FORE KAZIK – JET GROUT TALİMATI 1

Transkript

FORE KAZIK – JET GROUT TALİMATI 1
FORE KAZIK – JET GROUT TALİMATI
1- Forekazık makinasını yetkisi ve belgesi olmayan personel kullanmayacak.
2- Gerekli kişisel koruyucu malzemeler (baret, iş ayakkabısı, reflektörlü yelek, iş gözlüğü...vb)
kullanılmadan çalışma yapılmayacak.
3- Makina bomuna ve yüksek yerlere emniyet kemeri takılmadan çıkılmayacak.
4- Makina çalışırken operatörün görüş alanında bulunulacak,makina altında,arkasında, üstünde ve
dönüş mesafesinde bulunulmayacak.
5- Demir donatı kaldırma bağlantıları sağlam yapılacak.
6- Delgisi bitmiş ve betonu dökülmemiş kuyuların üstü kapatılacak.
7- Derin çukurların etrafı emniyet şeridi ile çevrilecek
8- Makinanın kaldırdığı demir donatı ve diğer malzemelerin altında durulmayacak.
9- Çalışma esnasında kullanılan muhafaza boruları makinadan ve çalışma sahasından 5-6m uzağa
konulacak ve yere devrilmeyecek şekilde gerekirse 1-2 m ön foraj yapılarak saplanacak.
10- Operatörün bilgisi ve talimatı haricinde delici ekipman ve aparat sokup takma işlemleri
yapılmayacak.(Auger,matkap,auger pimi,adaptor pimi)
11- Kaynak maskesi ve eldiveni olmadan kaynak yapılmayacak.
12- Tozlu alanlarda ,toz maskesi ve gözlük kullanılmadan çalışılmayacak.
13- Kaldırma ekipmanları günlük kontrol edilecek, zedelenmiş veya hasar görmüş ekipmanlar
kullanılmayacak,
14- Makinaların üzerinde malzeme ve alet bulundurulmayacak.
15- Jet motoru ve oksijen takımıyla her türlü metal kesme işlerinde gözlük takılacak.
16- Delici takımların , makina çenelerinin, muhafaza borularının ve sıkışma olabilecek aralara el
sokulmayacak.
17- Sahadaki elektrik kabloları zedelenmiş ise kullanılmayacak.
18- Yanıcı maddelerin bulundugu yerde sigara içilmeyecek, ateş yakılmayacak,oksijenle ve jet
motoruyla kesme işlemi yapılmayacak.
19- Makina platformunun uygun olmadığı yerlerde çalışma yapılmayacak ve yüksek kuleli makinalarla
yürüyüş yapılmayacak.
20-Makina ile duvar veya sıkışma olabilecek yerlere girilmeyecek.
21- Kazıkların dikileceği bölge içerisinde elektrik hatları olup olmadığı kontrol edilecek.
22- Hava koşullarına bağlı olarak gerekli önlemler alınacak, dikme esnasında kılavuz halatlar
kullanılacaktır.
23- Eğer bir bölgede iki fore kazık dikilecekse bunların birbirlerinden mesafeleri en az uzun olanın
yüksekliği kadar olacaktır.
24- Buhar ve hidrolik borularının herhangi bir kopma durumunda potansiyel basınç etkisiyle
çevresindekilere çarpmasını önlemek amacıyla sıkıca bağlanacak, günlük kontrolleri yapılacaktır.
25- Çakılacak kazık ekipmanlarının istif halinde iken devrilmemesi için önlemler alınacaktır.
26- Gece çalışması yapılacaksa kazı çevresinde yeterli aydınlatma koşulları sağlanacak, foraj deliğinin
üzeri kapatılarak, etrafı güvenlik şeridi ile çevrilecek ve ışıklı reflektörler konulacaktır.
27- Çalışan makineye el ile veya başka bir malzeme ile müdahale etmeyin. Makine çalışırken yağlamayın,
tamirat veya bakım işlerine girişmeyin.
28- Makine durdurulduktan sonra yapılacak yağlama, tamirat ve bakım sonucunda, makineye ait
koruyucuları muhakkak yerine takın. Koruyucuları olmayan makineyi çalıştırmayın veya kullanmayın.
Makinenin çalıştırıldığı kısımdaki uyarı levhasına muhakkak uyun.
29- Rüzgarlı ve şiddetli yağmurlu havalarda çalışma yapılmayacaktır.

Benzer belgeler

Fore Kazık İşleri Talimatı

Fore Kazık İşleri Talimatı 19.Makina platformunun uygun olmadığı yerlerde çalışma yapılmamalı ve yüksek kuleli makinalarla yürüyüş yapılmamalıdır. 20.Makina ile duvar veya sıkışma olabilecek yerlere girilmemelidir. 21.Kazıkl...

Detaylı

FORE KAZIK MAKİNASI KULLANMA TALİMATI 1) Forekazık

FORE KAZIK MAKİNASI KULLANMA TALİMATI 1) Forekazık 25) Demir donatı kaldırma bağlantıları sağlam yapılacak. 26) Delgisi bitmiş ve betonu dökülmemiş kuyuların üstü kapatılacak. 27) Derin çukurların etrafı emniyet şeridi ile çevrilecek 28) Makinanın ...

Detaylı