CALYPSO exact - IMI Hydronic

Transkript

CALYPSO exact - IMI Hydronic
Calypso exact
Termostatik vana gövdeleri
Kademesiz hassas önayarlı
termostatik vana gövdesi
IMI HEIMEIER / Termostatik kafalar ve Radyatör vanaları / Calypso exact
Calypso exact
Calypso exact termostatik vana gövdeleri, normal-yüksek ısı
dağılımlı iki borulu ısıtma sistemlerinde kullanılır. Kademesiz hassas
önayarlanabilme özelliği ile tüm tüketim noktalarında gereken ısı
miktarını sağlayacak kadar sıcak su dağılımı sağlayacak şekilde hidrolik
balanslama gerçekleştirilir. Vana geniş debi geçirgenliğine, optimum ses
seviyesine ve çok düşük debi toleranslarına sahiptir.
Ana özellikler
>> Optimize edilmiş gürültü davranışı
Özel ayarlar yardımıyla
>> Yüksek debi aralığı
>> Çift O-ring ile
Uzun ve bakım gerektirmeyen kullanım
ömrü
Çeşitli uygulamalar için
Teknik özellikler
Uygulama:
Isıtma sistemleri.
Yüzey işleme:
Vana gövdesi ve rakorlar nikelajlı.
Fonksiyon:
Kontrol
Kademesiz önayar
Kesme
İşaretleme:
THE, ülke kodu, akış yönü oku, DN,
KEYMARK işareti, II+ işareti.
Beyaz koruma kapağı.
Boyutlar:
DN 10-20
Standartlar:
Standart termostatik vana gövdeleri
aşağıdaki koşulları sağlar:
– DIN EN 215’e uygun testli ve KEYMARK
sertifikalı.
– FW 507 şartnamesinin genişletilmiş
ve standart versiyonları Alman
Arbeitsgemeinschaft Fernwaerme
(AGFW-Bölgesel Isıtma Çalışma Grubu)
tarafından oluşturulmuştur.
Basınç sınıfı:
PN 10
Sıcaklık:
Azami çalışma sıcaklığı: 120°C, Koruyucu
kapak veya aktüatör ile 100°C, pres
bağlantısı ile 110°C.
Asgari çalışma sıcaklığı: 2°C.
Malzemeler:
Vana gövdesi: pirinç
O-ringler: EPDM
Vana diski: EPDM
Dönüş yayı: paslanmaz çelik
Vana çekirdeği: pirinç, PPS
(polyphenylsulphide)
IMI Heimeier montaj aleti ile, çekirdeğin
hattı boşaltmadan değiştirilmesi
mümkündür.
Mil: Çift o-ring sızdırmazlıklı çelik mil.
2
011
Boru bağlantısı:
Pirinçten mamul gövde dişli borulara
ya da sıkıştırma kaplinleri ile bakır veya
hassas çelik borulara montaja uygundur.
Katmanlı borular için sıkıştırma rakoruna
uygun çift bağlantı rakoru ile.
Termostatik kafa ve aktüatöre
bağlantı:
IMI Heimeier M30x1.5
Yapı
1
6
5
2
4
7
1. Uzun ömürlü çift O-ring conta.
2. Yüksek sabitleme gücüne sahip güçlü dönüş yayı zamanla
vananın gevşememesini sağlar
3. Vana gövdesi: pirinç.
4. Doğru kademesiz ön ayar için hassas ayarlama parçası.
5. M30x1.5 IMI Heimeier bağlantı teknolojisi.
6. Üst bölüm sistemi boşaltmadan IMI Heimeier montaj aleti
kullanılarak değiştirilebilir.
7. EPDM O-ring
3
Uygulama
Termostatik vana gövdesi Calypso exact, normal ila yüksek
sıcaklık dağılımlı çift borulu pompalanmış sıcak su ısıtma sistemi
ve ayrıca soğutma sistemlerinde uygulanır. Vana geniş bir debi
aralığının yanı sıra optimize edilmiş gürültü davranışı ve çok sıkı
debi toleranslarına sahiptir.
Kapsamlı sistemlerde, sistemin parçalarına yetersiz veya aşırı
tedariği önlemek için su dağıtımı sadece belirlenen normal işletim
esnasında değil, oda sıcaklığı düştükten veya işlemlerde bir arıza
meydana geldikten sonra da muhafaza edilmelidir. Bunun için
vana, radyatör kütle akımı Ön Ayar 8›de ve tamamen açıkken
dahi nominal debinin yaklaşık 1.3 katını aşmayacak şekilde
tasarlanmıştır.
EnEV ve DIN V 4701-10 standartlarıyla ilgili olarak, Calypso
exact termostatik vana gövdeleri maks. 1 K veya maks. 3 K
oranlı p bandı ile tasarlanabilir.
Optimum akış sınırlaması
Minimum akış toleransları
1
2
3
4
5
6
7
8
Gürültü
Düşük gürültü seviyesi için aşağıdaki koşullar sağlanmalıdır:
• Yapılan testlere neticesinde, termostatik vanalardaki
diferansiyel basıncın 20 kPa = 200 mbar = 0.2 bar değerini
geçmemesi görülmüştür. Sistemin tasarlanması aşamasında,
kısmi yük debi aralığında yüksek geçici diferansiyeller görülebilir
ve STAP Diferansiyel Basınç Kontrolörü veya Hydrolux baypas
vanaları gibi diferansiyel basınç kontrol ekipmanları kullanılabilir
(gürültü karakteristik eğrisi için şemaya bakınız).
• Debi değeri doğru şekilde ayarlanmalıdır.
• Sistem içindeki hava olmamalıdır.
3
IMI HEIMEIER / Termostatik kafalar ve Radyatör vanaları / Calypso exact
Uygulama örneği
1. Calypso exact termostatik vana gövdesi
2. Geri dönüş vanası Regutec
3. Fark basınç regülatörü olarak STAP
4. Kesme vanası olarak STAD
5. Isı üreteci
Bilgiler
– Sıcak sulu ısıtma sistemlerinde hasar ve yabancı partikül
oluşmasının önlenmesi için, ısı transfer akışkanının bileşimi VDI
Direktifi 2035’e uygun olmalıdır. Endüstriyel ve uzun mesafeli
ısı sistemlerde, Alman VdTÜV Nizamnamesi‘ne ve 1466/AGFW
Çalışma Kağıdı FW 510‘a uyulmalıdır. Isı transfer akışkanlarında
bulunan madeni yağlar ve/veya madeni yağ içeren her türden
yağlama maddeleri, çoğu durumda EPDM contaların tahrip
olmasına yol açmaktadır. Etilen glikol bazlı, nitrit içermeyen
antifrizlerin ve korozyondan koruyucu maddelerinin kullanılması
durumunda, özellikle katkı maddelerinin konsantrasyonu olmak
üzere gereken tüm bilgiler antifriz ve korozyondan koruyucu
madde üreticisinin belgelerinden alınacaktır.
– Termostatik vana gövdeleri, tüm IMI Hydronic Engineering
termostatik kafalar ile termal ve/veya motorlu aktüatörler için
uygundur. Bileşenler arasında sağlanan maksimum uyumluluk,
en yüksek düzeyde güvenliği de beraberinde getirmektedir.
Başka üreticilerin aktüatörleri kullanıldığında, bunların kapanma
kuvvetinin termostatik vana gövdesi contalarına uygunluğuna
dikkat edilmelidir.
Ayarlama
Ön ayar
Ön ayar işlemi 1 ve 8 arasında kademesiz olarak seçilebilir.
Doğru ayarı sağlamak için önceden ayarlı değerler arasında 7 ek
işaret bulunmaktadır. Ayar 8 standart ayardır (fabrika ayarı). Ayar,
bir teknisyen tarafından ayar anahtarı veya 13 mm›lik bir yaprak
anahtar yardımıyla yapılabilir veya değiştirilebilir. Söz konusu
ayara yetkisiz olarak elle müdahale edilemez.
• Ayar anahtarını vananın üst kısmına yerleştirin ve yerine
oturacak şekilde ayarlayın.
• İstenilen ayar numarası vananın üst kısmındaki başlık işareti
üzerinde görününceye dek çevirin.
• Anahtarı çıkarın. Ayar değeri çalıştırma yönünde vananın üst
kısmında gösterilmektedir (şemaya bakınız).
Ön cepheden okunabilir
4360-00.142
*) Referans işaret
4
Teknik veriler
Diyagram, termostatik kafalı vana gövdesi
P band [xp] 1,0 K
kv 0,025/
xp 0,5 K
2,5
1,5
50
P band [xp] 2,0 K
4,5 6,5
3,5 5,5 7,5
25 dB(A)
30
20
1
3
2
4 5 67
kv 0,025/
xp 0,5 K
300
30
200
20
100
10
25 dB(A)
4,5
3,5
6,5
5,5 7,5
500
300
200
8
1
10
2,5
1,5
30 dB(A)
50
500
4 5
3
2
6 78
100
5
50
5
50
3
30
3
30
2
20
2
20
1
10
1
10
0,3
3
0,3
3
0,2
2
0,2
2
0,1
1
2
ª [kg/h]
3
5
10
20 30
50
100
1
200 300 500
0,1
1
2
ª [kg/h]
3
5
10
20 30
50
100
Δp [mbar]
5
∆p [kPa]
0,5
∆p [mbar]
5
∆p [kPa]
0,5
1
200 300 500
Termostatik kafalı vana gövdesi (DN 10/15/20)
Ön ayar
P-band
xp 1.0 K
P-band
xp 2.0 K
Vananın kapalı tutulduğu esnada izin
verilen fark basıncı
Δp [bar]
1
2
3
4
5
6
7
8
Kv değeri
0,049
0,082
0,130
0,215
0,246
0,303
0,335
0,343
Kv değeri
0,049
0,090
0,150
0,265
0,330
0,470
0,590
0,670
Kvs
Akış toleransı
± [%]
0,049
0,102
0,185
0,313
0,420
0,565
0,740
0,860
20
18
16
14
12
10
10
10
Term.
kafa
EMO T-TM/NC
EMOtec/NC
EMO 1/3
EMO EIB/LON
EMO T/NO
EMOtec/NO
1,0
3,5
3,5
Kv/Kvs = 1 bar basınç düşüşündeki m3/h değeri.
Hesaplama örneği
İstenen:
Ayar aralığı
Verilen:
Isı ihtiyacı Q = 1308 W
Sıcaklık ΔT = 15 K (65/50°C)
Termostatik vana basınç kaybı ΔpV = 120 mbar
Çözüm:
Debi m = Q / (c · ΔT) = 1308 / (1,163 · 15) = 75 kg/h
Diyagramdaki ayar aralığı:
Ayar farkı maks. 1,0 K: 4,5
Ayar farkı maks. 2,0 K: 4
5
IMI HEIMEIER / Termostatik kafalar ve Radyatör vanaları / Calypso exact
Ön ayar tablosu
Farklı radyatör performansları, basınç düşüşleri ve sistem dağılımı için ön ayar değerleri
T
10 kPa = 100 mbar = 1 mWS
Maks. 2 K basınç farkında ön ayar değeri.
Q = radyatör performansı
ΔT = sistem dağılımı
Δp = fark basınç
Örnek:
Q = 1000 W, ΔT = 15 K, Δp = 10 kPa
Ön ayar değeri: 4
6
İpuçları:
Söz konusu radyatör performansı ve sistem dağılımına yönelik
ön ayarın yaklaşık olarak tespit edilebilmesi için, ortalama 10 kPa
diferansiyel basıncı önerilmektedir.
Yatay olarak kapsamlı sistemler için bir diferansiyel basınç
düşüşü gereklidir:
örn, merkezi üniteye yakın vanalar için 15 kPa, orta aralıktaki
vanalar için 10 kPa ve uzaktan kumandalı radyatörler üzerindeki
vanalar için 5 kPa.
Kesin tespit ancak şema yardımıyla bir boru şebekesi
hesaplaması yaparak veya bir hesaplama programı kullanılarak
yapılabilir.
Modeller
SW2*)
H1
Köşe
d2
l5
)
SW*1
l3
l4
D
SW1*
SW2*)
)
H2
DN
D
d2
l3
l4
l5
H1
Kv
p-band max.
2K
Kvs
Model No
10
15
20
Rp3/8
Rp1/2
Rp3/4
R3/8
R1/2
R3/4
24
26
30
49
53
63
20
23
26
24
23,5
21,5
0,025 - 0,670
0,025 - 0,670
0,025 - 0,670
0,86
0,86
0,86
3451-01.000
3451-02.000
3451-03.000
Düz
D
d2
l1
l2
DN
D
d2
l1
l2
H2
Kv
p-band max.
2K
Kvs
Model No
10
15
20
Rp3/8
Rp1/2
Rp3/4
R3/8
R1/2
R3/4
50
55
65
76
83
97
22,5
22,5
22,5
0,025 - 0,670
0,025 - 0,670
0,025 - 0,670
0,86
0,86
0,86
3452-01.000
3452-02.000
3452-03.000
22,0 DN 10
23,5 DN 15
26,0 DN 20
SW2*)
d2
D
H1
*)
SW1
l3
Yandan bağlantılı
DN
D
d2
l3
l4
H1
Kv
p-band max.
2K
Kvs
Model No
10
15
20
Rp3/8
Rp1/2
Rp3/4
R3/8
R1/2
R3/4
24,5
26
30
50
53
63
34,5
34,5
34,5
0,025 - 0,670
0,025 - 0,670
0,025 - 0,670
0,86
0,86
0,86
3450-01.000
3450-02.000
3450-03.000
l4
*) SW1: DN 10 = 22 mm, DN 15 = 27 mm, DN 20 = 32 mm
SW2: DN 10 = 27 mm, DN 15 = 30 mm, DN 20 = 37 mm
H1 ve H2, termostatik kafa ya da aktüatörün yataklama yüzeyinden alınan ölçülerdir.
Kvs = Vananın tam açık pozisyonunda, 1 bar basınç düşümü durumundaki debi, m3/h.
Kv [xp] max. 2 K = termostatik kafa ile 1 bar basınç düşümü altındaki m3/saat miktarı.
7
IMI HEIMEIER / Termostatik kafalar ve Radyatör vanaları / Calypso exact
Aksesuarlar
Ayar anahtarı
Calypso exact.
Model No
4360-00.142
Montaj cihazı
Komple çantası, boru anahtarı ve yedek
contalar ile birlikte tam donanımlı olarak
sunulur, termostat üst kısımlarının radyatör
sistemi boşaltılmadan sökülmesini sağlar
(DN 10 ile DN 20 için).
Sıkıştırma rakoru
Bakır veya hassas çelik boru için
DIN EN 1057/10305-1/2’e göre.
İçten dişli bağlantı Rp3/8–Rp3/4.
Metal-metal bağlantı
Pirinç, nikelajlı.
0,8 – 1 mm boru et kalınlığında destek
manşonları kullanılmalıdır. Boru üreticisinin
bilgilerine uyun.
Destek manşonu
Bakır veya hassas çelik boru için; et
kalınlığı 1 mm.
Pirinç.
Bağlantı rakoru
Plastik, bakır, hassas çelik veya çok
katmanlı borunun sıkıştırılması için.
Nikelajlı pirinç.
Sıkıştırma rakoru
Bakır veya hassas çelik boru için
DIN EN 1057/10305-1/2’e göre.
Dıştan dişli bağlantı G3/4 DIN EN 16313
(Eurocone)’e göre.
Metal-metal bağlantı.
Nikelajlı pirinç.
0,8–1 mm boru et kalınlığında destek
manşonları kullanılmalıdır. Boru üreticisinin
bilgilerine uyun.
Sıkıştırma rakoru
Bakır veya hassas çelik boru için
DIN EN 1057/10305-1/2’e göre.
Dıştan dişli bağlantı G3/4 DIN EN 16313
(Eurocone)’e göre.
Yumuşak contalı.
Pirinç, nikelajlı.
8
Model No
Montaj cihazı
Yedek contalar
9721-00.000
9721-00.514
Boru Ø
DN
Model No
12
14
15
16
18
10 (3/8”)
15 (1/2”)
15 (1/2”)
15 (1/2”)
20 (3/4”)
2201-12.351
2201-14.351
2201-15.351
2201-16.351
2201-18.351
Boru Ø
L
Model No
12
15
16
18
25,0
26,0
26,3
26,8
1300-12.170
1300-15.170
1300-16.170
1300-18.170
L
Model No
26
1321-12.083
G3/4 x R1/2
Boru Ø
Model No
12
14
15
16
18
3831-12.351
3831-14.351
3831-15.351
3831-16.351
3831-18.351
Boru Ø
Model No
15
16
18
1313-15.351
1313-16.351
1313-18.351
Sıkıştırma rakoru
Plastik boru için DIN 4726, ISO 10508.
PE-X: DIN 16892/16893, EN ISO 15875;
PB: DIN 16968/16969’e göre.
Dıştan dişli bağlantı G3/4 DIN EN 16313
(Eurocone)’e göre.
Pirinç, nikelajlı.
Sıkıştırma rakoru
Çok katmanlı borular için DIN 16836’e
göre.
G3/4 dış dişli DIN EN 16313 (Eurocone)’e
göre.
Nikelajlı pirinç.
K termostatik kafa, dahili sensörlü
RAL 9016 beyaz kapak.
İki ekonomi klipsli.
Detaylı bilgi için “Termostatik kafa K”
kısmına bakınız.
Ø 53
87,5*)
Boru Ø
Model No
12x1,1
14x2
16x1,5
16x2
17x2
18x2
20x2
1315-12.351
1311-14.351
1315-16.351
1311-16.351
1311-17.351
1311-18.351
1311-20.351
Boru Ø
Model No
14x2
16x2
18x2
1331-14.351
1331-16.351
1331-18.351
Ayar aralığı
6°C - 28°C
6°C - 28°C
Model No
Ayar kademeleri 1-5
Sıcaklık değerli ayar
skalası
6000-09.500
6000-00.600
M30x1,5
22
Ø 53
81
87,5*)
M30x1,5
Ø 48
80*)
K termostatik kafa
2 m. kılcal borulu.
RAL 9016 beyaz kapak.
İki ekonomi klipsli.
Detaylı bilgi için “Termostatik kafa K”
kısmına bakınız.
DX termostatik kafa
Dahili sensörlü.
Ayar kademeleri 1-5.
RAL 9016 beyaz kapak.
Detaylı bilgi için “Termostatik kafa DX”
kısmına bakınız.
Ayar aralığı
6°C - 28°C
6°C - 28°C
Model No
Ayar kademeleri 1-5
Sıcaklık değerli ayar
skalası
6002-00.500
6002-00.600
Ayar aralığı
Model No
6°C - 28°C
6700-00.500
Ayar aralığı
Model No
6°C - 28°C
6852-02.500
M30x1,5
Ø48
80
D-U termostatik kafa
Dahili sensörlü.
Ayar kademeleri 1-5.
RAL 9016 beyaz kapak.
Detaylı bilgi için “Termostatik kafa D-U”
kısmına bakınız.
M30x1,5
9
IMI HEIMEIER / Termostatik kafalar ve Radyatör vanaları / Calypso exact
Ø 49
85
M30x1,5
80
59
M30x1,5
Ø 53
Termostatik kafa B
Kamu binaları için.
Koruyucu kapak çıkartılmadan, özel
anahtar ile kademesiz sıcaklık ayarı.
Sonsuz döndürülebilen koruyucu kapak.
Hırsızlığa karşı korumalı.
Termostatik kafanın eğilme dayanıklılığı
min. 1000 N.
Koruyucu beyaz kapak RAL 9016.
Detaylı bilgi için “Termostatik kafa B”
kısmına bakınız.
F termostatik kafa
Dahili sensörlü uzaktan ayarlı.
2 m. kılcal borulu.
Ayar kademeleri 1-5.
RAL 9016 beyaz kapak.
Detaylı bilgi için “Termostatik kafa F”
kısmına bakınız.
Ayar aralığı
Model No
8°C - 26°C
2500-00.500
Ayar aralığı
Model No
0°C - 27°C
2802-00.500
59,3
Diğer aksesuarlar için lüften “Termostatik radyatör vanalar için aksesuarlar ve yedek parçalar” kataloğuna bakınız.
10
11
IMI HEIMEIER / Termostatik kafalar ve Radyatör vanaları / Calypso exact
Bu dokümandaki ürünler, bilgiler, fotoğraflar, grafikler ve diyagramlar önceden haber verilmeksizin
ve sebep gösterilmeden IMI Hydronic Engineering firması tarafından değiştirilebilir. Ürünlerimizin ve
özelliklerinin en güncel bilgileri için lütfen www.imi-hydronic.com sitesini ziyaret ediniz.
TR Calypso exact 10.2014

Benzer belgeler