Hakkında - Temel Nöroşirürji Kursları

Transkript

Hakkında - Temel Nöroşirürji Kursları
Temel Nöroşirurji Kursları
Fakülte
Türk Nöroşirurji Derneği
Prof. Dr. Özlem Yapıcıer
1989 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Uzmanlık eği mini
1992-1996 yıllları arasında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı'nda aldıktan
sonra aynı üniversitede "Nörohistokimya" dalında yüksek lisans yap . 1999 yılında Avusturya
Viyana Üniversitesi AKH'da, Nöropatoloji Departmanı'nda çalış . 2000 yılında Marmara
Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Yardımcı Doçent ünvanını aldı. 2000-2001 tarihlerinde Amerika
Birleşik Devletleri Rochester, MN'da Mayo Klinik, Anatomik Patoloji, Nöropatoloji ve Deneysel
Patoloji Departmanları'nda çalış . 2003 yılında Marmara Üniversitesi Patoloji Anabilim Dalı'nda
çalışırken Doçent oldu. Johns Hopkins, Bal more (Amerika Birleşik Devletleri) ile işbirliği içinde
çalışan ve bir vakıf hastanesi olan Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi'nde Patoloji Laboratuvarı
kuruculuğu yap ktan sonra aynı hastanede 2004-2012 tarihleri arasında Tanı Görüntüleme
Koordinatörü ve Patoloji Departmanı Direktörü olarak görev yap . 2013 yılında kurucu öğre m
üyesi ve başkanı olarak görevi yap ğı Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim
Dalı'nda profesör oldu. 2014 yılından bu yana Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji
Anabilim Dalı'nda öğre m üyesi olarak çalışmakta olup uluslararası hakemli dergilerde
yayınlanmış 77 yazısı, 1000'den fazla a ve 3 ödülü vardır.