A A

Yorumlar

Transkript

A A
MÜZİK ÖĞRETMENİ
Yarışma Sınavı
A
1
B)
C)
D)
E)
B)
C)
D)
E)
B)
C)
D)
E)
B)
C)
D)
E)
6
B)
C)
D)
E)
7
A)
Söz yazarı
Fransa' da ortaya çıkan bir müzik türü
Konser salonlarında yer gösteren kişi
Sanatçıların sanatsal işlerini yürüten kişi
Sahne sorumlusu
Opera solisti
Bir müzik eserini kopye eden kişi
C ) Kompozitör
D ) Opera solistlerinin çalışmalarına eşlik eden
piyanist
B)
"Cenaze Marşı " olarak resmi cenaze törenlerinde
çalınan parça aşağıdaki bestecilerden hangisinin
piyano sonatında bulunmaktadır?
8
B)
C)
D)
E)
Liszt / Si minör Sonat
Chopin / Sib minör Sonat
Beethoven / Ay Işığı
Haydn / Re Majör Sonat
Mozart / Adagio Si minör
Sınav : MÜZİK ÖĞRETMENİ
Tarih : 13.09.2015
Saat : 14:00:00
Konzertmeister
" Resital " nedir?
A)
A)
J. Brahms
F. Chopin
F. Liszt
J. Field
E. Satie
" Korrepetitör " nedir?
E)
4
Elektrik Caz
Be- Bob
Özgür Caz
Cool Caz
Sulandırılmış Caz
Aşağıdakilerden hangisi ilk "Nocturne "
bestecisidir?
A)
J. Cage
K. Penderecki
B. Britten
B. Arel
K. Stockhausen
" Emprezaryo " nedir?
A)
1970 li yıllarda Elektronik çalgıların gelişmesinin
Caz'a yansımasıyla ortaya çıkan türdür.
A)
Bateri
Al loco
Fagot
Baton/Baget
Atonal
Aşağıdakilerden hangisi " 4' 33" " ( 4 dakika 33
saniye ) başlıklı eserin bestecisidir?
A)
3
5
Aşağıdakilerden hangisi Orkestra şefinin
kullandığı değnektir?
A)
2
A
B)
C)
D)
E)
KHK B.İ.M.
Oda Orkestrası tarafından sunulan dinleti
Filarmonik bir orkestra tarafından sunulan dinleti
Bir veya en çok iki kişi tarafından sunulan dinleti
Senfonik bir orkestra tarafından sunulan dinleti
Hiçbiri
1
MÜZİK ÖĞRETMENİ
Yarışma Sınavı
A
9
A
Ritim, tempo, ölçü, karakter, dinamikler ve
yapılan eşliğin akışına uyan hareketlerin
yapılması konusunda öğrencilerini yönlendiren ve
bu sayede müzikal anlayışa sahip olmayı, oradan
çalgı doğaçlamalarına erişmeyi hedefleyen müzik
eğitimi anlayışı hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Orff Yaklaşımı
Suzuki Yöntemi
Dalcroze Yöntemi
Gordon'ın Müzik Öğrenme Teorisi
Kodaly Yöntemi
11
A)
B)
10
C)
Yukarıdaki notayı "la notası" olarak okumak için
hangi anahtarı kullanmak gerekir?
A)
B)
C)
D)
E)
Dördüncü çizgi Fa Anahtarı
Birinci çizgi Do anahtarı
Sol Anahtarı
Üçüncü çizgi Fa Anahtarı
Üçüncü çizgi Do Anahtarı
Sınav : MÜZİK ÖĞRETMENİ
Tarih : 13.09.2015
Saat : 14:00:00
D)
E)
KHK B.İ.M.
2
MÜZİK ÖĞRETMENİ
Yarışma Sınavı
A
12
A
Ses değişimi döneminde olan ve seslerini sınırlı bir
şekilde kullanabilen bir öğrenci grubuyla
çalışacak öğretmenin aşağıdakilerden hangisini
yapması öğrencilerin seslerine zarar verebilir?
15
İlköğretim I. Kademe (6-9 yaş) çocuklarının müzik
eğitimi için aşağıdakilerden hangisi doğru
değildir?
A)
Müzik yapabilmeleri için nota eğitimine
başlanmalıdır.
B)
Çocukların ilgisini çekecek şarkı ve danslar
kullanılmalıdır.
A)
Daha çok müzik dinletmek
B ) Söylenecek şarkının ritmini beden perküsyonuna
aktararak üretimler yapmak
C)
D)
E)
Ritim çalgıları kullanarak eşlikler hazırlamak
Ses sınırları dar olan şarkıları seçmek ve uygun
tonlarda söyletmek
C)
Ses eğitimine Re-La aralığında başlanmalıdır.
D ) Müzik eğitimi hareketlerle desteklenmelidir.
E ) Beden perküsyonu ve ritim çalgıları ile müziğe
eşlik imkanı aranmalıdır.
Israrlı ses egzersizleriyle kalın ve ince seslere
ulaşmalarını sağlamak
16
13
Donanımında dört bemol bulunan minör dizinin
adaş Majör tonu aşağıdakilerden hangisidir?
Konuşmada, şarkı söylemede ve duyguların
ifadesinde önemli rol oynayan kas aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
A)
B)
C)
D)
E)
14
Si Bemol Majör
Fa Majör
Re Bemol Majör
La Majör
Mi Bemol Majör
B)
C)
D)
E)
Pektoral
Abdüktör
Farenks
Diyafram
Larenks
Evrensel müzikal bilgi hedefiyle "şarkı söyleme"yi 17 Kemençe hangi bölgenin çalgısıdır?
müzik eğitimi anlayışının temeline yerleştiren,
hem halk müziği hem de klasik müziği kullanan,
tonika sol-fa, fonomimi ve ritmik heceleri eğitim
A ) Ege bölgesi
aracı olarak kullanan müzik eğitimi anlayışının
B ) Doğu Karadeniz
ismi nedir?
C ) Kazakistan
A ) Dalcroze Yöntemi
D ) Orta Anadolu
B ) Orff Yaklaşımı
E ) Güney Doğu Anadolu
C ) Kodaly Yöntemi
D ) Suzuki Yöntemi
E ) Gordon'un Müzik Öğrenme Teorisi
Sınav : MÜZİK ÖĞRETMENİ
Tarih : 13.09.2015
Saat : 14:00:00
KHK B.İ.M.
3
MÜZİK ÖĞRETMENİ
Yarışma Sınavı
A
18
A
22
Aşağıdaki çalgılardan hangisi
Aktarım/Transpoze gurubuna girmektedir?
A)
B)
C)
D)
E)
Si bemol Trompet
Keman
Flüt
Piyano
Fagot
Enstrüman eğitimi alanında ve özellikle keman ve
piyano dalında kendine özgü bir yetiştirme
sistemi geliştiren ünlü müzik bilgini kimdir?
A)
B)
C)
D)
E)
19
Aşağıdakilerden hangisi Senfoni orkestrası çalgısı
değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
20
B)
C)
D)
E)
21
Gitar
Trompet
Keman
Viyolonsel
Obua
Keman
Piccolo
C ) Viyola
D ) Fagot
E ) Tembal
B)
A)
B)
C)
D)
E)
24
2
3
5
4
6
Sınav : MÜZİK ÖĞRETMENİ
Tarih : 13.09.2015
Saat : 14:00:00
" Klavye " nedir?
A)
Klarinet
Flüt
Obua
Fagot
Trombon
Senfonik bir orkestrada sayıları 30 kadar olan
keman gurubu kaça ayrılır?
Aşağıdakilerden hangisi Senfonik bir orkestrada
en küçük ve en ince ses veren çalgıdır?
A)
Aşağıdakilerden hangisi Tek kamışlı nefesli bir
çalgıdır?
A)
23
B. Bartok
Carl Orff
Z. Kodaly
S. Suzuki
Hanon
B)
C)
D)
E)
25
Bir tür vurgulu çalgıdır.
Bir tür yaylı çalgıdır.
Tuşlu çalgıların genel adıdır.
Bir tür nefesli çalgıdır.
Harp 'tır.
Do Majör içerisinde oluşturulan hüzünlü ve acılı
tınısıyla Romantik bestecileri etkileyen akorun adı
nedir?
A)
B)
C)
D)
E)
KHK B.İ.M.
Napoliten altılı
Pastoral
Plagal
Partita
Pentatonik
4
MÜZİK ÖĞRETMENİ
Yarışma Sınavı
A
26
A
Aşağıdakilerden hangisi "Uyumlu ses " anlamına
gelmektedir?
A)
B)
C)
D)
E)
30
A)
Caz dans
Geleneksel İrlanda dansı
C ) Amerika yerlilerinin kabile dans
D ) Avrupa saray dansı
E ) Latin Amerika dansı
B)
Dizonans
a)
Corista
Konsonans
Cornetta
Crescendo
31
27
A)
A)
C)
C)
D)
E)
B)
Si bemol Majör
Si Majör
Fa Majör
Re bemol Majör
Sol bemol Majör
D)
E)
32
İsimleri aynı ancak tonal donanımları nedeniyle
etkileri farklı majör ve minör tonlara ne denir?
A)
B)
C)
D)
E)
A)
B)
C)
D)
E)
Kontrpuan
Armoni
Ritm
Septakor
Monakor
Sınav : MÜZİK ÖĞRETMENİ
Tarih : 13.09.2015
Saat : 14:00:00
Barok dönemin ana Oda Müziği türlerinden olan
Trio Sonat'ta sürekli bas'ı hangi çalgı veya
çalgılar çalardı?
Kontrabas
Harpiskord
C ) Harpiskord ve keman
D ) Harpiskord ve viyolonsel
E ) Viyolonsel
B)
Kromatik
Doriyen
Adaş ton
Miksolidyen
Atonal
Müzikte "noktaya karşı nokta" ne anlama
gelmektedir?
Aleksandr Stravinsky
Sergey Prokofiev
Nikola Rimski - Korsakof
Piyotr İlyiç Çaykovski
Sergey Rahmaninof
A)
33
29
Hangisi bale müziği bestelememiştir?
Akor Şifreleme sisteminde "Bb" hangi akoru
belirtmektedir?
B)
28
Bale hangi danstan gelmektedir?
'Piyanolu Üçlü' (Piano Trio)'de hangi çalgılar
bulunmaktadır?
A)
Flüt - Keman - Piyano
Üç piyano
C ) Keman - Viyolonsel - Piyano
D ) Keman - Piyano
E ) İki Şancı - Piyano
B)
KHK B.İ.M.
5
MÜZİK ÖĞRETMENİ
Yarışma Sınavı
A
34
A
Barok dönemin ana Oda Müziği türlerinden olan
Trio Sonat kaç çalgı ile çalınır?
A)
B)
C)
D)
E)
38
A)
Metin
Solistin şarkısı
C ) Dekor
D ) Giriş müziği
E ) Perde arası
B)
3
2-3
4-5
4
3-4
39
35
Libretto operada neyi ifade eder?
Kendisi geliştirmediği halde ismiyle anılan ve bu
çalgıları müzik eğitimi anlayışında kullanan
müzik adamı kimdir?
Opera hangi dönemde ortaya çıkmıştır?
A)
B)
C)
A)
B)
C)
D)
E)
36
Edward Gordon
Shinichi Suzuki
Emile Jaques Dalcroze
Zoltan Kodaly
Carl Orff
D)
E)
40
Orkestra kelimesi hangi dilden gelir ve bu dildeki
anlamı nedir?
Ortaçağ
Romantik Dönem
Klasik Dönem
Rönesans
Barok Dönem
------------------ soprano parlak ve tiz sesler
çıkarabilen ve bu seslerde kıvrak seslendirmeler
yapabilen sese denir.
Yukarıdaki cümlede boşluğa aşağıdaki
seçeneklerden hangisi gelirse cümle doğru anlam
ifade eder?
A)
İtalyanca: Birlikte çalma
İbranice: Kutsal Müzik
C ) Fransızca: Gümüş çalgı
D ) Latince: Müzikli Tiyatro
E ) Yunanca: Koro alanı
B)
A)
B)
C)
D)
E)
37
Lirik
Dramatik
Mezzo
Koloratur
Alto
Aşağıdakilerden hangisi bir orkestra eseri
değildir?
A)
Uvertür
Senfonik Şiir
C ) Senfonik Süit
D ) Konçerto
E ) Tokkata
B)
Sınav : MÜZİK ÖĞRETMENİ
Tarih : 13.09.2015
Saat : 14:00:00
KHK B.İ.M.
6
MÜZİK ÖĞRETMENİ
Yarışma Sınavı
A
41
A
Klasik dönem konçertosundaki bölümlerin hızları
hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)
44
Yavaş - yavaş - hızlı
Hızlı - hızlı - hızlı
Hızlı - yavaş - yavaş
Hızlı - yavaş - hızlı
Hızlı - hızlı - yavaş
Tanburiİzak'dan tambur dersleri alan,
Hapmarsum'dan bir nota sistemi geliştirmesini
isteyen, Suzidilara, Evcara, Nevabuselik gibi bir
çok makamın düzenleyicisi olan, dini ve din dışı
bir çok eser bestelemiş, 1761-1808 yılları arasında
yaşamış padişahın ismi nedir?
A)
B)
C)
D)
42
Konçerto Grosso seslendirmek için hangi
müzisyenlere gereksinim vardır?
A)
B)
C)
D)
E)
Orkestra
Solo çalgı
İki solo çalgı
Bir solo çalgı ve orkestra
2 veya daha fazla solo çalgı ve orkestra
E)
45
Igor Stravinsky'nin 1913 yılında sergilendiğinde
seyirciler arasında kargaşa yaratan, pagan Rus
halk ritüellerine dayanan eserinin ismi nedir?
A)
B)
C)
43
Klasik Dönem konçertosunu seslendirmek için
hangi müzisyenlere gereksinim vardır?
A)
B)
C)
D)
E)
Bir solo çalgı ve orkestra
Solo çalgı
Orkestra
Piyanist
2 veya daha fazla solo çalgı ve orkestra
D)
E)
46
Uyuyan Güzel
Agon
Petruşka
Kuğu Gölü
Bahar Ayini
Antik Mısır'da rahip ve rahibeler tarafından
çalınan, günümüz çelik üçgen çalgısının atası
sayılabilecek vurma çalgının ismi nedir?
A)
B)
C)
D)
E)
Sınav : MÜZİK ÖĞRETMENİ
Tarih : 13.09.2015
Saat : 14:00:00
Abdülmecit
II. Mahmut
III. Selim
IV. Murad
Abdülaziz
KHK B.İ.M.
Kastanyet
Zil
Metalofon
Sistrum
Timpani
7
MÜZİK ÖĞRETMENİ
Yarışma Sınavı
A
47
50
Aşağıda verilen besteci ve dönem
eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
48
A
Aşağıda verilenlerden hangisi Türk Sanat
Müziğinde kullanılan bir çalgıdır?
A)
George Friedric Handel - Klasik
Jean Baptiste Lully - Barok
Franz Schubert - Romantik
Claudio Monteverdi - Barok
Felix Mendelssohn Bartholdy - Romantik
B)
C)
D)
E)
Aşağıda verilen özelliklerden hangileri Mannheim
Orkestra'sı için doğru değildir?
51
I. Rokoko akımının başlamasında önemli rol
oynar.
II. Ünlü besteci Johann Stamitz orkestranın
başkemancısı ve yöneticisidir.
III. Mozart eserlerini çalarak ünlenmişlerdir.
IV. Yaylı ve üfleme çalgıları birlikte kullanan bir
orkestradır.
V. Güçlü nüansları ile ünlüdür.
A)
I ve V
I ve III
C ) II, III ve IV
D ) I, II ve V
E ) II ve IV
Aşağıdakilerden hangisi Türk Halk Müziğinde bir
ayak değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
52
B)
A)
B)
D)
İ. Dede Efendi'nin ünlü " Gülnihal " adı şarkısı
hangi makamdadır?
Müstezat Ayağı
Kerem Ayağı
Rast Ayağı
Hüseyni Ayağı
Garip Ayağı
Aşağıdakilerden hangisi her zaman yaratıcısı
bilinen eserlerdendir?
C)
49
Tamburin
Trompet
Tanbur
Trombon
Tembal
E)
Aşık müziği
Ninni
Tekerleme
Sayışma
Türkü
A)
Nihavent
Mahur
C ) Segah
D ) Rast
E ) Saba
B)
Sınav : MÜZİK ÖĞRETMENİ
Tarih : 13.09.2015
Saat : 14:00:00
KHK B.İ.M.
8
MÜZİK ÖĞRETMENİ
Yarışma Sınavı
A
A
53
56
Yukarıda dizisi verilen Türk Halk müziğinde
kullanılan ayak hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
A)
IV. Mehmet
Abdülaziz
C ) I. Mahmud
D ) II. Selim
E ) III. Murad
B)
Maya ayağı
Abdal ayağı
Hüseyni ayağı
Kerem ayağı
Garip ayağı
57
54
"Kıbrıs Türküleri ve Oyun Havaları" isimli kitabı
derleyen ve hazırlayanlardır.
A)
B)
C)
D)
E)
55
Yılmaz Taner - Zeki Taner
Fikret Özgün - Mustafa Kenan
Yılmaz Taner - Mahmut İslamoğlu
Kamran Aziz - Jale Derviş
Jale Derviş - Arman Ratip
1574-1595 yılları arasında yaşamış, bestesi Ali
Ufki Bey'e ait olan "Uyan ey gözlerim gafletten
uyan" adlı şarkıyı yazmış Osmanlı padişahının
ismi nedir?
Şarkı söyleme eylemini müzik eğitimi anlayışının
merkezine yerleştiren ve müzikal üretimin ilk
olarak şarkı söyleme ile başladığını belirten müzik
eğitimcisi kimdir?
A)
B)
C)
D)
E)
Emile Jaques Dalcroze
Edward Gordon
Zoltan Kodaly
Carl Orff
Shinichi Suzuki
I) Sanat dallarının (edebiyat, müzik, dans, mimari,
58 İzlenimcilik (Empresyonizm) akımının müzikal
plastik sanatlar) içiçe geçtiği eserleri vardır.
başlangıcı hangi besteci ile olmuştur?
II) Leitmotif tekniğini kullanarak eserlerinde
bütünlük sağlar.
A ) İgor Stravinski
III) Operaları arasında Uçan Hollandalı, Tristan
B ) Claude Achille Debussy
ve Isolde, Siegfried, Parsifal bulunur.
C ) Arnold Schönberg
Yukarıda sayılan özellikler hangi besteciye aittir?
D ) Richard Wagner
A ) Richard Wagner
E ) Maurice Ravel
B ) Robert Schumann
C ) Giuseppe Verdi
D ) Gioachino Rossini
E ) Carl Maria von Weber
Sınav : MÜZİK ÖĞRETMENİ
Tarih : 13.09.2015
Saat : 14:00:00
KHK B.İ.M.
9
MÜZİK ÖĞRETMENİ
Yarışma Sınavı
A
59
İstiklal Marşı'nın bestecisi kimdir?
A)
Ferit Tüzün
Ekrem Zeki Ün
C ) Zeki Üngör
D ) İlhan Usmanbaş
E ) İlhan Mimaroğlu
B)
60
Gitarı piyano ve kemanın yanında bir konser
çalgısı seviyesine getiren, telleri parmak ve
tırnakla çekme tekniğiyle gitar çalmada köklü
değişiklik yapan İspanyol gitar sanatçısının ismi
nedir?
A)
Isaac Albeniz
Andres Segovia
C ) Manuel de Falla
D ) John Dowland
E ) Juan de Araujo
B)
TEST BİTTİ
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ
Sınav : MÜZİK ÖĞRETMENİ
Tarih : 13.09.2015
Saat : 14:00:00
KHK B.İ.M.
10

Benzer belgeler

A A

A     A ismi nedir? C ) Kazakistan A ) Dalcroze Yöntemi D ) Orta Anadolu B ) Orff Yaklaşımı E ) Güney Doğu Anadolu C ) Kodaly Yöntemi D ) Suzuki Yöntemi E ) Gordon'un Müzik Öğrenme Teorisi

Detaylı