Somut Kültürel Miras İhtisas Komitesi

Yorumlar

Transkript

Somut Kültürel Miras İhtisas Komitesi
Somut Kültürel Miras İhtisas Komitesi
Committee for theTangible Cultural Heritage
Prof. Dr. Öcal OĞUZ
Komite Başkanı
Komite Başkanı: Prof. Dr. M. Öcal Oğuz
Gazi Üniversitesi Türk Halkbilimi Öğretim Üyesi
Komite Üyeleri / Members of the Committee
• Prof.Dr. Öcal Oğuz
• Prof.Dr. Gül İrepoğlu (2010 – 2012
Ağustos)
• Prof.Dr. Zekai Görgülü (2010 – 2012
Ağustos)
• Prof.Dr. Baha Tanman (2010 – 2012
Ağustos)
• Prof. Dr. Haluk ABBASOĞLU
• Prof. Dr. Aykut KARAMAN
• Yrd. Doç. Dr. Ahmet Vefa
ÇOBANOĞLU
• Burcu ÖZÜPAK GÜLEÇ
• Dr. Gaye ÇULCUOĞLU
• Dr. Hilmi ŞENALP
• K. Neşe AKDOĞAN
• Özgü YILDIRIM
• Doç. Dr. Zeynep ENLİL
• Doç. Dr. Yonca KÖSEBAY ERKAN
• Atila EGE
• Yrd. Doç. Dr. Özlem KARAKUL
Faaliyetler/Activities
• Aylık komite toplantıları/ Monthly Committee meetings
• Projeler / Projects
• Danışmanlıklar / Consultancy work
• UNESCO Dünya Mirası ve ilgili konular / UNESCO World Heritage
Sites and related issues
• UNESCO toplantılarına katılım / Contribution to UNESCO statutory
meetings
• UNESCO faaliyetlerini tanıtım / Promotion of UNESCO activities
Aylık Komite Toplantıları / Committee meetings
• 15 Şubat 2011
• 5 Nisan 2011
• 12 Temmuz 2011
• 7 Mayıs 2012
• 2 Ekim 2012
Projeler / Projects
•
Öneri, Tarihi Kentsel Peyzajlar / Proposal of a project on Historic Urban Landscapes
Danışmanlıklar / Consultancy Work
• İstanbul Avrasya Tüneli finansör kurumu tarafından görüş, Aralık 2011 /
Reflections on the Istanbul Eurasia Tunnel requested by the finansor of the
project, December 2011
• Şanlıurfa’da Turizm Çeşitliliğinin ve Kapasitesinin Arttırılması konulu proje
hakkında görüş, Ekim 2012 / Reflections on the Development of the
Trousim Diversity and Capacity of Şanlıurfa, October 2012
Gözlemci / Observer
•
İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planı Çalışmaları, 2010-2012
•
İstanbul’un Dünya Miras Merkezi ile olan temasları, 2010-2012
Dünya Miras
Alanları / World
Heritage Sites
1972 Dünya Miras
Sözleşmesi/ World
Heritage Convention
Madde 5.- Bu Sözleşmeye taraf olan her Devlet topraklarındaki kültürel ve doğal mirasın korunması,
muhafazası ve teşhiri amacıyla etkili ve faal önlemlerin alınmasını sağlamak için, mümkün
olduğunca
her
ülkenin
kendi
koşullarına
uygun
biçimde
şu
çabaları
gösterecektir
:
Article
5
To ensure that effective and active measures are taken for the protection, conservation and presentation of the
cultural and natural heritage situated on its territory, each State Party to this Convention shall endeavor, in so far
as possible, and as appropriate for each country:
a)
Kültürel ve doğal mirasa, toplumun yaşamında bir işlev vermeyi ve bu mirasın korunmasını kapsamlı
planlama programlarına dahil etmeyi amaçlayan genel bir politika benimsemek;
b) Kültürel ve doğal mirasın korunması, muhafazası ve teşhiri için, halen mevcut değilse, topraklarında bir veya
daha fazla hizmet kurumunu, işlevlerini ifaya yeterli olacak görevli ve araçlarla kurmak;
c) Bilimsel ve teknik çalışma ve araştırmaları geliştirmek ve Devletin kültürel ve doğal mirasını tehdit eden
tehlikelere karşı harekete geçmesine olanak sağlayacak müdahale yöntemlerini mükemmelleştirmek;
d) Bu mirasın saptanması, korunması, muhafazası, teşhiri, yenileştirilmesi için gerekli olan uygun yasal, bilimsel,
teknik, idarî ve malî önlemleri almak; ve
e) Kültürel ve doğal mirasın korunması, muhafazası ve teşhiri konularında eğitim yapan ulusal veya bölgesel
merkezlerin kurulmasını veya geliştirilmesini desteklemek ve bu alandaki bilimsel araştırmaları teşvik etmek,
Dünya Mirası / World Heritage
Doğal-Kültürel Miras Alanları / Natural -Cultural Sites
Hula
Üstün Evrensel Değer / Outstanding Universal
Value
Dünya Miras Alanı Başvuru Süreci/ World Heritage Nomination Process
Cultural/Natural Sites
Ministry of
Culture and
Toursim
with OUV + Authenticity+
Integrity + Management System
Ministry of
Environment
and Urbanism
National Listing
?
National
Commissi
on For
UNESCO
Tentative List
Application to WHC
April
Nomination Application to
WHC
Early application September
Due date February
Cultural Properties
Natural Properties
ICOMOS
IUCN
ICOMOS Experts
IUCN Experts
World Heritage Committee
Inscription / Referral / Deferral / Removal
UNESCO Dünya Mirası ve ilgili konular / UNESCO World Heritage Sites and related issues
Geçici Liste
Dünya Miras Listesi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
İstanbul
Göreme
Safranbolu
Edirne Selimiye Cami ve Külliyesi
Pamukkale
Xanthos/ Leteoon
Divriği
Hattuşa
Truva
Çatalhöyük
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Aizanoi Antique City (13/04/2012)
Alahan Monastery (25/02/2000)
Alanya (25/02/2000)
Ancient Cities of Lycian Civilization (06/02/2009)
Archaeological Site of Aphrodisias (06/02/2009)
Archaeological Site of Perge (06/02/2009)
Archaeological Site of Sagalassos (06/02/2009)
Archeological Site of Zeugma (13/04/2012)
Bergama (15/04/2011)
Bursa and Cumalikizik Early Ottoman urban and rural settlements (25/02/2000)
Ephesus (01/02/1994)
Esrefoglu Mosque (15/04/2011)
Gordion (13/04/2012)
Güllük Dagi-Termessos National Park (25/02/2000)
Haci Bektas Veli Complex (13/04/2012)
Harran and Sanliurfa (25/02/2000)
Hatay, St. Pierre Church (15/04/2011)
Historic City of Ani (13/04/2012)
Historic Town of Birgi (13/04/2012)
Historical Monuments of Niğde (13/04/2012)
Ishak Pasha Palace (25/02/2000)
Karain Cave (01/02/1994)
Kekova (25/02/2000)
Konya-A capital of Seljuk Civilization (25/02/2000)
Mamure Castle (13/04/2012)
Mardin Cultural Landscape (25/02/2000)
Mausoleum and Sacred area of Hecatomnus (13/04/2012)
Medieval City of Beçin (13/04/2012)
Odunpazari Historical Urban Site (13/04/2012)
Seljuk Caravanserais on the route from Denizli to Dogubeyazit (25/02/2000)
St. Nicholas Church (25/02/2000)
St.Paul Church, St.Paul's Well and surrounding historic quarters (25/02/2000)
Sümela Monastery (The Monastery of Virgin Mary) (25/02/2000)
The Archaeological Site of Göbeklitepe (15/04/2011)
The Citadel and the Walls of Diyarbakir (25/02/2000)
The Tombstones of Ahlat the Urartian and Ottoman citadel (25/02/2000)
Yesemek Quarry and Sculpture Workshop (13/04/2012)
UNESCO Dünya Mirası ve ilgili konular / UNESCO World Heritage
Sites and related issues
• Türkiye Dünya Miras Alanlarında Yönetim Planı Hazırlıkları
Deneyim Paylaşımı Çalıştayı, 25-26 Mayıs 2012
• 1970-1972 Sözleşmeleri ile Türkiye’de Dünya Miras Alanları ve
Yasadışı Yollardan Yurtdışına Çıkartılan Eserlerin İadesi Ulusal
Çalıştayı, 13 Haziran 2012
• Doğal Miras Alanları Geçici Listesine Aday Sunma Çalıştayı, 9
Temmuz 2012
UNESCO Dünya Mirası ve ilgili konular / UNESCO World Heritage
Sites and related issues
•
•
•
•
•
•
•
•
•
İstanbul
Edirne
Bursa
Alanya
Şanlıurfa
Diyarbakır
Afrodisyas
Nemrut
Efes
UNESCO toplantılarına katılım / Contribution to UNESCO meetings
•
•
•
•
•
•
•
•
18-21 Mayıs 2011: IV. Uluslararası UNESCO Dünya Belleği Konferansı, Varşova, Polonya
25-27 Mayıs 2011: UNESCO Tarihi Kent Peyzajları Uzmanlar Toplantısı, UNESCO Merkezi,
Paris, Fransa
19 Haziran – 29 Haziran 2011: 35. UNESCO Komite Toplantısı, UNESCO Merkezi, Paris,
Fransa
3-5 Kasım 2011: 36. UNESCO Genel Genel Konferansı, UNESCO Merkezi, Paris, Fransa
24 Haziran – 6 Temmuz 2012: 36. UNESCO Komite Toplantısı, St.Petersburg, Rusya
Federasyonu
13-14 Eylül 2012: 3. Türksoy Üye Ülkeleri UNESCO Milli Komisyonları Toplantısı, Astana,
Kazakistan
2-3 Ekim 2012: Dünya Miras Sözleşmesi: Geleceği Düşünmek, UNESCO Merkezi, Paris,
Fransa
6-8 Kasım 2012: Dünya Miras Sözleşmesi’nin 40. Yılı Etkinlikleri Kapanış Töreni, Kyoto,
Japonya
UNESCO toplantılarına katılım / Contribution to UNESCO meetings
•
•
•
•
•
•
•
•
18-21 Mayıs 2011: IV. Uluslararası UNESCO Dünya Belleği Konferansı, Varşova, Polonya
25-27 Mayıs 2011: UNESCO Tarihi Kent Peyzajları Uzmanlar Toplantısı, UNESCO Merkezi,
Paris, Fransa
19 Haziran – 29 Haziran 2011: 35. UNESCO Komite Toplantısı, UNESCO Merkezi, Paris,
Fransa
3-5 Kasım 2011: 36. UNESCO Genel Genel Konferansı, UNESCO Merkezi, Paris, Fransa
24 Haziran – 6 Temmuz 2012: 36. UNESCO Komite Toplantısı, St.Petersburg, Rusya
Federasyonu
13-14 Eylül 2012: 3. Türksoy Üye Ülkeleri UNESCO Milli Komisyonları Toplantısı, Astana,
Kazakistan
2-3 Ekim 2012: Dünya Miras Sözleşmesi: Geleceği Düşünmek, UNESCO Merkezi, Paris,
Fransa
6-8 Kasım 2012: Dünya Miras Sözleşmesi’nin 40. Yılı Etkinlikleri Kapanış Töreni, Kyoto,
Japonya
UNESCO faaliyetlerini tanıtım / Promotion of UNESCO activities
•
Türkiye’nin Dünya Miras Alanları Sergisi, Haziran 2012, St.Petersburg, Rusya Federasyonu
UNESCO faaliyetlerini tanıtım / Promotion of UNESCO activities
•
40. Yıl Etkinlikleri (ICOMOS-TR faaliyetleri)
UNESCO Stratejik Hedefleri 2008-2013
•
“Kültürel Mirasın Sürdürülebilir Biçimde Korunması ve Geliştirilmesi”
•
“Kültürel Çeşitliliğin, Kültürlerarası Diyalogun ve Barış Kültürünün Geliştirilmesine
Katkı Sağlanması”
2012-2013’e ilişkin İki yıllık Sektörel Öncelikler arasında;
•
Mirasın ve kültürel ifadelerin korunması ve geliştirilmesi
•
Barış kültürü ve şiddetsizliğin geliştirilmesine yönelik politikaların üretilmesine
kültürlerarası diyalog ve kültürün dahil edilmesinin desteklenmesi yer almaktadır.
Somut Kültürel Miras İhtisas Komitesi Hedefler / Objectives
Uzun Erimli
Hedefler
• Dünya Miras Alanlarının Sürdürülebilir Korunması
• 1972 Sözleşmesinin ilkelerinin yaygınlaştırılması
• Dünya Miras Listesi’ndeki alanların arttırılması
Orta Erimli
Hedefler
•Dünya Miras Alanlarının izlenmesi
•Geçici Liste’nin ulusal ölçekte bir sistematik ile
değerlendirilmesi ve kurumsallaştırılması
•2011 yılında UNESCO tavsiye kararı olan Tarihi Kentsel
Peyzajlar Yaklaşımının yaygınlaştırılması ve yasalaşmasına
destek
Kısa Erimli
Hedefler
• Dünya Miras Komitesi adaylığının kazanılması,
UNESCO’nun Kültür faaliyetlerine aktif katılım
• Değişen UNESCO kavramlarına adapte olunması
Sürdürülebilirlik ≠ Süreklilik
•
1987 Brundtland Raporu’na göre Sürdürülebilir Gelişme
•
Çevre Koruma;
•
Sosyal Eşitlik;
•
Ekonomik Gelişme;
•
Kültürel Çeşitlilik konularına eşit olarak önem vermelidir.
>> 1972 Dünya Miras Sözleşmesi’nde DOĞAL alanlar ile KÜLTÜREL alanlar bir arada ele
alınmıştır. Son yıllarda yaygın olarak benimsenen Kültürel Peyzajlar kavramı bu
birlikteliğe dayanır. 2011 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kurulmasıyla
Türkiye’de Doğal ve Kültürel Alanların korunması birbirinden ayrılmıştır.
Son söz / Epilogue
•
Barış ve sürdürülebilir kalkınma için bilim, teknoloji, ve yenilikçiliğin harekete
geçirilmesi...
•
Bölgesel küresel ağlar kurmak..
•
Bilgiye erişim ve bilginin yayımı..
Teşekkürler / Thank you