LOGO Yeni Ürün Serisi Özellikleri

Transkript

LOGO Yeni Ürün Serisi Özellikleri
Yeni Ürün Serisi Özellikleri
Standart ve Modüler
Özellikler
Standart Özellikler
Modüler Özellikler
Malzeme Yönetimi
Duran Varlık Yönetimi
Talep Yönetimi
Satınalma Yönetimi
Satış Yönetimi
Finans Yönetimi
Muhasebe Yönetimi
GoGaranti
Enflasyon Muhasebesi
Ek Vergi (ÖTV, ÖİV)
Navigator
Perakende
POS Genius Entegrasyonu
B2B, B2C
Excel Plug-in
FDA
Bordro Plus
Standart ve
ve Modüler Özellikler
Standart Özellikler
Malzeme Yönetimi
Duran Varlık Yönetimi
Talep Yönetimi
Satınalma Yönetimi
Satış Yönetimi
Finans Yönetimi
Muhasebe Yönetimi
Hızlı Üretim
İşlem Dövizi
Raporlama Dövizi
GO Garanti
Enflasyon Muhasebesi
Ek Vergi (ÖTV, ÖİV)
Modüler Özellikler
Dağıtım Yönetimi
Navigator
Perakende
Konfigürasyon Yönetimi
Teklif Yönetimi
Mali Konsolidasyon
Dış Ticaret
POS Genius Entegrasyonu
FDA
B2B, B2C
Excel Plug-in
Bordro Plus
Standart ve Modüler
Özellikler
Standart Özellikler
Malzeme Yönetimi
Duran Varlık Yönetimi
Talep Yönetimi
Satınalma Yönetimi
Satış Yönetimi
Finans Yönetimi
Muhasebe Yönetimi
Üretim Yönetimi
Planlama (MPS, MRP, CTP)
Maliyet Muhasebesi
Kalite Yönetimi
Dağıtım Yönetimi
Teklif Yönetimi
Konfigürasyon Yönetimi
GO Garanti
Enflasyon Muhasebesi
Ek Vergi (ÖTV, ÖİV)
Navigator Plus
Bordro Plus (100 Çalışan)
Modüler Özellikler
Dış Ticaret
Perakende
POS Genius Entegrasyonu
FDA
B2B, B2C
Excel Plug-in
Mali Konsolidasyon
Enflasyon Muhasebesi

Benzer belgeler

kobđ ürünlerđ fđyat lđstesđ

kobđ ürünlerđ fđyat lđstesđ ile ilgilidir. Tanımlama, raporlama ve uyarlama gibi talepler ayrıca değerlendirilir. 4. Eğitim hizmetini yalnızca LOGO Yetkili Đş Ortakları ve sertifikalı eğitim uzmanları verebilir. Sertifikasız ...

Detaylı

logo fiyat listesi için tıklayın

logo fiyat listesi için tıklayın kullanımı ile ilgilidir. Tanımlama, raporlama ve uyarlama gibi talepler ayrıca değerlendirilir. 4. Eğitim hizmetini yalnızca LOGO Yetkili İş Ortakları ve sertifikalı eğitim uzmanları verebilir. Ser...

Detaylı

TIGER ENTERPRISE Fiyat Listesi

TIGER ENTERPRISE Fiyat Listesi Unity serisinden geçişlerde, kullanıcının elinde bulunan LOGO’nun güncel fiyat listesinde yeralan ve satışına devam ettiği modüller geçiş paketi ile Tiger Enterprise’a taşınmaktadır. Ürün geçişleri...

Detaylı

TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş.`nin (“AVEA”) Bireysel

TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş.`nin (“AVEA”) Bireysel Tüm Bireysel ve Kurumsal Faturalı Fenercell, GSMobile, Kartalcell ve Trabzoncell Tarifeleri

Detaylı