program - Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Transkript

program - Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
PROGRAM
CUMHURİYET TARİHİ ARAŞTIRMALARI - I
90. YILINDA LOZAN VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ULUSLARARASI SEMPOZYUMU
STUDIES OF REPUBLICAN HISTORY-I
INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF THE TREATY
OF LAUSANNE AND THE REPUBLIC OF TURKEY
ON THE 90TH ANNIVERSARY
13-15 KASIM / NOVEMBER 2013
AÇILIŞ / OPENING
13 KASIM / NOVEMBER 2013
Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü
Beyaz Ev Balo Salonu
Hacettepe University Beytepe Campus
Beyaz Ev Ball Hall
1
CUMHURİYET TARİHİ ARAŞTIRMALARI - I
90.YILINDA LOZAN VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU
STUDIES OF REPUBLICAN HISTORY-I
INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF THE TREATY OF LAUSANNE AND
THE REPUBLIC OF TURKEY ON THE 90TH ANNIVERSARY
13-15 KASIM / NOVEMBER 2013
SEMPOZYUM KURULLARI / COMMITTEES OF SYMPOSIUM
DÜZENLEME KURULU
ORGANIZING COMMITTEE
Prof. Dr. Mustafa YILMAZ
Prof. Dr. Nuri KÖSTÜKLÜ
Prof. Dr. Yusuf SARINAY
Prof. Dr. Fatma ACUN
Prof. Dr. Burçin EROL
Prof. Dr. Süleyman SEYDİ
Prof. Dr. Mehmet ÖZDEN
Prof. Dr. Nuri YAVUZ
Doç. Dr. Kemal ÇELİK
Doç. Dr. Kenan OLGUN
Doç. Dr. Hamit PEHLİVANLI
Doç. Dr. Uğur ÜNAL
Doç. Dr. Seyfi YILDIRIM
Doç. Dr. Saime Selenga GÖKGÖZ
Doç. Dr. M. Derviş KILINÇKAYA
Doç. Dr. Ayten SEZER ARIĞ
Doç. Dr. Mehmet Serhat YILMAZ
Doç. Dr. Serdar SAĞLAM
Doç. Dr. Rüya KILIÇ
Em. Büyükelçi Taner BAYTOK
Doç. Dr. Celal METİN
Doç. Dr. Orhun YAKIN
Dr. Sadık ERDAŞ
Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN
Prof. Dr. Adnan SOFUOĞLU
Prof. Dr. Çağrı ERHAN
Prof. Dr. Mustafa Sıtkı BİLGİN
Prof. Dr. Fatma ACUN
Doç. Dr. Derviş KILINÇKAYA
Doç. Dr. Saime Selenga GÖKGÖZ
Doç. Dr. Kenan OLGUN
Doç. Dr. Seyfi YILDIRIM
BİLİM KURULU
SCIENCE COMMITTEE
Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN
Nihat BÜYÜKBAŞ
Prof. Dr. Halil BAL
Prof. Dr. Mustafa Sıtkı BİLGİN
Prof. Dr. İsmail COŞKUN
Prof. Dr. Çağrı ERHAN
Prof. Dr. Bedri GENCER
Prof. Dr. Abdullah İLGAZİ
Prof. Dr. Selami KILIÇ
Prof. Dr. Neşe ÖZDEN
Prof. Dr. Adnan SOFUOĞLU
Prof. Dr. Necati Fahri TAŞ
Prof. Dr. Mehmet TEMEL
Prof. Dr. Mustafa TURAN
Prof. Dr. Ömer TURAN
Prof. Dr. Ömer Osman UMAR
Prof. Dr. Selma YEL
SEKRETERYA
SECRETARIAT
Hüseyin TOSUN
Duygu TÜRKER
Murat SAYGIN
3
CUMHURİYET TARİHİ ARAŞTIRMALARI - I
90.YILINDA LOZAN VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU
STUDIES OF REPUBLICAN HISTORY-I
INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF THE TREATY OF LAUSANNE AND
THE REPUBLIC OF TURKEY ON THE 90TH ANNIVERSARY
13-15 KASIM / NOVEMBER 2013
13 KASIM / NOVEMBER 2013
BEYAZ EV BALO SALONU / BALL HALL
(Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü / Hacettepe University Beytepe Campus)
09.00-10.00
Kayıt / Registration
10.00-10.05
Açılış: Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
Moment of Silence and National Anthem of Turkey
10.05-10.40
Açılış Konuşmaları / Opening Speeches
• Prof. Dr. Adnan SOFUOĞLU
Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Müdürü /
Director of The Ataturk Institute for Modern Turkish History
• Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN
Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı / President of Ataturk Research Center
• Prof. Dr. A. Murat TUNCER
Hacettepe Üniversitesi Rektörü / Rector of Hacettepe University
• Prof. Dr. Derya ÖRS
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı / President of Higher Institution of Ataturk Culture, Language and History
• Bülent ARINÇ
Başbakan Yardımcısı (Teşrifleri halinde) / Deputy Prime Minister (In case he graces us with his presence)
4
CUMHURİYET TARİHİ ARAŞTIRMALARI - I
90.YILINDA LOZAN VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU
STUDIES OF REPUBLICAN HISTORY-I
INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF THE TREATY OF LAUSANNE AND
THE REPUBLIC OF TURKEY ON THE 90TH ANNIVERSARY
13-15 KASIM / NOVEMBER 2013
13 KASIM / NOVEMBER 2013
BALO SALONU / BALL HALL
I. OTURUM / SESSION I
Oturum Başkanı / Chairperson: Mehmet Ali BEYHAN, Prof. Dr.
10.40-11.00
Cemil HASANLI,
Prof. Dr.
Sovyetler Birliği’nin Lozan
Konferansı’ndan Beklentileri / The
Expectations of the Soviet Union from the
Conference of Lausanne
11.00-11.20
Masoumeh DAEİ,
Dr.
Lozan Barış Antlaşması ve İran’ın Tutumu /
The Treaty of Lausanne and Iran’s Attitude
Alexander VASİLYEV,
Doç. Dr./ Assoc. Prof. Dr.
Lozan Konferansı ve Sovyet Hükümeti:
Görüş ve Yaklaşımların Dönüşümü / The
Conference of Lausanne and the Soviet
Government: The Transformation of Ideas
and Approaches
Vladan Viriyeviç,
Prof. Dr.
The Kingdom Serbs, Croats and Slovenes
During the Lausanne Conference
(1922-1923) / Lozan Konferansı Sırasında
(1922 - 1923) Sırp, Hırvat ve Slovenya
Krallıkları
11.20-11.40
11.40-12.00
12.00-12.20
Tartışma / Discussion
12.20-14.00: Öğle Yemeği / Lunch (Beyaz Ev)
5
CUMHURİYET TARİHİ ARAŞTIRMALARI - I
90.YILINDA LOZAN VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU
STUDIES OF REPUBLICAN HISTORY-I
INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF THE TREATY OF LAUSANNE AND
THE REPUBLIC OF TURKEY ON THE 90TH ANNIVERSARY
13-15 KASIM / NOVEMBER 2013
13 KASIM / NOVEMBER 2013
SALON I / HALL I
I. OTURUM / SESSION I
Oturum Başkanı / Chairperson: M. Derviş KILINÇKAYA, Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr.
Yegana GEZALOVA,
Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr.
Lord Curzon Ültimatomunun Lozan
Konferansı Sırasında Verilmesi Bir
Rastlantı Mıydı? / Was It a Coincidence
that the Lord Curzon Ultimatum was Issued
during the Conference of Lausanne?
11.00-11.20
Musa QASIMLI,
Prof. Dr.
SSCB Halk Hariciye Komiseri G.
Çiçerin’in Lozan Konferansı Sırasında
Moskova’ya yazdığı Gizli Mektuplarda
Sovyet-Türk İlişkileri Meselesi / The
Issue of Soviet – Turkish Relations in
the Secret Letters Addressing Moscow
and Written by Georgy Chicherin, USSR
People’s Commissar of External during the
Conference of Lausanne
11.20-11.40
Sani HACIYEV,
Prof. Dr.
Azerbaycan’ın Lozan Konferansı’na
Alınmamasının Nedeni / The Reason of the
Exclusion of Azerbaijan from the Treaty of
Lausanne
11.40-12.00
Bengül BOLAT Suzan ERTÜRK,
Yrd. Doç. / Assist. Prof. Dr.,
Okut. / Inst.
Lozan Barış Antlaşmasında Bulgaristan /
Bulgaria in the Treaty of Lausanne
10.40-11.00
12.00-12.20
Tartışma / Discussion
12.20-14.00: Öğle Yemeği / Lunch (Beyaz Ev)
6
CUMHURİYET TARİHİ ARAŞTIRMALARI - I
90.YILINDA LOZAN VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU
STUDIES OF REPUBLICAN HISTORY-I
INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF THE TREATY OF LAUSANNE AND
THE REPUBLIC OF TURKEY ON THE 90TH ANNIVERSARY
13-15 KASIM / NOVEMBER 2013
13 KASIM / NOVEMBER 2013
SALON II / HALL II
I. OTURUM / SESSION I
Oturum Başkanı / Chairperson: Saime Selenga GÖKGÖZ, Doç.Dr. / Assoc. Prof. Dr.
Rus Tarih Yazıcılığında Osmanlı Devleti /
The Ottoman Empire in Russian
Historiography
10.40-11.00
Roza ABDIKULOVA,
Dr.
11.00-11.20
Türk Kamuoyunun Lozan Antlaşması
Öncesinde Trakya Sınırına Bakışı / The
Mücahit ÖZÇELİK,
View of the Turkish Public Opinion on
Yrd. Doç. Dr. / Assist. Prof. Dr.
the Border of Thrace Before the Treaty of
Lausanne
Sevr Barış Antlaşması’ndan Lozan Barış
Antlaşması’na İstanbul ve Çanakkale
Boğazları Meselesine Analitik Bakış /
Analytical Overview on the Issue of The
Bosphorus and the Dardanelles from the
Treaty of Sevrés to the Treaty of Lausanne
11.20-11.40
Yüksel KAŞTAN,
Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr.
11.40-12.00
Lozan Antlaşması Arifesinde Türk
Toplumsal, Siyasi, Sosyal Yaşamının
Bu Dönem Azerbaycan Edebiyatına
Nizami VALİYEV,
Yansıyışı / During the Eve of the Lausanne
Yrd. Doç. Dr. / Assist. Prof. Dr.
Agreement, the expressing of the Turkish
Social , Political and Cultural Life in the
Azerbaijan Litarature
12.00-12.20
Tartışma / Discussion
12.20-14.00: Öğle Yemeği / Lunch (Beyaz Ev)
7
CUMHURİYET TARİHİ ARAŞTIRMALARI - I
90.YILINDA LOZAN VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU
STUDIES OF REPUBLICAN HISTORY-I
INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF THE TREATY OF LAUSANNE AND
THE REPUBLIC OF TURKEY ON THE 90TH ANNIVERSARY
13-15 KASIM / NOVEMBER 2013
13 KASIM / NOVEMBER 2013
BALO SALONU / BALL HALL
II. OTURUM / SESSION II
Oturum Başkanı / Chairperson: Mustafa Sıtkı BİLGİN, Prof. Dr.
Rumyana KOMSALOVAAgop GARABEDYAN,
Prof. Dr./Prof. Dr.
Lozan Sözleşmesi ve Yunan-Türk İlişkileri
Geçmiş ve Şimdiki Zaman / The Treaty of
Lausanne and Greek – Turkish Relations in
The Past and the Present Time
14.20-14.40
Halil ÖZCAN,
Dr.
Arnavutluk’un Atina Büyükelçiliği
Raporları Temelinde Türk-Yunan
Mübadelesinde Müslüman Arnavutların
Durumu / The Condition of Muslim
Albanians in the Turkish – Greek Exchange
on the Basis of the Reports of Albanian
Embasy in Athens
14.40-15.00
Unknown Case of Private Creditors:
Ottoman Debt Negotiations in 1923-1933 /
Natalia CHERNİCHENKİNA,
Özel Alacaklıların Bilinmeyen Durumu:
Assist. Prof. Dr. / Yrd. Doç. Dr.
1923 – 1933 Yıllarındaki Osmanlı Borçları
Müzakereleri
15.00-15.20
Liliana BOSCAN ALTIN,
Researcher / Araştırmacı
14.00-14.20
15.20-15.40
Romania and Turkey During Lausanne
Conference / Lozan Konferansında
Romanya ve Türkiye
Tartışma / Discussion
15.40-16.00: Çay-Kahve Arası / Tea-Coffee Break
8
CUMHURİYET TARİHİ ARAŞTIRMALARI - I
90.YILINDA LOZAN VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU
STUDIES OF REPUBLICAN HISTORY-I
INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF THE TREATY OF LAUSANNE AND
THE REPUBLIC OF TURKEY ON THE 90TH ANNIVERSARY
13-15 KASIM / NOVEMBER 2013
13 KASIM / NOVEMBER 2013
SALON I / HALL I
II. OTURUM / SESSION II
Oturum Başkanı / Chairperson: Ömer TURAN, Prof. Dr.
14.00-14.20
Hikmet ÖKSÜZ İsmail KÖSE,
Prof.Dr./ Yrd. Doç. Dr. / Assist.
Prof. Dr.
Amiral Bristol’un Günlük ve Raporlarında
Lozan Müzakerelerinin Birinci Aşaması /
The First Stage of the Treaty of Lausanne in
Admiral Bristol’s Diaries and Reports
14.20-14.40
Roida RZAYEVA,
Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr
Rus ve Azerbaycan Kaynaklarında Lozan /
Lausanne Treaty in the Russian and
Azerbaijani Resournces
14.40-15.00
Cemal AYRIMLI,
Emekli Üni.Müder. /
Retired Lecturer
İran ve Lozan Konferansı / Iran and The
Conference of Lausanne
15.00-15.20
Ermenice Basında Lozan Barış
Antlaşmasının İptali Talepleri ve Yeni
Gaffar Çakmaklı MEHDİYEV,
Ermeni İddiaları / The Demands to Nullify
Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr.
the Treaty of Lausanne in the Armenian
Press and New Allegations of Armenia
15.20-15.40
Tartışma / Discussion
15.40-16.00: Çay-Kahve Arası / Tea-Coffee Break
9
CUMHURİYET TARİHİ ARAŞTIRMALARI - I
90.YILINDA LOZAN VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU
STUDIES OF REPUBLICAN HISTORY-I
INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF THE TREATY OF LAUSANNE AND
THE REPUBLIC OF TURKEY ON THE 90TH ANNIVERSARY
13-15 KASIM / NOVEMBER 2013
13 KASIM / NOVEMBER 2013
SALON II / HALL II
II. OTURUM / SESSION II
Oturum Başkanı / Chairperson: Adnan SOFUOĞLU, Prof. Dr.
14.00-14.20
Mehmet OKUR,
Prof. Dr.
Lozan Konferansı’nda Ermeni Yurdu
Meselesi ve ABD Heyeti’nin Tutumu /
The Question of Armenian Homeland in the
Conference of Lausanne and the Attitude of
US Deligation
14.20-14.40
Sabit DUMAN,
Prof. Dr.
Lozan’da Musul Sorunu / The Issue of
Mosul in Lausanne
14.40-15.00
Sadık ERDAŞ,
Dr.
Yüzyıllık Hesaplaşma: Lozanda Boğazlar
Sorunu / A Hundred Years of Settling: The
Issue of Straits in Lausanne
15.00-15.20
Lozan Barış Görüşmelerinde Yabancı
Uyrukların Türkiye’de Yapabileceği İşler
ile İlgili Düzenlemeler ve Lozan Sonrası
H. Cevahir KAYAM,
Uygulamalar / Regulations About the
Yrd. Doç. Dr. / Assist. Prof. Dr.
Jobs Foreign Nationals Can Do in Turkey
in the Peace Talks of Lausanne and
Implementations After Lausanne Treaty
15.20-15.40
Tartışma / Discussion
15.40-16.00: Çay-Kahve Arası / Tea-Coffee Break
10
CUMHURİYET TARİHİ ARAŞTIRMALARI - I
90.YILINDA LOZAN VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU
STUDIES OF REPUBLICAN HISTORY-I
INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF THE TREATY OF LAUSANNE AND
THE REPUBLIC OF TURKEY ON THE 90TH ANNIVERSARY
13-15 KASIM / NOVEMBER 2013
13 KASIM / NOVEMBER 2013
BALO SALONU / BALL HALL
III. OTURUM / SESSION III
Oturum Başkanı / Chairperson: Nuri YAVUZ, Prof. Dr.
16.00-16.20
Lozan’da Uyrukluluk, Azınlık Meselesi ve
Türkiye İçindeki Tepkilere Toplu Bir Bakış
Ayşe YANARDAĞ,
(1922-1938) / Foreign Nationals in the
Yrd. Doç. Dr. / Assist. Prof. Dr. Treaty of Lausanne, Minority Issue and an
Overview on the Reactions inside Turkey
(1922 – 1938)
16.20-16.40
Lozan Antlaşmasında Kapitülasyonların
Kaldırılması ve Yeni Türkiye’de Yabancı
Okulların Durumuna Etkisi: İzmir
Amerikan Koleji Örneği / Abolution of the
M. Emin ELMACI,
Caputilations with the Treaty of Lausanne
Yrd. Doç. Dr. / Assist. Prof. Dr.
and its Impact on the Status of Foreign
Schools in Newly Established Republic
of Turkey: The Example of American
Collegiate Institute
16.40-17.00
Abdullah İLGAZİ,
Prof. Dr.
17.00-17.20
Avrupa Birliği Belgelerinde Azınlıklar Sorunu
ve Lozan / Minority Issue and Lausanne
Treaty in the Documents of the EU
Tartışma / Discussion
18.00: Başkent Öğretmenevi’ne Hareket / Going to Başkent Öğretmenevi
19.00: Akşam Yemeği / Dinner (Başkent Öğretmenevi)
11
CUMHURİYET TARİHİ ARAŞTIRMALARI - I
90.YILINDA LOZAN VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU
STUDIES OF REPUBLICAN HISTORY-I
INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF THE TREATY OF LAUSANNE AND
THE REPUBLIC OF TURKEY ON THE 90TH ANNIVERSARY
13-15 KASIM / NOVEMBER 2013
13 KASIM / NOVEMBER 2013
SALON I / HALL I
III. OTURUM / SESSION III
Oturum Başkanı / Chairperson: Hikmet ÖKSÜZ, Prof. Dr.
16.00-16.20
Hilmi BENGİ,
Dr.
Lozan Barış Konferansında Türk Basını /
The Turkish Press in the Conference of
Lausanne
16.20-16.40
Tahir KAHHAR,
Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr.
‘Türkistan’ Gazetesinde Türkiye ve Lozan
Konusunun Yansımaları / The Reflections
of Turkey and Lausanne in the Newspaper
‘Türkistan’ (Turkestan)
16.40-17.00
Seydi Vakkas TOPRAK,
Yrd. Doç. Dr. / Assist. Prof. Dr.
Lozan Antlaşması’nın Muhalif İstanbul
Basınında Yankıları / The Reflections of
the Treaty of Lausanne in the Opposition
Press in İstanbul
17.00-17.20
Makbule SARIKAYA İlter SARIKAYA,
Yrd. Doç. Dr. / Assist. Prof.
Dr., Uz. / Expert
Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Dergilerde
Lozan Antlaşmasıyla İlgili Görsel
Kullanım / The Visual Usage about the
Treaty of Lausanne in the Magazines in
the Early Years of the Republic
17.20-17.40
Tartışma / Discussion
18.00: Başkent Öğretmenevi’ne Hareket / Going to Başkent Öğretmenevi
19.00: Akşam Yemeği / Dinner (Başkent Öğretmenevi)
12
CUMHURİYET TARİHİ ARAŞTIRMALARI - I
90.YILINDA LOZAN VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU
STUDIES OF REPUBLICAN HISTORY-I
INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF THE TREATY OF LAUSANNE AND
THE REPUBLIC OF TURKEY ON THE 90TH ANNIVERSARY
13-15 KASIM / NOVEMBER 2013
13 KASIM / NOVEMBER 2013
SALON II / HALL II
III. OTURUM / SESSION III
Oturum Başkanı / Chairperson: Cemil HASANLI, Prof. Dr.
Akzhamal URAZBAYEVA,
Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr.
Kazakistan Tarihçiliğinde Türkiye
Cumhuriyeti’nin Kuruluşu ve Gelişmesi
Algısı / Perception of the Establishment
and Development of the Republic of Turkey
in Kazakh Historiography
16.20-16.40
Mirzahan EGAMBERDİYEV,
Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr.
Türk Dünyasında Yeniden Devlet Kurma
Süreci Türkiye ve Türkistan Örneği /
The Process of Rebuilding a State in the
Turkish World: The Example of Turkey and
Turkestan
16.40-17.00
M. Akif ERDOĞRU,
Prof. Dr.
Lozan Anlaşması Kıbrıs Türklerini Eğitim
Alanında Nasıl Etkiledi? How the Treaty of
Lausanne Affected the Turkish Cypriots in
the Field of Education
17.00-17.20
Türkiye-Yugoslavya İlişkilerinde Lozan
Galip ÇAĞ,
Barış Anlaşması ve Etkileri / The Treaty of
Yrd. Doç. Dr. / Assist. Prof. Dr.
Lausanne and Its Effects in the Relations
between Turkey and Yugoslavia
16.00-16.20
17.20-17.40
Tartışma / Discussion
18.00: Başkent Öğretmenevi’ne Hareket / Going to Başkent Öğretmenevi
19.00: Akşam Yemeği / Dinner (Başkent Öğretmenevi)
13
CUMHURİYET TARİHİ ARAŞTIRMALARI - I
90.YILINDA LOZAN VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU
STUDIES OF REPUBLICAN HISTORY-I
INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF THE TREATY OF LAUSANNE AND
THE REPUBLIC OF TURKEY ON THE 90TH ANNIVERSARY
13-15 KASIM / NOVEMBER 2013
14 KASIM / NOVEMBER 2013
BALO SALONU / BALL HALL
IV. OTURUM / SESSION IV
Oturum Başkanı / Chairperson: Yusuf SARINAY, Prof. Dr.
09.30-09.50
Arpad HORNJAK,
Dr.
The Hungarian Elite and Public Opinion
Concerning the Two Turkish Peace Treaties
(Sevres and Lausanne) / İki Türk Barış
Antlaşması (Sevr ve Lozan) Hakkında
Macar Elit ve Kamuoyunun Görüşleri
09.50-10.10
Fahri KILIÇ,
Yrd. Doç. Dr./ Assist. Prof.Dr.
Lozan Barış Antlaşması İle Yabancı
Postanelerin Kapatılması / Abolition of the
Foreign Postal Services by the Lausanne
Peace Treaty
10.10-10.30
Lozan Barış Anlaşmasına Göre Muhtelit
Bahattin DEMİRTAŞ,
Hakem Mahkemelerinin Çalışmaları /
Araş. Gör. / Research Assit. Dr. According to the Treaty of Lausanne The
Work of Mixed Referee Courts
10.30-10.50
Tartışma / Discussion
10.50-11.10: Çay-Kahve Arası / Tea-Coffee Break
14
CUMHURİYET TARİHİ ARAŞTIRMALARI - I
90.YILINDA LOZAN VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU
STUDIES OF REPUBLICAN HISTORY-I
INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF THE TREATY OF LAUSANNE AND
THE REPUBLIC OF TURKEY ON THE 90TH ANNIVERSARY
13-15 KASIM / NOVEMBER 2013
14 KASIM / NOVEMBER 2013
SALON I / HALL I
IV. OTURUM / SESSION IV
Oturum Başkanı / Chairperson: Seyfi YILDIRIM, Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr.
09.30-09.50
09.50-10.10
10.10-10.30
10.30-10.50
Muhittin ELİAÇIK,
Prof. Dr.
Lozan Mübadelesi ve Muhacirlerin
Mallarının Tasfiyesi ve İstimlakı
Hakkındaki Maddeler Üzerine Analitik Bir
İnceleme / An Analytical Review on the
Articles About Exchange of Lausanne and
Liquidation and the Confiscation of the
Goods of the Refugees
Ercan HAYTOĞLU,
Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr.
Lozan Barış Konferansı’nda Bir Sorun:
Türk-Yunan Savaş Tutsakları ve
Mübadelesi / A Trouble In Lausanne Peace
Conference: Turkish-Greek War Captives
and Interchange
Ali GÜLER,
Yrd. Doç. Dr./ Assist. Prof. Dr.
Lozan’da ‘Ekalliyetlerin Korunması’ (3745.maddeler) Bölümünün Geri Planı ve
Günümüze Yansıması / The Background of
‘The Protection of Minorities’ in the Treaty
of Lausanne (Articles 37-45.) and Presentday Reflections
Tartışma / Discussion
10.50-11.10: Çay-Kahve Arası / Tea-Coffee Break
15
CUMHURİYET TARİHİ ARAŞTIRMALARI - I
90.YILINDA LOZAN VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU
STUDIES OF REPUBLICAN HISTORY-I
INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF THE TREATY OF LAUSANNE AND
THE REPUBLIC OF TURKEY ON THE 90TH ANNIVERSARY
13-15 KASIM / NOVEMBER 2013
14 KASIM / NOVEMBER 2013
SALON II / HALL II
IV. OTURUM / SESSION IV
Oturum Başkanı / Chairperson: Abdullah İLGAZİ, Prof. Dr.
09.30-09.50
Türkiye’de Denizyolu Ulaşımı Açısından
Nuray ÖZDEMİR,
Lozan Barış Antlaşması’nın Önemi / The
Yrd. Doç. Dr. / Assist. Prof. Dr. Importance of the Treaty of Lausance in
terms of Marine Transportation in Turkey
09.50-10.10
Lozan-Montrö-Nyon Cenevre Gölü
Kıyılarında İmzalanan Uluslararası
Antlaşmalarla Biçimlenen Genç Türkiye
Mehmet Yücel KARLIKLI,
Cumhuriyeti’nin Deniz Politikası /
Yrd. Doç. Dr. / Assist. Prof. Dr.
Lausanne-Montreux-Nyon: The Maritime
Policy of the Republic of Turkey which was
Formed on the Shore of Lake Geneva
10.10-10.30
10.30-10.50
Lozan Barış Antlaşması’nda Demiryollarına
Yönelik Alınan Kararlar ve Cumhuriyetin
İlk Yıllarında Yaşanan Gelişmeler /
The Decisions Made Concerning the
Railways in the Treaty of Lausanne and
the Developments in the Early Years of the
Republic
Efdal AS,
Dr.
Tartışma / Discussion
10.50-11.10: Çay-Kahve Arası / Tea-Coffee Break
16
CUMHURİYET TARİHİ ARAŞTIRMALARI - I
90.YILINDA LOZAN VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU
STUDIES OF REPUBLICAN HISTORY-I
INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF THE TREATY OF LAUSANNE AND
THE REPUBLIC OF TURKEY ON THE 90TH ANNIVERSARY
13-15 KASIM / NOVEMBER 2013
14 KASIM / NOVEMBER 2013
BALO SALONU / BALL HALL
V. OTURUM / SESSION V
Oturum Başkanı / Chairperson: Mirzahan EGAMBERDİYEV, Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr.
11.10-11.30
Göç Problemi Bağlamında Lozan
Mübadilleri ve Geldikleri Yerleşim
İlknur YÜKSEL,
Ölçeğinde Yaşanan Sorunlar / Lausanne
Yrd. Doç. Dr. / Assist. Prof. Dr. Treaty Emigrants within the Context
of Migration Problem and Problems
Experienced on the Residential Scale
11.30-11.50
The Treaty of Laussane and the Expulsion
Klodjan SHAQIRI,
of Albanian Chams in Turkey / Lozan
Ph. D. Candidate / Doktora öğr. Antlaşması ve Arnavut Hanların Türkiye’de
Sınır Dışı Edilmesi
11.50-12.10
12.10-12.30
Gerçeklik-Edebiyat İlişkisi Bağlamında
Lozan Nüfus Mübadelesi’nin Örnek
Romanlarda Karşılaştırmalı Analizi /
Comparative Analysis of Lausanne Treaty
Population Exchange in Representative
Novels in Terms of the Relation between
Reality and Literature
Sibel ERCAN,
Okutman / Inst.
Tartışma / Discussion
12.30-14.00: Öğle Yemeği / Lunch (Beyaz Ev)
17
CUMHURİYET TARİHİ ARAŞTIRMALARI - I
90.YILINDA LOZAN VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU
STUDIES OF REPUBLICAN HISTORY-I
INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF THE TREATY OF LAUSANNE AND
THE REPUBLIC OF TURKEY ON THE 90TH ANNIVERSARY
13-15 KASIM / NOVEMBER 2013
14 KASIM / NOVEMBER 2013
SALON I / HALL I
V. OTURUM / SESSION V
Oturum Başkanı / Chairperson: Selma YEL, Prof. Dr.
11.10-11.30
11.30-11.50
11.50-12.10
12.10-12.30
Murat HATİPOĞLU,
Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr.
Şark Meselesi’ne Son Veren AndlaşmaLozan Barış Andlaşması / The Treaty
Ending the Eastern Question: The Treaty of
Lausanne
Ali ŞAHİN,
Dr.
Lozan Barış Antlaşması’nın 90.
Yıldönümünde, Lozan, Adli
Kapitülasyonlar ve Uluslararası
Tahkim Anlaşmaları / Lausanne, Legal
Capitulations and International Arbitration
Agreements on the 90th Anniversary of the
Treaty of Lausanne
Mehmet Serhat YILMAZ,
Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr.
Anayasa Mahkemesine Yapılan Başvuru ve
Kararlarda Lozan Antlaşması’na Yapılan
Atıflar Üzerine Bir İnceleme / A Review on
the References to the Treaty of Lausanne
in the Applications and Decisions of the
Constitutional Court
Tartışma / Discussion
12.30-14.00: Öğle Yemeği / Lunch (Beyaz Ev)
18
CUMHURİYET TARİHİ ARAŞTIRMALARI - I
90.YILINDA LOZAN VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU
STUDIES OF REPUBLICAN HISTORY-I
INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF THE TREATY OF LAUSANNE AND
THE REPUBLIC OF TURKEY ON THE 90TH ANNIVERSARY
13-15 KASIM / NOVEMBER 2013
14 KASIM / NOVEMBER 2013
SALON II / HALL II
V. OTURUM / SESSION V
Oturum Başkanı / Chairperson: Mehmet ÖZDEN, Prof. Dr.
11.10-11.30
Bahar AŞÇI,
Dr.
Lozan Barış Antlaşması’nda Osmanlı
Borçları Meselesi / The Ottoman Debts
Case In The Treaty of Lausanne
11.30-11.50
Nevin Y. ATEŞ İrfan KALAYCI /
Prof. Dr., Doç. Dr. / Assoc.
Prof. Dr.
Atatürk Döneminde Ağır Sanayi Sorunsalı
Ekonomi Politik Notlar / The Problem of
Heavy Industry and Notes on Political
Economy in the Period of Ataturk
11.50-12.10
Lozan Barış Antlaşmasına Ekli “Sağlık
Murat BASKICI Sorunlarına İlişkin Bildiri”: Anlamı ve
Çiğdem BASKICI,
Arka Planı / “Decleration on Health
Prof. Dr. /Araş. Gör. / Research
Problems” which is Attached to the Treaty
Assist.
of Lausanne: The Meaning and Background
12.10-12.30
Tartışma / Discussion
12.30-14.00: Öğle Yemeği / Lunch (Beyaz Ev)
19
CUMHURİYET TARİHİ ARAŞTIRMALARI - I
90.YILINDA LOZAN VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU
STUDIES OF REPUBLICAN HISTORY-I
INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF THE TREATY OF LAUSANNE AND
THE REPUBLIC OF TURKEY ON THE 90TH ANNIVERSARY
13-15 KASIM / NOVEMBER 2013
14 KASIM / NOVEMBER 2013
BALO SALONU / BALL HALL
VI. OTURUM / SESSION VI
Oturum Başkanı / Chairperson: Mehmet ÖZ, Prof. Dr.
Revisiting the Lausanne Treaty, Reflections
on Political Conundrum and Contemporary
Discourse on Political Developments in
Republic of Turkey / Lozan Antlaşmasını
Gözden Geçirme, Siyasi İkilem Üzerine
Yansımalar ve Türkiye Cumhuriyeti’ndeki
Siyasi Gelişmeler Üzerine Çağdaş Bir
Söylev
14.00-14.20
Arshi KHAN,
Assoc. Prof. Dr. / Doç. Dr.
14.20-14.40
Hazem MOHAMED Lozan Anlaşması ve Mısırlıların Şiirinde
Gemal MUSA,
Yansımaları / The Treaty of Lausanne and
Yrd. Doç. Dr. / Assist. Prof. Dr./
Its Reflections in the Egyptian Poetry
Prof. Dr.
14.40-15.00
Ergali ESBOSİNOV,
Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr.
15.00-15.20
Lozan Barış Antlaşmasının Türkiye’deki
Yaşar BAYTAL,
Yansımaları / The Reflections of the Treaty
Yrd. Doç. Dr. / Assist. Prof. Dr.
of Lausanne in Turkey
15.20-15.40
Sovyet-Rus Siyaset Bilimi Literatüründe
Lozan Barış Antlaşması / The Teaty of
Lausanne in Soviet – Russian Political
Science Literature
Tartışma / Discussion
15.40-16.00: Çay-Kahve Arası / Tea-Coffee Break
20
CUMHURİYET TARİHİ ARAŞTIRMALARI - I
90.YILINDA LOZAN VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU
STUDIES OF REPUBLICAN HISTORY-I
INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF THE TREATY OF LAUSANNE AND
THE REPUBLIC OF TURKEY ON THE 90TH ANNIVERSARY
13-15 KASIM / NOVEMBER 2013
14 KASIM / NOVEMBER 2013
SALON I / HALL I
VI. OTURUM / SESSION VI
Oturum Başkanı / Chairperson: Nuri KÖSTÜKLÜ, Prof. Dr.
Ebru BOYAR,
Doç. Dr./ Assoc. Prof. Dr.
Bitmeyen Ekonomik Mücadele: Lozan ve
1930 Türk-İngiliz Ticaret Anlaşması /
Endless Economic Struggle: Lausanne
Treaty and Turkish – English Trade
Agreement in 1930
14.20-14.40
Pakize YÖNTER SAĞUN,
Öğr. Gör. / Teaching Asst.
Lozan Sonrası Türk Adli Sisteminde
Yabancı Hukuk Müşavirlerinin Etkileri /
The Effects of Foreign Legal Advisors in
the Turkish Judicial System After Lausanne
Treaty
14.40-15.00
Tuncer BAYKARA,
Prof.Dr.
Lozan’daki Ekonomik Çekişmeler ve Celal
Bayar’ın Bilgileri / Economic Contentions
in Lausanne Treaty and Celal Bayar’s
Knowledge
14.00-14.20
15.00-15.20
Tartışma / Discussion
15.40-16.00: Çay-Kahve Arası / Tea-Coffee Break
21
CUMHURİYET TARİHİ ARAŞTIRMALARI - I
90.YILINDA LOZAN VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU
STUDIES OF REPUBLICAN HISTORY-I
INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF THE TREATY OF LAUSANNE AND
THE REPUBLIC OF TURKEY ON THE 90TH ANNIVERSARY
13-15 KASIM / NOVEMBER 2013
14 KASIM / NOVEMBER 2013
SALON II / HALL II
VI. OTURUM / SESSION VI
Oturum Başkanı / Chairperson: Çağrı ERHAN, Prof. Dr.
Cengiz DÖNMEZ,
Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr.
Arşiv Belgelerine Göre Lozan Antlaşması
Sonrasında Diğer Devletlerle Yapılan
İkili Antlaşmalar / Bileteral Treaties with
Other States After the Treaty of Lausanne
According to the Archival Documents
14.20-14.40
Yusuf SARINAY,
Prof. Dr. / Prof. Dr.
Lozan Antlaşması’ndan Günümüze Ermeni
Meselesi Ve İzlenebilecek Politikalar /
The Armenian Question And The Policies
That Can Be Followed From The Treaty Of
Lausanne To The Present Day
14.40-15.00
Adnan SOFUOĞLU Seyfi YILDIRIM,
Prof. Dr., Doç. Dr. / Assoc.
Prof. Dr.
Lozan Antlaşması ve Sonrasında Dış
Politika Ekseninde İstanbul Rum Ortodoks
Patrikhanesi / Greek Orthodox Patriarchate
in Istanbul within the Context of Foreign
Policy during and in the Aftermath of the
Treaty of Lausanne
15.00-15.20
Yıldız Deveci BOZKUŞ,
Yrd.Doç.Dr./ Assist. Prof. Dr.
Lozan Barış Antlaşması Çerçevesinde
Türkiye-Ermenistan İlişkileri / Turkish –
Armenian Relations within the Framework
of the Treaty of Lausanne
14.00-14.20
15.20-15.40
Tartışma / Discussion
15.40-16.00: Çay-Kahve Arası / Tea-Coffee Break
22
CUMHURİYET TARİHİ ARAŞTIRMALARI - I
90.YILINDA LOZAN VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU
STUDIES OF REPUBLICAN HISTORY-I
INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF THE TREATY OF LAUSANNE AND
THE REPUBLIC OF TURKEY ON THE 90TH ANNIVERSARY
13-15 KASIM / NOVEMBER 2013
14 KASIM / NOVEMBER 2013
BALO SALONU / BALL HALL
VII. OTURUM / SESSION VII
Oturum Başkanı / Chairperson: Yunus KOÇ, Prof. Dr.
16.00-16.20
Cavid QASIMOV,
Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr.
Lozan Antlaşması’nın İmzalanmasından
Sonra Türk-Sovyet İlişkileri ve Onun
Azerbaycan’daki Akademik Araştırmalara
Tesiri / Turkish – Soviet Relations After
the Treay of Lausanne was Signed and
Their Influence on Academic Research in
Azerbaijan
16.20-16.40
Ulvi KESER,
Prof. Dr.
Lozan Antlaşması Öncesinde ve Sonrasında
Türkiye’nin Kıbrıs Stratejisi / Turkey’s
Strategy Towards Cyprus Before and After
the Treaty of Lausanne
16.40-17.00
Tohid MELİKZADE,
Doç.Dr. / Assoc. Prof. Dr.
Lozan Antlaşması ve İran Bir Nesturi
Soykırımı İddiası / The Treaty of Lausanne
and Iran: An Allegation of Nestorian
Genocide
17.00-17.20
Derviş KILINÇKAYA,
Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr.
Lozan Konferansında Suriye Meselesi /
Syria Issue in the Conference of Lausanne
17.20-17.40
Tartışma / Discussion
18.00: Başkent Öğretmenevi’ne Hareket / Going to Başkent Öğretmenevi
19.00: Akşam Yemeği / Dinner (Başkent Öğretmenevi)
23
CUMHURİYET TARİHİ ARAŞTIRMALARI - I
90.YILINDA LOZAN VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU
STUDIES OF REPUBLICAN HISTORY-I
INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF THE TREATY OF LAUSANNE AND
THE REPUBLIC OF TURKEY ON THE 90TH ANNIVERSARY
13-15 KASIM / NOVEMBER 2013
14 KASIM / NOVEMBER 2013
SALON I / HALL I
VII. OTURUM / SESSION VII
Oturum Başkanı / Chairperson: Kenan OLGUN, Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr.
16.00-16.20
Asaf ÖZKAN,
Yrd.Doç.Dr. / Assist. Prof. Dr.
Lozan Konferansı’nda İmtiyazlı Yabancı
Şirketler Meselesi ve Sonucu / The Issue
of Privileged Foreign Companies in the
Conference of Lausanne and the Result
16.20-16.40
Vehbi Zeki SERTER,
Yrd.Doç.Dr. / Assist. Prof. Dr.
Lozan Antlaşması’na Göre Kıbrıs’ın
Statüsü / The Status of Cyprus According to
the Treaty of Lausanne
16.40-17.00
Feyza Kurnaz ŞAHİN,
Okt. Dr. / Inst. Dr.
Lozan ve Sonrasında Adakale Meselesi /
Adakale Issue in Lausanne and Its
Aftermath
17.00-17.20
Tartışma / Discussion
18.00: Başkent Öğretmenevi’ne Hareket / Going to Başkent Öğretmenevi
19.00: Akşam Yemeği / Dinner (Başkent Öğretmenevi)
24
CUMHURİYET TARİHİ ARAŞTIRMALARI - I
90.YILINDA LOZAN VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU
STUDIES OF REPUBLICAN HISTORY-I
INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF THE TREATY OF LAUSANNE AND
THE REPUBLIC OF TURKEY ON THE 90TH ANNIVERSARY
13-15 KASIM / NOVEMBER 2013
14 KASIM / NOVEMBER 2013
SALON II / HALL II
VII. OTURUM / SESSION VII
Oturum Başkanı / Chairperson: Uğur ÜNAL, Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr.
16.00-16.20
16.20-16.40
16.40-17.00
17.00-17.20
Hamit PEHLİVANLI,
Doç.Dr. / Assoc. Prof. Dr.
İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanlığının
Birinci Yılında Halkevlerinde 24 Temmuz
Lozan Günü Kutlamaları / July 24
Lausanne Celebrations in the Community
Centers in the First Year of Ismet Inonu’s
Presidency
Recep ŞKRİYEL,
Prof.Dr.
Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluşu ve
Lozan Barış Antlaşmasından Önce
ve Sonra Sırp, Hırvat ve Sloven
Krallığında Müslümanların Durumu / The
Establishment of the Republic of Turkey
and the Condition of Muslims in Serbian,
Croatian and Slovenian Kingdoms Before
and After the Treaty of Lausanne
Hüsnü ÖZLÜ,
Dr.
Lozan Barış Konferansı’nda Sağlık İşleri
Komisyonu’nun Çalışmaları ve Sonuçları /
The Work of the Commision of Health
Affairs in the Conference of Lausanne and
Its Results
Tartışma / Discussion
18.00: Başkent Öğretmenevi’ne Hareket / Going to Başkent Öğretmenevi
19.00: Akşam Yemeği / Dinner (Başkent Öğretmenevi)
25
CUMHURİYET TARİHİ ARAŞTIRMALARI - I
90.YILINDA LOZAN VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU
STUDIES OF REPUBLICAN HISTORY-I
INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF THE TREATY OF LAUSANNE AND
THE REPUBLIC OF TURKEY ON THE 90TH ANNIVERSARY
13-15 KASIM / NOVEMBER 2013
14 KASIM / NOVEMBER 2013
BALO SALONU / BALL HALL
17.20 - 18.00
Kapanış Konuşmaları / Closing Remarks
Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN
Prof. Dr. Adnan SOFUOĞLU
15 KASIM / NOVEMBER 2013
Ankara’dan Ayrılış / Departure from Ankara
SOSYAL PROGRAM / PROGRAM OF ACTIVITIES
Konaklama Adresi / Accommodation Address
Başkent Öğretmenevi Beşevler / ANKARA
Tel: +90 312 212 96 40 (40 hat)
Fax: +90 312. 212 96 62
Kahvaltı / Breakfast
07.00 - 08.30 / 7 - 8.30 a.m.
Beyaz Ev’e Hareket / Going to Beyaz Ev
08.30 / 08.30 a.m.
Beyaz Ev’den Başkent Öğretmenevi’ne Hareket / Going to Başkent
Öğretmenevi from Beyaz Ev
18.00 / 6 p.m.
Akşam Yemeği / Dinner (Başkent Öğretmenevi)
19.00 - 20.30 / 7 - 8.30 p.m.
26
CUMHURİYET TARİHİ ARAŞTIRMALARI - I
90.YILINDA LOZAN VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU
STUDIES OF REPUBLICAN HISTORY-I
INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF THE TREATY OF LAUSANNE AND
THE REPUBLIC OF TURKEY ON THE 90TH ANNIVERSARY
13-15 KASIM / NOVEMBER 2013
KATILIMCI LİSTESİ / LIST OF PARTICIPANTS
KATILIMCI / PARTICIPANT
E-POSTA / E-MAIL
Prof. Dr. Derya ÖRS
[email protected]
Prof. Dr. A. Murat TUNCER
[email protected]
Prof. Dr. Mehmet Ali
BEYHAN
[email protected]
Nihat BÜYÜKBAŞ
[email protected]
Dr. Roza ABDIKULOVA
[email protected]
Dr. Efdal AS
[email protected]
Dr. Bahar AŞÇI
[email protected]
Prof. Dr. Nevin Y. ATEŞ
[email protected]
ŞEHİR-ÜLKE/
CITY - COUNTRY
Atatürk Kültür Dil ve
Tarih Yüksek Kurumu
Başkanı Ankara/
TÜRKİYE
Hacettepe Üniversitesi
Rektörü Ankara/
TÜRKİYE
Atatürk Araştırma
Merkezi Başkanı
Ankara/TÜRKİYE
Atatürk Araştırma
Merkezi
Başkan Yardımcısı
Ankara/TÜRKİYE
Kırgızistan - Türkiye
Manas Üniversitesi
Bişkek/KIRGIZİSTAN
Kara Harp Okulu
Ankara/TÜRKİYE
21. Yüzyıl Türkiye
Enstitüsü Ankara/
TÜRKİYE
İstanbul Üniversitesi
İstanbul / TÜRKİYE
Emekli Üni. Müderrisi Cemal
AYRIMLI
[email protected]
Prof. Dr. Murat BASKICI
[email protected]
Araş. Gör. Çiğdem BASKICI
[email protected]
Prof. Dr.
Tuncer BAYKARA
[email protected]
İstanbul / TÜRKİYE
Yrd. Doç. Dr. Yaşar BAYTAL
[email protected]
[email protected]
Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi
Ankara / TÜRKİYE
27
Urmiye / İRAN
Ankara Üniversitesi
Ankara / TÜRKİYE
Başkent Üniversitesi
Ankara / TÜRKİYE
CUMHURİYET TARİHİ ARAŞTIRMALARI - I
90.YILINDA LOZAN VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU
STUDIES OF REPUBLICAN HISTORY-I
INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF THE TREATY OF LAUSANNE AND
THE REPUBLIC OF TURKEY ON THE 90TH ANNIVERSARY
13-15 KASIM / NOVEMBER 2013
Dr. Hilmi BENGİ
[email protected]
Prof. Dr. Mustafa Sıtkı BİLGİN
[email protected]
Yrd. Doç. Dr. Bengül BOLAT
[email protected]
Araştırmacı Liliana BOSCAN
ALTIN
[email protected]
[email protected]
Doç Dr. Ebru BOYAR
[email protected]
Yrd. Doç. Dr. Natalia
CHERNİCHENKİNA
[email protected]
Yrd. Doç. Dr. Galip ÇAĞ
[email protected]
Dr. Masoumeh DAEİ
[email protected]
Araş. Gör. Dr. Bahattin
DEMİRTAŞ
[email protected]
Yrd. Doç. Dr. Yıldız DEVECİ
BOZKUŞ
[email protected]
Doç. Dr. Cengiz DÖNMEZ
[email protected]
Prof. Dr. Sabit DUMAN
[email protected]
Doç. Dr. Mirzahan
EGAMBERDİYEV
[email protected]
[email protected]
Prof. Dr. Muhittin ELİAÇIK
[email protected]
28
TOBB Üniversitesi
Ankara / TÜRKİYE
Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi
Ankara / TÜRKİYE
Ahi Evran Üniversitesi
Kırşehir / TÜRKİYE
The Romanian
Association For
Middle East Studies
Bükreş / ROMANYA
Orta Doğu Teknik
Üniversitesi
Ankara / TÜRKİYE
Erzincan Üniversitesi
Erzincan / TÜRKİYE
Çankırı Karatekin
Üniversitesi
Çankırı / TÜRKİYE
Tebriz Payame Nur
Üniversitesi
Tebriz / İRAN
Gazi Üniversitesi
Ankara / TÜRKİYE
Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi
Ankara / TÜRKİYE
Gazi Üniversitesi
Ankara / TÜRKİYE
İnönü Üniversitesi
Malatya / TÜRKİYE
El Farabi Kazak Milli
Üniversitesi
Almatı / KAZAKİSTAN
Kırıkkale Üniversitesi
Kırıkkale / TÜRKİYE
CUMHURİYET TARİHİ ARAŞTIRMALARI - I
90.YILINDA LOZAN VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU
STUDIES OF REPUBLICAN HISTORY-I
INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF THE TREATY OF LAUSANNE AND
THE REPUBLIC OF TURKEY ON THE 90TH ANNIVERSARY
13-15 KASIM / NOVEMBER 2013
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin
ELMACI
[email protected]
Okutman Sibel ERCAN
[email protected]
Dr. Sadık ERDAŞ
[email protected]
Prof. Dr. M. Akif ERDOĞRU
[email protected]
[email protected]
Prof. Dr. Çağrı ERHAN
[email protected]
Okutman Suzan ERTÜRK
[email protected]
Doç. Dr. Ergali ESBOSİNOV
[email protected]
Prof. Dr. Agop GARABEDYAN [email protected]
Doç. Dr. Yegana GEZALOVA
[email protected]
Doç. Dr. Saime Selenga
GÖKGÖZ
[email protected]
Yrd. Doç. Dr. Ali GÜLER
[email protected]
Prof. Dr. Sani HACIYEV
[email protected]
Prof. Dr. Cemil HASANLI
[email protected]
Doç. Dr. Murat HATİPOĞLU
[email protected]
Doç. Dr. Ercan HAYTOĞLU
[email protected]
29
Dokuz Eylül
Üniversitesi
İzmir / TÜRKİYE
Namık Kemal
Üniversitesi
İstanbul / TÜRKİYE
Hacettepe Üniversitesi
Ankara / TÜRKİYE
Ege Üniversitesi
İzmir / TÜRKİYE
Ankara Üniversitesi
Ankara / TÜRKİYE
Ahi Evran Üniversitesi
Kırşehir / TÜRKİYE
Abay Kazak Devlet
Pedagoji Üniversitesi
Almatı / KAZAKİSTAN
P. Hilendarski
Üniversitesi
Plovdiv/BULGARİSTAN
Bakü Devlet
Üniversitesi
Bakü/AZERBAYCAN
Hacettepe Üniversitesi
Ankara / TÜRKİYE
Hacettepe Üniversitesi
Ankara / TÜRKİYE
Bakü Devlet
Üniversitesi
Bakü/AZERBAYCAN
Hazar Üniversitesi
Bakü/AZERBAYCAN
İzmir Ekonomi
Üniversitesi
İzmir / TÜRKİYE
Pamukkale
Üniversitesi
Denizli / TÜRKİYE
CUMHURİYET TARİHİ ARAŞTIRMALARI - I
90.YILINDA LOZAN VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU
STUDIES OF REPUBLICAN HISTORY-I
INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF THE TREATY OF LAUSANNE AND
THE REPUBLIC OF TURKEY ON THE 90TH ANNIVERSARY
13-15 KASIM / NOVEMBER 2013
Dr. Arpad HORNJAK
[email protected]
Prof. Dr. Abdullah İLGAZİ
[email protected]
Doç. Dr. Tahir KAHHAR
[email protected]
Doç. Dr. İrfan KALAYCI
[email protected]
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yücel
KARLIKLI
[email protected]
Doç. Dr. Yüksel KAŞTAN
[email protected]
Yrd. Doç. Dr. H. Cevahir
KAYAM
[email protected]
Prof. Dr. Ulvi KESER
[email protected]
Doç. Dr. Arshi KHAN
[email protected]
Yrd. Doç. Dr. Fahri KILIÇ
[email protected]
Doç. Dr. M. Derviş
KILINÇKAYA
[email protected]
Prof. Dr. Yunus KOÇ
[email protected]
Prof. Dr. Rumyana
KOMSALOVA
[email protected]
Yrd. Doç. Dr. İsmail KÖSE
[email protected]
Prof. Dr. Nuri KÖSTÜKLÜ
[email protected]
30
Pecs Üniversitesi
Pecs / MACARİSTAN
Dumlupınar
Üniversitesi
Kütahya / TÜRKİYE
Özbekistan Devlet
Cihan Dilleri
Üniversitesi
Taşkent / ÖZBEKİSTAN
İnönü Üniversitesi
Malatya / TÜRKİYE
İstanbul Üniversitesi
İstanbul / TÜRKİYE
Akdeniz Üniversitesi
Antalya/ TÜRKİYE
İstanbul Üniversitesi
İstanbul / TÜRKİYE
Uluslararası Kıbrıs
Üniversitesi / KKTC
Aligarh Muslim
Universitesi
Aligarh / HİNDİSTAN
Abant İzzet Baysal
Üniversitesi
Bolu / TÜRKİYE
Hacettepe Üniversitesi
Ankara / TÜRKİYE
Hacettepe Üniversitesi
Ankara / TÜRKİYE
P. Hilendarski
Üniversitesi
Plovdiv / BULGARİSTAN
Erciyes Üniversitesi
Kayseri / TÜRKİYE
Selçuk Üniversitesi
Konya / TÜRKİYE
CUMHURİYET TARİHİ ARAŞTIRMALARI - I
90.YILINDA LOZAN VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU
STUDIES OF REPUBLICAN HISTORY-I
INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF THE TREATY OF LAUSANNE AND
THE REPUBLIC OF TURKEY ON THE 90TH ANNIVERSARY
13-15 KASIM / NOVEMBER 2013
Okt. Dr. Feyza KURNAZ
ŞAHİN
[email protected]
Doç. Dr. Gaffar Çakmaklı
MEHDİYEV
[email protected]
Doç. Dr. Tohid MELİKZADE
[email protected]
Yrd. Doç. Dr. Hazem
MOHAMED
[email protected]
Prof. Dr. Gemal MUSA
[email protected]
Prof. Dr. Mehmet OKUR
[email protected]
Doç. Dr. Kenan OLGUN
[email protected]
Prof. Dr. Hikmet ÖKSÜZ
[email protected]
Prof. Dr. Mehmet ÖZ
[email protected]
Dr. Halil ÖZCAN
[email protected]
[email protected]com.tr
Yrd. Doç. Dr. Mücahit
ÖZÇELİK
[email protected]
Yrd. Doç. Dr. Nuray ÖZDEMİR [email protected]
Prof. Dr. Mehmet ÖZDEN
[email protected]
Yrd. Doç. Dr. Asaf ÖZKAN
[email protected]
31
Afyon Kocatepe
Üniversitesi
Afyonkarahisar /
TÜRKİYE
Erciyes Üniversitesi
Kayseri / TÜRKİYE
Azeran Enstitüsü
Urmiye / İRAN
Al-Azhar Üniversitesi
Shrkiye / MISIR
Al-Azhar Üniversitesi
Shrkiye / MISIR
Karadeniz Teknik
Üniversitesi
Trabzon / TÜRKİYE
Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi
Ankara / TÜRKİYE
Karadeniz Teknik
Üniversitesi
Trabzon / TÜRKİYE
Hacettepe Üniversitesi
Ankara / TÜRKİYE
Hacettepe Üniversitesi
Ankara / TÜRKİYE
Erciyes Üniversitesi
Kayseri / TÜRKİYE
Abant İzzet Baysal
Üniversitesi
Bolu / TÜRKİYE
Hacettepe Üniversitesi
Ankara / TÜRKİYE
Atatürk Üniversitesi
Erzurum / TÜRKİYE
CUMHURİYET TARİHİ ARAŞTIRMALARI - I
90.YILINDA LOZAN VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU
STUDIES OF REPUBLICAN HISTORY-I
INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF THE TREATY OF LAUSANNE AND
THE REPUBLIC OF TURKEY ON THE 90TH ANNIVERSARY
13-15 KASIM / NOVEMBER 2013
Dr. Hüsnü ÖZLÜ
[email protected]
Doç. Dr. Hamit PEHLİVANLI
[email protected]
Prof. Dr. Musa QASIMLI
[email protected]
[email protected]
Doç. Dr. Cavid QASIMOV
[email protected]
Doç. Dr. Roida RZAYEVA
[email protected]
[email protected]
Uzm. İlter SARIKAYA
[email protected]
Yrd. Doç. Dr. Makbule
SARIKAYA
[email protected]
Doç. Dr. Yusuf SARINAY
[email protected]
Yrd. Doç. Dr. Vehbi Zeki
SERTER
[email protected]
[email protected]
Doktora Öğrencisi Klodjan
SHAQIRI
[email protected]
Prof. Dr. Adnan SOFUOĞLU
[email protected]
Dr. Ali ŞAHİN
[email protected]
Prof. Dr. Recep ŞKRİYEL
[email protected]
Yrd. Doç. Dr. Seydi Vakkas
TOPRAK
[email protected]
[email protected]
32
Genelkurmay ATASE
Daire Başkanlığı
Ankara / TÜRKİYE
Kırıkkale Üniversitesi
Kırıkkale / TÜRKİYE
Bakü Devlet
Üniversitesi
Bakü / AZERBAYCAN
Azerbaycan Milli
Bilimler Akademisi
Bakü / AZERBAYCAN
Azerbaycan Milli
Bilimler Akademisi
Bakü / AZERBAYCAN
İnönü Üniversitesi
Malatya / TÜRKİYE
İnönü Üniversitesi
Malatya / TÜRKİYE
TOBB Üniversitesi
Ankara / TÜRKİYE
Lefke Avrupa
Üniversitesi
Lefkoşa / KKTC
Tirana Üniversitesi
Tirana / ARNAVUTLUK
Hacettepe Üniversitesi
Ankara / TÜRKİYE
İstanbul Üniversitesi
İstanbul / TÜRKİYE
Novi Pazar
Üniversitesi
Yeni Pazar /
SIRBİSTAN
Adıyaman Üniversitesi
Adıyaman / TÜRKİYE
CUMHURİYET TARİHİ ARAŞTIRMALARI - I
90.YILINDA LOZAN VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU
STUDIES OF REPUBLICAN HISTORY-I
INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF THE TREATY OF LAUSANNE AND
THE REPUBLIC OF TURKEY ON THE 90TH ANNIVERSARY
13-15 KASIM / NOVEMBER 2013
Prof. Dr. Ömer TURAN
[email protected]
Doç. Dr. Akzhamal
URAZBAYEVA
[email protected]
Doç. Dr. Uğur ÜNAL
[email protected]
Doç. Dr. Alexander VASİLYEV
[email protected]
[email protected]
Yrd. Doç. Dr.
Nizami VALİYEV
[email protected]
Prof. Dr.
Vladan Viriyeviç
[email protected]
Yrd. Doç. Dr.
Ayşe YANARDAĞ
[email protected]
Prof. Dr. Nuri YAVUZ
[email protected]
Prof. Dr. Selma YEL
[email protected]
Doç. Dr. Seyfi YILDIRIM
[email protected]
Doç. Dr.
Mehmet Serhat YILMAZ
[email protected]
Öğr. Gör.
Pakize YÖNTER SAĞUN
[email protected]
Yrd. Doç. Dr. İlknur YÜKSEL
[email protected]
33
Orta Doğu Teknik
Üniversitesi
Ankara / TÜRKİYE
El – Farabi Kazak
Milli Üniversitesi
Almatı / KAZAKİSTAN
Gazi Üniversitesi
Ankara / TÜRKİYE
Rusya Bilimler
Akademisi
Moskova / RUSYA
Azerbaycan Milli
İlimler Akademisi
Bakü / AZERBAYCAN
Kosovska Mitroviça
Üniversitesi
Raşka / SIRBİSTAN
Cumhuriyet
Üniversitesi
Sivas / TÜRKİYE
Gazi Üniversitesi
Ankara / TÜRKİYE
Gazi Üniversitesi
Ankara / TÜRKİYE
Hacettepe Üniversitesi
Ankara / TÜRKİYE
Kastamonu
Üniversitesi
Kastamonu / TÜRKİYE
Anadolu Üniversitesi
Eskişehir / TÜRKİYE
İstanbul Sabahattin
Zaim Üniversitesi
İstanbul / TÜRKİYE
CUMHURİYET TARİHİ ARAŞTIRMALARI - I
90.YILINDA LOZAN VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU
STUDIES OF REPUBLICAN HISTORY-I
INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF THE TREATY OF LAUSANNE AND
THE REPUBLIC OF TURKEY ON THE 90TH ANNIVERSARY
13-15 KASIM / NOVEMBER 2013
Hüseyin TOSUN
[email protected]
Duygu TÜRKER
[email protected]
Murat SAYGIN
[email protected]
34
Atatürk Araştırma
Merkezi Bilimsel
Çalışmalar Müdürü
Ankara / TÜRKİYE
Atatürk Araştırma
Merkezi Uzman
Yardımcısı
Ankara / TÜRKİYE
Atatürk Araştırma
Merkezi Uzman
Yardımcısı
Ankara / TÜRKİYE
grafiker.com.tr • 0 312. 284 16 39
PROGRAM

Benzer belgeler

İSTİKLAL HARBİ`NDE BURSA`NIN İŞGALİ SÜRECİNDE MUDANYA

İSTİKLAL HARBİ`NDE BURSA`NIN İŞGALİ SÜRECİNDE MUDANYA The occupation process in Anatolia started according to the decision taken at Paris Peace Conference and the British army entered in Mousul on November 3, 1918. The Greek army reached “Milne Line” ...

Detaylı

myths and realıtıes

myths and realıtıes AN INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE ARMENIAN QUESTION:

Detaylı