ve mezun indirimlerinden yararlanan velilerin durumlarını gösteren belgeleri(
Çalıştığı kurumdan yazı, mezun olduğu okuldan yazı) kayıt sırasında teslim etmeleri
gerekmektedir. İndirime dair belgenin getirilmemesi durumunda kayıt işlemi indirim
yapılmadan gerçekleştirilecektir.
Her yıl ikinci dönemde okulumuzun programlarının etraflıca anlatıldığı “Okul Tanıtımı Günü”
gerçekleştirilir.
Okul
Tanıtım
Günü’nde
okulumuz
hakkında
detaylı
bilgilendirme
yapılmaktadır. Ayrıca yıl içinde randevu alarak okul yöneticileriyle görüşme sağlayabilir,
okulumuz ile ilgili detaylı bilgi alabilirler.
4. Kayıt Yenileme
Okulumuzda bir üst sınıfa geçen öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri her yıl Mart ayının
ilk haftasında başlar, ayın sonuna kadar devam eder.
Kayıt yenileme işlemi okulumuzun muhasebe bölümünde mali ve idari kayıt yoluyla
gerçekleştirilir. Kayıt yenileme ile ilgili gerekli bilgiler ikinci dönem itibariyle velilerimize
ulaştırılır.
7
AKADEMİK PROGRAM
1. Eğitim Programları
Çocuğun sonraki yıllardaki gelişiminin temelleri, çocukluğun ilk yıllarından itibaren atılır.
Anaokulu küçük çocukların temel eğitime hazırlandıkları aşama olmanın yanı sıra yaşıtları ile
karşılaştıkları, sosyalleştikleri, güven ve bağlılık tutumlarını geliştirdikleri, öğrenmenin
eğlenceli yönlerini deneyimledikleri süreçleri içeren bir yerdir.
İSTEK Bilge Kağan Anaokulunda öğrenciler kendileri için hazırlanmış özenli ve güvenli bir
fiziksel ortamda yaparak, yaşayarak, keşfederek ve sorgulayarak öğrenme fırsatına erişirler.
Öğrenme ortamları çocukların zihinsel, bedensel, sosyal ve duygusal gelişimlerini
desteklemek için çok yönlü bir biçimde hazırlanır. Öğrenme işbirliği, yaratıcılık, merak,
empati, şevk, saygı, hoşgörü gibi tutumları deneyimleyecekleri ve geliştirecekleri süreçler
üzerine planlanır. Her öğrencinin bireysel hazırbulunuşluğu ve gelişim düzeyi temel alınarak
gelişimleri desteklenir.
Öğrenciler öğrenen topluluğunun değerli bir parçası kabul edilir ve bireysel, küçük ya da
büyük grup çalışmaları yoluyla sorgulama sürecine dahil edilmeleri sağlanır.
İSTEK Bilge Kağan Anaokulunda eğitim sadece sınıfın içinde yaşanan bir süreç olarak
görülmez, çocukların öğrendikleri ile gerçek yaşam arasında bağlantılar kurması, daha iyi bir
dünya yaratmanın yolları üzerinde düşünmeleri ve tüm Dünya için daha iyi neler
yapabileceklerine ilişkin kararlar alarak bu kararlarını eyleme dönüştürmelerini amaçlayan bir
sistem üzerine kurulmuştur.
2. Uluslararası Bakalorya - İlk Yıllar Programı (International Baccaleureate - Primary
Years Programme – IB PYP)
Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı (IB PYP), 3-12 yaş arasındaki çocuklar için
hazırlanmış bir müfredat çerçevesidir. Program araştırma ve sorgulamanın merkezde olduğu
bir felsefe üzerine kurulmuştur. Programın amacı ulusal ve uluslararası değerlere sahip, daha
iyi ve daha huzurlu bir dünya yaratmak isteyen bireyler yetiştirmektir. Okulumuz IB PYP
öğretim programını 2014-2015 öğretim yılında ilgilenen okul, 2015-2016 öğretim yılında ise
aday statüsünde uygulamaya başlamıştır. Okulumuzun adaylık süreci devam etmektedir. İlk
yıllar programı hakkında detaylı bilgiye ilgili linkten ulaşabilirsiniz. (http://www.ibo.org)
8
2.1.
IB PYP Öğrenen Profili
IB PYP’nin en önemli amaçlarından bir tanesi öğrencileri “IB Öğrenen Profili” özelliklerine
sahip bireyler dolayısıyla dünya vatandaşı olarak yetiştirmektir.
 Araştıran-sorgulayan:Sorgulama ve araştırma için beceriler geliştirerek merakımızı
besliyoruz. Bağımsız olarak ve diğerleriyle birlikte nasıl öğreneceğimizi biliyoruz.
Şevkle öğreniyor ve yaşam boyu öğrenme sevgimizi sürdürüyoruz.
 Düşünen:Karmaşık problemleri analiz etmek ve bunlarla ilgili sorumluluk sahibi
eylemlerde bulunmak için eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini kullanıyoruz.
Gerekçeli, etik kararlar almada inisiyatif kullanıyoruz.
 İletişim kuran:Kendimizi birden fazla dilde ve pek çok şekilde güvenle ve yaratıcı
şekilde ifade ediyoruz. Diğer bireylerin ve grupların bakış açılarını dikkatle dinleyerek
etkili şekilde iş birliği yapıyoruz.
 Riski göze alan:Belirsizliğe ihtiyat ve kararlılıkla yaklaşıyoruz; yeni fikirler ve yenilikçi
stratejiler keşfetmek için bağımsız ve ortaklaşa çalışıyoruz. Zorluklar ve değişim
karşısında becerikliyiz ve esneğiz.
 Bilgili:Farklı disiplinler arasında bilgiyi keşfederek kavramsal anlayış geliştiriyor ve
kullanıyoruz. Yerel ve küresel öneme sahip sorunlar ve fikirlerle ilgileniyoruz.
 İlkeli:Güçlü bir hakkaniyet ve adalet anlayışıyla ve tüm insanların haysiyetine ve
haklarına saygı duyarak doğruluk ve dürüstlükle hareket ediyoruz. Eylemlerimiz ve
bunların sonuçları için sorumluluk alıyoruz.
 Duyarlı:Empati kuruyor, şefkat gösteriyor ve saygı duyuyoruz. Hizmet sorumluluğuna
sahibiz ve insanların hayatında ve çevremizdeki dünya üzerinde olumlu bir fark
yaratmak üzere hareket ediyoruz.
 Açık görüşlü:Kendi kültürlerimiz ve kişisel geçmişlerimizin yanı sıra, diğerlerinin
değerlerine ve geleneklerine de son derece önem veriyoruz. Farklı bakış açıları arıyor
ve onları değerlendiriyoruz ve deneyimlerimizle büyümek istiyoruz.
 Dengeli:Kendimizin ve başkalarının esenliğini sağlamak için yaşamımızın farklı yönleri
(entelektüel, fiziksel ve duygusal) arasında denge kurmanın önemini anlıyoruz. Diğer
insanlarla ve yaşadığımız dünyayla olan dayanışmamızın farkındayız.
9
 Dönüşümlü düşünen: Dünyayı, kendi fikirlerimizi ve deneyimlerimizi düşünceli
şekilde dikkate alıyoruz. Öğrenmemizi ve kişisel gelişimimizi desteklemek amacıyla
güçlü ve güçsüz yanlarımızı anlamak için çaba sarf ediyoruz.
İlk Yıllar Programı bilgi, kavramlar, beceriler, tutumlar ve eylemler olmak üzere beş temel
element üzerine yapılandırılır.
2.2.
Disiplinlerüstü Temalar
Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı İlk Yıllar Programı’nın altı temel teması altında işlenir.
 Kim olduğumuz: Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel,
fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri, arkadaşları, toplulukları ve kültürleri
içeren insan ilişkileri, haklar ve sorumluluklar, insan olmanın anlamı.
 Bulunduğumuz yer ve zaman: Yer ve zaman hakkında sorgulama; kişisel tarihimiz,
evler ve seyahatler, insanlığın keşifleri, icatları ve göçleri, yerel ve küresel bakış
açısından bireyler ve uygarlıklar arasındaki ilişkiler ve bunların birbirleriyle
bağlantıları.
 Kendimizi ifade etme yollarımız: Düşünceleri, duyguları, doğayı, kültürü, inançları,
değerleri keşfetme ve ifade etme yollarını sorgulama, yaratıcılığımız hakkında
düşünme, yaratıcılığımızı geliştirme ve yaratıcılığımızdan zevk duyma yolları, estetik
olanı takdir etmemiz.
 Dünyanın işleyişi: Doğa ve kanunları hakkında sorgulama ; (fiziksel ve biyolojik) doğa
ile insan toplumları arasındaki etkileşim, insanların bilim ilkelerinden anladıklarını
nasıl kullandıkları, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin toplum ve çevre üzerindeki
etkisi.
 Kendimizi düzenleme biçimimiz: İnsan yapısı sistemler ile toplulukların birbirleriyle
olan bağlantıları hakkında sorgulama; örgütlerin yapısı ve işlevi, toplumun karar
alması, ekonomik etkinlikler ve bunların insanlık, çevre üzerindeki etkisi.
 Gezegeni paylaşma: Başka insanlarla ve diğer canlılarla sınırlı kaynakları paylaşma
mücadelesinde haklar ve sorumluluklar hakkında sorgulama; toplumlar ve toplumlar
arasındaki ve içindeki ilişkiler, eşit fırsatlara erişmek, barış ve çatışmaların çözümü.
10
Bütün bu tema başlıkları altında sorgulama üniteleri hazırlanır ve öğrencilerin birer dünya
vatandaşı olabilmeleri gerekli alanlar hakkında bilgi sahibi olabilmeleri için çalışılır.
Öğrenciler, her biri belirli bir disiplinler üstü temaya ilişkin ana fikri ele alan, sorgulama
üniteleri bağlamında küresel önem taşıyan bu konuları araştırır, sorgular ve öğrenirler.
2.3.
Kavramlar
İlk Yıllar Programında tanımlanan kavramlar program için bir çerçeve sağlar ve öğrencilerin
sorgulamalarının derinleştirilmesine önemli rol oynar. Bu kavramlar disiplinler üstü temalar
ve sorgulama üniteleri çerçevesinde geniş bir şekilde ele alınır. Bu kavramlar şunlardır:
Şekil
İşlev
Sebep-sonuç
Değişim
Bağlantı
Bakış açısı
Sorumluluk
Dönüşümlü düşünme
2.4.
Disiplinler üstü Beceriler
Disiplinler üstü temalar çerçevesinde planlanan sorgulama üniteleri yoluyla öğrenenlerin biri
dizi beceriyi geliştirmeleri amaçlanır.
Düşünme Becerileri
Bilgi Edinme: Belirli bilgiler, düşünceler, sözcükler edinmek, benzer biçimde hatırlamak. .
Kavrama Öğrenilen malzemenin anlamını yakalamak, öğrenileni iletmek ve yorumlamak.
Uygulama: Daha önce edinilen bilgiyi pratik anlamda ya da yeni biçimlerde kullanmak.
Analiz: Bilgiyi ve düşünceyi ayırmak, bileşenlerine ayırmak, aradaki ilişkileri görmek,
benzersiz özellikleri bulmak.
Sentez: Bir bütün yaratmak üzere parçaları birleştirmek, yaratmak, tasarlamak, geliştirmek
11
ve yenilik çıkarmak.
Değerlendirme: Seçilen ölçütlere – standartlara ve koşullara – dayanarak yargılarda
bulunmak, kararlar vermek.
Diyalektik düşünce: Aynı anda iki ya da daha fazla bakış açısını düşünmek, bu bakış açılarını
anlamak, başkasının/başkalarının bilgilerine dayalı olan her bir bakış açısı hakkında bir sav
oluşturabilmek, başka insanların kendi bakış açılarının olabileceğini fark etmek.
Üstbiliş: Kişinin kendisinin ve başkalarının düşünme süreçlerini çözümlemek, birinin nasıl
düşündüğüne ve nasıl öğrendiğine kafa yormak.
İletişim becerileri
Dinleme: Yönergeleri dinlemek, başkalarını dinlemek, verilen bilgiyi dinlemek.
Konuşma: Anlaşılır konuşmak, küçük ve büyük topluluklara sözlü bildirimde bulunmak,
fikirleri açık ve mantıklı biçimde ifade etmek, görüşleri dile getirmek.
Okuma: Bilgi edinmek ve zevk için çeşitli bilgi kaynaklarını okumak, okunanı kavramak,
çıkarımda bulunmak ve sonuca varmak.
Yazma: Bilgileri ve gözlemleri kaydetmek, not almak ve açımlamak, özet çıkarmak, rapor
yazmak, günlük ya da kayıt tutmak.
Görme: Görsel malzemeleri ve multimedyayı (çoklu ortamı) yorumlamak ve analiz etmek,
imgelerin ve dilin düşünceleri, değerleri ve inançları ifade etme yollarını anlamak, kişisel
tecrübeler hakkında bilgiye dayalı seçimlerde bulunmak.
Sunma: Çeşitli amaçlar ve seyirciler için görsel malzemeler ve multimedya (çoklu ortam)
hazırlamak, çeşitli görsel iletişim araçları yoluyla bilgi ve düşünce iletmek, etkili sunum ve
gösterim için uygun teknolojiyi kullanmak.
Sözel olmayan iletişim: Görsel ve kinestetik iletişimin anlamını kavramak, işaretleri görmek
ve işaretler yaratmak, simgeleri yorumlamak ve kullanmak.
Sosyal Beceriler
Sorumluluğu kabul etme: Görevleri gerektiği gibi üstlenmek ve tamamlamak, sorumluluğun
bir bölümünü üstlenmeye istekli olmak.
Başkalarına saygı duyma: Başkalarını dikkatle dinlemek, eşitliğe ve adalete dayalı kararlar
almak, başkalarının inançlarının, bakış açılarının, dinlerinin ve düşüncelerinin farklı
olabileceğini kabul etmek, başkalarını kırmadan kendi görüşünü dile getirmek.
12
İşbirliği yapma: Topluluk içinde işbirliği yaparak çalışmak, başkalarına saygılı olmak,
malzemeleri paylaşmak, sırasını beklemek.
Çatışmaları çözme: Başkalarını dikkatle dinlemek, uzlaşmak, durumlara mantıklı tepkiler
vermek, sorumluluğu uygun biçimde kabul etmek, adil olmak.
Grup halinde karar alma: Başkalarını dinlemek, fikirleri tartışmak, soru sormak, fikir birliğine
ulaşmaya çalışmak ve fikir birliğine ulaşmak.
Grup içinde çeşitli görevler üstlenme: Belirli bir durumda hangi davranışın uygun olduğunu
anlamak ve bu doğrultuda hareket etmek, bazı durumlarda lider bazılarında takip eden
olmak.
Araştırma becerileri
Soruları oluşturma: Birinin öğrenmesi gereken ya da öğrenmek istediği şeyi belirlemek ve
araştırılabilecek, düşünmeye zorlayan ve alakalı sorular sormak.
Gözlem yapma: Konuyla ilgili ayrıntıları yakalamak için bütün duyuları kullanmak.
Planlama Hareket tarzı geliştirmek, ana hatları yazmak, gerekli bilgileri bulmak için yollar
geliştirmek.
Veri toplama: Haritalar, anketler, doğrudan gözlemler, kitaplar, filmler, insanlar, müzeler,
bilgi ve iletişim teknolojileri gibi çeşitli birincil ve ikincil kaynaklardan bilgi edinmek.
Verileri kaydetme: Çizerek, not tutarak, tablolar yaparak, çetele tutarak, rapor yazarak
gözlemleri betimlemek ve kaydetmek.
Verileri düzenleme: Bilgileri sıralamak ve sınıflandırmak, betimlemeler, tablolar, zaman
çizelgeleri, grafikler ve şemalar gibi anlaşılır formlar kullanarak düzenlemek.
Verileri yorumlama: Düzenli verilerden çıkan ilişkilerden ve örüntülerden sonuçlar çıkarmak.
Araştırma bulgularını sunma: Öğrenilenleri etkin biçimde iletmek, uygun araçları seçmek.
Özyönetim becerileri
Büyük kas becerileri: Büyük kas gruplarının kullanıldığı ve güç etmeninin gerektiği becerileri
göstermek.
Küçük kas becerileri: İnce kas sistemlerinin duyarlılıkla kullanılması gereken becerileri
göstermek.
Yer bilinci: Birine göre nesnelerin konumu ya da nesnelerin birbirine göre konumu hakkında
duyarlılık göstermek.
13
Organizasyon: Etkinlikleri etkin biçimde planlamak ve yürütmek.
Zaman yönetimi: Zamanı etkin ve uygun biçimde kullanmak.
Güvenlik: Kendisini ve başkalarını tehlikeye ya da riske atmaktan kaçınan davranışlarda
bulunmak.
Sağlıklı yaşam biçimi: Beslenme, dinlenme, rahatlama ve egzersizde dengeyi sağlamak için
bilinçli seçimlerde bulunmak, uygun hijyeni ve bakımı uygulama.
Davranışkuralları: Uygun kuralları ya da insan topluluklarının işleyiş yöntemlerini bilmek ve
uygulamak.
Bilinçli seçimler: Gerçeğe ya da görüşe dayalı uygun bir hareketi ya da davranışı seçmek.
2.5. Tutumlar
Disiplinler üstü temalar çerçevesinde planlanan sorgulama üniteleri yoluyla öğrenenlerin biri
dizi tutumu geliştirmeleri amaçlanır.
Değer bilme: Dünyanın ve insanların güzelliğini ve mucizesini takdir etmek.
Bağlılık: Kendini öğrenimine adamak, gayretli olmak, öz disiplin ve sorumluluk sahibi olmak.
Güven: Öğrenenler olarak yetenekleri hakkında kendine güvenmek, risk alabilme cesaretine
sahip olmak, öğrendiklerini uygulayabilmek, uygun kararlar almak ve seçimlerde bulunmak.
İşbirliği: İşbirliğinde bulunmak, ortak çalışmak, durumun gereklerine göre önderlik etmek ya
da izlemek.
Yaratıcılık: Düşünmelerinde, problemlere ve ikilemlere yaklaşımlarında yaratıcı olma, hayal
gücünü kullanma.
Merak: Öğrenmenin doğası, dünya, insanlar ve kültürler hakkında meraklı olmak.
Kendini başkalarının yerine koyabilme: Başkalarının düşüncelerini ve duygularını
anlayabilmek için kendini onların yerine koymak, başkalarının bakış açıları hakkında açık
görüşlü ve düşünceli olmak.
Şevk: Öğrenmekten zevk duymak, öğrenme sürecinde isteyerek çaba göstermek.
Bağımsız davranma: Bağımsız düşünmek ve hareket etmek, gerekçeli savlara dayanarak
kendi kararlarını vermek, kararlarını savunabilmek.
Doğruluk: Dürüst olmak, keskin bir adalet duygusuna sahip olmak.
Saygı: Kendilerine, başkalarına, içinde bulundukları dünyaya saygı duymak.
14
Hoşgörü: Dünyadaki farklılıklar ve çeşitlilik hakkında duyarlı olmak ve başkalarının
ihtiyaçlarına karşı hassas olmak.
2.6. Eylem
Eylem sorgulama sürecindeki öğrenmelere ilişkin kanıtları içerir. İlk Yıllar Programı sorgulama
süreci sonunda öğrenciler tarafından başlatılan sorumlu bir eylemi amaçlar. Program
aracılığıyla öğrencilerin yerel ve küresel konular hakkında düşünmeleri, bilinci seçimler
yapmaları, eyleme geçmeleri ve gerçekleştirdikleri eylemler üzerinde düşünmelerini içeren
süreçler sağlanır.
3. Branş Etkinlikleri
Anaokulu yılları gelişimin en hızlı olduğu yaşamın en değerli yıllarıdır. Erken yaşlarda
öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerini fark etmek, kişilik ve sosyal gelişimlerini desteklemek
amacıyla anaokulumuzda beden eğitimi, yüzme, sanat, müzik, drama, dans ve satranç gibi
branş dersleri bulunmaktadır. PYP Sorgulama programı çerçevesinde anaokulu programıyla
eşgüdümlü,
disiplinler
arası
ortak
planlama
çalışmaları
yapılarak
uygulamalar
gerçekleştirilmektedir.
3.1 Yabancı Dil Eğitimi
Öğrencilerimizin anadilinden farklı bir dil öğrenmeleri kişisel gelişimini artırırken farklı
kültürlere ve bakış açılarına sahip olmalarını, dolayısıyla uluslararası anlayış geliştirmelerine
de kolaylık sağlar.
Okulumuzda 3 yaştan 4. sınıfın sonuna kadar PYP sorgulama müfredatı çerçevesinde haftada
10-12 ders saati İngilizce dersi yapılmakta, günlük rutinlerin de İngilizce öğretmenlerimiz
eşliğinde gerçekleştirilmesiyle öğrencilere her an İngilizce duyma ve konuşma olanağı
sağlanmaktadır. Amacımız; başka bir dilde iletişim konusunda farkındalık sağlamak,
öğrencilerimizin dile karşı pozitif tutum sergileyerek aktif dinleme ve konuşma becerilerini
geliştirerek dünya vatandaşı olma yolunda ilerlemelerine olanak yaratmaktır.
İlkokul İngilizce eğitimi için alt yapı oluşturan program sonunda öğrencilerimiz günlük basit
diyalog düzeyinde duyduğunu anlayabilme, konuşabilme, kendini ifade edebilme seviyesine
15
ulaşır. Dönem sonlarında gerçekleştirilen İngilizce portfolyo ile öğrenmelerini aileleriyle
paylaşma olanağı bulurlar.
Her yılın mayıs ayında gerçekleştirilen Trinity Collage’ın uyguladığı GESE değerlendirmesiyle
ise öğrencilerimiz uluslararası platformda geçerliliği olan sertifikalarını alırlar.
Ana okuldan lise son sınıfa kadar tüm okullarımızda İngilizce eğitiminde hedefimiz, dil
becerilerini (anlama-okuma, dinleme; anlatım – konuşma, yazma) etkili olarak kullanmalarını;
kendilerini, anadillerinde olduğu gibi, yazılı ve sözlü olarak yabancı bir dilde de ifade
edebilmelerini sağlamaktır.
Sanat
Müzik:
Müzik, öğrencilerin sözel dil yeteneklerinin dışında bir iletişim kurma yoludur. Tüm duyuları
harekete geçiren, rahatlatan ve sakinleştiren müzik etkinlikleri ile öğrenciler farklı yollarla
iletişim kurmayı, tüm öğrenmelerin önemli bir parçasını oluşturan dinleme becerilerini de
geliştirmiş olurlar. Okulumuzda öğrencilere çeşitli müzik deneyimlerini keşfedebilecekleri bir
ortam sağlanır ve yaşam boyu devam edecek müzik kültürünü geliştirmeleri hedeflenir. Orff
yönteminin ağırlıklı olarak kullanıldığı etkinliklerde öğrenciler bedensel bütünlüğü
deneyimler, ritmik ve hareketsel doğaçlamalara, oradan da kendi yarattıkları ritimleri
oluşturmayla devam ederler.
Görsel Sanatlar:
Görsel Sanatlar çalışmalarında yaratıcı deneyimleri ve kavramsal anlayışı geliştirmeye yönelik
öğrencilerin ilgisi çekecek olumlu bir öğrenme ortamı yaratılmaktadır. Öğrenciler,
duygularını çizgiler aracılığı ile ifade ederken, aynı zamanda el kaslarının ve el-göz
koordinasyonunun geliştirilme, malzemeleri (tuz seramiği, parmak boyası, suluboya, pastel
boya, akrilik boya, kil, alçı, pullar, simler, boncuklar ve atık malzemeler) ve teknikleri amacına
uygun olarak kullanabilme, figürlerle anlaşılır kompozisyon oluşturabilme ve başladığı işi
bitirme becerileri geliştirmektedir.
16
Dans:
Öğrencilerin dansın kültürel ve sosyal yönünü anlamlandırabilmeleri, hareketler aracılığıyla
kendilerini ifade etme becerilerini geliştirildiği dans derslerinde, beden farkındalığı, denge,
konsantrasyon, esneklik kazandırılarak özgüven gelişimi de desteklenir. Ayrıca, toplu halde
yapılan çalışmalarda öğrencilerin işbirliği yapma yetenekleri gelişir ve kendi kültürümüze ait
dansları öğrenirken, farklı kültürlere ait danslarla ilgili de farkındalık kazanırlar.
Drama:
Drama, kendimizi fiziksel ve sözel olarak nasıl ifade ettiğimizle ilgilidir. Çocuklarımızın duyarlı,
kendine güvenen, empati kurabilen ve kendini ifade edebilen bireyler olarak yetişmelerinde
önemli katkılar sağlayan drama çalışmaları, çok yönlü gelişimi destekleyen önemli
etkinliklerden biridir. Jest, mimik ve beden dili kullanımını geliştirmek amacıyla, yaratıcı
hareket, taklit, doğaçlama, maske çalışması, müzikal, pandomim, kukla ve hayal kurma
çalışmalarının yanında, duygularını anlaşılabilir şekilde ifade edebilmeleri için dili de
kullanarak yaratıcı drama etkinlikleri gerçekleştirilir. Öğrencilerin yaratıcı çalışmalarını
izleyicilere sunma, yaşıtlarını sahnede izleme ve böylece kendileri de eleştirel farkındalığa
sahip izleyiciler olma fırsatına sahip olurlar.
Kişisel Toplumsal Eğitim ve Beden Eğitimi
Rehberlik:
Rehberlik çalışmaları ile amacımız bireyin esenliğini sağlamaya katkıda bulunacak
kavramların, bilginin, tutumların ve becerilerin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesini
sağlamaktır. Bu nedenle hem sorgulama programı içinde hem de gerçekleştirilen tüm
öğrenme etkinliklerinde öğrencilerin kişisel ve toplumsal gelişimlerini desteklemek tüm
öğretmenlerin sorumluluğu olarak görülürken, Psikologlarımız tarafından da çeşitli
çalışmalarla destek verilir. Bu çalışmalardan bazıları;
Oryantasyon Çalışmaları: Okulumuza yeni başlayan öğrencilere yönelik yapılan, bireysel ve
grup çalışmalarıdır. Bu çalışmalarda öğrencinin okula adapte sürecinin sağlıklı ve hızlı bir
biçimde gerçekleştirilmesi amaçlanır.
Sınıf içi Rehberlik Saati Çalışmaları: Öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu konular doğrultusunda
belirlenen; iletişim, problem çözme becerilerini geliştirme, yaratıcılık, empati, paylaşma,
17
korkular vb. konularda çocuklarımızı geliştirmek ve desteklemek amacıyla yapılan çeşitli
aktivite ve etkinlikleri içerir.
Değerler Eğitimi: Çocuklarımızın sahip olması istenilen değerleri işleyen bir programdır.
Çocukların, evrensel ve sosyal temel değerleri keşfetmeleri ve geliştirmelerine yardımcı olur.
Beden Eğitimi:
Beden eğitimi dersinde amacımız; öğrencilerimizin 21. yüzyılın zorlu dünyasına hazırlanması,
yaşam boyu öğrenenler olarak yetişkin hale gelirken kişisel ve bedensel olarak aktif ve sağlıklı
bir yaşam tarzı geliştirmelerine katkı sağlamaktır. PYP sorgulama programı çerçevesinde
yürütülen derslerde eğitsel oyunlar yoluyla, çocuğun bedenini tanıması, verilen yönergeye
uygun hareket edebilmesi, yürüme, koşma, sekme, sıçrama, yuvarlanma, tırmanma, denge
çalışmaları gibi temel bedensel hareketlerin yanı sıra, el-göz-ayak koordinasyonunun
geliştirilmesi, ana kas gruplarının çalıştırılması, konsantrasyon ve esneklik becerisinin
geliştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilir.
Bilişim Teknolojileri:
Öğrencilerin öğrenmelerini ve kavramsal anlayışlarını geliştirmelerine destek olan ve
sorgulama
programı
doğrultusunda
uygulanan
bilgisayar
aktivitelerinde
üniteler
doğrultusunda çalışmalar gerçekleştirilir. Aynı zamanda, bilgisayarla tanışma, fare ve klavye
kullanarak el-göz koordinasyonunun, küçük kas becerilerinin gelişmesi, oyunlarla, bilişim
teknolojisini doğru biçimde kullanmanın önemini kavramaları sağlanmaktadır.
Satranç:
Satranç çocuklarımızın zihinsel ve düşünsel becerilerini geliştiren bir zihin sporudur.
Hedefimiz, stratejik düşünme becerisinin gelişimine katkıda bulunmak, farklı ve çoklu
düşünme becerilerini, karar verme, problem çözme ve zaman yönetimi becerilerini
geliştirmektir (bu beceriler 6 yaş öncesi çocuklarda henüz kazanılmamış olduğu için, ders
sadece 6 yaş grubu öğrencilerine verilmektedir.)
18
Yüzme:
Kampüs içinde yer alan yarı olimpik yüzme havuzunda gerçekleştirilen dersler,
öğrencilerimizin fiziksel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlarken yeteneklerinin keşfedilmesine
de olanak sağlar. Suda kalma, nefes kontrolü, serbest ve sırt üstü yüzme, serbest ve sırt stil
ayak vuruş çalışmaları yapılarak, temel yüzme becerileri kazandırılır.
Geziler:
Anaokulunda yıl boyunca el alınan temalara uygun, doğal ortamda gözlem ve araştırma
yapabilmeleri için geziler düzenlenir. Sınıfa döndüklerinde gezi ile ilgili aktiviteler yapılır. Gezi
öncesinde aileden yazılı izin alınır. Aileler bu gezileri gönderilen haftalık programdan takip
eder.
Kütüphane:
Kütüphane
İlk
Yıllar
Programının
ve
okulumuzun
kalbidir.
Araştıran-sorgulayan,
bilgili,düşünme ve iletişim becerileri gelişmiş, evrensel bakış açısına sahip bireylerin
yetiştirilmesinde kütüphane çalışmaları önemi yer oynar.
Öğrencilerimizin düşünme ve anlama etkinliklerini desteklemek, iletişim ve sosyal becerilerini
geliştirmek üzere anaokulumuzda sorgulama programının içine geçmiş olarak uygulanan dil
öğrenimi
için
kütüphane
dersleri
oluşturulmuştur.
Anaokulumuzun
kendine
ait
kütüphanesinde, Kütüphane öğretmeniyle gerçekleştirilen çalışmalarda araştırma becerileri
gelişirken, aynı zamanda dilin unsurlarını fark etme, dili etkin olarak kullanabilme vb.
becerilerinde gelişmesine katkıda bulunulur. Ayrıca yazar etkinlikleri, kitap günleri, Özgün
kitap oluşturma çalışmaları vb. ile de erken yaşlardan itibaren yaşam boyu devam edecek
okuma sevgisi ve bilgi okur-yazarı olmanın temelleri anaokulunda atılır.
5. Ölçme ve Değerlendirme
Ölçme ve değerlendirme öğretimin ve öğrenmenin vazgeçilmez bir parçasıdır; ayrıca İlk Yıllar
Programının beş temel öğrenme unsuru aracılığıyla öğrencilerin dikkatli ve etkili bir şekilde
yönlendirilmesi hedefinin merkezinde yer alır. Öğrencinin öğrenme sürecinin farklı
aşamalarında ne bildiklerini, ne merak ettiklerini ve ne öğrendiklerini içeren süreç ve sonuca
yönelik değerlendirmeleri gerçekleştirmek amaçlanır. Bu değerlendirmeler gerçekleşirken bir
dizi farklı strateji, yöntem ve teknik kullanılır. Yapılan değerlendirme sonuçları, programın
geliştirilmesi amacıyla kullanılabileceği gibi eğitimin etkisini belirlemek amacıyla da kullanılır.
19
Her iki durumda da hedefimiz çocukların gelişimini ve eğitimini desteklemektir.
• Gözlem kayıtları
• Anektod kayıtları
• Gelişim Kontrol listeleri ve Standart Testler
• Her dönemde bir kez olmak üzere Portfolyo Sunumları
• Her dönemde bir kez öğrencinin tüm gelişim alanlarına yönelik olarak verilen Gelişim
Raporları
• Her dönemde öğrencinin aldığı branş derslerinde yapılan gözlemlere dayanarak hazırlanan
rubrikler (İngilizce, Beden Eğitimi/Yüzme, Müzik, Resim, Dans vb. ) gibi yöntemler yoluyla
yapılan ölçme değerlendirme çalışmalarından elde edilen bilgiler, öğrenci, öğretmen ve
velilere bilgi vermek amacıyla düzenlenen, veli bilgilendirme toplantıları, bireysel veli –
öğretmen görüşmeleri, öğrencilerin yönettiği portfolyo toplantılarıyla ailelerle paylaşılır.
6. Davranış Politikası
İSTEK Bilge Kağan Okullarında her öğrencinin bireysel gelişimi sürekli olarak yapılan
gözlemler ile takip edilir. Bu yolla hem sosyal hem de duygusal gelişim alanlarının
desteklenmesi amaçlanır. Öğrencilerin sadece birey olarak değil, okul toplumuyla da birlikte
ve uyum içinde okul kültürüne uygun davranışlar sergilemesi ve bu sürecin takibi önemlidir.
Okulumuzun tüm alanları ve derslikleri öğrencilerimizin sosyalleşmeleri için yaratılmış fırsat
ortamları olarak görülür. Bu alanlarda sürekli gözlem yoluyla her öğrenci bireysel olarak takip
edilir. Öğrencilerin süreçteki var olan gelişimi veli görüşmelerinde ya da raporlama yoluyla
velilerle paylaşılır.
Öğrencilerimizin sosyal ve duygusal gelişimlerine ilişkin yaşadıkları bir güçlük veya
geliştirilmesi gereken yönleri varsa sınıf öğretmenlerimiz tarafından bu konulara ilişkin
gerekli takip ve çalışmalar yapılır. Öğrencilerin bu takibin yanında bireysel olarak desteğe
ihtiyaç duydukları alanlar bulunuyorsa sırasıyla sürecin sınıf öğretmeni tarafından önce okul
psikoloğu ile, ardından yapılacak değerlendirmelere göre gerekirse velinin de haberdar
edilmesi ve işbirliği sürecine katılmasına ilişkin bir dizi yol izlenir. Okul içinde yapılan destek
çalışmalarının ardından alınacak karar doğrultusunda öğrencinin okul dışından da destek
alması gerekiyorsa bunun için gerekli eylem adımları gerçekleştirilir.
20
7. Takvim ve çizelgeler
2015-2016 eğitim öğretim yılı akademik takvimine web sitemizden ulaşabilirsiniz.
Okul Saatleri:
 Okulumuz, 08.00 – 18.00 saatleri arasında açık olup, eğitim saatlerimiz 08.30
– 16.00’dır. 16.00- 18.00 arasındaki nöbetçi sınıf zaman dilimi, çalışan
ebeveynlere yönelik planlanmış olup, aktivite temelli eğitici çalışmalarla, o
günün nöbetçi öğretmeni eşliğinde sürdürülmektedir.
 Aileleri tarafından bırakılan çocuklarımızın en geç 08.30’a kadar okulda
olmaları gerekmektedir. 08.45 itibariyle günlük eğitim program akışımız
başlamaktadır.
 Okula gelen öğrencilerimiz anaokulu lobisinde öğretmenlere teslim edilir,
sınıfa geçiş sürecinde; mont çıkarma- ayakkabı değiştirme vb. hazırlıklarda
öğrencilerimize öğretmenler destek olur.
 Aileleri tarafından okuldan alınan öğrencilerimizin, en geç çıkış saati olan
18.00’a kadar alınması gerekmektedir.
8. İletişim:
Anaokulumuzda Okul – aile iletişimi;
 Sene başında sizlere verilecek olan “Veli İletişim Formu”nu eksiksiz doldurup
sınıf öğretmeninize teslim etmeniz gerekmektedir. Bu bilgiler doğrultusunda
oluşturulacak olan okulumuzun iletişim sistemi aracılığıyla sizlerle gerekli
bağlantılar kurulacaktır.
 Gün içerisinde öğretmenlerimiz derslerde oldukları için anaokulu müdürü ve
anaokulu müdür yardımcısı ile iletişim kurabilirsiniz. Sınıf ve branş
21
öğretmenleri ile telefon görüşmesi yapmak isteyen veliler saat 16.00’dan
sonra görüşebilirler.
 Gün içerisinde öğretmenlere iletilmesi gereken bir konu var ise, okul
memurunu arayarak not bırakabilirler ve öğretmenlerimiz müsait oldukları
zaman velilerimiz ile iletişime geçebilirler.
 Sınıf öğretmenlerimiz ve Branş öğretmenlerimizle ile görüşebileceğiniz gün ve
saatlerle ilgili “Veli Görüşme Programı” dönem başında sizlere ulaşacaktır.
 Her velinin sınıf öğretmeni ile rahat iletişim kurmasını sağlamak amaçlı
“Öğrenci Ajandaları”
mevcuttur.
Bu ajandalar sayesinde önemli konular
doğrultusunda öğretmen- veli iletişimi günlük olarak sağlanır.
 Yıl içindeki adres ve telefon değişikliklerinizi mutlaka güncelleştirmeniz
iletişimimizin sürekliliği açısından çok önemlidir.
Sms Mesajları:
Anaokulunu ve okulun genelini kapsayan duyuru ve bilgiler sizlere SMS aracılığı ile de
iletilir.
Okul Bülteni:
Sizlere haftada bir ulaşacak “haftalık program” öğrencilerimizin 1 hafta boyunca tüm
derslerde yapacakları etkinlikleri kapsamaktadır. Bu programın takibi eğitim akışımızı
bilmeniz ve bu doğrultuda çocuklarınızı yönlendirmeniz açısından önemlidir.
6
haftada bir gönderilecek olan e-bültenler ise sorgulama ünitelerinin bitiminde
öğrencilerimizin okulda o temaya ait hangi çalışmaları yaptığını gösteren bilgileri
içermektedir.
İnternet Sitesi:
“www.istek.k12.tr“
İSTEK okulları web sayfamızı takip ederek, okulumuz hakkında duyurularımız ve güncel
bilgilerimize ulaşabilirsiniz.
22
Blog Sayfaları:
 Anaokulumuza ait İngilizce blog sayfamızı “bilgekagankg.edublogs.org”
adresinden takip edebilirsiniz.
Anaokulumuzda yapılan İngilizce dersi
etkinlikleri, ev destek çalışmaları ve dersimiz hakkında detaylı bilgilendirmeye
bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
o Anaokulumuz
Rehberlik
çalışmalarını
sayfamızı,“bilgekagananaokulurehberlik.blogspot.com”
kapsayan
adresinden
blog
takip
edebilirsiniz. Velilerimize yönelik hazırlanan bilgilendirici bülten, makale
yazıları, etkinlik örnekleri ve sınıf içi grup çalışmalarına ulaşabilirsiniz.
Sosyal Medya:
Aşağıdaki sosyal medya kanalları aracılığıyla bizleri takip edebilirsiniz.
Facebook: İSTEK Bilge Kağan Okulları
Twitter: @istek_bilge
Instagram :istek_bilgekagan
9. Günlük Rutinler:
Okula Geliş:
 Tüm öğrenciler en geç 08.30’da okulda olurlar.
 Dersler başlamadan önce, veliler anaokulu lobisine kadar çocuklarına eşlik
etmek için kısa süreli olarak araçlarını misafir otoparkına bırakabilirler. Okula
giriş kampüs ön kapı girişinden, araç-çıkışları ise; kampüsün arka çıkış
kapısından yapılmaktadır.
 Öğrenci girişi sadece anaokulu lobisine giriş olan ana kapıdan sağlanır ve
öğrencilerimizin öğretmenlere teslimi lobide gerçekleştirilir.
23
 Anaokulundan ilkokula geçiş eğitim saati içerisinde sadece öğretmenler ve
öğrenciler tarafından gerçekleştirilir. Güvenliği korumak adına, giriş – çıkış
saatlerinde anaokulundan ilkokula geçişlerde ara kapılar kullanılamaz.
Okuldan Ayrılış:
 Okul servisleri okuldan saat 15. 45’de ayrılır.
 Velisi tarafından alınan öğrenciler 16.00 itibariyle teslim edilmeye
başlanır.
 Anaokulu velilerimiz, anaokulu lobisinde öğrencilerini almak için
bekleyebilirler.
 Öğrencilerimiz yalnızca velilerine ya da sene başında doldurulan “Öğrenci
Teslim Dilekçesi” indeki kişilere teslim edilir.
 Olağan dışı durumlarda velinin anaokulu idaresine verdiği bilgi
doğrultusunda öğrenci teslimi yapılmaktadır.
Öğrenci Devamsızlığı:
Çocuğunuzun okula gelememesi durumunda, bunun sebebini ve öngörülebilir süresini okula
bildirmeniz gerekir. Öğrencilerimizin 3 günü geçen devamsızlık durumlarında veli dilekçesi, 5
günü geçen devamsızlıklarda doktor raporu gönderilmesi gerekir. Lütfen çocuğunuzun okula
gelemediği gün içerisinde mutlaka okulumuzu haberdar ediniz.
10. Sağlık:
Öğrencilerimiz okula başladıkları gün “toplu yaşama” merhaba diyecektir. Toplu yaşamaya
başlayan öğrencilerimizde ilk aylarda hastalıklara yakalanma olasılığı yüksek olacaktır.
Hastalanan çocuklar, okula gönderildiği durumda diğer çocuklara bulaştırma riski
oluşturmanın yanı sıra, hastalıklarının uzaması ya da yeni enfeksiyonlar oluşma riski ile
karşılaşacaklardır.
 Çocuğunuz hastalandığında hekim onay vermeden okula yollamayınız.
24
 Sağlık ve güvenlik açısından ilaçlar, öğretmen tarafından çocuklara verilemez. İlaç
kullanmak zorunda olan çocukların ilaçlarının evde bulunduğu saatlere göre
düzenlenmesi gerekir.
 Sağlıkla ilgili acil durumlarda ilk müdahale okul doktorumuz ve hemşiremiz tarafından
yapılmaktadır.
11. Servis:
 Veli çocuğunu servisine kendisine bildirilen zamanda teslim etmelidir.
 Teslim edecek kişinin; sabah çocuğu servise teslim ederken ve okul çıkışı teslim
alırken belirtilen saatte, evinin önünde bulunmalıdır.
 Çocuğu servise teslim edecek ve karşılayacak kişinin eğitim yılı başında servis
sorumlusu ile tanıştırılması gerekmektedir.
 Herhangi bir nedenle öğrenci servisi kullanmayacaksa veli servis hostesini ve
anaokulu idaresine mutlaka bilgi vermek zorundadır.
 Öğrencilerimiz servise; yiyecekle binmemeli, emniyet kemerinin servis hostesi
tarafından bağlanmasına izin vermeli, araç hareket halindeyken ayağa kalkmamalı,
yüksek sesle konuşmamalıdır.
12. Okul Kıyafeti:
 İSTEK eşofmanları çocuklarımızın okul kıyafeti olarak belirlenmiştir.
 Cuma günü serbest kıyafet günüdür.
 Bazı özel gün ve kutlamalarda öğrencilerimiz serbest giysi giyebilir. Bu günler Haftalık
programla sizlere bildirilir.
 Okulda giyilecek ayakkabıları okul ortamına uygun olmalıdır. Her yaş grubu için
bağcıksız ayakkabılar tercih edilmelidir.
 Öğrencilerimizin çantalarında mutlaka ihtiyaç doğrultusunda kullanılabilecek yedek
giysiler bulunmalıdır.
 Değerli takıların (kolye, bilezik, künye, küpe, yüzük) okulda takılmaması
gerekmektedir.
25
13. Öğrenci Güvenliği:
 Aileden yazılı ve sözlü talimat almadan öğrencilerimiz anne baba dışında kimseye
teslim edilmeyecektir.
 Öğrenciyi ebeveyni dışında alacak kişilerin velimiz tarafından kimlik bilgilerinin
Anaokulu idaresine bildirilmesi gerekmektedir. Gelen kişilerin yanlarında mutlaka
kimlik olması ve sorumlu öğretmene göstermesi gerekmektedir.
14. Okulda Para:
Anaokulu öğrencilerinin okula para getirmemeleri gerekmektedir.
Öğrencilerimiz, yalnızca okul idaresinin herhangi bir etkinlik için belirlediği tutarı
(kitap fuarı günü alınacak kitap ücreti vb.) getirebilirler.
Gönderilecek para öğrencilerin çantalarındaki ajandalarının içine konur.
Öğrencilerimizle birlikte yüksek meblalı paralar gönderilmemedir.
15.Yemek:
-Günlük yemek öğünlerimiz; sabah kahvaltısı 3 ve 4 yaş grupları için 08.45’te, 5 yaş grubumuz
için ise, 09.30’da başlar.
-Öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı olmak üzere gün içinde devam eder.
-Yemeklerimiz gıda mühendisleri tarafından incelenir ve aylık yemek menüleri çocukların
günlük kalori ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanmaktadır.
-Her ayın yemek listesini web sayfamızdan takip edebilirsiniz.
-Yemeklerimiz, sağlıklı koşullarda hazırlanmakta ve günlük olarak tüketilmektedir.
16. Okul Aile Birliği:
 İSTEK Bilge Kağan Okulları Aile Birliği, okul ile aileler arasında iletişimi geliştirerek,
okul sorunları ile ilgili destekleyici, sosyal ve kültürel etkinliklerde okul ve aileyi bir
araya getirmek için kurulmuştur.
 Okul Aile Birliği her eğitim yılı başlangıcında veliler ve öğretmenler tarafından bir yıllık
dönem için seçilir.
 Anaokulumuz, Okul Aile Birliği çalışmalarını işbirliği içerisinde sürdürür.
26
ÖNEMLİ TELEFONLAR VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
 Anaokulu Müdürü: REYHAN SARITAŞ
Mail : [email protected]
Tel: 0 212 663 29 71 / 662 03 09 – 2205
 Anaokulu Mdr. Yrd. & Psikoloğu: BAKİYE NERGİZ
Mail: [email protected]
Tel: 0212 663 29 71 / 662 03 09 – 2220
 Anaokulu Psikoloğu: RABİA AŞAĞIDAĞ
Mail : [email protected]
Tel: 0212 663 29 71 / 662 03 09
 Anaokulu Memuru: İLKER KÜÇÜK
Mail:[email protected]
Tel: 0212 663 29 71 /662 03 09 – 2239
 Doktor: MERAL ÖZENÇ
Mail: [email protected]
Tel: 0212 663 29 71 – 2208
 Hemşire: AYNUR TATLIGÜL
Mail : [email protected]
Tel: 0212 663 29 71 – 2208
 Servis Şefi: AYDIN ÜNAL
Mail: [email protected]
Tel: 0212 663 29 71 - 2230
Okul bu belgede açıklanan her tür rutine ilişkin yeniden düzenlemeler yapabilecektir ve
velilerimizi bu değişikliklerden haberdar etmekle sorumludur.
27