tebliğler dergisi - tc millî eğitim bakanlığı

Transkript

tebliğler dergisi - tc millî eğitim bakanlığı
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
TEBLİĞLER DERGİSİ
DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE
AYDA BİR ÇIKARILIR
İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939
CİLT: 79
OCAK 2016
SAYI: 2700
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sayı
Konu
: 76198665-115-E.382774
: 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında Okutulacak
İlköğretim ve Ortaöğretim Ders Kitapları
12/01/2016
GENELGE
2016/2
İlgi
: 12/09/2012 tarihli ve 28409 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim
Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği.
2016-2017 eğitim-öğretim yılında ilköğretim ve ortaöğretim okul/kurumlarında
okutulacak ders kitapları ve ders kitabı yerine kullanılacak eğitim aracı/öğretim
materyalleri, ilgi Yönetmelik hükümleri gereği ekli listede duyurulmaktadır. Öğretim
programında değişiklik yapılan dersler ile ders kitabı bulunmayan alanlarda okutulmak
üzere hazırlanarak hizmete sunulacak olan ders kitabı ve eğitim aracı/öğretim materyalleri
ileri tarihlerde yayımlanacak Tebliğler Dergileri’nde ayrıca duyurulacaktır.
Okul/kurumların ders kitabı ihtiyaçları, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında da
MEBBİS ortamında alınacaktır. Bu nedenle, resmî ve özel bütün okul/kurumların 20162017 eğitim-öğretim yılı kitap ihtiyaçları, okul/kurum yöneticileri tarafından Kitap Seçim
Modülü’ne girilecektir.
Bu bağlamda;
1. Kitap Seçim Modülü, okulların veri girişine 01.02.2016 tarihinde açılacak ve
29.02.2016 tarihinde kapatılacaktır. Veri girişine yönelik iş ve işlemlerle ilgili detaylı
açıklamalara, kitap ihtiyacı belirleme ekranında ayrıntılı olarak yer verilecek ve il millî
eğitim müdürlüklerine ayrıca duyurulacaktır.
2
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
Ocak 2016-2700
2. Ders kitaplarının baskısı, ihalesi ve dağıtımı uzun bir zaman dilimini
gerektirdiğinden, kitap ihtiyacının okullardan erken alınması zorunlu hale gelmektedir.
3. 2016-2017 eğitim-öğretim yılında da ücretsiz ders kitabı dağıtımına devam
edilecek olup, satın alınacak kitap ihtiyacının belirlenmesinde, okullar tarafından Kitap
Seçim Modülü’ne girilen kitap sayıları esas alınacaktır. Bu nedenle, resmî ve özel bütün
okul/kurum müdürlükleri, öğrenci ve öğretmen sayılarını dikkate alarak kitap ihtiyaçlarını
belirleyecek ve belirlediği kitap sayısını Kitap Seçim Modülü’ne girecektir.
4. İnternet bağlantısı olmayan okulların kitap ihtiyaçları, internet bağlantısı olan
başka bir okuldan veya il/ilçe millî eğitim müdürlüğünden girilecektir.
5. 2016-2017 eğitim-öğretim yılında okutulmak üzere ihtiyaç girilecek ders kitabı,
eğitim aracı/öğretim materyallerinin listesi ve bu kitaplarla ilgili özel açıklamalara, Destek
Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http://dhgm.meb.gov.tr adresinde de ayrıca yer
verilecektir.
6. Kitap ihtiyacı belirleme ile ilgili iş ve işlemler, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince
sistem üzerinde denetlenecek, kitap ihtiyacını modüle girmeyen, yanlış, eksik veya fazla
giren okul/kurumlar uyarılacak, resmî ve özel bütün ilköğretim ve ortaöğretim
okul/kurumlarının kitap ihtiyaçlarının zamanında ve doğru olarak sisteme girilmesi
sağlanarak sistem üzerinde onaylanacaktır.
7. Kitap ihtiyaçları Kitap Seçim Modülü’ne girilmeden önce, seçmeli derslerin
doğru belirlenmesi ve bütün ihtiyaçların bu belirleme doğrultusunda girilmesi
sağlanacaktır. Kitap ihtiyacı girilip, Kitap Seçim Modülü kapatıldıktan sonra, seçmeli
derslerde değişiklik yapmak kitap fazlalığı ve kitap ihtiyacı oluşmasına neden olmaktadır.
Böyle bir durumla karşılaşmamak için gerekli tedbirler okul/kurum yöneticileri tarafından
alınacaktır.
8. Kitap Seçim Modülü’ne girilen kitap sayılarının eksikliği/fazlalığı ile veri girişini
yapmayan veya eksik yapan okul/kurumlardan, okul/kurum müdürleri ve il/ilçe millî eğitim
müdürleri sorumlu olacak, bu iş ve işlemler Maarif Müfettişleri tarafından izlenecektir.
9. 2016-2017 eğitim-öğretim yılı kitap ihtiyacı ile ilgili iş ve işlemler, yukarıdaki
açıklamalar çerçevesinde MEBBİS ortamında bulunan Kitap Seçim Modülü’nde
gerçekleştirilecek, okul/kurum müdürlüğü veya il/ilçe millî eğitim müdürlüğü tarafından
Bakanlığa yazılı ya da sözlü olarak kitap ihtiyacı bildirilmeyecektir.
10. Kitap ihtiyacının Kitap Seçim Modülü’ne girilmesi sürecinde karşılaşılan
sorunlarla ilgili olarak Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün (0312) 413 19 12, 413 15
51 ve 413 19 33 numaralı telefonlarından bilgi alınabilecektir.
2016-2017 eğitim-öğretim yılında resmî ve özel bütün ilköğretim ve ortaöğretim
okul/kurumlarının kitap ihtiyaçlarının, öngörülen süre içerisinde tam ve doğru olarak
sisteme girilmesi için gerekli her türlü tedbir il ve ilçe millî eğitim müdürleri tarafından
zamanında alınacaktır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Yusuf TEKİN
Bakan a.
Müsteşar
EK: Ders Kitapları Listesi (82 sayfa)
DAĞITIM :
Gereği :
B Planı
Bilgi:
A Planı
Ocak 2016-2700
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
3
2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KİTAPLARI
İLKÖĞRETİM
BİRİNCİ SINIF
Kitabın Adı
Yazarı/Yazarları
Yayınevi
Fiyatı
(KDV’siz)
TÜRKÇE
05/08/2015 tarih ve 71 sayılı Kurul kararı ile kabul edilen İlkokul Türkçe Dersi (1,2,3,4,5,6,7 ve 8.
Sınıflar) Öğretim Programının, 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılından itibaren 1 ve 5. Sınıflardan
başlamak üzere kademeli olarak ekli örneğine göre uygulanması,
Söz konusu programa göre;
2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılına mahsus olmak üzere 1. ve 5. sınıflarda ilgili birimce
hazırlanan öğretim materyali kullanılacaktır.
MATEMATİK
28/07/2015 tarih ve 55 sayılı Kurul kararı ile kabul edilen İlkokul Matematik Dersi (1,2,3 ve 4.
Sınıflar) Öğretim Programının, 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılından itibaren 1. Sınıflardan
başlamak üzere kademeli olarak ekli örneğine göre uygulanması,
Söz konusu programa göre;
1. sınıflarda 18 Ocak 01 Şubat 2016 tarihleri arasında Başkanlığa başvurusu
yapılanlarından, 31 Mayıs 2016 Salı günü mesai bitimine kadar Kurulca ders kitabı olması
uygun bulunanlar kullanılacaktır.
HAYAT BİLGİSİ
29/07/2015 tarih ve 60 sayılı Kurul kararı ile kabul edilen İlkokul Hayat Bilgisi Dersi (1,2 ve 3.
Sınıflar) Öğretim Programının, 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılından itibaren 1. Sınıflardan
başlamak üzere kademeli olarak ekli örneğine göre uygulanması,
Söz konusu programa göre;
1. sınıflarda 18 Ocak 01 Şubat 2016 tarihleri arasında Başkanlığa başvurusu
yapılanlarından, 31 Mayıs 2016 Salı günü mesai bitimine kadar Kurulca ders kitabı olması
uygun bulunanlar kullanılacaktır.
İKİNCİ SINIF
TÜRKÇE
İlköğretim Türkçe 2
Ders Kitabı
İlköğretim Türkçe 2
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Türkçe 2
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Türkçe 2
Ders Kitabı
İlköğretim Türkçe 2
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Türkçe 2
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Türkçe 2
Ders Kitabı
İlköğretim Türkçe 2
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Türkçe 2
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Türkçe 2
Ders Kitabı
İlköğretim Türkçe 2
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Türkçe 2
Öğretmen Kılavuz Kitabı
Nuray ÖZÇELİKŞamil YEŞİLYURT
Nuray ÖZÇELİKŞamil YEŞİLYURT
Nuray ÖZÇELİKŞamil YEŞİLYURT
H. BIYIKLI – Y. ÖZTAŞ
H. BIYIKLI – Y. ÖZTAŞ
H. BIYIKLI – Y. ÖZTAŞ
Tuna
Matb./Ank.
Tuna
Matb./Ank.
Tuna
Matb./Ank.
Doku Yay./Ank.
Doku Yay./Ank.
Doku Yay./Ank.
Yrd.Doç.Dr. Mehmet KARA
Harf Yay./Ank.
Yrd.Doç.Dr. Mehmet KARA
Harf Yay./Ank.
Yrd.Doç.Dr. Mehmet KARA
Harf Yay./Ank.
S.BEKTAŞ-A.MÜFTÜOĞLU
FCM Yay./İst.
S.BEKTAŞ-A.MÜFTÜOĞLU
FCM Yay./İst.
S.BEKTAŞ-A.MÜFTÜOĞLU
FCM Yay./İst.
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
4
İlköğretim Türkçe 2
Ders Kitabı
İlköğretim Türkçe 2
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Türkçe 2
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Türkçe 2
Ders Kitabı
İlköğretim Türkçe 2
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Türkçe 2
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Türkçe 2
Ders Kitabı
İlköğretim Türkçe 2
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Türkçe 2
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Türkçe 2
Ders Kitabı
İlköğretim Türkçe 2
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Türkçe 2
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Türkçe 2
Ders Kitabı
İlköğretim Türkçe 2
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Türkçe 2
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Türkçe 2
Ders Kitabı
İlköğretim Türkçe 2
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Türkçe 2
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Türkçe 2
Ders Kitabı
İlköğretim Türkçe 2
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Türkçe 2
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Türkçe 2
Ders Kitabı
M. ALDI – M. KAÇALİN Dr. M. GÜNYÜZ - Yrd. Doç.
Dr. İ. Hakan KARATAŞÜ. UNCU - C. DURAN A. GÜNDOĞDU
M. ALDI – M. KAÇALİN Dr. M. GÜNYÜZ - Yrd. Doç.
Dr. İ. Hakan KARATAŞÜ. UNCU - C. DURAN A. GÜNDOĞDU
M. ALDI – M. KAÇALİN Dr. M. GÜNYÜZ - Yrd. Doç.
Dr. İ. Hakan KARATAŞÜ. UNCU - C. DURAN A. GÜNDOĞDU
M. HENGİRMEN – N.ÖZİŞ
M. HENGİRMEN – N.ÖZİŞ
M. HENGİRMEN – N.ÖZİŞ
H. ASLANTAŞ - M. AKINCIM. AZİM
H. ASLANTAŞ - M. AKINCIM. AZİM
H. ASLANTAŞ - M. AKINCIM. AZİM
Elife ŞAHBAZ DAĞLIOĞLU
Elife ŞAHBAZ DAĞLIOĞLU
Elife ŞAHBAZ DAĞLIOĞLU
Gülşen ERHAN
Gülşen ERHAN
Gülşen ERHAN
Mustafa BEKTAŞ
Mustafa BEKTAŞ
Mustafa BEKTAŞ
A. AKTAŞ - E. DEMİRS. BOZBEYYrd. Doç. Dr. K. KÖKSAL
A. AKTAŞ - E. DEMİRS. BOZBEYYrd. Doç. Dr. K. KÖKSAL
A. AKTAŞ - E. DEMİRS. BOZBEYYrd. Doç. Dr. K. KÖKSAL
E. ÖZ - S. ÖZ
Ocak 2016-2700
Cem Veb
Ofset/Ank.
Cem Veb
Ofset/Ank.
Cem Veb
Ofset/Ank.
Engin
Yay./Ank.
Engin
Yay./Ank.
Engin
Yay./Ank.
Ney Yay./ İst.
Ney Yay./ İst.
Ney Yay./ İst.
Tuna
Matb./Ank.
Tuna
Matb./Ank.
Tuna
Matb./Ank.
Kartopu
Yay./İzm.
Kartopu
Yay./İzm.
Kartopu
Yay./İzm.
Atlantik
Yay./Ank
Atlantik
Yay./Ank
Atlantik
Yay./Ank
Özgün Mat.
San./Ank
Özgün Mat.
San./Ank
Özgün Mat.
San./Ank
Bilim ve Kültür
Yay./Ank.
Ocak 2016-2700
İlköğretim Türkçe 2
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Türkçe 2
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Türkçe 2
Ders Kitabı
İlköğretim Türkçe 2
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Türkçe 2
Öğretmen Kılavuz Kitabı
MATEMATİK
İlköğretim Matematik 2
Ders Kitabı
İlköğretim Matematik 2
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Matematik 2
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Matematik 2
Ders Kitabı
İlköğretim Matematik 2
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Matematik 2
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Matematik 2
Ders Kitabı
İlköğretim Matematik 2
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Matematik 2
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Matematik 2
Ders Kitabı
İlköğretim Matematik 2
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Matematik 2
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Matematik 2
Ders Kitabı
İlköğretim Matematik 2
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Matematik 2
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Matematik 2
Ders Kitabı
İlköğretim Matematik 2
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Matematik 2
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Matematik 2
Ders Kitabı
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
E. ÖZ - S. ÖZ
E. ÖZ - S. ÖZ
G. KURT - D. KARAPINAR
G. KURT - D. KARAPINAR
G. KURT - D. KARAPINAR
Hakkı ÇEBİ-Onur DOĞAN
Hakkı ÇEBİ- Onur DOĞAN
Hakkı ÇEBİ- Onur DOĞAN
Abdullah DEMİRALPErten ABDİKDr. Salih KARADAĞProf. Dr. Mustafa BALCI
Abdullah DEMİRALPErten ABDİKDr. Salih KARADAĞ
Prof. Dr. Mustafa BALCI
Abdullah DEMİRALPErten ABDİKDr. Salih KARADAĞ
Prof. Dr. Mustafa BALCI
Tufan DEMİRCİ
Tufan DEMİRCİ
Tufan DEMİRCİ
Nesime ÖZYAZGAN
Nesime ÖZYAZGAN
Nesime ÖZYAZGAN
Ülkü TAHAN
Ülkü TAHAN
Ülkü TAHAN
L. GÜNDOĞDU –
Doç. Dr. M. KARACA
L. GÜNDOĞDU –
Doç. Dr. M. KARACA
L. GÜNDOĞDU –
Doç. Dr. M. KARACA
A. KÜMÜŞ – O. TOPAL
Bilim ve Kültür
Yay./Ank.
Bilim ve Kültür
Yay./Ank.
Ez-De
Yay./Ank.
Ez-De
Yay./Ank.
Ez-De
Yay./Ank.
Dörtel
Yay./Ank.
Dörtel
Yay./Ank.
Dörtel
Yay./Ank.
Ank.Ödev
Yay./Ank.
Ank.Ödev
Yay./Ank.
Ank.Ödev
Yay./Ank.
Meram
Yay./İst.
Meram
Yay./İst.
Meram
Yay./İst.
Taşkın
Yay./Ank.
Taşkın
Yay./Ank.
Taşkın
Yay./Ank.
Can Mat.
Yay./Ank.
Can Mat.
Yay./Ank.
Can Mat.
Yay./Ank.
Koza Yay./Ank.
Koza Yay./Ank.
Koza Yay./Ank.
Ney Yay./ İst.
5
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
6
İlköğretim Matematik 2
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Matematik 2
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Matematik 2
Ders Kitabı
İlköğretim Matematik 2
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Matematik 2
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Matematik 2
Ders Kitabı
İlköğretim Matematik 2
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Matematik 2
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Matematik 2
Ders Kitabı
İlköğretim Matematik 2
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Matematik 2
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Matematik 2
Ders Kitabı
İlköğretim Matematik 2
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Matematik 2
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Matematik 2
Ders Kitabı
İlköğretim Matematik 2
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Matematik 2
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Matematik 2
Ders Kitabı
İlköğretim Matematik 2
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Matematik 2
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Matematik 2
Ders Kitabı
İlköğretim Matematik 2
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Matematik 2
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Matematik 2
Ders Kitabı
İlköğretim Matematik 2
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Matematik 2
Öğretmen Kılavuz Kitabı
Ocak 2016-2700
A. KÜMÜŞ – O. TOPAL
Ney Yay./ İst.
A. KÜMÜŞ – O. TOPAL
Ney Yay./ İst.
Mustafa Kemal YAKIN
Mustafa Kemal YAKIN
Mustafa Kemal YAKIN
Arif ŞAYAKDOKUYAN
Arif ŞAYAKDOKUYAN
Arif ŞAYAKDOKUYAN
Abdullah Tansel GEZMİŞ
Abdullah Tansel GEZMİŞ
Abdullah Tansel GEZMİŞ
Remzi ALTUNORDU
Remzi ALTUNORDU
Remzi ALTUNORDU
Prof. Dr. A. UMAYC. ÖZŞİMŞEKE. KASIM KARAGÜLLE
Prof. Dr. A. UMAYC. ÖZŞİMŞEKE. KASIM KARAGÜLLE
Prof. Dr. A. UMAYC. ÖZŞİMŞEKE. KASIM KARAGÜLLE
H. KARAPINARD. KARAPINAR
H. KARAPINARD. KARAPINAR
H. KARAPINARD. KARAPINAR
Haydar MERMER
Haydar MERMER
Haydar MERMER
Yasemin PEKTAŞ
Yasemin PEKTAŞ
Yasemin PEKTAŞ
Atlantik
Yay./Ank.
Atlantik
Yay./Ank.
Atlantik
Yay./Ank.
Tuna
Matb./ Ank.
Tuna
Matb./ Ank.
Tuna
Matb./ Ank.
Ada
Matb./Ank.
Ada
Matb./Ank.
Ada
Matb./Ank.
Doku Yay./Ank.
Doku Yay./Ank.
Doku Yay./Ank.
Netbil Bas.
Yay./İst.
Netbil Bas.
Yay./İst.
Netbil Bas.
Yay./İst.
Evrensel İlet.
Yay. /Ank
Evrensel İlet.
Yay. /Ank
Evrensel İlet.
Yay. /Ank
Semih Ofset
Yay./ Ank.
Semih Ofset
Yay./ Ank.
Semih Ofset
Yay./ Ank.
Öğün
Yay./Ank.
Öğün
Yay./Ank.
Öğün
Yay./Ank.
Ocak 2016-2700
HAYAT BİLGİSİ
İlköğretim Hayat Bilgisi 2
Ders Kitabı
İlköğretim Hayat Bilgisi 2
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Hayat Bilgisi 2
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Hayat Bilgisi 2
Ders Kitabı
İlköğretim Hayat Bilgisi 2
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Hayat Bilgisi 2
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Hayat Bilgisi 2
Ders Kitabı
İlköğretim Hayat Bilgisi 2
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Hayat Bilgisi 2
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Hayat Bilgisi 2
Ders Kitabı
İlköğretim Hayat Bilgisi 2
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Hayat Bilgisi 2
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Hayat Bilgisi 2
Ders Kitabı
İlköğretim Hayat Bilgisi 2
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Hayat Bilgisi 2
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Hayat Bilgisi 2
Ders Kitabı
İlköğretim Hayat Bilgisi 2
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Hayat Bilgisi 2
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Hayat Bilgisi 2
Ders Kitabı
İlköğretim Hayat Bilgisi 2
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Hayat Bilgisi 2
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Hayat Bilgisi 2
Ders Kitabı
İlköğretim Hayat Bilgisi 2
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Hayat Bilgisi 2
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Hayat Bilgisi 2
Ders Kitabı
İlköğretim Hayat Bilgisi 2
Öğrenci Çalışma Kitabı
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
Seyfinaz KAPULU
Özen BAYRAM
Seyfinaz KAPULU
Özen BAYRAM
Seyfinaz KAPULU
Özen BAYRAM
Erol Ünal KARABIYIK
Erol Ünal KARABIYIK
Erol Ünal KARABIYIK
Leman ÇETİN
Leman ÇETİN
Leman ÇETİN
D. BERKTAŞ TÜRKMENE. Serap KUBİLAYE. TEKELİ
D. BERKTAŞ TÜRKMENE. Serap KUBİLAYE. TEKELİ
D. BERKTAŞ TÜRKMENE. Serap KUBİLAYE. TEKELİ
Sevgi
Yay./Ank.
Sevgi
Yay./Ank.
Sevgi
Yay./Ank.
Evren
Yay. / Ank.
Evren
Yay. / Ank.
Evren
Yay. / Ank.
Ank.Ödev
Yay./Ank.
Ank.Ödev
Yay./Ank.
Ank.Ödev
Yay./Ank.
Yıldırım
Yay./Ank.
Yıldırım
Yay./Ank.
Yıldırım
Yay./Ank.
A. ÖZDEMİR-P.ÇINAR
Mavi Çizgi/Ank.
A. ÖZDEMİR-P.ÇINAR
Mavi Çizgi/Ank.
A. ÖZDEMİR-P.ÇINAR
Ali ASLAN
Ali ASLAN
Ali ASLAN
Zülal ERİK
Zülal ERİK
Zülal ERİK
Mavi Çizgi/Ank.
Yıldırım
Yay./Ank.
Yıldırım
Yay./Ank.
Yıldırım
Yay./Ank.
Akdeniz
Yay./İst.
Akdeniz
Yay./İst.
Akdeniz
Yay./İst.
Ali CAN – Sedat CAN
Lider Yay./Ank.
Ali CAN – Sedat CAN
Lider Yay./Ank.
Ali CAN – Sedat CAN
Lider Yay./Ank.
Yrd. Doç. Dr. Sevil
BÜYÜKALAN FİLİZ
Yrd. Doç. Dr. Sevil
BÜYÜKALAN FİLİZ
Altın
Kitaplar/İst.
Altın
Kitaplar/İst.
7
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
8
İlköğretim Hayat Bilgisi 2
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Hayat Bilgisi 2
Ders Kitabı
İlköğretim Hayat Bilgisi 2
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Hayat Bilgisi 2
Öğretmen Kılavuz Kitabı
Yrd. Doç. Dr. Sevil
BÜYÜKALAN FİLİZ
Mustafa CAYMAZ
Mustafa CAYMAZ
Mustafa CAYMAZ
Ocak 2016-2700
Altın
Kitaplar/İst.
Dikey
Yay./Ank.
Dikey
Yay./Ank.
Dikey
Yay./Ank.
İNGİLİZCE
İlkokul İngilizce 2
Student’s Book
İlkokul İngilizce 2
Workbook
İlkokul İngilizce 2
Teacher’s Book
İlkokul İngilizce 2
Student’s Book
İlkokul İngilizce 2
Workbook
İlkokul İngilizce 2
Teacher’s Book
İlkokul İngilizce 2
Student’s Book
İlkokul İngilizce 2
Workbook
İlkokul İngilizce 2
Teacher’s Book
İlkokul İngilizce 2
Student’s Book
İlkokul İngilizce 2
Workbook
İlkokul İngilizce 2
Teacher’s Book
İlkokul İngilizce 2
Student’s Book
İlkokul İngilizce 2
Workbook
İlkokul İngilizce 2
Teacher’s Book
İlkokul İngilizce 2
Student’s Book
İlkokul İngilizce 2
Workbook
İlkokul İngilizce 2
Teacher’s Book
İlkokul İngilizce 2
Student’s Book
İlkokul İngilizce 2
Workbook
İlkokul İngilizce 2
Teacher’s Book
Dr. A. ARIKAN İ. DEMİRTAŞ - N.ÇAYLAKS. BAYRAKTAR ÇEPNİ
Dr. A. ARIKAN İ. DEMİRTAŞ - N.ÇAYLAKS. BAYRAKTAR ÇEPNİ
Dr. A. ARIKAN İ. DEMİRTAŞ - N.ÇAYLAKS. BAYRAKTAR ÇEPNİ
Millî Eğt. Yay.
Millî Eğt. Yay.
Millî Eğt. Yay.
Dilek Olga PARLARAyşe ŞEKER
Dilek Olga PARLARAyşe ŞEKER
Dilek Olga PARLARAyşe ŞEKER
Dr. Nejla GEZMİŞ CEYHANPınar ÖZMEN
Dr. Nejla GEZMİŞ CEYHANPınar ÖZMEN
Dr. Nejla GEZMİŞ CEYHANPınar ÖZMEN
Cem Veb
Ofset/Ank.
Cem Veb
Ofset/Ank.
Cem Veb
Ofset/Ank.
Komodor Ofset
Yay./Ank.
Komodor Ofset
Yay./Ank.
Komodor Ofset
Yay./Ank.
Yıldırım
Yay./Ank.
Yıldırım
Yay./Ank.
Yıldırım
Yay./Ank.
Hande KARACA
Koza Yay./Ank.
Hande KARACA
Koza Yay./Ank.
Hande KARACA
Koza Yay./Ank.
Özlem ONAY
Özlem ONAY
Özlem ONAY
Esra KANDİLCİ
Esra KANDİLCİ
Esra KANDİLCİ
Ayşe Gökçe KARATAŞ
KAHRAMAN
Ayşe Gökçe KARATAŞ
KAHRAMAN
Ayşe Gökçe KARATAŞ
KAHRAMAN
Evrensel İlet.
Yay. /Ank.
Evrensel İlet.
Yay. /Ank.
Evrensel İlet.
Yay. /Ank.
Tekno Artı
Yay./Ank.
Tekno Artı
Yay./Ank.
Tekno Artı
Yay./Ank.
Ocak 2016-2700
İlkokul İngilizce 2
Student’s Book
İlkokul İngilizce 2
Workbook
İlkokul İngilizce 2
Teacher’s Book
İlkokul İngilizce 2
Student’s Book
İlkokul İngilizce 2
Workbook
İlkokul İngilizce 2
Teacher’s Book
İlkokul İngilizce 2
Ders ve Öğrenci Çalışma
Kitabı
İlkokul İngilizce 2
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlkokul İngilizce 2
Student’s Book
İlkokul İngilizce 2
Workbook
İlkokul İngilizce 2
Teacher’s Book
İlkokul İngilizce 2
Student’s Book
İlkokul İngilizce 2
Workbook
İlkokul İngilizce 2
Teacher’s Book
İlkokul İngilizce 2
Student’s Book
İlkokul İngilizce 2
Workbook
İlkokul İngilizce 2
Teacher’s Book
İlkokul İngilizce 2
Ders Kitabı
İlkokul İngilizce 2
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlkokul İngilizce 2
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlkokul İngilizce 2
Student’s Book
İlkokul İngilizce 2
Workbook
İlkokul İngilizce 2
Teacher’s Book
İlkokul İngilizce 2
Ders Kitabı
İlkokul İngilizce 2
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlkokul İngilizce 2
Öğretmen Kılavuz Kitabı
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
Ferahnaz TAN
Ferahnaz TAN
Ferahnaz TAN
Aynur ARDA
Aynur ARDA
Aynur ARDA
A. YİĞİT ORHANÖ. GÜNEL - S.KARADENİZ
A. YİĞİT ORHANÖ. GÜNEL - S. KARADENİZ
Cüneyt CEYLAN
Cüneyt CEYLAN
Cüneyt CEYLAN
Evrim BİRİNCİOĞLU
KALDAR
Evrim BİRİNCİOĞLU
KALDAR
Evrim BİRİNCİOĞLU
KALDAR
B. BULUTÇ. DOKUYUCU ESEN
B. BULUTÇ. DOKUYUCU ESEN
B. BULUTÇ. DOKUYUCU ESEN
Özdağ DAĞLIOĞLU
Özdağ DAĞLIOĞLU
Özdağ DAĞLIOĞLU
Mehmet KARATAŞ
Mehmet KARATAŞ
Mehmet KARATAŞ
Serap TATLICIOĞLU
Serap TATLICIOĞLU
Serap TATLICIOĞLU
Bilim ve Kültür
Yay./Ank.
Bilim ve Kültür
Yay./Ank.
Bilim ve Kültür
Yay./Ank.
Cem Veb
Ofset/Ank.
Cem Veb
Ofset/Ank.
Cem Veb
Ofset/Ank.
TED İktisadi
İşletmesi/Ank.
TED İktisadi
İşletmesi/Ank.
Mental
Yay./Ank.
Mental
Yay./Ank.
Mental
Yay./Ank.
Pasifik
Yay./Ank.
Pasifik
Yay./Ank.
Pasifik
Yay./Ank.
Anıttepe
Yay./Ank.
Anıttepe
Yay./Ank.
Anıttepe
Yay./Ank.
Bilen Bas.
Yay./Ank.
Bilen Bas.
Yay./Ank.
Bilen Bas.
Yay./Ank.
Semih
Ofset/Ank.
Semih
Ofset/Ank.
Semih
Ofset/Ank.
Açılm
Eğitim/Ank.
Açılm
Eğitim/Ank.
Açılm
Eğitim/Ank.
9
10
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
Ocak 2016-2700
ÜÇÜNCÜ SINIF
TÜRKÇE
İlköğretim Türkçe 3
Ders Kitabı
İlköğretim Türkçe 3
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Türkçe 3
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Türkçe 3
Ders Kitabı
İlköğretim Türkçe 3
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Türkçe 3
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Türkçe 3
Ders Kitabı
İlköğretim Türkçe 3
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Türkçe 3
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Türkçe 3
Ders Kitabı
İlköğretim Türkçe 3
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Türkçe 3
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Türkçe 3
Ders Kitabı
İlköğretim Türkçe 3
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Türkçe 3
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Türkçe 3
Ders Kitabı
İlköğretim Türkçe 3
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Türkçe 3
Öğretmen Kılavuz Kitabı
MATEMATİK
İlköğretim Matematik 3
Ders Kitabı
İlköğretim Matematik 3
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Matematik 3
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Matematik 3
Ders Kitabı
İlköğretim Matematik 3
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Matematik 3
Öğretmen Kılavuz Kitabı
M. HENGİRMEN - N. ÖZİŞ
M. HENGİRMEN - N. ÖZİŞ
M. HENGİRMEN - N. ÖZİŞ
Gülşen ERHAN
Gülşen ERHAN
Gülşen ERHAN
M. KATRANCI – M. UYGUN
Dr. T. ERDOĞAN
M. KATRANCI – M. UYGUN
Dr. T. ERDOĞAN
M. KATRANCI – M. UYGUN
Dr. T. ERDOĞAN
Ali ASLAN
Ali ASLAN
Ali ASLAN
Arzu AYDIN
Arzu AYDIN
Arzu AYDIN
E. DOĞANAY - Y. TURANS. KARAGÖZ GÜZEL
E. DOĞANAY - Y. TURANS. KARAGÖZ GÜZEL
E. DOĞANAY - Y. TURANS. KARAGÖZ GÜZEL
Nurdan COŞKUNTÜRKYeşim GÖĞÜNBurcu BAYKAL YELLİ
Nurdan COŞKUNTÜRKYeşim GÖĞÜNBurcu BAYKAL YELLİ
Nurdan COŞKUNTÜRKYeşim GÖĞÜNBurcu BAYKAL YELLİ
Hakkı ÇEBİOnur DOĞAN
Hakkı ÇEBİOnur DOĞAN
Hakkı ÇEBİOnur DOĞAN
Engin
Yay./Ank.
Engin
Yay./Ank.
Engin
Yay./Ank.
Kartopu
Yay./İzm.
Kartopu
Yay./İzm.
Kartopu
Yay./İzm.
Pasifik
Yay./Ank.
Pasifik
Yay./Ank.
Pasifik
Yay./Ank.
Yıldırım
Yay./Ank.
Yıldırım
Yay./Ank.
Yıldırım
Yay./Ank.
Anadol
Yay./Ank.
Anadol
Yay./Ank.
Anadol
Yay./Ank.
Uygun
Basın/İst.
Uygun
Basın/İst.
Uygun
Basın/İst.
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Dörtel
Yay./Ank.
Dörtel
Yay./Ank.
Dörtel
Yay./Ank.
Ocak 2016-2700
İlköğretim Matematik 3
Ders Kitabı
İlköğretim Matematik 3
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Matematik 3
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Matematik 3
Ders Kitabı
İlköğretim Matematik 3
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Matematik 3
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Matematik 3
Ders Kitabı
İlköğretim Matematik 3
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Matematik 3
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Matematik 3
Ders Kitabı
İlköğretim Matematik 3
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Matematik 3
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Matematik 3
Ders Kitabı
İlköğretim Matematik 3
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Matematik 3
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Matematik 3
Ders Kitabı
İlköğretim Matematik 3
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Matematik 3
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Matematik 3
Ders Kitabı
İlköğretim Matematik 3
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Matematik 3
Öğretmen Kılavuz Kitabı
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
Abdullah DEMİRALPErten ABDİKDr. Salih KARADAĞProf. Dr. Mustafa BALCI
Abdullah DEMİRALPErten ABDİKDr. Salih KARADAĞProf. Dr. Mustafa BALCI
Abdullah DEMİRALPErten ABDİKDr. Salih KARADAĞProf. Dr. Mustafa BALCI
Tufan DEMİRCİ
Tufan DEMİRCİ
Tufan DEMİRCİ
Şahin Güner TAHAN
Şahin Güner TAHAN
Şahin Güner TAHAN
Aygün KÜÇÜKKELEŞ
Aygün KÜÇÜKKELEŞ
Aygün KÜÇÜKKELEŞ
E. GÜNDOĞANYrd. Doç. Dr. C. ÖZELYrd. Doç. Dr. F. Nejat
EKMEKÇİ - Ü. HANGÜN
E. GÜNDOĞANYrd. Doç. Dr. C. ÖZELYrd. Doç. Dr. F. Nejat
EKMEKÇİ - Ü. HANGÜN
E. GÜNDOĞANYrd. Doç. Dr. C. ÖZELYrd. Doç. Dr. F. Nejat
EKMEKÇİ - Ü. HANGÜN
L. GÜNDOĞDUDoç. Dr. M. KARACA
L. GÜNDOĞDUDoç. Dr. M. KARACA
L. GÜNDOĞDUDoç. Dr. M. KARACA
Ank.Ödev
Yay./Ank.
Ank.Ödev
Yay./Ank.
Ank.Ödev
Yay./Ank.
Meram
Yay./İst.
Meram
Yay./İst.
Meram
Yay./İst.
Can Mat.
Yay./Ank.
Can Mat.
Yay./Ank.
Can Mat.
Yay./Ank.
Berkay
Yay./Ank.
Berkay
Yay./Ank.
Berkay
Yay./Ank.
Özgün Matb.
San./Ank.
Özgün Matb.
San./Ank.
Özgün Matb.
San./Ank.
Koza
Yay./Ank.
Koza
Yay./Ank.
Koza
Yay./Ank.
H. ÖZTUNÇ – O. TOPAL
Ney Yay./ İst.
H. ÖZTUNÇ – O. TOPAL
Ney Yay./ İst.
H. ÖZTUNÇ – O. TOPAL
Ney Yay./ İst.
11
12
İlköğretim Matematik 3
Ders Kitabı
İlköğretim Matematik 3
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Matematik 3
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Matematik 3
Ders Kitabı
İlköğretim Matematik 3
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Matematik 3
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Matematik 3
Ders Kitabı
İlköğretim Matematik 3
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Matematik 3
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Matematik 3
Ders Kitabı
İlköğretim Matematik 3
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Matematik 3
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Matematik 3
Ders Kitabı
İlköğretim Matematik 3
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Matematik 3
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Matematik 3
Ders Kitabı
İlköğretim Matematik 3
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Matematik 3
Öğretmen Kılavuz Kitabı
HAYAT BİLGİSİ
İlköğretim Hayat Bilgisi 3
Ders Kitabı
İlköğretim Hayat Bilgisi 3
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Hayat Bilgisi 3
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Hayat Bilgisi 3
Ders Kitabı
İlköğretim Hayat Bilgisi 3
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Hayat Bilgisi 3
Öğretmen Kılavuz Kitabı
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
Doç.Dr.S. OLKUN-O.YAYM. ÇETİN - E. ÇEVİKD. ERDEM-N. Pınar ÜLKER
Doç.Dr.S. OLKUN-O.YAYM. ÇETİN - E. ÇEVİKD. ERDEM-N. Pınar ÜLKER
Doç.Dr.S. OLKUN-O.YAYM. ÇETİN - E. ÇEVİKD. ERDEM-N. Pınar ÜLKER
Remzi ALTUNORDU
Remzi ALTUNORDU
Remzi ALTUNORDU
Prof. Dr. A. UMAYC. ÖZŞİMŞEKE. KARAGÜLLE
Prof. Dr. A. UMAYC. ÖZŞİMŞEKE. KARAGÜLLE
Prof. Dr. A. UMAYC. ÖZŞİMŞEKE. KARAGÜLLE
T. ÖÇALAN –
Doç. Dr. M. KARACA
T. ÖÇALAN –
Doç. Dr. M. KARACA
T. ÖÇALAN –
Doç. Dr. M. KARACA
Arif ŞAYAKDOKUYAN
Arif ŞAYAKDOKUYAN
Arif ŞAYAKDOKUYAN
Ö. KÜÇÜK–D. KARAPINAR
Ö. KÜÇÜK– D. KARAPINAR
Ö. KÜÇÜK– D. KARAPINAR
Erol Ünal KARABIYIK
Erol Ünal KARABIYIK
Erol Ünal KARABIYIK
Ali ASLAN
Ali ASLAN
Ali ASLAN
Ocak 2016-2700
Uygun
Basın/İst.
Uygun
Basın/İst.
Uygun
Basın/İst.
Doku
Yay./Ank.
Doku
Yay./Ank.
Doku
Yay./Ank.
Netbil Bas.
Yay./İst.
Netbil Bas.
Yay./İst.
Netbil Bas.
Yay./İst.
Sevgi
Yay./Ank.
Sevgi
Yay./Ank.
Sevgi
Yay./Ank.
Tuna
Matb./ Ank.
Tuna
Matb./ Ank.
Tuna
Matb./ Ank.
Evrensel İlet.
Yay./Ank.
Evrensel İlet.
Yay./Ank.
Evrensel İlet.
Yay./Ank.
Evren
Yay. / Ank.
Evren
Yay. / Ank.
Evren
Yay. / Ank.
Yıldırım
Yay./Ank.
Yıldırım
Yay./Ank.
Yıldırım
Yay./Ank.
Ocak 2016-2700
İlköğretim Hayat Bilgisi 3
Ders Kitabı
İlköğretim Hayat Bilgisi 3
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Hayat Bilgisi 3
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Hayat Bilgisi 3
Ders Kitabı
İlköğretim Hayat Bilgisi 3
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Hayat Bilgisi 3
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Hayat Bilgisi 3
Ders Kitabı
İlköğretim Hayat Bilgisi 3
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Hayat Bilgisi 3
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Hayat Bilgisi 3
Ders Kitabı
İlköğretim Hayat Bilgisi 3
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Hayat Bilgisi 3
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Hayat Bilgisi 3
Ders Kitabı
İlköğretim Hayat Bilgisi 3
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Hayat Bilgisi 3
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Hayat Bilgisi 3
Ders Kitabı
İlköğretim Hayat Bilgisi 3
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Hayat Bilgisi 3
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Hayat Bilgisi 3
Ders Kitabı
İlköğretim Hayat Bilgisi 3
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Hayat Bilgisi 3
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Hayat Bilgisi 3
Ders Kitabı
İlköğretim Hayat Bilgisi 3
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Hayat Bilgisi 3
Öğretmen Kılavuz Kitabı
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
Ebru ÜNLÜ
Ebru ÜNLÜ
Ebru ÜNLÜ
Seyfinaz KAPULUÖzen BAYRAM
Seyfinaz KAPULUÖzen BAYRAM
Seyfinaz KAPULUÖzen BAYRAM
Çiğdem AŞKAN
Çiğdem AŞKAN
Çiğdem AŞKAN
H. OCAN – Y. FENER –
G. ANAÇ
H. OCAN – Y. FENER –
G. ANAÇ
H. OCAN – Y. FENER –
G. ANAÇ
L. ÇETİN – H. ALDAL
L. ÇETİN – H. ALDAL
L. ÇETİN – H. ALDAL
Mehmet OYANIK
Mehmet OYANIK
Mehmet OYANIK
Mustafa CAYMAZ
Mustafa CAYMAZ
Mustafa CAYMAZ
E. ÖZCAN – N. SAĞAN
E. ÖZCAN – N. SAĞAN
E. ÖZCAN – N. SAĞAN
Nova
Yay./Ank.
Nova
Yay./Ank.
Nova
Yay./Ank.
Sevgi
Yay./ Ank.
Sevgi
Yay./ Ank.
Sevgi
Yay./ Ank.
Toprak
Yay./İst.
Toprak
Yay./İst.
Toprak
Yay./İst.
Ada
Matb./Ank.
Ada
Matb./Ank.
Ada
Matb./Ank.
Tuna
Mat./Ank.
Tuna
Mat./Ank.
Tuna
Mat./Ank.
Açılım
Yay./Ank.
Açılım
Yay./Ank.
Açılım
Yay./Ank.
Dikey
Yay./Ank.
Dikey
Yay./Ank.
Dikey
Yay./Ank.
Evrensel İlet.
Yay./Ank.
Evrensel İlet.
Yay./Ank.
Evrensel İlet.
Yay./Ank.
FEN BİLİMLERİ
İlkokul Fen Bilimleri 3
KOMİSYON
Millî Eğt.Yay.
İlkokul Fen Bilimleri 3
Doç. Dr. Uğur BOZKAYATuğba BOZKAYA
İlkokul Fen Bilimleri 3
Leman SÜRER
Tutku
Yay./Ank
Ez-De
Yay./Ank.
13
14
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
İlkokul Fen Bilimleri 3
Dr. Özgün KARACA
İlkokul Fen Bilimleri 3
Osman Fazıl GÜLER
İlkokul Fen Bilimleri 3
Gülçin GÜNDÜZ
İlkokul Fen Bilimleri 3
Gönül BAYRAM
İlkokul Fen Bilimleri 3
İlkokul Fen Bilimleri 3
İlkokul Fen Bilimleri 3
Sait Fatih ÖZELSinem YANIK
Doç. Dr. Mehmet Metin
ARSLAN
Ayşe AYTAÇSümeyya TÜRKERZühre ÜÇÜNCÜ
Ocak 2016-2700
Sevgi
Yay./ Ank.
Altın Kitaplar
Yay./İst.
Evren
Yay. / Ank.
Koza
Yay./Ank.
Ata
Yay./Ank.
Anıttepe
Yay./Ank.
Tutku
Yay./Ank
Semih Ofset
Yay./Ank.
İpekyolu
Yay./Ank.
Öğün
Yay./Ank.
Dikey
Yay./Ank.
Pantera
Yay./Ank.
Bir Ocak
Yay./İst.
Berkay
Yay./Ank
Martı Okul
Yay./Ank.
Evren
Yay. / Ank.
Ata
Yay./Ank.
Tutku
Yay./Ank
Tuna
Mat./Ank.
İpekyolu
Yay./Ank.
Ney
Yay./ İst.
Bilim ve Kültür
Yay./Ank.
Nova
Yay./Ank.
Anadol
Yay./Ank.
İlkokul Fen Bilimleri 3
Cem ÖCAL
İlkokul Fen Bilimleri 3
Tuğba BOZKAYA
İlkokul Fen Bilimleri 3
Gülşen ERHAN
İlkokul Fen Bilimleri 3
Ender ÜNVER
İlkokul Fen Bilimleri 3
Erhan AKGÜL
İlkokul Fen Bilimleri 3
Hafize Ülkü KILIÇ ASLAN
İlkokul Fen Bilimleri 3
Ferhat ARSLANŞeref AKTAŞ
İlkokul Fen Bilimleri 3
Emine TUNCEL
İlkokul Fen Bilimleri 3
Erol Ünal KARABIYIK
İlkokul Fen Bilimleri 3
Hüseyin Göksel YALÇIN -Sait
Fatih ÖZEL
İlkokul Fen Bilimleri 3
İlknur ÖZKAN
İlkokul Fen Bilimleri 3
Nilgün GÖKÇE- Nermin IŞIK
İlkokul Fen Bilimleri 3
Zafer ARSLAN
İlkokul Fen Bilimleri 3
Emine Gülsemin ÇAĞIRANSemih AYDIN
İlkokul Fen Bilimleri 3
Doç. Dr. Sinan ERTEN
İlkokul Fen Bilimleri 3
Erhan YİĞİT
İlkokul Fen Bilimleri 3
Süheyla Özlem DİNÇER
İlkokul Fen Bilimleri 3
Yasemin DÜNDAR
Fenbil Yay./İst.
İlkokul Fen Bilimleri 3
Osman Fazıl GÜLER
Gün Yay./Ank.
Esra KANDİLCİ
Tutku
Yay./Ank.
İNGİLİZCE
İlkokul İngilizce 3
Student’s Book
Ocak 2016-2700
İlkokul İngilizce 3
Workbook
İlkokul İngilizce 3
Teacher’s Book
İlkokul İngilizce 3
Student’s Book
İlkokul İngilizce 3
Workbook
İlkokul İngilizce 3
Teacher’s Book
İlkokul İngilizce 3
Student’s Book
İlkokul İngilizce 3
Workbook
İlkokul İngilizce 3
Teacher’s Book
İlkokul İngilizce 3
Student’s Book
İlkokul İngilizce 3
Workbook
İlkokul İngilizce 3
Teacher’s Book
İlkokul İngilizce 3
Student’s Book
İlkokul İngilizce 3
Workbook
İlkokul İngilizce 3
Teacher’s Book
İlkokul İngilizce 3
Student’s Book
İlkokul İngilizce 3
Workbook
İlkokul İngilizce 3
Teacher’s Book
İlkokul İngilizce 3
Student’s Book
İlkokul İngilizce 3
Workbook
İlkokul İngilizce 3
Teacher’s Book
İlkokul İngilizce 3
Student’s Book
İlkokul İngilizce 3
Workbook
İlkokul İngilizce 3
Teacher’s Book
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
Esra KANDİLCİ
Esra KANDİLCİ
Tülay AKAN
Tülay AKAN
Tülay AKAN
Aynur ARDAÖzlem ONAY
Aynur ARDAÖzlem ONAY
Aynur ARDAÖzlem ONAY
Serap TATLICIOĞLU
Serap TATLICIOĞLU
Serap TATLICIOĞLU
Baykal TIRAŞ
Baykal TIRAŞ
Baykal TIRAŞ
Özdağ DAĞLIOĞLU
Özdağ DAĞLIOĞLU
Özdağ DAĞLIOĞLU
Aynur ARDA- Özlem ONAY
Aynur ARDA- Özlem ONAY
Aynur ARDA- Özlem ONAY
Burçin BULUTÇiğdem DOKUYUCU ESEN
Burçin BULUTÇiğdem DOKUYUCU ESEN
Burçin BULUTÇiğdem DOKUYUCU ESEN
Tutku
Yay./Ank.
Tutku
Yay./Ank.
Top
Yay./İzm.
Top
Yay./İzm.
Top
Yay./İzm.
Cem Veb
Ofset/Ank.
Cem Veb
Ofset/Ank.
Cem Veb
Ofset/Ank.
Mega-San.
Yay./Ank.
Mega-San.
Yay./Ank.
Mega-San.
Yay./Ank.
Dikey
Yay./Ank.
Dikey
Yay./Ank.
Dikey
Yay./Ank.
Bilen Bas.
Yay./Ank.
Bilen Bas.
Yay./Ank.
Bilen Bas.
Yay./Ank.
Lider
Yay./Ank.
Lider
Yay./Ank.
Lider
Yay./Ank.
Anıttepe
Yay./Ank.
Anıttepe
Yay./Ank.
Anıttepe
Yay./Ank.
DÖRDÜNCÜ SINIF
TÜRKÇE
İlköğretim Türkçe 4
Ders Kitabı
İlköğretim Türkçe 4
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Türkçe 4
Öğretmen Kılavuz Kitabı
Erol ÖZ-Sevim ÖZ
Erol ÖZ-Sevim ÖZ
Erol ÖZ-Sevim ÖZ
Bilim ve Kültür
Yay./Ank.
Bilim ve Kültür
Yay./Ank.
Bilim ve Kültür
Yay./Ank.
15
16
İlköğretim Türkçe 4
Ders Kitabı
İlköğretim Türkçe 4
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Türkçe 4
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Türkçe 4
Ders Kitabı
İlköğretim Türkçe 4
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Türkçe 4
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Türkçe 4
Ders Kitabı
İlköğretim Türkçe 4
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Türkçe 4
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Türkçe 4
Ders Kitabı
İlköğretim Türkçe 4
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Türkçe 4
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Türkçe 4
Ders Kitabı
İlköğretim Türkçe 4
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Türkçe 4
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Türkçe 4
Ders Kitabı
İlköğretim Türkçe 4
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Türkçe 4
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Türkçe 4
Ders Kitabı
İlköğretim Türkçe 4
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Türkçe 4
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Türkçe 4
Ders Kitabı
İlköğretim Türkçe 4
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Türkçe 4
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Türkçe 4
Ders Kitabı
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
Ali ASLAN
Ali ASLAN
Ali ASLAN
A. ÖZFIRATA. DOĞAN ÖZÜNLÜ
A. ÖZFIRATA. DOĞAN ÖZÜNLÜ
A. ÖZFIRATA. DOĞAN ÖZÜNLÜ
H. BIYIKLI - Y. ÖZTAŞ
H. BIYIKLI - Y. ÖZTAŞ
H. BIYIKLI - Y. ÖZTAŞ
S. BOZBEY - M. OĞANM. ÖZKARA - A. AKTAŞYrd. Doç. Dr. K. KÖKSALE. DEMİR
S. BOZBEY - M. OĞANM. ÖZKARA - A. AKTAŞYrd. Doç. Dr. K. KÖKSALE. DEMİR
S. BOZBEY - M. OĞANM. ÖZKARA - A. AKTAŞYrd. Doç. Dr. K. KÖKSALE. DEMİR
Ocak 2016-2700
Yıldırım
Yay./Ank.
Yıldırım
Yay./Ank.
Yıldırım
Yay./Ank.
Özgün Matb.
San./Ank.
Özgün Matb.
San./Ank.
Özgün Matb.
San./Ank.
Doku
Yay./Ank.
Doku
Yay./Ank.
Doku
Yay./Ank.
Özgün
Matb./Ank.
Özgün
Matb./Ank.
Özgün
Matb./Ank.
H. ASLANTAŞ – M. AKINCIM. AZİM
H. ASLANTAŞ – M. AKINCIM. AZİM
H. ASLANTAŞ – M. AKINCIM. AZİM
Ada
Matb./ Ank.
Ada
Matb./ Ank.
Ada
Matb./ Ank.
Özne
Yay./Ank.
Özne
Yay./Ank.
Özne
Yay./Ank.
Ney
Yay./ İst.
Ney
Yay./ İst.
Ney
Yay./ İst.
Ö. FINDIK- G. DEĞİRMENCİ
Harf Yay./Ank.
Ö. FINDIK- G. DEĞİRMENCİ
Harf Yay./Ank.
Ö. FINDIK- G. DEĞİRMENCİ
Harf Yay./Ank.
Dr. M. HENGİRMENN. ÖZİŞ - N. ÖNGAY
Engin
Yay./Ank.
Abdullah KUBALI
Abdullah KUBALI
Abdullah KUBALI
Kazım PALABIYIK
Kazım PALABIYIK
Kazım PALABIYIK
Ocak 2016-2700
İlköğretim Türkçe 4
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Türkçe 4
Öğretmen Kılavuz Kitabı
MATEMATİK
İlköğretim Matematik 4
Ders Kitabı
İlköğretim Matematik 4
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Matematik 4
Öğretmen Kılavuz Kitabı
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
Dr. M. HENGİRMENN. ÖZİŞ - N. ÖNGAY
Dr. M. HENGİRMENN. ÖZİŞ - N. ÖNGAY
Derya YILDIZ
Derya YILDIZ
Derya YILDIZ
Engin
Yay./Ank.
Engin
Yay./Ank.
Sinaps
Yay./Ank.
Sinaps
Yay./Ank.
Sinaps
Yay./Ank.
Nesibe AYDIN-Betül
BİBEROĞLU ABAZAOĞLUFazıl ÇAKIROĞLUEsenYILMAZ
Nesibe AYDIN-Betül
BİBEROĞLU ABAZAOĞLUFazıl ÇAKIROĞLUEsenYILMAZ
Nesibe AYDIN-Betül
BİBEROĞLU ABAZAOĞLUFazıl ÇAKIROĞLUEsenYILMAZ
Aydın
Yay./ Ank.
İlköğretim Matematik 4
Ders Kitabı
D. KARAPINAR F. KARAPINAR
Evrensel İlet.
Yay./Ank.
İlköğretim Matematik 4
Öğrenci Çalışma Kitabı
D. KARAPINAR F. KARAPINAR
Evrensel İlet.
Yay./Ank.
lköğretim Matematik 4
Öğretmen Kılavuz Kitabı
D. KARAPINAR F. KARAPINAR
Evrensel İlet.
Yay./Ank.
İlköğretim Matematik 4
Ders Kitabı
Mehtap CANPEKEL
Tutku
Yay./Ank.
İlköğretim Matematik 4
Öğrenci Çalışma Kitabı
Mehtap CANPEKEL
Tutku
Yay./Ank.
İlköğretim Matematik 4
Öğretmen Kılavuz Kitabı
Mehtap CANPEKEL
Tutku
Yay./Ank.
İlköğretim Matematik 4
Ders Kitabı
Dr. Mehmet Metin ARSLAN
Anıttepe
Yay./Ank.
İlköğretim Matematik 4
Öğrenci Çalışma Kitabı
Dr. Mehmet Metin ARSLAN
Anıttepe
Yay./Ank.
İlköğretim Matematik 4
Öğretmen Kılavuz Kitabı
Dr. Mehmet Metin ARSLAN
Anıttepe
Yay./Ank.
İlköğretim Matematik 4
Ders Kitabı
Arif ŞAYAKDOKUYAN
Tuna
Matb./Ank.
İlköğretim Matematik 4
Öğrenci Çalışma Kitabı
Arif ŞAYAKDOKUYAN
Tuna
Matb./Ank.
İlköğretim Matematik 4
Öğretmen Kılavuz Kitabı
Arif ŞAYAKDOKUYAN
Tuna
Matb./Ank.
İlköğretim Matematik 4
Ders Kitabı
Abdullah Tansel GEZMİŞ
Dörtel
Yay./Ank.
İlköğretim Matematik 4
Ders Kitabı
İlköğretim Matematik 4
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Matematik 4
Öğretmen Kılavuz Kitabı
Aydın
Yay./ Ank.
Aydın
Yay./ Ank.
17
18
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
Ocak 2016-2700
İlköğretim Matematik 4
Öğrenci Çalışma Kitabı
Abdullah Tansel GEZMİŞ
Dörtel
Yay./Ank.
İlköğretim Matematik 4
Öğretmen Kılavuz Kitabı
Abdullah Tansel GEZMİŞ
Dörtel
Yay./Ank.
İlköğretim Matematik 4
Ders Kitabı
S. Zeki TAŞKIN - Y. TAŞKIN
Lider
Yay./Ank.
İlköğretim Matematik 4
Öğrenci Çalışma Kitabı
S. Zeki TAŞKIN - Y. TAŞKIN
Lider
Yay./Ank.
İlköğretim Matematik 4
Öğretmen Kılavuz Kitabı
S. Zeki TAŞKIN - Y. TAŞKIN
Lider
Yay./Ank.
İlköğretim Matematik 4
Ders Kitabı
C. ŞENYURT E. KARAKUYU
Dikey
Yay./Ank.
İlköğretim Matematik 4
Öğrenci Çalışma Kitabı
C. ŞENYURT E. KARAKUYU
Dikey
Yay./Ank.
İlköğretim Matematik 4
Öğretmen Kılavuz Kitabı
C. ŞENYURT E. KARAKUYU
Dikey
Yay./Ank.
İlköğretim Matematik 4
Ders Kitabı
Filiz Elmas YELOK
Semih Ofset
Yay./Ank.
İlköğretim Matematik 4
Öğrenci Çalışma Kitabı
Filiz Elmas YELOK
Semih Ofset
Yay./Ank.
İlköğretim Matematik 4
Öğretmen Kılavuz Kitabı
Filiz Elmas YELOK
Semih Ofset
Yay./Ank.
İlköğretim Matematik 4
Ders Kitabı
Prof. Dr. A. UMAY - B. EKİCİÖ. YÜKSEKDAĞ
Netbil Bas.
Yay./İst.
İlköğretim Matematik 4
Öğrenci Çalışma Kitabı
Prof. Dr. A. UMAY - B. EKİCİÖ. YÜKSEKDAĞ
Netbil Bas.
Yay./İst.
İlköğretim Matematik 4
Öğretmen Kılavuz Kitabı
Prof. Dr. A. UMAY - B. EKİCİÖ. YÜKSEKDAĞ
Netbil Bas.
Yay./İst.
İlkokul Fen Bilimleri 4
KOMİSYON
Millî Eğt.Yay.
İlkokul Fen Bilimleri 4
Cem ÖCAL
İlkokul Fen Bilimleri 4
Gönül BAYRAMSeda ALPEGEMEN
İlkokul Fen Bilimleri 4
Hakan AYDOĞDU
İlkokul Fen Bilimleri 4
Zafer ARSLAN
İlkokul Fen Bilimleri 4
Nilgün GÖKÇENermin IŞIK
Tutku
Yay./Ank.
Sevgi
Yay./Ank.
Mevsim Yay.
A.Ş./Ank.
Dikey
Yay./Ank.
Tuna
Matb./Ank.
İlkokul Fen Bilimleri 4
Tülay KAYA
Fenbil Yay./İst.
İlkokul Fen Bilimleri 4
Osman Fazıl GÜLER
Mehmet EKMEKÇİ
Gün Yay./Ank.
İlkokul Fen Bilimleri 4
Ferhat ARSLAN
Berkay
Yay./Ank
İlkokul Fen Bilimleri 4
Emine Gülsemin ÇAĞIRAN
Mücella KELEBEK
Ney Yay./ İst.
FEN VE TEKNOLOJİ
Ocak 2016-2700
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
İlkokul Fen Bilimleri 4
Ayşe AYTAÇSümeyya TÜRKERZühre ÜÇÜNCÜ
İlkokul Fen Bilimleri 4
Erhan YİĞİT
İlkokul Fen Bilimleri 4
Hatice Handan ÖZOĞLUZeynep MISIRLIOĞLU
Nova
Yay./Ank.
Ada
Matb./Ank.
İlkokul Fen Bilimleri 4
Emine TUNCEL
Ata Yay./Ank.
İlkokul Fen Bilimleri 4
Süheyla Özlem DİNÇER
Anadol
Yay./Ank.
SOSYAL BİLGİLER
İlköğretim Sosyal Bilgiler 4
Ders Kitabı
İlköğretim Sosyal Bilgiler 4
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Sosyal Bilgiler 4
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Sosyal Bilgiler 4
Ders Kitabı
İlköğretim Sosyal Bilgiler 4
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Sosyal Bilgiler 4
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Sosyal Bilgiler 4
Ders Kitabı
İlköğretim Sosyal Bilgiler 4
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Sosyal Bilgiler 4
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Sosyal Bilgiler 4
Ders Kitabı
İlköğretim Sosyal Bilgiler 4
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Sosyal Bilgiler 4
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Sosyal Bilgiler 4
Ders Kitabı
İlköğretim Sosyal Bilgiler 4
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Sosyal Bilgiler 4
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Sosyal Bilgiler 4
Ders Kitabı
İlköğretim Sosyal Bilgiler 4
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Sosyal Bilgiler 4
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Sosyal Bilgiler 4
Ders Kitabı
Zuhal TURAN
Zuhal TURAN
Zuhal TURAN
Sami TÜYSÜZ
Sami TÜYSÜZ
Sami TÜYSÜZ
Sema CEBİR ŞAHİNÖzen BAYRAMAliye MİDİLLİ
Sema CEBİR ŞAHİNÖzen BAYRAMAliye MİDİLLİ
Sema CEBİR ŞAHİNÖzen BAYRAMAliye MİDİLLİ
Erol Ünal KARABIYIK
Erol Ünal KARABIYIK
Erol Ünal KARABIYIK
Ünal BAŞDOĞAN
Ünal BAŞDOĞAN
Ünal BAŞDOĞAN
Tutku
Yay./Ank.
Tutku
Yay./Ank.
Tutku
Yay./Ank.
Tutku
Yay./Ank.
Tuna
Matb./ Ank.
Tuna
Matb./ Ank.
Tuna
Matb./ Ank.
Koza
Yay./Ank.
Koza
Yay./Ank.
Koza
Yay./Ank.
Evren
Yay. /Ank.
Evren
Yay. /Ank.
Evren
Yay. /Ank.
Evrensel İlet.
Yay./Ank.
Evrensel İlet.
Yay./Ank.
Evrensel İlet.
Yay./Ank.
Sevtap GAMSIZ
Bilfen Yay./İst.
Sevtap GAMSIZ
Bilfen Yay./İst.
Sevtap GAMSIZ
Bilfen Yay./İst.
Prof. Dr. C. ÖZTÜRKZ. KARABACAK- F. DAYİ L. ÖĞRENİR - K.BAŞTÜRKK.ERSOY - İ. GÜNDAY
Ney Yay./ İst.
19
20
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
İlköğretim Sosyal Bilgiler 4
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Sosyal Bilgiler 4
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Sosyal Bilgiler 4
Ders Kitabı
İlköğretim Sosyal Bilgiler 4
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Sosyal Bilgiler 4
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Sosyal Bilgiler 4
Ders Kitabı
İlköğretim Sosyal Bilgiler 4
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Sosyal Bilgiler 4
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Sosyal Bilgiler 4
Ders Kitabı
İlköğretim Sosyal Bilgiler 4
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Sosyal Bilgiler 4
Öğretmen Kılavuz Kitabı
Prof. Dr. C. ÖZTÜRKZ. KARABACAK- F. DAYİ L. ÖĞRENİR - K.BAŞTÜRKK.ERSOY - İ. GÜNDAY
Prof. Dr. C. ÖZTÜRKZ. KARABACAK- F. DAYİ L. ÖĞRENİR - K.BAŞTÜRKK.ERSOY - İ. GÜNDAY
Fatma ÇAKIR
Fatma ÇAKIR
Fatma ÇAKIR
Bekir BİRBİÇER
Bekir BİRBİÇER
Bekir BİRBİÇER
Dr. Salih YILMAZ
Dr. Salih YILMAZ
Dr. Salih YILMAZ
Ocak 2016-2700
Ney Yay./ İst.
Ney Yay./ İst.
Efecan
Yay./Ank.
Efecan
Yay./Ank.
Efecan
Yay./Ank.
Dikey
Yay./Ank.
Dikey
Yay./Ank.
Dikey
Yay./Ank.
Meram
Yay./İst.
Meram
Yay./İst.
Meram
Yay./İst.
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
İlköğretim Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi 4 Ders Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi 4 Öğretmen
Kılavuz Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi 4 Ders Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi 4 Öğretmen
Kılavuz Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi 4 Ders Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi 4 Öğretmen
Kılavuz Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi 4 Ders Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi 4 Öğretmen
Kılavuz Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi 4 Ders Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi 4 Öğretmen
Kılavuz Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi 4 Ders Kitabı
KOMİSYON
Millî Eğt.Yay.
KOMİSYON
Millî Eğt.Yay.
Yılmaz KARAHAN
Gizem
Yay./Ank.
Yılmaz KARAHAN
Gizem
Yay./Ank.
Bekir PINARBAŞI
İpekyolu
Yay./Ank.
Bekir PINARBAŞI
İpekyolu
Yay./Ank.
Ayhan BAŞTÜRKMurat ÖZDEMİR
İlke Bas.
Yay./Ank.
Ayhan BAŞTÜRKMurat ÖZDEMİR
İlke Bas.
Yay./Ank.
Hacer YALDIZ
Gün Yay./Ank.
Hacer YALDIZ
Gün Yay./Ank.
Numan ERDEM
Fenbil Yay./İst.
Ocak 2016-2700
İlköğretim Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi 4 Öğretmen
Kılavuz Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi 4 Ders Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi 4 Öğretmen
Kılavuz Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi 4 Ders Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi 4 Öğretmen
Kılavuz Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi 4 Ders Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi 4 Öğretmen
Kılavuz Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi 4 Ders Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi 4 Öğretmen
Kılavuz Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi 4 Ders Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi 4 Öğretmen
Kılavuz Kitabı
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
Numan ERDEM
Fenbil Yay./İst.
Fikri ÖZDEMİR
İpekyolu
Yay./Ank.
Fikri ÖZDEMİR
İpekyolu
Yay./Ank.
Mehmet ŞAHİNBAŞ
Dikey
Yay./Ank.
Mehmet ŞAHİNBAŞ
Dikey
Yay./Ank.
Adil KABAKÇI
Tutku
Yay./Ank.
Adil KABAKÇI
Tutku
Yay./Ank.
Nazım GENÇ
Netbil Bas.
Yay./İst.
Nazım GENÇ
Netbil Bas.
Yay./İst.
Prof. Dr. Recai DOĞAN
Yıldırım
Yay./Ank.
Prof. Dr. Recai DOĞAN
Yıldırım
Yay./Ank.
Zeynep OKTAY
Millî Eğt. Yay.
Zeynep OKTAY
Millî Eğt. Yay.
Zeynep OKTAY
Millî Eğt. Yay.
ARAPÇA
İlköğretim Arapça 4
Ders Kitabı
İlköğretim Arapça 4
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Arapça 4
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Arapça 4
Ders Kitabı
İlköğretim Arapça 4
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Arapça 4
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Arapça 4
Ders Kitabı
İlköğretim Arapça 4
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Arapça 4
Öğretmen Kılavuz Kitabı
Prof. Dr. N. CEVİZ –
Arş. Gör. M. ÖZCAN –
G. DAĞBAŞI - M. DEMİR
Prof. Dr. N. CEVİZ –
Arş. Gör. M. ÖZCAN –
G. DAĞBAŞI - M. DEMİR
Prof. Dr. N. CEVİZ –
Arş. Gör. M. ÖZCAN –
G. DAĞBAŞI - M. DEMİR
M. Ali KILAY ARAZT. SATIR - S. DEMİRCİ
M. Ali KILAY ARAZT. SATIR - S. DEMİRCİ
M. Ali KILAY ARAZT. SATIR - S. DEMİRCİ
Küre
Yay./Ank.
Küre
Yay./Ank.
Küre
Yay./Ank.
Evrim BİRİNCİOĞLU
KALDAR
Evrim BİRİNCİOĞLU
KALDAR
Pasifik
Yay./Ank.
Pasifik
Yay./Ank.
Tuna
Matb./ Ank.
Tuna
Matb./ Ank.
Tuna
Matb./ Ank.
İNGİLİZCE
İlkokul İngilizce 4
Student’s Book
İlkokul İngilizce 4
Workbook
21
22
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
İlkokul İngilizce 4
Teacher’s Book
İlkokul İngilizce 4
Student’s Book
İlkokul İngilizce 4
Workbook
İlkokul İngilizce 4
Teacher’s Book
İlkokul İngilizce 4
Student’s Book
İlkokul İngilizce 4
Workbook
İlkokul İngilizce 4
Teacher’s Book
İlkokul İngilizce 4
Student’s Book
İlkokul İngilizce 4
Workbook
İlkokul İngilizce 4
Teacher’s Book
İlkokul İngilizce 4
Student’s Book
İlkokul İngilizce 4
Workbook
İlkokul İngilizce 4
Teacher’s Book
İlkokul İngilizce 4
Student’s Book
İlkokul İngilizce 4
Workbook
İlkokul İngilizce 4
Teacher’s Book
Evrim BİRİNCİOĞLU
KALDAR
Burçin BULUTÇiğdem DOKUYUCU ESEN
Burçin BULUTÇiğdem DOKUYUCU ESEN
Burçin BULUTÇiğdem DOKUYUCU ESEN
Pınar ÖZMEN
Pınar ÖZMEN
Pınar ÖZMEN
Serap TATLICIOĞLU
Serap TATLICIOĞLU
Serap TATLICIOĞLU
Aynur ARDA- Özlem ONAY
Aynur ARDA- Özlem ONAY
Aynur ARDA- Özlem ONAY
Mehmet ŞENER
Mehmet ŞENER
Mehmet ŞENER
Ocak 2016-2700
Pasifik
Yay./Ank.
Anıttepe
Yay./Ank.
Anıttepe
Yay./Ank.
Anıttepe
Yay./Ank.
Yıldırım
Yay./Ank.
Yıldırım
Yay./Ank.
Yıldırım
Yay./Ank.
Açılım
Yay./Ank.
Açılım
Yay./Ank.
Açılım
Yay./Ank.
Lider
Yay./Ank.
Lider
Yay./Ank.
Lider
Yay./Ank.
Dikey
Yay./Ank.
Dikey
Yay./Ank.
Dikey
Yay./Ank.
TRAFİK GÜVENLİĞİ
İlköğretim Trafik Güvenliği
Ders Kitabı
İlköğretim Trafik Güvenliği
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Trafik Güvenliği
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Trafik Güvenliği
Ders Kitabı
İlköğretim Trafik Güvenliği
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Trafik Güvenliği
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Trafik Güvenliği
Ders Kitabı
İlköğretim Trafik Güvenliği
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Trafik Güvenliği
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Trafik Güvenliği
Ders Kitabı
İlköğretim Trafik Güvenliği
Öğrenci Çalışma Kitabı
KOMİSYON
Millî Eğt.Yay
KOMİSYON
Millî Eğt.Yay
KOMİSYON
Millî Eğt.Yay
Buket AKAGÜN
Buket AKAGÜN
Buket AKAGÜN
S. ŞAHİN İSTEKLİA. AYDINLI
S. ŞAHİN İSTEKLİA. AYDINLI
S. ŞAHİN İSTEKLİA. AYDINLI
Medine Kadriye KÖKTEN
Medine Kadriye KÖKTEN
Dizin
Yay./Ank.
Dizin
Yay./Ank.
Dizin
Yay./Ank.
Semih Ofset
/Ank.
Semih Ofset
/Ank.
Semih Ofset
/Ank.
Yurdum
Yay./Ank.
Yurdum
Yay./Ank.
Ocak 2016-2700
İlköğretim Trafik Güvenliği
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Trafik Güvenliği
Ders Kitabı
İlköğretim Trafik Güvenliği
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Trafik Güvenliği
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Trafik Güvenliği
Ders Kitabı
İlköğretim Trafik Güvenliği
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Trafik Güvenliği
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Trafik Güvenliği
Ders Kitabı
İlköğretim Trafik Güvenliği
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Trafik Güvenliği
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Trafik Güvenliği
Ders Kitabı
İlköğretim Trafik Güvenliği
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Trafik Güvenliği
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Trafik Güvenliği
Ders Kitabı
İlköğretim Trafik Güvenliği
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Trafik Güvenliği
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Trafik Güvenliği
Ders Kitabı
İlköğretim Trafik Güvenliği
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Trafik Güvenliği
Öğretmen Kılavuz Kitabı
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
Medine Kadriye KÖKTEN
M. Metin FİDAN – Ş. YILMAZ
M. Metin FİDAN – Ş. YILMAZ
M. Metin FİDAN – Ş. YILMAZ
Ayşen BİRLİK
Ayşen BİRLİK
Ayşen BİRLİK
Pınar YETİMOĞLU
Pınar YETİMOĞLU
Pınar YETİMOĞLU
Dr. Mehmet Metin ARSLAN
Dr. Mehmet Metin ARSLAN
Dr. Mehmet Metin ARSLAN
Dilek KAYA
Dilek KAYA
Dilek KAYA
Uzm. Dr. Ö. KARACA Ö. BAYRAM Uzm. Dr. G. İNAN
Uzm. Dr. Ö. KARACA Ö. BAYRAM Uzm. Dr. G. İNAN
Uzm. Dr. Ö. KARACA Ö. BAYRAM Uzm. Dr. G. İNAN
Yurdum
Yay./Ank.
Tuna
Matb./ Ank.
Tuna
Matb./ Ank.
Tuna
Matb./ Ank.
Dizin
Yay./Ank.
Dizin
Yay./Ank.
Dizin
Yay./Ank.
Pasifik
Yay./Ank.
Pasifik
Yay./Ank.
Pasifik
Yay./Ank.
Anıttepe
Yay. /Ank.
Anıttepe
Yay. /Ank.
Anıttepe
Yay. /Ank.
Biryay
Yay./Ank.
Biryay
Yay./Ank.
Biryay
Yay./Ank.
Koza
Yay./Ank.
Koza
Yay./Ank.
Koza
Yay./Ank.
EĞİTİM ARAÇLARI
İlköğretim Müzik 1- 4 derslerinde Aralık 2011 tarihli ve 2651 sayılı Tebliğler Dergisi’nde
duyurulan eğitim araçları kullanılacaktır.
İlkokul İnsan Hakları,Yurtaşlık
ve Demokrasi 4
EĞİTİM ARAÇLARI
Dr. Mehmet ÜLGER-Dr.
Mehmet Ali DOMBAYCIYücel FEYZİOĞLU
Millî Eğt.Yay.
23
24
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
Ocak 2016-2700
BEŞİNCİ SINIF
TÜRKÇE
05/08/2015 tarih ve 71 sayılı Kurul kararı ile kabul edilen İlkokul Türkçe Dersi (1,2,3,4,5,6,7 ve 8.
Sınıflar) Öğretim Programının, 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılından itibaren 1 ve 5. Sınıflardan
başlamak üzere kademeli olarak ekli örneğine göre uygulanması,
Söz konusu programa göre;
2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılına mahsus olmak üzere 1. ve 5. sınıflarda ilgili birimce
hazırlanan öğretim materyali okutulacaktır.
MATEMATİK
Ortaokul Matematik 5
KOMİSYON
Millî Eğt.Yay.
Ortaokul Matematik 5
Nesibe AYDINTayfun ABAZAOĞLU-Betül
BİBEROĞLU ABAZAOĞLU
Miray
Yay./Ank.
Ortaokul Matematik 5
Mehmet ÇEBİ
Komodor
Ofset
Yay./Ank.
Ortaokul Matematik 5
Zümrüt SERFİÇELİDiler ATMAZDr. Sarem ÖZDEMİR
Bilen Bas.
Yay./Ank.
Ortaokul Matematik 5
Özlem CÖMERT
Ata Yay./Ank.
Yeliz ÇELENErkan ÇELİK
Ekrem AYDINLokman GÜNDOĞDUDoç. Dr. Mehmet KARACA
Açılım
Yay./Ank.
Ortaokul Matematik 5
Ortaokul Matematik 5
Koza
Yay./Ank.
FCM
Yay./İst.
Doku
Yay./Ank.
Ortaokul Matematik 5
Adnan Menderes ÖZKALAN
Ortaokul Matematik 5
Remzi ALTUNORDU
Ortaokul Matematik 5
Nesibe AYDINBetül BİBEROĞLU
ABAZAOĞLU- Mutlu KAYA
Ortaokul Matematik 5
Murat ÖZARSLAN
Ortaokul Matematik 5
Dursun GÜVEN
Ortaokul Matematik 5
Hasan TAŞ
Ortaokul Matematik 5
Neslihan BULUT
Ortaokul Matematik 5
Salih Zeki TAŞKIN
Ortaokul Matematik 5
Süleyman KAŞTAN
Ortaokul Matematik 5
Yrd. Doç. Dr. A. ERDURANDoç. Dr. S. YEŞİLDERE İMRE
Martı Okul
Yay./Ank.
Açılım
Yay./Ank.
Açılım
Yay./Ank.
Yıldırım
Yay./Ank.
Cem Veb
Ofset/Ank.
Uygun
Basın/İst.
Top
Yay./İzm
Ortaokul Matematik 5
Ahmet ÖZKAN
Ata Yay./Ank.
Ortaokul Matematik 5
Orhan AĞAOĞLU
Ortaokul Matematik 5
Şeref AKTAŞ
Ortaokul Matematik 5
Rukiye ÜNVER
Aydın
Yay./Ank.
Ada
Matb./ Ank.
Berkay
Yay./Ank
Tuna
Matb./Ank.
Ocak 2016-2700
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
Ortaokul Matematik 5
Yrd. Doç. Dr. H. YAMANYrd. Doç. Dr. R. AKKAYAÜ. YEŞİLYURT
Ortaokul Matematik 5
Salih YALÇIN
Ortaokul Matematik 5
A. MUTLUOĞLUH. GÖKBAŞ- F. KALECİ
Cem Veb
Ofset/Ank
Pasifik
Yay./Ank.
Ortaokul Matematik 5
Hasan ÖZER
Özer Yay./İst.
Ortaokul Fen Bilimleri 5
KOMİSYON
Millî Eğt.Yay
Ortaokul Fen Bilimleri 5
Fahrettin YILMAZFerhat ARSLAN
Ortaokul Fen Bilimleri 5
Erol Ünal KARABIYIK
Ortaokul Fen Bilimleri 5
Bilge DEMİRDİZEN
Ortaokul Fen Bilimleri 5
Hülya ÖZDOĞAN
Ortaokul Fen Bilimleri 5
Cem ÖCAL- Tuncay SARGIN
Berkay
Yay./Ank.
Evren
Yay. /Ank.
Doku
Yay./Ank.
Semih Ofset
Yay./Ank.
Sözcü
Yay./Ank.
Dörtel
Yay./Ank.
Özgün Matb.
San./Ank.
FEN VE TEKNOLOJİ
Ortaokul Fen Bilimleri 5
Ortaokul Fen Bilimleri 5
Ortaokul Fen Bilimleri 5
Ortaokul Fen Bilimleri 5
Ortaokul Fen Bilimleri 5
Ortaokul Fen Bilimleri 5
Osman Fazıl GÜLERMehmet EKMEKÇİ
Sait Fatih ÖZELHüseyin Göksel YALÇIN
Mehmet BİLGİÇDr. Özgün KARACA
Özer Yay./İst.
Nilgün GÖKÇENermin IŞIK
Dr. Uğur BOZKAYAHafize Ülkü KILIÇ ASLANEmin YELTEPE
Tuna
Matb./ Ank.
Gülçin GÜNDÜZ
Ortaokul Fen Bilimleri 5
Mesut KARAÖMER
Ortaokul Fen Bilimleri 5
Erhan YİĞİT
Ortaokul Fen Bilimleri 5
Zafer ARSLAN
Ortaokul Fen Bilimleri 5
Ortaokul Fen Bilimleri 5
Koza
Yay./Ank.
Berrin ÖZER
Ortaokul Fen Bilimleri 5
Ortaokul Fen Bilimleri 5
Ata Yay./Ank.
G. BAYRAM F. Sertaç KİBAR
N. Kemal ÖZBEKH. Handan ÖZOĞLU
S. Fatih ÖZEL –
M. ASAĞLI
Ortaokul Fen Bilimleri 5
Doç. Dr. Sinan ERTEN
Ortaokul Fen Bilimleri 5
Emine TUNCEL
Ortaokul Fen Bilimleri 5
A. AYTAÇ- S. TÜRKER –
Z. ÜÇÜNCÜ
Gizem
Yay./Ank.
Evren
Yay. /Ank.
Evrensel İlet.
Yay. /Ank.
Tuna
Matb./Ank.
Dikey
Yay./Ank.
Sevgi
Yay./Ank.
Ada Matb.
/Ank.
Altındal
Yay./Ank.
Bilim ve Kültür
Yay. /Ank.
Açılım
Yay./Ank.
Tutku
Yay./Ank.
25
26
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
SOSYAL BİLGİLER
İlköğretim Sosyal Bilgiler 5
Ders Kitabı
İlköğretim Sosyal Bilgiler 5
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Sosyal Bilgiler 5
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Sosyal Bilgiler 5
Ders Kitabı
İlköğretim Sosyal Bilgiler 5
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Sosyal Bilgiler 5
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Sosyal Bilgiler 5
Ders Kitabı
İlköğretim Sosyal Bilgiler 5
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Sosyal Bilgiler 5
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Sosyal Bilgiler 5
Ders Kitabı
İlköğretim Sosyal Bilgiler 5
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Sosyal Bilgiler 5
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Sosyal Bilgiler 5
Ders Kitabı
İlköğretim Sosyal Bilgiler 5
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Sosyal Bilgiler 5
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Sosyal Bilgiler 5
Ders Kitabı
İlköğretim Sosyal Bilgiler 5
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Sosyal Bilgiler 5
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Sosyal Bilgiler 5
Ders Kitabı
İlköğretim Sosyal Bilgiler 5
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Sosyal Bilgiler 5
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Sosyal Bilgiler 5
Ders Kitabı
İlköğretim Sosyal Bilgiler 5
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Sosyal Bilgiler 5
Öğretmen Kılavuz Kitabı
Sema CEBİR-Aliye MİDİLLİÖzen BAYRAM
Sema CEBİR-Aliye MİDİLLİÖzen BAYRAM
Sema CEBİR-Aliye MİDİLLİÖzen BAYRAM
Dr. Ahmet Utku ÖZENSOYCelal AYNACI
Dr. Ahmet Utku ÖZENSOYCelal AYNACI
Dr. Ahmet Utku ÖZENSOYCelal AYNACI
Erol Ünal KARABIYIK
Erol Ünal KARABIYIK
Erol Ünal KARABIYIK
Ocak 2016-2700
Koza
Yay./Ank.
Koza
Yay./Ank.
Koza
Yay./Ank.
Berkay
Yay./Ank.
Berkay
Yay./Ank.
Berkay
Yay./Ank.
Evren
Yay./Ank.
Evren
Yay./Ank.
Evren
Yay./Ank.
Dr. Ahmet Utku ÖZENSOY
Harf Yay./Ank.
Dr. Ahmet Utku ÖZENSOY
Harf Yay./Ank.
Dr. Ahmet Utku ÖZENSOY
Harf Yay./Ank.
Prof. Dr. C. ÖZTÜRKZ. KARABACAK- F. DAYİL. ÖĞRENİR - K. BAŞTÜRKK. ERSOY- İ. GÜNDAY
Prof. Dr. C. ÖZTÜRKZ. KARABACAK- F. DAYİL. ÖĞRENİR - K. BAŞTÜRKK. ERSOY- İ. GÜNDAY
Prof. Dr. C. ÖZTÜRKZ. KARABACAK- F. DAYİL. ÖĞRENİR - K. BAŞTÜRKK. ERSOY- İ. GÜNDAY
K. KAYA – E. YILDIZ
K. KAYA – E. YILDIZ
K. KAYA – E. YILDIZ
Sami TÜYSÜZ
Sami TÜYSÜZ
Sami TÜYSÜZ
Tahir ERSÖZ
Tahir ERSÖZ
Tahir ERSÖZ
Ney Yay./ İst.
Ney Yay./ İst.
Ney Yay./ İst.
Ada
Matb./ Ank.
Ada
Matb./ Ank.
Ada
Matb./ Ank.
Tuna
Matb./ Ank.
Tuna
Matb./ Ank.
Tuna
Matb./ Ank.
Pasifik
Yay./Ank.
Pasifik
Yay./Ank.
Pasifik
Yay./Ank.
Ocak 2016-2700
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak
KOMİSYON
Bilgisi 5 Ders Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi 5 Öğretmen Kılavuz
KOMİSYON
Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak
Mustafa ÜNAL
Bilgisi 5 Ders Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi 5 Öğretmen Kılavuz
Mustafa ÜNAL
Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak
Fikri ÖZDEMİR
Bilgisi 5 Ders Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi 5 Öğretmen Kılavuz
Fikri ÖZDEMİR
Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak
Ali Sedat ASLAN
Bilgisi 5 Ders Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi 5 Öğretmen Kılavuz
Ali Sedat ASLAN
Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak
Prof. Dr. Recai DOĞAN
Bilgisi 5 Ders Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi 5 Öğretmen Kılavuz
Prof. Dr. Recai DOĞAN
Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak
Abdurrahman YILMAZ
Bilgisi 5 Ders Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi 5 Öğretmen Kılavuz
Abdurrahman YILMAZ
Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak
Numan ERDEM
Bilgisi 5 Ders Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi 5 Öğretmen Kılavuz
Numan ERDEM
Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak
Ayhan BAŞTÜRKBilgisi 5 Ders Kitabı
Murat ÖZDEMİR
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak
Ayhan BAŞTÜRKBilgisi 5 Öğretmen Kılavuz
Murat ÖZDEMİR
Kitabı
Zekai TAŞKIN- Bayram
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak
GÜLEÇ- Güler GÜLEÇBilgisi 5 Ders Kitabı
Dr. İsmail BULUT
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak
Zekai TAŞKIN- Bayram
Bilgisi 5 Öğretmen Kılavuz
GÜLEÇ- Güler GÜLEÇKitabı
Dr. İsmail BULUT
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak
Hacer YALDIZ
Bilgisi 5 Ders Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi 5 Öğretmen Kılavuz
Hacer YALDIZ
Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak
Pelin PEKTAŞ
Bilgisi 5 Ders Kitabı
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Doku
Yay./Ank.
Doku
Yay./Ank.
İpekyolu
Yay./Ank.
İpekyolu
Yay./Ank.
Ank.Ödev
Yay./Ank.
Ank.Ödev
Yay./Ank.
Tuna
Mat./Ank.
Tuna
Mat./Ank.
Dikey
Yay./Ank.
Dikey
Yay./Ank.
Fenbil Yay./İst.
Fenbil Yay./İst.
İlke Bas.
Yay./Ank.
İlke Bas.
Yay./Ank.
Özgün
Matb./Ank.
Özgün
Matb./Ank.
Gün Yay./Ank.
Gün Yay./Ank.
Karizma
Eğit.Yay./İst.
27
28
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi 5 Öğretmen Kılavuz
Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi 5 Ders Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi 5 Öğretmen Kılavuz
Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi 5 Ders Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi 5 Öğretmen Kılavuz
Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi 5 Ders Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi 5 Öğretmen Kılavuz
Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi 5 Ders Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi 5 Öğretmen Kılavuz
Kitabı
YABANCI DİL
İNGİLİZCE
Ortaokul İngilizce 5
Student’s Book
Ortaokul İngilizce 5
Workbook
Ortaokul İngilizce 5
Teacher’s Book
Ortaokul İngilizce 5
Student’s Book
Ortaokul İngilizce 5
Workbook
Ortaokul İngilizce 5
Teacher’s Book
Ortaokul İngilizce 5
Student’s Book
Ortaokul İngilizce 5
Workbook
Ortaokul İngilizce 5
Teacher’s Book
Ortaokul İngilizce 5
Student’s Book
Ortaokul İngilizce 5
Workbook
Ortaokul İngilizce 5
Teacher’s Book
Ortaokul İngilizce 5
Student’s Book
Ortaokul İngilizce 5
Workbook
Ortaokul İngilizce 5
Teacher’s Book
Ocak 2016-2700
Pelin PEKTAŞ
Karizma
Eğit.Yay./İst.
Mehmet ŞAHİNBAŞ
Tutku
Yay./Ank.
Mehmet ŞAHİNBAŞ
Tutku
Yay./Ank.
Yılmaz KARAHAN
Yıldırım
Yay./Ank.
Yılmaz KARAHAN
Yıldırım
Yay./Ank.
Adil KABAKÇI
Dikey
Yay./Ank.
Adil KABAKÇI
Dikey
Yay./Ank.
Nazım GENÇ
Netbil Bas.
Yay./İst.
Nazım GENÇ
Netbil Bas.
Yay./İst.
KOMİSYON
Millî Eğt. Yay.
KOMİSYON
Millî Eğt. Yay.
KOMİSYON
Millî Eğt. Yay.
Esra KANDİLCİ
Esra KANDİLCİ
Esra KANDİLCİ
Evrim BİRİNCİOĞLU KALDAR
Evrim BİRİNCİOĞLU KALDAR
Evrim BİRİNCİOĞLU KALDAR
Cüneyt CEYLAN
Cüneyt CEYLAN
Cüneyt CEYLAN
Mehmet ŞENER
Mehmet ŞENER
Mehmet ŞENER
Dikey
Yay./Ank.
Dikey
Yay./Ank.
Dikey
Yay./Ank.
Pasifik
Yay./Ank.
Pasifik
Yay./Ank.
Pasifik
Yay./Ank.
Mental
Yay./Ank.
Mental
Yay./Ank.
Mental
Yay./Ank.
Ez-De
Yay./Ank.
Ez-De
Yay./Ank.
Ez-De
Yay./Ank.
Ocak 2016-2700
Ortaokul İngilizce 5
Student’s Book
Ortaokul İngilizce 5
Workbook
Ortaokul İngilizce 5
Teacher’s Book
Ortaokul İngilizce 5
Student’s Book
Ortaokul İngilizce 5
Workbook
Ortaokul İngilizce 5
Teacher’s Book
Ortaokul İngilizce 5
Student’s Book
Ortaokul İngilizce 5
Workbook
Ortaokul İngilizce 5
Teacher’s Book
Ortaokul İngilizce 5
Student’s Book
Ortaokul İngilizce 5
Workbook
Ortaokul İngilizce 5
Teacher’s Book
Ortaokul İngilizce 5
Student’s Book
Ortaokul İngilizce 5
Workbook
Ortaokul İngilizce 5
Teacher’s Book
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
Güler ŞİLİT
Güler ŞİLİT
Güler ŞİLİT
Aynur ARDA-Özlem ONAY
Aynur ARDA-Özlem ONAY
Aynur ARDA-Özlem ONAY
Canan TERZİArzu ŞARLANOĞLU VURAL
Canan TERZİArzu ŞARLANOĞLU VURAL
Canan TERZİArzu ŞARLANOĞLU VURAL
Esra KANDİLCİ
Esra KANDİLCİ
Esra KANDİLCİ
Yrd. Doç. Dr. N.GEZMİŞ
CEYHAN - P. ÖZMEN
Yrd. Doç. Dr. N.GEZMİŞ
CEYHAN - P. ÖZMEN
Yrd. Doç. Dr. N.GEZMİŞ
CEYHAN - P. ÖZMEN
29
Evrensel İlet.
Yay. /Ank.
Evrensel İlet.
Yay. /Ank.
Evrensel İlet.
Yay. /Ank.
Lider
Yay./Ank.
Lider
Yay./Ank.
Lider
Yay./Ank.
Özgün Matb.
San./Ank.
Özgün Matb.
San./Ank.
Özgün Matb.
San./Ank.
Tutku
Yay./Ank
Tutku
Yay./Ank
Tutku
Yay./Ank
Yıldırım
Yay./Ank.
Yıldırım
Yay./Ank.
Yıldırım
Yay./Ank.
ARAPÇA
13/10/2015 tarih ve 91 sayılı Kurul kararı ile kabul edilen İlköğretim Arapça Dersi (2,3,4,5,6,7 ve 8.
Sınıflar) Öğretim Programının, 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılından itibaren 2 ve 5. Sınıflardan
başlamak üzere kademeli olarak ekli örneğine göre uygulanması,
Söz konusu programa göre;
2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılına mahsus olmak üzere 5. sınıflarda ilgili Genel Müdürlükçe
hazırlanan öğretim materyali kullanılacaktır.
KUR’AN-I KERİM
Ortaokul Kur’an-ı Kerim 5
Ortaokul ve İmam Hatip
Ortaokulu Kur`an-ı Kerim 5
Ortaokul ve İmam Hatip
Ortaokulu Kur`an-ı Kerim 5
Ortaokul ve İmam Hatip
Ortaokulu Kur`an-ı Kerim 5
Ortaokul ve İmam Hatip
Ortaokulu Kur`an-ı Kerim 5
Ortaokul Kur’an-ı Kerim 5
Yrd. Doç. Dr. Ali ÖGEMurat GÖÇER- Faruk SALMANNazif YILMAZ
Şeyma BENLİ
Mustafa ÜNAL
Zeynep DİNLER
Fikri ÖZDEMİR
Abdurrahman YILMAZ
Millî Eğt.Yay.
Mevsim Yay.
A.Ş./Ank.
Doku
Yay./Ank.
Morpa
Ofset/İst.
Tutku
Yay./Ank.
Tutku
Yay./Ank
30
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
Ocak 2016-2700
HZ. MUHAMMED’İN HAYATI
Ortaokul - İmam Hatip
Ortaokulu Hz. Muhammed’in
Hayatı 5
Ortaokul - İmam Hatip
Ortaokulu Hz. Muhammed’in
Hayatı 5
Ortaokul Hz. Muhammed’in
Hayatı 5
Ortaokul Hz. Muhammed’in
Hayatı 5
Ortaokul Hz. Muhammed’in
Hayatı 5
Ortaokul Hz. Muhammed’in
Hayatı 5
Doç. Dr. Muhittin OKUMUŞLARMusa MERT
Millî Eğt.Yay.
Fikri ÖZDEMİR
Dikey
Yay./Ank.
Mustafa ÜNAL
Dr. Halide ASLAN
Doku
Yay./Ank.
Lider
Yay./Ank.
Fazlı DİNÇM. Fatih SOLAK
Ney Yay./ İst.
Hatice ARICI
Tekno Artı
Yay./Ank.
Yrd. Doç. Dr. Ali ÖGEM. Emin YAŞLI
Millî Eğt.Yay.
Mustafa ÜNAL
Doku
Yay./Ank.
TEMEL DİNİ BİLGİLER
İmam Hatip Ortaokulu Temel
Dini Bilgiler (İslam, 5)
İmam Hatip Ortaokulu Temel
Dini Bilgiler 5
ALTINCI SINIF
TÜRKÇE
İlköğretim Türkçe 6
Ders Kitabı
İlköğretim Türkçe 6
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Türkçe 6
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Türkçe 6
Ders Kitabı
İlköğretim Türkçe 6
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Türkçe 6
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Türkçe 6
Ders Kitabı
İlköğretim Türkçe 6
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Türkçe 6
Öğretmen Kılavuz Kitabı
Tuncay DEMİRELSeçil COŞKUNSema BAŞARSerdar ARHANİbrahim GÜLTEKİNHilal TÜRKER
Tuncay DEMİRELSeçil COŞKUNSema BAŞARSerdar ARHANİbrahim GÜLTEKİNHilal TÜRKER
Tuncay DEMİRELSeçil COŞKUNSema BAŞARSerdar ARHANİbrahim GÜLTEKİNHilal TÜRKER
Hüsne AKÇADAĞ
Hüsne AKÇADAĞ
Hüsne AKÇADAĞ
Yrd. Doç. Dr. M. KARA
R. YILDIRIM
Yrd. Doç. Dr. M. KARA
R. YILDIRIM
Yrd. Doç. Dr. M. KARA
R. YILDIRIM
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Meram
Yay./İst.
Meram
Yay./İst.
Meram
Yay./İst.
Harf Yay./Ank.
Harf Yay./Ank.
Harf Yay./Ank.
Ocak 2016-2700
İlköğretim Türkçe 6
Ders Kitabı
İlköğretim Türkçe 6
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Türkçe 6
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Türkçe 6
Ders Kitabı
İlköğretim Türkçe 6
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Türkçe 6
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Türkçe 6
Ders Kitabı
İlköğretim Türkçe 6
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Türkçe 6
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Türkçe 6
Ders Kitabı
İlköğretim Türkçe 6
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Türkçe 6
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Türkçe 6
Ders Kitabı
İlköğretim Türkçe 6
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Türkçe 6
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Türkçe 6
Ders Kitabı
İlköğretim Türkçe 6
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Türkçe 6
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Türkçe 6
Ders Kitabı
İlköğretim Türkçe 6
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Türkçe 6
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Türkçe 6
Ders Kitabı
İlköğretim Türkçe 6
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Türkçe 6
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Türkçe 6
Ders Kitabı
İlköğretim Türkçe 6
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Türkçe 6
Öğretmen Kılavuz Kitabı
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
Eylem KANDEMİR
Eylem KANDEMİR
Eylem KANDEMİR
Nihat ERDAL
Nihat ERDAL
Nihat ERDAL
Dr. M. HENGİRMEN –
Y. TUFAN KUŞ
Dr. M. HENGİRMEN –
Y. TUFAN KUŞ
Dr. M. HENGİRMEN –
Y. TUFAN KUŞ
Asım ONAT
Asım ONAT
Asım ONAT
Yrd. Doç. Dr. B. YANGIN –
S. LALELİ
Yrd. Doç. Dr. B. YANGIN –
S. LALELİ
Yrd. Doç. Dr. B. YANGIN –
S. LALELİ
G. ALTINTAŞY. BURSALIOĞLU
G. ALTINTAŞY. BURSALIOĞLU
G. ALTINTAŞY. BURSALIOĞLU
Yakuphan OK
Yakuphan OK
Yakuphan OK
Fatma KAPLAN
Fatma KAPLAN
Fatma KAPLAN
Nihat ERDAL
Nihat ERDAL
Nihat ERDAL
Koza
Yay./Ank.
Koza
Yay./Ank.
Koza
Yay./Ank.
Ada
Matb./ Ank.
Ada
Matb./ Ank.
Ada
Matb./ Ank.
Engin
Yay./Ank.
Engin
Yay./Ank.
Engin
Yay./Ank.
Netbil Bas.
Yay./İst.
Netbil Bas.
Yay./İst.
Netbil Bas.
Yay./İst.
Pasifik
Yay./Ank.
Pasifik
Yay./Ank.
Pasifik
Yay./Ank.
Özgün Matb.
San./Ank.
Özgün Matb.
San./Ank.
Özgün Matb.
San./Ank.
Açılım
Yay./Ank.
Açılım
Yay./Ank.
Açılım
Yay./Ank.
Öğün
Yay./Ank.
Öğün
Yay./Ank.
Öğün
Yay./Ank.
Dörtel
Yay./Ank.
Dörtel
Yay./Ank.
Dörtel
Yay./Ank.
31
32
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
SOSYAL BİLGİLER
İlköğretim Sosyal Bilgiler 6
Ders Kitabı
İlköğretim Sosyal Bilgiler 6
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Sosyal Bilgiler 6
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Sosyal Bilgiler 6
Ders Kitabı
İlköğretim Sosyal Bilgiler 6
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Sosyal Bilgiler 6
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Sosyal Bilgiler 6
Ders Kitabı
İlköğretim Sosyal Bilgiler 6
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Sosyal Bilgiler 6
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Sosyal Bilgiler 6
Ders Kitabı
İlköğretim Sosyal Bilgiler 6
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Sosyal Bilgiler 6
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Sosyal Bilgiler 6
Ders Kitabı
İlköğretim Sosyal Bilgiler 6
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Sosyal Bilgiler 6
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Sosyal Bilgiler 6
Ders Kitabı
İlköğretim Sosyal Bilgiler 6
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Sosyal Bilgiler 6
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Sosyal Bilgiler 6
Ders Kitabı
İlköğretim Sosyal Bilgiler 6
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Sosyal Bilgiler 6
Öğretmen Kılavuz Kitabı
Zahide TEKTEN
Zahide TEKTEN
Zahide TEKTEN
Erol Ünal KARABIYIK
Erol Ünal KARABIYIK
Erol Ünal KARABIYIK
F.Mehmet KARAKAYAA. MİDİLLİ-M. Necati GÜVEN
F.Mehmet KARAKAYAA. MİDİLLİ-M. Necati GÜVEN
F.Mehmet KARAKAYAA. MİDİLLİ-M. Necati GÜVEN
O. TÜRKAN-B. ÖZDEN
O. TÜRKAN-B. ÖZDEN
O. TÜRKAN-B. ÖZDEN
S. TÜYSÜZ- Ş. YILDIRIM
S. TÜYSÜZ- Ş. YILDIRIM
S. TÜYSÜZ- Ş. YILDIRIM
Kezban KAYA
Kezban KAYA
Kezban KAYA
Prof. Dr. E. Aydın
KOLUKISAYrd. Doç. Dr. H. TOKCANYrd. Doç. Dr. B. AKBABA
Prof. Dr. E. Aydın
KOLUKISAYrd. Doç. Dr. H. TOKCANYrd. Doç. Dr. B. AKBABA
Prof. Dr. E. Aydın
KOLUKISAYrd. Doç. Dr. H. TOKCANYrd. Doç. Dr. B. AKBABA
Ocak 2016-2700
Sistem
Ofset/Ank.
Sistem
Ofset/Ank.
Sistem
Ofset/Ank.
Evren yay.
/Ank
Evren yay.
/Ank
Evren yay.
/Ank
Sevgi
Yay./Ank.
Sevgi
Yay./Ank.
Sevgi
Yay./Ank.
Atlantik
Yay./Ank.
Atlantik
Yay./Ank.
Atlantik
Yay./Ank.
Tuna
Matb./Ank.
Tuna
Matb./Ank.
Tuna
Matb./Ank.
Ada
Matb./ Ank.
Ada
Matb./ Ank.
Ada
Matb./ Ank.
Ank.Ödev
Yay./Ank.
Ank.Ödev
Yay./Ank.
Ank.Ödev
Yay./Ank.
MATEMATİK
Ortaokul Matematik 6
KOMİSYON
Millî Eğt. Yay.
Ortaokul Matematik 6
Nesibe AYDIN- Canip Özgür
UZUN- Şenol REÇBER
Miray
Yay./Ank.
Ocak 2016-2700
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
Ortaokul Matematik 6
Türkan ÖÇALANGamze UÇAKCIOĞLU ÇAKIR
Ortaokul Matematik 6
Uğur KARAMAN
Ortaokul Matematik 6
Şahin Güner TAHAN
Ortaokul Matematik 6
Ortaokul Matematik 6
Hasan GÖKBAŞAhmet MUTLUOĞLU
Yasemin ÜSTÜNDAĞ
PEKTAŞ-Çiçek ÖZDEMİR
Ortaokul Matematik 6
Hacı Hasan MURAT
Ortaokul Matematik 6
Metin YILDIRIM
Ortaokul Matematik 6
Ortaokul Matematik 6
Doç. Dr. Sibel YEŞİLDERE
İMRE-Yrd. Doç. Dr. Ayten
ERDURAN
Zümrüt SERFİÇELİDiler ATMAZ
Doku
Yay./Ank.
Uygun
Basın/İst.
Can Mat.
Yay./Ank.
MRD
Yay./Ank.
Öğün
Yay./Ank.
Açılım
Yay./Ank.
Gendaş
Yay./Ank.
Top Yay./İzm.
Kök-e
Yay./Ank.
Cem Veb
Ofset/Ank.
Mega
Yay./Ank.
Yıldırım
Yay./Ank.
Dikey
Yay./Ank.
Sevgi
Yay./Ank.
Tutku
Yay./Ank.
Ortaokul Matematik 6
Salih YALÇIN
Ortaokul Matematik 6
Dursun GÜVEN
Ortaokul Matematik 6
Neslihan BULUT
Ortaokul Matematik 6
Oktay BAĞCI
Ortaokul Matematik 6
Ekrem AYDINLokman GÜNDOĞDU
Ortaokul Matematik 6
Erhan KARAKUYU
Ortaokul Matematik 6
Ufuk ÖZCELİK
Ata Yay./Ank.
Adnan Menderes ÖZKALAN
FCM
Yay./İst.
Ahmet ÖZKAN
Ata Yay./Ank.
Ortaokul Matematik 6
Ortaokul Matematik 6
Ortaokul Matematik 6
Ortaokul Matematik 6
Ortaokul Matematik 6
Nesibe AYDINTayfun ABAZAOĞLUŞemsettin BEŞER
Aygün KÜÇÜKKELEŞŞeref AKTAŞ
Sema Seher ÇUHA
Aydın
Yay./Ank.
Berkay
Yay./Ank.
Bilen Bas.
Yay./Ank.
FEN BİLİMLERİ
Ortaokul Fen Bilimleri 6
KOMİSYON
Millî Eğt.Yay.
Ortaokul Fen Bilimleri 6
Dr. Özgün KARACAFatih Sertaç KİBAR
Ortaokul Fen Bilimleri 6
Osman Fazıl GÜLER
Ortaokul Fen Bilimleri 6
Dr. Tuncay TUNÇFahrettin YILMAZ
Ortaokul Fen Bilimleri 6
Gülhis BİNGÖL
Sevgi
Yay./Ank.
Gün
Yay./Ank.
Ekoyay
Yay./Ank.
Pasifik
Yay./Ank.
33
34
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
Ortaokul Fen Bilimleri 6
Nilgün GÖKÇENermin IŞIK
Ortaokul Fen Bilimleri 6
Seniha YAKUT GÜLER
Ortaokul Fen Bilimleri 6
Mehmet EKMEKÇİ
Ortaokul Fen Bilimleri 6
Ortaokul Fen Bilimleri 6
Mücella KELEBEKHüseyin ÇAĞLAYANSemih AYDIN
Mehmet BİLGİÇDr. Özgün KARACA
Ortaokul Fen Bilimleri 6
Ozan EREN
Ortaokul Fen Bilimleri 6
Erhan YİĞİT
Ortaokul Fen Bilimleri 6
Hatice BİLGİNTuncay SARGIN
Ortaokul Fen Bilimleri 6
Cem ÖCAL
Ortaokul Fen Bilimleri 6
İlknur ÖZKAN
Ortaokul Fen Bilimleri 6
Ortaokul Fen Bilimleri 6
Ortaokul Fen Bilimleri 6
Rahim POLATAbdullah URHAN
Sinem YANIKHüseyin Göksel YALÇIN
Gülçin GÜNDÜZ
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak
KOMİSYON
Bilgisi 6 Ders Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi 6 Öğretmen Kılavuz
KOMİSYON
Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak
Hacer YALDIZ
Bilgisi 6 Ders Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi 6 Öğretmen Kılavuz
Hacer YALDIZ
Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak
Kenan DEMİRTAŞBilgisi 6 Ders Kitabı
Murat ÖZDEMİR
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak
Kenan DEMİRTAŞBilgisi 6 Öğretmen Kılavuz
Murat ÖZDEMİR
Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak
Mehmet ŞAHİNBAŞ
Bilgisi 6 Ders Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi 6 Öğretmen Kılavuz
Mehmet ŞAHİNBAŞ
Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak
Adil KABAKÇI
Bilgisi 6 Ders Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi 6 Öğretmen Kılavuz
Adil KABAKÇI
Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak
Emin ERDOĞAN
Bilgisi 6 Ders Kitabı
Ocak 2016-2700
Tuna
Matba/Ank.
Altın Kitaplar
Yay./İst.
Dörtel
Yay./Ank.
Ney Yay./Ank.
Koza
Yay./Ank.
Kök-e
Yay./Ank.
Nova
Yay./Ank.
Dikey
Yay./Ank.
Fenbil
Yay./İst.
İpekyolu
Yay./Ank.
Tutku
Yay./Ank.
Ata Yay./Ank.
Evren
Yay./Ank.
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Gün Yay./Ank.
Gün Yay./Ank.
İlke Basım
Yay./Ank.
İlke Basım
Yay./Ank.
Tutku
Yay./Ank
Tutku
Yay./Ank
Dikey
Yay./Ank.
Dikey
Yay./Ank.
Uygun
Basın/İst.
Ocak 2016-2700
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi 6 Öğretmen Kılavuz
Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi 6 Ders Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi 6 Öğretmen Kılavuz
Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi 6 Ders Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi 6 Öğretmen Kılavuz
Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi 6 Ders Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi 6 Öğretmen Kılavuz
Kitabı
Emin ERDOĞAN
Uygun
Basın/İst.
Nazım GENÇ
Netbil Bas.
Yay./İst.
Nazım GENÇ
Netbil Bas.
Yay./İst.
Prof. Dr. R. DOĞAN
Y. KARAHAN
Yıldırım
Yay./Ank.
Prof. Dr. R. DOĞAN
Y. KARAHAN
Yıldırım
Yay./Ank.
Prof. Dr. Recep KILIÇ
Gizem
Yay./Ank.
Prof. Dr. Recep KILIÇ
Gizem
Yay./Ank.
İNGİLİZCE
Ortaokul İngilizce 6
Student’s Book
Ortaokul İngilizce 6
Workbook
Ortaokul İngilizce 6
Teacher’s Book
Ortaokul İngilizce 6
Student’s Book
Ortaokul İngilizce 6
Workbook
Ortaokul İngilizce 6
Teacher’s Book
Ortaokul İngilizce 6
Student’s Book
Ortaokul İngilizce 6
Workbook
Ortaokul İngilizce 6
Teacher’s Book
Ortaokul İngilizce 6
Student’s Book
Ortaokul İngilizce 6
Workbook
Ortaokul İngilizce 6
Teacher’s Book
Ortaokul İngilizce 6
Student’s Book
Ortaokul İngilizce 6
Workbook
Ortaokul İngilizce 6
Teacher’s Book
Ortaokul İngilizce 6
Student’s Book
Ortaokul İngilizce 6
Workbook
Ortaokul İngilizce 6
Teacher’s Book
Elif ANDA-Nilüfer YILMAZBurcu ŞENOL
Elif ANDA-Nilüfer YILMAZBurcu ŞENOL
Elif ANDA-Nilüfer YILMAZBurcu ŞENOL
Dr. Serhan KÖSE
Dr. Serhan KÖSE
Dr. Serhan KÖSE
Ferahnaz TAN
Ferahnaz TAN
Ferahnaz TAN
Dilek Olga PARLARAyşe ŞEKER
Dilek Olga PARLARAyşe ŞEKER
Dilek Olga PARLARAyşe ŞEKER
Züleyha ÇELİK ATEŞ
Züleyha ÇELİK ATEŞ
Züleyha ÇELİK ATEŞ
Güler ŞİLİT
Güler ŞİLİT
Güler ŞİLİT
Özgün
Matb./Ank.
Özgün
Matb./Ank.
Özgün
Matb./Ank.
Ferman
Yay./Ank.
Ferman
Yay./Ank.
Ferman
Yay./Ank.
Mevsim Yay.
A.Ş./Ank.
Mevsim Yay.
A.Ş./Ank.
Mevsim Yay.
A.Ş./Ank.
Komodor Ofset
Yay./Ank.
Komodor Ofset
Yay./Ank.
Komodor Ofset
Yay./Ank.
Merih
Yay./Ank.
Merih
Yay./Ank.
Merih
Yay./Ank.
Evrensel İlet.
Yay. /Ank.
Evrensel İlet.
Yay. /Ank.
Evrensel İlet.
Yay. /Ank.
35
36
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
Ortaokul İngilizce 6
Student’s Book
Ortaokul İngilizce 6
Workbook
Ortaokul İngilizce 6
Teacher’s Book
Esra KANDİLCİ
Esra KANDİLCİ
Esra KANDİLCİ
Ocak 2016-2700
Dikey
Yay./Ank.
Dikey
Yay./Ank.
Dikey
Yay./Ank.
ARAPÇA
İlköğretim Arapça 6
Ders Kitabı
İlköğretim Arapça 6
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Arapça 6
Öğretmen Kılavuz Kitabı
Dr. Mehmet Ali Kılay ARAZSelahattin DEMİRCİMurat DEMİR
Dr. Mehmet Ali Kılay ARAZSelahattin DEMİRCİMurat DEMİR
Dr. Mehmet Ali Kılay ARAZSelahattin DEMİRCİMurat DEMİR
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
KUR’AN-I KERİM
Ortaokul Kur’an-ı Kerim 6
Ortaokul Kur’an-ı Kerim 6
Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi
DERELİ- Nazif YILMAZ
Dr. Ahmet EKŞİ-Ahmet
YAPICI-Ekrem ÖZBAYHadi GÜNDÜR
Ortaokul Kur’an-ı Kerim 6
Fazlı DİNÇ-Yusuf KARACA
Ortaokul Kur’an-ı Kerim 6
Fikri ÖZDEMİR
Ortaokul Kur’an-ı Kerim 6
Selahattin ÇAMYAR
Ortaokul Kur’an-ı Kerim 6
Prof. Dr. Ömer DUMLU
Ortaokul Kur’an-ı Kerim 6
Muzaffer TAN
Ortaokul Kur’an-ı Kerim 6
Mustafa ÜNAL
Millî Eğt.Yay.
Ata Yay./Ank.
Başak
Yay./Ank.
Tutku
Yay./Ank.
İpekyolu
Yay./Ank.
Gezegen
Yay./Ank.
Dörtel
Yay. /Ank.
Doku Yay./Ank.
HZ. MUHAMMED’İN HAYATI
Ortaokul ve İmam Hatip
Ortaokulu Hz. Muhammed`in
Hayatı 6
Ortaokul ve İmam Hatip
Ortaokulu Hz. Muhammed`in
Hayatı 6
Ortaokul Hz. Muhammed’in
Hayatı 6
Güner IŞILDAKHidayet AYAN
Platin Ofset/İst.
Dr. Ahmet EKŞİ-Dr. Mehmet
AKGÜL-Ahmet YAPICIHadi GÜNDÜR
Ata Yay./Ank.
Recep ARDOĞAN
Dörtel
Yay. /Ank.
YEDİNCİ SINIF
TÜRKÇE
İlköğretim Türkçe 7
Ders Kitabı
İlköğretim Türkçe 7
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Türkçe 7
Öğretmen Kılavuz Kitabı
KOMİSYON
Millî Eğt.Yay.
KOMİSYON
Millî Eğt.Yay.
KOMİSYON
Millî Eğt.Yay.
Ocak 2016-2700
İlköğretim Türkçe 7
Ders Kitabı
İlköğretim Türkçe 7
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Türkçe 7
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Türkçe 7
Ders Kitabı
İlköğretim Türkçe 7
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Türkçe 7
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Türkçe 7
Ders Kitabı
İlköğretim Türkçe 7
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Türkçe 7
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Türkçe 7
Ders Kitabı
İlköğretim Türkçe 7
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Türkçe 7
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Türkçe 7
Ders Kitabı
İlköğretim Türkçe 7
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Türkçe 7
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Türkçe 7
Ders Kitabı
İlköğretim Türkçe 7
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Türkçe 7
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Türkçe 7
Ders Kitabı
İlköğretim Türkçe 7
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Türkçe 7
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Türkçe 7
Ders Kitabı
İlköğretim Türkçe 7
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Türkçe 7
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Türkçe 7
Ders Kitabı
İlköğretim Türkçe 7
Öğrenci Çalışma Kitabı
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
Mehmet HENGİRMENTülin TOLAY
Mehmet HENGİRMENTülin TOLAY
Mehmet HENGİRMENTülin TOLAY
Nihat ERDAL
Nihat ERDAL
Nihat ERDAL
Ayla SARBAY
Ayla SARBAY
Ayla SARBAY
Asım ONAT
Asım ONAT
Asım ONAT
Ahmet BAYRAKTAR
Ahmet BAYRAKTAR
Ahmet BAYRAKTAR
Recep YIDIRIM
Recep YIDIRIM
Recep YIDIRIM
Yusuf EKİCİ
Yusuf EKİCİ
Yusuf EKİCİ
Yrd. Doç. Dr. B. YANGIN –
Dr. A. ÇELEPOĞLU –
Dr. F. TÜRKYILMAZ
Yrd. Doç. Dr. B. YANGIN –
Dr. A. ÇELEPOĞLU –
Dr. F. TÜRKYILMAZ
Yrd. Doç. Dr. B. YANGIN –
Dr. A. ÇELEPOĞLU –
Dr. F. TÜRKYILMAZ
Hülya TÜTER
Hülya TÜTER
Engin
Yay./Ank.
Engin
Yay./Ank.
Engin
Yay./Ank.
Ada
Matb./ Ank.
Ada
Matb./ Ank.
Ada
Matb./ Ank.
Meram
Yay. /İst.
Meram
Yay. /İst.
Meram
Yay. /İst.
Netbil Bas.
Yay./İst.
Netbil Bas.
Yay./İst.
Netbil Bas.
Yay./İst.
Açılım
Yay./Ank.
Açılım
Yay./Ank.
Açılım
Yay./Ank.
Ez-De
Yay./Ank.
Ez-De
Yay./Ank.
Ez-De
Yay./Ank.
Efecan
Yay./Ank.
Efecan
Yay./Ank.
Efecan
Yay./Ank.
Pasifik
Yay./Ank.
Pasifik
Yay./Ank.
Pasifik
Yay./Ank.
Ada
Matb./Ank.
Ada
Matb./ Ank.
37
38
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
İlköğretim Türkçe 7
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Türkçe 7
Ders Kitabı
İlköğretim Türkçe 7
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Türkçe 7
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Türkçe 7
Ders Kitabı
İlköğretim Türkçe 7
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Türkçe 7
Öğretmen Kılavuz Kitabı
SOSYAL BİLGİLER
İlköğretim Sosyal Bilgiler 7
Ders Kitabı
İlköğretim Sosyal Bilgiler 7
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Sosyal Bilgiler 7
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Sosyal Bilgiler 7
Ders Kitabı
İlköğretim Sosyal Bilgiler 7
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Sosyal Bilgiler 7
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Sosyal Bilgiler 7
Ders Kitabı
İlköğretim Sosyal Bilgiler 7
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Sosyal Bilgiler 7
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Sosyal Bilgiler 7
Ders Kitabı
İlköğretim Sosyal Bilgiler 7
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Sosyal Bilgiler 7
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Sosyal Bilgiler 7
Ders Kitabı
İlköğretim Sosyal Bilgiler 7
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Sosyal Bilgiler 7
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Sosyal Bilgiler 7
Ders Kitabı
İlköğretim Sosyal Bilgiler 7
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Sosyal Bilgiler 7
Öğretmen Kılavuz Kitabı
MATEMATİK
Ortaokul Matematik 7
Hülya TÜTER
Ş. KAPLAN
G. YILDIRIM ŞEN
Ş. KAPLAN
G. YILDIRIM ŞEN
Ş. KAPLAN
G. YILDIRIM ŞEN
Nihat ERDAL
Nihat ERDAL
Nihat ERDAL
Ocak 2016-2700
Ada
Matb./ Ank.
Gizem
Yay./Ank.
Gizem
Yay./Ank.
Gizem
Yay./Ank.
Dörtel
Yay./Ank.
Dörtel
Yay./Ank.
Dörtel
Yay./Ank.
KOMİSYON
Millî Eğt.Yay.
KOMİSYON
Millî Eğt.Yay.
KOMİSYON
Millî Eğt.Yay.
Ahmet YILMAZ
Ahmet YILMAZ
Ahmet YILMAZ
Sami TÜYSÜZ
Sami TÜYSÜZ
Sami TÜYSÜZ
Dr. Mehmet Metin ARSLAN
Dr. Mehmet Metin ARSLAN
Dr. Mehmet Metin ARSLAN
Ömer Faruk EVİRGEN
Ömer Faruk EVİRGEN
Ömer Faruk EVİRGEN
Fatma ÇAKIR
Fatma ÇAKIR
Fatma ÇAKIR
Uğur KARAMAN
Açılım
Yay./Ank.
Açılım
Yay./Ank.
Açılım
Yay./Ank.
Tuna
Mat./Ank.
Tuna
Mat./Ank.
Tuna
Mat./Ank.
Anıttepe
Yay. /Ank.
Anıttepe
Yay. /Ank.
Anıttepe
Yay. /Ank.
Ekoyay
Yay./Ank.
Ekoyay
Yay./Ank.
Ekoyay
Yay./Ank.
Ada
Matb./ Ank.
Ada
Matb./ Ank.
Ada
Matb./ Ank.
Mega-San.
Yay./Ank.
Ocak 2016-2700
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
Ortaokul Matematik 7
Derya YILDIZ
Ortaokul Matematik 7
Ebru OLGUN AYMehmet Azmi ÖZDER
Ortaokul Matematik 7
Şule ALTINTAŞ
Ortaokul Matematik 7
Ortaokul Matematik 7
Nesibe AYDINCanip Özgür UZUNŞenol REÇBER
Ekrem AYDINLokman GÜNDOĞDU
Ortaokul Matematik 7
Celalettin KESKİN
Ortaokul Matematik 7
Adnan Menderes ÖZKALAN
Ortaokul Matematik 7
Ufuk ÖZÇELİK
Ortaokul Matematik 7
Nergiz GÖNÜLALAN
Ortaokul Matematik 7
Ortaokul Matematik 7
Ortaokul Matematik 7
Ortaokul Matematik 7
Ortaokul Matematik 7
Ortaokul Matematik 7
Ortaokul Matematik 7
Nesibe AYDIN-Betül
BİBEROĞLU ABAZAOĞLUTayfun ABAZAOĞLUŞemsettin BEŞER
Aygün KÜÇÜKKELEŞŞeref AKTAŞ
Sinaps
Yay./Ank.
Pantera
Yay./Ank.
Ekoyay
Yay./Ank.
Miray
Yay./Ank.
Koza
Yay./Ank.
Ada
Matb./Ank.
FCM
Yay./İst.
Berkay
Yay./Ank.
MHG
Yay./Ank.
Aydın
Yay./Ank.
Berkay
Yay./Ank.
Ahmet ÖZKAN
Ata Yay./Ank.
Esra ÇİMEN
Ata Yay./Ank.
Hakkı ÇELEBİAbdullah Tansel GEZMİŞ
Dr. Ayten ERDURANDoç. Dr. Sibel YEŞİLDERE
İMRE
Dörtel
Yay. /Ank.
Oktay BAĞCI
Top Yay./İzm.
Tutku
Yay./Ank
FEN BİLİMLERİ
Mevsim Yay.
A.Ş./Ank.
Kök-e
Yay./Ank.
Altın
Kitaplar/İst.
Etkin Sonuç
Yay./Ank.
Pasifik
Yay./Ank.
Tuna
Mat./Ank.
Ortaokul Fen Bilimleri 7
Emine TUNCEL
Ortaokul Fen Bilimleri 7
Ozan EREN
Ortaokul Fen Bilimleri 7
Osman Fazıl GÜLER
Ortaokul Fen Bilimleri 7
Gülçin GÜNDÜZ
Ortaokul Fen Bilimleri 7
Sait Fatih ÖZELHüseyin Göksel YALÇIN
Ortaokul Fen Bilimleri 7
Nilgün GÖKÇE-Nermin IŞIK
Ortaokul Fen Bilimleri 7
Ayşe AYTAÇSümeyya TÜRKERTuğba BOZKAYAZühre ÜÇÜNCÜ
Tutku
Yay./Ank.
Ortaokul Fen Bilimleri 7
Emine TUNCEL
Martı Okul
Yay./Ank.
Ortaokul Fen Bilimleri 7
Mesut KARAÖMER
Ata Yay./Ank.
39
40
Ortaokul Fen Bilimleri 7
Ortaokul Fen Bilimleri 7
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
Hatice Handan ÖZOĞLUZeynep MISIRLIOĞLU
Hatice BİLGİNTuncay SARGIN
Ortaokul Fen Bilimleri 7
Abdullah URHAN
Ortaokul Fen Bilimleri 7
Erhan YİĞİT
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
İlköğretim Din Kültürü ve
KOMİSYON
Ahlak Bilgisi 7 Ders Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi 7 Öğretmen
KOMİSYON
Kılavuz Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve
Kenan DEMİRTAŞ
Ahlak Bilgisi 7 Ders Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi 7 Öğretmen
Kenan DEMİRTAŞ
Kılavuz Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve
Prof. Dr. Ahmet Hikmet
Ahlak Bilgisi 7 Ders Kitabı
EROĞLU
İlköğretim Din Kültürü ve
Prof. Dr. Ahmet Hikmet
Ahlak Bilgisi 7 Öğretmen
EROĞLU
Kılavuz Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve
Dr. Adem ÇATAK
Ahlak Bilgisi 7 Ders Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi 7 Öğretmen
Dr. Adem ÇATAK
Kılavuz Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve
Numan ERDEM
Ahlak Bilgisi 7 Ders Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi 7 Öğretmen
Numan ERDEM
Kılavuz Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve
Hacer YALDIZ
Ahlak Bilgisi 7 Ders Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi 7 Öğretmen
Hacer YALDIZ
Kılavuz Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve
Abdurrahman YILMAZ
Ahlak Bilgisi 7 Ders Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi 7 Öğretmen
Abdurrahman YILMAZ
Kılavuz Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve
Mustafa ÜNAL
Ahlak Bilgisi 7 Ders Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi 7 Öğretmen
Mustafa ÜNAL
Kılavuz Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve
Adil KABAKÇI
Ahlak Bilgisi 7 Ders Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi 7 Öğretmen
Adil KABAKÇI
Kılavuz Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve
Nazım GENÇ
Ahlak Bilgisi 7 Ders Kitabı
Ocak 2016-2700
Ada
Matb./Ank.
Dikey
Yay./Ank.
Tutku
Yay./Ank.
Nova
Yay./Ank.
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
İlke Bas.
Yay./Ank.
İlke Bas.
Yay./Ank.
Gizem
Yay./Ank.
Gizem
Yay./Ank.
Bir Ocak
Yay./İst.
Karizma
Yay./İst.
Fenbil Yay./İst.
Fenbil Yay./İst.
Gün Yay./Ank.
Gün Yay./Ank.
Tutku
Yay./Ank
Tutku
Yay./Ank
Doku
Yay./Ank.
Doku
Yay./Ank.
Dikey
Yay./Ank.
Dikey
Yay./Ank.
Netbil Bas.
Yay./İst.
Ocak 2016-2700
İlköğretim Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi 7 Öğretmen
Kılavuz Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi 7 Ders Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi 7 Öğretmen
Kılavuz Kitabı
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
Nazım GENÇ
Yılmaz KARAHAN
Yılmaz KARAHAN
Netbil Bas.
Yay./İst.
Yıldırım
Yay./Ank.
Yıldırım
Yay./Ank.
ORTAOKUL İNGİLİZCE
Ortaokul İngilizce 7
Student’s Book
Ortaokul İngilizce 7
Workbook
Ortaokul İngilizce 7
Teacher’s Book
Ortaokul İngilizce 7
Student’s Book
Ortaokul İngilizce 7
Workbook
Ortaokul İngilizce 7
Teacher’s Book
Ortaokul İngilizce 7
Student’s Book
Ortaokul İngilizce 7
Workbook
Ortaokul İngilizce 7
Teacher’s Book
Ortaokul İngilizce 7
Student’s Book
Ortaokul İngilizce 7
Workbook
Ortaokul İngilizce 7
Teacher’s Book
Ortaokul İngilizce 7
Student’s Book
Ortaokul İngilizce 7
Workbook
Ortaokul İngilizce 7
Teacher’s Book
Esra KANDİLCİ
Esra KANDİLCİ
Esra KANDİLCİ
Evrim BİRİNCİOĞLU
KALDAR
Evrim BİRİNCİOĞLU
KALDAR
Evrim BİRİNCİOĞLU
KALDAR
Mustafa Kemal ŞENMustafa UĞURLU
Mustafa Kemal ŞENMustafa UĞURLU
Mustafa Kemal ŞENMustafa UĞURLU
Aynur ARDA-Özlem ONAY
Aynur ARDA-Özlem ONAY
Aynur ARDA-Özlem ONAY
Elif ANDA- Burcu ŞENOLNilüfer YILMAZ
Elif ANDA- Burcu ŞENOLNilüfer YILMAZ
Elif ANDA- Burcu ŞENOLNilüfer YILMAZ
Tutku
Yay./Ank.
Tutku
Yay./Ank.
Tutku
Yay./Ank.
Pasifik
Yay./Ank.
Pasifik
Yay./Ank.
Pasifik
Yay./Ank.
Açılım
Yay./Ank.
Açılım
Yay./Ank.
Açılım
Yay./Ank.
Lider
Yay./Ank.
Lider
Yay./Ank.
Lider
Yay./Ank.
Özgün
Matb./Ank.
Özgün
Matb./Ank.
Özgün
Matb./Ank.
ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU KUR’AN-I KERİM
Ortaokul ve İmam Hatip
Ortaokulu Kur’an-ı Kerim 7
Ortaokul ve İmam Hatip
Ortaokulu Kur`an-ı Kerim 7
Ortaokul ve İmam Hatip
Ortaokulu Kur`an-ı Kerim 7
Ortaokul ve İmam Hatip
Ortaokulu Kur’an-ı Kerim 7
Faruk SALMANNazif YILMAZ
Fikri ÖZDEMİR
Mustafa ÜNAL
Hadi GÜNDÜR
Millî Eğt.Yay.
Tutku
Yay./Ank.
Doku
Yay./Ank.
Ata Yay./Ank.
ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU HZ. MUHAMMED`İN HAYATI 7
Ortaokul ve İmam Hatip
Ortaokulu Hz. Muhammed`in
Hayatı 7
Dr. Recep Orhan ÖZELEkrem KARAARSLANZafer SÖĞÜT
Millî Eğt.Yay.
41
42
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
Ortaokul ve İmam Hatip
Ortaokulu Hz. Muhammed`in
Hayatı 7
Ortaokul ve İmam Hatip
Ortaokulu Hz. Muhammed`in
Hayatı 7
Ortaokul ve İmam Hatip
Ortaokulu Hz. Muhammed`in
Hayatı 7
Ortaokul ve İmam Hatip
Ortaokulu Hz. Muhammed`in
Hayatı 7
Ortaokul ve İmam Hatip
Ortaokulu Hz. Muhammed`in
Hayatı 7
Ocak 2016-2700
Hatice ARICI
Tekno Artı
Yay./Ank.
Recep ARDOĞAN
Dörtel
Yay. /Ank.
Mustafa ÜNAL
Doku
Yay./Ank.
Vakkas ALÇIN
Merih
Yay./Ank.
Selahattin ÇAMYAR
Dikey
Yay./ Ank.
Ahmet YAPICI-Ali Sacit
TÜRKER-Ekrem ÖZBAY
Dr. Mehmet AKGÜL
Millî Eğt.Yay.
TEMEL DİNİ BİLGİLER
İmam Hatip Ortaokulu Temel
Dini Bilgiler (İslam, 7)
SEKİZİNCİ SINIF
TÜRKÇE
İlköğretim Türkçe 8
Ders Kitabı
İlköğretim Türkçe 8
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Türkçe 8
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Türkçe 8
Ders Kitabı
İlköğretim Türkçe 8
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Türkçe 8
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Türkçe 8
Ders Kitabı
İlköğretim Türkçe 8
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Türkçe 8
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Türkçe 8
Ders Kitabı
İlköğretim Türkçe 8
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Türkçe 8
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Türkçe 8
Ders Kitabı
İlköğretim Türkçe 8
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Türkçe 8
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Türkçe 8
Ders Kitabı
S. ARHAN- S. BAŞAR –
T. DEMİREL
S. ARHAN- S. BAŞAR –
T. DEMİREL
S. ARHAN- S. BAŞAR –
T. DEMİREL
Eylem KANDEMİR
Eylem KANDEMİR
Eylem KANDEMİR
Mehmet HENGİRMEN
Mehmet HENGİRMEN
Mehmet HENGİRMEN
Recep YILDIRIM
Recep YILDIRIM
Recep YILDIRIM
Arzu DEMİRELVicdan ÖZBAY
Arzu DEMİRELVicdan ÖZBAY
Arzu DEMİRELVicdan ÖZBAY
Fatma KARABIYIK ÜN
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Koza
Yay./Ank.
Koza
Yay./Ank.
Koza
Yay./Ank.
Engin
Yay./Ank.
Engin
Yay./Ank.
Engin
Yay./Ank.
Evrensel İlet.
Yay. /Ank.
Evrensel İlet.
Yay. /Ank.
Evrensel İlet.
Yay. /Ank.
Dikey
Yay./ Ank.
Dikey
Yay./ Ank.
Dikey
Yay./ Ank.
Evren Yay.
/Ank
Ocak 2016-2700
İlköğretim Türkçe 8
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Türkçe 8
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Türkçe 8
Ders Kitabı
İlköğretim Türkçe 8
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Türkçe 8
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Türkçe 8
Ders Kitabı
İlköğretim Türkçe 8
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Türkçe 8
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Türkçe 8
Ders Kitabı
İlköğretim Türkçe 8
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Türkçe 8
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Türkçe 8
Ders Kitabı
İlköğretim Türkçe 8
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Türkçe 8
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim Türkçe 8
Ders Kitabı
İlköğretim Türkçe 8
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim Türkçe 8
Öğretmen Kılavuz Kitabı
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
Fatma KARABIYIK ÜN
Fatma KARABIYIK ÜN
Leyla BAYRAK
Leyla BAYRAK
Leyla BAYRAK
Nihat ERDAL
Nihat ERDAL
Nihat ERDAL
G. ALTINTAŞ –
Y. BURSALIOĞLU
G. ALTINTAŞ –
Y. BURSALIOĞLU
G. ALTINTAŞ –
Y. BURSALIOĞLU
Ş. KAPLAN –
G. YILDIRIM ŞEN
Ş. KAPLAN –
G. YILDIRIM ŞEN
Ş. KAPLAN –
G. YILDIRIM ŞEN
Mihriban YURT
Mihriban YURT
Mihriban YURT
Evren Yay.
/Ank
Evren Yay.
/Ank
Dikey
Yay./ Ank.
Dikey
Yay./ Ank.
Dikey
Yay./ Ank.
Dörtel
Yay. /Ank.
Dörtel
Yay. /Ank.
Dörtel
Yay. /Ank.
Özgün Matb.
San./Ank.
Özgün Matb.
San./Ank.
Özgün Matb.
San./Ank.
Yıldırım
Yay./Ank.
Yıldırım
Yay./Ank.
Yıldırım
Yay./Ank.
Tuna
Mat./Ank.
Tuna
Mat./Ank.
Tuna
Mat./Ank.
ORTAOKUL MATEMATİK
Komodor
Yay./Ank.
Tuna
Matb./Ank.
Ank. Rehber
Akademi/Ank.
Sevgi
Yay./Ank.
Gizem
Yay./Ank.
Evren
Yay. / Ank.
Ortaokul Matematik 8
Mehmet ÇEBİ
Ortaokul Matematik 8
Özcan YANIK
Ortaokul Matematik 8
Yusuf ÇELİK
Ortaokul Matematik 8
Ekrem AYDIN
Ortaokul Matematik 8
Orhan BİLEN
Ortaokul Matematik 8
Işıl KARABIYIK
Ortaokul Matematik 8
Ufuk ÖZÇELİK
Ata Yay./Ank.
Ortaokul Matematik 8
Sema Seher ÇUHA
Kök-e
Yay./Ank.
Ortaokul Matematik 8
Nesibe AYDINTayfun ABAZAOĞLU-Betül
BİBEROĞLU ABAZAOĞLUŞemsettin BEŞER
Aydın
Yay./Ank.
43
44
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
Ortaokul Matematik 8
İsmail Sabri GÜMÜŞEL
Ortaokul Matematik 8
Yasemin ÜSTÜNDAĞ
PEKTAŞ
Ortaokul Matematik 8
Orhan BİLEN
Ortaokul Matematik 8
Aysun KÖKTÜRKDursun GÜVEN
Ocak 2016-2700
MHG
Yay./Ank.
Öğün
Yay./Ank.
MHG
Yay./Ank.
Semih Ofset
/Ank.
FEN BİLİMLERİ
Ortaokul Fen Bilimleri 8
İlknur ÖZKAN
Dörtel
Yay. /Ank.
Ortaokul Fen Bilimleri 8
Ayşe AYTAÇSümeyya TÜRKERTuğba BOZKAYAZühre ÜÇÜNCÜ
Tutku
Yay./Ank.
Ortaokul Fen Bilimleri 8
Emine TUNCEL
Ortaokul Fen Bilimleri 8
Abdullah URHAN
Ortaokul Fen Bilimleri 8
Mehmet BİLGİÇDr. Özgün KARACA
Ortaokul Fen Bilimleri 8
Aydan ÇAĞRICI
Ortaokul Fen Bilimleri 8
Ortaokul Fen Bilimleri 8
Ortaokul Fen Bilimleri 8
Ortaokul Fen Bilimleri 8
Sinem YANIKHüseyin Göksel YALÇIN
Aynur GÜNDÜZAsiye KILINÇCIOĞLU
Nilgün GÖKÇENermin IŞIK
Atila ATAŞ
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak
KOMİSYON
Bilgisi 8 Ders Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi 8 Öğretmen Kılavuz
KOMİSYON
Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak
Prof. Dr. Recai DOĞAN
Bilgisi 8 Ders Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi 8 Öğretmen Kılavuz
Prof. Dr. Recai DOĞAN
Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak
Hacer YALDIZ
Bilgisi 8 Ders Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi 8 Öğretmen Kılavuz
Hacer YALDIZ
Kitabı
Zekai TAŞIN –
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bayram GÜLEÇ –
Bilgisi 8 Ders Kitabı
Güler GÜLEÇDr. İsmail BULUT
Zekai TAŞIN –
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak
Bayram GÜLEÇ –
Bilgisi 8 Öğretmen Kılavuz
Güler GÜLEÇKitabı
Dr. İsmail BULUT
Mevsim Yay.
A.Ş./Ank.
Tutku
Yay./Ank.
Koza
Yay./Ank.
Anadol
Yay./Ank.
Ata Yay./Ank.
Gezegen
Yay./Ank.
Tuna
Matb./Ank.
Öğün
Yay./Ank.
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Yıldırım
Yay./Ank.
Yıldırım
Yay./Ank.
Gün Yay./Ank.
Gün Yay./Ank.
Özgün Mat.
San./ Ank.
Özgün Mat.
San./ Ank.
Ocak 2016-2700
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi 8 Ders Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi 8 Öğretmen Kılavuz
Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi 8 Ders Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi 8 Öğretmen Kılavuz
Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi 8 Ders Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi 8 Öğretmen Kılavuz
Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi 8 Ders Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi 8 Öğretmen Kılavuz
Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi 8 Ders Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi 8 Öğretmen Kılavuz
Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi 8 Ders Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi 8 Öğretmen Kılavuz
Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi 8 Ders Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi 8 Öğretmen Kılavuz
Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi 8 Ders Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi 8 Öğretmen Kılavuz
Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi 8 Ders Kitabı
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi 8 Öğretmen Kılavuz
Kitabı
Prof. Dr. Nurullah ALTAŞ
Sevgi
Yay./Ank.
Prof. Dr. Nurullah ALTAŞ
Sevgi
Yay./Ank.
Prof. Dr. Ahmet Hikmet
EROĞLU
Prof. Dr. Ahmet Hikmet
EROĞLU
Gizem
Yay./Ank.
Gizem
Yay./Ank.
Mustafa ÜNAL
Doku
Yay./Ank.
Mustafa ÜNAL
Doku
Yay./Ank.
Kenan DEMİRTAŞMurat ÖZDEMİR
İlke Bas.
Yay./Ank.
Kenan DEMİRTAŞMurat ÖZDEMİR
İlke Bas.
Yay./Ank.
Abdurrahman YILMAZ
Dikey
Yay./Ank.
Abdurrahman YILMAZ
Dikey
Yay./Ank.
Fikri ÖZDEMİR
Tutku
Yay./Ank.
Fikri ÖZDEMİR
Tutku
Yay./Ank.
Dr. Adem ÇATAK
Karizma
Yay./ İst.
Dr. Adem ÇATAK
Karizma
Yay./ İst.
Muzaffer AYDIN
Küre
Yay./Ank.
Muzaffer AYDIN
Küre
Yay./Ank.
Nazım GENÇ
Netbil Bas.
Yay./İst.
Nazım GENÇ
Netbil Bas.
Yay./İst.
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
İlköğretim T.C. İnkılap Tarihi
ve Atatürkçülük 8
Ders Kitabı
Samettin BAŞOLTuğrul YILDIRIMMiyase KOYUNCUAbdullah YILDIZÖmer FARUK EVİRGEN
Millî Eğt.Yay.
45
46
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
İlköğretim T.C. İnkılap Tarihi
ve Atatürkçülük 8
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim T.C. İnkılap Tarihi
ve Atatürkçülük 8
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim T.C. İnkılap Tarihi
ve Atatürkçülük 8
Ders Kitabı
İlköğretim T.C. İnkılap Tarihi
ve Atatürkçülük 8
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim T.C. İnkılap Tarihi
ve Atatürkçülük 8
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim T.C. İnkılap Tarihi
ve Atatürkçülük 8
Ders Kitabı
İlköğretim T.C. İnkılap Tarihi
ve Atatürkçülük 8
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim T.C. İnkılap Tarihi
ve Atatürkçülük 8
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim T.C. İnkılap Tarihi
ve Atatürkçülük 8
Ders Kitabı
İlköğretim T.C. İnkılap Tarihi
ve Atatürkçülük 8
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim T.C. İnkılap Tarihi
ve Atatürkçülük 8
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim T.C. İnkılap Tarihi
ve Atatürkçülük 8
Ders Kitabı
İlköğretim T.C. İnkılap Tarihi
ve Atatürkçülük 8
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim T.C. İnkılap Tarihi
ve Atatürkçülük 8
Öğretmen Kılavuz Kitabı
İlköğretim T.C. İnkılap Tarihi
ve Atatürkçülük 8
Ders Kitabı
İlköğretim T.C. İnkılap Tarihi
ve Atatürkçülük 8
Öğrenci Çalışma Kitabı
İlköğretim T.C. İnkılap Tarihi
ve Atatürkçülük 8
Öğretmen Kılavuz Kitabı
Samettin BAŞOLTuğrul YILDIRIMMiyase KOYUNCUAbdullah YILDIZÖmer FARUK EVİRGEN
Samettin BAŞOLTuğrul YILDIRIMMiyase KOYUNCUAbdullah YILDIZÖmer FARUK EVİRGEN
Ocak 2016-2700
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Dr. Muhammed ŞAHİN
Dörtel
Yay. /Ank.
Dr. Muhammed ŞAHİN
Dörtel
Yay. /Ank.
Dr. Muhammed ŞAHİN
Dörtel
Yay. /Ank.
Sami TÜYSÜZ
Tuna
Matb./Ank.
Sami TÜYSÜZ
Tuna
Matb./Ank.
Sami TÜYSÜZ
Tuna
Matb./Ank.
SALİM ÜLKER
Semih Ofset
/Ank.
SALİM ÜLKER
Semih Ofset
/Ank.
SALİM ÜLKER
Semih Ofset
/Ank.
Rifat TURGUT
Pasifik
Yay./ Ank.
Rifat TURGUT
Pasifik
Yay./ Ank.
Rifat TURGUT
Pasifik
Yay./ Ank.
Mahmut ÜRKÜT
Netbil Bas.
Yay./İst.
Mahmut ÜRKÜT
Netbil Bas.
Yay./İst.
Mahmut ÜRKÜT
Netbil Bas.
Yay./İst.
Ocak 2016-2700
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
YABANCI DİL
İNGİLİZCE
Ortaokul İngilizce 8
Student’s Book
Ortaokul İngilizce 8
Workbook
Ortaokul İngilizce 8
Teacher’s Book
Ortaokul İngilizce 8
Student’s Book
Ortaokul İngilizce 8
Workbook
Ortaokul İngilizce 8
Teacher’s Book
Ortaokul İngilizce 8
Student’s Book
Ortaokul İngilizce 8
Workbook
Ortaokul İngilizce 8
Teacher’s Book
Ortaokul İngilizce 8
Student’s Book
Ortaokul İngilizce 8
Workbook
Ortaokul İngilizce 8
Teacher’s Book
Ortaokul İngilizce 8
Student’s Book
Ortaokul İngilizce 8
Workbook
Ortaokul İngilizce 8
Teacher’s Book
Ortaokul İngilizce 8
Student’s Book
Ortaokul İngilizce 8
Workbook
Ortaokul İngilizce 8
Teacher’s Book
Ortaokul İngilizce 8
Student’s Book
Ortaokul İngilizce 8 Workbook
Ortaokul İngilizce 8 Teacher’s
Book
Ortaokul İngilizce 8
Student’s Book
Sevgi YILMAZMakbule Serpil BOZHakan BALTALIOĞLU
Sevgi YILMAZMakbule Serpil BOZHakan BALTALIOĞLU
Sevgi YILMAZMakbule Serpil BOZHakan BALTALIOĞLU
Evrim BİRİNCİOĞLU
KALDAR
Evrim BİRİNCİOĞLU
KALDAR
Evrim BİRİNCİOĞLU
KALDAR
Berkay
Yay./Ank.
Berkay
Yay./Ank.
Berkay
Yay./Ank.
Pasifik
Yay./Ank.
Pasifik
Yay./Ank.
Pasifik
Yay./Ank.
Nuray BAYRAKTAR
Ata Yay./Ank.
Nuray BAYRAKTAR
Ata Yay./Ank.
Nuray BAYRAKTAR
Ata Yay./Ank.
Selma EREN
Selma EREN
Selma EREN
Mustafa UĞURLUMustafa Kemal ŞEN
Mustafa UĞURLUMustafa Kemal ŞEN
Mustafa UĞURLUMustafa Kemal ŞEN
Mehmet KARATAŞ
Mehmet KARATAŞ
Mehmet KARATAŞ
Mehmet ŞENER
Mehmet ŞENER
Mehmet ŞENER
Baykal TIRAŞ
Ortaokul İngilizce 8 Workbook
Baykal TIRAŞ
Ortaokul İngilizce 8 Teacher’s
Book
Baykal TIRAŞ
Bir-Yay
Yay/Ank.
Bir-Yay
Yay/Ank.
Bir-Yay
Yay/Ank.
Açılım
Yay./Ank.
Açılım
Yay./Ank.
Açılım
Yay./Ank.
Sözcü
Yay./Ank.
Sözcü
Yay./Ank.
Sözcü
Yay./Ank.
Evrensel İlet.
Yay. /Ank.
Evrensel İlet.
Yay. /Ank.
Evrensel İlet.
Yay. /Ank.
Dikey
Yay./Ank.
Dikey
Yay./Ank.
Dikey
Yay./Ank.
47
48
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
Ocak 2016-2700
TEMEL DİNİ BİLGİLER
Ortaokul Temel Dini
Bilgiler (İslam, 1)
Ortaokul Temel Dini
Bilgiler (İslam, 2)
Murat GÖÇERM. Emin YAŞLI
Ahmet YAPICI- Ali Sacit
TÜRKER- Ekrem ÖZBAY
Dr. Mehmet AKGÜL
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU KUR’AN-I KERİM
Ortaokul ve İmam Hatip
Ortaokulu Kur`an-ı Kerim 8
Fikri ÖZDEMİR
Tutku
Yay./Ank.
Ebru KESKİN-Mevlüt
KESMAN-Semih YOLAÇANSüleymen EMİROĞLU
Millî Eğt.Yay.
Bekir PINARBAŞI
Dikey
Yay./Ank.
Hatice ARICI
Tekno Artı
Yay./Ank.
HZ. MUHAMMED`İN HAYATI
Ortaokul ve İmam Hatip
Ortaokulu Hz. Muhammed`in
Hayatı 8
Ortaokul ve İmam Hatip
Ortaokulu Hz. Muhammed`in
Hayatı 8
Ortaokul ve İmam Hatip
Ortaokulu Hz. Muhammed`in
Hayatı 8
TEMEL DİNİ BİLGİLER
Fatimetüzzehra KURTSevde HIZLI-Nihal SOYDAŞ
Millî Eğt.Yay.
Mustafa YILDIZZeliha KARAAĞAÇ
EĞİTİM ARAÇLARI
Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Yaşayan Diller ve Lehçeler Abazaca, Adigece derslerinde
Ocak ek 2014 tarih ve 2676 sayılı Tebliğler Dergisinde,
Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Hukuk ve Adalet, Medya Okuryazarlığı derslerinde Ağustos
2014 tarihli ve 2683 sayılı Tebliğler Dergisi’nde,
İmam Hatip Ortaokulu Temel Dini Bilgiler (İslam 6), Ortaokul Matematik Uygulamaları 5
(öğretmenler için) derslerinde Eylül 2013 tarihli ve 6272 sayılı Tebliğler Dergisi’nde,
Yaşayan Diller ve Lehçeler “Zazaki, Kurmançi” derslerinde Ekim 2012 tarihli ve 2661 sayılı
Tebliğler Dergisi’nde,
İlköğretim Fransızca 5, Almanca 5 derslerinde Haziran 2012 tarihli ve 2657 sayılı Tebliğler
Dergisi’nde,
İlköğretim Müzik 5- 8, derslerinde Aralık 2011 tarihli ve 2651 sayılı Tebliğler Dergisi’nde duyurulan
eğitim araçları kullanılacaktır
İmam Hatip Ortaokulu Temel
Dini Bilgiler (İslam, 8)
EĞİTİM ARAÇLARI
Ortaokul ve İmam Hatip
Ortaokulu
Matematik Uygulamaları 6
(Öğretmenler İçin Öğretim
Materyali)
Ortaokul ve İmam Hatip
Ortaokulu
Matematik Uygulamaları 7
(Öğretmenler İçin Öğretim
Materyali)
Dr. Hatice AYDIN
Millî Eğt.Yay.
Dr. Hatice AYDINMehmet Akif ÖZDOĞANFerda KOÇAK
Millî Eğt.Yay.
Ocak 2016-2700
Ortaokul ve İmam Hatip
Ortaokulu
Yaşayan Diller ve Lehçeler
Dersi Kürtçe 6. Sınıf (Zazakî)
Ortaokul ve İmam Hatip
Ortaokulu
Yaşayan Diller ve Lehçeler
Dersi Kürtçe 6. Sınıf
(Kurmançî)
Ortaokul ve İmam Hatip
Ortaokulu
Yaşayan Diller ve Lehçeler
Dersi Kürtçe 7. Sınıf (Zazakî)
Ortaokul ve İmam Hatip
Ortaokulu
Yazarlık ve Yazma
Becerileri 5
Ortaokul ve İmam Hatip
Ortaokulu Kur’an-ı Kerim 8
Ortaokul ve İmam Hatip
Ortaokulu
Zekâ Oyunları (5, 6, 7 ve 8.
Sınıflar)
İmam Hatip Ortaokulu
Arapça 7
Yaşayan Diller ve Lehçeler
Gürcüce 5
Yaşayan Diller ve Lehçeler
Gürcüce 6
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
Prof. Dr. Kadri YILDIRIMDoç. Dr. Abdurrahman ADAKDoç. Dr. Hayrullah ACARDoç. Dr. Tahirhan AYDINMehmet TAYFUNİbrahim BİNGÖL. Ramazan PERTEV. Ramazan ÇEÇENMikail BÜLBÜLZülküf ERGÜN
Prof. Dr. Kadri YILDIRIMDoç. Dr. Abdurrahman ADAKDoç. Dr. Hayrullah ACARDoç. Dr. Tahirhan AYDINMehmet TAYFUNİbrahim BİNGÖL. Ramazan PERTEV. Ramazan ÇEÇENMikail BÜLBÜLZülküf ERGÜN
Prof. Dr. Kadri YILDIRIMDoç. Dr. Abdurrahman ADAKDoç. Dr. Hayrullah ACARDoç. Dr. Tahirhan AYDINMehmet TAYFUNİbrahim BİNGÖL. Ramazan PERTEV. Ramazan ÇEÇENMikail BÜLBÜLZülküf ERGÜN
Prof. Dr. İsmet EMREDoç. Dr. M. Can DOĞANDoç. Dr. Mustafa KURTDoç. Dr. İlhan ERDEMDoç .Dr. M. Kevser BAŞDoç. Dr. Osman UYANIK
Faruk SALMANNazif YILMAZSeyyid Ahmet UZUN
Dr. Emin AYDINDr. Ali Özgür KİŞİSELDr. Elif SAYGIDr. Fatih SULAKDr. Çetin ÜRTİŞYusuf ÖLMEZAyşe Damla GEÇİM
Dr. M. Ali Kılay ARAZDr. Murat DEMİRSelahattin DEMİRCİİrfan IŞIK- Buket SARIKAYA
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Maia MELİKİDZE
Millî Eğt.Yay.
Maia MELİKİDZE
Millî Eğt.Yay.
49
50
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
İlköğretim Almanca 2
(Ders Kitabı, Öğrenci
Çalışma Kitabı, Öğretmen
Kılavuz Kitabı)
Ortaokul ve İmam Hatip
Ortaokulu Yaşayan Diller ve
Lehçeler Dersi Kürtçe
(Kurmançi, 7)
Ortaokul ve İmam Hatip
Ortaokulu Yaşayan Diller ve
Lehçeler Dersi (Adiğece, 6)
Ortaokul ve İmam Hatip
Ortaokulu Yaşayan Diller ve
Lehçeler Dersi (Abazaca, 6)
Yaşayan Diller ve Lehçeler
(Lazuri 5 Doguroni Materyali/
Lazca 5 Öğretim Materyali)
İlkokul Fransızca 2 (Ders
Kitabı, Öğrenci Çalışma
Kitabı, Öğretmen Kılavuz
Kitabı)
İlkokul Fransızca 3 (Ders
Kitabı, Öğrenci Çalışma
Kitabı, Öğretmen Kılavuz
Kitabı)
Ortaokul Fransızca 6 (Ders
Kitabı, Öğrenci Çalışma
Kitabı, Öğretmen Kılavuz
Kitabı)
Ortaokul ve İmam Hatip
Ortaokulu
Matematik Uygulamaları 8
Ortaokul ve İmam Hatip
Ortaokulu Bilim Uygulamaları
5 (Öğretmenler İçin Öğretim
Materyali)
Ortaokul ve İmam Hatip
Ortaokulu Bilim Uygulamaları
6 (Öğretmenler İçin Öğretim
Materyali)
Aşkın YEŞİLKAYAZehra ŞANLI
Prof. Dr. Kadri YILDIRIMDoç. Dr. Abdurrahman ADAKDoç. Dr. Hayrullah ACARDoç. Dr. Tahirhan AYDINİbrahim BİNGÖLRamazan PERTEVRamazan ÇEÇENMikail BÜLBÜLZülküf ERGÜN
İlhan AYDEMİR-Ayşe TUFANTalih ALTINIŞIKŞeyma KANBEK-Aylin ÖZ
Ocak 2016-2700
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Çetin ELMAS-İrfan OKUYUCU
Millî Eğt.Yay.
İsmail AVCIÖmer Faruk DEMİROKÖzlem YAZICI DALBELERÖmer EREN
Millî Eğt.Yay.
Ali GÖLBAŞH. Bilgehan YEREBAKANİbrahim DEMİRCİ- Lütfi EREN
Millî Eğt.Yay.
Avni KARAHİSARBakile MUTLU-Songül YİĞİTTaylan BOZBEYTünay TÜRKYENER
Millî Eğt.Yay.
Dr. Osman COŞKUN
Millî Eğt.Yay.
Dr. Hatice AYDIN
Millî Eğt.Yay.
Doç. Dr. Hatice Duran YILDIZ
Millî Eğt.Yay.
Doç Dr. Hatice DURAN
YILDIZ-Dr. Raziye AYDINLIDr. Merih EGEDr. İlknur KARACAAyşe ARSLAN-Sedat CANLISeçkin ÖZTÜRK
Millî Eğt.Yay.
HAZIRLIK SINIFI BULUNAN ANADOLU LİSELERİ
İLE SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ
T. ANAR- N. ÖZMENHazırlık Sınıfı Türkçe
Millî Eğt.Yay.
B. ERGENER
Sosyal Bilimler Lisesi
E. DEMİRMillî Eğt.Yay.
Osmanlı Türkçesi 10
V. KAYA ERBATUR
Ocak 2016-2700
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
Ortaöğretim Osmanlı
Türkçesi 11
Doç. Dr. Ö. İŞBİLİRM. UÇAR- M. DARICIKY. ŞENOL- E. TAŞDELEN
Millî Eğt.Yay.
Sosyal Bilimler Lisesi
Sosyoloji 2
KOMİSYON
Millî Eğt.Yay.
Sosyal Bilimler Lisesi
Sosyal Bilim Çalışmaları
Öğretmen Kılavuz Kitabı 11
Sosyal Bilimler Lisesi
Sosyal Bilim Çalışmaları 10
(Öğretmen Kılavuz Kitabı)
Sosyal Bilimler Lisesi
Sosyoloji 1
Sosyal Bilimler Liseleri
Diksiyon ve Hitabet
Öğretmen Kılavuz Kitabı
EĞİTİM ARAÇLARI
Akın SEVER- Bahattin
PENEZ- Sevim SOFUOĞLUUfuk FERTEKİN
Ertan AYDIN- Ufuk ERTEKİNYaşar YEŞİLYURT
Ufuk ERTEKİN- Bahattin
PENEZ- Sevim SOFUOĞLU
Ayşegül KADİŞ – Gülay SARI
Recep TOKGÖZ – Tuba
SEZGİNER –Ümit ÖZDUMAN
51
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
ORTAÖĞRETİM
9. SINIF
ORTAÖĞRETİM TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
29/07/2015 tarih ve 63 sayılı Kurul kararı ile kabul edilen Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Dersi
(9,10,11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programının, 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılından itibaren 9.
Sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak ekli örneğine göre uygulanması,
Söz konusu programa göre;
2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılına mahsus olmak üzere 9. sınıflarda ilgili birimce hazırlanan
öğretim materyali kullanılacaktır.
ORTAÖĞRETİM MATEMATİK
Ortaöğretim Matematik 9
KOMİSYON
Millî Eğt. Yay.
Zeki ÇATALTuna
Ortaöğretim Matematik 9
Dr. Yasemin ESEN
Matb./Ank.
Morpa
Ortaöğretim Matematik 9
Selim KARATAŞ
Ofset/İst.
Ekoyay
Ortaöğretim Matematik 9
Haydar ALTUNAY
Yay./Ank.
Anadol
Ortaöğretim Matematik 9
Himmet SOLAKLIOĞLU
Yay./Ank.
Evrensel İlet.
Ortaöğretim Matematik 9
Aydın İRMAK
Yay./Ank.
Semih Ofset
Ortaöğretim Matematik 9
Ercan DURUDOĞAN
Yay./Ank.
Nova
Ortaöğretim Matematik 9
Özcan YANIK
Yay./ Ank.
Yrd. Doç. Dr. Ayten
Ortaöğretim Matematik 9
ERDURANTop Yay./İzm.
Mehmet Fatih ÖZDEMİR
Dikey
Ortaöğretim Matematik 9
Erkan KİŞİ
Yay./Ank.
Şengül ALICIGendaş
Ortaöğretim Matematik 9
Zerrin ULUSU
Yay./Ank.
İpekyolu
Ortaöğretim Matematik 9
Mehmet Hanefi ALTUN
Yay./Ank.
Tutku
Ortaöğretim Matematik 9
Yeliz ÇELEN
Yay./Ank.
52
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
Ortaöğretim Matematik 9
Özgür ÇELİK
Ortaöğretim Matematik 9
Harun ER
Ortaöğretim Matematik 9
Fevzi ÖZKAN
Ortaöğretim Matematik 9
Abdullah Tansel GEZMİŞ
Ortaöğretim Matematik 9
Ortaöğretim Matematik 9
Ortaöğretim Matematik 9
R. ÜNVER –
Ş. ÖCAL GÜMÜŞKAYA
N. AYDIN- B. BİBEROĞLU
ABAZAOĞLU – A. CAMUS
E. KARAKUYUO. BAĞCI
Ortaöğretim Matematik 9
Yasin YILMAZ
Ortaöğretim Matematik 9
H. GÖKBAŞ- F. KALECİA. MUTLUOĞLU
Ortaöğretim Matematik 9
M. BEKAR- S. TEMEL
Ortaöğretim Matematik 9
Elmas ÇAĞLAYAN
Ortaöğretim Matematik 9
S. DİNÇER- K. AĞTAŞ –
A. CERAN
Ocak 2016-2700
Bilgetürk Eğt.
Yay./Ank.
Nova Yay./
Ank.
FCM
Yay./İst.
Ada
Matb. /Ank.
Tuna
Matb./Ank.
Aydın
Yay./Ank.
Dikey
Yay./Ank.
Okyay
Yay./Ank
Pasifik
Yay./Ank.
Gezegen
Yay./Ank.
Mental
Yay./Ank.
Martı
Yay./Ank.
ORTAÖĞRETİM COĞRAFYA
Ortaöğretim Coğrafya 9
Veysel Şehmus YAZLI
Pantera
Yay./Ank.
Ortaöğretim Coğrafya 9
Gülten TEKBAŞAsım EKİZ- Yusuf AYDIN
Gün Yay./Ank.
Ortaöğretim Coğrafya 9
Murat ARSLAN
Ortaöğretim Coğrafya 9
Mehmet BARANAYDIN
Ortaöğretim Coğrafya 9
Yrd. Doç. Dr. H. KOÇ –
N. DALKILIÇ
Mega
Yay./Ank.
Lider
Yay./Ank.
Tutku
Yay./Ank.
ORTAÖĞRETİM TARİH
Ortaöğretim Tarih 9
Ahmet YILMAZ
Ortaöğretim Tarih 9
Sami TÜYSÜZ
Ortaöğretim Tarih 9
Ahmet YILMAZ
Ortaöğretim Tarih 9
Behçet ÖNDER
ORTAÖĞRETİM BİYOLOJİ
Ortaöğretim Biyoloji 9
KOMİSYON
Ortaöğretim Biyoloji 9
Süheyla Özlem DİNÇER
Ortaöğretim Biyoloji 9
Sevinç ALİCAN
Ortaöğretim Biyoloji 9
H. Namık BERKER
Ortaöğretim Biyoloji 9
Ortaöğretim Biyoloji 9
Dr. Necva HADİMDr. Tülay YILDIZ SOYAL
Şenay BOYRAZ
TOPALOĞLU
Tutku
Yay./Ank.
Tuna
Matb./Ank.
Ekoyay
Yay./Ank.
Bir-Yay
Yay/Ank.
Millî Eğt. Yay.
Nova
Yay./Ank.
Tutku
Yay./Ank.
Ferman
Yay./Ank.
Tuna
Mat./Ank.
Altındal
Yay./Ank.
Ocak 2016-2700
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
Ortaöğretim Biyoloji 9
Zehra AKÇAKAYACanan ŞAMLIOĞLU TOKA
Kurtuluş ATLIYrd. Doç. Dr. Emel ATLI
Emel YILMAZMelek Derya SERT
Ömer ÖZCANTuncay TURSUN
Bilge DEMİRDİZEN
Ortaöğretim Biyoloji 9
Z. ARSLAN – E. ÜNVER
Ortaöğretim Biyoloji 9
Ortaöğretim Biyoloji 9
Ortaöğretim Biyoloji 9
Ortaöğretim Biyoloji 9
ORTAÖĞRETİM FİZİK
Ortaöğretim Fizik 9
Ortaöğretim Fizik 9
KOMİSYON
Turgay Kaan NALBANTOĞLU
Emine Tülay AKSELSevil ÇAKMAK
Ortaöğretim Fizik 9
Cemal ERTAŞ
Ortaöğretim Fizik 9
Yaşar AYDOĞDUErdal DEDEOĞLU
Ortaöğretim Fizik 9
Ercan ÖZTÜRK
Ortaöğretim Fizik 9
Rahim POLAT
Sabahattin ONAY
Ortaöğretim Fizik 9
Kadem ERBAŞ
Ortaöğretim Fizik 9
M. BOLAT- Y. AYDOĞDUİ. EVGİ
Ortaöğretim Fizik 9
A. URHAN- M. ÇORUH
Ortaöğretim Fizik 9
Ortaöğretim Fizik 9
Ortaöğretim Fizik 9
A. Seyfi KOYUNCUOĞLU –
C. ÖCAL
M. ÖZDEMİR –
K. KOYUNCU
A. ARSLAN- İ. YILDIZÖ. KOCAOĞLU – S. AKIN
Ortaöğretim Fizik 9
Seda ALPEGEMEN
Ortaöğretim Fizik 9
Ali ÇİPER
ORTAÖĞRETİM KİMYA
Ortaöğretim Kimya 9
Ortaöğretim Kimya 9
KOMİSYON
Turhan ŞAHİNHakan ÖZDEMİR
Gendaş
Yay./Ank.
Tuna
Mat./Ank.
Gezegen
Yay./Ank.
Semih
Ofset /Ank.
Ata Yay./Ank.
Dikey
Yay./Ank.
Millî Eğt. Yay
Fenbil Yay./İst.
Paşa
Yay./Ank.
Ada
Matb./ Ank.
Doku
Yay./Ank.
Tutku
Yay./Ank.
Tuna
Matb./Ank.
Mega
Yay./Ank.
Dikey
Yay./Ank.
Sözcü
Yay./Ank.
Kök-e
Yay./Ank.
Ney Yay./Ank.
Pasifik
yay./Ank.
Bilen Bas.
Yay./Ank.
Millî Eğt. Yay.
Merih
Yay./Ank.
Tuna
Matb./Ank.
Ekoyay
Yay./Ank.
Dikey
Yay./Ank.
Nova
Yay./Ank.
Ortaöğretim Kimya 9
Dr. Sevgi KINGIR
Ortaöğretim Kimya 9
Fahrettin YILMAZ
Ortaöğretim Kimya 9
Filiz SARITEN AYDOĞANAsuman AYDOĞAN
Ortaöğretim Kimya 9
Murat YILDIZ
Ortaöğretim Kimya 9
Sibel BAKIRNadire ÖZDEMİR
Fenbil Yay./İst.
Ortaöğretim Kimya 9
Doç. Dr. Nusret KAVAK
Mega
Yay./Ank.
53
54
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
Ortaöğretim Kimya 9
Emin AYDOĞAN
Ortaöğretim Kimya 9
Faruk KARACA
Ortaöğretim Kimya 9
Ali Kemal BİLENLER
Rahim POLATHakan ERYUVA
Doç. Dr. Y. ALTUN –
Ortaöğretim Kimya 9
Dr. H. TÜMAY
M. İLHAN ÇAMOrtaöğretim Kimya 9
Ö. BİLGE
ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
Dr. A. TÜRKANOrtaöğretim Din Kültürü ve
Dr. R. ŞAHAN- A. MEYDANAhlak Bilgisi 9
A. Sacit TÜRKER
Ortaöğretim Din Kültürü ve
Kasım BARMAN
Ahlak Bilgisi 9
Ortaöğretim Din Kültürü ve
Fikri ÖZDEMİR
Ahlak Bilgisi 9
Ortaöğretim Din Kültürü ve
Bekir PINARBAŞI
Ahlak Bilgisi 9
Ortaöğretim Din Kültürü ve
Hacer YALDIZ
Ahlak Bilgisi 9
Ortaöğretim Din Kültürü ve
Dr. Hamdi KIZILER
Ahlak Bilgisi 9
Ortaöğretim Din Kültürü ve
Bayram GÜLEÇAhlak Bilgisi 9
Güler GÜLEÇ-Zekai TAŞIN
Ortaöğretim Din Kültürü ve
Yılmaz GÜNEYLİOĞLU
Ahlak Bilgisi 9
Ortaöğretim Din Kültürü ve
F. DİNÇ – M. Fatih SOLAK
Ahlak Bilgisi 9
Ortaöğretim Din Kültürü ve
Prof. Dr. Recai DOĞAN
Ahlak Bilgisi 9
Ortaöğretim Din Kültürü ve
Nihat KOÇAK
Ahlak Bilgisi 9
Ortaöğretim Din Kültürü ve
Doç. Dr. Mehmet EVKURAN
Ahlak Bilgisi 9
Ortaöğretim Din Kültürü ve
Nazım GENÇ
Ahlak Bilgisi 9
Ortaöğretim Din Kültürü ve
Nazım GENÇ
Ahlak Bilgisi 9
ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ
Gülsüm ALICIOrtaöğretim Sağlık Bilgisi
Naciye BAYRAKÇITekin SAĞIR-Yüksel SELVİ
Ortaöğretim Kimya 9
Ortaöğretim Sağlık Bilgisi
Halük ŞAHİN
Ortaöğretim Sağlık Bilgisi
Ender ÜNVER
Ortaöğretim Sağlık Bilgisi
Erhan AKGÜL
Ortaöğretim Sağlık Bilgisi
Hüseyin OTUZ
Ortaöğretim Sağlık Bilgisi
Aysel KÜPELİ
Ocak 2016-2700
Ney Yay./Ank.
Paşa
Yay./Ank.
Ada
Matb./ Ank.
Tutku
Yay./Ank.
Sözcü
Yay./Ank.
Dikey
Yay./Ank.
Millî Eğt. Yay.
Özgün
Matb./Ank.
İpekyolu
Yay./Ank.
Tutku
Yay./Ank.
Gün Yay./Ank.
Bir Ocak
Yay./İst.
Bilim ve Kültür
Yay./Ank.
Tekno Artı
Yay./Ank.
Ney Yay./Ank.
Yıldırım
Yay./Ank.
Nova
Yay./Ank.
Ada
Matb./ Ank.
Netbil Bas.
Yay./İst.
FCM Yay./İst.
Millî Eğt. Yay.
Bir-Yay
Yay./Ank.
İpekyolu
Yay./Ank.
Paşa
Yay./Ank.
Açılım
Yay./Ank.
Dizin
Yay./Ank.
Ocak 2016-2700
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
Ortaöğretim Sağlık Bilgisi
Ayşen BİRLİK
Ortaöğretim Sağlık Bilgisi
Gözde ATİK
Ortaöğretim Sağlık Bilgisi
Dr. Recep Şamih DEMLİ
Ortaöğretim Sağlık Bilgisi
Hasan Namık BERKER
Ortaöğretim Sağlık Bilgisi
Dr. Mustafa Cihat OĞAN
Ortaöğretim Sağlık Bilgisi
Ortaöğretim Sağlık Bilgisi
Şenay BOYRAZ
TOPALOĞLU
C. ARSLAN –
Dr. E. ERDOĞAN
Ortaöğretim Sağlık Bilgisi
Aydan YARDIMCI
Ortaöğretim Sağlık Bilgisi
Dr. Önder GÜNER
55
Dizin
Yay./Ank.
Cem Veb
Ofset/Ank.
Ada
Matb./ Ank.
Mega
Yay./Ank.
Bir-Yay
Yay./Ank.
Altındal
Yay./Ank.
Tuna
Matb./Ank.
Nova Bas.
Yay./Ank.
Ada
Matb./ Ank.
ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE
26/11/2014 tarih ve 103 sayılı Kurul kararı ile kabul edilen Ortaöğretim İngilizce Dersi (9,10,11 ve
12. Sınıflar) Öğretim Programının, 2015-2016 Eğitim ve Öğretim Yılından itibaren 9. Sınıflardan
başlamak üzere kademeli olarak uygulanması,
Söz konusu programa göre;
Hazırlanacak 9 ve 10. Sınıf ders kitaplarının Kurulca ders kitabı olarak kabul edilenlerin 2016
Nisan ayında yayımlanacak Tebliğler Dergisinde duyurusu yapılacaktır.
Ortaöğretim İngilizce A1.1
M. ATEŞ – F. ERTÜRKMillî Eğt.Yay
Ders Kitabı
S. ALKAN – Y. ALBAYRAK
Ortaöğretim İngilizce A1.1
M. ATEŞ - F. ERTÜRKMillî Eğt.Yay
Öğrenci Çalışma Kitabı
S. ALKAN - Y. ALBAYRAK
Ortaöğretim İngilizce A1.1
M. ATEŞ - F. ERTÜRKMillî Eğt.Yay
Öğretmen Kılavuz Kitabı
S. ALKAN - Y. ALBAYRAK
Ortaöğretim İngilizce A1.1
Harf Eğit.
A. KOLCUOĞLU- M. ÖZLÜ
Ders Kitabı
Yay./Ank
Ortaöğretim İngilizce A1.1
Harf Eğit.
A. KOLCUOĞLU- M. ÖZLÜ
Öğrenci Çalışma Kitabı
Yay./Ank
Ortaöğretim İngilizce A1.1
Harf Eğit.
A. KOLCUOĞLU- M. ÖZLÜ
Öğretmen Kılavuz Kitabı
Yay./Ank
Ortaöğretim İngilizce A1.1
P. ÖZMENYıldırım
Ders Kitabı
DR. N. GEZMİŞ CEYHAN
Yay./Ank
Ortaöğretim İngilizce A1.1
P. ÖZMENYıldırım
Öğrenci Çalışma Kitabı
DR. N. GEZMİŞ CEYHAN
Yay./Ank
Ortaöğretim İngilizce A1.1
P. ÖZMENYıldırım
Öğretmen Kılavuz Kitabı
DR. N. GEZMİŞ CEYHAN
Yay./Ank
Ortaöğretim İngilizce A1.1
Lider
Günay TİTİZ
Ders Kitabı
Yay./Ank.
Ortaöğretim İngilizce A1.1
Lider
Günay TİTİZ
Öğrenci Çalışma Kitabı
Yay./Ank.
Ortaöğretim İngilizce A1.1
Lider
Günay TİTİZ
Öğretmen Kılavuz Kitabı
Yay./Ank.
Ortaöğretim İngilizce A1.1
Evrim BİRİNCİOĞLU
Pasifik
Ders Kitabı
KALDAR
Yay./Ank.
Ortaöğretim İngilizce A1.1
Evrim BİRİNCİOĞLU
Pasifik
Öğrenci Çalışma Kitabı
KALDAR
Yay./Ank.
Ortaöğretim İngilizce A1.1
Evrim BİRİNCİOĞLU
Pasifik
Öğretmen Kılavuz Kitabı
KALDAR
Yay./Ank.
56
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
Ortaöğretim İngilizce A1.1
Ders Kitabı
Ortaöğretim İngilizce A1.1
Öğrenci Çalışma Kitabı
Ortaöğretim İngilizce A1.1
Öğretmen Kılavuz Kitabı
Ortaöğretim İngilizce A1.1
Ders Kitabı
Ortaöğretim İngilizce A1.1
Öğrenci Çalışma Kitabı
Ortaöğretim İngilizce A1.1
Öğretmen Kılavuz Kitabı
Ortaöğretim İngilizce A1.1
Ders Kitabı
Ortaöğretim İngilizce A1.1
Öğrenci Çalışma Kitabı
Ortaöğretim İngilizce A1.1
Öğretmen Kılavuz Kitabı
Ortaöğretim İngilizce A1.2
Ders Kitabı
Ortaöğretim İngilizce A1.2
Öğrenci Çalışma Kitabı
Ortaöğretim İngilizce A1.2
Öğretmen Kılavuz Kitabı
Ortaöğretim İngilizce A1.2
Ders Kitabı
Ortaöğretim İngilizce A1.2
Öğrenci Çalışma Kitabı
Ortaöğretim İngilizce A1.2
Öğretmen Kılavuz Kitabı
Ortaöğretim İngilizce A1.2
Ders Kitabı
Ortaöğretim İngilizce A1.2
Öğrenci Çalışma Kitabı
Ortaöğretim İngilizce A1.2
Öğretmen Kılavuz Kitabı
Ortaöğretim İngilizce A1.2
Ders Kitabı
Ortaöğretim İngilizce A1.2
Öğrenci Çalışma Kitabı
Ortaöğretim İngilizce A1.2
Öğretmen Kılavuz Kitabı
Ortaöğretim İngilizce A2.1
Ders Kitabı
Ortaöğretim İngilizce A2.1
Öğrenci Çalışma Kitabı
Ortaöğretim İngilizce A2.1
Öğretmen Kılavuz Kitabı
Ortaöğretim İngilizce A2.2
Ders Kitabı
Esra İLERİ
Esra İLERİ
Esra İLERİ
S. ÇAKIREL – M. ERTUNÇ
S. ÇAKIREL – M. ERTUNÇ
S. ÇAKIREL – M. ERTUNÇ
Üstün SABUNCUOĞLU
Üstün SABUNCUOĞLU
Üstün SABUNCUOĞLU
H. İNCİ- Y. ALBAYRAKF. BAYDAR ERTOPCUS. ÖZBIÇAKÇI SAMUR
H. İNCİ- Y. ALBAYRAKF. BAYDAR ERTOPCUS. ÖZBIÇAKÇI SAMUR
H. İNCİ- Y. ALBAYRAKF. BAYDAR ERTOPCUS. ÖZBIÇAKÇI SAMUR
Dr. N. GEZMİŞ CEYHANP. ÖZMEN
Dr. N. GEZMİŞ CEYHANP. ÖZMEN
Dr. N. GEZMİŞ CEYHANP. ÖZMEN
B. TIRAŞ –M. ŞENER
B. TIRAŞ –M. ŞENER
B. TIRAŞ –M. ŞENER
S. ÇAKIREL – M. ERTUNÇ
S. ÇAKIREL – M. ERTUNÇ
S. ÇAKIREL – M. ERTUNÇ
M. ATEŞ- F. ERTÜRKS. ALKAN
M. ATEŞ- F. ERTÜRKS. ALKAN
M. ATEŞ- F. ERTÜRKS. ALKAN
H. İNCİF. BAYDAR ERTOPCUS. ÖZBIÇAKÇI SAMUR
Ocak 2016-2700
Bilgetürk Eğt.
Yay./Ank.
Bilgetürk Eğt.
Yay./Ank.
Bilgetürk Eğt.
Yay./Ank.
Özgün
Matb./Ank.
Özgün
Matb./Ank.
Özgün
Matb./Ank.
Ulgar Bas.
Yay./Ank
Ulgar Bas.
Yay./Ank
Ulgar Bas.
Yay./Ank
Millî Eğt.Yay
Millî Eğt.Yay
Millî Eğt.Yay
Yıldırım
Yay./Ank
Yıldırım
Yay./Ank
Yıldırım
Yay./Ank
Evrensel İlet.
Yay./Ank.
Evrensel İlet.
Yay./Ank.
Evrensel İlet.
Yay./Ank.
Özgün
Matb./Ank.
Özgün
Matb./Ank.
Özgün
Matb./Ank.
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Ocak 2016-2700
Ortaöğretim İngilizce A2.2
Öğrenci Çalışma Kitabı
Ortaöğretim İngilizce A2.2
Öğretmen Kılavuz Kitabı
Ortaöğretim İngilizce A2.3
Ders Kitabı
Ortaöğretim İngilizce A2.3
Öğrenci Çalışma Kitabı
Ortaöğretim İngilizce A2.3
Öğretmen Kılavuz Kitabı
Ortaöğretim İngilizce B2.1
Ders Kitabı
Ortaöğretim İngilizce B2.1
Öğrenci Çalışma Kitabı
Ortaöğretim İngilizce B2.1
Öğretmen Kılavuz Kitabı
Ortaöğretim İngilizce B2.2
Ders Kitabı
Ortaöğretim İngilizce B2.2
Öğrenci Çalışma Kitabı
Ortaöğretim İngilizce B2.2
Öğretmen Kılavuz Kitabı
ORTAÖĞRETİM ALMANCA
Ortaöğretim Almanca A1.1
Ders Kitabı
Ortaöğretim Almanca A1.1
Öğrenci Çalışma Kitabı
Ortaöğretim Almanca A1.1
Öğretmen Kılavuz Kitabı
Ortaöğretim Almanca A1.1
Ders Kitabı
Ortaöğretim Almanca A1.1
Öğrenci Çalışma Kitabı
Ortaöğretim Almanca A1.1
Öğretmen Kılavuz Kitabı
Ortaöğretim Almanca A1.1
Ders Kitabı
Ortaöğretim Almanca A1.1
Öğrenci Çalışma Kitabı
Ortaöğretim Almanca A1.1
Öğretmen Kılavuz Kitabı
Ortaöğretim Almanca A1.2
Ders Kitabı
Ortaöğretim Almanca A1.2
Öğrenci Çalışma Kitabı
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
H. İNCİF. BAYDAR ERTOPCUS. ÖZBIÇAKÇI SAMUR
H. İNCİF. BAYDAR ERTOPCUS. ÖZBIÇAKÇI SAMUR
N.ULUĞ- E. PERŞEMBEZ. Zeynep EROĞLU
CANMETİN
N.ULUĞ- E. PERŞEMBEZ. Zeynep EROĞLU
CANMETİN
N.ULUĞ- E. PERŞEMBEZ. Zeynep EROĞLU
CANMETİN
H. Selcan OLCAYK. UYANIK BEKTAŞ –
Z. İŞBİLEN
H. Selcan OLCAYK. UYANIK BEKTAŞ –
Z. İŞBİLEN
H. Selcan OLCAYK. UYANIK BEKTAŞ –
Z. İŞBİLEN
B. PİRE ŞAHİNC. Han SAĞDIÇ –
D. CANPOLAT
B. PİRE ŞAHİNC. Han SAĞDIÇ –
D. CANPOLAT
B. PİRE ŞAHİNC. Han SAĞDIÇ –
D. CANPOLAT
Derya YILMAZ
Derya YILMAZ
Derya YILMAZ
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Tutku
Yay./Ank.
Tutku
Yay./Ank.
Tutku
Yay./Ank.
Nuran ÖZTÜRK ÇELEN
Ata Yay./Ank.
Nuran ÖZTÜRK ÇELEN
Ata Yay./Ank.
Nuran ÖZTÜRK ÇELEN
Ata Yay./Ank.
Oya AKAY ZABUN
Ata Yay./Ank.
Oya AKAY ZABUN
Ata Yay./Ank.
Oya AKAY ZABUN
Ata Yay./Ank.
Nuran ÖZTÜRK ÇELENOya AKAY ZABUN
Nuran ÖZTÜRK ÇELENOya AKAY ZABUN
Ata Yay./Ank.
Ata Yay./Ank.
57
58
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
Ortaöğretim Almanca A1.2
Nuran ÖZTÜRK ÇELENÖğretmen Kılavuz Kitabı
Oya AKAY ZABUN
ORTAÖĞRETİM BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ
Ortaöğretim Bilgi ve İletişim
D. YAZAR- E. EROĞLU
Teknolojisi
Ortaöğretim Bilgi ve İletişim
Dr. Emir M. ULUCAKTeknolojisi
i. ÇAKIR
Ortaöğretim Bilgi ve İletişim
Abdurrahman Tunca TUNÇ
Teknolojisi
Ortaöğretim Bilgi ve İletişim
Ali ATA
Teknolojisi
Ortaöğretim Bilgi ve İletişim
Zehra AL
Teknolojisi
ORTAÖĞRETİM PROJE HAZIRLAMA
H. OLGUN- E. YOKUŞOrtaöğretim Proje Hazırlama
A. YAVUZ
Kemal MUTLUOĞLUOrtaöğretim Proje Hazırlama
Uğur KARAMAN
ORTAÖĞRETİM ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ
Ortaöğretim Astronomi ve
H. CEYLAN- Y. DAR
Uzay Bilimleri
Y. KAYA
Ortaöğretim Astronomi ve
Seda ALPEGEMEN
Uzay Bilimleri
ORTAÖĞRETİM KUR’AN-I KERİM
Doç. Dr. M. OKUMUŞLARYrd. Doç. Dr. M. Vehbi
Ortaöğretim Kur’an-ı Kerim 9
DERELİ- F. SALMANN. YILMAZ
Ortaöğretim Kur`an-ı Kerim 9
Dr. Muzaffer TAN
Ortaöğretim Kur`an-ı Kerim 9
Fikri ÖZDEMİR
Ortaöğretim Kur`an-ı Kerim 9
Prof. Dr. Ömer DUMLU
Fazlı DİNÇYusuf KARACA
ORTAÖĞRETİM HZ. MUHAMMED’İN HAYATI
Ortaöğretim
Recep ARDOĞAN
Hz. Muhammed’in Hayatı 9
Ortaöğretim
Yusuf KARACAHz. Muhammed’in Hayatı 9
M. Fatih SOLAK
Ortaöğretim Kur`an-ı Kerim 9
Ocak 2016-2700
Ata Yay./Ank.
Millî Eğt.Yay.
Özne
Yay./Ank.
Cem Veb
Ofset/Ank.
Lider
Yay./Ank.
Tuna
Mat./Ank.
Milli Eğt.Yay.
Merih
Yay./Ank.
Millî Eğt.Yay.
Ata Yay./Ank.
Millî Eğt.Yay.
Dörtel
Yay. /Ank.
Tutku
Yay./Ank.
Gezegen
Yay./Ank.
Ney Yay./Ank.
Dörtel
Yay. /Ank.
Ney Yay./Ank.
ORTAÖĞRETİM
10. SINIF
ORTAÖĞRETİM TÜRK EDEBİYATI
Ortaöğretim Türk Edebiyatı 10
K. AY-Ü. YENER
Ortaöğretim Türk Edebiyatı 10
Mustafa ALAN
Ortaöğretim Türk Edebiyatı 10
Y. TATLITÜRK – G. ÇETİN
Ortaöğretim Türk Edebiyatı 10
Yaşar TATLITÜRK
Ortaöğretim Türk Edebiyatı 10
Aytekin ERDOĞAN
Ortaöğretim Türk Edebiyatı 10
Kamber YÜCEKAYA
Tutku Yay./Ank.
Yıldırım
Yay./Ank.
Evrensel İlet.
Yay. /Ank
Nova
Yay./Ank.
Paşa Yay./Ank.
Biryay
Yay./Ank.
Ocak 2016-2700
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
ORTAÖĞRETİM DİL VE ANLATIM
Ortaöğretim Dil ve Anlatım 10
Mustafa ALAN
Ortaöğretim Dil ve Anlatım 10
Sedat KANSU
Ortaöğretim Dil ve Anlatım 10
M. BAŞER – F. ÇETİN
ORTAÖĞRETİM MATEMATİK
Ortaöğretim Matematik 10
Muhammed Said DERE
Ahmet ALTIN-Hüseyin KIDİL
Ortaöğretim Matematik 10
Mehmet AYDIN
Zeki ÇATALOrtaöğretim Matematik 10
Dr. Yasemin ESEN
Ortaöğretim Matematik 10
Dr. Yeliz ÇELEN
Ortaöğretim Matematik 10
Ortaöğretim Matematik 10
Abdullah Aydın ÜNLÜHarun ER-Sezai YOZGAT
Dr. Saygın DİNÇERKenan AĞTAŞAlpaslan CERAN
Zerrin ULUSUHimmet SOLAKLIOĞLU
Erhan KARAKUYU
Fevzi ÖZKAN
Ortaöğretim Matematik 10
Mehmet Hanefi ALTUN
Ortaöğretim Matematik 10
Ortaöğretim Matematik 10
Ortaöğretim Matematik 10
Ortaöğretim Matematik 10
Ortaöğretim Matematik 10
İsmail Sabri GÜMÜŞELOğuz GÜMÜŞDevrim ÖZATA
Nesibe AYDINAhmet CAMUS- Mutlu KAYA
Ortaöğretim Matematik 10
Turgut EREL
Ortaöğretim Matematik 10
Emrullah KAPLAN
Nesibe AYDIN- Betül
BİBEROĞLU ABAZAOĞLUMehmet İlker ÇOBAN
Salih BEKTAŞTonay ÇAKIMCIVedat KABASAKAL
Ebru OLGUN AYRukiye ÜNVERŞeyda ÖCAL GÜMÜŞKAYA
Yrd. Doç. Dr. Ayten
ERDURANMehmet Fatih ÖZDEMİR
Celalettin KESKİN
Selim KARATAŞHakkı ÇEBİ
Ortaöğretim Matematik 10
Ortaöğretim Matematik 10
Ortaöğretim Matematik 10
Ortaöğretim Matematik 10
Ortaöğretim Matematik 10
Ortaöğretim Matematik 10
Ortaöğretim Matematik 10
Yıldırım
Yay./Ank.
Öğün Yay./Ank.
Ekoyay
Yay./Ank.
Nova Yay./Ank.
İpekyolu
Yay./Ank.
Tuna Mat./Ank.
Ekoyay
Yay./Ank.
Nova Yay./Ank.
Martı Okul
Yay./Ank.
Anadol
Yay./Ank.
Dikey Yay./Ank.
FCM Yay./İst.
İpekyolu
Yay./Ank.
Başak
Yay./Ank.
Miray Yay./Ank.
Netbil Bas.
Yay./İst.
Paşa Yay./Ank.
Aydın
Yay./ Ank.
Tutku Yay./Ank.
Anadol
Yay./Ank.
Tuna Mat./Ank.
Top Yay./İzm.
Dikey Yay./Ank.
Ada
Matb./ Ank.
ORTAÖĞRETİM BİYOLOJİ
Ortaöğretim Biyoloji 10
Ortaöğretim Biyoloji 10
Ortaöğretim Biyoloji 10
Cafer DAŞTAN
Şenay BOYRAZ
TOPALOĞLU
Dr. Murat YATAĞANDr. Hülya BAL
Açılım
Yay./Ank.
Patka Yay./Ank.
Ata Yay./Ank.
59
60
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
Ortaöğretim Biyoloji 10
Zafer ARSLANEnder ÜNVER
Dr. Tülay YILDIZ SOYALDr. Necva HADİMUğur Yaşar BATUR
Prof. Dr. Rabia SARIKAYADoç. Dr. Mahmut SELVİSalim İlker FİLİZ
Nihal YILDIRIM
Ortaöğretim Biyoloji 10
Fatih DERELİ
Ortaöğretim Biyoloji 10
Özlem EBİNÇ
Ortaöğretim Biyoloji 10
Elif Özlem ÖZEN
Kurtuluş ATLIYrd. Doç. Dr. Emel ATLI
Zehra AKÇAKAYACanan ŞAMLIOĞLU TOKA
H. Namık BERKER
Halime ELKIRMIŞHale KİREMİTÇİ
Ortaöğretim Biyoloji 10
Ortaöğretim Biyoloji 10
Ortaöğretim Biyoloji 10
Ortaöğretim Biyoloji 10
Ortaöğretim Biyoloji 10
Ortaöğretim Biyoloji 10
Ortaöğretim Biyoloji 10
Ocak 2016-2700
Dikey Yay./Ank.
Tuna Mat./Ank.
Semih
Ofset /Ank.
Paşa Yay./Ank.
Evrensel İlet.
Yay. /Ank
Palme
Yay./Ank.
Fenbil Yay./İst.
Tuna Mat./Ank.
Nova Yay./Ank.
Mega Yay./Ank.
Tutku Yay./Ank.
ORTAÖĞRETİM FİZİK
Ortaöğretim Fizik 10
Ortaöğretim Fizik 10
Turgay Kaan
NALBANTOĞLUEmine Tülay AKSELSevil ÇAKMAK
Ersin BOZKURTErcan TÜRKKANİmran ORAL
Cemal ERTAŞ
Kadem ERBAŞ
Ortaöğretim Fizik 10
İlknur ÖZKAN
Ortaöğretim Fizik 10
Nuri DEMİRDAĞ
Ortaöğretim Fizik 10
Ortaöğretim Fizik 10
Ortaöğretim Fizik 10
Ortaöğretim Fizik 10
Ortaöğretim Fizik 10
Ortaöğretim Fizik 10
Ortaöğretim Fizik 10
ORTAÖĞRETİM KİMYA
Ortaöğretim Kimya 10
Ayşe ARSLAN-İsmail YILDIZÖzkan KOCAOĞLU
Abdullah URHANAli Seyfi KOYUNCUOĞLU
Yaşar AYDOĞDUErdal DEDEOĞLU
Mehmet BOLAT- İhsan EVGİ
Muhammed ÇORUHAli Seyfi KOYUNCUOĞLU
Ortaöğretim Kimya 10
KOMİSYON
Mehmet Şahabettin
ŞERBETCİGİL
Emin AYDOĞAN
Ortaöğretim Kimya 10
Hilmi BADUR
Ortaöğretim Kimya 10
Ali Kemal BİLENLER
Ortaöğretim Kimya 10
Dr. Sevgi KINGIRDr. Nurdane AYDEMİR
Ortaöğretim Kimya 10
Fenbil Yay./İst.
MRD Yay./Ank.
Paşa Yay./Ank
Tuna Mat./Ank.
İpekyolu
Yay./Ank.
Demirdağ
Yay./İst.
Ney.Yay./İst.
Dikey Yay./Ank.
Ada
Matb./ Ank.
Mega Yay./Ank.
Tutku Yay./Ank.
Millî Eğt.Yay.
Gün Yay./Ank.
Ney Yay./Ank.
Evrensel İlet.
Yay. /Ank.
Ada
Matb./ Ank.
Tuna Mat./Ank.
Ocak 2016-2700
Ortaöğretim Kimya 10
Ortaöğretim Kimya 10
Ortaöğretim Kimya 10
Ortaöğretim Kimya 10
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
Turhan ŞAHİNKemal MUTLUOĞLU
Meltem YILDIZAyça Uğur SÜMER
Rahim POLATFiliz SARITEN AYDOĞAN
Prof. Dr. Ülkü Dilek UYSALDoç. Dr. Yüksel ALTUNYrd. Doç. Dr. Halil BERBER
Yrd. Doç.Dr. Nusret KAVAK
Ortaöğretim Kimya 10
ORTAÖĞRETİM COĞRAFYA
Ortaöğretim Coğrafya 10
Oğuz KIRDAR
Gülten TEKBAŞOrtaöğretim Coğrafya 10
Asım EKİZ-Yusuf AYDIN
Prof. Dr. Enver Aydın
Ortaöğretim Coğrafya 10
KOLUKISA
Ortaöğretim Coğrafya 10
Murat ARSLAN
Ortaöğretim Coğrafya 10
Mehmet BARANAYDIN
ORTAÖĞRETİM TARİH
Uygun
Basın/İst.
Tutku Yay./Ank.
Dikey Yay./Ank.
Sözcü
Yay./Ank.
Mega Yay./Ank.
Dikey Yay./Ank.
Gün Yay./Ank.
Ekoyay
Yay./Ank.
Mega Yay./Ank.
Lider Yay./Ank.
Ortaöğretim Tarih 10
Sami TÜYSÜZ
Tuna Matb./Ank.
Ortaöğretim Tarih 10
Ahmet YILMAZ
Ekoyay
Yay./Ank.
ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
Ortağretim Din Kültürü ve
Dr. A. EKŞİ - A. YAPICIAhlak Bilgisi 10
E. ÖZBAY- Dr. M. AKGÜL
Ortağretim Din Kültürü ve
Hacer YALDIZ
Ahlak Bilgisi 10
Ortağretim Din Kültürü ve
Fazlı DİNÇAhlak Bilgisi 10
Yusuf KARACA
Ortağretim Din Kültürü ve
Emine YILDIRIM
Ahlak Bilgisi 10
Ortağretim Din Kültürü ve
Hadi GÜNDÜR
Ahlak Bilgisi 10
Ortağretim Din Kültürü ve
Bayram GÜLEÇAhlak Bilgisi 10
Güler GÜLEÇ-Zekai TAŞIN
Ortağretim Din Kültürü ve
Dr. Hamdi KIZILER
Ahlak Bilgisi 10
Ortağretim Din Kültürü ve
Yılmaz KARAHAN
Ahlak Bilgisi 10
Ortağretim Din Kültürü ve
Fikri ÖZDEMİR
Ahlak Bilgisi 10
Ortağretim Din Kültürü ve
Yrd. Doç. Dr. D. ŞAHİNAhlak Bilgisi 10
Yrd. Doç. Dr. H. KARAAĞAÇ
Ortağretim Din Kültürü ve
Nazım GENÇ
Ahlak Bilgisi 10
Ortağretim Din Kültürü ve
Nazım GENÇ
Ahlak Bilgisi 10
ORTAÖĞRETİM PİSİKOLOJİ
Ümre KAYACIOrtaöğretim Psikoloji
Nazife ÜZBE
Himmet GÜVENOrtaöğretim Psikoloji
Ömer DURSUN
Ortaöğretim Psikoloji
Emine AŞAN
Millî Eğt.Yay.
Gün Yay./Ank.
Ney Yay./Ank.
Gezegen
Yay./Ank.
Ata Yay./Ank.
Bilim ve Kültür
Yay./Ank.
Karizma
Yay./İst.
Yıldırım
Yay./Ank.
İpekyolu
Yay./Ank.
Küre Yay./Ank.
Netbil Bas.
Yay./İst.
FCM Yay./İst.
Özgün
Matb./Ank.
Tekno Artı
Yay./Ank.
Ekoyay
Yay./Ank.
61
62
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
ORTAÖĞRETİM KUR’AN-I KERİM
Ortaöğretim
Yrd. Doç. Dr. Ali ÖGEKur’an-ı Kerim 10
Faruk SALMAN
ORTAÖĞRETİM HZ. MUHAMMED’İN HAYATI
Ahmet YAPICI- Ali Sacit
Ortaöğretim
TÜRKER- Ekrem ÖZBAYHz. Muhammed’in Hayatı 10
Dr. Mehmet AKGÜL
Ortaöğretim
Hadi GÜNDÜR
Hz. Muhammed’in Hayatı 10
Ocak 2016-2700
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Ata Yay./Ank.
ORTAÖĞRETİM
11. SINIF
ORTAÖĞRETİM TÜRK EDEBİYATI
Ortaöğretim Türk Edebiyatı 11
KOMİSYON
Milli Eğt.Yay.
Ortaöğretim Türk Edebiyatı 11
Dr. Metin OKTAYDr. Serdar DERMAN
Ortaöğretim Türk Edebiyatı 11
Kürşat EFE
Ortaöğretim Türk Edebiyatı 11
Y. TATLITÜRK-G. ÇETİN
Ortaöğretim Türk Edebiyatı 11
Cafer YILDIRIM
Ekoyay
Yay./Ank.
Tutku
Yay./Ank.
Evrensel İlet.
Yay. /Ank
Lider
Yay./Ank.
Ortaöğretim Türk Edebiyatı 11
C. GEÇMENY. BURSALIOĞLU
Ortaöğretim Türk Edebiyatı 11
Mustafa ALAN
Ortaöğretim Türk Edebiyatı 11
Mehmet ÖZDEMİR
Dr. M. OKTAYDr. S. DERMAN
ORTAÖĞRETİM DİL VE ANLATIM
Ortaöğretim Türk Edebiyatı 11
Ortaöğretim Dil ve Anlatım 11
KOMİSYON
Ortaöğretim Dil ve Anlatım 11
Burcu A. BORA
Ortaöğretim Dil ve Anlatım 11
Ortaöğretim Dil ve Anlatım 11
Menekşe BAŞERFadime ÇETİN
Leyla BAYRAKOsman Nuri BAYRAK
Ortaöğretim Dil ve Anlatım 11
Mustafa ALAN
Ortaöğretim Dil ve Anlatım 11
Y. TATLITÜRK – G. ÇETİN
Ortaöğretim Dil ve Anlatım 11
Metin ÇETİN
ORTAÖĞRETİM MATEMATİK
Ortaöğretim Matematik 11
İleri Düzey
Ortaöğretim Matematik 11
İleri Düzey
Ortaöğretim Matematik 11
İleri Düzey
Halit BIYIK
Erhan KARAKUYUİnci BARUTZafer BÜYÜKKILIÇFerhan EFE-Erdem ATAR
Ebru OLGUN AYŞeyda ÖCAL GÜMÜŞKAYARukiye ÜNVER
Fırat Yay./Ank.
Yıldırım
Yay./Ank.
Özyürek Yay./
İst.
Ekoyay
Yay./Ank.
Milli Eğt.Yay.
İşlem
Yay./Ank.
Ekoyay
Yay./Ank.
Tutku
Yay./Ank.
Yıldırım
Yay./Ank.
Sesar
Yay./Ank.
Evrensel İlet.
Yay. /Ank.
Mat-yay
Yay./Ank.
İpekyolu
Yay./Ank.
Mevsim Yay.
A.Ş./Ank.
Ocak 2016-2700
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
Ortaöğretim Matematik 11
İleri Düzey
Ortaöğretim Matematik 11
İleri Düzey
Ortaöğretim Matematik 11
İleri Düzey
Ortaöğretim Matematik 11
İleri Düzey
Ortaöğretim Matematik 11
İleri Düzey
Ortaöğretim Matematik 11
İleri Düzey
Ortaöğretim Matematik 11
İleri Düzey
Ortaöğretim Matematik 11
İleri Düzey
Ortaöğretim Matematik 11
İleri Düzey
Ortaöğretim Matematik 11
İleri Düzey
Ortaöğretim Matematik 11
İleri Düzey
Ortaöğretim Matematik 11
İleri Düzey
Ortaöğretim Matematik 11
İleri Düzey
Ortaöğretim Matematik 11
Temel Düzey
Ortaöğretim Matematik 11
Temel Düzey
Ortaöğretim Matematik 11
Temel Düzey
Ortaöğretim Matematik 11
Temel Düzey
Ortaöğretim Matematik 11
Temel Düzey
Ortaöğretim Matematik 11
Temel Düzey
ORTAÖĞRETİM COĞRAFYA
Celalettin KESKİN
Nusred YILMAZ
Emrullah KAPLAN
Arif ORUÇ- Yeşim GÖĞÜN
Tonay ÇAKIMCIVedat KABASAKAL
Murat KOLHüseyin KIDİL
Selim KARATAŞ
Ercan DURUDOĞAN
Mehmet Hanefi ALTUN
Nesibe AYDIN- Betül
BİBEROĞLU ABAZAOĞLUMehmet İlker ÇOBAN
Dikey
Yay./Ank.
Gezegen
Yay./Ank.
Paşa
Yay./Ank.
Kök-e
Yay./Ank.
Anadol
Yay./Ank.
Tutku
Yay./Ank.
Ada
Matb./ Ank.
Semih Ofset
Yay./Ank.
İpekyolu
Yay./Ank.
Aydın
Yay./ Ank.
Abdullah Aydın ÜNLÜHarun ER
Martı Okul
Yay./Ank.
Nova
Yay./Ank.
Nova
Yay./Ank.
KOMİSYON
Millî Eğt. Yay.
Celal SALTAŞ
Özcan YANIK
Celalettin KESKİN
Nesibe AYDIN- Betül
BİBEROĞLU ABAZAOĞLU
Halit BIYIK
Nesibe AYDINAhmet CAMUS
İsmail Sabri GÜMÜŞEL
Dikey
Yay./Ank.
Aydın
Yay./ Ank.
Mat-yay
Yay./Ank.
Aydın
Yay./ Ank.
MHG
Yay./Ank.
Ortaöğretim Coğrafya 11
KOMİSYON
Millî Eğt. Yay.
Ortaöğretim Coğrafya 11
Mehmet BARANAYDIN
Ortaöğretim Coğrafya 11
Yrd. Doç. Dr. H. KOÇ –
A. AYDOĞDU
Lider
Yay./Ank.
Dikey
Yay./Ank.
Ortaöğretim Biyoloji 11
KOMİSYON
Millî Eğt. Yay.
Ortaöğretim Biyoloji 11
Dr. Semra ÖZ
Ortaöğretim Biyoloji 11
H. Namık BERKER
Ortaöğretim Biyoloji 11
Canan ŞAMLIOĞLU TOKAZehra AKÇAKAYA
Ortaöğretim Biyoloji 11
Halime ELKIRMIŞ
ORTAÖĞRETİM BİYOLOJİ
Gezegen
Yay./Ank.
Mega
Yay./Ank.
Nova
Yay./Ank.
İpekyolu
Yay./Ank.
63
64
Ortaöğretim Biyoloji 11
Ortaöğretim Biyoloji 11
Ortaöğretim Biyoloji 11
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
Kurtuluş ATLI-Dr. Emel ATLI
Prof. Dr. Rabia SARIKAYADoç. Dr. Mahmut SELVİSalim İlker FİLİZ
Dr. Sevilay DERVİŞOĞLUDr. Dilek Sultan ACARLIHüseyin Abdurrahman
ACARLI
Ocak 2016-2700
Mevsim Yay.
A.Ş./Ank.
Tekno Artı
Yay./Ank.
Kök-e
Yay./Ank.
ORTAÖĞRETİM FİZİK
Ortaöğretim Fizik 11
Ortaöğretim Fizik 11
Ortaöğretim Fizik 11
Ayşe ARSLAN-İsmail YILDIZ
Özkan KOCAOĞLU
Turgay Kaan
NALBANTOĞLUEmine Tülay AKSEL
Muhammet ÇORUH
Ney Yay./Ank.
Netbil Bas.
Yay./İst.
Dikey
Yay./Ank.
ORTAÖĞRETİM KİMYA
Ortaöğretim Kimya 11
Doç. Dr. Nusret KAVAK
Ortaöğretim Kimya 11
Hilmi BADUR
Ferman
Yay./Ank.
Evrensel İlet.
Yay. /Ank
ORTAÖĞRETİM T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
Ortaöğretim T.C. İnkılap
KOMİSYON
Tarihi ve Atatürkçülük 11
Ortaöğretim T.C. İnkılap
Dr. Bahattin DEMİRTAŞ
Tarihi ve Atatürkçülük 11
Ortaöğretim T.C. İnkılap
Ömer Faruk EVİRGEN
Tarihi ve Atatürkçülük 11
Ortaöğretim T.C. İnkılap
Ersun BALCILARTarihi ve Atatürkçülük 11
Murat KILIÇ-Yunus KURT
Ortaöğretim T.C. İnkılap
Ökkeş KURT
Tarihi ve Atatürkçülük 11
Ortaöğretim T.C. İnkılap
Ahmet YILMAZ
Tarihi ve Atatürkçülük 11
Ortaöğretim T.C. İnkılap
Mahmut ÜRKÜT
Tarihi ve Atatürkçülük 11
ORTAÖĞRETİM TARİH
Ortaöğretim Tarih 11
KOMİSYON
ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
Ortaöğretim Din Kültürü ve
E.KOÇ- M.ŞİMŞEKÇAKANAhlak Bilgisi 11
M. BAYDAŞ- Dr. E. ALTAŞ
Ortaöğretim Din Kültürü ve
Bekir PINARBAŞI
Ahlak Bilgisi 11
Ortaöğretim Din Kültürü ve
Prof. Dr. Recai DOĞAN
Ahlak Bilgisi 11
Ortaöğretim Din Kültürü ve
Hacer YALDIZ
Ahlak Bilgisi 11
Ortaöğretim Din Kültürü ve
Y. KARACA –
Ahlak Bilgisi 11
M. Fatih SOLAK
Ortaöğretim Din Kültürü ve
Kasım BARMAN
Ahlak Bilgisi 11
Ortaöğretim Din Kültürü ve
Nazım GENÇ
Ahlak Bilgisi 11
Millî Eğt. Yay.
Mevsim Yay.
A.Ş./Ank.
Semih
Ofset /Ank.
Top Yay./İzm.
Lider Yay./Ank.
Ekoyay
Yay./Ank.
Ata Yay./Ank.
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Tutku
Yay./Ank.
Yıldırım
Yay./Ank.
Gün Yay./Ank.
Ney Yay./Ank.
Özgün
Matb./Ank.
Netbil Bas.
Yay./İst.
Ocak 2016-2700
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
Ortaöğretim Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi 11
Ortaöğretim Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi 11
Ortaöğretim Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi 11
Ortaöğretim Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi 11
ORTAÖĞRETİM FELSEFE
Ortaöğretim Felsefe
Hakan BAYKAL
Ortaöğretim Felsefe
Hüseyin SEZER
Ortaöğretim Felsefe
Hamza ÖZDEMİRGünsu TÜZÜN
Ortaöğretim Felsefe
Hamdullah AKTAŞ
Sezgin ÖZTÜRK
Mehmet ŞAHİNBAŞ
Nazım GENÇ
FCM Yay./İst.
Abdurrahman YILMAZ
Dikey
Yay./Ank.
Ortaöğretim Felsefe
C. Akın CENGİZ –
R. Batu GÜNÖR
Neriman
KARAVELİOĞULLARI
Mustafa Arif Hakan AKINER
Ortaöğretim Felsefe
Ömer ÖZÜDURU
Ortaöğretim Felsefe
Emine AŞAN
Ortaöğretim Felsefe
Ortaöğretim Felsefe
Dikey
Yay./Ank.
Tutku
Yay./Ank.
Ney Yay./Ank.
Komodor Ofset
Yay./Ank.
Komodor Ofset
Yay./Ank.
Yıldırım
Yay./Ank.
Fırat Yay./Ank.
Semih Ofset
/Ank.
Lider Yay./Ank.
Pasifik
Yay./Ank.
Ekoyay
Yay./Ank.
ORTAÖĞRETİM SOSYOLOJİ
Ortaöğretim Sosyoloji
Nihal ÖZŞİRİNŞenol KARAGÜZELÖmer AMBARPINARAbdullah ERTÜRKErtan ÖZCAN Kadir ÜNALHayriye ARSOY
Ortaöğretim Sosyoloji
Elif EKİCİ
Ortaöğretim Sosyoloji
Emine AŞAN
ORTAÖĞRETİM DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI
Doç. Dr. Bülent TARMANYrd. Doç. Dr. İsmail ACUNOrtaöğretim Demokrasi ve
Yrd. Doç. Dr. Mehmet
İnsan Hakları
ÜLGER- Yıldız KANLI- Dr.
Abdullah YILDIZ
Ortaöğretim Demokrasi ve
Almıla AYDIN
İnsan Hakları
Ortaöğretim Demokrasi ve
Günsu TÜZÜN
İnsan Hakları
Ortaöğretim Demokrasi ve
Dr. Ahmet Utku ÖZENSOY
İnsan Hakları
Ortaöğretim Demokrasi ve
Filiz YAVUZ
İnsan Hakları
Ortaöğretim Demokrasi ve
Yrd. Doç. Dr. Şevki IŞIKLI
İnsan Hakları
ORTAÖĞRETİM HZ. MUHAMMED’İN HAYATI
Ahmet YAPICI- Ali Sacit
Ortaöğretim
TÜRKER- Ekrem ÖZBAYHz. Muhammed’in Hayatı 11
Dr. Mehmet AKGÜL
Millî Eğt.Yay.
Ada
Matb./ Ank.
Ekoyay
Yay./Ank.
Millî Eğt.Yay.
Altın
Kitaplar/İst.
Komodor Ofset
Yay./Ank.
İlke Bas.
Yay./Ank.
Altındal
Yay./Ank.
Ekoyay
Yay./Ank.
Millî Eğt.Yay.
65
66
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
Ocak 2016-2700
ORTAÖĞRETİM
12. SINIF
ORTAÖĞRETİM TÜRK EDEBİYATI
Dr. Murat ATEŞDr. Metin OKTAY
Ortaöğretim Türk Edebiyatı 12
Ortaöğretim Türk Edebiyatı 12
Kamber YÜCEKAYA
Ortaöğretim Türk Edebiyatı 12
Münevver OĞAN
Ortaöğretim Türk Edebiyatı 12
Şamil YEŞİLYURT
Ortaöğretim Türk Edebiyatı 12
Ortaöğretim Türk Edebiyatı 12
Ortaöğretim Türk Edebiyatı 12
C. GEÇMENY. BURSALIOĞLU
C. YILDIRIM –
A. Asker OVA
Dr. M. OKTAY-Dr. M. ATEŞ
ORTAÖĞRETİM DİL VE ANLATIM
Menekşe BAŞEROrtaöğretim Dil ve Anlatım 12
Metin ÇETİN
Ortaöğretim Dil ve Anlatım 12
Emine Bilge ULUĞLAR
Ortaöğretim Dil ve Anlatım 12
Menekşe BAŞERFadime ÇETİN
ORTAÖĞRETİM MATEMATİK
Ortaöğretim Matematik 12
İleri Düzey
Ortaöğretim Matematik 12
İleri Düzey
Ortaöğretim Matematik 12
İleri Düzey
Ortaöğretim Matematik 12
İleri Düzey
Ortaöğretim Matematik 12
İleri Düzey
Ortaöğretim Matematik 12
İleri Düzey
Ortaöğretim Matematik 12
İleri Düzey
Ortaöğretim Matematik 12
İleri Düzey
Ortaöğretim Matematik 12
İleri Düzey
Ortaöğretim Matematik 12
Temel Düzey
Ortaöğretim Matematik 12
Temel Düzey
Ortaöğretim Matematik 12
Temel Düzey
Ortaöğretim Matematik 12
Temel Düzey
Ortaöğretim Matematik 12
Temel Düzey
Aydın İRMAK
Tonay ÇAKIMCIVedat KABASAKAL
Zafer YILDIRIM
İsmet AK
Celalettin KESKİN
Sırrı ORDU
Nesibe AYDIN-Betül
BİBEROĞLU ABAZAOĞLUDoç. Dr. A. Kürşat ERBAŞ
Alpaslan CERAN
Dr. Saygın DİNÇER
Nesibe AYDIN-Mehmet İlker
ÇOBAN-Koray MEHTER
Celal GÜRLERNusred YILMAZ
Celalettin KESKİN
Ogün BİLGE
Alpaslan CERAN
Ekoyay
Yay./Ank.
Yurdum
Yay./Ank.
Bir-Yay
Yay./Ank.
Tuna
Matb./Ank.
Fırat Yay./Ank
Lider
Yay./Ank.
Ekoyay
Yay./Ank.
Ekoyay
Yay./Ank.
Nova
Yay./Ank.
Ekoyay
Yay./Ank.
Evrensel İlet.
Yay. /Ank.
Nova
Yay./Ank.
Tutku
Yay./Ank.
MHG
Yay./Ank.
Ada
Matb./Ank.
MHG
Yay./Ank.
Aydın
Yay./Ank.
Mega-San.
Yay./Ank.
Açı Özel
Eğitim/Ank.
Aydın
Yay./Ank.
Gezegen
Yay./Ank.
Dikey
Yay./Ank.
Ank. Rehber
Akademi/Ank.
Açılım
Yay./Ank.
Ocak 2016-2700
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
Ortaöğretim Matematik 12
Temel Düzey
Emrullah KAPLAN
Paşa
Yay./Ank.
Mehmet BARANAYDIN
Lider
Yay./Ank.
ORTAÖĞRETİM COĞRAFYA
Ortaöğretim Coğrafya 12
ORTAÖĞRETİM BİYOLOJİ
Ortaöğretim Biyoloji 12
Ortaöğretim Biyoloji 12
Ortaöğretim Biyoloji 12
Dr. Dilek Sultan ACARLIHüseyin Abdurrahman
ACARLI
Zafer ARSLANEnder ÜNVER
H. Namık BERKER
Kök-e
Yay./Ank.
İpekyolu
Yay./Ank.
Ferman
Yay./Ank.
ORTAÖĞRETİM FİZİK
Ortaöğretim Fizik 12
Mehmet AYDAÇYekbu Iraz COŞKUN
Ortaöğretim Fizik 12
Ali Seyfi KOYUNCUOĞLU
Ortaöğretim Fizik 12
Muhammet ÇORUH
Ortaöğretim Fizik 12
Ayşe ARSLAN- İsmail YILDIZÖzkan KOCAOĞLU
Aydın
Yay./Ank.
Tutku
Yay./Ank.
Dikey
Yay./Ank.
Ez-De
Yay./Ank.
ORTAÖĞRETİM KİMYA
Ortaöğretim Kimya 12
Dr. Barış DEMİRDAĞ
Ortaöğretim Kimya 12
Hilmi BADUR
ORTAÖĞRETİM ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ
Ortaöğretim Çağdaş Türk ve
Ergün AKGÜN- Ersun
Dünya Tarihi
BALCILAR-Murat KILIÇ
ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
Ortaöğretim Din Kültürü ve
Fikri ÖZDEMİR
Ahlak Bilgisi 12
Ortaöğretim Din Kültürü ve
Hacer YALDIZ
Ahlak Bilgisi 12
Ortaöğretim Din Kültürü ve
Kenan DEMİRTAŞ
Ahlak Bilgisi 12
Ortaöğretim Din Kültürü ve
Fazlı DİNÇAhlak Bilgisi 12
Yusuf KARACA
Ortaöğretim Din Kültürü ve
Yılmaz KARAHAN
Ahlak Bilgisi 12
Ortaöğretim Din Kültürü ve
Dr. Hamdi KIZILER
Ahlak Bilgisi 12
Ortaöğretim Din Kültürü ve
Sezgin ÖZTÜRK
Ahlak Bilgisi 12
Ortaöğretim Din Kültürü ve
Nazım GENÇ
Ahlak Bilgisi 12
Ortaöğretim Din Kültürü ve
Adil KABAKÇI
Ahlak Bilgisi 12
Ortaöğretim Din Kültürü ve
Nazım GENÇ
Ahlak Bilgisi 12
ORTAÖĞRETİM KUR’AN-I KERİM
Faruk SALMANOrtaöğretim Kur’an-ı Kerim 12 Nazif YILMAZSeyyid Ahmet UZUN
İpekyolu
Yay./Ank.
Evrensel İlet.
Yay. /Ank.
Top Yay./İzm.
İpekyolu
Yay./Ank.
Gün Yay./Ank.
Özgün
Matb./Ank.
Ney Yay./Ank.
Yıldırım
Yay./Ank
Karizma
Eğt.Yay/İst.
Dikey
Yay./Ank.
Netbil Bas.
Yay./İst.
Tutku
Yay./Ank.
FCM Yay./İst.
Millî Eğt.Yay.
67
68
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
ORTAÖĞRETİM SANAT TARİHİ
Doç. Dr. Mehmet Zeki
Ortaöğretim Sanat Tarihi
İBRAHİMGİL
ORTAÖĞRETİM MANTIK
Ortaöğretim Mantık
Yasin ELÇİ
Ortaöğretim Mantık
Neriman
KARAVELİOĞULLARI
Ocak 2016-2700
Koza
Yay./Ank.
Cem Veb
Ofset/Ank.
Semih Ofset
Yay./Ank.
ORTAÖĞRETİM GİRİŞİMCİLİK
Ortaöğretim Girişimcilik
Erhan ŞİMŞEKNejla EROĞLUŞirin DÜNDAR
Millî Eğt.Yay.
Ortaöğretim Girişimcilik
Emine BAŞAR
Sistem
Ofset/Ank.
Emine BAŞAR
Cem Veb
Ofset/Ank.
Hasan ALTIN
Cem Veb
Ofset/Ank.
ORTAÖĞRETİM EKONOMİ
Ortaöğretim Ekonomi
ORTAÖĞRETİM İŞLETME
Ortaöğretim İşletme
ORTAÖĞRETİM TRAFİK ve İLK YARDIM
Dr. Bilge ACAROrtaöğretim Trafik ve İlk
Ramazan HIZARCIOĞLUYardım
Tuncer KÜLLÜCEK
Ortaöğretim Trafik ve İlk
Dr. Mustafa Cihat OĞAN
Yardım
Ortaöğretim Trafik ve İlk
Halük ŞAHİN
Yardım
Ortaöğretim Trafik ve İlk
Dr. Hakan AKALIN
Yardım
Ortaöğretim Trafik ve İlk
Süheyla Özlem DİNÇER
Yardım
Ortaöğretim Trafik ve İlk
Ayşen BİRLİK
Yardım
Ortaöğretim Trafik ve İlk
S. ŞAHİN İSTEKLİYardım
T. Fikret ATAY
Ortaöğretim Trafik ve İlk
Yasin USLU
Yardım
Ortaöğretim Trafik ve İlk
M. TOMSUK Yardım
R. Gökay GÜLAY
Ortaöğretim Trafik ve ilk
Ş. YILMAZ-M. Metin FİDANYardım
Dr. E. ERDOĞAN
ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNİ BİLGİLER
Ortaöğretim Temel
Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ
Dini Bilgiler (İslam,2)
Ortaöğretim Temel
Birol NAZLI
Dini Bilgiler (İslam,1)
Ortaöğretim Temel
Prof. Dr. Şaban Ali DÜZGÜN
Dini Bilgiler (İslam,1)
Ortaöğretim İngilizce B1.1
Ders Kitabı
Ortaöğretim İngilizce B1.1
Öğrenci Çalışma Kitabı
EĞİTİM ARAÇLARI
Devrim ÖZBEK-Hatice
KUMRAL-Sevinç ÖRER
Devrim ÖZBEK-Hatice
KUMRAL-Sevinç ÖRER
Millî Eğt.Yay.
Bir-Yay
Yay./Ank.
Bir-Yay
Yay./Ank.
Altın
Kitaplar/İst.
Nova
Yay./Ank.
Dizin Yay./Ank
Semih Ofset
/Ank.
Cem Veb
Ofset/Ank.
İlke Bas.
Yay./Ank.
Tuna
Matb./Ank.
Millî Eğt.Yay.
Cem Veb
Ofset/Ank.
Lider
Yay./Ank.
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Ocak 2016-2700
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
Ortaöğretim İngilizce B1.1
Öğretmen Kılavuz Kitabı
Ortaöğretim İngilizce B1.2
Ders Kitabı
Ortaöğretim İngilizce B1.2
Öğrenci Çalışma Kitabı
Ortaöğretim İngilizce B1.2
Öğretmen Kılavuz Kitabı
Ortaöğretim Uluslar Arası
İlişkiler
Drama Öğretmen Kılavuz
Kitabı
69
Devrim ÖZBEK-Hatice
Millî Eğt.Yay.
KUMRAL-Sevinç ÖRER
Cansu ÇAĞLAR- Esra Emel
Millî Eğt.Yay.
HOYRAZ- Havva ARSLAN
Cansu ÇAĞLAR- Esra Emel
Millî Eğt.Yay.
HOYRAZ- Havva ARSLAN
Cansu ÇAĞLAR- Esra Emel
Millî Eğt.Yay.
HOYRAZ- Havva ARSLAN
Erdoğan SAĞDIÇ,
Millî Eğt.Yay.
Zafer ARAZ
Canan SEVER, Şefika
Millî Eğt.Yay.
ŞAHSÜVAROĞLU
Doç. Dr. Ömer İŞBİLİR, Metin
UÇAR, Murat DARICIK,
Ortaöğretim Osmanlı Türkçesi 12
Millî Eğt.Yay.
Yakup ŞENOL, Erkan
TAŞDELEN
Ortaöğretim Yönetim Bilimi
Ayşegül KADİŞ, Ümit
Millî Eğt.Yay.
ÖZDUMAN
Mesleki Ortaöğretim Çince 9Prof. Dr. Bülent OKAYMillî Eğt.Yay.
10-11-12
Araş .Gör. Gürhan KİRİLEN
Ortaöğretim Kur’an-ı Kerim 11 Ağustos 2014 2683 sayılı Tebliğler Dergisinde,
Mesleki Ortaöğretim Rusça 9 ve Rusça 10 derslerinde Aralık 2013 tarihli ve 2675 sayılı Tebliğler
Dergisi’nde, duyurulan eğitim araçları kullanılacaktır.
Ortaöğretim Eğitim Psikolojisi 10
Anadolu Öğretmen Liseleri
Öğretmenlik Mesleğine Giriş 10
Ortaöğretim Coğrafya 12
Ortaöğretim Fransızca A1.1
(Ders Kitabı, Öğrenci
Çalışma Kitabı, Öğretmen
Kılavuz Kitabı)
Ortaöğretim Fransızca A1.2
(Ders Kitabı, Öğrenci
Çalışma Kitabı, Öğretmen
Kılavuz Kitabı)
EĞİTİM ARAÇLARI
Sezgin ÇEKÜÇGülsen SAGUNZeynep DOYMUŞBerna ERGENERÖzlem ÖZDEMİR
Alaettin İŞERİHicran ÇAKALLIÇiğdem KALYONCUSülbiye Ebru BEKAROĞLUMehmet Akif BALFadime KESİCİ
Abdülcebbar GÜLTEPEBurhan GÜNCEGÖRÜAbdullah PURALBelgin TUROĞLUSunay KILIÇARSLANDemet YILDIRIMHacı Murat GÖRERSema ZEYTÇİOĞLUAbdullah ASLAN
Metin ERBAŞHasan KARAHİSARAkif ÇAKIRMehmet Fevzi GÖKÇE
Metin ERBAŞHasan KARAHİSARAkif ÇAKIRMehmet Fevzi GÖKÇE
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
70
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
Ortaöğretim Almanca A.1.2
(Ders Kitabı, Öğrenci
Çalışma Kitabı, Öğretmen
Kılavuz Kitabı)
Ortaöğretim Hz.
Muhammed’in Hayatı 12
Ortaöğretim Almanca A2.1
Fatma BALKANYasemin CANOĞLUFadime İNCEGÜLDöndü Sercan ÖZTÜRKTülay YILDIRIM
Mutlu BİRİNCİSemih YOLAÇANVeysel AKKAYA Süleyman EMİROĞLUEsra UÇKAN
Fatma BALKANYasemin CANOĞLUFadime İNCEBELDöndü ÖZTÜRKTülay YILDIRIM
Ocak 2016-2700
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ
Güzel Sanatlar ve Spor
M. Atilla GÖNÜLLiseleri Türk ve Batı Müziği
Millî Eğt.Yay
G. ÇELİKKANAT
Çalgıları Gitar 9
Güzel Sanatlar ve Spor
G. ÇELİKKANATLiseleri Türk ve Batı Müziği
Millî Eğt.Yay
H. YILDIRIM
Çalgıları Gitar 10
Anadolu Güzel Sanatlar
Z. Gülnur SAYAR- İ. ACERLisesi Piyano 9
K. DİRİK
Millî Eğt.Yay
Anadolu Güzel Sanatlar
A. Kazım AKDAĞMillî Eğt.Yay
Liseleri Bağlama 9
Ç. TUNCER
Güzel Sanatlar ve Spor
A. Kazım AKDAĞLiseleri Türk ve Batı Müziği
Millî Eğt.Yay
U. Yalçın DERİN
Çalgıları Bağlama 12
Anadolu Güzel Sanatlar
P. ÖZEN- L. DEMİRMillî Eğt.Yay
Lisesi Ut 9
B. GENÇGÖNÜL
Güzel Sanatlar ve Spor
Liseleri Türk ve Batı Müziği
P. ÖZEN- L. DEMİR
Millî Eğt.Yay
Çalgıları Ut 11
Türk ve Batı Müziği Çalgıları
P. ÖZEN- L. DEMİR
Millî Eğt.Yay
Ut 12
Anadolu Güzel Sanatlar
H. DARENDELİOĞLUMillî Eğt.Yay
Lisesi Keman 9
G. ÖĞÜTÇÜ- Y. BİLGİN
Güzel Sanatlar ve Spor
Dr. H. DARENDELİOĞLULiseleri Türk ve Batı Müziği
Millî Eğt.Yay
G. MOJARABBI TABRIZI
Çalgıları Keman 11
Güzel Sanatlar ve Spor
Dr. H. DARENDELİOĞLULiseleri Türk ve Batı Müziği
Millî Eğt.Yay
Y. EKE
Çalgıları Keman 12
Anadolu Güzel Sanatlar
Ç. TUNCERMillî Eğt.Yay
Lisesi Kanun 9
A. Kazım AKDAĞ
Anadolu Güzel Sanatlar
N. ERGÜDERMillî Eğt.Yay
Lisesi Flüt 9
E. (KÜRKLÜ) ONAY
Güzel Sanatlar ve Spor
N. ERGÜDERLiseleri Türk ve Batı Müziği
Millî Eğt.Yay
M. Arman YILMAZ
Çalgıları Flüt 11
Türk ve Batı Müziği Çalgıları
N. ERGÜDERMillî Eğt.Yay
Flüt 12
M.Arman YILMAZ
Ocak 2016-2700
Güzel Sanatlar ve Spor
Liseleri Türk ve Batı Müziği
Çalgıları Viyola 9
Güzel Sanatlar ve Spor
Liseleri Türk ve Batı Müziği
Çalgıları Viyola 10
Güzel Sanatlar ve Spor
Liseleri Türk ve Batı Müziği
Çalgıları Viyola 12
Güzel Sanatlar ve Spor
Liseleri Türk ve Batı Müziği
Çalgıları Viyolonsel 9
Güzel Sanatlar ve Spor
Liseleri Türk ve Batı Müziği
Çalgıları Viyolonsel 10
Güzel Sanatlar ve Spor
Liseleri Türk ve Batı Müziği
Çalgıları Viyolonsel 12
Güzel Sanatlar ve Spor
Liseleri Batı Müziği Çalgı
Toplulukları 11
Güzel Sanatlar ve Spor
Liseleri Türk Müziği Koro
Eğitimi 10
Güzel Sanatlar ve Spor
Liseleri Türk Müziği Koro
Eğitimi 11
Güzel Sanatlar ve Spor
Liseleri Türk Müziği Koro
Eğitimi 12
Güzel Sanatlar ve Spor
Liseleri Batı Müziği Koro
Eğitimi 10
Müziksel İştme, Okuma ve
Yazma 11
Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi
Bilişim Destekli Müzik 11
Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi
Bireysel Ses Eğitimi 12
Güzel Sanatlar ve Spor
Liseleri Temel Spor Eğitimi 9
Güzel Sanatlar ve Spor
Liseleri İnsan Anatomisi 9
Güzel Sanatlar ve Spor
Liseleri Beden Eğitimi ve
Spor Tarihi
Güzel Sanatlar ve Spor
Liseleri Spor Psikolojisi 11
Güzel Sanatlar ve Spor
Liseleri Spor Sosyolojisi 12
Güzel Sanatlar ve Spor
Liseleri Antrenman Bilgisi
Güzel Sanatlar ve Spor
Liseleri Spor 10
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
Dr. H. DARENDELİOĞLUG. MOJARABBI TABRIZI
Millî Eğt.Yay
Dr. H. DARENDELİOĞLUY. EKE
Millî Eğt.Yay
Dr. H. DARENDELİOĞLUY. EKE- L. DEMİR
Millî Eğt.Yay.
KOMİSYON
Millî Eğt.Yay.
F. PENAHİ- N. MUCU
Millî Eğt.Yay.
F. PENAHİ- N. MUCU
Millî Eğt.Yay.
M. ÖZEL- F. UÇURUMM. ACAR- S. NAYİŞ
Millî Eğt.Yay
H. KAPLAN- N. MUCU
Millî Eğt.Yay.
H. KAPLAN- N. MUCU
Millî Eğt.Yay.
H. KAPLAN- N. MUCU
Millî Eğt.Yay.
L.SEZGİN- Ş. Nurcan CAF
Millî Eğt.Yay.
İ. ERMİŞ- A. ÖZERN. YILMAZ
E. TÜMER- G. DEMİRS. NAYİŞ
Ş. PAKER- D. Yücel KIRCIE. ÖZTÜRK
T. ÇOBAN- S.ÖZCANH. TUTARER
İ.YILMAZ GÜNAYDINS. Esmanur ERDEMA. PALA
M. Nuri KILIÇF. ÖZBAYRAKTARE. YÜCEL- C. KIVANÇA. HAN- M. KILIÇ
O. AZBOY- O. ERERÖ. OYMAK- Ö. TUNÇ
R. AKSOY- M. BAKIŞM. ÜNVEREN
F. KARABİNAE. Tuna PİRSELİMOĞLU
KOMİSYON
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
71
72
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
Güzel Sanatlar ve Spor
Liseleri Spor 11
Güzel Sanatlar ve Spor
Liseleri Spor 12
Ocak 2016-2700
KOMİSYON
Millî Eğt.Yay.
KOMİSYON
Millî Eğt.Yay.
Güzel Sanatlar ve Spor
Liseleri Spor ve Beslenme 11
H. Salih TİMURKAANS. TİMURKAAN- G. ÖZENF. MERİÇ- S. UĞRAŞD. ÇELİK ÇOBAN
Millî Eğt.Yay.
Güzel Sanatlar ve Spor
Liseleri Spor Yönetimi ve
Organizasyonu
KOMİSYON
Millî Eğt.Yay.
Güzel Sanatlar ve Spor
Liseleri Eğitsel Oyunlar 12
Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri
Ritim Eğitimi ve Dans 12
Güzel Sanatlar ve Spor
Liseleri İki Boyutlu Sanat
Atölye 9
Güzel Sanatlar ve Spor
Liseleri Desen Çalışmaları 9
Güzel Sanatlar ve Spor
Liseleri Desen Çalışmaları 12
Anadolu Güzel Sanatlar
Lisesi Sanat Eserlerini
İnceleme 12
Güzel Sanatlar Lisesi
Batı Müziği Tarihi 11
Spor Lisesi Beden Eğitimi
Bilimine Giriş 9
Güzel Sanatlar Lisesi
Çalgı Bakım ve Onarımı 12
Güzel Sanatlar Lisesi Müziğe
Giriş 9
Güzel Sanatlar Lisesi
Müzik Biçimleri 12
Spor Lisesi Spor Masajı 10
Spor Lisesi Spor Tesisleri ve
Malzeme Bilgisi 10
Güzel Sanatlar Lisesi Türk
Resim Heykel Sanatı
G. ÖZEN- S. TİMURKAANDr. M. GÜLLÜH. Salih TİMURKAANF. MERİÇ- S. UĞRAŞD. ÇELİK ÇOBAN
H. ALAGÖZ- D. ÇELİK
ÇOBAN- Dr. M. GÜLLÜS. TİMURKAAN- F. MERİÇH. Salih TİMURKAANG. ÖZEN- S. UĞRAŞ
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
S. AKSU- R. SÖLPÜKM. DOĞAN
Millî Eğt.Yay.
N.TAŞDEMİR-Y.KOZAK
Millî Eğt.Yay.
S. Barçın GÜMÜŞY. KOZAK
Millî Eğt.Yay.
Hasan MİRZA
Millî Eğt.Yay.
EĞİTİM ARAÇLARI
Müge ÖZELSerkant ATILGANSerap TAMAY TEZCAN
Fatih ÖZBAYRAKTARTuncer KURT- Engin YÜCELCihan KIVANÇ- Adem HANMahmut KILIÇ
Elif Rüya YILDIRIMAli Şükrü YAZICIEbru Naciye ALTAŞ
Naci MADANOĞLUUğur Yalçın DERİN
Şakir YILDIRIMMüfide ACARFatma UÇURUM
Kürşat Mehmet GÜRELBarış DOĞDU
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Osman İÇ
Millî Eğt.Yay.
Ömer Faruk KAYASertap YEĞİN- Gönül KAYA
Millî Eğt.Yay.
Ocak 2016-2700
Spor Lisesi Türk Spor Tarihi 11
Güzel Sanatlar Lisesi Türk ve
Batı Müziği Çalgıları Flüt 10
Güzel Sanatlar Lisesi Türk ve
Batı Müziği Çalgıları Kanun 10
Güzel Sanatlar Lisesi Türk ve
Batı Müziği Çalgıları Keman 10
Güzel Sanatlar Lisesi Türk ve
Batı Müziği Çalgıları
Kontrbas 10
Güzel Sanatlar Lisesi Türk ve
Batı Müziği Çalgıları
Kontrbas 9
Güzel Sanatlar Lisesi Türk ve
Batı Müziği Çalgıları Ut 10
Güzel Sanatlar Lisesi Grafik
Tasarım 11
Güzel Sanatlar Lisesi Grafik
Tasarım 12
Güzel Sanatlar Lisesi
Bağlama 10
Güzel Sanatlar Lisesi Piyano 10
Spor Lisesi Spor
Kazalarından Korunma ve İlk
Yardım
Spor Lisesi Spor Fizyolojisi
Spor liseleri
Özel alan çalışması 11
Ortaöğretim Güzel Sanatlar
Lisesi
İki Boyutlu Sanat Atölye 10
Güzel Sanatlar Lisesi
Müziksel İşitme Okuma ve
Yazma 9
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
Tuncer KURT- Mahmut KILIÇMuhammed Nuri KILIÇFatih ÖZBAYRAKTAR
Nilgün ERGÜDERMurat Arman YILMAZ
Çetin TUNCERNaci MADANOĞLU
Handan DARENDELİOĞLUGonca ÖĞÜTCÜYucan BİLGİN
Elif Sevil ESEN BİRLİKŞebnem PAKERDidem YÜCEL KIRCI
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Elif Sevil ESEN BİRLİKZümrüt Ziynetim KAÇAR
Millî Eğt.Yay.
Pınar ÖZEN- Leyla DEMİR
Millî Eğt.Yay.
İlhan UÇAR-Emel UZUNERTahir EKİM-Filiz TÜRKMEN
Nurdan DOĞAN- Tahir EKİMGönül KAYAÖmer Faruk KAYAH. Ebru KESKİNİlhan UÇAR-Emel UZUNER
Ali Kazım AKDAĞUğur Yalçın DERİN
Zeynep Gülnur SAYAREsin ÖZTÜRK-İbrahim ACERKorcan DİRİK
M. Nuri KILIÇ- Mahmut KILIÇFatih ÖZBAYRAKTARTuncer KURT-Engin YÜCELCihan KIVANÇ-Adem HAN
Feray MERİÇ-Sinan UĞRAŞDr. Mehmet GÜLLÜDilek ÇELİK ÇOBANGökmen ÖZENSerpil TİMURKAAN
AKÇINARHalit Salih TİMURKAAN
Gökmen ÖZENFaruk AKÇINARSerpil TİMURKAANSinan UĞRAŞH. Salih TİMURKAAN
Mustafa DOĞANHasan MİRZACeyhan ÖZERRasim SÖLPÜKSerpil SUNGURİ. Şamil YAMANSertap YEĞİN
İlker ERMİŞ- Ali ÖZERMusa AYÇİÇEK
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
73
74
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
Güzel Sanatlar Lisesi
Bağlama 11
Spor liseleri
Özel Alan Çalışması 12
Güzel Sanatlar ve Spor
Liseleri
İki Boyutlu Sanat Atölye 11
Güzel Sanatlar Lisesi
Kanun 11
Güzel Sanatlar Lisesi
Piyano 11
Güzel Sanatlar Lisesi
Piyano 12
Güzel Sanatlar Lisesi
Kanun 12
Güzel Sanatlar ve Spor
Liseleri Kontrbas 11
Güzel Sanatlar Lisesi
Sanat Tarihi 12
Güzel Sanatlar Lisesi Türk
Müziği ve Çalgı Toplulukları 11
Güzel Sanatlar Lisesi
Batı Müziği Koro Eğitimi 12
Ortaöğretim Üç Boyutlu
Sanat Atölye 10
Ortaöğretim Üç Boyutlu
Sanat Atölye 11
Güzel Sanatlar Liseleri Batı
Müziği Koro Eğitimi 11
Güzel Sanatlar Liseleri Türk
Müziği Çalgı Toplulukları 12
Güzel Sanatlar Liseleri Türk ve
Batı Müziği Çalgıları Gitar 12
Güzel Sanatlar Liseleri Batı
Müziği Çalgı Toplulukları 12
Geleneksel Türk Müzik Tarihi 12
Ali Kazım AKDAĞUğur Yalçın DERİN
Serpil TİMURKAAN
AKÇINAR-Sinan UĞRAŞHalit Salih TİMURKAANGökmen ÖZENFaruk AKÇINAR
Mustafa DOĞANHasan MİRZARasim SÖLPÜKSertap YEĞİN
Çetin TUNCER –
Naci MADANOĞLU
Esin ÖZTÜRK-İbrahim ACERKorcan DİRİK
Esin ÖZTÜRKZeynep Gülnar SAYARİbrahim ACER-Korcan DİRİK
Çetin TUNCERNaci MADANOĞLU
Elif Sevil ESEN BİRLİKŞebnem PAKERDidem YÜCEL KIRCI
Asiye KARACANMehmet Fatih ŞELEVedat SÖYLEYİCİ
Ayşe AKAR KOPARİPEKHakan Cumhur KAHRAMAN
Levent SEZGİNŞule Nurdan CAFMusa AYÇİÇEKSemra SİNAN
Adem Yavuz HIZALCemil CANDAŞ- Şükran ÜSTYasemin KALYONCUAhmet PEHLİVAN
Adem Yavuz HIZALCemil CANDAŞ-Şükran ÜSTYasemin KALYONCU
Levent SEZGİNŞule Nurdan CAFMusa AYÇİÇEKSemra SİNAN
Ayşe AKAR KOPARİPEKHakan CUMHUR
KAHRAMAN
Göksenin ÇELİKKANATHilal YILDIRIM
Fatma UÇURUMMüfide ACAR-Serkan NAYİŞ
Dilek GÖRGÜLÜ
Ocak 2016-2700
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Ocak 2016-2700
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
75
Estetik, Desen Çalışmaları 10 derslerinde Haziran 2011 tarihli ve 2645 sayılı Tebliğler
Dergisi’nde,
Üç Boyutlu Sanat Atölye 9, Müziksel İşitme Okuma Yazma 10, Viyolonsel 11 derslerinde
Ağustos 2011 tarihli ve 2647 sayılı Tebliğler Dergisi’nde,
Çağdaş Dünya Sanatı, Desen Çalışmaları 11 derslerinde Eylül 2011 tarihli ve 2648 sayılı
Tebliğler Dergisi’nde,
Müze Eğitimi, Viyola 11 derslerinde Aralık 2011 tarihli ve 2651 sayılı Tebliğler Dergisi’nde
Türk ve Batı Müziği Çalgıları Gitar 11, İki Boyutlu Sanat Atölye 12 derslerinde Mayıs 2012
tarihli ve 2656 sayılı Tebliğler Dergisi’nde duyurulan eğitim araçları kullanılacaktır.
ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ
Anadolu Öğretmen Liseleri
Öğretim İlke ve Yöntemleri
Anadolu Öğretmen Liseleri
Türk Eğitim Tarihi
Anadolu Öğretmen Liseleri
Eğitim Sosyolojisi
KOMİSYON
Millî Eğt.Yay
Z. YAŞAYAN ŞEKERF. TOPCU
Millî Eğt.Yay
KOMİSYON
Millî Eğt.Yay
İMAM HATİP LİSELERİ MESLEK DERSLERİ DERS KİTAPLARI
İmam Hatip Liseleri Mesleki
Arapça 9 Ders Kitabı
İmam Hatip Liseleri Mesleki
Arapça 9 Çalışma Kitabı
İmam Hatip Liseleri Mesleki
Arapça 9 Öğretmen Kılavuz
Kitabı
İmam Hatip Liseleri Mesleki
Arapça 9 Ders Kitabı
İmam Hatip Liseleri Mesleki
Arapça 9 Çalışma Kitabı
İmam Hatip Liseleri Mesleki
Arapça 9 Öğretmen Kılavuz
Kitabı
İmam Hatip Liseleri Mesleki
Arapça 10 Ders Kitabı
İmam Hatip Liseleri Mesleki
Arapça 10 Çalışma Kitabı
İmam Hatip Liseleri Mesleki
Arapça 10 Öğretmen Kılavuz
Kitabı
İmam Hatip Liseleri Mesleki
Arapça 11 Ders Kitabı
Prof. Dr. E. İŞLERDoç. Dr. M. Hakkı SUÇİNDr. E. DOĞRU-S. DEMİRCİ
Prof. Dr. E. İŞLERDoç. Dr. M. Hakkı SUÇİNDr. E. DOĞRU-S. DEMİRCİ
Prof. Dr. E. İŞLERDoç. Dr. M. Hakkı SUÇİNDr. E. DOĞRU-S. DEMİRCİ
Doç. Dr. Nusrettin BOLELLİDr. Nedim YILMAZ
Doç. Dr. Nusrettin BOLELLİDr. Nedim YILMAZ
Damla
Yay./ İst.
Damla
Yay./ İst.
Doç. Dr. Nusrettin BOLELLİDr. Nedim YILMAZ
Damla
Yay./ İst.
Prof. Dr. E. İŞLERDoç. Dr. M. Hakkı SUÇİNDr. E. DOĞRU-S. DEMİRCİ
Prof. Dr. E. İŞLERDoç. Dr. M. Hakkı SUÇİNDr. E. DOĞRU-S. DEMİRCİ
Prof. Dr. E. İŞLERDoç. Dr. M. Hakkı SUÇİNDr. E. DOĞRU-S. DEMİRCİ
Prof. Dr. E. İŞLERDoç. Dr. M. Hakkı SUÇİNYrd. Dr. E. DOĞRUT. GÜLERDİ SATIR
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
76
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
İmam Hatip Liseleri Mesleki
Arapça 11 Çalışma Kitabı
İmam Hatip Liseleri Mesleki
Arapça 11 Öğretmen Kılavuz
Kitabı
İmam Hatip Liseleri Mesleki
Arapça 12 Ders Kitabı
İmam Hatip Liseleri Mesleki
Arapça 12 Çalışma Kitabı
İmam Hatip Liseleri Mesleki
Arapça 12 Öğretmen Kılavuz
Kitabı
İmam Hatip Liseleri
Kur’an-ı Kerim 9-10
İmam Hatip Liseleri Hadis
İmam Hatip Liseleri Temel
Dini Bilgiler
İmam Hatip Liseleri Tefsir
İmam Hatip Liseleri
Karşılaştırmalı Dinler tarihi
İmam Hatip Liseleri Siyer
Prof. Dr. E. İŞLERDoç. Dr. M. Hakkı SUÇİNDr. E. DOĞRUT. GÜLERDİ SATIR
Prof. Dr. E. İŞLERDoç. Dr. M. Hakkı SUÇİNDr. E. DOĞRU-T. GÜLERDİ
SATIR
Prof. Dr. E. İŞLERDoç. Dr. M. Hakkı SUÇİNDr. E. DOĞRU-T. GÜLERDİ
SATIR
Prof. Dr. E. İŞLERDoç. Dr. M. Hakkı SUÇİNDr. E. DOĞRU-T. GÜLERDİ
SATIR
Prof. Dr. E. İŞLERDoç. Dr. M. Hakkı SUÇİNE. DOĞRU-T. GÜLERDİ
SATIR
EĞİTİM ARAÇLARI
Faruk SALMAN- Nazif
YILMAZ
Dr. Ramazan YILDIRIMDr. Eşref ALTAŞMusa ŞİMŞEKÇAKANDr. Mehmet AKGÜLMehmet Akif ÖZKİRAZ
Ahmet EKŞİAli Sacit TÜRKERAhmet MEYDANRamazan ŞAHANKadir ADIYAMANDr. Hasan ÖZKET
Dr. Ramazan YILDIRIMDr. Eşref ALTAŞMusa ŞİMŞEKÇAKANDr. Mehmet AKGÜLDr. İlhami GÜNAYMehmet Akif ÖZKİRAZ
Ekrem ÖZBAY- Eyüp KOÇAhmet YAPICIAhmet TÜRKANMehmet BAYDAŞİsa HEMİŞ
Ekrem ÖZBAY- Eyüp KOÇAhmet YAPICIAhmet TÜRKAN İsa HEMİŞMehmet BAYDAŞ
Ocak 2016-2700
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Ocak 2016-2700
İmam Hatip Liseleri Fıkıh
İmam Hatip Liseleri
Hitabet ve Mesleki Uygulama
İmam Hatip Lisesi
Arapça Metin Mükâleme 12
Anadolu İmam Hatip Lisesi
Akaid ve Kelam 12
Anadolu İmam Hatip Liseleri
İslam Bilim ve Düşünce
Tarihi
Anadolu İmam Hatip Liseleri
Tefsir Okumaları
Anadolu İmam Hatip Liseleri
İslam Kültür ve Medeniyeti
İmam Hatip Liseleri Tezhip
İmam Hatip Lisesi Akaid ve
Kelam 11
İmam Hatip Lisesi Fıkıh
Okumaları
İmam Hatip Lisesi Hadis
Metinleri
İmam Hatip Lisesi İslam
Ahlakı
İmam Hatip Lisesi Dini Musiki
İmam Hatip Lisesi Hüsn-i Hat
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
Doç. Dr. Adnan
MEMDUHOĞLUDr. Hasan ÖZKET –
Ahmet EKŞİAli Sacit TÜRKERAhmet MEYDANRamazan ŞAHANKadir ADIYAMAN
Ahmet EKŞİAli Sacit TÜRKERAhmet MEYDANRamazan ŞAHANKadir ADIYAMANDr.Hasan ÖZKET
Selahattin DEMİRCİİrfan IŞIK-Buket SARIKAYA
Dr. U. Murat KILAVUZNihat MORGÜLVeli KARATAŞEba Müslim YAŞAROĞLU
Dr. Baha ZAFER Şaban KARAKÖSEVeli KARATAŞOrhan KOÇAK
Prof. Dr.-Ömer ÇELİKAdem YENİHAYATHalit KURTOĞLU
Enver ÇAKMAKDr. Nurullah ABALIVahdettin IŞIKDr. Şeref AKBABAMahmut AYTEKİNM. Cüneyt ANCİN
Dr. Hatice AKSU
Dr. U.Murat KILAVUZNihat MORGÜLVeli KARATAŞEba Müslim YAŞAROĞLU
Doç. Dr. Servet BAYINDIRDr. Recep ÖZDİREK-Prof.
Dr. Abdullah KAHRAMANDr. Ahmet ÖZDEMİRDr. İbrahim YILMAZDr. Adnan MEMDUHOĞLU
Prof. Dr. Zekeriya GÜLER
Dr. Gülsüm PEHLİVAN
AĞIRAKÇADr. Veysel AKKAYASüleyman AYDINHulusi YİĞİT-İhsan ERKUL
Dr. Ubeydullah SEZİKLİ
Mehmet Arif VURALMurat KARİPÇİNAziz TEKİNERÜmmühan GÜNER
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
77
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
78
İmam Hatip Lisesi İslam
Tarihi
İmam Hatip Lisesi Arapça
Metin Mükâleme 11
İmam Hatip Lisesi Ebru
Ekrem ÖZBAYAhmet YAPICIMehmet BAYDAŞEyüp KOÇ-Ahmet TÜRKANİsa HEMİŞ-Ali ERDOOĞDU
Dr. Osman AYDINLIAhmet DEMİREL
Selahattin DEMİRCİİrfan IŞIK-Murat DEMİRBuket SARIKAYA
Ömer Faruk DEREİzzettin Yılmaz BAŞKAREmine GÜNER
Ocak 2016-2700
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
MESLEK LİSELERİ MESLEK DERSLERİ EĞİTİM ARAÇLARI
Büro Yönetimi Alanı Mesleki
İngilizce
Bilişim Teknolojileri Alanı
Mesleki İngilizce
Pazarlama ve Perakende
Alanı Mesleki İngilizce
Muhasebe ve Finansman
Alanı Mesleki İngilizce
Aslı ATAR GÖKMENBirsen DURMAZGökçe DURMUŞ DİLEKHakan ÇELİK-Hülya UÇARIşıl ANGUN-Özlem PEKCANSevcan UĞURLUSevda KIR ÇELİKUmut Kemal SEKRETER
Aslı ATAR GÖKMENBirsen DURMAZGökçe DURMUŞ DİLEKHakan ÇELİK-Hülya UÇARIşıl ANGUN-Özlem PEKCANSevcan UĞURLUSevda KIR ÇELİKUmut Kemal SEKRETER
Aslı ATAR GÖKMENBirsen DURMAZGökçe DURMUŞ DİLEKHakan ÇELİK-Hülya UÇARIşıl ANGUN-Özlem PEKCANSevcan UĞURLUSevda KIR ÇELİKUmut Kemal SEKRETER
Aslı ATAR GÖKMENBirsen DURMAZGökçe DURMUŞ DİLEKHakan ÇELİK-Hülya UÇARIşıl ANGUN-Özlem PEKCANSevcan UĞURLUSevda KIR ÇELİKUmut Kemal SEKRETER
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Millî Eğt.Yay.
Ocak 2016-2700
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
79
HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI
MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ
EĞİTİM ARAÇLARI
Türkçe 1
Sergül ERKENEMADENCİOĞLU
Milli Eğt. Yay.
Türkçe 2
Sergül ERKENEMADENCİOĞLU
Milli Eğt. Yay.
Matematik ve Meslek
Matematiği 1
Cafer Tayyar DEMİRHANCandan Dilek ÖZBEK
Milli Eğt. Yay.
Matematik ve Meslek
Matematiği 2
Cafer Tayyar DEMİRHANCandan Dilek ÖZBEK
Milli Eğt. Yay.
İşletme Bilgisi ve Toplam
Kalite Yönetimi
Gülçin ÖZKAN
Milli Eğt. Yay.
YAYINEVLERİ
ADI
ADRESİ
Açılım Eğitim Öğretim A.Ş.
Açı Test Şubesi Yeşilırmak Cd. No:15
Demirtepe/Ank.
Açı Özel Eğitim Yay.
Atatürk Cad. Nu.: 10 Kat 2 Sincan/Ank.
Ada Matbaacılık
Uğur Mumcu Mah. 36. Cad. Nu.:21
Ostim/Ank.
Akdeniz Yayıncılık
Göztepe Mah. Kazım Karabekir Cad. No: 32
Bağcılar/İst.
Ankara Ödev Yay.
Aşağı Öveçler Mah. 1314. Cad. No:17/5
Çankaya/Ank.
Altın Kitaplar Yayın Evi
Göztepe Mah. Kazım Karabekir Cad. Nu.:32
Mahmutbey-Bağcılar/İst.
Altındal Yayıncılık
Atakent Mah. Elvankent Banka Konutları Küme
Evleri B Blok Nu.: 343/52 Etimesgut/Ank.
Anadol Kağıtcılık Matb. Yay. Ltd. Şti.
İvedik Org. San. Böl. Arı San. Sit. 31. Cad. No:15
Ankara Rehber Akademi Derneği
İktisadi İşletmesi
Anıttepe Yayıncılık
Kavacık Subayevleri Mah. Fahrettin Altay Cad.
No:4/6
Milli Müdafaa Cad. Nu.:10/11 Kızılay/Ank.
80
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
Ocak 2016-2700
Ata Dershanecilik Kitapçılık Yay. Matb.
Zübeyde Hanım Mah. Sebzebahçeleri Sok.
Nu.:11/44 İskitler Ank.
Atlantik Yayınları
İvedik Organize Sanayi Sitesi 21. Cad 524. Sk.
Nu.:28 Ostim/Ankara
Aydın Yayıncılık
Karşıyaka Mah. 492. Sk. Nu.:1
Gölbaşı/Ank.
AYT Bas. Yay. Dağ. Paz. Tic. Ltd. Şti.
General Tevfik Sağlam cad. Nu.: 80/11
Etlik-K.Ören/Ank.
Başak Matbaacılık
Gimat Macun mah. Anadolu Bulvarı Nu.: 15
Yenimahalle/Ank.
Berkay Basım Yayın
Turgut Özal Bulvarı Sebze Bahçeleri Cd.Nu.:4
İskitler-Altındağ/Ank.
Bilen Görsel Bilişim Basın Yay.
Matb. Tan. Tic. Ltd. Şti
İncesu Cad. Nu.:10/2 Kolej/Ank.
Bilfen Yayıncılık
Yukarı Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1.
Cd.No:12/1 Ümraniye/İst.
Bilgetürk Eğitim Yayıncılık
Ayten Sok. Nu:13/2
Mebusevleri-Tandoğan/Ank.
Bilim ve Kültür Yayınları Ltd.Şti.
Ankara-Polatlı Karayolu 52. Km. Nurlu Mevkii
Temelli Beldesi Polatlı/Ank.
Bir-Yay Kit. Yay. San. Tic. Ltd. Şti
Ataürk Bulvarı Gama İş merkezi No:97/33 KızılayÇankaya/Ank.
Bir Ocak Eğitim Yayıncılığı A.Ş.
Alemdar Mah. Alayköşkü Cad.
Taşsavaklar Sk. No: 2 Kat: 2B / İst.
Can Matematik Eğt. Yayıncılık
Sedat Simavi Sokak Çankaya Sitesi No:27-A/7
Çankaya/Ank.
Cem Veb Ofset
Alınteri Bulvarı Nu.:29 Ostim /Ank.
Damla Yayınevi
Prof. Kazım İsmail Gürkan Cad. Nu.:6 Cağaloğlu/İst.
Demirdağ Yay. Eğt. ve Turz. Hiz. Ltd. Şti.
Çamlık Mah. Erguvan Sokak Nu.: 1 E-5 Blok D:11
Pendik/İst.
Dikey Yayınları
Kavacık Subayevleri Mah. F. Altay Cad.
Nu.:4/8 Keçiören/Ank.
Dizin Basım Yayın
Etiler Mah. Etiler Cd. No:30/4 Etimesgut/Ank.
Doku Yayıncılık
Ali Suavi Sk. Nu.:1/4 Maltepe/Ank.
Dörtel Yayıncılık
Uğur Mumcu Mah. 37. Cad. Nu.:22 Atisan San. Girişi
Ostim/Ank.
Ocak 2016-2700
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
81
Efecan Yayıncılık
Nenehatun Cad. Nu.: 54/4 G.O.P.
Çankaya/Ank.
Ekoyay Eğitim Yayıncılık
İstanbul Yolu 7. Km. Necdet Evliyagil Cad.
Nu.:24 Batıkent/Ank.
Evren Yayıncılık
Kazım Karabekir Cad. Öğün Han Nu.:40/84-85 Ulus
Altındağ/Ank.
Engin Yay. Dağ. Paz.
Selanik Cad. Nu: 28/6
Kızılay/Ank.
Etkin sonuç yayıncılık matbaacılık
Necatibey Caddesi 51/19 Sıhhıye/Ank.
Evrensel İletişim Yayınları
Yeni Ziraat Mah. 15. Sok. Nu.:15/A
Dışkapı/Ank.
Ez-De Yayıncılık
Yeni Ziraat Mah. 655 Sok. Nu:15/A
Altındağ/Ank.
Fenbil Yayıncılık
Bulgurlu Mah. Üçpınar Cad. No:89 Üsküdar/İst.
Ferman Yayıncılık Mat.
Sağlık 1 Sokak Barış Apartmanı Numara:13
Sıhhıye/Ank.
Fırat Yayıncılık
İnönü Mah. Batı Bulvarı No: 89/A-B
Yenimahalle/Ank.
FCM Yayıncılık A.Ş.
Tevfikbey Mah. Kaynak Sokak Nu:8/C
Sefaköy/Küçükçekmece/İst.
Gizem Yayıncılık
Bahçekapı Mah. 2460. Sk. Nu.:7
Şaşmaz/Ank.
Gendaş Gen. Yayıncılık
Yerebatan Cad. Çatalçeşme Sok. Gendaş İşhanı
Nu.: 19 Cağaloğlu/İst.
Gezegen Yayıncılık
Kazım Karabekir Cad. Koyunlu Han No:95/32
Altındağ/Ank.
Gün Yayıncılık
Dögol Cad. Nu.:41/2 Beşevler/Ank.
Harf Eğitim
Reşit Galip Cad. Hatır Sok. Nu:23/2
GOP/Ank.
Helikon Yay. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Yenibosna Merkez Mh. Kavak Sk. No: 34 /İst.
İlke Bas. Yayıncılık
Esat Cad. Nu.:10/9 Bakanlıklar/Ank.
İmyay İmaj İç ve Dış Tic.
Macun Mah. 3. Cd. No:2/6 Yenimahalle/Ank.
82
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
Ocak 2016-2700
İşlem Yayınları
Menekşe 2 Sokak No.31/2 Kızılay/Ank.
İpekyolu Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
Kavacık Subayevleri Mah. Ergün Sok. 58/B
Keçiören/Ank.
Kartopu Yayıncılık San. ve Tic.Ltd.
850. Sokak. Nu.:38-104 Konak/İzm.
Karizma Eğitim Yayınları
Alayköşkü Cad. Nu:11 Kat:3 Eminönü/İst.
Koza Yayın Dağıtım San.Tic.A.Ş.
Cevat Dündar Cad. Nu.:139 Ostim/Ank.
Komodor Yayıncılık
Ostim 36.Sokak No: 5/B Ostim/Ank.
Kök-e Yayıncılık
İncesu Caddesi Nu.: 10/2 Kolej/Ank.
Küre Yayıncılık
Çetin Emeç Bulvarı Nu.:31/1 Dikmen/Ank.
Lider Yayıncılık
Alınteri Bulvarı Nu.:29/2 Ostim/Ank.
Martı Okul Yayınları
Alınteri Bulvarı Nu.: 27 Ostim Yenimahalle/Ank.
Matyay
İlko sitesi 2790 sokak no 19 Çayyolu- çankaya/Ank.
Mavi Çizgi Yayınları
Aşağı Öveçler Mah.1065 Cd. 1310. Sokak Nu.:3/1
Çankaya/Ank.
Mega Yayıncılık
Sağlık 1 Sk. Nu.:31/13 Sıhhiye/Ank.
Mega-San Eğitim Yay. Tic. Ltd.Şti.
Yeşilırmak Cd. No: 15 Kat: 2 Demirtepe/Ank.
MHG Kitap Bas. Yay.
Cumhuriyet Mah. Mithat paşa Cad. No:24/7 Çankaya/Ank.
MRD Bilişim Yazılım
Ankara Teknoloji Geliştirme Böl. Cyberplaza A Blok
2. Kat No: A203-A Bilkentçankaya/Ank.
Mental Yayınları
Yıldızevler Mah. 736 Sokak 11/22 Çankaya/Ank.
Meram Yayıncılık Ltd.Şti.
Alemdar Mah. Alaybey Cad. Şengül Sk. Nu.:7 K: 23 Cağaloğlu/İst.
Merih YAYIN Dağıtım
Basım Kırtasiye Tic.Ltd.Şti
Demetevler 357.Cad.no:5/A-B Yenimahalle Ank.
Mevsim Yayın A.Ş.
Mebusevleri Mahallesi Ören Sokak No:2/1 Beşevler
Çankaya Ank.
Morpaofset Yayıncılık
Akçaburgaz mah. Mehmet Deniz Kopuz Cad. 171.
Sokak No:20 Esenyurt/İst.
Miray Eğt. Hiz. Yayıncılık
Konur Sokak Nu.:32 Kat 3-4 Kızılay/Ank.
Netbil Basım Yayıncılık A.Ş.
Bulgurlu Mah. Üçpınarlar Cad. Nu.:89
Küçükçamlıca-Üsküdar/İst.
Ocak 2016-2700
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
83
Ney Yay. Eğt. Hiz. ve Eğt. Gerç. Tic. A.Ş.
Şehit Daniş Tunalıgil Sokak Nu.: 11/12
Maltepe/Ank.
Nova Basım Yay. Dağ.
İvedik Org. San. Böl. Arı San. Sit.31. Cad.No:15
Yenimahalle/Ank.
Okyay Yayıncılık
2. Cad. No:28/2 Beşevler/Ank.
Öğün Yayınları
Cemal Gürsel Cad. Boz Sk. Nu.:4/13-14
Cebeci/Ank.
Özer Yayın Dağıtım
Seyrantepe Mah. İ. Karaoğlanoğlu Cad. Nu.: 101/3
Kağıthane/İst.
Özgün Matbaacılık San. ve Tic.A.Ş.
Ankara-Polatlı Karayolu 52. Km. Temelli
Beldesi Polatlı/Ank.
Özne Yayıncılık
Hanımeli Sk. Nu.:12/3 Sıhhıye/Ank.
Özyürek Yayıncılık
Nuruosmaniye Cad. No: 8 Cağaloğlu/İst.
Palme Yayın Dağıtım
A. Adnan Saygun Cad. Nu.:10/A Sıhhıye/Ank.
Pasifik Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
İvedik Org. San. 21. Cad. 524 Sk. Nu.:26
Ostim/Ank.
Patka Yayıncılık
Ş.Şamil mh. 159. Sk. No: 12 Daire:20
Etimesgut/Ank.
Pantera Yayıncılık
Kardelen Mahallesi 2057. Sokak No:6
Batıkent-Yenimahalle-Ank.
Platin Ofset Yayıncılık
Halkalı Merkez Mah. Dereboyu Cad. No: 65
Küçükçekmece/İst.
Paşa Yayıncılık Ltd.Şti.
Eskişehir Yolu 17. Km. Erler Mah. Çamlık
Park Sitesi 2365. Sok. Nu:7 Etimesgut/Ank.
Semih Ofset
Büyük Sanayi 1.Cad.Nu.:74 06060
İskitler/Ank.
Sesar Eğitim Yay. Tic. Ltd. Şti.
Ceyhun Atıf Kansu Cad. Nu.: 145/14 Çankaya/Ank.
Sevgi Yayınları
Cevat Dündar Cad. Nu.:139/C Ostim/Ank.
Sistem Ofs.- Bas.Yay.San.Tic.
Starzburg Cad. Nu.:7/A Sıhhiye/Ank.
Sinaps Yayıncılık
Sancak Mah. 549. Sok. 32/A Çankaya/Ankara
Sözcü Yay. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Büyük San. 1.Cad. Çilingir Sokak Nu.: 26
İskitler/Ank.
84
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi
Ocak 2016-2700
Taşkın Yayıncılık
Maraşal Fevzi Çakmak Cad. Nu.:6/4
Beşevler/Ank.
TED İktisadi İşletmesi
TED Ankara Koleji Vakfı Okulları Nu.:310 F Blok
Bilim Merkezi-Gölbaşı/Ank.
Top Yayıncılık
Dr. Muhittin Adam Cad. Nu.: 38/Z-1 Konak/İzm.
Toprak Basın Yayın
Mimaroba Mah. Piri Reis Cad. A1 Blok 15
Büyükçekmece/İst.
Tekno Artı
Büyük Sanayi 1. Cad. Çilingir Sok. No: 26/38
İskitler/Ank.
Tuna Matbaacılık San. A.Ş.
Bahçekapı Mah. 2460. Sk. Nu.:7
Şaşmaz/Ank.
Tutku Kit Yay. Bil. Ders Arç. ve
Gerç. Tic. Ltd. Şti.
Kavacık Subayevleri Mah. F. Altay Cad.
Nu.:4/8 Keçiören/Ank.
Ulgar Basım Yayın
Gaziosmanpaşa Mah. Boğaz sokak Nu.:21/5
Çankaya /Ank.
Yıldırım Yayınları Sanayi Tic.Ltd.Şti.
Bahçekapı Mah. 2460. Sk. Nu.:7
Şaşmaz/Ank.
Yurdum Yayıncılık Sanayi Tiç. Ltd. Şti.
Atatürk Bulvarı GAMA İş Merkezi Nu.:97/33
Kat:7 Kızılay/Ank.

Benzer belgeler

Untitled - erenler ilçe millî eğitim müdürlüğü

Untitled - erenler ilçe millî eğitim müdürlüğü başlamak üzere kademeli olarak ekli örneğine göre uygulanması, Söz konusu programa göre; 1. sınıflarda 18 Ocak 01 Şubat 2016 tarihleri arasında Başkanlığa başvurusu yapılanlarından, 31 Mayıs 2016 S...

Detaylı

Müdürlüğümüzün konu ile ilgili 15/01/2016 tarih ve 511800 sayılı

Müdürlüğümüzün konu ile ilgili 15/01/2016 tarih ve 511800 sayılı başlamak üzere kademeli olarak ekli örneğine göre uygulanması, Söz konusu programa göre; 1. sınıflarda 18 Ocak 01 Şubat 2016 tarihleri arasında Başkanlığa başvurusu yapılanlarından, 31 Mayıs 2016 S...

Detaylı

draft program - Awer

draft program - Awer Determination of Disability, Loneliness, and Self-Care Agency in Patients with Multiple Sclerosis The Relationship Between Depression Levels And Education Requirements Of Outpatient Psychiatric Pat...

Detaylı