kapalı montaj kılavuzu

Transkript

kapalı montaj kılavuzu
HYD-BK
KAPALI TİP ENGELLİ PLATFORMU
MONTAJ- BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU
OSB 16.Cd. No: 20 38070 Melikgazi / Kayseri TÜRKİYE
Tel : +90 352 502 05 37 pbx
Fax : +90 352 502 05 38
www.devas.com.tr
MONTAJ BAKIM VE KULLANIM KLAVUZU
Şekil-1 HYD-BK Genel Görünüm
1
3
2
1
2
DETAY A
A
DETAY B
Şekil - 2 HYD-BK KONSTRUKSİYON 1
Terazisi alınmış zeminde 1 nolu dikmeler en alta ve en üste, 2 nolu dikmeler aralara
denk gelecek şekilde yatay bağlantılar(3) yardımıyla çelik konstrüksiyonun montajını
tamamlayınız.
B
1
A
B
DETAY A
2
DETAY B
Şekil - 3 HYD-BK Konstrüksiyon - 2
Konstrüksiyon dikmelerini(2) ve yatay bağlantıları(1) M8 civata ve somun kullanarak sabitleyiniz.
NOT: Projenizde çatı var ise, çelik konstrüksiyonun bitiminde şaftın sağ ve sol tarafına
çatı montajı için yapılmış yatay bağlatıları kullanınız.
1
A
2
DETAY A
Şekil - 4 HYD- BK Ray Bağlantı Konsolu
Konsol flanşını (2) yatay bağlatının içine yerleştiriniz. Kılavuz rayların bağlantısının yapılacağı
konsolları(1) projede belirtilmiş ölçülerde konsol flanşına (2) M12 civata kullanarak sabitleyiniz.
1
A
DETAY A
2
Şekil - 5 HYD-BK Kılavuz Raylar
Taban flanşını(2) ray konsollarının arasına yerleştiriniz, kılavuz rayları üstüne oturtunuz ve
ray tırnağı(1) kullanarak ray konsoluna monte ediniz. ( Detay A )
5
1
A
6
DETAY A
2
Şekil - 6 HYD-BK KARKAS GRUBU PATEN-RAY İLİŞKİSİ
3
Paten bloğunu(4), eksantrik tekeri(3) ve ray yağlama kutusunu(5)
karkasa(2) monte edip kılavuz raya(1) geçiriniz. Her iki karkası da
kılavuz raylara taktıktan sonra karkas ara bağlantılarını monte ediniz.
Eksantirik tekerleri, üstteki, rayın arka yanağına, alttaki, rayın
ön yanağına temas edecek şekilde montajını yapınız. Sistemin
terazide olduğundan emin olunuz. ( Şekil 6-7)
4
1
2
5
A
4
3
DETAY A
Şekil - 7 HYD-BK KARKAS GRUBU
Motorun bağlı olduğu tahrik mekanizmasının doğru
bir şekilde sabitlendiğinden emin olun. Daha sonra
vidayı yukarıdan vida yönünde çevirerek içerisinden
geçmesini sağlayınız. Bu sırada da vidanın hareket
kolaylığı için yağ sıkınız. Bu noktada ana somun
içerisinden geçen vidanın üzerine emniyet somunu da (3)
monte etmeyi unutmayınız. ( Şekil - 7 )
1- Aşırı yük kontağı
2- Tampon
3- Emniyet somunu
4- Emniyet kontağı
1
2
A
3
DETAY A
Şekil - 8 HYD-BK Vida Mili
Kılavuz rayların üst ucundan U profili geçiriniz. U profili istenilen seviyede tutmak için
çelik konstrüksiyona yatay bağlantı ve ray konsolu ekleyiniz. Daha sonra vida milini
rulman yatağı(3), alın rulmanı(2) ve somun(1) kullanarak U profile sabitleyiniz.
A
3
2
4
1
DETAY A
Şekil - 8 HYD-BK PLATFORM
Platform kılıçlarını(2) M12 civata somun ve pul kullanarak karkasa monte ediniz. Taşıyıcı
platformu(1) kılıçların üzerine oturtunuz. Sıkışma bariyerinin(3) ve sıkışma kontaklarının(4)
çalışmasını kontrol ediniz. Taşıyıcı platformu teraziye alınız ve kılıçlara M12 civata somun ve
pul yardımıyla sabitleyiniz.
Şekil - 9 HYD-BK Buton Paneli ve Aşırı Yük
Buton panelini kılıçların üzerine oturtunuz ve taşıyıcı platforma arka tarafından M8 civata
ve somun kullanarak sabitleyiniz.( Şekil - 9) Sistem bu konumda iken buton panelindeki kapak
bölmesinde aşırı yük kontağının çalışmasını kontrol ediniz.( Şekil - 7) Platform üzerine 400 kg yük
tatbik ediniz ve kontağı bu konumda basılı tutunuz. 80 kg yükü kaldırınız. Bu konumda kontağın
aktif olmadığından emin olunuz.
1
2
Şekil - 10 HYD-BK Platform Üst Panel
Platform üst panelini (1), buton paneline M8 civata somun yardımıyla sabitleyiniz ve
arka tarafından (2) karkasa monte ediniz.
Not: Montaj kolaylığı ve elektrik tesisatının kolay çekilmesi açısından üst paneli(1) montaj
bitiminde takınız.
Şekil - 11 Kapı- Kasa
Kapı kasalarını projeye uygun olarak konstrüksiyona yerleştiriniz. Dengesini sağladıktan sonra
alttan ve yanlardan M8 civata ve somun kullanarak çelik konstrüksiyona sabitleyiniz. (Şekil 11)
Şekil - 12 Kapı - Kanat
Kasaların çeküllü ve ölçüsünde montajının ardından kanatları menteşe noktalarından
kasaya asınız ve çalışma kontrolünü yapınız. Otomatik açma-kapama mekanizmasını
üzerine bağlayınız.
Uyarı! ...Kuyu içerisindeki tüm aksamların montajının bittiğinden ve elektriksel
bağlantıların doğru yapıldığından emin olunuz.
5
1
4
2
3
Şekil - 13 Çatı
1,2,3 ve 4 nolu parçaları M6 somun kullanarak birbirine monte ediniz ve çelik konstrüksiyon
üzerine oturtunuz. 2 ve 4 nolu parçaları M8 civata ve somun yardımıyla çelik konstrüksiyonun
yatay bağlantılarına sabitleyiniz. 5 nolu çatı parçalarını çatının gövdesi üzerine oturtunuz ve
alttan M6 somun kullanarak 2 ve 4 nolu parçalara sabitleyiniz. Daha sonra 5 nolu çatı parçalarını da
M8 civata ve somun kullanarak birbirine sabitleyiniz.
Şekil - 14 Kapı Sundurma
Projenizde kapı sundurma var ise, kapı sundurmanızın montajını yapınız. Kapı sundurmasını
sağ ve sol ayaklarından M8 cıvata ve somun kullanarak montajını yapınız. (Şekil - 14)
1
A
3
DETAY A
2
Şekil - 15 Konstrüksiyon Kaplama
Öncelikle kafesli somunları(1) konstrüksiyon dikmelerindeki ve yatay bağlantılardaki ilgili kare
deliklere takınız. Konstrüksiyon dış çerçeveler içersine yerleşecek kaplamaları ( sac, cam vs. )(2)
yuvalara içerden dikkatli bir şekilde yerleştiriniz. Daha sonra kaplama çıtalarını(3) M6 alyan başlı
cıvata ile sabitleyiniz. ( Şekil - 15)
Aydınlatma
Küpeşte
BUTON
-Aşağı yukarı butonu
-Alarm
-Acil Stop
-Ekran ve Aşırı yük
-İnterkom
Kontrol Paneli
Sıkışma Bariyeri
Şekil - 16 HYD-BK KABİN
Basılı Tut
Platform üzerindeyken kapı kapandıktan sonra gideceğiniz katın butonuna kata ulaşıncaya kadar
basılı tutunuz. Kata geldiğinizde basmaya devam etseniz de duracaktır ve kapı açılacaktır.
Alarm
Herhangi bir sorun ile karşılaştığınızda 10 saniye alarm butonuna basılı olarak tutunuz. Bu şekilde
bağlı olduğu birime alarmınız iletilecek ve size yardımcı olunacaktır.
Acil Stop
Herhangi bir sorun ile karşılaştığınızda (sıkışma vs.) acil butona basarak sistemi durdurabilirsiniz.
Sistem 315 kg olarak tasarlanmıştır. Fazla kg algıladığı anda ekranda aşırı yük uyarısı belirecek ve
bir uyarı sesi çıkaracaktır. Ayrıca kapı kendini otomatik olarak açıp fazla kişinin inmesini
bekleyecektir.
İnterkom
Platform üzerine bağlı bulunan interkom ilgili teknik alanla direk bağlantılıdır. Herhangi bir durumda
direk irtibata geçilebilir.
1600
PLATFORM NET GENİŞLİK
1600
PLATFORM NET DERİNLİK 1400
KAPI 900X2000
Şekil - 17 HYD-BK ÜST GÖRÜNTÜ
HYD-BK kapalı tip engelli platformunda şase kısmı hariç diğer 3 yönden kapı çıkışı verilebilir.
BAKIM KILAVUZU
A
DETAY A
Şekil - 18
Normal çalışma şartlarında platformun bakımının yılda en az 2 defa yapılması gerekir.
Önemli bakım noktaları :
Yağ seviye kontrolü ve ilavesi
Vidanın yağlama sisteminin kapağı çıkartılır ve eğer yağ seviyesi azalmışsa üzerine yağ ilavesi yapılır.
Ayrıca vidaya yağı aktaran süngerin aşınması kontrol edilir. Gerekirse değiştirilir.
Vida
Vida yüzeyi incelenir. Aşınma olup olmadığı kontrol edilir. Vidaya yüzeyindeki toz vs. kalıntıları
temizlenir ve güzel bir şekilde yağlanır ve çalışma kontrolü yapılır.
Kayış
Kayış serbest bırakılarak aşınması kontrol edilir ve tekrar uygun gerginlikte sabitlenir.
BAKIM KILAVUZU
A
DETAY A
Şekil - 19
Somun Aşınması
Eğer ana somun tamamen aşınıp sistem tam olarak emniyet somunun üzerine
binmiş ise kontak sistemin elektriğini kesmiş olacaktır. Fakat bu şekilde iken
kontağı kısa devre yapıp sistemi çalıştırmayınız. Manuel kurtarma ile en yakın
kata platformun hareketini sağlayınız.
A
DETAY A
Şekil - 20 Manuel Kurtarma Kolu

Benzer belgeler