FORE KAZIK RİSKLER 1- Forekazık makinasını yetkisi ve belgesi

Transkript

FORE KAZIK RİSKLER 1- Forekazık makinasını yetkisi ve belgesi
FORE KAZIK RİSKLER
1- Forekazık makinasını yetkisi ve belgesi olmayan personel kullanmayacak.
2- Makina bomuna ve yüksek yerlere emniyet kemeri takılmadan çıkılmayacak.
3- Kişisel koruyucu malzemelerı baret, çelik burunlu bot veya çizme, tulum ve gerekli hallerde gözlük
kullanılmadan çalışma yapılmayacak.
4- Makina çalışırken operatörün görüş alanında bulunulacak,makina altında,arkasında, üstünde ve dönüş
mesafesinde bulunulmayacak.
5- Demir donatılar mapalı halatla kaldırılacak,demir donatı kaldırma bağlantıları sağlam yapılacak.
6- Delgisi bitmiş ve betonu dökülmemiş kuyuların üstü kapatılacak.
7- Derin çukurların etrafı emniyet şeridi ile çevrilecek
8- Makinanın kaldırdığı demir donatı ve diğer malzemelerin altında durulmayacak.
9- Çalışma esnasında kullanılan muhafaza boruları makinadan ve çalışma sahasından 5-6m uzağa
konulacak ve yere devrilmeyecek şekilde gerekirse 1-2 m ön foraj yapılarak saplanacak.
10- Operatörün bilgisi ve talimatı haricinde delici ekipman ve aparat sokup takma işlemleri
yapılmayacak.(Auger,matkap,auger pimi,adaptor pimi)
11- Kaynak maskesi ve eldiveni olmadan kaynak yapılmayacak.
12- Tozlu alanlarda ,toz maskesi ve gözlük kullanılmadan çalışılmayacak.
13- Zedelenmiş veya hasar görmüş kaldırma halatları kullanılmayacak.
14- Makinaların üzerinde malzeme ve alet bulundurulmayacak.
15- Jet motoru ve oksijen takımıyla her türlü metal kesme işlerinde gözlük takılacak.
16- Delici takımların , makina çenelerinin, muhafaza borularının ve sıkışma olabilecek aralara el
sokulmayacak.
17- Sahadaki elektrik kabloları zedelenmiş ise kullanılmayacak.
18- Yanıcı maddelerin bulundugu yerde sigara içilmeyecek, ateş yakılmayacak,oksijenle ve jet motoruyla
kesme işlemi yapılmayacak.
19- Makina platformunun uygun olmadığı yerlerde çalışma yapılmayacak ve yüksek kuleli makinalarla
yürüyüş yapılmayacak.
20-Makina ile duvar veya sıkışma olabilecek yerlere girilmeyecek.