füze kalkanı projesi ve türkiye

Transkript

füze kalkanı projesi ve türkiye
FÜZE KALKANI PROJESĐ VE TÜRKĐYE
Yrd.Doç.Dr.Sait YILMAZ*
ABD’nin uzun zamandır gündemde tuttuğu Đran ile ilgili tehdit algılaması ve buna
ilişkin füze kalkanı projesi artık yeni bir mecraya girmektedir. Türk Dışişleri Bakanı’nın ifade
ettiği gibi “füze kalkanı projesinin bir planlama işi” olduğunu söylemek ise Türkiye’nin hep
yapageldiği kafasını kuma gömme refleksidir. Đran ile ilgili takvim çalışmaktadır. Gerçekten
Đran’ın ABD’ye veya bir NATO ülkesine saldırma planı var mıdır? Hayır. Peki, bu neyin
projesidir? ABD, Đran’ı işgal ederken Avrupalı ortakları ve Đsrail ile birlikte ona topraklarını
kullandıracak müttefiklerini sözde koruma projesidir. Uzun süredir uluslararası güvenlik
ortamındaki suskunluğu meydanın boş kaldığına yoran Türk hükümetinin Đran ile son yıllarda
yapmakta olduğu valsın artık sonu gelebilir. ABD projesinin NATO kisvesi altında
Türkiye’de konuşlandırılması Đran’dan öte Rusya, Çin ve diğer bölgeleri ile ilişkilerimizde
önemli bir test olacağı aşikârdır. Türkiye’nin Soğuk Savaş sonrası kıpırdayan Rusya ve Çin
ilişkilerinin bir türlü sıçrama yapamamasının temel nedeni bu ülkelerin Türkiye’yi hala Batı
eksenli yani onların taşeronu olarak gören algılamasıdır. Öte yandan bu proje Türkiye ve
NATO ilişkilerinin geleceği için de bir turnusol kâğıdı olabilir. Son yıllarda Đran, Hamas,
Rusya ve Çin ile düşüp kalkan Ankara, bakalım Batı ile karşılıklı samimiyet(sizlik) imtihanını
bu sefer nasıl atlatacak?
Gelinen Aşama
Son yıllarda Füze Kalkanı olarak da ifade edilen Uluslararası Füze Savunma Sistemi,
esas itibariyle 1980’li yıllarda başlayan ve o dönemde Yıldız Savaşları adı ile bilinen bir ABD
projesidir. Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle gündemden düşen bu proje, 2000’li yılların
ortalarına doğru, ABD’nin tehditleri karşılama stratejisi çerçevesinde Füze Savunma Stratejisi
olarak yeniden gündeme gelmiştir. Füze Savunma Sistemi konusu özellikle 11 Eylül
öncesinde Transatlantik güvenlik çevrelerinde yoğun bir şekilde tartışılmıştı. O zaman en
genel anlamda bu sistemi savunanlar, füze savunmasının tehditlere karşı bir tür “korkuluk”
fonksiyonu görebileceğini, düşmanların hesaplarını etkilemesi için ille de her atılan füzeye
karşı yüzde yüz etkili olmasının gerekmediğini, karşı tarafın zihninde atılan füzenin bertaraf
edilebileceğine dair ciddi şüphelerin oluşmasının onu bu yoldan vazgeçirmeye yetebileceğini
iddia ediyorlardı (1). ABD, Bush döneminde yeniden başlayan projeyi Obama, 2009 yılına
gelindiğinde revize etme ihtiyacını duymuştur. Revize edilerek yenilenen stratejiye göre, Đran
tehdidine karşı, Doğu Akdeniz’de, Ortadoğu’da ve Baltık Denizi’nde denizde ve karada, kısa
ve orta menzilli bir füze savunma sistemi kurulması planlanmaktadır.
Brüksel’deki son NATO zirvesi toplantısının öncesinde Amerikan Savunma
Bakanlığı’nın Avrupa ve NATO politikalarından sorumlu üst düzey yetkilisi Jim
Townsend’in “ABD’nin Đran’a karşı konuşlandırmak istediği füze kalkanı sisteminin
Türkiye’de kurulması gerektiği ve Türkiye’yi dâhil ettikleri” açıklamasına kadar füze
savunması konusundaki ABD istekleri Türkiye kamuoyundan gizlendi. Ardından NATO
Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen’in “Avrupa mobil füze kalkanı projesinin, bütün
NATO üyelerini kapsaması gerektiğini belirerek “Đran tehdidi açıktır, NATO olarak buna
karşı füze kalkanı sistemini kurmalıyız” diye Türkiye’den destek istemesiyle mesele ancak
gündeme geldi. Aslında Townsend’in “Türkiye ile de görüşüyoruz. Türkiye çok yardımcı bir
rol oynadı. Türkiye ile çok iyi, derin görüşmelerimiz oldu. Şimdi Ankara füze savunma
sistemini üstlenmeye bir karar verecek” cümlesi, her şeyi ortaya koymaktaydı. Nitekim
* Beykent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (BÜSAM) Müdürü, [email protected]
1 Şanlı Bahadır Koç: Füze Savunması Üzerine 20 Soru Ve 5 Seçenek, 21.Yüzyıl Enstitüsü, (20 Ekim
2010). http://www.21yyte.org/tr/yazi.aspx?ID=5780&kat=25
1
peşinden Brüksel’deki NATO Bakanlar toplantısına giden Dışişleri Bakanı Davutoğlu’nun
“Yapılacak olan füze savunma sisteminin plânlanmasıdır(!)” ifadesi ile Türkiye’nin Đran’a
karşı “kalkan” edilmesi projesi resmen açığa çıktı.
Davutoğlu ile Millî Savunma Bakanı Gönül’ün Brüksel’de ABD’li meslektaşları
Hillary Clinton ve Robert Gates’le yaptıkları “dörtlü zirve” sonrası Gönül’ün “Şu anda
müzâkere aşamasında karşılıklı görüşler ortaya konuyor. Çekince değil ama karşılıklı
görüşler ortaya atılıyor. Müzakere Lizbon Zirvesi’nde neticeye ulaşacak” ifâdesi, bu hususta
alınan mesafeyi su yüzüne çıkardı. Türkiye, bu zirvede Đran’ın adını kullanmama karşılığı
projeye onay verme sinyali verse de Amerikalılar projenin tek argumanı bu olduğu için
yanaşmadılar. ABD ve bölgedeki en ileri ortağı Đsrail’in hegemonya ve çıkarlarını savunmak
amacı güden ve özellikle Đran’ı hedef alan “füze kalkanı projesi”nin bir “NATO projesi”ne
çevrilerek “model ortak” Türkiye’de kurulması kararlaştırıldı. ABD Yönetimi’nin hazırladığı
Füze Savunma Sistemi’nin Türkiye topraklarında konuşlanması, 19-20 Kasım’da Lizbon’da
düzenlenecek NATO Zirvesi’nde “yeni stratejik konsept toplantısı”nda karara bağlanacaktır.
Brüksel’deki bakanlar toplantısı buna bir hazırlıktı. Füze savunma isteminin yakın takipçisi
Rusya ise başından beri kararlı bir tutum izlemiştir; sistemin Đran’a karsı oluşturulması söz
konusu olduğuna göre, Avrupa yerine Azerbaycan ve Güney Rusya’daki radar üslerinden
istifade edilmesinin, önleyici sistemlerin de Güney Doğu Avrupa ve Türkiye’ye
konuşlanmasının daha doğru olacağını öne sürmüştür. Ayrıca Rusya, ABD’nin Avrupa
konusunda ısrar etmesi halinde kendisinin de Đskender Füzeleri’ni Kaliningrad’a
yerleştireceğini bildirmiştir (2).
Şimdi Türkiye’de yapılması gereken kamuoyunu alıştırmak ve bunun için Lizbon
zirvesine kadar “Türkiye’nin füze kalkanına sıcak bakmadığı, Ankara’nın Đran’ın isminin
kararda geçmesine itiraz ettiği” propagandası yapılacak. Ayrıca “Türkiye’nin füze kalkanının
ABD değil NATO tarafından yönetilmesi gerektiği” medyada yer alacak ve “Türkiye’nin
NATO içinde buna mecbur olduğu” gerekçesi bol bol işlenecektir. Đran ve başka bir ülkenin
hedef gösterilmemesi”yle icat edilen “kontrollü kriz” aşılacaktır. Başbakan Erdoğan’ın
Ankara’nın Kazan ilçesinde Füze Kalkanı Projesiyle ilgili soruya, “Bize yapılmış bir teklif
yok. Bir talep olmadığı için de şu anda herhangi bir açıklama yapmayı gereksiz görüyorum.
Lizbon zirvesinde böyle bir emr-i vakiyle karşı karşıya kalmamız mümkün değil” cevabını
verdi. Davutoğlu ise; “Biz çevremizdeki hiçbir komşumuzdan bir tehdit algılaması içinde
değiliz, NATO'ya dönük de bir tehdit algılaması veya tehdit oluşturduğu kanaati içinde
değiliz. Ancak NATO’da bütün güvenlik unsurlarını göz önüne alarak geleceğe yönelik
planlama yapmakla yükümlüdür. Biz de bu planlamaların içinde oluruz, olmaya devam
edeceğiz." demekte yani bir açık kapı bırakmaktaydı.
Füze Kalkanı Projesi Nedir?
Kitle Đmha Silahları (KĐS) ile mücadelenin amacı rakipleri KĐS kullanmaktan veya
kullanma tehdidinden vazgeçirmek, caydırmak, eğer taarruz olursa etkilerini hafifletmek ve
caydırıcılığı restore etmektir. Bu amaçla icra edilebilecek görevler; taarruzi operasyonlar,
KĐS’in elde edilmesinin önlenmesi, aktif savunma, pasif savunma ve KĐS’in engellenmesini
kapsamaktadır. Taarruz operasyonları düşmanı caydırmak veya yenmek için kinetik
(konvansiyonel ve nükleer) veya kinetik olmayan seçenekleri içerir. Bu amaçla düşman kitle
imha silahları, atma vasıtaları ve tesisleri tespit edilir, aksatılır ve imha edilir. Aktif savunma;
füze savunması, hava savunması, özel operasyonlar ile KĐS’e karşı savunmayı öngörmektedir.
Füze kalkanı da aktif savunma amacı ile geliştirilmiş bir projedir. Nükleer aktör olma gayreti
içindeki devletlerin başında Kuzey Kore ve Đran gelmektedir. Uzun menzilli vuruş
kabiliyetine sahip nükleer bir güç olan Rusya ve Çin ise yukarıdakilere göre ayrı bir kategori
2 Ali Külebi, “Türkiye’nin Savunma Gücü”, TUSAM-Ulusal Güvenlik Stratejileri, Ekim 2009.
2
oluşturmaktadır. Çin ve Rusya’nın ABD ile bölgesel sorunların tetikleyebileceği bir nükleer
çatışma olasılığı bulunmaktadır.
Uluslararası güvenliğin en önemli işbirliği alanlarından birini füze savunması teşkil
etmektedir. 2003 yılında hayata geçen ABD-Almanya-Đtalya Orta Hava Savunma Sistemi
(MEDAS) programı bunlardan biridir. 2000’li yıllarda yapılan konsept çalışmaları ile füze
savunma sistemi ile her füzeyi havada vurmak mümkün olmadığından konsept, ‘füze
kalkanı’na dönüştürülmüştür. 2008 yılı Budapeşte NATO Zirvesi esnasında imzalanan ABD
füze savunma radarlarının Avrupa’da konuşlanması ile ilgili anlaşma ve ABD’nin Çek
Cumhuriyeti ile aynı konuda imzaladığı konuşlandırma anlaşması ile Üçüncü Bataryanın
Avrupa’ya yerleştirilmesi konusunda varılan anlaşma; Transatlantik ittifakın füze
savunmasının temelini teşkil etmektedir. Söz konusu kalkanın varlık nedeni ise Đran’ın 2.000
km. menzilli balistik füze testlerini yapmış olduğunu açıklaması idi. Bunu destekleyen diğer
bir Batılı arguman ise Şubat 2008’de Ahmedinejat’ın Đran’ın ilk uydusunun (Safir) uzaya
gönderileceği açıklaması oldu. Asıl tehlike şuradadır; ABD’nin nükleer silahların yayılması
riskine karşı geliştirilmeye çalışılan yeni balistik füzeler nükleer silahların rolünü de
değiştirmeye niyetlenmektedir. Kısaca, ABD’nin taarruzi maksatlı nükleer silah kullanmasını
öngören yeni doktrinini kullanılabilir hale gelmektedir.
Tehdidin karşılanmasındaki ana strateji, Soğuk Savaş döneminde de olduğu üzere,
tehdidi ABD ana kıtasından uzakta önlemektir (3). Strateji 3 safhalı bir sistemi
öngörmektedir. Birinci safhadaki sistemde; balistik füze ilk ateşlendiği zaman devreye
girmekte, füze henüz yükselirken tespit edilmekte, hesaplamaları otomatik olarak yapılmakta,
karşı füze ateşlenmekte ve imha edilmektedir. Đkinci safhadaki sistemde; füze atmosfer
dışında da olabilecek yörüngede iken tespit edilmekte ve aynı yöntemle imha edilmektedir.
Üçüncü safhadaki sistemde ise; füze uçuş yörüngesinden düşüşe geçtiğinde yine aynı yöntem
kullanılarak imha edilmektedir. Tehdidin doğudan geldiği esasına göre tesis edilecek olan bu
sistemler bütününün, birinci safhası için karşı füze sisteminin tehdit ülkeye en yakın dost
ülkede, ikinci safhası için Avrupa’da, üçüncü safhası için de sistemin Alaska ve Colorado’da
konuşlandırılması ABD tarafından planlanmıştır (4). Esas itibariyle Đran ve Kuzey Kore’den
kaynaklanan füze tehdidine karsı düşünülen ve Küresel Balistik Füze Savunma Sistemi adı ile
anılan bu sistemde, Đran’a yakın ülke olarak Türkiye’nin konumu, birinci safhaya uygun bir
durumdadır.
Füze kalkanı sistemi beş ana unsurdan meydana gelmektedir; erken ikaz sistemleri (ilk
ikazı yapacak), karada ve denizde konuşlu radarlar (atılan füzenin yer ve rotasını
belirleyecek), uzaya dayalı kızıl ötesi sistemler (hedefi takip edecek), savaş alanı komutakontrol tesisleri (önleme kararını verecek), önleme araçları (hedefi vuracak füzeler).
NATO’nun Aktif katmanlı Harekat Alanı Balis
tik Füze Savunma Programı (ALT-BMD) PAC-3, Yüksek Đrtifa Hava Savunma Terminali
(THAAD) ve Aegis balistik Füze Savunma Sistemlerini içermektedir. Aegis ve PAC-3’lerin
ilk parçası Baltık Denizi’ne (Estonya ve Finlandiya ile anlaşarak) yerleştirilmeye başlandı.
Yeni görev ise Doğu Akdeniz ve Karadeniz’i içine alan bölgede Đsrail, Bulgaristan, Gürcistan,
Romanya ve Türkiye’nin de bulunduğu ülkelere yerleştirilecek ya da destekleyecek unsurların
belirlenmesidir. Kısaca öngörülen ilk planlamaya göre; su üstü araçlara monte edilmiş SM3’ler (Standart Missile-3) ile karada konuşlu PAC-3’ler Türkiye’nin içinde ve etrafında mobil
olarak cirit atacaktır.
Türkiye, NATO ve Füze Kalkanı Projesi
3 Armağan KULOĞLU: Füze Savunma Sistemi Projesi ve Türkiye, BÜSAM Bülteni Ekim 2010.
4 Serdar Erdurmaz: Silahsızlandırma Çalışmaları, TÜRKSAM, Eylül 2009.
3
Herhangi bir NATO üyesi ülkeye yönelik olarak füze saldırısı yapılması durumunda
ilgili ülke buna kendi imkânlarıyla ya da bir başka müttefikin olanaklarından yararlanarak
karşı koymak durumundadır. Sadece ABD, Đngiltere ve Fransa füze saldırılarına karşı en fazla
imkân ve yeteneğe sahip ülkeler konumundadır. NATO karasal koruma imkânına sahip
olmasa da muharebe alanındaki birliklerini koruma yeteneğine sahiptir. Türkiye’de ise 6 yıl
önce çalışmaları başlatılan hava savunma şemsiyesi projesinde sona yaklaşıldı. "4 adet Uzun
Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi" için 4 ülkeden teklif alındı. Savunma
Sanayi Müsteşarlığı ilk değerlendirmelerden sonra, Ekim ayında hangi sistemin satın
alacağına karar verilecektir. Projenin 2 milyar dolara mal olması bekleniyor. Đhaleye ABD'nin
Patriot, Rusya'nın S-400, Çin'in FD-2000 ve Fransa-Đtalya ortaklığı olan Eurosam'ın Samp-T
modeli katıldı. Sistemin en geç 2012 yılında aktif olarak hizmete girmesi hedefleniyor. Đkisi
Ankara ve Đstanbul'a yerleştirilecek olan hava savunma sisteminden geriye kalan ikisinin ise
tehdit düzeyindeki değişikliğe göre konuşlandırılacak.
Füze kalkanı projesine dönecek olursak; füzeler Polonya’ya, radar ve izleme sistemleri
de Slovakya’ya yerleştirilecekti. Füze atıldığı zaman radar sistemi tespit edecek, hemen bir
füze atılacak ve karşı taraftan atılan o füze havada karşılanacaktı. Patriot modeli buydu. Đkinci
safha, orta menzil olarak ifade edilmektedir. Bu safhanın bir parçası olan orta menzilli radar
sisteminin Çek Cumhuriyeti’ne, önleyici silah sisteminin de Polonya ‘ya kurulması
öngörülmüştür. Ancak Rusya bu sistemin kendisine karsı geliştirildiğini ve START görüşme
kapsamına alınmasını istemiştir. ABD ise sistemin Rusya’ya karsı değil, Đran’dan yapılacak,
ABD ve müttefiklerini hedef alacak Kıtalararası Balistik Füze Taarruzu’na karsı olduğunu
ifade etmiştir. Rusya’nın itirazı üzerine Obama planı değiştirdi. Yeni plana göre; karada
konuşlanacak füzeler artık önce Karadeniz’de deniz platformlarına (SM-3 füze önleyici
füzeler), daha sonra da doğu illerimize (Patriot PAC 3 sistemi konuşlandırılacağı) ifade
edilmektedir. Bu sistem mevcut Amerikan sistemine entegre edilecek, ortak füze savunma
sistemi 2018’den itibaren tam kapasiteyle operasyonel hale gelecektir. Sistemin bel kemiğini
ise ilk aşamalarda mevcut SM-3 füzeleri, ilerleyen aşamalarda ise Japonya’nın da teknik
destek verdiği SM-3 Block IIA adı verilen yeni nesil füzeler oluşturacaktır.
Türkiye’de konuşlanacak SM-3 füzelerinin savaş gemilerine yerleştirilmesi
beklenmektedir. Tabi bu durumun Montreux Anlaşması’nı delip delmeyeceği, bunun
Karadeniz’de başka bir Amerikan oyunu olup-olmadığı ayrı bir tartışma konusudur. Bu tip
füze sistemlerinden atma vasıtaları ile birlikte Çek Cumhuriyeti ve Polonya’ya 10 adet,
Türkiye’ye ise 60-100 adet gönderilmesi beklenmektedir. Su üstü ve karalardaki platformlara
ilave olarak kargo uçaklarına sistemler yerleştirilmesi de düşünülmektedir. Bu sistem içinde
Türkiye’de de, doğu ve kuzey doğu Anadolu topraklarına, kısa menzilli savunma kapsamında
platformlar kurulması öngörülmektedir. Ayrıca Polonya’ya tehdit algılaması çerçevesinde
Patriot füzeleri yerleştirilmesi de gündemdedir. Türkiye’nin çekinceleri dikkate alınarak
sistemin ileri unsurlarının Romanya ve Bulgaristan’a kurulabileceğine ilişkin düşünceler de
ortaya atılmıştır.
Türkiye füze kalkanı projesi kapsamında önemli bir karar aşaması arifesindedir.
Türkiye bu seferde bir orta yol bulup, ABD’yi kızdırmadan bir orta yol aramaktadır. Ancak
NATO’da kararlar oybirliği ile alındığı için hayır demesi mümkün değildir. Türkiye sadece
savunma ve güvenliği için değil diğer iç ve dış dinamikleri için de bu kadar ABD’ye
doğrudan bağımlı iken aksine bir karar beklenmemelidir. Artık ‘Bağımsız dış politika’
macerasında AKP için sona gelindi ve gerçekle yüzleşme zamanıdır. 19 Kasım’a kadar
sıkıntılı günler yaşanacağı açıktır. Eğer Ankara füze kalkanına ‘evet’ derse, bu Amerikan
yönetiminin özellikle seçim sonrası şoku atlatmak isteyen Obama’nın elini güçlendirecektir.
Amerika cephesinde ise Türkiye’ye karşı ciddi bir propaganda savaşı sürmektedir. Özellikle
neo-con’lar ve Yahudi lobisi, gerek ‘komşularla sıfır sorun politikası’, gerek ‘Mavi Marmara’
4
sonrasında Đsrail ile kopma noktasına gelen ilişkileri öne sürerek, Türkiye’nin artık karşı
cephede yer aldığı görüşünü işlemektedir. Türkiye ise şimdilik bu karardan kurtulmak için
topu NATO’ya atıyor. Bu bir NATO kararı olsun, Đran ve Suriye’nin adı geçmesin istiyor.
Milli savunma Bakanı Vecdi Gönül’ün son açıklamasına göre Türkiye bu projeden radar
görevi alarak sıyrılacaktır. Sorulması gereken şudur; Đran, Türkiye’deki radarlar yüzünden
çaresiz kalmışken Türkiye gözüne ne kadar masum gözükecek ve tehdit algılaması dışında
olacaktır?
Sonuç Yerine
Türkiye ile ABD arasında sözde bir müttefiklik ve dostluk ilişkisi vardır. Ancak bu
ilişki genellikle ABD çıkarlarının gözetildiği, Türkiye’nin ise PKK’ya karşı destek, Ermeni
soykırım yasasının bu sene de çıkmaması gibi sanal dostluklar ile yürüye gelmiştir. Örneğin
Türkiye’ye F-16 satan ABD, uçağın elektronik harp ve gece görüş sistemlerini vermez.
Yıllardır Türkiye ABD’den hava savunma sistemi almaya çalışmaktadır ama ancak bugün
ABD projesi olduğunda Türkiye’nin hava savunma ihtiyacı hatırlanmıştır. NATO’da da
durum farklı değildir; Körfez Savaşı esnasında sözde müttefiklerimiz Patriot’ların Türkiye’ye
gelmemesi için elinden geleni yaptılar. Bu devletlerin pek çoğu halen bölücü terör örgütünün
açık ve örtülü destekçisidir. Sorulacak soru şu? Füze Kalkanı projesi Türkiye’nin çıkarına
mıdır yani bize ne sağlayacaktır? Füze kalkanı projesi tıpkı ABD’nin NATO’ya sağladığı
nükleer savunma gibi kendi tehdit algılamasına göre geliştirdiği, davulun kendisinde
tokmağın biz olacağı bir projedir. Kısaca ABD kendini uzaktan savunacak biz de ona savaş
alanı olacağız.
Bugün Ankara’nın önünde gerçekten bağımsız bir politika izlemek için gerçekçi bir
fırsat bulunmaktadır. Eğer ‘hayır’ dersek o zaman küresel dengeler içinde imajımız değişir.
Türkiye, gerçekten bağımsız politikalar izleyebilen, kendi çıkarlarını sonuna kadar koruyan
güçlü bir devlet olarak kendisini bölgesel güç olmanın ötesine götürecek rüzgârları
yakalayabilir. NATO ve AB içindeki değerimiz ancak o zaman anlaşılır. Rusya ve Çin ile
daha ilişkilerimiz şüphelerden arınır ve içerik kazanır. Ama yok illa ‘evet’ demek zorunda
kalacak isek o zaman hiç olmazsa şu iki hususta azami fayda sağlamalıyız; (1) Kurulacak
sistemlerin milli sistemlere entegre edilmesi ve komuta-kontrolünde söz sahibi alınması. (2)
Kendi milli sistemlerimizi uygun şartlarda kurmak için satış garantisi. Unutmayalım ki, ABD
bu kalkanı boşuna kurmuyor ve kullanılması için gerek olduğunda canı yanan Đran karşısında
Türkiye hedef haline gelecektir. Böyle bir durumda Đran ortaklıkta olmayan Amerikan
hedeflerini değil ona yataklık eden en yakınındaki Türkiye’nin önemli şehirlerini vuracaktır.
5

Benzer belgeler

ABD-NATO saldırganlığı ve Rusya`nın çevrelenmesi!

ABD-NATO saldırganlığı ve Rusya`nın çevrelenmesi! iddia ediyorlardı (1). ABD, Bush döneminde yeniden başlayan projeyi Obama, 2009 yılına gelindiğinde revize etme ihtiyacını duymuştur. Revize edilerek yenilenen stratejiye göre, Đran tehdidine karşı...

Detaylı

Dosyayı İndirmek İçin Tıklayınız

Dosyayı İndirmek İçin Tıklayınız imkân ve yeteneğe sahip ülkeler konumundadır. NATO karasal koruma imkânına sahip olmasa da muharebe alanındaki birliklerini koruma yeteneğine sahiptir. Türkiye’de ise 6 yıl önce çalışmaları başlatı...

Detaylı

türkiye`nin milli hava ve füze savunma sistemi arayışı

türkiye`nin milli hava ve füze savunma sistemi arayışı Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi" için 4 ülkeden teklif alındı. Savunma Sanayi Müsteşarlığı ilk değerlendirmelerden sonra, Ekim ayında hangi sistemin satın alacağına karar verile...

Detaylı

Türkiye ve Füze Savunması - Ekonomi ve Dış politika Araştırma

Türkiye ve Füze Savunması - Ekonomi ve Dış politika Araştırma iddia ediyorlardı (1). ABD, Bush döneminde yeniden başlayan projeyi Obama, 2009 yılına gelindiğinde revize etme ihtiyacını duymuştur. Revize edilerek yenilenen stratejiye göre, Đran tehdidine karşı...

Detaylı

nato zirvesi ve füze kalkanı projesi

nato zirvesi ve füze kalkanı projesi karşı füze ateşlenmekte ve imha edilmektedir. Đkinci safhadaki sistemde; füze atmosfer dışında da olabilecek yörüngede iken tespit edilmekte ve aynı yöntemle imha edilmektedir. Üçüncü safhadaki sis...

Detaylı

NATO`nun Balistik Füze Savunma Sistemi ve

NATO`nun Balistik Füze Savunma Sistemi ve sistemler bütününün, birinci safhası için karşı füze sisteminin tehdit ülkeye en yakın dost ülkede, ikinci safhası için Avrupa’da, üçüncü safhası için de sistemin Alaska ve Colorado’da konuşlandırı...

Detaylı

EDAM Tartışma Kâğıtları Serisi 2014/9 Uzun Menzilli Bölge Hava ve

EDAM Tartışma Kâğıtları Serisi 2014/9 Uzun Menzilli Bölge Hava ve karşı koymak durumundadır. Sadece ABD, Đngiltere ve Fransa füze saldırılarına karşı en fazla imkân ve yeteneğe sahip ülkeler konumundadır. NATO karasal koruma imkânına sahip olmasa da muharebe alan...

Detaylı