Prof. Dr. Metin Yerebakan , İstanbul Ticaret Üniversitesi

Transkript

Prof. Dr. Metin Yerebakan , İstanbul Ticaret Üniversitesi
Alt Yapı Sektörü
ve
Mühendislik Eğitimi
Metin Yerebakan
Plan
•
•
•
•
•
•
Ekonomilerin Alt Yapısı ( Bilim-Teknoloji-Ekonomi)
Türkiye/ Kavşak Ülkesi
Ulaştırma-Haberleşme Sektörü
Vizyon 2023/ Ulaştırma-Haberleşme Hedeflerimiz
Teknoloji yarışı
Geleceğe Uyarlanma Zamanı
Hayat Eğirisi
•
•
•
Her canlının, organizmanın,
insan yapımı sistemlerin..bir
hayat eğrisi vardır
Insanın hayat eğirisi yaklaşık
80 yıl..organizasyonlarında 25
yıl dır.
Geçiş sürecini iyi planlayanlar
için hayat eğirisi sonsuza kadar
zincir halinde devam eder.
Her ekonomi üç ayrı tabakanın
üzerinde yeşerir
Ekonomi
Bilim
Molecular
Bilim-Teknoloji-Ekonomi
QuickTime™ and a
GIF decompressor
are needed to see this picture.
ICT Economy
QuickTime™ and a
GIF decompressor
are needed to see this picture.
Industrial
QuickTime™ and a
GIF decompressor
are needed to see this picture.
Agricultural
Medeniyetler: Üç Tabakalı bir
Platform Üzerinde Yeşerir
( bilim/ teknoloji/ ekonomi )
Ekonomik Alt Yapılar
Ekononinin Ana Sektörleri
•
•
Ekonominin üç temel bileşeni var. Altyapılar artık bir
sektör durumunda. Alt yapılar ekonominin
omurgası..hem sanayiye hemde hizmetler sektörüne can
veriyor
Ülkeleri rekabetçi kılan en önemli parametrelerden biri
altyapı sektörüdür
Türkiye Cumhuriyeti
Türkiye Cumhuriyeti, İmparatorluktan Cumhuriyete Oldukça Yumuşak Geçiş
Yaparak doğmuş, 1932 ye kadar Osmanlı Liberal Ekonomi modelini
uygulamıştır
1932 yılında 90 bin norm kadro ve 6 yıllık bir geçiş süreci ile devlet ağırlıklı bir
ekonomik model ile KIT’ler kurulmuştur.
24 Ocak 1980 Kararları ile yeniden liberal ekonomiye geçiş sürecini başlatmış
olmasına rağmen bütünü ile bu geçişi henüz tamamlayamamıştır.
Türkiye; global ekonomik ve teknik entrumanları , ülke içinde kültürel
farklılıkları ve etnik toleransları harmonize etmiş, 155 milyar usd düzeyinde
ürün ihrac eden bir ülke haline gelmiştir..
Türkiye; ulaştırma ve haberleşme alt yapısını büyük oranda tamamlamıştır.
Ülke içinde ve tüm dünya ile bağlantılı iletgen bir toplum oluşturulmuştur.
Türkiye; Avrupanın 6ci Büyük Ekonomisi
Büyük Coğrafik Avantaj
Türkiye, 80 milyona yaklaşan nufus ve bir milyon km.kare’ye yakın bir kavşak
ülkesi.. Dünyanın üçte birine üç saatte ulaşma imkanı..Transkontinental ulaşım
hub’ı.
Türkiye yakın tarihlere kadar ‘ doğal bir doğu-batı köprüsü olarak görülmüştür. Bu
güne kadar görülmemiş bir alt yapı hamlesi yaşanmaktadır. Ülkemizde, kuzeyden
güneye 17 koridor inşa edilmeketdir.
Türkiye Japonya’dan Brezilya’ya, Avustralya’dan- Baltık ülkelerine uçuşlarda Hub
konumuna ulaşmıştır. Çandarlı limani Avrupa’nın ilk on limanı arasına girme şansına
sahip.
Doğu-batı, kuzey güney yolları ile her 100km de bir bölünmüş yol ve her 200km de
bir de otoyol yapılmakatdır. Her 100km de bir iç hatlar ve her 200km de bir
uluslararası hava alanına kavuşacak..
Kenar kuşakta kalan illerimiz gateway konumu kazanırken, hava-alanlarımız
bölgesel hub özelliğine ulaşmakatdır..
Türkiye..Koridor Değil Kavşak Ülke
Yeni Dinamikler
•
Globalization
•
Privatization
•
Consolidation
•
Democratization
•
Harmonization
•
Digitization
•
Kainat büyüyör..dünya büyüyor..ülkeler büyüyor..aileler büyüyor
•
Türkiye Bu Dinamiklerle Yeniden Şekillenmelidir. Türkiye
Muassır Medeniyetler Düzeyine Çıkmalıdır.. Nasıl?
Yenilikler/ Yeni teknolojiler Büyüme Momenti
Vizyonumuz: 2023 de 10 Büyük Ekonomi Arasına Girmek
•
Acımasız rekabet savaşı yaşanıyor.. insanlar ölüyor.. ülkeler parçalanıyor..
Alt Yapıların Alt Yapısı; Mühendislik Alt Yapısı
•
•
•
•
•
•
Bilim adamları düşünür arar bulur..mühendisler bulunanlardan hareketle
insanlığa teknolojik çözümler üretir
Mühendislerin organizasyon ve sezgi kapasiteleri yüksek, hayali ile
gördüğüne yürüyebilen kişiler.
Devletlerin meydan okuması ( hedef 2023 gibi ), Mühendislik alt yapısına
bağlıdır. Savunma askere değil askerin mekanizasyonuna
bağlı..Mühendislik ülkelerin gerçek cer gücüdür.
Mühendislik alt yapısı için ülkeler her düzeyde bölüşülen ‘ Teknoloji
Politikaları’ geliştirmek zorundadır.
Teknoloji Politikaları ‘ ar&ge ‘ alt yapısı üzerinde gelişir
Teknolojinin anası bilimdir. Bilim ana’dan teknoloji doğar
Ulaştırma ve Haberleşme Alt Yapıları
Ekonominin Omurgası
Ulaştırma Alt Sektörleri
Karayolları
Demiryolları
Deniz ve İç Su Yolları
Havayolları
Kentiçi Ulaşım
Boru-hatları
İntermodal/ Lojistik
Kamusal Yönetişim
•
•
•
•
Alt yapı sektörlerinin
sahibi bakanlıklardır..
Bakanlıklar
sektörlerine yönelik
kurallar koyar
düzenlemeler yapar..
Alt yapıları geliştirir,
yönetir ve yönettirir
Yenilik yapar ve sürekli
rekabetçi kılar
Ulaştırma Sektörü Ulaştırma Teknolojileri Üzerinde
Şekillenir
Kara Köprüleri
Karaköprüleri
AB 2030
Deniz Trafiği
Yeni Nesil Konteyner Gemileri
Konteynerleşme’yi Etkileyen
Parametreler
Su Yolları
ABD de, Toplam kıyı uzunluğu: 95,000 mil
25,000 miles Su Kanalları
326 kamu/özel liman 3700 terminal
13M insan çalışır, 1 trilyon usd üretir
78M tekne-yat pazarı bulunmakta
Kanallar
Hava Trafiği
Aeropolis’ler
Demiryolu Trafiği
Demiryolu / Ana Damarları
e-erişim durumu
Türk Ulaştırma Haberleşme Sektörü
Ulaştırma & Haberleşme Sektörünün GSYH
İçindeki Payları
2003-2012 Ulaştırma/Haberleşme Yatırımları
Alt Sektörlere Göre Dağılımı
Uluslararası Akslar
Karayolu; Trafik Yoğunlukları
Kuzey-Güney Aksları
Doğu-Batı Koridorları
2023 Bölünmüş Yol Hedefi
10 yılda 113 km tünel ve 101.5 km 1206 adet köprü inşa edilmiştir
1856-2013 TC Devlet Demiryolları
YHT Şebekesi Hızla Genişliyor
TC Devlet Demiryolları 2023 & 2035
Lojistik merkezlerimiz
Türk Ticaret Filosu
•Avrupa’nın 10 büyük limanı arasında yer alacak.
•Türkiye’nin küresel pazarlara açılan önemli bir kapısı olacak.
•Başlangıç Kapasitesi : 4.000.000 TEU/Yıl,
•Nihai Kapasite : 12.000.000 TEU/Yıl
2002-2012 Havacılık Sektörü Bilançosu
Uydu Alt Yapımız
Bilişim pazarımız
Ulaşım ve Haberleşmede
Türkiye Hedefler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
10. Ingiltere :
Current GDP (IMF-list): $2,181
GDP 2015 (IMF-estimate): $2,642
2030 ‘un 10 Büyük
Ekonomisi
Projected GDP growth rate (real): 3.9%
Estimated GDP 2030: $4,702
9. Meksika
Current GDP (IMF-list): $1,549
GDP 2015 (IMF-estimate): $2,067
Projected GDP growth rate (real): 5.9%
Estimated GDP 2030: $4,907
8. Indonesia
Kimlerle Dans
Ettiğimizi
Biliyormuyuz
Current GDP (IMF-list): $1,027
GDP 2015 (IMF-estimate): $1,531
Projected GDP growth rate (real): 8.3%
Estimated GDP 2030: $5,075
7. Germany
Current GDP (IMF-list): $2,932
GDP 2015 (IMF-estimate): $3,449
Projected GDP growth rate (real): 3.3%
Estimated GDP 2030: $5,619
6. Brazil
Current GDP (IMF-list): $2,181
GDP 2015 (IMF-estimate): $2,878
Projected GDP growth rate (real): 5.7%
Estimated GDP 2030: $6,611
2023 de Milli
Gelirimiz 3 trilyon
usd’ı aşabilir mi?
Vizyon 2023 : Bilgi Ekonomisi
•
•
•
•
Türkiye Cumhuriyeti, 2023 den itibaren Ingiltere ile Fransa arasında bir
ekonomik büyüklüğe ulaşmak durumundadır. Bunun anlamı 2023 ‘e 3
trilyon’luk bir ekonomi ile ulaşmalıyız
Bir kg ihrac ürünümüzü 1.55 usd’a satıyoruz! Türkiye dünyanın takdir
ettiği büyük bir kalkınma hızı yakalamıştır. Ekonomimizi bilgiye dayalı
bir eksene oturtmamız hızla bilgi ekonomisine geçmemiz gereklidir.
Bilindiği gibi günümüzde güçlü ülkeler ve güçlü ekonomilerin istisnası
olmayan ortak özelliği, ‘bilgi ekonomisine” geçmiş olmalarıdır. Bilgi
ekonomisinde ucuz işçilik ve enerji değil bilimin ve teknolojinin baskın
unsur olduğu bir ekonomidir.
Milli ekonomiler, ekonomik alanların parçası..GDP yerine EDI/
ekonomik domain Index..Uluslar daha bağımsız hale geldikçe
ekonomileri bölgeselleşmekte, milli benliklerini korumak için kültürel
milliyetçiliği geliştirmek zorundadır..
Bilgi Ekonomisi Alt Yapısı
Türkiye’yi Bilgi
Ekonomisine Taşıyacak
Güç
Para Değil Mühendislik
Alt Yapısı Olacaktır
2023 Karayollarımız
2023 Karayollarımız (2 )
2023 Demiryollarımız
2023 Uzay ve Havacılığımız
2023 Denizciliğimiz (1 )
2023 Denizciliğimiz ( 2)
2023 Haberleşme Sektörümüz
Mühendislik Alt
Yapısı
Yarışan Ülkeler
Yarışan Ülkelerde Fen ve Mühendislik Kapasiteleri
Hayaletmek Bilgiden de Önemli
Albert Einstein
Science Friction / Bilim Kurgu..
•
•
•
1979 da vizyona giren Star Trek 1 filmini; MIT’de Walter H.G. Lewin, Michio
Kaku..gibi ünlü astrofizikçilerin yorumlamasını hayret ile izlemiştim..baka işleri
yokmu kabilinden
Bilim kurgu bir düşünme kültürüüdür. Lider ve Politika Geliştirmede Think-Thank’in
rolu gibi bilim kurgu teknoloji geliştirmede bir meyadan okuma yaklaşımıdır. MIT,
bilim kurgu çalışmalarını ödüllendirmektedir. “Imagine the psychological impact
upon a foe when encountering squads of seemingly invincible warriors protected by
armor and endowed with superhuman capabilities, such as the ability to leap over
20-foot walls” said Professor Ned Thomas, ISN director announcing the award.
http://web.mit.edu/newsoffice/nr/2002/isn.html, accessed April 1, 2002, US Army,
MIT’ye 50 milyon usd destek sağlayarak nano malzeme esaslı askeri kumaşlar
geliştirmiştir.
Jules Verne’nin bir asır önce yazdığı pille çalışan denizaltı ile aya roketle ulaşma fikri
daha sonra Nautlilus denizaltısı ve Apollo Uzay Aracı ile gerçekleşmiştir. Uzay mekiği
Columbia..bir bilim kurgu ürünü olp görüntüsü bile değiştirilmemeiştir. Su yatağı,
1973 de Star Trek’den esinlenen Martin Copper’in cep telefonu geliştirmesi
..örnekler çoktur.
Mühendisler: Uzay-gemisi DÜNYA’nın kaptanları..
•
•
•
•
Artan nufus, yaşlılık insanoğlunun ormanları, tarımsal alanları, ve diğer kaynakları
bilinçsizce tahrip etmesi, ayağına kurşun sıkan insan misali yaşadığı ortamın
ekolojik dengesini kendi eli ile biyolojik çeşitliliği ve yaşamsal dinamikleri
bozmaktadır. Bu akış bir trafik akışı değil insanlığı felakete doğru ilerlemesidir.
Bunu polisler değil sadece mühendisler kontrol altına alabilir..
Dinamik Mühendis; hayali ile resimleyebilen, bilgi odaklı yüksek düzeyde problem
çözme becerisine sahip kişi. Aktif mühendis; yeterli teknik donanıma sahip gerçek
hayata aktarma deneyim ve becersi eksik tanımlanmış görevleri gerçekleştiren kişi,
Mühendislik becerileri ekonomik transformasyonu sağlamak için gerekli öncelik
kümesine göre tasarlanmalıdır. Yeni dünyanın rekabet dinamikleri de değişmiştir.
Ülkeleri rekabetçi kılan parametreler de değişmiştir.
Bir ülkenin ekonomik ve teknik rekabe gücü mühendislik eğitimine bağlı.. Ülkeleri
rekabetçı kılacak mühendislik gücünde; deneyimlilik, bilgi, mükemmelcilik ve
esneklik bileşenleri önem kazanmıştır. Her mühendislik eğitiminin son halkası ‘
mükemmeliyet merkezi’ süzgeci olmalıdır.
Çağdaş Yaşam :Bilim ve Teknoloji Platformunda Yaşam;
Çağdaşlık beşikten mezara kadar teknolojiyi çevre ile dost yönetmek
demektir..
•
•
•
Çağdaş bir toplum, her alanda ihtiyaçlarını güncel teknolojilerle çözümleyen toplumdur.
Her alanda temiz, esnek, surdurlebilir enerji kaynaklarına ihtiyaç duyar. Her bireyin
enerji güvenliği yaşamı için zorunlu bir insan hakkı olmuştur. Bu ihtiyaçlarımızı hele bu
gunu atlatalım diyerek sürdürülebilirlik ilkesinden ayrılarak karşılıyoruz. Enerjiyi
dünyanın karadeliğinden alıyoruz.. enerji güvenliğimiz çok önemli. Temiz, ucuz ve
yenilenebilir enerji güvenliğimiz milli hedeflerimizin temel taşıdır.
1961 yılında Başkan Kennedy’nın ‘içinde bulunduğumuz on yılın sonunda aya ayak
basacağız’ sözü herkesi şaşırtmıştı.. daha da önemlisi ‘ bunu biraz erteleyelim yetişmez
..gibi teklifleri de şimdiden reddediyorum.. meydan okumadan meydan okuyamayız.. ‘
demiştir. Kennedy bunu söylediğinde ABD nin milli geliri 650 milyar usd idi. Bu gün bizim
yaklaşık 800 b usd! yani daha zenginiz.. Peki bunu soyleyebilirmiyiz.. Asla.. Kennedy
bunu soylediğinde ABD de binlerce elektromanyetikçi..binlerce malzemeci..doktoralı işgücüne sahipti.. Mühendislik platformundan meydan okunur!..kürsülerden değil.. Biz
hala..kağıt üstünde çizilen resimlerle uçak yapacağız !..biz..iz..ve biziz..
Ülkemizin refah ve güvenliğimiz için her zamankinden daha fazla yenilikçi ruha ve
beceriye sahip mühendislere ve mühendislik teknolojilerine ihtiyacımız vardır. Vizyonu
nekadar bölüşürsek vatandaşlık derecemiz de okadardır..
Mangalda kül Brakmamak. Ayinesi Hiçtir Kişinin..
•
•
•
•
For the past 150 years, engineering practice has been based on a paradigm of
controlling nature rather than cooperating with nature. In the control-of-nature paradigm,
humans and the natural world are divided, and humans adopt an oppositional,
manipulative stance toward nature.
Çinde her yıl mühendislik alanında 550,000 (2011) Hindistan’da da 700,000(2011)
yüksek lisans& doktora mezun oluyor. Müfredatlarını yeni paradigmaya uyarlıyan bu
ülkeler adeta meydan okumaya hazırlanıyorlar. Hindistanın mühendis yetiştiren 1522
fakültesin 1260 kadar da yüksek okulu bulunmakatdır
Bu ülkeler, bir yandan becerikli mühendis yetiştirirken diğer yandan yenilikçilik
merkezleri/veya enstitüleri marifeti ile bu mühendislerin beceri düzeylerini yükseltiyorlar.
Mühendisler hukuk, tıp, eczacılık ve sanat gibi farklı mesleklerle bütünleşik bir eğitim
mufredatından doğacaktır.
Türkiye’de 2010 yılında üniversitelerimiz yaklaşık 75 bin mühendis mezun etmiş.
(TMMOB) bağlı 23 odanın toplam üye sayısı, 31 Aralık 2009 itibarıyla, 354 bin 182'ye
yükselmiş. İşgücü içinde mühendis oranı Almanya ve Finlandiya’da yüzde 4, Türkşyede
0.94 mertebelerindedir.
AB de Makina Mühendisliği
Mühendislerden Beklenen Yeni Rollerr
•
•
•
•
•
•
•
•
Güçlü analitik beceri
Pratik hüner, Yapabilme yeteneği,
keşifçi mantık
Mükemmel komünikasyon
İş süreçlerini ve sistemlerini yönetme
kapasites
Yüksek etik standard ve
profestonalizm.
Dinamik, kıvrak, sabırlı ve esnek,
Hayatboyu öğrenci : Problemleri
sosyo-teknik ve operasyonel düzeye
taşıyarak çözümleyebilme
Adaptif liderlik özelliğine sahip
Daha uzun mühendislik ömrü: Bu gün
mühendisler 25 veya en fazla 30 yıl aktif
görevde kalırken gelecekte bu süre en az 50 yıl
olacak. Fizik kuralları değişmese de iş
süreçlerinde yaşlı mühendislerle uyumlu önemli
değişiklikler olacak..
Erişilebilirlik imkanları, mühendislik mesleğini
bilgi zengini yapacak, mühendisler birer bilgiişlem operatörleri gibi her gün bir önceki
günden daha alim olacaklardır.
Mühendislik meslekleri biyoloji odaklı olacak.
Biyolojinin önemi çok artacak. Ilginç bir şekilde
operasyonel toplumların çekirdeğine
dönüşecek..
Değişim hızı, Moore’nin mühendislik
kuramı’ndan daha hızlı olacak, Su, enerji ve
kürsel ısınma gibi büyük problemlerin
çözümünde kilit rol alacak
Mühendisliğin profesyonel meslek ve disiplin olarak
ayrışımı
Yeni Müfredat Gereği
Müfredat Reformu / Curriculum Reform
Acı Olan Hala Bunu Konuşmamız
•
•
•
Matematik ( karatahta ) odaklı bir
mühendislik programımız var. Matlab odaklı
bir programa geçmeliyiz. ( fkb-lab; fizik,
kimya, biyoloji )
Her mühendislik dersinin içinde ‘ büyük
medeniyetler’ bölümünün ekilmesi. İşte
buna hibrit dünya ’the hybrid world ‘
diyoruz.
İlk yılda öğrenciler tasarım ile tanışmalı.
Dersaneleri laboratuvarlara
dönüştürmeliyiz..Tabi her laboratuvarda
mühendisin ayrılmaz arkadaşı ‘bir beyaz
tahta’ bulunmalı. Dersler; profesyonel
mühendis ve uzmanlarla karışık
verilmeli.Yaşayan dünya ile entegre eğitim
Ekonomik faaliyetlerin globalizasyonu ve
entellektüellerin sınırları aşan hareketliliği ve
yaklaşmakta olan bilgi toplumu oluşumu,
mühendislikte yeni yeterlilik ölçütlerini de
şekillendirmeye başlamıştır. Mühendilik de
küreselleşiyor!
Globalizasyon milli ekonomilerin; tasarım üretim
dağıtım ve tüketim anlayılarını da etkilemiştir.
Bu değişimlerin dayanak noktası
mühendislerdir..
Bireysel davranıştan farklı kültürlerden
harmanlanan ekip ruhuna geçiş zorunlu hale
gelmiştir.
Yeni eğitim dinamikleri ile donatılan mühendisler
küresel alanda fiziksel veya sanal olarak mobil
duruma gelmiştir. Bu değişim baskısı her
ülkede mühendislik müfredatını baştan aşağı
yeniden tasarlama momentine dönüşmüştür.
Amerika Birleşik Devletlerinde Yüksek Öğrenim Sistemi
ABD de Büyük Gücümüz Yok
ABD de AR&GE Bütçesi
Geleceğe Uyarlanma Zamanı
ABD de Ortak Laboratuvarlar
Teknolojide Beklenen Gelişmeler
Hava alanlarımız fonksiyonel magnetik rezonas görüntüleme teknolojileri (fMRI) ile entegre
olacak.Bu cihazlar, kötü niyetli kişilerin davranışını analiz ederk bildirecek. Benzer durumda
hapishanede yatan bir hükümlü de tamamen islah-ı nefs olduğu tarandıktan sonra çıkacak.
Insanlardan sinyal yayan hastalıkların belirlenmesi için yeni diagnostik cihazlar
tasarlanıyor. Hastahanelerden taburcu olmanın koşulu bu tür diagnostik cihazlardan geçmek
olacaktır. Bu cihazlar, hastahanelerde ve doğada salgın hastalıkların yayılmasını ( laser
dopper ‘in yağmuru belirlemesi gibi ) belirleyecek
Ucuz, düşük bant genişliğinde sofistike haberleşme teknolojileri ile geliştirilecek tele-erişim
sistemleri , uzaklardan cerrahi operasyonları çok daha pratik ve hassas gerçekleştirme
imkanı doğacaktır.
Sibergüvenlik ve e-terorizme karşı çok hizli, biribirine bağlı çözümler geliştirilecek. Her
ülkenin hendi ‘ateş duvarı’ olacak.
Gelecekte şirketler ile devletler artan oranda ortaklaşa çözüm üretme faaliyetlerinde
bulunacaktır. İşbirliği gücü büyük sorunları cözümleyecek düzeye ulaşacaktır
Akıllı elektrik, gaz ve su dağıtım sistemleri, akıllı kentsel çözümler ve ulaşım sistemleri
‘akıllı kentler’ kavramının öncüleri. Akıllı kent kavramını tamamen ‘yesil kent’ kavramları
izleyecek..
Teknolojide Beklenen Gelişmeler ( 2 )
Verilerin nanosensor ve akıllı şebekelereden yakalama maliyeti hızla düşecek. Bu
yenilik birçok gelişmekte olan ülkede kamu kaynaklarının daha etkin ve sağlıklı
kullanılmasını arttıracak, gözetim ve izleme mekanizmasını arttıracaktır.
Hala sıtma hastalığına etkin ve köklü çözüm sağlayan bir ilaç bulunmamaktadır. Sıtma
hastalığına kesin çözüm ilaci gelişmekte olan ülkelerde milyonlarca insanı kurtaracak
Gelişmiş, düşük maliyetli beyinle kontrol edilen protezler geliştirilecek, %80 gelişmekte
olan ülkelerde yaşayan arganı kesilmiş engelliler için umut olacak..
Güneş enerjisi yeni malzemeler ile özellikle yeni polimer ve nano-partiküllerle çok daha
verimli hale gelecek. Güneş enerjisi evlerin gömülü enerji kaynağına dönüşecek.
Esnek ve hızlı ödeme sistemi, gelişmekte olan ülkelerde ticareti daha dinamik hale
getirecek, gelişmiş ülkelerde ise bankacılık sistemini faha da kemikleşmiş hale getirecek
Eğitim sistemi, öğrenen toplumda radikal bir değişim yaşayacak. gelecekte öğrenme
ihtiyacı dünyanın her köseine yayılacak . Günümüzün okullarının eğitm payları zamanla
azalacak.. açık eğitim alt yapıları gelişecek.
Eğitim, örgünden yaygın’a ve yaygından da işyerlerine ve evlere doğru gelişecek.
Evlerin en önemli öğrenme merkezlerine dönüşmesi beklenmeketdir.
Sonuç
•
•
•
•
•
•
•
Ulaştırma-Haberleşme Altyapıları Ekonomnin Omurgasıdır
Ekonomiler, Bilim ve Teknoloji Platformu Üzerinde Inşa Edilmektedir
Bilim ve Teknolojinin Cer Gücü ‘AR & GE’ alt Yapılarıdır
AR&GE, Mühendislerin Hayalden Hakikate Yolculuklarıdır
Kalkınmanın temeli ‘ Mühendislik Bilgi ve Becerisine ‘ Bağlıdır
Mühendislik; Ülkeleri Birinci Lige Taşıyacak Araçtır..Bu aracın yakıtı
‘para’dır.
İsraf Etmesek bizden zengini yok..( terör..insaat.. uyuyan
servetlerimiz..)
Yeni Müfredat Gereği
•
•
•
•
•
Mühendislik Eğitimi 50 Yıl Önceden Gelen Müfredata göre
Gerçekleştiriliyor
Bu gün mezun olan muhendis en az 25 yıl, doktorasını tamamlayan
mühendis 35 yıl çalışacak demektir. Yani 2050‘leri görecek!
Mühendislik de ticaret gibi globalleşiyor. Dünyanın her yerinde ‘ikame
edilebilir mühendis ‘ yetiştirmeliyiz ! Nasıl?
Bilgili ve becerikli / seyretmeyen..yapan mühendis..Yeni mühendisler
bilgili, adaptiv, becerikli, çok kültürlü ve cesur olmalıdır..
Meydan okuyan mühendis../ ezberci ve palavra değil !
Önerilerim
•
•
•
•
•
•
Vizyon..misyon..televizyon/ Bölüşülmeyen hedefler ‘ siyasi söylemler’
olarak kalır
Para ar&ge nin cer gücüdür. Bölüşülen vizyona bağlanmaktan daha
büyük güç yoktur.
Ülkemizin her ilinde ( Artvin Hariç ) en az bir OSB var.. OSB yasasına
ilave..Her OSB de bir ‘bilim parkı- en az 100m.kare lik 20 tane küçük
sanayi sitesi ‘ mecbur edilmelidir.
MAM Üniversitelerarası SüperLab konumuna
dönüştürümeli..Dekanlar Konseyi Yönetmelidir..
En az 10 Mühendislik Fakültesi Birleşmeli Bir Bölge Laboratuvarı (
bölge-lab) Kurmalıdır. Kamu laboratuvarlarının tamamı Universitelere
devredilmeli
Tüm Doktora ve Yüksek Lisans Çalışmaları Ulusal Vizyondan
doğmalı ve Laboratuvardan geçmelidir.
Önerilerim
•
•
•
•
•
•
Her türlü ar&ge destekleri mühendislik süzgecinden geçmelidir.
Yurdiçinde yapılamayan test konusu bulunmamalıdır. Ortak
muhendislik müşavirlik şirketleri kurulmalı
Mühendislik ve Fen Bilimleri de ortak bir platform oluşturmalı. Ortak
doktora ve yüksek lisans platformalrı geliştirilmeli..
Mühendislik çalışmalarına fen bilimlerinden işgücü katılmalıdır.
Ülkemizde teknolojik araştırmalar, fen bilimlerinden bağımsız
yürütülmektedir.
Doğal kaynaklarımızı harekete geçirmeliyiz.. Thoryum, bor, kıymetli
metal ve taşlar, metal hidrürler..
Stratejik konumumuzu geliştrmeliyiz ( Karadeniz stratejimiz.. Van gölü
stratejimiz, Dicle-Fırat stratejimiz, nehirlerimiz ve eko sistemlerinin
korunması, biyo-çeşitliliklerimizin korunması, ...
• Önce Güzel sonra Güzeli Daha Güzel
Yapmak ‘ Torunları Düşünmek‘
demektir.
Teşekkür Ederim

Benzer belgeler