tbb av. eralp özgen bilgi-belge merkezi`nde bulunan avukatlık

Transkript

tbb av. eralp özgen bilgi-belge merkezi`nde bulunan avukatlık
TBB AV. ERALP ÖZGEN BİLGİ-BELGE MERKEZİ'NDE BULUNAN AVUKATLIK HUKUKU KİTAPLARININ LİSTESİ
NO
KİTAP ADI
YAZAR
1
y. y.
yayl. y.
t. y.
2
İsviçre Bern Kantonu Avukatlık Yasası
Hırvatistan Avukatlık etik kuralları = The Attorneys' Code of
Ethics
y. y.
yayl. y.
t. y.
3
4
5
Amerika Virginia Eyaletler Barosu avukatlık meslek kuralları
Avustralya Avukatlık Kanunu
C.C.B.E. Avukatlık meslek kuralları
y. y.
y. y.
y. y.
yayl. y.
yayl. y.
yayl. y.
t. y.
t. y.
t. y.
Türkiye Barolar Birliği
2012
Bridge Publishing Group
2012
Seçkin
2012
Barış Yayınları
2012
Türkiye Barolar Birliği
The University of
Chicago Press
2012
Upper Saddle River, N.J. Pearson Prentice Hall
2011
25 1136 sayılı Avukatlık Kanunu değişiklik önerisi çalışma metni
Ankara
26 The faithful lawyer : flourishing from law study to practice Miller, Nelson
Açıklamalı Avukatlık Yasası : - Avukatların görev suçları Özel soruşturma usulü - Hukuki sorumluluk - Vekalet ücreti,
Gökcan, Hasan Tahsin
27 3. bs.
28 Avukatlık Mesleği : Avukatın hak ve yükümlülükleri, 3. bs.
YAYIN YERİ
Özkan, Meral Sungurtekin
Getzville, N.Y.
Ankara
İzmir
29 1136 sayılı Avukatlık Kanunu değişiklik önerisi çalışma metni
Ankara
30 Lawyers in practice : ethical decision making in context
Chicago
6
7
8
The paralegal professional : the essentials
Solo by choice : how to be the lawyer you always wanted
to be
Professional responsibility in the life of the lawyer
9 Being a lawyer : things you won't learn in law school
10 Professional responsibility : a contemporary approach
Avukatlık hukukunda uzlaştırma : Uyuşmazlıkların alternatif
31 çözüm yolları ışığında
Avukatlık hukuku uygulama örnekleri (TBB Disiplin Kurulu
32 ve Yargıtay Kararları doğrultusunda)
33 Avukatlık Hukuku, 5. bs.
34 Disiplin işlem ve cezaları
Goldman, Thomas F.
YAYIN EVİ
YAYIN TARİHİ
2012
Elefant, Carolyn.
Pierce, Carl A.
Seattle Wash.
St. Paul, MN
DecisionBooks
ThomsonWest
2011
2011
Yneges, M. Alex (Moses Alex)
Pearce, Russell G.
Denver, Colo.
St. Paul, MN
Outskirts Press, Inc.
Thomson/West
2011
2011
Sarısözen, Serhat
Ankara
Yetkin
2011
Güner, Semih
Ankara Barosu
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara Barosu
Yetkin
Ankara Barosu
2011
2011
2011
35
36
37
38
39
40
41
42
Medeni yargılama hukukunda avukatın delillerin
toplanmasındaki rolü
TBB Disiplin Kurulu Kararları Işığında Avukatlık Meslek
Kuralları, 2. bs.
Avukatın uzlaşma sağlama yetkisi
The Paradox of Professionalism : Lawyers and the
Possibility of Justice
The ethics project in legal education
Ceza avukatının hukuk rehberi : Açıklamalar, dilekçe
örnekleri, konuya ilişkin yasal düzenlemeler, ilgili Yargıtay
kararları, 2. bs.
Les avocats face au blanchiment
Ceza Avukatının El Kitabı, 12 bs.
11 Problems in legal ethics
Should you really be a lawyer? : the guide to smart career
12 choices before, during & after law school
Çelikoğlu, Cengiz Topel
İstanbul
Çelik, M. Lamih
Demir, Şamil
Ankara
Ankara
Yurtcan, Erdener
2011
2011
Bilge
Larcier
Adalet
2011
2011
2011
Thomson Reuters/West
2010
DecisionBooks
2010
Foundation
Press/Thomson Reuters,
2010
Ankara
Adalet
2010
Ankara
Şen Matbaası
2010
Brussels
CCBE
2010
Brussels
Ankara
CCBE
Seçkin
2010
2010
Ankara
Türkiye Barolar Birliği
2010
Ankara
Adalet
2010
Ankara
Türkiye Barolar Birliği
2010
St. Paul, MN
Boston
Austin
Amherst, NY
West/Thomas Reuters
McGraw-Hill
Wolters Kluwer
Cambria Press
2010
2009
2009
2009
Ankara
Bruxelles
Ankara :
St. Paul, MN
Schneider, Deborah
43 The law and ethics of lawyering
Seattle, Wash.
New York
Yargı kararlarıyla Avukatlık Kanunu : Açıklamalar İçtihatlar
44 TBB Disiplin kararları İlke kararları Meslek kuralları, 2. bs.
45 Avukatlık Kanunu : İlgili Kanun ve Yönetmelikler ile Belgeler
CCBE 50 1960 - 2010 : Council of Bars and Law Societies
46 of Europe = Conseil des barreaux europeens /
Charter of core principles of the European Legal Profession
47 and Code of Conduct for European Lawyers
48 Avukatlık ücreti, 5. bs.
Avukatlık Kanunu : İlgili Kanun ve Yönetmelikler ile
49 Belgeler, 3. bs.
Hak arama ve güvenilir belge bağlamında karşılaştırmalı
50 avukatlık - noterlik hukuku
Avukatlık Kanunu : İlgili Kanun ve Yönetmelikler ile
51 Belgeler, 3. bs.
Swimming lessons for baby sharks : the essential guide to
52 thriving as a new lawyer
13 The professional paralegal
14 The legal profession in the European Union
15 Lawyers in modern China
Seçkin
Adalet
Cambridge University
Press
Routledge
Cambridge
Oxon
Gültaş, Veysel
Aydın, Murat
Gören, Ömer
Cleveland, Grover E.
Tow, Allan M.
Nascimbene, Bruno.
Komaiko, Richard.
2011
2011
2011
16
17
53
54
Mastering professional responsibility
Lawyers and the legal profession : cases and materials
Regulation of lawyers : problems of law and ethics
Meslek Kuralları : (Şerh), 5. bs.
Mesleğe Yeni Başlayan Avukatların Sorunları ve Çözüm
55 Yolları : Forum 7, 17Ekim 2009, İstanbul
Thinking like a lawyer : a new introduction to legal
56 reasoning
57 Kamu Avukatları
58
59
60
61
62
63
64
18
Mesleğe Yeni Başlayan Avukatların Sorunları ve Çözüm
Yolları : Forum 7, 17Ekim 2009, İstanbul
Avukatlık Mevzuatı : Kanunlar, İlgili Yasa Maddeleri,
Yönetmelikler, Yönergeler,Tebliğler, Ücret Tarifeleri, Meslek
Kuralları, Anayasa Mahkemesi Kararları, KKTC Mevzuatı,
Avrupa Birliği Mevzuatı, İngilizce Kaynaklar
Avukatlık sözleşmesi, 2. bs.
The new lawyer's handbook : 101 things they don't teach
you in law school
Your billable life : a law firm survival guide for new
attorneys
Avukat halkın ve hakkın dilidir
Avukatlık Kanunu : İlgili Kanun ve Yönetmelikler ile Belgeler
(2. bs.)
Lawyers in the dock : learning from attorney disciplinary
proceedings
Giesel, Grace M.
Simon, Roy D.
Gillers, Stephen
Erem, Faruk
Mesleğe Yeni Başlayan
Avukatların Sorunları ve
Çözüm Yolları Forumu
Durham, N.C.
Newark, NJ
New York, NY
Ankara
Carolina Academic Press
LexisNexis
Aspen Publishers
Ankara Barosu
2009
2009
2009
2009
Türkiye Barolar Birliği
2009
Schauer, Frederick F.
Türkmen, Coşkun
Mesleğe Yeni Başlayan
Avukatların Sorunları ve
Çözüm Yolları Forumu
Cambridge, Mass.
Ankara
Harvard University Press
Ankara Barosu
2009
2009
Ankara
Türkiye Barolar Birliği
2009
Günergök, Özcan
Ankara
Ankara
Ankara Barosu
Seçkin
2009
2009
Thalacker, Karen
Naperville, Ill.
Sourcebooks
2009
Dravis, Bruce F.
Vural, Sedat
New York
Ankara
Kaplan Pub.
Ankara Barosu
2009
2009
Türkiye Barolar Birliği
2009
Oxford University Press
Tort Trial & Insurance
Practice Section,
American Bar
Association
American Bar
Association, Section of
International Law
2008
Ankara
Abel, Richard L.
The attorney-client privilege in civil litigation : protecting
19 and defending confidentiality
20 Careers in international law
Women attorneys speak out : how practicing law is
different for women than for men - (and tips on how to
21 handle the biggest frustrations)
Ankara
New York
Chicago, IL
Chicago, IL.
Craig, Judith E.
Avukatlık hukukuna giriş : Türkiye Barolar Birliği Meslek
65 Kuralları, Avrupa Birliği Avukatlık Meslek Kuralları ile birlikte Korkusuz, Refik
[Eagan, Miinn.]
Adana
2008
2008
Thomson/West, West
Legalworks
2008
Karahan Kitabevi
2008
66
67
68
69
Avukatlık ücret sözleşmesi ve sözleşmeden doğan
uyuşmazlıklar, 7 Mart 2008, İstanbul
Avukatlık kanunu ve avukatlık yönetmeliği
1136 Sayılı Avukatlık Kanunu
Avukatlık Disiplin Hukuku
The globalized lawyer : secrets to managing outsourcing,
70 joint ventures, and other cross-border transactions
71 Avukatlık Disiplin Hukuku
72 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu
Mesleğe Yeni Başlayan Avukatların Sorunları ve Çözüm
73 Yolları : Forum 3, 22 Mart 2008, Antalya
Mesleğe Yeni Başlayan Avukatların Sorunları ve Çözüm
74 Yolları : Forum 2, 16 Şubat 2008, Adana
Mesleğe Yeni Başlayan Avukatların Sorunları ve Çözüm
75 Yolları : Forum 4, 19 Nisan 2008, Denizli /
Mesleğe Yeni Başlayan Avukatların Sorunları ve Çözüm
76 Yolları : Forum 4, 19 Nisan 2008, Denizli
Mesleğe Yeni Başlayan Avukatların Sorunları ve Çözüm
77 Yolları : Forum 6, 5 Temmuz 2008, Çorum
Mesleğe Yeni Başlayan Avukatların Sorunları ve Çözüm
78 Yolları : Forum 5, 14 Haziran 2008, Trabzon
Mesleğe Yeni Başlayan Avukatların Sorunları ve Çözüm
79 Yolları : Forum 6, 5 Temmuz 2008, Çorum
Mesleğe Yeni Başlayan Avukatların Sorunları ve Çözüm
80 Yolları : Forum 3, 22 Mart 2008, Antalya
Mesleğe Yeni Başlayan Avukatların Sorunları ve Çözüm
81 Yolları : Forum 2, 16 Şubat 2008, Adana
Mesleğe Yeni Başlayan Avukatların Sorunları ve Çözüm
82 Yolları : Forum 5, 14 Haziran 2008, Trabzon
22 Educating lawyers : preparation for the profession of law
Avukatlık sözleşmesinin avukatın azli ve istifasıyla sona
83 ermesi
84 Powers of attorney
Mesleğe Yeni Başlayan Avukatların Sorunları ve Çözüm
85 Yolları : Forum 1, 17 Kasım 2007, Ankara
Savunmaya saygı : TBB Başkanı Avukat Özdemir Özok'un
86 konuşması, 31 Mart 2007, Ankara
Savunmaya saygı : TBB Başkanı Avukat Özdemir Özok'un
87 konuşması, 31 Mart 2007, Ankara
İstanbul
İstanbul
Ankara
Ankara
İstanbul Barosu
İstanbul Barosu
Türkiye Barolar Birliği
Türkiye Barolar Birliği
2008
2008
2008
2008
Steiger, David A.,
Mısır, M. Haşim
Chicago
Ankara
Ankara
American Bar
Association
Türkiye Barolar Birliği
Türkiye Barolar Birliği
2008
2008
2008
Türkiye Barolar Birliği
Ankara
Türkiye Barolar Birliği
2008
Türkiye Barolar Birliği
Ankara
Türkiye Barolar Birliği
2008
Türkiye Barolar Birliği
Ankara
Türkiye Barolar Birliği
2008
Türkiye Barolar Birliği
Ankara
Türkiye Barolar Birliği
2008
Türkiye Barolar Birliği
Ankara
Türkiye Barolar Birliğ,
2008
Türkiye Barolar Birliği
Ankara
Türkiye Barolar Birliği
2008
Türkiye Barolar Birliği
Ankara
Türkiye Barolar Birliği
2008
Türkiye Barolar Birliği
Ankara
Türkiye Barolar Birliği
2008
Türkiye Barolar Birliği
Ankara
Türkiye Barolar Birliği
2008
Türkiye Barolar Birliği
Ankara
Türkiye Barolar Birliği
2008
San Francisco
Jossey-Bass/Wiley
2007
Gökyayla, K. Emre
Aldridge, Trevor M.
Ankara
London
Seçkin
Sweet & Maxwell
2007
2007
Türkiye Barolar Birliği
Ankara
Türkiye Barolar Birliği
2007
Özok, Özdemir,
Ankara
Türkiye Barolar Birliği
2007
Özok, Özdemir
Ankara
Türkiye Barolar Birliği
2007
Mısır, M. Haşim
88 Meslek Kuralları : (Şerh), güncelleştirilmiş yeni baskı
89 Meslek Kuralları : (Şerh), 4. bs.
Erem, Faruk
Erem, Faruk
90 The attorney-client privilege and the work-product doctrine Epstein, Edna Selan
1136 Sayılı Avukatlık Kanunu, Yönetmelikler ve Diğer
91 Düzenlemeler
92 Avukatlık mesleki sorumluluk sigortası
Mahmutoğulları, Serhal Nur
93
94
23
95
Der Erfolg und das Honorar des Anwalts : Generalkongress
des Verbands Europäischer Rechtsanwaltskammern 2006 =
The success and remuneration of the lawyer : General
Convention of the European Bars Federation 2006 =
L'honoraire de l'avocat et le résultat : Congrès Général
Fédération des Barreaux d'Europe (FBE) 2006 = Prestazioni
dell'avvocato e onorario di risultado : Congresso Generale
Federazione degli Ordini Forensi d'Europa 2006 =
Honorarios en funcion del resultado : Congreso General de
la Federación de los Colegios de Abogados de Europa 2006
/
Mesleğe Yeni Başlayan Avukatların Sorunları ve Çözüm
Yolları : Forum 1, 17 Kasım 2007, Ankara
Türkiye Barolar Birliği
Attorney liability in bankruptcy
Cooper, Corinne
Avukatlık hukuku
Özkan, Meral Sungurtekin
Avukatlık sözleşmesinde ücret : Avukatlık hukuku ile ilgili 96 Kanun, - Yönetmelik, - Avukatlık meslek kuralları, - İçtihatlar Karateke, Songül
97 Meslek Kuralları : (Şerh)
Erem, Faruk
The first women lawyers : a comparative study of gender,
98 law and the legal professions
Mossman, Mary Jane
How to start a successful law practice : The new lawyer's
99 guide to opening an office as a solo or small firm attorney
Pfeifer, William L.
100 The destruction of young lawyers : beyond one L
Litowitz, Douglas E.
101 How to be a wealthy lawyer through salesmanship!
Singer, Gerald M.
Avukatlık Kanunu : İlgili Kanun ve Yönetmelikler ile Belgeler
102 (1. bs.)
Özgür ve bağımsız savunma : (127. kuruluş yıldönümü
103 etkinlikleri) Sunumlar, bildiriler, tartışmalar
Ankara
Ankara
Ankara Barosu
Ankara Barosu
Section of Litigation,
American Bar
Association
2007
2007
İstanbul
Ankara
İstanbul Barosu
Ankara Barosu
2007
2007
Zürich / St. Gallen
Dike Verlag AG
2007
Ankara
Chicago
İzmir
Türkiye Barolar Birliği
ABA GP/Solo
Barış Yayınları
2007
2006
2006
Ankara
Ankara
Turhan Kitabevi
Ankara Barosu
2006
2006
Hart Pub.
2006
Pipers Willow, Inc.
University of Akron
Press
Lawbook Exchange
2006
Ankara
Türkiye Barolar Birliği
2005
İstanbul
İstanbul Barosu
2005
Chicago, Ill.
Oxford, England
Sheridan, Wyoming
Akron, Ohio
Clark, NJ.
2007
2006
2006
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
Avukatlık Kanunu : İlgili Kanun ve Yönetmelikler ile Belgeler
(1. bs.)
Avukatlıkta Sınav (Eleştirel Bakış)
Avukatların Ekonomik Sorunları
Risks, reputations, and rewards : contingency fee legal
practice in the United States
Avukatlık mesleğinde Dünya'da ve Türkiye'de sosyal
güvenlik ve sosyal güvenlik projelerimiz
Avrupalı Avukatların Sosyal Sigortası
Avukatlık Hukuku, 2. bs.
Avukatlık Yasası ( Yönetmelikler) ve ilgili mevzuat
Women in the world's legal professions
Ceza Avukatının El Kitabı, 4. bs.
Ceza Avukatının El Kitabı, 4. bs.
Son değişikliklerle Avukatlık Mevzuatı
Manisa Barosu üyeleri için Avukatlık Mevzuatı
Avukatlık Kanunu Yönetmeliği
Avukatın Kitabı
TBB Avukatlık Sınav Yönetmeliği
TBB Avukatlık Ortaklığı Yönetmeliği
Avukatlık Kanunu En Son Değişiklikleri ile
TBB Avukatlık Ortaklığı Yönetmeliği
02.05.2001 /4667 Sayılı Kanunla Gelen Değişikliklerle
Avukatlık Kanunu
Son değişikliklerle Avukatlık Yasası
Son değişikliklerle Avukatlık Yasası
TBB Avukatlık Sınav Yönetmeliği
Avukatlık Kanunu : En Son Değişiklikleri ile
Avukatlar forumu : savunmayı savunuyoruz... katılın ;
gücümüzle savunmayı güçlendirelim !
Ankara
İstanbul
Ankara
Kritzer, Herbert M.,
Güner, Semih
Yurtcan, Erdener
Yurtcan, Erdener
Türkiye Barolar Birliği
Özkent, Ali Haydar.
Türkiye Barolar Birliği
Türkiye Barolar Birliği
Türkiye Barolar Birliği
İzmir Barosu
Türkiye Barolar Birliği
129 Ankara Barosu Hukuk Kurultayı, 12 - 16 Ocak 2000, Ankara Ankara Barosu
Demokratikleşme, İnsan Hakları ve Hukuk Devleti
Bağlamında Avukatlık Mesleği : Sorunlar - Çözüm
Perspektifleri : Sempozyum , 25-29 Ekim 1995, Antalya, 2.
130 bs.
131 The young lawyer's jungle book : a survival guide
Messinger, Thane Josef.
132 Hukukta kariyer ve avukatlıkta mesleki gelişim
Özden, Mehmet Cemil
2005
2005
2004
Stanford, Calif.
Türkiye Barolar Birliği
İstanbul Barosu
Ankara Barosu
Stanford Law and
Politics
İstanbul
İstanbul
Ankara
İstanbul
Oxford
İstanbul
İstanbul
Ankara
Manisa
Ankara
İstanbul
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Baroda Birlik Grubu
İstanbul Barosu
Ankara Barosu,
İstanbul Barosu
Hart
Türkiye Barolar Birliği
Türkiye Barolar Birliği
Ankara Barosu
Manisa Barosu
Türkiye Barolar Birliği
Ufuk Matbaası
Türkiye Barolar Birliği
Türkiye Barolar Birliği
Türkiye Barolar Birliği
Türkiye Barolar Birliği
2004
2004
2003
2003
2003
2003
2003
2002
2002
2002
2002
2001
2001
2001
2001
İzmir
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
İzmir Barosu
Ankara Barosu
Ankara Barosu
Türkiye Barolar Birliği
Türkiye Barolar Birliği
2001
2001
2001
2001
2001
İstanbul Barosu
2001
Ankara Barosu
2000
İstanbul Barosu
The Fine Print Press
Kartal Yayıncılık
2000
2000
2000
Ankara
İstanbul
Honolulu, Hawaii
Ankara
2004
24
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
Annotated Model rules of professional conduct, 4th ed.
Finlandiya avukatlık meslek kuralları
Almanya Avukatlık meslek kuralları
A.B.D. Avukatlık Kanunu
Avukatlık Kanunu
Açıklamalı - İçhihatlı Avukatın Hak ve Ödevleri : Avukatlık
Kanunu , Avukatlık Asgari Ücret Sözleşmeleri ve İlgili
Mevzuat /
Uçar, Salter
Avukatlık Kanunu ve ilgili mevzuat, 3. bs.
Gökalp, Şerafettin
Norveç Avukatlık Kanunu /
Demokratikleşme, İnsan Hakları ve Hukuk Devleti
Bağlamında Avukatlık Mesleği : Sorunlar - Çözüm
Perspektifleri : Sempozyum , 25-29 Ekim 1995, Antalya
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nın Kamuoyuna Duyurusu :
"Avukatlarmahkemelere, Türkiye Barolar Birliği'nin
belirteceği kılıkla çıkmak zorundadır."
Bayan Avukatların Başları Açık olarak Görev Yapmaları ile
İlgili Görüş ve Kararlar
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nın Kamuoyuna Duyurusu
: "Avukatlar mahkemelere, Türkiye Barolar Birliği'nin
belirteceği kılıkla çıkmak zorundadır"
Bayan Avukatların Başları Açık olarak Görev Yapmaları ile
İlgili Görüş ve Kararlar
Meslek Kuralları : (Şerh), 4. bs.
Erem, Faruk
Slovenya Avukatlık Kanunu
147 The lost lawyer : failing ideals of the legal profession
148 Avusturya Avukatlık Kanunu
149 Meslek Kuralları (Şerh), 3. bs.
Problems, readings, and materials on the lawyer as a
150 negotiator
Tebligat Kanunu (Nizamnamesi) ve Avukatlık Kanunu :
151 Notlu-gerekçeli-içtihatlı
152 Meslek Kuralları : (Şerh), 3. bs.
Kronman, Anthony T.
Erem, Faruk
Center for Professional
Responsibility,
American Bar
Association
yayl. y.
yayl. y.
yayl. y.
Ankara Barosu
1999
1999
1999
1999
1999
İstanbul
Ankara
y. y.
Turhan Kitabevi
Seçkin
yayl. y.
1998
1997
1997
İstanbul
İstanbul Barosu
1996
Ankara
Türkiye Barolar Birliği
1996
Ankara
Türkiye Barolar Birliği
1996
Ankara
Türkiye Barolar Birliği
1996
Ankara
Ankara
y. y.
Türkiye Barolar Birliği
Ankara Barosu
yayl. y.
1996
1995
1994
Belknap Press of
Harvard University Press
yayl. y.
Türkiye Barolar Birliği
1993
1977
1977
Chicago, Ill.
y. y.
y. y.
y. y.
Ankara
Cambridge, Mass.
y. y.
Ankara
Edwards, Harry T.
St. Paul
West Pub. Co.
1977
Yelekçi, Memduh
Erem, Faruk
Ankara
Ankara
yayl. y.
Türkiye Barolar Birliği
1977
1977
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
İzmir Olağanüstü Genel Kurul Yönetim Kurulu Raporu
(Avukatlık Yasası Değişiklikleri Hakkında Öneriler ve Bilgileri
Derleyen)
İzmir Olağanüstü Genel Kurul Yönetim Kurulu Raporu
(Avukatlık Yasası Değişiklikleri Hakkında Öneriler ve Bilgileri
Derleyen)
Avukatlık Kanunu Yönetmeliği
Avukatlık Kanunu / Avukatlık Kanunu Yönetmeliği
Avukatlık Kanunu
Savunma Diyalektiği ve Son Gelişmeler : TBB (Türkiye
Barolar Birliği) Yönetim Kurulu Kararlarının Açıklayıcı
Konferans : Edirne Barosu : 29.9.1973
Türkiye'de Savunma Mesleğinin Gelişimi : Metinler, 2 cilt
Savunma Diyalektiği ve Son Gelişmeler : TBB (Türkiye
Barolar Birliği) Yönetim Kurulu Kararlarının Açıklayıcı
Konferans Edirne Barosu : 29.9.1973 :
Türkiye'de Savunma Mesleğinin Gelişimi : Metinler, 2 cilt
Avukatlık Kanunu
Avukatlık Kanunu Yönetmeliği
Avukatlık Kanunu / Avukatlık Kanunu Yönetmeliği
Fransa'da 31 Aralık 1971 Tarihinde Yapılan Reform :
Modern Dünyada Avukatlığın Gelişimi / A Propos de la
Reforme Française du 31 Decembre 1971 : La Mutation de
L'Avocat Dans le Monde Moderne
Regles de la Profession D'Avocat
Avukatlıkta Meslek Sırrı
Regles de la Profession D'Avocat
Fransa Avukatlık Kanunu
Avukatlık Kanunu : İstanbul Barosu Dergisi Özel Sayısı
Tek Metin Avukatlık Kanunu
172 The legal profession in Upper Canada in its early periods
173 The origin and development of the legal profession
Türkiye Barolar Birliği
Ankara
Türkiye Barolar Birliği
1976
Türkiye Barolar Birliği
Ankara
Ankara
Ankara
İstanbul
Türkiye Barolar Birliği
Türkiye Barolar Birliği
Türkiye Barolar Birliği
Yörük Matbaası
1976
1973
1973
1973
Erem, Faruk
Türkiye Barolar Birliği
Ankara
İstanbul
Sevinç Matbaası
Yörük Matbaası
1973
1973
Türkiye Barolar Birliği
Türkiye Barolar Birliği
Türkiye Barolar Birliği
Ankara
İstanbul
İstanbul
Ankara
Ankara
Sevinç Matbaası
Yörük Matbaası
Yörük Matbaası
Türkiye Barolar Birliği
Türkiye Barolar Birliği
1973
1973
1973
1973
1973
Perrod, Pierre Antoine
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
y. y.
İstanbul
Ankara
Türkiye Barolar Birliği
Türkiye Barolar Birliği
Sevinç Matbaası
Türkiye Barolar Birliği
yayl. y.
1973
1972
1972
1972
1972
1969
1954
Erem, Faruk
Riddell, William Renwick
Wheeler, Charles Stetson
Toronto
San Francisco
Yıldız Matbaası
Law society of Upper
Canada
Murdock Press
1916
1903

Benzer belgeler