4_Sinif_PYP_Bulteni_8_28 EKIM

Transkript

4_Sinif_PYP_Bulteni_8_28 EKIM
4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ
“BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN”
(28 Ekim 2013-13 Aralık 2013)
Sayın Velimiz,
Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık
2013 tarihleri arasında işlediğimiz ikinci temamıza ait bilgiler, bu bültende yer
almaktadır. Disiplinler üstü temamız ile ilişkilendirdiğimiz MEB kazanımlarına
da öğrencilerimizin nasıl ulaştığını örneklerle görebilirsiniz. Çalışmalar sırasında;
öğrencilerimizde hedeflediğimiz IB öğrenen profil özellikleri bülten içinde ayrıca
verilmiştir.
Anafikir: Geçmişteki uygarlıklar günümüzdeki sistemlerin ve teknolojinin gelişimine katkıda bulunur.
BULUNDUĞUMUZ
MEKÂN ve ZAMAN
Yer ve zaman hakkında sorgulama;
kişisel tarihimiz, evler ve seyahatler,
SORGULAMA HATLARI
* Eski Uygarlıkların
yaşamımıza etkileri
* Sistemlerin ve
insanlığın keşifleri, icatları ve
teknolojinin gelişme
göçleri, yerel ve küresel bakış
sebepleri
açısından bireyler ve uygarlıklar
arasındaki ilişkiler ve bunların
birbirleriyle bağlantıları.
* Geleceğe dair
çıkarımlarda bulunma
Öncelikle ana fikir ile bağlantılı olarak eski uygarlıklarda yaşamış bir insanın
yaşamı
drama
öğretmenimiz
tarafından
canlandırıldı.
Drama
yoluyla
anlatılmak istenenlerin konusunu belirledik. Tekerleğin gelişimini gösteren tarih
şeridi şeklindeki görselleri inceleyerek tekerleğin icadından günümüze kadar
olan
süreci
sıraladık.
Gruplar
halinde
temamızın
ana
fikrini
belirledik.
Tekerleğin icadı ile ilgili süreci ana fikir ile bağlantı kurarak açıkladık.
Kâğıt ve matbaa ile ilgili video izledik. Kâğıdın bulunuşundan matbaanın
kullanımına kadar var olan değişimi fark ettik. Kâğıdın kullanımından yola
çıkarak
kâğıdın
günlük
hayatta
nerelerde
kullanıldığı
hakkında
grup
tartışması yaptık. Paranın da kâğıttan yapıldığını fark ederek eski ve yeni
zamanlarda alışveriş için kullandığımız nesnelerin değişimini fark ettik. Bu
değişim sürecini anlatan bir canlandırma yaparak konuyu tamamladık.
İyi ki var dediğimiz teknolojik aletlerin
neler
olduğunu
aletler
ile
Okulda,
belirledik.
ilgili
ailemizde
insanlara
da
iyi
bir
anket
ve
ki
Teknolojik
yaptık.
çevremizdeki
var
dediğimiz
teknolojik aletin ne olduğu sorarak
anket
2100
sonuçlarını
yılında
sınıfta
paylaştık.
kullanılabileceğimizi
düşündüğümüz teknolojik aletimizi atık
malzemeler kullanarak yaptık.
İnsanlığın kullandığı belli başlı zaman ölçme araçları ile ilgili araştırmalar
yaptık. Belirlenen zaman ölçülerinin mevsimlere, Güneş ve Ay’ın hareketlerine
göre belirlendiği sonucuna ulaştık. Zaman ile ilgili yaratıcılığımızı kullanarak
kendi takvimimizi oluşturduk.
ANAHTAR KAVRAMLAR
 Sebep-Sonuç,
 Değişim,
 Bakış Açısı
İlk zamanlardan bugüne değişen ve
gelişen aydınlatma araçlarını belirledik.
İlk insanların ışık kaynağının Güneş
olduğu öğrendik ve zamanla değişen
aydınlatma araçlarına örnekler verdik.
Gaz lambası, mum vb. aydınlatma
araçlarını öğrenerek Fen ve Teknoloji
dersinde “Işık” konusu ile bağlantı
kurduk.
“Duman” ile iletişim kuran insanların yer
aldığı bir video izledik. Duman ile nasıl
iletişim kurduklarını gruplar arasında
vızıltı 44 tekniğini uygulayarak tartışma
ÖĞRENEN PROFİLLERİ
 Düşünen,
 Bilgili,
ortamı oluşturduk. Grup sözcüleri
grupların düşüncelerini paylaşarak
konumuzu tamamladık.
 İletişim kuran.
Arkeoloji Müzesine geziye gittik. Müzeye
gitmeden önce gezi kitapçığımızda yer alan
araştırma konularını araştırdık. Eski
uygarlıklara ait lahitleri müzede inceledik.
Gezi kitapçığımızda yer alan soruları müzeyi
gezerken tamamladık. Gezimizi zevkli bir şekilde tamamladık.
Türkçe dersinde PYP temamız ile bağlantılı metinleri inceledik. “Telsiz ve
Telgrafı Bulan Adam” metni ile
Marconi’ nin kim olduğunu öğrendik.
“Okula Giden Robot” metni ile
teknolojinin gelişim sürecini anlatan
hikâyeyi inceledik. Kompozisyon
yazma kurallarını öğrendik. Ana
fikrimiz ile bağlantı kurarak
teknolojik gelişimin hayatımızdaki
önemini anlatan kompozisyon yazdık.
“Karagöz ve Hacivat” metnini inceledikten sonra kendi kuklalarımız yaptık ve
farklı senaryolardan oluşan gölge oyunumuzu sergiledik.
Dilbilgisi konularından farklı ifade biçimlerini (destekleyici, açıklayıcı ifadeler),
sessiz harflerde yumuşama ve benzeşme olaylarını, ses düşmesini ve yapılarına
göre sözcükleri (basit, türemiş ve bileşik sözcükler) öğrendik.
Fen ve Teknoloji dersinde; kuvvetin
şekiller üzerine etkisini inceledik. Havanın
da bir kuvvet olduğunu yaptığımız
deneylerde gördük.
Matematik dersinde; Gems laboratuvarında yer
alan materyallerden farklı örüntü ve süslemeler
oluşturduk. Zaman ölçme birimlerini tanıdık ve
problemler çözdük. Toplama ve çıkarma
işlemlerinde bilinmeyen terimleri bulduk ve ilgili
problemleri çözdük. Sıvı ölçme birimlerini
belirledik. Sıvı ölçme materyallerini kullanarak dönüşümleri fark ettik.
Beden Eğitimi dersinde; denge (balans) kurma ile ilgili eşli çalışmalar yaptık.
Dersimizde eşlerin birbirlerine olan güvenin ne kadar önemli olduğunu fark
ettik.
Ardından
günümüzdeki
ana
fikrimizle
olimpiyatlar
bağlantılı
arasındaki
olarak
branşların,
eski
olimpiyatlar
materyallerin
ile
değişimini
araştırdık ve neden değiştiği üzerine tartıştık. Dersimizi zevkli ve eğlenceli bir
şekilde tamamladık.
Rehberlik dersinde; geçmiş zamanlarda insanların nasıl iletişim kurduğu üzerine
tartıştık.
Dumandan
yola
çıkarak
iletişim
sürecindeki
değişimler
üzerine
konuştuk. Geçmiş dönemlerde iletişim için kullanılan yöntemlerin günümüzden
oldukça farklı olduğu sonucuna ulaştık.
İngilizce dersinde; öğrencilere Christopher
Columbus ile ilgili cümleler verildi. Bu kişinin
kim olduğunu tahmin ettik. Ardından
Christopher Columbus ile ilgili video izledikten
sonra bir metin okuduk ve metin ile ilgili
soruları yanıtladık. Son olarak metinde geçen
kelimelerle ilgili bir çalışma yaparak dersimizi
verimli bir şekilde tamamladık.
Görsel Sanatlar-Seramik-Heykel:
Seramik dersinde; Arkeoloji Müzesinde yer alan çivi yazılarını da düşünerek
kendimizin oluşturduğu alfabe killerinin üzerine kendi yazılarımızı yazdık. Görsel
sanatlar dersinde ise; daha önceden araştırdığımız mağara resimleri ile ilgili
sunum yaptık. Gruplara ayrılarak araştırdığımız konu ile ilgili bir hikâye
oluşturduk.
Mağarada yaşanılan dönemi düşünerek kraft kâğıdı üzerine hikayeyi resimledik
ve duvar panosu haline getirdik.
Kütüphane dersinde; okul kütüphanesinde eski uygarlıklar ve yaşam biçimleri ile
ilgili kaynak kitapları araştırdık. Bulduğumuz
bilgileri
kaynakçaları
kitaplardan
edinilen
ile
not
bilgilerle
ederek
birlikte
farklı
sınıf
ortamında arkadaşlarımızla paylaştık. Araştıran
sorgulayan profili,
merak tutumu ve iletişim
becerilerini kullanarak “Geçmişteki uygarlıklar
günümüzdeki
sistemlerin
ve
teknolojinin
gelişimine katkıda bulunur” ana fikrine ulaştık.
Bilişim Teknolojileri dersinde; eski ve yeni zamanda kullanılan teknolojik
aletlerin görsellerini kullanarak ppt sunumu hazırladık.
Önümüzdeki PYP ünitesinde ne yapacağız?
16 Aralık 2013 tarihi itibariyle 6 hafta boyunca “Kendimizi İfade Etme
Yollarımız” disiplinler üstü teması altında “Kutlamalar ve gelenekler yoluyla
önemli olayları fark eder, duygu ve düşüncelerimizi ifade ederiz.” ana fikri
üzerinde çalışılacaktır.
Tema sonunda yapılan çalışmalar ile ilgili sizleri tekrar bilgilendireceğiz.
Anahtar Kavramlar:
-Kültürümüzü ve diğer kültürleri tanımak
-Kutlamalar arasındaki benzerlikler ve
farklılıklar
-Sözlü ve Yazılı İfade Yolları
IB ÖĞRENEN PROFİLİ
-Açık görüşlü
-İletişim Kuran

Benzer belgeler

2_Sinif_PYP_Bulteni_13_20 Ekim–05 Aralık 2014

2_Sinif_PYP_Bulteni_13_20 Ekim–05 Aralık 2014 Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz ikinci temamıza ait bilgiler, bu bültende yer almaktadır. Disiplinler üstü ...

Detaylı

ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ KENDİMİZİ DÜZENLEME BİÇİMİMİZ

ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ KENDİMİZİ DÜZENLEME BİÇİMİMİZ ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ KENDİMİZİ DÜZENLEME BİÇİMİMİZ (24 Mart 2014 –9 Mayıs 2014) Sayın Velimiz, PYP çalışmaları kapsamında hazırladığımız, 24 Mart 2014 – 9 Mayıs 2014 tarihleri arasındaki beş...

Detaylı

3_Sinif_PYP_Bulteni_14_08 Aralık 2014 – 23 Ocak 2015

3_Sinif_PYP_Bulteni_14_08 Aralık 2014 – 23 Ocak 2015 zamanlarda yaşamış olan sanatçıyı tanımaya çalıştık.

Detaylı

Ana_Sinif_PYP_Bülteni_19_Ekim

Ana_Sinif_PYP_Bülteni_19_Ekim (28 Ekim 2013-13 Aralık 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz ikinci temamıza ait bilgiler, bu bültende yer...

Detaylı

haftalık bülten 28. hafta

haftalık bülten 28. hafta kitaplarımızdaki betimleyici anlatım biçimi ile paragraf yazma çalışmaları yaptılar. Mevsimler ve hava durumları hakkında renkli bir kitapçık hazırladıkları eğlenceli bir proje hazırladılar.

Detaylı

Ana_Sinif_PYP_Bulteni_11_Mayis

Ana_Sinif_PYP_Bulteni_11_Mayis ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (11 Mayıs -19 Haziran 2015 )

Detaylı

1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (11 Şubat 2013 – 22 Mart 2013

1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (11 Şubat 2013 – 22 Mart 2013 1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (11 Şubat 2013 – 22 Mart 2013) Sayın Velimiz, 11 Şubat 2013 – 22 Mart 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Çalışmalar sırasında ö...

Detaylı