Genel Özellikleri RTV2 kalıp almakta kullanılan iki

Transkript

Genel Özellikleri RTV2 kalıp almakta kullanılan iki
Genel Özellikleri RTV2 kalıp almakta kullanılan iki bileşenli bir
elastomer olup oda sıcaklığında vulkanize olmaktadır.
Kalıp alma tekniğinin başarısı açısından malzeme tarafından
sağlanması gereken tüm özellikler aşağıda sıralanmıştır. RTV2'de bu
özelliklerin hepsi mevcuttur.
- Fleksibilite
- Yapışmadan kolay kalıp çıkarma
- En ince detaylara kadar reprodüksiyon doğruluğu
- Yüksek yırtılma direnci
- Isı açığa çıkarmadan, çevre sıcaklığında vulkanizasyon
(polimerizasyon)
- Özel ekipman gerektirmeden kolay kullanım
- Yaşlanmama - Yüksek sıcaklıklara dayanıklılık
- Dielektrik özellikler
- Çok düşük çekme, büzülme oranı İki bileşen karıştırıldığında
vulkanizasyon başlar. Vulkanizasyon için ideal şartlar :
- 23°C muhit sıcaklığı
- %50 bağıl nem Uygulamada ölçüsel hassasiyetin önemli olduğu
hallerde :
- 23-30°C derece ortam sıcaklığı sağlamak,
- Hiçbir durumda 20°C altına düşmemek,
- Minimum %30 bağıl nem olan atmosferik koşullarda çalışmak,
- Tavsiye edilen katalizör dozajına sadık kalmak gerekir
Kalıbın Hazırlanması
1- Model
2- Zemin
3- Çerçeve
4- RTV (membran kalınlığı RTV2 özellikleri
ve modelin şekline göre 20-50mm arası)
RTV2'nin Hazırlanması
Katalizörlü karışım çerçeveye dökülmeden önce vakumlanarak içindeki hava
boşlukları giderilir. Vakumlama imkanının olmadığı hallerde ilk katman fırça ile
sürülerek yüzeyde oluşabilecek hava boşlukları engellenebilir. Daha sonra
kalıbın en alçak noktasından başlanarak ince bir şerit halinde döküm yapılır.
Kalıbın Açılması
Kalıp açılmadan geçen süre kullanılan malzeme ve çevre sıcaklığının bir
fonksiyonudur. Ancak genel olarak kalıp açılmadan 25°C de 24 saat
beklenmesi tavsiye edilir.
Modelin Reprodüksiyonu
Reprodüksiyon amaçlı döküm malzemeleri çok çeşitlidir. RTV için de olduğu
gibi, hava kabarcıklarını önlemek için, malzeme kalıba dökülürken en alt
noktadan başlanarak ince bir şerit halinde dökülmesi tavsiye edilir.
İki Parçalı Blok Kalıp Metodu
Bu tip kalıp almanın iki aşaması vardır; - Ayrılma hattına kadar olan kısmın dökülmesi
- Vulkanizasyondan sonra geri kalan kısmın dökülmesi
Kalıbın Parçaları
1- Plastilin taban
2- Model
3- Ayrılma hattı
4- Dış çerçeve
5- İlk dökülen parça
6- Yerleştirme pinleri
7- Bacalar
8- Döküm Deliği
Kalıbın
Hazırlanması(Parça 1)
Model plastininin içne
kararlaştırılmış olan
ayrılma hattına kadar
gömülür. Daha sonra
Vulkanizasyondan sonra plastilinin temizlenmesi
esnasında modelin yerinden oynamamasına
itina gösterilmelidir.
yerleştirme pinleri
yerleştirilir. RTV
dökülür ve
vulkanizasyon beklenir.
Kalıbın
Hazırlanması(Parça 1)
Model plastininin içne
kararlaştırılmış olan
ayrılma hattına kadar
gömülür. Daha sonra
Vulkanizasyondan sonra plastilinin temizlenmesi
esnasında modelin yerinden oynamamasına
itina gösterilmelidir.
yerleştirme pinleri
yerleştirilir. RTV
dökülür ve
vulkanizasyon beklenir.
Kalıbın Hazırlanması
(Parça 2)
Yeni dökülecek ikinci
parça ile birincisinin
yapışmasını önlemek
için, birinci parçaya
ince bir tabaka vazelin
tatbik edilir. Daha
sonra RTV tek parçalı
kalıp alır gibi dökülür.
Modelin
ReprodüksiyonuModelin
konfigürasyonuna göre
bacalar ve döküm
deliğinin yerleri
kararlaştırılır. Daha
sonra tek parçalı
kalıptaki gibi
reprodüksiyon yapılır.
Fırça Kalıp Metodu
Bu kalıp alma metodu modellerin eğimli veya düşey düzlemlerde bulundukları, asılı oldukları veya yerlerinden oynatılmalarının mümkün olmadığı
hallerde kullanılır.
Kalıbın sökülmesini
RTV'nin ilk
RTV'nin tamamen
kolaylaştırmak için
katmanını sürün
vulkanize
model
Bu katman için
olmasını
yüzeyine ince bir
kullanılan
beklemeden
tabaka
RTVnin kendisi
(ortam sıcaklığına
vazelin veya
tiksotropik
bağlı
benzeri
olmalı veya katkı
olarak 1-4 saat
yapışmayı önleyici
malzemelesi
arası
malzeme sürün.
kullanılarak
bekleyerek) kalıp
fırça ile sürülebilir
kalınlığını
kıvama
oluşturacak
getirilmelidir.
diğer katmanları
sürün
(1-2 Katman)
Belirgin girinti
Mebranın
Destekleyici dış
çıkıntılar
kenarından
kabuğu,
RTV ile
birkaç santimetre
alçı, polester veya
doldurularak
açılarak
epoksi/cam
olabildiğince
sınırlarını belirleyin kumaştan yapın.
azaltılmalı
ve
düzgün bir yüzey
üzerine yapışmayı
elde
önleyici
edilmeye
bir solüsyon sürün.
çelışılmalıdır.
Vulkanizasyon için
16-24
saat arası bekleyin.
Kabuğu ve membranı açın.
Kalıbı uygun pozisyona getirip, seçtiğiniz malzemeyle reprodüksiyon yapın.
Model Hazırlama
Kalıbı yapılacak modeller çok farklı yüzey özellikleri ve porozitelere sahip olabilirler.
RTV2 yapısı nedeniyle malzemelere yapışmasa da modele zarar gelmemesi için çeşitli
önlemler alınmasında fayda vardır. Modelin malzemesine göre alýnabilecek çeşitli
öneriler aşağıdaki tabloda sunulmuştur bunlar kısıtlayıcı olmamakla beraber, laboratuar
ortamında test edilmiş yöntemlerdir.
MODEL
MALZEMESİ
HAZIRLIK ÖNERİSİ
Plaster, Beton, Taş, Yüzeydeki toz temizlendikten sonra
Pişirilmiş Kil v.b.
gözeneklerin doldurulması için aşağıdaki
malzemelerden biri yüzeye tatbik edilir;
- Polivinil alkol (4/125 seyreltilmiş)
- Sabun (250gr gliserin sabun bir litre kaynar
su içinde eritilip soğutulmuş)
- Balmumu veya parafin (%5 oranında ksilen
içinde eritilmiş
- Gres halde vazelin)
- Cila (selülozik ya da akrilik)
Metal
- Yağ çözücü bir solvent ya da %5 deterjan
içeren su bazlı bir solüsyonla yüzey temizliği
yapılıp kurutulur
- Balmumu
Cam, Porselen,
Seramik
- Yüzeye ince bir vazelin tabakası tatbik edilir
Deri
- Yüzeye ince bir parafin tabakası tatbik edilir
Tahta
- Balmumu veya vazelin sürün, gözenekler
için selüloz bir dolgu malzemesi veya selüloz
cila kullanın
Plastik
- Plastiğin cinsine uygun yağ çözücü bir
solvent kullanarak yüzey temizliği yapın
RTV2
- Yüzeye ince bir vazelin tabakası tatbik edin
- Balmumu
Reçineler
- Yüzeye önce polivinil alkol uyguladıktan
(Poliüretan, Akrilik
sonra ince bir tabaka vazelin tabik edin
Polyester, Epoksi)
- Balmumu
Balmumu
- Özel bir hazırlık gerektirmez
Öneriler
Komponentleri birbirlerine önerilen
oranlarda katın.
Kullanmaya başlamadan önce
RTV2'nin her iki komponentini de
mutlaka karıştırın.
Karıştırmak için spatula veya
mekanik bir karıştırıcı kullanın.
Hava penetrasyonunu engellemek
için mekanik karıştırıcıyı düşük
hızda çalıştırın.
Vakumlama
Katalizörlü karışımın havasını 2050mbar
altında alın. Bu işlem sırasında
RTV'nin hacmi
artacağından bunu kompanse
edebilecek bir
kapla çalışın.
Vakumlama işleminin uzun
tutulmasının, vulkanizasyon için
gerekli olan bazı komponentlerin
kaçmasına sebep olabileceğini
dikkate alarak bu
işlemi RTV kabarmayı bırakana
kadar genellikle
birkaç dakika sürdürün.

Benzer belgeler

İki Parçalı Blok Kalıp Metodu

İki Parçalı Blok Kalıp Metodu İki Parçalı Blok Kalıp Metodu

Detaylı