Layout normal - sludge2energy GmbH

Transkript

Layout normal - sludge2energy GmbH
S2E
sludge2energy
by HUBER & WTE
Arıtma tesisi
çamurunun değerlendirilmesine yönelik
yenilikçi tasarımlar
REFERANSLAR
HUBER Arıtma çamuru kurutma tesisi, Shenzen-Çin
Danimarka Lynetten'deki arıtma tesisine kurulmuş HUBER
perfore sac-döner tırmık EscaMax®
Straubing'deki arıtma tesisinde bulunan HUBER-bant kurutucu
HUBER ROTAMAT® Arıtma çamuru susuzlaştırma sistemi RoS 3Q
Bir arıtma tesisinde HUBER membranlı canlandırma
sistemi VRM® 'nin montajı
Straubing'deki arıtma tesisinde bulunan sludge2energy
sistemi
Dünya genelinde
Termik atık değerlendirme tesisi, Zwentendorf,
Avusturya
Rusya Moskova'da bulunan termik atık değerlendirme
tesisi
Ana arıtma tesisi Viyana, Avusturya
Arıtma tesisi Czajka-Varşova, Polonya
Arıtma tesisinin sindirim kuleleri Czajka-Varşova, Polonya
Termik atık değerlendirme tesisi, Zwentendorf, Avusturya
Teknoloji hakkında kısa açıklama
▶ Arıtma çamurunun tamponlanması için silo (1)
(Üretimdeki dalgalanmaların tamponlanması
için)
▶ Yüksek yoğunluğa sahip madde iletim pompaları
üzerinden ıslak çamurun iletilmesi
▶ Peletleme tertibatına sahip bant kurutucu (3) ve
yanma sayesinde gerçekleştirilen ısı beslemesi
▶ Bant kurutucu (3) içinde sıcak su ile ısıtılan yanma havası,
yanma havası üfleci (17) tarafından sıkıştırılmakta ve
hava ön ısıtma birimi içinde (6) yanma yatağını
anaforlandırarak yukarıya kaldırmadan önce
ısıtılmaktadır.
▶ Yakma sürecini kontrol etmek amacıyla geriye sirküle
edilen baca gazını iletme olanağına sahip yanma
havası iletim işleminin üç kademesi
▶ Kurutulmuş arıtma çamuru için ara silo (2)
▶ Amonyaklı suyun "Selectiv Non Catalytic Reduction"
(SNRC) (=Katalitik olmayan seçilebilir indirgeme
işlemi) yöntemine göre baca gazı birleştirme
işleminin birinci kademesi olarak nitrojenden
arındırılması için yanma odası (14) içine
püskürtülmesi.
▶ Kurutulmuş ve susuzlaştırılmış arıtma çamurunun ve
kumun (13) karıştırılması (4) ve yine çamurun
parçalanması sonrasında pnömatik giriş üzerinden
akışkan yataklı fırının (5) doldurulması
▶ Baca gazının sodyum bir karbonat kullanarak klor ve
kükürtten arındırılması ve dioksinlerin ve ağır metallerin
(örneğin cıva ) bağlanması için baca gazı temizliğinin
ikinci aşaması olarak kuru adsorpsiyon (12) işlemi
▶ Yabancı maddelerin dışarı atılması ve akışkan yatak
içindeki kum kalitesinin kontrolü için nozüllerle
donatılmış bir zemine sahip akışkan yataklı fırın (WSO) (5)
▶ Baca gazının toz ve sorbentlerden arındırılması için
dokuma bez filtre (9)
▶ İki ışınım geçiş ünitesi (boş geçişli) ve ısı eşanjörü
demetiyle (5, 6, 7) donatılmış bir ila iki konveksiyon
geçiş ünitesine sahip kazan
▶ Yasal bakımdan öngörülmüş tüm sınır değerlerin
kontrolü için emisyon ölçüm istasyonu
▶ Yanma havası ön ısıtma biriminin (6) ısıtılması ve bant
kurutucunun (ve lüzumu halinde harici tüketici elemanın
da ) ısıyla beslenmesi amacıyla sıcak su ısıtma biriminin
(7) ısıtılması için baca gazının ısısından yararlanma
▶ Külün dışarı alınması ve filtre külünün depolanması
işlemi, yatak külü ve kazan külü biçiminde
ayrılarak konteynerler (11) içinde
gerçekleştirilmektedir.
▶ Kurutmadan çıkan buhar bulutlarının kondenzasyonu
ve buharlı havanın yanma havası olarak akışkan yataklı
fırın (WSO) (5) içine iletilmesi
Suyu alınmış çamurun Debisi [t/a]
% 55 (oKM)Organik kuru madde içeren susuzlaştırılmış arıtma
çamurunun kuru maddesine bağlı olarak iş kapasiteleri
(Değerlerde, organik içerik değerlerine bağlı olarak cüzi oranda sapmalar olabilir)
55 % oKM
Suyu alınmış çamurun Kuru Madde Oranı
Yöntem şeması /Arıtma tesisi çamurunun termik olarak değerlendirilmesi
Sıcak su
Giriş
Yanma havası
Baca gazı
Kum
Çamur
Kül Sodyum
bikarbonat
Aktif kömür
Amonyaklı su
Kum
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Çamur biriktirme tankı (yaş)
Çamur biriktirme tankı (kuru)
Bant kurutucu
Karıştırma ve iletim agregası
Akışkan yataklı reaktör
Yanma havası ön ısıtma birimi
Sıcak su boyleri
Isı eşanjörü için yedek depolayıcı
Dokuma bez filtre
Baca
Kül konteynerleri /silolar
Sodyum bikarbonat, aktif kömür dozajı
Kum
Amonyaklı su
Doğal gaz
Isı eşanjörü
Yanma havası üfleci
Özet
ve yöntemin avantajları
▶ Arıtma tesisi çamurunun kurutulması ve arıtma
çamurunun akışkan yataklı fırın içinde termik
olarak değerlendirilmesi işlemlerinin birleştirilmesi
▶
200.000 ila 300.000 nüfus faktörü eş değerine (EW)
karşılık gelen arıtma tesisi çamuru miktarlarına uygun
olarak tek bir hat halinde gerçekleştirilmiş bir
düzenleme halinde 4.000 ila 7.000 ton/yıl akış gücü için
modüler yapı
▶ Kendine yeten (bağımsız) yakma ve kurutma işlemleri
söz konusu olduğu için harici bir termik enerjinin gerekli
olmayışı
▶ Büyük oranda yeniden değerlendirilebilen bir artık
maddenin üretilmesi (örneğin yapı sanayi)
▶ Baca gazının kuru yöntemle temizlenmesi ve buna bağlı
olarak su tüketiminin ve atık su oluşumunun söz konusu
olmayışı
▶ Tüm yasal sınır değerlerin belirgin olarak altında kalış
(örneğin BIMSCH (=Federal İmisyondan Korunma
Kanunu) ve TA Luft (= Hava Temizliği Teknik
Yönetmeliği))
▶ Daha az yer gereksinimi
▶ Kompakt bir yapı halinde kurutma ve termik
değerlendirme işlemlerinin en uygun bir şekilde
tasarlanması sayesinde düşük yatırım ve işletim
maliyeti
▶ Tesisin hizmet verme kapasitesi: 8.000 saat/yıl
▶ Arıtma çamurunun mümkün olan en iyi biçimde
miktarsal ve kütlesel bakımından azaltılması
▶ Değerlendirilecek arıtma çamuruyla ilişkili
olarak yüksek esneklik
▶ Nakliye maliyeti ve nakliye harcamalarının minimize
edilebilmesi
▶ Fosfor bakımından zengin arıtma çamuru külü üretimi
ve fosfor (P) geri kazanımı seçeneği
▶ Tam otomatik işletim 24 saat/gün, 7 gün /hafta
▶ Uzun vadeli maliyet ve imha emniyeti
sludge2energy GmbH Limitet Şirketi'nin
hizmet portföyü
sludge2energy GmbH Limitet Şirketi bir projenin tüm aşamalarında profesyonel destek ve müşterilerin her bir bireysel ihtiyaç
ve isteklerine uyumlu çözümler sunmaktadır:
▶ Tasarım ve fizibilite
▶ İşletim desteği
▶ Planlamaya dayalı destek
▶ İşletim
▶ Anahtar teslim teslimat, montaj ve
tüm tesisin işletime alınması
▶ Finansman
▶ Satış sonrası servis
Yaklaşık 60 ülkede HUBER müşterilerini
kendisine bağlı yan şirketler, ofisler ve satış ortakları
üzerinden yenilikçi teknolojiler ve kapsamlı Know-How ile
su arıtma, atık su arıtma ve çamur işleme konusundaki
WASTE WATER Solutions
çeşitli sorunların çözümünde desteklemektedir.
Bu bağlamda HUBER, dünya genelinde yerel HUBER-
HUBER SE dünya genelinde su arıtma, atık su arıtma ve
lokasyonları ile tesislerin sorunsuz ve güvenilir bir şekilde
çamur işleme alanlarında faaliyet gösteren bir aile
işletimini mümkün kılan "Global Service" birimi sayesinde
şirketidir. 900'ün üzerinde çalışan dünya genelinde
uzun vadeli müşteri değerini sağlamaktadır.
ürünler geliştirmekte ve üretmekte ve yine belediyeler ve
sanayi tesisleri için sistem çözümleri düzenlemekte ve
bunları projelendirmektedir.
WASTE WATER Solutions
S2E
sludge2energy
by HUBER & WTE
arası ölçütler getirmektedir. Verimli çalışan ve aynı zamanda
ekolojik bakımından uyumlu tesisler kurma hedefine, su ve
enerji ögelerinin etkin bir kaynaşmasıyla ulaşmaktayız.
WTE Gruppe Şirketler Topluluğu atık su imha, içme suyu
ikmal, enerji kazanımı ve termik atık değerlendirme amaçlı
tesisleri projelendirmekte, inşa ve finanse etmekte ve
işletmektedir. Avrupa çapında önde gelen komple ürün ve
hizmet sunan bir organizasyonlardan biri olarak benzersiz bir
Know-How'a sahip bulunuyoruz. Bilgimizi geleceği güvenli
çözümler için kullanıyoruz. Bu çözümler enerji verimliliği,
kaynak kullanımı ve yatırım maliyeti bakımından uluslar
Tüm süreç zinciri içinde yer alan enerji kaynaklarını
kullanılabilir kılmaktayız. Böylece tesisler enerji
bakımından bağımsız ve çevreyi korur bir biçimde
işletilebilmekte ve kamu kullanıma açık şebekeyi
enerjiyle besleyebilmektedir.
Kendimizi bu sürdürülebilir yaklaşımı gerçekleştirmekle
yükümlü hissetmekteyiz. 16 Ülkede yaklaşık 100 proje
gerçekleştirdik.
Müşterilerimiz için...
Çevre için...
sludge2energy GmbH · Industriepark Erasbach A1 · D-92334 Berching · Tel.: +49-8462- 942925-0
Faks: +49-8462- 942925-9 · [email protected] · Internet: www.sludge2energy.de
Türkiye Temsilcimiz:
Arasya Atık Su Arıtma ve Kurutma Sis. A.Ş. · Bağdat Cad.Öncü Sok. · Büyükhanlı Konutları B1 Blok
Suadiye/İstanbul-Türkiye · Tel.: +90 216 445 32 42 · Fax +90 216 445 32 44 · [email protected]

Benzer belgeler

Layout normal - HUBER Türkiye

Layout normal - HUBER Türkiye ve dioksin ve ağır metallerin (örneğin: Hg) bağlanması için aktif karbon ▶ Baca gazının içerdiği toz ve sorbentlerin temizlenmesi için bez filtre (9)

Detaylı