AİLE YARDIMI-ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ EŞ VE ÇOCUKLAR İÇİN

Transkript

AİLE YARDIMI-ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ EŞ VE ÇOCUKLAR İÇİN
AİLE YARDIMI-ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ EŞ VE ÇOCUKLAR İÇİN ÖDEME
ŞARTLARI
Aile yardımı Ödenenler
1-Çalışmayan veya emekli olmayan eşlere ömür boyunca,
2-Erkek çocuklarına okusa da okumasa da 25 yaşına kadar,
3-Kız çocuklarına çalışmadıkları ve evli olmamak şartıyla yaş şartı olmaksızın ölünceye
kadar,
4-Ücretsiz izne ayrılan memurun eşine aile yardım ödeneği ödenir
Aile yardımı Ödenmeyenler;
1-Evlenen çocuklara, çalışan veya emekli maaşı alan eşe ödenmez.
2-25 yaşını dolduran çocuklar (25 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocukları ile
çalışamayacak derecede malûllükleri resmî sağlık kurulu raporuyla tespit edilenler için süresiz
olarak ödeneğin verilmesine devam olunur.
3-Kendileri hesabına ticaret yapan veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde
olursa olsun menfaat karşılığı çalışan çocuklar (Öğrenim yapmakta iken tatil devresinde
çalışanlar hariç),
4-Burs alan veya devletçe okutulan çocuklar.
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ İLE İLGİLİ BİLGİLER
1- Bildirim, ilk işe girişte verilir. Çalışanın asgari geçim indiriminden yararlanan eş veya
çocuk durumunda bir değişiklik meydana gelmesi halinde bildirim yeniden verilir.
2-Nafakasını sağladıkları çocuklara ait asgari geçim indiriminden yararlanacak olan eş
tarafından, mahkeme ilamının onaylı bir örneği bildirime eklenir.
3-Çocuklar, sosyal güvenlik yönünden tabi oldukları eşin bildirimine dahil edilir.
4- İndirimin uygulamasında “çocuk” tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef
tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş
torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını
doldurmamış çocukları, “eş” tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade
eder. Kız- erkek ayrımı yoktur. Okumuyorsa 18,okuyorsa 25 yaşına kadar olan
evlenmemiş ve çalışmayan çocuklar dikkate alınacaktır.
5- Sadece ücret geliri elde eden eş, “çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş”
kapsamında değerlendirilmeyecektir. Bunlar dışındakiler ise çalışmayan ve herhangi bir geliri
olmayan eş kapsamında değerlendirilecek olup, münhasıran emekli maaşı alanlar da
çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş olarak kabul edilecektir. Emekli maaşı alan ve
başka bir yerde ücret karşılığı çalışmayan eşler asgari geçim indiriminden
faydalanacaktır.
6-Asgari geçim indirimi düzenlemeleri kapsamında, çocuk sayısına ilişkin herhangi bir
sınırlama getirilmiş durumda değildir. Ancak; ücretlinin yararlanabileceği asgari geçim
indirimi tutarı, geçerli olan asgari ücretin gelir vergisi kesintisini geçememektedir. Bu
kapsamda; evli ve eşi çalışmayan bir ücretli 4 çocuk, bekar veya eşi çalışan bir ücretli 6 çocuk
için asgari geçim indiriminden yararlanabilecektir.
7-Raporlu ve izinli olunan dönemde de ücret alınması ve bu ücretten gelir vergisi kesilmesi
halinde asgari geçim indiriminden yararlanılabilir. Ancak ücretsiz izinli olunan dönemde
gelir vergisi kesintisi yapılmadığı için asgari geçim indiriminden yararlanılamayacaktır.
İbrahim ŞAHİN-Eğitim Yöneticisi

Benzer belgeler

Asgari Geçim İndirimi Tablosu

Asgari Geçim İndirimi Tablosu TL olduğundan çalışanlar için Asgari Geçim İndirimi tutarı aylık 209,99 TL’yi aşamayacaktır.

Detaylı

asgari geçim indirimi tablosu

asgari geçim indirimi tablosu ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TABLOSU - 2016

Detaylı

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği Seri No1

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği Seri No1 kendisine verilen verilerle ilgili gereken işlemleri yapmasını sağlayan komutlar dizisinin veya programların ve bunların kod listesini, işletim ve kullanım kılavuzlarını da içeren belgelerin ve hiz...

Detaylı

jet tank temizleme - SIS Akaryakıt Teknolojileri

jet tank temizleme - SIS Akaryakıt Teknolojileri veya vakum ölçen manometre neredeyse sıfırı gösteriyorsa, o zaman büyük ihtimalle ya ön filtreleme ya da RCI su ayırıcı ünitesinde bir tıkanma vardır. Bu iki ünite kontrol edilir ve varsa

Detaylı

2b\tut/elçiler köyü listesi

2b\tut/elçiler köyü listesi Abdurrahman ELÇİ Mehmet ELÇİ İbrahim ELÇİ Abdurrahman ELÇİ Hasan ELÇİ Ahmet ELÇİ Safiye ELÇİ Ramazan ELÇİ Yusuf ELÇİ Basri ELÇİ Mustafa ELÇİ Abdurrahman ELÇİ Bekir ELÇİ Mustafa ERDOĞAN Şerife ELÇİ ...

Detaylı

Affidavit/Affirmation of Marital Status Medeni Hale İlişkin

Affidavit/Affirmation of Marital Status Medeni Hale İlişkin ) tarihinde nikahımız kıyılacaktır. Bu evliliği yapma özgürlüğüm bulunmakta olup

Detaylı

KÂRLAR AZAMİ, ÜCRET NEDEN ASGARİ?

KÂRLAR AZAMİ, ÜCRET NEDEN ASGARİ? politikalarının geçerli olduğu bir ülkedir. Ülkeyi yönetenlerin Avrupa’da en yüksek asgari ücretin Türkiye’de olduğu iddiası da tamamen hayal mahsulüdür. Asgari ücret açısından yeri Romanya, Bulgar...

Detaylı