наставници реализатори: наташа цонева

Transkript

наставници реализатори: наташа цонева
Си играме
со имињата
НАСТАВНИЦИ РЕАЛИЗАТОРИ: НАТАША ЦОНЕВА-ЛАЗАРЕВСКА, ОУ,,НИКОЛА
ВАПЦАРОВ“– СТРУМИЦА
Одделение и предмет
Четврто, петто и шесто одделение (12 ученици – 6 МАК и 6 ТУР)
Мајчин јазик
Тема од наставната програма
Медиумска култура, куклена претстава
Преглед на активноста
Група ученици од четврто, петто и шесто одделение работат на подготовка на
куклена претстава што треба да ја изведат пред учениците од паралелките од
прво и второ одделение со цел промовирање на мултикултурализмот во
училиштето. Темата на куклената претстава вклучува толкување на значењето
на имињата на македонски и турски јазик (Илија, Бахар, Љубица, Озгур).
Учениците активно учествуваат во целиот процес на подготовка на
театарската претстава со: дополнување на текстот на сценариото, коешто е
делумно осмислено; поделба на улоги (учениците од турската заедница ги
глумеа улогите на децата од македонската заедница и обратно); изработка на
кукли; изработка и украсување на подвижно пано и дрвен статив за изведба на
претставата; проби со вежбање на текстот и движење на кукли на сцената.
По долготрајните подготовки за настап, учениците актери започнаа со изведба
на куклената претстава пред учениците од прво и второ одделение. На
претставите беа присутни и стручната служба и родителите. Процесот на
подготовка беше многу инспиративен за учениците актери каде што дојде до
израз соработката и дружењето меѓу ученици од различни етнички заедници,
креативноста, талентот за глума, истрајноста и успешното справување со
непредвидливи ситуации на кои наидуваа.
UYGULAYICI ÖĞRETMENLER: NATAŞA TSONEVA - LAZAREVSKA, USTRUMCA
“NİKOLA VAPTSAROV” İLKOKULU
Sınıf ve Ders
Dördüncü, beşinci ve altıncı sınıf (12 öğrenci – 6 MAK ve 6 TÜRK)
Ana dili
Ders Programı Konusu
Medya Kültürü, Kukla Gösterisi
Faaliyete Bakış Açısı
Dördüncü, beşinci ve altıncı sınıflarda okumakta olan bir gurup öğrenci, okuldaki çokkültürlülüğün tanıtımını gerçekleştirmek amacıyla birinci ve ikinci sınıflardakiler önünde
gösterilmek üzere bir kukla temsili oyun hazırlığı yapmaktadır. Kukla oyununun konusu,
Makedonca ve Türkçe isim (İliya, Bahar, Lyubitsa, Özgür) anlamları üzerine açıklamaları
içermektedir. Öğrenciler, tiyatro temsilinin hazırlanması sürecinin tamamına aktif bir şekilde katılmıştır. Bu kapsamda yaptıkları çalışmalar şunlardır: kısmen oluşturulmuş olan senaryo ve yazının birbirleriyle tamamlanması, rollerin paylaşılması (Türk öğrenciler, Makedon öğrencilerin rollerini üstlendiler ve bundan sonra da bunun tersini yaptılar); kukla
hazırlığı; oyunun sergilenmesi çerçevesinde kullanılacak olan hareket ettirilebilen pano
ve ahşap sehpa hazırlığı, yazı kısmı üzerine yapılan tekrar çalışmaları ve sahnedeki
kukla hareketleri. Sahne alabilmek adına uzun süreli hazırlıkların ardından artist öğrenciler, birinci ve ikinci sınıflardaki öğrencilerin önünde kukla oyununun gösterimine
başlamıştır. Söz konusu oyunların sergilendiği programa uzman kadro personeli ve veliler de katılmıştır. Hazırlık süreci artist öğrenciler için oldukça ilham verici olmuştur,
dolayısıyla farkı etnik guruplara ait öğrenciler arasındaki arkadaşlık kurma, işbirliği
içerisinde bulunma, yaratıcılık, rol yapma kabiliyeti, devamlılık ve öngörülmeyen durumları iyi bir şekilde idare etme durumları ortaya çıkmıştır.

Benzer belgeler