Kongre programını pdf dosyası olarak

Transkript

Kongre programını pdf dosyası olarak
Gazi University Turkish Sports For All Federation May 31-­‐June 2, 2012 – Ankara Turkey
Program 2ND INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES IN PHYSICAL
EDUCATION AND SPORT CONGRESS
II. ULUSLARARASI BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA SOSYAL
ALANLAR KONGRESİ 31 Mayıs -­‐ 2 Haziran 2012, Ankara -­‐ Türkiye Ankara, 2012 1
II. ULUSLARARASI
BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA SOSYAL ALANLAR KONGRESİ 2ND INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES IN PHYSICAL
EDUCATION AND SPORT CONGRESS 31 Mayıs-­‐2 Haziran 2012 / May 31-­‐June 2, 2012 – Ankara Turkey İÇİNDEKİLER / CONTENT Sayfa 1 PROGRAM ŞABLONLARI / PROGRAM TEMPLATES 1.1. Kongre Genel Program Şablonu / Congress’ General Program Template 5 1.2 7 Poster Sunumlar Şablonu / Poster Presentations Template 2 Ana Program / Main Program Ana Oturum, Sempozyum, Panel, Seminer, Workshop 7 [Main Session, Symposium, Panels, Seminar, Workshop] 3 Sözel Sunumlar / Oral Presentations 3.1 Spor Ekonomisi ve İşletmeciliği/Sport Economy and Sport Business Administration 3.2 Spor Psikolojisi / Sport Psychology 3.3 Rekreasyon, Spor ve Turizm/Recreation, Sport and Tourism 14 16 18 3.4 Spor Felsefesi ve Tarihi / Sport Philosophy and History 20 3.5 3.6 Herkes İçin Spor /Sport For All Spor Sosyolojisi / Sport Sociology 3.8 Spor Yönetimi, Organizasyon ve Spor Hukuku / Sports Management, Organization and Law Spor Pedagojisi / Sport Pedagogy 3.7 4 Poster Sunumlar / Poster Presentations Spor Ekonomisi ve İşletmeciliği/Sport Economy and Sport Business 4.1 Administration Psikolojisi / Sport Psychology 4.2 Spor Spor ve Turizm/Recreation, Sport and Tourism 4.3 Rekreasyon, 22 25 28 29 4.4 Spor Felsefesi ve Tarihi / Sport Philosophy and History 32 4.5 4.6 Herkes İçin Spor /Sport For All Spor Sosyolojisi / Sport Sociology 35 4.7 4.8 40 Spor Yönetimi, Organizasyon ve Spor Hukuku / Sports Management, Organization and Law Spor Pedagojisi / Sport Pedagogy 3
18.30
TURKISH CULTURE SHOW and WELCOME COCKTAİL
Poster 4
16.30
Symposium 3
Poster 3
Symposium 2
15.30
15.00
2nd INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT CONGRESS
PROGRAMME (MAY 31–JUNE 02. 2012 / ANKARA)
1st DAY
31 May 2012 Thursday
08.00–18.30
REGISTRATION
Main Hall :
Hall 1:
Hall 2:
Hall 3:
Hall 4:
Poster Center
Mimar
K Block
K Block
K Block
K Block
K Block
Kemalettin
Conference
Entrance Flat
Entrance Flat
Entrance Flat
Hall
01
02
03
08.00–08.30
09.00
OPENING
CEREMONY
09.25–09.40
OPENING
CEREMONY
09.40–09.45
BREAK
10.30
80 th YEAR
ANNIVERSARY
OPENING
SESSION
12.00–13.30
LUNCH
Symposium 1
Poster 1
13.30
.**
.
Poster 2
14.30
GALA
Oral
Presentation 12
Oral
Presentation 10
Oral
Presentation 11
Hall 4:
K Block
Entrance Flat
03
Poster 8
Poster 9
Poster 7
Poster 6
Poster 5
Poster Center:
K Block
19.30
19.00–19.30
18.00–19.00
Poster 11
Symposium 7
Oral
Oral
Presentation 6
Presentation 9
LUNCH
Oral
Presentation 7
Oral
Presentation 8
Hall 3:
K Block
Entrance Flat
02
16.30
Oral
Presentation 2
Oral
Presentation 3
Oral
Presentation 4
Oral
Presentation 5
Hall 2:
K Block
Entrance Flat
01
Poster 10
Symposium 6
Symposium 5
Symposium 4
Oral
Presentation 1
Hall 1:
K Block
Conference
Hall
15:30
12.00–13.30
13.30
14.30
15.00
11.00
10.00
08.30–09.00
09.00
Main Hall :
Mimar
Kemalettin
2nd DAY
01 June 2012 Friday
2nd INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT CONGRESS
PROGRAMME (MAY 31–JUNE 02. 2012 / ANKARA)
13.00
12.00–12.45
11.00
10.00
09.00
08.30–09.00
Awards*and*
Closing*Ceremony
Congress*Assig.4
Deli.,**
Symposium 8
Main Hall :
Mimar
Kemalettin
Oral
Presentation
13
Oral
Presentation
14
Oral
Presentation
15
Hall 1:
K Block
Conference
Hall
Hall 3:
K Block
Entrance Flat
02
Oral
Oral
Presentation
Presentation
19
16
Oral
Oral
Presentation
Presentation
20
17
Oral
Oral
Presentation
Presentation
21
18
LUNCH
Hall 2:
K Block
Entrance Flat
01
Oral
Presentation
23
Oral
Presentation
22
Hall 4:
K Block
Entrance Flat
03
Poster 12
Poster Center
K Block
2nd INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT CONGRESS
PROGRAMME (MAY 31–JUNE 02. 2012 / ANKARA)
3rd DAY
2 June 2012 Saturday
18.30
16.30
15.30
15.00
14.30
13.30
12.00–13.30
10.30–12.00
Sempozyum 3
Sempozyum 2
.
Sempozyum 1
80.YIL'AÇILIŞ''
OTURUMU'
AÇILIŞ
09.25–09.40
09.40–09.45
AÇILIŞ
Ana Salon :
Mimar Kemalettin
09.00–09.25
08.30–09.05
08.00–08.30
08.00–18.30
Salon 3 :
K Blok Zemin 02
ÖĞLE YEMEĞİ
AÇILIŞ ARA
Salon 2:
K Blok Zemin 01
Salon 4 :
K Blok Zemin 03
TÜRK KÜLTÜRÜ GÖSTERİSİ ve AÇILIŞ KOKYEYLİ
Salon 1:
K Blok Konferans
Salonu
KAYIT
1. GÜN
31 Mayıs 2012 Perşembe
II. ULUSLARARASI BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA SOSYAL ALANLAR KONGRESİ
PROGRAM ŞABLONU (31 MAYIS- 02 HAZİRAN 2012 / ANKARA)
Poster 4
Poster 3
Poster 2
Poster 1
Poster Merkezi
K Blok
19.30
16.30
15.30
15.00
14.30
13.30
12.00–13.30
11.00
10.00
09.00
08.30–09.00
Sempozyum 7
Sempozyum 6
Sempozyum 5
Sempozyum 4
Ana Salon :
Mimar Kemalettin
Sözel Sunum 5
Sözel Sunum 6
Sözel Sunum 2
Sözel Sunum 3
Sözel Sunum 9
Sözel Sunum 8
Sözel Sunum 7
Salon 3 :
K Blok Zemin 02
GALA YEMEĞİ
ÖĞLE YEMEĞİ
Sözel Sunum 4
Salon 2:
K Blok Zemin 01
Sözel Sunum 1
Salon 1:
K Blok Konferans
Salonu
2. GÜN
1 Haziran 2012 Cuma
Sözel Sunum 12
Sözel Sunum 11
Sözel Sunum 10
Salon 4 :
K Blok Zemin 03
II. ULUSLARARASI BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA SOSYAL ALANLAR KONGRESİ PROGRAM ŞABLONU
(31 MAYIS- 02 HAZİRAN 2012 / ANKARA)
Poster 11
Poster 10
Poster 9
Poster 8
Poster 7
Poster 6
Poster 5
Poster Merkezi
K Blok
13.00
12.00.12.45
12.00
Kongre Ödül ve
Kapanış Töreni
Sözel Sunum 15
11.00
Sözel Sunum 13
Sözel Sunum 14
Sempozyum 8
Salon 1:
K Blok Konferans
Salonu
10.00
09.00
08.30–09.00
Ana Salon :
Mimar Kemalettin
Sözel Sunum 21
Sözel Sunum 20
Sözel Sunum 19
Salon 3 :
K Blok Zemin 02
ÖĞLE YEMEĞİ
Sözel Sunum 18
Sözel Sunum 17
Sözel Sunum 16
Salon 2:
K Blok Zemin 01
3. GÜN
2 Haziran 2012 Cumartesi
Sözel Sunum 23
Sözel Sunum 22
Salon 4 :
K Blok Zemin 03
Poster 12
Poster Merkezi
K Blok
II. ULUSLARARASI BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA SOSYAL ALANLAR KONGRESİ PROGRAM ŞABLONU
( 31 MAYIS- 02 HAZİRAN 2012 / ANKARA)
09.00 POSTER 12
02 JUNE 2012
16:30 POSTER 11
15:30 POSTER 10
14:30 POSTER 9
13.30 POSTER 8
11:00 POSTER 7
10:00 POSTER 6
09.00 POSTER 5
01 JUNE 2012
16:30 POSTER 4
15:30 POSTER 3
14:30 POSTER 2
13.30 POSTER 1
31 MAY 2012!
Poster Merkezi / Poster Center
K BLOCK
Spor Sosyolojisi/Sport Sociology
P12.1 – P12.32
Poster Merkezi / Poster Center
K BLOCK
Herkes İçin
/ Sport
L Spor
SYB
02 For All
P5.1P5.30
P2-L1,…,8
Herkes İçin Spor / Sport For All
P6.1- P6.32
Spor Pedagojisi / Sport Pedagogy
P7.1 –P7.27
Spor Pedagojisi / Sport Pedagogy
P8.1– P8.28
Spor Psikolojisi /Sport Physchology
P9.1- P9.35
Spor Psikolojisi /Sport Physchology
P10.1- P10.35
Spor Psikolojisi /Sport Physchology
P11.1- P11.35
Poster Merkezi / Poster Center
K BLOCK!
Spor Yönetimi,Organizasyonu ve Hukuk/ Sport Management,Organization and Law
P1.1- P1.24
Spor Ekonomisi ve İşletme/ Sport Economy and Facility Management
P2.1- P2.24
Rekreasyon ve Spor Turizm/ Recreation and Sport Tourism
P3.1- P3.17
Spor Felsefesi ve Tarihi/ Sport Philosophy and History
P4.1- P4.18
2nd INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT CONGRESS POSTER PROGRAMME
13
MAIN PROGRAM II. ULUSLARARASI
BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA SOSYAL ALANLAR KONGRESİ 2ND INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES IN PHYSICAL
EDUCATION AND SPORT CONGRESS 31 Mayıs -­‐2 Haziran 2012 / May 31-­‐June 2, 2012 – Ankara Turkey 1. GÜN PROGRAMI / 1st DAY PROGRAM 31 Mayıs 2012, Perşembe / 31st May 2012, Thursday 08.00-­‐18.30 KAYIT / REGISTRATION 08.00-­‐08.30 Kongre Düzenleme Kurulu Toplantısı / Meeting of the Congress Organization Committee 09.00-­‐10.00 AÇILIŞ Salon/Hall: Mimar KEMALETTİN 10:00-­‐10.30 ARA / BREAK 80. YIL AÇILIŞ OTURUMU /80 th ANNIVERSARY OPENING SESSIONS 10:30-­‐12:00 Doç.Dr. Nejla GÜNAY, Cumhuriyet’in Meş’alesi: Gazi Prof. Dr. Özbay GÜVEN, Türkiye’de Cumhuriyet Döneminde Beden Eğitimi ve Sporun Toplumsal Dinamikleri ve Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Prof. Dr. İbrahim YILDIRAN, Chairman: Dr. A.Azmi YETİM 12.00-­‐13.30 ÖĞLE YEMEĞİ / LUNCH BREAK 13.30-­‐15.00 SEMPOZYUM 1 / SYMPOSIUM 1 Salon/Hall : Mimar KEMALETTİN Prof. Dr. Josef HACKFORTH, Sports Media and Sports Journalism -­‐ Current Situation and Future Trends Prof. Dr. Robert SCHNEIDER, Establishing the Foundation for a Successful Sport Organization Through Human Resources Prof. Dr. A. Azmi YETİM, Cumhuriyet Dönemi Türk Spor Örgütlenmesinin Siyasal Analizi Chairman: Dr.Kemal TAMER 13.30-­‐14.30 15:00-­‐16.30 POSTER PRESENTATIONS 1: POSTER CENTER, K BLOCK SEMPOZYUM 2 / SYMPOSIUM 2 Salon/Hall : Mimar KEMALETTİN Prof. Dr. Günter A. PILZ, The Meaning of the Sports, Special the Football in the Violence Prevention. Conclusions for the Social Work With the Medium Football Av. Kismet ERKİNER, Prof. Dr. Günter A. PILZ, Development of the Ultra-­‐Scenes in the European Football and Conclusions for the Preventative and Police Work. Chairman: Dr.Gıyasettin DEMİRHAN 14.30-­‐15.30 POSTER PRESENTATIONS 2 : POSTER CENTER, K BLOCK 15.30-­‐16.30 POSTER PRESENTATIONS 3 : POSTER CENTER, K BLOCK 16.00-­‐18.00 SEMPOZYUM 3 / SYMPOSIUM 3 Salon/Hall : Mimar KEMALETTİN Dr. Ümit KESİM, Okul Rekreasyonu Gerçekten Önemli mi?" 15
Prof. Dr. Erdal ZORBA, Herkes İçin Sporun Dünya Kültürüne ve Olimpiyat Felsefesine Katkısı Prof. Dr. M.Akif ZİYAGİL, Türkiye ve Dünyada Sportif Aktivitelere Katılım Chairman: Dr. Kadir GÖKDEMİR 16.30-­‐17.30 POSTER PRESENTATIONS 4 : POSTER CENTER, K BLOCK 19.30-­‐22.00 AÇILIŞ KOKTEYLİ / WELCOME COCKTAIL 16
2. GÜN PROGRAMI / 2nd DAY PROGRAM 01 Haziran 2012, Cuma / 01st June 2012, Friday 09.00-­‐10.00 POSTER PRESENTATIONS 5 : Poster Center K BLOCK 09.00-­‐10.00 ORAL PRESENTATIONS 1: HALL 1 09.00-­‐10.00 ORAL PRESENTATIONS 4: HALL 2 09.00-­‐10.00 ORAL PRESENTATIONS 7: HALL 3 09.00-­‐10.00 ORAL PRESENTATIONS 10: HALL 4 10.00-­‐11.30 SEMPOZYUM 4 / SYMPOSIUM 4 Salon/Hall: Mimar KEMALETTİN Prof. Dr. Christoph BREUER, Recent and Future Challenges of Sport Development Ph.D. Ferman KONUKMAN,"The Future of Physical Education Teacher Education Programs: Trends and İssues in the 21st Century."” Dr. H.C. Josef HACKFORTH, The Societal Meaning of Sports in Germany Chairman: Dr. Fehmi TUNCEL 10.00-­‐11.00 ORAL PRESENTATIONS 2: HALL 1 10.00-­‐11.00 ORAL PRESENTATIONS 5: HALL 2 10.00-­‐11.00 ORAL PRESENTATIONS 8: HALL 3 10.00-­‐11.00 ORAL PRESENTATIONS 11: HALL 4 10.00-­‐11.00 POSTER PRESENTATIONS 6 : Poster Center K BLOCK 11.00-­‐12.00 ORAL PRESENTATIONS 3: HALL 1 11.00-­‐12.00 ORAL PRESENTATIONS 6: HALL 2 11.00-­‐12.00 ORAL PRESENTATIONS 9: HALL 3 11.00-­‐12.00 ORAL PRESENTATIONS 12: HALL 4 11.00-­‐12.00 POSTER PRESENTATIONS 7 : Poster Center K BLOCK 12.00-­‐13.30 ÖĞLE YEMEĞİ / LUNCH BREAK 13.30-­‐15.00 SEMPOZYUM 5 / SYMPOSIUM 5 Salon/Hall : Mimar KEMALETTİN Prof. Dr. Manfred LÄMMER, The Peace Philosophy of the Olympic Movement. Ideal and Reality Prof. Dr. Atilla ERDEMLİ, Güzel Beden Prof. Dr. Suat KARAKÜÇÜK, Etnisite ve Boş Zaman Davranışları Chairman: Dr. İbrahim YILDIRAN 17
13.30-­‐14.30 POSTER PRESENTATIONS 8 : Poster Center K BLOCK 14.30-­‐15.30 POSTER PRESENTATIONS 9 : Poster Center K BLOCK 15.00-­‐16.30 SEMPOZYUM 6 / SYMPOSIUM 6 Salon/Hall : Mimar KEMALETTİN Prof. Dr. Ivo JIRASEK, Religion and Sport Versus Spirituality in Sport Erdoğan ARIPINAR, Sporda Tarafdarlik , Aidiyet ve Fair Play Prof.Dr. Emanuele ISIDORI, Epistemology, Values and Sport Sciences: A Philosophical and an Educational Approach Chairman: Dr. Suat KARAKÜÇÜK 15.30-­‐16.30 POSTER PRESENTATIONS 10 : Poster Center K BLOCK 16.30-­‐18.00 SEMPOZYUM 7 / SYMPOSIUM 7 Salon/Hall : Mimar KEMALETTİN Prof. Dr. Birol DOĞAN, Stres ve Stressle Başa Çıkma Teknikleri Prof. Dr. Günter AMESBERGER, Competency-­‐Based Teaching and Learning in Physical Education: A Further Step in Quality Development? Prof.Dr. Daniela DASHEVA, Coaching Profession For Intercultural Education Chairman: Dr. Hülya AŞÇI 16.30-­‐17.30 POSTER PRESENTATIONS 11 : Poster Center K BLOCK 19.30-­‐ GALA 01 Haziran 2012, Cuma / 01st June 2012, friday 13.30.17.30 BASKETBOL SEMPOZYUMU 1 / SYMPOSIUM ON BASKETBALL 1 Salon/Hall : K BLOK ZEMİN 04 Cem ÇAĞAL: (Yeşimspor) -­‐ Antrenör – Sporcu – Hakem – Veli -­‐ Kulüp-­‐ İlişkileri Dr.Seyfi SAVAŞ:(Gazi Üniversitesi) Öğrenci ve Velilerin Basketbola Yönlendirilmesi Dr. Alp BAYRAMOĞLU:(Hacettepe Üniversitesi) -­‐ Antrenörlükte Etik Kurallar Ozan SİRİKCİ: (A Milli Takım Kondisyoneri) -­‐ Sportif Performans Antrenmanlarının Yeri ve Önemi (Testler ve Değerlendirmeler – Hareket Mekaniği Çalışmaları) 18
3. GÜN PROGRAMI / 3rd DAY PROGRAM 2 Haziran 2012, Cumartesi / 2nd June 2012, Saturday 09.00-­‐10.00 POSTER PRESENTATIONS 12: K BLOCK 09.00-­‐10.30 SEMPOZYUM 8 / SYMPOSIUM 8 Salon/Hall : Mimar KEMALETTİN Prof. Dr. Hasan KASAP, Performans Hataları: İnsan Hatasını Bir Mükemmellik Unsuru Olarak Görebilmek Prof. Dr. Giyasettin DEMİRHAN, Araştıran Beden Eğitimi Öğretmeni Prof. Dr. Kemal TAMER, Eğitim ve Spor (Education and Sport ) Chairman: Dr. Gülfem ERSÖZ 09.00-­‐10.00 ORAL PRESENTATIONS 13: HALL 1 09.00-­‐10.00 ORAL PRESENTATIONS 16: HALL 2 09.00-­‐10.00 ORAL PRESENTATIONS 19: HALL 3 09.00-­‐10.00 ORAL PRESENTATIONS 22: HALL 4 10.00-­‐11.00 ORAL PRESENTATIONS 14: HALL 1 10.00-­‐11.00 ORAL PRESENTATIONS 17: HALL 2 10.00-­‐11.00 ORAL PRESENTATIONS 20: HALL 3 10.00-­‐11.00 ORAL PRESENTATIONS 23: HALL 4 11.00-­‐12.00 ORAL PRESENTATIONS 15: HALL 1 11.00-­‐12.00 ORAL PRESENTATIONS 18: HALL 2 11.00-­‐12.00 ORAL PRESENTATIONS 21: HALL 3 12.00-­‐12.45 ÖĞLE YEMEĞİ / LUNCH BREAK 13.00-­‐ KONGRE ÖDÜL VE KAPANIŞ TÖRENİ / CONGRESS AWARDS AND CLOSING CEREMONY 02 Haziran 2012, Cumartesi / 02st June 2012, Saturday 09.00-­‐12.00 BASKETBOL SEMPOZYUMU 1 / SYMPOSIUM ON BASKETBALL 1 Salon/Hall : K BLOK ZEMİN 04 Necati GÜLER : (T.B.F.Eğitim Kurulu Başkanı) -­‐ Basketbol Eğitiminde Teknoloji Prof .Dr. Settar KOÇAK : (ODTÜ) -­‐ Takım Yönetiminde Liderlik Dr.Zaim Alparslan ACAR : (T.B.F.Eğitim Kurulu Üyesi) -­‐ Antrenörlük Felsefesi 19
20
ORAL PRESENTATIONS 21
22
II. ULUSLARARASI
BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA SOSYAL ALANLAR KONGRESİ 2ND INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES IN PHYSICAL
EDUCATION AND SPORT CONGRESS 31 Mayıs-­‐2 Haziran 2012 / May 31-­‐June 2, 2012 – Ankara Turkey SÖZEL SUNUMLAR / ORAL PRESENTATIONS SPOR EKONOMİSİ ve İŞLETMECİLİĞİ / SPORT ECONOMY AND SPORT BUSINESS ADMINISTRATION 01 Haziran 2012, Cuma / 1st June 2012, Friday 09.00-­‐10.00 10.00-­‐11.00 1. OTURUM Salon/Hall: K BLOCK CONFERANCE HALL ORAL 1, Spor Ekonomisi ve İşletmeciliği / Sport Economy And Sport Business Administration Oturum Başkanı / Chairman: Dr. Güner EKENCİ OP1.1. Comparison of the Effectiveness of Internal and External Coaches to View Players in Major League Football MİNA MOSTAHFEZİAN, LEİLA SARRAMİ OP1.2. The Unavoidable Fall in Management Of Turkish Professional Football NECATİ CERRAHOĞLU OP1.3. The Role of Privatization in the Improvement Services of Sport From the Viewpoint of Specialists ARİABOD, ATEFEH, SHAFİEİ, MEHRAN 2. OTURUM Salon/Hall : K BLOCK CONFERANCE HALL ORAL 2, Spor Ekonomisi ve İşletmeciliği / Sport Economy and Sport Business Administration Oturum Başkanı / Chairman: Dr. Settar KOÇAK OP2.1. Sport Occupations Between Professionalization and Deprofessionalization. The German Case. NORBERT SCHUETTE OP2.2. Reliability And Validity Analysis of Turkish Version of Service Quality in Recreational Sport Scale / Rekreasyonel Spor Hizmetleri Kalite Ölçeği-­‐38’in Türkçe Versiyonu Geçerlik ve Güvenirlik Çalişmasi EMİNE KÖŞKER DEMİR, ZAFER ÇİMEN OP2.3. Performance Evaluation of Physical Education Office Staff With 360 Degree Feedback Assessment Model MOHAMMAD RASOUL KHODADADİ, MOHAMMAD POURRANJBAR 23
09.00.10.00 10.00.11.00 SPOR PSİKOLOJİSİ / SPORT PSYCHOLOGY 01 Haziran 2012, Cuma / 1st June 2011, Friday 1. OTURUM Salon/Hall : K BLOCK ZEMİN 02 ORAL 7, Spor Psikolojisi / Sport Psychology Oturum Başkanı / Chairman: Dr. BİROL ÇOTUK OP7.1. Evaluation of the Correlation between Self Esteem and Competitive Self Presentation in Weightlifters / Haltercilerde Benlik Saygısı ve Yarışma Benlik Sunumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi TAMER KARADEMİR, ÜNAL TÜRKÇAPAR, ENVER DÖŞYILMAZ, MAHMUT AÇAK OP7.2. Evaluation of the Correlation between Self Esteem and Satisfaction with Life and Body Image Perception in Weightlifters / Haltercilerde Benlik Saygısı İle Yaşam Doyum ve Vücut Benlik Algısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi TAMER KARADEMİR, ÜNAL TÜRKÇAPAR, HAKKI ULUCAN, ZİYA BAHADIR OP7.3. Relations Between Perceived Leader Behaviors and Motivational Climate at the Soccer Teams/ Futbolcuların Algıladıkları Lider Davranışları ve Güdüsel İklim Arasındaki İlişki FATMA ÇEPİKKURT, ESEN KIZILDAĞ KALE, ŞEFİK TİRYAKİ 2. OTURUM Salon/Hall : K BLOCK ZEMİN 01 ORAL 8, Spor Psikolojisi / Sport Psychology Oturum Başkanı / Chairman: Dr. ŞEFİK TİRYAKİ OP8.1. The Factors That Affect the Team Success to the View of Football Trainers: The Qualitative Research / Futbol Antrenörlerinin Görüşlerine Göre Takım Başarısını Etkileyen Faktörler: Nitel Bir Araştırma. ZEYNEP ONAĞ, PINAR GÜZEL, SELHAN ÖZBEY OP8.2. The Combination of Mental and Physical Practices is Better for Instruction of a New Skill. AMİN AZİM KHANİ, SADEGH ABBASİAN, RECEP GÜRSOY OP8.3. The Effect of Pilates Training on Memory Quotient (MQ) and Fatigue in Patients With Multiple Sclerosis. ZOHRE MOHAMMADİ, MARYAM NEZAKATALHOSSAİNİ, MASOUD ETEMADİFAR, FAHİMEH ESFARJANİ, FATEMEH REZVANPOUR 24
11.00.12.00 3. OTURUM Salon/Hall: K BLOCK ZEMİN 02 ORAL 9, Spor Psikolojisi / Sport Psychology Oturum Başkanı / Chairman: Dr.TURGAY BİÇER OP9.1. Examining the Relationship Between Perfectionism and Sport Aggression Among Football Players DEHGHANI, M; MOHARRAMZADEH, M. 11.00-­‐12.00 11.00.12.00 OP9.2. Evaluation of Social Skill Levels of Wheel Chair Basketball Players and Running Basketball Players in terms of Gender Variable/ Tekerlekli Sandalye ve Koşan Basketbol Sporcularının Cinsiyet Değişkenlerine Göre Sosyal Beceri Düzeylerinin İncelenmesi MEHMET ÇAĞRI ÇETİN, EKREM LEVENT İLHAN, HÜSEYİN KIRIMOĞLU, HAKAN SALİM ÇAĞLAYAN. OP9.3. Evaluation of Hopelessness of the Students Who Studied at the School of Physical Education and Sports in Terms of Various Variables / Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Öğrencilerin Umutsuzluklarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi MURAT ÖZŞAKER, NİLGÜN VURGUN 4. OTURUM Salon/Hall : K BLOCK CONFERANCE HALL ORAL 3, Spor Psikolojisi / Sport Psychology Oturum Başkanı / Chairman: Dr. EMİN KURU OP3.1. The Validity and Reliability Study of the Sport Motivation Scale’s Adolescent Version / Sporda Güdülenme Ölçeği’nin Adolesan Versiyonunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması ZİŞAN KAZAK ÇETİNKALP, F. HÜLYA AŞÇI, ATAHAN ALTINTAŞ OP3.2. Development of Female's Sports Participation: Identify Motivations and Constraints ELHAM MOSHKELGOSHA, TAYEBEH ZARGAR OP3.3. The Moderation Effect of Commitment to Team on the Relationship Between Gender and Belief in a Just World: Who Understands What From the Chicane Assertions of the Turkish National Football Teams? TUĞBA YILMAZ, AHMET ŞAHİN 5. OTURUM Salon/Hall: K BLOCK ZEMİN 01 ORAL 6, Spor Psikolojisi / Sport Psychology Oturum Başkanı / Chairman: Dr.BİROL DOĞAN OP6.1. The Effects of 12-­‐Weeks Aerobic Exercise Training on Cardiorespiratory Fitness, Anxiety, Depression and Agression in School Age Children With Attention Deficit Hyperactivity Disorder MEHDİ KARGARFARD, MOHAMMAD MARANDİ, SALEHAFRASYABİ M.A. OP6.2. Provincial Directorate of Youth and Sports Personnel to Investigate the Level of Psychological Molestation / Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Personelinin Psikolojik Taciz Düzeyinin Araştırılması CELAL TAŞKIRAN, SERAP YEL OP7.3. The Role of Emotional Intelligence and Organizational Support From the Staff of Active Motion on Entrepreneurship / Faal (Etkin) Hareketli Çalışanlara Ait Duygusal Zekâ ve Kurumsal Desteğin Girişimcilik Üzerindeki Rolü KARİM SALEHZADEH, BEHROUZ GHORBANZADEH, MOHSEN SHİRMOHAMMADZA 25
REKREASYON VE SPOR TURİZM / RECREATION AND SPORT TOURISM 01 Haziran 2012, Cuma / 1st June 2012, Friday 09.00-­‐10.00 10.00-­‐11.00 1. OTURUM Salon/Hall : K BLOCK ZEMİN 01 ORAL 4, Rekreasyon ve Spor Turizm / Recreation and Sport Tourism Oturum Başkanı / Chairman: Dr. A. Ahmet DOĞAN OP4.1. How Sport Can Be the Cause of Tourism Development and Tourist Places? JEAN SCOL OP4.2. Physical Fitness and Motor Abilities of Six and Seven-­‐Year-­‐Old Overactive Children Based on Eurofit Test Results. ELŻBIETA CIEŚLA, MAŁGORZATA MARKOWSKA, GRAŻYNA NOWAK-­‐STARZ OP4.3. Geographic Analysis and Qualification Status of the Distribution of Sports and Recreation Areas in the City Center in Nevşehir / Nevşehir Şehir Merkezinde Spor ve Rekreasyon Alanları Dağılımlarının Coğrafi Analizi ve Yeterlik Durumları SEVİM KÜL, ÖZDEN TAŞGIN 2. OTURUM Salon/Hall : K BLOCK ZEMİN 01 ORAL 5, Rekreasyon ve Spor Turizm / Recreation and Sport Tourism Oturum Başkanı / Chairman: Dr. GAZANFER DOĞU OP5.1. Examining Recreational Exercise Motivation Measure (REMM) with Respect to Recreational Sports Type: Antalya Example/ Rekreasyonel Egzersize Güdüleme Ölçeği’nin (REMM) Bireylerin Katıldıkları Rekreatif Spor Türüne Göre İncelenmesi: Antalya Örneği FAİK ARDAHAN OP5.2. Importance of the Sport and Recreation Facilities Within Modern Urban Structuring / Modern Kent Yapılanmaları İçinde Spor ve Rekreasyon Alanlarının Önemi. AHMET ATALAY, TUBA FATMA KARADAĞ OP5.3. Investigation of the Free Time Activities of Secondary School Students and the Factors Affecting Their Participation to These Activities / İlköğretim Okulu İkinci Kademe Öğrencilerinin Okul Dışı Serbest Zamanlarında Yaptıkları Aktiviteler ve Katılımı Etkileyen Faktörlerin Araştırılması KADİR PEPE, MERİÇ ERASLAN 26
SPOR FELSEFESİ VE TARİHİ / SPORT PHILOSOPHY AND HISTORY 01 Haziran 2012, Cuma / 1st June 2012, Friday 09.00-­‐10.00 10.00-­‐11.00 1. OTURUM Salon/Hall : K BLOCK ZEMİN 03 ORAL 10: Spor Felsefesi Ve Tarihi / Sport Philosophy and History Oturum Başkanı / Chairman: Dr. Seydi KARAKUŞ OP10.1. People Die When They Aren’t Remembered (In memory of Prof. Dr. Yaşar SEVİM) / İnsanlar Anılmadıkları Gün Ölürler (Prof. Dr. Yaşar SEVİM Anısına) Gökhan BAYRAKTAR, Meriç ERASLAN OP10.2. Views of Masters Students Regarding Reseach Ethics / Lisansüstü Öğrencilerinin Araştırma Etiğine İlişkin Görüşleri. FUNDA KOÇAK, OĞUZ ÖZBEK OP10.3. Learning 2011 European Youth Olympics Volunteers’ Olympic Perceptions Before the Olympics By the Way of Metaphor / 2011 Avrupa Gençlik Olimpiyatları Gönüllülerinin Olimpiyat Öncesi, Olimpiyat Algılarının Metafor Yoluyla Öğrenilmesi FATİH BEKTAŞ, GAMZE BEYAZOĞLU, İBRAHİM YILDIRAN 2. OTURUM Salon/Hall : K BLOCK ZEMİN 03 ORAL 11: Spor Felsefesi Ve Tarihi / Sport Philosophy And History Oturum Başkanı / Chairman: Dr. Özbay GÜVEN OP11.1. Sport in the Construction of the Woman Identity of the Early Republic / Erken Cumhuriyetin Kadın Kimliği İnşasında Spor F.M KARA, İ. YILDIRAN. OP11.2. Sporun Ortaöğretim Öğrencilerinin Sosyalleşmelerinde Etkileri GONCA KORUCU AYTAN, A. AZMİ YETİM OP11.3. Doping in Elite Sport: A Historical Perspective / Elit Sporda Doping: Tarihsel Bir Araştırma SAİT TARAKÇIOĞLU. OP11.4. The Third and the Last Training Festival of Constitutional Turkey / Meşrutiyet Türkiyesinin Üçüncü ve Son İdman Bayramı BAYRAM ALİ SİVAZ 27
HERKES İÇİN SPOR / SPORTS FOR ALL 2.GÜN / 2nd DAY 01 Haziran 2012, Cuma / 1st June 2012, Friday 11.00-­‐12.00 1. OTURUM Salon/Hall : K BLOK ZEMİN 03 ORAL 12: Herkes için spor/ Sports For All Oturum Başkanı / Chairman: Dr. Feza KORKUSUZ OP12.1. Determining Validity and Reliability of the Athletic Identity Measurement Scale (AIMS) among the Iranian Sample SHAJİE, R, SOHRABİ, M. OP12.2. Sport and Preventing of Drug Habitation on 2011 Year SAEED RASOLİ, MARİAM KARİMİ SHOOAR OP12.3. Considering Lifestyle and Comparison Between Athletics Employees and Non Athletics Employees With Focus of Sport And Preventing Of Stress on 2011 Year SAEED RASOLİ, MARİAM KARİMİ SHOOAR 02 Haziran 2012, Cumartesi / 2nd June 2012, Saturday 09-­‐00.10.00 2. OTURUM Salon/Hall : K BLOK ZEMİN 03 ORAL 22: Herkes İçin Spor/ Sports For All Oturum Başkanı / Chairman: Dr. Arslan KALKAVAN OP22.1. Providing of Physical Fitness’s Norms of Boy Students of Islamic Azad University, Karaj & Nazarabad Branch in 2011 ( Islamic Azad University, Nazarabad Branch) HOJAT KAZEMİNİ OP22.2. Doping in Elite Sport: An Ethical Study / Elit Sporda Doping: Etik Bir Çalışma SAİT TARAKÇIOĞLU 10.00-­‐11.00 OP22.3. Ankara İli Merkez İlçelerindeki İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Bilgisayar, Beslenme ve Egzersiz Alışkanlıklarının İncelenmesi. SEVDE MAVİ, SEMİYHA TUNCEL, BURÇİN AKDEMİR 3. OTURUM Salon/Hall : K BLOK ZEMİN 03 ORAL 23, Herkes İçin Spor/ Sports For All Oturum Başkani / Chairman: Dr. Dilara Sevimay ÖZER OP23.1. Physical Activity as a Part of Active Way of Life ALEŠ SEKOT OP23.2. Leadership Studies on Comparative Sports Therapy Education / Karşılaştırmalı Spor Terapisi Eğitiminde Liderlik Çalişmaları : Avustralya ve Türkiye Örneği MÜRSEL AKDENK OP23.3. Volleyball Tennis Serve Technique Learning of A 13 Years Old Child (A Case Study) / 13 Yaşındaki Bir Çocuğun Voleybol Tenis Servis Atma Tekniği Öğretimi (A Case Study) DİLEK SEVİMLİ, YELİZ ŞİRİN, MURAT ŞAHBUDAK, BİROL DOĞAN OP23.4. Autistic Children With Special Applications Of Physical Education / Otistik Çocuklarda Özel Beden Eğitimi Uygulamaları SİBEL SUVEREN, LEVENT İLHAN 28
SPOR SOSYOLOJİSİ / SPORT SOCIOLOGY 3.GÜN / 3rd DAY 02 Haziran 2012, Cumartesi / 2nd June 2012, Saturday 09-­‐00-­‐10.00 1. OTURUM Salon/Hall : K BLOK CONFERANCE HALL ORAL 13: Spor Sosyolojisi / Sport Sociology Oturum Başkanı / Chairman: Dr. Nefise BULGU OP13.1. Physical Activity Versus Obesity: Sociological Aspects ALEŠ SEKOT OP13.2. Politics in Sport of Iran. M. DOUSTİ, M. GOODARZİ, H. ASADİ, M. KHABİRİ, H. KHOSRAVİLARİJANİ OP13.3. A Follow Up Study: Preschool Movement Education in Turkey: Perceptions of Preschool Administrators, Parents and Teachers / Takip Çalışması: Türkiye'de Okul Öncesi Hareket Eğitimi: Yöneticilerin, Ailelerin Ve Öğretmenlerin Görüşleri YASEMİN HARMANCI BAŞKUT 10.00-­‐11.00 2. OTURUM Salon/Hall : K BLOK CONFERANCE HALL ORAL 14: Spor Sosyolojisi / Sport Sociology Oturum Başkanı / Chairman: Dr. Hatice ÇAMLIYER OP14.1. The Importance of Sports and Physical Activity on Health and Social Adaptation Within the Context of Migration, Elderly and Recreation / Göç, Yaşlılık ve Rekreasyon Üçgeninde Spor ve Bedensel Aktivitenin Sağlık ve Sosyal Uyum İçin Önemi BAHAR AKCAYER SCHÜTTE OP14.2. Overconformity to the Sport Ethic and Injury SABİNE WURTH 11.00-­‐12.00 OP14.3. The Social Mobility in Sport and its Appearance in Social Life: The Movie “Ya Ya Ya Şa Şa Şa” / Spordaki Toplumsal Hareketliliğin Sosyal Yaşamdaki Görünümü: “Ya Ya Ya Şa Şa Şa” Filmi SAFTER ELMAS, ZUHAL AKMEŞE OP14.4. Sport as an Instrument for Social Mobility?: Wrestler as Sisyphus / Bir Toplumsal Hareketlilik Aracı Olarak Spor?: Sisifos Olarak Güreşçi İLKNUR HACISOFTAOĞLU, NEFİSE BULGU 3. OTURUM Salon/Hall: K BLOK CONFERANCE HALL ORAL 15: Spor Sosyolojisi / Sport Sociology Oturum Başkanı / Chairman: Dr. Osman İMAMOĞLU OP15.1. Freebies in Turkish Sport Media: Perceptions of Sports Writers / Türk Spor Medyasında Avanta Gazeteciliği (Freebıe): Spor Yazarlarının Algıları ZAFER ÇİMEN, EROL İLHAN OP15.2. The Survey Factors and Impediments Affecting the Development of Country's Sports Culture From the Perspective of Physical Education Teacher Universities. HOSSEİN PEYMANİZAD, HODA ARİANFAR 29
OP15.3. An Examination on the Level of Socialization and Personal Adaptation of the Students Who Engage in Sports in the post-­‐Secondary Schools / Ortaöğretim Kurumlarındaki Sporcu Öğrencilerin Kişisel Uyum ve Sosyalleşme Düzeylerinin İncelenmesi MEHMET GÜÇLÜ OP15.4. Göç, Almanya ‘da Göçmen Türk Gençleri ve Spordaki Başarıları RIZA ALMALI 30
SPOR YÖNETİMİ, ORGANİZASYONU VE HUKUKU / SPORT MANAGEMENT, ORGANIZATION AND LAW 3.GÜN / 3rd DAY 09.00-­‐10.00 10.00-­‐11.00 02 Haziran 2012, Cumartesi / 2nd June 2012, Saturday 1. OTURUM Salon/Hall : K BLOK ZEMİN 01 ORAL 16: Spor Yönetimi, Organizasyonu ve Hukuku / Sport Management, Organization And Law Oturum Başkanı / Chairman: Dr. Müslim BAKIR OP16.1. The Present-­‐Day Status and Future of Physical Education and Sports in Kyrgyzystan / Kırgızistan’da Beden Eğitimi ve Sporun Günümüzdeki Durumu ve Geleceği KANAT CANUZAKOV OP16.2. The Level of Team Performance Components in Project Teams Related to Sports Services / Spor Hizmeti Üreten Proje Takımlarında Takım Performans Bileşenlerinin Düzeyi. DEVRİM BULUT, DİLŞAD ÇOKNAZ, MÜBERRA ÇELEBİ OP16.3. A Study on the Structure of the General Assembly Delegate of Turkish Football Federation / Türkiye Futbol Federasyonu’nun Genel Kurul Delege Yapısı Üzerine Bir İnceleme LALE ORTA, YALÇIN BEŞİKTAŞ 2. OTURUM Salon/Hall : K BLOK ZEMİN 01 ORAL 17: Spor Yönetimi, Organizasyonu ve Hukuku / Sport Management, Organization and Law Oturum Başkanı / Chairman: Dr. Sami MENGÜTAY OP17.1. Analytical Study of the Uefa European Football Championship / UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası’nın Analitik Olarak İncelenmesi LALE ORTA, TUĞRUL AKŞAR, YALÇIN BEŞİKTAŞ OP17.2. Evaluation Of Academic Aspects Relating to Existing Problems At Turkish Sports Management / Türk Spor Yönetimindeki Mevcut Sorunlara İlişkin Akademik Görüşlerin Değerlendirilmesi GÜLAY ÖZEN, FUNDA KOÇAK, FİLİZ BORAN, HAKAN SUNAY, NİLÜFER GEDİKLİ OP17.3. Sport in Terms of Political Usage / Siyasal Kullanım Açısından Spor MUSTAFA YAŞAR, A. AZMİ YETİM OP17.4. The Reasons For and the Benefits of Participation of the Volunteers in Turkish Sport Federations-­‐ An Evaluation Related to Serious Leisure Theory / Spor Federasyonlarındaki Gönüllülerin Katılım Nedenleri ve Kazanımları: Ciddi Boş Zaman Teorisine Göre Bir Değerlendirme E. ESRA ERTURAN ÖĞÜT, İ. FATİH YENEL, SELDA KOCAMAZ 31
09.00-­‐10.00 SPOR PEDAGOJİSİ / SPORT PEDAGOGY 3.GÜN / THIRD DAY 02 Haziran 2012, Cumartesi / 2nd June 2012, Saturday 1. OTURUM Salon/Hall : K BLOK ZEMİN 02 ORAL 19: Spor Pedagojisi / Sport Pedagogy Oturum Başkanı / Chairman: Dr. M.Akif ZİYAGİL OP19.1. Review and Evaluate New Methods of Teaching Physical Education Course in The First Grade Of Elementary Schools in Isfahan ALLAHYAR ARAB MOMENİ, FARHAD RAHMANİNİA OP19.2. Effect Of Motor Abilities Of Successful Performance Freestyle Swimming ELVİRA BEGANOVİĆ ,MİLİCA BEŠOVİĆ, ALDVİN TORLAKOVİĆ 10.00-­‐11.00 OP19.3. Exploring Effective Factors On Quality Of Physical Education And Pedagogy: Presenting A Practical-­‐Conceptual Model A. ESHRAGHI, A. BINIAZ, Z. KABIRI, G 2. OTURUM Salon/Hall : K BLOK ZEMİN 02 ORAL 20: Spor Pedagojisi / Sport Pedagogy Oturum Başkanı / Chairman: Dr. Rasim KALE OP20.1. Validity and Reliability of Dispositional Flow State Scale-­‐2 (Dfs-­‐2) For Physical Education Lessons / Sürekli Optimal Performans Duygu Durum-­‐2 (Sopdd-­‐2) Ölçeğinin Beden Eğitimi Dersi İçin Geçerlik ve Güvenirliği E. NİLAY DAŞDAN ADA, F. HÜLYA AŞÇI, F. ZİŞAN KAZAK ÇETİNKALP, M. ERSİN ALTIPARMAK OP20.2. Investigation the Relation Between the Primary and Secondary School Students’ Physical Fitness and Their Attitudes Towards Physical Education Lesson / İlk ve Orta Öğretim Öğrencilerinin Fiziksel Uygunlukları ile Beden Eğitimi Dersi Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi YAKUP KOÇ, KEMAL TAMER OP20.3. Experiences of Faculty and Students in Postgraduate Sport Sciences Education: A Phenomenological View / Lisansüstü Eğitimde Spor Bilimleri Öğretim Üyeleri ve Öğrencilerinin Deneyimleri: Fenomenolojik Bir Bakış MUSTAFA LEVENT İNCE, FEZA KORKUSUZ 11.00-­‐12.00 3. OTURUM Salon/Hall : K BLOK ZEMİN 02 ORAL 21: Spor Pedagojisi / Sport Pedagogy Oturum Başkanı / Chairman: Dr. Hasan KASAP OP21.1. Problems Towards Physical Education and Sport Scale in Secondary School Students With Disabilities / İlköğretim İkinci Kademe Engelli Öğrenciler İçin Beden Eğitimi ve Spor Dersine Yönelik Sorunlar Ölçeği BENGU GÜVEN KARAHAN, EMİN KURU OP21.2. Project iCan – enhancing healthy lifestyle using the method of experiential education in Czech Republic. ANDREJ KİRCHMAYER OP21.3. Physical Education and Sports Teaching for the Disabled: Requirements and A Program Model/ Engelliler İçin Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği: Gereksinim ve Bir Program Modeli NURETTİN KONAR, İBRAHİM YILDIRAN 32
o 33
POSTER 34
II. ULUSLARARASI BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA SOSYAL
ALANLAR KONGRESİ 2ND INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES IN PHYSICAL
EDUCATION AND SPORT CONGRESS 31 Mayis -­‐ 2 Haziran 2012 / May 31-­‐June 2, 2012 – Ankara Turkey POSTER SUNUMLAR / POSTER PRESENTATIONS SPOR YÖNETİMİ, ORGANİZASYONU VE HUKUKU / SPORT MANAGEMENT, ORGANİZATION AND LAW 31 Mayıs 2012, Perşembe / 31st May 2012, Thursday 13.30-­‐14.30 POSTER 1, Spor Yönetimi, Organizasyonu ve Hukuku / Sport Management, Organization and Law Yer/Place: Poster Merkezi K BLOK Moderatör / Moderator: Dr. Sema ALAY P1.1. Examination of Administrative and Financial Structure of Kickboxing Federation / Kickboks Federasyonunun İdari ve Mali Yapısının İncelenmesi HALUK ÇEREZ, GAZİ AYKIN P1.2. The Numerical Development About Turkish Sport and Comparison With Some Countries Between 2002 And 2012 / 2002-­‐2012 Yılları Arasında Türk Sporuna İlişkin Sayısal Gelişim ve Bazı Ülkelerle Karşılaştırılması ARİF YÜCE, HAKAN SUNAY, YASİN TEKİN P1.3. The Effect of Quality of Work Life on Turnover Intention in Sports and Physical Activity Organizations / Spor ve Fiziksel Etkinlik İşletmelerinde İş Yaşam Kalitesinin İşten Ayrılma Niyetine Etkisi SÜLEYMAN MURAT YILDIZ P1.4. Strategic Analysis of A Sports Federation / Bir Spor Federasyonunun Stratejik Analizi REŞAT SADIK, KEMAL GÖRAL, M.ERTAN TABUK, OSMAN GÜLAY, HAKAN BOZ, NEVZAT MİRZEOĞLU P1. 5. Investigation of the Organizational Commitment of Basketball Coaches Participating in 12 Giant Men Basketball Schools Project /12 Dev Adam Basketbol Okulları Projesinde Yer Alan Basketbol Antrenörlerinin Örgütsel Bağlılıklarının İncelenmesi YEŞER ESKİCİOĞLU, DEVRİM BULUT P1.6. The Implementation of the National Curriculum in Physical Education in Libyan's Secondary Schools AYAD SAAD OMAR P1.7. Evaluation of Employment of Graduates, Who Receive Sport Education/ Spor Eğitimi Alan Yükseköğrenim Mezunlarının İstihdam Durumlarının Değerlendirilmesi UĞUR ÖZER, TEKİN ÇOLAKOĞLU P1 .8. An Analysis of Organizational Stress Levels of Managers Working in Sports Organizations / Spor Genel Müdürlüğü’nde Çalışan Yöneticilerin Örgütsel Stres Düzeylerinin İncelenmesi YUNUS YILDIRIM, İRFAN YILDIRIM, HANİFİ ÜZÜM P1.9. Developing Performance Evaluation Scales For Non-­‐Profit Sport Organizations / Kar Gütmeyen Spor Organizasyonlarında Performans Değerlendirme Araçları KUBİLAY ÖCAL 35
P1.10. Historical Development of Bonus Handicapping and Grants in Turkey / Türkiye’de Şike ve Teşvik Priminin Tarihsel Gelişimi LALE ORTA, YALÇIN BEŞİKTAŞ P1.11. Incorporation of the Sports Clubs in Turkey and Europe, and Comparison of Models of Public Offering / Türkiye ve Avrupa’daki Spor Kulüplerinin Şirketleşme ve Halka Arz Modelleri Açısından Karşılaştırılması TOLGA TEK, SETTAR KOÇAK P1.12. The Effect of Transformational Leadership on Organizational Commitment: A Case Study on Kickboxing Athletes / Dönüşümsel Liderliğin Örgütsel Adanmışlık Üzerine Etkisi: Kick Boks Örneği KÜRŞAT YUSUF AYTAÇ, TAYFUN SERVİ, EYYUP YILDIRIM P1.13. The Relation Between the Personal Factors of the Managers of Physical Education Offices SALMAN FARZALİPOUR, MİR HASAN SEYYED AMERİ, MEHRDAD MOHARRAM ZADE, MASOOMEH KOUZEKANANİ P1.14. Investigation of Perceptions of Staffs at Provincial Organizations of The General Directorate of Sport About Organizational Trust, Organizational Identity and Organizational Identification / Spor Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatında Görev Yapan Personelin Örgütsel Güven, Örgütsel Kimlik ve Örgütsel Özdeşleşme Algılarının incelenmesi M. KARAKILIÇ, Ş. BAĞDATLI P1.15. The Role of Culture and Personality in Choice of Conflict Management Styles SALMAN FARZALİPOUR, OĞUZ ÖZBEK, , MASOOMEH KOUZEKANANİ,SHİVA ASGHARİ RAD P1.16. The Role of Mass Media in Women’s Sport SALMAN FARZALİPOUR, MEHRDAD MOHARRAM ZADEH, CENGİZ AKALAN, VELİTTİN BALCI, NAYYER HAJİZADEH P1.17. Overview of the Level of Turkish Sports Success and Evaluation By Coaches / Türk Sporunun Başarı Düzeyinin Antrenörlerin Bakış Açısından Değerlendirilmesi GÜLSEN TOSUN TUNÇ, MELİH N. SALMAN, AYTUĞ ÇELİKKANAT P1.18. Evaluating Carreer Planning Profile of Turkish Sportsman Who Have a Degree According to Gender / Olimpiyatlarda Derece Yapan Türk Sporcularının Kariyer Planlama Profillerinin Cinsiyet Değişkenine Göre Değerlendirilmesi HÜLYA BİNGÖL, CEMAL GÜNDOĞDU, ŞÜKRÜ BİNGÖL P1.19. Self Evaluation of Sport Management and Recreation Students Concerning Managerial Characteristics (Akdeniz University Example) / Yönetsel Nitelikler Açısından Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon Bölümü Öğrencilerinin Kendilerini Değerlendirmesi (Akdeniz Üniversitesi Örneği) EVREN AĞYAR P1.20. Structural Analysis of Arbitration Committees of General Directorate of Sports and Football Federation of Turkey / Spor Genel Müdürlüğü ve Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurullarının Yapısal Analizi TEKİN ÇOLAKOĞLU, ZAFER ÇELİK P1.21. Investıgation of Athletes, Views Concerning of Managers Managerial Behaviours Application Levels / Sporcuların, Yöneticilerinin Yönetimsel Davranışları Uygulama Düzeylerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi ÖZER YILDIZ, ENGİN GEZER, M. ÇAĞRI ÇETİN, MEHTAP YILDIZ 36
P1.21. Investigation of Classroom Management Skills of the Preservice Physical Education and Homeroom Teachers Who Have Taken Classroom Management Course / Sınıf Yönetimi Dersi Alan Beden Eğitimi Ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sınıf Yönetimi Becerilerinin İncelenmesi MEHMET İNAN, FATİH DERVENT P1.22. The Role of the Coach in Team Management / Takım Yönetiminde Antrenörün Rolü MEHMET KOÇAK
SPOR İŞLETMECİLİĞİ VE EKOMOMİSİ / SPORT BUSINESS ADMINISTRATION AND ECONOMY 37
31 Mayıs 2012, Perşembe / 31st May 2012, Thursday POSTER 2, Spor İşletmeciliği ve Ekomomisi / Sport Business Administration and Economy 1114.30-­‐15.30 Yer/Place: Poster Merkezi K BLOK Moderatör / Moderator: Dr. Fatih YENEL P2.1. Evaluation of Safety and Efficiency of Sport Facilities and Centers for the Universities of Region 16 of Islamic Azad University in Students’ View A. KHAJEHLANDİ, A. MOHAMMADİ, M. ABASİ P2.2. Entrepreneurial Characteristics of the Male Managers of Qazvin’s Private Sport Clubs ABOLFAZL AZİZİ P2.3. Marketing Barriers to Fans `Attraction and Development in Iranian Football Pro League's Clubs V. SAATCHIAN, A. ELAHI, M. RASOOLI P2.4. Relationship Between a Leading Brand Sports Products MİR MOHAMMAD KASHEF, SABİHE HAMDAMİ, MORTEZA FATTAHPOUR MARANDİ P2.5. The Study of Effective Factors on Presence of Fans in Volleyball Matches of West Azarbyjan Teams MOHARRAMZADEH MEHRDAD, TALAIE REZA, FARHAD ABBASI, NAGHAVI LEILA P2.6. Sport Tourism Potential (TISS Kopan) and Factors Sustainable Development in Globalizatio NASER BAY, REZA SAJADY, ZOHREH NORİ P2.7. Designing Model of Stakeholder -­‐ Oriented With Emphasizing Organizational Legitimacy in Sport Organizations HAMİD REZA GOHARROSTAMİ, H. KOZECHİAN, M. AMİRY, H. HONARİ P2.8. The Relationship Between Managers' Leadership Styles in Physical Education Offices Universities and Sport Volunteers' Satisfaction DANESH SANI, HEMMATI NEZHAD, ANDAM, KHATERI, P2.9. Organizational Commitment and Self-­‐Efficiancy Among University Physical Education Instructors FATEMEH ABDAVİ, NASİM ABDAVİ P2.10. An Investigation of the Relationship Between the Success of Countries at the Shenzhen 2011 Summer Universiade With Educational and Demo-­‐Economic Factors HASAN ASADİ, MAHDİ SHARİATİ FEİZABADİ, MOHAMMAD REZA SEYYEDİ, BEHZAD NAJAFİ, AMİN NEKOUEİ P2.11. An Investigation of the Relationship Between the Success of Countries at the Guangzhou 2010 Asian Para Games MOHAMMADREZA SEYEDİ, BEHZAD NAJAFİ, KARİM BİGLAR, MİLAD ESMAİLİ, HABİBOLLAH KHOJAMLİ P2.12. Organizational Commitment Levels of Personnel of Sports Businesses Operating in Kyrgyzstan / Kırgızistan’da Faaliyet Gösteren Spor İşletmeleri Çalışanlarının Örgütsel Bağlılık Düzeyleri. A. ÇAKAR, S. GERİ, B.ÇAKAR, R.TOK P2.13. The Comparison of the Job Satisfactions of the Sport Managers Who Work Private and 38
Public Sectors / Özel ve Kamu Sektöründe Görev Yapan Spor Yöneticilerin İş Tatminlerinin Karşılaştırılması BİLGE DONUK P2.14. The Relationship between Leadership Style and Productivity in Public Sport Organizations MOHSEN SİRMOHAMADZADEH, K. SALAHZADEH, Y. AGHDAMİ P2.15. Sectoral Difference of Sport Economy That Shaped Around the Engagement Factor / Bağlılık Olgusu Etrafında Şekillenen Spor Ekonomisinin Sektörel Farklılığı AHMET ATALAY, TUBA FATMA KARADAĞ P2.16. The Relationship Between Privatizational Barriers and Productivity İn Sport MOHAMMAD RASOUL KHODADADİ P2.17. The Preferences of Sport Brand of Students Who Are UnderGraduate at Universities in Fırat Basin / Fırat Havzasındaki Bazı Üniversitelerde Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Spor Marka Ürünleri Tercihlerinin Belirlenmesi CEMAL GÜNDOĞDU, GALİP YAVUZ, HÜLYA BİNGÖL P2.18. Relation Between Burn Out, Motivation and Performance Among Elite Handball Players F. YAVARİ, M.R. ISMAELİ, J. REZAİE P2.19. Examining Sport Institution and Sport Tools' in Terms of Ergonomics / Spor Malzemelerinin ve Spor Tesislerinin Ergonomi Uygulamaları Açısından İncelenmesi ŞÜKRÜ BİNGÖL, HÜLYA BİNGÖL, NEVZAT MUTLUTÜRK, ÖZGÜR KARATAŞ P2.20. Investigation the Affect of the Customer Satisfaction on the Customer Loyalty in Fitness Centers / Fitness Merkezlerinde Müşteri Tatmininin Müşteri Sadakati Üzerindeki Etkisinin Araştırılması YAVUZ YILDIZ P2.21. A Study of the Relationship Between Small and Medium Sized Sport Enterprises Start-­‐Up And Entrepreneurial Personality Characteristics MORTEZA S. AZİMZADEH, M. EHSANİ, A. KORDNAEİJ, H. KOZECHİAN, PİTSS, B P2.22. Investigating the Position of Physical Education and Sport in the Leisure Time Activities of Primary School Students in West Azerbaijan Province MEHRİ GHAHRAMANİ, M. KHALİLZADEH, R. POUZESH, N. JABBARİ, G.M. MONAZZAH, M.S. POORHOSSEİN P2.23. The Relationship Between Economic Base – Social and Demands of Customers With Their Satisfaction in Fitness Clubs M. RAJABI, H. AKBARI, M. DERIKVAND, S. ABBASI P.2.24.Ranking the Impact Components on the Development of Sports Tourism Industry By AHP (Analytical Hierarchy Process) KARİM ZOHREVANDİAN, FERESHTEH EBRAHİMİ, YAGHUBİ MOHSEN
39
REKREASYON VE SPOR TURİZM /RECREATION AND SPORT TOURISM 31 Mayıs 2012, Perşembe / 31st May 2012, Thursday 15.30-­‐16.30 POSTER 3, Rekreasyon ve Spor Turizm /Recreation and Sport Tourism Yer/Place: Poster Merkezi K BLOK Moderatör / Moderator: Dr. M. Levent İNCE P3.1. The Expectations of Students From the University Management About Leisure Activities in the Firat Basin / Fırat Havzasında Bulunan Üniversite Öğrencilerinin Boş Zaman Etkinlikleri Kapsamında Üniversite Yönetiminden Beklentileri ABDURRAHMAN KIRTEPE, ATALAY GACAR, OĞUZHAN ALTUNGÜL P3.2. The Habits of Physical Education Teachers in Primary Schools in Benefiting From Free-­‐Time Activities and Their Attitudes to Learning / İlköğretim Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Serbest Zamanlarını Değerlendirme Alışkanlıkları ve Öğrenmeye İlişkin Tutumları VAROL TUTAL, AYKUT DÜNDAR, MEHMET GÜLLÜ, CENGİZ ARSLAN P3.3. Examining the Effect of Game Activities on Nursery School Childrens Social Development / Oyun Aktivitelerinin Anaokulundaki Çocukların Sosyal Gelişimine Etkisinin Araştırılması HATİCE ERDOĞAN, BETÜL BAYAZIT, KORKMAZ YİĞİTER P3.4. Examinining the Factors Which Effect Students Joining Sport Who Attending the Different Socia-­‐Economical Structure at the Middle Schools / Farklı Sosyo-­‐Ekonomik Yapıdaki Orta Öğretim Kurumlarında Okuyan Öğrencilerin Spora Katılımına Etki Eden Faktörlerin Araştırılması HAMİYET DEKE, BETÜL BAYAZIT, KORKMAZ YİĞİTER P3.5. Determine How The Students of the Physical Education and Sport Colleges Make Active Sport / Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Okuyan Öğrencilerin Spor Yapma Amaçları ve Spora Yönlendiren Etmenler SELİM YILDIZ, GÜLÇİN GÖZAYDIN P3.6. Examining the Assertiveness Levels of Nurse Students in Terms of Various Variables at the Düzce University / Hemşirelik Öğrencilerinin Atılganlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi KORKMAZ YİĞİTER, FERHAN AÇIKGÖZ, BETÜL BAYAZIT P3.7. An Investigation of Cerebral Palsy and Deaf Students’ Leisure Time By Emphasis on Physical Activity in Tehran City MOHAMMADREZA SEYEDİ, MOHAMMAD ALİKHANİ, ALİ HOJATİ, VAHİD HADİDİ P3.8. Importance and Content of the Ecology, Environment and Nature Education Subjects in Recreation Programs / Ekoloji, Çevre ve Doğa Eğitimi Konularının Rekreasyon Programlarındaki Yeri ve Önemi KAZIM YILDIZ, MERYEM SELVİ P3.9. Investigation of the Opinions of University Students Concerning the Recreactive Activities and Their Participation to These Activities / Üniversite Öğrencilerinin Rekreaktif Etkinliklere Yönelik Görüşleri ile Katılım Durumlarının Araştırılması KADİR PEPE, İBRAHİM BOZKURT, HÜLYA ÖNEM 40
P3.10. Insight of Fairplay Regarding School Games By Primary School Managers, Teachers and Pupils: Case Study in Bolu / İlköğretim Okul Yöneticilerinin, Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Ve Öğrencilerinin Okul Spor Programlarındaki Fair Play Anlayışları: Bolu İli Örneği SUAT KAYA, MÜBERRA ÇELEBİ P3.11. The Impacts Of Winter Sports Organizing On The Host Community MAJİD JAVİD KELEDARAGH, HASSAN ASADİ, BEHNAM NAGHİPOUR GİVİ, FARZAD NOBAKHT SAREBAN P3.12. Physical Activity And BMI Changes in 6 and 7-­‐Year-­‐Old Children MARKOWSKA MAŁGORZATA, GRAŻYNA NOWAK -­‐ STARZ, KRÓL HALİNA, BOŻENA ZBOİNA, HALİNA KRÓL, TOMASZ WÓJCİK, MAKİEŁA EWA, GRABSKİ MAREK, BİSKUP MAŁGORZATA P3.13. State of Fitness of Participants Two Summer Festival Recreation NATALİJA MİHAJLOVİĆ, DUŠAN MİTİĆ, GORAN PREBEG P3.14. Spending Leisure Time Male and Female Physical Education Students in Islamic Azad University Of Khoram Abad With Emphasis To Physical Activities SAJAD DOSTDARİ P3.15. Life Satisfaction, Leisure Motivation, Leisure Participation: An Analysis on Physical Education and Sport Teachers (Kayseri City Example) / Yaşam Tatmini, Serbest Zaman Motivasyonu, Serbest Zaman Katılımı: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri üzerine bir İnceleme (Kayseri İli Örneği) TENNUR YERLİSU LAPA, EVREN AĞVAR, ZİYA BAHADIR P3.16. Determination of the Participation State to Sport of Women Students in Ondokuz Mayıs University and Project of “Tennis of All” / Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bayan Öğrencilerinin Spora Katılım Durumunun Araştırılması Ve “Herkes İçin Tenis” Projesi HAMZA KÜÇÜK, BADE TEKBAŞ, FÜRGAN ELMAS, G. HİLAL GÜNAYDIN P3.17. Relation Between Participation in Recreational Activities And Leadership Behavior: A Study On The Secondary School Students / Rekreasyon Faaliyetlerine Katılım İle Liderlik Davranışı İlişkisi: Ortaöğretim Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama UMUT DAVUT BAŞOĞLU P3.18. Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zaman Aktivitelerine Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması HAMDI ALPER GÜNGÖRMÜŞ, BÜLENT GÜRBÜZ P3.19. Analysis Of The Effects Of Recreation Swimming Program For Men In Old Age ALDVIN TORLAKOVIĆ, ROMAN KEBAT, ELVIRA BEGANOVIĆ 41
SPOR FELSEFESİ VE TARİHİ / SPORT PHILOSOPHY AND HISTORY 31 Mayıs 2012, Perşembe / 31st May 2012, Thursday 16.30.17.30 POSTER 4, Spor Felsefesi ve Tarihi / Sport Philosophy and History Yer/Place: Poster Merkezi K BLOK Moderatör / Moderator: Dr. Nevzat MİRZEOĞLU P4.1. Comparison Of Organizations That Constitute The Turkish Sports Management In Its Historical Development / Tarihsel Gelişim Sürecinde Türk Spor Yönetimini Oluşturan Örgütlerin Amaç ve Yapı Boyutları Açısından Karşılaştırılması S. ÖZSOY, K. GÖRAL, M.T. TABUK, R. SADIK, O. GÜLAY, H. BOZ P4.2. Analytical Study of Thesis and Dissertations in Football Game From (2004-­‐2010) in The Universities Of Kurdistan Region in Iraq MAJEED KHDAYKHSH ASAD P4.3. High Level Basketball And Football Referees’ Views About Unsportsmanlike Behaviors / Üst Düzey Basketbol ve Futbol Hakemlerinin Sportmenlik Dışı Davranışlarla İlgili Görüşleri BAHRİ GÜRPINAR, ÖZBAY GÜVEN P4.4. The Şalvar Wrestling in Turkish Sports Culture / Türk Spor Kültüründe “Şalvar Güreşi” ve Kahramanmaraş Yöresinde Uygulanış Biçimi H. İSLER P4.5. Holük Game Which Involved in Traditional Child’s Game Culture and Played With Hair Ball / Geleneksel Çocuk Oyun Kültüründe Yer Alan ve Kıl Topuyla Oynanan: Holük Oyunu M. TÜRKMEN, A. DOĞAN P4.6. Traditional Walnut Games In Malatya District Child Game Culture / Malatya Bölgesi Çocuk Oyun Kültüründe: Geleneksel Ceviz/Goz Oyunları A. DOĞAN, M. TÜRKMEN, O. İMAMOĞLU P4.7. The Relationship Between Philosophical Mentality And Leadership Behavior Among The Volleyball Coaches in The Student Champions in Iran H. KHOSRAVİ LARİJANİ, A. SAFANİYA, M. DOSTİ PASHAKOLAİ P4.8. Realationship Between Philosophical Conception And Academical Phylisophical Karate Referees A. SAFANİA, A. AZEM, H. KHOSRAVİ LARİJANİ P4.9. The Sportive Personality of Mehmet Akif Ersoy and The Effects of Sports on Akif’s Personality and Verses / Mehmet Akif Ersoy’un Sporcu Kişiliği, Sporun Akif’in Kişiliği ve Mısraları Üzerindeki Etkisi SELÇUK ÖZDAĞ, SAVAŞ DUMAN P4.10. Judo Strategy In Leadership / Liderlikte Judo Stratejisi SUAT BEGEÇ P4.11. Simple and Multiple Relationships of Philosophical Mentality and the Effectiveness Managers H. KHOSRAVİ LARİJANİ, A. SAFANİYA, F. ASHRAF GANJOİ P4.12. A Research on Music Played in Gaziantep Aba Wrestling Ö. TARKAN TUZCUOĞULLARI, UĞUR ABAKAY, ADİL ÇETE, FAHRİ ÇEPİK 42
P4.13. The Communal Effects of Bet Match Fixing in Football / Futboldaki Bahis Şikesinin Toplumsal Etkileri FARUK SALİH ŞEKER, MEHMET ŞAHİN P4.14. Gene Doping: An Ethical Study / Gen Dopingi: Etik Bir Çalışma SAİT TARAKÇIOĞLU, BİROL DOĞAN P4.15. Reflections of idea of “Imperial Mentality” in Chomsky’s Philosophy to the area of Sports Sciences / Naom Chomsky’nin Felsefesinde “İmparatorluk Mantalitesi”nin Spor Bilimlerine İzdüşümü BARIŞ ŞENTUNA, MURAT ÖZMADEN P4.16. The Importance and Gains of Sport Council in Turkish Sport History / Türk Spor Tarihinde Spor Şuralarının Önemi ve Kazanımları ERHAN DEVRİLMEZ, M. SETTAR KOÇAK P4.17. Antique Sports Organizations and Sports Places in Anatolia / Anadolu’da Antik Sportif Organizasyonlar ve Sportif Mekânlar ÇAĞLAR TÜRKOĞLU, İBRAHİM YILDIRAN P4.18. Sportspersonship Orientation of Football Starters / Futbola Başlayan Çocuklarda Sportmenlik Yönelimi GÜLFEM SEZEN BALÇIKANLI, KEZBAN GÜLŞEN, İBRAHİM YILDIRAN 43
HERKES İÇİN SPOR / SPORTS FOR ALL 09.00.10.00 01 Haziran 2012, Cuma / 1st June 2012, Friday POSTER 5, Herkes İçin Spor / Sports For All Yer/Place: Poster Merkezi K BLOK Moderatör / Moderator: Dr. Metin KAYA P5.1. Effect of Aerobic Training on Plasma Visfatin in Middle-­‐Aged Men A. KHAJEHBANDİ, A. MOHAMMADİ DOMİEH, E. HEİDARİ, M. SALEHİ P5.2. Effect of Bicarbonate Sodium Supplementation on Skaters Performance ALİ OJAGHİ, JABRAİİL PUZESH, MOHAMMAD DEHGHANPOURİ, AMİNEH SAHRANAVARD, SHEİX İUSEFİ REZA P5.3. The Effect of Aerobic (Strand) and Anaerobic (Wingate) Tests on the Alternation of Heat Shock Proteins (HSP70) levels on Young Men. A. KHAJEHLANDİ, F. DARYANOOSH, M. SALESİ, B. BAZGİR P5.4. Effect of a De-­‐training Period After Eight Weeks of Plyometric Exercises on Speed and Explosive Strength of Karate Players’ Leg SEYED HOSSEİN ALAVİ, FARSHD GHAZALİAN P5.5. Effect of Two Types of Aerobic Exercise Test (Strand) and Anaerobic (Wingate) on Liver Enzyme Changes in Young Women A. KHAJEHLANDİ, M. SALEHİ, Z. GAVAMİ, H. AHMADİ, M. GORJİ P5.6. Nutritional, Sleep and Exercise Patterns of Athletes in Ramadan BABAK NAKHOSTİN-­‐ROOHİ, SARA BARMAKİ, SOMAYEH VALİZADEH P5.7. The Comparation of Rudeness of Lower Limb and Spinal Column in Karate Athletic SAEED RASOLİ, MARİAM KARİMİ SHOOAR P5.8. The Effect of Ingestion of Carbohydrate on MVC and RFD During Recovery After Resistance Exercise in Females MAJDA TOUBA, DON MCLAREN, SALAH TOUBA P5.9. The Examination of Cure of Cancer With Sport From the View-­‐Point of Quantum MOJTABA MOLAEİ P5.10. The Sportive Backgrounds and Expectations of the New Registered Students from the University (ITU) / Üniversiteye Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Sportif Altyapıları ve Üniversitelerinden Sportif Beklentileri (İTÜ) BÜLENT ARSLANTAŞ, HÜLYA YELTEPE ERCAN P5.11. The Effect of Attentional Focus Program on Movement Accuracy and EMG Activity K. BAHARLOUEİ P5.12. A Study on General Health Status of Team and Solo Athletes of Male and Female Students in Kerman University of Medical Sciences MOHAMMAD POURRANJBAR, MOHAMMAD RASOUL KHODADADİ, BEHROUZ GHORBANZADEH P5.13. Impact of Water Training on Hormonal and Humeral Indices in Women With Diabetes II ASGHAR TOFİGHİ, BAKHTİAR TATİBİAN, SAMENEH DASTAH, MORTEZA FATTAHPOUR MARANDİ 44
P5.14. The Effect of Aquatic Aerobic Training on Fatigue Severity in Multiple Sclerosis patients MAHMOOD SOLTANİ, SEYED MAHMOOD HEJAZİ, SALEHE NORNEMATOLAHİ, MARZİEH ASHKANİFAR P5.15. The Effect of Aquatic Aerobic Training on Endurance Walking in Multiple Sclerosis Patients MARZİEH ASHKANİFAR, MAHMOOD SOLTANİ, SEYED MAHMOOD HEJAZİ P5.16. Examination of Knee Osteoarthritis in Retired Professional Athletes and Nonathletic Individuals S.S. SHOJAEDİN, EHSAN RAHİMİ, H. MEHRABİAN P5.17. The Effect of Not Ingesting of Fluid, Ingesting of Water and a Carbohydrate-­‐
Electrolyte Solution on Heart Rate and Time of Activity of Untrained Females in Fatigue Time MAZAHER RAHİMPOUR P5.18. The Effect of Regular Endurance Exercises on Markers of Coronary Artery Disease in Non-­‐Athlete Students KAZEM CHERAGH BİRJANDİ, M. MOGHARNASİ, S. CHERAGH BİRJANDİ, M. ABOLHASAN NEZHAD P5.19. The Effect of Two Intensive Aerobic and Anaerobic Tests on İmmune System in Male Athletic Students. ABOLFAZL DEİLAMİ, MANDANA SANGARİ P5.20. Investigation the Physical Activity Level of Physical Education Students / Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeylerinin İncelenmesi İREM UZ, ÖZHAN BAVLI P5.21. Determination of Relationship Between Some Anthropometric and Physical Fitness With the Level of Sport Injuries Prevalence Among the Member of Iran National Youth Freestyle Wrestling Team NADER NOKHODCHİ, SALOOMEH AHMADİ, MOSTAFA MOAVEN AFSHARİ P5.22. The Effects of Treadmill Training on Plantar Flexor Strength in Persons With Visual Impairment NASTARAN SAJADİ P5.23. Studying the Amount of Prevalent Injuries in the Ankle, Metatarsus, the Elbow, and Introducing Appropriate Technique for Decreasing These Injuries (Islamic Azad University, nazar Abad branch) HOJAT KAZEMİNİ P5.24. Relation Between Body Composition And Oral Glucose Tolerance Test VAHID KARIM AZAD MARJANI, HAMIDREZA MIRSAFIAN P5.25. Evaluation of Nutritional Knowledge of Bodybuilding Trainers City of Urmia VAHID KARIM AZAD MARJANI, BAYAN HEYDARİAN P5.26. 2011 Grand Slam Tennis Tournaments General Analysis / 2011 Grand Slam Tenis Turnuvalarının Genel Analizi BÜLENT KİLİT, CENGİZ ARSLAN, FARUK AKÇINAR, AMİR GHİAMİ RAD P5.27. The Demonstration of Hemodynamic of Children 7-­‐14 Years Old Under The Seonoble Hesitate of External Environment / Dış Çevredeki Mevsimlik Dalgalanmaların 7 -­‐ 14 Yaşındaki Çocuklarda Hemodinamik Göstergeleri T. SABRALİEVA, A. KAZAKBAEVA 45
P5.28. Analysis of Intensive Physical Activity, Alexithymia and Comt Val108/158 Met Gene Polymorphism / Yoğun Spor Yapan Kişilerde Aleksitimi ve Comt Vall08/158 Met Gen Polimorfizminin Araştırılması AYLİN ZEKİOĞLU, SIRRI ÇAM, NEVZAT MUTLUTÜRK, ŞULE ÇOLAKOĞLU, CEM GÖRGÜL, MUZAFFER ÇOLAKOĞLU P5.29. Impact of Participation in Physical Education Courses on Anthropometric Characteristics of Children / Beden Eğitimi Derslerine Katılımın Çocukların Antropometrik Özelliklerine Etkisi Hürmüz KOÇ P5.30. The Place of Sport in The Change of Life Cycle of Woman / Kadının Yaşam Döngüsünün Değişiminde Sporun Yeri AHMET ATALAY, TUBA FATMA KARADAĞ 10.00.11.00 POSTER 6, Herkes İçin Spor / Sports For All Yer/Place: Poster Merkezi K BLOK Moderatör / Moderator: Dr. Metin YAMAN P6.1. Effects Of Warm And Cold Jacuzzi on Delayed Onset Muscle Soreness After Eccentric Exercise in Athletic Females. MARYAM BAYKBABAPOOR, TOHİD AZİZZADEH, HAMİD AGHAALİNEJAD, MAGHSOD PİRİ P6.2. The Comparison of Verbal Suggestion and Placebo Effects on Physical Performance Among Female Athlete Students R. FAKHRPOUR, F. YAVARİ, S. CHERAGHİFAR P6.3. Gender Differences and the Association Between VO2max and Body Fat in Fourth Grade Elementary School Children in Tirana, Albania. E. TOSKU, J. JARANİ, D. QEFALİA, S. PASHA P6.4. Differences in the Level of Physical Activity and Body Mass Index in First Grade Elementary School Children Living in Urban and Rural Area in Tirana. M. BALLA, D. MUZAKA, A. SPAHİ, K. USHTELENCA, A. KASA P6.5. The Impact of Speed Circle Training on Development of Some Types of speed SAFAA SALEH HUSSEN, RANİA MOHAMED ABD EL GWAD P6.6. Effect of the 14 Weeks of Regular Exercise And Mini Tenis Activities on the Respiratory Volumes of 12-­‐14 Years Old Boys / 14 Haftalık Düzenli Egzersiz ve Mini Tenis Çalışmalarının 12-­‐14 Yaş Grubu Erkek Çocukların Solunum Parametrelerine Etkisi SELAMİ YÜKSEK P6.7. Inhalation of Essential Oils of Peppermint (Menthe-­‐Piperita) on Aerobic Power And Time To Reach The Threshold Men Anaerobic Athlete NEMAT GHASEMİ, MORTEZA DASHTİ, DARAB JALİLİAN, AZAM REZAİ P6.8. The Analysis Of Relation Between Social Relationship, Job Satisfaction and Physical Training Status Among Who Are Engaged in Sport for All NOORİ ALİ, HEJAZİ MAHMOOD, BİDEL NASER P6.9. Parallel Effects of Endurance and Strength Training Sequence on Aerobic Power, Anaerobic Power and Maximal Strength Training Taekwondo Karan Young Man Who NEMAT GHASEMİ, DARAB JALİLİAN, ALİ AKBAR SADEGHİ, AZAM REZAİ P6.10. The Relationship between Pronated and Supinated Feet with ACL Injury in Single-­‐
leg Drop Landing HADİ AKBARİ, MOJTABA RAJABİ, SUSSAN KHADEMİNEJAD 46
P6.11. The Role of Media in Developing of Women's Athletic in Iran FATEMEH ZOHRABİ, REZA SABOONCHİ P6.12. The Relationship Between Body Mass Index And Coordination Abilities in Fourth Grade Elementary School Children in Tirana, Albania A. SPAHİ, J. JARANİ, D. QEFALİA, A. KASA P6.13. The Effects of Two Sessions of Daily Exhaustive Increasing Exercise Within a Week on Some Safety Indicators of Active Girls MAHBOBEH BAHARİ MALARDİ, SHADMEHR MYRDAR, HAMİD SAFİRİ P6.14. The Effect of Qualitative Exercises on Some Motor Sensory Perception and Skill Performance of Gymnastic Beginners GEHAN AHMED BADR P6.15. The Amount of Interleukin-­‐6 in the Serum of Strength Athletes and Endurance Athletes Compared to Non-­‐Athlete People SEYD MAHMOOD HEJAZİ, MAHDİ GHASEMİ, MOHTARAM YAZDANİAN, MAHMOOD SOLTANİ P6.16. The Effect of Selected Aerobic Trainings on the Level of Inter Cellular Adhesion Molecule-­‐1 And Leptin in the Serum of Middle Aged Females SEYD MAHMOOD HEJAZİ, MOHTARAM YAZDANİAN, MAHDİ GHASEMİ, MAHMOOD SOLTANİ P6.17. Lower Extremity Alignments in Female Athletes with ACL Reconstruction FARZANEH SAKİ, HASSAN DANESHMANDİ P6.18. The Effect of Patellar Taping on Knee Joint Position Sense in Healthy and Patellofemoral Pain Syndrome Futsalist Women NEGAR KOOROSHFARD, MOHAMAD HOSEİN ALİZADE, SEDİGHE KAHRİZİ P6.19. A Comparison Study Between Tow Aerobic Protocols In Some Physiological Variables MOHAMMED TAWFEQ, FADİ MOHAMMED SHEET YONİS MOHAMMED P6.20. Classification of Some Physical Tests of Maximum Performance According to the Physiological Theory DERGHAM JASSİM MOHAMMED, ZUHAİR K.H. AL-­‐KHASHAB, MUAYOD ABDULLAH JASSİM P6.21. Investigation of the Members of the Health and Sport Center’ Eating Habits According to the Income Variable / Sağlıklı Yaşam ve Spor Merkezi Üyelerinin Beslenme Alışkanlıklarının Gelir Değişkenine Göre İncelenmesi DİLEK NAR, NAHİT ÖZDAYI, FİKRET ALINCAK P6.22. Importance Determination of Football Talent Identification Indices Under View of Under 14 Year's Football Teams Coaches SAJAD DOSTDARİ P6.23. Determining Food Knowledge Habits of Children Who Are Sporting At Primary Schools in Adıyaman / Adıyamanda İlköğretim Okullarında Spor Yapan Çocukların Beslenme Bilgi Alışkanlıklarının Belirlenmesi Fatih MURATHAN, Vedat ÇINAR, Ragıp PALA P6.24. The Relationship Between Quality of Life And Exercise Habits of University Students Adıyaman / Adıyaman Üniversitesi Öğrencilerinin Yaşam Kalitesi ve Egzersiz Alışkanlıkları Arasındaki İlişki RAGIP PALA, VEDAT ÇINAR, FATİH MURATHAN 47
P6.25. Examination of Healthy Life Style Attitudes of Students ( Adıyaman Archetypal) / Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının İncelenmesi (Adıyaman İli Örneği) FATİH MURATHAN, TALHA MURATHAN, ÜMİT YETİŞ, AYKUT DÜNDAR P6.26. Examination of Self-­‐Sufficiency Perception Related with The Critical Reading Skills of PE Teachers / Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Eleştirel Okuma Becerisine İlişkin Öz Yeterlik Algısının İncelenmesi TALHA MURATHAN, ÜMİT YETİŞ, FATİH MEHMET UĞURLU, FATİH MURATHAN P6.27. Effect of Judo Technic Training and Educational Games on Physical Development of 8-­‐10 Years Old Boys According to Some Eurofit Tests / 8–10 Yaş Grubu Erkek Çocuklarda, Judo Teknik Ve Oyunlarının, Bazı Eurofit Testlerine Göre Fiziksel Gelişimleri Üzerine Etkileri TEMEL ÇAKIROĞLU, TAMER SÖKMEN P6.28. Investigation of Anaerobic Power in Young Female Soccer Players / Genç Kadın Futbolcularda Anaerobik Kapasitenin İncelenmesi ERKAL ARSLANOĞLU, ERDİL DURUKAN, PINAR DEMİREL, MEHMET GÖKTEPE P6.29. Elit Hentbolcularda Antropometrik Özellikler ve Denge . ALPER CENK GÜRKAN, MUSTAFA ALTUNSOY, KADİR GÖKDEMİR, MÜJDAT ÖZCAN P6.30. Leadership Studies in Comparative Sports Therapy Education: Example of Turkey and Australia / Karşılaştırmalı Spor Terapisi Eğitiminde Liderlik Çalışmaları: Avustralya ve Türkiye Örneği MÜRSEL AKDENK P6.31. 7-­‐14 Yaş Kız – Erkek Çocuklarda Fiziksel Uygunluk Seviyelerinin Karşılaştırılması M. YAMAN, O. SEVER, F. ER, C. SUVEREN, A.E. CİĞERCİ, E. ZORBA 48
SPOR PEDAGOJİSİ/SPORT PEDAGOGY 01 Haziran 2012, Cuma / 1st June 2012, Friday 11.00.12.00 POSTER 7, Spor Pedagojisi/Sport Pedagogy Yer/Place: Poster Merkezi K BLOK Moderatör / Moderator: Dr. F. Filiz ÇOLAKOĞLU P7.1. Compare The Basic Motor Abilities And School Achievement Of First Grade Elementary School Boy’s Students Who Attended Pre-­‐School And Those Students Who Did Not. A. KHAJEHLANDİ, A. MOHAMMADİ, R. REZAEİ, A. HEİDARİ, M. SALEHİ P7.2. Evaluation of the Physical Components in the Algerian High-­‐School Pupils (16-­‐19 Years) MOHAMED SEBBANE, ABDELKADER NACER, YOUCEF HARCHAOUİ, HADJ MOHAMED BENKAZDALİ P7.3. The Impact of the Use of Whole and Part Exercise in Learning Some Basic Skills for Female Students In Badminton WISAM SALAH, HUSSEIN MANATI P7.4. Factors Limiting Physical Activity and Movements For Healthy Growth In Child Care Centers: Staff’s Views / Okul Öncesi Kurumlarda Sağlıklı Büyüme İçin Hareket ve Fiziksel Aktiviteyi Sınırlayan Faktörler: Öğretmen Görüşleri FATMA İ. KERKEZ, VAROL TUTAL, FARUK AKÇINAR P7.5. Select Paragenetic Conditions of Children and Adolescent Somatic Development in The Example Of Semi-­‐Longitudinal Studies -­‐ Poland G.NOWAK-­‐STARZ, M.MARKOWSKA, E.CİESLA, H.KRÓL, K.ZDZİEBLO, E.NASZYDŁOWSKA, B. KARAKİEWİCZ, K.RADECKA, J.KRAWCZYNSKA, ZİĘBA P7.6. Views of The Guide Teachers on Teaching Practice Course / Rehber Öğretmenlerin Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Görüşleri SALİH ERDEN, RAMİZ ARABACI P7.7. Parental Influence on Children’s Participation in Physical Activity in Child Care Centers / Anaokulunda Çocukların Fiziksel Aktivitelere Katılımına Ailenin Etkisi FATMA İ. KERKEZ, FARUK AKÇINAR, VAROL TUTAL P7.8. Impact Of Psychomotor Ability on Success In Learning MİLİCA BEŠOVİĆ, ELVİRA BEGANOVİĆ, HELENA BEŠOVİĆ P7.9. Attitudes of Physical Education and Sport Department Students’ Toward Teaching Profession / Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları BAHRİ GÜRPINAR, TAHİR KILIÇ, FİLİZ YAYLACI P7.10. Play and Sports Preferences of 4th and 5th Grade Elementary School Students (Sample from Kırıkkale) / İlköğretim 4 -­‐ 5. Sınıf Öğrencilerinin Oyun ve Spor Tercihleri (Kırıkkale İli Örneği) UĞUR ALTAY MEMİŞ, SİNAN AYAN P7.11. Determining The Attitudes Of The Students Towards The Physical Training and Sports Lesson Who Are in Either Private or State Secondary Schools in Denizli / Denizli İlinde Devlet Okulları İle Özel Okullarda Okuyan İlköğretim II. Kademesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Beden Eğitimi Ve Spor Dersine İlikşkin Tutumlarının Belirlenmesi ÇAĞDAŞ MAVİOĞLU, ARSLAN KALKAVAN, MEHMET GÖRAL 49
P7.12. Investigation of Curiosity Levels of Physical Education and Sports Teachers in Terms of Some Variables / Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Meraklılık Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Kayseri İli Örneği) ZEHRA CERTEL, ZİYA BAHADIR P7.13. Peculiarities Of Cardiorespiratory Systems When Using Ethnic Means And Methods Of Influence In 50-­‐55 Age Period / 50-­‐55 Yaş Döneminde Etnik Araçların ve Etkileme Yöntemlerinin Kullanımı Sırasında Kardiyorespiratuvar Sisteminin Özellikleri D.O. ABDYRAKHMANOVA, B. A. ABDYRAKHMANOV P7.14. Pre-­‐Service Physical Education Teachers’ Technological Pedagogical Content Knowledge, Technology Integration Self-­‐Efficacy and Instructional Technology Outcome Expectations / Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgileri, Teknoloji ile Bütünleşik Özgüvenleri ve Öğretim Teknolojilerinden Sonuç Beklentileri KIVANÇ SEMİZ, M. LEVENT İNCE P7.15. Reliability and Validity Of Situational Motivation Scale -­‐ SIMS For Physical Education Lesson / Durumsal Güdülenme Ölçeğinin (Dgö) Beden Eğitimi Dersi için Geçerlik ve Güvenirliği ELİF NİLAY DAŞDAN ADA, F. HÜLYA AŞÇI, F. ZİŞAN KAZAK ÇETİNKALP, M. ERSİN ALTIPARMAK P7.16. Expectations, Recommendations and Attitudes of Elementary and Secondary School Students Toward / İlk ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutumları, Beklentileri ve Önerileri ZEKAİ PEHLİVAN P7.17. Investigation Of The Vocational Maturity Levels Of Sports High School Students In Relation To Some Variables / Spor Lisesinde Okuyan Öğrencilerin Mesleki Olgunluk Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi VAROL TUTAL, AYKUT DÜNDAR, MEHMET GÜLLÜ, CENGİZ ARSLAN P7.18. Investigation the Multiple Intelligence Area Of Sport Management Students / Spor Yöneticiliği Bölümü Öğrencilerin Çoklu Zeka Alanlarının İncelenmesi ÖZHAN BAVLI P7.19. Create a Scale About Investigating the Attitudes of The Secondary Education Students Towards The Physical Educatıon Lesson And Its' Validity -­‐ Reliability Study / İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine İlişkin Tutum Ölçeği Oluşturulması Ve Geçerlik Güvenirlik Çalışması SİNAN AYAN, RIDVAN KIR P7.20. Determine the Curiosity Levels of Physical Education and Sport Department Students Into Different Variables / Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Farklı Değişkenlere Göre Meraklılık Düzeylerinin Karşılaştırılması ZAFER KÖMÜR, MEHMET BEHZAT TURAN, BURAK ÇİLHOROZ, MUSTAFA DURNA, MEHMET DEMİREL P7.21. Exploratory Examination of Coaching Behavior Scale For Sports in Turkish Context / Sporcular İçin Antrenör Davranışlarını Değerlendirme Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması (SADDÖ): Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması AHMET YAPAR, M. LEVENT İNCE P7.22. The Comparison Effect of Subjects Oriented and Coach Oriented Feedback on Performance and Learning a Movement Task in Children AMİR MOGHADDAM, J. FOOLADİAN, V. MOGHADDAM, G. SANGTARASH 50
13.30.14.30 P7.23. Motor Skill Interventions For Preschool Children: A Literature Review / Okul Öncesi Çocuklar İçin Motor Beceri Uygulamaları: Araştırma Özetleri IRMAK HÜRMERİÇ ALTUNSÖZ P7.24. The Effects of Sport Education Model on Social Skill Levels of Students in Volleyball Course / Spor Eğitimi Modeli İle İşlenen Voleybol Derslerinin Öğrencilerin Sosyal Beceri Düzeylerine Etkisi A. DİLŞAD MİRZEOĞLU, AYLİN ÇELEN P7.25. An Investigation of Curiosity Levels of Wheelchair Basketball Players (Sample of Ankara) / Tekerlekli Sandalye Basketbol Oyuncularının Meraklılık Düzeylerinin İncelenmesi (Ankara İli Örneği) ÇETİN ÖZDİLEK, MEHMET DEMİREL, ARSLAN KALKAVAN, SATI AKGÜL P7.26. The Evaluation of The Thesis About Physical Education and Sports At Health Sciences Institues of Ondokuz Mayıs University / OMÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Beden Eğitimi ve Spor İle İlgili Yapılan Tezlerin Değerlendirilmesi MÜRSEL AKDENK, YAŞAR BARUT, MURAT GÖKALP, OSMAN İMAMOĞLU, YALÇIN TAŞMEKTEPLİGİL, SEYDİ AHMET AĞAOĞLU, MEHMET TÜRKMEN, ALPEREN ERKİN P7.27. The Evaluation Of Primary School Students’ Emotional Intelligence and Social Skill Levels by Some Parameters / İlköğretim Öğrencilerinin Duygusal Zekâları ve Sosyal Beceri Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi REMZİ EŞKİL, CENGİZ KARAGÖZOĞLU, ADEM YAPICI POSTER 8, Spor Pedagojisi/Sport Pedagogy Yer/Place: Poster Merkezi K BLOK Moderatör / Moderator: Dr. İbrahim CİCİOĞLU P8.1. The Opinion Of Primary School Student’s Parents About The Effects Of Physical Education On Socialization Process: Example Of Malatya / Beden Eğitimi Dersinin Sosyalleşmeye Olan Etkisine İlişkin İlköğretim Öğrenci Velilerinin Görüşleri: Malatya Örneği CELAL TAŞKIRAN, MEHMET HASAN SELÇUK P8.2. Investigating The Relationship Between Participation To Environmental Spare Time Activities And Environmental Attitudes Of High School Students / Beden Eğitimi Dersi Alan Lise Öğrencilerinin Çevresel Boş Zaman Etkinliklerine Katılımlarının Çevreye Yönelik Tutumları İle İlişkisi ÇAĞLAR TÜRKOĞLU, GÜNER EKENCİ P8.3. Football Clubs Coaches Contructivist Approach Teaching Model of Relationship Between Multiple Intelligences Concept / Futbol Kulüplerinin Alt Yapılarındaki Antrenörlerin Yapılandırmacı Yaklaşım Öğretim Modeli ve Sporcuların Çoklu Zeka Kavramı Arasındaki İlişkisi OSMAN GÖDE, ÇAĞDAŞ MAVİOĞLU, GÜRKAN ELÇİ P8.4. Measure the Levels of Sport Knowledge for The Students of Department of Physical Education / College of Education for Girls NİBRAS AL-­‐MURAD P8.5. The Impact Of Use Of Educational Packages In The Learning And Retention Basic Skills Of Tennis HUSSEİN S. IBRAHİM, AHMED MOHAMMED ALİ P8.6. An Analytical Study of Some Kinematical Variables for both Stages of Pushing and Aiming with Jump from the Corner Centre in Handball SA’AD NAFİ’ AL-­‐DULAİMİ, SABAH MATİ 51
P8.7. The Effect of Training Programme in Duality Teaching in Acquiring Some Skills in Subject Fulfillment of Applying and Viewing for 3rd Year Students in the College of Physical Education AYAD M. SHEET P8.8. Focus Attention and its Relationship to Performance Accuracy of Some Easy and Difficult Serves in Volleyball KHALİD MOHAMMAD DAWOUD P8.9. Psychological Phenomena Resulting From Sports Injuries By Weight Lifting Player OKLA S. A. ALHOORİ , MOAYAD F. HUSSEİN P8.10. Analytical Study Of The Thesis And Dissertations in Football Game From (2004-­‐
2010) in Universities Of Kurdistan Region in Iraq MAJEED KHDAYKHSH ASAD P8.11. A Comparative Study of The Concept of Self-­‐Teams Players İn The Province of Nineveh HADİ AHMED KHADR, ENAS BİHNAM P8.12. The Impact of High Physical Intensity In Some Physiological Indicators And Their Relationship to Shoulder Speed of football players MOWAFQ ASAD AL-­‐HİTİ P8.13. The Impact of Physical Effort Graded Intensity in Some of The Biochemists Variables and Basic Skills Football MOWAFQ ASAD AL-­‐HİTİ P8.14. The Effect of Sporting a Number Of Variables and Functional and Physical Compenent SAFA AL-­‐HAJJAR, ZAİNAB IBRAHİM AL-­‐AZZAWİ, BİLAL OSAMA ABDULMAGEED P8.15. The Competition Anxiety and its Impact on Clean and Jerk Weight Lifting Students at Athletic School ISMAEL MAWLOOD SALİH P8.16. Some Kinematic Variables Relationship With Accuracy in Pivot Shooting in Handball MUHAMMAD KHALİL MUHAMMAD P8.17. Measure The Level of Health-­‐Related Physical Fitness of Students Reconstruction 7-­‐12 Years in Primary School to The Center for Salahaddin Province FATEN M. RASHEED, HAMMODE A. NOAMAN P8.18. Some Spinal Deformities and Their Relationship to The Trend Towards Physical Activity For Students of Different Ages UAZ HAMA NOURİ P8.19. Analytic, Mechanical and Three–Dimensional Study for Racket Path of Straight Forward Throw in Tennis and its Relation with Accuracy YAHYA AYED YAHYA, THAER GHANİM MALLA ALLO P8.20. Self–Bodily Concept and its Relation with Performance in Some Track and Field Activities SHİHAB AHMED AL DHAHİR 52
P8.21. The Impact of the Suction Dragging Force on Some Kinematic Variables of Breast Swimming (25) m. ABİ RAMİZ ABDULGHANİ, SAADALLAH ABBAS RASHİD P8.22. Effect of Shortening and Lengthening Half Diameter of Inertia of the Arm Free on Some Variables the Serve Cutter to Tennis Team for Students of the Physical Education -­‐ University of Anbar NABHAN HAMEED AHMED, SHAKİR MAHMOUD ABDULLAH, WALİD KALİD HOMADYS P8.23. The Relationship Between Life Satisfaction Levels and Work Alienation In Physical Education Teachers / Beden Eğitimi Öğretmenlerinde Yaşam Doyumu Ve İşe Yabancılaşma Düzeyleri Arasındaki İlişki HATİCE ŞİRİN, ERKAN FARUK ŞİRİN P8.24. A Study On The Investigation Of Creativity And Problem Solving Skills Of The Students In Physical Education And Sports College / Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Öğrenim Gören Öğrencilerin Yaratıcılık ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi MURAT TEKİN, MERİÇ ERASLAN, TUĞBA SÖNMEZ, MELİKE KARAÇAM, YUSUF KOCAR P8.25. The Impact Of Aerobic Training Programe In The Body Composition &Sigmental Body Composition For Overweight Aerobic The Impact Of Males, Ages (11-­‐12 Years Old) RAYAN ABDULRAZAK AL-­‐HASSO, M. YOUNİS FAİSAL ISKANDER P8.26. A Study on the Problems Faced by PE Teachers in Their Profession (An Application of Kırşehir province) / Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Meslekte Karşılaştıkları Sorunların İncelenmesi (Kırşehir İli Uygulaması) HAKKI ULUCAN, ÜNAL TÜRKÇAPAR, BEKİR BARIŞ CİHAN P8.27. İlköğretim İkinci Kademe Beden Eğitimi ve Spor Dersinin Uygulamasında Aktif Öğrenme İle Klasik Öğrenme Yöntemlerinin Öğrencilerin Öğrenme Düzeyleri Üzerine Etkileri SERPİL ABAKAY, İBRAHİM CİCİOĞLU, NEVİN GÜNDÜZ P8.28. İlköğretim Okulları Beden Eğitimi Ve Spor Dersinin Multidisipliner Yaklaşımla Fen Ve Teknoloji Dersi İle Ortaklaşa Doğa Yürüyüşü Konulu Performans Ödevi Değerlendirmesi ZEYCAN ACAR, NEVİN GÜNDÜZ P8.29. Determining The Work Satiety Rank Of Physical Training Teachers (Afyonkarahisar Example) OCAK YÜCEL, SEÇME TUĞBA 53
SPOR PSİKOLOJİSİ/SPORT PSYCHOLOGY 01 Haziran 2012, Cuma / 1st June 2012, Friday 14.30-­‐15.30 POSTER 9, Spor Psikolojisi/Sport Psychology Yer/Place: Poster Merkezi K BLOK Moderatör / Moderator: Dr. Mehmet GÜÇLÜ P9.1. Comparison of Life Satisfaction Between the Athletes With Non-­‐Athletes ALİ OJAGHİ, JABRAİİL PUZESH, MOHAMMAD DEHGHANPOURİ, AMİNEH SAHRANAVARD, SHEİX İUSEFİ REZA P9.2. Investigation Relationship Between Burnout and Organizational Commitment of Physical Education AMİNEH SAHRANAVARD GARGARİ P9.3. The Analysis of Psychological Skills of Handball Women Players KAZEM CHERAGH BİRJANDİ, SADEGH CHERAGH BİRJANDİ, RASOUL ARABİ, REZA BALEDİ P9.4. The Study of Relationship Between Coping Style with Stress and Problem Solving Skills of Taekwondo Coaches / Taekwondo Antrenörlerinin Stresle Başa Çıkma ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi ŞAKİR BEZCİ, MEHMET GÜNAY P9.5. The Impact of Using Motor Games Program in Developing The Intelligence of Kindergarten Children ABDUL WADOOD AHMED KHATAB, NİBRAS YOUNİS MOHAMMED AL MURAD P9.6. Improving Women's Motivation to Have More Physically Active Lifestyle GHAZALEH RİAHİALAM, BEHZAD NOROUZİ CHEGİNİ, NAJMEH RİAHİALAM P9.7. Examination of Ability Beliefs Role on Students’ Subjective Vitality in Physical Education VALİ KHALKHALİ, ROUHOLLAH SHARİFİ P9.8. The Psychological Preparation of Algerian Athletes Participating in the Olympic Games. KOUACHE MOUNİRA P9.9. A Case Study on Athletic Partnership Efficacy on Depression of Payam-­‐e Noor University Students MOJTABA MOLAEİ P9.10. A Research About School of Physical Education and Sport Academic Staffs' Satisfaction (Example of Elazığ Province) / Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunda Çalışan Akademik Personelin Memnuniyeti Üzerine Bir Araştırma (Elazığ İli Örneği) ALİ SERDAR YÜCEL, CEMAL GÜNDOĞDU, TUBA FATMA KARADAĞ P9.11. Comparative Analysis of Personality Characteristics Between Sports Men and Non Sports Men ABDUSSALAM KANNIYAN P9.12. Evaluating Motives for Participation in Physical Activity And Exercise: The Validity and Reliability Pilot Study / Fiziksel Aktivite Ve Egzersize Katılım Güdüsünün Değerlendirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Ön Çalışma F. HÜLYA AŞÇI, ZİŞAN KAZAK ÇETİNKALP, ATAHAN ALTINTAŞ 54
P9.13. The Comparison of Achievement Motivation in Sports of Coaching: The Model Study in Sport Federations, Manisa and İzmir Sport Provincial Working on Coach/ Antrenörlerin Spora Özgü Başarı Motivasyonlarının Karşılaştırılması: Spor Federasyonları, Manisa ve İzmir Spor İl Müdürlüğü’nde Çalışan Antrenörler Üzerine Örnek Uygulama MUSTAFA TÜRKMEN, AYLİN ZEKİOĞLU, KADİR YILDIZ. P9.14. Locus of Control Trait at Beginners Soccer REFAEİ MOUSTAFA P9.15. The Investigation of Student Athletes’ Views Regarding on the Use of Consulting Services Who Participated in Universiade / Üniversiade Oyunlarına Katılan Sporcu Öğrencilerin Danışmanlık Hizmetlerinden Yararlanılmasına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi ZEKERİYA GÖKTAŞ, MURAT ÖZMADEN P9.16.The Effect of Distance of a Focus of Attention on Acquisition, Retention and Transfer of Badminton Services Skills SABA BORNA, FARNAZ TORABİ, ALİ KARİMİASL P9.17. Comparing Anxiety Conditions of Wrestling Referees in Turkey Based on Classifications / Türkiye’de Görev Yapan Güreş Hakemlerinin Klasmana Göre Kaygı Durumlarının Karşılaştırılması. ABDULLAH POLAT P9.18. Boldness Level of The Young Wrestlers to Assess Interms of Socia-­‐ Demographic (Example of Ankara) / Genç Güreşcilerin Atılganlık Düzeylerinin Sosyo Demografik Açıdan İncelenmesi (Ankara İl Örneği) ÜNSAL TAZEGÜL, ADNAN ERSOY, HAMDİ SANCAKLI P9.19. To Compare of Aggressiveness Level of the Dumlupınar School of Physical Education Students / Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeylerinin Karşılaştırılması ÜNSAL TAZEGÜL, MEHMET GÖRAL, ADNAN ERSOY P9.20. Perfectionism and Meta Cognition in Sport: The Comparison Study of Sport And Non Sports Groups AZARMİDOKHT REZAEİ, SANAZ CHERAGHİ P9.21. A Comparison of the Goal Orientation (Task-­‐ Involvement and Ego-­‐Orientation) Between Individual and Team Sports HADİ KAJBAFNEZHAD P9.22. Evalutation of State and Continuous Anxiety Levels’ of Basketballers According to League Ranking / Basketbolcularda Durumluk ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin Lig Sıralamasına Göre Değerlendirilmesi TUNCAY SARIİPEK, YALÇIN KAYA P9.23. Determining Problem Solving Strategies of the Football Trainers’ Who Are in Denizli Province According to Their Self Efficacy / Denizli İlindeki Futbol Antrenörlerinin Öz Yeterliliklerine Göre Problem Çözme Stratejilerinin Belirlenmesi ÇAĞDAŞ MAVİOĞLU, MEHMET GÖRAL, GÖKHAN ÇALIŞKAN P9.24.A Study on the Situational Anxiety Level Of The Students Who Sit For A Special Ability / Test Özel Yetenek Sınavına Giren Öğrencilerin Durumluk Kaygı Düzeylerinin Araştırılması KÜRŞAD HAN DÖNMEZ, BEYTULLAH DÖNMEZ 55
P9.25.The Effect of Competitive Context on Decreasing the Aggression in Students with Mild Mental Retardation MAJİD HABİBİNİA, AHMADREZA MOVAHEDİ, HAMİD SALEHİ, MAHYAR MOKHTARİ P9.26.The Relationship between Physical Education Teachers’ Exposure to Mobbing and Job Satisfaction / Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Yıldırma Yaşama Düzeyleri ile İş Doyumları Arasındaki İlişki MURAT KUL, MUTLU TÜRKMEN, TANER BOZKUŞ, NİGAR YAMAN, MURAT SARIKABAK P9.27. Comparison of Locus of Control (Internal-­‐External) Among Male and Female Athletes AMENEH BARJASTEH YAZDY, AMİR MOGHADAM, ZAHRA RAMEZANİ, FARAHNAZ TORABİ P9.28.The Effect of Exercise on Exam Anxiety / Egzersizin Sınav Kaygısı Üzerindeki Etkisi KARİM SALEHZADEH, BEHROUZ GHORBANZADEH P9.29.Comparison Feeling of Loneliness Among Male and Female Athletes AMENEH BARJASTEH YAZDY, AMİR MOGHADAM, ZAHRA RAMEZANİ, FARAHNAZ TORABİ P9.30.Compares Competitive Anxiety in Young Adults-­‐ Boys And Girls-­‐Participating in Preliminary and Final Taekwondo Competition in Tehran (Islamic Azad University, Nazarabad Branch) HOJAT KAZEMİNİ P9.31.A Phenomenogical Study of Mental Abilities of Tower Jumpers Participating in Different Levels in The Winter Cup of Tyf / Tyf Atlama Kış Kupasına Farklı Seviyelerden Katılan Kule Atlayıcıların Zihinsel Yetenekleri Üzerine Nitel Çalışma AYLİN ZEKİOĞLU, CEM GÖRGÜL, ERSİN AFACAN P9.32.The Opinion of Candidate Teachers of Physical Education and Sport Teaching School for the Lesson Of Social Service Applications : A Qualitative Study / Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünde Okuyan Öğretmen Adaylarının Thu (Topluma Hizmet Uygulamaları) Dersi Hakkındaki Görüşleri: Nitel Çalışma AYLİN ZEKİOĞLU, MUSTAFA TÜRKMEN, NİHAL ER P9.33.Investigate for Various Variables of Sexist Attitudes of Athletics Coaches/ Atletizm Antrenörlerinin Cinsiyetçi Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi NURGÜL ÖZDEMİR, ALİ GÜREŞ, ŞAHESER GÜNEŞ P9.34.The Investigation of Personality Characteristics of Sports Federation of Employees / Spor Federasyonu Çalışanlarının Kişilik Özelliklerinin İncelenmesi MUSTAFA TÜRKMEN, AYLİN ZEKİOĞLU, NİHAL ER P9.35.Investigation of Emotional Intelligence Levels of Kyrgyzstan-­‐Turkey Manas University Students Taking the Physical Education and Sports Class / Kırgızistan-­‐
Türkiye Manas Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Dersi Alan Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeylerinin İncelenmesi C. BALABAN, S. GERİ, Z. BALABAN, R. TOK 56
15.30-­‐16.30 POSTER 10, Spor Psikolojisi/Sport Psychology Yer/Place: Poster Merkezi K BLOK Moderatör / Moderator: Dr. Muhsin HAZAR P10.1. Comparison of Resilience and Mental Health Between Male Student Athletes and Non-­‐Athletes HASSAN GHARAYAGH ZANDİ, MOHSEN PORMENATİ P10.2. Amplification of Error: A Learning Strategy to Improve Motor Skills CORTE STEFANO, TONİNEL BRUNO, AGOSTİNİ TİZİANO, MİLANESE CHİARA P10.3. The effect of Pilates Training on Psychological and Social Factors Related to Falling in Female Elderly MAHYAR MOKHTARİ, MARYAM NEZAKATALHOSSAİNİ, FAHİMEH ESFARJANİ, SALEH AFRASYABİ P10.4. Study Coaches Supportive Method on Motivating and Continuation of Athlete’s Activity A. BAHRAMİ, M. SHİRMOHAMADZADEH P10.5. The Effect of Visuo-­‐ Motor Behavior Rehearsal (VMBR) on the Anxiety and Self Concept in Athletes Adolescent ALİ KARİMİASL, SABA BORNA, BEHROUZ GHORBANZADE P10.6. The Team Roles of Athletes (Athletes Levels of Perceiving Belbin’s Team Roles)/ Sporcuların Takım Rolleri (Sporcuların Belbin'in Takım Rollerini Algılama Düzeyi) ERKOÇ DOĞAN, TURGAY BİÇER, H. SELİM ASİL, OZAN KARAKUŞ P10.7. The Student Teacher Knowledge of Educational and Psychological Concepts at the University of Tripoli – Libya MABROUK MOHAMED ABUAMİD, HAMDİ DAOWD SOLYMAN, ALİ MOHAMED HASSEN P10.8. Female Preferences in Sport Games GHAZALEH RİAHİALAM, BEHZAD NOROUZİ CHEGİNİ P10.9. Improving Athletic Performance by Sport Psychology BEHZAD NOROUZİ CHEGİNİ, GHAZALEH RİAHİALAM P10.10. Researching the Awareness of the Educators in School of Physical Education and Sport About Mobbing./ Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğretim Elemanlarının Duygusal Taciz (Mobbing) Farkındalıklarının Araştırılması M.FATİH KARAHÜSEYİNOĞLU, ŞÜKRÜ BİNGÖL, HÜLYA BİNGÖL P10.11. Studying the Rate of Aggression in Athlete and Non-­‐Athlete Students MARYAM KEİHANİ, A. MİRİFAR, H. FAHİMDEVİN, A. MOGHADDAM P10.12. A Studying the Relationship Between Self-­‐Assertiveness and Aggression in Athlete and Non-­‐Athlete Students ARASH MİRİFAR, M. KEİHANİ, H. FAHİMDEVİN, A. MOGHADDAM P10.13. The Relationship Between Mental Health and Physical Fitness in High School Girls ZİBA RAHİMİAN MASHHAD, ZAHRA SABERİ NOGHABİ, MEDİ SOHRABİ P10.14. Comparison of Motivation Levels of Foreign Youth National Teams’ Athletes in Trabzon Summer Olympics MUSTAFA BAŞ, ELİF AYDIN 57
P10.15. Relations Between Communication and Cohesion at the Soccer Teams. Futbol Takımlarında Takım İçi İletişim ve Grup Bütünlüğü Arasındaki İlişki FATMA ÇEPİKKURT, ESEN KIZILDAĞ KALE, ŞEFİK TİRYAKİ P10.16. Correlates Of Gross Motor Coordination With Aerobic Fitness In Children 7 And 10 Years Of Age In Tirana, Albania. JARANİ, J, GALLOTTA, M.C. , MUCA, F. , KASA, A. , CAPOROSSİ, D. P10.17. Evaluation of Parents Expectation Who Are Taking Their Children to the Gymnastic / Çocuklarını Cimnastik Spor Branşına Gönderen Anne-­‐Babaların Beklentilerinin Değerlendirilmesi Nihal ER, Aylin ZEKİOĞLU, Mustafa TÜRKMEN, Zafer AKTAŞ, Gökhan ÇOBANOĞLU P10.18. The Concept of Luck and Superstitions of Volleyball Players / Voleybolcularda Batıl İnanç ve Şans Kavram AYŞE AYDIN, BURCU BAŞER, SEMİYHA TUNCEL P10.19. The Examination of the Influence of State-­‐ Anxiety Levels on Performance Motivation of Turkish National Freestyle and Greco-­‐Roman Wrestlers’ Teams, Preparing for 2012 Summer Olympic Games / İkibinoki Yaz Olimpiyat Oyunlarına Hazırlanan Türk A Milli Serbest Ve Greko-­‐Romen Güreş Takımlarının Durumluk Kaygı Düzeylerinin Başarı Motivasyonları Üzerine Etkisinin İncelenmesi MEHMET TÜRKMEN, MEHMET GÜL, YAŞAR BARUT P10.20. The Study of Marital Satisfaction Level Among Professional and Nonprofessional Men Coaches' Wives of the Selected Sport Fields of Mazandaran Province NEDA BOUDAGHİ P10.21. Determination of Depression and Suggestions to Elite Athletes In Before Competition / Elit Sporcularda Yarışma Öncesi Depresyon Durumunun Belirlenmesi ve Çözüm Önerileri YALÇIN BEŞİKTAŞ, LALE ORTA P10.22. The Student Teacher Concepts of Psychological and Educational at the University of Tripoli -­‐ Libya ALİ MOHAMED HASSAN, MOHAMED MABROUK ABUAMİAD, HAMDİ DAVİD SOLOMON P10.23. Status of Some Factors Measured Terms of Leadership in Coach/ Antrenörlerin Bazı Faktörler Açısından Liderlik Durumlarının Ölçülmesi YALÇIN BEŞİKTAŞ, LALE ORTA, TURGAY BİÇER P10.24. Adaptation and Validation of the Perceived Autonomy Support Scale for Exercise Settings / Egzersiz Ortamında Algılanan Özerklik Desteği Anketinin Uyarlaması ve Geçerliliği MİNE MÜFTÜLER, M. LEVENT İNCE P10.25. Developing a Questionnaire for Leisure-­‐Time Physical Activity Behavior Based on Theory of Planned Behavior. Planlı Davranış Kuramına Dayanan Serbest Zaman Fiziksel Aktivite Davranışı Anketinin Geliştirilmesi MİNE MÜFTÜLER, M. LEVENT İNCE P10.26. The Comparison of Physical Self-­‐ Description Profile in Male and Female Athletes Students A. MOGHADDAM, J. FOOLADİAN, V. MOGHADDAM 58
P10.27. Comparison of Offical and Private High School Students’ Attitudes Toward Physical Education Lesson in the Central Districts of Ankara / Ankara İli Merkez İlçeleri Özel ve Resmi Lise Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine İlişkin Tutumlarının Karşılaştırılması SEBİLE BABA, SEMİYHA TUNCEL, SEVDE MAVİ P10.28. The Comparision of Motivation Levels of Athletes of Different Individual Branches With the Required Degree Variable / Farklı Bireysel Branşlardaki Sporcuların Motivasyon Düzeylerinin Elde Ettikleri Derece Değişkenine Göre Karşılaştırılması ÜNSAL TAZEGÜL, ARSLAN KALKAVAN, ADNAN ERSOY P10.29. Determining Stress Levels of Official Academic Personals in The Schools of Physical Education and Sport in The Central Districts of Ankara. Ankara İli Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okullarında Görevli Öğretim Elemanlarının Stres Düzeylerinin Belirlenmesi ÖZNUR MIZRAK, SEVDE MAVİ, SEMİYHA TUNCEL P10.30. The Satisfaction Level of Teaching Physical Education and Sports Department of Teacher Candidates / Öğretmen Adaylarının Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Bölümünden Memnuniyet Düzeyleri FİLİZ YAYLACI, BAHRİ GÜRPINAR, TAHİR KILIÇ P10.31. The Comparision of Narcissism Levels of the Athletes at Individual Sports According to Their Socia-­‐Demographic Features / Bireysel Sporlardaki Sporcuların Narsisizm Düzeylerinin Sosyo Demografik Özelliklerine Göre Karşılaştırılması ÜNSAL TAZEGÜL P10.32. The Monitoring of Readiness Profile for Mental Skills in Elite Handball Players AMİN AZİM KHANİ, SADEGH ABBASİAN, RECEP GÜRSOY P10.33. Comparison of the Effects of Types of Self-­‐Talk on Motor Operations of the Students of Girls High School VAKİLİ ARKİ AZAM, PEYMANİZAD HOSSEİN, MALEKİ FARZAD P10.34. Comparison of Psychological Acquisitions of the Families Whose Children Participating Sport Activities As Competitors. Çocukları Yarışmacı Olarak Spor Yapan Ailelerin Psikolojik Kazanımlarının Çeşitli Değişkenlere Göre Karşılaştırılması. OSMAN GÜLAY, A. DİLŞAD MİRZEOĞLU P10.35. The Impact of Using Feldenkrais Method on Improving Flexibility, Coordination and Some Psychological Skills for Karate Player. SAFAA SALEH HUSSEN, HODA HASEN SABR 16.30.17.30 POSTER 11, Spor Psikolojisi/Sport Psychology Yer/Place: Poster Merkezi K BLOK Moderatör / Moderator: Dr. İlhan TOKSÖZ P11.1. The Comparison of Perfectionism and Aggression of Elite Freestyle and Greco-­‐
Roman Wrestlers M. DEHGHANI, A. KHODAYARI, A. BEHTAJ P11.2. Study And Comparison of Perfectionism Between Elite and Non-­‐Elite Wrestlers A. KHODAYARI, M. DEHGHANI, A. BEHTAJ P11.3. NLP to Enhance Motivation and Performance of Fencers MONA MOHAMED KAMAL HİJAZİ P11.4. Comparing the Effect of Aerobic and Weight Training Exercises on Mental Health S. DELSHAD, A. MOGHADDAM, M. TASHTARİAN 59
P11.5. The Relation Between the Mood Status (Case) and the Performance of Some Compound Attacking Skills in Some Soccer Football Players MOKHTAR AMEN, MAHMOD ELHOFY P11.6. Psychological Skills, Special Athletes and Their Relation to Patterns of Mood GHADA YOUSEF ABD EL RAHMAN, YASSER ALİ ABOHACHİCH P11.7. Physical Education and Sport School Students’ Academic Motivation Levels/ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Akademik Güdülenme Düzeyleri EMİN KURU, ŞERİFE TERZİ, HACER ÖZGE BAYDAR P11.8. Perceptions of Football Trainers About Psychological Harassment Faced with in a Club Environment. A Case Study / Futbol Antrenörlerinin Kulüp Ortamında Karşılaştıkları Yıldırma (Mobbing) Davranışları Üzerine Bir Araştırma RECEP CENGİZ, İ.FATİH YENEL, HAKAN SUNAY P11.9. The Relationship Betwen Levels of Self-­‐Esteem and Anger in Athletes Participating Intercollegiate Hall Football Tournament Recep CENGİZ, Hakan SUNAY P11.10. The Achieved Competence Motivation and Its Effect on the Psychological and Social Climate for the Handball Players. NADHİM AL-­‐WATTAR, ALİ ABDUL_ELAH P11.11. The İmpact of Floor (Gymnastics) Design Sentence and Balance Beam on the Development of Some Personality Traits and Creative Thinking for the Fourth Year Students (Gymnastics) GEHAN AHMED BADR P11.12. The Investigation of Relationships Between Problem Solving Skills And Some Demographic Characteristics of The Physical Education Department Students With Nonlinear Canonical Correlation / Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri ile Bazı Demografik Özellikleri Arasındaki İlişkilerin Doğrusal Olmayan Kanonik Korelasyon Analizi ile İncelenmesi GÜROL ZIRHLIOĞLU P11.13. The Levels of Aggression Amongst Field Hockey Players Aged Below 16 in Terms of Different Variables / 16 Yaş Altı Çim Hokeyi Sporcularının Saldırganlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Bakımından İncelenmesi EBRU OLCAY KARABULUT P11.14. A Review of Emphatic Tendency Levels Of Elite University Tennis Players In Terms Of Different Variables / Üst Düzey Üniversiteli Tenisçilerin Empatik Eğilim Düzeylerinin Farklı Değişkenler Bakımından İncelenmesi EBRU OLCAY KARABULUT, ATİLLA PULUR P11.15. An Investigation of Stress Coping Levels of Physical Education and Sports College Students Who Do Sports or Not / Spor Yapan ve Yapmayan Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma Düzeylerinin İncelenmesi MUSTAFA YILDIZ, T. OSMAN MUTLU, BUKET ULUCAN, MEHMET ŞAKER, ÇAĞRI DENİZ AYHAN, ERKAN BİNGÖL P11.16. Evaluation of Supervising Behaviour Heads of College of Physical Education College in the University of Mosul From the Lecturers Point of View A. ISMAEEL RYADH, H. THANOON RASHED 60
P11.17. A Qualitative Research on the Sports Participation Motives of the Turkish Extreme Sportsmen / Türk Ekstrem Sporcularının Spora Katılım Güdüleri Üzerine Nitel Bir Araştırma KEREM YILDIRIM ŞİMŞEK P11.18. Analysis Of The Relationship Between Self Esteem, Trait Anger And Anger Expression in Athletes Making Team Sports / Takım Sporu Yapan Sporcularda Benlik Saygısı ve Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarz İlişkisinin İncelenmesi ZEHRA CERTEL, ZİYA BAHADIR P11.19. The Comparison of Emotional Intelligence and Brief Symptom Inventory Of Pupils in Physical Education and Sport College / Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Duygusal Zekâ ve Kısa Semptomlarının Karşılaştırılması FERİT SÜRPAK, ŞEBNEM ŞARVAN CENGİZ P11.20. The Comparision of Social Skill Levels of the High School Students Participating and Non Participating Sports (Sample Of Kars) / Spor Yapan ve Spor Yapmayan Ortaöğretim Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin Karşılaştırılması (Kars İli Örneği) CANSEL ARSLANOĞLU, METİN YAMAN P11.21.Hopelessness and Anxiety in Young Taekwondo Athletes / Genç Taekwondocularda Umutsuzluk ve Kaygı Düzeyi TENNUR YERLİSU LAPA, DUYGU AKSOY, ERKAN ÇALIŞKAN, MEHMET ALİ ÖZÇELİK, METİN ŞAHİN, GÜLSÜN ÇELİK P11.22.Investigation of the Relationship Between Aggression Levels and Basic Psychological Needs School of Physical Education and Sports Students / Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeyleri ile Temel Psikolojik İhtiyaçları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi M. ÇAĞRI ÇETİN, ENGİN GEZER, ÖZER YILDIZ, MEHTAP YILDIZ P11.23.Investigation of the Relationship between Problem Solving Skills and Styles of Coping with Stress School of Physical Education and Sports Students / Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri ile Stresle Başa Çıkma Stilleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi ENGİN GEZER, M. ÇAĞRI ÇETİN, ÖZER YILDIZ, MAHMUT GÜLLE P11.24. Evaluate Trait Anxiety and Emotional Intelligence Levels of Students Who Participate in Special Ability Test in Order to Attend The School of Physical Education and Sport According to Some Variables / Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına Giren Adayların Sürekli Kaygı Düzeyleri ile Duygusal Zeka Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi FERUDUN DORAK, NİLGÜN VURGUN, SEVİL ULUDAĞ, LALE YILDIZ P11.25. Surveying the Self Esteem Levels of Physical Education and Sport Faculty Students / Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Benlik Saygısı Düzeylerinin İncelenmesi ÜMİT DOĞAN ÜSTÜN, MEHMET GÖRAL, ASLAN KALKAVAN, MEHMET DEMİREL P11.26. Determination of Athletes’ Decision-­‐Making Styles / Sporcuların Karar Verme Stillerinin Belirlenmesi SELEN KELECEK, ATAHAN ALTINTAŞ, F. HÜLYA AŞÇI P11.27. Self Esteem in University Students Who do Sport and do not Sport / Spor Yapan ve Spor Yapmayan Üniversite Öğrencilerinin Benlik Saygısı Düzeylerinin Değerlendirilmesi HAMZA KÜÇÜK, LEVENT BAYRAM, SERKAN KAHRAMAN, S. TUTKU YAYLACI, SEZGİN ŞAHBAZ 61
P11.28. An Analysis in Terms of Different Variables About the Levels of Empathic Tendency of the Athletes Under Age 16 in Field Hockey / 16 Yaş Altı Çim Hokeyi Sporcularının Empatik Eğilim Düzeylerinin Farklı Değişkenler Bakımından İncelenmesi EBRU OLCAY KARABULUT, PINAR KARACAN DOĞAN P11.29. Stress Coping Styles and Depression Levels of the University Students/ Üniversite Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma Stilleri İle Depresyon Düzeyleri MURAT ÖZŞAKER P11.30. Evaluation of Communication Skills and Self Esteem of the Students Who Studied at the School of Physical Education and Sports / Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin İletişim Becerileri ve Benlik Saygılarının Değerlendirilmesi MURAT ÖZŞAKER P11.31. Formation of Percepetives (Analytical – Comprehensive) and Their Relation with Intellectual Absence in Accordance to Brain Mastering for 4th Stage Students/ College of Physical Education ALAA ZHOEAR MOSTAFA P11.32. The Effect of Smoking and Alcohol in the Self-­‐Body Physical Perception Level of Elite University Swimmers / Üniversiteli Üst Düzey Yüzücülerin Bedenlerini Algılama Düzeylerinde Sigara ve Alkol Kullanımlarının Etkisi ATİLLA PULUR, ELİF ÜSTÜN, EBRU OLCAY KARABULUT P11.33. Influence of 12 Weeks Weight Training Programme on the Performance of Physical Fitness of Male Students ABDULHAMEED AL AMEER, KAUKAB AZEEM P11.34. Examining Psychometric Properties of the Turkish Version of the Basic Needs Satisfaction in Sport Scale Sporda Temel İhtiyaçlar Doyum Ölçeği’nin Türkçe Formunun Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi PINAR ÖZTÜRK, CANAN KOCA P11.35. A Study on The Motivation Levels of Sports Sciences Students Accepted as A Result of Different Assessment Methods Gözde ERSÖZ, Fatih KILINÇ 62
SPOR SOSYOLOJİSİ/SPORT SOCIOLOGY 01 Haziran 2012, Cuma / 1st June 2012, Friday 09.00-­‐10.00 POSTER 12, Spor Sosyolojisi/Sport Sociology Yer/Place: Poster Merkezi K BLOK Moderatör / Moderator: Dr. Yalçın TAŞMEKTEPLİ P12.1. Investigation of Socio-­‐Cultural Structure of Grekoromen Wrestlers From Turkish Premier League and Their Reasons of Choosing Wrestling / Grekoromen Güreş Birinci Liginde Mücadele Eden Üst Düzey Sporcuların Sosyo-­‐Kültürel Yapıları ve Güreş Sporunu Seçme Nedenlerinin İncelenmesi H. YAPICI, M. KARAKILIÇ, R. ÜNVER, M. KUTLU, A. A. DOĞAN P12.2. Identification of Socio-­‐Economic Levels of Elit Grekoromen Wrestlers / Elit Grekoromen Güreş Sporcularının Sosyo-­‐Ekonomik Yapılarının Belirlenmesi R. ÜNVER, M. KARAKILIÇ, H. YAPICI, S. ŞAHİN, M. ÖÇALAN P12.3. Determinate the Social Status and Problems of Classifying Referees And Region Referees in Hatay City / Hatay Bölgesi Klasman ve Bölge Futbol Hakemlerinin Sosyo-­‐Ekonomik Durumları ve Sorunları S. YILDIZ, G. GÖZAYDIN P12.4. Investigation of Factors Cause of the Malatyaspor Fans Support Malatyaspor/ Malatyaspor Taraftarlarının Malatyaspor’u Tutmasındaki Faktörlerin İncelenmesi CEMAL GÜNDOĞDU, ALİ SERDAR YÜCEL, ÖZGÜR KARATAŞ, TUBA FATMA KARADAĞ P12.5. University Students’ Sports Participation: a Study of the Role of Social Support and Family’s Economic-­‐Social Condition ABDOLHAMİD SHAMSİ, MOHAMMAD SOLTAN HOSEİNİ, MASOUD NADERİAN JAHROMİ, SALEH AFRASYABİ, BAHMAN ASGARİ P12.6. Comparison of Local and Foreign Opinions of Professional Soccer Players in the Turkish Leagues / Türkiye Liglerinde Profosyonel Olarak Futbol Oynayan Yerli ve Yabancı Futbolcuların Görüşlerinin Karşılaştırılması EYYUP YILDIRIM, MEHMET SEZEN, ZEKİ COŞKUNER, ABDURAHMAN KIRTEPE P12.7. The Effect of Aerobic Group Activities on Increasing Social Development and Skills of the School Age Children With Hyperactivity Disorder MEHDİ KARGARFARD, FARİBA YAZDKHASTİ, SALEHAFRASYABİ, ABDOL HAMİD SHAMSİ P12.8. Occupational Qualification Levels of the Physical Education and Sport Students / Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğrencilerinin Mesleki Yeterlilik Düzeyleri TAHİR KILIÇ, FİLİZ YAYLACI, BAHRİ GÜRPINAR. P12.9. A Study of Physical Education and Sports School Students’ Perception Over Communication Skills In Relation to Some Variables / Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin İletişim Becerisi Algılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi CENGİZ ARSLAN, VAROL TUTAL, MEHMET GÜLLÜ, FARUK AKÇINAR P12.10. The Relation Between the Directors’ Attitude and Behaviors and Officers’ Job Satisfaction in the City Youth Services and Sport Administration / Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Yöneticilerinin Tutum ve Davranışları İle Çalışanların İş Doyumları Arasındaki İlişki AKIN ÇELİK, MUSTAFA ŞAHİN 63
P12.11. The Detarmination of Coachs Problem Solving Skills According to their Self Capabilities in Kütahya and Afyon Provinces / Kütahya ve Afyon İllerindeki Antrenörlerin Öz Yeterliliklerine Göre Problem Çözme Yeteneklerinin Belirlenmesi SEHER AYTAŞ, MEHMET GÖRAL, GÖKHAN ÇALIŞKAN, ÇAĞDAŞ MAVİOĞLU P12.12. An Investigation of the Success of Football Teams Through Logit Model Method / Logit Model Yöntemiyle Futbol Takımlarının Başarı Durumlarının İncelenmesi EGEMEN ERMİŞ, NECATİ ALP ERİLLİ, M.YALÇIN TAŞMEKTEPLİGİL, OSMAN İMAMOĞLU P12.13. Expectations of Mentally Disabled and Non-­‐Disabled Children Parents Participation of Their Children in Physical Education Lessons / Zihinsel Engeli Olan ve Olmayan Çocukların Ailelerinin Beden Eğitimi Derslerinden Beklentileri TÜLİN ATAN, MENDERES KABADAYI, GÖKHAN KELEŞ, MUSA ÇON P12.14. Function of Sport Events In Social Integration. Sosyal Bütünleşmede Sportif Uygulamaların İşlevi AHMET ATALAY, TUBA FATMA KARADAĞ P12.15. The Effect of Sports and Leisure Activities on the Drug Attitudes of Male Students in First Grade Secondary School in Ilam NEMAT GHASEMİ, A. REZAEİ, D. JALİLİAN P12.16. Aggression Among Student Athletes Compared With Non-­‐Athletes in Individual And Group NEMAT GHASEMİ P12.17. The Football Factors That are Causes of Violence and Militancy in Football According to Police Officers / Emniyet Mensuplarına Göre Futbolda Şiddet ve Saldırganlığı Oluşturan Futbol Unsurları GÖKHAN DEMİREL, MİRAY DEMİRİZ, MURAT ÖZMADEN P12.18. The Reasons and the Exceptations for Beginning Wrestling / Değişik İllerdeki Sporcuların Güreşe Başlamasına Etki Eden Unsurlar ve Spordan Beklentileri TÜLİN ATAN, PELİN AKYOL, MUSTAFA DEMİRKIRAN, RUHİ KOÇER P12.19. Investigation of Reading Behaviors of ll. Grade Primary School Students in the Central Districts of Ankara in Terms of Doing Exercise / Ankara İli Merkez İlçelerindeki İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Kitap Okuma Alışkanlıklarının Spor Yapma Değişkeni Açısından İncelenmesi BURÇİN AKDEMİR, SEMİYHA TUNCEL, SEVDE MAVİ P12.20. Investigation The Factors Of The Buying Sports Wear of Physical Education Students / BESYO Öğrencilerinin Spor Giyim Ürünlerinin Tüketimini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi BUSE KORKMAZ, ÖZHAN BAVLI, KÜBRA GÜLTEKİN P12.21. Muslim Maghribian Women Doing Sport in Poble Sec (Barcelona): A Program for Women KHEİRA NASRİ, SUSANNA SOLER, ELİSA SANZ P12.22. Views of the Football Audience Regarding Violence At Sports / Futbol Seyircisinin Sporda Şiddete İlişkin Görüşleri TUĞÇE ALTINAY, OĞUZ ÖZBEK P12.23. Parents Secondary School Students to the Views of Physical Education Course on Effect of Socialization / Öğrenci Velilerinin İlköğretim İkinci Kademede Verilen Beden Eğitimi Dersinin Sosyalleşmeye Etkisi Üzerine Görüşleri SELÇUK MEHMET HASAN, SERKAN HACICAFEROĞLU, ÖZGÜR KARATAŞ, CELAL TAŞKIRAN 64
P12.24. Elite Archers Sports Levels of Satisfaction / Elit Okçuların Spor Doyum Düzeyleri TAHİR KILIÇ, BÜŞRA SAYGIN P12.25. Investigation The Dietary Habits of Physical Education Students / Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi. ÖZHAN BAVLI P12.26. Building And Implementing Personality Traits Scale on Footballers Building And Implementing Personality Traits Scale on Footballers AMER SAİD AL-­‐KHİKANYE P12.27. Sport Organizational Culture and its Relation with Organizational Competence in Sport Organizations in Kurdistan Province SHAKİR AHMED SUMMO, SAFAA AL DEEN TAHA ALİ AL HAJAR P12.28. An Investigation of the Effects of Mass Media Among the Students Studying at Pyhsical Education and Sports College / Kitle İletişim Araçlarının Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Öğrenim Gören Öğrenciler Arasındaki Etkisinin İncelenmesi HASAN ŞAHAN, MEVLÜT YILDIZ, HATİCE SİM, NAZMİ BAYKÖSE, DEMET NERİMAN YARAR, AHMET ŞAHİN P12.29. Evaluating The Strategic Action Plan of Undereducate Students in Physical Education and Sport College. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Stratejik Eylem Planlarının Değerlendirilmesi HÜLYA BİNGÖL, ŞÜKRÜ BİNGÖL, CEMAL GÜNDOĞDU P12.30. An Example of An Ethnographic Research in Sport Field: Why? How? / Spor Alanında Etnografik Bir Araştırma Örneği: Neden? Nasıl? FUNDA AKCAN P12.31. The Examination of Socialization Level of College Students Engaged in Sports Activities According to their Locus of Control. Spor Aktiviteleri İle İlgilenen Üniversite Öğrencilerinin İç-­‐Dış Denetim Odağına Göre Sosyalleşmelerinin İncelenmesi Mehmet İNAN, Bülent ARSLANTAŞ 65

Benzer belgeler