hayatı paylaş - Vitrin Hayati Paylas

Transkript

hayatı paylaş - Vitrin Hayati Paylas
SAYI 05 NİSAN 2014
hayatı paylaş
www.vitrin-magazin.de
ASCHAFFENBURG | HANAU | OFFENBACH | FRANKFURT a.M. | Wiesbaden
EĜİTİM | TAKIM RUHU | HOŞ BEŞ | GEZI | AFIYET OLSUN | OKUYAN NESIL | EĞLENCE | SINEMA
1
RANGE ROVER EVOQUE
DER NEUE RANGE ROVER SPORT
Abbild weicht vom Angebot ab
Abbild weicht vom Angebot ab
FÜR GEWÖHNLICH UNGEWÖHNLICH
Im Range Rover Evoque trifft innovatives Design auf die
legendären Fähigkeiten eines echten Land Rover. Als
erstes SUV ist der Range Rover Evoque auch mit 9-Stufen-Automatik erhältlich. Damit ist er nicht nur effizient
im Gelände unterwegs, sondern auch in der City.
Kalkan Automobile GmbH
VON 0 AUF GRENZENLOSE
BEGEISTERUNG
LEASINGANGEBOT
(Bsp. Range Rover Evoque 2.2 eD4*):
Monatliche Rate
Anzahlung
199,00 €
5.500,00 €
Leasinglaufzeit
36 Monate
Fahrleistung p.a.
10.000 km
Barpreis beim Händler
Der dynamischste Land Rover aller Zeiten geht an den
Start und überzeugt mit deutlich weniger Gewicht und
einem Plus an Performance. Leistung trifft Luxus. Für ein
Fahrvergnügen, das seinesgleichen sucht – zu einem
Einstiegspreis ab 64.800,00 €.
Lassen Sie sich begeistern: Der neue Range Rover Sport
erwartet Sie zu einer Probefahrt. Sind Sie bereit?
33.500,00 €
8àS[CVSHFS4USB•Ft"TDIBGGFOCVSH
5FMFGPOt'BY
www.kalkan-auto.de
Verbrauchs- und Emissionswerte Range Rover Evoque 2.2 eD4: Kraftstoffverbrauch (l/100 km) außerorts 4,5, innerorts 6,0, kombiniert 5,0;
CO2-Emission 133 g/km; CO2-Effizienzklasse A. Alle Angaben wurden nach dem Messverfahren RL 80/1268/EWG ermittelt.
* Ein Leasingangebot, vermittelt für die Land Rover Bank, eine Zweigniederlassung der FGA Bank Germany GmbH, Salzstraße 138,
74076 Heilbronn.
LEASINGANGEBOT
(Bsp. Range Rover Sport 3.0 TDV6):
Monatliche Rate
499,00 €*
Anzahlung
12.000,00 €
Leasinglaufzeit
36 Monate
Gesamtfahrleistung
Barpreis beim Händler
60.000 km
64.800,00 €
Kalkan Automobile GmbH
8àS[CVSHFS4USB•Ft"TDIBGGFOCVSH
5FMFGPOt'BY
www.kalkan-auto.de
Verbrauchs- und Emissionswerte Range Rover Sport 3.0 TDV6: Kraftstoffverbrauch (l/100 km) außerorts 7,0, innerorts 8,5, kombiniert 7,5;
CO2-Emission 196 g/km; CO2-Effizienzklasse B. Alle Angaben wurden nach dem Messverfahren RL 80/1268/ EWG ermittelt.
* Ein Finanzierungsangebot, vermittelt für die Land Rover Bank, eine Zweigniederlassung der FGA Bank Germany GmbH, Salzstraße 138,
74076 Heilbronn.
3,*60--,<9 :,49(
.…aLSSPRZHKLSPR[LNPaSPKPY
:*/l;A,5:;9
/(5(<
;,3!
-(?!
469</,;(.
+0-9 </9
:(</9
ABEND & BRAUTMODEN
Landingstraße 14 | 63739 Aschaffenburg | Tel. 06021.5849189
Öffnungszeiten: Mo - Sa 10 - 18 Uhr
Sevs Couture
ay başlar ve
anlamda bu
ek
rç
n
ge
r
ha
İlkba
rar.Bir heyeca
r ruh hali sa
bi
l
ği
rip
de
ga
z
si
nı
insa
belir
belirsiz, nedeni
ni
de
n
te
ne
eş
de
ün
iz
G
içim
yoruz.
İlkbaharı karşılı
aslında çünkü
manda güneş
nı
yoruz ay za
lm
ka
i
la
ak
m
al
güç
kete geçmesin
larımızın hare
on
,
rm
ut
ho
um
k
lu
ni
lu
ji, ye
mut
sayısı yeni ener
r
ha
ba
Bu
.
or
sağlıy
sayısı.
yeni başlangıç
lik ve Çocuk
Ulusal Egemen
an
is
N
23
a
rıc
ına değinmek
Ve ay
ine ve anlam
em
ön
ın
ın
Bayram
ğımsızlık mücaistiyorum.
'in ilk amacı ba
lis
ec
M
n
ıla
aç
topraklarından
20 yılında
düşmanın ülke
k
23 Nisan 19
re
te
rü
yü
e
tenilen sonuca
bir şekild
Sonucunda is
tı.
ı
ak
delesini planlı
am
ğl
sa
ı
bir yaşam tarz
karılmasın
r ve demokratik
gü
bir an evvel çı
öz
ile
nı
ila
huriyetin
ulaşıldı ve cum
ak
'in bayram olar
.
tir
iş
i olan 23 Nisan
rih
a
benimsenm
ta
ın
ş
ar
ılı
kl
aç
cu
'in
ço
rk
rk Meclis
a bu bayramı Tü
nr
.
so
Böylelikle Atatü
tir
iş
ha
m
da
et
,
iş
an
a armağ
karar verm
a
ar
ın
kl
as
cu
ço
nm
tla
ak
ku
olar
i hatırlatan bu
nin bir ifadesi
rışının önemin
ba
n
duydugu güve
a
ny
dü
ve
ekte. Atatürk'ü
stluğun
ce takdir edilm
Sevginin ve do
de
rin
m
ke
şi
ül
le
a
ki
et
ny
tüm dü
ltürel anlamda
organizasyon
ği çocukların kü
di
de
„
i
önemli olduğu
er
kl
yü
ının ne derece
rış
„Geleceğin Bü
ba
a
ny
dü
ğlanarak
bulunmaları sa
tedir.
ek
m
mesajı veril
getirsin ....
in hayatına renk
Nisan hepimiz
Herausgeber
Fotos
8
Vitrin
Mehmet Bütev
0151 - 23003316
vitrin-magazin.de
[email protected]
vitrin hayati paylas
kibar OF
diamonds AB
gül kamera
sahaara AB
Eşref Barutcu
Verbreitungsraum
Titelbild
Aschaffenburg
Hanau
Offenbach
Frankfurt am Main
Wiesbaden
© Zdenka Darula-Fotolia.com
Jeglicher Nachdruck ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlags gestattet.
Das Magazin ist nicht verantwortlich für die Anzeigentexte, Anzeigenbilder und Galariebilder.
Die von dem Verlag gestalteten Anzeigen unterliegen dem Urheberrecht.
9
editör
ဘ
“

—
Ž
‘
¡
Š
’
Š
‹
š
Ú
£
ŠĆ£Š
/JTBO
/JTBO 6MVTBM &HFNFOMJL WF ±PDVL #BZSBN‘
5àSLJZF $VNIVSJZFUJAOJO WF ,V[FZ ,‘CS‘T 5àSL
$VNIVSJZFUJAOJOSFTNÔUBUJMHàOMFSJOEFOWFVMVTBM
CBZSBNMBS‘OEBO CJSJEJS5àSLJZF $VNIVSJZFUJAOJO
LVSVDVTV WF JML DVNIVSCBſLBO‘ .VTUBGB ,FNBM
"UBUàSL UBSBG‘OEBO EàOZB ÎPDVLMBS‘OB BSNBţBO
FEJMNJſUJS
#V CBZSBN 5#..AOJO BΑM‘ſ‘O‘O CJSJODJ Z‘M‘OEB
LVUMBONBZB CBſMBOBO /JTBO .JMMÔ #BZSBN‘ WF
,BT‘N AEF TBMUBOBU‘O LBME‘S‘MNBT‘ZMB ÚODF
,BT‘NPMBSBLLBCVMFEJMFOTPOSBAUF/JTBO
.JMMÔ #BZSBN‘AZMB CJSMFſUJSJMFO )ÉLJNJZFUJ .JMMJZF
#BZSBN‘ JMF )JNBZFJ &UGBM $FNJZFUJAOJO AEF
JMBO FUUJţJ WF JMLJ "UBUàSLAàO IJNBZFTJOEF Eà[FO
MFOFO/JTBO±PDVL#BZSBN‘AO‘OLFOEJMJţJOEFO
CJSMFſNFTJZMF PMVſUV EBSCFTJ EÚOFNJOEF
.JMMJ (àWFOMJL ,POTFZJ CV CBZSBNB SFTNÔ PMBSBL
v /JTBO 6MVTBM &HFNFOMJL WF ±PDVL #BZSBN‘i
BE‘O‘WFSEJ
,65-"/*ŀ*
/JTBO5àSLJZF$VNIVSJZFUJAOEF/JTBOAEFSFTNÔCBZSBNPMBSBLLBCVMFEJM
NFTJOEFOCVZBOBEFţJſJLBEMBSMBEBPMTBSFTNÔUÚSFOMFSMFLVUMBON‘ſU‘S&OZBM‘OIB
MJZMFCVUÚSFOMFSEFŒTUJLMÉM.BSſ‘PLVOVSWFTBZH‘EVSVſVOEBCVMVOVMVS
/JTBOA‘OEB"UBUàSLZFOJCJSHFMFOFLCBſMBUU‘0TBCBIÎPDVLMBS‘NBLBN‘OEB
LBCVM FUUJ WF POMBSMB TPICFU FUUJ "ZO‘ Z‘M TUBEZVNMBSEB CFEFO IBSFLFUJ HÚTUFSJMFSJ
ZBQ‘MNBZB CBſMBOE‘ 0 CBZSBN .JMMJ &ţJUJN #BLBO‘ 3FſJU (BMJQ #FZAJO LBMFNF BME‘ţ‘
"OE‘N‘[ÎPDVLMBSUBSBG‘OEBOJMLLF[PLVOEVAUFBSU‘L±PDVL#BZSBN‘EFWMFUFEF
NBMPMNVſUV:JOFEFAUFLJZBTBEFţJſJLMJţJOEFÎPDVLCBZSBN‘OEBIJÎTÚ[FEJMNF
EJ:BMO‘[SFTNÔJTNJLPONBN‘ſPMTBEB.JMMJ)ÉLJNJZFU#BZSBN‘AO‘OZBO‘OEBv/JTBO
±PDVL#BZSBN‘iEFWMFUWFUPQMVNÚSHàUMFSJOJOPSUBLMBſBIB[‘SMBE‘ţ‘QSPHSBNMBSMBLVU
MBONBZBEFWBNFEJMEJ
AMFSEFBSU‘L/JTBO±PDVL#BZSBN‘UàNVMVTUBOLBU‘M‘NBMBOCJSCBZSBNIBMJOJ
BMN‘ſU‘ AUFO JUJCBSFO535 EF QSPHSBNMBS‘ZMB EFTUFL WFSNJſ AEB SFTNÔ .JMMÔ
)BLJNJZFU#BZSBN‘UÚSFOMFSJOFÎPDVLMBS‘OEBLBU‘MNBT‘OBLBSBSWFSJMNJſAEFEF
v±PDVL1BSMBNFOUPTViPMVſUVSVMNVſUVS#ÚZMFDF/JTBO±PDVL#BZSBN‘.JMMÔ)BLJ
NJZFU#BZSBN‘AZMBUBNBNFOBZO‘FULJOMJLMFSEFLVUMBON‘ſPMVZPSEV/JUFLJNAEF
CJSMFſUJSJMFDFLUJ
(àOàNà[EF /JTBO HàOMFSJOEF CBZSBN 5àSLJZF $VNIVSJZFUJ EFWMFUJ FSLBO‘O‘O
CBſUB "O‘ULBCJS PMNBL à[FSF ÎFſJUMJ "UBUàSL BO‘UMBS‘OEB ZBQU‘LMBS‘ SFTNÔ UÚSFOMFSMF
CBſMBNBLUBTUBEZVNMBSEBJMLÚţSFUJNÚţSFODJMFSJOJOIB[‘SMBE‘ţ‘HÚTUFSJMFSJOTFSHJMFO
NFTJWFSFTNÔHFÎJUUÚSFOJZMFEFWBNFUNFLUFEJS"LſBNMBS‘EBCàZàLſFIJSMFSEFGFOFS
BMBZ‘Eà[FOMFOJS3FTNÔUÚSFOMFSEFOTPOSBCBZSBNZFSJPMBSBLOJUFMFOEJSJMFOÎBZ‘SMBSEB
HàSFſMFS LPſVMBS WF CBſLB ÎFſJU ZBS‘ſNBMBS Eà[FOMFOJS ±FſJUMJ TJWJM UPQMVN ÚSHàUMF
SJ WFZB LVSVMVſMBS UBSBG‘OEBO Eà[FOMFOFO FULJOMJLMFS ZFS BM‘S ½ODFEFO CFMJSMFONJſ
ÚţSFODJMFSL‘TBCJSTàSFMJţJOFLVSVNMBSEBLJEFWMFUNFNVSMBS‘O‘ONBLBNMBS‘OBPUVS
VSPOMBSMBPSBEBTPICFUFEJMJS"ZS‘DB/JTBOHàOà5àSLJZFAEFSFTNÔUBUJMHàOàEàS
ŒMLÚţSFUJNÚţSFODJMFSJOF/JTBOHàOàEFUBUJMEJS
Tatilin en keyifli şekli – Mavi yolculuk
Kimi zaman bir tekne kiralayarak kimi zaman ise bir
mavi yolculuk teknesinde kabin kiralayarak sizlerde
bu eşsiz dünyanın kapılarını aralayabilirsiniz kendiniz için.
Türkiye de Bodrumdan başlayarak, Marmaris,
Göcek, Fethiye, Antalya arasında çeşitli parkurlarda
genelde haftalık tekne kiralama ya da kabin kiralama şeklinde yapılan mavi yolculuk her bütçeye uygun alternatifler sunmaktadır.
Mavi tur tekneyle gezinmek, taptaze esen
rüzgarın , Pırıl pırıl suların ve bol güneşin büyüsünü ciğerlerinize çekmek için yüzlerce değişik
rota olmasına rağmen bir başkadır Ege ve Akdeniz
Kıyıları Mavi yolculuk için. Kıyılar boyunca koyların
ıssızlığı ve türkuaz sular önce aşık eder insanları
kendine. Ardından arındırır tüm sıkıntılardan - salt
huzuru bırakır içinizde.
Ege ve Akdeniz’in en güzel koylarında, yeşille mavinin binlerce tonunun kaynaştığı doğal bir ortamda,
sürükleyici bir yolculuğa çıkmaya ne dersiniz?
MAVI YOLCULUK:
I
S
A
T
O
R
S
A
N
R
A
IK
L
HA
Ab
EUR 248.-
Mavi yolculuk, gün batımının en güzelini
yasamaktır. Mavi yolculuk, balığın en lezzetlisini yiyebilmek, içkinin ve mezelerin keyfini çıkartmaktır.
Mavi yolculuk, ne zamandır kapağını bile açmaya
fırsat bulamadığınız kitabı okuyup, kendinizi ona
kaptırmaktır. Gün batımında sevdiğinizle baş başa
kalıp ıssız koylarda dolaşmak, kumlara uzanmak ve
kendinizi serin sulara atmaktir.
NLúLEDúÕ
Anbieter:
Bentour Reisen
Tel: 06021-218384
12
Web: www.discover-reisen.de
13
Mail: [email protected]
gülkamera
15
14
Gülhan Özcan
Friseurmeisterin & Make- Up Artist
Glattbacherstr. 12 63741 Aschaffenburg
Tel. 060 21 / 438 49 08
Web. www.sahaara.eu
www.facebook.com/HairsalonSahaara
Öffnungszeiten: Di.-Fr. 09.30 - 19.00 Uhr | Sa. 08.30 - 16.00 Uhr | Montag Ruhetag
Gül
ülhan
n Özccan Ata
Atalaay (SaH
aH
HaaRa)
aaR
aRa üb
berg
rgi
gibt
b deen Preis
Pr der
dieesjäh
hrigeen Braut Challang
ge Sieg
gerin 200133 an Essraa Cemiil Ik
kiz.
Herrzlich
hen Glücck
hen
kwu
kw
wuns
nsc
sch
h aucch von un
ns!!!!
sağlık
Doğum kontrol hapı
kilo artışına yol açar
mı?
Doğum kontrol haplarının içerisinde bulunan progesteron
hormonu vücutta su ve tuz tutulumuna, dolayısıyla
ödem ve şişliğe neden olabilir. Östrojen hormonu
beyinde açlık merkezine etki ederek iştah artışına sebep olabilir, ancak şu an piyasada bulunan düşük doz
östrojen içeren hapların iştah artışına ve kilo alımına
neden olmadığı belirtilmektedir.
Rahim ameliyatı
Soru: Annem menopos da ve yaşı 57,kanaması vardı
kahverenki renginden bir akıntısı vardı aynı zamanda doktor akıntısı kokuyor diye Smear testi ve parça
alınması gerek dedi ve alındı.
Cevap: Öncelikle geçmiş olsun, annenizin durumunda yani menopozda ki bir bayanda kanama yada
lekelenme olduğunda yapılacak ilk iş Smear test, sonographie ve biopsi yapmaktır. Smear test ve Biopsi
sonucuna göre operasyon gerekebilir. Ameliyat için
hastanın yaşı ve beraberinde ek sağlık probleminin
olup olmaması önem taşır.
Hamilelikte cinsel ilişki
Yumurtalıkta oluşan kistler
Soru:
Selamlar eşim hamile ama ilişkiye girmek
istiyoruz bu da gelecek çocugumuz için bir sorun
yaratırmı bilmiyoruz. lütfen yorumlarınızı bekliyoruz.
Teşekkürler
Yumurtalık kistlerinin küçülme süresi için önemli olan
şartlardan biri, kistin tipidir. eger basit bir folikül kisti ise ortalama 2 adet siklusu içinde kaybolacaktır.
Ancak farklı yapıda bir kist ise daha detaylı araştırma
yapmak gerekir.
Cevap: Öncelikle tebrik ederim. Hamilelikte cinsel
ilişki için gebelik sırasında oluşmuş herhangi bir
risk faktörü (düşük tehdidi, erken doğum tehdidi,
plasentanın aşagıda yerleşmesi gibi..) yoksa, cinsel
iliski hamilelikte devam edilebilir.
Cevap: Doğum kontrol haplarını bıraktıktan sonra
ovulasyon( yumurtlama), genelllikle 1-2 ay içinde
geri gelir ancak bazı hastalarda 6 aya kadar uzadığı
görülmüştür. Bu nedenle haziran gibi ilacı bırakırsanız
iyi olabilir.
Dr. med. Asude Koçdemir
Marie-Curie-Str. 1
64823 Gross-Umstadt
Tel. +49 (0) 6078 969 666 0
Fax +49 (0) 6078 969 666 1
[email protected]
www.frauenarzt-gross-umstadt.de
Hamile kalmak istiyorum
Soru:
Üç yıldır dogum kontrol hapi aralıksız
kullandım halada kullanıyorum agustos ayından
sonra hamile kalmak istiyorum hapı ne zaman
bırakmalıyım.
FRAUENÄRZTIN GROSSTUMSTADT
Hastalıkta ve sağlıkta görüşmek üzere...
Dr. med. Asude Kocdemir
Dikkatimizden kaçmış olabilen veya sizin ilginizi
çekebilen başka konular varsa, bize bildirirseniz en
kısa zamanda sizi memnuniyetle cevaplayacağız. Bu
amaçla iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz veya
ziyaretçi defterine yazabilirsiniz.
E-Mail: [email protected] - Betreff Dr. Asude
Videokolposkopie
Brustdiagnostik
3D/4D Untersuchung
Doppler Untersuchung
Schwangerschaftsbetreuung
Psychosomatische Grundversorgung
Medikamentöse Tumortherapie
DMP
Suchtmedizin
Psycho-Onkologie
After work- und Samstagtermine
kadınca
SELÜLİT’TEN KURTULMAK İÇİN YAPILACAKLAR !
ve karabiberle tatlandırın.) Akşam: Göbek, havuç,
salatalık, domates, kırmızı lahana, haşlanmış mısır,
taze soğan, yağsız beyaz peynir, sirke ve bir tatlı
kaşığı zeytinyağı ile hazırlanmış salata. Yanında iki
dilim kepekli ekmek.
3. gün Kahvaltı: Yağsız yoğurt, çilek ve bir tatlı
kaşığı balla hazırlanmış müsli. Öğle: Bir tabak az
yağlı piyaz, iki kaşık az yağlı pilav. Akşam: İki adet
haşlanmış kabakta hazırlanmış salata, yanında iki
dilim kepekli ekmek.
Özellikle kalça ve üst bacaktaki fazlalıklar, eritilmesi
en zor yağ kütleleridir. Bunlar için özel bir egzersiz
ve diyet programı yapmanız gerekiyor. Sizler için
hazırladığımız bu diyet programı da selüliti hedef
alıyor. Bu özel selülit diyetinin günlük kalori alımı
oldukça düşük. “Sıkı” olarak adlandırabileceğimiz
bu diyet, lif ağırlıklı. Lif, bağırsakları harekete geçirerek vücutta biriken toksinlerin atılmasını sağlıyor.
Metabolizmayı hızlandırarak kan dolaşımının
artmasına neden oluyor. Bacak bölgesinde artan
kan dolaşımı da selülitin erimesini ve salgı yoluyla
atılmasını sağlıyor. Bu diyeti yaparken… * Mutlaka
iki günde iki litre su için. * Sıvı ihtiyacınızı ağırlıklı
olarak sudan karşılayın. Ancak kahve, çay, cola gibi
selülit yapan içeceklerden uzak durun. * Mideniz diyete uyum sağlayana kadar, açlığınızı öğün
aralarında salatalık, domates, karpuz gibi kalori
değeri düşük yiyeceklerle giderin.
4. gün Kahvaltı: 2 dilim tavuk jambonlu, kepekli tost ekmeği, şekersiz meyve çayı. Saat 10.00:
Bir avuç kuru meyve Öğle: 1 tane ızgara balık, 2
kaşık az yağlı pilav Saat 16.00: Çilekli süt Akşam:
Fasulyeli mantar salatası, 1 dilim kepekli tost
ekmeği (Fasuleyi haşlayın ve soğumasını bekleyin.
Mantarlaı yıkayıp ortadan böldükten sonra bir kaşık
zeytinyağında 2 dikaka kavurun. Mantarla fasulyeyi
karıştırın. İçine arzuya göre maydanoz da ekleyebilirsiniz. Limon, tuz ve karabiberle tadlandırın.)
5. gün Kahvaltı: Yağsız yoğurt, elma ve bir tatlı
kaşığı balla hazırlanmış müsli. Öğle: 1 adet ızgara
et, yağsız salata, bir dilim kepekli ekmek Saat 16.00:
Bir dilim karpuz Akşam: Tavuk jambonla hazırlanmış
yağsız salata.
6. gün Kahvaltı: 2 dilim kepekli tost ekmeği,
yağsız beyaz peynir, domates. Saat 16.00: Bir avuç
kuru meyve Öğle: Ispanaklı omlet, bir dilim kepek
ekmek Saat 16.00: Muzlu süt Akşam: Ton balıklı
salata, bir dilim kepekli ekmek (Göbek domates,
salatalık ve havucu yıkayıp doğrayın. Bu karışıma
bir küçük kutu yağsız ton balığı ekleyin. Bol limon
ve bir tatlı kaşağı zeytinyağı ile tatlandırın)
1. gün Kahvaltı: Yağsız yoğurt, armut ve bir tatlı
kaşağı balla hazırlanmış müsli. Öğle: Chili sosu ile
hazırlanmış tavuk, iki kaşık az yağlı pilav Akşam:
Dana jambonla hazırlanmış yağsız salata.
2. gün Kahvaltı: 1 dilim kepekli tost ekmeğinin
üzerine yağsız krem peynir sürün. Üstünü salatalıkla
süsleyin. Yanında şekersiz çay içebilirsiniz. Saat
10.00: Bir avuç kuru meyve Öğle: Bir tabak
yağsız makarna, bir tabak mantar yemeği (150
gram mantarı yıkayıp ortadan bölün ve 1 kaşık
zeytinyağında kavurun. Mantara bir tane ezilmiş
sarımsak ve küçük kesilmiş taze soğan ekleyin. Tuz
7. gün Kahvaltı: yağsız yoğurt, bir kivi ve bir tatlı
kaşığı balla hazırlanmış bir kase müsli. Saat 10.00:
Bir avuç kuru meyve Öğle: Bir adet ızgara tavuk, 2
dilim kepekli ekmek Akşam: Beyaz peynirli domates
salatası, 2 dilim kepekli ekmek.
20
22
23
Maira
“Mutluluk da ruhundur,
mutsuzluk da.”
Demokritos (M.Ö. 460-370)
Mutluluk sorununu ilk olarak ele alan filozof Demokritos, insan ve yaşamla ilgili sorunlara da
eğilmiş, olaylar, durumlar karşısında, başka kişilerle
ilişkilerimizde “doğru” tavrın, “doğru” duruşun ne
olması gerektiği üzerine düşünmüştür. Bu bakımdan
insanın yaşamla olan bağı konusunda önemli
düşünceler ortaya koymuştur.
onun kıymetini anlamadan çok çabuk tüketip yeniden başka istekler peşinde koşuyoruz. Mutluluğun
maddiyatla elde edilebileceğinin yanılgısında da
olabiliyoruz. Gerçek ve kalıcı mutluluk, parayla satın
alınamayacak kadar değerli ve bir o kadar da yıkılmaz
bir güç taşır.
Nisan ayındayız ve bir çok ülkede bahara merhaba
diyoruz. Doğadaki çiçek açacak olan tomurcukları
seyrederken hangi insanın içinde yeni umutlar
yeşermez ki!... Uykudan uyanan tabiatın içindeki insan da bu güzellikten nasibini alır, bekleyişe geçmiş
ruhumuz da ilkbaharda yeniden gözlerini açar. Yeter
ki negatif duygularımızı yapraklar gibi dökmesini
bilelim. Aslında bahar yorgunluğu da tembelleşen
ruhumuzun yeniden canlanması ve yapılanmasıdır.
Kuşların cıvıltısı da bu mucize dirilişe eşlik eder ve
güneş yeniden içimizi ısıtır şevkatle. Hayat muhteşem
güzellikte bir döngüdür ve bir o kadar da anlamlıdır.
Bunu anlamanın yolu doğadan ve doğal yaşamaktan
geçer. Bunu bilen insan mutludur. Mutluluk ise o
insanın kendi kalbinde yaşattığı ve aklıyla beslediği
“duru sevgi”dir.
Bu arayışta amaç, yaşamda kişinin kesintisiz, sürekli
bir “iç dinginliğe”, huzur ve esenliğe kavuşmasının
yolunu bulmaktır. Buna kavuşmak önemlidir çünkü
bu durumda insan mutluluğu elde edecektir. Burada
“mutluluk” yüzeysel anlamda bir haz duyma veya “iyi”
hissetme durumu değil, ruhun sürekli “iyi durumda
olma” halidir. Böylece Demokritosa göre yaşamda
insanın yapacağı en doğru ve en iyi şey; “hayatı
olabildiği kadar çok neşeyle ve olabildiği kadar az
sıkıntıyla geçirmektir”.
Günümüzde bu iç dinginliği, iyi hissetme ve iyi durumda olma halini bulmak ve korumak hiç de kolay
olmasa gerek. Gelişen teknoloji, çevre kirliliği, artan
nüfus, maddi koşullar gibi faktörler bizi zorluyor.
Aslında bir çok şeyi kolayca elde edebiliyoruz ama
%R˜Ɉ
(21 Nisan - 21 Mayıs) Geçmişi
düşünmek seni sadece mutsuz ediyor. Sana en iyi gelecek şeyi biliyorsun; sessiz sakin bir ortam ve doğa
manzarası. Bir de şu inadını kırsan ne güzel olur!...
ĵʘɔʊȵʑɠ
(22 Mayıs - 21 Haziran)
Hayatında değişiklik olduğunda hemen eleştiri yapmak yerine kabullenmeyi seçersen hayat senin için
daha kolay olacaktır. Boşuna nefes tüketme, bu aralar
seni dinlemiyorlar...
<ʑQȰHΒ (22 Haziran - 22 Temmuz)
Kendini çok yoruyor, sağlığına hiç dikkat etmiyorsun. Kabuğunu ne zaman kıracaksın? İnsanların seni
yanlış anlamasından korkma, insanlarin bile bile seni
kırmasından kork!.
$ʂOʋɚ
(23 Temmuz - 23 Ağustos)
Seni tutabilene aşkolsun!... Bu enerjiyle herkesi kendine hayran bırakıyorsun. Sabırsızlığını yenmen gerek
ama beklemek de seni hasta ediyor, değil mi?...
%D˸ɪɖ
(24 Ağustos - 22 Eylül) Yeni
atılımlar, yeni projeler içindesin ama maddi sıkıntı
çekiyorsun, biraz sabret; bolluk bereket seni bekliyor.
Bir de şu aşk hayatını yeniden gözden geçirmen gerek
ama detaylara takılmadan.
7ʑUɈʫɔ (23 Eylül - 23 Eskim) Bu aralar
kararsızlık içindesin. Kalbinin sesini dinlersen aklın
sana doğru yolu gösterecektir. Yapacak bir şey yok,
kimseyi değiştiremezsin.
$ʘȾʑɞ (24 Eskim - 22 Kasım) Aşk seni
hayata bağlıyor ama ona da biraz anlayış göster senin
gibi seveni bulamazsın. Ayrı kalınca onu çok özlüyorsun ama yanındayken de onu bezdiriyorsun...
24
<ʋɨ
(23 Kasım - 21 Aralık) Merak etme, hiç
parasız kalmazsın. Gelecek ile endişen sadece sağlık
için olmalı. Hayat sana gülüyor ama sen görmüyorsun. Çevrendekilere müthiş bir akıl hocasısın ama
kendin için hiçbir fikrin yok.
2ϜOɪɖ (22 Aralık - 20 Ocak) Herşeyi
tek başına ben yapayım diyorsun sonra kemiklerin
ağrıyor. Maraton koşmayı bırak, yürüsen de aynı
kapıya çıkacak zaten. Harcamalar artacak ama bu sefer sonunda mutluluk var.
.ʝYɈ
(21 Ocak - 18 Şubat) Bu aralar
tatlı bir telaş içindesin. Sonu hayırlı olacak, yeter ki
isteklerini açık ve net dile getir. Bugünü geçmişle
mukayese etmemelisin. Ayrıca masraflar artacak,
bütçeye dikkat.
%ɪɗ¹ɖ (19 Şubat - 20 Mart) Küçük
şeylerle mutlu olmakta ama yine küçük şeyleri dağ
gibi büyütmekte üstüne yok. Üretmeden mutlu
olamazsın. Senin çok kolay olanı başkaşı yapamayınca
eleştirme.
$ɨ¹ɚ%ʦUʎɤ.RΒ
Burçların içinde en saf olanı Koç, kandırılmaya
çok müsaittir. İyi niyetlidir, asla kin tutamaz. Ama
öfkelendiğinde uzak durmak gerekir, siz dayansanız
bile Koç zaten bir müddet sonra o ortamı terkeder.
Lider olmak ister, rekabeti sever. “Yenilgi” onun
için en büyük hayalkırıklığıdır ama asla pes etmez.
İlginç projeler, planlar düşünmekte üstüne yoktur,
bunları hayata geçirmekte engeller taşır. Bu engeller;
aceleciliği, dikkatsizliği ve öneri bile olsa kimseyi dinlememesidir. Müthiş taklit yeteneği vardır ama kendisinin eleştirilmesine tahammülü yoktur. Sürekli birilerinin kendisiyle ilgilenmesini bekler ama bundan
memnun değilmiş gibi davranır. Bu senenin en şanslı
burçlarından olan Koç “Öncü”dür ve elementi “Ateş”tir.
Sloganı: Karışmayın bana!...
burçlar
.RΒ
(21 Mart - 20 Nisan) Yine liderliğin
peşinde koşuyorsun ama bu aralar rakiplerin çok
güçlü olacak. Ailenle daha fazla vakit geçirmelisin.
Bayılıyorsun peşinden koşulmasına ama yoruluyorlar.
27
www.time2drive-ab.de
Frohsinnstr. 22 | 63739 Aschaffenburg
[email protected]
30
31
diamondsAB
afiyetolsun
PATLICAN KEBABI
6 kişilik
Malzemeler
1 kg uzun kalın çekirdeksiz
patlıcan
1 kg domates
4 adet kuru sogan
yarım kg yağsız kıyma
5-6 adet sivri biber
tuz,az sarmisak
karabiber
salça ve sızma yağ
Yapılışı
1. Patlıcanı halka halka kesip
tuzlu suda dinlendirin 10-20.
dakika kadar.
2. Kıymanın icine tuz ,karabiber
arzuya göre baharat ekleyip
azıcık yoğurun köfte köfte
yaparak halka halka kestiginiz
patlıcanların aralarına dizin,
tepsinin ortasına dörde
böldüğünüz domatesleri
doldurun,onların üzerine de
soğanlarınızı koyun, üzerine
tuz serpip sızma yağ gezdirin.
Not: Patlıcanları önceden
kızartırsanız daha lezzetli
olacaktır.
Yarım su bardağı sızma yağı , bir
su bardağı su, az rendelenmiş
sarmısak,1 yemek kasığı salçayı
karıştırıp yemeğin üzerine gezdirin .Üstü kapalı bir şekilde 250
derece fırında 60 dakika pişirin
pişmesine yakın üzerine sivri biberleri çizerek ekleyip 10 dakika
sonra fırından alıp, lavaj ekmek
ile ikram edebilirsiniz...
Afiyet Olsun
www.safak.eu
T.C.FRANKFURT BAŞKONSOLOSLUĞU
Adres: Kennedyallee 115-117 _ 60596 Frankfurt a. Main
E-Posta: [email protected]
Web Adres: frankfurt.bk.mfa.gov.tr
Telefon: 069 713 773 _ Faks: 069 713 77 485
Çalışma Günleri: Pazartesi - Cuma _ Çalışma Saatleri: 08:00 - 16:00
Not: Başkonsolosluğumuz santraline 11.30-13.00 ile 13.30-16.00 saatleri
arasında ulaşabilirsiniz.
T.C.NÜRNBERG BAŞKONSOLOSLUĞU
Adres: Regensburger Str. 69 _ 90478 Nürnberg
E-Posta: [email protected]
Web Adres: nurnberg.bk.mfa.gov.tr
Telefon: 0911 946 76-0 _ Faks: 0911 46 89 62
Çalışma Günleri: Pazartesi - Cuma _ Çalışma Saatleri: 08:30 - 12:00
T.C.MAİNZ BAŞKONSOLOSLUĞU
Adres: An der Karlsschanze 7 _ 55131 Mainz
E-Posta: [email protected]
Web Adres: mainz.bk.mfa.gov.tr
Telefon: 06131 98 26 00 ( 98 26 017 ) _ Faks: 06131 83 51 19
Çalışma Günleri: Pazartesi - Cuma _ Çalışma Saatleri: 08:30 - 16:30
Not: Konsolosluk servislerini 14.00 - 16.30 saatleri arasında arayabilirsiniz
Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza sunulan konsolosluk işlemleriyle ilgili ayrıntılı bilgilere
www.konsolosluk.gov.tr sitesinden erişilmesi mümkündür.
39
Metroseksüel „OUT“ , Sakal „İN“
:LHVEDGHQ
Son aylarda TV ekranlarından izlediğimiz Dizilerin ve Vizyon da oynayan ister Türk ister Hollywood filmleri olsun, hepsinin bir ortak
yanı olduğunu biliyormuydunuz? Neymi diye soracak olursanız ?
Çok kolay, işte cevabı...
Özellikle Başrol oynayan yakışıklı aktörlerin, hepsinin genç ve sakallı
olmaları. Dolaysıyla bir dönemin „metroseksüel“ görünümün pabucu, böylece dama atılmış gibi görünüyor.
Biz bu değişimi, özellikle birçok gençlerimizin de yakından takip
ettiği „sakal“ bırakma modasını usta berber Ali-Murat Aslan‘a sorduk.
Ve öğrendikki her yüze, her sakal gitmiyormuş.
İşte sakal bırakmanın en gözde 4 modelleri:
Ali-Murat Aslan
(MEIN IN-FRISEUR)
Yandaki gibi sakalınızın hiçbir bölgesini kesmeden uzatmak bir
seçeneğiniz . Modern değil daha klasik bir sakal türü olduğunu
söyleyebilirim . Sizi olduğunuzdan daha yaşlı gösterir . Olgun bir
görünüm isteyenler için doğru sakal modeli seçimi olacaktır .
Yandaki sakalı bir bütün olarak göremezsiniz . Bu sakal modeli
bir önceki sakal modelinde olduğu kadar uzun sakal yoktur .
Spor tarz giyinenler de klasik tarz giyinenler de bu modelde
sakal bırakabilirler . Çünkü her ikisi içinde uygundur . Fakat bir
önceki sakal modeli gibi olgun görünmenizi sağlamaz . Hatta
aksine neden olabilir .
+HU]OLFK T
:LOONRPPHQ
6LHNRPPHQDOV.XQGHXQGJHKHQDOV)UHXQG
Sıra geldi kirli sakala . Kadınların en beğendiği sakal türü olarak
bilinir . Her yaş için uygun bir sakal modelidir . Boyun kısmınızdaki
kılları tamamen kesip yüzünüzdeki bırakarak da bu modeli yapabilirsiniz.Bir sakalın kirli sakal olması için 2-3-4 günlük sakal
olması lazım daha uzun olursa kirli sakal diyemeyiz ona .
Bu sakal türü keçi sakal veya top sakal olarak adlandırılan sakal türüdür . Eğer güçlü olmayan yüz hatlarına sahipseniz ve
zayıf bir çeneniz varsa bu sakal türü size yakışacaktır . Çünkü
yüzünüzü daha uzun ve daha biçimli gösterir . Çenenizin ve
yüz hatlarınızın şekline göre daha uzun veya kısa tutabilirsiniz
sakalınızın boyunu .
Inh. Ali-Murat Aslan | Bleichstraße 19 | 65183 Wiesbaden | 0611-372737
www.mein-in-friseur.de
shishapalastHU
Schnurstraße 9 t 63450 Hanau t Tel. 06181/9527555
Öffnungszeiten: Mo-So 11.00 - 05.00 Uhr
[email protected]
EPHESUS
Türkische Spezialitäten
Restaurant
Seit 1987
Restaurant Ephesus
Haupt Str. 142 - 63814 Mainaschaff
Web: ephesus-mainaschaff.de
Ephesus Harun
Tischreservierung
Tel: 06021/74281
Öffnungszeiten:
Mo. - Sa. 16.30 bis 24.00 Uhr
So. - Feiertage 11.30 bis 24.00 Uhr
Dienstag Ruhetag
Erster Freitag im Monat warmes Buffet
Alle Speisen auch zum mitnehmen
Für Geburtstage, Hochzeiten Firmen oder andere
Feierlichkeiten haben wir bis 70 Personen Sitzplätze
Bei schönem Wetter Terrasse benutzbar
Reichliche
Parkplätze im Hof
K ipp
Erdem Koyuncu
Elektrotechnikermeister
[email protected]
Gebäude- & Datentechnik
Heubacherstraße 26 - 27
64747 Breuberg
Mobil
Fax
shisha
& drinks
01 51 - 50 54 81 71
0 61 63 - 13 45
www.gebaeudetechnik-kipp.de
[email protected]
Demn
nächstt Neue
eröffnung
g in Elssen
nfeld
d....
Türk Spor Wiesbaden 40. Yıl Balosu
Genießen Sie bei uns in schöner
Atmosphäre und gemütlicher „Parea“
(Gesellschaft) einen gelungen Abend.
Gutes Essen und Gemütlichkeit,
wozu geht man sonst zum Griechen?
Für fast jeden Anlass stehen Ihnen unsere
Räume zur Verfügung, z.B. Taufe, Kommunion,
Hochzeit, Geburtstagsfeier u.v.m.
Kontakt:
Öffnungszeiten:
Restaurant Thalassa - Carl-Benz-Str. 31
60386 Frankfurt am Main
Telefon: +49 69 40 89 97 91
E-Mail: [email protected]
Mo. - Fr. 11.30 - 15.00 Uhr
Fr. + Sa. 19.00 - 3.00 Uhr
Freitags und Samstags Live Musik
Sonntag Ruhetag
Griechische
&
Mittelmeerfeinkost
für Restaurants, Einzelhändler und Geniesser!
+LHU¿QGHQ6LHXQV
AEGEAN FOODS GMBH - Carl-Benz-Str. 23 - 60386 Frankfurt am Main
Telefon: +49 69 42601730 - www.aegeanfoods.de
Öffnungszeiten:
Montag - Freitag 8:00 h -17:30 h - Samstag 8:30 h - 14:30 h
Sadece Sen
Feride, sevgilisiyle beraber ev arkadaşını ve Barkın'ı da alarak
haftasonunu bir dağ evinde geçirmeye karar verir. Feride'nin
amacı güzel bir tatil yapmak ve ev arkadaşıyla Barkın'ın arasında
bir çekim oluşmasını sağlamaktır. Ancak yolculuğa son anda
dahil olan beşinci bir kişi, planların yönünü biraz değiştirir.
Canan'ın katılımıyla beş kişi olan grup, gizli bir gerginlikle yola
çıkar. Gezileri sırasında birbiri ardına, açıklanamayan korkunç
olaylar gelişir. Kaçmak için çabalarlar ama artık çok geçtir. Çünkü kötücül ruhlar etraflarını kuşatmıştır. Acaba korku kapanına
dönüşen bu geziden hangisi sağ kurtulabilecekler midir?
Ali, yaşamında oldukça zor bir dönemden geçmektedir. Nasıl başa
çıkacağını düşündüğü bir sırada, sessiz sakin bir hayat sürmekte olan Hazal ile tanışır. Hazal, Ali'nin ketum ve durgun ruhuna
büyük heyecan katacak, kalbi onun için çarpmaya başlayacaktır.
Birbirlerini tanıdıkça Ali'nin Hazal hakkında öğrendikleri, ona
geçmişte kendi yaptığı hataları hatırlatacaktır. Ali her ne kadar
boksörlük mesleğini bırakmış olsa da Hazal'a olan aşkı için son bir
kez dövüşmesi gerekecektir...
Yönetmen: Özgür Bakar
Oyuncular: Duygu Paracıkoğlu, Eylül Su Sapan, Dilşah Demir
Tür: Gerilim, Korku
Yönetmen: Hakan Yonat
Oyuncular: İbrahim Çelikkol, Belçim Bilgin, Kerem Can
Tür: Dram , Romantik
bizum hoca
Zaman Makinesi 1973
Bizum Hoca, eğitimini tamamlamamış olmasına rağmen kendini yetiştirmiş bir Karadenizlidir. Din alimliği üzerine bildiği her
şeyi İslam aydını olan babası Ahmet Fevzi Hoca'dan öğrenmiştir.
Eşi Makbule'yi kaybettikten sonra hayatına kimseyi sokmayan
Bizum Hoca, yaşadığı yerde herkesin akıl danıştığı bir insandır.
Şen şakrak ve esprili birisi olarak bilinen hoca, bir yandan da
İslam dininin maneviyatına odaklanmaktadır. Cemaatine dinde iyi ahlaklı ve vicdan sahibi bir insan olmanın en az ibadet
etmek kadar önemli olduğunu ve evrensel bir değer olduğunu
öğütler. Ancak cemaatin içinde Bizum Hoca'nın bu söylediklerine
katılmayanlar da vardır. Bizum Hoca'nın imamlığı sona erip de Ekrem Hoca'nın imamlığı başlayınca alıştıkları düzene kavuştuğunu
hisseden cemaat rahat bir nefes alır. Çünkü Bizum Hoca'nın insanca yaşamak için verdiği toplumsal mücadele ve ezber bozan sözleri onlara korkutucu gelmektedir. Bir yandan yöreye kurulacak
olan HES inşaatına karşı çıkan Bizum Hoca, savunduğu düşünce
nedeniyle, dini kendinden farklı algılayan Ekrem Hoca'yla bu zeminde de çatışmaktadır...
Hayatta isteyebileceği her şeyi çalışmaksızın elde etmiş olan
Tolga, gamsız bir hayat sürmektedir. Babası Ali Rıza ölünce,
miras bıraktığı onca şeyden Tolga'ya kala kala bir Anadol STC
16 kalmıştır. duruma anlam verememenin yanında epey de
sinirlenmiştir. Ancak öfkeyle gaza bastığında birden havaya yükselir ve göğe çıkar. Bir plaja iniş yaptıktan sonra arabayı tamire
götürür fakat insanlar giyiminden konuşmasına kadar yaptığı
her şeyi garip karşılamaktadır. Tamir parası konusunda ustayla
anlaşamaz. Usta bunun üzerine kendisine yanında çalışmayı teklif
eder. Tolga'ya da her şey tuhaf gelmeye başlamıştır ki o sırada bir
şey fark eder: Artık bulunduğu yılda değildir! 1973 yazına arabayla iniş yapmıştır. Yersiz yurtsuz ve parasız kalan Tolga'ya acıyan
Çiko onunla ilgilenip onu kollamaya başlar. 1973 yılının nostaljisinin yaşamanın yanında Tolga, tanıdığı insanlarla ve yaşadıklarıyla
o yaşına kadar almadığı bir hayat dersi de alacaktır.
Yönetmen: Serkan Acar, Yılmaz Okumuş
Oyuncular: Cezmi Baskın, Sabriye Kara, Seymen Aydın
Tür: Komedi
50
Yönetmen: Aram Gülyüz
Oyuncular: Gürgen Öz, Seda Bakan, Damla Cangül
Tür: Komedi
sinemakolik
Ammar Cin Tarikatı
okuyannesil
Kurt Seyt & Shura
Bana Allah Yeter
Seni terk eden insanlar olacaktır, bırak hepsi terk etsin, insan dünyadan uzaklaştıkça
Rabb’ine yakınlaşır. O’nun dostluğu ile yeniden doğar…
Bir insan yüreğini üşütüyorsa üzülme, Allah oraya rahmetini bırakır sıcacık eder. Sen
yeter ki kapını açık tut!…
Sen gözyaşını bir elinle silerken melekler sırtını sıvazlar ve der ki; üzülme Hak teala
senin hakkını ahretinde kendi verecek…
O halde de ki; Bana ALLAH Yeter
yazar: Uğur Koşar
yayınevi: Destek Yayinevi
Nermin Bezmen’in, Türk edebiyatının klasikleri arasında yerini alan romanlarından
biri olan “Kurt Seyt & Shura”da, Çarlık Rusyasının debdebeli yaşantısından, Bolşevik
ihtilaliyle, İstanbul’a sürüklenen hayatlar anlatılıyor.
Tarihi bir gerçeğin öyküsü olan bu romanla, 1892’nin Yalta’sından St. Petersburg’un
saltanat günlerine, Karpatlar cephesinden ihtilalin cehennemine ve nihayet, işgal
altındaki İstanbul’a 1920’lerin Pera’sına macera dolu bir yolculuk yapacaksınız.
Romanın kahramanlarıyla beraber polkaların, troykaların sihirli âlemini, ihtilalin
ve savaşın acımasızlığını, parçalanmış Osmanlı İmparatorluğu’nun son günlerini
yaşayacaksınız.
Kurt Seyt… Mirza Eminof’un oğlu olarak, servet ve unvanla doğmuştu. Yakışıklıydı,
hırslıydı, cesurdu. Çar Nichola’nın Muhafız Alayında genç bir üsteğmen oluşu, onu
Bolşeviklerin ölüm listesine dahil etmişti. Kaçarken getirdiği bir taka dolusu silahı,
Mustafa Kemal’in Kuvayi Milliye’sine teslim ettiğinde, karşılık istemeyecek kadar gururluydu. Hayatına sıfırdan
başlarken, elinde kalan serveti, sadece, gururu ve aşkıydı.
Shura… Tchaikovsky nağmelerinin romantizmiyle sarılmış karlı bir Moskova gecesinde, henüz on altısındayken, saf
güzelliği ve beklentisiz aşkıyla Seyit’in dünyasına girdi. Ailesinin unvanı, serveti onun da ülkesinden kaçmasını gerektirdi.
Sevdiği erkekle atıldığı bu macerada, bir daha hiç görmeyecekleri vatanlarının, ailelerinin, artık yaşayamayacakları
geçmişlerinin hasretlerini, çaresiz hüzünlerini, birbirlerinin aşklarında dindirmeye çalıştılar.
yazar: Nermin Bezmen
yayınevi: PMR Yayincilik
Bir Hiristiyan Masalı
Tarihin En Büyük Sahtekârlığı
Papalık makamı ve devletinin kurucu yasası, Vatikan’ın gizli arşivlerinde “Donatio
Constantini” başlığıyla yer alan Büyük Konstantin’in vasiyet belgesi, dünya tarihinin
en büyük sahtekârlığı, Avrupa’yı Asya’dan ayıran siyasal oluşumun temel yalanıdır.
Böyle bir vasiyet yoktur. Papalık devleti bir tezgâhtır ve Papa’ların ne ruhani, ne de
siyasal meşruiyeti vardır.
Büyük Konstantin’e atfedilen sahte vasiyet, Hıristiyan dünyaya önderlik ve devletler
üstü yetki makamını, Konstantinopolis’ten Roma’ya kaydırmaya yaramıştır.
“Bir Hıristiyan Masalı”, 1684 yıl önce dünyanın merkezi İstanbul’a karşı kurulan çok
uluslu komplonun, polisiye tadında tarihidir.
İstanbul, 1123 yıl süreyle Roma İmparatorluğu’nun başkentiydi. Sadece 561 yıldır
bizim mülkümüz. Geçmişini doğru okuyamazsak, geleceğini çaldırabileceğimiz bir mücevher. Çünkü komplo baki…
Komplocular, pusuda.
yazar: Mine G.Kırıkkanat
Suçlamalara Karşı Gerçekler
Türkiye Cumhuriyeti 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, 13. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde savunma yapmayı reddetmiştir. Çünkü Cumhuriyet tarihinde ilk
kez bir genelkurmay başkanı görevi başındayken terör örgütü yöneticisi olmakla
suçlanmıştır.
Bu tarihi süreçte yargı, aldığı kararlarla sınıfta kaldı. Siyaset, sadece konuşarak ve
seyrederek sınıfta kaldı. Medya, gerçeklere dokunmaktan çekinerek sınıfta kaldı. Türk
Silahlı Kuvvetleri, muvazzafı ve emeklisiyle silah arkadaşlığına vefasızlık göstererek
sınıfta kaldı. Cezaevlerinde bulunanlar ise aileleri ve sevenleriyle hep dimdik ayakta
kaldılar. Ne eğildiler ne de büküldüler.
yayınevi: Kirmizi Kedi Yayinevi
İlker Başbuğ, bu kitapta iki yıldır şahsına ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yöneltilen suçlamalara yanıt vererek savunmasını
Türk milletinin takdirine sunuyor.
yazar: İlker Başbuğ
52
yayınevi: Kaynak Yayinlari
Suç Ve Ceza - Dostoyevski
Aslında o anda zihni bulanık,sağlıklı karar
veremeyecek ve nöbetler geçiren bir hasta
durumundadır.
Tefeci kadın ahmak,cimri,kötü huylu,çevresine hayrı
dokunmayan,bir bitin ya da hamam böceğinin
yaşamından fazla bir şeyi olmayan,yaşlı biridir.
Yeryüzünde insan ruhları üzerinde Petersburg kadar karanlık,keskin ve tuhaf etkiler yapan bir başka
şehre çok az rastlanır demiş Dostoyevski.Bu şehrin
Raskolnikov’ un ruhu üzerinde de olumlu etkiler
bırakmadığı aşikar.
Raskolnikov,Petersburg üniversitesinde hukuk
bölümünde okumaktadır,maddi zorluklar çekmektedir.Tam olarak budur diyemeyeceğimiz
bazı nedenlerden ötürü ögrenimine ara verir.
Genel zihinsel dengesizligi yüzünden,bir takım
havada,olmamış düşüncelere de kafasını takmıştır.
Yoksuldur,annesinin ona binbir zorluklarla kazanarak yolladığı para ile yaşamını sürdürmektedir.
Umutsuzdur kendini bu umutsuz durumdan hemen
kurtaracak bir iş yapmaya karar verir.
Buhranlar içinde gecen günlerden sonra Raskolnikov düşüncesini gerçeklestirir ve tefeci kadını
öldürür,ancak öldürdüğü canlının bir bit ya da
hamamböceği olmadiğını,herkes gibi yasamaya
hakkı olan bir insan oldugunu düşünmemektedir.
Dostoyevski burda suçlu psikolojisini cok güzel bir
biçimde ele almış.
Suçlu:Bir kural olarak hiçbir zaman istem sahibi
bir kişi degildir,her zaman aklının başında olduğu
da söylenemez.İşte bu yüzden kafasındaki utanç
verici düşünce çok çabuk kötü bir eyleme dönüşür.
Ama suçu işledikten az sonra pişmanlık bir yılan gibi
yüreğini sokmaya başlar ve adam işlediği suçtan
ötürü değil,içinde iyi olan her şeyi,ona hala insan
dedirten her şeyi mahvettigi için ölür.
Ona göre insanlar iki kategoriye ayrılıyorlardı.
Bunlardan “sıradan insanlar”;türünü yeniden üretmeye hizmet eden materyaldir.
“Üstün insanlar”; ise yeni bir söz söyleme yeteneği
bahşedilmiş insanlardır.
Birinci kategori ona göre yığınlardır.Bunlar
tutucu,namuslu,uysal kişilerdir,denetim altında
yaşarlar ve denetlenmeyi severler.
Ikinci kategoriye giren insanlar,değişik kapasitelerine göre bütün yasa bozucular,yıkıcılar ve yıkıcılıga
eğilimli olanlardır.Bu insanların suçları elbette göreli
ve çesitlidir ama çogunlukla şu ya da bu biçimde,daha
iyi bir gelecek adına şimdinin yıkılmasını isterler.
Eğer böyle bir adamın düşüncesinin hatırı için bir
cesedin üzerinden geçmesi ya da kana bulanması
gerekiyorsa,vicdanına danışarak bunu da yapabilir.
Birinci kategori şimdinin adamıdır,ikinci kategori
geleceğin adamıdır.
Aslında Raskolnikov da işledigi suçtan ötürü
pişmanlık duymadı,insanlıktan dışlanma ve ayrılma
duygusu onu perişan etti. Sıradan bir insan olduğunu
ve ötekilerin tarafına geçemeyeceğini,tökezledigini
anladı.Gururu yara almıştı.
Bazıları,kocakarıyı öldürdüğü zaman istemeyerek
de olsa iyi bir insan olan kızkardeşi Lizavetta’ yı
da öldürdügü için bunca acı çektiğini ve iki kişinin
ardından vicdanını da öldürseydi sonucun farklı
olacağını söylerler.Ancak Raskolnikov bunun böyle
olmadığını defalarca belirtmiştir.Vicdanla ilgisi
yoktu,sıradan bir insan oldugunu anlaması onun
cezası idi.Bunu da defalarca dile getirmiştir.
Birinci dünyayı korur ve nüfusunu çogaltır.İkinci
dünyayı kıpırdatır ve amacına götürür diyerekten
kendinin de bir-iki parça eşya rehin bıraktığı tefeci
kadını öldürmeyi planlar.
„Herkesin döktüğü kanı,şu yeryüzünde bir çagla54
adım fazla gidemedi,böylece diğer adım atma
haklarını da kaybetti,buydu işte onun cezası…
yan halinde dökülen ve her zaman dökülmüş olan
kanı!Onu bir şampanya gibi akıtanlar,sonradan
Capitole’ de taç giyip,insanlığın kurtarıcısı ilan
edilmediler mi?Ben de insanlara iyilik etmek istiyordum.Yaptığım bu biricik manasızlığı affettirmek
için,insanlığa yüzlerce binlerce iyi iş yapacaktım.O
zaman yapacağım sayısız iyiliklerle her şey
unutulacaktı.Ama ben daha ilk adımda tökezledim.
Çünkü ben aşağılık bir adamım,işte bütün mesele
burada.“
Daha sonra zamanında iyilik etmiş oldugu Marmeladov’ un kızı Sonya’ ya açılır. Sonya genç,güzel,iyi
huylu ve Tanri’ ya olan inancı tam bir insandır.
Üvey annesinin ısrarları sonucu hayat kadınlığını
seçmiştir.Geçimlerini bu yolla sağlamaktadır.
Tanrı’ ya inanmayan Raskolnikov cezasını çekmeye
karar verdiğinde Sonya’ dan bir haç ve bir İncil alarak Sibirya’ nın yolunu tutar.Haçı acıyı yüklemesinin
simgesi olarak boynuna takar.Incil’ i ise yastığının
altına koyar.Lazar’ ın Dirilişi bölümünü okur genellikle.Yaşamayı katil olacak kadar çok seviyordu ve
ikinci bir şans istediği belliydi.
„Benim düşüncelerim,dünya kurulalı beri yeryüzünde kaynaşan ve birbirleriyle çarpışmakta
olan öteki düşünce ve teorilerden,hangi,hangi
bakımdan daha budalaca oluyormuş?“diye
düşünüyordu.“İşte,tamamıyle serbest,günlük etkilerden sıyrılmış geniş bir görüşle bakmak yeter!Hiç
şüphe yok ki o zaman benim düşüncelerim de o
kadar tuhaf görünmeyecektir.Ey inkarcılar,ey beş
kapiklik filozoflar,ne diye yarı yolda duruyorsunuz?“
Yeryüzünde “gelmiş geçmiş roman kahramanları
içinde“ katil olmasına rağmen,hiç kimse Raskolnikov kadar sevilmedi,hiç kimse onun kadar unutulmaz olmadı .
„Benim davranışım onlara hangi bakımdan böylesine çirkin görünüyor?Bir cinayet oldugu için mi?…
Cinayet sözü de ne demek?Vicdanım rahat benim.Şüphesiz ortada işlenmiş bir cinayet var!Yine
şüphesiz,kanun sınırları aşılmış ve kan dökülmüştür.
Ne yapalım kanun sınırlarını aştığım için siz de benim kafamı kesin,olsun bitsin bu iş!Tabii o zaman
insanlığa iyilik etmiş-veraset yoluyla iktidara gelemeyip de bunu zorla alan-birçok kişilerin bile,daha
ilk adımlarında kafalarını kesmek gerekecekti.Ama
bu adamlar sonuna kadar dayandılar.Bunun için de
haklı çıktılar.Ben ise dayanamadım,bunun için bu
adımı atma hakkını kazanamadım.“
Kim bilir belki de devletin bekası için
kardeşlerini,çocuklarını öldürtenleri ya da şampanya
gibi kan akıtıp sonra Capitole’ de taç giyenleri bizlere
hatırlattığı içindir.
İki yüzlülügümüzü,haksızlığımızı,korkaklığımızı,s
efilligimizi yüzümüze korkusuzca vurdugu içindir.
Belki de onun gibi var olmanın bir adım ötesine
gidemediğimiz,onun gibi sıradan oldugumuz içindir…
Y.Pekdas
Yani sonuç olarak o, diğer tarih yazan kişiler gibi
olmayışını(özellikle Napoleon’ dan çok söz etmişti),
dayanma gücünün zayıflığına,sonuna kadar
gidemeyişine bağladı.
Hesaba katmadığı başka bir konu ise teori ile pratik arasındaki ciddi farklılıklardı.Bu çogu alanda bö
yledir,dinler,devletler,yönetim şekilleri ve kendi
yaşantılarımız… Teori ve pratik arasındaki mesafeyi aşmak kolay degildir, o aşabilecegini sandı,
geçip gidebileceğini…Eşikten öte gidemedi,bir
55
düşünüyorum.
2014 yılında neler yapacaksınız ?
Sürpriz diyelim mi, kesinleşmemiş birkaç büyük yine
çok ses getirecek projelerimiz var. Ayrıca 2 Single projemiz var. Kısacası sevenlerimizi takipçilerimizi müzikal anlamda tatmin edecek çok fazla şey yapacağız.
dolu geçtiğine inanıyorum, yeni albümüm ve sürpriz projelerim üzerinde çalışmalar yaptık. Yaptığım Projelerden
beni en çok mutlu edenlerden biri iritmo adlı projemdi.
İpadlerle djlik yapılmaz diyen herkese inat Pupa Bilişim
Mağazalarında saatlerce Dj – percussion ve saksafon
performansı yapmaktı. Sonrasında Mustafa Ceceli’nin
perküsyoncusu Gencer Savaş ile Fox Tv çalışanları için Su
Varillerini tasarladık. Dünyada eşi benzeri olmayan 18
dakikalık dj ve ritim showu haline getirdik. Son olarakta
6 ay uğraşıp Mobidis adında sürülebilen yol kat edebilen
300 kişiye dışardan hiç elektrik almadan müzik çalabilen 1976 model Volkswagen t2 minibüsü tasarladım.
Sevimli mobidisimiz şimdiden yazın yapılacak bir çok
festivalde ve açık hava etkinliğinde yerini aldı.
Öncelikle Volkan Uça Kimdir ?
Volkan Uça , Dj lik kariyerine okuduğu özel kolejin tenefüs radyosunda başlayan,yerel radyolarda programcılık
yaparak kendini geliştiren, dönemin turizm merkezi
Kuşadası’nda otellerde ve gece kulüplerinde Dj’lik yapan, satışa çıkan “DIFFERENT , STREET ve İSİMSİZLER”
olmak üzere üç kişisel albümü olan, 30dan fazla single
çalışması ve BUDDHA BAR serilerine verdiği “Anatolian
Sax” ve "The Crying Violin" adli iki parçası ile dünya vitrinine çıkmış, bir çok ünlü isimle çeşitli projelerde birlikte
çalışmış, down sendromlu çocuklar için yaptığı “Hep
Siz Mi Eğleneceksiniz?” adını taşıyan sosyal sorumluluk
projesi ile Dj’lerinde bu tür projelerde yer almasının
gerektiğini gösteren, ipadleri kullanarak yaptığı 4-5
saatlik Pupa Bilişim Mağaza Dj. Performanslarıyla
dünyada bir ilke imza atan, yaptığı tüm işlerde ve müziklerinde kaliteyi benimsemiş bir müzik adamıdır.
2013 yılında Türkiye sizi daha yakından tanıdı ne
söyleyeceksiniz ?
Sanırım bu konuyu tetikleyen en büyük faktör şirketim
Uca Entertainment ‘in ve benim yaptığımız hiç
yapılmamış projeler aynı zamanda da 2012’nin Eylül
ayında sevenlerimizle buluşturduğumuz “İsimsizler”
albümüm ve çıkış parçam olan “Bebek Etiler” diye
2013 senesi sizin açınızdan nasıl geçti ? Yaptığınız
En Mutlu Olduğunuz Projelerden Bahsedermisiniz ?
2013 yılı benim için müzikal ve projesel anlamda dolu
56
2 Single Derken ?
2012 yılında yaptığım İsimsizler Albümümün ilk
parçası olan Bebek Etiler klibini yayınlamamıza
rağmen inanılmaz dinlenmelere ve sosyal medyada büyük bir patlama yaptı. Hatta herkesin sloganı
haline gelip ağızlara dolandı. Parçanın ve albümün
çıkalı 2 sene olmasına rağmen hala sayısız twit ve
mesajlar geliyor bizlere. Biz bu parçaya özel bir remix
yarışması düzenledik. Yarışmada 99 remix bizlere
ulaştı. İçlerinden en iyi 5 tanesini seçtik ben yeni bir
düzenleme sevdiğim 3-4 dj arkadaşımda bana destek
vermek için çok iyi remixler yaptı. Mayıs sonunda
artık klibi ile beraber bebek etiler – remixes diye bir
singleimiz çıkıcak. Ardından nereye çalmaya gidersem gideyim benden sürekli
istenen ama çalamadığım Ankara’nın
Bağlarının Singlei çıkacak.
Ankara’nın Bağları Single
Çalışmanızdan Biraz Bahseder
misiniz ?
Tabiki de bahsederim aslında
bu parça rüyalarıma girer
oldu bundan uzun bir
zaman önce arkadaşım
Ümit Ortaç bu parçayı
gitarıyla akustik bir
parça haline getirip
söyledi. Bunu da
videolayıp youtube aracılığı ile
paylaştılar. Video ve
Ankara’nın Bağlarının
bu versiyonuna ilgi inanılmazdı. Videoyu izleyince
bu şarkının amacından çok saptığını gördüm. Ve bu
parçanın clublerde hatta lounge pub cafe gibi kafelerde çalabileceğini düşündük. Ümitle bir çok kez üzerine
projeler hazırladık tartıştık konuştuk planlar yaptık ve
projeyi hayata geçirmek için adım attık. Çok kısa biz
zaman öncede Ümit parçanın bir versiyonun X-Factor
adlı yarışmada söyledi jürinin dikkatini çekerek büyük
övgüsünü aldı. 6-7 farklı versiyonu ile çıkaracağımız
Ankara’nın Bağları singleimiz çok yakında sevenlerimiz
ile buluşacak.
Bu Single’da Nasıl Bir Volkan Uça Soundu olacak
Yine her zamanki gibi çok farklı çok Avrupayi hatta çok
cool hatta bu şarkıyı hiç dinlemeyi sevmeyen ben gibi
ilk başlarda nefret eden herkese dinleteceğimizden
hatta bağıra bağıra clubte söyletebileceğimizden emin
olduğumuz ritimler soundlarla karşınızda olacak.
Hatta lüks kafelerde kahve içerken belki de buddha bar
albümlerini dinlerken bile karşınıza çıkabilir. Dikkat...
Psy denen adamın 8 albümde kimse yüzüne bakmamış
ama bir Gangnam Style ile nerelere geldi. Gibi gibi bir
çok örnek var.
Uluslar arası piyasada djler produktorluk yolunda ilerler fakat bizde tam
tersi oluyor, prodüktörler djliğe başladı
… Sizin düşünceniz nedir ?
Ben aslında bu konuda hiç yorum
yapmak istemiyorum. Pas
hakkımı kullanıyorum :-)
hoşbeş
k
l
o
V
ça
U
an
GİZEMLİ NESNELER
Geleceği gören harita
Coğrafya ve harita uzmanı ünlü Türk denizci Piri Reis'in 1513'te çizdiği Afrika, Amerika ve Güney Kutbu'nu gosteren harita, ortaya çıkarıldığı 1929
yılında ortalığı karıştırdı. Çünkü Güney Kutbu'nun keşfi, haritanin çizilmesinden çok sonra, yani 1818'de gerçekleşmişti. Dahası, Piri Reis'in haritası,
kıtanın buz altında kalmış sahil kesimlerini de gösteriyordu.
Ancak kıta üzerindeki buzlar, haritanın çizilmesinden tam 6 bin yıl önce
erimişti.
2 bin yıllık pil
Alman arkeolog Wilhelm König tarafindan 1938 de Irak'ın başkenti
Bagdat'ın yakınlarında bulunan 2 bin yıllık pil, bilim adamlarını şaşkına
düşürdü. König, 13 santimetre boyundaki toprak bir kabin içine monte edilmiş bir bakır silindir, onun etrafındaki demir çubuk ve testinin
ağzını kapatan asfalttan oluşan bu nesneyi; dünyanın en eski pili; olarak
tanımladı. Pilin 2 volt enerji ürettiği saptanırken, 1800' lü yıllarda modern
pili icat eden Alessandro Volta adlı Italyan konutunun da şöhretine gölge
düştü.
Bir nevi bilgisayar
1900 yılında Girit açıklarındaki bir batıkta araştırma yapan bilim adamları
ilginç bir çisme rastladı. Tahta bir muhafazanın içine yerleştirilmiş bir dizi
bronz dişliden oluşan bu garip nesnenin kasası, yüzeye çıkarıldığı anda
dağıldı ve cihazın içindeki karmaşık yapı ortaya çıktı. Yapılan çalışmaların
ardından, bu aygıtın Ay, Güneş ve diger gezegenlerin konumlarını hesaplamak ve istendiği anda bunların pozisyonlarına yönelik tahminlerde bulunmak için geliştirildiği anlaşıldı.
58
Bugün hiç hayat
kurtardınız mı?
Siz de kök hücre vericisi olun: dkms.de
Almanya’da her 16 dakikada bir kişi kan kanserine yakalanmaktadır; bunların çoğunluğunu çocuklar ve gençler
oluşturmaktadır. Bir çok hastanın sağlığına kavuşabilmesi
için kök hücre nakli yaptırması şart. Ancak sadece Almanya’da halen her beş kan kanseri hastasından biri uygun bir
verici bulamamaktadır. Bir kan kanseri hastasına kök hücre
bağışlamak için şimdi kaydınızı yaptırın: Gayet basit, evden
bile çıkmanıza gerek yok; kayıt için pamuklu çubukla yanak
mukozanızdan alacağınız bir numune yeterli. www.dkms.de
adresinden kayıt seti ve tüm önemli bigileri isteyin.
www.dkms.de