TURBOTEK EĞİTİM AMAÇLI RÜZGAR TÜNELİ (Versiyon 1.0)

Transkript

TURBOTEK EĞİTİM AMAÇLI RÜZGAR TÜNELİ (Versiyon 1.0)
TURBOTEK EĞİTİM AMAÇLI
RÜZGAR TÜNELİ (Versiyon 1.0)
TURBOTEK TurboMakina Teknolojileri Ltd. Şti.
ODTÜ Teknokent KOSGEB SEM2 Binası B10
Tel:0312 210 14 49 Fax:0312 210 19 73
Eposta:[email protected]
web:www.turbotek.com.tr
Temel Ürün
Maksimum Akım Hızı
Deney Odası Kesiti
Deney Odası uzunluğu
Toplam Uzunluk
Tünelin toplam Ağırlığı
Daralma oranı
INLET kesiti
85 m/sn
300 x 300 mm2
1000 mm
~6000 mm
~300 kg
10’dan büyük
1000 x 1000 mm2
Tünel malzeme ve üretim yapısı
 3 m difuzör 2 parçalı ve cam elyaftan yekparedir (Paketlemeyi küçük tutmak
için). Tüm iç yüzeyleri pürüzsüz ve parlaktır.
 Yaklaşık 1 m uzunluktaki daralma konisi cam elyaftan yekparedir. Daralma
konisi tek parçadır, honeycomb ve 2 adet ağ konulabilecektir. Tüm iç yüzeyleri
pürüzsüz ve parlaktır.
 Test kesitinin 4 kenarı saydam malzemelerden üretilmiştir, ön yüzdeki kenar
açılabilir saydam malzemeden olacaktır. Ayrıca üst ve alt saydam kenarın
yerine geçecek değişik testlerde değiştirilecek alüminyum kenarları vardır.
 Test odası öncesi ve sonrasında kolayca sistemlerin takılabileceği alüminyum
kesitleri vardır.
 Tüm taşıyıcı sistemler alüminyum profillerden oluşmaktadır.
Turbotek Eğitim Amaçlı Rüzgar Tüneli
Honeycomb Akım Düzelticileri
 Aluminyum honeycombdan üretilmiş olacak,
 Kalınlığı yaklaşık 10 cm olacak,
 Temizlik ve değiştirilebilmesi amacı ile kolay sökülebilir olacak.
Türbülans azaltıcı Çelik Ağlar
 Tünelde 2 adet sökülebilir çelik ağ yerleştirme bölümleri olacak,
 6 adet alternatif ağ olacak,
 Bunlardan en az bir çifti ile türbülans değeri %0,2’ye
düşürülebilecektir.
Difüzör ve Daralma Konisi
 Daralma Konisi daralma oranı yaklaşık 10 dur, (Yaklaşık 1 m)
 Difüzör genişleme açısı 7 dereceyi geçmemektedir, (Yaklaşık 3 m)
 Daralma konisi ve difüzörde ayrılma yoktur.
Statik Basınç İstasyonları
 Bir adeti test odası girişi olmak üzere 4 kesit de statik basınç ölçüm
istasyonları vardır.
Motor ve Fan
 Yüksek verimli 15 kw gücünde elektrik motoru,
 Yüksek verimli 1 m çapında fan,
 9 adet alüminyum alaşım kanatlı,
 Fan 800 Pascal’da 30000 m3/saat debi üretebilmektedir,
 Hızın, devrin ya da gücün kontrol edilebilmesi için motor frekans kontrol
sistemi vardır.
Türbülans seviyesi
Taşıyıcı Sistem
Kullanışlılık
% 0.2’den az (Değişik ağ konfigürasyonların da farklı değerler
elde edilebilecek, ODTÜ Laboratuarlarında test edilip
onaylanacaktır.)
Tekerlekli, gereksiz alanlarda camlı ve camsız dolaplar olacak.
Tüm sistemler kolay kullanılabilir olacaktır.
Turbotek Eğitim Amaçlı Rüzgar Tüneli
EK SİSTEMLER
Veri Toplama, Görüntüleme ve Kontrol Sistemi






HP Sunucu (rack mount, sallantı ve titreşimden etkilenmemesi için),
Sabitlenmiş LCD monitör,
Veri toplama sistemi NI (National Instruments),
10 adet Honeywell Pressure Transducer,
Besleme sistemleri ve transducerların bulunduğu NI Modul kasası,
Bilgisayar üstünde tüm sistemlerin kontrol edilebildiği (LABVIEW executable
file) kontrol yazılımı.
6 Bileşenli Kuvvet/Moment Balans sistemi
 Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz kuvvet ve momentleri anlık olarak ölçülüp
görselleştirilebiliyor ve istenilen formda kayıt edilebiliyor,
 Balans Sistemi Model Tutucu sistem şeklinde, yaklaşık 15 mm çapında,
 Kuvvetler 1/100 N, Momentler 1/8000 Nm hassasiyetinde olacaktır,
 Maksimum ölçülebilen kuvvet 20 N, moment 1 Nm’dir,
 Sistem 800 N kuvvete ve 19 Nm momente dayanabilmektedir,
 Kuvvet/Moment Sensörü kolayca sökülüp başka sistemlerde kullanmaya
uygundur.
Turbotek Eğitim Amaçlı Rüzgar Tüneli
Model Pozisyonlama Sistemleri
 İz arkasından tutulan sistemlerin motorlu (Bilgisayarla kontrol edilebilen)
hücüm açısı değiştirme (yada dönme) sistemi,
 Test odası tabanında motorlu (Bilgisayarla kontrol edilebilen) döner tabla
sistemi,
 Sadece açı değiştirmenin yanında, devamlı dönmede sağlanabilir,
 İz arkası sistemlerde yan açıların değiştirilmesi,
 Duvardan duvara test modellerinde (Tabandan tavana) dönme (spin)
ve hücüm açısı kontrolü.
Turbotek Eğitim Amaçlı Rüzgar Tüneli
Ölçüm Cihazı Pozisyonlama (Traverse) Sistemi
 2 eksende hareket modülü (30x30cm); Test odası tavanına montajlanacak
(tünele uygun girişleri içeren alüminyum tavan plakasına takılacak),
 Tünel kesiti yz taraması (pressure tab ile),
 Tünel kesiti xz taraması (Boundary Layer testi).
Akış Görüntüleme, Üfleme ve Emme Sistemleri
Sis üretme sistemi, (Yağlı sistem),
Test odası tabakalı sis gönderme kanal ve aparatları,
Sislerin görselleşmesi için ışık sistemleri,
Yukarıdan aşağıya (Sisli ve duvardan duvara modellerde) oluşturulan
görsellemeler de kullanılmak üzere ayna sistemi,
 Modellere gönderilecek emme ve üflemeyi yapabilen yardımcı fan,
 Hava kanalları ve borular.




Turbotek Eğitim Amaçlı Rüzgar Tüneli
Ölçüm Cihazları
 Multi-Manometre; 24 tüplü, SI birimlerine göre kolay okumalı. Tünelin tüm
basınç ölçümü için uygun,
 Pitot-Statik Probe; 3 mm çapında, 6 statik basınç deliği olan standartlara
uygun ve tünele takılması kolay,
 Yaw Probe;3 basınç portu w/60 ayrılma, çapı 32 mm, Tünele takılmaya
uygun,
 Wake Rake; 2.3 mm çapında 18 adet total pressure tap,
 Mini Total Pressure Probe; 2.3 mm çapında geniş açılı dönüş ve daha kalın
taşıyıcı kollu (traverse ile tarayarak ölçüme uygun)
 Türbülans Küresi; aslında 6 bileşenli kuvvet/moment sensörlü desteğe
bağlanan 10 cm çapında parlak yüzeyli bir küre modelidir, ölçülen drag değeri
ile türbülans değeri hakkında ilişki kurulabilmektedir.
Multi Manometre, Pitot-statik, mini total basınç, Yaw, Wake Rake probe
Test Modelleri
 1/64 ölçekli F16 model, Arkadan destekli; 6 bileşenli
kuvvet/Moment balansına takılıyor, Rijit, hafif ve parlak
yüzeyli, Hücum açısı ve yan (side) açılar motor ile kontrollü,
 Farklı akış hızları ve hücum açılarında model
üzerindeki kaldırma ve sürtünme kuvvetleri ve
momentleri ölçmek için
 Slatlı ve Flaplı arkadan destekli kanat (Clark Y-14); 6 bileşenli kuvvet /
Moment balansına takılıyor, Rijit, hafif ve parlak yüzeyli, Hücüm açısı ve yan
(side) açılar motor ile kontrollü. 2 boyutlu kanat alternatifi için yanlarına düz
levhalar eklenebiliyor.
Turbotek Eğitim Amaçlı Rüzgar Tüneli
 Drag Model seti, Arkadan destekli; backward cup, sphere, forward cup ve
circular flat plate, 6 bileşenli kuvvet / Moment balansına takılıyor, Rijit, hafif ve
parlak yüzeyli, Hücum açısı ve yan (side) açılar motor ile kontrollü yapılarak
sürtünme kuvvetinin ölçümü yapılacaktır.
 Delta ve Dikdörtgen kanat, Arkadan Destekli; Dik takılabiliyor ve Duman ile
görselleme yapılabiliyor.
 10 cm çaplı, 24 basınç delikli silindir modeli; Dik yerleştirme, döner tablaya
takılıyor, İçinde basınç prizleri var, Basınç prizleri çıkarılarak dumanla
görselleme yapılabiliyor aynı zamanda döner tabla dönerek dönen silindir testi
yapılabiliyor. Boyu 20 cm
 9 cm veterli, 24 basınç delikli (Clark Y-14)kanat modeli; Dik yerleştirme,
içinde basınç prizleri var, döner tablaya takılıyor, dumanla görselleme
yapılabiliyor. Boyu 20 cm
 (basınç dağılımı ve kanat profili uzerindeki ayrılmadan dolayı basınç
kaybı incelenmesi yapılır)
Turbotek Eğitim Amaçlı Rüzgar Tüneli
 Boundary Layer Plate; Test odası alt döner tablaya takılıyor. Üst kenar
alüminyum levhası takılıyor, traverse sistemi ile “mini pressure probe” sınır
tabaka profillerini tarayabiliyor. (plate sınır tabakası ve sınır tabaka büyümesi
incelenmesi yapılabilir)
 2 boyutlu üfleme yapabilen flaplı kanat; Döner tablaya dik takılıyor 2
boyutlu olması için yanlarında levhaları olan ve üzerindeki deliklerle üfleme
yapan duman görsellemesi amaçlı model
 2 boyutlu emme kanallı kanat; Döner tablaya dik takılıyor 2 boyutlu olması
için yanlarında levhaları olan ve üzerindeki deliklerle üfleme yapan duman
görsellemesi amaçlı model
 Venturi model kanal; Döner tablaya dik olarak takılıyor, dumanla görselleme
amaçlı model
Turbotek Eğitim Amaçlı Rüzgar Tüneli
Pervane Test Sistemi
 12cm çaplı 2 palli örnek pervane modeli
 Dxf-3D modelini çıkartan pervane tasarım ve analiz programı
 Yüksek devirli ayarlanabilir hızlı elektrik motoru
 Pervane sistem taşıyıcısı (tork ve itki ölçümü)
(Pervanenin statik ve dinamik testleri)
Turbotek Eğitim Amaçlı Rüzgar Tüneli
Rüzgar Türbini Test Sistemi
 12cm çaplı 3 palli örnek türbin modeli
 Dxf-3D modelini çıkartan rüzgar türbini tasarım ve analiz programı
 Fren sistemi ( devir kontrollü, devir ölçümü)
 Sistem taşıyıcısı ( tork ve sürükleme ölçümü )
(türbin pervanelerinin yarattığı tork ve RPM, sürükleme kuvvetinden dolayı direğe
gelen yük ölçümü)
Turbotek Eğitim Amaçlı Rüzgar Tüneli
TURBOTEK TURBOMAKİNA TEKNOLOJİLERİ
TAS. MÜH. DAN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
ODTÜ TEKNOKENT SEM2 BİNASI B10-11
ÇANKAYA / ANKARA
TeL: 0312 210 14 49 Fax: 0312 210 19 73
E-mail: [email protected]
Web: www.turbotek.com.tr