Dökümanı indir pdf

Transkript

Dökümanı indir pdf
Sika’dan yeni bir
teknoloji daha:
i-Cure
Yapı kimyasalları
demek, Sika
demektir
Sika Yapı Kimyasalları AŞ yayın organıdır. Yıl: 1 - 2011 / Sayı: 2
Üretim tonajında
dünyada beşinci
sıradayız
Mükemmel Dolgu Performansı
Basit ve güvenli uygulanabilme
Uzun, açık bekletme süresi
Yüksek elastikiyet ve yapışma
VOC ve emisyon içermez
Yaşlanmaya dayanımlı
Boyanabilir, silikon içermez
Sika Yapı Kimyasalları A.Ş. İstanbul Deri O.S.B. 2. Yol J-7 Parsel Aydınlı Orhanlı Mevkii, Tuzla,
İstanbul-Türkiye Tel: 0213 581 06 00 l (Pbx) Faks: 0216 581 06 99 [email protected] l www.sika.com.tr
Başyazı
3
SİKA: GELECEK
Değerli Sika dostları,
Her geçen gün yükselen ham madde ve enerji maliyetleri, küreselleşme
etkisiyle daha da zorlaşan rekabet koşulları, “yenilikçilik ve farklılaşma”
kavramlarını iş hayatımızda ön plana çıkarıyor.
Sika olarak biz, kurulduğumuz 1910 yılından beri yenilikçilik konusunda
yapmış olduğumuz araştırma yatırımları ile dünyada kendi konumuzdaki
liderliğimizi pekiştirdik ve gelecekte de bu yatırımlarımızın ivmelenerek
artmasını planlıyoruz.
Sika ürünleri kullanarak inşa veya imal etmek, daha fazla sürdürülebilir
çözümün ortaya çıkması demektir. Örneğin küreselleşen dünyadaki artan
şehirleşme hızı, altyapı ve ulaşım projelerinin inşasında daha güvenli, makul
maliyette, hızlı ve sürdürülebilir çözümlerin ihtiyacını da artırdı. Ürünlerimiz
ve hizmet verdiğimiz coğrafi alandaki yaygınlığımız, bize bu konuda
müşterilerimiz için çözümler sunma imkânı veriyor.
Bora Yıldırım
Genel Müdür
Bizler, dâhil olduğumuz pazarların ve hizmet verdiğimiz müşterilerin
ihtiyaçlarını anlayarak işe başlıyor, sürekli olarak yeni ürün ve hizmet
fırsatlarını inceliyor, bunların müşteri ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığına
dikkat ediyoruz. Kendimizi yalnızca ürün tedarik eden değil,
müşterilerimizin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacak çözümler üreten ve
sahada hizmet veren bir organizasyon olarak görüyoruz. Bu yaklaşımla, bir
yandan yüksek performanslı çözümler üretirken diğer yandan, hem
müşterilerimiz hem de sürdürülebilir gelecek için fayda sağlıyoruz.
Küreselleşen pazar şartlarında iklim değişikliği, etkin altyapı, temiz
enerji, içme suyu ve ekolojik koruma kavramları ile ilgili talep sürekli arttığı
için, iş dünyasının bu gelişimi dikkate alması ve taleplere göre geleceği
planlaması, başarının kaçınılmaz anahtarı olarak karşımıza çıkıyor.
Memnuniyetle ifade etmek isterim ki, ARGE çalışmalarımıza, üretim
süreçlerimize, satış&pazarlama faaliyetlerimize söz konusu pazar ve
müşteri ihtiyaçlarını entegre ederek, sektörün ihtiyaçlarına çözüm sunmaya
devam ediyoruz.
İçerisinde bulunduğumuz sektörlerdeki tüm paydaşlarımıza, geleceği
değiştirmenin elimizde olduğu bilinciyle çalışacağımız, verimli bir yıl
diliyorum.
Saygılarımla
Sika Life
4
Künye & İçindekiler
Sika Life
Yerel Süreli Yayın
Dört ayda bir yayımlanır
Ücretsizdir
3 Başyazı
5 Editörden
Sika Yapı Kimyasalları AŞ
Adına İmtiyaz Sahibi
Sika Haber
Bora YILDIRIM
6 Sürdürülebilirgelecekiçinküreselzorluklar,fırsatlarveSikaçözümleri
8 SikabölgedistribütörleriveuzmanuygulayıcıbayilerAntalya’dabuluştu
10 İnsansağlığıiçinileriSikateknolojisi
11 Sikadeneyimi,kariyerbaşlangıcınıkolaylaştırıyor
11 SikaAilesiyeniyılıbiraradakutladı
12 Sika’danyenibirteknolojidaha:i-Cure
13 DublinHavalimanı’ndatemeldençatıyaSika…
14 DistribütörlerMardin’debuluştu
14 “RekabetteFarklılaşma”StratejiToplantısı’ndamasayayatırıldı
15 SikaRoofMTCsistemlerininürüntanıtımlarıbüyükilgitopladı
15 ArmanHocam›z›kaybettik
Sorumlu Müdür
Turgay ÖZKUN
Katkıda Bulunanlar
Tolga SONAL
Yönetim Yeri
İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi
2.Yol J-7 Parsel Aydınlı Orhanlı Mevki
34957 Tuzla-İstanbul / Türkiye
Tel: 0216 581 06 00
Yayına Hazırlık
Genel Yönetmen
Metin GÜLBAY
Görsel Yönetmen
Yavuz KARAKAŞ
Söyleşi
16 Yapıkimyasallarıdemek,Sikademektir
Editör
Banu SARI ARSLAN
Düzeltmen Editör
Ersel ERGÜZ
Fotoğraf Editörü
Büyüteç
18 SikaViscoBond®:Dahaazıiledahafazlasınıyapın
Murat GÜNEY
Fotoğraflar
Damla SALOR ÖZPINAR
İletişim Tel:
(0216) 681 18 94
Baskı
Dünya Yayıncılık AŞ
“Globus” Dünya Basınevi
100. Yıl Mahallesi 34440
Bağcılar-İstanbul / Türkiye
Tel: (0212) 629 08 08
SikaLife dergisi, Sika Yapı Kimyasalları AŞ
tarafından T.C. yasalarına uygun olarak
yayımlanmaktadır. Derginin isim hakkı, Sika Yapı
Kimyasalları AŞ’ye aittir. Dergide yayımlanan yazı
ve fotoğrafların her hakkı saklıdır. Şirketten
izinsiz, kaynak gösterilerek dahi kullanılamaz.
Referans Proje
19 SuYalıtımında100YıllıkReferans:Sika
Biz’den
20 Üretimtonajındadünyadabeşincisıradayız
24 Satırarası
26 Ödüllü bulmaca
Editörden
5
Sürdürülebilir bir gelecekte
Sika’nın rolü
Değerli okurlarımız,
Kurumsal bir yayın hazırlama kararının ardından, ilk sayımızın telaşı ve nihayet yayımlanmasının
heyecanı henüz geçmemişken, ikinci sayımızda sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dergimize olan
ilginiz ve aldığımız olumlu geri dönüşler bizleri hem sevindirdi hem de daha iyisini yapma adına motive etti.
Turgay Özkun
Daralmayla geçen yılların ardından 2010’un inşaat sektörü açısından pozitif bir yıl olması, inşaat
sektörünün en önemli alt dallarından yapı malzemeleri ve yapı kimyasallarını da olumlu etkiledi. Altyapı
inşaatları açısından kamu yatırımları, bina inşaatları açısından da özel sektör yatırımları inşaat sektörünün
durumunda belirleyici olan iki ana faktör. İnşaat yatırımlarının toplam yatırımlardaki payının yüzde 46’larda
olması, bu sektör için söylenen “ekonominin lokomotifi” deyişinin somut bir kanıtıdır. Temkinli olmakla
birlikte, yaşanan pozitif seyrin 2011 yılında da devam edeceğini ve sektörün şimdiden 2015 yılına yönelik
planlar yapmaya başlayacağını öngörüyoruz.
Pazarlama & Teknik Servis Hizmetleri Müdürü
Tüm bu ekonomik göstergeler ve yaşanan günlük gelişmeler dışında, aslında hepimizi birey olarak
yakından ilgilendirmesi gereken çok önemli bir konu var: Sürdürülebilir Gelecek… Doğal kaynakların
giderek azalması, bunun yanında, gelişen ekonomi ve teknolojiyle birlikte çevre üzerindeki olumsuz etkilerin
artması, güvenli ve kaliteli bir yaşamı da zorlaştırıyor. Sika, kurumsal olarak bu hayati meseleye uzun
zamandan beri eğilerek önemli yatırımlar yapıyor. Küresel iklim değişiklikleri, verimli altyapı, temiz enerji,
içme suyu ve ekosistemin korunması gibi çevresel zorluklara karşı çözüm üretmek iş prensiplerimizin en
başında geliyor. Gelecek nesillere daha yüksek kalitede bir yaşam sağlamanın tek yolunun, insana ve
doğaya yapılan yatırımlardan geçtiğine inanarak, sunduğumuz ürün ve sistemlerde bu kavramlardan ödün
vermemeye özen gösteriyoruz.
Sika’nın sürdürülebilir bir gelecek için üstlendiği rolü sizlere daha ayrıntılı anlatabilmek için dergimizde
bu önemli konuya yer verdik. Halihazırda dünyamızın karşılaştığı ana zorlukları ve Sika’nın bu alandaki
yatırımlarıyla birlikte çözüm önerilerini, ilerleyen sayfalarda takip etme şansı bulacaksınız.
Gelecek sayıda tekrar birlikte olabilmek dileğiyle, sektörümüzün tüm üyelerine sağlıklı, başarılı ve mutlu
bir 2011 yılı diliyorum.
Saygılarımla
Sika Life
6
SİKA Haber
l
e
s
e
r
ü
k
n
i
ç
i
k
e
c
e
l
e
g
r
i
l
i
Sürdürüleb
i
r
e
l
m
ü
z
ö
ç
a
k
i
S
e
v
r
a
l
t
a
s
r
ı
f
,
r
a
l
k
u
l
zor
S
ikaürünlerivesistemleri,yaşamstandartlarınıyükseltmekiçinçözümlersunarken,
etikstandartlarauygunbirşekildeçevrevegüvenlikkonularınayöneliksorumluluğudagözardıetmiyor.Sikaiçinsürdürülebilirlikyaklaşımıişyöntemlerinin,pazarlamavesatışfaaliyetlerinin,şirketlerarasıilişkilerinintemelprensibiolarakhayatageçiyor.Bununlabirliktefirma,geleceknesilleriçindahayüksekkalitedebiryaşamısağlamanın,insanavedoğayayapılanyatırımlarlamümkünolacağını
kabulediyor.
Küresel zorluklar ve tehditler
Enerji,hammaddeveçevrekonularındayaşanacaksorunlarailişkinalınacakönlemler,geleceğinşekillenmesindeönemlibirroloynayacak.Şirketleraçısındandeğerlendirildiğinde,busorunlarakarşıakılcıçözümlergeliştirmek,enönemlibaşarı
faktörüolacak.BukonudamüşterileriveişortaklarıylaberaberçalışarakuzunsürediryenilikçiçözümlergeliştirmeyebaşlayanSika,geleceğimizitehditedenzorlukları
vebukonudakiçözümönerilerinialtıbaşlıktatopladı.
Tehdit 1: Sınırlı kaynaklara yönelik artan talepler
Dünyagenelindehampetrol,kömür,doğalgaz,suvediğerhammaddelereolan
talephergeçengünartıyor;enerjisarfiyatı,nüfusvemaliyetartışınedeniylebuta-
leplerkarşılanamıyor.Sınırlıolankaynaklarınverimlikullanılmasıvemümkünolanher
alandageliştirmefaaliyetleriyapılması,enerjitasarrufunumümkünkılacakkriterler
olarakkabulediliyor.
Sika’nın girişimleri
Sika,ARGEyatırımlarıyladahaazkatmanvedolayısıyladahaazmalzemekullanımınısağlayanürünlereyöneliyor.Busayedeherhangibirönhazırlığagerekduyulmadan,dahaazmalzemesarfedilerekçevreninsürdürülebilirliğinekatkıdabulunuluyor.ÖrneğinSika’nınsolventsizesnekahşapparkeyapıştırıcıları,herhangibir
astarveyaönyapıştırıcıuygulamasıgerektirmeyerekhammaddekullanımınıazaltıyor.Yüksekkaliteli,uzunömürlüSikaürünlerininekonomikveekolojikaçıdanavantajlıolmasıprojelerdekiverimliliğiartırıyor.
Tehdit 2: İklim çok hızlı değişiyor
İklimikorumak,küreselçaptahızlıvekararlıadımlargerektirenönemlibirgörevdir.
Gelecektebaşarıyaulaşmanınyolu,zehirlimaddelerinvediğeremisyonlarınüretim
yadatüketimesnasındaçevreyeverdiğizararlarıazaltmakiçinakıllıteknolojilerinkullanılmasındangeçer.Çözüm,fosilyakıtlaraolanbağımlılığıazaltmakveiklimietkilemeyenalternatiflersunmaktır.
7
enli yaşam için şen
v
ü
g
e
v
ı
ğ
lı
ğ
a
s
nedeniyle insan e maliyetleri yükselmeye, geli yi
ri
le
k
li
ik
iş
ğ
e
d
Küresel iklim
, doğal çevre
e ham madd
e
v
i
is
rj
a
e
ik
n
S
e
,
r.
n
o
e
iy
rk
d
a
e
rt
gereksinimler a resel rekabeti artırmaya devam rımlar yapmayı sürdürüyor.
ü
tı
ekonomiler de k isyonları azaltmaya yönelik ya
em
korumak adına
Sika’nın katkısı
Sika,emisyonudahadüşükseviyelerdetutabilmekadına,üretimsüreçlerikapalısuvevakumüretimyöntemleriniiçerenyeniteknolojilereyatırımyapıyor.Üretimmakinelerinintemizlenmesiişlemi,solventçözücülerinkullanımınıgerektirirken
Sikabukullanımıenazaindirgemeyiamaçlıyorvekritikhammaddeleri,üretimfor-
mülasyonlarıiçinkullanmıyor.Yeniteknolojilerinhayatageçirilmesiilebirliktekalite
olarakgelişmesağlanırkenaynızamandasolventliürünleryerinesolventsizolanlardan
yararlanılıyor.
Tehdit 3: Ulaşım ve taşımacılık için talep artıyor
Sika’nın sürdürülebilirlik prensipleri
•
•
•
•
•
•
•
Uluslararası çevre ve güvenlik standartlarına uymak
Fosil yakıtlara ve diğer sınırlı maddelere olan talepleri düşürmek
Küresel ısınmaya olan etkilerini azaltmak
Üretim süreçlerini çevreyle dost olacak şekilde, sürekli revize etmek
Kaynakların verimli kullanımına ve enerji tasarrufuna yönelik çözümler üretmek
Tüm yönetim sistemlerini sürdürülebilirlik üzerine odaklamak
Yapı ve endüstride, sürdürülebilirlik çözümlerini önermek ve desteklemek
Küreselleşme,ulaşımhacimlerinigenişletirken,
gelişmişekonomilerdekimevcutyüksekhareketlilikvekara-deniz-havayolculukları,hammaddeile
fosilyakıtaolantalebinartmasınanedenoluyor.
Sika’nın bu konudaki yaklaşımı
Sika,yenilikçipaketlemeyöntemleriylegelenekselsulandırılmışürünleryerinekonsantreürünlersunaraknakliyesayısınıvemaliyetleriniazaltıyor.Ağırlıkbakımındanhafiftasarımlar,dahaazham
maddeiçeriyorvedahaazambalajatığıoluşturuyor.Örneğin5ve25litreliktenekeambalajınyeriniSikaMaxMix®ürünlerigibi,birlitrelikyoğunlaştırılmışdağıtımşişelerialıyor.
Sika Life
8
SİKA Haber
Sika bölge distribütörleri ve uzman
uygulayıcı bayiler Antalya’da buluştu
Türkiye genelinde faaliyet gösteren tüm Sika
bölge distribütörleri ve uzman uygulayıcı
bayiler, Antalya’da düzenlenen organizasyonda
bir araya geldi.
B
elek Spice Hotel&SPA’da, 14-16 Ocak günlerinde düzenlenen etkinlik Sika
Türkiye satış grubu, pazarlama ve teknik servis hizmetleri ile yönetim kademesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 14 Ocak Cuma günü otele giriş
yapmaya başlayan katılımcılar, hoş geldiniz kokteyli ile organizasyonun açılışını yaptı. Etkinliklere eşleriyle birlikte katılan misafirler, iş toplantıları dışında kalan zamanlarda
gerçekleştirilen sosyal aktivitelerle, stres atma şansı da yakaladı.
15 Ocak Cumartesi günü düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan Genel Müdür Bora Yıldırım 2010 yılını değerlendirerek, gelecek dönem hedef ve stratejileri hakkında bilgi verdi. Bayi Dağıtım Kanalı İş Birimi Müdürü Erdal Bozok ve Uzman Uygulayıcılar İş Birimi Müdürü Umur Kalaycı, başarılı geçen yılın analizi ile yeni
9
hedefler konusunda sunumlar yaparken, Pazarlama Müdürü Turgay Özkun inşaat sektörü ve yapı kimyasalları ile ilgili genel durum değerlendirmesini ve pazarın
geleceğine ilişkin öngörülerini aktardı.
Rekabette öne geçmek için nasıl fark yaratırız?
Toplantının en çok dikkat çeken bölümlerinden biri de Prof. Dr. Arman Kırım’ın
gerçekleştirdiği “Rekabette Öne Geçmek İçin Nasıl Fark Yaratırız?” konulu sunum
oldu. İş ve ekonomi ile ilgili kitaplarında ortaya koyduğu farklı tezlerle iş dünyasında her zaman yankı uyandıran Arman Kırım, son kitabı Bize Bir Akıl Ver Hocam’dan
da alıntılar yaptığı konuşmasında farklılaşma, kârlı büyüme ve inovasyon ile ilgili mo-
delleme yöntemlerini anlattı. Toplantı, kapanış konuşmalarıyla sona erdi.
Öğle yemeğinin ardından tüm misafirler tarihi zenginliklerle dolu Antalya’yı gezme fırsatı buldu. Profesyonel rehberlerin eşliğindeki Perge Antik Şehir turunu, Aspendos Antik Tiyatrosu’na yapılan gezi izledi. Ziyaretçiler bol bol fotoğraf çektirip,
tarihi yerler hakkında bilgi aldı. Otele dönüş ve kısa bir dinlenmenin ardından Sika
Ailesi bu kez gala gecesi için bir araya geldi. Gecede, Bayi Dağıtım Kanalı ve Uzman Uygulayıcılar Grubu’nda 2010 yılı satış rakamları baz alınarak, ilk üçe giren başarılı firmalara ödülleri takdim edildi. Gecenin sürprizi ise başarılı yorumcu Yonca
Lodi’nin Sika bayilerine verdiği özel konserdi. Sanatçı, iki saati aşkın bir süre sahnede kalarak misafirlere eğlenceli ve unutulmaz anlar yaşattı.
Sika Life
10
SİKA Haber
Uçucu organik bileşenlerin çevre ve insan
sağlığına olumsuz etkilerini gündemine
alan Sika, düşük uçucu organik bileşenli
ürünleriyle, sağlıkta kalite standardını
yükseltmeye devam ediyor.
İnsan sağlığı için ileri Sika teknolojisi
Ö
zelkimyasalüreticilerininmisyonununbirprojeinşaatınınötesinegeçtiğigünümüzde,ürünlerinyalnızcainşaatlailgiliözelliklerideğil,inşaatınardından
geçenyıllarsüresinceetkileridehesabakatılıyor.Bununlabirlikteiçmekânlardabulunanlarınsağlığıverahatlığıdaönplandatutuluyor.İyibiriçmekânda
sadecesıcaklıkvebağılnemfaktörlerideğil,aynızamandahavakirleticilerininpotansiyelideönemtaşıyor.
İnşaatürünleri,uçucuorganikbileşenler(VOC)veyarıuçucuorganikbileşenler(SVOC)nedeniyleiçmekânhavakirliliğininbaşlıcakaynağıolaraknitelendiriliyor.
Dünyagenelinde,zeminkaplamalarındasağlıklailgilikalitestandartlarıoluşturanilk
üreticiSika,zeminkaplamaçözümlerisunmadakiyüksekdeneyimiveliderkonumu
ileözellikledüşükemisyonluürünleringeliştirilmesiniteşvikediyor.Sika’nındüşük
emisyonluDecofloor® epoksiürünleri,düşükVOCemisyonlarınınçokönemlioldu-
ğuokullar,müzeler,perakendemağazaları,sağlıktesisleriilediğerticarivehalkaaçık
binalariçinsondereceelverişliözelliklertaşıyor.Ürünler,farklırenkseçenekleriyle,
kullanıcılarınaestetikaçıdandaavantajlarsunuyor.
SonderecedüşükVOC’liSikaepoksizeminkaplamaürünlerinden,zorluemisyonşartnamelerineuygunolmasısayesindetemizodaortamlarındabilerahatlıkla
yararlanılabiliyor.Avrupa’nınenbüyükuygulamayayönelikaraştırmakurumuolan
FrauenhoferIPA’dakidünyanınentemizodasındadabuürünlerkullanılıyor.
Genelliklesportesislerindefaydalanılanpoliüretantabanlı,çokdüşükVOC’lizeminkaplamaürünleridesunanSika,Comfortfloor® serisiyleyumuşakvinilzeminkaplamalarınadaimkântanıyor.Gürültüönlemeözelliğiolanseriayrıca,sporetkinliklerisüresinceeklemlerinkorunmasıiçinzeminlerinyeterikadaryumuşakolmasını
sağlıyor.
11
Sika deneyimi, kariyer
başlangıcını kolaylaştırıyor
Gençlerin kariyer hedefi doğrultusunda doğru adımlar
atması ve kendilerini geliştirmesi amacıyla çalışmalar
yürüten Sika, 2011 yılında yeni bir proje hayata geçirecek.
B
aşarılıbirkariyeriçinenönemliadımlarhangileridir?Yoğunbireğitim?Gerçekçibirişhedefi?Doğrubağlantılarkurmak?Deneyimharikaolur;amanereden
eldeedilecek?Sağlıklıbirkariyerbaşlangıcıyapmakiçinbunlarıniyibirkarışımı
gereklidir.Öğrencilerveyagençprofesyoneller,çokdeğerliolandeneyiminasılkazanabilir?
GelecektebaşarılıolmayıhedefleyeneniyiyeteneklerikazanmakisteyenSika,bu
amacaulaşmakiçininternetaracılığıylagençlerleiletişiminigüçlendiriyorvekişiyeözel
SikaDeneyimProgramı’nısunuyor.SikaDeneyimProgramı,öğrencilerevegençprofesyonellerestaj,projelerdeyeralmaimkânıtanıyor,yarışmalarveeğitimleraracılığıile
uygulamalarkonusundaçeşitlianlayışlarkazandırıyor.Katılımcıların,edindiklerideneyim
vebilgiyibloglararacılığıylapaylaşmasısayesinde,çoksayıdaöğrenciSika’daçalışıyor
izlenimiedinebiliyor.Sika,programınöğrencilerinihtiyaçlarınamümkünolduğukadaruygunolmasıamacıylahedefkitleden,tercihettikleriSikadeneyimiileilgiliveritopluyor.
Sikabuverilersayesindeöğrencilerinbeklentilerinetamamıylayanıtverecek,çokyönlübirprogramı2011yılındauygulamayakoyacak.
www.sika.com/experience veya
www.facebook.com/sika.experience adresini ziyaret ederek
öğrenciler ve genç profesyoneller için sunulan teklifler hakkında
bilgi edinin ve hiçbir şey kaçırmadığınızdan emin olun!
Sika Ailesi yeni yılı bir arada kutladı
Sika Türkiye çalışanları başarılı
geçen 2010’u ve yeni yılı, Moda
Deniz Kulübü’nde düzenlenen
organizasyonla kutlama şansı buldu.
2
5Aralık2010Cumartesigünügerçekleştirilengeceye,merkezbirimlervebölgemüdürlüklerindegörevlitüm
personel,eşleriylebirliktekatıldı.Hoşgeldinizkokteyliilebaşlayanorganizasyon,akşamyemeğiyledevametti.
Heryılgelenekselolarakverilenkıdemödülleri,sahipleriylebuanlamlıgecedebuluştu.BaşarılıyorumcuSibel
Tüzün’ünşarkılarıylarenklenengecedeSikaAilesi,eğlenceliveunutulmayacakdakikalaryaşadı.Geçsaatlerekadar
süreneğlencesonrasıtümçalışanlar,gelecekyıltekrarbuluşmaküzereayrıldı.
Sika Life
12
SİKA Haber
Sika, doğal ortamı korumak, ürünlerini ve sistemlerini
kullanarak üreten, çalışan ve yaşayan insanlar için koşulları
iyileştirmek amacıyla emisyonları azaltacak olan yeni i-Cure
teknolojisini piyasaya sürdü.
P
oliüretandolguveyapıştırıcılariçinyenibirçaprazbağlamateknolojisinekimyasaltemeloluşturani-Cure(intelligentcuring)terimi“akıllıkürlenme”olaraktanımlanıyor.Baloncukoluşturmayankürlenmeveçokdüşükemisyonözelliklerinesahipklasikpoliüretandolguveyapıştırıcıteknolojisiningeliştirilmesiyleüretilenseri,
üstünfiyat/performansdengesinedeolanaksağlıyor.i-Curetemelliürünler,dahaönceki
poliüretanvesilane-terminatedpolimertabanlıdolguveyapıştırıcılarlakarşılaştırıldığında,havaşartlarınadayanıklılık(UVdayanıklılığı)vegüneşışığınamaruzkalmadurumunda
düşükrenkkaybıyatkınlığıkonularındadahaverimlibirperformansortayakoyuyor.
Sikaflex®ileSikaBond®i-Cure,gözenekli
vegözeneksizyüzeylereüstünyapışma
özelliğigösterirken,tamamenkokusuz
olanürünler,çoğudolguveyapıştırıcının
aksinesolventiçermiyor.BudurumSika’nınpoliüretanürünlerinin,çoğuülkede mevcut olan; bununla beraber
gelecektedahadakatılaşacakemisyon
standartlarınauygunolmasınaolanaksağlıyor.i-Curepoliüretanürünlerinin,işlenebilirlik,
dayanıklılık,yapışmaveekolojikaçıdanbenzersizverimlilikavantajısunanözellikleriyle,yeni
birteknolojiplatformuolacağıbelirtiliyor.
i-Cure neden önemli?
Aralık2010tarihindenitibaren67/548/EWGnumaralışartnameninyenimaddesi
uyarınca,Avrupa’daMDI(Metildipenildiizosiyanat)içerenürünlerinsatışıkısıtlandı.BununsonucuolarakSika’nınhâlihazırdaotuzyıldanuzunsüredirizlemekteolduğuprensiplerinuygulanmasısağlandı.
ToplulukMevzuatıRehberi,insanlarınveçevreninyüksekdüzeydekorunmasınısağlamakamacıyla,maddelerinsınıflandırması,ambalajlanmasıveetiketlenmesikonusundakikurallarısürekliolarakgüncelliyor.Bunuyaparkendebilimselveteknikilerlemelerihesabakatıyor.Yenimevzuat,yüzde0,1’denfazlaMDIiçerenürünlerineldivenlesatılmasınıöngörüyor.Yüzde1MDIiçerenlerürünlerisesadece,uzmanbilgisinesahipsatışekibiolanözelmağazalardabulunuyor.Mevzuat,selfserviseizinverilmemesikararınıdüzenlerken,ambalajlara,ilaveuyarılar
eklenmesinidegerektiriyor.
Sika,birnumaralıküreselpoliüretantedarikçisiolarak,çok
düşükMDIiçerikliürünlersunmakonusundafaaliyetgösteriyor.İnşaatsektöründekullanılan,özelticaretveDIYkanalları
aracılığıilesatılanSikaflex®veSikaBond®ürünserisi,yenimevzuattanetkilenmeyecek.Çünkübuürünler,yüzde0,1’dendaha
azmiktardaMDIiçeriyor.Sika’nınyükseketikstandartları,çevrevegüvenlikkonusundaiddialıhedefleri,emisyonlarıazaltmanın
yollarınıbulmak,çevrevetüketicidostuinşaatkimyasallarıgeliştirmekamacıylasürekliolarakARGE’yeyatırımyapıyor.
13
Dublin Havalimanı’nda temelden çatıya Sika…
“Temelden çatıya kadar” sloganıyla iş yapma süreçlerine yön veren Sika, bu anlayışın son örneğini, Dublin
Havalimanı’ndaki çok katlı otoparkın inşasına teknik destek vererek hayata geçirdi.
B
aşarınınönemlitekbirbileşenibulunmadığını,toplambaşarıiçinsayısızunsurun
etkiliolduğunukabuledenSika,püfnoktasınınayrıntılardagizliolduğuanlayışını“Temeldençatıyakadar”sloganıylahayatageçiriyor.BudoğrultudabirçalışmaortayakoyulanDublin’dekihavalimanıinşaatprojesi,karmaşıkprojeplanlamasının
parçalarındanoluşanbiryapbozolarakdeğerlendirildiveparçalarınhepsinin,sürecioptimizeetmesiamaçlandı.
Yüksekkaliteliinşaatmalzemelerinin,yüksekdayanıklılıkgösterdiğini,bakımlarının
kolayolduğunuveyapınınestetiğiniartırdığınıöngörenSika,tasarrufusağlayanınveinşaatprojelerindekarmaşıklığıazaltanınsadeceyüksekkaliteliürünlerolmadığınıdaka-
bulediyor.Temeldençatıyakadartümihtiyaçlarıkarşılamakiçinçeşitliçözümlerüreten
Sika,sadeceürünlereodaklanmayaraksistemlerindâhilibütünlüğününsağlanmasıiçin
deçalışıyor.
Sika’nın“Temeldençatıyakadar”sloganıDublinHavalimanı’ndakiçokkatlıotoparkta
uygulamayakoyuldu.Sika,inşaatınheraşamasındabeton,kaplamalar,harçlar,yapıştırıcılarveçatımalzemeleriileilgiliolarakteknikdesteksağladı.Proseal®kürlemeajanı
zemindekullanılırken,bağlantınoktalarındaSika®ViscoCrete®StormbetonkarışımlarındanveSikaflex®yapıştırıcılarındanyararlanıldı.Ayrıca,bukarmaşıkprojedearaçotoparkınıntavanındaveçatınınsuyalıtımındaSikasistemlerivemembranlarıkullanıldı.
Ofis Çatısı: 2000m² Tür:TrocalS,500m² TrocalSGKBondedveyardımcıları
Üst Kat: 13.000m² Sikafloor® Pronto® 15
Bütün katlar – zemin şapları: 40.000m² Sika® Viscocrete® Storm
Bağlantı Harcı: 1200m² Sikaflex® Pro3WF
Prekast Ön Cephe Panelleri: Viscocrete® HE200
Yapısal Kolonlar: Viscocrete® HE200
Bütün Kolonlar ve Alt Yüzeyler: 26.000m² Sikagard® 675W
Zemin seviyesi: 13.000m² Proseal® Pro
Seviye 2: 13.000m² Sikafloor® 263SL
Sika Life
14
SİKA Haber
“Rekabette Farklılaşma”
Strateji Toplantısı’nda
masaya yatırıldı
Distribütörler Mardin’de
buluştu
Yeni dağıtım kanalı yapılanmasında gelişim
ve potansiyel açısından ayrı bir önemi olan
Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde
faaliyet gösteren Sika bölge distribütörleri
Mardin’de bir araya geldi.
G
enelMüdürBoraYıldırım,DağıtımKanalıİşBirimiMüdürüErdalBozokve
Pazarlama&TeknikServisHizmetleriMüdürüTurgayÖzkun’unhazırbulunduğutoplantıdabölgedekigelişmelerdeğerlendirildi.SWOTanalizlerininyapıldığıtoplantıda,yeniürünlerveinşaatsektörüileilgilibilgilerverildi.ToplantınınardındanMardin’intarihimekânlarıziyaretedildiveMardinmutfağınıneşsizlezzetleritadıldı.Organizasyon,bölgedistribütörlerinintecrübelerini,öngörülerinibirbirleriyle
paylaşmalarıaçısındanoldukçaverimligeçti.
Sika Türkiye 2010-2015 Strateji Toplantısı,
3-5 Aralık 2010 tarihlerinde Silivri Klassis
Golf & Country Club’da gerçekleştirildi.
A
nagündemmaddesini2015yılıstratejilerininoluşturduğutoplantıda,“rekabette
nasılfarklılaşırız”konusugündemealınırken2010yılınıngenelbirdeğerlendirmesi
deyapıldı.Yoğunbirtempodagerçekleştirilentoplantınınyönetimini,konusunda
otoritekabuledilenyazar,düşünürveaynızamandagirişimciişadamıProf.Dr.Arman
Kırımyaptı.“BizeBirAkılVerHocam”,“MorİneğinAkıllısı”,“İnovasyon:ParaKazandıranYenilikçilik”gibikitaplarıylaişdünyasındatümzamanlarınençoksatankitaplarınıyazan;Radikal,MilliyetveTürkiyegazetelerindeyazılarıbeğeniyletakipedilenArmanKırım,bilgivetecrübelerinibukezSikaçalışanlarıylapaylaştı.
15
18 Ekim 2010 - İstanbul
21 Ekim 2010 - İzmir
4 Kasım 2010 - Ankara
11 Kasım 2010 - Antalya
SikaRoof MTC sistemlerinin ürün
tanıtımları büyük ilgi topladı
Sika’nın yeni nesil su yalıtım sistemlerinden SikaRoof
MTC ürün grubunun tanıtım ve eğitim seminerleri
İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya’da gerçekleştirildi.
S
eminerlerekonusundauzmanmimar,mühendis,uygulayıcı,sektörvemedyatemsilcilerindenoluşan300konukkatıldı.Seminerinilkdurağıolanİstanbul’dakitanıtımtoplantısıPointOtel’degerçekleştirildi.Katılımcılar,SikaRoofMTCsistemlerininçokkısasüredeküralarakhavakoşullarınadayanımlıhalegelmesi,ekyerioluşturmaması,detayçözümlerindekikolaylıkveenönemlisiyangındayanımıkonusundakiavantajlarınıhemteorikolarakgördühemdegörseluygulamalarlayerindetestetme
şansınasahipoldu.
AnkaraSwissOtel,İzmirHiltonOteliveAntalyaDedemanOtel’dedevamedenseminerlerde
çatıtadilatişlemlerisırasındameydanagelenvegeridönüşüolmayankayıplarayolaçan
yangınlarkonusugündemealındı.Alevsizuygulamayöntemiveyangındayanımıkonusunda
hemFMhemBS476sertifikasınasahipolanSikaRoofMTCsistemleri,bukonudakullanıcılarabüyükgüvenverdi.
Sika Life
16
Söyleşi
Yapı kimyasalları demek,
Sika demektir
“Yapı kimyasalları sektörü son yıllardaki gelişimine paralel olarak, 2011 yılında çok daha fazla
büyüyecek. Çünkü her geçen sene yalıtımın önemi daha iyi kavranıyor, bununla birlikte inşaat
sektörünün rüzgârı da arkanızda.”
T
amayYapıKimyasalları,izolasyonsektörününihtiyaçlarınıkarşılamakamacıyla1980
yılındanberifaaliyetgösterenHimerpatarafındankuruldu.YapıkimyasallarınınliderfirmasıSika’nındistribütörlüğünüyürütenTamay,İstanbulZeytinburnuilçesindenbaşlayarakEdirne’yekadarolantümprojelerdeSikamalzemelerininpazarlama,
satışvedağıtımınıüstleniyor.2010yılındatümSikadistribütörleriiçindetoplamsatışcirosundaTürkiyebirincisiolanTamay,gençbirfirmaolmanındinamizmiyle2011yılındadahedefleriniyüksektutuyor.HimerpaGenelMüdürüTurgayYüksel’leTamayYapı
Kimyasalları’nıvesektöreilişkinöngörülerinikonuştuk.
Tamay Yapı Kimyasalları’nın sektöre girişi, kuruluş amacı ve organizasyon yapısı hakkında bizi bilgilendirir misiniz?
TamayYapıKimyasalları,HimerpaAŞtarafındanAralık2009’daSika’nınİstanbulAvrupaYakasıBölgeDistribütörlüğügöreviniyürütmekamacıilekuruldu.Himerpa1980
yılındanberiısı,su,sesveyangınyalıtımmalzemelerinipazarlamaalanındafaaliyetgösterenbirfirma.UzunyıllardırSika’nınbayisiolarakçalışıyordu.Sika,2009yılındafarklı
biryapılanmayagirdivedistribütörlüksisteminegeçti.Eskibayileriarasındandistribütör
adaylarınıseçti,adaylardanbiridebizdik.Seçmişolduklarıdistribütörlerinkonuyadaha
iyiodaklanmalarıiçinsadeceSikaürünlerinipazarlayanayrıbirfirmaüzerindençalışmalarını
uygungördü.BizimTamayİçveDışTic.isimlibirlimitetşirketimizvardı.Onu,TamayYapı
Kimyasallarıolarakrevizeettikvedistribütörolarakçalışmayabaşladık.
Yapı kimyasalları sektöründe üstlendiğiniz misyon nedir?
Yalıtımveizolasyonmalzemeleriniuzunyıllardırpazarlayanbirfirmayız.Hizmetverdiğimiztümdallardaaynıçalışmaprensibiylehareketettik.Tamayolarak,Sika’nınürünleriyleilgilidistribütörlüğümüzü,bulunduğumuzbölgeiçindegenişletmeyeçalışıyoruz.
Beşkişilikbirsahaekibimizvar.Doğruprojelerevefirmalara,doğruürünüpazarlayarak
hemsektörehemdeSika’yahizmetetmekistiyoruz.
Sizi rakiplerinizden ayıran özellikler konusunda neler söyleyebilirsiniz?
TamayYapıKimyasallarıçokyenibirfirma.OyüzdengenelolarakHimerpakapsamındabusoruyayanıtvereceğim.Herşeydenönceorganizeçalışan,kurumsalbirfirmayız.İşdisiplinivemalidisiplinkonusundabelliilkelerimizvar.Ayrıcarakiplerimizeçok
saygılıyız.Fuarları,seminerleritakipediyor,tümçalışanlarımızıfirmalarınçıkarmışolduğueğitimleregönderiyoruz.Bunlarsatışbecerisineyönelikeğitimlerolabileceğigibi,teknikeğitimlerdeoluyor.Müşterimemnuniyetinienöndetutarakmüşterilerimizeesnekdavranıyoruz.Depolarımızdayüklümiktardastoklaçalışıyorvebusayedezamanında,çok
hızlıhizmetveriyoruz.Bunlarıntamamıbizememnuniyetolarakgeridönüyor.
Sika bölge distribütörleri içinde toplam satış cirosunda 2010 yılı Türkiye birincisi
oldunuz. Bu başarı, doğru bir pazarlama stratejisinin en önemli göstergesi. Hedef
kitlenize yönelik pazarlama stratejinizi oluştururken hangi unsurları esas aldınız?
Bubaşarıbizigerçektençokmutluetti.Sikadistribütörüolarakçalışmalarımızın
veemeğimizinkarşılığındaödüllendirilmek,elbetteçokgüzelbirduygu.Ancaksadeceödülalmakiçinçalışmakdeğil,işimizingereğiniyaptığımıziçintercihediliyorolmak
17
vebununsonucundaçalıştığımızfirmatarafındanbaşarılıbulunaraködüllendirilmek
çokdahaönemlioluyor.Aldığımızsonuçtaenönemliunsurundoğruekibikurmakolduğunu düşünüyorum. Saha ekibimizi seçmekte çok özen gösteriyoruz. Satış sorumlularınınbizitemsiledeceğinidikkatealarak,bizimdüşüncemizi,ışığımızıyansıtarakonlarısahayagönderiyoruz.Dolayısıylabudabizeavantajkatıyor.Tamayçokyeni
birfirmaolsada,Himerpa’nın30yıllıkdeneyimi,insanlaragüvenveriyor.BumarkanıngüvenilirliğiTamay’ıdataşıyor.Bunlarınakabindeiyihizmetverirseniz,iyiçalışırsanız,başarıkaçınılmazolarakgeliyor.
İnşaat ve yapı kimyasalları sektörüyle ilgili olarak, sektörün yakın gelecekteki durumu hakkında öngörüleriniz nedir?
Yapıkimyasalları,inşaatlabirlikteyürüyenbirsektör.İnşaatsektörü2009’akadarciddibirgerilemeiçindeydi.2010yılındaiseyüzde17,1gibiinanılmazbirbüyümegösterdivebudurumyapıkimyasallarınadaotomatikolarakyansıdı.DiğeryandanTürkiye’de
depremriskiolan,onarımaihtiyaçduyan,izolasyonbilincininolmadığıdönemlerdeyapılmışvehiçbiryalıtımmalzemesininkullanılmadığıbinalarvar.İnsanlaryavaşyavaşyalıtımbilincinesahipolmaya,binalardakabukdeğiştirmeyebaşladı.Yapıkimyasallarısektörüsonyıllardakigelişimineparalelolarak,2011yılındaçokdahafazlabüyüyecek.Çünkühergeçenseneyalıtımınönemidahaiyikavranıyor,bununlabirlikteinşaatsektörününrüzgârıdaarkanızda.
2000’liyıllarageldikçeyapıkimyasallarıüretenfirmalarveürünçeşidi
arttı.Yakınzamandabufaaliyetlerinbirdernekaltındatoplanacağınıda
tahminediyorum.İzolasyoncularDerneğimizvar.BununaltındaBitümlüMembranÜreticileriDerneği,XPSÜreticilerDerneğigibikuruluşlarfaaliyetgösteriyor.Yapıkimyasallarıalanındadabirdernekoluşturulmasısöz
konusuolabilir.
Sika ürünlerini diğer yapı kimyasallarından ayıran özellikler nedir?
Bu kapsamda, Sika ürünlerinin satışlarınızdaki payıyla ilgili de bizi
bilgilendirir misiniz?
SikabusektördeyüzüncüyılınıkutlamışveaynızamandaTürkiye’dedeçokeskibirfirma…Budurumfirmayabüyükbirgüvenvesaygıduymanızısağlıyor.Bir
firmamutlakabaşarılıürünlerortayakoymaktadırki,yüz
yıldırayaktadır.Sikaürününüherkesbilir.Nasılkibirkâğıtmendilmarkasınıürünismigibisöyleriz,aynışekildeyapıkimyasallarıdendiğindeenönceSikamarkası
aklagelmektedir.Sika’nınürünçeşitliliğinidahasonra
pazaragirendiğerüreticilertakipettiler.
Uygulamacılarınasattığımızürünlerle,noktaprojelere
satılanlarvetalisatıcılarapazarlamaamaçlıyaptığımızsatışlarıayırıyoruz.Toplamciromuzunyüzde33’ünüraftasatılanürünler,yüzde35’iniprojeodaklısatışlar,yüzde32’sini
dedirektuygulamacılarınsatınaldıklarıürünleroluşturuyor.
Yapı kimyasalları sektöründe distribütörler açısından karşılaşılan zorluklar nelerdir?
Bizlerüreticiyleçalışıyoruzveüreticilerinolmazsaolmazkurallarıvar.Onlarındistribütörlereuygulamışolduğunormalkuralları,biz,zincirindiğerhalkasıolanşantiyelere,talisatıcılara,müteahhitlereuygulayamayabiliyoruz.
Çünkübizdirektüreticiyebağlıyız.Amaonlar,birçokfarklıdağıtıcıdanveyarakiplerimizden
ürünalabilirdurumdalar.Piyasadayerigeliyornakitsıkışıklığı,dövizsirkülasyonuolabiliyor.Müşterilerinveyamüteahhitlerinolasıödemesıkışıklıklarındayardımcıolmakdurumundayız.Bizbusorunları,çalıştığımızüreticifirmalaratamolarakyansıtamıyoruz.Kimi
zamanbusorunlarüstüstegelerekbizizorlayabiliyor;ancakdistribütörüngörevigereğiüstesindengelmekdurumundakalıyoruz.
Distribütörlükyenibirsistem.Şimdiüreticiler,birfirmaylailetişimkuruyor,iliyada
bölgeyiteslimediyor.Tümpazarlamafaaliyetlerinivesatılanürününparadönüşüyleilgiliriskmaliyetinidistribütöreyüklüyor.Bu,üreticilerveseçilmişdistribütörleraçısından
olumlubirsüreç.Çünkübusayededağıtıcıfirmalarbulunduklarıyerdefabrikagibihizmetverebiliyor.Busistemdahadabüyüdüğündebelkidistribütörsayısıazalacaktır.
Güçlü bir distribütör ağı, firmaların başarısında çok önemli kriterlerinden biri…
Sika’nın yeni dağıtım kanalı organizasyonunda üstlendiğiniz bu sorumluluk, sizi nasıl motive ediyor? Sika’yla yürüttüğünüz bu iş ortaklığı hakkında görüşleriniz?
Üzerinizedüşengörevigereğigibiyaptığınızzamanzatenüreticifirmalarsizegüvenle
bakıyor.Üreticinindesteğinigörmek,bizleriçinmotivasyonoluyorvedahafazlasatışyapmakonusundabiziteşvikediyor.Sika’ylaolanişortaklığımızbudoğrultudadevam
etmekte.Onlarbize,bizdeonlarınürünlerinegüvendik.İyibirekibinizvarsa,çalışmayaistekliyseniz,sektördeiyidurumdaysaotomatikolarakiyibirsatışhacmiyakalıyorsunuz.Eskidenyüzlercebayivarkensatışrakamlarıyeterince
dikkatçekmezdi.Amadistribütörolaraksorumluluklarınızvarvekâretmeniz
lazım.Sika’nınbizeolaninancınıhissetmek,bizibazınoktalardateşviketmesi,diyaloglarımızıdahadaartırıyor.
Kurumsal yayınların pazarlama iletişimi açısından önemi nedir? Bu
bağlamda hem kendi kurumsal yayınınızdan hem de Sika Life hakkındaki
görüşlerinizden bahsedebilir misiniz?
Teknolojiningeliştiğiveyayınlarıninternetortamınataşındığıgünümüzdebasılıyayınlarınokunmaoranımaalesef
düştü.Hemenhepimizzamanlayarışıyor,ancakişdışında
kalanzamanımızdasektöreldergileriinceleyebiliyoruz.
Bunarağmenbenkurumsaliletişiminçokönemliolduğunuveözelliklebüyükfirmalarınbutarzdergive
bültenleriyayımlamasıgerektiğinidüşünüyorum.
Özelliklesektöreyenigirengençkuşaklarınbufirmalardanhaberdarolmasıaçısındankurumsalyayınlarbüyükönemtaşıyor.Artıkbazıfakültelerin
yalıtımbölümleridevar.Yayınlarımızıözelliklebu
tipfakültelereulaştırmakgerekiyor.
SikaLifesonderecebaşarılıbiryayınolmuş.
BusayedeSika’nıngüncelfaaliyetlerini,içdinamizmini,netipürünlerçıkardığını,hangiprojelerlehangibölgelerdeyeraldığınıtakipetmeşansıbulduk.İşinizleilgiliolarakinsanlarıhaberdaretmekistiyorsanız
bu yayınların devamlılığını sağlamalısınız. Biz de bu
amaçlaHimerpabültenisimlidergimizi10yıldıryayımlıyoruz.Hemsektördenhemdefirmamızdanhaberlereve
makalelereyerverdiğimizyayınlailgiliövgüleralıyoruz.
Bu gelişmeler, yayınımızın gerekliliğine bizi bir kez
dahainandırıyor.
Sika Life
18
Büyüteç
Yapıştırma ajanı, akışkanlaştırıcı, su yalıtımı ve
dayanım artırıcı özelliklerini tek bir üründe
birleştiren Sika, yenilenen Sika ViscoBond®’u
piyasaya sürdü. CE belgeli ürün,
benzerlerinden çok daha verimli bir
performans ortaya koyuyor.
Daha azı ile daha
fazlasını yapın
Y
apıştırmaajanlarıvekatkılariçinkullanılanyeniteknoloji,ürünsarfiyatınıazaltırken,
betonundurabilitesi,mukavemeti,işlenebilirliğivesugeçirmezliközellikleriniiyileştiriyor.Teknolojikyenilikleriveimkânları,üretimfaaliyetlerindeverimlibirşekildekullananSika,bugelişmelerışığındaürünyelpazesinigenişletmeyedevamediyor.
DünyaçapındakibüyükşantiyelerinbetonkarışımlarındakullanılmışvebaşarısıkanıtlanmışolanSikaViscoCrete® teknolojisiilegüçlendirilenyeniSikaViscoBond® piyasayaçıktı.Sika’nınbualandaki100yıllıkköklügeçmişivesahipolduğudeneyim,konsantre
veyenilikçiSikaViscoBond® ürünününgelişimindeçokönemlibirkatkısağladı.
Betonveharçiçinsugeçirmezliği,dahaazçatlama,dahayüksekdonma/çözünme
direnciveaşınmayakarşıartırılmışdayanaklılığısayesindeCEbelgesialanSikaViscoBond®
“Dahaazıiledahafazlasınıyapın”sloganıylakullanımasunuldu.Çünküpürüzsüzyüzeyleredahiyapışabilecekharcımeydanagetirenürün,konsantreolmasınedeniylesarfiyatlarda
normaldenyüzde30dahaaztüketimimkânısağlıyor.
YeninesilteknolojiürünüSikaViscoBond®’ungeliştirileniçeriğiylebirliktesunumu
veambalajıdayenilendi.YeniSikaViscoBond® ürünününambalajı,kolaylıklafarkedilecekşekildegümüşrengindetasarlandı.Ürünşişesinebirdeölçekeklendi.Şişeninyan
tarafındabulunanölçek,sıvınıntamhacmininölçülmesinisağlamasıbakımındanönem
taşıyor.
Proje
19
Proje Tanımı: Marmaray Projesi / Sirkeci İstasyonu - NATM Bölümü
İşveren: TAISEI
Uygulamacı: İzoplast İzolasyon ve İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.
Ürün / Uygulama Konusu:
Sikaplan WP 1100-20 HL – 2.00 milimetre
PVC su yalıtım membranı
Sirkeci İstasyonu Kuzey-Güney Platform tünelleri ve orta koridor
tüneli PVC su yalıtımı uygulamaları
Su Yalıtımında 100 Yıllık Referans:
Sika Çözümleri:
Sirkeciİstasyonuplatformtünelleriimalatı,TBMtünelleriarasındaNATMyöntemiileimaledilenvekuzey,güneyyönlerinde;Platform,PlatformEnd,PlatformHavalandırma-Lkesitlerindenoluşanbiryapıdır.Yüklenicibünyesinde,toplamsayısı
beşolan(ÜçadediAvrupayakası,ikiadediAnadoluyakası)TBMekipmanlarından
biriKuzeyPlatformTüneliYenikapıtarafında,diğeriiseGüneyPlatformTüneliSarayburnuyönündebulunuyor.Ekipmanlar,platformtünellerindekiinvertimalatlarınıntamamlanmasınınardındanistasyonugeçipçalışmayadevametmeyibekliyor.
DolayısıylaSirkeciİstasyonu’ndaşuandayapılansuyalıtımıuygulamasıinvertbetonlarıilesınırlıolupkemerbetonlarınabaşlanmadığıiçintümkesitsuyalıtımıtamamlanamadı.
Suyalıtımsistemi,kazısonrasıuygulananpüskürtmebetonüzerineyerleştirilen500gr/metrekareyoğunluktageotekstilkeçeve2.00milimetrekalınlığındaPVC
esaslıSikaplanWP1100-20HLmembranındanoluşuyor.Ocak2011sonuitibarıyla
bölümdekibetonimalatınınyüzde7’sitamamlandı.Bubölüm,invertuygulamalarınınyaklaşıkolarakyarısınakarşılıkgeliyor.
Sika Life
20
Biz’den
Üretim tonajında dünyada
beşinci sıradayız
21
“Sika Türkiye, IMEA Bölgesi’nde bağlı bulunduğu diğer ülkelerle kıyaslandığında;
ileri teknoloji, yüksek üretim kapasitesi ve tecrübeli insan kaynağı konularında
belirgin farklılıklar gösteriyor. Bu farklılıklar, bölgede üretim üssü olarak
seçilmemizde büyük rol oynadı ve bu, bizim için gurur verici bir tablo.”
S
ikaTürkiye,yıllıktoplam450bintonüretimkapasitesiyle,bağlıbulunduğuIMEA
Bölgesi’ndebirüretimüssüolarakgörevyapıyor.ÜretimtonajınagöretümSika
tesisleriarasındailkbeşiçindeyeralanSikaTürkiye’ninbubaşarısında,üretimden
satınalmaya,kalitegüvencedenlojistiğetümsüreçleriyönetenOperasyonDepartmanı’nın
rolüçokbüyük.52kişilikbirekibinyeraldığıdepartmanınfaaliyetlerini,SikaTürkiye
OperasyonMüdürüCahitCüneytMutuşoğluanlattı.
Operasyon Departmanı’nın temel yapısı, görev ve sorumlulukları hakkında
bilgi verir misiniz?
SikaTürkiyeOperasyonDepartmanı;üretim,satınalma,lojistik,kalitegüvence,iş
güvenliği,çevrevebakımbölümlerindeçalışan52personeldenoluşuyor.Ekibinsorumluluğuürününüretilmesiiçingereklihammaddelerinsiparişiveeldeedilmesinden
başlayarak,bitmişürününmüşteriyedağıtımınakadarolantümoperasyonlarınyürütülmesinikapsıyor.Hedefimiz,busürecieniyişekildeyönetmek.Ayrıcaekipolarak,
SikaTürkiye’ninyönetimsorumluluğundabulunanOrtaAsyaveHazarBölgesi’ndeki
Sikaülkeşirketlerininoperasyonlarınadadestekveriyoruz
Busorumluluklarımızınyanısıra,SikaTürkiye’ninbağlıolduğuOrtaDoğu,Hindistan,
Afrika(IMEA)Bölgesi’ndekiSikaülkeşirketleriyledeortakçalışmalaryaparak,bilgibirikimlerimizibirbirimizlepaylaşıyoruz.
Sika Türkiye’nin üretim kapasitesi nedir ve üretim tesisinizde kaç kişi çalışıyor?
OperasyonumuztekvardiyasistemiyleTuzlaDeriOrganizeSanayiBölgesi’ndeyer
alan18.458metrekarealanasahipbutesistegerçekleştiriliyor.Modernüretimimkânlarına
sahiptesisimizde;yaklaşık100bintonlikit,bin500tonepoksive40bintontozürün
üretiliyor.Toplamüretimkapasitesi450binton/yılolanfabrikamızda,üretimoperasyonunda32personelgörevyapıyor.
Sika Türkiye, Sika’nın hizmette bulunduğu diğer ülkelerle kıyaslandığında bir
üretim üssü olarak görev yapıyor. Sizi bu açıdan öne çıkaran faktörler nedir?
SikaTürkiye,IMEABölgesi’ndebağlıbulunduğudiğerülkelerlekıyaslandığında
ileriteknoloji,yükseküretimkapasitesivetecrübeliinsankaynağıkonularındabelirgin
farklılıklargösteriyor.5kıtada74ülkearasındaSikaTürkiye,yükseküretimtonajıboyutundadünyadabeşinci,Avrupa’daikinci,IMEABölgesi’ndeisebirincisıradayeralıyor.Bufarklılıklar,bölgedeüretimüssüolarakseçilmemizdebüyükroloynadıvebu,
bizimiçingururvericibirtablo.
Üretim faaliyetlerini, satın alma ve lojistik süreçleriyle birlikte yürütüyorsunuz. Bu karmaşık süreci başarıyla yönetmek için ne gibi stratejiler izliyorsunuz?
Satınalma,üretimvelojistik,tedarikzincirininhalkalarıdır.Tedarikzinciri,ürünün
üretilebilmesiiçingerekliihtiyaçlardanbaşlayarak,bitmişürününmüşteriyedağıtımınakadarolanilgilibütünçabalarıkapsar.
Buzincirinönemlihalkalardanbirdiğerideplanlamadır.Planlama,arztalepdengesinigözeterekkaynak,hammadde,üretimveteslimihtiyaçlarınıbelirlemeyisağlar.
Bununakabindezincir,tedarik-satınalma,üretimvelojistikolmaküzeredörttemelsüreçtenoluşur.
Sika Life
22
Biz’den
“Üretim faaliyetlerimizde, ürünlerimizde,
çevre ve insan sağlığına zarar vermemeye
büyük özen gösteriyoruz. Süreçlerimizde;
ISO-9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001
sistemlerini uygulayan bir şirket olarak,
dünyadaki 74 Sika üretim tesisi arasında ilk 5
fabrika arasında yer alıyoruz.”
Tedarikzincirianlaşılacağıgibikomplikebirsistemvebusistemioluşturanbileşenler
arasındasüreklibirbilgialışverişiveetkileşimsözkonusuolmalıdır.Buzincirinherhangi
birindeoluşacakaksaklıkdiğersürecideolumsuzetkiler.Tedarikzincirlerininbaşarılı
olabilmesiiçinkanalilişkilerinindoğruolarakbelirlenmesi,uygulanmasıveenönemlisietkiniletişimgerekir.Buaşamalarıntümündebüyükmiktardaverinintoplanması,tasnifedilmesivegüncellenmesilazım.Bubilgiakışınınelektronikolmayanyollardanyapılmasıoldukçazorvekarmaşıktır.Bunedenle,ERPsistemiolarakAXAPTAmodüllerini;ayrıca,modernyönetimsistemlerindenyalınüretimtekniklerinikullanıyoruz.Elbette
yönetimsistemleriharicindebukarmaşıksürecietkiliyönetebilmemizinenönemlisebebi,tecrübeliveekipruhunasahipinsankaynağımızınbulunması.
Aslındaoperasyonyönetimininşimdiyekadarneleryaptığınıanlatmayaçalıştım.Ancakşunueklemekisterimki,tedarikyönetimioldukçakeyifli,çokyönlüvebirçokalandakatmadeğeryaratabileceğinizbiriş.Yarattığımızkatmadeğerilebulunduğumuzpazarlardarakiplerimizefarkatarakpazarpayıvekâroranlarımızıartırmayaçalışıyoruz.
Satın alma çalışmaları kapsamında tedarikçilerinizi belirlerken hangi kriterleri dikkate alıyorsunuz?
Etkinsatınalmaiçin,doğrukaynaktan,doğruzamanda,doğrumiktarda,doğrukalitedevedoğrufiyattanmalvehizmetalımıgerçekleştirmekgerekiyor.Budoğrultuda
satınalma-tedarikçiilişkileribüyükönemkazanıyor.Sikaolaraktedarikçiseçimimizdekalite,tedarikçinintecrübesi,işlemstilivekültürü,esneklik,teknikyeterlilikvesürdürülebilirlikkriterlerimizarasındayeralıyor.
Sika Merkez Yönetimi, Sika Türkiye’yi IMEA Bölgesi kapsamında ARGE üssü
olarak belirledi. Bu gelişme, ARGE Departmanı’yla olan çalışmalarınıza nasıl katkı sağladı? Operasyon olarak siz bundan nasıl etkilendiniz?
SikaTürkiye’ninARGEüssüseçilmesi,Türkiye’yeduyulangüvenininbirparçasıdır.Busayedeyeniteknolojilerletanışmayıvebuteknolojilerinülkemizeadaptasyonunundahahızlıolacağınıumutediyoruz.
Yakın dönemde global ölçekte büyük bir kriz yaşadık. Çok farklı sektörler için
üretim yapıyorsunuz. Kriz dönemi, sizi nasıl etkiledi?
Globalekonomikkrizebağlıolarakinşaatsektöründeküçülmeyaşandı.Operas-
23
yonolarakbudönemdehemküreselhemdeyerelolarakkrizinetkileriniazaltmakadınahedefvestratejilerimizirevizeettik.Kaynaklarımızıdahaverimlikullanıp,düşenüretimtonajınarağmenalmışolduğumuzönlemlerleverimliliğimiziartırdık.
Büyük bir bölge için üretim yapıyorsunuz. Ürettiklerinizin gönderimi, lojistik
açıdan çok kapsamlı bir faaliyet. Lojistik uygulamalarının operasyon faaliyetlerindeki
payı ve önemi nedir?
Lojistik;depolamavestoktakibi,siparişalımıveyönetimi,bütünkanalboyuncadağıtımvemüşteriyeteslimsürecinekadarolantümoperasyonukapsar.Herhangibirpazarlamaveyaüretimorganizasyonununlojistikdestekolmadanbaşarılmasımümkün
değildir.Bubağlamda,lojistiğinönemitartışılmaz.Müşteriodaklışirketimiz,ürünütüketiciyedoğru,kalitelivezamanındaulaştırmayıhedefler.2010yılındakilojistikfaaliyetlerimiz
sırasındadünyanınetrafındabin50kezdolaştığımızıbelirtmekisterim.
Üretim, satın alma ve lojistik alanlarında karşı karşıya olduğunuz problemler
nedir? Özellikle, “merdiven altı” olarak tanımlanan kaçak üretim sorunundan bahsedebilir misiniz?
Gelişmekteolanhersektördeolduğugibiişinehliolmayanlartarafındanyapılanbazı
yanlışuygulamalarhaksızrekabetortamıyaratırken,çevreveinsansağlığınabirtakım
zararlarveriyor.BunedenlestandartlarınveyönetmeliklerinAvrupanormlarıylatamolarakuyumlaştırılması,denetimvegözetimsistemininişlerhalegetirilmesi,tüketicilerinbilinçlendirilmesivehaksızrekabetinönlenmesisağlanmalıdır.
Üretimfaaliyetlerimizde,ürünlerimizde,çevreveinsansağlığınazararvermemeye
büyüközengösteriyoruz.Süreçlerimizde;ISO-9001,ISO14001veOHSAS18001sistemleriniuygulayanbirşirketolarak,dünyadaki74Sikaüretimtesisiarasındailk5fabrikaarasındayeralıyoruz.
Sika bünyesinde çalışıyor olmakla ilgili neler söyleyebilirsiniz?
Hayattakiönceliklerimdenbiri,sevdiğimişiyapmaktır.İnancımagöresevdiğinizişi
yapmakmotivasyonu,başarıyı,sağlığı,kişiselmutluluğuveonunayrılmazbirparçası
olanailemutluluğunuberaberindegetiriyor.Budoğrultudabanabuimkânısağlayan
vefarklıfırsatlarsunarakhemkişiselhemdeteknikgelişimimekatkıdabulunanSika’da
çalışıyorolmaktangururduyuyorum.
Sika Life
24
Satırarası
Haziranda
rotamız
Bozcaada
Bozcaadakekikkokar…Rüzgârısert,müziğiEge,denizisaydambircamdır…Kalesiylesiziselamlar,rüzgârgülleriylebaşınızı
döndürür.Ada’nınbatısına,Ayazmayönünedoğrugiderkenüzüm
bağlarıkarşılarsizi…Bozcaadave
üzüm,birsalkımıntaneleriolmakla
kalmaz,Ada’yaözgüşenliklerede
birkapıaçar.Bozcaada’nıngelenekselleşenetkinliklerindenbiri,
şaraptadımgünleridir.Bozcaadalı
şarapüreticileritarafındandüzenlenenvefestivalhavasındageçen
tadımgünlerininilki,2005yılında
düzenlendi.Gösterilenyoğunilgi
nedeniyledeheryıltekrarlanmaya
başladı.Hergünbirşarapüreticisininevsahipliğiyaptığıbuetkinlik
çerçevesindeşaraptadımıdışında,
konserler,sergilervepanellerdüzenleniyor.Şaraptadımgünleri,
heryılolduğugibihaziranayında
gerçekleştirilecek.BahardaAda
havasınısolumakveşenliktadındabirkaçgüngeçirmekisterseniz,
24-26Haziran’daBozcaadamisafirlerinibekliyor.
Yeni nesil iPod Shuffle
DünyanınenküçükkonuşmayaduyarlıvetaşınabilirmüzikçalarıyeninesiliPodShuffle,zenginrenkseçenekleriilepiyasada!YeninesiliPodShuffle,dahaöncekimodellere
göreyüzde50dahauzunpilömrü,15saatkesintisizmüzikve2GB’lıkbelleğiile500’den
fazlaşarkıkapasitesisunuyor.VoiceOverteknolojisiilekonuşmayeteneğinesahipdünyanınenküçüktaşınabilirmüzikçalarıolanyeninesiliPodShuffle,kullanıcısınamüzikveşarkılisteleriniiPod
Shuffle’larınabakmadankontroletmefırsatı sunuyor. Türkçe de dâhil olmak
üzerebirçoklisandakonuşmalarıalgılayanveseslekomutalanyeninesiliPod
Shufflebusayedebüyükkullanımkolaylığısağlıyor.
Türkiye’nin en büyük Yapı Fuarı
27Nisan-1Mayıs2011tarihleriarasında34’üncüsügerçekleştirilen,sektörünenbüyükveenetkinfuarıYapıFuarı/Turkeybuild İstanbul, geleceğin teknolojileri ve malzemeleriyleziyaretçileriniağırladı.Yapı-EndüstriMerkezi'ncedüzenlenenfuarınbölgedekietkinliğiniartırmakiçinbuyılilk
kez“KonukÜlkeProjesi”başladıvefuarınbuyılağırlayacağı
konukülkeRusyaoldu.
Düzenlendiğiilkyıldanitibarensektörprofesyonellerinin
verdikleridestekvekatkıylayapısektörününtümbileşenlerinibirarayagetirenfuar,busenedekatılımcılarasektöreyön
verecekyeniliklerisergiledi.1978’denbuyanaheryılbüyüyerekkatılımcıveziyaretçisayısınıartırmayıbaşaranYapıFuarı/Turkeybuildİstanbul,bu
yılyüzde30büyüyerek81.000metrekarealanda,üretimalanlarınagöregruplanmış12
ayrısalonveaçıkalandagerçekleştirildi.YapıFuarı’nınAnkaraayağı22-25Eylül2011’de,
İzmirise13-16Ekim2011tarihlerindedüzenlenecek.
Türkiye'ye sadece iki tane gelecek
Maserati’nindörtkoltukluvekatlanabilirtavanlıyenimodeliMaseratiGranCabrio’nun
Sportversiyonu,yazaylarındasahiplerineteslimedilecek.İkiadetlikülkekotasıve270
bineurolukfiyatıylaTofaşçatısıaltındakiFerMastarafındanTürkiye’desiparişeaçılanMaseratiGranCabrioSport,2011yılınadamgasınıvuracak.İlkkez2011CenevreOtomobil
Fuarı’ndaboygösterenotomobil,450HPgüçüreten4.7litrelikV8motor,MCAutoShift
yazılımlı6ileriotomatikşanzıman,dahasportifayarlıSkyhookaktifsüspansiyonsistemi
veİtalya’nınulusalkırmızırenklerindenesinlenerekgövderengiseçeneklerineeklenen
yeniyarıştipikırmızısı(RossoTrionfale)gibiözellikleriyledikkatçekiyor.28saniyedeaçılabilenveyatamamenkapatılabilenkumaştavanasahipMaseratiGranCabrioSport,2940
milimetrelikaksmesafesiyleaynızamandasınıfınınarkakoltuktayolcularınaenuzundiz
mesafesisağlayanmodeliolarakfarkınıortayakoyuyor.62ülkedesatışasunulanMaseratiGranCabrioSport,285kilometrelikmaksimumhızıylahemyollarahemde2011yazınahızlıbirgirişyapacak.
25
Bon Jovi, Temmuzda
Türkiye’de
Bilet fiyatları
0 TL
Diamond Ring: 55
TL
0
Sahne Önü: 40
0 TL
Kategori 1 VIP: 27
TL
5
12
Kategori 2:
90 TL
Sahaiçi Ayakta:
TL
75
3:
ri
Katego
Devir tasarruf devri
Hızlaartanakaryakıtfiyatlarınedeniyle“Azbenzinleen
çokkilometrenasılyapılır?”sorusuhergeçengündahafazla
önemkazanıyor.Hemaracınızınuzundönemperformansını
korumakhemdeyakıttantasarrufetmekiçin,işteuzmanların
tavsiyeleri:
• Aşırıhızyapmayın,yüksekdevirlerdeotomobilkullanmayın
• Anikalkıştanvefrendenkaçının
• Lastiklerinizisıksıkkontrolettirin
• Yokuşaşağıinerkenayağınızıgazdançekin,vitesiboşa
atmayın
• Gazpedalınıntutuklukyapmadığındaneminolun,aracagazı
yavaşyavaşverin
• Motorbakımınızamanındayaptırın
• Her10binkilometredebujileritemizletinvegerekiyorsadeğiştirin
• Aerodinamikyapıyıbozaneklentilerisökün
• Hızsabitlemesisteminiyalnızcadüzyoldakullanın
• Egzozsistemindetıkanıklıkolupolmadığınıkontrolettirin
• Havafiltresinisıksıkdeğiştirin
• Gereksizklimakullanmaktankaçının
• Uzunsürehareketsizkalacaksanızmotorukapatın,rölantideçalıştırmayın
• Bagajınızdakifazlaağırlıklardankurtulun
Amerikatarihindeartardaikialbümü1numara
olanilkRockgrubu…1993’te"SaturdayNightLive"
programındagerçekleştirdiklericanlışov22milyon
seyircitarafındanizlendiveprogramizlenmerekoru
kırdı…Yineaynıyıl,NewJerseyCountBasie
Tiyatrosu’ndaverdiklerikonserinbiletleri,5
dakikadankısabirsüredetükendi.Gurubun
dördüncüalbümüNewJersey,SovyetlerBirliği'nde
yayınlananilkAmerikanrockalbümüydü…Bu
rekorlarveilkler,efsanevirockgrubuBonJovi’ye
ait.BonJovi,18yılsonraTürkiye’yegeliyor.8
Temmuz2011Cumagünü,AbdiİpekçiArena’da
dinleyicisiylebuluşacakolangrup,GreatestHits
Tourkapsamındaülkemizegelecek.GreatestHits
albümüyledünyaçapında1numaraolanBonJovi,
turkapsamındaTürkiye’ninyanısıra,Amerika,
KanadavetümAvrupa’dasahnealacak.8
Temmuzgünü,dünyaçapında125milyonalbüm
satışınave35milyonunüzerindeseyirciyeulaşan
GrammyödüllüBonJovikonserini18yılönce
kaçıranlariçinbelkideuzunyıllartekrarlanmayacak
büyükbirfırsat…
100 soruda sağlıklı yaşam ve spor
YirmiyılıaşkınsüredirfitnessdünyasınıniçindeyeralanReebokmastertrainervemillisporcuSerhatSıdalilerüzgâr
sörfüşampiyonuUfukSönmez’inbirlikte
hazırladığı100SorudaSağlıklıYaşamve
Spor, 1 Nisan’da raflardaki yerini aldı.
SerhatSıdalveUfukSönmez,çalıştırdıkları
herkesindoğrubilgiyeulaşmayaçalıştığını
ancakyanlışbilgibombardımanınauğradıklarını gözlemledikten sonra bu kitabı
yazmakararıaldıklarınıbelirtti.
PozitifYayınları’ndançıkanvebiryıllıkhazırlıksürecininardındanyayımlanankitap,sağlıklıyaşamvesporhakkındabilmekistediğinizherşeyibasitbirdilleanlatıyor.100Soruda
SağlıklıYaşamveSpor,doğrusanılanyanlışları,sporyapmanınartıveeksilerini,trendlerin
dışındakigerçekleribizlerlepaylaşıyor.“Kilovermenineniyiyolunedir?Sporyapmakboyuuzatırmı?Yağlarkasa,kaslaryağadönüşür
mü?”gibisorularınyanıtlarınıverirkenyolgösterici,teşvikedicihattareferanssayılabilecekbirkitapolmaözelliğitaşıyor.
Sika Life
26
Ödüllü Bulmaca
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
SOLDAN SAĞA: 1. “.......”Bağırmak-Ustasinemavetiyatrosanatçısı-Beyaz2. Mısır’dabirnehir-Birtürkumaroyunu-Rioşehrineözeleğlenceşekli3. Herhangibir
yiyeceğinposası-Zonguldakyöresindekarşılamatürübirhalkoyunu-Temelolarakonsayısınıalan,aşarî4. Birborcakarşılıkyapılankısmiödeme-Birtürçocuk
oyunu-Sobadanateşalmayayarayanalet5. Kalçakemiği-Bilerekyapılan-Sesyankılanması-Sene6. Endonezya’nınplakaişareti-Binekhayvanı-MikroskopcamıYokolan,sürekliolmayan-Birbağlaç7. Anlatmaişi,izahetmek-Demokrasiyanlısı8. Basmakalıpsöz,iş-Ünlübirnehir-İmgelemekişi,tahayyül9. Birnamazvakti-Boşgezen,beceriksiz,bön-Osmanlı’da“Emin,güvenilir”kişiler10. Yön,doğrultu-Kayınbirader-Biredattürü11. “Alt”tankarşıtı-Yumuşama-Biriş,birdüşünce
sırasını,düzeyinigösterenresim,yazı,plan.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1. Anne-Ekinbiçmearacı-Çıplakresim2. Vitaminiolan
3. Kanpıhtısı-Nakit4. İngilizce“hayır”-Faşizmyanlısıolan5. Işığıngözdeoluşan
duyumu-Yağmur,güneşiçinbezörtü-6. İşaretsıfatı-Halkdilinde“tamam”-İnanç,
diyanet7. Birgözrengi-Hareketliolmayan,durgun-8. Halkdilinde“Mehmet”-Kurçatovyumunsimgesi-İsim9. Kararlı,sağlam-Ezgi,türkü10. Birsorueki-Düşmanlık
11. Tekrarlama,ikietme-İspanya’daterörörgütü12. Sodyumunsimgesi-İlaveDenizcilikölçüsü13. İnsanyapısınıoluşturanmolekül-Köpek14. Ana-Mutlu,sevinçligün15. Hatırlama-Çatıörtmelevhası16. Alttabaka-Birçiçektürü17. Askeribirbirlik-Raketlerleoynananspor18. 1995yılındaaramızdanayrılanustaoyuncuSadri“.....”-Sıvacıaleti19. Nitelik,özellik-Utanmaduygusu.
Bulmacının çözümünü kesip adınızı, soyadınızı
ve firmanızı yazarak, kapalı zarf
içinde Pazarlama Servisi
Bölümü’nden Ebru Atakan'a,
en geç 15 Temmuz 2011 tarihine
kadar gönderiniz. Bulmacayı doğru
çözenler arasından, çekilecek kura ile
belirlenecek 1 kişi, 1 adet İsviçre yapımı
kol saati kazanacaktır.
Geçen sayıda bulmaca ödülü kazanan: Suat Tüzüner (Bursa Çimento Fabrikası AŞ / Üretim Mühendisi)
SikaGrind
Çimento için yaratıcı çözümler
İhtiyacınız: Düşük enerji tüketimi ve üretim maliyetiyle yüksek kalitede
çimento üretebilmek.
Çözümümüz: Verimlilik ve performansı inovasyon ile birleştiren SikaGrind
çimento katkıları.
Sika Yapı Kimyasalları A.Ş. İstanbul Deri O.S.B. 2. Yol J-7 Parsel Aydınlı Orhanlı Mevkii, Tuzla,
İstanbul-Türkiye Tel: 0213 581 06 00 l (Pbx) Faks: 0216 581 06 99 [email protected] l www.sika.com.tr
®
Betona
Yapışmada
EN İYİ
Elastikiyette
EN İYİ
Dayanıklılıkta
EN İYİ

Benzer belgeler