List no Name of Publication Writer Editor Year Publisher ISBN /ISSN

Transkript

List no Name of Publication Writer Editor Year Publisher ISBN /ISSN
Publisher
ISBN /ISSN
Publication
Type
2011
UNDP
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
978-605-393-074-7
Action Plan
RAC/SPA
2011
UNDP
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
978-605-393-075-4
Action Plan
UNEP-MAP-RAC/SPA
RAC/SPA
2011
UNDP
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
978-605-393-078-5
Action Plan
Akdeniz keşiş foku (monachus monachus) için Action Plan (Action Plan for the Management of the
Mediterranean Monk Seal (monachus monachus) yayınının çevirisi, Tercüme serisi: 3)
UNEP-MAP-RAC/SPA
RAC/SPA
2011
UNDP
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
978-605-393-076-1
Action Plan
0005
Akdeniz'deki yunus ve balinaların korunması için Action Plan (Action Plan for the Conservation of
Cetaceans yayınının çevirisi, Tercüme Serisi: 4)
UNEP-MAP-RAC/SPA
RAC/SPA
2011
UNDP
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
978-605-393-072-3
Action Plan
0006
Akdeniz deniz kaplumbağalarının korunması için Action Plan (Action Plan for the Conservation of
Mediterranean Marine Turtles yayınının çevirisi, Tercüme serisi: 9)
UNEP-MAP-RAC/SPA
RAC/SPA
2011
UNDP
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
978-605-393-077-8
Action Plan
0007
Akdeniz'de Özel Koruma Alanları (SPA) ve biyolojik çeşitliliğe ilişkin protokolün Ek 2'sinde listelenen kuş
türlerinin korunması için Action Plan (Tercüme Serisi: 7)
UNEP-MAP-RAC/SPA
RAC/SPA
2011
UNDP
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
978-605-393-073-0
Action Plan
0008
Deniz ve Kıyı Koruma Alanlarının Ekonomik Yönü (Tercüme serisi: 2)
Nir Becker, Yael Choresh
UNEP-MAP-RAC/SPA
2011
UNDP
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
978-605-393-090-7
Reference Book
0009
Akdeniz'de Deniz ve Kıyı Koruma Alanları'nın Oluşturulması ve Yönetilmesi için Rehber (Tercüme serisi:
1)
Arturo Lopez Ornat
UNEP-MAP-RAC/SPA
2011
UNDP
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
978-605-393-089-1
Reference Book
0010
İklim Değişikliğini Anlamak: Yeni Başlayanlar için Birleşmiş Milletler Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto
Protokolü
UNDP - UNFCCC
2004
UNDP - UNFCCC
0011
Küresel Çevre Problemleri, Sera Etkisi, Ozon Tabakasının Parçalanması ve Ormanların Tahribatı
A. Banu Bayar, Hartmut Behrend
0012
Köyceğiz - Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi Sucul Ekosisteminin Hidrobiyolojik Yönden İncelenmesi
Doç. Dr. Nilgün Kazancı, Doç. Dr. Afife
İzbırak, Ar. Gör. Selim Süalp Çağlar, Ar.
Gör. Didem Gökçe
0013
Köyceğiz - Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde Su Samuru ( Lutra lutra ) Koruma Stratejileri
0014
Ulusal Çevre Action Plan - Su Kaynaklarının Yönetimi
0015
Aquatic Science Vol. 55 No. 1
0016
List no
Name of Publication
Writer
Editor
Year
0001
Akdeniz'deki tür girişleri ve istilacı türler ile ilgili Action Plan
(Action Plan concerning species introductions and invasive species in the Mediterranean Sea yayınının
çevirisi, Tercüme serisi:8)
UNEP-MAP-RAC/SPA
RAC/SPA
0002
Akdeniz'deki Kıkırdaklı balıkların korunmasına yönelik Action Plan (Action Plan for the Conservartion of
Cartilaginous Fishes (Chondrichtyans) in the Mediterranean Sea yayının çevirisi, Tercüme serisi:6)
UNEP-MAP-RAC/SPA
0003
Akdeniz'deki deniz bitkilerinin korunması için Action Plan (Action Plan for the Conservation of Marine
Vegetation in the Mediterranean Sea yayınının çevirisi, Tercüme serisi: 5)
0004
unit
Booklet
1
Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı ve
Alman Teknik İşbirliği Teşkilatı
975-7572-16-0
Reference Book
1
1992
Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji
Bölümü
975-95644-0-8
Report
1
Sedat V. Yerli, Nuray Güven
1998
Çevre Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kurumu
Başkanlığı
975-7347-40
Report
1
Selmin Burak, İsmail Duranyıldız, Ülkü
Yetiş
1997
Devlet Planlama Teşkilatı
975-19-1799-9
Action Plan
1
1993
Swiss Academy of Science
1015-1621
Journal
1
Türk Çevre Legislationı Cilt 1
1992
Türkiye Çevre Vakfı
Legislation
0017
Türk Çevre Legislationı Cilt 2
1993
Türkiye Çevre Vakfı
Legislation
0018
Köyceğiz Gölü Havzasının Hidrojeoloji İncelemesi
İsmail Noyan Güner
1997
Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Thesis
1
0019
Muğla-Köyceğiz Gölü ve Yakın Dolayı'nın Hidrojeoloji Ön Çalışması
Menderes Eraslan, Prof. Dr. Gültekin
Günay
1991
Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Hidrojeoloji Mühendisliği Bölümü
Thesis
1
0020
Köyceğiz Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde Çevre ve Doğa Koruma Projesi
Prof. Dr. Nilgüm Kazancı
1993
Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji
Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı
Report
1
0021
Köyceğiz Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi Balıkçılık Projesi
Nezih Bilecik, Nuran Ezer, Ekrem Buhan,
Yavuz Morkan, Gülcihan Erol, Murat
Topgül, Filiz Zünbülcan, Gülnur Özdemir,
Harun Yılmaz, Selim Dinçer
1994
Çevre Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kurumu
Başkanlığı
Report
1
0022
Köyceğiz Gölü su Seviyelerinin İzlenmesi Projesi
Prof. Dr. Sedat Kabdaşlı, Prof. Dr.
Beyhan Oğuz, Yrd. Doç. Erdem Ünal,
Yük. Müh. Alpaslan Aydıngakko, Yük.
Müh. Mehmet Kırdağlı, Yük. Müh. Dilek
E. Mercan
2000
İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi
Hidrolik Anabilim Dalı
Report
1
0023
Köyceğiz Beldesi Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Araştırma ve Tatbikat Projesi
1983
Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Mimarlık
Fakültesi Çevre ve İnşaat Mühendisliği Bölümleri
Report
1
0024
Marmara Gölü'nde Su Yabancıotları Sorunları Nedenleri ve Çözüm Yolları Üzerine Çalışmalar
Berk Ertem, Gürol Altınayar, Saim
Yıldırım, Figen Aydoğan
1994
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Devlet Su İşleri
Genel Müdürlüğü
Report
1
0025
Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi Su Kaynakları Yönetimi
Hacettepe Üniversitesi Uluslararası Karst
Su Kaynakları Uygulama ve Araştırma
Merkezi (UKAM)
2001
Çevre Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kurumu
Başkanlığı
Report
1
0026
Advances in Water Pollution Control Freshwater Biological Monitoring
1993
International Association on Water Pollution
Research and Control
Journal
1
0027
Türkiye Gölleri (Morfolojik ve Hidrolojik Özellikler)
Hamit İnandık
1965
İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü
Reference Book
1
0028
Köyceğiz - Kapniç Kaplıcası Hidrojeoloji Reportu
Dr. Baki Canik
1974
Report
1
0029
Türkiye'nin Çevre Konusunda Taraf Olduğu Uluslararası Sözleşmeler
Reference Book
1
0030
Ulusal Çevre Action Plan -Atıksu Yönetimi
Action Plan
1
0031
Ulubat Gölü
1998
Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Genel Müdürlüğü
Sulak alanlar Şube Müdürlüğü
Booklet
1
0032
Seyfe Gölü
1998
Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Genel Müdürlüğü
Sulak alanlar Şube Müdürlüğü
Booklet
1
0033
Kızılırmak Deltası
1998
Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Genel Müdürlüğü
Sulak alanlar Şube Müdürlüğü
Booklet
1
2000/1994
P. Bossard, Kastanienbaum
D. Pascoe, R. W. Edwards
1998
Prof. Dr. Derin Orhon, Dr. Seval Sözen,
Yük. Müh. Erdem Görgün
Çevre Bakanlığı
1995
0-08-032313-8
List no
Name of Publication
Writer
Editor
Year
Publisher
ISBN /ISSN
Publication
Type
unit
0034
Akyatan Gölü
1998
Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Genel Müdürlüğü
Sulak alanlar Şube Müdürlüğü
Booklet
1
0035
Sultan Sazlığı
1998
Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Genel Müdürlüğü
Sulak alanlar Şube Müdürlüğü
Booklet
1
0036
Burdur Gölü
1998
Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Genel Müdürlüğü
Sulak alanlar Şube Müdürlüğü
Booklet
1
0037
Göksu Deltası
1998
Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Genel Müdürlüğü
Sulak alanlar Şube Müdürlüğü
Booklet
1
0038
Kuş Gölü
1998
Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Genel Müdürlüğü
Sulak alanlar Şube Müdürlüğü
Booklet
1
0039
Gediz Deltası (İzmir Kuş Cenneti)
1998
Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Genel Müdürlüğü
Sulak alanlar Şube Müdürlüğü
Booklet
1
0040
Avrupa'da Tehlikede Olan Kuş Türleri (Türkiye'deki Durumları)
1997
Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Genel Müdürlüğü
Sulak alanlar Şube Müdürlüğü
Booklet
1
0041
Köyceğiz Projesi Planlama Reportu - Planlama Reportları 14 A - 21
1964
DSİ Etüd ve Plan Teksirhanesi
Report
1
0042
Göller Bölgesi Tatlı Su Kaynaklarının Korunması ve Çevre Sorunları Sempozyumu, 3-5 Haziran 1991
1991
Isparta Valiliği, Çevre Koruma Vakfı, Akdeniz
Üniversitesi Isparta Mühendislik Fakültesi, DSİ
18. Bölge Müdürlüğü
Proceedings
1
0043
Köyceğiz Gölü'ne Dökülen Akarsuların Su Kalitesinin Fiziko-kimyasal ve Biyolojik Parametrelerle
Belirlenmesi
Muzaffer Dügel
1995
Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Biyoloji Anabilim Dalı
Thesis
2
0044
Köyceğiz-Dalyan Estuarin Ekosistemindeki Bentik Makroinvertebratların İncelenmesi
Didem Gökçe
1993
Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Biyoloji Anabilim Dalı
Thesis
1
0045
Fethiye Özel Çevre Koruma Bölgesi Su Kaynakları Yönetimi
1999
ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Report
1
0046
Köyceğiz Gölü Su Seviyelerinin İzlenmesi
2002
İTÜ İnşaat Fakültesi Hidrolik Anabilim Dalı
Report
1
0047
Ekonomik Büyüme ve Çevre Korunması
1991
Yabancı Sermaye Koordinasyon Derneği
Reference Book
1
0048
Su Ürünleri ve su Ürünleri Sanayii
1989
Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı
Report
1
0049
Convention for Protection of the Marine Environment and the Coastal Region of the Mediterranean and
its Protocols
2011
United Nations Environment Programme,
Mediterranean Action Plan, Barcelona
Convention
Legislation
1
0050
Mavi Plan - Akdeniz Havzasının Geleceği
1988
Birleşmiş Milletler Çevre Programı
Action Plan
1
0051
Türkiye'nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Strateji Action Plan
2011
Türkiye'nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları
Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi
Action Plan
2
0052
Deniz Turizmi Çalışma Grubu
2010
Deniz Ticaret Odası
Report
1
0053
Preserve and Sustain
2008
Michael Succow Foundation
Journal
1
0054
Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi Deniz Yönetim Planı ve Uygulaması - Güney MedPAN Türkiye Pilot
Projesi
2010
WWF
Journal
1
0055
A Network for the Managers of Marine Protected areas in the Mediterranean
MedPAN
Booklet
1
0056
Türkiye'nin İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Geliştirilmesi
MDGF, Çevre ve Orman Bakanlığı
Booklet
1
0057
Sulak Alanları Korumak iklim Değişikliğine Bir Yanıt
RAMSAR
Booklet
1
0058
Medes Islands Protected Area and the Montgri Massif
Government of Catalonia
Booklet
1
0059
Cap de Creus Natural Park
Government of Catalonia
Booklet
1
0060
Agreement on the conservation of Cetaceans of the Black Sea Mediterranean Sea and Contıguous
Atlantic Area
ACCOBAMS
Booklet
1
0061
Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Su Kalitesinin ve Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Atıksu Arıtma
Tesislerinin Verimliliğinin İzlenmesi Projesi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını
Koruma Genel Müdürlüğü
Report
3
0062
A New Partnership for the Mediterranean
Med Partnership
Brochure
1
0063
Yeni İklim Antlaşması
WWF
Guidelines
1
0064
Mediterranean Information Office for Enviroment, Culture and Sustainable Development
MIO-ECSDE
Brochure
1
0065
Whale Watching
Monterey Bay Whale Watch Center
Brochure
1
0066
Whale Watching
Chris Whale Watching
Brochure
1
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı DSİ
GM Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı
Michel Grennon, Michel Batisse
2011
19-0154-5
List no
Name of Publication
Writer
Editor
Year
Publisher
ISBN /ISSN
Publication
Type
unit
0067
Whale Watching
Randy's Whale Watching & Fishing
Brochure
1
0068
Whale Watching
Santa Cruz Whale Watching
Brochure
1
0069
Whale Watching
Princess Monterey Whale Watching
Brochure
1
0070
Fishing Trips
Chris Fishing
Brochure
1
0071
The Jellies Experience
Monterey Bay Aquarium
Brochure
1
0072
Enviromental Ethics
Gazi University Intstitute of science and
technology
Brochure
1
0073
Restoring Peatlands and applying Concepts for Sustainable Management in Belarus
0074
ICZM (Integrated Coastal Zone Management) Mediterranean and Black seas
The PEGASO Project
Brochure
1
0075
Forest Engineering in Turkey
Chamber of Forest Engineers
Brochure
1
0076
Marine activities Montgri Medes Islands and Baix Ter Natural Park
Government of Catalonia
Brochure
1
0077
Litter Free!
UNEP, UNEP-MAP, HELMEPA, MIO-ECSDE, Clean
Up Greece
Brochure
1
0078
PlanolGuia
Government of Catalonia
Map
1
0079
The 2012 Forum of Marine Protected Areas in the Mediterranean
MEDMPAFORUM2012
Brochure
1
0080
Public Awareness for the Management of Marine Litter in the Mediterranean
UNEP, UNEP-MAP, HELMEPA, MIO-ECSDE, Clean
Up Greece
Brochure
1
0081
MPA Network Proposal for the Mediterranean
Oceanna MedNet
Brochure
1
0082
Köyceğiz-Dalyan İztuzu Yöresi Çevre Koruma Projesi
1989
Başbakanlık Çevre Genel Müdürlüğü, Başbakanlık
Özel Çevre Koruma Bölgesi Başkanlığı
Project Proposal
1
0083
Hydrogeological Details of Dalyan
1989
Paper
1
0084
Köyceğiz - Dalyan Bölgesinin sosyal Yapısı
1992
Report
1
0085
Köyceğiz - Fethiye Yöresinde Bazı Coğrafi Gözlemler
Metin Tuncel, Kemal Göçmen
Paper
1
0086
Dalyan Özel Koruma Bölgesi için '' Yumuşak Turizm'' Tasarı Teklifi
Helmut Röscheisen
1991
Project Proposal
1
0087
Göcek Koylarında Deniz Kirliliği, Kıyı Yönetimi ve Toplumsal Eğilimler Araştırması
Prof. Dr. Ahmet Balcı, Doç.Dr.
Muammer Tuna, Çev. Müh. Hakan İrez,
Araş. Gör. Ezel Tilkan, Araş. Gör. İbrahim
Kıvrak, Araş. Gör. Volkan Güloğlu, Uzm.
Hamdi Karaoğlu, Uzm. Dilek Yıldız
2006
Muğla Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve
Uygulama Merkezi
Report
1
0088
This Common Inheritance
1990
Britain's Enviromental strategy
0-10-112002-8
Book
1
0089
World Development Report - Development and the Environment
1992
World Bank
0-19-520876-5
Report
1
0090
Enviromental Bulletin
1993/94
World Bank
Journal
1
0091
Enviromental Bulletin
1993
World Bank
Journal
1
0092
Akyaka Balıkçı Barınağı Çevresel Etki Değerlendirme Reportu
Prof. Dr. Orhan Uslu, Dr. Doğan Yaşar,
Doç. Dr. H. A. Benli, Dr. Nermin Tekoğul
1995
Ulaştırma Bakanlığı, Dokuz Eylül Üniversitesi
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü
Report
1
0093
Türkiye Gölleri Hidrolojik, Hidrojeokimyasal, Biyokimyasal ve Çevresel İzotopik İncelenmesi Pilot Projesi Köyceğiz Gölü
Yer Deniz Atmosfer Bilimleri ve Çevre
Araştırma Grubu (Doç.Dr.Serdar Bayarı,
Yard.Doç.Dr. Türker Kurttaş)
2001
TÜBİTAK
Report
1
0094
Köyceğiz (Muğla) - Sultaniye Kaplıcası Civarının Hidrojeoloji İncelemesi
Nizamettin Şentürk, Ö.Faruk Tamgaç
1992
Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı
Report
1
0095
Biological Diversity and Ecosystem Relations in and around Kocagol District
Prof.Dr. Kani Işık, Doç.Dr.Hüseyin
Sümbül, Doç.Dr. Battal Çıplak, Doç.Dr.
Mehmet Öz, Doç.Dr.Ali Erdoğan
1998
Akdeniz University Biological Diversity Research,
Development and Application Center
Report
1
0096
Köyceğiz - Dalyan Lagün Sistemi'nin Hidrolik Modellenmesi
Ali Ertürk
2002
İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü
Thesis
1
0097
Determination of Water Quality of Running Waters Inflowing to Koycegiz Lake based on Physicochemical and Biological Parameters
Muzaffer Dügel
1994
Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Biyoloji Anabilim Dalı
Thesis
1
0098
Köyceğiz - Dalyan Bölgesi'nde Turistik Gelişme ve Çevre hakkında Sosyolojik Gözlemler
Prof.Dr. İhsan Sezal
1992
Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı
Report
1
0099
ÖÇKK ve GTZ Türkiye'de Tabiat ve Çevre Koruması Projesi Seyir Kontrol Reportu (Köyceğiz-Dalyan
Bölgesi)
Dr. Winfried Krahl, Ulrich SchwenkWolfart
1993
Report
1
Reference Book
İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü Journalsi
975-7347-14-0
975-7347-17-5
List no
Name of Publication
Writer
0100
Köyceğiz - Dalyan Lagünü ve Havzası'nın Modellenmesi ve Arazi Planlaması - Cilt 1
Ali Ertürk, Alpaslan Ekdal, Aylin Tümay,
Doç.Dr. Ayşegül Tanık, Prof.Dr. Bilsen
Beler Baykal, Dr. Cem Gazioğlu, Doç.Dr.
Çolpan Polat, Doç.Dr. Dursun Z. Şeker,
Elçin E
0101
Tabiat ve İnsan Sayı:46 Haziran 2012
Editor
Year
Publisher
ISBN /ISSN
Publication
Type
Prof.Dr. İ.Ethem Gönenç
2002
İTÜ Araştırma Fonu
1302-1001
Report
1
2012
Türkiye Tabiatını Koruma Derneği
Journal
1
1988
Elsevier
0-444-42936-0
Reference Book
1979
McGraw-Hill
0-07-010531-6
Reference Book
1991
TBMM
1993
International Bank for Reconstruction and
Development / The World Bank
0-8213-2636-8
1014-8124
Policy Paper
2-910368-27-7
Reference Book
unit
0102
Developments in Environmental Modelling, 12: Wetland Modelling
W.J. Mitsch, R.W. Bossermann, J.M.
Klopatek, D. Whittington, G.Guariso, L.
Legendre, P. Legendre, S.E. Jorgensen,
W.K. Lauenroth, G.V. Skogerboe,
M.Flug, M.J. Gromiec, A.H. Gnauck, A.
Giorgini, F. Zingales, J.B. Shukla, T.G.
Hallam, V. Capasso
0103
Environmental Protection
Emil T. Chanlett
0104
TBMM Çevre Reportu
Ali Talip Özdemir, Ali Rıfkı Atasever,
Ersin Taranoğlu, Mehmet Sağdıç, Ertekin
Durutürk, Münir Fuat Yazıcı, Adil Erdem
Bayazıt, Ömer Türkçakal, Güneş
Gürseler
0105
World Bank Policy Paper, Water Resources Management
0106
Mediterranean Wetlands at the Dawn of the 21st Century
Thymio Papayannis, Tobias Salathe
1999
MedWet
0107
Caring for the Earth: A Strategy for Sustainable Living
IUCN/UNEP/WWF
1991
IUCN/UNEP/WWF
0108
Developments in Environmental Modelling, 19: Fundamentals of Ecological Modelling (2nd Edition)
W.J. Mitsch, R.W. Bossermann, J.M.
Klopatek, D. Whittington, G.Guariso, L.
Legendre, P. Legendre, S.E. Jorgensen,
W.K. Lauenroth, G.V. Skogerboe,
M.Flug, M.J. Gromiec, A.H. Gnauck, A.
Giorgini, F. Zingales, J.B. Shukla, T.G.
Hallam, V. Capasso, A.Marani, G.A.
1994
Elsevier
0109
Denizlerimizin Sakinleri
Dr. Bülent Gözcelioğlu
2011
ÖÇKKB UNDP
0110
Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları VII. Ulusal Kongresi 2008 cilt 1
Lale Balas
2008
KAY Türkiye Milli Komitesi
978-605-4073-00-9
Proceedings
1
0111
Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları VII. Ulusal Kongresi 2008 cilt 2
Lale Balas
2008
KAY Türkiye Milli Komitesi
978-605-4073-02-3
Proceedings
1
0112
Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları VII. Ulusal Kongresi 2010 cilt 1
Lale Balas
2010
KAY Türkiye Milli Komitesi
978-605-88990-5-6
Proceedings
1
0113
Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları VII. Ulusal Kongresi 2010 cilt 2
Lale Balas
2010
KAY Türkiye Milli Komitesi
978-605-88990-5-6
Proceedings
1
0114
Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları VII. Ulusal Kongresi 2010 cilt 3
Lale Balas
2010
KAY Türkiye Milli Komitesi
978-605-88990-5-6
Proceedings
1
0115
Gönüllü Programları Uygulama Rehberi
2008
Bölgesel Çevre Merkezi - REC Türkiye
978-975-6180-28-0
Reference Book
2
0116
Avrupa Birliği Çevre Müktesebatının Uyumlaştırılması için Stratejiler: Türkiye'yi neler bekliyor?
Gülsima Baykal
2005
Bölgesel Çevre Merkezi - REC Türkiye
975-6180-17-x
Proceedings
1
0117
STK'lar için Kapasite Geliştirme Rehberi II: Proje Yönetimi
Ermira Lubani, Mihallaq Qırjo
Laszlo Perneczky, Alken Myftiu
2002
Bölgesel Çevre Merkezi - REC Türkiye
975-6180-01-3
Reference Book
1
0118
STK'lar için Kapasite Geliştirme Rehberi I: Proje Önerisi Hazırlanması
Besim Nebiu
İldiko simon, Cerasela Stancu
2002
Bölgesel Çevre Merkezi - REC Türkiye
975-6180-00-5
Reference Book
1
0119
STK'lar için Kapasite Geliştirme Rehberi III: İzleme ve Değerlendirme
Rozalia Bako
İldiko simon, Cerasela Stancu
2002
Bölgesel Çevre Merkezi - REC Türkiye
975-6180-02-1
Reference Book
1
0120
A'dan Z'ye İklim Değişikliği Başucu Rehberi
Yunus Arıkan, Gülçin Özsoy
2008
Bölgesel Çevre Merkezi - REC Türkiye
978-975-6180-31-0
Reference Book
1
0121
Yerel Çevre Eylem Programları Uygulama Rehberi
Paul Markowitz
2005
Bölgesel Çevre Merkezi - REC Türkiye
975-6180-07-02
Reference Book
1
0122
Avrupa Birliği'nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri
2010
Bölgesel Çevre Merkezi - REC Türkiye
978-975-6180-36-5
Reference Book
1
0123
Sürdürülebilirlik için Planlama STK'ların Kendini Finanse Etme Girişimleri Nasıl Desteklenir?
Robert Atkinson, Joanna Messing
2002
Bölgesel Çevre Merkezi - REC Türkiye
978-975-6180-22-8
Reference Book
2
0124
Sivil Toplum Kuruluşları için Rehberler: İletişim, Sık Karşılaşılan Sorulara Cevaplar
Gürel Tüzün
2008
Bölgesel Çevre Merkezi - REC Türkiye
978-975-6180-23-5
Reference Book
2
0125
STK Ağları İş Başında Güneydoğu Avrupa Çevre STK'ları arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği
Konularında Durum ve İhtiyaç analizi
Gabor Heves, Stefanie Lang
2008
Bölgesel Çevre Merkezi - REC Türkiye
978-975-6180-27-3
Reference Book
2
0126
Sivil Toplum Kuruluşları için Rehberler: AB Hibe Programlarında Proje uygulama ve Değerlendirme, Proje
Yöneticileri için İpuçları
Gürel Tüzün
2008
Bölgesel Çevre Merkezi - REC Türkiye
978-975-6180-25-9
Reference Book
2
0127
Yerel Çevre Eylem Planları Türkiye Strateji Reportu
Dr. Sibel sezer Eralp, Deniz
Gümüşel
2006
Bölgesel Çevre Merkezi - REC Türkiye
975-6180-08-0
Report
2
0128
Sivil Toplum Kuruluşları için Rehberler: AB Hibe Programlarında Proje Bütçe Yönetimi ve Hibe
Projelerinde Bütçeleme, Proje Yöneticileri için İpuçları
Rıfat Ünal Salman
Gürel Tüzün
2008
Bölgesel Çevre Merkezi - REC Türkiye
978-975-6180-26-6
Reference Book
2
0129
Sivil Toplum Kuruluşları için Rehberler: Kurumsal Stratejik Planlama Sık Karşılaşılan Sorulara Cevaplar
Gürel Tüzün
2008
Bölgesel Çevre Merkezi - REC Türkiye
978-975-6180-24-2
Reference Book
2
0130
2007-2008 STK Diyalog Toplantıları & STK Yayınları&2007-2008 Dönemi REC Türkiye Hibe Desteği & Hibe
Projeleri Belgeselleri & STK Yayınları -
Kerem Okumuş, Hande Özüt, Yeşim
Aslıhan Çağlayan
2008
Bölgesel Çevre Merkezi - REC Türkiye
978-975-6180-29-7
Booklet
2
0131
Medya için Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilirlik Kavramının Medya Sektörüne Entegre Edilmesi
2011
Bölgesel Çevre Merkezi - REC Türkiye
978-975-6180-41-9
Reference Book
1
0132
OECD Düzenleme Reformu İncelemeleri, Düzenleyici Etki Analizi, Politika Bütünlüğü İçin Bir Araç
2011
Bölgesel Çevre Merkezi - REC Türkiye
978-975-6180-40-2
Reference Book
1
W.J. Mitsch, M.Straskraba, S.E.
Jorgensen
Güneş Gürseler
S.E. Jorgensen
Giovanni Netto, Claduio Manco
Hande Özüt
Report
Reference Book
0-444-81578-3
Reference Book
Reference Book
List no
Name of Publication
Writer
Editor
Year
Publisher
ISBN /ISSN
Publication
Type
unit
0133
Ihlara Özel Çevre Koruma Bölgesi Sosyo Ekonomik, Tarihi ve Kültürel Değerlerin Araştırılması Ön Reportu
2010
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
Report
2
0134
Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi Sosyo Ekonomik, Tarihi ve Kültürel Değerlerin Araştırılması
Ön Reportu
2010
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
Report
1
0135
Sığla Ormanlarının Korunmasına Yönelik Eğitim Çalışmaları Projesi Proje Ön Reportu
2010
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
Report
2
0136
Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi Sosyo Ekonomik, Tarihi ve Kültürel Değerlerin Araştırılması Ön
Reportu
2010
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
Report
2
0137
Fethiye Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi Sosyo Ekonomik, Tarihi ve Kültürel Değerlerin Araştırılması Ön
Reportu
2010
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
Report
1
0138
Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi Biyolojik Çeşitliliğin Tespiti Projesi
2009
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
Report
1
0139
Özel Çevre Koruma Bölgeleri Kumsal Alanlarında Deniz Kaplumbağaları ve Nil Kaplumbağası
Populasyonlarının İzlenmesi ve Korunması, Fethiye-Göcek, Muğla (2. kısım)
2010
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
Report
1
0140
Özel Çevre Koruma Bölgeleri Kumsal Alanlarında Deniz Kaplumbağaları ve Nil Kaplumbağası
Populasyonlarının İzlenmesi ve Korunması, Belek, Antalya (3. kısım)
2010
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
Report
1
0141
Fethiye- Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi Göcek Deniz Üstü Araçları Taşıma Kapasitesinin Belirlenmesi
Projesi Final Reportu
2007
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
Report
1
0142
Belek, Patara, Kaş-Kekova, Fethiye-Göcek, Göksu Deltası, Tuz Gölü, Gölbaşı, Köyceğiz-Dalyan, Gökova,
Datça-Bozburun ve uzungöl Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Su Kalitesi İzlenmesi Projesi 1. Ara Reportu
2010
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
Report
1
0143
Özel Çevre Koruma Bölgelerine Ait İndikatör ve Endemik Türler
2006
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
Report
1
0144
Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesinde Çeltik Ekim Alanlarının Coğrafi Bilgi Sistemi ile
Belirlenebilmesi
2004
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
Report
1
0145
Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Kurulu Atıksu Arıtma Tesislerinin Verimliliğinin İzlenmesi Projesi Ön
Reportu
2009
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
Report
1
0146
Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı
1999
T.C. Çevre Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kurumu
Report
2
0147
Fethiye-Göcek Özel Çevre koruma Bölgesi Kumsal Alanlarında Deniz Kaplumbağaları ve Nil Kaplumbağası
Populasyonlarının İzlemesi ve Korunması Projesi
2011
T.C.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını
Koruma Genel Müdürlüğü
Report
5
0148
Protecting Nature: Regional Reviews of Protected Areas
1994
IUCN
Report
1
0149
Organic Aquaculture
2010
Damien Organic
Brochure
1
0150
Coğrafi Bilgi Sistemi Çalışmaları
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi
Başkanlığı
Report
1
0151
2010 Yılı Performans Programı
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
Report
2
0152
Anatolian Sweet Gum Tree ( liquidambar orientalis Miller)
2008
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
Report
7
0153
Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi Boncuk Koyu Kum Köpekbalığı ( Charcharinus plumbeus) Koruma ve
İzleme Projesi
2008
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
Report
1
0154
Ulusal Botanik Bahçesi'ne Giden Yolda Centaurea Tchihatcheffii (Yanardöner)
2008
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
Report
1
0155
Biyotop Haritalaması 2004-2008 Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi
2006
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
Report
1
0156
Çevre Analizleri için Numune Kılavuzu
2004
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
Report
1
0157
Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi
2005
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
Report
1
0158
Ihlara Özel Çevre Koruma Bölgesi
2005
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
Report
3
0159
Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Legislationı
Legislation
1
0160
Tabiatı Keşfetmek
2012
T.C.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını
Koruma Genel Müdürlüğü
Reference Book
1
0161
Projects on the Development of Water Saving Models for the Management of Sustainable Water and
Waste Water
2011
T.C.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını
Koruma Genel Müdürlüğü
Booklet
3
0162
Erozyon ve Ağaçlandırma
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı
Booklet
1
0163
Türkiye Korunan Alanlar Yönetim Planlaması Rehberi
2006
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve
Milli Parklar Genel Müdürlüğü
Booklet
1
0164
Canlı Balıkların Taşınması
1989
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı
Booklet
1
0165
Belek, Patara, Kaş-Kekova, Fethiye-Göcek, Göksu Deltası, Foça Tuz Gölü, Gölbaşı, Köyceğiz-Dalyan,
Gökova, Datça-Bozburun ve uzungöl Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Su Kalitesi İzlenmesi Projesi
2008
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
Booklet
9
J.A. McNeely, J. Harrison, P.
Dingwall
List no
Name of Publication
0166
Specially Protected Areas in Turkey
0167
2003-2009 Ormancılık Çalışmaları 2010 Yılı Hedefleri
0168
Specially Protected Areas in Turkey
0169
Writer
Editor
Year
1994
Publisher
ISBN /ISSN
Publication
Type
unit
Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı
Booklet
1
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı
Booklet
1
2003
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
Booklet
2
Türkiye'de Özel Çevre Koruma
2003
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
Booklet
3
0170
Biyoçeşitlilik İzleme ve Koruma Sempozyumu
2011
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
Booklet
1
0171
Belek, Patara, Fethiye-Göcek ve Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgeleri'nde Su Kalitesinin İzlenmesi
Projesi
2005
Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı
Booklet
1
0172
Turkey's İmportance in the world of Living Things
1992
Ministry of Environment
Booklet
2
0173
Türkiye'nin Canlılar Dünyası'ndaki Önemi
1992
Ministry of Environment
Booklet
3
0174
Atıksu Arıtma Tesislerinin İşletilmesi
2005
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
Booklet
3
0175
Belek, Patara, Kaş-Kekova, Fethiye-Göcek, Göksu Deltası, Foça, Tuz Gölü, Gölbaşı, Köyceğiz-Dalyan, ve
Uzungöl Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Su Kalitesi İzlenmesi Projesi
2006
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
Booklet
1
0176
Belek, Patara, Kaş-Kekova, Fethiye-Göcek, Göksu Deltası, Foça, Tuz Gölü, Gölbaşı, Köyceğiz-Dalyan,
Gökova, Datça-Bozburun, Ihlara ve Uzungöl Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Su Kalitesi İzlenmesi Projesi
2010
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
Booklet
4
0177
Uzungöl Özel Çevre koruma Bölgesi Sosyo-Ekonomik, Tarihi ve Kültürel Değerlerin Araştırılması
2010
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
Booklet
1
0178
Doğru Sanılan Yanlışlarla Avrupa Birliği
2010
Avrupa Birliği Genel Sekreterliği
978-975-19-4840-3
Reference Book
1
0179
İllerde Yürütülen Avrupa Birliği Çalışmaları Faaliyet Reportu 2011
2012
Avrupa Birliği Bakanlığı
978-605-63175-5-2
Report
1
0180
Avrupa Birliği Uyum Yasa Paketleri
2007
Avrupa Birliği Genel Sekreterliği
978-975-19-4099-5
Reference Book
1
1991
Worldwatch Enstitüsü
Report
1
1992
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve
Uygulama Genel Müdürlüğü
Booklet
1
1993
International Maritime Organization
Reference Book
2
Legislation
1
Legislation
1
Reference Book
1
Proceedings
2
Proceedings
1
M. Hakan Keskin
Lester R. Brown
Alan Durning
Christopher Flavin
Hilary French
Jodi Jacobson
Nicholas Lenssen
Marcia Lowe
0181
Dünyanın Durumu 1991
0182
Kıyı Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği
0183
MARPOL-How To Do It
Manual on the Implications fo Ratifying and Implementating MARPOL 73/78
0184
MARPOL 73, MARPOL 78 ve Ekleri
1990
0185
The Law of the Sea with Annexes and Index
Final Act of the 3rd UN Conference on the Law of the Sea
Introductory Material on the Convention and the Conference
1983
United Nations
0186
Greening the Wind
2011
The World Bank
0187
Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı 29-30 Kasım 1989
1990
Türkiye Çevre Sorunları Vakfı
0188
Transboundary Water and Turkey Conference 13 October 2008
2009
DSİ Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi
Başkanlığı
0189
Kimya ve Kimya Mühendisliği Terimleri Kılavuzu
1978
TMMOB Kimya Mühendisleri Odası
0190
Dalaman'da Caretta Caretta ile Trionyx Triunguis ve Habitatları Üzerine bir Değerlendirme
Doç. Dr. Ertan Taskavak
0191
Türkiye'nin Biyolojik Zenginlikleri
Prof. Dr. Mehmet Dokuzoğuz
Prof. Dr. Orhan Düzgüneş
Doç. Dr. Tuna Ekim
Doç. Dr. Kani Işık
Prof. Dr. Ali Demirsoy
Prof. Dr. Mustafa Kuru
Prof. Dr. Ahmet Kocataş
0192
Su Kirlenmesi ve Kontrolü
0193
Linda Starke
T. A. D. Sharp
George C. Ledec
Kennan W. Rapp
Roberto G. Aiello
Mehmet Karpuzcu
Mirat D. Gürol
Senem Bayar
92-801-1307-0
978-0-8213-8926-3
978-975-8316-18-2
Reference Book
Report
Prof. Dr. Tuna Ekim
Prof. Dr. Ali Demirsoy
2004
Türkiye Çevre Vakfı
975-7250-79-1
Reference Book
1
Prof. Dr. Doğan Atay
Doç Dr. Serap Pulatsü
2000
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
975-482-514-9
Reference Book
1
Belediyelerde Kentsel Atık Yönetimi: İzmir Büyükşehir Belediyesi Örneği
Hamit Palabıyık
2001
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Kamu Yönetimi Anabilim Dalı
Thesis
1
0194
Role of Hydrology, Sewage Effluent Diversion and Fish on Mass Balance of Nutrients in a System of
Shallow Lakes Mogan and Eymir, Turkey
Burcu Karapınar
2005
Middle East Technical University Graduate School
of Natural and Applied Sciences
Thesis
1
0195
Avrupa Birliği'nde Doğa Koruma ve Türkiye
Ezgi Pınar Doğanay
2006
Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Ana
Bilim Dalı
Thesis
1
0196
Türkiye'nin Avrupa Birliği Su Politikasına uyum Durumunun Kurumsal ve Yasal Çerçeve açısından
İncelenmesi ve İleriye Yönelik Öneriler
Petek Eğerci
2006
Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Ana
Bilim Dalı
Thesis
1
0197
Su Ürünleri Ekonomisi
Üretim, Miktar ve Fiyat Değişimleri 1992
Doç. Dr. Altan Acara
Faruk Coşkun
Kamuran Patrona
1993
Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)
975-19-0791-8
Report
1
0198
Ulusal Çevre Action Plan
Atıksu Yönetimi
Derin Orhon
Seval Sözen
Erdem Görgün
1998
Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)
975-19-1920-7
Action Plan
1
Publisher
ISBN /ISSN
Publication
Type
1997
Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)
975-19-1702-6
Action Plan
1
Aysen Müezzinoğlu
1998
Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)
975-19-1944-4
Action Plan
1
Prof. Dr. Jülide Tanyolaç
Prof. Dr. Necati Çelik
Yard. Doç. Dr. Kurtuluş Olgun
Yard. Doç. Dr. Serdar Koca
Yard. Doç. Dr. Lütfiye Gencer
Araş. Gör. Erol Dönmez
1995
Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)
Action Plan
1
Parks
Mountain Protected Areas Vol.6 No.1
1996
IUCN CNPPA
0960-233X
Journal
1
0203
Parks
Climate Change and Protected Areas Vol.6 No.2
1996
IUCN CNPPA
0960-233X
Journal
1
0204
Parks
World Heritage Special Issue Vol.7 No.2
1997
IUCN CNPPA
0960-233X
Journal
1
0205
Korunan Alanlar Sempozyumu 8-10 Eyül 2005
Poster Bildiriler
Yard. Doç. Dr. Atila Gül
2005
Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi
Proceedings
1
0206
Korunan Alanlar Sempozyumu 8-10 Eyül 2005
Sözlü Bildiriler
Yard. Doç. Dr. Atila Gül
2005
Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi
Proceedings
1
0207
Koruma Alanlarında Yeni Yönetim Kategorileri ve Önemi
Araş.Gör. Şerif Hepcan
Doç. Dr. Aydın Güney
1996
Ekoloji ve Çevre Journalsi Sayı:20
Paper
1
0208
Suya Doğru Bakmak
WWF-Türkiye
2006
WWF-Türkiye
Brochure
1
0209
Ulusal Sulak Alan Stratejisi 2003-2008
2002
Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Genel Müdürlüğü
Strategic Plan
1
0210
The Convention on Wetlands Ramsar
2000
Ramsar Convention Bureau
Brochure
1
0211
Ramsar Sözleşmesi El Kitabı
Sulak Alanlar Sözleşmesi için Rehber
2000
Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Genel Müdürlüğü
Reference Book
1
0212
Biyolojik Çeşitlilik ve Korunan Alan Yönetimi Ulusal Toplantısı 22-24 Mayıs 2006
2006
Çevre Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar
Genel Müdürlüğü
Proceedings
1
0213
Türkiye'nin Önemli Kuş Alanları 2004 Güncellemesi
Dicle Tuba Kılıç
Güven Eken
2004
Doğa Derneği
Report
1
0214
WWF Kolej Havza Yönetimi Modülü
İlke Tilders
2002
WWF
Training Material
1
0215
WWF-Türkiye Su Kaynakları Programı Çalışmaları
WWF-Türkiye
Report
1
0216
Su Dünyası Sayı:55 Şubat
2008
Devlet Su İşleri Vakfı
Journal
1
0217
Sulak Alanların Akılcı Kullanımına İlişkin Ramsar Bookletları 5
Katılımcı Yönetim
2004
Ramsar Sekreteryası
Booklet
1
0218
Natura 2000 in Germany
Reference Book
1
0219
Sulak Alanların Akılcı Kullanımına İlişkin Ramsar Bookletları 1
Akılcı Kullanım Kavramının Uygulanmasına İlişkin Kılavuz
Ramsar Sekreteryası
2003
Ramsar Sekreteryası
Booklet
1
0220
Türkiye'nin Kuşları
2000 Yılı Kuş Gözlem Reportu
Dr. Metehan Özen
Bahtiyar Kurt
2001
Türkiye Doğal Hayatı Koruma Derneği
Report
1
0221
Guidelines to Improve the Involvement of Marine Rescue Centres for Marine Turtles
RAC/SPA
2004
RAC/SPA
Booklet
1
0222
Guidelines to Design Legislation and Regulations Relative to the Conservation and Management of
Marine Turtles Popolations and Their Habitats
RAC/SPA
2003
RAC/SPA
Reference Book
1
0223
2005 Yılı Deniz Kaplumbağası ve Nil Kaplumbağası Populasyonlarının Araştırılması ve Korunması Projesi
2005
Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı
Report
1
0224
Deniz Kaplumbağası (Caretta caretta)
Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı
Brochure
3
0225
Sea Turtle Handling Guidebook for Fishermen - Teaching Book
Guido Gerosa
Monica Aureggi
RAC/SPA
Reference Book
3
0226
Balıkçılar için Deniz Kaplumbağası El Kitabı
Guido Gerosa
Monica Aureggi
WWF-Türkiye
975-92433-2-6
Reference Book
3
0227
Marine Turtles Turkey Status Survey 1988 and Recommendations for Conservation and Management
WWF Project Team
Prof. Dr. Ibrahim Baran
Max Kasparek
WWF
3-925064-07-9
Report
1
0228
OECD Çevresel Performans İncelemeleri
OECD
978-92-64-04915-4
Reference Book
2
0229
Akyaka Sözlü Tarihi ve Gökova Havzası Halk Kültürü
2007
Akyaka Belediyesi
978-9944-0894-0-1
Reference Book
1
0230
OECD Performance Reviews Turkey
2008
OECD
978-92-64-04915-4
Report
1
0231
National Report on Sustainable Development
2002
The Republic of Turkey Ministry of Environment
& UNDP
Report
1
List no
Name of Publication
Writer
0199
Ulusal Çevre Action Plan
Eğitim ve Katılım
Musa Doğan
0200
Ulusal Çevre Action Plan
Sanayiden Kaynaklanan Hava Kirliliği
0201
Ihlara Vadisi'nin Flora, Fauna, Ekolojik Varlıklarının Tesbiti ve Korunması
0202
Ramsar Sekreteryası
Editor
Year
2-940073-23-6
975-98901-0-0
975-92433-5-0
Federal Ministry of Environment
Dr. Ali Abbas Çınar
1989
92433-5-0
unit
List no
Name of Publication
0232
Sürdürülebilir Kalkınma Ulusal Reportu
0233
Kefal Balıkları ve Yetiştirme Teknikleri (Mullets and Farming Techniques)
0234
Writer
Editor
Year
Publisher
ISBN /ISSN
Publication
Type
unit
2002
Türkiye Cumhuriyeti Çevre Bakanlığı & UNDP
Report
1
Süleyman Balık, Savaş Mater, M. Ruşen
Ustaoğlu, Nezih Bilecik
1992
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Su Ürünleri
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Bodrum
Reference Book
2
Deniz Canlı Kaynakları Yetiştirme Teknikleri
Dr. Hüseyin Avni Benli, Dr. Oğuz Uçal
1990
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Su Ürünleri
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Bodrum
Reference Book
1
0235
Türkiye'de Denizkaplumbağaları ve Üreme Kumsalları Üzerine Bir Değerlendirme
Doç. Dr. Sedat Yerli, Filiz Demirayak
1996
WWF & Doğal Hayatı Koruma Derneği
975-96081-0-3
Report
1
0236
Avrupa Birliği ve Türkiye
2007
T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı
978-975-19-4103-9
Reference Book
1
0237
2011 Türkiye Çevre Durum Reportu
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
978-605-5294-01-4
Report
1
0238
The World Bank Group Country Partnership Strategy for The Republic of Turkey for the period of 20122015
2012
WorldBank
Report
1
0239
Dünya Bankası Türkiye Ortaklığı: Ülke Programının Görünümü
2012
Dünya Bankası
Report
1
0240
Akyaka Tanıtım Bookçığı
2000
Akyaka Belediyesi
Booklet
1
0241
Ortadoğu Su Sorumları ve Türkiye
Özden Bilen
2009
Reference Book
1
0242
Su Kirliliği ve Kontrolü
Doç. Dr. Orhan Bilen, Yrd. Doç. Dr.
Ayşen Türkman
1987
T.C. Başbakanlık Çevre Genel Müdürlüğü Yayınları
Reference Book
1
0243
Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Seminer Tebliğleri
Rtn. Işık K.Oray
1992
İstanbul Beyoğlu Rotary Kulübü
Proceedings
1
0244
Deniz Balıkçılığı Av Araçları ve Avlanma Usülleri
SG Kur. Alb. Ahmet necdet Doluel
2011
Sahil Güvenlik Komutanlığı
Reference Book
1
0245
Trabozon'da Alabalık Üretim Tesisleri
1998
Trabzon Valiliği - Tarım İl Müdürlüğü
Booklet
1
0246
Su Ürünleri Kanunu ve Su Ürünleri Yönetmeliği
1998
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol
Genel Müdürlüğü
Booklet
1
0247
Akyaka-Gökova Yürüyüş Rehberi
Mustafa Ateş, Mehmet Bildirici, Bahar
suseven
2005
Gökova-Akyakayı Sevenler Derneği
Booklet
1
0248
Anadolu Karaçamı ( Pinus nigra Arnold subsp. Pallasiana(Lamb.)Holmboe)'nın Ekolojisi ve Tohum Nakli
Açısından Bölgelre Ayrılması, Ecology of the Anatolian Black Pine ( Pinus nigra Arnold subsp.
Pallasiana(Lamb.)Holmboe) and its dividing into Regions in terms of Seed Transfer
Prof. Dr. H. C. İbrahim Atalay, Prof. Dr.
Recep Efe
2010
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Orman Ağaçları ve
978-605-393-066-2
Tohumları Islah Araştrma Müdürlüğü
Report
1
0249
Mountains and People An Account of Mountain Development Programmes supported by the Swiss
Agency for Development and Cooperation (SDC)
2001
Swiss Agency forDevelopment and Cooperation
(SDC)
Book
1
0250
Çevre Bilimleri
1994
Hacettepe Üniversitesi Çevre Uygulama
&Araştırma Merkezi
Book
1
0251
Birleşmiş Milletler ve Kalkınma Konferansı (UNCED): Rio Deklarasyonu, Gündem 21, Orman Prensipleri,
İklim Değişikliği Sözleşmesi, Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi
T.C. Çevre Bakanlığı Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Book
1
0252
Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynak Yönetimi Projesi
Journal
1
0253
Tuz Gölü Kuruyor Çözümü Bizim Elimizde
WWF
Brochure
1
0254
Türkiye Kıyılarındaki Lagünlerin Yönetim ve Geliştirme Stratejileri ve Islah
1997
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım Tarımsal Üretim
ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
Book
1
0255
Olivion Belek Tatil Merkezi Projesi
2011
Belek Emlak İnşaat veTic. A.Ş.
Report
1
0256
Introduction to Stakeholder Participation
NOAA Coastal Services Center
Booklet
1
0257
The Sceience of Marine Reserves
2007
Partnership for Interdisciplinary Studies of
Coastal Oceans
Booklet
1
0258
Economic incentives for marine conservation
Eduard Niesten, Heidi Gjertsen
2010
Conservation International
Booklet
1
0259
People and Oceans managin marine areas for human well-being
Giselle Samonte, Leah Bunce Karrer,
Michael Orbach
2010
Conservation International
Booklet
1
0260
National and Regional Networks of Marine Proteted Areas: a Review of Progress
2008
UNEP World Conservation Monitoring Center
Book
1
0261
Adaptation Framework forAction for the Mediterranean Region: Views from the Athens Roundtable
IUCN
Booklet
1
0262
Inclusive Green Growth the Pathway to Sustainable Development
2012
World Bank
Booklet
1
0263
Greening the Wind: Environmental and Social Consideration for Wind Power Development in Latin
America and Beyond
2011
World Bank
Booklet
1
0264
Energy revolution a sustainable world energy outlook
2007
Greenpeace
Book
1
Svl. Me. Dr. Raziye Yılmaz
2006
George C. Ledec, Kennan W. Rapp,
Roberto G. Aiello
975-96935-1-8
Yeşil Türkiye Ormancılar Derneği
978-605-359-452-9
975-98483-0-9
3-03798-000-1
1307-1874
978-92-807-2975-7
List no
Name of Publication
Writer
Publisher
ISBN /ISSN
Publication
Type
Editor
Year
M.W. Blokland, G.J. Alaerts, J.M.
Kaspersma
2009
UNESCO-IHE, UNW-DPC
Book
1
1989
IUCN
Book
1
2003
IUCN
Book
1
unit
0265
Capacity Develeopment for Improved Water Management
0266
Marine and Coastal Protected Areas a Guide for Planners and Managers
RodneyV. Salm
0267
Guidelines for Management Planning of Protected Areas
Lee Thomas, Julie Middleton
0268
Co-ordination of İnformation on Protected Areas
1995
Council of Europe
Book
1
0269
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats: Draft Resolution, listing the
species requiring specific habitat conservation measures.
1998
Council of Europe
Report
1
0270
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats: Group of Experts on the
Conservation of Plants, Report ofthemeeting
1999
Council of Europe
Report
1
0271
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats: Statements
1999
Council of Europe
Report
1
0272
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats: Statements
1998
Council of Europe
Report
1
0273
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats: Report of the Workshop
1999
Council of Europe
Report
1
0274
Draft Guidelines for controlling the vecors of Introduction into Mediterranean of Non-Indigenous Species
and Invasive Marine Species
2007
UNEP-RAC/SPA
Report
1
0275
Draft Action Plan for the Conservation of Mediterranean Marine Turtles
2007
UNEP-RAC/SPA
Report
1
0276
Background Paper on updating of the Action Plan for the Conservation of Mediterranean Turtles
2007
UNEP-RAC/SPA
Report
1
0277
The Accobams Programme of work on marine protected areas
2007
UNEP-RAC/SPA
Report
1
0278
Draft Guidelines for the establishment and management of marine protected areas for cetaceans
2007
UNEP-RAC/SPA
Report
1
0279
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats: Report to the Council of
Europe on Action Plans for Mammals in Europe
1998
Council of Europe
Report
1
0280
Red Data Book of European Butterflies
1998
Council of Europe
Report
1
0281
İlköğretim Okulu Öğrencileri için Başvuru Kitabı: Katı Atıklar ve Geri Kazanım
Unilever&ÇEVKO
Booklet
1
0282
Katı Atıklar ve Kullanılmış Ambalajların Değerlendirilmesi: öğrenciler için başvuru kitabı
ÇEVKO
Booklet
1
0283
İbibik
2004
Kuş Araştırmaları Derneği
Journal
1
0284
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats: Texts Adopted by
theStanding Commitee of the Bern Convention on the Conservation of european Wildlife and Natural
Habitats (19 September 1979)
1999
Council of Europe
Report
1
0285
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats: Appendix 1 & 2 Bern
1995
Council of Europe
Report
1
0286
The Council of Europe and the Environment
1996
Council of Europe
Report
1
0287
Our Planet Extra Vol:9 No:4
UNEP
Journal
1
0288
Our Planet vol:5 No:4
1993
UNEP
Journal
1
0289
Our Planet vol:7 no:5
1996
UNEP
Journal
1
0290
Our Planet vol:12 no:1
2001
UNEP
Journal
1
0291
Our Planet vol:8 no:3
1996
UNEP
Journal
1
0292
Our planet vol:11 no:1
2000
UNEP
Journal
1
0293
Sivil Toplum Örgütleri ve Ticaret Odaları için Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sosyal Uygunluk
Yönlendirme Rehberi
2011
Tekstil ve Hazır Giyim Sektöründe Kayıtlı
İstihdamın Teşviki Projesi
Booklet
2
0294
National Parks of Egypt South Sinai Sector
RAS Mohammed National Park Sector
Booklet
1
0295
Ecoregional Conservational Plan for the Caucasus
2006
WWF, KFW, Federal Ministry for Economic
Cooperation and Development
Book
1
0296
Guidelines for Commercial Cetacean-Watching Activities in the Black Sea, the Mediterranean Sea and
Contiguous Atlantic Area
2004
ACCOBAMS, CMS, UNEP, MAP, RAC/SPA
Booklet
1
0297
Protected Areas in the Mediterranean
1997
Regional Activity Center for Specially Protected
Areas
Booklet
1
M. Orçun Akış
Adrian Phillips
2-8317-0673-4
List no
Name of Publication
Writer
Editor
Year
Publisher
0298
Marine Region 3: Mediterranean
Michel Batisse and Alain Jeudy de
Grissac
0299
Saving Our Planet Challenges and Hopes
1992
UNEP
0300
100 of the World's Worst Invasive Alien Species, a selection from the global invasive species database
2000
ISSG, IUCN,SSC, bionet
0301
Conservation of Biodiversity and the New Regional Planning
1995
Organization of American Assets, IUCN
0302
Biodiversity and the marine environment
0303
Securing Protected Areas in the Face of Global Change
0304
İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi
0305
Assesing Protected Area Management Effectiveness
0306
european diploma for protected areas
0307
forests&biodiversity
0308
Siz Sivrisinek Üretiyor musunuz?
0309
Avcının El Kitabı: İlkyardım
0310
Marine Molluscs from the Iztuzu Beach near Dalyan (Mediterranean coast of Turkey)
Jacobus J. Van Aartsen, Ragnar
Kinzelbach
0311
UNEP - MAP - RAC/SPA Sub Regional Report on vulnerability and impact of climate chande on marine
and coastal biological diversity in the Mediterranean Adriatic countries
UNEP-MAP-RAC/SPA
0312
MedMPAnet Project
0313
ISBN /ISSN
2000
Publication
Type
unit
Paper
1
Book
1
Booklet
2
Book
1
Catalunya Mediterrania VİVA
Booklet
1
2004
WCPA-IUCN
Booklet
1
2004
UNEP/IUC
Booklet
1
The Nature Conservancy, Convention on
Biological Diversity, WWF
Booklet
1
2000
Council of Europe
Booklet
1
1999
Council of Europe
Booklet
1
Gökova-Akyakayı Sevenler Derneği
Booklet
1
Booklet
1
Paper
1
RAC/SPA
Book
25
UNEP-MAP-RAC/SPA
RAC/SPA
Brochure
70
Guidelines for the Establisment and Management of Marine Protected Areas for Cetaceans
PNUE -PAM- CAR/SPA
RAC/SPA
Booklet
4
0314
Developing a network of Marine Protected Areas in the Mediterranean open sea, including the deep seas
UNEP-MAP-RAC/SPA
RAC/SPA
Booklet
103
0315
Specially Protected Areas in the Mediterranean Assesments and Perspectives
UNEP-MAP-RAC/SPA
RAC/SPA
Booklet
4
0316
Specially Protected Areas of Mediterranean Importance (SPAMI)s
UNEP-MAP-RAC/SPA
RAC/SPA
Brochure
49
0317
Impact of climate change on marine and coastal biodiversity in the mediterranean Current state of
knowledge
UNEP-MAP-RAC/SPA
RAC/SPA
Booklet
75
0318
Milli Parklar
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve
Milli Parklar Genel Müdürlüğü
Booklet
32
0319
National Parks
Republic of Turkey Ministry of Foresty and Water
Affairs, General Directorate of Nature
Conservation and National Parks
Booklet
5
0320
Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Park
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve
Milli Parklar Genel Müdürlüğü
Poster
32
0321
Gallipoli Peninsula Historical National Parks
Republic of Turkey Ministry of Foresty and Water
Affairs, General Directorate of Nature
Conservation and National Parks
Poster
63
0322
Gallipoli Peninsula Historical National Parks: Simulation and Information Center for the Legend of
Gallipoli
Republic of Turkey Ministry of Foresty and Water
Affairs
Book
30
0323
Le Reseau Des Gestionnaires D'aires Marines Protegees (AMP) en Mediterranee
MedPAN
Brochure
0324
MedPAN Activity Report 2011
MedPAN
Booklet
67
0325
MedPAN Rapport D'activite
MedPAN
Booklet
71
0326
State of the Sea Report: Comparison of environmental legislation on gas and oil drilling from around the
world and the lessons Israel must learn from it
Tomer Meraz
Israel's Environmental Association
Report
2
0327
Non-Invasive Species in the Mediterranean:what, when, how and why?
UNEP-MAP-RAC/SPA, Universite Nice
Sophia Antipolis, ECOMERS
Booklet
2
0328
Especes Non-Indigenes En Mediterranee: qui, guand, comment, pourquoi?
UNEP-MAP-RAC/SPA, Universite Nice
Sophia Antipolis, ECOMERS
Booklet
37
0329
Özel Çevre Koruma Bölgeleri'nde Deniz Kaplumbağalarının Korunmasına Yönelik Yönetim Planı İlkeleri
Sedat V. Yerli, A. Fuat Canbolat
Çevre Bakanlığı, Özel Çevre Koruma Kurumu
Başkanlığı
Booklet
1
0330
Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde Su Samuru (Lutra lutra) Koruma Stratejileri
Sedat V. Yerli, Nuray Güven
Çevre Bakanlığı, Özel Çevre Koruma Kurumu
Başkanlığı
Booklet
1
Richard E. Saunier, Richard
A.Meganck
92-807-1324-8
0-8270-3592-6
975-8205-03-x
1990
347
List no
Name of Publication
Writer
Editor
Year
Publisher
ISBN /ISSN
Publication
Type
unit
2004
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
975-8273-57-4
Kurumu Başkanlığı
Book
1
Ali Özer, Fatma Sevim
1992
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
Booklet
1
Gölbaşı
Ali Özer, Fatma Sevim
1994
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
Booklet
2
0334
Fethiye-Göcek
Ali Özer
1992
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
Booklet
2
0335
Pamukkale
Ali Özer, Fatma Sevim, Didem Öztaşbaşı
1993
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
Booklet
1
0336
Patara
Ali Özer, Fatma Sevim, Didem Öztaşbaşı
1993
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
Booklet
3
0337
Datça-Bozburun
Ali Özer, Fatma Sevim
1994
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
Booklet
2
0338
Fethiye
Nuri Uslu, Ali Özer
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
Booklet
1
0339
Foça
Fatma Sevim
1996
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
Booklet
4
0340
Kekova
Ali Özer, Fatma Sevim, Didem Öztaşbaşı
1993
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
Booklet
2
0341
Ihlara
Ali Özer, Fatma Sevim
1994
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
Booklet
2
0342
Deniz ve Deniz Kaynaklarından Yararlanma Teknolojileri Çalışma Grubu
Prof.Dr. Aral Okay
Mayıs, 2001
Tübitak, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı
Report
1
0343
Deniz ve Deniz Kaynaklarından Yararlanma Teknolojileri Çalışma Grubu
Prof.Dr. Orhan Uslu
Temmuz, 2001
Tübitak, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı
Report
1
0344
Deniz ve Deniz Kaynaklarından Yararlanma Teknolojileri Çalışma Grubu
Prof.Dr. Ferit Bingel
Eylül, 2001
Tübitak, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı
Report
1
0345
Deniz ve Deniz Kaynaklarından Yararlanma Teknolojileri Çalışma Grubu
Prof.Dr. Erdal Özhan
Aralık 2001
Tübitak, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı
Report
1
0346
Deniz ve Deniz Kaynaklarından Yararlanma Teknolojileri Çalışma Grubu
Tuğamiral Nazım Çubukçu
Şubat, 2002
Tübitak, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı
Report
1
0347
Deniz ve Deniz Kaynaklarından Yararlanma Teknolojileri Çalışma Grubu
Prof. Dr. Namık Çağatay
Mart, 2002
Tübitak, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı
Report
1
0348
Inprint
Land-Ocean Interactions in the Coastal Zone
Journal
1
0349
Network of Managers of Marine Protected Areas (MPAs) in the Mediterranean
MedPAN
Brochure
1
0350
Atelier Bleu du Cap de L'Aile
L'europe sengage en Provence -Alpes-Cote d'azur
Book
0351
Aires Marines Protegees Principes directeurs et avantages
2012
WWF
Brochure
1
0352
MedPAN Rapport D'activite
2011
MedPAN
Brochure
1
0353
Marine Protected Areas Guiding Principles and benefits
2012
Brochure
1
0354
Synthesis of National Overwies on Vulnerability and Impacts of Climate Change on Marine and Coastal
Biological Diversity in the Mediterranean Region
UNEP, MAP, RAC/SPA
Booklet
1
0355
Working toward high seas conservation
Global Ocean Biodiversity Initiative
Booklet
1
0356
Strengthening of the Marine Protected Areas Network in Crotaia
WWF, sunce
Brochure
1
0357
Underwater Trails
MedPAN
Book
1
0358
İklim Değişikliği ve Ormancılık: Modellerden Uygulamaya
Doğa Koruma Merkezi
Book
1
0359
Deniz ve Deniz Kaynaklarından Yararlanma Teknolojileri Çalışma Grubu
Tübitak, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı
Report
1
0360
Kuşların Dünyası
Doğal Hayatı Koruma Derneği
Book
1
0361
Journal of Hydrology
Elsevier
Journal
1
0362
Belek
Ali Özer, Fatma Sevim
1996
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
Booklet
2
0363
Köyceğiz-Dalyan
Ali Özer, Fatma Sevim
1996
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
Booklet
2
0331
Çevre Koruma ve Yerel Yönetimlerin Önemi
0332
Göksu Deltası
0333
2012
List no
Name of Publication
Writer
Editor
Year
Publisher
ISBN /ISSN
Publication
Type
unit
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
Booklet
2
1996
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
Book
1
Türkiye'nin Kuş Cennetleri
1995
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Koruma
Genel Müdürlüğü
Book
0367
İkinci Ulusal Deniz Kplumbağaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı
2007
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı
Book
3
0368
Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı UNCED
1993
T.C. Çevre Bakanlığı
Booklet
1
0369
İyi Tarım Uygulamaları Hizmetiçi Eğitim
2009
T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
Book
1
0370
Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi Sosyo Ekonomik, Tarihi ve Kültürel Değerlerin Araştırılması
2010
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
Report
2
0371
Environmental Aspects of Integrated Flood Management
2006
World Meteorological Organization
Booklet
1
0372
Belek ve Patara ÖÇK Bölgelerinde Yayılış Gösteren Kum Zambağı (Pancratium Maritimum) türünün
Biyolojik Çeşitlilik Yönünden Korunması ve İzlenmesi
2008
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Koruma
Genel Müdürlüğü
Booklet
1
0373
Tales of the European Forests
Mecenat AGF
Journal
1
0374
Effective Biodiversity and Ecosystem Policy and Regulation, Business input tot he COP10 of the
Convention on Biological Diversity
World Business Council for Sustainable
Development
Booklet
1
0375
Financing Mechanisms to reduce emission from Deforestration Issues in Design and Implementation
2007
Organisation for Economic Co-Operation and
Development
Booklet
1
0376
Introduction to fisheries management advantages, difficulties and mechanisms
1992
Food and Agriculture Organization of the United
States
Book
1
0377
An Introduction to the economics of fisheries management
1992
Food and Agriculture Organization of the United
States
Book
1
0378
İzmir İli Çevre Durum Reportu
1999
T.C. İzmir Valiliği Çevre İl Müdürlüğü
Book
1
0379
Özel Çevre Koruma Bölgeleri
1993
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Koruma
Genel Müdürlüğü
Booklet
1
0380
Çevre Korumada Etik Yaklaşımlar
Book
1
0381
Özel Çevre Koruma Bölgeleri '' Belek'' Kumsal Alanlarında Deniz Kaplumbağaları (Caretta caretta,
Chelonia mydas) ve Nil Kaplumbağası (Trionyx triunguis) populasyonlarının izlenmesi ve korunması
2009
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Koruma
Genel Müdürlüğü
Booklet
4
0382
Greenpeace Akdeniz Sayı 45
2011
Greenpeace
Journal
1
0383
Greenpeace Akdeniz Sayı 47
2011
Greenpeace
Journal
1
0384
Greenpeace Akdeniz Sayı 48
2011
Greenpeace
Journal
1
0385
Greenpeace Akdeniz Sayı 49
2011
Greenpeace
Journal
1
0386
Greenpeace Akdeniz Sayı 50
2012
Greenpeace
Journal
1
0387
Greenpeace Akdeniz Sayı 51
2012
Greenpeace
Journal
1
0388
Greenpeace Akdeniz Sayı 52
2012
Greenpeace
Journal
1
0389
Greenpeace Akdeniz Sayı 53
2012
Greenpeace
Journal
1
0390
Greenpeace Akdeniz Sayı 54
2012
Greenpeace
Journal
1
0391
Greenpeace Akdeniz Sayı 55
2012
Greenpeace
Journal
1
0392
Monitoring and Conservation Project of the Soft=Shelled Nile Turtle (Trionyx Trinunguis) and Sea Turtle
(Caretta Caretta, Chelonia Mydas) Population on Dalyan Beach, Koycegiz-Dalyan Special Environmental
Protection Area 2008
Turkish Ministry of Environment and
Forestry Environmental Protection
Agency for Special Areas
2008
Turkish Ministry of Environment and Forestry
Environmental Protection Agency for Special
Areas
978-9944-0847-2-7
Report
2
0393
Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi Dalyan (İztuzu) Kumsalı Deniz Kaplumbağaları (Caretta
Caretta, Chelonia Mydas) ve Nil Kaplumbağası (Trionyx Triunguis) Popülasyonlarının Korunması ve
İzlenmesi 2008
TC Çevre ve Orman Bakanlığı özel Çevre
Koruma Kurumu Başkanlığı
2008
TC Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
978-9944-0847-1-0
Report
1
0394
Conservation and Monitoring Project of Sandbar Sharks (Carcharhinus Plumbeus) in Boncuk Bay, Gökova
Special Environmental Protection Areas
Murat Bilecenoğlu
2008
Turkish Ministry of Environment and Forestry
Environmental Protection Agency for Special
Areas
Report
3
0395
Reservas Marinas del Estado y Compartidas con CC.AA (Spain)
Brochure
1
2008
Turkish Ministry of Environment and Forestry
Environmental Protection Agency for Special
Areas and Biodiversity Research, Development,
and Implementation Center of Akdeniz University
(AK-BIOME)
Report
3
0364
Tuz Gölü Su Kaynakları Yönetim Planı Projesi 2009-2010
0365
Çevre Koruma Araştırma Projeleri
0366
0396
Conservation and Monitoring of Serik Pear (Pyrus serkensis) at Belek Special Environmental Protection
Area in terms of Biological Diversity
Rainer Paslack, Kees Vromans,
Gamze Yücel Işıldar
M. Gökçeoğlu
K. Işık
H. Sümbül
O. Ünal
R.S. Göktürk
2010
978-605-4334-53-7
Publisher
ISBN /ISSN
Publication
Type
2008
Turkish Ministry of Environment and Forestry
Environmental Protection Agency for Special
Areas
978-605-89540-0-7
Report
1
Cem Orkun Kıraç
Harun Güçlüsoy
2008
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
978-605-89540-0-7
Kurumu Başkanlığı
Report
3
Anadolu Sığla Ağacı (Liquidambar Orientalis Miller)
Prof.Dr. Osman Ketenoğlu
Doç.Dr. Latif Kurt
2008
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
Report
4
0400
Protection and Monitoring of Sea Turtle Populations (Caretta Caretta and Chelonia Mydas) in Patara
Specially Protected Region Project
S.H. Durmuş
Ö. Güçlü
2009
Turkish Ministry of Environment and Forestry
Environmental Protection Agency for Special
Areas
Report
1
0401
Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi Deniz Kaplumbağası Populasyonlarının (Caretta Caretta and Chelonia
Mydas) Korunması ve İzlenmesi Projesi
O. Türkecan
F. Mangıt
S.H. Durmuş
2009
TC Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı Muğla Özel Çevre Koruma
Müdürlüğü
Report
8
0402
Göksu Deltası'nda Saz Horozu (Porphyrio porphyrio seistanicus)
Kuş Araştırmaları Derneği
2008
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
Report
0403
Monitoring and Conservation Project on Sea (Caretta Caretta and Chelonia Mydas) and Nile Soft Shell
Turtles (Trionyx triunguis) Populations at Fethiye - Göcek (Çalış Beach) Specially Protected Area
Ç. Ilgaz
A. Özdemir
2009
Turkish Ministry of Environment and Forestry
Environmental Protection Agency for Special
Areas
Report
2
0404
Phoenix Islands Protected Area (Kiribati) Management Plan 2010-2014
Report
1
0405
Bir Başarı Öyküsü Küre Dağları Milli Parkı
Brochure
2
0406
Thunder Bay National Marine Sanctuary Final Management Plan
NOAA
State of Michigan
2009
Booklet
1
0407
Fagatele Bay National Marine Sanctuary Management Plan and Environmental Impact Statement
NOAA
US Department of Commerce
National Marine Sanctuaries
2012
Report
1
0408
Monitor National Marine Sanctuary Final Management Plan and Environmental Assessment
NOAA
US Department of Commerce
National Marine Sanctuaries
2013
Report
1
0409
Belek, Dalyan, Ekincik, Patara ve Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgelerinde 2004 yılı Deniz
Kaplumbağası ve Nil Kaplumbağası Populasyonlarının Araştırılması ve Korunması Projesi
TC Çevre ve Orman Bakanlığı özel Çevre
Koruma Kurumu Başkanlığı
2004
Booklet
7
0410
Yarasalar Vadisi - Ihlara ÖÇKB Biyolojik Çeşitliliğin Tespiti
TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat
Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
2010-2012
Report
1
0411
Gökova ve Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgeleri'nde Mevcut Balıkçılık ve Sosyo-ekonomik
Araştırmaların İncelenmesi Reportu
Camille Bann
Esra Başak
2011
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
UNDP Türkiye
Technical Report
Series
1
0412
Ekonomik Prensiplerin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Planlama Sürecine Entegrasyonu Kılavuzu
Guidelines on the Integration of Economics into Planning Applications in Coastal and Marine Areas in
Turkey
Vahdet Ünal
2011
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
UNDP Türkiye
Technical Report
Series
1
0413
The Socio-economic Overview and Analyses of New Income Generation Activities at Turkish Aegean
MPAs
Ekin Keskin
Esra Başak
Uğur Yolak
Lee Thomas
Camille Bann
2011
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
UNDP Türkiye
Technical Report
Series
1
0414
Economic Analysis of Gökova Special Environmental Protected Area
Camille Bann
Esra Başak
2011
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
UNDP Türkiye
Technical Report
Series
1
0415
Economic Analysis of Foça Special Environmental Protected Area
Camille Bann
Esra Başak
2011
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
UNDP Türkiye
Technical Report
Series
1
0416
Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı 2009-2013 Stratejik Planı
Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı
2008
Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
Strategic Plan
4
0417
PIMS 3497 Strengtehing Protected Area Network of Turkey: Catalyzing Sustainability of Marine and
Coastal Protected Areas Inception Report
Report
1
0418
Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi Deniz Kaplumbağası ve Nil Kaplumbağası Populasyonlarının
Korunması ve İzlenmesi Projesi
Tarımsal Kalkınma Vakfı
2009
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
Report
1
0419
Korunan Alanlarda Hızlı Değerlendirme ve Önceliklendirme (RAPPAM) 2009 Sonuçları ve 2005 Yılı
Karşılaştırması
Erica Stanciu
Başak Avcıoğlu Çokçalışkan
Yıldıray Lise
2009
WWF Türkiye
Report
1
0420
Conservation and Monitoring of Sea Daffodil (Pancratium Maritimum) at Belek and Patara Special
Environmental Protection Areas in Terms of Biological Diversity
2008
Republic of Turkey Ministry of Environment and
Forestry Environmental Protection Agency for
Special Areas (EPASA)
Report
2
0421
Uzungöl Özel Çevre koruma Bölgesi Yönetim Planı 2013-2017
2013
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Management Plan
1
0422
Sulak Alanlar
2013
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve
Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Hassas Alanlar
Dairesi Başkanlığı, Sulak Alanlar Şube Müdürlüğü
Book
1
0423
Avrupa Birliği Bölgesel Kalkınma Programlarının Çevreyle Uyumunda Bir Araç olarak Ortaklık Deneyimler
ve Öneriler
Bölgesel Kalkınma Programlarının
Yeşillendirilmesi Ağı
2007
Regiona Environment Center
Report
1
0424
2011 Yılı Performans Programı
Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı
2011
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
Report
1
0425
Protection and Monitor of Population of Sea Turtle (Caretta Caretta, Chelonia Mydas) and Nile Turtle
(Trionyx triunguis) for 2008 in Specially Protected Environment Area of Belek
İnsan ve Doğa Derneği
Proje Ekibi:
M. Öz
A. Erdoğan
T. Albayrak
A. Aslan
H. Sert
2008
Environment Protection Agency for Special Areas
Report
2
0426
Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi Deniz Kaplumbağası (Caretta Caretta, Chelonia Mydas) ve Nil
Kaplumbağası (Trionyx Triunguis) Popülasyonlarının Araştırılması ve Korunması Projesi
Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı
2008
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
Report
1
0427
Conservation and Monitoring for Sea Turtles and Nile Turtle Populations at Fethiye Specially Protected
Area
Adem Özdemir
Çetin Ilgaz
2008
Republic of Turkey Ministry of Environment and
Forestry Environmental Protection Agency for
Special Areas (EPASA) Muğla Specially Protected
Areas Directorate
Report
2
0428
Monitoring and Conservation Project on Sea and Nile Soft Shell Turtles Populations at Dalyan (İztuzu
Beach) Köyceğiz / Dalyan Specially Protected Area
Dr. S. Hakan Durmuş
Özgür Güçlü
2009
Republic of Turkey Ministry of Environment and
Forestry Environmental Protection Agency for
Special Areas (EPASA)
Report
2
0429
Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi (Çalış Kumsalı) Deniz Kaplumbağaları ve Nil Kaplumbağası
Popülasyonlarının Korunması ve İzlenmesi Projesi
Adem Özdemir
Çetin Ilgaz
2009
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
Report
1
List no
Name of Publication
Writer
0397
Foça and Mediterranean Monk Seal Conservation and Monitoring of Mediterranean Monk Seal
(Monachus Monachus) in Foça Special Environmental Protection Area
Cem Orkun Kıraç
Harun Güçlüsoy
0398
Foça ve Akdeniz Foku Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde Akdeniz Fokunun (Monachus Monachus)
Korunması ve İzlenmesi
0399
Editor
Year
2009
2010
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel
Müdürlüğü
Dr. B. Teoman Meriç
Serhan Çağırankaya
Sedat Yerli
Sedat Yerli
978-975-6180-20-4
978-975-7347-54-5
unit
List no
Name of Publication
Writer
0430
Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi'nden Yayılış Gösteren Datça Hurması (Phoenix Theophrasti)
Türünün Biyolojik Çeşitlilik Yönünden Korunması ve İzlenmesi
Atila Küçükala
Dr. Uğur Zeydanlı
Doç. Dr. C. Can Bilgin
0431
Ekonomik Kalkınma için Kümelenme Rekabet Gücünü Arttırmak için İşbirliği
0432
Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Faaliyet Reportu
0433
Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Action Plan 2008 - 2013
0434
Mosaico mediterraneo
Mediterranean mosaic
Mosaique mediterraneenne
0435
Editor
Year
2008
Publisher
ISBN /ISSN
Publication
Type
unit
Muğla Özel Çevre Koruma Müdürlüğü
Report
T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Brochure
2010
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
Report
1
2008
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
Action Plan
1
IUCN
2008
IUCN Center for Mediterranean Cooperation
Book
1
Akdeniz için Deniz Rezervleri Özet Report
Greenpeace Uluslararası 'Denizler
Kampanyası' Ekibi
2006
Greenpeace
Report
1
0436
Bizim Denizlerimiz
Prof. Dr. Bayram Öztürk
2003
TÜVAV
Training Material
1
0437
Türkiye Bilim, Teknoloji ve Yenilik Sistemi ve Performans Göstergeleri 2010
TÜBİTAK
2011
TÜBİTAK
Book
1
0438
UNDP Turkey Environment and Sustainable Development Programme
2011
UNDP Turkey
Brochure
2
0439
Greenhouse Gas Emission of Peatlands
Methodology for the Assessment of Climate Relevance - Case Study Zehlau Peatland
Michael Succow Foundation for
Protection of Nature
2010
Michael Succow Foundation for Protection of
Nature
Report
1
0440
Proje Teklifi Yazım Rehberi
Z. Bilgi Buluş
Alper Acar
A. Özge Gökçe
2008
GEF SGP Küçük Destek Programı Türkiye
Guidelines
1
0441
UNDP's Transformational Role in Turkey's Climate Change Agenda
Dr. Nuran Talu (Text)
2011
UNDP Turkey
Book
1
0442
The Management of Natural Coastal Carbon Sinks
2009
IUCN
Book
1
0443
Çevre ve Kalkınma Grubu Deniz Koruma Bölgeleri için Sürdürülebilir Finansman İlkeleri Eğitimi
WWF Akdeniz Programı
Training Material
1
0444
UNEP - MAP - RAC/SPA Sub Regional Report on vulnerability and impacts of climate change on marine
and coastal biological diversity in the Mediterranean Arab countries
UNEP-MAP-RAC/SPA
RAC/SPA
2009
UNEP
Book
1
0445
UNEP - MAP - RAC/SPA Sub Regional Report on vulnerability and impacts of climate change on marine
and coastal biological diversity in the Mediterranean non-Adriatic countries and Israel
UNEP-MAP-RAC/SPA
RAC/SPA
2009
UNEP
Book
1
0446
MedPosidonia
A Partnership for the Conservation of the Mediterranean Posidonia
Total Foundation
Booklet
2
0447
State of the Mediterranean Marine and Coastal Environment
UNEP/MAP
2012
UNEP/MAP - Barcelona Convention
Report
1
0448
Strategic Action Programme for the Conservation of Biological Diversity (SAP BIO) in the Mediterranean
Region
UNEP-MAP-RAC/SPA
2003
Action Plan
1
0449
Akdeniz Deniz ve Kıyı Çevresinin Durumu 2012
Karar Vericiler için Özet
UNEP-MAP-RAC/SPA
2012
Report
8
0450
Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi Biyolojik Zenginliği'nin Tespiti ve Yönetim Planı
0451
Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesinin Kıyı ve Deniz Alanlarının Biyolojik Çeşitliliğinin Tespiti
0452
Dan Laffoley
Gabriel Grimsditch
Julie Gale
Souha El Asmi
978-2-8317-1067-9
975-92389-3-4
978-2-8317-1205-5
92-807-2487-8
2
2007
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
Booklet
3
2006
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
Booklet
2
Özel Çevre Koruma Bölgeleri (Göksu Deltası) Kumsal lanlarında Deniz Kaplumbağaları (Caretta caretta,
Chelonia mydas) ve Nil Kaplumbağası (Trionyx triunguis) Populasyonlarının İzlenmesi ve Korunması
2011
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını
Koruma Genel Müdürlüğü
Booklet
1
0453
Deniz Kaplumbağası ve Nil Kaplumbağası Populasyonlarının Araştırılması ve Korunması Göksu Deltası
2006
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
Booklet
1
0454
Deniz Kaplumbağası ve Nil Kaplumbağası Populasyonlarının Araştırılması ve Korunması Dalyan ve Fethiye
2006
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
Booklet
1
0455
Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi Biyolojik Çeşitliliğin Tespiti Projesi
2008-2010
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
Booklet
2
0456
Deniz Kaplumbağası ve Nil Kaplumbağası Populasyonlarının Araştırılması ve Korunması Patara ve Belek
2007
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
Booklet
1
0457
Fethiye Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi Kıyı ve Deniz Alanlarının Biyolojik Çeşitlilik Tespiti Projesi
2010
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
Booklet
2
0458
Foça, Gökoca, Datça-Bozburun, Köyceğiz-Dalyan, Fethiye-Göcek, Patara, Kaş-Kekova, Göksu Deltası,
Ihlara, Gölbaşı, Tuz Gölü, Uzungöl, Saros Körfezi, Pamukkale: Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Su
Kalitesinin ve Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Atıksu Arıtma Tesislerinin Verimliliğinin İzlenmesi Projesi
2011
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
Booklet
1
0459
Yağmur Suyu Geri Kazanımı
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
Booklet
1
0460
Evsal Atıkların Kaynağında Ayrıştırılarak Toplanması
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
Booklet
1
0461
Sürdürülebilir su ve atıksu yönetimi için su tasarrufu modellerinin geliştirilmesi
2011
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
Booklet
2
0462
Sürdürülebilir su ve atıksu yönetimi için su tasarrufu modellerinin geliştirilmesi
2011
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
Booklet
2
Erdoğan Okuş ,Ahsen Yüksek
List no
Name of Publication
Writer
Editor
Year
Publisher
ISBN /ISSN
Publication
Type
unit
0463
Project on the development of water saving models for the management of sustainable water and waste
water
2011
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
Booklet
2
0464
Project de Developpement des models d'epargne d'eau pour la gestion viable d'eau et d'eaux usees
2011
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
Booklet
2
0465
Yumurtalık Lagünleri Yönetim Planı
2007
Kuş Araştırmaları Derneği
Booklet
1
0466
Action Plan Concerning Species Introductions and Invasive species in the mediterranean
2005
UNEP,MAP, RAC/SPA
Booklet
1
0467
Proceedings of the first mediterranean symposium on the conservation of the coralligeneous and others
calcareous bio-cencretions
2009
UNEP,MAP, RAC/SPA
Booklet
1
0468
Action Plan for the conservation of mediterranean marine turtles
2008
UNEP,MAP, RAC/SPA
Booklet
1
0469
Action plan for the conservation of the coralligenous and other calcareous bio-concretions in the
mediterranean sea
2008
UNEP,MAP, RAC/SPA
Booklet
2
0470
Guidelines for controlling the vector of introduction into the mediterranean of non-indigenous species
and invasive marine species
2008
UNEP,MAP, RAC/SPA
Booklet
2
0471
Guide for risk analysis assesing the impacts of the introduction of non-indigenous species
2008
UNEP,MAP, RAC/SPA
Booklet
2
0472
Proceedings of the frst symposium on the mediterranean action plan for the conservation of marine and
coastal birds
2005
UNEP,MAP, RAC/SPA, SEO/Birdlife, Medmaravis,
Generalitat de Catalunya
Booklet
1
0473
Action Plan for the Conservation of Cartilaginous fishes (Chondrichthyans) in the Mediterranean Sea
2003
UNEP,MAP, RAC/SPA
Booklet
1
0474
Action Plan for the conservation of birds species listed in annex II of the protocol concerning specially
protected areas (SPAs) and biological diversity in the mediterranean
2003
UNEP,MAP, RAC/SPA
Booklet
1
0475
Protocol Concerning Specially Protected Areas and Biological Diversity in the Mediterranean
1995
UNEP
Booklet
1
0476
Uygulamada Sürdürülebilir Kalkınma
DPT, MFİB, UNDP, AKTD
Booklet
1
0477
Gaziantep'in Biyolojik Çeşitliliği
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Book
0478
National Park Kornati
0479
National Park Kornati
0480
Ergün Özuslu, Ahmet Zafer Tel
Ergün Özuslu, Ahmet Zafer Tel
Brochure
1
Brochure
1
Riserva Naturale Regionale Sentina
Sentina's Regional Nature Reserve
Brochure
1
0481
Mediterranean Small Islands Initiative
Brochure
1
0482
Port-Cros Parc National For Anchoring that respects the Marine Environment
Brochure
1
0483
Pilot Marine Protected Area on the Island of Milos, Greece
Brochure
1
0484
Port-Cros Parc National Boating, Fishing and Diving around the Island of Port-Cros
Brochure
1
0485
Port-Cros Parc National
Brochure
1
0486
Archipelago de Cabrera Parque Nacional
Parques Nacionales Publications Service
Brochure
1
0487
Turkey Biodiversity and Natural Resources Management Project
2000
The World Bank
Report
1
0488
A Review of Sea Turtle Nesting Activity along the Mediterranean Coast of Turkey
Ali Fuat Canbolat
2003
Elsevier
Paper
1
0489
Climate Change Adaptation ın the Water Sector ın the Middle East and North Africa: A Review of Main
Issues
Fadi M. Doumani
METAP Mediterranean Environmental Technical
Assistance Program
Info note
1
0490
Review of Maritime Transport 2009
United Nations Conference on Trade and
Development Secretariat
2009
United Nations
Report
1
0491
Climate change and Biodiversity of Marine Ecosystems Syposium 3-5 October 2007
IUCN
2007
IUCN
Proceedings
1
0492
Draft Standards Forms for Monitoring Commercial Landings and Discards of Cartilaginous Fish and
recording Data on Rarely Observerd, Endangered and Protected Species
UNEP-MAP-RAC/SPA
2007
UNEP-MAP-RAC/SPA
Book
1
0493
Türkiye Turizm Stratejisi 2023
Action Plan 2007-2013
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
2007
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
Action Plan
1
0494
Korunan Alan Planlaması ve Yönetimi
Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynak Yönetimi Projesi Deneyimi
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğa
Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü
2007
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı
Book
2
0495
National Action for Global Solution
Turkey, Steps up Efforts to Contribute to Combatting Climate Change
Turkish Ministry of Environment and Forestry
and UNDP Turkey
Action Plan
1
2010
2009
978-92-1-112771-3
0566-7682
978-975-17-3260-6
List no
Editor
Year
Publisher
ISBN /ISSN
Publication
Type
Name of Publication
Writer
0496
Living with the Sea
Local Efforts Buffer Effects of Global Change
Les Kaufman
John Tschirky
2010
Conservation International
Booklet
1
0497
International Centre for Hydrogen Energy Technologies Executive Summary
ICHET-UNIDO
2010
ICHET-UNIDO
Report
2
0498
Status of Marine Protected Areas in the Mediterranean Sea 2012
Findings and Recommendations
MedPAN - RAC/SPA
MedPAN - RAC/SPA
Report
1
0499
Les aires specialement protegees en Mediterranee
Sauvegarder un Patrimoine Commun
UNEP-MAP-RAC/SPA
UNEP-MAP-RAC/SPA
Brochure
1
0500
Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi 2008 Yılı için Deniz Kaplumbağası Populasyonlarının (Caretta Caretta
and Chelonia Mydas) Korunması ve İzlenmesi Projesi
2008
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
Report
1
0501
Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi Dalyan (İztuzu) Kumsalı Deniz Kaplumbağaları (Caretta
Caretta, Chelonia Mydas) ve Nil Kaplumbağası (Trionyx Triunguis) Popülasyonlarının Korunması ve
İzlenmesi 2009
2009
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
Report
1
0502
Fethiye - Göcek (Çalış Kumsalı) Özel Çevre Koruma Bölgesi Deniz Kaplumbağası (Caretta caretta ve
Chelonia mydas) ve Nil Kaplumbağası (Trionyx triunguis) Populasyonlarının Korunması ve İzlenmesi
2009
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
Report
1
0503
WWF Annual Review
2010
WWF
Report
1
0504
Ülkemizin Doğasının Korunması Kaş-Kekova Deniz Koruma Alanı Yönetim Planı Uygulaması Güney
MedPAN Türkiye Pilot Projesi
2011
WWF
Report
1
0505
Protected Area Networks-cornerstone development
MAking it happen
2010
WWF
Report
0506
Etkin Korunan Alan Sistemlerine Doğru, Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi, Korunan Alanlar İş Programı
Uygulama Kılavuzu
2008
WWF
0507
Training course in sustainable financing for Marine Protected Areas EPASA, Turkey 14-15 June 2010
2010
WWF
0508
Status of Marine Protected Areas in the Mediterranean Sea
2008
MedPAN, WWF
0509
200 yılı ve sonrası için Akdeniz sulakalanları ve kuşlarının yönetimi / GRADO Bildirisi
1994
0510
Akdeniz Deniz ve Kıyı Çevresinin Durumu, Karar vericiler için özet
0511
Book
1
Report
1
Book
2
Hollanda Tarım, Doğa Yönetimi ve Balıkçılık
Bakanlığı Doğa, Orman, Peyzaj ve Yaban Hayatı
Dairesi
Book
1
2012
UNEP, MAP
Booklet
2
İstatistik Araştırma Journalsi
2011
Türkiye İstatistik Kurumu
Journal
1
0512
The Living Sea
1999
Lions Club
Booklet
1
0513
Proceeding of the second mediterranean symposium on marine vegetation
2006
UNEP, MAP, RAC/SPA
Proceedings
1
0514
International Workshop Proceedings Marine and Coastal Protected Areas
2005
Inter-Islamic Science and Technology Network on
975-7895-02-4
Oceanography
Book
1
0515
International Conference on Coastal Oceanography and Sustainable Marine Aquaculture
2006
Inter-Islamic Science and Technology Network on
975-7895-04-0
Oceanography, University Malaysia Sabah
Book
1
0516
International Workshop on the protection of coastal and marine environment
2005
Inter-Islamic Science and Technology Network on
975-7895-03-2
Oceanography,
Book
1
0517
International Seminar on Coastal Water Management & Sustainable Use of Marine Resources
2006
Inter-Islamic Science and Technology Network on
978-975-7895-05-3
Oceanography,
Book
1
0518
Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik ve Yönerge
2013
T.C. Çevre veŞehircilik Bakanlığı Taibat Varlıklarını
Koruma Genel Müdürlüğü
Booklet
1
0519
Cabrera National Park A Navigators Guide
Brochure
1
0520
La pesca a Cabrera
Brochure
1
0521
Together in the Protection of Nature (Zadar and Sibenik-Knin Counties - Hrvatska)
Brochure
1
0522
Port-Cros Parc National Porquerolles A Practical Guide
Brochure
1
0523
National Park Kornati
Brochure
1
0524
Protecting the World's Oceans
Oceana
Brochure
1
0525
Akdeniz Deniz Yönetimi
Greenpeace International
Report
1
0526
MedPAN North A transnational Cooperation Project to Enhance Management Effectiveness of Marine
Protected Areas nin the Northern Mediterranean
WWF
Brochure
2
0527
MedPAN South Project
Working together for more Effective Marine Protected Areas in the Mediterranean
2011
WWF
Factsheet
1
0528
MedPAN Activity Report 2010
2010
MedPAN
Report
1
A. Chouikhi, M.Menioui
The Public Instituion for the
2010
2009
978-605-60247-0-2
unit
978-2-8317-1097-6
List no
Editor
Year
Publisher
ISBN /ISSN
Publication
Type
Name of Publication
Writer
0529
Yenilenebilir Enerji
Geleceği ve Türkiye
Jean-Philippe Denruyter
Sedat Kalem
Deniz Yener
Ceren Ayas
WWF Türkiye
2011
WWF
Report
1
0530
İklim Sınıfı İklim Değişikliğine Uyum Eğitici El Kitabı
Emine Kuzutürk Savaş
2011
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Training Material
1
0531
Research and Conservation Project on Sea Turtle Populations (Caretta caretta, Chelonia mydas) and Nile
Turtle (Trionyx triunguis) in Special Environmental Protection Area (SEPA) of Belek
2009
Republic of Turkey Ministry of Environment and
Forestry Environmental Protection Agency for
Special Areas (EPASA)
Report
3
0532
Research and Conservation Project on Sea Turtle Populations (Caretta caretta, Chelonia mydas) and Nile
Turtle (Trionyx triunguis) in Special Environmental Protection Area (SEPA) of Göksu Delta
2009
Republic of Turkey Ministry of Environment and
Forestry Environmental Protection Agency for
Special Areas (EPASA)
Report
2
0533
Özel Çevre Koruma Bölgeleri "Göksu Deltası" Kumsal Alanlarında Deniz Kaplumbağaları (Caretta caretta,
Chelonia mydas) ve Nil Kaplumbağası (Trionyx triunguis) populasyonlarının izlenmesi ve korunması
2009
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
Report
2
0534
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
2012
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Legislation
1
0535
Fundacion Biodiversidad
Brochure
1
0536
Oases of the Mediterranean
Seagrass beds
UNEP MAP RAC/SPA
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı
Brochure
2
0537
Güney-Güney İşbirliği Projesi
TİKA
UNDP
Brochure
1
0538
Akdeniz'in Vahaları
Deniz Çayırları
UNEP MAP RAC/SPA
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı
Brochure
2
0539
Ayvalık Adaları Tabiat Parkı
T.C. Balıkesir Valiliği İl Çevre ve Orman
Müdürlüğü
Brochure
1
0540
Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi Bütünleşik Kıyı ve Deniz Alanları Yönetim Planlaması (2011-2015)
Mekansal Planlama ve Kullanım Esasları
Brochure
1
0541
Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi Bütünleşik Kıyı ve Deniz Alanları Yönetim Planlaması (2011-2015)
Brochure
1
0542
Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi Bütünleşik Kıyı ve Deniz Alanları Yönetim Planlaması (2011-2015)
Gökova'da Biyoçeşitlilik
Brochure
1
0543
UNIDO-ICHET Hydrogen Energy Projects
Booklet
1
0544
Türkiye Kuşları Cep Kitabı
The Pocket Book for Birds of Türkiye
Book
1
0545
Sivil Toplum Örgütleri için Bilişim Rehberi
0546
unit
2010
ICHET UNIDO
Prof.Dr. İlhami Kiziroğlu
2009
Ankamat Matbaası
Mutlu Binark
Koray Löker
2011
STGM Sivil Toplum Geliştirme Merkezi
Book
1
UNDP'yi Tanıyalım
Yeni Öğrenenler içim Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Rehberi
2007
UNDP Türkiye Temsilciliği
Booklet
1
0547
Climate Change in Central Asia
A Visual Synthesis
2009
Zoi Environment Network
Book
1
0548
Bodrum: Gökova the Blue Voyage
Mehmet Hengirmen
1991
The Ministry of State for Environment
Book
1
0549
Kedreai: Sedir Adası
Adnan Diler
0550
2006 yılında gerçekleştirilen 2007 yılı için planlanan çalışmalar
0551
6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu Bildiriler Kitabı
0552
Yumurtalık Lagünleri
0553
Türkiye Kuşları Kırmızı Listesi
0554
Marine Managed Areas: Best Practices for Boundary Making
0555
Building on Values Protecting the future
0556
Post-2012 Climate Change Negotiations Guidebook
0557
Why does biodiversity loss matter
0558
Prof.Dr.Yalçın Arısoy
975-7460-01-x
SMAP III AB Gökova Projesi
978-605-396-022-5
Book
1
2007
İçişleri Bakanlığı
978-975-585-744-2
Report
1
2007
İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, İnşaat
Mühendisleri Odası İzmir Şubesi
978-9944-89-372-5
Book
1
Booklet
2
Book
1
NOAA Coastal Services Center
Book
1
Kuş Araştırmaları Derneği
İlhami Kiziroğlu
2008
Gerald G. Esch
975- 7460-04-4
Klara Hajdu
2007
CEEweb for Biodiversity
Booklet
1
Semra Cerit Mazlum
2009
Ministry of Environment and Forestry
Book
1
2008
CEEweb for Biodiversity
Booklet
1
Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi ve Action Plan
2007
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı
Book
1
0559
Türkiye Korunan Alanlar Yönetim Planlaması Rehberi
2006
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı
Book
1
0560
Korunan Alan Yönetiminde Eğitim: Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynak Yönetimi Projesi Deneyimi
2007
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı
Book
1
0561
Türkiye'deki Korunan Alanlar ve Çevresinde Sürdürülebilir Turizm Gelişim Stratejisi Rehberi
2007
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı
Book
1
Klara Hadju, Judit Herman
978-605-393-030-3
List no
Name of Publication
Writer
Editor
Year
0562
Basic Facts about the United Nations
0563
Bridging the real Divide: Social and Regional Policy in Turkey's EU Accession Process
0564
Networking for Nature
0565
Gökova İç Körfezi ve Sedir Adası için Btünleşik Kıyı Alanları Yönetim Planı
0566
The Marine Area of the Gouraya National Park
0567
Biyolojik Çeşitliliğin Tespiti Tuz Gölü Projesi
2005-2007
0568
Site Natura 2000 Posidonies du Cap d'agne
2009
0569
Publisher
United Nations
2007
Center for European Studies METU
Publication
Type
unit
Book
1
Book
1
Eurosite
Booklet
1
SMAP III AB Gökova Projesi
Management Plan
1
Ministry of Agriculture and rural Development
General Directorates of Forest
Brochure
1
Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
Booklet
3
ADENA
Booklet
1
Reseau Libanais des Aires Protegees
Appui aux reserves naturelles du Liban
Booklet
1
0570
Blue Plan Notes
UNEP, MAP
Brochure
1
0571
Determination of Biological Diversity and Preparation of Management Plan of Köyceğiz - Dalyan Special
Environmental Protected Area
Republic of Turkey Ministry of Environment and
Forestry Environmental Protection Agency for
Special Areas (EPASA)
Booklet
2
0572
Developing a network of marine protected areas in the Atlantic Arc
Maia network
Brochure
1
0573
The University of Jordan Faculty of Marine Sciences
The University of Jordan Faculty of Marine
Sciences
Brochure
1
0574
A Scientific Vessel for Lebanon
National Council for Scientific Research
Booklet
1
0575
1. Türkiye Yaban Hayatı Fotoğraf Yarışması 2009
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı
Book
1
0576
Türkiye'nin önemli kuş alanları
Doğa Derneği
Brochure
1
0577
Daha Sağlıklı ve verimli Yumurtalık Lagünleri
Kuş Araştırmaları Derneği
Booklet
1
0578
Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi Sosyo Ekonomik, Tarihi ve Kültürel Değerlerin Araştırılması
2010
Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
Report
2
0579
Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi Sosyo Ekonomik, Tarihi ve Kültürel Değerlerin Araştırılması
2010
Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
Report
2
0580
Akyaka one day is not enough
2011
Akyaka Belediyesi
Booklet
1
0581
Adriatic Protected Areas Network
ADRIAPAN
Booklet
2
0582
Sıcak Nokta: Datça ve Bozburun Yarımadaları
National Geographic Turkiye
Booklet
1
0583
Gölbaşı Hizmetlerinden Kolay Yararlanma Kılavuzu
Gölbaşı Belediyesi
Booklet
1
0584
MEDASSET yazışmaları
Info note
1
0585
Türkiye'nin Biyolojik Zenginlikleri
2005
Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli
Parklar Genel Müdürlüğü
Booklet
1
0586
Muğla'da Tarım Gıda: yıl:2 Sayı:8 Ekim-Aralık 2012
2012
T.C. Gıda,Tarımve Hayvancılık Bakanlığı
Journal
1
0587
Muğla'da Tarım Gıda: yıl:2 Sayı:7 Temmuz-Eylül 2012
2012
T.C. Gıda,Tarımve Hayvancılık Bakanlığı
Journal
1
0588
Uludağ Arıcılık Journalsi Cilt: 10 Sayı:1
2010
Uludağ Arıcılık Derneği
Journal
1
0589
Uludağ Arıcılık Journalsi Cilt:8 Sayı:2
2008
Uludağ Arıcılık Derneği
Journal
1
0590
Denizin Ruhu
Book
1
0591
Dalışa Giderken
Sahil Güvenlik Komutanlığı
Booklet
2
0592
Gelecek Nesillere Balık Bırakmak İstiyor musunuz?
Sahil Güvenlik Komutanlığı
Booklet
2
0593
Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Denizde Yaşam
Sahil Güvenlik Komutanlığı
Booklet
2
0594
Fethiye trekking paths and alternative tourism activities
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası
Booklet
1
Dimitris Tsarouhas, Ebru Ertugal,
Ayşeİdil Aybars
2003
ISBN /ISSN
2009
2007
2005
2009-2010
Tahsin Ceylan
Ersin Dmirel
2012
2013
978-9944-344-49-4
List no
Name of Publication
Writer
Editor
Year
0595
Çevre ve Şehircilik Bilimve Legislation Terimleri Sözlüğü
Cemal Toptancı
0596
Redhouse İngilizce-Türkçe,Türkçe-İngilizce Sözlük
0597
İstatistiklerle Türkiye
2011
0598
GSA Magazin Ocak 2012
2012
0599
Turkey's Cultural Routes
0600
Fethiye
0601
Datça
0602
Publisher
ISBN /ISSN
Publication
Type
unit
Dictionary
Dictionary
1
Türkiye İstaistik Kurumu
Booklet
1
Global Sailing Academy
Journal
1
Ministry of Culture and Tourism
Booklet
2
2012
Ministry of Culture and Tourism
Booklet
2
2012
Ministry of Culture and Tourism
Booklet
1
Touristische Karte
Ministry of Culture and Tourism
Map
1
0603
İzmir City Plan
Ministry of Culture and Tourism
Map
1
0604
İzmir and Aegean Region
Ministry of Culture and Tourism
Booklet
1
0605
Mugla Guide for Bcycle Riders
Ministry of Culture and Tourism
Booklet
1
0606
Fethiye Map & City Plan
Fethiye Tourist Office
Map
2
0607
Mediterranean Wtetlands Observatory
Ramsar
Brochure
1
0608
Bienvenue au coeurde l'Aire MarineProtegee site Natura 2000 ''Posidonies du Cap d'agde
ADENA
Brochure
1
0609
Bursa'nın suyu için susuyoruz
Brochure
2
0610
Natural Solutions
Natural Solutions
Brochure
3
0611
Hayat Kaynağımız Su
Çevre ve Orman Bakanlığı
Brochure
1
0612
Otok l'ile de Mljet
Brochure
1
0613
real time plotting of cetaceans
repcet
Brochure
1
0614
Creation of marine and coastal protected areas
Agence de protection et'amenagement du littoral
Brochure
2
0615
Coastal Protection and Planning Agency
Agence de protection et'amenagement du littoral
Brochure
1
0616
National program for protection, rehabilitation and management of coastal wetlands
Agence de protection et'amenagement du littoral
Brochure
1
0617
An environmental label for beaches and marinas ''Blue Flag''
Agence de protection et'amenagement du littoral
Brochure
1
0618
The coastline observatory
Agence de protection et'amenagement du littoral
Brochure
1
0619
Project of marine and coastal resources protection project in the gulf of Gabes
Agence de protection et'amenagement du littoral
Brochure
1
0620
Protection against coastal erosion
Agence de protection et'amenagement du littoral
Brochure
1
0621
Park Maritime
Brochure
1
0622
Oysa korumaya değer
Doğal Hayatı Koruma Derneği, WWF
Brochure
1
0623
Global water partnership
Global water partnership
Brochure
1
0624
Samadai Dolphin Sanctuary (Red Sea - Egypt)
Abu Salama Society
Brochure
1
0625
Abu Salama Society
Abu Salama Society
Brochure
1
0626
Egypt more than just Monuments
Abu Salama Society
Brochure
1
0627
Pesca Tourisme
EU Project
Brochure
2
2007
2007
List no
Name of Publication
Writer
Editor
Year
Publisher
ISBN /ISSN
Publication
Type
unit
0628
Life in the Lakes
National Park Mljet
Brochure
1
0629
Le Cap d'Agde
ADENA
Brochure
2
0630
Les Posidonies de la Cote Agathoise
ADENA
Brochure
1
0631
MMMPA Training Network for Monitoring Mediterranean Marine Protected Areas
MMMPA
Brochure
1
0632
Parc National de Jebel Zaghouan
IUCN
Brochure
1
0633
Land-Ocean Interactions in the Coastal Zone
LOICZ Project by IGBP and IHDP
Brochure
2
0634
INCAM Environmental and Coastal Ecosystem Management
National Council for Scientific Research CNRS
INCAM Project
Brochure
1
0635
İklim Değişikliğine Uyum ve Azaltım Önerileri: Orman Ekosistemleri
Ankara Kalkınma Ajansı
T.C. Kalkınma Bakanlığı
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele GM
Ankara Orman Bölge Müdürlüğü
Türkiye Ormancılar Derneği
Doğa Koruma Merkezi
Brochure
1
0636
MediverCities
City of Montpellier
Brochure
1
0637
Area Marina Protetta - Protected Marine Area Punta Campanella
Osservatorio Ambiente e Legalita
Brochure
1
0638
Watch for Jellies
MEDUSE
Brochure
2
0639
Akbabalar Vultures
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve
Milli Parklar GM
Brochure
1
0640
UNDP Türkiye
UNDP Türkiye Temsilciliği
Brochure
1
0641
MedPAN South Project
WWF
Snapshot
1
0642
Strategic Partnership for the Mediterranean Sea Large Marine Ecosystem
UNEP MAP
Brochure
1
0643
Özel Çevre Koruma Bölgeleri Öğrencilere Yönelik Çevre Koruma Eğitimi Proje Önerisi
Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı
Project Proposal
1
0644
Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi - Kuşların Korunması Hakkında Direktif
Info note
1
0645
9. RAC SPA Ulusal Odak Noktaları Toplantısı
Aybars Altıparmak
Info note
1
0646
Fransa Doğal Alanları Koruma Sistemi
Sanem Yener
Info note
1
0647
Biyolojik Çeşitliliğin Tespiti Tuz Gölü Projesi 2005-2007
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
Booklet
3
0648
Kaş - Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi Biyolojik Çeşitliliğin TespitiProjesi 2008-2010
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
Booklet
2
0649
Determination of Biological Diversity and Preparation of Management Plan of Köyceğiz-Dalyan Special
Environmental Protected Area
2007
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
Booklet
2
0650
Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi Biyolojik Zenginliğinin Tespiti ve Yönetim Planı
2007
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
Booklet
1
0651
Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi Sosyo-Ekonomi, Tarihi ve Kültürel Değerler Araştırma Projesi
2010
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
Booklet
2
0652
Fethiye- Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi Sosyo-Ekonomi, Tarihi ve Kültürel Değerler Araştırma Projesi
2010
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
Booklet
2
0653
Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi Sosyo-Ekonomi, Tarihi ve Kültürel Değerler Araştırma Projesi
2010
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
Booklet
2
0654
Gölbaşı Hizmetlerinden Kolay Yararlanma Kılavuzu
Gölbaşı Belediyesi
Booklet
1
0655
Türkiye'nin Biyolojik Zenginlikleri
2005
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve
Milli Parklar Genel Müdürlüğü
Booklet
1
0656
Türkiye'de Deniz Kaplumbağaları
2005
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve
Milli Parklar Genel Müdürlüğü
Booklet
1
0657
Belek, Dalyan,Ekincik,Patara ve Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgeleri'nde 2004 yılı Deniz
Kaplumbağası ve Nil Kaplumbağası Populasyonlarının Araştırılması ve Korunması Projesi
2004
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
Booklet
2
0658
20 Endemic Plants of Belek
1998
BETUYAB, AK-BİYOM
Booklet
1
0659
Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Nazım İmar Planı / Gölbaşı İlçeMerkezi
1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Hükümleri
1992
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
Booklet
1
0660
The Decree Having the Force of Law on the Establisment of the Authority for the Protection of Special
Areas
1993
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
Booklet
1
Hüseyin Sümbül, R. Süleyman Göktürk,
Kani Işık, Haşim Şağban
List no
Name of Publication
0661
Plan Hükümleri İlkeleri; Kamu Arazileri, Taş&Kireç&Mermer&Çakı&Tuğla Ocakları ve Toprak Sanayi,
Maden Ocakları, Akaryakıt Servis İstasyonları, Su Ürünleri Yetiştiriciliği,İskeleler
0662
Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesinin Kıyı ve Deniz Alanlarının Biyolojik Çeşitliliğinin Tespiti
0663
Writer
Editor
Year
Publisher
ISBN /ISSN
Publication
Type
unit
1993
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
Booklet
2
2006
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
Booklet
1
Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Faaliyet Reportu 2007
2007
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
Report
2
0664
Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Faaliyet Reportu 2008
2008
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
Report
1
0665
Datça - Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi Çevre Düzeni Planı Reportu 1:2500
1994
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
Report
1
0666
Water Pollution Monitoring Project for Specially Protected Areas in Belek, Patara and Kekova
2004
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
Report
2
0667
5. Dünya Su Forumu İstanbul
2009
5. Dünya Su Forumu Sekreteryası ve Dünya Su
Konseyi
Report
1
0668
Gökova ÖÇKB'de Belirlenen Balıkçılığa Kısıtlı Alanlarile Datça-Bozburun ÖÇKB'deki Selimiye ve Orhaniye
Koylarında Balık Populasyonlarının İzlenmesi Projesi
2011
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
Report
1
0669
Fethiye Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi Kıyı ve Deniz Alanlarının Biyolojik Tespiti Projesi Ön Reportu
2007
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
Report
1
0670
Burgular Gebeş HES ( Karaçay Regülatörü ve HES-EŞEN Regülatörü ve HES) Projesi ÇED Reportu Dosyası
2010
Ekol Elektrik Üretim Dağıtım San. Ve Tic. A.Ş.
Report
1
0671
Rock Climbing
Phill Watts
1996
Human Kinetics
Book
1
0672
Dağcılık Tekniği
Dr. Bozkurt Ergör
1984
Dağcılık Federasyonu
Book
1
0673
Çevre Eğiticilerin Eğitimi
1998
T.C. Çevre Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kurumu
Başkanlığı
Training Material
1
0674
Çukurova Deltası Biyosfer Rezervi Yönetim Planı
2004
Çukurova Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Management Plan
1
0675
Parks
Grassland Protected Areas Vol.8 No.3
1998
IUCN CNPPA
Journal
1
0676
Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi Kıyı Alanları Taşıma Kapasitesinin Belirlenmesi Projesi Sonuç Reportu
2008
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
Report
1
0677
Datça - Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi Biyolojik Zenginlikleri ve Yönetim Planı
Sedat V. Yerli
2001
T.C. Çevre Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kurumu
Report
1
0678
Küresel Denge
Ekoloji ve İnsan Ruhu
Sabah Bookları
1993
Book
1
0679
International Legislation on Protection of Nature and Environment in Turkey
Report
1
680
World Conservation
Tooth and Law Environmental Conventions at Crossroads Volume 31 Number 1
Journal
1
681
Hidrografya
Akarsular ve Göller
682
Prof. Dr. Erdoğan Okuş, Yard. Doç. Dr.
Ahsen Yüksek
Prof. Dr. Türker Altan
Ar.Gör. Mustafa Artar
Dr. Meryem Atik
Dr. Gülay Çetinkaya
Sualtı Araştırmaları Danışmanlık
Mühendislik ve Tic. Ltd. Şti.
Al Gore
0-87322-814-6
0960-233X
975-7339-02-4
1995
Peter Hulm
2000
IUCN
1027-0965
Prof. Dr. Reşat İzbırak
1978
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya
Fakültesi Yayımları
Book
1
Hidrografyanın ana çizgileri 1
Yer altı suları, kaynaklar, akarsular
Doç. Dr. M. Yıldız Hoşgören
1984
İstanbul Üniversitesi Edebiyet Fakültesi Yayını
Book
1
683
Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı
Saffet Atik
1997
T.C. Çevre Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kurumu
Başkanlığı ve T.C. Kültür Bakanlığı Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
Report
1
684
Environmental Chemistry
Peter O'Neill
1995
Geroge Allen & Unwin (Publishers) Ltd.
Book
1
685
Deniz Kaplumbağaları üzerine bir Durum Değerlendirmesi ve Korunmalarına İlişkin Öneriler
WWF
1988
Report
1
686
Dalyan Kumsalı Deniz Kaplumbağaları 2001 Yılı Üreme Sezonu Koruma-İzleme Projesi
Muğla Özel Çevre Koruma Müdürlüğü
2001
T.C. Çevre Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kurumu
Başkanlığı
Report
1
687
Sea Turtle Tagging Techniques - Draft
Guido Gerosa
1995
UNEP MAP-RAC/SPA
Guide
1
688
Türkiye Akdeniz Kıyılarında Mevcut Deniz Kaplumbağası Yuvalama Alanları
Mürüvet Dindar
1995
Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Genel Müdürlüğü
Guide
1
689
Su Ürünlerini Tanıma El Kitabı
Kamuran Patrona
Yaşar Kayabaşı
Harun Tokay
Mehmet Gündoğdu
Gülnur Mulaoğlu
Hamdi Arpa
1999
T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve
Kontrol Genel Müdürlüğü
Book
1
690
Türkiye'nin Önemli Kuş Alanları
Asaf Ertan
Aygün Kılıç
Max Kasparek
1989
Doğal Hayatı Koruma Derneği
Book
1
691
Hayvanlar Nasıl Yiyecek Bulurlar?
Bertha Morris Parker
1968
Türkiye İş Bankası Temel Fen Eğitimi Serisi
Book
1
692
Türkiye'nin Önemli Kuş Alanları
Avrupa Birliği yolunda Natura 2000 Alanları
Doğa Derneği
Doğa Derneği
Brochure
1
693
Yüzyıl Önce Taşucu (1800-1903)
Ayhan Yalçın
Taşucu Belediyesi Yayınları
Book
1
List no
Name of Publication
Writer
694
Çevre Biyolojisi 1
Prof. Dr. M. Nihat Şişli
695
Hava, Su, Toprak, Çölleşme ile Mücadele, Gürültü, Katı Atık ve Geri Kazanımı, Tıbbi Atıkların Toplanması,
Taşınması ve Depolanması, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)
T.C. Çevre Bakanlığı
696
Çevre Notları
T.C. Çevre Bakanlığı
697
Günlük Hayatta Çevre, Bunları Biliyor musunuz, Sulak Alanlar, Ormanlarımız, Dostlarımızı Koruyalım,
Deniz Kaplumbağaları, Akdeniz Foku, Nesli Tehlikede olan Canlılar
698
Editor
Year
1994
Publisher
ISBN /ISSN
Publication
Type
unit
Hacettepe Üniversitesi Ekoloji Anabilim Dalı
Training Material
1
T.C. Çevre Bakanlığı
Brochure
1
T.C. Çevre Bakanlığı
Booklet
1
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı
Booklet
1
Hava, Su, Toprak, Çölleşme ile Mücadele, Gürültü, Katı Atık ve Geri Kazanımı, Tıbbi Atıkların Toplanması,
Taşınması ve Depolanması, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı
Booklet
1
699
Çevre El Kitabı
Enver Kurgun
Nilgün Tarkay
Nejat Aydın
Book
1
700
"Horonların Horozu"
Dağ Horozu Koruma Projesi
Doğa Derneği
Brochure
1
701
AB Uyum Sürecinde Sanayi için Çevre Stratejileri
Dr. Zeynep Yöntem
Book
1
702
Ortak Geleceğimiz
Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu
703
1998
2004
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı
975-7347-50-7
Doğa Derneği
2007
Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları
Araştırma ve Uygulama Merkezi
1991
Türkiye Çevre Sorunları Vakfı
Book
1
Coğrafya Araştırmaları Cilt:1 Sayı:1
1989
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumu Coğrafya
Bilim ve Uygulama Kolu
Journal
1
704
Environmental Heavy-Cost Investment Planning in Turkey
2005
Brochure
1
705
Coğrafya
Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği
706
Proje Döngüsü Yönetimi
707
Satın Alma ve Sözleşme Yönetimi
708
Sulak Alanların Korunması
Güncel Konular ve Gerekli Çalışmalar Üzerine bir İnceleme
709
Çevre Koruma Stratejileri
710
Doç. Dr. Çağrı Erhan
2001
978-975-482-749-1
Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği
975-8458-18-3
Training Material
1
Sema Alpan Atamer
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı
975-8273-60-4
Training Material
1
Dr. Merih Kerestecioğlu
Av. A. Merih Acar
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı
975-8273-61-2
Training Material
1
1990
Doğal Hayatı Koruma Derneği
2-8317-0015-9
Book
1
Çevre Koruma Genel Müdürlüğü Çevre
Standartları ve Stratejileri Dairesi
Başkanlığı
2002
T.C. Çevre Bakanlığı
Booklet
1
Water in Netherlands
P. Huisman
W. Cramer
G. Van Ee
J.C. Hooghart
H.Salz
F.C. Zuidema
1998
Netherlands Hydrological Society
90-803565-2-2
Book
1
711
World Conservation
Vth IUCN World Parks Congress: Benefits beyond Boundaries Volume 34, No.2
Nikki Meith
2003
1027-0965
Journal
1
712
Conserving Biodiversity Sustaining Livelihoods
Experiences from GEF-UNDP Biological Diversity Projects
Lessons Learned
United Nations Development
Programme
2001
United Nations Development Programme. Bureau
for Development Policy. Environmentally
1020-9964
Sustainable Development Group
Booklet
1
713
Lake Balaton Research and Management
Dr. S. Herodek
Dr. L. Lacko
Dr. A. Virag
Book
1
714
Learning for Sustainable Living
BirdLife South Africa
715
Taking Action
An Environmental Guide for You and Your Community
716
Malaysia's Green Attractions
A Guide to Discovering Malaysia's Natural Areas, Parks, Trees, Plants and Animals
717
Climate Change Environment and Development
World Leaders' Viewpoints
718
International Journal of Environment and Pollution Volume 15, No.3
719
The Government and Politics of the European Union
Patrick J. Dugan
K. Misley
Dr. Lynn Hurry
Jerry Maseko
Helen Williamson
Jacana Education
2000
BirdLife South Africa
1-919777-29-6
Book
1
Adam Rogers
1995
United Nations Development Programme
92-807-1568-2
Reference Book
1
Malaysian Timber Council
983-9672-37-1
Booklet
1
1992
World Meteorological Organization
92-63-10772-6
Book
1
2001
UNESCO
0957-4352
Journal
1
2003
Duke University Press
0-8223-2978-6
Book
1
2005
Task Force on Environmental Sustainability
1-84407-228-2
Book
1
1990
International Bank for Reconstruction and
Development / The World Bank
0-8213-1382-7
Report
1
1-9584312-9-X
Book
1
CD
1
Hans W. Gottinger
Neill Nugent
UN Millennium Project
720
Environment and Human Well-being: A Practical Strategy
Achieving the Millennium Development Goals
Don Melnick
Jeffrey McNeely
Yolanda Kakabadse Navarro
Guido Schmidt-Traub
Robin R. Sears
721
The Environmental Program for the Mediterranean
Preserving a Shared Heritage and Managing a Common Resource
International Bank for Reconstruction
and Development / The World Bank
722
The Long Walk to Sustainability
A Southern African Perspective
2002
World Summit
723
Wetlands of Turkey
2003
Republic of Turkey Ministry of Environment
724
Çevrebilim
Prof. Dr. Ruşen Keleş
Doç. Dr. Can Hamamcı
1993
İmge Kitabevi
975-533-024-0
Book
1
725
Çevre Koruma Hedef ve İlkeleri
Çevre Koruma Genel Müdürlüğü Çevre
Standartları ve Stratejileri Dairesi
Başkanlığı
1998
T.C. Çevre Bakanlığı
975-7374-39-6
Book
1
726
Deniz Kaplumbağaları
Türkiye'deki Deniz Kaplumbağalarının (Caretta caretta ve Chelonia mydas) Yayılış Alanları ve Son Durum
Umut Uyan
2013
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri
Fakültesi
Thesis
1
List no
Name of Publication
Writer
Editor
Year
Publisher
ISBN /ISSN
Publication
Type
unit
727
Land-Ocean Interactions: Managing Coastal Ecosystems; Proceedings of the Joint Conference Volume 1
Erdal Özhan
1999
MEDCOAST
975-429-143-8
Book
1
728
Land-Ocean Interactions: Managing Coastal Ecosystems; Proceedings of the Joint Conference Volume 2
Erdal Özhan
1999
MEDCOAST
975-429-144-6
Book
1
729
Land-Ocean Interactions: Managing Coastal Ecosystems; Proceedings of the Joint Conference Volume 3
Erdal Özhan
1999
MEDCOAST
975-429-145-4
Book
1
730
Environmental Management and Economic Development
Gunter Schramm and Jeremy J.
Warford
1989
World Bank
0-8018-3904-1
Book
1
731
Toeards Sustanable Development Environmental Indicators
1998
Organisation for Economic Co-Operation and
Development
Book
1
732
Training Manual on International Environmental Law
2006
UNEP
92-807-2554-8
Book
1
733
International Environmental Law
2004
UNEP
978-92-807-2558-2
Book
1
734
Atlas of Witering Waterbirds of Libya (2005-2010)
2012
EGA-RAC/SPA
978-9938-9521-0-0
Book
1
735
The Master vPlan Study for the Ports Development at the Sea of Marmara in the Republic of Turkey
1997
Japan International Cooperation Agency (JICA)
General Directorate of Railways, Harbours and
Airports Constructions (DLH)
Interim Report
1
736
DAC Guidelines and Reference Series Natural Resources and Pro-Poor Growth the Economics and Politics
2008
OECD
Book
1
737
Corporate Environmental Responsibility in Cyprus: Bridging the GAP Between Knowledge and Action
2008
UNDP
Book
1
738
Making Marine Protected Areas Work, Lessons Learned in the Mediterranean
2012
WWF
Book
1
739
Lebanon's Marine Protected Areas Strategy: Supporting the management of important marine habitats
and species in Lebanon
2012
Republic of Lebanon Ministry of Environment
Book
1
740
ROADMAP Towards a comprehensive, ecologically representative, effectively connected and efficiently
managed network of Mediterranean Marine Protected Areas by 2020
2012
MedPAN
Booklet
1
741
Antalya Declaration
2012
MedPAN
Brochure
2
742
UNDP - Thematic Brief Climate Risk Management(CRM)
2010
UNDP
Brochure
1
743
Yeni Türkiye Çevre Özel Sayısı
1995
Yeni Türkiye Medya Hizmetleri
Book
1
744
Endüstriyel Atıksu Arıtımı
1992
TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şubesi
Book
1
745
Çevre Kirliliği ve Kirleticilerin İnsan Bedenine Etkisi
Doç. Dr. Emre Dölen
1986
TMMOB Kimya Mühendisleri Odası İstanbul
Şubesi
Book
1
746
Hava Kirliliği Kaynakları ve Kontrolü
Dr. Mustafa Tırıs
Doç. Dr. Ersan Kalafatoğlu
Doç. Dr. Hasancan Okutan
1993
Marmara Araştırma Merkezi Kimya Mühendisliği
Araştırma Bölümü
975-403-004-9
Book
1
747
Çevresel Kirlilik izleme Rehberi
2007
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı
978-975-8273-99-7
Book
1
748
Çevre Denetçileri El Kitabı
2007
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı
978-075-8273-98-0
Book
1
749
Aksaray İlindeki Su Kaynakları ve Çevre Sorunları
2002
Aksaray Valiliği Çevre Koruma Vakfı
Book
1
750
Su Kaynaklarının Korunması ve İşletilmesi Sempozyumu, Tebliğler
1997
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon
İdaresi
Book
1
751
Türkiye Deniz Kaplumbağaları Biyolojileri ve Korunmaları
Mehmet K. Atatür
1992
T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Su Ürünleri
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Book
1
752
Black Sea Biological Diversity
Dr. Bayram Öztürk
1999
UNDP
92-1-12904-1
Book
1
753
International Journal of Global Environmental Issues
1466-6650
Book
1
754
Çevre Koruma Rehber Kitabı
1996
T.C. Çevre Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kurumu
Başkanlığı
975-7347-32-9
Book
1
755
Çevre Koruma ve Yerel Yönetimlerin Önemi
2004
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
975-8273-57-4
Kurumu Başkanlığı
Book
1
756
Guidelines for Management and Monitoring Threatened Population of Marine and Coastal Bird Species
and Their Important Areas in the Mediterranean
2012
UNEP MAP-RAC/SPA
Booklet
1
757
Guidelines for shark and ray recreational fishing in the Mediterranean
2012
UNEP MAP-RAC/SPA
Booklet
1
758
Balıklar Dünyası
1969
İş Bankası
Book
1
759
Çocuklar! 50 Basit Önlemle Doğayı Kurtarabiliriz
1990
Borusan Oto
Book
1
Alexandre Kiss and Dinah Shelton
Marina Gomei
Guiseppe Di Carlo
Abdurrahman Tanyolaç
Serdar S. Çelebi
Doç. Dr. Hatim Elhatip
Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Dr. Mohammed A. Dorgham
Bertha Morris Parker
2001
978-92-64-04182-0
1300-4174
0-8362-2301
Publisher
ISBN /ISSN
Publication
Type
WWF Türkiye
978-605-86596-4-3
Booklet
2
0939-7140
Dergi
1
MEDCOAST
978-605-85652-0-3
Book
1
MEDCOAST
978-605-85652-1-0
Book
1
978-605-85652-2-7
Book
1
GFCM, FAO
Brochure
1
2013
T.C. Çevre veŞehircilik Bakanlığı Taibat Varlıklarını
Koruma Genel Müdürlüğü
Report
1
Helathy Oceans Benefit All
2012
WWF
Brochure
2
768
Zoology in the Middle East Vol.52
2011
0939-7140
Journal
1
769
Sustainablity Has Many Faces: A Big Foot on a Small Planet
Dr. Thora Amend, Stephanie
Eibing
2010
GTZ
9783-925064-64-7
Journal
1
770
Sustainablity Has Many Faces: User Rights for Pastoralists and Fisherman
Dr. Thora Amend, Stephanie
Eibing
2009
GTZ
978-3-925064-62-3
Journal
1
771
Sustainablity Has Many Faces: Development Needs for Diversity
Dr. Thora Amend, Stephanie
Eibing
2008
GTZ
978-3-925064-49-4
Journal
1
772
Commited to Biodiversity
Max Kasparek, Claudia Mayer,
Klemens Riha, Marc
Spiekermann
2012
Deuche Gessellschaft für İnternationale
Zusammenarbeit (GIZ)
Journal
1
773
Biodiversity in German Development Cooperation
Max Kasparek, Rolf Mack,
Claudia Mayer, Klemens Riha
2010
Deuche Gessellschaft für İnternationale
Zusammenarbeit (GIZ)
Journal
1
774
Values of Protected Landscapes and Seascapes: 2 Protected Landscapes and Cultural and Spiritual Values
2008
IUCN, GTZ, Obra Social de Caixa Catalunya
978-3-925064-60-9
Journal
1
775
Kent Planlama Aynı Zamanda Bir Su Kullanım Kararıdır: Arama ve Görüş Geliştirme Toplantısı
2007
TMMOB Şehir Plancıları Odası Su Komisyonu
978-605-01-0486-8
Report
1
776
Gökova Özel Çevre Koruma Bölgelerinin Kıyı ve Deniz Alanlarının Biyoçeşitlilik Tespiti Projesi
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
CD
2
777
Sürdürülebilir Kalkınma Belgeseli ve Kısa Filmi
DPT, UNDP
CD
2
778
MELSA Muğla Hand Arts Products Limited Company
CD
1
779
OCEANOS Datça Filmi ve Fotoğraf CD'si
CD
1
780
Köyceğiz - Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi Biyolojik Zenginliğinin Tespiti ve Yönetim Planı Projesi
Tanıtım Filmi
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
CD
2
781
Determination of Biological Diversity and Preparation of Management Plan of Köyceğiz-Dalyan SEPA
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
CD
2
782
Damladan Gelen Bereket
WWF
CD
2
783
Biodiversity of the Aquatic Environment: towards a diverse and sustainable world - Conference
Proceedings
2010
INOC, Tishreen University, Dokuz Eylül University
Institute of Marine Sciences and Technology
CD
1
784
International Symposium on '' Marine Ecosystems, Natural Products and Their Bioactive Metabolites''
2010
INOC, Tishreen University, Dokuz Eylül University
Institute of Marine Sciences and Technology
CD
1
785
International Training Course on Marine Taxonomy
2010
INOC, Tishreen University, Dokuz Eylül University
Institute of Marine Sciences and Technology
CD
1
786
Between Sea and Earth
MedMPA
CD
1
787
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı
CD
1
788
Göcek Körfezi ve Göcek -Dalaman Koyları Koruma ve Kullanma Usul ve Esasları (Göcek Gulf and Göcek Dalaman Bays Conservation and Use Principles)
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
CD
2
789
Özel Çevre Koruma Bölgelerinden Yansımalar (Reflections from the Special Envoronmental Protection
Areas of Turkey)
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
CD
2
790
Özel Çevre Koruma Bölgelerinden Yansımalar (Reflections from the Special Envoronmental Protection
Areas of Turkey)
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
CD
2
791
Faaliyet Raporu
2008
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
CD
2
792
Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi 2008 Yılı İçin Deniz Kaplumbağası (Caretta caretta, Chelonia mydas) ve
Nil Kaplumbağası (Trionyx triunguis) Populasyonlarının Korunması ve İzlenmesi
2008
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
CD
1
List no
Name of Publication
Writer
Editor
Year
760
Sürdürülebilir Balıkçılık için "Ekosistem Temelli Yönetim"
WWF Türkiye
2013
761
Zoology in the Middle East Vol.46
Dr. Max Kasparek, Prof. Dr. Ragnar
Kinzel
2009
762
Global Congress on ICM, Lessons Learned to Adress New Challenges, Proceedings of EMECS 10 MEDCOAST 2013 Joint Conference Vol. 1
Erdal Özhan
2013
763
Global Congress on ICM, Lessons Learned to Adress New Challenges, Proceedings of EMECS 10 MEDCOAST 2013 Joint Conference Vol. 2
Erdal Özhan
2013
764
Global Congress on ICM, Lessons Learned to Adress New Challenges, Proceedings of EMECS 10 MEDCOAST 2013 Joint Conference - Book of Extended Abstracts
765
First Regional Symposium on Sustainable Small Scale Fisheries in the Mediterranean and Black Sea
2013
766
İzmir 'Karaburun Yarımadası' Öneri Özel Çevre Koruma Bölgesi İnceleme ve İlan Gerekçe Raporu
767
2011
unit
List no
Name of Publication
Writer
793
Yönetim Becerilerini Geliştirme Semineri
Ziya Baran
794
Belek ve Patara ÖÇKB Kumsallarında Deniz Kaplumbağası ve Nil Kaplumbağası Populasyonlarının
Araştırılması ve Korunması
795
Research and Protection Project of Sea Turtles and Nil Turtles Final Report
796
Oceanos Datça Filmi
797
Akdeniz Foku
798
Köyceğiz-Dalyan ÖÇKB'de Bulunan Sığla Ağacı (Liquidambar orientalis Miller) nın Doğal Ortamında
Koruma Eylem Planı Projesi
799
Editor
Year
Publisher
ISBN /ISSN
Publication
Type
unit
2009
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
CD
1
EKAD
2007
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
CD
2
Selin İnş. Tur. Müş. San. Ve Tic.
LTD. ŞTİ
2004
CD
1
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
CD
2
SAD-AFAG
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
CD
1
Tarımsal Kalkınma Vakfı
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
CD
1
Koruduğunuz İçin Teşekkürler
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
CD
1
800
Özel Çevre Koruma Bölgeleri Eğitim Filmi
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
CD
1
801
Fethiye-Göcek (Çalış Kumsalı) Özel Çevre Koruma Bölgesindeki Kumsal Alanlarında Deniz Kaplumbağası
(Caretta caretta, Chelonia mydas) ve Nil Kaplumbağası (Trionyx triunguis) Populasyonlarının İzlenmesi ve
Korunması Projesi
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
CD
2
802
Derindeki Turuncu Eller
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
CD
2
803
Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi Akdeniz Foku ( Monachus monachus) Koruma ve İzleme Projesi
SAD
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
CD
2
804
Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi Kum Köpekbalığı (Carcharhinus plumbeus) Türünün Korunması ve
İzlenmesi Projesi
SAD
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
CD
2
805
Türkiye'nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (Strenthening the system of
marine and coastal protected areas of Turkey
806
Oceans-Gökova Movie
2009
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
CD
1
807
Eastern Europe Central Asia and Caucasus Workshop
2007
WWF, IUCN, WCPA, CBD, BN
CD
1
808
Zoning for People and Fish: Tools for Marine Spatial Planning
ecotrust
CD
1
809
Deniz Rezervleri: Denizleri Hayata Döndürmek İçin Bir Plan
Greenpeace
CD
1
810
Parc National De Gouraya
Ministere De L'agriculture Et Du Developpement
Rural- Direciton Generale Des Forests
CD
1
811
Muğla
Muğla Valiliği
CD
1
812
Fethiye
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası
CD
1
813
Balık Çiftlikleri Gerçeği
Doğa Savaşçıları Çevre Örgütü
CD
1
814
MEDSUDMED - Technical Documents 18: Identification sheets of early life stages of bony fish ( western
Libya, Summer 2006)
2011
FAO/FIRF
Book
815
MEDSUDMED - Technical Documents 13: Pilot Study: spatial distribution of demersal fishery resources,
environmental factors and fishing activities in GSA 15 (Malta Island)
2008
FAO/FIRF
Book
816
MEDSUDMED - Technical Documents 22: Report of the workshops on octopus stocks and related
fisheries in the MedSudMed area (Salammbo, Tunusia 18-20 November 2008)
2011
FAO/FIRF
Book
817
ADRIAMED - Technical Documents 25: Hydroacoustic data processing for standart stock assesment using
Echoview Technical Manual
2011
FAO/FIRF
Book
818
ADRIAMED - Technical Documents 22: Cephalopods Age Determination by Statoliths Reading A Technical
Report
2007
FAO/FIRF
Book
819
Elasmobranchs of the Mediterranean and Black Sea: Status, Ecology and Biology bibliographic Analysis
Mohamed Nejmeddine Bradai, Bechir
Saidi, Samira Enajjar
2012
GFCM/FAO
1020-9549
Book
820
Review of Jellyfish Blooms in the Mediterranean and Black Sea
Ferdinando Boero
2013
GFCM/FAO
1020-9549
Book
821
EastMed Technical Documents 12
2012
FAO
Book
822
Systeme de suivi du projet Artfimed
2010
CopeMed, FAO
Book
823
Marne Resources Management Software Suite
THEMIS
Brochure
824
Where Wildlife and Human Intersect: enviromental monitoring
ARGOS
Journal
825
Above and belove the waterline
FAO
Brochure
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, UNDP
Juan a. Caminas et Matthieu Bernardon
List no
Name of Publication
826
Sattelite-Based Tools&Services
827
General Fisheries Comission for the Mediterranean 1952-2912, 60 years serving Mediterranean and
Black Sea
828
Su Ürünleri ve Balıkçılık Sektör Raporu
829
ArtFiMed en Tunisie
830
Atlas of Typical Agri-Food Products of Puglia III Edition
831
Fisheries Management 4. Marine Protected Areas and Fisheries
832
Our Common Sea...Our Common Future: Cooperating for the future of the Mediterranean
833
Economic an Social Survey of Asia and Pasific
834
Gökova Körfezi Deniz Dibi Kirlilik Envanteri
835
Korunan Alanlar İklim Değişikliğiyle Mücadelede İnsanlara Yardım ediyor - Doğal Çözümler
836
Türkiye'nin Ekolojik Ayak İzi Raporu
837
Writer
Editor
Kübra Kaldırım, Meltem Yılmaz
Year
Publisher
ISBN /ISSN
Publication
Type
Collecte Localisation Sattelites
Brochure
2012
GFCM, FAO
Book
2013
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı
Booklet
FAO
Brochure
2010
Bio&Tipico of Puglia
Book
2011
FAO
978-92-5-106790-1
CHIEAM
Book
Brochure
1
Book
1
Report
1
2013
UN/ESCAP
2013
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Nigel Dudley, Sue Stolton,
Alexander Belokurov, Linda
Krueger, Nik Lopoukhine, Kathy
MacKinnon, Trevor Sandwith,
Nik Sekhran
2010
WWF Türkiye
978-605-61279-6-0
Report
1
Deniz Öztok, Deniz Tapan
2012
WWF Türkiye
978-605-61279-9-1
re
1
WWF Annual Review
2010
WWF
978-2-940443-06-2
re
1
838
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences vol.9 number 2
2009
Central Fisheries Research Institute
1303-2712
Journal
1
839
Maritime traffic effects on biodiversity in the Mediterranean Sea / Volume 1 - Review of impacts, priority
areas and mitigation measures
Ameer Abdulla
2008
IUCN
978-2-8317-1079-2
Journal
1
840
State of the Mediterranean Marine and Coastal Environment
Joan Fabres
2012
UNEP MAP
Report
2
841
Ekoloji Vol.1 No:78
Prof. Dr. Zafer Ayvaz
2011
ÇEVKOR
1300-1361
Journal
1
842
Resif sayı 2
2004
Türkdive
1304-4400
Journal
1
843
TUBİTAK Bülten
O. Gürcan Ozan
2010
TUBİTAK
Journal
1
844
Deniz Magazin / Nisan-Mayıs
Bedri Sincar
2009
TSSF
Journal
1
845
A Shared Data Infrastructure (SDI) for integrated coastal management in the Mediterranean and Black
Sea Basins
2013
PEGASO
Booklet
1
846
Integrated Coastal ZoneManagement in the Mediterranean From Vision to Action
2012
PEGASO
Booklet
1
847
Oiled Shoreline Cleanup Manual
2013
POSOW
Booklet
1
848
Oiled Shoreline Assesment Manual
2013
POSOW
Booklet
1
849
Oiled Wildlife Response Manual
2013
POSOW
Booklet
1
850
Oil Spill Volunteer Management Manual
2013
POSOW
Booklet
1
851
Etat de L'environnement Marin Et Contier DeLa Mediterranee
2012
PNUE/PAM
Report
1
852
Feuille De Route
2012
MedPAN
Report
1
853
Guide for quick evaluation of management in Mediterranean MPAs
2013
WWF Italy, MedPAN
Book
1
854
The artificial reefs of Marseille: reclaiming biodiversity
2013
Operation Prado Reefs
Booklet
1
855
Recifs artificiels de Marseille: a la reconquete de la biodiversite
2013
Operation Prado Reefs
Booklet
1
856
Rapport d'activite 2012
2012
Parc Marin
Report
1
857
Site Natura 2000 Posidonies du Cap d'agne
2012
ADENA
Report
1
858
Plan de gestion Parc Marin de la Cote Bleue 2008-2015
2009
Parc Marin
Booklet
1
Prof. Dr. Ali Türker, Doç. Dr. Kenan
Güllü, Arş. Gör. Murat Can Sunar, Arş.
Gör. Mustafa Hacisa
Alessandro Galli, David Moore, Gemma
Cranston, Mathis Wackernagel, Sedat
Kalem, Selin devranoğlu, Ceren Ayas
Tina Kurvits, Rannveig Rivedal Nilsen,
Ricardo Pravettoni
978-92-1-120655-5
unit
979-10-92093-09-4
List no
Name of Publication
859
Status des aires marines protogees en mer Mediterranee
860
Denizin Sihirli Yüzünü Keşfeden Proje - Sorumlu Balıkçılık
861
Problems of Regional Seas 2001: Proceedings of the International Symposium of the Problems of
Regional Seas
862
Ctenophore in the Azov and Black Seas: Its biology and consequences of its instrusion
863
Writer
Editor
Year
2012
Publisher
ISBN /ISSN
Publication
Type
unit
MedPAN
Brochure
1
SAD
Booklet
1
Bayram Öztürk, Nesrin Algan
2001
TÜDAV
975-97132-3-3
Book
1
Prof.Dr. StanislavP. Volovik
2004
TÜDAV
975-8825-00-3
Book
1
Journal of the Black Sea/Mediterranean Environment Volume 19 Number 1
Bayram Öztürk, Kasım Cemal
Güven
2013
TÜDAV
1304-950
Journal
1
864
Journal of the Black Sea/Mediterranean Environment Volume 18 Number 1
Bayram Öztürk, Kasım Cemal
Güven
2012
TÜDAV
1304-950
Journal
1
865
Journal of the Black Sea/Mediterranean Environment Volume 18 Number 3
Bayram Öztürk, Kasım Cemal
Güven
2012
TÜDAV
1304-950
Journal
1
866
Journal of the Black Sea/Mediterranean Environment Volume 17 Number 2
Bayram Öztürk, Kasım Cemal
Güven
2011
TÜDAV
1304-950
Journal
1
867
Türk Deniz Araştırmaları Vakfı
TÜDAV
Booklet
1
868
Bizim Denizlerimiz
2003
TÜDAV
Booklet
1
869
WWF Mediterranean Ititiative
2010
WWF
Booklet
2
870
Republic of Turkey Climate Change Strategy 2010-2020
2012
Ministry of Environment and Urbaniztion
Booklet
1
871
Republic of Turkey Climate Action Plan 2011-2023
Ministry of Environment and Urbaniztion
Booklet
1
872
MedPartnership
GEF, UNEP, MAP
Booklet
2
873
MEET - Mediterranean Experience of Eco-Tourism
Brochure
1
874
MEET Experience Mediterraneene d'Eco-tourisme
Brochure
1
875
Declaration D'Antalya
2012
MedPAN
Booklet
1
876
MARGINATUS no 13
2013
Le journal du GEM
Journal
1
877
MedPAN Activity Report 2012
MedPAN
Booklet
1
878
Roadmap towards a comprehensive, ecologically representative, effectively connected and efficiently
managed networks of Mediterranean Marine Protected Areas by 2020
2012
MedPAN
Report
1
879
2013-2017 Strategy of the MedPAN Network
2013
MedPAN
Report
1
880
IOM Turkey
2010
IOM
Report
1
881
MARGINATUS no 11
2011
Le journal du GEM
Journal
1
882
Underwriting Overfishing
1999
WWF
Brochure
1
883
Cetacean Manual for MPA Managers
2013
UNEP, MAP,RAC/SPA, MedPAN, Accobams
Report
1
884
Decouverte de la vie sous-marine
Port Cros
Brochure
1
885
Fish Stocks and Sustainable Management at the National Marine Park of Zakynthos
National Marine Park of Zakynthos
Brochure
1
886
Protocol on Integrated Coastal Zone Management in the Mediterranean
UNEP, MAP
Brochure
1
887
La peche professionnelle agathoise
ADENA, Natura 2000
Brochure
1
888
Le Cap d'Agde
ADENA
Brochure
1
889
Guide d'utilisation de l'ancre flottante
ADENA, Natura 2000
Brochure
1
890
Appuyer les gestionnaires d'AMP en Mediterranee
MedPAN
Brochure
2
891
Ecosystem Approach in the Mediterranean
Vectors
Brochure
1
Bayram Öztürk
List no
Name of Publication
Writer
Editor
Year
Publisher
ISBN /ISSN
Publication
Type
unit
892
Les Posidonies de la cote agathoise
ADENA, Natura 2000
Brochure
1
893
Birds from Palm Islands
MEdPAn, FEEM, MAVA, Prince Albert II of
Monaco Foundation
Brochure
1
894
Mammals, Turtles & Fish from Palm Islands
MEdPAn, FEEM, MAVA, Prince Albert II of
Monaco Foundation
Brochure
1
895
Plants from Palm Islands
MEdPAn, FEEM, MAVA, Prince Albert II of
Monaco Foundation
Brochure
1
896
Olimpic Coast
National Marine Sanctuary
Brochure
1
897
Our National Marine Sanctuaries
National Marine Sanctuary
Brochure
1
898
Common Borders, Common Solutions
EU, Black Sea Hotspots, Black Sea Cross Border
Cooperation
Brochure
1
899
A centry researching the sea
Spanish Institute of Oceanography
Brochure
1
900
Oases of the Mediterranean
UNEP, MAP, RAC/SPA
Brochure
1
901
Excursions
Brijuni Nacionalni Park
Brochure
1
902
History and the Sea: Tremiti Islands Gargano itinery
Puglia
Brochure
1
903
Boating, fishing and diving around the islands of Port - Cros
Port - Cros
Brochure
1
904
Park Regulations
Port - Cros
Brochure
1
905
The National Park
Port - Cros
Brochure
1
906
Cela se fete
Port - Cros
Brochure
1
907
L'archipel du Frioul
Port - Cros
Brochure
1
908
Les Calanques et les iles: un patrimoine naturel exceptionnel
Port - Cros
Brochure
1
909
Ayvalık Adaları Tabiat Parkı
T.C. Balıkesir İl Çevre ve Orman Müdürlüğü
Brochure
2
910
Blue Card
General Directorate of Environmental
Management
Brochure
1
911
Bir Yarımada Türkiye
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Brochure
1
912
KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi
KTÜ
Brochure
1
913
Karadeniz'in geleceği ellerimizde
Karadeniz'in Kirliliğe Karşı Korunması Komisyonu
Brochure
1
914
Akdeniz Foku, Monachus Monachus
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma
Kurumu Başkanlığı
Brochure
2
915
Gökova Projesi
SMAPIII
Brochure
2
916
Zastita Murave Posidonia Protection
MEDCEM
Brochure
1
917
Datça
Datça Belediyesi
Booklet
2
918
Datça Peninsula
Datça Belediyesi
Map
2
919
Le Sentier Sous - Marin
Natura 2000, le capd'agde
Brochure
1
920
WWf Mediterranean Programme: Working for nature and people in the Mediterranean
WWF
Brochure
1
921
Deniz Kaplumbağası ve Yumuşak Kabuklu Nil Kaplumbağası Popülasyonlarıın Araştırılması ve Korunması:
Tuzla, Akyatan ve Yumurtalık Tabiatı Koruma Alanı
WWF, Çevre ve Orman Bakanlığo
Booklet
1
922
Saving Croatia's islands environment
WWF
Brochure
1
923
Proje Planlama ve Proje Hazırlama Eğitim Notları
İRFO, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Türkiye
Ormancılık ve Kooperatifleri Merkez Birliği,
TAKOG, ARIP
Booklet
1
924
Eğiticilerin Eğitimi Ders Notları
İRFO, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Türkiye
Ormancılık ve Kooperatifleri Merkez Birliği,
TAKOG, ARIP
Booklet
1
2006
List no
Name of Publication
Writer
Editor
Year
Publisher
ISBN /ISSN
Publication
Type
unit
İRFO, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Türkiye
Ormancılık ve Kooperatifleri Merkez Birliği,
TAKOG, ARIP
Booklet
1
2006
Aşağıçerçi Köyü GüzelleştirmeDerneği
Booklet
1
Nafiz Güder
2006
STGM
Booklet
1
Yiğit Aksakoğlu
2006
STGM
Booklet
1
2005-2008
REC Turkey
Brochure
1
2006
REC Türkiye
Book
1
Avrupa Birliği Katıım Sürecinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü - 1
2006
REC Türkiye
Book
1
932
Avrupa Birliği Katıım Sürecinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü - 2
2006
REC Türkiye
Book
1
933
Avrupa Birliği Katıım Sürecinde Türkiye için Sürdürülebilir Kalkınma Yaklaşımları
2006
REC Türkiye
Book
1
934
İklim Değişikliği Görüşmelerinde Sivil Toplum Kuruluşları
2006
REC Türkiye
Booklet
1
935
Economic study of the impacts of marineand coastal protected areas in the Mediterranean
Anai Mangos, Maud-Anais Claudot
2013
Plan Bleu
Journal
1
936
Etude economique des effets des aires protegees marines et cotieres en Mediterranee
Anai Mangos, Maud-Anais Claudot
2013
Plan Bleu
Journal
2
937
Measuring the Impacts: Achievements of REC Turkey
REC Turkey
Booklet
1
938
Onlar Ne Dedi?: Seyfe Gölü, Gavur Gölü, Ereğli Sazlıkları, Eşmekaya Sazlıkları ve Avlan Gölü nasıl kurtuldu
Kuş Araştırmaları Derneği
Booklet
1
939
Ladik Gölü
Ladik Gölü ve Çevreyi Koruma Derneği
Booklet
1
940
5. dünya Su Forumu (Birinci Duyuru)
2007
DSİ, İBB, World Water Council, İSKİ
Booklet
1
941
5. dünya Su Forumu (İkinci Duyuru)
2008
DSİ, İBB, World Water Council, İSKİ
Booklet
1
942
5th World Water Forum (Second Announcement)
2008
DSİ, İBB, World Water Council, İSKİ
Booklet
1
943
5th World Water Forum (First Announcement)
2007
DSİ, İBB, World Water Council, İSKİ
Booklet
1
944
Rooftop Rainwater Harvesting: You can do it yourself
2010
ICARDA
92-9127-239-6
Booklet
1
945
Çatı Yağmur Suyu Hasadı Sistemi: Siz de yapabilirsiniz
2010
ICARDA
92-9127-239-6
Booklet
1
946
Guide to financing water supply, sewega and wastewater treatment projects in rural areas
UNDP, Coca-cola
Booklet
1
947
22 Mart Dünya Su Günü Sonuç Bildirgesi
Türkiye Su Vakfı
Booklet
1
948
susuzluk Çağı ' susuzluk yokluktur'
Türkiye Su Vakfı
Booklet
1
949
Mavi Damlanın Serüvenleri
Türkiye Su Vakfı
Booklet
1
950
Su Medeniyeti
Türkiye Su Vakfı
Booklet
2
951
Su Vakfı
Türkiye Su Vakfı
Booklet
1
952
UNESCO Türkiye 2010-2011 Faaliyet Raporu
2011
UNESCO
Report
1
2006
Mustafa Kemal Üniversitesi
Book
1
925
Çiftçi Örgütlerinin Kurumsal Güçlendirilmesi Projesi
926
Küre Dağları Bilgisi Ulus Aşağıçerçi
927
STK'lar için İletişim ve Kampanya Hazırlama Rehberi
928
STK'lar için Savunuculuk Rehberi
929
Reliable, Experienced, Dedicated Sustainable Partnerships for a Sustainable Future
930
Hibe Programı Başarıı Öyküleri
931
Güzin Arar, Hande Özüt
2007-2008
Osman Erdem
2005
2001
Ahmet Akpirik, EkremAktoklu, Mustafa
Atmaca, Ali Demrsoy, Miktad Doğanlar,
Nuray Ergün, Yaşar Ergün, Bülent
Gözcelioğlu, Bülent Gülçubuk, Nurullah
Günay, Oğuz Kılıçoğlu, Sancar Ozaner,
Hasan Göksel Özdilek, Şükran Yalçın
Özdilek, Hatice Pamir, Mehmet Tekin, F.
953
Hatay'da On Sıcak Gün
954
Ardahan Yalnızçam Ormanlarının Paydaşların Katılımıyla Ekosistem Tabanlı Planlanması ve Yönetimi
Projesi
BTC, Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez
Birliği, DOPEM, KTÜ Orman Fakültesi
Project Folder & CD
1
955
Biodiversity Delivering Results
GEF, UNDP
Booklet
1
956
The London Convention and Protocol: Their Role and Contribution to Protection of the Marine
Environment
International Maritime Organization
Brochure
1
957
Leylek Etkinlik Kitabı
Kuş Araştırmaları Derneği
Book
1
Yaşar Ergün
Dorota Szulc-Guizak
2008
975-7989-25-8
List no
Editor
Year
Publisher
ISBN /ISSN
Publication
Type
Name of Publication
Writer
958
Güvenilir Gıda Boyama Kitabı
Yasemin Çevik
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yayın Dairesi
Başkanlığı
Book
1
959
174 Alo Gıda
Erdal Yolcu
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yayın Dairesi
Başkanlığı
Book
1
960
Türkiye Çevre Vakfı 30. Yıl
Book
1
961
Karacadağ Köylerinde Sosyal Yapı, Tarım ve Doğal Kaynaklar
Zekai Bakar, Leyla Şen, Nazan Üstündağ
962
Çevrenin Rehberi
Nükhet Turgut, Güneşin aydemir
963
2006-2007 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı
964
Çevresel Göstergeler
2006
Çevre ve Orman Bakanlığı, TUİK
965
Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynak Yönetimi Projesi: Türkiye Korunan Alan En İyi Uygulamaları
2006
966
Maviden yeşile Longoz Ormanları
2008
Türkiye Çevre Vakfı
2002
Sürdürülebilir Kırsal ve Kentsel Kalkınma Derneği
Book
1
Küresel DengeDerneği
Book
1
Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli
Parklar Genel Müdürlüğü
Booklet
1
Booklet
1
Çevre ve Orman Bakanlığı
Project Folder
1
Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli
Parklar Genel Müdürlüğü
Project Folder
1
Nükhet Turgut
2006-2007
978-975-7250-91-3
unit
978-975-19-4074-2

Benzer belgeler

Liste No Yayın İsmi Yazar Editör Basım Yılı Yayınlayan ISBN /ISSN

Liste No Yayın İsmi Yazar Editör Basım Yılı Yayınlayan ISBN /ISSN Klopatek, D. Whittington, G.Guariso, L. Legendre, P. Legendre, S.E. Jorgensen, W.K. Lauenroth, G.V. Skogerboe, M.Flug, M.J. Gromiec, A.H. Gnauck, A. Giorgini, F. Zingales, J.B. Shukla, T.G. Hallam,...

Detaylı