Ordo Grubu: Orthopteroidea

Transkript

Ordo Grubu: Orthopteroidea
Orthopteroidea
► Ordo
Grubu: Orthopteroidea
► Embiyoptera (Kitap Bitleri)
► Dermaptera (KULAĞA KAÇANLAR)
► Dictyoptera BLATTODEA (HAMAM BÖCEKLERİ)
MANTODEA (PEYGAMBER DEVELERİ)
► Isoptera (TERMİTLER)
► Orthoptera
► Phasmida
► Zoraptera
► Thysanoptera
Embiyoptera (Kitap Bitleri)
►
►
►
►
►
Ağız parçaları kesiciçiğneyici tiptedir.
Ön ve arka kanat çiftleri
birbirine benzer.
Dişiler kanatsız olup
larvaya benzer.
Bacaklar kısa ve
kuvvetlidir.
Antenleri
iplik(filiform)formundadır.
DERMAPTERA
(KULAĞA KAÇANLAR)
► Baş
kalp şeklinde,vücut
uzun ve antenler iplik
şeklindedir.
► Ağız çiğneyici tiptedir.
► Bileşik gözleri iyi
gelişmiş,basit gözleri ya
çok küçülmüş veya
tamamen kaybolmuştur.
► Cercusları büyük,sert ve
kıskaç şeklindedir.
VÜCUT ŞEKİLLLERİ
Kanatlar bazılarında
iyigelişmiş, bazılarında
küçülmüş, parazit
yaşayanlarda ise
kaybolmuştur.
► Ön kanatlar
kısa,damarsız ve fazla
kitinli deri şeklindedir.
Arka kanatlar geniş
ışınsal damarlı ve yarım
daire şeklindedir.
►
3-Dictyoptera
BLATTODEA (HAMAM BÖCEKLERİ)
MANTODEA (PEYGAMBER DEVELERİ)
► Antenler
genellikle iplik şeklinde, bazen
taraklı yapıdadır.
► Ağız parçaları kesici-çiğneyici tiptedir.
3.1-BLATTODEA (HAMAM BÖCEKLERİ)
► Bütün
bacaklar yürüyücü
tiptedir.
► Pronotum normal yapıda
olup uzamamış, buna
karşılık kalkan gibi olup
başın büyük bir bölümünü
üstten örter.
► Ağız tipi çiğneyicidir.
► Antenler
uzun ve kıl (iplik)
şeklindedir.
► Sıcak ve nemli yerlerde
yaşarlar.
► Bütün dünyaya yayılmış
kosmopolit bir gruptur.
MANTODEA (PEYGAMBER DEVELERİ)
Baş tamamen serbest
hareket edebilir.
► Antenleri kıl gibi, ya da
taraklıdır.
► Ağız parçaları çok kuvvetli
gelişmiştir. Isırıcı-çiğneyicidir.
► Gözler çok iyi gelişmiştir.
Başın büyük bir kısmını
kaplar. Başta 3 adet ocel göz
bulunur.
► Pronotum boyun gibi uzamış
►
Genel olarak kanatlıdır, ön
kanat derimsi ancak kanat
bazılarında küçülmüş veya
körelmişte olabilir.
► Bazı erkeklerde kanat çok
iyi geliştiği halde dişilerin
ki küçük kalmıştır.
► Ön bacaklar yakalayıcı
tipte, diğer bacaklar ise
yürüyücü tipte gelişmiştir.
►
Isoptera
(TERMİTLER)
► Eşit
büyüklükteki
kanatlara sahiptirler
► Termitler karıncalara
benzer. Karıncalar
da olduğu gibi işçi,
asker ve üretken
kanatlı gibi kastlara
sahiptirler.
► Bu
nesildeki formlar yaş ve vücut şekillerine
göre:
► • Larva
► • Nimf
► • İşçi
► • Askerler
► Termitler
inşaatlara, mahsullere, otlaklara ve
ormanlara zarar verdiği gibi elektrik
kabloları, baraj hatları gibi selülozsuz
maddelere de zarar verebilir.
Orthoptera (ÇEKİRGELER)
Düz kanatlılar
►
Hepsi karada yaşar.
► Başlarının ucunda çok
parçalı iki anten ile
yanlarda büyükçe iki
petek göz bulunur.
► Ağız kesici çiğneyici
tiptedir.Çoğu bitkisel
besinlerle, azı
böceklerle beslenir.
► 1.
ve 2. çift bacaklar genel olarak birbirine
benzer. Yalnız bazılarında ön bacaklar
kazmaya yarar (Dana burnu). Arka bacakları
iyi gelişmiş olup, sıçramaya yarar.
► Gelişimlerinde
yarı başkalaşım
(hemimetaboli) gösterirler.
► Ön kanatlar az çok kalınlaşmış olup tegmina
adını alır. Arka kanatlar ise zarsı yapıdadır.
Phasmida
(ÇALI ÇEKİRGELERİ, YÜRÜYEN
ÇALILAR)
Ağız parçaları öne yönelik ve
çiğneyici tipte
► Antenleri çok değişik yapıda (8-100
segmentli) olup genelde uzun, iplik
veya tespih dizisi şeklindedir.
► Bacaklar temel olarak, birbirinin
benzeri, ince uzun, yürüyücü ya da
tutucu tipte
►
►
►
►
►
Kanatlar mevcut olduğunda
tegmina her zaman daha
kısa yapıdadır.
Yaprak şeklini alan
formlarda tegmina'da
damarlanma bitki
yapraklarındaki
damarlanmaya çok benzer.
Arka kanatlar kaidede
kuvvetle sertleşmiş bir
kısım ile geride zarımsı
bölümden oluşur.
Ancak Değnek Çekirgeleri
çoğunlukla kanatsız
böceklerdir.
Zoraptera
► Kanatlı
ya da
kanatsız böceklerdir.
► Antenleri boncuk gibi
9 segment taşır.
► Ağız çiğneyici tipte
► Bacaklar yürüyücü
tiptedir.
Thysanoptera
► Kirpik
ya da saçaklı
kanatlarıyla tanınan
böceklerdir.
► Antenler tespih biçimli ve
4-9 segmentli;
► ağız yapısı emici tiptedir
► Bacaklar benzer yapılışta,
koşucu-yürüyücü tipte
Hemipteroidea
Hemiptera
► Antenler
uzun 4-5 segmentlidir ve devam
eder.
► Ağız parçaları delici-emici tiptedir.
► Ön kanatların kaide yarısı kitinleşmiş derimsi
bir yapıda, buna karşın uç kısım zar şeklinde
kalmıştır.
► Arka kanatlar da zar şeklindedir.
► Çoğunda koşucu, bazılarında kazıcı ve
yüzücü tiptedir.
► Yaprak
bitleri, Yaprak bitleri çok büyük bir
çoğalma yeteneğine sahiptir.
ağustosböceği,
tahtakurusu
Gerridae
Homoptera
► Anten
ya kısa kıl gibi veya uzunca ve iplik
gibidir
► Ağız parçaları sokucu-emici tipte 4 iğneli;
ikisi mandible, ikisi maxilladır.
► Rostrum başın ventral gerisinden çıkar.
► Kanatlı veya kanatsız olurlar.
► Kanatlıysalar ya 2 çift kanat birbirine benzer
şekilde zar gibidir veya ön kanatlar tümüyle
► kalınlaşarak parşömen görünümü almıştır.
Aphidae
Coccidae
Diaspididae
► http://www.belgesell.com/cekirge-
suruleri.html

Benzer belgeler

BÖCEKLERDE BACAK YAPISI Ergin böceklerin hemen hepsi, her

BÖCEKLERDE BACAK YAPISI Ergin böceklerin hemen hepsi, her BÖCEKLERDE BACAK YAPISI Ergin böceklerin hemen hepsi, her toraks segmentinde bir çift olmak üzere üç çift bacağa sahiptir. Larva ve nimflerde ise bu sayı değişebilir. Yapısal olarak böcek bacakları...

Detaylı

Başlıca Ağız Tipleri

Başlıca Ağız Tipleri ► Antenleri çok değişik yapıda (8-100 segmentli) olup genelde uzun, iplik veya tespih dizisi şeklindedir. ► Bacaklar temel olarak, birbirinin benzeri, ince uzun, yürüyücü ya da tutucu tipte

Detaylı

BÖCEK SİSTEMATİĞİ

BÖCEK SİSTEMATİĞİ • Uzun, silindirik, 15‐30 mm boyda, soluk renkte,  kanatsız böcekler.  • Baş iri, ağız parçaları ileriye doğru yönelmiştir.  • Birleşik gözler yok veya çok küçük, ocelli bulunmaz • Anten vücut boyu...

Detaylı