PLASENTA PREVİA – PLASENTA ACREATA

Transkript

PLASENTA PREVİA – PLASENTA ACREATA
PLASENTA PREVİA –
PLASENTA ACREATA
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KLİNİĞİ
Dr Zeynep ÇETİNKAYA
Dr Serpil AYDOĞMUŞ
Dr Burcu KASAP
Dr Mustafa DEMİR
Prof Dr Sefa KELEKÇİ
 Plasenta akreta, plasental villusların desiduayı aşarak
myometriumu atake etmesiyle karakterize plasental
implantasyon bozukluğudur
 Patogenezi tam olarak bilinmiyor. En çok kabul gören
teori myometriyal bütünlüğün bozulmasına sekonder
defektif desidualizasyon
 Olguların %80inde geçirilmiş sezaryen, myomektomi
veya küretaj öyküsü vardır
 Plasenta akreta insidansı, artan sezaryen doğum
oranlarıyla paralel olarak artmaktadır
 1950 de ABDde plasenta akreta 30 000 doğumda bir
görülürken 1980-1990 yıllarında 2510 doğumda bir
sıklıkta görülmüştür
4
En önemli risk faktörü geçirilmiş sezaryen
zemininde plasenta previa olmasıdır
 Plasenta previa olan gebelerden, önceden sezaryen
geçirmeyenlerde plasenta akreta %1-5
 Bir sezaryen geçirenlerde %11-25
 Dört ve daha fazla sezaryen geçirenlerde % 50-67
sıklıkta görülür
Tanı genellikle ultrasonografi ile konabilir
Gri skala USG nin
Sensitivite %77-90
Spesifite %71-98
Doppler USG ve 3D USG yöntemlerinin tanısal
sensitiviteye katkıları sınırlıdır
Posterior yerleşimli plasenta olgularında MRI yararlı
olabilir
 Gebeliğin 15-20. haftalarında gri skalada çok
sayıda sonolusen boşlukların saptanması en
önemli bulgudur (sensitivite %79, pozitif prediktif
değer %92
 Myometrıum ile plasenta arasındaki hipoekoik
aralığın kaybolması
 Doppler USG de
-intraparankimal laküner akım
-türbulan akımı olan vasküler göllenmeler
Yönetim
 Hasta masif transfüzyon ihtiyacı, sezayen
histerektomi, maternal yoğun bakım ihtiyacı, maternal
mortalite riski gibi komplikasyonlar hakkında
bilgilendirilmeli
 Antenatal kortikosteroid uygulanmalı
 Doğum tersiyer bir merkezde yapılmalı
 Doğum zamanlaması bireyselleştirilmeli
 Plasenta akretanın klasik tedavisi 34 haftanın
üstünde elektif sezaryen histerektomi yapılmasıdır
 Midline cilt insizyonu ve plasentadan uzakta klasik
vertikal insizyon tercih edilir
 Sezaryen histerektomi kararı verilmişse plasentanın
manuel olarak ayrılmaya zorlanması kanama riskini
arttırır
Tedavide alternatif yaklaşımlar:
Konservatif tedavi yalnızca
*fertilitesini korumakta kararlı olan
*hemodinamik olarak stabil
* koagülasyon parametreleri normal olan hastalarda
uygulanabilir.
 Genellikle küçük seriler ve vaka sunumları biçiminde
bildirilen konservatif tedavi yöntemleri
 Balon Kateterizasyon-Arterial embolizasyon
 Parsiel Plasental eksizyon
 Umblikal kord ligate edilip kesildikten sonra
plasentanın yerinde bırakılması
Veriler sınırlı olmasına rağmen uzun süreli reprodüktif
sonuçlar suboptimaldir.
434 olguyu içeren sistematik bir reviewda konservatif
tedavilerin önemli komplikasyonları olduğu bildirilmiş.
-abondan vajinal kanama %53
-sepsis %6
-sekonder histerktomi %19
-maternal mortalite %0.3
Bisschop CN et al. Arch Gynecol Obstet 2011; 284:491
 OLGU…




Ö.İ.
35Y
SAT:20 MART 28w
G5 P2 A2 Y1 .....1 BEBEK 6 AYLIKKEN EX........... SIDS ASPİRASYON İLE
 EK HAST: YOK
 OP: 2 C/S
 KAN GR:O RH +
 3LÜ TEST SONUCU :
DOWN SENDROMU RİSKİ: 1:25.200
NTD RİSKİ: 1: 21
AFP : 2.9 MOM
 ANOMALİ USG : NORMAL
 SAT:20/03/2012 28W1D
 USG: BPD:66,5MM 26W2D HC: 279,4MM 30W4D
AC:233,8MM 27W5D FL:47,37MM 25W6D **PLESANTA
PREVİA TOTALİS
 GRİ SKALADA MULTİPLE LAKUNER GÖRÜNÜM
 DESİDUA MYOMETRIAL SONOLUSEN ALAN KAYBI
 COLOUR DOPPLERDE TİRBULAN AKIM
POWER DOPPLERDE ARTMIŞ VASKULARIZASYON
 TANI:
 PLASENTA PREVİA TOTALİS-PLASENTA ACRETA
HASTA BİLGİLENDİRİLDİ
HİSTEREKTOMİ SECENEĞİ SUNULDU.
FERTİLİTE KORUNMAKTA KARARLI OLDUGUNU İFADE
EDEN HASTAYA KONSERVATİF TEDAVİ PLANLANDI.
 KARAR:
 30 HAFTA ÜZERİNDE BETAMETAZON
YAPILMASI
 36 HAFTA CİVARINDA ELEKTİF C/S
PLANLANDI.












DORSOLİTOTOMİ
İNSİZYON:GAM
İNSPEKSİYON : UTERUS MİAD CESAMETTE ,HER IKI OVER VE TUBA OLAĞAN
KEHR INSIZYONUNUN YAKLAŞıK 10CM ÜZERINDEN TRANSVER KESI(ULTRASONİK
MAPPİNGE GÖRE)
KORD KLEMPLENDİ.UMBLİKAL VENE 8F FEEDİNG YERLEŞTİRİLDİ.İÇERİSİNDEN 20CC
İLE SULANDIRILMIŞ 10Ü OKSITOSİN VERİLDİ.
ARDINDAN KORD İÇİNE KİTLE ETKİSİ AMACIYLA 150CC 37 C SICAK SF ENJEKTE
EDİLDİ.
BİLATERAL LİG OVARII PROPRIUMLAR VE HİPOGASTRİK ARTERLER BAĞLANDI.
PLASENTA ÇIKARILDI.
PLASENTAL YATAKTA KANAMA ALANLARINA 0 MONOCRYL İLE KARE SUTUR ATILDI.
KAVİTEYE YAKLASIK 100CC SICAK SERUMLA ŞİŞİRİLEN 18F FOLEY SONDA
YERLEŞTİRİLDİ.
UTERUS TEK KAT CONTINUE UNLOCKED ŞEKİLDE KAPATILDI
DREN YERLEŞTİRİLDİ.
 HASTAYA
 3 Ü ERT
 1 Ü TDP VERİLDİ.
 1 GÜN YOGUN BAKIMDA KALAN HASTANIN PO
YOĞUN BAKIMDAN HB:10,5
 PO 3 GÜNDE HASTA ŞİFA İLE TABURCU EDİLDİ.
PATOLOJİ:
 A-ÜZERİNDE 20CM UZUNLUĞUNDA 1.2CM ÇAPINDA GÖBEK
KORDONU BULUNAN 20X18X5CM BOYUTLARINDA PLASENTA
MATERYAL TÜZ DÜZENSİZ, BÜTÜNLÜĞÜ BOZULMUŞ
GÖRÜNÜMDEYDİ. PLASENTAYA YAPILAN KESİTLERDE İNFART?
BEYAZ RENKLİ ALAN İZLENDİ.
 TANI:
 A-PLASENTADAN ALINAN ÇOK SAYIDA ALINAN ÖRNEKTE
YAYGIN KALSİFİKASYON MEVCUT OLUP YER YER BAZAL
DESİDUANIN İZLENMEYİŞİ PLASENTA ACCREATA LEHİNE
YORUMLANABİLİR.

Benzer belgeler

Plasenta Previa Perkreata Tanı ve Yönetimi: Olgu Sunumu Placenta

Plasenta Previa Perkreata Tanı ve Yönetimi: Olgu Sunumu Placenta  Midline cilt insizyonu ve plasentadan uzakta klasik

Detaylı

PlaSENta aDEZYoN boZUKUlUKlari

PlaSENta aDEZYoN boZUKUlUKlari Posterior yerleşimli plasenta olgularında MRI yararlı olabilir

Detaylı

plasenta - Ian Donald

plasenta - Ian Donald  Dört ve daha fazla sezaryen geçirenlerde % 50-67 sıklıkta görülür

Detaylı

PLASENTA AKRETA:ÖNGÖRÜ VE TEDAVİ

PLASENTA AKRETA:ÖNGÖRÜ VE TEDAVİ  Myometrıum ile plasenta arasındaki hipoekoik aralığın kaybolması  Doppler USG de -intraparankimal laküner akım -türbulan akımı olan vasküler göllenmeler

Detaylı