ÖZŞENBAHÇE SİTESİ-ÜMRANİYE/İSTANBUL ÇATI TADİLAT ve EK

Transkript

ÖZŞENBAHÇE SİTESİ-ÜMRANİYE/İSTANBUL ÇATI TADİLAT ve EK
ÖZŞENBAHÇE SİTESİ-ÜMRANİYE/İSTANBUL
ÇATI TADİLAT ve EK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.
POZ NO: Bayındırlık Poz. No: 04.626, Kullanılacak malzeme ODE RUBİN SERİSİ (400
mm)Tanımı: APP polimer modifiye bitümlü su yalıtım örtüleri 400 mm kalınlıkta çatı kaplama su
yalıtımı yapılması işidir.
2.
TANIMLAR:
2.1.İŞ: İSTANBUL ili Özşenbahçe sitesi sınırları içindeki; Sekiz (8).Blok.
2.2.İŞ SAHİBİ: ÖZŞENBAHÇE SİTESİ Yönetim Kurulu.
2.3.YÜKLENİCİ: Alınan iş tekliflerinin değerlendirilmesinden sonra, işin yapılması için sözleşme
imzalanacak olan firma/şirket
2.4.Yer: Alan ve alanda bulunan binaların tamamı, olarak kabul edilecektir,8 Blok.
3.
Firmalar; Referanslarını göstermek ve işi almaları durumunda yapılacak işlerimizin %20 sini
banka teminatı olarak göstermek zorundadır.
4.
“Binalarda çatı tadilatı su yalıtım Kuralları Standardı”na (TS 825) uygun su yalıtım malzemeleri
ile çatıların dıştan su yalıtımı yapılması.
5.
Yapılacak işlerin tanımı:
1.Mevcut kiremitlerin toplatılması, Çatı eksik veya bozuk zeminin ipe alınarak takviye verilerek
zeminin güçlü hale getirilmesi
2.Poz no: 04.626 olan mebran malzemesinin prima 400 mm serilip kaynak yapılması
3.Mevcut derelerin ODE MEMBRAN GRANAT SERİSİ (extra membran 400 mm ) serilip kaynak
yapılması
4.Toplanan kiremitlerin yenisi ile değiştirilip tekrar döşenmesi
5.Sitede bulunan 8 blok girişindeki konsol çatılarının süper elastik su yalıtım malzemesi ( SS-5
serisi ) ile yalıtımının yapılması
6.Bu yapılan uygulamanın üzerine meyil şapı atılıp bitirilmesi
7.Sitede bulunan 8 blok girişindeki kompozitlerin üstlerine çatı yapılması (Ahşap ızgara döşenmesi
üzerine OSB kaplama ) üzerine ODE MEMBRAN GRANAT SERİSİ (kumlu membran )serilip
kaynak yapılması.
8.Sitede bulunan 8 blok girişindeki mevcut kompozitlerin üzerine yeni çatı yapıldıktan sonra su
giderlerinin yani derelerinin konulması.
9.Sitede bulunan 8 blok apartman mutfak pimaş inişleri 100’lük olarak değiştirilecektir. Toplam
800mtl pimaş + bağlantılar dahil edilecektir.
10.Sitede bulunan 8 blok apartman kat ve merdiven kenarlarının (ara kat) yerden 1.30 cm olacak
şekilde yağlı boya yapılması.
6.
UYGULAMA:
6.1. STOKLAMA ŞARTLARI:
6.1.1 Su yalıtım sisteminin her bir ürünü, uygulama sahasında palet vb. üzerinde, yatay biçimde ve
direkt güneş ışığı, nem, yanıcı maddeler ve sudan koruyarak saklanacaktır.
1
9. ZAYİAT:Tüm malzeme yüklenici tarafından temin edileceği ve ölçü yerine yapılan net imalat
üstünden yapılacağı için her hangi bir zayiat yoktur. İş yapımı sırasında olan her türlü zarar
ziyan yüklenicinin sorumluluğundadır.
10. TAŞIMALAR:
Her türlü şantiye dışı ve içi yatay düşey taşıma, iş iskelesi YÜKLENİCİ ye aittir.
11. DİĞER HUSUSLAR:
Yukarıda belirtilen işlerin yapımı sırasında, YÜKLENİCİ hatasından dolayı İŞ SAHİBİ’nin yapılan işi
kabul etmemesi durumunda, YÜKLENİCİ bu işi, bila bedel yapmakla yükümlüdür.







YÜKLENİCİ, saha genelindeki artık kalan malzemesini hurdalarını her gün iş sahibinin gösterdiği
yerde toplayacak ve birikince sahadan uzaklaştıracaktır.
İş başlamadan önce ve imalattan sonra, imalat yeri temizlenerek kabule hazır hale getirilecektir.
Çalışma esnasında İŞ SAHİBİ’nin İSG (İş sağlığı ve güvenliği) alanında gösterdiği, yayınladığı
kural ve yönetmeliklere uymak zorundadır. Bununla ilgili kesilen cezalar yüklenicinin hak
edişinden kesilecektir.
Çalışan tüm personel SSK ya sigortalanacak, sigorta giriş bildirgelerinin bir sureti işverene teslim
edilecektir. Sigorta giriş bildirgesi işverene teslim edilmeyen, hiçbir işçi şantiye sahasına yüklenici
tarafından sokulmayacaktır.
Maddeler arasında çelişki olması halinde İŞ SAHİBİ lehine olan esastır.
İmalatlardaki tüm sapmaların tamiri ve/veya düzeltilmesi YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır
Özşenbahçe Site Yönetim Kurulu; Kat Malikleri Olağan veya Olağanüstü toplantısı sonrasında
aldığı yetki ile işi istediği firmaya vermekte yetkilidir.
2

Benzer belgeler

e-katalog - Karen Banyo

e-katalog - Karen Banyo KAREN BANYO Enesse mobilya ‘’Karen Banyo’’ 1995 yılında Kayseri’de mobilya sektörüne adımını attı. Önceleri ev ve iş yeri mobilyaları üretim, dizayn ve dekorasyonu olarak çalışmalarını sürdürdü. D...

Detaylı

ürün kataloğu - Kayseri

ürün kataloğu - Kayseri ÜRÜN KATALOĞU BATHROOM FURNITURE CATALOGUE

Detaylı

aquanit.com.tr

aquanit.com.tr Self-Mesh Spirograph Insulation Flange Yandan Çıkışlı Sifon / Side Outlet Siphon 60 mm yükseklik-36 lt/dk - 60 mm -36 l/min. 80 mm yükseklik-60 lt/dk - 80 mm - 60 l/min.

Detaylı

e-katalog - Karen Banyo

e-katalog - Karen Banyo KAREN BATHROOM Enesse Furniture “ Karen Bathroom “ entered to furniture sector in 1995, in Kayseri

Detaylı