www.asssa.com.tr

Transkript

www.asssa.com.tr
www.asssa.com.tr
BORU HATTI GÜVENLİK (KARA/DENİZ)
Boru Hattı Güvenlik Sistemleri
Karada ve sualtındaki boru hatlarının sabotaj, delerek yasadışı çalma, terörist saldırı ve benzeri faaliyetlere
karşı güvenliğinin sağlanması bugün ülkelerin öncelikli güvenlik sorunu haline gelmiştir. Özellikle kriz ve
çatışma zamanlarında bu konudaki riskler daha da artmaktadır. Ancak bugüne kadar tam etkinlik
sağlanmasında çok büyük zorluklar yaşanmıştır.
Boru hattı hasar gördüğünde ekonomik açıdan önemli zarar yaşanacağı gibi sızmanın yaşandığı çevre ve
bölge insanı üzerinde olumsuz etkiler de yaratacaktır. Operatörler boru hattındaki hasarı bazen günler ve
hatta haftalarca tespit edemeyebilir. Dolayısıyla hasarın tam noktasını belirlemek günler alabilir.
İyi ve güvenilir bir boru hattı güvenlik sistemi çok düşük olasılıklı bir yanlış alarmı yüksek bir tespit oranına
sahip olmasının yanı sıra yüzlerce ve belki de binlerce km uzunluğundaki boru hattın üzerindeki hasarın tam
noktasının tespitini sağlayacak imkan ve kabiliyette olması gerekmektedir.
Temsilcisi olduğumuz Westminster Firması boru hatları ve terminal noktaları için geniş kapsamlı
ve yüksek güvenlikli boru hattı güvenlik sistemi önermektedir. Önerilen güvenlik sistemi bir ağ
yapısı içinde birbiriyle entegre edilmiş sistem ve cihazları içermektedir. Böylece bütün güvenlik
altyapısını kapsayan bir genel komut ve kontrol sistemi de sağlanmış olunmaktadır. Talep
edilmesi halinde Westminster tarafından önerilen sisteme insansız hava araçları da entegre
edilebilmektedir.
Önerilen güvenlik sistemi boru hatlarına yönelik herhangi bir saldırı girişimini veya boru hattının
işleyişinde olabilecek muhtemel bir olumsuzluğu önceden tespit ederek zamanında tedbir
alınmasına imkan tanımaktadır.
Westminster boru hattı güvenlik sistemleri petrol, doğal gaz, sıvı ve diğer boru hattı ağ sistemlerinin
güvenliğini sağlamak üzere dizayn edilmiş ve geliştirilmiştir.
www.asssa.com.tr
Karadaki Boru Hatları
Karadaki boru hatlarının çoğunluğu hem toprağa gömülmüş hem de toprak üstünden geçen iki ayrı
uygulamanın müşterek kullanımından oluşmaktadır ve Westminster boru hattı güvenlik sistemleri her ikisini
de koruma sağlama özelliğindedir.
Sualtı Boru Hatları
Açık denizlerde sualtından geçen veya deniz ile kara arasında bağlantılı boru hatları ve deniz terminalleri
sualtı araçları veya dalgıçlar tarafından saldırıya maruz kalabilir. Dolasıyla buralardaki boru hatlarının da aynı
karadaki boru hatları gibi korunması (hızlı ve kesin tespit, düşük seviyede yanlış alarm ikazı, herhangi bir
hasar noktasının tam tespiti) gereklidir.
Westminster sualtı boru hatlarının korunmasına yönelik olarak geliştirmiş olduğu sualtı sonar sistemlerini
boru hattının pozisyonuna göre stratejik noktalara yerleştirerek 700-1000 metreden dalgıçların ve daha uzun
mesafeden dalgıç atıcı vasıtaları ile diğer küçük vasıtaların tespit edilmesini sağlamaktadır.
Detayı jenerik bir proje dokümanı için lütfen bizimle irtibat kurunuz. [email protected]