Sayı 26 - Çukurova Üniversitesi

Transkript

Sayı 26 - Çukurova Üniversitesi
Hedefimiz bölgemize ve ülkemize faydalı yeni nesiller yetiştirmek
nÇukurova
Prof. Dr.
Mustafa
KİBAR
Rektör
Üniversitesi öğrencileri, akademik ve idari
personeliyle 2014-2015 eğitim
öğretim yılına merhaba dedi.
Bu yıl ilk kez, Çukurova Üniversitesi’nin de içinde bulunduğu 32 üniversiteye yerleşen
öğrenciler, e-Kayıt sistemini
kullanarak internet aracılığıyla kayıt yaptırdı. Çukurova
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Mustafa Kibar, 40 yıllık geçmişe sahip olan, ülkemizde ve
dünyada önde gelen üniversiteler arasında yer alan Çukurova Üniversite’sini tercih ederek
kayıt yaptıran öğrencilere başarılar diledi. Rektör Prof. Dr.
Kibar, öğrenim hayatı sonunda
öğrencilerimizin bölgemize ve
ülkemize faydalı olmalarının
en önemli hedefleri olduğunu
ifade etti.
Kayıtların sona ermesinin
ardından Çukurova Üniversitesi’nin tüm fakülte, yüksekokul
ve meslek yüksekokullarında
yeni öğrencilerin üniversite
hayatıyla tanışmasını sağlamak
vSAYI: 26
vÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL İLETİŞİM GAZETESİ
üzere oryantasyon programları
düzenlendi. Oryantasyon programları kapsamında öğrencilere üniversitenin eğitim, sağlık,
spor ve sosyal imkanlarının
yanı sıra, eğitim öğretim yönetmeliği, burs imkanları ile Erasmus, Mevlana ve Farabi gibi
değişim programları hakkında
bilgi verildi.
v01-30 EYLÜL 2014
TÜBİTAK
TEYDEB’den yeni
destek programı
nTürkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), alanında öncül bilimsel
ve teknolojik bilgi üreten ulusal ve uluslararası kuruluşların
“1515 Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı”
kapsamında destekleneceğini
açıkladı.
TÜBİTAK’tan yapılan açıklamaya göre, destek programının
amacının Türk bilim insanlarının araştırma niteliklerinin
yükseltilmesi ve ülkemizin
belirli bilim ve teknoloji alanlarında küresel çekim merkezi
haline gelmesi olduğu belirtildi. Ayrıca, belirtilen amaçlarla,
alanında öncül bilimsel ve teknolojik bilgi üreten ulusal ve
uluslararası kuruluşların Türkiye’de kuracağı Ar-Ge laboratuvarlarının belirli giderlerinin
geri ödemesiz olarak destekleneceği duyuruldu.
Program kapsamında, alanında öncül bilimsel ve teknolojik
bilgi üreten ulusal ve uluslararası kuruluşların, yeni bilgiler
üretilmesi ve uygulanması,
bilimsel yorumların yapılması, güncel ve gelecekte karşılaşılması muhtemel teknolojik
ve bilimsel problemlerin çözümüne yönelik çalışmalar yapılması, kavramsal doğrulama
ve yeni kuramsal çerçeveler
oluşturulması amaçlı temel ve/
veya uygulamalı araştırmaya
dayanan faaliyetleri desteklenecek.
3.
A
SAYFAD
Çukurova Üniversitesi “2014 Dünyanın En İyi Üniversitesi”
sıralamasındaki 10 Türk üniversitesinden biri oldu
ÇÜ ve Almanya Hannover Üniversitesi işbirliği
nÇukurova
Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği Bölümü ile
Almanya Hannover Üniversitesi Mineraloji Enstitüsü öğrenci
ve akademisyenleri, yapılan
ikili işbirliği kapsamında bir
araya geldi.
ÇÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Osman Parlak’ın ev sahipliğinde
üniversitemizi ziyaret eden
Hannover
Üniversitesi’nden
Prof. Dr. Jurgen Kopke, her iki
üniversite arasındaki bilimsel
işbirliğinin önemini dile getirerek, Erasmus anlaşması kapsamında iki bölüm öğrencileri
ve öğretim üyelerinin karşılıklı
ziyaretlerde bulunabileceğini
belirtti.
Alman heyet ve öğrenciler
için ÇÜ’deki toplantının ardından Mersin, Aladağ (Adana)
ve Hatay bölgelerinde arazi
gezileri düzenlendi. Gezide,
gözlenen ofiyolotik kayalar ve
bunlara bağlı krom yatakları
hakkında bilgiler paylaşıldı.
2
HABER
KampüsHaber
KADAUM’dan
“1. Uluslararası
Kadın Çalışmaları
Kongresi”
nÇukurova Üniversitesi Kadın
Salih SÜTÇÜ
Prof. Dr.
Mustafa KİBAR
Bekir SÜTÇÜ
Mehmet SÜTÇÜ
Ramazan SÜTÇÜ
ÇÜ “Abdi Sütçü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu” protokolü imzalandı
nÇukurova Üniversitesi ve Ab-
dioğulları AŞ “Abdi Sütçü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu” protokolüne imza attı. ÇÜ
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar,
2015 yılı Mart ayında temeli
atılacak olan yüksekokulun,
gelirlerini hayır işlerine harcamak isteyenlere iyi bir örnek
olabileceğini ifade etti.
Sağlık sektörüne nitelikli
elemanlar kazandırılmasının
önemli olduğunu vurgulayan
Rektör Prof. Dr. Kibar, ÇÜ bünyesinde kurulacak yüksekokul
sayesinde sektöre nitelikli ve
donanımlı elemanların yetiştirileceğini söyledi.
“Yaşadığımız
memlekete karşı
sorumluyuz”
Abdioğulları AŞ Yönetim
Kurulu Başkanı Bekir Sütçü, babaları Abdi Sütçü adına
yaptıracakları yüksekokulun,
sanayicilere ve işadamlarına
istihdam sağlamasını amaçladıklarını belirterek, yaşadıkları memlekete karşı sorumlu
olduklarını ve bu hedef doğrultusunda ileriki dönemlerde
çeşitli projeleri hayata geçireceklerini bildirdi.
“Meslek
Yüksekokulu için
6 bin metrekare
kapalı alan tahsis
edilecek”
Sütçü, babalarının adını taşıyan yüksekokul projelerinin
hayata geçmesinin kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek,
proje ile anne ve babalarına
karşı minnet borçlarını ödemek istediklerini söyledi.
Çukurova Üniversitesi bünyesinde yaptırılacak olan Abdi
Sütçü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu için 3 bin 300
metrekare zemin, 110 metrekare birinci kısım ve 800 metrekare de ikinci ve üçüncü kısım olmak üzere toplam 6 bin
metrekare kapalı alan tahsis
edileceği bildirildi. Ayrıca, zemin katta ikisi 104, ikisi de 206
kişilik olmak üzere 4 adet amfi
yapılacağı, ambulans garajlarının yapılmasıyla ambulans
eğitimi verilebilecek toplam 16
derslik, 50 öğrenci kapasiteli 4
amfi, laboratuvar ve kütüphanenin de yer alacağı yüksekokulda 2 bin öğrencinin eğitim
görebileceği kaydedildi.
“Meslek
Yüksekokulu binası
engelsiz yapı
olacak”
Yapılacak olan yüksekokul
binasının tamamının engelsiz
olacağı belirtilirken, Amerika’daki emsallerine uygun olarak tasarlanacak yaşlı bakım
programları ve diş protez laboratuvarlarının da binada yer
alacağı ifade edildi.
Multidisiplin ve Biyokimya
Nükleer
Laboratuvarlarının
da bulunacağı yüksekokulda,
anestezi uygulama alanı, fizyoterapi merkezi, iki adet bilgisayar laboratuvarı ve bir internet
odası da yer alacak.
Yumurtalık Meslek Yüksekokulu Organik Tarım ve Su Altı
Teknolojileri Programları alanlarında öncü konumda
nÇukurova Üniversitesi Yumurtalık Meslek Yüksekokulu “Organik Tarım” ve “Su
Altı Teknolojileri” programları alanlarında Türkiye’de
yeterlilik belgeleri ve akreditasyonları olan tek program olma özellikleri ile öne
çıkıyor.
KAMPÜS HABER
Sahibi
Prof. Dr. Mustafa KİBAR
(Rektör)
Yumurtalık Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr.
Mehmet Çelik, Organik Tarım Programının Türkiye’de
sertifikalı organik tarım yapan tek program olduğunu
belirtti. Seralarının her yıl
denetlendiğini ifade eden
Prof. Dr. Çelik, sertifikalarının Organik Tarım Denetim
Birimi tarafından yenilendiğini söyledi.
Halkın bilinçlenmesi açısından da bu programı çok
önemsediklerini ifade eden
Prof. Dr. Çelik, Seracılık ve
Su Ürünleri programlarında
da iyi aşamalar kaydettiklerini, mezun olan öğrencileri-
nin iyi iş imkanlarına kavuştuklarını kaydetti. Ayrıca,
Sualtı Teknolojisi Programı
ile iddialı olduklarına değinen Prof. Dr. Çelik, sertifika
verdikleri eğitimlerde birinci sınıf balık adam yetiştirdiklerini ve programın ilgili
kurumlar tarafından akredite edildiğini belirtti.
Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KADAUM), 9-10
Nisan 2015 tarihleri arasında
“1. Uluslararası Kadın Çalışmaları Kongresi” düzenleyecek.
Türkiye’de ve
Dünya’da kadın
KADAUM tarafından ilk kez
düzenlenecek olan kongrenin
ana teması “Türkiye’de ve Dünyada Kadın” olarak belirlendi.
Kongre kadın çalışmaları yapan
farklı disiplinleri bir araya getirerek kadın sorunlarını ve nedenlerini tartışmayı amaçlıyor.
Ayrıca, kongre boyunca konferanslar, paneller ve sunulacak
bildiriler ile farklı disiplinlerdeki kadın merkezli bilgilerin
ve deneyimlerin paylaşımıyla,
uygulamada var olan ilgili taraflara ve karar mekanizmalarına ulaştırılması hedefleniyor.
Ana teması “Türkiye’de ve
Dünya’da Kadın” olan kongrenin alt başlıkları ise “Ayrımcılık”, “Bilim ve Akademide
Kadın”, “Din”, “İktidar ve Güç
olarak Kadın”, “İstihdam”, “Gelenek ve Modernite”, “Kentleşme ve Göç”, “Kırsal Alanda
Kadın”, “Kültür”, “Medya ve
iletişim”, “Örgütlenme ve Sivil
Toplum Kuruluşları”, “Sanat”,
“Siyaset”, “Siyasal ve Toplumsal”, “Kriz ve Çatışmada Kadın”,
“Sağlık”, “Şiddet”, “Toplumsal
Cinsiyet” ve “Hukuk ve Kadın”
olarak belirlenirken, bu çalışma ile gelecek yıllarda ulusal
ve uluslararası boyutta yeni
işbirlikleri ve ortak bilimsel çalışmalar yapılmasının da sağlanabileceği vurgulandı.
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Haber Editörleri
Tasarım Koordinatörü
Dil Editörü
Doç. Dr. Nüket ELPEZE ERGEÇ
Yrd. Doç. Dr. Murat Ertan DOĞAN
Öğr. Gör. Aydın ÇAM
Yrd. Doç. Dr. Tülay GÖRÜ DOĞAN
Doç. Dr. Yeter TORUN
Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Masaüstü Yayıncılık Uygulama Biriminde hazırlanmış ve Çukurova Üniversitesi Basımevinde 2000 adet basılmıştır.
Masaüstü Yayıncılık
Uygulama Birimi
(322) 338 67 77 / 413
[email protected]
Fotoğraf: Fatih ERAY, Kadir PUSLU
Grafik: Engin ESENDEMİR
Muhabirler: Meryem KILIÇ, Demet ÖZTÜRK, Songül BULUT
Adana Valisi
Mustafa Büyük’ten
ÇÜ 57. Alay Camii
inşaatına ziyaret
Çukurova Üniversitesi “2014 Dünyanın En İyi Üniversitesi”
sıralamasındaki 10 Türk üniversitesinden biri oldu
nÇukurova
Üniversitesi 57.
Alay Camii inşaatı alanını ziyaret eden Adana Valisi Mustafa
Büyük, çalışmalar hakkında
Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar
ve yetkililerden bilgi aldı.
“Bir kültür merkezi
olarak da faaliyet
gösterecek”
Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar, ÇÜ 57. Alay Camii inşaatı
alanını gezip incelemelerde
bulunan Vali Büyük’e camiinin
ibadethane olmasının yanı sıra,
bir kültür merkezi olarak da
faaliyet göstereceğine ilişkin
bilgi verdi.
İnşaatın kaba kısmının bir
buçuk yılda bu hale geldiğini
anlatan Rektör Prof. Dr. Kibar,
inşaatı kısa sürede tamamlamayı amaçladıklarını söyledi.
Vali Mustafa Büyük, caminin
tamamlanması için gerekli desteği vereceklerini ifade etti.
“Meslek
Mensupları İçin
Geçiş Dönemi
5. Grup Eğitimi”
tamamlandı
nÇukurova
Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ÇÜSEM)
tarafından Yeminli Mali Müşavir ile Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlere yönelik düzenlenen “Meslek Mensupları İçin
Geçiş Dönemi 5. Grup Eğitimi”
tamamlanarak
kursiyerlere
sertifikaları verildi.
Kamu Gözetimi, Muhasebe
ve Denetim Standartları Kurumu ile ÇÜ arasında imzalanan
protokol kapsamında, ÇÜSEM
tarafından düzenlenen ve lisansüstü seviyede gerçekleştirilen program çerçevesinde,
“Muhasebe Standartları” konulu eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları
düzenlenen törenle takdim
edildi.
Törene, kursiyerlerin yanı
sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Hasan Fenercioğlu, İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Turgut Çürük ve Yrd. Doç. Dr. Jale Sağlar
ile ÇÜSEM müdürü Yrd. Doç. Dr.
Yusuf Ziya Halefoğlu katıldı.
3
HABER
KampüsHaber
Prof. Dr.
Mustafa KİBAR
Rektör
nQuacquarelli
Symonds’un
(QS), “2014 Dünyanın En İyi
Üniversitesi”
sıralamasında
Çukurova Üniversitesi listedeki
10 Türk üniversitesinden biri
oldu.
Quacquarelli
Symonds’un,
en iyi üniversiteleri belirlediği
sıralamanın, dünyadan seçkin
akademisyen ve işverenleri
kapsayan anket çalışması sonucunda oluşturulduğu belirtildi. Sıralama, “saygınlık
verileri” (academic reputation
and employer reputation), “öğretim üyesi başına atıf sayıları”
(citations per paper), “öğrenci
başına düşen öğretim üyesi sayıları” ve “uluslararası öğrenciöğretim üyesi oranları” kriterleri kullanılarak oluşturuluyor.
“ÇÜ’nün ‘Dünyanın
En İyi Üniversitesi’
sıralamasına girmesinden gurur duyuyorum”
Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, 40
yıl önce iki fakülte ile eğitime
başlayan Çukurova Üniversitesi’nin bugün geldiği noktada akademisyen, öğrenci ve
çalışanlarından aldığı güçle
“Dünyanın En İyi Üniversitesi”
sıralamasına giren 10 Türk üniversitesinden biri olmasından
gurur duyduğunu ifade etti.
“Dünya üniversitesi
olma hedefindeyiz”
Çukurova
Üniversitesi’nin
daha kaliteli, daha modern,
öğrenci merkezli eğitim verme
ve dünya üniversitesi olma hedefinde olduğunu dile getiren
Rektör Prof. Dr. Kibar, ÇÜ’nün
sahip olduğu 16 Fakülte, 5 Yüksekokul, 12 Meslek Yüksekokulu, 1 Devlet Konservatuvarı, 3
Enstitü’nün yanı sıra 32 Araştırma ve Uygulama Merkezi ile
toplumun önemli sorunlarını
ele alan ve çözümler üreten
kimliği doğrultusunda daha
nice başarılarla varlığını sürdürmeye devam edeceğini vurguladı.
QS’in sıralamasında
10 Türk üniversitesi
Quacquarelli
Symonds’un
2014 yılı sıralamasındaki Türk
üniversiteleri, Bilkent Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi,
ODTÜ, Koç Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, İstanbul Teknik
Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi,
Ankara Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesi oldu.
23 Farklı Avrupa Ülkesinden 56 yabancı öğrenci eğitim için
Çukurova Üniversitesi’ni tercih etti
nÇukurova
Üniversitesi’ne
“Avrupa Birliği LLP/Erasmus
Öğrenim Hareketliliği” kapsamında gelen Erasmus öğrencileri için Dış İlişkiler Birimi
tarafından oryantasyon programı düzenlendi.
2014-2015 akademik yılı güz
döneminde, Erasmus Plus - KA
1 Öğrenci Hareketliliği çerçevesinde 10 değişik Avrupa ülkesi ve 23 farklı üniversiteden
gelen 56 yabancı öğrencinin
eğitimlerine Çukurova Üniversitesi’nde devam edeceği bildirildi.
Çukurova
Üniversitesi ve
Adana tanıtıldı
Çukurova Üniversitesi Akif
Kansu Konferans Salonu’nda
Dış İlişkiler Birimi’nden Okt.
Semra Sadık, Almanya, Hol-
landa, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Romanya, Macaristan,
Slovakya, İspanya, Polonya
ve İtalya’dan gelen Erasmus
öğrencilerine, Çukurova Üniversitesi ve Adana kentinin tanıtımını içeren bir sunum gerçekleştirdi.
“Hoşgeldiniz”
yemeği
ÇÜ Dış İlişkiler Birimi tarafından organize edilen oryantasyonda, Çukurova Üniversitesi Kayıkhanesinde öğrenciler
için “Hoşgeldiniz” yemeği düzenlendi. Tanışma yemeğine,
Dış İlişkiler Birimi sorumlusu
Prof. Dr. Harun Arıkan, Erasmus Koordinatörlüğü’nde hizmet veren Dış İlişkiler ekibi ve
öğrenciler katıldı.
“İşbirliğini teşvik
etmeye
yönelik bir
program”
Çukurova Üniversitesi Dış
İlişkiler Birimi sorumlusu Prof.
Dr. Arıkan, Erasmus Programı’nın Avrupa üniversitelerinin karşılıklı öğrenci ve personel değişimi yolu ile işbirliğini
teşvik etmeye yönelik bir program olduğunu ifade etti.
“Yıl sonunda 110
öğrenci bekliyoruz”
Prof. Dr. Arıkan, yeni eğitim
öğretim yılında öğrenim hareketliliği kapsamında Çukurova
Üniversitesi’nden 250, staj hareketliliği kapsamında da 30
olmak üzere toplam 280 öğrencinin Avrupa üniversitelerine
gönderileceğini belirtti. Prof.
Dr. Arıkan, bu dönemde Çukurova Üniversitesi’nde Erasmus
Plus - KA 1 Bireylerin Öğrenme
Hareketliliği kapsamında güz
döneminde 56 öğrencinin misafir edileceğini vurgulayarak,
ikinci dönem için 60 başvuru
ve akademik yıl sonunda ise
yaklaşık 110 öğrencinin üniversitemizde öğrenim görmek
üzere gelmesini beklediklerini
söyledi.
Tanıtım toplantısının ardından üniversite kampüsü ve ardından şehir turuna çıkarılan
Erasmus Programı öğrencileri,
Merkez Park, Taşköprü, Adnan
Menderes Bulvarı, Merkez Camii ve Dilberler Sekisi’ni gezerek Adana ve Türk Kültürü
hakkında da bilgi aldılar. Erasmus öğrencileri daha sonra Çukurova Üniversitesi Yumurtalık
Meslek Yüksekokulu Yumurtalık Araştırma İstasyonu’nu ziyaret etti.
4
HABER
KampüsHaber
ÇÜ’den “Ağaç Altı Otomatik Gübre Dağıtım Makinesi”
nÇukurova
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri
Bölümü tarafından “Ağaç Altı
Otomatik Gübre Dağıtım Makinesi” geliştirildi. Prof. Dr. Tunç
Özcan ve Dr. Barış Özlüoymak
tarafından geliştirilen makine,
narenciye bahçelerinde yaşanan gübreleme sorununun tamamen ortadan kaldırılmasını
hedefliyor.
“Geliştirilen makine
ile el işçiliğiyle
yapılan organik
gübre atımı
kolaylaşacak”
Bölge çiftçisinin sorunları
arasında yer alan narenciye
bahçelerinde el işçiliğiyle yapılan organik gübre atımını
kolaylaştırmak adına yapılan
makine sayesinde organik gübrelerin narenciye bahçelerinde
sadece ağaç tacının altına bant
halinde otomatik olarak atılabilmesi mümkün olacak. El
işçiliğiyle yapılan bu işlemin,
makinenin kullanımıyla birlikte çiftçiye hem zaman hem de
para kazandıracağı belirtildi.
“Makinede ileri
teknoloji
kullanıyor” nÇukurova Üniversitesi Ziraat
Prof. Dr.
Mehmet Tunç
ÖZCAN
“Türkiye’de de bir
ilk olan makine
ile gübreden
maksimum
tasarruf sağlanacak”
Projede araştırmacı olarak
yer alan Dr. Barış Özlüoymak,
makinenin yurt dışında örneği
bulunmadığını ve Türkiye’de
de bir ilk olduğunu söyledi.
Dr. Özlüoymak, makinenin el
emeğini verimli hale getirmenin yanı sıra atılacak gübreden
maksimum tasarruf sağlanarak
işlerin zamanında yapılmasını
sağladığını da sözlerine ekledi.
Makine organik gübrenin sadece ağaç tacı altına verilmesiyle
ekonomik gübreleme yanında, toprağın fiziksel, kimyasal
ve biyolojik verimliliğini uzun
süreli arttırmaya yardımcı olacak. Dr. Barış Özlüoymak, bölge
çiftçisinin gereksinimlerinden
yola çıkarak makineyi geliştirdiklerinin altını çizerek, makinenin geliştirilmesi sürecinde
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen
Sanayi Tezleri Programından
(SAN-TEZ) destek alındığını
belirtti.
Elektrik- elektronik ve mekanik teknolojileri bir arada kullanan makine yüksek verimle
çalışmak üzere geliştirildi. Makinanın motorlar, PIC (Peripheral Interface Controller) mikro
denetleyicisi, selenoid valfler,
hidrolik pistonlar, özel amaçlı
elektronik kartlar ile sensörlerden oluştuğuna değinen Dr.
Özlüoymak, PIC mikro denetleyicisinin programlanmasına
yönelik çalışmalar yapılarak,
sistemin tam otomasyon çalışmasıyla gerçekleştirildiğini
kaydetti. Dr. Özlüoymak, sürücü konforu ve sistem güvenliğini sağlamak amacıyla arkadaki
yan bantları izleyen kamera
takip sistemi oluşturduklarını anlatarak, sürücü kabinine
yerleştirilen monitörler ile sürücünün, bantları anlık olarak
izleyebildiğini, böylelikle herhangi bir olumsuzluğa karşı
anında müdahale edebileceğini
sözlerine ekledi.
Çukurova Üniversitesi ve Bulgar Bilim Akademisi
birlikte yeni projeler üretiyor
nBulgar
Bilim Akademisi’nde
(Bulgarian Academy of Science) görevli Dr. Elena Balacheva,
sebzelerde aşılama teknikleri
ve aşılı bitkilerde tuzluluk ve
kuraklık gibi abiyotik streslere
dayanıklılık konusunda bilgi
almak üzere Çukurova Üniversitesi’ni ziyaret etti.
Çukurova Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü’nden Prof. Dr. H. Yıldız
Daşgan’ın konuğu olarak gelen
Dr. Balacheva, ÇÜ ileri teknoloji
laboratuvarlarında çalışmalara
katılarak, farklı kabak anaçları
üzerine karpuz, kavun, salatalık, domates, patlıcan ve biber
çeşitlerine aşılama çalışmaları gerçekleştirerek, bu alanda
kısa eğitim programlarına katıldı.
“Aşılama tekniği
kullanılarak
dayanıklı kök sitemi
üzerine çalışma”
Prof. Dr. Daşgan, çeşitli ülkelerdeki akademisyenlerle bilgi
ve birikimlerini paylaştıklarını
söyleyerek, yaptıkları çalışma-
Dr. Elena
BALACHEVA
Ziraat Fakültesi
Tarım Makinaları
Bölüm’ünden
“Başarı Öyküleri”
Prof. Dr. Yıldız
DAŞGAN
Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali
Musa Bozdoğan’ın yürütücüsü
olduğu “Biobed: Pülverizatörlerin İlaçlama Hazırlığında ve
İlaçlama Sonrası Temizliğinde
Pestisitlerin Çevreye Bulaşıklarının Azaltılmasında Kullanılan
Biyolojik Sistem” isimli TOVAG
1001-Araştırma Projesi, Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından
yayımlanan “Başarı Öyküleri”
kitabında yayınlanacak.
Söz konusu projede araştırmacı olarak yer alan ÇÜ öğretim üyeleri Doç. Dr. Nigar
Yarpuz Bozdoğan, Doç. Dr. M.
Eren Öztekin, Doç. Dr. Nebile
Dağlıoğlu ve Osmaniye Korkut
Ata Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüsniye Aka Sağlıker, projeleri hakkında bilgi
vermek üzere Rektör Prof. Dr.
Mustafa Kibar’ı makamında ziyaret etti.
Proje yürütücüsü Doç. Dr. Ali
Musa Bozdoğan, bu projeyle
pülverizatör (Sıvı Püskürten
Aparat) dolumu, karışımı ve
temizliği sırasında meydana
gelen pestisit (Zararlı organizmaları engellemek, kontrol
altına almak ya da zararlarını
azaltmak için kullanılan madde
ya da maddelerden oluşan karışımlar) bulaşıklı suların çevre kirliliğini önlemek amacıyla
biobed sistemi kurulduğunu,
böylece toprak, yeraltı ve yerüstü sulardaki pestisit kirliliğinin önüne geçilerek uzun
vadede pestisit kaynaklı hastalıkların en aza indirgenmesinin
sağlanacağını ifade etti.
Antik Tiyatro
yeniden ev
sahipliği yapacak
lar hakkında bilgi verdi. Kabak
fidesine karpuz ve kavun aşıladıklarını, salatalık üzerine
ise domates ve patlıcan aşıları
yaparak önemli sonuçlar elde
ettiklerini belirten Prof. Dr.
Daşgan, aşılama tekniği kullanılarak, dayanıklı kök siteminin, yani anacın, duyarlı çeşide
aktarabildiği dayanıklılık mekanizmaları üzerine ilk bilgilerin toplandığını ifade etti.
“İki ülke arasında
farklı kurumların
işbirliğiyle yeni
projeler yapılacak”
Sebze yetiştirilen sera ve
açık saha alanlarında, toprak
kökenli bitki kök hastalıkları
ve zararlıları, tuz, kuraklık ve
ağır metaller gibi abiyotik stres
faktörlerinin, sebze yetiştiriciliğinde aşılı fide talebinde artış
yaşanmasına sebep olduğunu
belirten Prof. Dr. Daşgan, bu
konuda Bulgar Bilim Akademisi ile ortak projeler ve ikili
işbirlikleri konusunda da ilk
adımların atıldığını sözlerine
ekledi.
Prof. Dr. Daşgan, Türkiye’deki sebzecilik sektöründe aşılı
fide elde etmek üzere kullanı-
lan anaçların sayıca yetersiz
ve tamamının yurtdışı kayaklı
olduğunu söyleyerek, biyotik
ve abiyotik stres faktörlerine
dayanıklı yerli sebze anaçlarının geliştirilmesinin önemli
olduğunun altını çizdi. Prof.
Dr. Daşgan, iki ülke arasında
farklı kurumların işbirliğiyle
hastalık, zararlılar ve abiyotik
streslere dayanıklı yeni anaçların geliştirilmesi, anaç-kalem
kombinasyon fizyolojilosi gibi
konular üzerinde yeni projeler
yapılacağını ifade etti.
nAdana’nın Karataş İlçesi’nde
kazı çalışmaları devam eden
Magarsus Kenti Antik Tiyatrosu’nun, 2500 yıl sonra yeniden
kültür ve sanat faaliyetlerine ev
sahipliği yapacağı bildirildi.
Kazıda bilimsel danışman
olarak görev yapan Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.
Doç. Dr. Fatih Gülşen, tarihi MÖ
5’inci yüzyıla ulaşan Antik Kentin yaklaşık 2500 yıllık tiyatrosunda yapılan kazı çalışmaları
sonucu tipik bir Helen Tiyatrosu özelliği taşıyan yapının yüzde 60’ının açığa çıkarıldığını
bildirdi. Antik tiyatro kazı sonrasında yapılacak çalışmalarla
tekrar kullanılabilecek.
Okula yeni
başlayacak çocuklar
için ailelere öneriler
5
HABER
KampüsHaber
Doç. Dr. Özyurt: “Bilinçsiz avlanmaya hayır”
nÇukurova
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Eğitim Bilimleri Uzmanı
Yrd. Doç. Dr. Oğuz Kutlu, okula
yeni başlayacak çocuklar için
anne ve babaların yanı sıra
özellikle öğretmenler ile okul
idarecilerinin çocukların okulu
algılayıp, anlamlandırmalarına
yardımcı olmaları gerektiğini
söyledi.
Yrd. Doç. Dr. Kutlu, okul hayatına yeni başlayan çocukların
bu dönemde kendilerini terk
edilmiş hissedebileceklerine
değinerek, çocuklar için okula
gitmenin güzel bir durum olduğu mesajını verebilmek adına
1-2 gün önce evde mümkünse
kutlama yapılması önerisinde
bulundu.
Biyolojik spor saati
Doç. Dr. Dilek
SEVİMLİ
nÇukurova Üniversitesi Beden
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
- BESYO Antrenörlük Eğitimi
Bölümü Spor Sağlık Bilimleri
Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr.
Dilek Sevimli, spor yapma saatinin kişiden kişiye değişeceğini ve herkesin kendine has “Biyolojik Spor Saati” oluşturması
gerektiğini söyledi.
Doç. Dr. Sevimli, insanların
vücutlarının ritmini bilmesiyle
birlikte spor yapma saatlerinin
de buna göre belirlendiğine
vurgu yaparak, spor yapma saatinin belirlenmesinde bireysel
özellikler, kişisel hedefler ve
yaşam tarzlarına uygun saatler
oluşturulması gerektiğini kaydetti.
Bireyin yaşam şekli, beslenme biçimi, günlük aktivite
ihtiyaçları, sağlık ve hastalık
durumlarının spor yapma saatinin belirlenmesinde etkin durumlar olduğunun altını çizen
Doç. Dr. Sevimli, bu saatleri kişinin önce kendi, sonra da hekimine ya da bir spor uzmanına
danışarak planlayabileceğine
vurgu yaptı.
Doç. Dr. Caner
ÖZYURT
nÇukurova
Üniversitesi Su
Ürünleri Fakültesi Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Caner Özyurt, av
sezonunun açılmasıyla birlikte
bilinçsiz avlanma konusunda
balıkçıları uyardı.
Doç. Dr. Özyurt, günümüzde
endüstriyel düzeyde doğrudan
doğadan avlanıp insan gıdası
olarak kullanılabilen tek kaynağın su ürünleri olduğuna
dikkat çekerek, yetiştirmek
için çaba harcanmadığı halde
su ürünlerinin insanoğluna
önemli bir ekonomik değere
sahip ürün verdiğini vurguladı.
Uzun yıllar bu önemli kaynağın sınırlı ve tükenebilir olduğunun göz ardı edildiğini
ifade eden Doç Dr. Özyurt, balık
kaynaklarından üst düzeyde
faydalanmanın daha çok balık
avlamak olarak algılanmasının
yanlış olduğunu, aksine mevcut stoktan sürekli olarak aynı
miktarda ürünü elde edebilmenin önemli olduğunu belirtti.
“Balıkçılık doğru
yöntemlerle
yapılmıyor”
Doç. Dr. Özyurt, ülkemizde
ve dünyada balıkçılığın doğru yöntemlerle yapılmadığını
ifade ederek, “Araştırmacılar
1950’li yıllarda ülkemizin Doğu
Akdeniz kıyılarında 12-15 adet
trol teknesinin ekonomik olarak ve stoklara zarar vermeden
çalışabileceğini belirtiyor. Ancak 1990’lara gelindiğinde bu
bölgede 200’den fazla trol teknesine ruhsat veriliyor. Bunun
doğal sonucu olarak da, bölgedeki su ürünleri stokları aşırı
avcılık baskısı altında kalmış,
giderek yıpranmış hatta birçoğu çökme noktasına gelmiştir,”
dedi.
“Gıda Tarım ve
Hayvancılık
Bakanlığı, balıkçı
teknelerinin
sayısını azaltma
yolunda çalışma
yürütüyor”
Son iki yıldır Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı’nın balıkçı teknelerinin sayısını azaltma yolunda çalışma yürüttüğünü anlatan Doç. Dr. Özyurt,
balıkçı filosunun küçültülmesinin amaçlandığı çalışmanın balıkçılık adına atılan en önemli
adımlardan biri olduğunu söyledi. Doç. Dr. Özyurt, ancak ne
kadar teknenin filodan çıkartılabileceği, çıkan teknelerin
stokların kendisini toparlaması için yeterli olup olmayacağı,
balıkçılığı bırakan insanların
ne iş yapacağı gibi konuların
süreç önündeki önemli sorular
olduğunu da sözlerine ekledi.
“Yakın gelecekte
balıkçılıkla ilgili
yapılan tahminler
umut verici değil”
Doç. Dr. Özyurt, yakın gelecekte balıkçılıkla ilgili yapılan
tahminlerin umut verici olmadığını belirterek önümüzdeki
dönemde avcılık yoluyla yapılan üretimin daha da düşeceğinin tahmin edildiğini bildirdi.
Üretimin düşmesi sonucu balık
fiyatlarının artmasıyla balığın
lüks bir besin haline geleceğini
belirten Doç. Dr. Özyurt, zaman
zaman tezgâhlarda görülen fiyatların da bununla ilgili olduğunu ifade etti.
Doç. Dr. Kurtaran: “Okullarda hijyene dikkat”
okullarda çalışanların bulaşıcı
hastalıklardan korunmak için
yemek yemeden ve hazırlamadan önce tuvalet kullanımı
sonrası, yaralara ve cilt lezyonlarına temastan sonra mutlaka
ellerini yıkaması gerektiğini
vurgulayan Doç. Dr. Kurtaran,
ellerin akan su altında ve sabunun elin her tarafına temas etmesine özen göstererek yıkanması gerektiğinin altını çizdi.
Doç. Dr. Behice
KURTARAN
nÇukurova
Üniversitesi Tıp
Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Behice Kurtaran, toplu
kullanım alanları olduğu için
okulların hijyen konusunda
sıkıntılı ve enfeksiyonlara açık
yerler olduğunu söyledi.
Doç. Dr. Kurtaran, okulların kalabalık olmaları, toplu
kullanıma sahip ders çalışma
alanları, tuvaletler, ortak kulla-
nılan bilgisayar ve havalandırma koşulları iyi olmayabilecek
derslikler nedeniyle enfeksiyonlara açık alanlar olduğunu
bildirerek, kızamık, kabakulak,
suçiçeği ve Hepatit A gibi temas ve hava yoluyla bulaşan
hastalıkların çocuklarda daha
sık görüldüğünü belirtti.
“Eller mutlaka
yıkanmalı”
Öğrenciler, öğretmenler ve
Doç. Dr. Kurtaran, ellerin yirmi saniyeden az olmamak şartıyla sabunla ovularak yıkanması gerektiğini ifade ederek,
tabak, bardak, çatal, kaşık gibi
malzemelerin ortak kullanımından kaçınılması, yara ve kesiklerin temiz tutulması, temiz,
kuru bir bandaj ile yara iyileşene kadar kapalı tutulmasının
sağlıklı olacağını vurguladı.
“Kişisel
malzemeler ortak
kullanılmamalı”
Doç. Dr. Kurtaran, ellerin
kâğıt havlu ya da hava kurutucuları ile kurulanması gerektiğine değinerek, uygunsa muslukların kâğıt havlu ile kapalı
konuma getirilmesi, yıkanmamış havlu, örtü, üniforma ile
deodorant, tıraş bıçağı ya da
makinesi gibi kişisel malzemelerin de ortak kullanılmamasına dikkat çekti.
“Derslikler
gün sonunda
düzenli olarak
temizlenmeli”
Dersliklerin gün sonunda düzenli olarak temizlenmesi, kapı
kolu, klavye, varsa telefon, tahta kalemleri gibi çok sık temas
edilen yerlerin bu temizliğe dâhil edilmesinin önemine vurgu
yapan Doç. Dr. Kurtaran, hasta
öğrencilere okulda izin verilmesi veya ailelerin çocukları
okula göndermemesi gerektiğini belirtti.
6
HABER
KampüsHaber
Çukurova Üniversitesi’nde “yapay insan kemiği” üretildi
nÇukurova
Üniversitesi’nde
laboratuvar ortamında kemik
tozunun sentetik hali olan “yapay insan kemiği” üretildi.
Çukurova Üniversitesi Diş
Hekimliği Fakültesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Mehmet Kürkçü,
diş hekimliğinde, çene cerrahisinde ve ortopedi ameliyatlarında kullanılan sentetik kemik
tozunun (greft) üretilmesiyle,
kemik ameliyatlarının daha kolay gerçekleşeceğini bildirerek,
sentetik kemik malzemesinin
gerekli belgelendirme işlemlerini tamamlayarak seri üretimine geçmeye hazırlandıklarını söyledi.
Prof. Dr. Kürkçü, medikal üretim yapabilme adına yeterlilik
belgesini aldıklarını ifade ederek, sentetik kemik tozunun
Çukurova Üniversitesi Teknokent’te seri üretime geçilmesiyle ilgili yasal prosedürlerin
de tamamladığını sözlerine
ekledi.
Teknokent içerisindeki tozdan arındırılan, özel filtreler-
Prof. Dr. Mehmet
KÜRKÇÜ
totları kullanan işletmelerin
Teknokent’te
geliştirdikleri
teknolojileri yine Teknokent’te
üretmelerinin önünde herhangi bir engel kalmadığını vurgulayan Prof. Dr. Kürkçü, sentetik
kemik malzemelerini Teknokent’te yakın bir zaman içerisinde araştırma çalışmalarının
tamamlanması ve belgelenmesiyle yapay kemik malzemelerini üretmeye başlayacaklarını
belirtti.
“Üniversite ve
sanayi işbirliğine de
güzel bir örnek”
le havalandırılması yapılan
“temiz oda”da çalışmalarını
devam ettirdiklerini bildiren
Prof. Dr. Kürkçü, Teknokent
mevzuatında yapılan son değişikliklerle ürünü laboratuarda
üretebilir hale getirmeyi başardıklarını sözlerine ekledi.
Prof. Dr. Kürkçü, daha önceleri, Teknokent’de araştırmaların
yapılmasına olanak sağlamasına rağmen, üretimi gerçekleştirebilmek için başka ortam
oluşturulması şartı bulunduğuna dikkat çekerek, mevzuatta
yapılan son değişiklikle birlikte
sorunların giderildiğinin altını
çizdi.
Değişen mevzuatla birlikte,
çevreye duyarlı üretim me-
Prof. Dr. Kürkçü, yaptıkları
çalışmanın, üniversite ve sanayi işbirliğine de güzel bir
örnek oluşturduğuna değinerek, üretim metodu açısından
elde edilen yapay kemiğin ilk
olduğunu, ürettikleri ürünün
ortopedi, beyin cerrahisi, diş
hekimliği ve çene cerrahisinde
kemik boşluklarını doldurmak
amacıyla kullanılacağının altını
çizdi.
Hemşirler
görev başında
nÇukurova
Üniversitesi Tıp
Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde
2010 yılından itibaren 54 hemşirin (erkek hemşire) görev
yaptığı bildirildi.
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Hemşire Hizmetleri Müdürü Refiye
Özgen, hemşirlerin çalışmalarından memnun olduklarını ve
görevlerinde titiz davrandıklarına değinerek, mesleki olarak
başlarda zorlandıklarını fakat
sonradan alıştıklarını ifade etti.
Özgen, hemen hemen hiçbir
meslekte erkek-kadın ayrımının kalmadığını belirterek,
yine de hastaların hemşirleri
doktor zannetmesinden dolayı
zaman zaman sıkıntı yaşandığını sözlerine ekledi.
Karides
yetiştiriciliğinde
bir ilk
nÇukurova
Üniversitesi Teknokent’te su ürünleri üzerine
araştırma geliştirme şirketi
kuran iş kadını Asuman Beksarı ve Çukurova Üniversitesi Su
Ürünleri Fakültesi’nde görevli
Prof. Dr. Metin Kumlu, Türkiye’de ilk kez denizden 60 kilometre uzakta iki ayrı cins karides yetiştirdi.
“Kliniğe Merhaba” ve “Beyaz Önlük Giyme” törenleri
nÇukurova
Üniversitesi Tıp
Fakültesi Dekanlığı tarafından
tıp öğrencilerine yönelik “Kliniğe Merhaba” ve “Beyaz Önlük
Giyme” törenleri düzenlendi.
Balcalı Hastanesi Hippokrat
Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen “Kliniğe Merhaba”
etkinliğinde konuşan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek
Özcengiz, düzenlenen bu etkinliğin, öğrencilerin hekimliğin
incelikleri ve detayları ile tanışmasının ilk adımı olduğunu
söyledi.
“Bilgileri pratikte
kullanma zamanı
geldi”
Prof. Dr. Özcengiz, öğrencilerin üç yıllık eğitimin ardından
öğrendikleri bilgileri pratikte
de kullanma zamanlarının geldiğinin altını çizerek, 4. dönem
öğrencilerinin kliniklerde öğrenecekleri ve gelecekte daha
başarılı bir hekim olmak için
tecrübe kazanacaklarını sözlerine ekledi.
Öğrencilerin öğrenim hayatları boyunca yaşadıkları tecrübelerin hayatları boyunca
iyi bir insan, iyi bir hekim ve
insanlığa faydalı birer birey
olmalarını sağlayacağını vurgulayan Prof. Dr. Özcengiz, öğrencilerinden başarılarını sürdürmelerini istedi.
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Dilek Özcengiz, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Filiz Koç, çok sayıda doktor ve tıp öğrencisi katılırken, öğretim üyeleri etkinlik
çerçevesinde 230 öğrenciye
stetoskop verdi.
“Beyaz önlük
giymek ve
Tıp Fakülteli
olmak özverili
olmayı gerektirir”
Çukurova Üniversitesi Tıp
Fakültesi “Beyaz Önlük Giyme”
töreninde konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Fenercioğlu, Tıp Fakülteli olmanın
özverili olmayı gerektirdiğinin
altını çizerek, bu yıl Tıp Fakültesini kazanan 272 öğrencinin
bu başarıyı yakaladıklarını ifade etti.
Prof. Dr. Fenercioğlu, insanların sağlıklı yaşatılmalarının
doğru tedavi edilmelerinden
daha önemli olduğunu vurgulayarak, sağlıklı kalmanın herke-
sin ilk amacı olması ve bunun
için de herkesin elinden gelen
gayreti göstermesi gerektiğine
dikkat çekti.
“Dönem başarısına
göre öğrencilere
başarı belgeleri
verildi”
Konuşmaların ardından “Dönem 1” başarı sıralamasına
girmeye hak kazanan öğrencilere başarı belgelerini Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan
Fenercioğlu, “Dönem 2” başarı
sıralamasında ilk üçe giren öğrencilere Dekan Prof. Dr. Dilek
Özcengiz, ”Dönem 3” başarı
sıralamasında ilk üçe giren öğrencilere ise başarı belgelerini
Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Recep Tuncer verdi.
Su Ürünleri Mühendisi olan
Beksarı, yedi ay önce Çukurova
Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Kumlu ile ortak kurdukları
şirket yoluyla hazırladıkları havuzlara Adana’ya 60 kilometre
uzaklıktaki Karataş İlçesi’nden
deniz suyu taşıyarak, deniz dışında karides yetiştirdi.
Su ürünlerinin ekonomik
getirisinin çok fazla olduğunu
belirten Beksarı: “Karidesi ticari boyuta yansıtabilmek için
elimizi taşın altına koymamız
gerektiğini düşündük. Türkiye’de su ürünleri konusunda
araştırma geliştirme yapan tek
firmayız. Yatırımcının önünü
açmak için çalışıyoruz. Karides
yetiştiriciliği yapmak isteyenleri yönlendirebilecek durumdayız. Şu anda 2 karides türü
üzerinde çalışıyoruz. Bu 2 türü
bölgemiz şartlarında hasat koşullarına kadar getirdik. Aynı
anda milyarlarca yavru üretilebilir. Deniz kenarına yakın,
her biri 5-10 dönümlük toprak
havuzlarda üretilecek karides,
yatırımcıya büyük kar getirecek” dedi.
Yöresel Ürünler
Tanıtım Günleri
ve Kültür-Sanat
Etkinlikleri
XII. Uluslararası Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi
“Fosil enerji
kaynakları kullanım
oranı hala yüzde
80’lerde”
“Üniversite olarak
tarım konularına Çukurova Üniversitesi Ziraayrı önem at Fakültesi Tarım Makineleri
ve Teknolojileri Mühendisliveriyoruz” ği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali
disliği ve Yönetim gibi temalar
üzerine sunumlarını gerçekleştirdi.
nÇukurova Üniversitesi Güzel
Sanatlar Bölümü’nün deri ve
el sanatları standının da yer
aldığı, kırk ilden 1.500 ürünün
tanıtıldığı “Yöresel Ürünler Tanıtım Günleri ve Kültür-Sanat
Etkinlikleri” açıldı.
Kenan Evren Kapalı Semt Pazarı’nda açılan “Yöresel Ürünler Tanıtım Günleri ve KültürSanat Etkinlikleri”, yöresel
ürünlerin tanıtıldığı stantlarda,
farklı illerin farklı lezzetleri ve
el sanatı ürünleri Adanalıların
beğenisine sunuldu.
Çukurova Üniversitesi Güzel
Sanatlar Bölümü’nün de stant
açtığı etkinlikte Öğretim Görevlisi Serdal İnözü, kültürel
mirasın korunması için deri el
sanatları alanında eğitim verdiklerini belirterek kültürel
mirasın yaşatılması ve devamlılığı için bu tür etkinliklerin
önemine vurgu yaptı. İnözü,
“Ortaya çıkardığımız ürünlerimiz, makine kullanılmadan
tamamen el işçiliğiyle yapılan
el emekleri. Adana İl Kültür
Müdürlüğü’nün
düzenlediği
yöresel ürünler festivalinde
de yine Çukurova Üniversitesi
Güzel Sanatlar Bölümü Deri El
Sanatları olarak katılarak, bu
mirasın yaşatılmasına ve tanınmasına olan gayretimizi gösterdik” dedi.
Academic
Quartet
İskenderun’daydı
nÇukurova
Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğretim elemanlarından oluşan Academic
Quartet, “8. Füsun Sayek Sağlık
ve Kültür Etkinlikleri”nde sahne aldı.
Eski Türk Tabipleri Birliği
Başkanı Dr. Füsun Sayek’i anma
amacıyla 31 Ağustos’ta düzenlenen etkinlik İskenderun’un
Arsuz ilçesinde 1800’lerden
kalan ve ‘Kültür ve Müze Evi’
olarak kullanılan İskender Sayek Evi’nde gerçekleşti.
Academic Quartet’ın “8. Füsun Sayek Sağlık ve Kültür
Etkinlikleri”nde gerçekleştirdiği kapanış konserine Arsuz Belediye Başkanı, Başkan Yardımcısı ve yurtiçi ile yurtdışından
200’e yakın davetlinin katıldığı
belirtildi.
7
HABER
KampüsHaber
Nevşehir’de yürütülen kongrenin açılış konuşmasını yapan
Çukurova Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mustafa Kibar, üniversite olarak tarım konularına
ayrı önem verdiklerini vurgulayarak, bu konudaki araştırmaları desteklediklerini ifade etti.
Prof. Dr. Mustafa
KİBAR
nÇukurova
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri
Bölümü ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü tarafından
organize edilen “Tarımda Mekanizasyon ve Enerji 12. Uluslararası Kongresi – ADAGENG
2014” 3-6 Eylül 2014 tarihleri
arasında Kapadokya’da gerçekleştirildi.
Geleneksel olarak 36 yıldır
düzenlenen kongrede 40 ülkeden toplam 300 katılımcı yer
alırken, konuşmacılar Hayvansal Üretim Teknolojisi, Eğitim
ve Müfredat, Enerji, Ergonomi
ve Güvenlik, BT ve Zir Otomasyon Mühendislik, Hassas Tarım, Hasat Sonrası Teknolojisi,
Güç ve Makineleri, Yapı ve Çevre Teknolojileri, Toprak ve Su
Mühendisliği, Sistem Mühen-
Rektör Prof. Dr. Kibar, üniversitenin Tarım Makineleri
ve Teknolojileri Mühendisliği
Bölümü’nün Ziraat Fakültesi
içinde kurulan ilk köklü bölümlerden biri olduğunu dile
getirerek, üniversitenin ev
sahipliğinde yürütülen “12.
Uluslararası Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi”nin
başta ülkeye ve tüm dünya ülkelerine önemli bilimsel katkılar yapacağını umduğunu ifade
etti.
Bayat, son 20-25 yılda Tarım
Makineleri alanındaki gelişmelere değinerek, gelecekte Tarım Makineleri ve Teknolojileri
konularında AR-GE ve inovasyon alanlarının daha çok akıllı
makineler, robot teknolojileri,
girdi-çıktı gözetleme sistemleri
olacağını söyledi.
Prof. Dr. Bayat, tarımda enerji kullanım oranının hala yüzde
5’ten küçük olduğunu belirterek, yenilenebilir enerji konularındaki artan araştırmalara
rağmen fosil enerji kaynakları
kullanım oranının hala yüzde
80’ler gibi oldukça yüksek olduğunun altını çizdi.
Kongrede, iki ayrı salonda
eş zamanlı olarak düzenlenen
oturumlarda, yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere toplam 120 bildiri sunuldu.
Öğrenci Kulüpleri tanıtım günleri düzenlendi
nÇukurova
Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı Kültür Müdürlüğü, Güzel Sanatlar Bölümü ve
Öğrenci Faaliyetleri Birimi ortaklaşa olarak “Öğrenci Kulüpleri Tanıtım Günleri” düzenledi.
Öğrenci Kulüpleri ve Toplulukları tarafından, Çukurova
Üniversitesi 2014-2015 Akademik yılı çerçevesinde, üniversiteyi yeni kazanan öğrencilerin
etkinliklerde aktif görev almasını hedefleyen seçmeli ders
ve topluluk-kulüp kayıtları Çukurova Üniversitesi Kültür Mü-
dürlüğü önünde tanıtım stantlarının kurulmasıyla başladı.
“Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Azmi Yalçın
stantları gezdi”
Çukurova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Azmi
Yalçın, Kültür Müdürlüğü bünyesinde bulunan “Halk Oyunları”, “Türk Sanat Müziği Korosu”, “Drama Topluluğu”, “Türk
Halk Müziği Korosu” ve “Dans
Topluluğu” ile 49 aktif öğrenci
kulübünün kurduğu stantları
gezerek, yıl içerisinde yapılacak etkinlikler ve aktiviteler
hakkında bilgi aldı.
Çukurova Üniversitesi Mühendislik–Mimarlık Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü
öğrencileri tarafından tasarlanıp üretilen ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma
Kurumu (TÜBİTAK) Alternatif
Enerjili Araçlar Yarışması’nda
“Kurul Özel Ödülü”nü alan
elektrikli araç “1,5 Adana” da
ziyaretçilere sunuldu.
“Etkinlikler
konserle devam
ediyor”
Ayrıca, 29 Eylül - 1 Ekim
tarihleri arasında Çukurova
Üniversitesi Kültür Müdürlüğü önünde kurulacak sahnede
çeşitli müzik gruplarının sahne
performanslarını sergileyeceği
ve sponsorlu olarak Çukurova
Üniversitesi Amfi Tiyatro’da
Beyaz, Bengü, Hayko Cepkin ve
Kubat’ın sahne alacağı belirtildi.
HABER
KampüsHaber
XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi gerçekleştirildi
nÇukurova
Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Milli Eğitim
Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme
Genel Müdürlüğü‘nün 11-14
Eylül tarihleri arasında ortaklaşa olarak düzenlediği “XI.
Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi” Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Düzenleme kurulu başkanlığını Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı
Doç. Dr. Sedat UÇAR’ın yaptığı,
ilki 1994 yılında İzmir’de gerçekleştirilen ve iki yılda bir düzenlenen kongre, yirminci yılını Çukurova Üniversitesi’nde
kutladı.
XI. Ulusal Fen Bilimleri ve
Matematik Eğitimi Kongresi’nin fen bilimleri ve matematik eğitimi alanında ülkemizde
yapılan araştırmaları, kuram
ve araştırma niteliğindeki çalışmaları sunmayı, paylaşmayı, panel ve sempozyumlarla
eğitim sorunlarını ve yeni yöntemlerin uygulanmasını tartışmayı amaçladığı belirtilirken, bu alanlarda gerçekleşen
gelişmeleri ve gereksinmeleri
irdeleyerek Eğitim Fakülteleri
ve Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki etkileşimi arttırmayı
hedeflediği bildirildi.
“Çağdaş uygarlık
seviyesine çıkabilmek
adına bilim ve
teknolojinin bütün
verilerinden
yararlanmalıyız”
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı
ve Kongre Düzenleme Kurulu
Başkanı Doç. Dr. Uçar, çağdaş
uygarlık seviyesine çıkabilme
adına bilim ve teknolojinin bütün verilerinden yararlanmanın gerekliliğini anlattı. Doç.
Dr. Uçar, gelecek kuşaklara
daha güçlü ve güzel bir Türkiye
sunmanın hedefleri arasında
yer aldığını bildirerek, eğitim
alanında yapılan çalışmaların,
uygulamaların ve etkinliklerin
paylaşılmasının
hedeflenen
amaca ulaşmada önemli bir yer
edindiğine değindi.
Doç. Dr. Uçar, fen eğitimi,
matematik eğitimi, öğretmen
eğitimi ve özel eğitim gibi te-
malar kapsamında yapılan çalışmaların yer aldığı XI. Ulusal
Fen Bilimleri ve Matematik
Eğitimi Kongresi’nin eğitim
sistemine gerekli katkıyı sağlamasını amaçladıklarını belirtti ve kongrenin, nitelikli alan
öğretmeni yetiştirilmesi, ilgili
programların geliştirilmesi ve
bilimsel araştırmalara kaynaklık etmesi konularında yararına inandıklarını ifade etti.
“Kongrede 831 sözlü
bildiri, 61 poster
sunumu gerçekleşti”
Kongrenin fizik, kimya ve
biyoloji alanları ile matematik
öğretimi alanlarındaki araştırmaları kapsadığını vurgulayan
Doç. Dr. Uçar, bu kapsamda
kongrede 831 sözlü, 61 poster
bildiri sunumunun yer aldığını, 5 çalıştay, 1 panel ve 3 mini
sempozyumun gerçekleştirildiğini söyledi.
1200 kayıtlı katılımcıyla
kongre tarihinde en geniş kapsamlı katılımın gerçekleştiğini
belirten Doç. Dr. Uçar, Adana
ve çevresindeki illerden Milli
Eğitim Baknalığı’nın davetlisi
olarak gelen öğretmenler de
dikkate alındığında yaklaşık
2000 kişinin kongreye katıldığını vurguladı.
“Kongrenin teması
fen bilimleri ve
matematik eğitimi”
Doç. Dr. Uçar, kongrenin temalarının fen bilimleri ve matematik eğitimi ile ilgili olduğunun altını çizerek, “Fen ve
Matematik Eğitiminde Ölçme
ve Değerlendirme”, “Fen ve
Matematik Eğitiminde Bilgi
Teknoloji Kullanımı”, “Bilimin
Doğası: Bilim Tarihi, Felsefe
ve Sosyolojisi”, “Çevre ve Sağlık Eğitimi”, “Fen ve Matematik
Eğitiminde Okul Dışı Öğrenme
Ortamları”, “Fen ve Matematik
Eğitiminde Eğitim Programları
ve Politikaları”, “Fen ve Matematik Eğitiminde Argümantasyon”, “Fen ve Matematik Okuryazarlığı ve Sosyo- Bilimsel
Konular”, “Fen ve Matematik
Eğitiminde Kültürel, Sosyal ve
Cinsiyet Faktörü”, “Okul Öncesi
Fen ve Matematik Eğitimi”, “İlkokul (1-4) Fen ve Matematik
Eğitimi”, “Ortaokul (5-8) Fen
ve Matematik Eğitimi”, “Lise
Doç. Dr.
Sedat
UÇAR
(9-12) Fen ve Matematik Eğitimi”, “Yükseköğretimde Fen ve
Matematik Eğitimi”, “Öğretmen
Eğitimi”, “Hizmet İçi Eğitim:
Mesleki Gelişim, “Engellilere Yönelik Fen ve Matematik
Eğitimi”, “Üstün Yeteneklilere
Yönelik Fen ve Matematik Eğitimi”, “Fen Eğitimi”, “Matematik
Eğitimi” gibi temalar üzerinde
konuların dağıldığını ifade etti.
“Bir sonraki kongre
Karadeniz Teknik
Üniversitesi Fatih
Eğitim Fakültesi’nde”
Kongrede sunulan bilimsel
çalışmaların ülkemizde fen ve
matematik eğitimi alanlarına önemli katkılar sunacağını
umduklarını söyleyen Doç. Dr.
Uçar, bir sonraki kongrenin
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Fatih Eğitim Fakültesi’nin ev
sahipliğinde yapılacağını kaydetti.
Kongre, konuklar onuruna
düzenlenen yemekle son buldu.

Benzer belgeler

Sayı 12 - Çukurova Üniversitesi

Sayı 12 - Çukurova Üniversitesi binaların içini çok üstün teknolojilerle donatabiliriz ve bu binalara Üniversite adını verebiliriz. Ancak önemli olan bizim bu işi nasıl yaptığımız, başka insanları nasıl yetiştirdiğimiz ve

Detaylı

Sayı 19 - Çukurova Üniversitesi

Sayı 19 - Çukurova Üniversitesi Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Gıda Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisleri Odası ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen sempozyuma 45...

Detaylı

Sayı 9 - Çukurova Üniversitesi

Sayı 9 - Çukurova Üniversitesi Fakültesi tarafından düzenlenen cuma toplantılarının bu haftaki konuğu Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr Osman Elbek oldu.

Detaylı