Kayıt Bilgileri - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire

Transkript

Kayıt Bilgileri - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire
Üniversitemizi
Yeni Kazanan Öğrencilerin Dikkatine!!!

Üniversitemize yeni kayıt yaptıracak tüm öğrencilerin 28 Temmuz 2015 Salı günü
açılacak olan http://obs.mehmetakif.edu.tr/oibs/ogrsis/ogr_on_kayit_op.aspx adresinden
ön kayıtlarını yapmaları zorunludur.
İZLENECEK YOL :

İnternete bağlı bir bilgisayardan yukarıdaki adrese bağlanınız, açılan pencereye T.C.
Kimlik numaranızı, baba adınızı ve doğum tarihinizi yazıp giriş tuşuna basınız.

Gelen ekranda ÖSYM’den aldığımız bilgiler mevcut olup, bu bilgiler içerisinde eksik
veya yanlış bilgi olması durumunda düzeltmeleri sistem üzerinden yapınız. ÖSYM’de
mevcut olmayan diğer kişisel bilgileriniz boş olarak gelecektir, istenen bilgileri ve IBAN
(Banka Hesap No ) numaranızı ilgili alanlara mutlaka girmeniz gerekmektedir.

Üniversitemize kayıt yaptıran lisans (Fakülte ve Yüksekokul)öğrencileri için belirli bir
kontenjan dahilinde İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı açılacaktır. Hazırlık Sınıfına
katılmak isteyen öğrencilerimizin ön kayıt formunda ilgili kutucuğu işaretlemeleri
gerekmektedir.

Tüm alanları doğru bir şekilde tamamlayıp “Kaydet” tuşuna basınız. Sistem bilgilerin
eksik veya hatalı olması durumunda size uyarı verecektir. Uyarı sonrasında durumun
düzeltilip tekrar “Kaydet” tuşuna basılması gerekmektedir.

Elektronik Kayıt yapmayı tercih eden öğrencilerimiz, ön kayıtlarını tamamladıktan sonra
elektronik kayıt işlemine geçebilirler.
Öğrenciler, PTT Şubelerinden edinecekleri e-devlet şifresi ile 28 Temmuz - 05 Ağustos
2015 tarihleri arasında https://turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığı bölümünden ‘Üniversite E-Kayıt’ seçeneğini tıklayarak elektronik
kayıt işlemlerini yapabilirler. Ayrıntı bilgi için https://yoksis.yok.gov.tr/downloads/
YOK-Kayit.pdf adresinde yer alan belgeyi inceleyebilirsiniz.

Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılmayan
öğrencilerimiz
ise
ÖSYM
tarafından
yerleştirildiği
Üniversitemizin
ilgili
fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokuluna 03 – 07 Ağustos 2015 tarihleri arasında
şahsen başvurarak kayıtlarını yaptırmak zorundadır.

Zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan programlarımız
OSYM
Kılavuz
Programlar
Kodu
Eğitim Fakültesi
107390038 Resim-İş Öğretmenliği
107390029 Müzik Öğretmenliği
Sağlık Yüksekokulu
107310094 Hemşirelik
(2015-ÖSYM Kılavuzunda Bkz. Sütununda yer alan istekler doğrultusunda heyet raporu)
107310252 Acil Yardım ve Afet Yönetimi
(2015-ÖSYM Kılavuzunda Bkz. Sütununda yer alan istekler doğrultusunda heyet raporu)
107330114 Acil Yardım ve Afet Yönetimi (İ.Ö)
(2015-ÖSYM Kılavuzunda Bkz. Sütununda yer alan istekler doğrultusunda heyet raporu)
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
107390065 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

27.09.2014 tarih ve 29132 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu gereğince
birinci öğretim programlarına yeni kayıt yaptıracak öğrenciler katkı payı ödemesi
yapmayacaklardır. İkinci öğretim programlarına kayıt yaptıracak öğrenciler ise öğrenim
ücreti ödemesi yapacaklardır. (2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı ile ilgili Bakanlar
Kurulu Kararı yayımlanınca yeni miktarlar üzerinden hesaplama yapılacak ve
varsa fark tahsilatına gidilecektir.) Öğrenim ücreti tahsilatları 28 Temmuz 2015 Salı
günü itibariyle başlayacak olup, elektronik kayıdı tercih eden ya da etmeyen öğrencilerin
kayıt öncesi mutlaka öğrenim ücretlerini yatırmaları gerekmektedir. Öğrenim ücretleri
öğrenci numaranızı belirterek Türkiye’nin herhangi bir yerindeki T.C. Halk Bankası
Şubesi, bankamatik veya internet bankacılığı üzerinden 07 Ağustos 2015 Cuma günü
mesai bitimine kadar kendi adınıza ödeme yapıldığını teyit ettikten sonra yatırılabilir.
Ödemeye ilişkin banka dekontunu mutlaka kontrol ediniz ve saklayınız.
Yatırılması
gereken miktarı ve öğrenci numaranızı https://obs.mehmetakif.edu.tr/
oibs/ogrsis/no_query.aspx adresinden öğrenebilirsiniz.

Üniversitemize yeni kayıt yaptıran tüm öğrencilerin öğrencilik kaydından sonra her
dönem başı olduğu gibi 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı başında da ders
kayıtlarını 31 Ağustos – 04 Eylül 2015 tarihleri arasında Öğrenci Bilgi Sistemi (OBİS)
https://obs.mehmetakif.edu.tr/oibs/ ogrenci/login.aspx üzerinden yapmak zorundadırlar.
Detaylı bilgi sayfamızda yer alacaktır.

Üniversitemizde 2015 – 2016 Eğitim – Öğretim Yılı Güz Yarıyılı dersleri 07 Eylül 2015
Pazartesi günü başlayacaktır. Akademik takvim için http://oidb.mehmetakif.edu.tr/
akademik-takvim.aspx adresini tıklayınız.

Kayıt tarihi itibariyle ortaöğretim kurumlarından mezun olamayan ancak tek ders veya ek
sınavlar sonucunda mezun olan öğrenciler, 06 Ekim 2015 Salı günü mesai bitimine kadar
mezuniyet belgesinin onaylı örneği ya da mezun olduğuna dair resmi yazı ile birlikte
yerleştirildiği ilgili birime şahsen başvurarak kayıtlarını yaptırabilirler. Aksi halde
kayıtları yapılmamış sayılır.
KESİN KAYIT İÇİN İSTENİLEN ZORUNLU BELGELER

Diplomanın ya da yeni tarihli mezuniyet belgesinin onaylı örneği (e-okul üzerinden
kontrol edilebilir.)

6 adet 4,5 x 6 (cm) ebadında fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla
tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.)

Nüfus Cüzdanının Fotokopisi

Herhangi bir olumsuzluk durumunda kayıt işlemlerinin aksamaması için Banka Dekontu
(İkinci Öğretim Programları için)

Askerlik ile ilgili durumu olan öğrenciler www.turkiye.gov.tr sitesinden sorgulanabilir.
Ancak ihtiyaç duyulduğu takdirde kayıt esnasında askerlik belgesi talep edilebilecektir.
Bu nedenle önceden yukarıda belirtilen siteye girerek veya askerlik şubenize başvurarak
askerlik durumunuzun kayıt işlemleri için bir engel taşıyıp taşımadığı bilgisini
öğrenmeniz sizin açınızdan yararlı olacaktır.

Sağlık Yüksekokulu’na kayıt yaptıracak adaylar Hemşirelik ve Acil Yardım Afet
Yönetimi Programlarına (I. ve II. Öğretim) 2015-ÖSYM Kılavuzunda Bkz. Sütununda yer
alan istekler doğrultusunda heyet raporu
Kesin kayıt işlemini elektronik kayıt olarak tercih eden öğrenciler, kendilerinden istenen
belgeleri derslerin başladığı ilk hafta içerisinde 11 Eylül 2015 tarihine kadar birim öğrenci
işleri bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir.) Aksi takdirde ders kayıtları aktif hale
gelmeyecektir.
KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

Elektronik kayıt hariç adayların kayıt için şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta
ile kayıt yapılmaz, Ancak belgelenebilir mazereti olan aday kaydını, kanuni temsilcisi
veya tayin edeceği vekili aracılığı (noter vekâleti) ile yaptırabilir.

Öğrenim ücretini belirlenen süre içinde ödemeyenlerin kayıtları hiçbir şekilde yapılmaz.

Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

İsteğe bağlı hazırlık sınıfını (1 yıl) okumak isteyen öğrenciler kesin kayıt zamanında
“İsteğe Bağlı Hazırlık Kayıt Dilekçesini” doldurmalıdırlar.

Her eğitim-öğrenim yılının başında hazırlık talebinde bulunan ya da bulunmayan ilk kayıt
usulü ile kayıt yaptıran öğrenciler Yüksekokul akademik takviminde belirlenen ekle-sil
haftasında hazırlık taleplerinden vazgeçebilirler ya da talep edebilirler.

Üniversitemiz, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli
yasal işlemler yapmaya yetkilidir.

Yurt başvurusu için öğrenci belgesini, elektronik kaydı tercih eden öğrenciler e-devlet
üzerinden, elektronik kaydı tercih etmeyen öğrenciler ise kayıt esnasında kayıt
bürosundan ya da e-devlet üzerinden temin edebilirler.
ÖĞRENİM ÜCRETİ MİKTARLARI
Bakanlar Kurulu’nun 2015-2016 öğrenci katkı payı/ öğrenim ücreti henüz açıklanmamış
olup, geçen yılın Bakanlar Kurulu tarafından açıklanan 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı öğrenim ücretleri
aşağıya çıkarılmıştır.
2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENİM ÜCRETLERİ
II. ÖĞRETİM
AKADEMİK BİRİMLER
Eğitim Fakültesi
Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik YO
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Çavdır Meslek Yüksekokulu
Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu
Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Gölhisar Meslek Yüksekokulu
Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Ağlasun Meslek Yüksekokulu
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Uzaktan Öğretim Programı
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Tefenni Meslek Yüksekokulu
Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu
Sağlık Yüksekokulu
2014-2015 Yılı
II. Öğretim
Öğrenim Ücreti
(YIL)
1.027
1.155
770
770
770
770
770
770
770
770
770
770
1.155
770
1.155
1.155
2014-2015 Yılı
II. Öğretim
Öğrenim Ücreti
(1.YARIYIL)
514
578
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
578
385
578
578
Merkez Yerleşkesinde bulunan birimler;
Birim Adı
Beden Eğitimi ve Spor Y.O.
Telefon
0 (248) 213 11 00
Teknik Bilimler M.Y.O.
0 (248) 213 45 45
Kayıt Yeri Adresi
Bahçelievler Mah.
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Merkez Yerleşkesi
BURDUR
(Kendi Akademik Birimlerinde)
Sosyal Bilimler M.Y.O.
İstiklal Yerleşkesinde Bulunan Birimler;
Birim Adı
Eğitim Fakültesi
Veteriner Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fak.
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık-Mühendislik Fak.
Turizm İşl.ve Otelcilik Y.O.
Sağlık Yüksekokulu
Burdur Meslek Yüksekokulu
Telefon
0 (248) 213 40 00
0 (248) 213 20 00
0 (248) 213 30 00
0 (248) 213 25 00
0 (248) 213 29 20
0 (248) 213 27 00
0 (248) 213 44 00
0 (248) 213 35 00
0 (248) 213 21 56
Kayıt Yeri Adresi
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
İstiklal Yerleşkesi
BURDUR
(Kendi Akademik Birimlerinde)
İlçelerde Bulunan Birimler;
Birim Adı
Bucak Zeliha Tolunay Uyg.
Tek. Ve İşl. Yüksekokulu
Bucak Hikmet Tolunay M.Y.O
Telefon
0 (248) 325 65 34
Bucak Emin Gülmez Teknik
Bilimler M.Y.O
0 (248) 325 99 00
Gölhisar Meslek Yüksekokulu
0 (248) 411 63 82
Gölhisar Sağlık Hizmetleri
M.Y.O
Ağlasun Meslek Yüksekokulu
0 (248) 411 64 67
Tefenni Meslek Yüksekokulu
0 (248) 491 25 62
Çavdır Meslek Yüksekokulu
0 (248) 427 20 31
0 (248) 325 58 43
0 (248) 731 33 21
Kayıt Yeri Adresi
Adem
Tolunay
Yerleşkesi
Bucak/BURDUR
Bucak Hikmet Tolunay M.Y.O.
Yerleşkesi Bucak/BURDUR
Bucak Emin Gülmez Teknik
Bilimler
M.Y.O
Yerleşkesi
Bucak/BURDUR
Gölhisar
M.Y.O
Yerleşkesi
Gölhisar/BURDUR
Gölhisar Sağlık Hizmetleri M.Y.O
Yerleşkesi Gölhisar/BURDUR
Ağlasun
M.Y.O
Yerleşkesi
Ağlasun/BURDUR
Tefenni
M.Y.OYerleşkesi
Tefenni/BURDUR
Çavdır
M.Y.O
Yerleşkesi
Çavdır/BURDUR

Benzer belgeler

1. e-devlet üzerinden elektronik kayıt yaptırmak isteyenler 2

1. e-devlet üzerinden elektronik kayıt yaptırmak isteyenler 2 kadar mezun olduklarını belgeleyemeyenlerin geçici kayıtları silinecektir. Bu durumda olup 15-19 Ağustos 2016 tarihleri arasında geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları daha sonra yapılm...

Detaylı

ilan ağrı ibrahim çeçen üniversitesi fen bilimleri enstitüsü ile kafkas

ilan ağrı ibrahim çeçen üniversitesi fen bilimleri enstitüsü ile kafkas Başvuru linkindeki bilgileri doldurup Online başvurusunu yaptıktan sonra gerekli belgeleri teslim ederek, Enstitü Müdürlüğüne başvurusunu onaylatmalıdır. KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER 1. Tasdikli ...

Detaylı

yeni email sunucusuna geçiş

yeni email sunucusuna geçiş “Şifre Hatırlatma için Gizli Soru” ve “Şifre Hatırlatma için Gizli Cevap” alanları, şifrenizi unutmanız halinde güvenliğiniz için kullanılacaktır. “Varsa Öğrenci İşleri B.S. Kullanıcı Adı” alanı Me...

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ 2016

BATMAN ÜNİVERSİTESİ 2016 c) Lisede alınan dersleri ve notlarını gösteren belge ile İngilizce veya Türkçe halinin onaylı birer örneği, ç) Varsa sınav sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği, d) Varsa, ülkemizdeki devlet ün...

Detaylı