Evrensel Bıçaklar - Ahşap Universal blades - Wood

Transkript

Evrensel Bıçaklar - Ahşap Universal blades - Wood
Evrensel Bıçaklar - Ahşap
Universal blades - Wood
Lazer Kesme
Lazer kesme, geleneksel kesmenin tersine, yüksek derecede dirençli
çeliklerin kullanımına izin verir. Bu şekilde, birçok şeyin gerekli olduğu
koşullarda çalışmaya daha uygun olan daha istikrarlı bıçaklarla çok ser
bıçak levhaları elde etmek mümkündür.
Laser Cut
Laser cutting, as opposed to traditional cutting, allows the use of highly resistant steels. In this way it is possible to obtain very rigid blade plates, with
more stable blades that are more suited to working in demanding conditions.
Uzatma olukları
Tüm FLAI evrensel bıçaklarının levhaları çalışma sırasındaki santrifüj gücü
ve çeliğin sıcaklığındaki artıştan kaynaklanan deformasyonların emilmesini
olanaklı kılan uzatma olukları içerir. Düz kalarak, dairesel bıçaklar daha
doğru bir kesim ve daha uzun ömre izin verirler.
Expansion slots
The plates of all FLAI universal blades include expansion slots that make it
possible to absorb deformations due to centrifugal force and increase in temperature of the steel during working. By remaining straight, circular blades
allow a more precise cut and longer life.
Anti-geri tepme omuz tasarımı
Bıçağın gövdesindeki orijinal yonga sınırlayıcı aşırı beslemeden
kaynaklanan tehlikeli tepmelerin oluşma olasılığını sınırlar. Özellikle
manuel beslemeli dairesel testere bıçakları kullanırken ya da budaklı ağaç
keserken yararlıdır.
Anti-kickback shoulder design
The original chip limiter on the body of the blade limits the possibility of dangerous kicks due to over-feeding. It is especially useful when using circular
saw blades with manual feed or when cutting knotty wood.
Seçme Karbür
SinterHIP prosedürü ve yalnızca mikro parçacıklı karbürlerin kullanımı
sayesinde, aynı zamanda dayanıklı olan ve böylece üzerinde çalışılan
materyal ne olursa olsun daha uzun ömür garantisi veren son derece sert
bir materyali bıçaklarımıza lehimleyebiliyoruz.
Select Carbide
Thanks to the SinterHIP procedure and the use of only micro-grain carbides,
we are able to braze an extremely hard material onto our blades which is
at the same time tough, thus ensuring longer life regardless of the material
being worked.
32
Doğru bıçak seçimi - How to choose the right blade
Testere bıçakları çap, kertik ve iç çap fonksiyonlarına göre sipariş edilir. Karşıdaki satır FLAI evrensel bıçaklar seriisindeki tüm diş
formatlarını göstermektedir. Sizin için doğru olan diş sayısını seçiniz. Bunun yanı sıra bıçak tipini ya da tiplerini bulacaksınız. Sonraki
sayfalar sipariş için gereken tüm verileri içermektedir.
The sawblades are ordered in function of diameter, kerf and bore. Select the desired dimensions. The corresponding line shows all teeth
formats available in the FLAI range of universal blades. Select the right number of teeth for you. Alongside you will find the type or types of
blade. The following pages include all data required for ordering.
Kesme*
Ripping*
Çap
Çen./Lev. Kal.
İç çap
Diş
Tip
Diş
Tip
Diş
Kesme ve enine kesme*
Ripping and Crosscutting*
Tip
Diş
Tip
Diş
Tip
150
3,2/2,2
30
180
3,2/2,2
30
200
3,0/2,0
30
200
3,2/2,2
30
220
3,0/2,0
30
230
3,2/2,2
30
250
3,2/2,2
30
260
3,2/2,2
30
280
3,2/2,2
30
48
A
300
2,6/1,8
30
48
A2
300
3,0/2,2
30
300
3,2/2,2
30
24
B/BLT
315
3,2/2,2
30
24
BLT
350
3,2/2,2
30
24
BL2
350
3,5/2,5
30
24
BLT
400
3,5/2,5
30
28
B/BLT
450
4,2/3,0
30
500
4,2/3,0
30
550
4,2/3,0
550
Diş
36
32
24
BLT
B/BLT
30
A
40
A
Diş
Tip
36
A
48
48
60
A
AB
A
Diş
48
A
A
40
18
Tip
Enine kesme*
Crosscutting*
60
A/AC
60
A
Tip
56
A
64
AB
60
A
72
A
28
BLT
36
B
32 BL2
72
A/AC
54
84
A2
A2
A
84
A/AC
36
BLT
40
B
60
A
A
96
A
108
A
40
B/BLT
54
A
66
A
108
A
120
A
44
B/BLT
60
A
120
A
30
48
BLT
4,6/3,2
30
48
B
60
B
600
4,6/3,2
30
60
B
700
4,6/3,2
30
B/BLT
48
48
B
BLT
7.643
220
6.948
230
6.646
240
6.369
250
6.115
260
5.879
280
5.460
300
5.096
330
4.632
350
4.368
400
3.822
450
3.397
500
3.057
550
2.779
600
2.548
700
2.184
Masanın devirleri parçacık boyunca doğal ağaç üzerinde çalışmak için optimaldir.
The revs of the table are optimal for working natural wood along the grain.
8.493
84
90
80
A/AC
Tip
A
AB
A/AC
108 A/AC
120
A
* Bıçaklar optimal besleme ve devir sayısına göre
sınıflandırılmıştır.
* Blades have been classified based on optimal feeding
and number of revs.
BLT
RPM
200
AB
96
54 A/AC 72
36
28
48 A/AC 60 A/AC
B
180
64
Diş
120
36
10.191
A
A
BLT
150
Tip
A
32
Çap
Diş
48
Farklı bıçakların ağaç üzerindeki farklı etkilerini incelemekle geçen yılların deneyimi en iyi
kalite kesimi elde etmek için belirli bir sayıda dişin (kesme için 3, enine
kesme için 5) materyalde aynı zamanda çalışıyor olması gerektiğini
göstermiştir. Bu sayı tüm olası kalınlıklar için sabir kalmalıdır.
Bu kuralın bir sonucu olarak daha düşük bir diş sayısı
kesme kalınlığının artmasını olanaklı kılacaktır ya da
bunun tersi olacaktır.
LV
TV
96 mm
LV
TV
85 mm
LV
TV
73 mm
LV
TV
59 mm
LV
TV
42 mm
LV
TV
34 mm
LV
TV
29 mm
LV
TV
24 mm
LV
TV
21 mm
LV
TV
14 mm
I dati sono riferiti al taglio di legno naturale lungo vena.
Years of experience spent in studying the different effects on wood of different blades show that to get the best quality cut, a certain number of
teeth (3 for ripping and 5 for crosscutting) must be working at the
same time in the material. This number must remain
constant for all possible thicknesses. As a result of this rule
a lower tooth count will allow
increased cutting thickness and
viceversa.
33
Tipo B
Kesme için testere bıçağı
Yumuşak, sert ve egzotik ağaçları iyi sonuç alarak kesmek için TCT Dairesel
testere bıçağı. Masa testereleri ya da gönyeburun testerelerde kullanınız.
Ripping sawblade.
TCT Circular sawblade for ripping, with good finish, of soft, hard and exotic
wood. Use on table saws or miter saws.
HOT ROLLED
STEEL
B/b
3,2/2,2
3,2/2,2
3,2/2,2
3,5/2,5
3,5/2,5
3,5/2,5
3,5/2,5
4,2/2,8
4,2/3,0
4,2/3,0
4,6/3,2
4,6/3,2
4,6/3,2
d
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
F.tr. - P.H.
2/10/60
2/10/60
2/10/60
2/10/60
2/10/60
2/10/60
2/10/60
2/10/60
2/10/60
2/10/60
2/10/60
2/10/60
2/10/60
Z
24
24
36
36
28
28
40
40
36
44
48
60
60
a
18°
18°
15°
18°
18°
18°
18°
18°
18°
15°
18°
18°
18°
zhDhb<)<ĞƐŵĞZŝƉƉŝŶŐ
^K&dtKK
α
1°
b
B
3°
D
250
300
300
350
350
400
400
450
500
500
550
550
600
10°
Codice - Item
L B00 250 024 030
L B00 300 024 030
L B00 300 036 030
L B00 350 036 030
L B00 351 028 030
L B00 400 028 030
L B00 400 040 030
L B00 450 040 030
L B00 500 036 030
L B00 500 044 030
L B00 550 048 030
L B00 550 060 030
L B00 600 060 030
10°
LASER CUT
'Kd7<)<ĞƐŵĞZŝƉƉŝŶŐ
yKd/tKK
SERT AĞAÇ Kesme
ZŝƉƉŝŶŐ,ZtKK
HOT ROLLED
STEEL
Demirli materyaller
Ferrous materials
Paslanmaz materyaller
Non ferrous materials
Plastikler
Plastics
Çift lamine panel
Bi-laminated panel
Lamine panel
Laminated panel
Çok katmanlı
Multilayer
MDF
MDF
Sunta
Chipboard
Sert Ağaçları Enine Kesme
Hardwood Crosscutting
Sert Ağaç Kesme
Hardwood Ripping
Egzotik Ağaçları Enine Kesme
Exotic Wood Crosscutting
Maksimum RPM
Maximum RPM
ø 600
ø 550
ø 500
ø 450
ø 400
ø 350
ø 300
ø 250
To obtain best quality in cutting, the blade must always protrude from the material being worked by the same amount.
Therefore, when the thickness of the
material to be cut increases, the blade
needs to be raised above the table.
ø 200
Kesmede en iyi kaliteyi elde etmek
için, bıçak her zaman, üzerinde
çalışılan materyalden aynı miktarda
dışarı çıkmalıdır. Bundan dolayı,
kesilecek materyalin kalınlığı
arttığında, bıçağın masanın üzerine
çıkarılması gerekir.
ø 150
Sawblade projection
12000
11000
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
Tavsiye edilen RPM
Recommended RPMRecommended RPM
8-10 mm
Testere bıçağı koruma
Yumuşak Ağaçları Enine Kesme
Softwood Crosscutting
Yumuşak Ağaç Kesme
Softwood Ripping
LASER CUT
35
HO
TR
ST OLL
E
E
Tipo A
Genel amaçlı testere bıçağı
Yumuşak, sert ve egzotik ağaçları iyi sonuç alarak enine kesmek için TCT Dairesel
testere bıçağı. Kontrplak panellerini kesmek için uygundur. Masa testereleri ya da
gönyeburun testerelerinde kullanınız.
General purpose sawblade.
TCT Circular sawblade for crosscutting, with good finish, of soft, hard and exotic
wood. Suitable for cutting plywood panels. Use on table saws or miter saws.
HOT ROLLED
STEEL
15°
15°
LASER CUT
3°
b
B
Ağaç Kesme
Wood - Ripping
α
1°
Ağaç Enine kesme
Wood - Crosscutting
Kontrplak
Plywood
HOT ROLLED
STEEL
Demirli materyaller
Ferrous materials
Paslanmaz materyaller
Non ferrous materials
Plastikler
Plastics
Lamine panel
Laminated panel
Çift lamine panel
Bi-laminated panel
Çok katmanlı
Multilayer
Sunta
Chipboard
MDF
MDF
Sert Ağaçları Enine Kesme
Hardwood Crosscutting
Egzotik Ağaçları Enine Kesme
Exotic Wood Crosscutting
Yumuşak Ağaçları Enine Kesme
Softwood Crosscutting
Sert Ağaç Kesme
Hardwood Ripping
Yumuşak Ağaç Kesme
Softwood Ripping
LASER CUT
Maksimum RPM
Maximum RPM
36
Tavsiye edilen RPM
Recommended RPM
ø 500
ø 450
ø 400
ø 350
ø 300
ø 250
ø 200
ø 150
12000
11000
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
Codice - Item
L A00 150 036 030
L A00 150 048 030
L A00 180 036 030
L A00 180 048 030
L A00 200 032 030
L A00 200 048 030
L A00 200 056 030
L A00 230 060 030
L A00 250 030 030
L A00 250 040 030
L A00 250 048 030
L A00 250 060 030
L A00 250 072 030
L A00 250 080 030
L A00 260 060 030
L A00 280 048 030
L A00 280 060 030
L A00 300 048 030
L A00 300 060 030
L A00 300 072 030
L A00 300 096 030
L A00 351 054 030
L A00 351 072 030
L A00 351 084 030
L A00 351 108 030
L A00 400 060 030
L A00 400 084 030
L A00 400 096 030
L A00 400 108 030
L A00 400 120 030
L A00 450 054 030
L A00 450 066 030
L A00 450 108 030
L A00 450 120 030
L A00 500 060 030
L A00 500 090 030
L A00 500 120 030
D
150
150
180
180
200
200
200
230
250
250
250
250
250
250
260
280
280
300
300
300
300
350
350
350
350
400
400
400
400
400
450
450
450
450
500
500
500
B/b
3,2/2,2
3,2/2,2
3,2/2,2
3,2/2,2
3,2/2,2
3,2/2,2
3,2/2,2
3,2/2,2
3,2/2,2
3,2/2,2
3,2/2,2
3,2/2,2
3,2/2,2
3,2/2,2
3,2/2,2
3,2/2,2
3,2/2,2
3,2/2,2
3,2/2,2
3,2/2,2
3,2/2,2
3,5/2,5
3,5/2,5
3,5/2,5
3,5/2,5
3,5/2,5
3,5/2,5
3,5/2,5
3,5/2,5
3,5/2,5
4,2/3,0
4,2/3,0
4,2/3,0
4,2/3,2
4,2/3,0
4,2/3,0
4,2/3,0
d
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
F.tr. - P.H.
2/10/60
2/10/60
2/10/60
2/10/60
2/10/60
2/10/60
2/10/60
2/10/60
2/10/60
2/10/60
2/10/60
2/10/60
2/10/60
2/10/60
2/10/60
2/10/60
2/10/60
2/10/60
2/10/60
2/10/60
2/10/60
2/10/60
2/10/60
2/10/60
2/10/60
2/10/60
2/10/60
2/10/60
2/10/60
Z
36
48
36
48
32
48
56
60
30
40
48
60
72
80
60
48
60
48
60
72
96
54
72
84
108
60
84
96
108
120
54
66
108
120
60
90
120
a
10°
10°
15°
15°
15°
10°
10°
10°
15°
15°
10°
10°
10°
10°
10°
15°
10°
15°
10°
10°
10°
15°
15°
10°
10°
15°
10°
10°
10°
10°
15°
15°
10°
10°
15°
10°
10°
Tipo AC
Ağaç türevlerini kesmek için testere bıçağı
Yumuşak, sert ve egzotik ağaçları iyi sonuç alarak kesmek için TCT Dairesel testere
bıçağı. Kontrplak panellerini kesmek için uygundur. Levhanın üzerindeki özel oluklar bu
ürünü düşük gürültü çıkaran bir testere bıçağı haline getirir. Masa testerelerinde
kullanınız, aynı zamanda kayıtçılarla beraber kullanınız ya da gönyeburun testereleri ile
kullanınız.
Sawblade for cutting wood derivatives.
TCT Circular sawblade for crosscutting, with good finish, of soft, hard and exotic
wood. Suitable for cutting plywood panels. The particular slots on the plate make
this item a low noise sawblade. Use on table saws, also coupled to scorers, or on
miter saws.
15°
15°
Codice - Item
L AC0 250 060 030
L AC0 250 080 030
L AC0 300 048 030
L AC0 300 072 030
L AC0 300 096 030
L AC0 350 054 030
L AC0 350 084 030
L AC0 350 108 030
Sunta - MDF
Chipboard - MDF
α
1°
3°
b
B
Kontrplak
Plywood
Lamine panel
Laminated panel
D
250
250
300
300
300
350
350
350
B/b
3,2/2,2
3,2/2,2
3,2/2,2
3,2/2,2
3,2/2,2
3,5/2,5
3,5/2,5
3,5/2,5
d
30
30
30
30
30
30
30
30
F.tr. - P.H.
2/10/60
2/10/60
2/10/60
2/10/60
2/10/60
2/10/60
2/10/60
2/10/60
Z
60
80
48
72
96
54
84
108
a
10°
10°
15°
10°
10°
15°
10°
10°
Endüstriyel sert krom kaplama
Industrial Hard Chrome coating
Sert krom kaplamayı bıçak levhasında aşınmaya dirençli olacak şekilde elektrolit
depozitli krom katmanı uygulaması olarak tanımlıyoruz. Sert krom kaplama, çift lamine
parçacıklı pano gibi kesilecek materyalin yüksek derecede aşınabilirliğinden dolayı
bıçaklar için mükemmel bir kaplamadır.
Bıçağın, krom levhalamadan dolayı atmosferik ajanlardan etkilenmediğini ve bundan
dolayı paslanmadığını not etmek de önemlidir.
We define Hard Chrome Coating as the application of a layer of electrolyte-deposited chrome on the blade plate so that it resists wear. Hard Chrome Coating is
the perfect coating for blades subject to wear due to the high abrasiveness of the
material to cut, such as bi-laminate particle board.
It is also important to note that the blade, due to the chrome plating, is not harmed
by atmospheric agents and therefore does not rust.
Demirli materyaller
Ferrous materials
Paslanmaz materyaller
Non ferrous materials
Plastikler
Plastics
Lamine panel
Laminated panel
Çift lamine panel
Bi-laminated panel
Çok katmanlı
Multilayer
Sunta
Chipboard
MDF
MDF
Sert Ağaçları Enine Kesme
Hardwood Crosscutting
Egzotik Ağaçları Enine Kesme
Exotic Wood Crosscutting
Bu bıçak serisinin, gövdelerinde, ürettikleri sesi azaltan özel bir ses emiici materyal ile
dolu oriijinal dolgu yerleri vardır. Gürültünün azaltıması, işyerindeki gürültü kirliliğinin
azlatılmasının yanı sıra aynı zamanda bıçak titreşimini de azaltır. Daha az titreşerek,
bıçak daha iyi çalışır ve kesme parçalarının yaşam döngüsünün gözle görülür derecede
artmasına izin verir.
Maksimum RPM
Tavsiye edilen RPM Recommended
Recommended RPM
ø 350
dB
Maximum RPM
ø 300
ø 250
4000
38
Traditional sawblade
5000
Low noise sawblade
6000
dB
7000
Geleneksel testere bıçağı
This range of blades has original inlays on their bodies, filled with a special soundabsorbent material, which reduces the sound they produce. The reduction in noise,
along with reducing noise pollution in the workplace, also reduces blade vibration. By vibrating less, the blade works better and allows a substantial increase in
the life cycle of the cutting parts.
8000
Düşük gürültü testere bıçağı
Yumuşak Ağaçları Enine Kesme
Softwood Crosscutting
Sert Ağaç Kesme
Hardwood Ripping
Yumuşak Ağaç Kesme
Softwood Ripping
Düşük gürültülü testere bıçakları - DOLU dolgular
Low noise sawblades - FILLED inlays
Tipo CUB
SÜPER BİTİRME testere bıçağı
Yumuşak, sert ve egzotik ağaçların süper bitirmesi için TCT Dairesel testere bıçağı.
Resim çerçevelerini kesmek için ideal. Masa testereleri, gönyeburun testere ya da
çerçeve kesmek için makinelerde kullanınız.
SUPER FINISHING sawblade.
TCT Circular sawblade for super finishing, of soft, hard and exotic wood. Ideal
for cutting picture frames. Use on table saws, miter saws or machines for cutting
frames.
HOT ROLLED
STEEL
Codice - Item
L CUB 200 064 030
L CUB 250 080 030
L CUB 300 096 030
L CUB 305 096 030(*)
L CUB 330 100 030
L CUB 350 108 030
15°
20°
d
30
30
30
30
30
30
F.tr. - P.H.
2/10/60
2/10/60
2/10/60
2/10/60
2/10/60
2/10/60
Z
64
80
96
96
100
108
3°
10°
Ağaç Enine kesme
Wood - Crosscutting
Resim çerçeveleri
Picture Frames
Resim çerçeveleri
Picture Frames
B/b
3,0/2,5
3,0/2,5
3,0/2,5
3,0/2,5
3,5/3,0
3,5/3,0
(*) Kanca açılı dairesel testere bıçağı (-10°).
(*) Circular sawblade with negative hook angle (-10°).
1°
b
B
D
200
250
300
305
330
350
Demirli materyaller
Ferrous materials
Paslanmaz materyaller
Non ferrous materials
Plastikler
Plastics
Çift lamine panel
Bi-laminated panel
Lamine panel
Laminated panel
Çok katmanlı
Multilayer
Sunta
Chipboard
MDF
MDF
Sert Ağaçları Enine Kesme
Hardwood Crosscutting
Egzotik Ağaçları Enine Kesme
Exotic Wood Crosscutting
Yumuşak Ağaçları Enine Kesme
Softwood Crosscutting
Sert Ağaç Kesme
Hardwood Ripping
Yumuşak Ağaç Kesme
Softwood Ripping
HOT ROLLED
STEEL
Resim çerçeveleri için dairesel testere bıçakları
9000
Bu bıçak serisi plaster bitirmeli kalıplar, kağıt kaplama olanlar ya da MDF çekirdekli
olanlar gibi kritik materyallerde bile mümkün olabilecek en iyi sonucu elde etmek için
eklenmiş bazı özellikler içermektedir: iki adımlı tahliye tahmin edilenden de iyi bir
bitirme derecesi elde etmeyi olanaklı kılar; büuük boy gövde kesimin kalınlığına
göredir, bıçak istikrarını artırır böylece titreşimleri tamamen ortadan kaldırır;
FlaiArmor bıçağın çalıştırma sıcaklığını aşağıda tutmak için esastır.
8000
7000
6000
5000
Maksimum RPM
Maximum RPM
ø 350
ø 300
ø 250
ø 200
4000
Tavsiye edilen RPM Recommended
Recommended RPM
Picture frames circular sawblades
This range of blades includes some features which have been added to obtain the
best finish possible even on critical materials, such as moulding with plaster finish,
those with paper covering or with an MDF core: the two step side relief makes
it possible to obtain a degree of finish before unimaginable; the oversized body
relative to the thickness of the cut, improves blade stability thus totally eliminating
vibrations; the FlaiArmor® is essential for holding down the operating temperature
of the blade.
40
Tipo U
HİPER BİTİRME TCT testere bıçağı
Yumuşak ve sert ağaçları, egzotik ağaçları ve sunta, MDF ve lamine panelleri
yüksek kalite ile kesmek için TCT dairesel testere bıçakları. Özel tasarımı
sayesindei U tipi testere bıçağı daha spesifik aletlerin (es. ø 300 z48, ø 300
z60, ø 300 z72 o ø 300 z96) yerine, üstün bir kesme sonucu ile kullanılabilir.
Kullanımının müthiş çok yönlülülğü ile, U Tipi testere bıçağı uzmanların
(keskinleştiricileri, alet ve makine satıcıları) kullanımı için daha jenerik
kullanıcılar için (hırdavat toptancıları ve jenerik distribütörler) üretilmiştir.
Levhanın üzerindeki özel oluklar bu ürünü düşük gürültü çıkaran bir testere
bıçağı haline getirir. Masa testerelerinde kullanınız.
HOT ROLLED
STEEL
HYPER FINISH TCT sawblade.
LASER CUT
30°
15°
TCT circular sawblade for ripping and crosscutting softwood, hardwood, exotic
wood and for cutting chipboard, MDF and laminated panels with high quality.
Thanks to the particular design, the Type U sawblade can substitute for more specific tools (i.e. ø 300 z48, ø 300 z60, ø 300 z72 o ø 300 z96) with a superior
cutting finish.
Given the great versatility of use, the Type U sawblade is intended for specialized
(sharpeners, retailers of tools and machines) as a more generic users (hardware,
wholesalers and generic distributors). The particular slots on the plate make this
item a low noise sawblade. Use on table saws.
1°
Codice - Item
L U00 250 040 030
L U00 300 040 030
L U00 350 044 030
D
250
300
350
 Stoklarda bulunmaktadır - In stock
B/b
3,0/2,5
3,0/2,5
3,5/3,0
d
30
30
30
F.tr. - P. H.
2/10/60
2/10/60
2/10/60
Z
40
40
44
Ağaç Kesme
Wood - Ripping
10°
3°
b
B
Ağaç Enine kesme
Wood - Crosscutting
Sunta
Chipboard
 Bulunup bulunmadığını sorunuz - Ask for availability
HOT ROLLED
STEEL
Düşük ses çıkaran dairesel testere bıçakları
Demirli materyaller
Ferrous materials
Paslanmaz materyaller
Non ferrous materials
Plastikler
Plastics
Lamine panel
Laminated panel
Çift lamine panel
Bi-laminated panel
Çok katmanlı
Multilayer
Sunta
Chipboard
MDF
MDF
Sert Ağaçları Enine Kesme
Hardwood Crosscutting
Egzotik Ağaçları Enine Kesme
Exotic Wood Crosscutting
Yumuşak Ağaçları Enine Kesme
Softwood Crosscutting
Sert Ağaç Kesme
Hardwood Ripping
Yumuşak Ağaç Kesme
Softwood Ripping
Bu bıçak serisinin, gövdelerinde, ürettikleri sesi azaltan özel bir ses emici
materyal ile dolu olan orijinal dolgu bölümleri bulunmaktadır. Sesin azaltılması,
işyerindeki gürültü kirliliğini azaltmasının yanı sıra, aynı zamanda bıçak
titreşimini de azaltır. Daha az titreşerek, bıçak daha iyi çalışır ve kesme
parçalarının yaşam döngüsünde gözle görülür bir artışın olmasına izin verir.
LASER CUT
8000
Low noise circular sawblades
7000
5000
Maksimum RPM
Maximum RPM
ø 400
ø 350
ø 300
ø 250
4000
Tavsiye edilen RPM Recommended
Recommended RPM
Traditional sawblade
Low noise sawblade
dB
dB
6000
Düşük gürültü testere bıçağı Geleneksel testere bıçağı
This range of blades has original inlays on their bodies, filled with a special soundabsorbent material, which reduces the sound they produce. The reduction in noise,
along with reducing noise pollution in the workplace, also reduces blade vibration. By vibrating less, the blade works better and allows a substantial increase in
the life cycle of the cutting parts.
41

Benzer belgeler

HASSAS KARBÜR DAİRE TESTERELER

HASSAS KARBÜR DAİRE TESTERELER bilgi birikimi iyice yerleşmiştir ve hiçbir aşamada el değiştirmemiştir – bu, en yüksek kalite için bir garantidir. AKE’den Wagner deyimi, çelik, demir dışı metaller ve kompozit malzemeleri kesmek ...

Detaylı

Laminat Parkelerin Döşenmesi

Laminat Parkelerin Döşenmesi Esas itibariyle aynen PVC, mantar kaplama ya da eski döşeme tahtalarında olduğu gibi laminat parkeler de direkt sert zemin ya da tabanlara döşenir. Bu zeminler kuru, çatlaksız ve düz olmak zorundad...

Detaylı

Alüminyum Program 2014-2015 - Perko Sanayi Ürünleri Ticaret Ltd

Alüminyum Program 2014-2015 - Perko Sanayi Ürünleri Ticaret Ltd Müşterilerimizin üretim sürecini sürdürülebilir şekilde iyileştirmeleri için gerekli olan teknolojik ve ekonomik verimliliği onlara sunarız Any product can only be just as good, as the people behin...

Detaylı