Gri Su_ Grey water

Yorumlar

Transkript

Gri Su_ Grey water
Kaybettiğiniz suyu
GERİ KAZANIN!..
Gri Su Geri Kazanım Sistemi ile %40-%80 oranında tasarruf edin.
RECYCLE The water you lost!..
Save about 40% - 80% with Gray Water Recycle System.
Çevre ve Yenilenebilir Enerji
Teknolojileri Ltd. Şti.
katalog_grisu_ISı1_EN.indd 1
07.05.2016 09:25:11
bakım ihtiyacını minimuma indirgemektedir.
MicroClear® System, Dünya çapında önemli ödüller almış bir teknolojidir.
Wuppertal 2002
Westem Sydney 2005
[Wuppertal Enerji ve Çevre Ödülü, Almanya 2002]
The Environmental Prize of the Wuppertaler institute of clima
to-Environment and Energy 2002
[Batı Sidney Endüstri Ödülü, Avusturalya 2005]
The Western Sydney Industry Awards, Australia 2005
What is Gray Water?
“Gray Water” means domestic sewage with low contamination originated from showers,
bathtubs and washbasins without cesspool waste. Through recycling Gray Water: we can
reduce requirement for mains water by using recycled Gray Water in applications such as
reservoir supply, garden irrigation, car wash or rough cleaning works. Besides protecting the
environment through recycling the water, we can substantially reduce expenses from water.
Refining Technology
MicroClear® filters, improved by MicroClear® System, which is the market leader of Membrane filter technology, provides environmental and economical advantages and are used
in 20 countries around the world especially in Germany and Spain
MicroClear® filters purify gray water from bacteria and virus and provides recycling.
Self-cleaning feature of licensed filters used in Aktech MicroClear® Gray Water Recycle
System minimize the maintenance requirements of gray water system.
MicroClear® System is a considerable technology with its significant global awards.
Wuppertal 2002
Westem Sydney 2005
The Environmental Prize of the Wuppertaler Institute of Climate,
Environment and Energy 2002
The Western Sydney Industry Awards, Australia 2005
katalog_grisu_ISı1_EN.indd 2
“There is no life without water...”
Gri Su Nedir?
Foseptik atığı içermeyen, duş, küvet ve lavabolardan gelen az kirli evsel atık sulara “Gri Su”
denir. Gri Su geri kazanılarak; rezervuar besleme, bahçe sulama, araç yıkama, kaba temizlik
işleri gibi içme suyu kalitesinde olması gerekmeyen alanlarda kullanılarak, şebeke suyuna
duyulan ihtiyaç azaltılmaktadır. Suyun geri dönüşümünü sağlayarak doğaya yaptığımız katkının yanında, su masraflarımızı da büyük ölçüde azaltabiliriz.
Daha az hava ihtiyacı/
Less air requirement
Arıtma Teknolojisi
Lazer teknolojisi ile birleştirilen
Membran filtre teknolojisinin liderlerinden olan,
membran plakaları sayesinden
10 yıl membran ömrü/
MicroClear® System tarafından geliştirilen,
By means of membrane plates
ekolojik ve ekonomik avantajlar sunan
combined with laser technology, it provides 10 years of membrane
MicroClear® filtreler Almanya ve İspanya
lifetime
başta olmak üzere, Dünya genelinde 20 farklı
Optimize hava/ Optimize air
ülkede kullanılmaktadır.
Yüksek çapraz akış hızları ile
mükemmel yüzey temizleme
MicroClear® filtreler ile gri su, bakteri ve virüsler
özelliği/ Perfect surface cleaning feature by high crossden arındırılarak geri kazanımı sağlanmaktadır.
flow speed
Aktech MicroClear® Gri Su Geri Kazanım
Sistemleri’nde kullanılan patentli filtrelerin kendi
Membran plakaları/
Membrane plates
kendini temizleme özelliği, gri su sisteminin
07.05.2016 09:25:12
Günlük Su Tüketim Oranları/
Daily Water Consumption Rates
Duş - Banyo - Lavabo
Shower- Bath - Sink
%40
Mutfak
Kitchen
%12
Kişi başı günlük ortalama 120 litre su tüketimi baz
alınarak yapılan çalışmalara göre, Gri su Geri Kazanım Sistemi kullanılan 4-5 kişilik bir evde, yılda
80.000 litreye varan miktarda temiz su (şebeke
suyu) tasarrufu sağlamaktadır. Böylece şebeke suyundan yılda 80.000 litre tasarruf sağlanarak, su
masrafları yarı yarıya azaltılır.
According to the studies that have been conducted taking 120 liters of daily water consumption per
person, in a house with 4-5 people that uses Grey
Water Recycling System, annually up to 80.000 liters clean water (mains water) can be saved. Thus,
annually 80.000 liters can be saved from the mains
water and water costs can be reduced to half.
Çamaşır Yıkama
Laundry
%13
Temizlik
Cleaning
%5
WC Rezervuarı
WC Reservoir
%25
Bahçe
Garden
%5
Villa Tipi Projelerde Gri Su Geri Kazanım Sistemleri/
Grey Water Recycling System in Villa Type Projects
Villa projelerinde Gri Su Geri Kazanımı, otel, AVM, toplu konut, öğrenci yurdu, iş merkezleri, ofis, spor salonları, belediye
sosyal tesisleri gibi nüfus yoğunluğunun fazla olduğu büyük yapılardan farklılık göstermektedir. Büyük yapılarda Gri Su Geri
Kazanım Sistemi üç depodan oluşurken (gri su deposu, ultrafiltrasyon deposu, temiz su deposu), villa projelerinde iki depo
ile çözüm sunulabilmektedir.
Gri su, 50µm gözenek çapına sahip ince ızgaradan geçerek,
kendi cazibesi ile birinci (gri su) depoya gelir. Gri suyun içinde
bulunan organik maddeler, oksijenli (aerobik) ortamda bakteriler tarafından tüketildikten sonra, aynı birinci (gri su) depo içine
yerleştirilen Microclear® ultrafiltrasyon membranları ile filtrelenir. Filtrelenen su, permit pompası ile temiz su deposuna aktarılır ve kullanıma hazır halde bekletilir.
Gri Su Geri Kazanım Sistemi, garaj, bodrum vb. uygun görülen
bir ortama kolayca monte edilebilmektedir.
The Grey Water Recycling in villa type projects show difference
compared to the big structures that are populated heavily such
as hotels, malls, housing estates, dormitories, business centers, offices, gyms, municipality social facilities. While the Grey
Water Recycling Systems in big structures consist of three
tanks (grey water tank, ultrafiltration tank, clean water tank),
in the villa type projects, the solution can be offered with two
tanks.
Grey water passes through a fine grid with 50µm bore diameter
and comes to the first tank (grey water) with its own appeal. After the organic materials in the grey water are consumed by the
bacteria in an aerobic environment, it is filtered with Microclear® ultrafiltration membrane that is placed in the same first tank
(grey water). The filtered water is transferred to clean water
tank with permit pump and kept there ready to use.
Grey Water Recycling System can be mounted easily to a setting that is deemed suitable such as garage, basement etc.
2
6
8
1
1
2
3
3
4
7
9
10
5
1 Gri Su Girişi/
1
2
Grey Water Inlet
Sulama - Temiz Su/ Irrigation - Clean Water
Tuvalet Rezervuarı/ Toilet Reservoir
Gri Su Geri Kazanım Sistemi/
3 Grey Water Recycling System
2
Havalandırma/
Ventilation
6 Pompa/ Pump
7 Temiz Su Deposu/ Clean Water Tank
8 Şebeke Suyu Takviyesi/
Mains Water Reinforcement
Ünitesi/
Permit Unit
9 Temiz Su Çıkışı/ Clean Water Outlet
3 Permit
Membran Filtre / 10 Sulama, Rezervuar, Araba
Membrane Filter
Yıkama vs./ Irrigation, Reservoir, Car
Washing etc
Gri Su Deposu/
5 Grey Water Tank
4
katalog_grisu_ISı1_EN.indd 3
07.05.2016 09:25:12
Merkezi Sistem Gri Su Geri Kazanımı/ Central System Gray Water Recycling
Değerli suyunuzdan tasarruf edin!/ Save your valuable water!
Otel, AVM, toplu konut, öğrenci yurdu, iş merkezleri, ofis, spor salonları, belediye sosyal tesisleri gibi büyük yapılarda Gri Su Geri
Kazanım Sistemi villa projelerinden farklı olarak üç depodan oluşur. Gri su, 50µm gözenek çapına sahip ince ızgaradan geçerek,
kendi cazibesi ile birinci (gri su) depoya gelir. Gri suyun içinde bulunan organik maddeler, oksijenli (aerobik) ortamda bakteriler tarafından tüketildikten sonra, dalgıç pompa ile ultrafiltrasyon deposuna aktarılarak, Avrupa çapında patentlenmiş olan Microclear®
ultrafiltrasyon membranları ile filtrelenir. Filtrelenen su, permit pompası ile temiz su deposuna aktarılır ve kullanıma hazır halde
bekletilir.
• Gri Su Geri Kazanım Sistemi her zaman temiz ve kokusuz su sağlamaktadır.
• Su, hijyenik olarak güvenilirdir.
• Microclear® System teknolojisi ile bakterilerden ve virüslerden %99,9999 arındırılır.
• Arıtılan su, AB Kullanma Suyu Yönetmelikleri’ni ve DIN 19650 Sulama Suyu Hijyen Standartları’nı sağlamaktadır.
• Kendi kendini temizleme özelliğine sahip Microclear® filtreler için yılda bir veya iki bakım yeterlidir.
• Şebeke suyundan %50’ye varan tasarruf sağlar.
• Enerji ihtiyacı azdır.
Apart from villa projects, Gray Water Recycle System in large structures such as hotels, shopping malls,
dormitories, business centers, work offices, gymnasiums and municipality recreational facilities is formed
from three tanks. Gray water reaches to the first tank (gray water) with its owb gravity by passing through
the thin screens of 50µm bore diameter. After bacteria eat up the organic substance of gray water in aerobic
environment, it is transferred to the ultrafiltration tank through the submersible pump and European licensed
Microclear® ultrafiltration membranes filter the water. Filtered water is transferred to the clear-water tank by
permit pump and hold for usage.
• Gray Water Recycle System always provides clear and odorless water.
• It is safe hygienically.
• Water is purified 99, 9999% from bacteria and virus through Microclear® System technology.
• Refined Water meets the requirements of EU Portable Water Regulations and DIN 19650 Irrigation Water
Hygiene Standards.
• Microclear® filter, which has a self-cleaning feature, needs maintenance only once or twice a year.
• Saves mains water up to 50%.
• Provides less energy requirement.
katalog_grisu_ISı1_EN.indd 4
07.05.2016 09:25:13
Sistemin Çalışma Prensibi/ Working Principle of the System
1 Gri su girişi/ Gray Water Inlet
P2
Dalgıç pompa/ Submersible pump
2 Gri su deposu/ Gray Water Tank
P4
Hidrofor/ Water Booster
3 MBR deposu/ MBR tank
4 Temiz su deposu/ Clear-water
tank
P3
P1
B1 B2 B3
Blower/ Blower
D1 D2 D3
Difüzör/ Diffuser
Permit ünitesi/ Permit unit
Vakum
pump
pompası/
Vacuum
F1 F2
H1 H2
MicroCrear® Filtre/ MicroCrear®
Filter
Havalandırma/ Ventilation
S1 S2 S3 S4
V1 V2
V3
V4
T1 T2 T3
T4
Seviye anahtarı/ Level breaker
Tahliye vanası/ Release Valve
Hidrofor bağlantı vanası/ Water Booster Connection Valve
Şebeke suyu takviye musluğu/ Mains
Water Reinforcing Tap
Taşma çıkışı/ Overflow Output
Kanalizasyon/ Sewage
Aktech Gri Su Geri Kazanım Sistemleri, günümüzün en modern su arıtma teknolojisi olan membran teknolojisi ile suyu üç aşamada
arıtmaktadır.
1.
Oksijen Zenginleştirmesi
Su, belirli aralıklarla havalandırılarak, sudaki oksijen miktarı arttırılır, bakterilerin yaşaması için (aerobik) ideal ortam sağlanmış olur.
2.
Biyolojik Arıtma
Suyun kokusunu, rengini ve sudaki organik maddeleri yok etmek için aerobik bakteriler tarafından biyolojik arıtma yapılmış olur.
3.
Membran Teknolojisi İle Ultrafiltrasyon
Biyolojik arıtması tamamlanmış gri su, Almanya’da son teknoloji kullanılarak üretilen, özel dizaynı ile patentli, Microclear® filtre modüllerinden permit pompası ile vakumlanarak temiz su deposuna aktarılır.
Microclear® filtre, özel dizaynı sayesinde suyun arıtılması sırasında bir direnç oluşmasını önleyerek çok kısa sürede, daha fazla
miktarda suyu arıtır. Ayrıca 0,04 µm gözenek çapı sayesinde gerçek bir bariyer oluşturarak bilinen tüm bakteri ve mikropları filtrelemektedir.
Aktech Gray Water Recycle Systems refines the water in three steps with membrane technology, which is today’s best
modern water treatment technology.
1.
Oxygen Enrichment
Water is ventilated periodically to increase the oxygen capacity in order to provide optimum habitat (aerobic) for bacteria.
2.
Biological Treatment
Bacteria provide biological treatment for eliminating the odor, color and organic substances of water.
3.
Ultrafiltration through Membrane Technology
Gray Water, after its biological treatment has been completed, is transferred to clear-water tank through vacuuming
with permit pump from licensed Microclear® filter modules, which are made in Germany with the latest technology in its
special design.
Microclear® filter refines more water in comparatively short time in virtue of its special design by preventing resistance
growth during the treatment. Additionally, thanks to its 0,04 µm bore diameter, it generates an actual barrier to filter all
recognized bacteria and virus.
katalog_grisu_ISı1_EN.indd 5
07.05.2016 09:25:13
Arıtılmış Suyun Kalitesi/ Quality of Treated Water
Bazı Maddelerin Büyüklükleri/ Size of Certain substances
Madde ismi/ Substance
Büyüklükler/ Size (
İnsan saçı/ Human hair
60-120
Un/ Flour
5-100
Polen/ Pollen
20-100
Su yosunları/ Tangle
1-1000
Parazitler/ Parasites
5-50
Bakteriler (Genelde)/ Bacteria (In general)
1-2
En küçük bakteri/ Smallest bacteria
0,2
MicroClear®
Filtre Membranı
MicroClear®Filter
Membrane
)
%99.9999 virüs ve bakterilerden arındırılmış su kalitesi *
Water quality free from viruses and bacteria by 99.9999% *
Gözenek genişliği < 0,04 (
Pore width < 0,04 ( )
)
Arıtılan su, AB Kullanma Suyu Yönetmelikleri’ne ve DIN 19650 Sulama Suyu Hijyen Standartları’na uygundur.
*İspatlanmış kalite
Arıtılmış suyun kalitesi, GieBen-Friedberg Üniversitesi ve Avustralya’lı Ecowise Environmental Enstitüsü tarafından belgelenmiştir.
Treated water is compatible with the EU Potable Water Regulations and DIN 19650 Irrigation Water Hygiene Standards.
*Proven quality
Quality of treated water is certified and accredited by GieBen-Friedberg University and Ecowise Environmental Institute
of Australia.
Arıtılmış Suyun Kalitesi/ Quality of Treated Water
Sisteme giren su
Filtre öncesi
Head water to the system Before filtration
Parametre/
Parameter
Sistemden çıkan su
Tail water from the system
Birim/ Unit
Sonuç/
Result
Bulanıklık
Turbidity
Bulunamadı
Not found
Koliformlar
Coliforms
Virüslerin engellenmesi
Inhibition of viruses
katalog_grisu_ISı1_EN.indd 6
07.05.2016 09:25:13
Aktech Grisu Otomasyon Sistemi/ Aktech Gray Water Automation System
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sistemde bulunan cihazların durum, arıza, çalışma izni
dışında daha detaylı bilgi için eklenebilecek herhangi
bir sensörün, sistemimizin modüler yapısına eklenerek
sistemimizden bilgi alınması mümkündür.
Sistemde bulunan cihazların çalışma süreleri veya üretim
miktarının kapasitesi vb. gibi raporlar almak mümkündür.
Gri su Otomasyon sisteminde ihtiyaca yönelik kullanılan
tüm motorlara hitap edebilecek analog ve digital çıkışlar.
Sistem ile BACNET MS-TP ve BACNET IP olmak üzere
her iki bina otomasyon sistemine uyum.
Endüstriyel olarak MODBUS sistemlerine de veri iletme
imkanı.
SMTP protokolü üzerinden TCP/IP altyapısına sahip yerlerde internet üzerinden e-mail vasıtası ile ihtiyaç duyulan
alarm durum çalışma bilgilerini alma imkanı.
Sistem kontrolör cihazı içerisindeki web server (HTTP)
vasıtası ile istenilen bilgisayar, tablet vb. cihazlar üzerinden herhangi bir browser vasıtası ile sisteme erişim
sağlanıp istenilen bilgilere sahip olma kolaylığı.
Kullanılan Arena AX yazılımı ile sisteme uzak erişim
sağlanıpp sistem hakkında gerekli arıza, durum, çalışma vb. bilgileri erişme imkânı. Bu sayede sistemimize
merkezden sürekli kontrol altında tutup, gerekli bakım
zamanlarını saptama imkanı.
Elektrik panolarında kurulum yapılacak yere uygun olarak
IP54-IP66 standartları arasında istenilen ölçülerde duvar
tipi veya dikili tip olmak üzere imal edilebilir. İçerinde koruma şalterleri ve emniyet sigortaları, bakım anahtarları,
bağlantı klemensleri vb. istenilen ekipmana göre imalatı
sağlanmış olacaktır.
katalog_grisu_ISı1_EN.indd 7
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Any sensor may be inserted to the modular structure of
the system for further information about the system, except for the condition of devices and tools available in the
system, and failure and operating permits.
Reports on the operation time or production quantity and
capacity of devices and tools available in the system can
be obtained.
Analogue and digital outputs available for all engines
depending on the needs and requirements in Gray Water
Automation system.
Compatible with both of the building automation systems
of BACNET MS-TP and BACNET IP.
Industrially speaking, capacity of data transmission to
MODBUS systems.
Opportunity of having access to alarm status operation
details as needed via e-mail on the internet over the
SMTP protocol at locations equipped with TCP/IP infrastructure.
Opportunity of having access to the system and to any
desired information via browser by a computer, tablet
computer and similar devices through a web server
(HTTP) inside the system controller.
Arena AX software enables remote access to the system
and gives an opportunity of access to system details
such as failure condition, operating condition etc. This
allows us to have centralised access to the system at
any desired time and to determine maintenance times as
needed.
Option of manufacturing wall mounted or standing systems in any desired seize in compliance with the standards from IP54 to IP66 and at the installation site of wall
frames. Manufactured with and according to any desired
equipment such as protection switches, and safety fuse,
maintenance switches, connecting terminals etc.
07.05.2016 09:25:13
Kaybettiğiniz suyu
geri kazanın!
Recycle
The water you lost!
Halil Rıfat Paşa Mh. Yüzer Havuz Sk. No:8 Okmeydanı - Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 495 23 53 • www.aktifcevre.com.tr • [email protected]
katalog_grisu_ISı1_EN.indd 8
07.05.2016 09:25:16

Benzer belgeler

NCELER ATIKSU ARITMA TES S Tesis Bozkurt Belediyesi

NCELER ATIKSU ARITMA TES S Tesis Bozkurt Belediyesi NCELER ATIKSU ARITMA TES S Tesis Bozkurt Belediyesi’ne ba lı nceler Mahallesi sınırları içerisinde kurulmu olup evsel atıksu karakteristi indeki suları arıtmaktadır Arıtma Tesisi 3000 ki ilik evsel...

Detaylı