Doç. Dr. Birol AKYÜZ - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Transkript

Doç. Dr. Birol AKYÜZ - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU
KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı
Birol AKYÜZ
Unvanı
Yrd. Doç. Dr.
Birimi
Mühendislik Fakültesi
Makina ve İmalat Mühendisliği Bölümü
Doğum Yeri
Kdz. Ereğli / Zonguldak
Doğum Tarihi
[email protected]
[email protected]
E-Posta
Web Adresi
EĞİTİM DURUMU
Bölüm / Program
Üniversite
Yıl
Makina Eğitim / Talaşlı Üretim
Marmara Üniversitesi
1993
Y. Lisans
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Marmara Üniversitesi
1999
Y. Lisans
Fen Bilimleri Enstitüsü
Marmara Üniversitesi
1999
Doktora
Fen Bilimleri Enstitüsü
Marmara Üniversitesi
2007
Derece
Lisans
ALMIŞ OLDUĞU AKADEMİK VEYA İDARİ GÖREVLER
Görev Ünvanı
Görev Yeri
Yıl
Öğr. Gör.
Anadolu Üniversitesi
Bilecik Meslek Yüksekokulu
1994–2008
Müd. Yrd.
Bilecik Üniversitesi
Meslek Yüksekokulu
Ocak-Eylül 2008
Yrd. Doç. Dr
Bilecik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Makina ve İmalat Mühendisliği Bölümü
Eylül 2008 -
Fakülte Yönetim Kurulu
(Yrd.Doç. Temsilcisi)
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Ekim 2011-Ekim 2014
Fakülte Kurulu Üyesi
(Yrd.Doç. Temsilcisi)
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Ekim 2011-Ekim 2014
VERMİŞ OLDUĞU DERSLER (Son 2 Yıl)
Dönemi
Dersin Adı
Haftalık Saati
Öğrenci Sayısı
2014-2015
İleri Üretim Teknolojileri (YL)
3
3
2014-2015
Hızlı Talaş Kaldırma Teknikleri (YL)
3
3
2014-2015
Takım Tezgâhları (L-MF)
3
25
2014-2015
Mühendislik Etiği (L-MF)
2
25
2014-2015
Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) (L-MF)
4
47
2014-2015
Mühendislikte Deneysel Metotlar I (L-MF)
4
30
2014-2015
Tasarım Projesi (L-MF)
4
7
2014-2015
Üretim Planlama ve Kontrol (L-MF)
3
37
2014-2015
Modern İmalat Yöntemleri
3
10
2014-2015
Bitirme Projesi (L-MF)
4
7
1
2014-2015
Atölye (L-MF)
4
35
2013-2014
İmalat Mühendisliğine Giriş (L-MF)
3
45
2013-2014
Bilgisayar Destekli Üretim (CAM) (L-MF)
4
26
2013-2014
Takım Tezgâhları (L-MF)
3
10
2013-2014
Mühendislik Etiği (L- MF)
2
50
2013-2014
Atölye (L-MF)
4
43
2013-2014
Üretim Planlama ve Kontrol (L-MF)
3
37
2013-2014
Bitirme Projesi (L-MF)
4
6
2013-2014
Modern İmalat Yöntemleri (L-MF)
4
12
2012-2013
Takım Tezgâhları (L- MF)
3
25
2012-2013
Üretim Planlama ve Kontrol (L- MF)
3
33
2012-2013
İmalat Mühendisliğine Giriş (L- MF)
4
30
2012-2013
Mühendislik Etiği (L- MF)
2
30
2012-2013
Atölye (L- MF)
4
30
2012-2013
Mühendislik Tasarımı (L- MF)
4
24
2012-2013
Modern İmalat Yöntemleri (L- MF)
4
24
2012-2013
Bitirme Projesi (L-MF)
4
5
AKADEMİK ÇALIŞMALARI
Tezler
Derecesi
Konu
Yıl
Yüksek Lisans
(Sosyal Bilimler Enst.)
Meslek Yüksekokullarında Müşteri İstek ve Beklentilerinin Ders Programı 1999
üzerindeki Etkileri ve Bir Uygulama
Yüksek Lisans
(Fen Bilimleri Enst.)
Değişim Mühendisliği ve Talaşlı İmalat Sektörüne Uygulanabilirliği
Doktora
(Fen Bilimleri Enst.)
Ürün Geliştirme Çalışmalarında Kullanılan Araç ve Teknikler: Türk Seramik 2007
Sektöründe Bir Uygulama
1999
Projeler
SAN-TEZ PROJESİ, "Transmikser Redüktörlerinde Dişli Yorulma Özelliklerinin Geliştirilmesi", (2011-2013)
(Araştırmacı)
BEBKA PROJESİ,"Sürdürülebilir Doğaltaş Teknolojileri Geliştirme Merkezi", (2013-2014) (Araştırmacı)
TÜBİTAK4004, "Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları/ Mühendislik Bilim Okulu", (2012-2013), (Uzman)
TÜBİTAK2209, "AS Serisi Magnezyum Alaşımlarının İşlenebilirliğinin Araştırılması", (2011-2012) (Proje
Danışmanı)
TÜBİTAK2209, "AM30 Serisi Magnezyum alaşımlarının Mekanik Özellikleri ve İşlenebilirliğe Etkisinin
İncelenmesi", (2012-2013) (Proje Danışmanı)
TÜBİTAK2209, "AM Serisi Magnezyum alaşımlarının Mekanik Özellikleri ve İşlenebilirliğe Etkisinin
İncelenmesi", (2014-2015) (Proje Danışmanı)
BAP PROJESİ, "Su Jeti İle Delme ve Kesme İslemi Parametrelerinin Yüzey Kalitesine Olan Etkisinin Deneysel
Olarak İncelenmesi", (2010-2012) (Proje Yürütücüsü)
BAP PROJESİ, "Magnezyum ve Magnezyum Alaşımlarının İslenebilirliğinin Araştırılması", (Proje Yürütücüsü)
BAP PROJESİ, "Alüminyum Alaşımlarının İşlenebilirliğine Yaşlandırma İşlemenin Etkisinin İncelenmesi", (20112012) (Proje Yürütücüsü)
BAP PROJESİ, "Alüminyum Alaşımlarında Soğuma Hızının İşlenebilirlik ve Aşınma Özelliklerine Etkisinin
İncelenmesi", (2013-2015) (Proje Yürütücüsü)
BAP PROJESİ, "Mg-Al-Mn (AM serisi) Magnezyum Alaşımlarının İşlenebilirliğinin Araştırılması", (2014-2015)
(Proje Yürütücüsü)
2
Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler
AKYUZ, B.: Influence of Al content on machinability of AZ series Mg alloys, Transactions of Nonferrous Metals
Society of China, Volume 23, Issue 8, p.2243-2249, August 2013. DOI: 10.1016/S1003-6326(13)62724-7,
ISSN:1003-6326
AKYUZ, B: Machinability of Magnesium and Its Alloys, The Online Journal of Science and Technology, Vol.1
Iss.3, July 2011.
Şimşek, M.; AKYÜZ, B.: “The Improvement of Quality of Education in Technical Training Colleges And The
Effects of Technology”, Journal of Qafqaz, Vol. II. No.1., 1999.
Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Yayla, Y.; Yıldız, A.; AKYÜZ, B: “The Use of Proactive and Reactive Product Development Strategies in
Enterprises Applying Concurrent Engineering Approach: A Field Survey in Turkish Ceramic Sector”, Sigma
Journal of Engineering and Natural Sciences , Volume 28, Issue 1, 2010, pp.35-48.
Yayla, Y.; Yıldız, A.; AKYÜZ, B: “İşletmelerin Örgütsel Özellikleri ile Ürün Geliştirme Ekiplerinin Başarısı
Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Seramik Sektöründe Bir Saha Araştırması”, İstanbul Commerce University
Journal of Science, Yıl:8, Sayı:16, Güz 2009, s.13-30.
Şimşek, M.; Akyüz, B: “Değişim Mühendisliği ve İşletmeleri Değişime Zorlayan Nedenler”, Endüstri
Mühendisliği Dergisi, Cilt.10, Sayı 4, 1999.
Ulusal ve Uluslararası Sempozyum / Konferans / Kongre Bildirileri
Akyüz, B ; Şenaysoy, S.: “Machinabilty Effect on 6013 Aluminum Alloys in Aging Heat Treatment”, 7Th
International Advanced Technologies Symposium IATS-2013, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 2013.
Akyüz, B. “AZ91 Magnezyum Alaşımının İşlenebilirliği (Machinability of AZ91 Magnesium Alloy,Machinability
of Magnesium)”, ISTEC 2011-International Science and Technology Conferance 2011 İstanbul, Sakarya
Üniversitesi, 7-9 Aralık 2011.
Onur, A., Akyüz, B. “Farklı Malzemelerin Aşındırıcılı Sujeti ile işlenebilirliğinin Araştırılması (Investigation of
Machinability Different Materials by Abrasive Waterjet)”, ISTEC 2011-International Science and Technology
Conferance 2011 İstanbul, Sakarya Üniversitesi, 7-9 Aralık 2011.
Akyüz, B. “Machinability of Magnesium and Its Alloys”, ISTEC 2010-International Science and Technology
Conferance 2010 Kıbrıs, Sakarya Üniversitesi, 27-29 Ekim 2010.
Çakır, G., Akyüz, B.: “Su Jeti Kesme Sistemi Kullanım Alanları ve Diğer Kesme Yöntemleriyle Karşılaştırılması”,
3. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, Çankaya Üniversitesi, 29-30 Nisan 2010, Ankara, Türkiye.
Esener, E., Akyüz, B., Demir, O.: “Hızlı Prototipleme Yöntemi ve Yönetimi Kullanım Alanlarının İncelenmesi, 3.
Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, Çankaya Üniversitesi, 29-30 Nisan 2010, Ankara, Türkiye.
Akyüz, B.; Yayla A.Y.: “The Effects of Concurrent Product Development on Product Development Performance”,
1st International Symposium on Sustainable Development-ISSD2009, 09-10 June 2009, International University of
Burch, 09-10 June 2009, Saraybosna-Bosna Hersek.
Akyüz, B.; Akyüz G.Ç.: “The Effects of Globalisation And Technological Improvements On Vocational And
Technical Education”,1st International Symposium on Sustainable Development-ISSD2009, International
University of Burch, 09-10 June 2009, Saraybosna-Bosna Hersek.
Akyüz, B.; Özevren, M.: “Teknolojik Gelişmelerin ve Müşteri Beklentilerinin Mesleki Eğitim Kalitesi Üzerindeki
Etkileri”, UMYOS2009, 1.Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu 27-29 Mayıs 2009, Selçuk
Üniversitesi, Konya / Türkiye, May 27-29, 2009.
Akyüz, B.; Özevren, M.: “Mesleki Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi ve Müşteri Odaklılığın Önemi”,
UMYOS2009, 1.Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu 27-29 Mayıs 2009, Selçuk
Üniversitesi,Konya / Türkiye, May 27-29, 2009.
Akyüz, B.; Yayla A.Y.: Ürün Geliştirme Çalışmalarını Hızlandırmada Kullanılan Araç ve Yöntemler, 2.
Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu,30 Nisan-01 Mayıs 2009, Ankara, Türkiye.
Akyüz, B.; Şimşek, M: “Teknolojik Gelişmelerin Mesleki Eğitim Kalitesi Üzerindeki Etkileri”, MTET 2005, 1st
International Vocational and Technical Education Technologies Congress, İstanbul / Türkiye, Sep.5-7, 2005.
Akyüz, B.; Yayla A.Y.: “Tasarımda DFX Metodolojileri”, MTET 2005, 1st International Vocational and Technical
Education Technologies Congress, İstanbul / Türkiye, Sep.5-7, 2005.
3
Şimşek, M.; Akyüz, B.: “Teknolojik Gelişmelerin Meslek Yüksekokullarındaki Eğitim Kalitesine Etkileri ve
Öneriler”, IVETA 1998, Uluslar arası Konferans Bildiriler Kitabı 31 Ağustos-02 Eylül 1998.
YÜRÜTTÜĞÜ TEZLER
Ahmet KALA, "Magnezyum Alaşımlarının İşlenebilirliğinin İncelenmesi", Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Fen
Bilimleri Enstitüsü, Makine ve İmalat Mühendisliği Anabilim Dalı, Haziran 2014.
Aslı ONUR, "AA6xxx Serisi Alüminyum Alaşımlarının Yaşlandırma İşlemine Bağlı Olarak İşlenebilirliğinin
İncelenmesi", Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine ve İmalat Mühendisliği Anabilim
Dalı, Haziran 2014.
ALMIŞ OLDUĞU HİZMETİÇİ EĞİTİM VEYA KURSLAR
SolidCAM Eğitimi, (2013)
SolidWorks Eğitimi, (2013)
CNC Torna Tezgâhı Eğitimi (DMG CTX Alpha 300)
CNC Dik işleme Tezgâhı Eğitimi (DMC 635V)
EDA-Endüstriye Deneyimi Artırma çalışmaları, Artema Eczacıbaşı Armatür Sanayi ve Tic. Aş., Bozüyük, Bilecik,
3-14 Eylül 2007
EDA-Endüstriye Deneyimi Artırma çalışmaları, Vastaş-Valf Armatür Sanayi ve Tic. Aş., Çerkezköy, Tekirdağ, 3-14
Eylül 2001.
YÖK-Dünya Bankası Endüstriyel Eğitim Projesi kapsamında düzenlenen İngilizce Kursu (3 Ay), Bilkent
Üniversitesi, 1994
YÖK-Dünya Bankası Endüstriyel Eğitim Projesi TEM Ağırlıklı Oryantasyon Eğitimi, Ankara Üniversitesi, Çankırı
Meslek Yüksekokulu, 12–16 Eylül 1994.
YÖK-Dünya Bankası Endüstriyel Eğitim Projesi Kapsamında Endüstriyel Eğitim (7 Ay), Manchester College of
Arts and Technology (MANCAT), 1994–1995.
CNC Torna ve CNC Freze Tezgahlarında Programlama ve Uyguluma Eğitimi, Boxford Ltd., UK, 14-16 Şubat
1995.
CNC Torna ve CNC Freze Tezgahlarında Programlama ve Uyguluma Eğitimi, Boxford Ltd., UK, 14-16 Şubat
1995.
Ödüller
TÜBİTAK yayın teşvik ödülü
2013
Hakemlik ve Yayın Kurulu Deneyimi
Proceedings of Institution of Mechanical Engineers Part B: Journal of
Engineering Manufacture
4
2014