İstek Vakfı İlköğretim Okulları "Hayalimdeki Üniversite"

Transkript

İstek Vakfı İlköğretim Okulları "Hayalimdeki Üniversite"
İstek Vakfı İlköğretim Okulları "Hayalimdeki Üniversite"
İstek Okulları ve Yeditepe Üniversitesi öğrencilerini biraraya getirmeyi amaçlayan projede,
Bölümümüz öğrencileri Yrd. Doç. Dr. Pelin Hürmeriç’in yürütücülüğünde bugüne kadar
yapılan üniversite tanıtım etkinliklerine farklı bir boyut getiriyorlar. Proje sayesinde İstek
Uluğbey, Barış ve Kaşgarlı Mahmut İlköğretim Okulları öğrencileri Yeditepe Üniversitesi’ni
ziyaret ederek fakültelerimiz ve sosyal tesislerimiz hakkında bölümümüz öğrencilerinden bilgi
alarak daha çok küçük yaşlardan “üniversite vizyonu” kazanıyorlar.
Ayrıca proje kapsamında düzenlenen “Hayalimdeki Üniversite” konulu kompoziyon
yarışmasında gelecekte öğrenim görmek istedikleri üniversiteyi anlatan kompozisyonları
kaleme alan öğrencilerden en başarılı üç öğrenciye birer dizüstü bilgisayar hediye edildi.