2_Sinif_PYP_Bulteni_13_20 Ekim–05 Aralık 2014

Transkript

2_Sinif_PYP_Bulteni_13_20 Ekim–05 Aralık 2014
2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ
(20 Ekim 2014 – 05 Aralık 2014 )
Sayın Velimiz,
Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü
temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her 6
haftada bir iletilmektedir.
20
Ekim
2014
–05
Aralık
2014
tarihleri
arasındaki
ikinci
temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara
bağlı düzenlediğimiz MEB kazanımlarına hangi yollarla ulaştığımız
örneklerle paylaşılmaktadır. Çalışmalar sırasında; öğrencilerimizde
hedeflediğimiz IB öğrenen profil özellikleri bülten içinde ayrıca
verilmiştir.
ANAFİKİR:
Keşifler ve icatlar, değişime ve gelişime yol açar.
BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN
Yer ve zaman hakkında sorgulama, kişisel
tarihimiz,
evler
ve
seyahatler,
insanlığın
keşifleri, icatları ve göçleri, yerel ve küresel
bakış
açısından
arasındaki
bağlantıları.
ilişkiler
bireyler
ve
ve
uygarlıklar
bunların birbirleriyle
SORGULAMA HATLARI
- Keşiflerin ve icatların sebepleri,
- Keşiflerin ve icatların yaşamımıza
etkisi.
Tetikleyici nokta olarak mıknatıs, dürbün, navigasyon aleti, pusula, google earth,
harita, küre ve gemi modellerini inceledik. Ardından “Christopher Columbus” ve
“Graham Bell” ile ilgili sunular izleyerek aralarındaki benzerlik ve farklılıkları
bulmaya çalıştık. Buradan hareketle keşif ve icat arasındaki farkı görmüş olduk.
Keşif ve icat kavramlarının kelime anlamlarını sözlükten bulduk. PYP sorgulama
hatlarını da bularak dönüşümlü düşünme faaliyetini gerçekleştirmiş olduk.
Bulduklarımızı Venn şemasına yazarak merak ve yaratıcılık tutumlarının da
üzerinde durduk.
Öncesi Sonrası etkinliğimizde; teknolojinin gelişimi ile ilgili bir sunu izleyerek
dersimize başladık. Geçmişte doğal yöntemlerle gerçekleştirilen işlerin günümüzde
nasıl yapıldığı ile ilgili çalışmalar yaptık. Bu çalışma ile geçmiş ve günümüz
arasında karşılaştırma yaparak değişim anahtar kavramına ulaştık. Ayrıca
teknolojinin olumlu /olumsuz yönlerini ve teknolojik icatların yaşamımıza
etkilerini sorguladık.
Benim icat kitabım etkinliğimizde; “Geleceğe Dönüş” filminden bir bölüm
izleyerek başladık. “Bir zaman makinesi olsa ve 20 yıl sonrasına gitseniz evde
annenizin işini kolaylaştıracak neyi icat ederdiniz?” sorusu üzerine düşünerek
annemiz için bir ev aleti tasarlama çalışması yaptık. Öncelikle tasarlamayı
planladığımız
aletin
taslak
olarak
modelini
“Benim
İcat
Kitabım”
adlı
kitapçığımıza çizdik. Yarattığımız aletlerimize isim verdik ve ihtiyaç duyduğumuz
malzemeleri listeledik.
Türkçe dersinde; gruplara verilen icatların kısa öykülerini oluş sırasına
göre anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde sıraladık. İcadın
hikayesinden yola çıkarak icadın yapım aşamalarını hayal ettiğimiz
şekilde görselleştirdik.
Değişim ve işlev kavramları ile ilgili bir zihin haritası yaptık. Önceki derslerde
inceledikleri buluşların hikâyelerinden yola çıkarak, buluşların işlevlerinin
insanların yaşamlarını nasıl etkiledikleri ile ilgili çıkarımlarımızı yazdık.
“Güneş ve Ay’ın hareketleriyle bağlantılı olarak hangi icatlar yapılmış olabilir? “
ve “Keşiflerde Güneş ve Ay’ın hareketleri kullanılmış mıdır?” sorularına cevap
aradık. Güneş ve Ay’ın hareketlerinin buluşlara ve keşiflere etkisi üzerine çeşitli
sorgulamalar yaptık.
“Koç Müzesi" ne gezimizde; araç ve gereçleri büyük bir heyecan ve coşku ile
inceledik. Böylece keşif ve icatların gelişimini ve insanlığa nasıl hizmet ettiğini
etkili bir biçimde gördük ve yaşadık. PYP sorgulama hatları ile ilgili bağlantılar
yaptık.
Görsel Sanatlar dersinde; “Benim İcat Kitabım” etkinliğinde tasarlamış
olduğumuz icatlarımızın üç boyutlu modellerini atık materyallerle oluşturduk.
İcatların ihtiyaca göre değiştiği, mucitler için yeni fırsatlar yaratıldığı ve
değişime uğradığı sonucuna vardık.
İngilizce dersinde; öncelikle bazı mucitlerin resimlerini inceledik. Bu mucitlerin
kim olduklarını tahmin etmeye çalıştık ve icatları hakkında konuştuk. Daha
sonra verilen mucit resimlerini ve icat ettiklerini açıklamalarıyla eşleştirdik.
Gruplar
halinde
bu
eşleştirmeleri
kartonlara
yapıştırdık
ve
sınıflarımızda
sergiledik. Yapılan bu çalışmayla bilgili ve düşünen öğrenen profili sergiledik.
Ayrıca gruplar halinde çalışarak işbirliği tutumuna da örnek oluşturmuş olduk.
Müzik dersinde; üç gruba ayrıldık. Grup olarak verilen malzemelerle bir müzik
aleti tasarladık. Tasarladığımız müzik aletine bir isim vererek ders içi
etkinliklerimizde kullandık.
Kütüphane dersinde; keşifler ve icatlarla ilgili kitapları bulduk ve konuyla
ilgili
araştırmalar
yaptık.
Araştırma
raporunun
sonuna
akademik
dürüstlük ilkesi gereği kaynakçalarını yazdık. “Aklın icadı-Keşifler Çağı-
Buhar Çağı” sunusunu izledik. “3 Dakikada İnsanlık Tarihi” animasyon
kısa filmini izledik ve filmle ilgili beyin fırtınası yaptık. “Matematikçi Kedi
Penrose’un Yeni Maceraları ile Meraklı Uzay Çocuğu” adlı kitapları
okuyarak “Keşifler ve icatlar değişime ve gelişime yol açar” ana fikrine
ulaştık.
Bilişim Teknolojileri dersinde; seçtiğimiz mucidin ve icadının araştırmasını
yaparak bununla ilgili yazılı ve görsel materyalleri internet aracılığıyla topladık.
Daha sonra bu verileri MS Powerpoint programı
kullanarak bir araya getirdik ve bir sunum oluşturduk.
Rehberlik dersinde;
resimlerini
Yeni icat edilmiş nesne ya da obje
inceledik.
Ayrıca
objelerin
kırılmış
veya
bozulmuş halini gördük. Paylaşımlar yaparak, kendimizin
icat ettiği bir şey kırıldığında veya bozulduğunda neler
hissedebileceğimiz üzerine konuştuk.
Beden Eğitimi dersinde; büyükanne ve büyükbabalarımızdan geçmiş yıllarda
oynadıkları oyunlarını ve oyunlarında kullandıkları materyalleri öğrendik ve
günümüzde oynadığımız oyunlarda kullandığımız materyallerle karşılaştırdık.
Etkinlik sonunda; kendimiz yeni bir oyun oluşturup oynadık. Değişim ve bağlantı
anahtar kavramlarının üzerinde durduk.
08 Aralık 2014 tarihi itibariyle 6 hafta boyunca “Kendimizi İfade
Etme Yollarımız” disiplinler üstü teması kapsamında “Toplumlar
hikâyeler ve masallar aracılığıyla kendilerini ifade eder.” ana fikri
üzerinde çalışılacaktır.
Tema sonunda yapılan çalışmalar ile ilgili sizleri tekrar bilgilendireceğiz.
IB ÖĞRENEN PROFİLi
İletişim Kuran,
Dönüşümlü Düşünen,
Açık görüşlü.
ANAHTAR KAVRAMLAR
Bakış açısı,
Bağlantı,
Değişim.
-

Benzer belgeler

4_Sinif_PYP_Bulteni_11_Mayis

4_Sinif_PYP_Bulteni_11_Mayis 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 – 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl...

Detaylı

4_Sinif_PYP_Bulteni_8_28 EKIM

4_Sinif_PYP_Bulteni_8_28 EKIM Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her 6 haftada bir iletilmektedir.

Detaylı

ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ KENDİMİZİ DÜZENLEME BİÇİMİMİZ

ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ KENDİMİZİ DÜZENLEME BİÇİMİMİZ ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ KENDİMİZİ DÜZENLEME BİÇİMİMİZ (24 Mart 2014 –9 Mayıs 2014) Sayın Velimiz, PYP çalışmaları kapsamında hazırladığımız, 24 Mart 2014 – 9 Mayıs 2014 tarihleri arasındaki beş...

Detaylı

1_Sinif_PYP_Bulteni_11_Mayis

1_Sinif_PYP_Bulteni_11_Mayis 1. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (11 Mayıs -19 Haziran 2015 )

Detaylı

3_Sinif_PYP_Bulteni_14_08 Aralık 2014 – 23 Ocak 2015

3_Sinif_PYP_Bulteni_14_08 Aralık 2014 – 23 Ocak 2015 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (08Aralık 2014 - 23 Ocak 2015)

Detaylı

Ana_Sinif_PYP_Bülteni_19_Ekim

Ana_Sinif_PYP_Bülteni_19_Ekim Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her 6 haftada bir iletilmektedir.

Detaylı

Anasinifi_PYP_Bulteni_10_10 SUBAT 2014

Anasinifi_PYP_Bulteni_10_10 SUBAT 2014 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 – 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl...

Detaylı

Ana_Sinif_PYP_Bulteni_11_Mayis

Ana_Sinif_PYP_Bulteni_11_Mayis ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (11 Mayıs -19 Haziran 2015 )

Detaylı