Cicalfate VL GB

Transkript

Cicalfate VL GB
HASSAS, TAHRİŞ OLMUŞ ve HASARLI
CİLT İÇİN
CICALFATE
Yara İyileşmesi Özellikler
Yara İyileşmesi
=
Doku hasar gördüğünde, vücut tarafından otomatik
olarak başlatılan fizyolojik proses
 Dış faktörler: sıcak, soğuk, deterjanlar…
 İyi huylu dermatozlar: scurf patch, perleş, keilit…
 Dermatolojik prosedürler: eksizyon, yara, lazer…
Yara İyileşmesinin 4 Aşaması
 Vasküler ve inflamatuar faz (2-4 gün)
 Yaranın temizlenme fazı (debridman)
 Granülasyon dokusunun oluşması (birkaç gün)
 Dermal iyileşme
 Re-epitelizasyon (birkaç gün)
 Epidermal iyileşme
 Dokunun yeniden yapılanması (aylar/ yıllar)
 Skar kalıcı şeklini alır
Nedenleri
Kesikler
Estetik uygulamalar
Cerrahi
Yanıklar
Kimyasal yanık
Travma, yaralanma
Soğuk
Infections Chicken pox…)
İyileşme Bozuklukları
 ENFEKSİYON: En sık görülen komplikasyondur
 KELOİD SKAR: Fibroblastların hiperaktivitesi sonucu
aşırı fibröz doku birikimidir. Düzensiz sınırlı, deriden
kabarık, kaşıntılı, rahatsızlık veren lezyonlardır.
 HİPERTROFİK SKAR: Yara sınırları dışına taşmayan ve
zamanla kendiliğinden gerileyebilen lezyonlardır.
 KONTRAKTÜR: Etraftaki dokuları çekerek, yara
bölgesinin daralmasıdır. Hareket kısıtlılığına neden
olur.
Yaranın İyileşebilmesi için…
… mikrobiyal proliferasyondan uzak tutulmalıdır
… fiziksel olarak yara korunmalıdır
… fizyolojik yara iyileşmesi aktive edilmelidir
2 Tip Lezyon
Sızıntılı tahrişler
Kuru tahrişler
 Açık dermis
 Ciltte irritasyon
 İnflamasyon (ciltte çok fazla su
birikir)
 Anal ve genital irritasyon
 Uygulama sonrası irritasyon
 Kronik lezyonlar ve geniş
yüzeyler
Contact eczema
Chickenpox
Oozing nappy rash
Fold maceration
İYİLEŞME SÜRECİNDE AMAÇ
 Bakteri üremesini engellemek
 Lezyonu fiziksel olarak korumak
 Tahrişlerin yatıştırılması
 İyileşme sürecini hızlı tamamlamak
Serisi
Onarıcı
Kurutucu Onarıcı
Cream
Losyon
Bebek- Çocuk- Yetişkin
Bebek- Çocuk- Yetişkin
Cilt ve mukoza
Cilt ve mukoza
KURU TAHRİŞLER
SIZINTILI TAHRİŞLER
Cicalfate Teknolojisi
2
1
ONARIR
İKİNCİL ENFEKSİYONLARI ÖNLER
BAKIR-ÇİNKO BİLEŞİMİ
SÜKRALFAT
 İyileştirici ve koruyucu aktif
madde
3
 Mikrobiyal proliferasyonu önler
YATIŞTIRIR
AVENE TERMAL SU
 Yatıştırıcı, tahriş giderici
Cicalfate Teknolojisi
1
İKİNCİL ENFEKSİYONLARI ÖNLER
 Hasarlı bölge için antibakteriyel etki gereklidir
= Mikroorganizma kolonizasyonu için ideal bölgedir
 Açık bir ortam (epidermis yok)
 Sulu bir ortam
 Besin, oksijen ve ısı varlığı…
Cicalfate Teknolojisi
1
İKİNCİL ENFEKSİYONLARI ÖNLER
BAKIR-ÇİNKO BİLEŞİMİ
 Mikrobiyal proliferasyonu önler
Bakır sülfat
0,2%
Çinko sülfat
0,1%
Çinko oksit
4%
Fusobacterium nucleatum
Streptococcus pyogenes
Kanıtlanmış antibakteriyel özellikler
Staphylococcus
aureus
Candida albicans
Malassezia furfur
Cicalfate Teknolojisi
1
İKİNCİL ENFEKSİYONLARI ÖNLER
BAKIR-ÇİNKO BİLEŞİMİ
 Mikrobiyal proliferasyonu önler
CİCALFATE içinde bulunan Bakır- Çinko bileşimi,
mikrobiyal proliferasyon riskini sınırlar
«ANTİBİYOTİK AKTİVİTE» iddiası yoktur!
Bakır-Çinko Bileşimi
Hasarlanmış Bölgeyi Sağlığına Kavuşturur ancak
DEZENFEKTE ETMEZ.
Cicalfate Teknolojisi
2
ONARIR
SÜKRALFAT
 İyileştirici ve koruyucu aktif madde
 Mekanik koruma
 Hasarlı protein dokusuyla afinite
(Elektrostatik etkileşim)
 Düzgün iyileşmeyi sağlayacak, koruyucu bir
bandaj oluşturur
 Onarım aktivitesi
 Hücresel proliferasyonu uyarır (fibroblastlar,
keratinositler, endoteliyal hücreler)
 Anti-proteaz etki
Cicalfate Teknolojisi
3
YATIŞTIRIR
AVENE THERMAL SPRING WATER
 Yatıştırıcı, tahriş giderici
HASSAS CİLTLER İÇİN YATIŞTIRICI
YATIŞTIRICI
TAHRİŞ GİDERİCİ
ANTİ-İNFLAMATUAR
Bakır-Çinko Bileşiminin
Antibakteriyel Etkisi
Bakteri proliferasyonunu
sınırlandırır
 Enfekte olmasını önler
 Lezyonu derinlemesine temizler
Sükralfatın İyileştirici
Gücü
Lezyonu fiziksel olarak korur
 Yarı kapatıcı, koruyucu film
(İyileşmesi için dokunun nemini korur)
Onarımı aktive eder
 Keratinosit ve fibroblast proliferasyonunu uyarır
 Anti-proteaz etki (protects the collagen neo synthesis)
CICALFATE REPAIR CREAM
Epidermal yara iyileşmesi ve onarımında
DERMOKOZMETİK REFERANS
Cicalfate Cream
AKTİFLER
ÖZELLİKLERİ
Avène Termal Su
45%
Yatıştırıcı, tahriş giderici, anti-inflamatuar
Mikronize Sükralfat
1%
İyileştirici ve koruyucu
Bakır sülfat
0.2%
Çinko sülfat
0.1%
Çinko oksit
4%
Antibakteriyel
Koruyucu
W/O emulsion
Parfüm içermez– Koruyucu içermez
Cicalfat Cream
Kuru İrritasyonlar
Cilt ve mukoza – BEBEK- ÇOCUK- YETİŞKİN
 Enfeksiyonları önleyerek, aktif olarak iyileşmeyi sağlar
 W/O emulsion, optimal cilt onarımı sağlar.
 Daha kaliteli, hızlı iyileşme
 Bebek, çocuk ve yetişkin
 Yeni endikasyon radyodermit
 Koruyucu içermez
 0°C altındaki sıcaklıklara maruz bırakmayınız
Cicalfate Cream
Ciltteki endikasyonlar
Perleş
Kuru bölgeler
Keilit
Perioral dermatit
Yüzeysel yaralar
Kulakta oluşan
fissürler
İrritatif dermatit
Çatlaklar
Küçük boyutlu yanıklar
Cicalfate Cream
Uygulama Sonrası Endikasyonlar
Epizyotomi
Dikiş atılmış yaralar
Sıvı nitrojen sonrası siğil
Cicalfate Cream
Chronic lesions or large-sized surfaces
Sulu olmayan
egzema
Sulu olmayan pişikler
Yanık
Radyodermit
Yatak yarası
Peri-ülser bölgesi
Cicalfate Cream
 Klinik dermatolojik değerlendirme
 202 hasta (1-85 yaş aralığında)
Yalnızca iyileşme ve antiseptik etki beklenilen
yara bölgesinde tüm parametrelerde anlamlı
iyileşme sağlanmıştır
Cicalfate Cream
 Cicaplast ile karşılaştırmalı çalışma
 6 cilt eksplantı
 Kollajenin morfolojik analizi
+88%**
+51%*
Percentage of average superficial dermis area occupied by collagen
Cicalfate Cream
 Children benign dermatosis
 Yaşları 3 aylık- 15 yaş aralığında 401 çocuk
Olguların %85’inde anlamlı etlilik
gözlenmiştir
Önce
10 gün sonunda günde 2
kere uygulama sonrası
Cicalfate Cream
Özetle Cicalfate
 Çift etki
 Antibakteriyel
 Yara iyileşmesi
 Geniş endikasyon listesi:
 Günlük kullanım
 Kontakt dermatit veya patolojileri (su çiçeği)
 Cerrahi sonrası
 Broad spectrum of consumers/patients :
 Bebek
 Çocuk
 Yetişkin
 W/O emulsiyon, masaja uygun
 Yan etkisi yoktur
 Koruyucu içermez
CICALFATE KURUTUCU, ONARICI
LOSYON
Sızıntılı Lezyonlar için Kurutucu Bakım
Cicalfate Lotion
AKTİFLER
ÖZELLİKLER
Avène Termal Su
90%
Yatıştırıcı, tahriş giderici, anti-inflamatuar
Sükralfat
1%
İyileştirici
Bakır sülfat
0.25%
Çinko sülfat
0.25%
Çinko oksit
4%
Koruyucu
Silikatlar
1.5%
Kurutucu
Antibakteriyel
Alkol- Paraben- Parfüm İçermez
Cicalfate Lotion
SİLİKATLAR 1.5%
Orijinal lameller sistem
ÇİNKO OKSİT 4%
Özel sistem
Absorption and control of exudate
while maintaining the hydration state
Cicalfate Lotion
Endikasyonları
Cicalfate Lotion
ENDİKASYON: SIZINTILI LEZYONLAR
Cilt ve mukoza – BEBEK-ÇOCUK-YETİŞKİN
 Güçlü Kurutucu Etki: Maserasyon alanlarında
gerçek etkililik
 Renksiz formül:
 Hastalıkla ilişkili risk taşımaz
 Leke yapmaz
 Yakmaz (Alkol içermez)
 Güneş hassasiyeti yaratmaz , allerjenik
değildir
 Kolay ve hassas uygulama

Benzer belgeler

kanser tedavisine bağlı ortaya çıkan mukozitler için massc/ısoo

kanser tedavisine bağlı ortaya çıkan mukozitler için massc/ısoo 1. Panel tüm yaş gruplarında ve tüm kanser tedavi yöntemleri boyunca oral mukoziti önlemek için oral bakım protokollerinin kullanılabileceğini önerir (Kanıt Düzeyi II). 2. Panel hematopoetik kök hü...

Detaylı

BORİK ASİT GÜVENLİK BİLGİ FORMU

BORİK ASİT GÜVENLİK BİLGİ FORMU Bor bitkilerin sağlıklı gelişimi için esas mikro besin olmakla birlikte, yüksek miktarlarda olduğunda bora hassas bitkilere zararlı olabilir. Çevreye salınan bor ürünleri miktar olarak minimize edi...

Detaylı

Rasayana Products, Foods, Spices, Cosmetics

Rasayana Products, Foods, Spices, Cosmetics RASAYANA AROMATİK BAKIM - ANTİPİGMANTASYON RASAYANA AROMATİK BAKIM - KARMA CİLT RASAYANA AROMATİK BAKIM - KURU CİLT RASAYANA AROMATİK BAKIM - YAĞLI CİLT RASAYANA AROMATİK BAKIM - GÖZ VE DUDAK ÇEVRE...

Detaylı

dikkat! - Oriflame

dikkat! - Oriflame 23238 P. Nat. Org. Aloe Vera Ve Arnika Öz. Yatiştirici Dudak Balmi 23374 P. Nat. Organik Açai Ve Nar. Öz. Dudak Balmi 23468 Pure Nature Org. Çay Ağaci Ve Bib. Öz. Arindirici Sabun 23675 ...

Detaylı