TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri) İşin Adı : 2 BLOK MADENCİLER

Transkript

TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri) İşin Adı : 2 BLOK MADENCİLER
TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri)
İşin Adı : 2 BLOK MADENCİLER APARTMANLARI DIŞ CEPHE MANTOLAMA
ve ÇAMALTI MAH. 1 BLOK ÇATI TADİLİ YAPIM İŞİ
S.No
Poz No
İmalatın Cinsi
Sayfa: 1
İş Grubu: MADENCİLER MAH.
Y.19.055/003Dış Duvarlarda Isı Yalıtım Sıvası Yapılması (File Taşıyıcılı Mantolama
1
ÖZEL
Sıvası)
İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, ısı yalıtım sıvası yapmaya hazır hale getirilmiş
dış duvarlarda m² ye 3 kg sarf olacak şekilde 1. kat ısı yalıtım sıvasının yapılması, ek yerleri
birbiri üzerine en az 10 cm bindirilecek şekilde sıva filesinin yerleştirilmesi ve üzerine m² ye 2
kg sarf olacak şekilde 2. kat ısı yalıtım sıvasının yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve
düşey taşıma, boşaltma dâhil olarak yapılacaktır.
Bina mantolamaları yapılacak olan 2 adet Madenciler Apartmanlarının;
Balkon döşeme altları,
Balkon duvarlarının içi ve dışı,
1. Blokta buluna 2 adet giriş markizi iç – dış duvarları ile döşeme altı,
Çatı saçak ve altlarında uygulama yapılacaktır.
5 cm Kalınlıkta Expande Polistren Levhalar (EPS - 16 kg/m³
2
Y.19.055/023
Yoğunlukta) ile Dış Duvarlarda Dıştan Isı Yalıtımı ve Üzerine Isı
Yalıtım Sıvası Yapılması (Mantolama)
İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, mantolama yapmaya hazır hale getirilmiş dış
duvarlarda 5 cm kalınlıkta, expande polistren köpük ısı yalıtım levhalarının m² ye 4 kg sarf
olacak şekilde ısı yalıtım levha yapıştırıcısı ile duvara yapıştırıldıktan sonra plastik çivili ısı
yalıtım dübeli ile yüzeye tespiti, levha üzerine m² ye 3 kg sarf olacak şekilde 1. kat ısı yalıtım
sıvasının yapılması, üzerine ek yerleri birbiri üzerine en az 10 cm bindirilecek şekilde sıva
filesinin yerleştirilmesi ve üzerine m² ye 2 kg sarf olacak şekilde 2. kat ısı yalıtım sıvasının
yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dâhil olarak yapılacaktır.
2 adet Madenciler Apartmanının serpme sıva üzerinden başlayacak şekilde dış cephe
mantolama imalatlarını tarif eder.
Ön Yapımlı Bileşenlerden Oluşan Tam Güvenlikli, Dış Cephe İş
3
Y.21.051/C11
İskelesi Yapılması. (0,00-51,50 m Arası)
Yapıların dış cephelerinde yapılacak imalatlar için sabit olarak kullanılmak üzere, mevzuatına,
(iş sağlığı ve güvenliği kanunu, yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği, iş
ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği, ahşap ve ön yapımlı çelik
ile alüminyum alaşımlı bileşenlerden oluşan dış cephe iskelelerine dair tebliğ vb. tüm mevzuat)
malzeme ve tasarım standartlarına, projesine uygun, ön yapımlı bileşenlerden oluşan ve yük
sınıfı min. 4 olan tam güvenlikli dış cephe iş iskelesinin gerekli güvenlik önlemleri alınarak
kurulması ve sökülmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve
düşey taşıma, boşaltma dâhil olarak yapılacaktır.
Gerekli durumlarda file, branda vb. ile güvenlik tedbirleri alınır. Ayrıca bedel ödenmez.
4
Y.25.002/02
Demir Yüzeylere İki Kat Antipas, İki Kat Sentetik Boya Yapılması
Demir imalat yüzeylerinin zımpara ve tel fırça ile temizlenmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat
(her kat farklı renkte) antipas sürülmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat istenilen renkte sentetik
boya ile boyanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik dâhil olarak yapılacaktır.
2 adet Madenciler Apartmanının profil garaj kapıları, balkon korkulukları, giriş merdiven
korkulukları ile bina giriş kapılarının boya imalatlarını tarif eder.
Oska/012-yt
TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri)
İşin Adı : 2 BLOK MADENCİLER APARTMANLARI DIŞ CEPHE MANTOLAMA
Sayfa: 2
ve ÇAMALTI MAH. 1 BLOK ÇATI TADİLİ YAPIM İŞİ
S.No
Poz No
İmalatın Cinsi
Brüt Beton, Sıvalı veya Eski Boyalı Yüzeylere, Astar Uygulanarak
5
Y.25.004/01
Akrilik Esaslı Su Bazlı Boya Yapılması (Dış Cephe)
Boyanacak yüzeylerin zımpara kağıdı veya mozayik silme taşı ile düzeltilmesi, çapakların ve
fazla grenli kısımların bertaraf edildikten sonra 0,150 kg astar sürülmesi, üzerine 1.katına 0,180
kg, 2.katına 0,120 kg isabet etmek üzere istenilen renkte akrilik esaslı su bazlı boyanın fırça
veya rulo ile yüzeye uygulanması için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik dâhil olarak
yapılacaktır.
2 adet Madenciler Apartmanının dış cephe boya imalatlarını tarif eder.
250/350 kg Çimento Dozlu Kaba ve İnce Harçla Serpme (Çarpma) Sıva
6
Y.27.501/04
Yapılması
1 m3 kuma 350 kg çimento ve 0,076 ton torbalı sönmüş kireç katarak hazırlanan harçla
ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, üzerine 1 m3 mil kumuna 350 kg çimento
katılarak hazırlanan harçla ortalama 1 cm kalınlıkta serpme (çarpma) sıva yapılması, gerekli
zamanlarda sulanması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik,
çalışma sehpaları inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dâhil olarak
yapılacaktır.
2 adet Madenciler Apartmanının dış cephe serpme sıva imalatlarını tarif eder.
Oska/012-yt
TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri)
İşin Adı : 2 BLOK MADENCİLER APARTMANLARI DIŞ CEPHE MANTOLAMA
ve ÇAMALTI MAH. 1 BLOK ÇATI TADİLİ YAPIM İŞİ
S.No
Poz No
İmalatın Cinsi
Sayfa: 3
İş Grubu: ÇAMALTI MAH.
1
KGM/18.181
Patlayıcı Madde Kullanmadan Harçsız Kargir İnşaatın Yıkılması
Söz konusu binada bulunan bacaların kiremit kotuna kadar yıkılması, istenilen ölçüde yerine
PVC boru konulması, çıkan molozların atılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey
taşıma, boşaltma dâhil olarak yapılacaktır.
2
V.0006
Marsilya Kiremit Bedeli
Söz konusu binada kullanılacak ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Teknik
Şartnamesi şartlarına uygun olarak marsilya tipi kiremiti tarif eder.
3
V.0240
Marsilya Tipi Mahya Kiremit Bedeli
Söz konusu binada kullanılacak ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Teknik
Şartnamesi şartlarına uygun olarak marsilya tipi mahya kiremiti tarif eder.
4
V.0341
Marsilya Tipi Kiremit Toplanması
Kontrolün direktifine uygun olarak marsilya kiremidinin kırılmadan itinalı toplanması,
indirilmesi, şantiye içinde gösterilen yere taşınması, istifi ve muhafazası, harçla bastırılmış
kiremitlerin harcının temizlenmesi, her türlü malzeme ve işçilik dâhil olarak yapılacaktır.
5
V.1863
Marsilya Tip Kiremitle Çatı Örtüsü Yapılması İşçiliği
Kontrolün direktifine uygun olarak marsilya tipi kiremitle çatı örtüsü yapılması, ilk dört sıranın
galvanizli tel ile, sonraki sıralarda birer sıra atlanarak galvanizli tel ile çıtaya bağlanması,
m2'de 17 adet kiremit kullanılması her türlü malzeme ve işçilik dâhil olarak yapılacaktır.
6
V.1864
Marsilya Tip Kiremitle Çatı Mahyası Yapılması İşçiliği
Kontrolün direktifine uygun olarak marsilya tipi kiremitle çatı mahyası yapılması mt.de 4 adet
mahya kiremidin 225 doz çimento takviyeli harçla bastırılması, baş ve yan tarafların harçla
sıvanarak boşluk bırakılmaması, her türlü malzeme ve işçilik dâhil olarak yapılacaktır.
7
Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, organik lifli bitüm emdirilmiş
kiremit altı su yalıtım levhası ile su yalıtımı yapılması (Mevcut ahşap
kaplama üzerine)
Onaylanmış detay projesine uygun, eğimli ahşap çatı yüzeyinin temizlenmesi, organik lifli
bitüm emdirilmiş kiremitaltı su yalıtım levhalarının, saçak çizgisine paralel olacak şekilde ve
hakim rüzgar yönüne ters yönden başlayarak, enden en az 1 oluk, boydan en az 15 cm
bindirilerek, her sırada şaşırtmalı şekilde serilmesi, serilen levhaların oluk tepelerinden m2 de
en az 10 ad plastik rondelalı galvanizli çiviler ile çatıya monte edilmesi, saçak alnı, mahya,
baca dibi ve diğer sıva dibi detayların su sızmayacak şekilde yalıtılması, saçağa paralel olarak
döşenecek ilk sıra kiremitin oturacağı 2,5 x 3,5 cm lik çıtanın tespiti, inşaat yerinde yükleme,
yatay ve düşey taşıma, boşaltma dâhil olarak yapılacaktır.
Y.18.245/010
Oska/012-yt
TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri)
İşin Adı : 2 BLOK MADENCİLER APARTMANLARI DIŞ CEPHE MANTOLAMA
ve ÇAMALTI MAH. 1 BLOK ÇATI TADİLİ YAPIM İŞİ
S.No
Poz No
İmalatın Cinsi
8
Y.21.101/01
Sayfa: 4
Ahşaptan oturtma çatı yapılması (çatı örtüsü altı tahta kaplamalı)
İdarece onanmış projesine göre II. sınıf çam kerestesinden rendesiz ahşap oturtma çatı
yapılması, üzerine aralıksız olarak en az 18 mm kalınlıkta tahta döşenmesi, bu işler için
lüzumlu lata, mertek, aşık dikme, payanda kuşak, çivi, demir bağlantı malzemesi ve zayiatı,
araç, gereç, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dâhil olarak
yapılacaktır.
Bahsi geçen blok çatısında çürümüş-bozulmuş ahşap elemanların değiştirilmesi işlemlerini
tarif eder. Konu %10 olarak hesaplanmış olup, artması veya azalması halinde mukayese
edilecektir.
9
Diğer Hususlar





Bu iş kapsamında; imalat ve montaj esnasında kurumumuzca firmalara hiçbir malzeme ve
iş makinesi verilmeyecektir.
Tüm nakliyeler, molozların atılması ve iş iskeleleri taahhüt kapsamındadır.
Malzemelerin renk, tip, desen ve nitelikleri İdarenin beğenisine sunulacaktır.
İşin süresi 80 ( Seksen ) takvim günüdür.
Firma ve çalışanları işin yapımı esnasında; İş Sağlığı ve İş Güvenliği yönünden ilgili tüm
mevzuat, yasa, yönetmelik vs. kurallara uygun olarak ve gerekli önlemleri alarak (koruyucu
malzemeleri kullanarak) çalışmak zorundadır.
Oska/012-yt