Fakülte Albümü - İstanbul Üniversitesi

Transkript

Fakülte Albümü - İstanbul Üniversitesi
T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSAT FAKÜLTESİ
75. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ALBÜMÜ
Editörler
Doç. Dr. Seyhun DOĞAN
Dr. Çiğdem Börke TUNALI
İstanbul-2011
2
Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik
zaferlerle taçlandırılmazlarsa meydana gelen zaferler devamlı olamaz,
az zamanda söner.
3
“İKTİSAT, İKTİSAT EĞİTİMİNİN BEŞİĞİ
İKTİSAT FAKÜLTESİ’NDE ÖĞRENİLİR.”
4
İÇİNDEKİLER
Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah GÜL ................................................................................. 7
Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Yunus SÖYLET ........................................................................... 8
Dekanımız Sayın Prof. Dr. Sedat MURAT .............................................................................. 10
Misyonumuz ve Vizyonumuz .................................................................................................. 12
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nin Kuruluş Tarihine İlişkin Notlar
Prof. Dr. Ahmed Güner SAYAR ........................................................................................... 13
1936-1943 Yıllarında Fakültemizde Görev Alan Öğretim Kadrosu ........................................ 24
Rektör Prof. Dr. Cemil Bilsel’in Fakültemizi Açış Nutku (Özet) ............................................ 25
Prof. Dr. Ömer Celal SARÇ’ın Fakültemizin Açılışındaki Konuşması (Özet)........................ 26
Fakültemizin İlk Dönem Ders Programı (1937) ...................................................................... 27
Fakültemizin Marşı .................................................................................................................. 28
Rakamlarla Fakültemizin Öğretim Elemanları ve Öğrencileri................................................. 29
Fakültemizin Dekanları ............................................................................................................ 41
Kuruluşundan Günümüze Fakültemizde Görev Yapan Öğretim Elemanları ........................... 45
Anılarda İktisat Fakültemiz ...................................................................................................... 92
Prof. Dr. Gülten KAZGAN .................................................................................................. 93
Prof. Dr. Mükerrem HİÇ ...................................................................................................... 94
Prof. Dr. Nevzat YALÇINTAŞ ............................................................................................ 96
Prof. Dr. Metin KUTAL ....................................................................................................... 98
Prof. Dr. Ali ÖZGÜVEN ................................................................................................... 100
Prof. Dr. Erdoğan ALKİN .................................................................................................. 102
Prof. Dr. İ. Doğan KARGÜL ............................................................................................. 103
Prof. Dr. Mustafa E. ERKAL ............................................................................................. 104
Prof. Dr. Esfender KORKMAZ .......................................................................................... 106
Yönetim Kadromuz ................................................................................................................ 108
Bölümlerimiz ve Öğretim Kadromuz ..................................................................................... 111
İktisat Bölümü ..................................................................................................................... 114
İngilizce İktisat Bölümü ...................................................................................................... 126
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü .............................................................. 132
Maliye Bölümü .................................................................................................................... 143
Ekonometri Bölümü ............................................................................................................ 151
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü .................................................................. 159
İşletme Bölümü ................................................................................................................... 166
Turizm İşletmeciliği Bölümü .............................................................................................. 174
5
Araştırma Merkezlerimiz ....................................................................................................... 179
Memurlarımız ve Hizmetlilerimiz .......................................................................................... 181
Fakültemizde ERASMUS ...................................................................................................... 186
Doç. Dr. Nagihan OKTAYER ............................................................................................. 187
Spor Takımlarımız ve Elde Ettiğimiz Başarılar ..................................................................... 188
Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Emre ERKAL................................................................................. 189
Öğrenci Kulüplerimiz ............................................................................................................. 199
Doç. Dr. Burak Samih GÜLBOY - Yrd. Doç. Dr. Uğur DOLGUN .................................... 200
71. Mezuniyet Şölenimizden (2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı) Kareler .............................. 207
Fakültemizden Enstantaneler ................................................................................................. 216
6
Sayın Abdullah GÜL
Türkiye Cumhuriyeti’nin 11. Cumhurbaşkanı
Fakültemizin 1974 Yılı Mezunu
7
TÜRKİYE’NİN EKONOMİK VE SİYASAL TARİHİNİ ŞEKİLLENDİREN
GURURLU BİR “YETMİŞ BEŞ YILIN” HİKÂYESİ
Prof. Dr. Yunus SÖYLET
YÖK Üyesi ve İstanbul Üniversitesi Rektörü
İstanbul Üniversitesi, görkemli geçmişi, üniversiteleriyle gurur duyan mezunları ve
geleceğe umutla bakan öğrencileri ile Türk Yüksek Öğrenimi’nin en temel önemli
kurumudur. Bugün bünyesinde barındırdığı 20 ayrı fakülte ile ayrı ayrı iftihar eden
üniversitemiz, hem İstanbul Üniversitesi’nin ve hem de üniversite tarihimizin en temel
yapıtaşlarından biri olan İktisat Fakültesi’nin 75. Kuruluş Yıldönümünü kutlamaktan son
derece onurludur.
Osmanlı İmparatorluğu’ndan Cumhuriyet’e evrilen süreçte İstanbul Üniversitesi
tarihinin parçası olan tüm fakülteler Türk Yüksek Öğrenim ahvalinin asil birer parçası
olmuşlardır. Bu tarihsel süreçte, İktisat Fakültesi kurucu bir özellik taşır. 1936’da İktisat
Fakültesi’nin kuruluşu, 1934 üniversite reformu ile yeniden kurgulanan Türk Yüksek
Öğrenimi’nde sosyal bilim tarihinin kökten değişmesinin itici gücü olmuştur.
İktisat Fakültesi’nin kurulduğu dönem, dünya dengelerinin tümüyle değiştiği yıllara
rastlamaktadır. 1930’lu yıllar Türkiye’nin yüzünü döndüğü Batı’daki birçok ülkenin
demokrasi dışı rejimlere yöneldiği yıllara denk gelir. Bu dönemde demokrasiye uzak rejimler,
insanı, insanlığın değerleri dışında kalan anlayışlarla yargılamakta, özgür ve özerk bilim
anlayışını yok etmekteydiler. Avrupa’nın faşizm rüzgârları etkisinde belirlenen bu yeni
durumu, Batı Avrupa ülkelerinden Türkiye’ye ciddi bir beyin göçü başlatmıştır. İstanbul
Üniversitesi İktisat Fakültesi, bilimin yolundan yürümekten vazgeçmeyen bu isimlere ev
sahipliği yaparak, hem kendi yapılanmasına ve hem de dünya bilimine olumlu bir ivme
kazandırmıştır. Ord. Prof. Dr. Umberto Ricci, Ord. Prof. Dr. J. Dobretsberger, Ord. Prof. Dr.
Wilhelm Röpke, Ord. Prof. Dr. Fritz Neumark, Ord. Prof. Dr. Alexander Rüstow, Ord. Prof.
Dr. Alfred Issac ve Ord. Prof. Dr. Gerhard Kessler’i akla ilk gelen isimler olarak bu vesile ile
saygıyla anıyoruz.
8
1940’lar Türkiye’sinde dünya standartlarında bir eğitim ve araştırma ortamı yaratmak,
bu değerli isimlerin çabaları ve İstanbul Üniversitesi’nin iktisat ve iktisat ile ilişkili bilim
dallarına gönül vermiş efsane hocalarının değerli emekleri sonucu mümkün olabilmiştir. Tüm
bunlar, dönemin Türkiye’sinin yaşadığı olumsuzluklara rağmen, bilime “yerel” değil
“evrensel” bir gözlükle bakabilmenin önemli bir göstergesidir.
İktisat Fakültesi, dünya biliminden sağladığı bu katkıyı, Türkiye’nin iktisadi kalbi olan
İstanbul’da olmanın verdiği üstünlükle birleştirerek, kuruluşundan kısa bir süre sonra, sosyal
bilimlerin iktisat ve iktisat ile ilişkili farklı alanlarının hem eğitim hem de bilimsel anlamda
merkezlerinden biri olmuştur. Örneğin, Fakülte’nin Maliye Kürsüsü’nün 1941 yılına ait
Doktora Talimatnamesi’ne göre; Prof. Dr. Fritz Neumark ve Prof. Dr. İbrahim Fazıl Pelin
yönetiminde Maliye ve Bütçe Doktora Programı’na başlanmıştır. Benzer biçimde, İçtimayi
Siyaset Kürsüsü Ord. Prof. Dr. Gerhard Kessler’in katkılarıyla İktisat Fakültesi’nin ilk
kuruluş yıllarından itibaren var olmuş ve bugün alanında bir merkez olma özelliğini sürdüren
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nün temelini oluşturmuştur.
İktisat Fakültesi’nin diğer bir üstünlüğü ise, onlarca yıldır şehrin merkezinde, bir şehir
kampüsünde, hayatla iç içe bir eğitim vermesidir. Ülkenin siyasi ve ekonomik buhranları
şehrin arterlerinin kesiştiği Beyazıt Meydanı’nda hep hissedilegelmiş, Fakülte’nin öğrencileri
iktisat ve siyasetin ayrılmaz beraberliği içinde ülkenin gelişimini doğrudan yaşayarak eğitim
görmüşlerdir.
Bu Fakülte’nin öğrencisi olmak, Türkiye’nin tarihine tanıklık etmekle aynı anlama
gelmektedir. Bu, sadece öğrencilerin kendi öz yaşamışlıkları ile değil, ders aldıkları öğretim
üyelerinin, Türkiye’nin siyasal, sosyal ve ekonomik akımlarına öncü aydınlar olmalarından da
kaynaklanan bir özelliktir.
Bugün İktisat Fakültesi’nin mezunları, hala ülkenin tek “İktisat Fakültesi”nden”
mezun olmanın kıvancı içerisindedirler. Onlar, ülkenin ekonomik, siyasal ve toplumsal
geçmişini yönlendirdiler ve hep de yönlendireceklerdir. Onlar, Fakültelerinde farklı görüşlerin
bir çatı altında var olabileceğini, birlikte üretebileceğini ve toplumsal barışa hizmet
edebileceğini öğrendiler.
En büyük dileğimiz, 75 yılın birikimini taşıyan görkemli bir Fakülte’den mezun
olduklarını hep hatırlamaları ve hayattaki kazanımlarını Fakülteleri ile hep paylaşmalarıdır.
Son olarak, bu 75 yılda emeği olan bütün Hocalarımızı minnetle anıyorum. Sayın
Cumhurbaşkanımıza ise yıldönümü kutlamalarına katkısı ve teşrifleri için en içten
teşekkürlerimi sunuyorum.
75. Yıl anısına hazırlanan Fakültemizi tanıtıcı bu çalışmanın, gelecek nesillere umut
ve onur kaynağı olmasını dileyerek, kutlamalarda emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür
ediyorum.
9
75 YILLIK BİR AİLE
Prof. Dr. Sedat MURAT
İ.Ü. İktisat Fakültesi Dekanı
İstanbul Üniversitesi bünyesindeki yirmi fakülteden biri olan İktisat Fakültemiz,
geçmişi itibariyle en köklü olanlarındandır. Çünkü geçmişi tam 75 yılı bulmuştur.
Fakültemizin kökü 14 Aralık 1936 gibi bir tarihe uzanmakta ve böylece 75 yıllık bir
çınar konumunda bulunmaktayız. Ayrıca Fakültemiz’in bu köklü geçmişi içinde, Türkiye
dışından gelip Fakültemiz’in kuruluşunda yer alan Umberto Ricci, J. Dobretsberger, Wilhelm
Röpke, Fritz Neumark, Alexander Rüstow, Alfred Issac, Gerhard Kessler gibi önemli bilim
şahsiyetleri bulunmaktadır. Bu geçmiş ve gelenek, Fakültemiz’i haklı olarak “iktisadın beşiği”
sıfatına büründürmektedir.
Öte yandan Fakültemiz, Türkiye’nin ilk İktisat Fakültesi’dir. Bu özelliğimiz sebebiyle
Fakültemiz’in, diğer üniversitelerin iktisat ve ilgili bölümlerinin kuruluşunda ve şekil
almasında önemli etkileri olmuştur. Fakültemiz, özellikle yetiştirdiği öğretim elemanları ve bu
öğretim elemanlarının alanlarında otorite niteliğindeki ders kitaplarıyla ve ders programlarıyla
diğer üniversite fakülte ve bölümlerinin birçoğunun oluşumuna ve eğitim-öğretim süreçlerine
katkıda bulunmuştur. Bu anlamda Z. Fahri Fındıkoğlu, Orhan Tuna, Ö. Lütfi Barkan,
Sabahaddin Zaim gibi alanında öncü/otorite isimler sayesinde, Fakülte olarak, Türkiye’nin
yüksek eğitim-öğretiminde ikinci ve üçüncü kuşak öğretim üyelerinin yetişmesine ön ayak
olmuşuzdur. Bu sebeple Fakültemiz, aslında iktisadın beşiği olma özelliği yanında,
Türkiye’deki “iktisat biliminin tohumu”dur da.
75 yıllık bir geçmiş ve gelenek içinde Fakültemiz’i pek kıymetli yapan diğer bir
özellik, Fakültemiz’in ülkemizin kamu ve özel sektördeki üst yönetim kademesinin
yöneticilerini de yetiştiren bir “yuva” olmasıdır. Bu kapsamda, özel sektör yöneticiliği,
bürokratlık, bakanlık, başbakanlık ve cumhurbaşkanlık düzeylerinde Fakültemiz’den mezun
olan kişilerin varlığı, köklü ve Türkiye çapında etkili bir kurum olmamızın
göstergelerindendir. Fakülte olarak, “Bünyemizde yetişen bir Cumhurbaşkanımız var”
diyebilmekteyiz ve bunun haklı sevincini yaşayabilmekteyiz.
10
Tüm bu özelliklerimiz Fakültemiz açısından onur kaynağıdır; mutlu ve memnun
edicidir. Bu mutluluğumuzun bir göstergesi olarak, Fakültemiz’in 75. Yılı anısına
düzenleyeceğimiz birçok etkinlikten bir tanesini de “75. Yıl Albümü” adı altında yayınlamak
ve böylece tarihe farklı ve güzel bir kayıt düşmek gerekmiştir.
Kuruluşumuzun 75. Yıldönümü nedeniyle hazırladığımız bu özel albümde öncelikle,
Prof. Dr. Ahmed Güner SAYAR hocamızın kaleme aldığı Fakültemiz’in kuruluş tarihine
ilişkin notlar yazısı ile Fakültemiz’in kuruluş dönemine ait bilgiler ve marşımız yer
almaktadır. Albümümüzde ayrıca, Fakültemiz’in zengin tarihini rakamlarla ortaya
koyabilmek amacıyla, kuruluşumuzdan bugüne dek; öğrenci, öğretim elemanı ve mezun
sayılarımız bulunmaktadır. Bu rakamsal verilerin ardından, Fakültemiz’de günümüze kadar
dekanlık yapmış olan hocalarımız ile Fakültemiz’e emek vermiş tüm öğretim elemanlarımıza
ilişkin bilgilerin bulunduğu albümümüzde, bizleri kırmayarak yazı hazırlamayı kabul eden
çok değerli hocalarımızın görev yaptıkları dönemlere ilişkin anı yazıları yer almaktadır. Tüm
bu bilgilerin yanısıra albümümüzde; yönetim kadromuz, mevcut bölümlerimiz,
bölümlerimizde görev yapan öğretim elemanlarımız ve araştırma merkezlerimiz de
tanıtılmıştır. Memurlarımız ve hizmetlilerimizin de yer aldığı albümümüzde ayrıca,
Fakültemiz’de Erasmus Programı çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetler, öğrencilerimizden
oluşan spor takımlarımızın bugüne dek elde ettiği başarılar ve öğrenci kulüplerimiz hakkında
da bilgiler bulunmaktadır. Albümümüz, mezuniyet şölenlerimize ait ve Fakültemiz’i tanıtan
çeşitli fotoğraflarla son bulmaktadır.
Bu vesile ile 75. Yıl Albümü’müzün Fakültemiz’in köklü geleneğine fayda sağlaması
temennisiyle, başta bu albümün hazırlanmasında büyük emekleri geçen Doç. Dr. Seyhun
Doğan ve Dr. Çiğdem Börke Tunalı olmak üzere fakültemizin bugünlere gelmesinde önemli
katkıları olan emekli öğretim üyeleri, halihazırda görev yapmakta olan tüm akademik ve idari
kadromuz ile tüm mezun ve mensuplarımızı sevgiyle selamlıyorum.
11
MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ
MİSYONUMUZ;
ÇAĞDAŞ İLKE VE KURUMLAR ÇERÇEVESİNDE FARKLI GÖRÜŞLERİ YANSITAN
EVRENSEL NİTELİKTEKİ ARAŞTIRMALARLA EKONOMİK VE TOPLUMSAL ANALİZE
YÖNELİK BİLGİ ÜRETMEK VE BU TEMELLER ÜZERİNE ELEŞTİREL VE YARATICI
DÜŞÜNCEYE SAHİP BİREYLER YETİŞTİRMEKTİR.
VİZYONUMUZ;
ULUSLARARASI DÜZEYDE AKADEMİK KADROYA SAHİP, NİTELİKLİ EĞİTİM VEREN,
ARAŞTIRMA VE YAYINLARI İLE SAYGIN VE ÖNCÜ BİR FAKÜLTE OLMAKTIR.
12
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nin Kuruluş Tarihine İlişkin Notlar
Prof. Dr. Ahmed Güner Sayar
Türkiye’de iktisat eğitimi, ilk kez Tanzimat ertesinde ortaya çıkacak olan medrese mektep dualizminden bir müddet önce, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane çatısı altında başladı.1
Mekteb-i Tıbbiye’de, serbest dersler içerisinde, bir iktisat dersinin okutulmasının öncülüğü
bir hekim olan emrâz-ı dahiliye hocası Serandi Arşizen’e aittir. Bu ilim yuvasında Serandi
Arşizen, Fransızca olarak iktisat okuttu. Derslerinde, Luigi Rossi’nin Cours d’Economie
Politique’den bazı kısımları esas aldı ve ortaya bir yazma iktisat kitabı kaldı.2 Ancak, 1860’lı
yıllara değin, Türkiye’de henüz emeklemekte olan iktisat bilimi, sağlıklı bir şekilde tedris
edebileceği bir bilim yuvasına kavuşamadı. Serandi Arşizen’in şahsi atılımını, Mekteb-i
Mülkiye’nin kuruluşuna bağlayan zaman diliminde iktisat, bir eğitim kurumu içerisinde
sistematik bir programa bağlanmamış olmasına rağmen, şahsi gayretlerle, bey-paşa
konaklarında hususi dersler içerisinde okutulduğuna dair bazı tarihi kayıtlara rastlanıyor.
Buna, yurt dışından Türkiye’ye gelen yabancılardan ünlü iktisatçı N. W. Senior’un Ahmed
Vefik Paşa’ya iktisat okutması yanında, bazı diplomatların gayretlerini, mesela Sir Henry
Layard’in bu çizgideki atılımlarını da kaydetmek gerekir.3
1859 yılında, Mektebi-i Mülkiye’nin kuruluşu ile birlikte, Türkiye’de iktisat
eğitiminin ilk esaslı eşiği aştığı ve bir bilim yuvasının müfredat programında yer aldığı
görülüyor. Mekteb-i Mülkiye’yi, daha sonraki yıllarda kurulan Hukuk Fakültesi’nin tedrisat
programlarında yer alan iktisat dersleri izleyecektir. Hukuk Fakültesi’nde okutulacak olan bu
dersler, uzun soluklu bir eğitime dönüşecek olan iktisat tedrisatı için ikinci bir eşik olacaktır.
Bir eğitim kurumunun çatısı altında, ilk kez Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’de, Serandi
Arşizen’in şahsi gayret ve himmeti ile okutulan iktisat dersleri ile Klasik iktisat düşüncesi
Türkiye’ye geldi, ama ne bir taban oluşturdu, ne de uzun soluklu bir iz bıraktı. Sadece,
yapılan tercümeler, gazete sütunlarında gayri muntazam çıkan iktisata dair haber ve yazılar,
dar bir münevver kuşak içerisinde, iktisata alâka duyan sayıca az ansiklopediste ışık saçtı.
Mekteb-i Mülkiye’deki iktisat tedrisatı ise, sanayi-tarım tartışmasını alevlendirdi. Bu
tartışmanın öncesinde, Serandi Arşizen – Sehak Abru çizgisinde iktisadi fikirler iklimimize
giren Klasik iktisat düşüncesinde, J.B. Say – L. Rossi versiyonunun savunduğu iktisat
politikası ‘laissez faire’ idi. Sanayi - tarım tartışması ile ‘laissez faire’e alternatif bir iktisat
politikasının varlığı ortaya çıktı ve bu yolla iktisadi korumacılık, münevverlerimizin düşünce
ufkuna gelmiş oldu. 1880’lerle Ohannes Paşa, 1940’lara değin elden ele dolaşacak olan
mühim eseri Mebadi-i İlm-i Servet’i Mekteb-i Mülkiye öğrencileri için kaleme almıştı. Bu
okulun iktisat hocalarından Sakızlı Ohannes ve Portakal Mikail Paşalar, derslerinde iktisadî
liberalizmi savunuyorlardı. Bu isimlerden sonra, Mekteb-i Mülkiye çatısı altında bu düşünce
çizgisi, İttihatçılar’ın ünlü maliye nazırı Mehmed Cavid Bey tarafından ilm-i iktisat
derslerinde sürdürülecektir.
Cumhuriyet’in ilânı ile başlayan yeniden yapılanma süreci içerisinde ilk dolu on yıl,
1923-1933 arasında üniversiter eğitim, köklü reformların dışında tutuldu, dolayısıyla bir
programa bağlanarak ele alınmadı. Demek oluyor ki, Cumhuriyet’in ilk on yılı içerisinde
iktisat tedrisatı, bir Osmanlı mirası olarak, İstanbul Darülfünunu Hukuk Fakültesi ile Mekteb-i
Mülkiye’de okutuldu. Cahit Kayra’nın anılarının tanıklığında ortada iktisata dair sağlıklı bir
eğitimin yapıldığını gösterir bir işaret bulunmamaktadır.4
13
1933 Atatürk Üniversite Reformu, esasta, mevcut üniversite eğitimini teslim alan
medrese zihniyetine bir son vermeyi hedeflemişti. Dolayısıyla, esaslı bir envantere ihtiyaç
vardı. Bu amaçla, “Cenevre Üniversitesi pedagoji profesörü…Malche, Hitler’in iktidara
gelmesinden birkaç ay önce Atatürk’ten, Türk yüksek okullarının reform gereksinimlerini ve
olanaklarını saptamak ve buna uygun öneriler yapmak görevini almıştı.”5 Darülfünûn’la
ilgili incelemelerde bulunup, Atatürk Üniversite reformu üzerine ilişkin hazırladığı raporda
Profesör Albert Malche, iktisat tedrisatına da yer vermişti. Bu rapordan okuyoruz:
“…Mekteb-i Mülkiye, [İstanbul] Darülfünûn[unun] kurbüne taşındığı takdirde…Hukuk
Fakültesi[nde]…mevcut bulunan…iktisat, maliye ve tedrisatın mükellefiyetlerinden
kurtulacağı âşikârdır.”6
Raporda ayrıca, Hukuk Fakültesi için “12 sabit kürsü” tespit edilmiş, bu kürsülerden biri
de “iktisat ve fen-ni umumi-i mâlî”ye ayrılmıştı.7 Bu satırlarla, üstü örtük de olsa, bir iktisat
fakültesine duyulan ihtiyacı tespit edildiği görülüyor. Zira, kısa bir zamanda üniversite
reformuna ilişkin rapor hazırlayan Malche’nin yaptığı bu vurgu, önemli olsa gerektir. Bundan
öte, Malche raporunda, bağımsız bir iktisat fakültesi kurulması yönünde herhangi bir tavsiye
bulunmamaktadır.
Öte yandan, Darülfünûn’un lâğvı ve Maarif Vekilliğince yeni bir bir üniversite tesisi
hakkında hazırlanan kanun lâyihasının üçüncü maddesinde bir iktisat fakültesinin kurulmasına
dair bir ipucu vardı. Bu maddeye göre; “İktisat Vekilliği’ne merbut iktisat fakültesinin
İstanbul Üniversitesi teşkilatı arasına ithaline İcra Vekilleri Heyeti mezundur.”8
Özellikle, Darülfünûn’dan Üniversite’ye geçiş aşmasında,
Almanya’da Hitler’in iktidara gelmesiyle birlikte, “bilim adamlarının
işten atılmaları da başlamıştı.”9 Bu meyanda, Hukuk Fakültesi
bünyesinde okutulan iktisat dersleri, kahırdan bir lütûf olarak,
Almanya’dan kaçan mülteci hocalara verilmişti. Wilhelm Röpke,
Fritz Neumark, Alexander Rüstow, Gerhard Kessler, Alfred Isaac
gibi - daha sonra bu isimlere Joseph Dobretsberger ile Umberto
Ricci de katılacaktır - herbiri yüzakı hocalar, ülkemizde iktisat
tedrisatına çeki düzen vermişlerdi. Artık, iktisat derslerine
rasyonellik damgasını vurmaya başlamıştı. Alman hocaların yanında, Türk iktisat hocalarının
da isimlerini zikretmeliyiz: İbrahim Fazıl Pelin, Hüseyin Şükrü Baban, Ömer Celal Sarc ve
Muhlis Ete. Ayrıca, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde kurulan İktisat ve
İçtimaiyat Enstitüsü’nde yapılan derslere iktisat ve maliye yanında sosyoloji de hukuk
müfredatına katılmış oldu.
Ord. Prof. Wilhelm Röpke
Ord. Prof. Fritz Neumark
1936-1937 akademik yılında, İstanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’nde eğitim süresinin dört yıla çıkartılmasıyla yeni bir ders
programı hazırlandı. Bu progra mda, hukuk derslerinin payı %84,
iktisat derslerinin payı ise %16 idi.10 Mevcut programda, iktisat
derslerinin payının bu denli düşük kalmasının yaptığı vurgu açıktı.
Esasen, 1929 Dünya iktisadî krizinin etkisiyle, buhrandan dengeye
geçişin çarelerinin arandığı bir ortamda, İstanbul Darülfünûnu Hukuk
Fakültesi’ndeki mevcut tedrisatla somut iktisadî meselelere bir çözüm
getirilemiyeceği bilinmekteydi. Kaldı ki, mahiyet ve metod ilişkisi
itibariyle iktisatın hukuktan farklı bir disiplin olması, hukukun a
priori yapısına karşılık, iktisat biliminde ‘norm’ kurgulamasının
14
deneylenebilirliğe açık olması, netice itibariyle a posteriori esaslı olması, “ilmî mahiyetleri
arasındaki bu farklar” dolayısıyla, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yürütülen iktisat
öğretiminde öğrencinin “ekonomik ve sosyal hadise ve meseleler hakkında kâfi bir bilgi
edinmesine imkan yoktur”11 düşüncesi, giderek ağırlık kazanmaya başladı.
Gerçi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne bağlı olarak kurulan bir ‘İktisadi ve
İçtimai İlimler Enstitüsü’ vardı.12 Bu enstitü, bir yıllık ders ve seminerler tertip etmişti.
Ancak, doktora ve sertifika programlarını izleyen öğrencilerin iktisat alanında yeterli bilgi ile
techiz edilmedikleri, dolayısıyla buradaki “ders ve seminerlerin de beklenini vermediği
görülmüştür.” 13
1930’ların konjoktürel gerçeği, iktisadî buhranın aşılması için, iktisatçılar tarafından
sağlıklı prospektüslerin yazılması gereğini ortaya koymuştu. Bu bilimsel gerçek, Türkiye’nin
somut gerçeğine taşınınca, iktisadi gelişmenin sanayileşme ile hızlanacağı inancı, iktisat
eğitiminde yeni dalların tedris edilmesi zaruretini ortaya çıkardı. Sosyoloji, konjoktür teorisi,
iktisadi doktinler tarihi, sosyal siyaset, iktisat tarihi gibi derslere Hukuk Fakültesi’nin
programında yer verilmesi düşünülemezdi.14 Yeni bir iktisat fakültesinin kurulması, bir
manada, İstanbul Üniversitesi bünyesinde mevcut Hukuk Fakültesi’nde tedris edilen iktisat
dersleri yükünün ağırlaştırılmış olarak, bir başka fakülteye devredilmesi demekti. Ancak,
mevcut eğitim kurumları içerisinde özerk bir yapıya kavuşmuş iktisat eğitimi veren bir kurum
yoktu. Görüldüğü gibi, iktisatçıya duyulan ihtiyaç, özerk bir iktisat fakültesinin kurulmasını
gerektirmekteydi. Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu’na göre, bir iktisat fakültesinin kurulmasını
gerekli sebeblerden biri de “yeni bir terkibe intizar eden araştırma malzemesinin gittikçe
çoğalması olmuştur.” 15
Mehmed Emin Erişirgil de, bu oluşumu, hukuk tedrisatının içinde boy gösteremeyen
iktisat biliminin, bağımsız bir kurum içinde okutulması gereğini, “hukuk tedrisatının koltuğu
altında kalmayacak” bir fakülteye duyulan ihtiyaç şeklinde vurgulamıştı.16 Esasen, düşünce
ve dilekler de bu istikametteydi.17 Öte yandan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde
Türk ve Alman iktisatçı hocalardan teşekkül eden mevcut kadrodan hareketle, yeni bir
fakülte kurulması mümkün olduğu görülüyordu. Dönemin Milli Eğitim Bakanı, mevcut
bölünmeyi “takdir ederek” bir rapor hazırlanmasını istemiş, İstanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Meclisi de bu raporun hazırlanması için İktisat ve İçtimaiyat Enstitüsü Müdürü
Profesör Fritz Neumark’ı görevlendirmişti.18 Neumark, Temmuz 1936’da raporunu İstanbul
Üniversitesi Rektörlüğü’ne sunmuş19 ve hazırladığı raporda İktisat Fakültesi’nin kurulmasına
duyulan ihtiyacı şu sözlerle dile getirmiştir.
“…Yeni Türkiye’de de son zamanlarda bu gibi elemanlara (yüksek tahsil görmüş
iktisatçılara) karşı aynı ihtiyaç kendini hissettirdi. Türk iktisadının asrileştirilmesi,
bilhassa devlet tarafından teşvik edilen sanayileşme hareketi, işte bütün bunlar burada
da iktisadın iyi bir terbiye görmüş ilim adamlarının yetişmesini zaruri kılmaktadır.
Memlekette, bu güne kadarki tahsil metodları ile bu zarureti hakkıyla karşılamak ise
mümkün değildir….Bahusus bu ihtiyaç, sanayileşme ve etatizm ile muvazi olarak
gittikçe fazlalaşacağına göre, yabancı memleketlerde tahsil görmüş üç beş kişi ile
karşılamak tamamıyle imkânsızdır.”20
Neumark Raporu’nda, İstanbul Üniversitesi Hukuk ve Edebiyat Fakülteleri’nde iktisat
tedrisatı ile ilgili kürsülerde bulunan öğretim üyelerinin kurulacak İktisat Fakültesi’ne
aktarılmasıyla öğretim kadrosunda bir sıkıntının yaşanmayacağı belirtildikten sonra, üç iktisat
kürsüsü (başkanları: Hüseyin Şükrü Baban, Fritz Neumark, Wilhelm Röpke), bir mâliye ve
istatistik kürsüsü (başkanları: İbrahim Fazıl Pelin, Ömer Calâl Sarc), bir sosyoloji ve sosyal
15
siyaset kürsüsü (kürsü başkanı: Gerhard Kessler) ile bir iktisat tarihi ve iktisadı coğrafya
kürsüsünün (kürsü başkanı: Alexander Rüstow) kurulmasını teklif etmiş; ayrıca bir işletme
iktisadı kürsünün kurulmasını da istemiştir. Bu rapora göre ayrıca, İktisat Fakültesi
öğrencilerinin hukuk derslerini Hukuk Fakültesi’nde görmeleri istenmiştir. Neumark
Raporu’nun daha sonraki kısımlarında, iktisat lisans ders programı ile sınavları konusuna
ilave olarak doktora programına ilişkin görüşlere yer verilmiştir.
Neumark Raporu,
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Milli Eğitim
Bakanlığı’na gönderilmiş, yapılan inceleme ve yazışmalar sonucunda konu, Bakanlar
Kurulu’nda ele alınmış ve 14.XII.1936 tarih ve 2/5719 sayılı kararname ile İstanbul
Üniversitesi İktisat Fakültesi’nin kurulması uygun görülmüştür.21 Alınan karar, dönemin
Milli Eğitim Bakanı Saffet Arıkan tarafından 21.XII.1936 tarihli yazı ile İstanbul Üniversitesi
Rektörlüğü’ne bildirilmiştir. Buna göre;
“...Memlektimizde başlayan yeni iktisadi inkişaf dolayısıyla devletin sınaî ve tüccarî
bir çok yeni işletmeler kurduğu göz önüne alınarak, bu işletmeler için tam hazırlıklı
elemanlar yetiştirmek ve iktisadî bünyemizde esaslı ilmî araştırmalar yapmak üzere
İstanbul Üniversitesi’nde bir İktisat Fakültesi açılmıştır.”22
Bakanlık ayrıca, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nin ilk
kurucu dekanlığına Profesör Ömer Celâl Sarc’ı tayin etmiş, Fakülte
programını da belirlemiştir. 14.XII.1936’da açılan İstanbul
Üniversitesi İktisat Fakültesi’de, hazırlanan tedrisat programına göre,
ilk yıl okutulacak iktisat dersleri şunlardı: İktisat Teorisi; İktisadi
Coğrafya; Türkiye İktisadının Bünyesi; Ekonomik ve Sosyal Tarih. Bu
program içerisinde okutulacak hukuk derslerinin oranı %60’a
yakındı.23 Öğrenci kayıtlarına hemen geçilmiş, 1936-1937 ders yılında
118 öğrencinin kaydı yapılmıştır. Fakülte’nin açılış töreni 4. II. 1937
günü gerçekleşmiş ve 5. II. 1937 günü de iktisat tedrisatına başlanmıştır.
Fakültemizin Arması
4.II. 1937 Perşembe günü, saat 17’de Hukuk Fakültesi 1 nolu dershanede, çok sayıda
akademisyenin katılımıyla yapılan törenle resmen açılmış oldu. İstanbul Üniversitesi Rektörü
Cemil Bilsel, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nin açılışı münasebetiyle bir konuşma
yaptı.24 Bu konuşmadan aktaracak olursak:
“...[1933’de] açılan İstanbul Üniversitesi, dört fakülte ile iki mektepten ibaret olarak
kurulmuş ve bunun içine de bir İktisat Fakültesi konmamıştır. Yalnız, Hukuk
Fakültesi’ne bağlı bir İktisat ve İçtimaiyat Enstitüsü kurulmuştu. Fakat, bunun kâfi
gelmediği görüldü....Geçen yıl [1936] ortalarında Garplı ve yerli on meslektaşımla
programlar üzerinde uzun çalışmalarda vardığımız netice, hukuk ve iktisatın ayrılması
olduğudur. Hazırlanan rapor üzerine, Üniversite’de ayrı bir İktisat Fakültesi açılması,
Bakanlık’tan Başvekâlet’e arz edildi. İcra Vekilleri Heyeti’nin kararı üzerine, Büyük
Reisicumhur’un tasvibine de iktiran etti. Buna istinaden beyan ediyorum: İktisat
Fakültesi açılmıştır, kutlu olsun….Hayatın bütün sahalarına müsmir ve müessir
olacak, rasyonel düşünür, iktisat ilminde ihatalı ve bilgili olgun genç elemanlar
yetiştirmek, işte yeni Fakülte’nin sebep ve gayesi bunlardır.” 25
Rektör Cemil Bilsel’den sonra Fakülte’nin kurucu dekanı olarak Profesör Ömer Celâl
Sarc da bir konuşma yaptı. Onun açılış konuşmasından aktaracak olursak:
“…İktisat bilgisi, iktisadi hadiselerin mudilleşmesi nisbetinde genişlemiş ve tesaüp
etmiştir. Artık bu bilginin tahsilini başka disiplinlerin çerçevesine sığdırmağa imkân
kalmamıştır. Bu sebeble, eskiden hukuk ve felsefe gibi şubeler içinde okutulan iktisat
16
ilmi, belli başlı memleketlerde mustakil bir tahsil mevzuu olmuş ve üniversitelerde
iktisadi hayatta çalışacak olanları hazırlayan müstakil iktisat tahsil şubeleri, fakülteler
kurulmuştur….Yeni Fakülte’ye memleketimizin ekonomik inkişâfını hazırlamak
hususunda çok mühim vazifeler düşmektedir. İktisat Fakültesi,…genç Türk
iktisatçılarını yetiştirecektir. Ayrıca da, istikbâlin Türk iktisat profesör ve âlimlerini
hazırlayacaktır.”26
Bu açılış konuşmalarından sonra ilk ders, açılış dersi olarak Profesör Gerhard Kessler
tarafından verilmiş, dersin Türkçeye aktarımını da Sabri Ülgener yapmıştır. Kessler dersini
şu sözlerle tamamlamıştır.
“…Ekonomi siyaseti, metaları düşünüyorsa unutmamak lazımdır ki, sosyal siyaset te
insanları düşünür. Yeni İktisat Fakültesi’nde üniversite okurlarımız her iki disiplini de
lâyıkıyle görürler ve öğrenirlerse,
bundan yine fazlasıyla istifade edecek
memleketimizin iktisat ve cemiyet hayatı olacaktır.”27
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nin kuruluşunu kutlayan ilk coşku dolu yazı,
Şubat 1937’de Profesör Z. F. Fındıkoğlu’ndan geldi. Fındıkoğlu, çiçeği burnunda bu
Fakülte’nin ileriye dönük hedefinin ne olması gerektiğini şöyle dile getirmiştir:
“…Yeni bir fakülte kurarken, fakülte fikriyle, fakültenin kurulduğu milli toprak
arasında kopmayan ve çözülmeyen bir bağ tesis etmelidir. Fransız Gide ile Alman
Sombart’ın veya şu veya bu iktisatçının mukallidi kalan iktisatçılık ve iktisat tedrisatı
yapmak yerine, Avrupalı iktisat âliminin yalnız usul ve görüşünü alarak bunu bu
memleketin, bu toprağın ihtiyaçlarına tatbik etmek zihniyeti yaratılmalıdır….Kısacası,
bu yeni Fakülte, Türkiye’nin iktisadi ve içtimai yapısını ilim silahı ile aydınlatacak bir
bilgi yurdu olabilir….Bu düşüncelerin kuvveden fiile çıktığını görmek ümidi ile
şimdiden sevinirken, yeni Fakülte’ye hayırlı bir istikbâl temenni eder[im].”28
İktisat Fakültesi’nin öğretim kadrosu Türk ve Alman hocalardan müteşekkildi. “Önceleri
sekiz kürsülük İktisat Fakültesi’nin beşi yabancı profesörlerden, üçü Türk profesörden kurulu
idi.” 29 Ancak, H. Peukart’a göre Fakülte’de dersler;
“…Neredeyse, tamamen yabancı öğretim gücü ile yürütülmekteydi. Burada
çoğunlukla Yahudi olmayan Alman göçmenler ders vermekteydi.”30
Dersler, İstanbul Üniversitesi’nde ‘Merkez Bina’da başladı. Fritz Neumark’ın Türkiye
anılarından zikredecek olursak:
“…Başlarda hukukçular ve iktisatçılar için Fakülte’de ders yeri ve çalışma odası
konusunda sorun olmadı. Hukuk Fakültesi (ve ayrılmasından sonra İktisat Fakültesi)
eski İstanbul’da Bayezit Meydanı’ndaki eski büyük bina idi….Ayrı bir İktisat
Fakültesi’nin kurulmasından sonra bizim derslerde fazla bir değişiklik olmadı. Hukuk
Fakültesi öğrencileri zorunlu olarak bir dizi iktisat dersi uygulaması almaya devam
ettiler.”31
Neumark’ın anılarının aydınlığında, Fakülte’nin kuruluşunun ilk yıllarında Alman
hocaların derslerini nasıl yaptıklarını okuyalım:
“…Peki, derslerde ve seminerlerde ne yapıyorduk? Burada, aynı zamanda
asistanlarımız olan tercümanlara uzun süre ihtiyacımız oldu ki, bu tercümanlık işinde
doçentler de yardımcı oldular. Ancak, bunların kesinlikle hepsi tam çeviri yapacak
kadar Almanca bilmiyorlardı, daha çok Fransızca – ya da daha ender – İngilizce
anlıyorlardı. İş arkadaşlarımız [Ömer Celâl] Sarc ve [Muhlis] Ete Almancayı tam
olarak anlayıp konuşabildiklerinden, Röpke ve ben başlangıçta epey rahat ettik. Ne var
17
ki, bir müddet sonra…bize gönderilen tercümanın dil bilgisine göre derslerimizi bazen
Almanca, bazen Fransızca ve bazen de İngilizce vermek zorunda kaldık….Kısacası, bu
çeviri sistemi yavaş yavaş bir işkence olmaya başlamıştı.” 32
Yeni Fakülte’nin ders programının dişe dokunur kısmı hukuk derslerine ayrılmıştı.
Hukuk derslerinin ilk yıldaki payı %59, ikinci sınıfta ise %36 idi. Bazı iktisat dersleri de ilk
kez programa alınmıştı. Bu dersler şunlardı. ‘Türkiye Ekonomisinin Bünyesi’; ‘Ekonomik ve
Sosyal Tarih’; ‘İktisadi Doktrinler Tarihi’; ‘Uluslararsı Ticaret’; ‘Konjonktür ve Buhranlar’;
‘Ziraat ve Sanayi Siyaseti’; ‘Ulaştırma Ekonomisi’; ‘İktisat Sistemleri ve Köy Meselesi’;
‘Türkiye Mâliye Tarihi’.33
Fakülte’nin açılışı, aydınlar arasında sıcak bir kabul buldu. Cumhuriyet Hükümeti’nin
İktisat Fakültesi’nin kurulması yönünde aldığı kararın isabetini Osman Nuri Ergin şu sözlerle
dile getirmişti:
“…Bu teşkilatta hukuk ve iktisadî bilgilerin ayrılmış olması ihtisas ve iş bölümü
bakımından çok yerindedir.” 34
Açılışından iki yıl sonra, 1939’da İstanbul Üniversitesi Rektörü Cemil Bilsel, İktisat
Fakültesi’ne ilişkin olarak şu değerlendirmeyi yapıyordu:
“…Üniversite, İktisat Fakültesi’ni memleketin temelli bir ihtiyacını karşılamak
inanıyla kurmuştu. Fakülte’nin bugüne kadar gördüğü rağbet, bu inanı teyit
etti….Yeni kurulan bir fakültenin gördüğü bu rağbet, memleketin iktisadi kalkınma
yolundaki hamlesinin kuvvetine delalet eder.” 35
Kuruluşunun onuncu yılında İktisat Fakültesi’nin kuruluş gayesi ile üstlendiği
misyonun değerlendirmesini tarihî bir perspektif içerisinde yapan rahmetli hocamız Z. F.
Fındıkoğlu’nu zikrediyoruz:
“… [İktisat Fakültesi,] Tanzimat öncesi devrin ‘ilm-i tedbir-i menzil’inden ilk defa
bahseden mütefekkir ile başlayan uzun bir devrenin mahsuludür….İstanbul
Üniversitesi kadrosu içinde bu yeni müessesenin doğuşu, ilim hayatımızın istediği
différenciation’a bir cevap teşkil eylemiştir….1936, işte hukukî ilimler bütün’ü
içindeki iktisadî ilimler parça’sının pek tabii bir seyir ile ayrıldığı, ayrı bir bütün
olarak taazzuv eylediği, tekâmül felsefesinin ifadesiyle ‘différenciation-tekalüffarklılaşma’ya uğradığı bir devrin başlangıcıdır.”36
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nin kuruluşundan bugüne 75 yıl geride kaldı.
Fakülte’nin bu geçen yıllar içinde, çağdaş iktisat düşüncesine ve aksiyonda Türk ekonomisine
sağladığı başarı ve katkıların bir dökümü, Ö. C. Sarc ve Z. F. Fındıkoğlu’nun dilek ve
temennilerinin aydınlığında, incelenmelidir. Bu ise, başlıbaşına zor ve zahmetli bir araştırma
konusudur. Sadece bir ipucu olarak, F. Neumark’ın Türkiye anılarında mülteci Alman
hocaların kendilerine tevdi edilen görevleri yerine getirme bağlamında yaptığı
değerlendirmeler oldukça ufuk açıcıdır.37 İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nin ülkemize
iktisatçıların yetiştirilmesi ile iktisat eğitimini tabana ulaştırmayı başardığını, bu yolla
eğitimin
demokratizasyonuna ihmal edilemeyecek katkıda bulunduğu rahatlıkla ifade
edilebilir. Görünen odur ki, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, 75 yılın bu başarı
grafiğiyle, geleceğin 100. yılını da kutlamaya adaydır.
18
SON NOTLAR
1
Osmanlı asırlarından 1936 yılına, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nin kuruluşuna değin geçen zaman
diliminde Türkiye’de iktisat eğitimi için bkz. Z. F. Fındıkoğlu, Türkiye’de İktisat Tedrisatı Tarihçesi ve İktisat
Fakültesi Teşkilatı, (İstanbul, 1946).
2
Serandi Arşizen için bk. A. G. Sayar, ‘İlk İktisat Muallimi Serandi Arşizen’, İstanbul Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi Dergisi, sayı 29, (2003), sf. 115-127. Aynı yazı: A. G. Sayar, İktisat Metodolojisi ve Düşünce
Tarihi Yazıları, (İstanbul, 2005), sf. 163-183.
3
Cf. A. G. Sayar, Osmanlı İktisat Düşüncesinin Çağdaşlaşması, (İstanbul, 2000), sf. 296; 381.
4
1935’lerde Mülkiye Mektebi’nde okuyan Cahit Kayra, birgün Amerika’da okuyan bir arkadaşından J. M.
Keynes’in ismini duyar. Kayra’nın anılarından okuyoruz: “En hızlı olduğunu düşündüğümüz hocalarımızdan
birine Lord Keynes’i sordum. Bütün dünya ekonomisinin 1929 krizi içinde derinlere çöktüğü yıllardı bunlar.
Hocamız bana: ‘Bilirim. Yetenekli gençtir’ dedi” [ 1938 Kuşağı, (İstanbul, 1995), sf. 59 ]. Buna pek şaşmamak
gerek. Zira, 1940’larda Server İskit, Ohannes Paşa’nın, 1880 yılında yayınlanan iktisat kitabı Mebâdi-i İlm-i
Servet için, “bugün bile istifade edilecek kuvvettedir” diyordu [Türkiye’de Matbuat İdareleri ve Politikaları, (yy.
; 1943), sf. 13 ].
5
F. Neumark, Boğaziçi’ne Sığınanlar, (İstanbul, 1982), sf. 13.
6
A. Malche, İstanbul Üniversitesi Hakkında Rapor, (İstanbul, 1939), sf. 19. Malche, ayrıca Mülkiye
Mektebi’nin “Hukuk Fakültesi’nin idari bir şubesi olmasını” ve Bayezit’e taşınmasını tavsiye edecektir [ibid., sf.
46].
7
Ibid., sf. 43.
8
Bk. M. Saray, İstanbul Üniversitesi Tarihi (1453-1993), (İstanbul, 1996), sf. 81.
9
F. Neumark, op.cit., sf. 13.
10
Cf. E. Dölen, Türkiye Üniversite Tarihi: İstanbul Üniversitesi, IV, (İstanbul, 2010), sf. 225.
11
İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi Talebe Kılavuzu , (1939)’dan zikreden: E. Dölen, ibid.
12
1933 Atatürk Üniversite Reformu’nun hemen ertesinde, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde,
“hukukçu olmayan bilim adamlarını özel bir İktisat ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde toplamak” fikri ortaya
atılmıştı. Neticede, kurulan bu enstitü bir fakülte düzeyine gelene kadar, 1936’da kurulan İktisat Fakültesi’ne
temel olmuştur [cf. E. Hirsch, Hatıralarım, (Ankara, 1985), sf. 264; 265]. F. Neumark’ın Türkiye anılarından
aktaracak olursak: “Bizim tarafımızdan kurulan İktisat Enstitüsü’nün ilk başkanı da o [Wilhelm Röpke] olmuştu.
Bu enstitü, daha sonra, özellikle Türk meslektaşlarımız Ömer Celâl Sarc’ın da uğraşlarıyla özerk bir iktisat
fakültesine dönüştürüldü.” [op.cit., sf. 53].
13
Cf. E. Dölen, op.cit., sf. 226. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi kurulduktan sonra, bu enstitünün tedris
faaliyetine son verilmiştir [cf. Z. F. Fındıkoğlu, op.cit., (1946), sf. 78].
14
İktisat Fakültesi Talebe Rehberi [1939]’nde Hukuk Fakülesi’nde okutulan iktisat derslerinin yetersizliği şu
şekilde ifade edilmişti. “Hukuk Fakültesi’nde temerküz ettirilen iktisat tedrisatında talebenin ekonomik ve sosyal
hadise ve meseleler hakkında kâfi bir bilgi edinmesine imkân yoktur” [zikreden: Z. F. Fındıkoğlu, ibid., (1946),
sf. 60].
15
Ibid., (1946), sf. 68, (vurgu: özgün).
16
Zikreden: Z. F. Fındıkoğlu, ibid., sf. 69.
17
1930’ların başında, eğitim kurumlarında verilen iktisat derslerinin yetersizliği düşünenleri rahatsız ediyordu.
Yapılacak değerlendirmelerin sathîlikten kurtulması için, bir iktisat fakültesinin kuruluşunu gerekli gören
görüşlere yer vermek gerekiyor. Yukarıda M. E. Erişirgil’in bu bağlamdaki düşüncelerine yer verilmişti. Benzer
şekilde, İsmail Hüsrev Tokin de rahatsızlığını şu sözlerle dile getirmişti. “Bugün maarif sistemimizde iktisat
tedrisatı yerini bulmamıştır. Bir İktisat fakültemiz yoktur. Darülfünûn’da iktisat dersleri hukuka yamanmıştır.
…Binaenaleyh, memleketin iktisadi ihtiyaçlarını anlayacak, bunların üzerine bir iktisadi siyaset binası kuracak,
bütün iktisadi teşekküllerin başına geçecek kafaları yetiştirmek için, her şeyden evvel, Darülfünûn’da iktisat
derslerini hukuktan kopararak, iktisat fakültesine vermek lâzımdır” [zikreden: C. Çakır - Ş.K.Akar, ‘İktisat
Eğitiminin Beşiği İ.Ü. İktisat Fakültesi’nin Kuruluşu’, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, cilt 49,
(1998), sf. 277]. Benzer dilek ve düşünceleri Muhlis Ete’de de bulmak mümkündür: “Cumhuriyet rejimi ile
değişmeye başlayan bu zihniyeti, iktisatla alakadar olmaya başlayan bir tabaka teşkil etmekte. Fakat, bu kâfi
gelir mi?...Bu da evvela, ticari mektepçilik, iktisadî tedrisatla olur” [zikreden: C. Çakır - Ş.K.Akar, ibid., sf.
276].
18
Cf. C. Bilsel, ‘Rektör Cemil Birsel’in İktisat Fakültesini Açılış Nutku’, Üniversite Konferansları: 1936-1937,
(İstanbul, 1937), sf. 330-331.
19
Cf. E. Taşdemir, ‘Tükiye’de Üniversite Kanunun Gelişmesinde Alman Bilim Adamlarının Katkısı’, Erdem,
sayı 33, (1999), sf. 897.
20
Zikreden: E. Taşdemir, ibid, sf. 898.
21
Cf. C. Bilsel, op.cit., sf. 330. “Fakültemiz 14. XII. 1936 2/5719 sayılı kararname ile kurulmuştur.” [T.
Kentbay, ‘İktisat Fakültesi 30. Kuruluş Yılı’, İktisat Dergisi, sayı 31, (1967), sf. 41.
19
22
E. Dölen, op.cit, sf. 230. Bakanlar kurulu’ndan çıkan karar, 26 Ocak 1937’de 3492 sayılı Resmi Gazete’de
yayınlandı ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nin kuruluşu da resmen tasdik edilmiş oldu.
23
Cf. Z.F. Fındıkoğlu, op.cit., (1946), sf. 73.
24
Bu konuşma için bk. [C. Bilsel], op.cit., sf. 329-335.
25
[C. Bilsel], ibid., sf. 331; 333-334.
26
Ö. C. Sarc, ‘İktisat Fakültesi Açılırken’, Üniversite Konferansları, 1936-1937, (İstanbul, 1937), sf. 337-338.
27
Gerhard Kessler’in verdiği açılış dersi, daha sonra Üniversite Konferansları içinde yayınlandı: ‘İktisat
Fakültesi’nde Açılış Dersi’, Üniversite Konferansları, 1936-1937, (İstanbul, 1937), sf. 343.
28
Z. F. Fındıkoğlu, ‘İktisat Fakültesi’, Çığır, sayı 47, (1937), sf. 1.
29
H. Widmann, Atatürk Üniversite Reformu, (İstanbul, 1981), sf. 104. Ayrıca, cf. F. Neumark, op.cit., sf. 58.
30
H. Peukert, ‘Göçmen Bilim Adamları Türkiye’de: Boğaz’da Bir Kürsü’, Tarih ve Toplum, sayı 161, (1997),
sf. 18.
31
F. Neumark, op.cit., sf. 90; 99.
32
Ibid., sf. 94.
33
Cf. D. Demirgil, ‘Türkiye’de Ekonomi Eğitiminin tarihsel gelişimi ve Bugünkü Sorunları’, Türkiye’de
Ekonomi Öğretimi Sorun ve Çözüm Yolları, (İstanbul, 1980), sf. 6.
34
Zikreden: Z. F. Fındıkoğlu, op.cit., (1946), sf. 69.
35
C. Bilsel, ‘İktisat Fakültesi Mecmuası Çıkarken’, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, I/1, (1939),
sf. 1.
36
Op.cit., (1946), sf. 125; 126, (vurgun: özgün).
37
F. Neumark’ın yaptığı değerlendirmeleri zikredecek olursak: “Bugün [1979], sanıyorum ki, bize [mülteci
Alman iktisatçı öğretim üyelerine] verilen ana görev, çoğu hallerde yerine getirilmiştir diyebilirim….İktisatçı
yetiştirilmesi açısından etkimiz, nicel olarak çok daha fazla oldu.” [ibid., sf. 165]; “ Akademik olarak ana
görevimiz, yerimize geçecek olanları yetiştirmekti….Eski yardımcılarımıza bir anlamda ‘çocuklarımız’ gözüyle
bakarken, herhalde hepimiz ‘Türk’ torun sahibi olmuş bulunuyoruz….Eski yardımcılarımız aracılığı
ile…çalışmalarımızdan etkilenmiş olan yeni bir nesil yetişmiş bulunuyor” [ibid., sf. 173; 175].
20
1981 Yılı Fakültemiz Öğretim Üyeleri
21
Akademik Kıyafetimiz
22
Fakültemiz 75. Kuruluş Yıldönümü İçin Hazırlanan Milli
Piyango Bileti
23
1936-1943 YILLARINDA FAKÜLTEMİZDE GÖREV ALAN ÖĞRETİM
KADROSU
Ord. Prof. Dr. Ömer Celal Sarç
Ord. Prof. Dr. Wilhelm Röpke
Ord. Prof. Dr. Gerhard Kessler
Ord. Prof. Dr. JosephDobretsberger
Ord. Prof. Dr. Umberto Ricci
Ord. Prof. Dr. Şükrü Baban
Ord. Prof. Dr. Fritz Neumark
Ord. Prof. Dr. Alexander Rüstow
Ord. Prof. Dr. İbrahim Fazıl Pelin
Ord. Prof. Dr. Alfred Isaac
Prof. Dr. Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu
Prof. Dr. Ömer Lütfi Barkan
Prof. Dr. Refii Şükrü Suvla
Doç. Dr. Sabri Ülgener
Doç. Dr. Orhan Dikmen
Doç. Dr. Ahmet Ali Özeken
Doç. Dr. Orhan Tuna
Asistan Mehmet Oluç
Asistan Nevzat Güneş
Asistan Nurettin Mahruki
Asistan Feridun Ergin
Asistan Mihri Belli
Asistan Rüştü Adak
Asistan Halil İlteber
Okutman Faik Ökte
Okutman Nakibe Topuz (Uzgören)
24
İKTİSAT FAKÜLTESİNİ AÇIŞ NUTKU (ÖZET)
Rektör Prof. Dr. Cemil BİLSEL
4 Şubat 1937-Perşembe
Sayın dinleyiciler,
Atatürk, 1923 Şubatı'nda İzmir’de (millet ve memleketin iktisadi kabiliyet ve
ihtiyaçlarını tetkik için) toplanan İktisat Kongresini açarken: “Fakat arkadaşlar, iktisat
demek, yaşamak için ne lazımsa onların hepsi demektir. Ziraat demektir, ticaret demektir,
herşey demektir. Çocuklarımızı o suretle yetiştirmeliyiz ki ticarette de, ziraatte de, hayatın
bütün faaliyet sahalarında da müsmir olsunlar, müessir olsunlar” demişti.
1931 Temmuzu’nda, Ankara Hukuku’nun yeni mezunlarına verdiğim bir yemekte
bazı vekillerimiz de bulunuyordu. Yemekte Ankara Hukuku’nun inkişafından
bahsolunurken, memleketin eksik bir müessesesine temas edildi ve hatıram beni
yanıltmıyorsa, bir iktisat fakültesi eksiğini en evvel Hariciye vekilimiz Tevfik Rüştü Aras
öne sürdü. Bu iş epey konuşulduktan sonra, bu fakültenin kurulması için hemen teşebbüs
alınmasına karar verildi. Eğer o vakit bu teşebbüs alınsaydı İktisat Fakültesini memleket,
altı yıl evvel kazanmış olacaktı.
Şimdilik şu kadarını söyleyeyim ki, asrımız asıl iktisat asrıdır. İktisat elbette en eski
zamanlardan beri insanların ve insanlardan mürekkep kümelerin münasebetlerine hakim
olmuştu. Tarihi maddiciliğe kadar gitmeksizin dünyayı idare eden bütün büyük hadiselerde
iktisadın da rolünü görmekteyiz. Yine görmekteyiz ki, milletlerin yükselişi de, düşüşü de
iktisada bağlıdır.
Atatürk yine İzmir Nutku’nda diyor ki: “Kılıçla fütuhat yapanlar, sapanla fütuhat
yapanlara yenilmeğe ve yerlerini bunlara terketmeğe mahkumdurlar. Sapanla kılınç
mücadelesinde nihayet muzaffer olan, sapandır. Siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük
olursa olsunlar, iktisadi zaferlerle tetevvüç edemezlerse payidar olamazlar. Bu sözleri bir
iktisatçı, bir nazariyeci, bir profesör söyleseydi yine bunların doğruluğu ve kıymeti önünde
eğilirdik. Fakat bu sözleri söyleyen, bir iktisatçı, bir profesör değil, bir askerdir, tarihin
eşsiz zaferlerini en güç şartlar içinde elde etmiş en büyük askerdir.
Memleketimize iktisat bilgisi yeni girmemiştir. Bunu veren müesseseler vardı.
Bunların bu bakımdan memlekete yaptıkları hizmeti takdir ile anmak borçtur. Fakat
Türkiye Cumhuriyeti’nin bugünkü durumda ekonomik elemanlara hem keyfiyet, hem
kemiyet itibarile daha çok ihtiyacı, iktisat tahsilini daha genişletmeği ve onu tahsilin en
yüce mertebesi olan Üniversite çerçevesine almağı icap ettirmiştir.
25
İKTİSAT FAKÜLTESİ AÇILIRKEN (ÖZET)
Prof. Ömer Celal SARÇ
Muhterem Rektör, Muhterem dinleyiciler,
Bugün İstanbul Üniversitesi ailesine iltihakını kutladığımız İktisat Fakültesi’nin
tesisine amil olan sebepleri Rektörümüz açılış hitabelerinde anlattılar. Sözü, Fakültenin ilk
dersini verecek olan Prof. Kessler’e bırakmadan önce, Sayın Rektörümüzün beyanatına,
mesleki mahiyette birkaç kelime ilave etmeme, aynı zamanda da arkadaşlarımın ve
şahsımın Fakültenin kuruluşu münasebetile duyduklarımızı kısaca izhar eylememe
müsaadenizi dilerim.
Bir millet için haiz bulunduğu önemi, Rektörümüzün, en salahiyetli bir ağzın
ifadesile izah etmiş olduğu iktisatta dahi, terakki bir ilim ve irfan meselesidir. Nüfusun
artışı, insanların münasebetlerinin sıklaşması, tekniğin tekamülü, ihtiyaçların çoğalması,
ekonomik hadiseleri çok girift ve mudil bir hale getirmiş ve devlet memuru olarak veya
hususi surette iktisadi işlerde çalışmak istiyenlerin geniş iktisadi bilgi sahibi olmalarını
zaruri kılmıştır.
İktisadi Bilgisi, iktisadi hadiselerin mudilleşmesi nispetinde genişlemiş ve teşaüp
etmiştir. Artık bu bilginin tahsilini başka disiplinlerin çerçevesine sığdırmağa imkan
kalmamıştır. Bu sebeple, eskiden Hukuk ve Felsefe gibi şubeler içinde okutulan İktisat İlmi,
belli başlı memleketlerde müstakil bir tahsil mevzuu olmuş ve Üniversitelerde iktisadi
hayatta çalışacak olanları hazırlayan müstakil iktisat tahsil şubeleri, fakülteler
kurulmuştur.
Yeni Fakülteye, memleketimizin ekonomik inkişafını hazırlamak hususunda çok
mühim vazifeler düşmektedir. İktisat Fakültesi daha işlenmemiş olan bunca iktisadi
meselelerimiz hakkında araştırmalar yapıp Türkiye'nin realitelerini ilmen tespite
çalışacak, ayni zamanda da yurdumuzun iktisadi kalkınmasını gerçekleştirecek bilgili,
ihatalı unsurları, birgün devletin sanayi işletmelerinin, bankalarının, mali ve iktisadi
teşkilatının başına geçmeğe veya hususi olarak Ticarethaneler, Fabrikalar idare etmeğe
namzet, genç Türk iktisatçılarını yetiştirecektir. Ayrıca da istikbalin Türk iktisat Profesör
ve alimlerini hazırlayacaktır.
26
FAKÜLTEMİZİN İLK
PROGRAMI (1937)
Ders Adı
DÖNEM
DERS
Öğretim Üyesi
Birinci Sınıf
Hukuk Başlangıcı ve Tarihi
Esasiye Teşkilat Hukuku
Medeni Hukuk
İktisat
İktisadi Coğrafya
Türkiye İktisadının Bünyesi
İktisat Tarihi
Doç. Dr. Yavuz Abadan
Ord. Prof. Dr. Fuat Başgil
Prof. Dr. Kemalettin Birsen
Ord. Prof. Dr. Umberto Ricci
Doç. Dr. Alexander Rüstow
Ord. Prof. Dr. Ö. Celal Sarç
Doç. Dr. Ömer L. Barkan
İkinci Sınıf
Medeni Hukuk
İdare Hukuku
İktisat
Mufassal İktisat Teorisi
Sosyoloji
İstatistik
İşletme İktisadı
Ord. Prof. Dr. Samim Gönensay
Ord. Prof. Dr. S. Sami Onar
Ord. Prof. Dr. Umberto Ricci
Ord. Prof. Dr. Şükrü Baban
Ord. Prof. Dr. Gerard Kessler
Ord. Prof. Dr. Ö. Celal Sare
Doç. Dr. A. Ali Özeken
Üçüncü Sınıf
Dönemlik Dersler
Medeni Hukuk
Maliye
İşletme
Sosyal Siyaset (İş Kanunu Dahil)
İktisadi Doktrinler Tarihi
Para, Kredi, Banka
Tek Dönemlik Dersler
Devletler Umumi Hukuku (Kış Dönemi)
Türkiye İktisat Tarihinin Ana Hatları
(Yaz Dönemi)
Konjonktür (Yaz Dönemi)
İhtiyari Dersler
Yüksek Riyaziye
Dördüncü Sınıf
Ticaret Hukuku (Kara ve Deniz)
İşletme İktisadı ve Devlet Muhasebesi
Ulusal Ekonomi Bakımından Mali
Meseleler ve Amme Kredisi
Kooperatifçilik
İnkılap
İhtiyari Dersler
Felsefe ve İlmi Metodoloji
Doç. Dr. Hıfzı Veldet
Ord. Prof. Dr. İ. Fazıl Pelin
Doç. Dr. Ali Özeken
Ord. Prof. Dr. Gerard Kessler
Prof. Dr. J. Dobretsberger
Doç. Dr. R. Şükrü Suvla
Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel
Doç. Dr. Ömer L. Barkan
Doç. Dr. Sabri Ülgener
Ord. Prof. Dr. Ö. Celal Sarç
Ord. Prof. Dr. E. Hirş
Ord. Prof. Dr. A. Isaac
Ord. Prof. Dr. Fritz Neumark
Doç. Dr. Fahri Fındıkoğlu
Doç. Dr. Ömer L. Barkan
Ord. Prof. Dr. Gerard Kessler
27
FAKÜLTEMİZİN MARŞI
Çalışmanın sembolü karınca bize örnek,
Yükseltelim vatanı elele vererek,
Kalbimiz dolu çalışma sevgisi,
İktisat, İktisat, İktisat Fakültesi
İktisat Fakültesi çok şey öğretti bize,
Faydalı olalım biz ülkemize,
Kalbimiz dolu çalışma sevgisi,
İktisat, İktisat, İktisat Fakültesi
İktisadi faktörler iyi değerlenmeli,
Hakkıdır yurdumun gelişip, yükselmeli,
Kalbimiz dolu çalışma sevgisi,
İktisat, İktisat, İktisat Fakültesi,
Bize yön verir Atamızın sesi,
İktisat, İktisat, İktisat Fakültesi
Söz ve Beste: Rana-Selçuk ALAGÖZ
28
RAKAMLARLA
FAKÜLTEMİZİN
ÖĞRETİM
ELEMANLARI VE
ÖĞRENCİLERİ
29
1984-85
1983-84
1982-83
1981-82
1980-81
1979-80
1978-79
1977-78
1976-77
1975-76
1974-75
1973-74
1972-73
1971-72
1969-70
1968-69
1967-68
1966-67
1965-66
Öğretim Elemanı Sayısı
1937-38
1938-39
1939-40
1940-41
1941-42
1942-43
1943-44
1944-45
1945-46
1946-47
1947-48
1948-49
1949-50
1950-51
1951-52
1952-53
1953-54
1954-55
1955-56
1956-57
1957-58
1958-59
1959-60
1960-61
1961-62
1962-63
1963-64
1964-65
Öğretim Elemanı Sayısı
Yıllar İtibarıyla Öğretim Elemanı Sayıları(1)
90
80
70
60
50
40
Toplam
30
20
Erkek
10
Bayan
0
Yıllar
140
120
100
80
60
Toplam
40
Erkek
20
Bayan
0
Yıllar
(1) 1970-1971 yılına ait verilere ulaşılamamıştır.
30
Yıllar İtibarıyla Öğretim Elemanı Sayıları
Öğretim Elemanı Sayısı
250
200
150
Toplam
100
Erkek
Bayan
50
0
Yıllar
31
Yıllar İtibarıyla Öğretim Elemanı Sayıları
Yıllar
1937-38
1938-39
1939-40
1940-41
1941-42
1942-43
1943-44
1944-45
1945-46
1946-47
1947-48
1948-49
1949-50
1950-51
1951-52
1952-53
1953-54
1954-55
1955-56
1956-57
1957-58
1958-59
1959-60
1960-61
1961-62
1962-63
1963-64
1964-65
1965-66
1966-67
1967-68
1968-69
1969-70
1971-72
1972-73
1973-74
1974-75
1975-76
1976-77
1977-78
1978-79
1979-80
1980-81
1981-82
1982-83
Toplam
16
16
23
23
22
25
24
29
27
29
31
32
33
33
35
43
51
50
54
51
54
58
67
76
70
77
78
86
86
93
110
126
106
78
75
82
91
94
106
115
118
127
123
118
122
Erkek
15
15
22
23
22
24
22
27
26
28
31
32
30
28
32
40
46
44
47
47
47
51
58
65
61
67
65
75
75
77
94
106
86
66
62
68
73
75
81
87
92
90
97
97
38
Bayan
1
1
1
0
0
1
2
2
1
1
0
0
3
5
3
3
5
6
7
4
7
7
9
11
9
10
13
11
11
16
16
20
20
12
13
14
18
19
25
28
26
37
26
21
84
32
Yıllar İtibarıyla Öğretim Elemanı Sayıları
Yıllar
1983-84
1984-85
1985-86
1986-87
1987-88
1988-89
1989-90
1990-91
1991-92
1992-93
1993-94
1994-95
1995-96
1996-97
1997-98
1998-99
1999-00
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
Toplam
123
121
113
121
137
135
150
148
136
165
175
165
170
183
195
195
194
191
195
208
190
187
193
205
214
215
218
226
Erkek
33
33
29
32
39
42
47
47
41
46
50
48
48
56
66
62
55
51
47
51
36
32
35
36
44
43
47
50
Bayan
90
88
84
89
98
93
103
101
95
119
125
117
122
127
129
133
139
140
148
157
154
155
158
169
170
172
171
176
33
Yıllar İtibarıyla Öğrenci Sayıları(2)
4000
3500
Öğrenci Sayısı
3000
2500
2000
Toplam
1500
Erkek
1000
Kız
500
0
Yıllar
4000
Öğrenci Sayısı
3500
3000
2500
2000
Toplam
1500
Erkek
1000
Kız
500
1984-85
1983-84
1982-83
1981-82
1980-81
1979-80
1978-79
1977-78
1976-77
1975-76
1974-75
1973-74
1972-73
1971-72
1970-71
1968-69
1967-68
1966-67
1965-66
0
Yıllar
(2) 1969-1970 yılına ait verilere ulaşılamamıştır.
34
Yıllar İtibarıyla Öğrenci Sayıları
7000
Öğrenci Sayısı
6000
5000
4000
3000
Toplam
2000
Erkek
1000
Kız
0
Yıllar
35
Yıllar İtibarıyla Öğrenci Sayıları
Yıllar
1936-37
1937-38
1938-39
1939-40
1940-41
1941-42
1942-43
1943-44
1944-45
1945-46
1946-47
1947-48
1948-49
1949-50
1950-51
1951-52
1952-53
1953-54
1954-55
1955-56
1956-57
1957-58
1958-59
1959-60
1960-61
1961-62
1962-63
1963-64
1964-65
1965-66
1966-67
1967-68
1968-69
1970-71
1971-72
1972-73
1973-74
1974-75
1975-76
1976-77
1977-78
1978-79
1979-80
1980-81
1981-82
Toplam
118
314
524
641
590
590
861
971
990
597
900
1.362
1.481
1.177
1.303
1.619
1.507
1.413
1.675
2.154
2.685
3.135
3.572
3.456
3.665
3.982
3.734
3.642
3.276
2.801
2.730
2.633
2.499
3.174
2.961
2.196
2.443
2.610
2.969
3.196
2.951
2.783
3.103
3.687
3.664
Erkek
104
229
408
522
471
500
719
789
818
519
801
1.240
1.356
1.076
1.194
1.495
1.367
1.268
1.497
1.941
2.452
2.865
3.171
3.073
3.376
3.627
3.301
3.189
2.952
2.437
2.381
2.280
2.105
2.665
2.395
1.723
1.995
2.085
2.293
2.405
2.142
2.113
2.250
2.634
2.593
Kız
14
85
116
119
119
90
142
182
172
78
99
122
125
101
109
124
140
145
178
213
233
270
401
383
289
355
433
453
324
364
349
353
394
509
566
473
448
525
676
791
809
670
853
1.053
1.071
36
Yıllar İtibarıyla Öğrenci Sayıları
Yıllar
1982-83
1983-84
1984-85
1985-86
1986-87
1987-88
1988-89
1989-90
1990-91
1991-92
1992-93
1993-94
1994-95
1995-96
1996-97
1997-98
1998-99
1999-00
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
Toplam
2.082
3.139
3.123
3.007
3.360
3.677
3.899
4.229
4.872
5.163
5.293
5.582
6.059
6.200
6.552
6.817
5.231
4.307
3.451
2.913
2.800
2.811
3.177
3.446
3.786
4.221
4.524
4.586
5.712
Erkek
615
1.218
1.190
1.191
1.423
1.558
1.671
1.828
2.083
2.212
2.273
2.404
2.666
2.707
2.790
2.933
3.027
2.356
1.751
1.437
1.429
1.542
1.830
2.020
2.179
2.387
2.510
2.480
3.035
Kız
1.467
1.921
1.933
1.816
1.937
2.119
2.228
2.401
2.789
2.951
3.020
3.178
3.393
3.493
3.762
3.884
2.204
1.951
1.700
1.476
1.371
1.269
1.347
1.426
1.607
1.834
2.014
2.106
2.677
37
Mezun Sayısı
1978-79
1976-77
1974-75
1972-73
1970-71
1968-69
1966-67
1964-65
1962-63
1960-61
1958-59
1956-57
1954-55
1952-53
1950-51
1948-49
1946-47
1944-45
1942-43
1940-41
1938-39
1936-37
Mezun Sayısı
Yıllar İtibarıyla Mezun Sayıları
700
600
500
400
300
200
100
0
Yıllar
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Yıllar
38
Yıllar İtibarıyla Mezun Sayıları
Yıllar
1936-37
1937-38
1938-39
1939-40
1940-41
1941-42
1942-43
1943-44
1944-45
1945-46
1946-47
1947-48
1948-49
1949-50
1950-51
1951-52
1952-53
1953-54
1954-55
1955-56
1956-57
1957-58
1958-59
1959-60
1960-61
1961-62
1962-63
1963-64
1964-65
1965-66
1966-67
1967-68
1968-69
1969-70
1970-71
1971-72
1972-73
1973-74
1974-75
1975-76
1976-77
1977-78
1978-79
1979-80
1980-81
Toplam
------8
56
62
55
45
80
71
68
49
82
100
120
89
35
61
71
64
83
64
122
220
220
202
231
301
430
480
470
280
433
427
626
459
373
353
443
470
390
391
372
372
350
39
Yıllar İtibarıyla Mezun Sayıları
Yıllar
1981-82
1982-83
1983-84
1984-85
1985-86
1986-87
1987-88
1988-89
1989-90
1990-91
1991-92
1992-93
1993-94
1994-95
1995-96
1996-97
1997-98
1998-99
1999-00
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
Toplam
415
700
353
713
601
790
379
624
610
655
650
630
645
951
780
998
989
1.050
2.640
1.132
1.305
946
949
799
638
629
570
662
772
933
40
FAKÜLTEMİZİN
DEKANLARI
41
Ord. Prof. Dr. Ömer Celal
SARÇ
(1937-1948)
Prof. Dr. Refii Şükrü
SUVLA
(1952-1954)
Prof. Dr. Mehmet OLUÇ
(1960-1962)
Ord. Prof. Dr. Ziyaeddin
FINDIKOĞLU
(1948-1950)
Prof. Dr. Sabri ÜLGENER
(1954-1956)
Prof. Dr. Haydar FURGAÇ
(1962-1966)
Ord. Prof. Dr. Lütfü
BARKAN
(1950-1952)
Prof. Dr. Orhan TUNA
(1958-1960)
Prof. Dr. Orhan DİKMEN
(1966-1968)
42
Prof. Dr. Abdullah
TÜRKOĞLU
(1968-1970)
Prof. Dr. Nurset EKİN
(1981-1986)
Prof. Dr. Münir
KUTLUATA
(1997-1999)
Prof. Dr. Lütfü GÜÇER
(1971-1973)
Prof. Dr. Akın İLKİN
(1986-1991)
Prof. Dr. Toker
DERELİ
(1999-2003)
Prof. Dr. Esat ÇAM
(1973-1980)
Prof. Dr. Esfender
KORKMAZ
(1991-1997)
Prof. Dr. Mithat Zeki
DİNÇER
(2003-2006)
Prof. Dr. Toker
DERELİ
(1999-2003)
43
Prof. Dr. Şahin
AKKAYA
(2006-2009)
Prof. Dr. Sedat
MURAT
(2010)
44
KURULUŞUNDAN
GÜNÜMÜZE
FAKÜLTEMİZDE
GÖREV YAPAN
ÖĞRETİM
ELEMANLARI
45
FAKÜLTEMİZDE GÖREV YAPIP AYRILAN ÖĞRETİM ELEMANLARI
Adı-Soyadı ve
Fakültemizde Çalıştığı
Dönemdeki Unvanı
Doğum
Yılı
Ölüm
Yılı
Göreve
Başlama
Tarihi
Göreve Başladığı
Bölüm/Anabilim
Dalı
Ayrılma
Tarihi
Ord. Prof. Dr. Gerhard
KESSLER
1883
1963
1933
İktisat ve
İçtimaiyat
Enstitüsü
1951
Ord. Prof. Dr. Wilhelm
RÖPKE
1899
1966
1933
---
1937
Ord. Prof. Dr. Alexander
RUSTOW
1885
1963
1935
İktisadi Coğrafya
Kürsüsü
1950
Ord. Prof. Dr. Fritz
NEUMARK
1900
1991
1936
Umumi İktisat ve
Maliye Kürsüsü
1952
Ord. Prof. Dr. İbrahim Fazıl
PELİN
1886
1944
1936
Maliye ve Mali
Kanunlar Kürsüsü
1944
Ord. Prof. Dr. Umberto
RICCI
1878
1957
1936
---
---
Ord. Prof. Dr. Şükrü
BABAN
1889
1936
---
---
Ord. Prof. Dr. Ömer Celal
SARÇ
1901
1936
Genel İktisadi ve
İstatistik Kürsüsü
1973
Ord. Prof. Dr. Ziyaeddin
Fahri FINDIKOĞLU
1901
1974
1936
Sosyoloji ve
Sosyal Siyaset
Kürsüsü
1973
Ord. Prof. Dr. Joseph
DOBRESTBERGER
1903
1970
1936
Umumi İktisat
Kürsüsü
1942
Ord. Prof. Dr. Alfred ISAAC
1888
1937
İşletme İktisadı
Enstitüsü
1951
1950
Umumi İktisat ve
İktisadi
Doktrinler Tarihi
Kürsüsü
1964
1951
Sosyal Siyaset ve
Sosyoloji Kürsüsü
1952
Ord. Prof. Dr. Ömer Lütfi
BARKAN
1901
Ord. Prof. Dr. Walter
WEDDIGEN
1895
1979
46
FAKÜLTEMİZDE GÖREV YAPIP AYRILAN ÖĞRETİM ELEMANLARI
Adı-Soyadı ve
Fakültemizde Çalıştığı
Dönemdeki Unvanı
Ord. Prof. Dr. Helmut
ARNDT
Doğum
Yılı
Ölüm
Yılı
Göreve
Başlama
Tarihi
Göreve Başladığı
Bölüm/Anabilim
Dalı
Ayrılma
Tarihi
1911
1997
1953
Sosyal Siyaset ve
Sosyoloji Kürsüsü
1955
1953
İşletme İktisadı
Kürsüsü
1954
Ord. Prof. Dr. Robert E.
STONE
---
Ord. Prof. Dr. Friedrich
LUTGE
1901
1968
1957
Sosyoloji ve
Sosyal Siyaset
Kürsüsü
---
Ord. Prof. Dr. Fahrettin
Kerim GÖKAY
1900
1987
1967
Gazetecilik
Enstitüsü
---
Ord. Prof. Dr. Besim
DARKOT
1903
1969
---
---
---
---
Sosyoloji ve
Sosyal Siyaset
Kürsüsü
---
1935
İktisat ve
İçtimaiyat
Enstitüsü
1981
1937
İktisat ve Maliye
Teorisi Kürsüsü
1962
Ord. Prof. Dr. Siegfried
WENDJ
Prof. Dr. Sabri ÜLGENER
1911
Prof. Dr. Refii Şükrü
SUVLA
1908
Prof. Dr. Orhan TUNA
1910
1987
1938
---
1979
Prof. Dr. Orhan DİKMEN
1915
2007
1939
İşletme İktisadı
Kürsüsü
1969
Prof. Dr. Mehmet Ali
ÖZEKEN
1905
1953
1940
---
1953
Prof. Dr. Nakibe UZGÖREN
1911
1940
Maliye Kürsüsü
---
Prof. Dr. Feridun ERGİN
1917
2008
1941
Umumi İktisat ve
Maliye Teorisi
Kürsüsü
1985
Prof. Dr. Mehmet OLUÇ
1919
2011
1943
İktisadi Coğrafyaİşletme Kürsüsü
1968
1983
47
FAKÜLTEMİZDE GÖREV YAPIP AYRILAN ÖĞRETİM ELEMANLARI
Adı-Soyadı ve
Fakültemizde Çalıştığı
Dönemdeki Unvanı
Doğum
Yılı
Ölüm
Yılı
Göreve
Başlama
Tarihi
Göreve Başladığı
Bölüm/Anabilim
Dalı
Ayrılma
Tarihi
Prof. Dr. Hazım Atıf
KUYUCAK
1897
1970
1946
İktisat Teorisi
Kürsüsü
1961
Prof. Dr. Haluk CİLLOV
1920
1946
İstatistik Kürsüsü
1987
Prof. Dr. Haydar FURGAÇ
1919
1949
İstatistik ve
Tatbiki İktisat
Kürsüsü
1973
Prof. Dr. Abdullah
TÜRKOĞLU
1914
1949
İktisadi Coğrafya
Kürsüsü
1982
Prof. Dr. Süleyman BARDA
1915
2000
1949
İktisat Bölümü
1984
Prof. Dr. Gorrado GINI
1884
1965
1950
İstatistik
Enstitüsü
1950
Prof. Dr. Lütfi GÜÇER
1917
1950
İktisat Tarihi
Kürsüsü
1985
Prof. Dr. Bedii
FEYZİOĞLU
1920
1950
Maliye ve Mali
Kanunlar Kürsüsü
---
1951
Umumi İktisat ve
İktisadi
Doktrinler Tarihi
Kürsüsü
1983
1973
Prof. Dr. İdris
KÜÇÜKÖMER
1925
Prof. Dr. Vittorio
CASTELLANO
---
1951
İstatistik Kürsüsü
1953
Prof. Dr. Hans HOHLFED
---
1951
---
---
Prof. Dr. Henry
LAUFENBURGER
---
1951
---
---
Prof. Dr. Paul DEUISCH
1901
1952
İşletme İktisadı
Kürsüsü
1953
Prof. Dr. Charles HULTEN
1909
1952
Gazetecilik
Enstitüsü
1953
1987
1967
48
FAKÜLTEMİZDE GÖREV YAPIP AYRILAN ÖĞRETİM ELEMANLARI
Adı-Soyadı ve
Fakültemizde Çalıştığı
Dönemdeki Unvanı
Doğum
Yılı
Ölüm
Yılı
Göreve
Başlama
Tarihi
Göreve Başladığı
Bölüm/Anabilim
Dalı
Ayrılma
Tarihi
Prof. Dr. Cavit Orhan
TÜTENGİL
1921
1979
1952
Sosyoloji ve
Sosyal Siyaset
Kürsüsü
1979
Prof. Dr. E.H.SIEBER
---
1952
İşletme İktisadı
Kürsüsü
1954
Prof. Dr. Emile JAMES
---
1952
---
---
Prof. Dr. Hans RITSCHL
1897
1953
Sosyoloji ve
Sosyal Siyaset ve
Maliye Kürsüleri
1955
Prof. Dr. Curt SANDIG
1901
1953
---
---
Prof. Dr. William WAIT
1903
1953
Sosyal Siyaset
Kürsüsü
---
Prof. Dr. Memduh YAŞA
1919
1953
Maliye ve Mali
Kanunlar Kürsüsü
1983
Prof. Dr. Ahmet KILIÇBAY
1920
1953
Umumi İktisat ve
Maliye Kürsüsü
1985
Prof. Dr. Halil
SAHİLLİOĞLU
1924
1953
İktisat Tarihi ve
İktisadi Coğrafya
1991
Prof. Dr. Sabahattin ZAİM
1926
1953
Sosyoloji ve
Sosyal Siyaset
Kürsüsü
---
Prof. Dr. Fatma Gülten
KAZGAN
1927
1953
İktisat Tarihi ve
İktisadi Coğrafya
Kürsüsü
1994
Prof. Dr. Sevim GÖRGÜN
1928
1953
---
---
Prof. Dr. Mükerrem HİÇ
1929
1953
Umumi İktisat
Kürsüsü
1996
---
1953
İktisat Kürsüsü
1954
Prof. Dr. Victor HECK
1981
2007
2007
2010
49
FAKÜLTEMİZDE GÖREV YAPIP AYRILAN ÖĞRETİM ELEMANLARI
Adı-Soyadı ve
Fakültemizde Çalıştığı
Dönemdeki Unvanı
Doğum
Yılı
Ölüm
Yılı
Göreve
Başlama
Tarihi
Göreve Başladığı
Bölüm/Anabilim
Dalı
Ayrılma
Tarihi
Prof. Dr. Gottfried
HABERLER
1900
1995
1954
---
---
Prof. Dr. Alfons WALTER
1911
1954
İşletme İktisadı
Kürsüsü
1957
Prof. Dr. George
HUSBAND
1896
1955
İşletme İktisadı
Kürsüsü
1956
Prof. Dr. Baki IŞIKARA
1930
1955
İstatistik Kürsüsü
1997
1955
Sosyoloji ve
Sosyal Siyaset
Kürsüsü
1999
---
1955
İşletme İktisadı
Enstitüsü
1960
1927
1956
Umumi İktisat ve
İktisadi
Doktrinler Tarihi
1994
1956
Sosyoloji ve
Sosyal Siyaset
Kürsüsü
1993
Prof. Dr. Nusret EKİN
Prof. Dr. James Alen
HAGLER
Prof. Dr. Sencer
DİVİTÇİOĞLU
1932
1958
2003
Prof. Dr. Amiran
KURTKAN
1927
Prof. Dr. Yüksel ÜLKEN
1929
1956
Umumi İktisat ve
İktisat Teorisi
Kürsüsü
1996
Prof. Dr. Arif NEMLİ
1933
1956
Maliye Bölümü
2000
Prof. Dr. Gülten KUTAL
1939
1957
Sosyal Siyaset
Kürsüsü
2006
Prof. Dr. Kenan
BULUTOĞLU
1931
1957
Maliye Kürsüsü
1982
Prof. Dr. Önder ARI
1938
1957
Siyasi Tarih
1998
Prof. Dr. George E. BATES
1903
1958
İşletme İktisadı
Enstitüsü
1960
2005
1992
50
FAKÜLTEMİZDE GÖREV YAPIP AYRILAN ÖĞRETİM ELEMANLARI
Adı-Soyadı ve
Fakültemizde Çalıştığı
Dönemdeki Unvanı
Doğum
Yılı
Ölüm
Yılı
Göreve
Başlama
Tarihi
Göreve Başladığı
Bölüm/Anabilim
Dalı
Ayrılma
Tarihi
Prof. Dr. Jack ENRIGHT
---
1959
İşletme İktisadı
Enstitüsü
1962
Prof. Dr. Clarenel Bentley
NIEKERSON
1906
1960
İşletme İktisadı
Enstitüsü
1962
Prof. Dr. Frank B. MILLER
1922
1960
Sosyoloji ve
Sosyal Siyaset
Kürsüsü
1961
Prof. Dr. Esat ÇAM
1929
1960
İşletme İktisadı
Kürsüsü
1996
1999
2006
Prof. Dr. Nevzat
YALÇINTAŞ
1933
1960
Sosyoloji ve
Sosyal Siyaset
Kürsüsü
Prof. Dr. Merih Teziç İPEK
1934
1960
İstatistik
2000
Prof. Dr. Erdoğan ALKİN
1936
1960
Umumi İktisat ve
İktisat Teorisi
Kürsüsü
2003
Prof. Dr. Kemal
YOĞURTÇUGİL
1937
1960
İstatistik Kürsüsü
1984
Prof. Dr. Nuri KARACAN
1934
1960
---
1996
Prof. Dr. Emin ALTAN
1920
1961
İstatistikMatematik
Kürsüsü
1987
1961
Sosyoloji ve
Sosyal Siyaset
Kürsüsü
---
1961
Sosyoloji ve
Sosyal Siyaset
Kürsüsü
1996
1961
İktisat Tarihi ve
İktisadi Coğrafya
Kürsüsü
1999
1961
Umumi İktisat ve
İktisadi
Doktrinler Tarihi
Kürsüsü
2004
Prof. Dr. Mehmet ERÖZ
1930
Prof. Dr. Metin Orhan
KUTAL
1929
Prof. Dr. Kubilay BAYSAL
1932
Prof. Dr. Necati MUMCU
1937
1986
2008
51
FAKÜLTEMİZDE GÖREV YAPIP AYRILAN ÖĞRETİM ELEMANLARI
Adı-Soyadı ve
Fakültemizde Çalıştığı
Dönemdeki Unvanı
Prof. Dr. Renoto TAGIURI
Doğum
Yılı
Ölüm
Yılı
Göreve
Başlama
Tarihi
Göreve Başladığı
Bölüm/Anabilim
Dalı
Ayrılma
Tarihi
1920
2011
1962
İşletme İktisadı
Enstitüsü
1963
1991
Prof. Dr. Tunca TOSKAY
1939
1962
Umumi İktisat ve
İktisadi
Doktrinler Tarihi
Kürsüsü
Prof. Dr. Erol MANİSALI
1940
1962
İktisat Bölümü
2007
Prof. Dr. Otto NEULOH
1902
1963
Sosyal Siyaset
Kürsüsü
---
Prof. Dr. Carle
ZIMMERMAN
1897
1963
Sosyoloji Kürsüsü
1964
Prof. Dr. Akın İLKİN
1935
1963
İktisat Teorisi
1999
Prof. Dr. Şerafettin AKSOY
1936
1963
Maliye Bölümü
2003
Prof. Dr. Türkan ÖNCEL
1936
1963
Maliye ve Mali
Kanunlar Kürsüsü
2003
Prof. Dr. James Nigel
MURRAY
1925
1964
Siyaset Kürsüsü
1971
Prof. Dr. İzzettin ÖNDER
1940
1964
Maliye ve Maliye
Kanunları
Kürsüsü
2007
Prof. Dr.İlter TURAN
1941
1964
Siyaset İlmi
Kürsüsü
1984
Prof. Dr. Yenal ÖNCEL
1940
1964
Maliye Enstitüsü
2005
Prof. Dr. Alan Richmond
PREST
1919
1965
Maliye ve Mali
Kanunlar Kürsüsü
1965
1993
2003
1984
52
FAKÜLTEMİZDE GÖREV YAPIP AYRILAN ÖĞRETİM ELEMANLARI
Adı-Soyadı ve
Fakültemizde Çalıştığı
Dönemdeki Unvanı
Doğum
Yılı
Prof. Dr. Hüseyin
ÖZDEĞER
1934
Prof. Dr. Kenan URAL
1932
Ölüm
Yılı
1987
Göreve
Başlama
Tarihi
Göreve Başladığı
Bölüm/Anabilim
Dalı
Ayrılma
Tarihi
1965
İktisat Tarihi
2001
1965
İstatistik ve
Tatbiki İktisat
Kürsüsü
---
Prof. Dr. Allen R. PRESJ
---
1965
Maliye Kürsüsü
---
Prof. Dr. Edip ÇELİK
---
1965
Gazetecilik
Enstitüsü
---
Prof. Dr. Myron LUNİNE
---
1965
Siyaset İlmi
Kürsüsü
1967
Prof. Dr. Salih TURHAN
1935
1966
Maliye ve Mali
Kanunlar Kürsüsü
2001
Prof. Dr. Bengü DERELİ
1937
1966
İktisat ve
İçtimaiyat
2004
Prof. Dr. Turan YAZGAN
1938
1966
Sosyal Siyaset
Kürsüsü
2000
Prof. Dr. İsmet Doğan
KARGÜL
1942
1966
Prof. Dr. Asaf Savaş AKAT
1943
1966
Prof. Dr. Gül GÜNVER
TURAN
1944
1966
Umumi İktisat ve
İktisat Teorisi
Kürsüsü
2000
Prof. Dr. Bora
OCAKCIOĞLU
1942
1967
Maliye ve Mali
Kanunlar Kürsüsü
1998
Prof. Dr. Mustafa E. ERKAL
1944
1967
Sosyoloji ve
Metodoloji
Kürsüsü
2011
Prof. Dr. Toktamış ATEŞ
1944
1967
Siyaset İlmi
Kürsüsü
2011
Umumi İktisat ve
Maliye Teorisi
Kürsüsü
Umumi İktisat ve
İktisat Teırisi
Kürsüsü
2009
1994
53
FAKÜLTEMİZDE GÖREV YAPIP AYRILAN ÖĞRETİM ELEMANLARI
Adı-Soyadı ve
Fakültemizde Çalıştığı
Dönemdeki Unvanı
Doğum
Yılı
Ölüm
Yılı
Göreve
Başlama
Tarihi
Göreve Başladığı
Bölüm/Anabilim
Dalı
Ayrılma
Tarihi
Prof. Dr. Richard PFAFF
---
1967
Siyaset Bilimi
Kürsüsü
1968
Prof. Dr. Işıl AKBAYGİL
1939
1968
İktisat Politikası
Anabilim Dalı
2000
Prof. Dr. Selçuk ÖZÇELİK
---
1968
Gazetecilik
Enstitüsü
---
Prof. Dr. Devere PENTONY
1924
1969
Siyaset İlmi
Kürsüsü
1970
Prof. Dr. Nihat FALAY
1941
1969
Maliye Bölümü
2008
Prof. Dr. Nuran AKÇAYLI
1929
1970
---
1971
Prof. Dr. Enis ÖKSÜZ
1946
1970
Sosyoloji ve
Metodoloji
Kürsüsü
1999
Prof. Dr. Cemal ŞANLI
1940
1970
İktisadi Coğrafya
Kürsüsü
2007
Prof. Dr. Ömer GÖKAY
1945
1970
Umumi İktisat ve
İktisat Teorisi
Kürsüsü
1999
Prof. Dr. Ömer Alpaslan
AKSU
1944
1970
Sosyal Siyaset
Kürsüsü
2011
Prof. Dr. Münir
KUTLUATA
1946
1970
İktisadi Coğrafya
Kürsüsü
2007
Prof. Dr. Tevfik ERTÜZÜN
1949
1970
Umumi İktisat ve
Maliye Teorisi
1998
Prof. Dr. Toker DERELİ
1936
1971
Sosyal Siyaset
2003
Prof. Dr. Ali Bülent
PAMUKÇU
1945
1971
Maliye Bölümü
1999
1998
54
FAKÜLTEMİZDE GÖREV YAPIP AYRILAN ÖĞRETİM ELEMANLARI
Adı-Soyadı ve
Fakültemizde Çalıştığı
Dönemdeki Unvanı
Doğum
Yılı
Ölüm
Yılı
Göreve
Başlama
Tarihi
Göreve Başladığı
Bölüm/Anabilim
Dalı
Ayrılma
Tarihi
Prof. Dr. Fuat
ÇELEBİOĞLU
1947
1971
Davranış
Bilimleri Kürsüsü
1992
Prof. Dr. Ahmet YÖRÜK
1949
1971
Umumi İktisat ve
Maliye Teorisi
Kürsüsü
1999
Prof. Dr. Mehmet GENCELİ
1945
1972
Genel ve İktisadi
İstatistik Kürsüsü
2001
Prof. Dr. Ahmet Mucip
GÖKÇEN
1945
1972
Umumi İktisat ve
Maliye Teorisi
Kürsüsü
2011
Prof. Dr. Ahmet KIZIL
1948
1972
İşletme İktisadı
Kürsüsü
1999
Prof. Dr. Acar ÖRNEK
1936
1973
Siyaset İlmi
2003
Prof. Dr. Erol ÜÇDAL
1940
1973
İstatistik ve
Matematik
Kürsüsü
1998
Prof. Dr. İsmet MUCUK
1939
1974
İşletme İktisadı
Kürsüsü
2006
Prof. Dr. Durmuş DÜNDAR
1946
1974
Ekonometri
Bölümü
2000
Prof. Dr. Bener
KARAKARTAL
1943
1975
Siyaset İlmi
Kürsüsü
2003
Prof. Dr. Nur SERTER
1948
1975
Sosyal Siyaset
Kürsüsü
2007
Prof. Dr. Esfender
KORKMAZ
1940
1976
Maliye ve Maliye
Teorisi Kürsüsü
2007
Prof. Dr. Tülay ARIN
1945
1976
Maliye Bölümü
2004
Prof. Dr. Ömer Faruk
SÖNMEZOĞLU
1950
1976
Siyaset İlmi
Kürsüsü
1997
2010
2009
55
FAKÜLTEMİZDE GÖREV YAPIP AYRILAN ÖĞRETİM ELEMANLARI
Adı-Soyadı ve
Fakültemizde Çalıştığı
Dönemdeki Unvanı
Doğum
Yılı
Ölüm
Yılı
Göreve
Başlama
Tarihi
Göreve Başladığı
Bölüm/Anabilim
Dalı
Ayrılma
Tarihi
İşletme İktisadı
Kürsüsü
2007
Prof. Dr. Bigütay AKŞİT
1948
1979
Prof. Dr. Mehmet Fikret
GEZGİN
1951
1980
Prof. Dr. Berrak
KURTULUŞ
1954
1980
Prof. Dr. Mehmet Fuat
YAŞAR
1950
1982
İktisat Bölümü
2004
Prof. Dr. Türkel MİNİBAŞ
1953
1982
Umumi İktisat ve
İktisat Teorisi
Kürsüsü
2009
Prof. Dr. Eser KARAKAŞ
1953
1982
Maliye ve Maliye
Teorisi
1999
Prof. Dr. Hasan
KİRMANOĞLU
1958
1982
Umumi İktisat ve
Maliye Teorisi
1999
Prof. Dr. Yusuf TUNA
1959
1982
İktisadi Coğrafya
Bölümü
2003
Prof. Dr. Abdülkadir
MERCÜL
1957
1983
İktisat Teorisi
Anabilim Dalı
2008
Prof. Dr. Halit Targan
ÜNAL
1956
1987
İktisat Politikası
Anabilim Dalı
2009
Prof. Dr. Ali ÖZGÜVEN
1931
1989
Umumi İktisat ve
İktisat Teorisi
Kürsüsü
1998
Prof. Dr. Ahmet Çelik
KURTOĞLU
1942
1989
İktisat Teorisi
Anabilim Dalı
1995
Prof. Dr. Haşmet BAŞAR
1945
1989
Çalışma
Ekonomisi
Anabilim Dalı
2003
Prof. Dr. Zafer TUNCA
1945
1989
İktisat Bölümü
2008
2009
2004
Sosyoloji ve
Metedoloji
Kürsüsü
Çalışma
Ekonomisi ve
Endüstri İlişkileri
Anabilim Dalı
2004
2008
56
FAKÜLTEMİZDE GÖREV YAPIP AYRILAN ÖĞRETİM ELEMANLARI
Adı-Soyadı ve
Fakültemizde Çalıştığı
Dönemdeki Unvanı
Doğum
Yılı
Ölüm
Yılı
Göreve
Başlama
Tarihi
Göreve Başladığı
Bölüm/Anabilim
Dalı
Ayrılma
Tarihi
Prof. Dr. İsmet Sabit
BARUTÇUGİL
1950
1989
Mali İktisat
Anabilim Dalı
1999
Prof. Dr. Murat ÖZYÜKSEL
1957
1992
Uluslararası
İlişkiler Anabilim
Dalı
2003
Prof. Dr. Mithat MELEN
1947
1992
İktisat Teorisi
Anabilim Dalı
2007
Prof. Dr. Recep Şükrü
Yarcan
1952
2007
Turizm
İşletmeciliği
Bölümü
2011
Prof. Dr. Fritz VOIGT
1882
1945
---
---
---
Prof. Dr. Jack WISEMAN
1919
1991
---
Misafir Öğretim
Üyesi
---
Prof. Dr. Kemal TOSUN
---
---
İşletme Kürsüsü
---
Prof. Dr. Nazif
KUYUCUKLU
---
---
İktisadi Coğrafya
Kürsüsü
---
Prof. Dr. Safa Şükrü
ERKUN
---
---
Sosyoloji Kürsüsü
---
Prof. Dr. Peter SCHERPP
1903
---
---
---
Prof. Dr. Hideo
NAKAMURA
1935
---
Misafir Öğretim
Üyesi
---
Prof. Dr. Vilmont HAACKE
---
---
---
---
Prof. Dr. Victor Rouquet LA
GARRIGUE
---
---
---
---
---
---
---
Prof. Dr. Dankwart
Alexander RUSTOW
1924
2009
1996
57
FAKÜLTEMİZDE GÖREV YAPIP AYRILAN ÖĞRETİM ELEMANLARI
Adı-Soyadı ve
Fakültemizde Çalıştığı
Dönemdeki Unvanı
Doğum
Yılı
Ölüm
Yılı
Göreve
Başlama
Tarihi
Doç. Dr. Osman OKYAR
1333
2002
1946
Doç. Dr. Besim ÜSTÜNEL
1927
Doç. Dr. Demir DEMİRGİL
(Yorgo Dimitriadis)
1927
1990
1952
Genel İktisat ve
İktisat Kürsüsü
1966
Doç. Dr. Cihat İREN
1916
2001
1953
İşletme İktisadı
Kürsüsü
1956
Doç. Dr. Emine Aysel BATI
YENAL
1928
1954
Umumi İktisat ve
Maliye Teorisi
Kürsüsü
1964
1965
1973
1948
Göreve Başladığı
Bölüm/Anabilim
Dalı
Umumi İktisat ve
Maliye Teorisi
Kürsüsü
Umumi İktisat ve
İktisadi
Doktrinler
Kürsüsü
Doç. Dr. Oğuz ARI
1927
1955
Sosyoloji ve
Sosyal Siyaset
Kürsüsü
Doç. Dr. Mübahat
KÜTÜKOĞLU
1932
1956
İktisat Tarihi
Genel İktisat ve
İktisadi
Doktirinler
Kürsüsü
İktisadi Gelişme
ve Uluslararası
İktisat Kürsüsü
Ayrılma
Tarihi
1957
---
Doç. Dr. Erdoğan SORAL
1934
Doç. Dr. Nurhayat ŞİRELİ
1938
Doç. Dr. Alparslan PEKER
1936
1960
İşletme İktisadı
Kürsüsü
1969
Doç. Dr. Mahir KAYNAK
1934
1961
---
1971
Doç. Dr. Orhan
ALDIKAÇTI
---
1965
Gazetecilik
Enstitüsü
---
Doç. Dr. Faruk TİMURTAŞ
---
1965
Gazetecilik
Enstitüsü
---
1947
1971
İktisadi Coğrafya
Kürsüsü
1982
Doç. Dr. Fevzi ALTUĞ
1959
2011
1960
1972
1996
58
FAKÜLTEMİZDE GÖREV YAPIP AYRILAN ÖĞRETİM ELEMANLARI
Adı-Soyadı ve
Fakültemizde Çalıştığı
Dönemdeki Unvanı
Doğum
Yılı
Ölüm
Yılı
Göreve
Başlama
Tarihi
Göreve Başladığı
Bölüm/Anabilim
Dalı
Ayrılma
Tarihi
Doç. Dr. F. Şirin TEKELİ
1944
1971
Siyaset İlmi
Kürsüsü
1981
Doç. Dr. Ayşe Nergis Sürsal
DOLUNAY
1942
1972
Genel ve İktisadi
İstatistik Kürsüsü
1984
Doç. Dr. Mehmet SÜMER
1939
1972
İşletme Bölümü
1994
Doç. Dr. Kayıhan ÖZOĞUZ
1949
1973
Genel İktisadi ve
İstatistik Kürsüsü
1996
Doç. Dr. Nur VERGİN
1941
1974
Siyaset İlmi
Kürsüsü
1982
Doç. Dr. Türkan ARIKAN
1930
1976
İşletme İktisadı
Kürsüsü
1983
Doç. Dr. Cemil OKTAY
1944
1976
Siyaset Bilimi ve
Uluslararası
İlişkiler Bölümü
1982
Doç. Dr. Ülkü
DEMİRDÖĞEN
1953
1976
Siyaset İlmi
Kürsüsü
1996
Doç. Dr. Adem ŞAHİN
1958
1982
İktisadi Coğrafya
Kürsüsü
2000
Doç. Dr. Sevgi
KURTULMUŞ
1958
1982
Sosyal Siyaset
Kürsüsü
2000
Doç. Dr. Sahir
KARAKAYA
1955
1983
İktisat Bölümü
2002
Doç. Dr. Ali Hakan
BÜYÜKLÜ
1959
1984
Ekonometri
Bölümü
2001
Doç. Dr. Sadi UZUNOĞLU
1960
1985
Sosyal Bilimler
Enstitüsü
2001
Doç. Dr. Kemal MELEK
933
1985
Uluslararası
İlişkiler Bölümü
1989
1985
İktisadi Gelişme
ve Uluslararası
İktisat Anabilim
Dalı
2011
Doç. Dr. Ünal ÇAĞLAR
1960
1996
59
FAKÜLTEMİZDE GÖREV YAPIP AYRILAN ÖĞRETİM ELEMANLARI
Adı-Soyadı ve
Fakültemizde Çalıştığı
Dönemdeki Unvanı
Doğum
Yılı
Ölüm
Yılı
Göreve
Başlama
Tarihi
Göreve Başladığı
Bölüm/Anabilim
Dalı
Ayrılma
Tarihi
Doç. Dr. Salih AYNURAL
1962
1986
İktisat Tarihi
Kürsüsü
2000
Doç. Dr. İbrahim Enis
SINIKSARAN
1961
1986
Ekonometri
Bölümü
2009
Doç. Dr. Kerem ALKİN
1965
1987
İktisat Politikası
Anabilim Dalı
2001
1998
Doç. Dr. Numan
KURTULMUŞ
1959
1987
Yönetim ve
Çalışma
Psikolojisi
Kürsüsü
Doç. Dr. Deniz Ülke
ARIBOĞAN
1965
1987
Uluslararası
İlişkiler Bölümü
---
Doç. Dr. Ahmet
SELAMOĞLU
1964
1989
Çalışma
Ekonomisi
Bölümü
2003
Doç. Dr. Emre ALKİN
1969
1991
İktisat Teorisi
Anabilim Dalı
2002
Doç. Dr. Ekrem KESKİN
1961
1992
İktisat Teorisi
Anabilim Dalı
1998
Doç. Dr. Yüksel BİRİNCİ
1960
1994
İktisat Politikası
Anabilim Dalı
2003
2007
Doç. Dr. Alpay HEKİMLER
1973
1999
Çalışma
Ekonomisi ve
Endüstri İlişkileri
Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Yavuz
CEZAR
1946
1973
İktisat Tarihi
1992
Yrd. Doç. Dr. Sungur
SAVRAN
1946
1973
---
1983
2006
1985
Yrd. Doç. Dr. Nail
SATLIGAN
1950
1975
İktisat ve İktisadi
Doktrinler Tarihi
Kürsüsü
Yrd. Doç. Dr. Metin TARIM
1935
1976
Maliye ve Maliye
Kanunları
Kürsüsü
60
FAKÜLTEMİZDE GÖREV YAPIP AYRILAN ÖĞRETİM ELEMANLARI
Adı-Soyadı ve
Fakültemizde Çalıştığı
Dönemdeki Unvanı
Doğum
Yılı
Ölüm
Yılı
Göreve
Başlama
Tarihi
Göreve Başladığı
Bölüm/Anabilim
Dalı
Ayrılma
Tarihi
Yrd. Doç. Dr. Ahmet
Selahattin KALIN
1952
1977
Umumi İktisat ve
İktisat Teorisi
Kürsüsü
1994
Yrd. Doç. Dr. Osman Zeki
ÇETİNKAYA
1952
1978
İstatistik ve
Matematik
Bölümü
2011
Yrd. Doç. Dr. Ayşe BUĞRA
1951
1979
Yrd. Doç. Dr. Seyfettin
GÜRSEL
1949
1980
Yrd. Doç. Dr. Meral
KÜÇÜKÖNER YILMAZ
1942
1980
Maliye ve Mali
Kanunlar Kürsüsü
1990
Yrd. Doç. Dr. Çiğdem
ÇELİK
1955
1982
Umumi İktisat ve
Maliye Teorisi
Kürsüsü
1997
Yrd. Doç. Dr. Esen DERELİ
1947
1982
Siyaset İlmi
Bilimi
2003
Yrd. Doç. Dr. Ufuk URAS
1959
1983
Uluslararası
İlişkiler Bölümü
2007
Yrd. Doç. Dr. Feyza
ATABEK GÜNEŞ
1955
1985
Sosyal Bilimler
Enstitüsü
2002
Yrd. Doç. Dr. Beril
DEDEOĞLU
1961
1986
Devletler Hukuku
Anabilim Dalı
1995
Yrd. Doç. Dr. Doğan
YILDIZ
1960
1987
Ekonometri
Bölümü
2001
Yrd. Doç. Dr. Yasemin ISSI
1966
1987
İktisat Politikası
Anabilim Dalı
2000
Yrd. Doç. Dr. Mustafa
ÇANAKÇIOĞLU
1962
1988
Maliye Bölümü
2011
1988
İktisadi Gelişme
ve Uluslararası
İktisat Anabilim
Dalı
2011
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Çelikel
DANIŞOĞLU
1962
Umumi İktisat ve
İktisat Teorisi
Kürsüsü
Umumi İktisat ve
İktisadi
Doktrinler Tarihi
Kürsüsü
1982
1983
61
FAKÜLTEMİZDE GÖREV YAPIP AYRILAN ÖĞRETİM ELEMANLARI
Adı-Soyadı ve
Fakültemizde Çalıştığı
Dönemdeki Unvanı
Yrd. Doç. Dr. Gökhan
YOLAÇ
Doğum
Yılı
Ölüm
Yılı
1963
Göreve
Başlama
Tarihi
Göreve Başladığı
Bölüm/Anabilim
Dalı
Ayrılma
Tarihi
1988
Maliye Bölümü
1999
2010
Yrd. Doç. Dr. Ali Kemal
SAYIN
1964
1988
Çalışma
Ekonomisi ve
Endüstri İlişkileri
Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Selin
KORKMAZ
1965
1988
Ekonometri
Bölümü
2011
Yrd. Doç. Dr. Atıf Ahmet
EVREN
1964
1989
Ekonometri
Bölümü
2011
Yrd. Doç. Dr. Süleyman
KARATAŞ
1949
1991
Maliye Bölümü
2000
Yrd. Doç. Dr. Yavuz Gökalp
YILDIZ
1963
1991
Siyasi Tarih
Anabilim Dalı
2003
2001
2010
2000
Yrd. Doç. Dr. Ferda
HALICIOĞLU
1962
1992
İktisadi Gelişme
ve Uluslararası
İktisat Anabilim
Dalı
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kasım
HAN
1968
1992
Uluslararası
İlişkiler Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Halil ZAİM
1974
1997
Yrd. Doç. Dr. Bilgehan
ÇETİNER
1975
2006
Dr. Ekmel ZADİL
1912
Asistan Dr. Rüştü ADAK
1319
Asistan Dr. Alper
YÜCETÜRK
1935
Asistan Dr. İlban ONUR
1936
1988
1972
Çalışma
Ekonomisi ve
Endüstri İlişkileri
Bölümü
Turizm
İşletmeciliği
Bölümü
2006
2009
---
---
---
1940
İşletme İktisadı
Kürsüsü
1948
1964
İstatistik Kürsüsü
---
1964
Umumi İktisat ve
İktisadi
Doktrinler Tarihi
1973
62
FAKÜLTEMİZDE GÖREV YAPIP AYRILAN ÖĞRETİM ELEMANLARI
Adı-Soyadı ve
Fakültemizde Çalıştığı
Dönemdeki Unvanı
Doğum
Yılı
Ölüm
Yılı
Göreve
Başlama
Tarihi
Göreve Başladığı
Bölüm/Anabilim
Dalı
Ayrılma
Tarihi
Asistan Dr. Özer SERPER
1942
1964
İstatistik
1972
Asistan Dr. Ali Suat
ÜRGÜPLÜ
1936
1968
Maliye Enstitüsü
1971
Asistan Dr. Beglü
DİKEÇLİGİL EGE
1949
1971
İktisat Sosyolojisi
Kürsüsü
---
Asistan Dr. Cemil KIVANÇ
1942
1974
Sosyal Siyaset
Kürsüsü
1976
Asistan Dr. Abdurrahman
Levent ALPAY
1952
1976
İşletme Kürsüsü
1983
1979
Asistan Dr. Fahrettin
YAĞCI
1944
1976
Umumi İktisat ve
İktisadi
Doktrinler Tarihi
Kürsüsü
Asistan Dr. Engin SAĞDIÇ
1956
1978
İktisadi İstatistik
Kürsüsü
1984
1986
Asistan Dr. Faik KORAY
1950
1978
Umumi İktisat ve
İktisadi
Doktrinler Tarihi
Kürsüsü
Asistan Dr. Alev ORAL
1950
1979
İşletme İktisadı
Kürsüsü
1988
1991
Asistan Dr. Nilgün Aşkın
DUMAN
1951
1980
İstatistik
Matematik /
Ekonometri
Asistan Dr. M. Kemal
Bülent ÖKE
1955
1980
Siyaset İlmi
Kürsüsü
1982
Asistan Dr. Füsun
(ÇATALTAŞ) ÜSTEL
1955
1982
Siyaset İlmi
Kürsüsü
1990
Arş. Gör. Dr. Ali Emre
ÖZSOY
1977
2000
Arş. Gör. Dr. Ülkü
HATMAN
1973
2001
Çalışma
Ekonomisi ve
Endüstri İlişkileri
Bölümü
Çalışma
Ekonomisi ve
Endüstri İlişkileri
Bölümü
---
---
63
FAKÜLTEMİZDE GÖREV YAPIP AYRILAN ÖĞRETİM ELEMANLARI
Adı-Soyadı ve
Fakültemizde Çalıştığı
Dönemdeki Unvanı
Doğum
Yılı
Ölüm
Yılı
Göreve
Başlama
Tarihi
Göreve Başladığı
Bölüm/Anabilim
Dalı
Ayrılma
Tarihi
Asistan Faik ÖKTE
1902
1982
1942
---
1944
Asistan Mihri BELLİ
1916
1943
Umumi İktisat ve
Maliye Kürsüsü
1944
Asistan Murat BAYRAK
1918
1948
Fakülte
Tercümeciliği
1952
Asistan Refhan ÖKTEM
1925
1948
İşletme İktisadı
Kürsüsü
1953
Asistan Hayrettin ERKMEN
---
1949
Umumi İktisat ve
İktisat Teorisi
Kürsüsü
1950
Asistan Fuat Metin ANDIÇ
1927
1949
İktisat Kürsüsü
1962
Asistan Yaşar GÜRKÖK
1341
1952
Umumi İktisat ve
Maliye Teorisi
Kürsüsü
1956
Asistan Sevim Aytaç
HATİPOĞLU
1926
1953
Maliye Teorisi
Kürsüsü
1957
Asistan Tolgay
ÇAVUŞOĞLU
1932
1955
Maliye ve Mali
Kanunlar Kürsüsü
1956
Asistan Ahmet Zühtü IŞIL
1931
1956
Maliye Kürsüsü
1963
Asistan Nedim ÜSDİKEN
1928
1957
İşletme Kürsüsü
1959
Asistan İlhan IŞIL
1926
1958
Sosyoloji ve
Sosyal Siyaset
Kürsüsü
1962
Asistan Pertev BİLGEN
1933
1958
Maliye ve Mali
Kanunlar Kürsüsü
1962
64
FAKÜLTEMİZDE GÖREV YAPIP AYRILAN ÖĞRETİM ELEMANLARI
Adı-Soyadı ve
Fakültemizde Çalıştığı
Dönemdeki Unvanı
Asistan İnal ATAÇ
Doğum
Yılı
1934
Ölüm
Yılı
Göreve
Başlama
Tarihi
Göreve Başladığı
Bölüm/Anabilim
Dalı
Ayrılma
Tarihi
1959
İşletme İktisadı
Kürsüsü
1960
Asistan Erdoğan SONAL
1934
1959
Asistan Selahattin KÖZER
1935
1959
Umumi İktisat ve
İktisadi
Doktrinler Tarihi
Kürsüsü
İstatistik ve
Tatbiki
Matematik
Kürsüsü
1961
1959
Asistan Coşkun İÇÖZ
1936
1959
Umumi İktisat ve
İktisat Nazariyatı
Kürsüsü
Asistan Mehmet GENÇ
1934
1960
İktisat Tarihi
1982
Asistan Teoman ARSAY
1934
1963
Sosyal Siyaset
Kürsüsü
1967
Asistan Naci GÜLER
1938
1964
Maliye ve Mali
Kanunlar Kürsüsü
1965
Asistan Yakut IRMAK
1940
1964
İstatistik Kürsüsü
1964
Asistan Levent ÇAKMUR
1940
1965
Maliye ve Mali
Kanunlar Kürsüsü
1969
Asistan Mecit Nurkalp
DEVRİM
1942
1966
İktisat Tarihi
1971
Asistan Yüksel OKAY
GÜLMEN
1948
1970
Siyaset İlmi
Kürsüsü
1981
Asistan Mehmet Emin
Dursun URAL
1949
1971
Maliye Kürsüsü
1985
Asistan Mehmet Mükerrem
BAYKAL
1945
1972
İşletme Kürsüsü
1974
1963
65
FAKÜLTEMİZDE GÖREV YAPIP AYRILAN ÖĞRETİM ELEMANLARI
Adı-Soyadı ve
Fakültemizde Çalıştığı
Dönemdeki Unvanı
Doğum
Yılı
Ölüm
Yılı
Göreve
Başlama
Tarihi
Göreve Başladığı
Bölüm/Anabilim
Dalı
Umumi İktisat ve
İktisadi
Doktrinler Tarihi
Kürsüsü
Ayrılma
Tarihi
Asistan Şükran Zuhal EFİL
1951
1973
Asistan Müjde Cansunar
GÜRLEK
1948
1976
İşletme Kürsüsü
1978
Asistan Fatma Suay AKSOY
1950
1976
Siyasi İlimler
Kürsüsü
1981
Asistan Şefika Bilge
KUNARALP
1951
1978
Umumi İktisat ve
Maliye Kürsüsü
1981
Asistan Sabri ORMAN
1948
1980
Sosyal Siyaset
Kürsüsü
1982
Asistan Zehra TURHAN
1946
1980
Maliye ve Mali
Kanunlar Kürsüsü
1981
1980
Umumi İktisat ve
İktisat Teorisi
Kürsüsü
1985
1980
İktisadi Coğrafya
Kürsüsü
1992
1982
Asistan Bilge OKAY
1953
Asistan Seyfettin
MANİSALIGİL
1957
Arş. Gör. Atilla İmrahor
İLYAS
1944
1982
Umumi İktisat ve
İktisat Teorisi
Kürsüsü
---
Arş. Gör. Ayşe KALIN
1955
1982
Umumi İktisat ve
İktisat Teorisi
Kürsüsü
1983
Arş. Gör. Temel AKSOY
1956
1982
Umumi İktisat ve
Maliye Teorisi
Kürsüsü
1984
Arş. Gör. Oya
EMİRALİOĞLU
1959
1982
Devletler Hukuku
Anabilim Dalı
1983
1986
1987
1992
Arş. Gör. Atam ORHON
1958
1982
Umumi İktisat ve
İktisat Teorisi
Kürsüsü
Arş. Gör. Erdoğan TAŞKIN
1956
1983
Maliye Bölümü
66
FAKÜLTEMİZDE GÖREV YAPIP AYRILAN ÖĞRETİM ELEMANLARI
Adı-Soyadı ve
Fakültemizde Çalıştığı
Dönemdeki Unvanı
Doğum
Yılı
Ölüm
Yılı
Göreve
Başlama
Tarihi
Göreve Başladığı
Bölüm/Anabilim
Dalı
Ayrılma
Tarihi
Arş. Gör. Cüneyt AKMAN
1958
1983
İktisat Politikası
Anabilim Dalı
1985
Arş. Gör. Lale TEK
1959
1983
Uluslararası
İlişkiler Bölümü
1984
Arş. Gör. Atike Semra
KUTLUER
1961
1983
İktisat Bölümü
1984
Arş. Gör. Sema AYDEDE
1953
1983
İktisat Politikası
Anabilim Dalı
1992
Arş. Gör. Bülent ELKER
1961
1984
İktisat Bölümü
1991
Arş. Gör. Tayfur GÜRLER
1961
1984
İktisat Bölümü
1996
Arş. Gör. Serap ATAAY
1961
1985
Uluslararası
İlişkiler Bölümü
1986
1988
Arş. Gör. İshak REYNA
1963
1985
Uluslararası
İktisat Anabilim
Dalı
Arş. Gör. Kerim Gencay
SÜMER
1958
1985
İktisat Politikası
Anabilim Dalı
1988
Arş. Gör. Yeşim ŞENER
1959
1985
İktisat Teorisi
Anabilim Dalı
1991
Arş. Gör. F. Esra URAS
1959
1986
İktisat Teorisi
Anabilim Dalı
1991
Arş. Gör. Fatoş Yeşim
KARTALLI
1964
1986
Mali İktisat
Anabilim Dalı
1994
Arş. Gör. Aydemir GÜLER
1961
1986
İktisat Politikası
Anabilim Dalı
1992
Arş. Gör. Kemal CİVELEK
---
1987
Maliye Bölümü
1989
67
FAKÜLTEMİZDE GÖREV YAPIP AYRILAN ÖĞRETİM ELEMANLARI
Adı-Soyadı ve
Fakültemizde Çalıştığı
Dönemdeki Unvanı
Doğum
Yılı
Ölüm
Yılı
Göreve
Başlama
Tarihi
Göreve Başladığı
Bölüm/Anabilim
Dalı
Çalışma
Ekonomisi ve
Endüstri İlişkileri
Bölümü
Ayrılma
Tarihi
Arş. Gör. İbrahim USLU
1966
1988
Arş. Gör. Uğur ÖZGÖKER
1963
1988
Siyasi Tarih
Anabilim Dalı
1993
Arş. Gör. Rabia Rengin
PARLAK
1963
1989
İktisat Politikası
Anabilim Dalı
1996
Arş. Gör. Kaan TUNCELİ
1966
1989
Maliye Bölümü
2002
Arş. Gör. Göksel AŞAN
1966
1989
Arş. Gör. Koray AKAY
1964
1991
Arş. Gör. Cedide OLCAY
1966
1991
Yöneylem
Anabilim Dalı
1994
Arş. Gör. Meltem ARAN
1968
1991
İktisat Teorisi
Anabilim Dalı
1994
Arş. Gör. Gökhan
ÖNDEROĞLU
1967
1991
Maliye Bölümü
1995
---
1991
Uluslararası
İlişkiler Bölümü
2000
1965
1992
İktisat Teorisi
Anabilim Dalı
1999
1995
Arş. Gör. Hüdavendigar
ÖZTÜRK
Arş. Gör. Aslı Akgüç ALICI
Bütçe ve Mali
Planlama
Anabilim Dalı
İktisadi Gelişme
ve Uluslararası
İktisat Anabilim
Dalı
2003
1998
1997
Arş. Gör. Ege YAZGAN
1967
1992
İktisadi Gelişme
ve Uluslararası
İktisat Anabilim
Dalı
Arş. Gör. Esra OLCAR
1968
1992
Bütçe ve Mali
Planlama
Anabilim Dalı
1996
Arş. Gör. İsmail ÇAM
1946
1992
İşletme Anabilim
Dalı
1993
68
FAKÜLTEMİZDE GÖREV YAPIP AYRILAN ÖĞRETİM ELEMANLARI
Adı-Soyadı ve
Fakültemizde Çalıştığı
Dönemdeki Unvanı
Doğum
Yılı
Ölüm
Yılı
Göreve
Başlama
Tarihi
Göreve Başladığı
Bölüm/Anabilim
Dalı
Ayrılma
Tarihi
Arş. Gör. Emine Sevgi
YÖNEY
1965
1992
Uluslararası
İlişkiler Bölümü
2001
Arş. Gör. Sevgi UÇAN
1965
1993
Uluslararası
İlişkiler Bölümü
2000
Arş. Gör. Meltem ŞENGÜL
1970
1993
Ekonometri
Bölümü
2000
Arş. Gör. Ayçe ARMAĞAN
1968
1993
Muhasebe
Finansman
Anabilim Dalı
1995
Arş. Gör. Arda TUNCA
1971
1993
İktisat Teorisi
Anabilim Dalı
1996
Arş. Gör. Ayşe URAS
1960
1994
Uluslararası
İlişkiler Bölümü
1997
Arş. Gör. Evrim
İNSELMAN
1969
1994
İşletme Bölümü
1996
Arş. Gör. Murat MISIRLI
1970
1994
İşletme Bölümü
Pazarlama
Anabilim Dalı
1997
1994
Maliye Bölümü
1996
Arş. Gör. Berna Gülriz
ARATOKA
Arş. Gör. Özgür
KALYONCU
1970
1994
Ekonometri
Bölümü
2002
Arş. Gör. Ersin ÖZBAKIR
1965
1995
Yönetim ve
Organizasyon
Anabilim Dalı
2000
Arş. Gör. Fatma Özlen
BİROL
1969
1995
İktisat Teorisi
Anabilim Dalı
1999
---
1995
Uluslararası
İlişkiler
1996
1998
2001
Arş. Gör. Zeynep SONAT
Arş. Gör. Mehmet
KAHVECİ
1966
1995
Muhasebe
Finansman
Anabilim Dalı
Arş. Gör. Kaan Harun
ÖKTEN
1969
1995
Uluslararası
İlişkiler Anabilim
Dalı
69
FAKÜLTEMİZDE GÖREV YAPIP AYRILAN ÖĞRETİM ELEMANLARI
Adı-Soyadı ve
Fakültemizde Çalıştığı
Dönemdeki Unvanı
Doğum
Yılı
Ölüm
Yılı
Göreve
Başlama
Tarihi
Göreve Başladığı
Bölüm/Anabilim
Dalı
Ayrılma
Tarihi
Arş. Gör. İlker AKTÜKÜN
1967
1996
Uluslararası
İlişkiler Bölümü
2003
Arş. Gör. Engin SELÇUK
1971
1996
Uluslararası
İlişkiler Anabilim
Dalı
2003
Arş. Gör. Rabia Nilüfer
KUTLUATA MISIRLI
1971
1996
Maliye Bölümü
2001
Arş. Gör. Arzu BAYER
---
1997
Sosyal Bilimler
Enstitüsü
1998
Arş. Gör. Sema ERGÜN
---
1997
İngilizce İktisat
Bölümü
1999
Arş. Gör. Hacer AYDIN
---
1997
Sosyal Bilimler
Enstitüsü
---
Arş. Gör. Gülşah TEK
1974
1997
Ekonometri
Bölümü
1998
Arş. Gör. Ayşegül
KOMŞUOĞLU
1976
1997
Uluslararası
İlişkiler Bölümü
2003
Arş. Gör. Zeynep GÜLER
1963
1998
---
2003
Arş. Gör. Adil BAKTIAYA
1968
1998
Uluslararası
İlişkiler Bölümü
2002
Arş. Gör. Birol BAŞKAN
1974
1999
İngilizce İktisat
Teorisi Anabilim
Dalı
2001
Arş. Gör. Başak ÖZKAN
---
1999
Ekonometri
Bölümü
2000
Arş. Gör. Alpaslan AKAY
1975
1999
Ekonometri
Bölümü
2005
Arş. Gör. Ömür AYDIN
1977
1999
Devletler Hukuku
Anabilim Dalı
2003
70
FAKÜLTEMİZDE GÖREV YAPIP AYRILAN ÖĞRETİM ELEMANLARI
Adı-Soyadı ve
Fakültemizde Çalıştığı
Dönemdeki Unvanı
Doğum
Yılı
Göreve
Başlama
Tarihi
Göreve Başladığı
Bölüm/Anabilim
Dalı
Ayrılma
Tarihi
Arş. Gör. Gökhan CANITEZ
1973
1999
Ekonometri
Bölümü
1999
Arş. Gör. Emine Elif
ŞİMŞEK
1975
1999
Mali Hukuk
Anabilim Dalı
2006
Arş. Gör. Okan EREN
1976
1999
İngilizce İktisat
Teorisi Anabilim
Dalı
2001
Arş. Gör. Ümit BOZOKLU
1973
2000
İktisat Teorisi
Anabilim Dalı
2002
Arş. Gör. Özge İZDEŞ
1978
2000
İktisat Teorisi
Anabilim Dalı
2005
2003
2002
Ölüm
Yılı
Arş. Gör. Güniz DENİZ
1978
2001
İktisat Politikası /
Teknoloji ve
Sanayi İktisadı
Anabilim Dalı
Arş. Gör. Deniz Dilara
GİRGİN
1979
2001
İktisat Politikası
Anabilim Dalı
Çalışma
Ekonomisi ve
Endüstri İlişkileri
Bölümü
Teknoloji ve
Sanayi İktisadı
Anabilim Dalı
Arş. Gör. Özlem İNANÇ
1971
2001
Arş. Gör. Öznur Deniz
ÖZGÜREL
1976
2001
Arş. Gör. İlker ARI
1976
2001
Maliye Bölümü
2004
Arş. Gör. Hande ERPEKİN
1977
2001
İktisat Bölümü
2004
Arş. Gör. Selcen ÖNER
1977
2001
İktisat Sosyolojisi
Anabilim Dalı
2005
Arş. Gör. Gül Ebru SERTER
1979
2001
İktisat Teorisi
Anabilim Dalı
2003
Arş. Gör. İpek
TOPALOĞLU
1979
2002
İngilizce İktisat
Bölümü
2004
2004
2004
71
FAKÜLTEMİZDE GÖREV YAPIP AYRILAN ÖĞRETİM ELEMANLARI
Adı-Soyadı ve
Fakültemizde Çalıştığı
Dönemdeki Unvanı
Doğum
Yılı
Ölüm
Yılı
Göreve
Başlama
Tarihi
Göreve Başladığı
Bölüm/Anabilim
Dalı
Ayrılma
Tarihi
Arş. Gör. Fethi GÜNGÖR
1964
2003
Sosyal Bilimler
Enstitüsü
---
Arş. Gör. Başak AKGÜL
1982
2006
Siyaset Bilimi
Anabilim Dalı
2008
Asistan Nevzat GÜNEŞ
---
---
---
---
Asistan Nurettin MAHRUKİ
---
---
----
---
Asistan Halil İLTEBER
---
---
---
---
Arş. Gör. Müge Ece
GÜNEY
---
---
---
---
Arş. Gör. A. Nuran
EYÜPOĞLU
---
---
Ekonometri
Bölümü
---
Arş. Gör. Osman ULAGAY
---
kısa süreli
---
---
Arş. Gör. Hayri ÜRGÜPLÜ
---
kısa süreli
---
---
Öğr. Gör. Dr. Cengiz ARIN
1944
1969
Öğr. Gör. Dr. Necati SÜER
1946
1989
Öğr. Gör. Dr. T. Güngör
URAS
1933
1993
İşletme Bölümü
1994
Öğr. Gör. Esat TEKELİ
1896
1952
Maliye Kürsüsü
1966
Öğr. Gör. Işık EKİNCİ
1937
1965
Gazetecilik
Enstitüsü
1982
1967
İktisadi Coğrafya
ve Turizm
Enstitüsü
İktisadi Gelişme
ve Uluslararası
İktisat Anabilim
Dalı
2000
1994
72
FAKÜLTEMİZDE GÖREV YAPIP AYRILAN ÖĞRETİM ELEMANLARI
Adı-Soyadı ve
Fakültemizde Çalıştığı
Dönemdeki Unvanı
Göreve
Başlama
Tarihi
Göreve Başladığı
Bölüm/Anabilim
Dalı
Ayrılma
Tarihi
---
1967
Maliye Enstitüsü
1970
Öğr. Gör. Hüseyin
RAMAZANOĞLU
1947
1970
Siyaset İlmi
Kürsüsü
1976
Öğr. Gör. Selami ERASLAN
1951
1976
İstatistik ve
Matematik
Kürsüsü
1986
Öğr. Gör. Şehmus YAĞCI
1941
1988
İstatistik
Anabilimdalı
1994
Öğr. Gör. Ateş AKINCI
1949
1994
İktisat Teorisi
Anabilim Dalı
1998
Öğr. Gör. Kemal ÖZBİLEN
1957
1996
Ekonometri
Bölümü
1998
Ok. Dr. Şahmeran
BALTACIOĞLU
1944
1992
İktisat Politikası
Anabilim Dalı
2009
Ok. Enver BATUMLU
1917
1960
Gazetecilik
Enstitüsü
1967
Ok. Suphi N. OKAY
1910
1963
Sosyal Siyaset
Kürsüsü
1970
Ok. Ruth SCHAFFER
1920
1963
Siyaset İlmi
Kürsüsü
1967
Ok. Ayşe Güner ÇİLESİZ
1931
1965
---
1996
Ok. Ecvet GÜRESİN
1919
1965
---
---
Ok. Evner ERGUN
---
1965
---
1966
Ok. Nuri EREN
---
1965
Gazetecilik
Enstitüsü
1966
Öğr. Gör. Recep TURGAY
Doğum
Yılı
Ölüm
Yılı
73
FAKÜLTEMİZDE GÖREV YAPIP AYRILAN ÖĞRETİM ELEMANLARI
Adı-Soyadı ve
Fakültemizde Çalıştığı
Dönemdeki Unvanı
Doğum
Yılı
Ölüm
Yılı
Göreve
Başlama
Tarihi
Göreve Başladığı
Bölüm/Anabilim
Dalı
Ayrılma
Tarihi
Ok. Şemsettin SOYCAN
1913
1966
---
1966
Ok. Üzeyir BAYKAL
1913
1966
---
1966
Ok. Helmut SLABY
1933
1966
Siyaset İlmi
Kürsüsü
1968
Ok. Ertum ÖCAL
1935
1966
Gazetecilik
Enstitüsü
1982
Ok. Ayla YARDAŞ
1937
1966
Siyaset İlmi
Kürsüsü
1967
Ok. Osman KARACA
1923
1967
---
---
Ok. Elisabeth KUNT
1919
1967
Siyasi İlimler
Kürsüsü Almanca
1970
Ok. Yılmaz ALTUĞ
---
1967
---
1967
Ok. İsmail ÖZASLAN
---
1967
---
---
1937
1968
Gazetecilik
Enstitüsü
1979
Ok. Brian CLISSOLD
---
1968
Siyaset İlmi
Kürsüsü
---
Ok. Aydın AYBOY
---
1968
Gazetecilik
Enstitüsü
1970
Ok. Afif ERDEMİR
1923
1969
---
---
Ok. Adil İnal BARLIE
1945
1970
---
1975
Ok. Oya Fatma BAŞAK
2006
74
FAKÜLTEMİZDE GÖREV YAPIP AYRILAN ÖĞRETİM ELEMANLARI
Adı-Soyadı ve
Fakültemizde Çalıştığı
Dönemdeki Unvanı
Doğum
Yılı
Ölüm
Yılı
Göreve
Başlama
Tarihi
Göreve Başladığı
Bölüm/Anabilim
Dalı
Ayrılma
Tarihi
Ok. Angelica AKMAN
1945
1972
Siyasi İlimler
Kürsüsü
1979
Ok. Oya YAĞIZ
1949
1977
Siyaset İlmi
Kürsüsü
2002
Ok. Handan ÇAM
1961
1983
Genel İdare
Hizmetleri Sınıfı
---
Ok. Kudret ALTUN
1964
1984
---
1986
Ok. Durali YILMAZ
---
1984
---
---
Ok. Erdinç BEYLEM
---
1985
---
1989
Ok. Sabahat GÜLER
---
1985
---
1988
Ok. Şermin TEKİNALP
1945
1986
İngilizce İktisat
Bölümü
1998
Ok. Semra Nilgün
EKŞİOĞLU
1963
1986
İktisat Bölümü
---
Ok. Hülya EROĞUZ
---
1986
---
1987
Ok. Mualla ÖVEN
---
1986
İngilizce İktisat
Bölümü
2001
Ok. Meral KESİM
1956
1987
---
---
Ok. Sandra Tosta NACAR
1959
1987
İngilizce İktisat
Bölümü
1987
Ok. Nihan EKER
1949
1989
---
2001
75
FAKÜLTEMİZDE GÖREV YAPIP AYRILAN ÖĞRETİM ELEMANLARI
Adı-Soyadı ve
Fakültemizde Çalıştığı
Dönemdeki Unvanı
Doğum
Yılı
Ölüm
Yılı
Göreve
Başlama
Tarihi
Göreve Başladığı
Bölüm/Anabilim
Dalı
Ayrılma
Tarihi
Ok. Massoud YENGEFİ
1952
1990
İngilizce İktisat
Bölümü
1905
Ok. Anne ARMSTRONG
1956
1990
İngilizce İktisat
Bölümü
1991
Ok. Paul CARROL
1957
1990
---
---
---
1990
Maliye Bölümü
---
Ok. Sena SÖNMEZ
1958
1991
---
---
Ok. Ayla ÇERMEN
1944
1992
---
---
Ok. Nilgün ERTAŞ
1954
1992
---
---
Ok. Handan GÜRLER
1966
1992
---
2000
Okutman Mukaddes
Gülseven ÇELİK
---
1992
İngilizce İktisat
Bölümü
---
Ok. Yaprak Eren GEZGİN
---
1992
---
---
Ok. Bengü Usal ÜLKEN
1969
1993
---
---
Ok. Esra ERDENİZ
1966
1994
İktisat Fakültesi
---
Ok. Pınar Tuğran HANGÜL
1968
1994
İktisat Fakültesi
---
Ok. Tülin ÇANAKÇIOĞLU
1969
1994
Uluslararası
İlişkiler Bölümü
---
Ok. Nebahat AKGÜN
76
FAKÜLTEMİZDE GÖREV YAPIP AYRILAN ÖĞRETİM ELEMANLARI
Adı-Soyadı ve
Fakültemizde Çalıştığı
Dönemdeki Unvanı
Doğum
Yılı
Ölüm
Yılı
Göreve
Başlama
Tarihi
Göreve Başladığı
Bölüm/Anabilim
Dalı
Ayrılma
Tarihi
Ok. Pelin Tekinalp
ÇAKMAK
1970
1995
İngilizce İktisat
Bölümü
1999
Ok. Hayrettin DURAK
1957
1996
İngilizce İktisat
Bölümü
---
Ok. İpek AKYEL
1963
1996
İngilizce İktisat
Bölümü
---
Ok. Ayşegül ÜNAL
1952
1996
İktisat Bölümü
---
Ok. Tozan ALKAN
1963
1996
Uluslararası
İlişkiler Bölümü
---
Ok. Aslı KAZMA
1973
1998
Uluslararası
İlişkiler Bölümü
2000
Uzman Adnan EKŞİGİL
1953
1975
Siyaset İlmi
Kürsüsü
1983
Uzman Ayşegül ARDIÇ
1954
1977
---
---
Uzman Sabahat YALÇIN
---
---
---
---
1935
1959
Umumi İktisat ve
İktisadi
Doktrinler Tarihi
Kürsüsü
1960
Rüştü ALTAY
---
1961
Maliye ve Mali
Kanunlar Kürsüsü
---
Hamdi MERTEL
---
1963
İktisat Tarihi
Kürsüsü
1969
1967
1992
Uluslararası
İlişkiler Bölümü
1996
---
1994
İngilizceİktisat
Politikası
Anabilim Dalı
---
---
---
---
Demiray AKMAN
Tayfun ÇALKAVUR
Fatma Makbule MELEK
Cihat BABAN
1911
1984
Sıralama unvan ve göreve başlama tarihine göre yapılmıştır.
77
FAKÜLTEMİZDE HALEN ÇALIŞMAKTA OLAN ÖĞRETİM ELEMANLARI
Doğum
Yılı
Göreve
Başlama
Tarihi
Göreve Başladığı
Bölüm/Anabilim Dalı
Prof. Dr. Esin ERGİN
1945
1969
İşletme İktisadı Kürsüsü
Prof. Dr. Tevfik GÜRAN
1949
1973
İktisat Tarihi Kürsüsü
Prof. Dr. Merih PAYA
1947
1973
İktisat Teorisi Kürsüsü
Prof. Dr. Hülya TALU
1948
1973
İşletme İktisadı Kürsüsü
Prof. Dr. Kaya ARDIÇ
1945
1977
İktisat Teorisi Kürsüsü
Prof. Dr. Mithat Zeki DİNÇER
1955
1979
İktisat Bölümü
Prof. Dr. Nevin ATEŞ
1958
1979
Siyaset Bilimi Bölümü
Prof. Dr. Ahmet İNCEKARA
1956
1980
İktisat Bölümü
Prof. Dr. Nihal TUNCER
1955
1982
İngilizce İktisat Bölümü
Prof. Dr. Hülya KİRMANOĞLU
1958
1982
Maliye Bölümü
Prof. Dr. Dursun ARIKBOĞA
1960
1982
Maliye/İşletme Bölümü
Prof. Dr. Salim Ateş OKTAR
1956
1983
Maliye Bölümü
Prof. Dr. Sedat MURAT
1959
1985
Çalışma Ekonomisi ve
Endüstri İlişkileri Bölümü
Prof. Dr. A. Karun
NEMLİOĞLU
1959
1985
Ekonometri Bölümü
Adı-Soyadı ve Fakültemizde
Çalıştığı Dönemdeki Unvanı
78
FAKÜLTEMİZDE HALEN ÇALIŞMAKTA OLAN ÖĞRETİM ELEMANLARI
Doğum
Yılı
Göreve
Başlama
Tarihi
Göreve Başladığı
Bölüm/Anabilim Dalı
Prof. Dr. Mustafa DELİCAN
1963
1985
Çalışma Ekonomisi ve
Endüstri İlişkileri Bölümü
Prof. Dr. Recep SEYMEN
1964
1986
Çalışma Ekonomisi ve
Endüstri İlişkileri Bölümü
Prof. Dr. Mehmet Hasan ALTAN
1953
1986
İktisat Bölümü
Prof. Dr. Elif SONSUZOĞLU
1964
1986
Maliye Bölümü
Prof. Dr. Mehtap ÖZDEĞER
1963
1986
İktisat Bölümü
Prof. Dr. Şahin AKKAYA
1963
1987
Maliye Bölümü
Prof. Dr. Ahmet KAL’A
1963
1989
İktisat Bölümü
Prof. Dr. Arif YAVUZ
1965
1989
Çalışma Ekonomisi ve
Endüstri İlişkileri Bölümü
Prof. Dr. Gülden ÜLGEN
1959
1991
İktisat Bölümü
Prof. Dr. Arzu İMREN
ÇAKMAK
1963
1991
İktisat Bölümü
Prof. Dr. Havva TUNÇ ÇELEBİ
1959
1991
İktisat Bölümü
Prof. Dr. Zekai ÖZDEMİR
1959
1992
İktisat Bölümü
Prof. Dr. Coşkun ÇAKIR
1966
1992
İktisat Bölümü
Prof. Dr. Serdar ONGAN
1963
1993
İktisat Bölümü
Adı-Soyadı ve Fakültemizde
Çalıştığı Dönemdeki Unvanı
79
FAKÜLTEMİZDE HALEN ÇALIŞMAKTA OLAN ÖĞRETİM ELEMANLARI
Doğum
Yılı
Göreve
Başlama
Tarihi
Göreve Başladığı
Bölüm/Anabilim Dalı
Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ
1968
1993
Çalışma Ekonomisi ve
Endüstri İlişkileri Bölümü
Prof. Dr. Tekin AKGEYİK
1969
1993
Çalışma Ekonomisi ve
Endüstri İlişkileri Bölümü
Prof. Dr. Süleyman ÖZDEMİR
1971
1996
Çalışma Ekonomisi ve
Endüstri İlişkileri Bölümü
Prof. Dr. Füsun İSTANBULLU
DİNÇER
1958
1998
İktisat Bölümü/Turizm
İşletmeciliği Bölümü
Prof. Dr. Emine Figen ALTUĞ
1952
2006
Maliye Bölümü
Prof. Dr. Yusuf BALCI
1958
2009
Çalışma Ekonomisi ve
Endüstri İlişkileri Bölümü
Prof. Dr. Veysel BOZKURT
1962
2010
İktisat Bölümü
Doç. Dr. Macide ŞOĞUR
1956
1979
İşletme Bölümü
Doç. Dr. K. Pınar
AKKOYUNLU
1958
1982
Maliye Bölümü
Doç. Dr. Halil İbrahim
SARIOĞLU
1962
1986
Çalışma Ekonomisi ve
Endüstri İlişkileri Bölümü
Doç. Dr. Fatma Şebnem
ARIKBOĞA
1962
1987
Maliye Bölümü
Doç. Dr. Nilgün ÇİL YAVUZ
1962
1987
Ekonometri Bölümü
Doç. Dr. Ufuk BAKKAL
1965
1989
Maliye Bölümü
Doç. Dr. Levent ÜRER
1962
1991
Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler
Bölümü
Adı-Soyadı ve Fakültemizde
Çalıştığı Dönemdeki Unvanı
80
FAKÜLTEMİZDE HALEN ÇALIŞMAKTA OLAN ÖĞRETİM ELEMANLARI
Doğum
Yılı
Göreve
Başlama
Tarihi
Göreve Başladığı
Bölüm/Anabilim Dalı
Doç. Dr. Seyhun DOĞAN
1969
1992
İktisat Bölümü
Doç. Dr. Tevfik Hakan ONGAN
1967
1992
İktisat Bölümü
Doç. Dr. Burak Semih GÜLBOY
1971
1994
Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler
Bölümü
Doç. Dr. Bahar ŞANLI
1974
1995
İktisat Bölümü
Doç. Dr. Erdinç ALTAY
1973
1995
İşletme Bölümü
Doç. Dr. Cem SAATÇİOĞLU
1972
1996
İktisat Bölümü
Doç. Dr. Binhan Elif DİNÇ
YILMAZ
1971
1997
Maliye Bölümü
Doç. Dr. Murat ÇAK
1975
1997
Maliye Bölümü
Doç. Dr. Nagihan OKTAYER
1973
1997
Maliye Bölümü
Doç. Dr. Nazan SUSAM
1970
1997
Maliye Bölümü
Doç. Dr. Gökhan KARABULUT
1973
1997
İktisat Bölümü
Doç. Dr. Mustafa TEKIN
1960
1998
Ekonometri Bölümü
Doç. Dr. Namık Sinan TURAN
1972
1998
Uluslararası İlişkiler
Bölümü
Doç. Dr. Murat BİRDAL
1975
1998
İktisat Bölümü
Adı-Soyadı ve Fakültemizde
Çalıştığı Dönemdeki Unvanı
81
FAKÜLTEMİZDE HALEN ÇALIŞMAKTA OLAN ÖĞRETİM ELEMANLARI
Doğum
Yılı
Göreve
Başlama
Tarihi
Göreve Başladığı
Bölüm/Anabilim Dalı
Doç. Dr. Dündar Murat
DEMİRÖZ
1974
1999
İktisat Bölümü
Doç. Dr. Ferda YERDELEN
TATOĞLU
1978
1999
Ekonometri Bölümü
Doç. Dr. Meltem GÜNGÖR
DELEN
1976
2002
Çalışma Ekonomisi ve
Endüstri İlişkileri Bölümü
Doç. Dr. Özgür ASLAN
1980
2002
İktisat Bölümü
Doç. Dr. Handan YOLSAL
1966
2004
Ekonometri Bölümü
Doç. Dr. Nuray MERT
1960
2006
Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler
Bölümü
Doç. Dr. Süphan NASIR
1978
2007
İşletme Bölümü
Doç. Dr. İsmail KIZILIRMAK
1965
2009
Turizm İşletmeciliği
Bölümü
Doç. Dr. Yaşar BÜLBÜL
1968
2010
İngilizce İktisat
Yrd. Doç. Dr. Şamil ÜNSAL
1953
1982
Maliye Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Leyla SANLI
1959
1982
Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler
Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Burhan
BALOĞLU
1954
1983
İktisat Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Yavuz ILGAZ
1960
1984
İşletme Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Alpaslan
İSAGİLLER
1960
1986
İktisat Bölümü
Adı-Soyadı ve Fakültemizde
Çalıştığı Dönemdeki Unvanı
82
FAKÜLTEMİZDE HALEN ÇALIŞMAKTA OLAN ÖĞRETİM ELEMANLARI
Doğum
Yılı
Göreve
Başlama
Tarihi
Göreve Başladığı
Bölüm/Anabilim Dalı
Yrd. Doç. Dr. Ziya ERDEM
1963
1986
Çalışma Ekonomisi ve
Endüstri İlişkileri Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Cenk Gökçe
ADAŞ
1962
1986
İngilizce İktisat Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Suna MUĞAN
ERTUĞRAL
1963
1987
İktisat Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Türkan TURAN
1964
1987
İngilizce İktisat Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Aziz Burak
ATAMTÜRK
1963
1988
İktisat Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Zahide AYYILDIZ
ONARAN
1964
1988
İktisat Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR
1964
1989
İngilizce İktisat Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Şevket Kamil
AKAR
1965
1990
İktisat Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Kutluk Kağan
SÜMER
1970
1991
Ekonometri Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Sema ULUTÜRK
AKMAN
1970
1992
Ekonometri Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Hülya KESİCİ
1968
1992
İktisat Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Hasan ŞENOCAK
1966
1992
Çalışma Ekonomisi ve
Endüstri İlişkileri Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Ercüment BALCI
1966
1992
Yrd. Doç. Dr. M. Kutluğhan
Savaş ÖKTE
1964
1992
Adı-Soyadı ve Fakültemizde
Çalıştığı Dönemdeki Unvanı
İktisat Bölümü
İngilizce İktisat Bölümü
83
FAKÜLTEMİZDE HALEN ÇALIŞMAKTA OLAN ÖĞRETİM ELEMANLARI
Doğum
Yılı
Göreve
Başlama
Tarihi
Göreve Başladığı
Bölüm/Anabilim Dalı
Yrd. Doç. Dr. Sema YOLAÇ
1970
1992
İşletme Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Filiz BALOĞLU
1967
1993
Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Emre
ERKAL
1971
1994
Yrd. Doç. Dr. Selman YILMAZ
1970
1994
Yrd. Doç. Dr. Deniz GİZ
1962
1994
Yrd. Doç. Dr.Özlem GÖKTAŞ
1968
1994
Ekonometri Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Güzin Emel
AKKUŞ
1963
1994
İngilizce İktisat Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Özlem DURGUN
1969
1996
Yrd. Doç. Dr. Aydan KANSU
1973
1996
Yrd. Doç. Dr. Nilgün TUNÇCAN
ONGAN
1974
1997
Yrd. Doç. Dr. Çiğdem ŞAHİN
1965
1997
Yrd. Doç. Dr. Hatice Anıl
DEĞERMEN ERENKOL
1969
1998
İşletme Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Dilara MUMCU
AKAN
1974
1999
İngilizce İktisat Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Duygu Anıl
KESKİN
1975
1999
İşletme Bölümü
Adı-Soyadı ve Fakültemizde
Çalıştığı Dönemdeki Unvanı
İktisat Bölümü
İşletme Bölümü
İktisat Bölümü
İktisat Bölümü
İktisat Bölümü
İktisat Bölümü
Çalışma Ekonomisi ve
Endüstri İlişkileri Bölümü
İktisat Bölümü
84
FAKÜLTEMİZDE HALEN ÇALIŞMAKTA OLAN ÖĞRETİM ELEMANLARI
Doğum
Yılı
Göreve
Başlama
Tarihi
Yrd. Doç. Dr. Suat KARAGÖZ
1953
2000
Yrd. Doç. Dr. Sermin SARICA
1970
2000
Yrd. Doç. Dr. Elife AKİŞ
1970
2000
Yrd. Doç. Dr. Murat ÇETİN
1974
2000
Yrd. Doç. Dr. Abdülkadir TUNA
1975
2000
Yrd. Doç. Dr. Aysel ARIKBOĞA
1975
2000
Maliye Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Umut OMAY
1974
2001
Çalışma Ekonomisi ve
Endüstri İlişkileri Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Halil TUNALI
1973
2001
Yrd. Doç. Dr.Y. Barış
ALTAYLIGİL
1974
2001
İngilizce İktisat Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Demet ÇAK
1974
2002
İktisat Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Ebru DOĞAN
1979
2002
İşletme Bölümü
Yrd. Doç. Dr. M. Hakan
SATMAN
1980
2002
Ekonometri Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Burak GÜRİŞ
1980
2002
Ekonometri Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Aylin AKTÜKÜN
1970
2003
Ekonometri Bölümü
Adı-Soyadı ve Fakültemizde
Çalıştığı Dönemdeki Unvanı
Göreve Başladığı
Bölüm/Anabilim Dalı
İktisat Bölümü
Maliye Bölümü
İktisat Bölümü
İktisat Bölümü
İktisat Bölümü
İktisat Bölümü
85
FAKÜLTEMİZDE HALEN ÇALIŞMAKTA OLAN ÖĞRETİM ELEMANLARI
Doğum
Yılı
Göreve
Başlama
Tarihi
Göreve Başladığı
Bölüm/Anabilim Dalı
Yrd. Doç. Dr. Melda AKIN
1960
2003
Ekonometri Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Murat ŞEKER
1982
2003
Maliye Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Burcu KIRAN
1982
2004
Ekonometri Bölümü
Yrd. Doç. Dr. İrfan ÇİFTÇİ
1965
2005
Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler
Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Şehnaz
DEMİRKOL
1961
2006
Turizm İşletmeciliği
Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Levent ŞAHİN
1980
2006
Çalışma Ekonomisi ve
Endüstri İlişkileri Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Elif HAYKIR
HOBİKOĞLU
1977
2009
İktisat Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan
ÖZÇELEBİ
1981
2009
İktisat Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Uğur DOLGUN
1970
2010
İktisat Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Edip A.
BEKAROĞLU
1977
2010
Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler
Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Yüksel
BAYRAKTAR
1979
2010
İktisat Bölümü
Dr. Halil YILDIZ
1959
1992
Çalışma Ekonomisi ve
Endüstri İlişkileri Bölümü
Ok. Dr. Nalan BEKEN
1960
2003
İktisat Bölümü
Arş. Gör. Dr. Emine TAHSİN
1972
1996
İktisat Bölümü
Arş. Gör. Dr. Billur ENGİN
1977
1999
İngilizce İktisat Bölümü
Adı-Soyadı ve Fakültemizde
Çalıştığı Dönemdeki Unvanı
86
FAKÜLTEMİZDE HALEN ÇALIŞMAKTA OLAN ÖĞRETİM ELEMANLARI
Doğum
Yılı
Göreve
Başlama
Tarihi
Göreve Başladığı
Bölüm/Anabilim Dalı
Arş. Gör. Dr. Müjgan
HACIOĞLU
1977
2000
İngilizce İktisat Bölümü
Arş. Gör. Dr. Önder BİNGÖL
1978
2000
Maliye Bölümü
Arş. Gör. Dr. Şelale UŞEN
1973
2000
Çalışma Ekonomisi ve
Endüstri İlişkileri Bölümü
Arş. Gör. Dr. Recep Emre
ERİÇOK
1977
2000
Maliye Bölümü
Arş. Gör. Dr. Ayda Rona Aylin
ALTINAY CİNGÖZ
1979
2001
İngilizce İktisat
Arş. Gör. Dr. Mehmet Sabri
TOPAK
1975
2001
İşletme Bölümü
Arş. Gör. Dr. Barış
KABLAMACI
1977
2001
İktisat Bölümü
Arş. Gör. Dr. Önder
YERLİKAYA
1978
2001
İngilizce İktisat Bölümü
Arş. Gör. Dr. Özlem
YORULMAZ
1979
2001
Ekonometri Bölümü
Arş. Gör. Dr. Özgün Burak
KAYMAKÇI
1978
2001
İktisat Bölümü
Arş. Gör. Dr. Oya EKİCİ
1976
2002
Ekonometri Bölümü
Arş. Gör. Dr. Feride Berna
UYMAZ YILMAZ
1977
2002
Maliye Bölümü
Arş. Gör. Dr. Volkan
HACIOĞLU
1977
2002
İngilizce İktisat Bölümü
Arş. Gör. Dr. Reşat Can AKKAY
1977
2002
İngilizce İktisat Bölümü
Adı-Soyadı ve Fakültemizde
Çalıştığı Dönemdeki Unvanı
87
FAKÜLTEMİZDE HALEN ÇALIŞMAKTA OLAN ÖĞRETİM ELEMANLARI
Doğum
Yılı
Göreve
Başlama
Tarihi
Göreve Başladığı
Bölüm/Anabilim Dalı
Arş. Gör. Dr. Elif CENKERİ
1978
2002
Maliye Bölümü
Arş. Gör. Dr. Leyla İŞBİLEN
1978
2002
Ekonometri Bölümü
Arş. Gör. Dr. Nurtaç YILDIRIM
1979
2002
İktisat Bölümü
Arş. Gör. Dr. Buket ÇAKIR
1964
2002
İktisat Bölümü
Arş. Gör. Dr. Özge GÖKDEMİR
1980
2004
İktisat Bölümü
Arş. Gör. Dr. Çiğdem Börke
TUNALI
1981
2004
İktisat Bölümü
Arş. Gör. Dr. Burcu Özcan
1982
2004
İktisat Bölümü
Arş. Gör. Dr. Başak Işıl ÇETİN
1979
2005
Çalışma Ekonomisi ve
Endüstri İlişkileri Bölümü
Arş. Gör. Dr. Gelengül
KOÇASLAN
1980
2005
İngilizce İktisat Bölümü
Arş. Gör. Dr. Ertan ERSOY
1972
2005
İngilizce İktisat Bölümü
Arş. Gör. Dr. Faruk TAŞÇI
1982
2006
Çalışma Ekonomisi ve
Endüstri İlişkileri Bölümü
Arş. Gör. Dr. A. Emre ATEŞ
1980
2006
Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler
Bölümü
Adı-Soyadı ve Fakültemizde
Çalıştığı Dönemdeki Unvanı
Arş. Gör. Dr. Burcu SUNAR
1981
2006
Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler
Bölümü
Arş. Gör. Dr. Gizem Bilgin
AYTAÇ
1982
2006
Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler
Bölümü
88
FAKÜLTEMİZDE HALEN ÇALIŞMAKTA OLAN ÖĞRETİM ELEMANLARI
Doğum
Yılı
Göreve
Başlama
Tarihi
Göreve Başladığı
Bölüm/Anabilim Dalı
Arş. Gör. Dr. Başak ERGÜDER
1981
2007
Maliye Bölümü
Arş. Gör. Dr. Yasemin TAŞKIN
1981
2008
Maliye Bölümü
Arş. Gör. Dr. Kadir YILDIRIM
1981
2008
İktisat Bölümü
Arş. Gör. Dr. Serdar TAŞÇI
1978
2009
Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler
Bölümü
Arş. Gör. Murat BEŞER
1978
2002
İktisat Bölümü
Arş. Gör. Şeref BOZOKLU
1980
2002
İktisat Bölümü
Arş. Gör. Şenol KURT
1979
2002
Çalışma Ekonomisi ve
Endüstri İlişkileri Bölümü
Arş. Gör. Ferda KARAGÖZ
1982
2004
İngilizce İktisat Bölümü
Arş. Gör. Gürel ÇETİN
1978
2005
Turizm İşletmeciliği
Bölümü
Arş. Gör. Çağrı ÇARIKÇI
1982
2005
Maliye Bölümü
Arş. Gör. Veli YILANCI
1982
2005
Ekonometri Bölümü
Arş. Gör. Hülya DENİZ
1982
2005
İktisat Bölümü
Arş. Gör. Aycan HEPSAĞ
1983
2005
Ekonometri Bölümü
Arş. Gör. Semanur SOYYIGIT
KAYA
1984
2006
İktisat Bölümü
Adı-Soyadı ve Fakültemizde
Çalıştığı Dönemdeki Unvanı
89
FAKÜLTEMİZDE HALEN ÇALIŞMAKTA OLAN ÖĞRETİM ELEMANLARI
Doğum
Yılı
Göreve
Başlama
Tarihi
Göreve Başladığı
Bölüm/Anabilim Dalı
Arş. Gör. Sinem KUTLU
1982
2006
İktisat Bölümü
Arş. Gör. Seda KARAKAŞ
1984
2006
Ekonometri Bölümü
Arş. Gör. İpek M. SAYDAM
1984
2006
İktisat Bölümü
Arş. Gör. Levent DÖLEK
1981
2006
İktisat Bölümü
Arş. Gör. Burçay YAŞAR
AKÇALI
1983
2006
İşletme Bölümü
Arş. Gör. Buket AKDÖL
1984
2006
İşletme Bölümü
Arş. Gör. Elçin ŞİŞMANOĞLU
1984
2007
İşletme Bölümü
Adı-Soyadı ve Fakültemizde
Çalıştığı Dönemdeki Unvanı
Arş. Gör. Pınar ERKEM
GÜLBOY
1982
2008
Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler
Bölümü
Arş. Gör. Begüm KURTULUŞ
1983
2008
Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler
Bölümü
Arş. Gör. Aytuğ BOLCAN
1986
2008
İktisat Bölümü
Arş. Gör. Cihan KIZIL
1982
2009
Maliye Bölümü
Arş. Gör. Zehra Ayça ÖZTÜRK
1986
2010
Ekonometri Bölümü
Arş. Gör. Sevinç ASLAN
1988
2010
Turizm İşletmeciliği
Bölümü
Arş. Gör. Aziz DAYANIR
1986
2010
İktisat Bölümü
90
FAKÜLTEMİZDE HALEN ÇALIŞMAKTA OLAN ÖĞRETİM ELEMANLARI
Doğum
Yılı
Göreve
Başlama
Tarihi
Göreve Başladığı
Bölüm/Anabilim Dalı
Arş. Gör. Hakan BEKTAŞ
1987
2010
Ekonometri Bölümü
Arş. Gör. Murat USTAOĞLU
1976
2010
İktisat Bölümü
Arş. Gör. Veysel ERASLAN
1983
2010
İngilizce İktisat Bölümü
Arş. Gör. Mehmet GÜLER
1986
2010
Çalışma Ekonomisi ve
Endüstri İlişkileri Bölümü
Arş. Gör. Yiğit YURDER
1986
2011
İşletme Bölümü
Arş. Gör. Mehmet Altuğ ŞAHİN
1987
2011
Turizm İşletmeciliği
Bölümü
Arş. Gör. Selcan PEKSAN
1982
2011
Çalışma Ekonomisi ve
Endüstri İlişkileri Bölümü
Arş. Gör. Uygar Ekim İÇMEZ
1988
2011
Çalışma Ekonomisi ve
Endüstri İlişkileri Bölümü
Arş. Gör. Neşe ÇAKI
1988
2011
Çalışma Ekonomisi ve
Endüstri İlişkileri Bölümü
Arş. Gör. Halil İbrahim
GÜNDÜZ
1984
2011
Ekonometri Bölümü
Öğr. Gör. Yaprak Burçak
BOYDAK ÖZTAŞ
1972
2005
İşletme Bölümü
Ok. Meltem İNANÇ GEZEN
1981
2005
Turizm İşletmeciliği
Bölümü
Uzman Tolga AKAGÜN
1966
2008
Turizm İşletmeciliği
Bölümü
Adı-Soyadı ve Fakültemizde
Çalıştığı Dönemdeki Unvanı
Sıralama unvan ve göreve başlama tarihine göre yapılmıştır.
91
ANILARDA
İKTİSAT
FAKÜLTEMİZ
92
“İKTİSAT” OKURKEN KARŞILAŞTIĞIM ÇÖZÜMSÜZLÜĞÜ HOCALIĞA
BAŞLARKEN NASIL ÇÖZDÜM?
Prof. Dr. Gülten KAZGAN
İktisat ile ilk karşılaşmam Amerikan Kız Koleji’nin lise bölümünde aldığım bir
“seçimlik” derste oldu. İktisat dersinde Dr. Sahire Çilli bize David Ricaordu’nun “azalan
toprak getirisi “ kuramı ile “serbest dış ticaretin karşılıklı yararlarını” ve T. Robert
Malthus’un nüfus kuramını öğretti. İktisat Fakültesi’ne girdiğimde, Prof. Fritz Neumark, önce
aynı kuramları tekrarladı, sonra bize Avusturya ve Alman Okulları’nın kuramlarını anlatmaya
geçti. Derken, Prof. Refü Şükrü Suvla, ardından prof. Ömer Lütfü Barkan, vb… izleyen
yıllarda farkıl iktisat kuramları ve iktisat tarihi bilgilerini aktardılar. Nihayet, Prof. Sabri
Ülgener ABD’den gelip J. M. Keynes’in makro-ekonomiye dayalı kuramını anlatınca, benim
kafam tam karıştı. Ne öğrendiğimi anlayamadığım gibi, öğrendiğimin ne işe yaradığını da
anlayamadım.
Mezun olduktan sonra, yeni kurulan Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası’nın iktisat
servisine girdim; kredi almak isteyen girişimcilerin taleplerini inceleyip, bankanın koyduğu
kıstaslara uygunluğu değerlendiriliyordu bu serviste. Yaptığım işin Fakülte’de edindiğim bilgi
çıkını ile hiçbir ilişkisi yoktu.
Sıkıldım, İktisat Fakültesi’ne “asistan” (araştırma görevlisi) olarak dönmeye karar
verdim. Tam da J. M. Keynes ve Okulunun çok gözde olduğu bir dönemdi; Fakülte’de herkes
gibi ben de Keynes ve izleyicilerini öğreniyordum. Ne var ki, asistanlığını yaptığım Prof.
Barkan o yıllarda Osmanlı tarımı ile ilgili ilgili olduğu gibi, İkinci Dünya savaşı sonrası
evrenin en önemli sorunu da (yaşanan açlık dolayısıyla) tarım üretimini artırmaktı. Doktora
tezi (o dönem yüksek lisans derecesi henüz uygulamaya girmemişti) konum da tarım oldu;
seçtiğim konu ise fiyat teorisini çok iyi düzeyde bilmeyi gerektiriyordu. Kısacası, Keynes
Okulu’nun güncelliğini izlerken doktora için de yeni kitaplardan fiyat teorisi öğrenmem
gerekiyordu. Henüz mikro ve makro iktisat ayırımı yapılmayan bu evrede de kafamdaki
karışıklığı yine gideremedim. Doktora sonrası Rockefeller bursu ile Chicago Üniversitesi’ne
gittiğimde yeni bir şok yaşadım. Prof. Milton Friedman’ın egemenliğindeki Chicago İktisat
doktora programında, J. M. Keynes ve Okulu’nun hiçbir yeri yoktu, program neoklasik iktisat
ağırlıklıydı. Yaşadığım şok, ne var ki, kafamdaki kargaşayı çözmeye yardımcı oldu; anladım
ki, iktisat birbiriyle, uygulanacak politikalar bağlamında uyuşmayan okullardan oluşuyor. Her
okulda geliştirilen kuramlar, politikaları haklı göstermek yolunda tasarlanıyor. Döndüğümde
İktisat Fakültesi’nde doçent oldum, hocalığa başladım. Yaptığım ilk işlerden biri de “İktisadi
Düşünce” dersi vermek, kafa karışıklığı yaratan kuramlar demetini sistemleştirmek üzere de,
“İktisat Okulları” temelli bir ders kitabını kaleme almaya başlamak oldu. Böylece, kafası
karışık bir hoca olmaktan kendimi kurtardığım gibi, öğrencilerimin de aynı bunalımı
yaşamaktan kurtulma yolunu açmış oldum.
93
MODERN İKTİSADA GEÇERKEN…
Prof. Dr. Mükerrem HİÇ
Genel olarak, tüm kıdemli hocalarımız genç nesli modern analizleri öğrenmeye ve
kullanmaya teşvik etmişlerdir. Hatta Prof. Dr. Sabri F. ÜLGENER bu hususta öncülük dahi
etmiştir. Fakat bu genel eğilimin burada ele alacağım, bir tek istisnası oldu; “kıdemli
hocalarımız” dışında tuttuğum, “eski kuşak” bir hoca modern iktisat bilgisine ters tepki
gösterdi.
Fakültenin ilk yıllarından itibaren uzun süre son sınıf imtihanları bütün derslerden
“genel” olarak yapılmaktaydı; meselȃ “iktisat genel” gibi. Talebe önce genelden yazılı
imtihana girer, bunu geçince ayrıca üç kişilik bir hoca kadrosu önünde şifahî imtihana tabi
tutulurdu. Kesin not bu safhada verilirdi; fakat yazılıda alınan not talebe hakkında bize yeterli
bilgi verirdi. Şüphesiz, dört yıllık tüm iktisat dersleri denilmekle beraber, ilk yılda okutulan
“genel iktisat” yahut iktisada giriş”in bir ağırlığı olmazdı. Ağırlıklı konular daha çok 3. ve 4.
sınıf dersleriydi; bunlardan dört sual sorulurdu.
Princeton Üniversitesi’nden döndükten ve ilk para kitabımı da yayınladıktan sonraki
bir tarihte, 1966’dan sonra, bir seferinde genel iktisat imtihanında sorulan soruların çoğunluğu
makroekonomik analiz gerektiriyordu. Öğrenci açısından cevaplar benim o yıllarda yeni
çıkmış olan kitabımdaki bilgilere dayanarak verilebilirdi. Yazılı imtiham kağıtları, her zaman
olduğu gibi, kıdemli, kıdemsiz tüm hocalara (doçent ve profesörlere) eşit sayıda paylaştırıldı.
Neticeler not olarak değil, sözlüye girer, girmez olarak listeler halinde asılırdı; verilen notlar
bizde mahfuz tutulurdu.
Böyle bir şifahî (sözlü) imtihandan önce bir genç talebe üzgün, ağlamaklı, benim
bulunduğum, o zaman merkez binadaki odama girdi; iktisat genel imtihanını iyi yaptığını,
benim kitabımdaki analizlerden doğru şekilde faydalandığını zannettiğini, fakat “geçmez” not
aldığını söyledi ve mümkünse kağıdına yeniden bakılmasını talep etti. Genç talebeyi
kırmadım, idareden kağıdını getirttim ve inceledim. Gerçekten “geçmez” bir tarafa, “iyi” bir
not alacak seviyede bir kağıttı. Talebeye maddî bir yanlışlık yapıldığını söyledim. Fakat
tahmin ediyorum ki, kağıda bakan eski kuşak iktisat hocası bu “modern” (bize göre modern,
yoksa o günkü Amerikan, İngiliz üniversitelerinde standart) analizleri izlememiş, dolayısıyla
da, talebenin cevaplarından bir şey anlamamış; hatta sonuçların doğru zikredildiğini dahi
görmemiş veya görmek istemediğinden, “geçmez” notunu basmış. Şimdi, kağıdı aynı hocaya
havale etsem problem çıkacak; hemen üç kişilik bir heyet topladım. Heyet olarak o talebenin
kağıdının değerlendirilmesinde “maddî” bir hata yapıldığını zikrederek “geçer” ve iyi bir not
verdik. Bunu yaparken biliyordum ki, bir problem ortaya çıkarsa bütün kıdemli hocalar ve
fakülte idaresi bana arka çıkardı. Tabii, hiçbir hoca yazılı kağıtlarını okuduğu talebenin
94
yüzünü bilmez, ismini de hatırlamaz. Sonuçta o talebe belli ki, hangi jüriye düşmüşse, iyi bir
notla şifahî imtihanı da geçmiş ve mezun olmuş.
Birçok yıl geçtikten sonra, Boğaziçi Üniversitesi henüz Robert College iken konferans
vermek üzere gittiğimde, o talebenin orada iktisat hocası olduğunu gördüm. Hemen bana
koştu, kendini tanıttı ve teşekkür etti. Böylece, üniversite camiasına bir eleman
kazandırdığımı görerek memnun oldum. Fakat, o kıdemli hocanın “modern” iktisat tedrisatı
karşısındaki bu menfi tutumu, yeniden altını çizmek isterim ki, tamamen istisnai bir vaka idi.
Modern iktisada geçiş, bilakis, tüm kıdemli hocalarımız tarafından destek, hatta teşvik
görmüştür.
95
FAKÜLTEMİZİN İSMİ
Prof. Dr. Nevzat YALÇINTAŞ
1980’lerin başlarında, Suudi Arabistan’da, Cidde liman şehrinde bulunan İslam
Kalkınma Bankasında görevliydim. Türkiye’mizin de kurucu ortağı olduğu bu “Yatırım”
Bankamızda “Eğitim ve Araştırma Enstitüsü” nün Başkanlığını yürütüyordum. O dönemdeki
Bülent Ulusu Hükümetinin istek ve talebi üzerine, Üniversiteler Kanunu’nun ilgili maddesi
mucibince Fakülteden izinli olarak iktisadi ve sosyal nitelikli araştırmalar yapıyor ve eğitim
çalışmalarını tertipliyorduk. Enstitüde Sayın Cumhurbaşkanımız Dr. Abdullah Gül ve yine
İktisat Fakültemizin merhum Profesörlerinden Dr. Haşmet Başar Beylerle beraberdik.
Ekibimizde Türkiye’den başka iktisatçı ve hukukçu akademisyen ve uzmanlar da vardı.
Günlerden bir gün, Enstitüdeki sekreterim bana “Hocam sizi İstanbul’dan arıyorlar”
dedi. Bağlamasını söyledim; karşımda senelerden beri Fakültemizde beraber çalıştığımız, aynı
odayı paylaştığımız merhum Prof. Dr. Nusret Ekin vardı. Mutat olduğu üzere önce neşe ve
kahkahalarla şakalaştık, sonra bana “Nevzat, derhal Cidde’den İstanbul’a geleceksin, mesele
ciddi, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Fakültemizin ismini değiştiriyor. Bunu aramızda
yalnız sen önleyebilirsin, buraya acele geleceksin ve ismimizin (İktisat Fakültesi)
değiştirilmemesini, aynen kalmasını sağlayacaksın” dedi. Merhum Nusret o sırada İktisat
Fakültesi’nin Dekanı idi; Türkiye’mizin ilk ve tek İktisat Fakültemizin, artık tarihi olan
isminin değiştirilip diğerlerinden biri olmasını, haklı olarak istemiyor aynen devam etmesini
sağlamada kendini sorumlu kabul ediyordu.
Telefonda heyecanla bunları bana anlatan Dekanımızı teskin ettim ve hemen ertesi
günü İstanbul’da Dekanlık odasında olacağımı söyledim ve gerçekten de ertesi sabah ki ilk
THY uçağıyla İstanbul’a geldim ve doğru Fakültemize belirlenen saatte gittim.
Hocalarımız Dekanlık odasında toplanmışlardı, Şimdi hatırladığıma göre bizim
Bölümün Sosyal Siyaset Profesörleri, Memduh Yaşa gibi kıdemli hocalar, genç Profesörden
Erdoğan Alkin ve diğerleri vardı. Hiç biri Fakültemizin isminin değişmesini istemiyorlardı.
Hâlbuki YÖK, Fakültemizin isminin de diğer üniversitelerde olduğu gibi “İktisadi ve İdari
İlimler Fakültesi” olmasını istiyor ve karar almak üzereydi.
Durumu merhum Dekan Prof. Dr. Nusret Ekin ve diğerleri bana heyecanla izah ettiler.
Benim YÖK’ün bu girişimini durdurabileceğimi söylediler. Ankaralı olduğumu ve YÖK’ün o
zamanki kurucu Başkanı merhum Prof. Dr. İhsan Doğramacı’yı yakinen tanıdığımı
biliyorlardı ve görevin bana düştüğünü söylediler. Ben ise bu önemli vazife için Ankara’ya
gidip merhum Doğramacı hocayla görüşeceğimi ve büyük bir ihtimalle O’nu ikna
edebileceğimi söyledim ve hemen orada, Dekanlık odasından Ankara’daki buluşmamızın
96
tespitini istedim. Hoca telefonla aradı, merhum anında ertesi gün için YÖK’te ofisinde
görüşebileceğimizi söyledi.
Ertesi sabah uçakla Ankara’ya, o zaman TBMM binasının karşısında bulunan YÖK’e
gittim. Rahmetli İ. Doğramacı Hocayla karşılıklı sevgi ve saygıya dayanan ilişkimiz, kalbi
irtibatımız vardı. Kollarını açarak, içten bir tebessümle beni karşıladı.
Kendisine, Fakültemizin benzerleri içinde “kadim” bir ilim kuruluşu olduğunu,
mezunlarımızın özgeçmişlerinde “İktisat Fakültesi” yazıldığını, bununla iftihar ettiklerini,
kendilerini böyle tanıttıklarını ve diğer bazı hususları da anlatıp Fakültemizin adının
değişmemesini, diğer kardeş Fakültelerden ayrı olarak “İktisat Fakültesi” şeklinde kalmasını
talep ettim. Merhum Hoca, kendisine has nezaket cümleleri ile isteğimizi hemen kabul etti ve
büyük bir kibarlıkla YÖK binasının kapısına kadar beni uğurladı. Sonucu derhal telefonla
Dekanımız Prof. Dr. Nusret Ekin’e bildirdim. Çok sevindi, neşelendi ve güzel sözler söyledi.
Cenab-ı Hak her iki merhum hocalarımızdan razı olsun, kabirleri nur, makamları Cennet
olsun. İKTİSAT FAKÜLTESİ değer biçilmez hizmetlerinde daim bulunsun.
97
İKTİSAT FAKÜLTESİ’NİN 75. YILINDA HATIRDA KALANLAR
Prof. Dr. Metin KUTAL
İstanbul Üniversitesi’nin görkemli dış kapısından ilk kez içeriye girip Hukuk
Fakültesi’ne kaydımı yaptırdığım zaman İktisat Fakültesi henüz 11 yaşında idi. Derslerimiz
bu kardeş fakülte ile o kadar iç içe idi ki, kendimizi hep aynı fakültenin öğrencileri
sanıyorduk. Zira birçok dersimiz ortak idi. Örneğin F. Neumark’ın “Maliye” dersi hangi
fakültenin dersi idi, bilmiyorduk. Belirli hocaların derslerinde hukuk öğrencileri yanında
iktisat öğrencileri de dinleyici olarak, bulunuyordu. Biz hukuk öğrencilerinin en çok ilgisini
çeken iktisat derslerinden biri de Prof. Kessler’in “İçtimai Siyaset” idi. Ben de bu gruptan
idim.
Yıllar sonra doktor asistan olarak İktisat Fakültesi “Sosyal Siyaset” kürsüsüne
girdiğim zaman kurucumuz Kessler çoktan ülkesine dönmüştü. Ancak hocamız Prof. Orhan
Tuna, bu büyük bilim adamına duyduğu minnet, şükran ve hayranlıkları sık sık bizlere
aktarmaktan özel bir zevk alıyor ve odasının duvarında cepheden çekilmiş siyah beyaz bir
Kessler fotografını bulunduruyordu. Zamanla fakültemizin kitaplığındaki fişlerin Kessler’in el
yazıları olduğunu; Hitlerden kaçırılan çok değerli Almanca kitapların da fakültemizde
bulunduğunu öğrenecektim.
Ülkemizin çağdaş sosyal haklar ve siyasal özgürlüklerle tanıştığı 1961 Anayasası
yıllarında Sosyal Siyaset Kürsüne üç yeni genç doçent aynı gün katılıyordu. Hocamız Orhan
Tuna bu durumdan çok mutlu idi. Ancak bu üç gence nasıl kadro bulunacaktı? İktisat
Fakültesi böyle bir durumla o zamana kadar hiç karşılaşmamıştı. Sorun, zaman içinde hiçbir
kırgınlığa uğramadan karşılıklı saygı ve sevgi çerçevesinde çözümlenmişti.
70’li yıllara geçerken düşünce özgürlüğü yavaş yavaş yerini silahlı çatışmalara bıraktı.
Karşıt görüşlü öğrencilerin acımasızca birbirine kıydığı, üniversitelerin eylemler nedeniyle sık
sık işgal ve tatil edildiği, sınavların ancak Ağustos ayında yapılabildiği dönemleri yaşamaya
başladık. Terör eylemleri çok geçmeden değerli meslektaşlarımızı da hedef aldı: Sadece 15
gün ara ile Prof. Ümit Yaşar Doğanay ile Prof. Cavit Orhan Tütengil’in bilinmeyen kişilerce
öldürülmesi sadece üniversitemizi değil, tüm ülkeyi yasa boğdu. Artık sorgulanan yaşam
hakkı idi.
12 Eylül 1980 Askeri Müdahalesi’ne birçok kişi ilk günlerde bir kurtarıcı gibi baktı.
Ancak yayımlanan resmi bildirilerde terörün kaynakları arasında üniversiteler de zikredildi.
Birçok bilim adamı savunmaları bile alınmadan sıkı yönetimlerce üniversiteden uzaklaştırıldı.
Fakültelerin ders çizelgeleri bile YÖK tarafından hazırlandı. Bu arada İktisat Fakültesi’nin
adının iktisadi ve idari bilimler fakültesine çevirilmesi istendi. O sırada fakültemizde dekanlık
görevinde bulunan aziz kardeşim rahmetli Nusret Ekin’in büyük bir çaresizlik içinde üç
98
kişilik bir heyeti Ankara’ya gönderdiğini hatırlıyorum. Rahmetli Yüksel Ülken, Esat Çam ve
ben bir gece treni ile Ankara’ya gittik. YÖK’teki tanıdıklarımıza Atatürk döneminde İktisat
Fakültesi adıyla kurulmuş bu bilim yuvasının isminin değiştirilmemesini anlatmaya çalıştık.
İtiraf edeyim ki bu girişimlerin hiçbir yararı olmadı. Sorun, o sırada Danışma Meclisi üyesi
olan eski bir mezunumuzun girişimleri sonucu çözüldü, İktisat Fakültesi ismi korunmuş oldu.
Ayrıca iki bölümden oluşması düşünülen İktisat Fakültesinin bölüm sayısı da zamanla benzer
fakülteler düzeyine yükseltildi.
Bu sıkıntılı yıllar birçok genç meslektaşlarımız, hatta bizler için, çok gerilerde kaldı.
Türkiye’ye çok sayıda girişimci, bürokrat, devlet adamı, akademisyen yetiştiren İktisat
Fakültesi şimdi 75. yaşını kutluyor. Ancak o, bizler gibi yaşlanmadı, eskisinden daha genç.
Zira yeni ufuklar onu bekliyor.
99
SEVGİLİ ÖĞRENCİLER
Prof. Dr. Ali ÖZGÜVEN
Bilindiği gibi, Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Atatürk’ün önderliğinde Türkiye
Cumhuriyeti Devleti kurulmuş, hukukî ve siyasî bağımsızlığını elde etmiş, ama iktisadî
bağımsızlığı söz konusu değildi. Oysa, Türkiye Cumhuriyeti Devleti iktisadî bağımsızlığına
da kavuşmalıydı. Çünkü, Atatürk’e göre, ülkenin iktisadî sorunları çözülmeden bağımsız bir
devlet kurulamayacak, kurulsa bile « nasıl bir iktisat politikası uygulanacaktır » sorusu, büyük
bir önem taşımaktaydı. Bunun içindir ki, 18 Şubat 1923 İzmir İktisat Kongresi’nde konuşulan
ve tartışılan konuların başında iktisadî konular yer almıştır.
İktisat bilimine büyük ölçüde önem veren Atatürk, bakınız nasıl açıklamalarda
bulunuyor:
1- Amacımız, artık savaş değildir, fetih değildir, barıştır, çalışmaktır. Siyasî ve askerî
alandaki başarılar, ne kadar büyük olursa olsun, iktisadî zaferlerle taçlandırılmazsa, kazanılan
zaferler, sağlam ve kalıcı olamaz, netice hüsran olur.
2- İktisadî bakımdan, güçsüz olan bir ulus, yoksulluktan kurtulamaz, güçlü bir
uygarlığa, refaha ve mutluluğa kavuşamaz. Hiç bir uygar devlet yoktur ki, ordu ve
donanmasından önce, ekonomisini düşünmüş olmasın. Bir ulusun doğrudan doğruya
yaşamıyla, yükselişiyle, alçalışıyla ilgili olan ulusun ekonomisidir.
3- Yeni Türk Devleti, bir ekonomi devleti olacaktır. Ekonomi demek, her şey
demektir. Yaşamak için, insanlığın var olması için, ne gerekiyorsa onların tümü demektir.
Tarım, sanayi, ticaret demektir. Çalışma demektir. O halde, tek bir şeye ihtiyacımız var:
Çalışmak. Çalışmak çok önemli bir keşiftir. Çalışmak servetin de, refahın da, mutluluğun da
en önemli yoludur.
4- Milli egemenlik, iktisadî egemenlikle; milli bağımsızlık iktisadî bağımsızlıkla
sağlamlaştırılmalıdır.
Değerli Öğrenciler,
Sizler, liselerin daha müdahaleci ve daha kuralcı ortamından, daha liberal, daha serbest
ve daha hür düşüncenin etkin olduğu bir ortama büyük bir heyecanla gelmiş ve dört yıl sonra
edindiğiniz iktisat bilimi ve kültürü ile, yine heyecanla diplomalarınızı alıp hayatın çeşitli
kademelerine girebilmek imkȃnlarını arıyorsunuz. Hiç şüphe yok ki, henüz hayatın
ilkbaharındasınız. Bütün çiçekler, sizlere kucak açmıştır. Çünkü, pırıl pırıl gençlersiniz.
Elbette ki, uykusuz geceleriniz, sıkıntılı günleriniz olmuştur. Ancak, bir şey kazanmak için,
bir şeylerin de feda edilmesi gerektiğinin bilincindesiniz. Ayni şekilde, hayatta da
yükselebilmek ve tepelere çıkabilmek için, dikenli yollardan ve tehlikeli virajlardan geçmek
zorundasınız. Ama, sonradan tepelerden genişleyen ve engel tanımayan ufkunuz sayesinde
hem ülkenizi, hem de mümkün olduğu kadar, dünya’yı daha iyi görmek, daha iyi tanımak ve
100
daha iyi anlamak imkȃnlarını elde etmiş olacaksınız. Çünkü, geleceğin beyni ve en büyük
değerleri sizler olacaksınız.
Ayrıca, her bilimin dayandığı temel, iktisat bilimi olarak kabul edildiğinden, her gün
gazetelerde, televizyonlarda, radyolarda ve çeşitli toplantılarda en çok konuşulan ve yazılan
konular iktisadî konular değil midir? İktisat, bir bilim olarak da düşüncelerimizi, mantığımızı,
kültürümüzü geliştirmekte ve olayların çeşitli yorum biçimlerini bizlere sunmaktadır. Son
olarak, önemli bir konuya daha değinmek istiyorum: Dört yıl içinde sizlere iktisat biliminin
ancak belli konularını vermeye çalıştık. Bu bakımdan, bir çok konulara değinemedik. İşte,
hangi işyerinde çalışırsanız çalışınız, bu anlatılamayan konuları fırsat buldukça, tamamlamak
zorundasınız. Böylece, sizler, sizden önceki kuşağı geçmek, sizden sonra gelenler de, daha
başarılı olmalıdırlar. Aksi halde, özellikle iktisat eğitiminde bir ilerleme görülemeyecektir.
101
DÜNYADA TEK İKTİSAT FAKÜLTESİ
Prof. Dr. Erdoğan ALKİN
Benim için hem ilginç hem de değerli bir raslantı olarak Fakültemin kuruluş yılı ile
doğum tarihim çakışıyor. Onsekiz yıl sonra da o zamanlar adı II no.lu amfi olan , Ö.C.Sarc
dershanesinin sıralarında oturmaya başlamışım. Her biri anıtsal değer olan hocalarımızı
dinlerken başlarda belki farkında değildik ama sonraları ne kadar şanslı olduğumuzu idrak
edebildik. Hepsine sonsuz minnet borcumuz var. Nur içinde yatsınlar.
Koca kantinde gruplar halinde heyecanlı tartışmaları, kantinin hemen altındaki
yemekhanede Kızılay’ın mevsiminde 25 kuruşa sunduğu çeyrek ekmek ve palamut tavasını
kim unutabilir.Öğrencilik yılları çoğu tatlı anılarla rüzgar gibi geçti ve meslek seçimi günü
geldi çattı. Benim asistanlık yabancı dil sınavımı rahmetli Sabahattin Zaim Hoca yaptı.
İngilizcesi çok iyi olduğundan benimkini pek beğenmedi ama yaşamı boyunca sahibolduğu
hoş görüsüyle müspet not verdi ve üç iktisat teorisi. kürsüsünden birine tayin oldum.
Merkez Binada, İktisat ve Hukuk Fakülteleri komşu idi. Aşağı katlarda birkaç Tıp
dershanesi de vardı. Biz acemi asistanlar ünlü ve değerli hocalarla başımız dönmüş halde
koridorlarda karşılaşarak, hatta fırsat buldukca bir iki kelime ile de olsa sohbet ederek
zamanla piştik. Kürsüler o zamanlar birer aile idi. Başımız her sıkıştığında hocalarımıza,
ağabeylerimize koşardık. Onlar da canla başla para pul dertlerimizi çözer, aile sorunlarında
araya girer, icabında mahcub asistanları baş göz eder, özet olarak bize hem hocalık , hem de
babalık ederlerdi.
Yanılmıyorsam dünyada İKTİSAT adını taşıyan tek kurum olan FAKÜLTEMİN
mezunu olduğum için gurur duyuyorum. Hepimiz. dünyaca ünlü hocalarımızın Fakültemize
kazandırdığı itibarı devam ettirmek için çok çabaladık. Şimdiki kuşakların da aynı çaba içinde
olmaları, bizler gibi, yaşlı demiyeceğim, kıdemli hocalara huzur veriyor. Geçmişteki fırtınalı
ve sorunlu günler kimseyi yanıltmamalı. Fakültemizin kökleri sağlamdır ve sağlam kalmaya
devam edecektir. Nice 75 yıllara…..
102
ANILAR
Prof. Dr. İ. Doğan KARGÜL
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde öğrenciydim, yıl 196 fakültenin istatistikmaliye bölümündeydim. Sayısal ağırlıklı dersler beni bu bölüme yöneltmişti.
Yıllar hızla ilerliyordu, üçüncü sınıfa gelmiştik. Bölümde artık herkes birbirlerini daha
iyi tanıyorlardı, çünkü öğrencilerin yüzde doksanı Anadolu’nun çeşitli illerinden gelmiş; yurt
ve pansiyonlarda kalan, okuma hevesli gençlerdi.
İktisat dersleri ortak olarak büyük bir anfide beraber görülürken, bölüm derslerimizi,
hocalarımızla daha küçük olan dershanelerde yapıyorduk. Birgün istatistik dersimizde
ortalamalar konusu işleniyordu.
Hocamız Doçent Doktor Haydar Furgaç konuyu derinlemesine işliyordu. Hoca sakin
ve efendi bir zattı. Kendisi İsmet İnönü’nün komutanlığını yapmış olan Ahmet İzzet Paşa’nın
en küçük oğluydu. Dersin ileri bir safhasında hoca sınıfa dönerek diyelim ki dedi iki arkadaş
sohbet ediyorlar, birisi ötekine “ben yarın Milano’ya gidiyorum. Bir siparişin var mı?” diye
sordu. Öteki de “evet var bana yeni model bir mayo getir eşime sürpriz yapacağım” dedi.
Sonra iki arkadaş veda ederek ayrıldılar. Siparişi alan arkadaş Milano’da birden farketti ki
arkadaşının eşinin beden ölçüsünü sormayı unutmuştu. Hoca devamla sınıfa sordu, şimdi
sorun nasıl çözülmeliydi. En önde oturan, sevimli Trakya Türkmenlerinden olan Cahit
Sökmen arkadaşımız birden heyecanla parmak kaldırdı, hoca buyurun der gibilerden el işareti
yaptı. Öğrenci arkadaşımız hocam dedi bu sorunun cevabı çok basit; bir lasteks mayo çözümü
sağlar!
Hocanın beklemediği bu cevap karşısında gözleri faltaşı gibi açılmış dururken bütün
sınıf kahkahalara boğulmuştu!
Haydar Furgaç hocamızın bu vesile ile ruhu şad olsun. Saygılarımla
103
FAKÜLTEMİZİN 75. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNÜ KUTLARKEN…
Prof. Dr. Mustafa E. ERKAL
Fakültemizin 75. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla hatırlanmış ve hatıralarımla ilgili bir
yazı talep edilmiş olmaktan mutlu oldum. 43 senelik Fakülte hayatım boyunca birçok acı ve
tatlı olayla karşılaştım. Önce şunu belirteyim ki, Fakülteden önce Üniversitem ile tanıştım. 7
Temmuz 1946 tarihinde henüz iki yaşındayken ön bahçede rahmetli annemle birlikte çekilmiş
ve Beyazıt Kulesi’nin arkada göründüğü resmi güzel bir anı olarak kabul ederim.
1967 yılının Temmuz ayında İktisat ve İçtimaiyat Enstitüsü’ne asistan olarak girdim.
Asistanlık imtihan gününü ve saatini bildiren yazı ne gariptir ki elime sınavdan 10 gün sonra
geçebilmişti. Hocam ve büyük saygı duyduğum Ord.Prof.Dr.Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu’na
asistan oldum. Hocamız bizi okumaya ve yazmaya yöneltmek için kitap tavsiye eder ve
bunların ana fikrini yazılı olarak isterdi. Yazma alışkanlığımı rahmetli Hocama borçluyum.
Benden yazıyı alır ve değişik dergilerde neşrettirirdi. Asistanının yazı ve kitap yazması onu
çok sevindirirdi. Yine bir kitap tanıtma yazısı yazmış ve kendisine vermiştim. Yazı,
Muallimler Birliği’nin Bilgi Mecmuası’nda yayınlanmıştı. Ancak, yazımı ilk bakışta
bulamamıştım. Hocamız kendisi gibi bana da bir müstear soyadı bulmuştu: Palandökenli…
Altında da parantez içinde “Emekli Muallim” yazıyordu. Benim şaşırdığımı görünce “Oğlum
bir gün olursun” deyivermişti. Gerçekten yıllar çabuk geçti ve hocamın dediği oldu.
Bir gün öğrenci rahat girsin diye aralık bıraktığı kapısı çalındı ve okula pek devam
etmediği anlaşılan bir öğrenci içeri girerek “Amiran Bey’i arıyorum” deyiverdi. Anlaşılan
öğrenci hocasının cinsiyetini değiştirmişti. Hocamız da “Oğlum birazdan gelir” deyiverdi.
Eğitim öğretim yılının ilk haftasında bazı öğrencilerin yanlış derse girdikleri olurdu.
Mahcup olup çıkmak isteyenleri misafir öğrenci olarak kabul ederdim. Öğrencilerin Fakülteye
mensubiyet şuurunu geliştirebilmek için milli ve dini gün ve bayramlarda ikramlarda
bulunurdum.
Asistanlık sınavına futbol oynama merakım yüzünden ayağımı incitmiş, iki kişinin
desteği ile gelebilmiştim. O zaman Doçent olan rahmetli Cavit Orhan Tütengil ayağıma ne
olduğunu sormuş ve ben de futbolcuyum demiştim. Bu durum o dönemde Londra’da bulunan
rahmetli Mehmet Eröz’e kadar herkese ulaşmıştı. Hoca bu defa da futbolcu asistan aldı dendi.
Hocamız Prof.Kessler’in yanında doçent olmuştu. İ.Ü’de görev alan Alman hocalar
harp dönemi yaşadıklarından tasarrufa çok dikkat ederlerdi. Onlardan etkilenmiş olacak ki,
Hocamız boşa yanan lambaları söndürür, birinci hamur kağıdı ancak mektupta kullanırdı. Biz
de imtihan kâğıtlarının boş sayfalarını keser, kullanırdık. Prof.Dr. Fındıkoğlu buna “Faydayı
ençoklaştırmak” derdi.
104
Prof.Dr. Z. F. Fındıkoğlu siyasete girmeyi uygun bulmaz ve tavsiye de etmezdi.
1950’li yıllarda kendisini ziyaret edip teklifte bulunan Ord.Prof.Dr.Sadri Maksudi Arsal’a
verdiği cevap ilgi çekicidir : “…Üstadım o kadar çok işim var ki.”
Az da olsa bazı öğrencilerimiz kitabımdaki bazı görüşlere takılır ve beni de samimi
bulduklarından gelip soru sorarlardı. Soru ilginin ifadesi olduğu için memnun olurdum. Yıllar
sonra bu öğrencilerimin bir kısmından görüşlerimi doğrulayan mektuplar alırdım. Bu beni hep
düşündürmüştür. Öğretim üyesinin görevi öğrencilerine sadece bilgi nakli değil, iyi rehberlik
yapabilmektir.
105
İKTİSAT OCAĞININ 75 YILI
Prof. Dr. Esfender Korkmaz
İktisat Ocağı tabiri fakültemize çok yakıştı. Ocak kelimesi tek başına Fakültenin
önemini vurguluyor. İktisat alanında yapmış olduğu hizmetler, İktisat eğitimine katkıları ve
yetiştirdiği insanlar Fakültemizi İktisat ocağı yapan değerlerdir.
YÖK öncesi Fakültelerin de hükmi şahsiyeti vardı. Fakültenin yetkili kurulları,
enstitü veya bağlı bir eğitim kurumu açabiliyordu. Söz gelimi iki yıllık eğitim veren, “İktisat
Fakültesi, Gazetecilik Enstitüsü” bu şekilde kuruldu. Bu enstitüden basında adını duyuran
önemli isimler yetişti.
Yine bu çerçevede 1974 yılında İktisat fakültesinin himayesinde Bursa da, “Bursa
İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi” açıldı. O yıllarda İktisat Fakültesi Dekanı rahmetli
Prof. Dr. Esat Çam idi. Bursa’da yeni açılan fakülte bir yıl doğrudan İktisat Fakültesi
dekanlığı tarafından yönetildi. 1975 yılında Prof. Dr. Ali Özgüven dekan oldu.
YÖK öncesi Fakültelerin hükmi şahsiyetinin olması, öğretim üyelerinin ve
yöneticilerin daha çok sorumluluk duymalarını sağlardı.
İktisat fakültesi öğretim üyeleri olarak , haftada bir veya iki gün Bursa’ya ders
vermeye giderdik. Sabah erken Bostancı- Yalova vapuruyla gider, gecede aynı vapurla
dönerdik. Ders saatleri uyan bazı arkadaşlar arabayla giderdi. Ders ücretleri tatminkar idi.
Söz gelimi, Prof. Dr. Arif Nemli, hem Sakarya’daki İktisadi ve idari bilimler
akademisine derse giderdi , hem de aynı yoldan Bursa’ya derse giderdi. Bu derslerden aldığı
ücretlerle bir daire satın aldığını anlatırdı.
Ben dekanlığım sırasında 1993 yılında, üç büyük gazeteye çeyrek sayfa ilanlar verdim.
Bu ilanlarda, İktisat fakültesi hocalarının, İstanbul’daki diğer üniversitelerde, harp
akademilerinde, iktisadi ve ticari ilimler akademilerinde ders verdiğini ifade ettim. Ve
“İktisat, İktisat Ocağında öğrenilir” dedim. O yıl giriş puanlarımız arttı.
Bu günde, Türkiye’de İktisatla ilgili fakülteler ve yüksek okullarda, İktisat
fakültesinden yetişen akademisyenlerin ve mezunların katkısı devam ediyor.
İktisat Ocağı, aynı zamanda, İktisat fakültesi mensuplarının ve mezunlarının
dayanışmasını vurguluyor. Aile imajını güçlendiriyor.
Aile pozisyonu hem fakülte ile ilgili iyi bir lobi oluşmasını sağlıyor, hem de
fakültede daha sıcak bir ortam yaratıyor. Bunun içindir ki, geçmişte yaşanan öğrenci
hareketleri içinde, İktisatlılar tahripkar davranmamış ve fakültelerini korumuştur.
106
YÖK’ten sonra fakültelerde öğrenci örgütü kurmak yasaklanmıştı. 1991 yılında
YÖK’ün itirazına rağmen, İktisat Fakültesi öğrenci kulübünü kurdurdum. Bu kulüp Türkiye
de ilk öğrenci kulübüdür. Daha sonra her bölümün ayrı kulübü oldu. Hepsine oda tahsis ettim.
Hepsinin donatımını sağladım.
İktisat fakültesinin aile yapısı , sporcularımıza sürekli birincilik kazandırdı. Tiyatro ve
müzik kulüpleri başarılı işler yaptılar.
1997 sonunda rektör adayı oldum. Kazanamadım. Ancak iki vakıf Üniversitesinin
rektörlük teklifini de geri çevirdim. İktisatlı doğdum, ölünceye kadarda iktisatlı kalmaya
niyetliyim.
107
YÖNETİM
KADROMUZ
108
DEKAN
PROF. DR. SEDAT MURAT
DEKAN YARDIMCISI
PROF. DR. SALİM ATEŞ OKTAR
DEKAN YARDIMCISI
DOÇ. DR. SEYHUN DOĞAN
109
YÖNETİM KURULU
Dekan Prof. Dr. Sedat MURAT
Prof. Dr. Salim Ateş OKTAR
Prof. Dr. Füsun İSTANBULLU DİNÇER
Prof. Dr. Veysel BOZKURT
Doç. Dr. Halil İbrahim SARIOĞLU
Doç. Dr. Nagihan OKTAYER
Yrd. Doç. Dr. Selman YILMAZ
Araştırma Görevlisi Temsilcisi Cihan KIZIL
Öğrenci Temsilcisi Mustafa Ersen ERGUN
FAKÜLTE KURULU
Dekan Prof. Dr. Sedat MURAT
Prof. Dr. Salim Ateş OKTAR
Prof. Dr. Mithat Zeki DİNÇER
Prof. Dr. Nevin ATEŞ
Prof. Dr. Ahmet İNCEKARA
Prof. Dr. Nihal TUNCER
Prof. Dr. Dursun ARIKBOĞA
Prof. Dr. Karun NEMLİOĞLU
Prof. Dr. Gülden ÜLGEN
Prof. Dr. Süleyman ÖZDEMİR
Doç. Dr. Pınar AKKOYUNLU
Doç. Dr. Şebnem ARIKBOĞA
Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Emre ERKAL
110
BÖLÜMLERİMİZ
VE ÖĞRETİM
KADRUMUZ
111
İKTİSAT
BÖLÜMÜ
İNGİLİZCE
İKTİSAT
BÖLÜMÜ
DEKAN
YARDIMCISI
ÇALIŞMA EKO.
VE ENDÜSTRİ
İLİŞKİLERİ
BÖLÜMÜ
MALİYE
BÖLÜMÜ
DEKAN
DEKAN
YARDIMCISI
EKONOMETRİ
BÖLÜMÜ
SİYASET BİL. VE
ULUSLARARASI
İLİŞKİLER
BÖLÜMÜ
İŞLETME
BÖLÜMÜ
TURİZM
İŞLETMECİLİĞİ
BÖLÜMÜ
İktisat Teorisi Anabilim Dalı
İktisat Politikası Anabilim Dalı
İktisadi Gel. ve Ulus. İktisat Anabilim Dalı
İktisat Tarihi Anabilim Dalı
İktisat Sosyolojisi Anabilim Dalı
Teknoloji ve Sanayi İktisadı Anabilim Dalı
İngilizce İktisat Teorisi Anabilim Dalı
İngilizce İktisat Politikası Anabilim Dalı
İngilizce İktisadi Gel. ve Ulus. İktisat
Anabilim Dalı
İngilizce İktisat Tarihi Anabilim Dalı
Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı
Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı
İnsan Kaynakları ve Yön. Anabilim Dalı
İş Hukuku Anabilim Dalı
Sosyal Siyaset ve Sosyal Güvenlik
Anabilim Dalı
Bütçe ve Mali Planlama Anabilim Dalı
Maliye Teorisi Anabilim Dalı
Mali İktisat Anabilim Dalı
Mali Hukuk Anabilim Dalı
Ekonometri Anabilim Dalı
Yöneylem Anabilim Dalı
İstatistik Anabilim Dalı
Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı
Siyaset Bilimi Anabilim Dalı
Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı
Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı
Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim
Dalı
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
AKADEMİK ORGANİZASYON YAPISI
112
FAKÜLTEMİZİN AKADEMİK YAPISI
Ülkemizin en geniş ve en seçkin öğretim kadrosuna sahip olan İktisat Fakültesi’nde,
35 Profesör, 30 Doçent ve 60 Yardımcı Doçent’ten oluşan 125 öğretim üyesi ile 71 Araştırma
Görevlisi, 1 Uzman ve 3 Okutman faaliyet göstermektedir. Bunun yanısıra, Yabancı Diller
Fakültesi’ne bağlı çok sayıda Okutman ise, özellikle yabancı dil eğitiminde fakülte eğitimine
katkıda bulunmaktadır. Fakültenin öğretim kadrosu Türkiye’de iktisat alanında çıkmış olan
yayınların önemli bir kısmının sahibidir.
Bu büyük kadroya ilaveten, zaman zaman başta Üniversitemiz Hukuk Fakültesi’nden
olmak üzere, Üniversitemizin diğer fakültelerinden ve İstanbul’daki diğer üniversitelerden,
ihtiyaç duyulan branş dersleri için öğretim üyesi talebinde bulunulabilmektedir. Aynı şekilde,
istek olduğu takdirde, fakültemizden ilgili öğretim görevlileri de diğer fakülte ve
üniversitelerdeki branş derslerini vermek üzere görevlendirilmektedirler.
113
İKTİSAT BÖLÜMÜ
114
İKTİSAT BÖLÜMÜ
İktisat Bölümü; iktisat kuramı temelinde matematik, istatistik ve ekonometri gibi nicel
tekniklere ağırlık vererek ve iktisat biliminin uygulamasının yapıldığı işletmeler gözönünde
tutularak öğrenciye genel bir formasyon vermeyi ve uygulamadan örneklerle Türkiye
ekonomisini tarihsel süreç içinde çeşitli yönleriyle tanıtarak iktisadi yaşamın çeşitli
aşamalarında, araştırmacı ve uygulamacı olarak (pazarlamacı, planlamacı, analist, uzman,
müfettiş v.d.) çalışacak iktisatçılar yetiştirmeyi kendine amaç olarak almış ve İstanbul
Üniversitesi’nin “yeniden yapılandırma” çalışmaları kapsamında 2009-2010 eğitim-öğretim
yılından başlayarak ders programını bu amaca uygun olarak yeniden düzenlemiştir.
İktisat Fakültesi’nin kurulduğu 1936 yılından beri bel kemiğini oluşturan İktisat
Bölümü, gerek öğretim üyesi kadrosu, gerekse öğrenci sayısı açısından en büyük bölümüdür.
115
Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Ahmet İncekara
İKTİSAT TEORİSİ ANABİLİM DALI
Prof. Dr. Kaya ARDIÇ
Prof. Dr. M. Merih PAYA
Prof. Dr. Gülden ÜLGEN
Prof. Dr. Serdar ONGAN
Yrd. Doç. Dr. Zahide
AYYILDIZ ONARAN
Yrd. Doç. Dr. Suat
KARAGÖZ
Yrd. Doç. Dr. Özlem
DURGUN
Yrd. Doç. Dr. Aydan
KANSU
Prof. Dr. E. Arzu İMREN
ÇAKMAK
Doç. Dr. T. Hakan
ONGAN
Yrd. Doç. Dr. Deniz
GİZ
Arş. Gör. Dr. Nurtaç
YILDIRIM
Prof. Dr. Havva TUNÇ
ÇELEBİ
Doç. Dr. Gökhan
KARABULUT
Yrd. Doç. Dr. Hülya
KESİCİ
Arş. Gör. Şeref
BOZOKLU
116
Arş. Gör. Hülya
DENİZ
Arş. Gör. İpek
Melahat SAYDAM
Arş. Gör. Sinem
KUTLU
Arş. Gör. Zekeriya
Aytuğ BOLCAN
İKTİSAT POLİTİKASI ANABİLİM DALI
Prof. Dr. Ahmet
İNCEKARA
Prof. Dr. Mithat Zeki
DİNÇER
Prof. Dr. Mehmet H.
ALTAN
Prof. Dr. Zekai
ÖZDEMİR
Doç. Dr. Seyhun
DOĞAN
Doç. Dr. Cem
SAATÇİOĞLU
Doç. Dr. Fatma Bahar
ŞANLI
Yrd. Doç. Dr. Selman
YILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Murat
ÇETİN
Yrd. Doç. Dr. Elife
AKİŞ
Yrd. Doç. Dr. Demet
ÇAK
Yrd. Doç. Dr. Halil
TUNALI
Arş. Gör. Dr. Özgün
Burak KAYMAKÇI
Arş. Gör. Murat
BEŞER
Arş. Gör. Semanur
SOYYİĞİT
Arş. Gör. Murat
USTAOĞLU
117
İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT ANABİLİM DALI
Doç. Dr. Dündar
Murat DEMİRÖZ
Doç. Dr. Murat
BİRDAL
Yrd. Doç. Dr. Aziz
Burak ATAMTÜRK
Yrd. Doç. Dr. Çiğdem
ŞAHİN
Yrd. Doç. Dr. Alpaslan
İSAGİLLER
Arş. Gör. Dr. Emine
TAHSİN
Arş. Gör. Dr. Özge
GÖKDEMİR
DUMLUDAĞ
Arş. Gör. Levent
DÖLEK
Yrd. Doç. Dr. Suna
MUĞAN ERTUĞRAL
Arş. Gör. Dr. Barış
KABLAMACI
Okutman Dr. Nalan
BEKEN
İKTİSAT TARİHİ ANABİLİM DALI
Prof. Dr. Tevfik
GÜRAN
Yrd. Doç. Dr.
Ercüment BALCI
Prof. Dr. Ahmet
KAL’A
Yrd. Doç. Dr. Şevket
Kamil AKAR
Prof. Dr. Mehtap
ÖZDEĞER
Arş. Gör. Dr. Kadir
YILDIRIM
Prof. Dr. Coşkun
ÇAKIR
Arş. Gör. İlker
AYKUT
118
Arş. Gör. Melikşah
KAÇAR
Arş. Gör. Ü. Serdar
SERDAROĞLU
İKTİSAT SOSYOLOJİSİ ANABİLİM DALI
Prof. Dr. Veysel
BOZKURT
Yrd. Doç. Dr.
Burhan BALOĞLU
Arş. Gör. Dr. Buket
ÇAKIR
Arş. Gör. Dr. Burcu
ÖZCAN
Yrd. Doç. Dr. Filiz
BALOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Uğur
DOLGUN
TEKNOLOJİ VE SANAYİ İKTİSADI ANABİLİM DALI
Yrd. Doç. Dr.
Abdülkadir TUNA
Arş. Gör. Dr. Çiğdem
Börke TUNALI
Yrd. Doç. Dr. Elif
HAYKIR HOBİKOĞLU
Arş. Gör. Aziz
DAYANIR
Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan
ÖZÇELEBİ
Yrd. Doç. Dr. Yüksel
BAYRAKTAR
119
İ.Ü. İKTİSAT FAKÜLTESİ
İKTİSAT BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI
BİRİNCİ YIL
I. YARIYIL
KODU
IK101Z
IK103Z
IK105Z
IK107Z
IK109Z
IK111S
IK113S
IK115S
IK117S
IK119S
IK121S
DERSİN ADI
İktisada Giriş-I
Matematik-I
İşletme
Sosyal Siyaset
Hukukun Temel Kavramları
II. YARIYIL
AKTS
6
6
3
3
3
K
4
4
3
2
2
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I
2
2
Türk Dili-I
Yabancı Dil (İngilizce)-I
Beden Eğitimi-I/Güzel Sanatlar-I
ZORUNLU DERSLER
Bilgisayar
Uluslararası İlişkiler
İktisat Psikolojisi
Uygarlık Tarihi
Bilim Felsefesi
Şehir ve Kültür-İstanbul
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
2
2
1
28
2
2
2
2
2
2
2
30
2
2
0
21
2
2
2
2
2
2
2
23
KODU
IK102Z
IK104Z
IK106Z
IK108Z
IK110Z
IK112S
IK114S
IK116S
IK118S
IK120S
IK122S
DERSİN ADI
İktisada Giriş-II
Matematik-II
Sosyolojiye Giriş
Siyaset Bilimine Giriş
İktisat Tarihi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap TarihiII
Türk Dili-II
Yabancı Dil (İngilizce)-II
Beden Eğitimi II/Güzel Sanatlar-II
ZORUNLU DERSLER
Bilişim Teknolojileri
Sosyal Bilimlerde Yöntem
Doğal Kaynaklar Ekonomisi
Kamu Yönetimi
Siyasi Olaylar Tarihi
Afet Kültürü
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
AKTS
6
6
3
3
3
K
4
4
2
2
2
2
2
2
2
1
28
2
2
2
2
2
2
2
30
2
2
0
20
2
2
2
2
2
2
2
22
AKTS
3
5
5
4
4
3
3
27
3
3
3
3
30
K
2
3
3
3
3
2
2
18
2
2
2
2
20
İKİNCİ YIL
III. YARIYIL
KODU
IK201Z
IK203Z
IK205Z
IK207Z
IK209Z
IK211Z
IK213S
IK215S
IK217S
DERSİN ADI
Mikro İktisat-I
Makro İktisat-I
İstatistik-I
Finansal Muhasebe
Çalışma Ekonomisi
Kantitatif İktisat-I
ZORUNLU DERSLER
Türk İktisat Tarihi
Turizm İşletmeciliği
Anayasa Hukuku
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
IV. YARIYIL
AKTS
5
3
5
5
4
5
K
3
2
3
3
3
3
27
3
3
3
3
30
17
2
2
2
2
19
KODU
IK202Z
IK204Z
IK206Z
IK208Z
IK210Z
IK212Z
IK214Z
IK216S
IK218S
IK220S
DERSİN ADI
Mikro İktisat-II
Makro İktisat-II
İstatistik-II
Değerleme ve Dön. Sonu İşlemleri
Kamu Maliyesi
İktisat Politikası
Borçlar Hukuku
ZORUNLU DERSLER
Endüstri İlişkileri
Turizm Politikası ve Planlaması
Kantitatif İktisat-II
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
120
İ.Ü. İKTİSAT FAKÜLTESİ
İKTİSAT BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI
ÜÇÜNCÜ YIL
V. YARIYIL
KODU
IK301Z
IK303Z
IK305Z
IK307Z
IK309S
IK311S
IK313S
IK315S
DERSİN ADI
Uluslararası İktisat Teo. ve Pol.
İktisat Sosyolojisi
Maliye Politikası
Ekonometri
ZORUNLU DERSLER
Yönetim ve Organizasyon
Ticaret Hukuku
Türk Vergi Sistemi
Oyun Teorisi
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
VI. YARIYIL
AKTS
6
5
5
6
22
4
4
4
4
8
30
K
5
4
4
5
18
3
3
3
3
6
24
KODU
IK302Z
IK304Z
IK306Z
IK308Z
IK310S
IK312S
IK314S
IK316S
DERSİN ADI
Para Teorisi ve Politikası
Bankacılık ve Fin. Kurumlar
Matematiksel İktisat
Finansal Analiz
ZORUNLU DERSLER
Pazarlama İlkeleri
Maliyet Muhasebesi
Turizm Ekonomisi
Yenilik İktisadı
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
AKTS
6
5
6
5
22
4
4
4
4
8
30
K
5
4
5
4
18
3
3
3
3
6
24
AKTS
6
6
6
4
K
4
4
5
3
22
4
4
4
4
4
8
30
16
3
3
3
3
3
6
22
DÖRDÜNCÜ YIL
VII. YARIYIL
KODU
IK401Z
IK403Z
IK405Z
IK407Z
IK409Z
IK411S
IK413S
IK415S
IK417S
IK419S
DERSİN ADI
Uluslararası Para ve Finans
İktisadi Büyüme
İktisadi Düşünce Tarihi
Türkiye Ekonomisi
İktisat Metedolojisi
ZORUNLU DERSLER
Yönetim Muhasebesi
İktisadi Entegrasyon Teorisi
Çevre Ekonomisi
İktisadi Sistemler
Enerji Ekonomisi
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
VIII. YARIYIL
AKTS
4
4
6
4
4
22
4
4
4
4
4
8
30
K
3
3
4
3
3
16
3
3
3
3
3
6
22
KODU
IK402Z
IK404Z
IK406Z
IK408Z
IK410S
IK412S
IK414S
IK416S
IK418S
DERSİN ADI
Güncel Ekonomik Sorunlar
İktisadi Kalkınma
İktisadi Analiz
Endüstri Ekonomisi
ZORUNLU DERSLER
Finansal Yönetim
İktisadi Planlama Teknikleri
Bölgesel Ekonomi
Uluslararası Piyasalar ve Türkiye
Denetim
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
121
İ.Ü. İKTİSAT FAKÜLTESİ
İKTİSAT BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM LİSANS DERS PROGRAMI
BİRİNCİ YIL
I. YARIYIL
KODU
IKI101Z
IKI103Z
IKI105Z
IKI107Z
IKI109Z
IKI111S
IKI113S
IKI115S
IKI117S
IKI119S
IKI121S
DERSİN ADI
İktisada Giriş-I
Matematik-I
İşletme
Sosyal Siyaset
Hukukun Temel Kavramları
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi-I
Türk Dili-I
Yabancı Dil (İngilizce)-I
Beden Eğitimi-I/Güzel Sanatlar-I
ZORUNLU DERSLER
Bilgisayar
Uluslararası İlişkiler
İktisat Psikolojisi
Uygarlık Tarihi
Bilim Felsefesi
Şehir ve Kültür-İstanbul
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
II. YARIYIL
AKTS
6
6
3
3
3
K
4
4
3
2
2
2
2
2
1
28
2
2
2
2
2
2
2
30
2
2
2
0
21
2
2
2
2
2
2
2
23
KODU
IKI102Z
IKI104Z
IKI106Z
IKI108Z
IKI110Z
IKI112S
IKI114S
IKI116S
IKI118S
IKI120S
IKI122S
DERSİN ADI
İktisada Giriş-II
Matematik-II
Sosyolojiye Giriş
Siyaset Bilimine Giriş
İktisat Tarihi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap TarihiII
Türk Dili-II
Yabancı Dil (İngilizce)-II
Beden Eğitimi-II/Güzel Sanatlar-II
ZORUNLU DERSLER
Bilişim Teknolojileri
Sosyal Bilimlerde Yöntem
Doğal Kaynaklar Ekonomisi
Kamu Yönetimi
Siyasi Olaylar Tarihi
Afet Kültürü
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
AKTS
6
6
3
3
3
K
4
4
2
2
2
2
2
2
1
28
2
2
2
2
2
2
2
30
2
2
2
0
20
2
2
2
2
2
2
2
22
AKTS
3
5
5
K
2
3
3
4
4
3
3
27
3
3
3
3
30
3
3
2
2
18
2
2
2
2
20
İKİNCİ YIL
III. YARIYIL
KODU
IKI201Z
IKI203Z
IKI205Z
DERSİN ADI
Mikro İktisat-I
Makro İktisat-I
İstatistik-I
IKI207Z
IKI209Z
IKI211Z
IKI213S
IKI215S
IKI217S
IV. YARIYIL
AKTS
5
3
5
K
3
2
3
KODU
IKI202Z
IKI204Z
IKI206Z
Finansal Muhasebe
Çalışma Ekonomisi
Kantitatif İktisat-I
5
4
5
3
3
3
IKI208Z
IKI210Z
IKI212Z
IKI214Z
ZORUNLU DERSLER
Türk İktisat Tarihi
Turizm İşletmeciliği
Anayasa Hukuku
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
27
3
3
3
3
30
17
2
2
2
2
19
IKI216S
IKI218S
IKI220S
DERSİN ADI
Mikro İktisat-II
Makro İktisat-II
İstatistik-II
Değerleme
ve
Dönem
Sonu
İşlemleri
Kamu Maliyesi
İktisat Politikası
Borçlar Hukuku
ZORUNLU DERSLER
Endüstri İlişkileri
Turizm Politikası ve Planlaması
Kantitatif İktisat-II
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
122
İ.Ü. İKTİSAT FAKÜLTESİ
İKTİSAT BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM LİSANS DERS PROGRAMI
ÜÇÜNCÜ YIL
V. YARIYIL
KODU
IKI301Z
IKI303Z
IKI305Z
IKI307Z
IKI309S
IKI311S
IKI313S
IKI315S
DERSİN ADI
Uluslararası İktisat Teo. ve Pol.
İktisat Sosyolojisi
Maliye Politikası
Ekonometri
ZORUNLU DERSLER
Yönetim ve Organizasyon
Ticaret Hukuku
Türk Vergi Sistemi
Oyun Teorisi
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
VI. YARIYIL
AKTS
6
5
5
6
22
4
4
4
4
8
30
K
5
4
4
5
18
3
3
3
3
6
24
KODU
IKI302Z
IKI304Z
IKI306Z
IKI308Z
IKI310S
IKI312S
IKI314S
IKI316S
DERSİN ADI
Para Teorisi ve Politikası
Bankacılık ve Fin. Kurumlar
Matematiksel İktisat
Finansal Analiz
ZORUNLU DERSLER
Pazarlama İlkeleri
Maliyet Muhasebesi
Turizm Ekonomisi
Yenilik İktisadı
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
AKTS
6
5
6
5
22
4
4
4
4
8
30
K
5
4
5
4
18
3
3
3
3
6
24
AKTS
6
6
6
4
K
4
4
5
3
22
4
4
4
4
4
8
30
16
3
3
3
3
3
6
22
DÖRDÜNCÜ YIL
VII. YARIYIL
KODU
IKI401Z
IKI403Z
IKI405Z
IKI407Z
IKI409Z
IKI411S
IKI413S
IKI415S
IKI417S
IKI419S
DERSİN ADI
Uluslararası Para ve Finans
İktisadi Büyüme
İktisadi Düşünce Tarihi
Türkiye Ekonomisi
İktisat Metedolojisi
ZORUNLU DERSLER
Yönetim Muhasebesi
İktisadi Entegrasyon Teorisi
Çevre Ekonomisi
İktisadi Sistemler
Enerji Ekonomisi
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
VIII. YARIYIL
AKTS
4
4
6
4
4
22
4
4
4
4
4
8
30
K
3
3
4
3
3
16
3
3
3
3
3
6
22
KODU
IKI402Z
IKI404Z
IKI406Z
IKI408Z
IKI410S
IKI412S
IKI414S
IKI416S
IKI418S
DERSİN ADI
Güncel Ekonomik Sorunlar
İktisadi Kalkınma
İktisadi Analiz
Endüstri Ekonomisi
ZORUNLU DERSLER
Finansal Yönetim
İktisadi Planlama Teknikleri
Bölgesel Ekonomi
Uluslararası Piyasalar ve Türkiye
Denetim
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
123
İ.Ü. İKTİSAT FAKÜLTESİ
İKTİSAT BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM LİSANS DERS PROGRAMI
BİRİNCİ YIL
I. YARIYIL
KODU
İKU101Z
İKU103Z
İKU105Z
İKU107Z
İKU109S
İKU111S
İKU113S
İKU115S
DERSİN ADI
İktisada Giriş-I
İşletmeye Giriş
Matematiğe Giriş
Sosyolojiye Giriş
Atatürk İlkeleri ve
Tarihi-I
Türk Dili-I
Yabancı Dil (İngilizce)-I
II. YARIYIL
AKTS
6
4
6
3
K
5
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
26
2
2
2
2
4
30
0
19
2
2
2
2
4
23
KODU
İKU102Z
İKU104Z
İKU106Z
İKU108Z
İnkilap
Beden Eğitimi-I/Güzel Sanatlar-I
ZORUNLU DERSLER
Bilgisayar
Siyaset Bilimine Giriş
Sosyal Siyasete Giriş
Şehir Kültür-İstanbul
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
İKU110S
İKU112S
İKU114S
İKU116S
DERSİN ADI
İktisada Giriş-Iı
Matematik-I
Finansal Muhasebe
İktisat Tarihine Giriş
Atatürk İlkeleri Ve İnkilap
Tarihi-Iı
Türk Dili-Iı
Yabancı Dil (İngilizce)-Iı
Beden Eğitimi-II/Güzel SanatlarII
ZORUNLU DERSLER
Bilişim Teknolojisi
Doğal Kaynaklar Ekonomisi
Hukukun Temel Kavramları
Afet Kültürü
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
AKTS
6
6
4
3
K
4
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
26
2
2
2
2
4
30
0
17
2
2
2
2
4
21
AKTS
8
6
4
3
3
24
3
3
3
3
6
30
K
5
2
3
2
2
14
2
2
2
2
4
18
İKİNCİ YIL
III. YARIYIL
KODU
İKU201Z
İKU203Z
İKU205Z
İKU207Z
İKU209S
İKU211S
İKU213S
İKU215S
İKU217S
DERSİN ADI
Mikro İktisat
Matematik-II
İktisatçılar İçin İstatistik-I
Maliye Teorisine Giriş
ZORUNLU DERSLER
Muhasebe Değer. ve Dön. Sonu İşl.
Sosyal Bilimlerde Yöntem
Türk İktisat Tarihi
Kamu Yönetimi
Uluslar Arası İlişkilere Giriş
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
IV. YARIYIL
AKTS
8
6
6
4
24
3
3
3
3
3
6
30
K
6
2
3
2
13
2
2
2
2
2
4
17
KODU
İKU202Z
İKU204Z
İKU206Z
İKU208Z
İKU210Z
İKU212S
İKU214S
İKU216S
İKU218S
DERSİN ADI
Makro İktisat
Matematik-III
İktisatçılar İçin İstatistik-Iı
İktisat Politikası
İktisat Sosyolojisi
ZORUNLU DERSLER
İşletme Yönetimi
Anayasa Hukuku
Borçlar Hukuku
Çalışma Ekonomisi
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
124
İ.Ü. İKTİSAT FAKÜLTESİ
İKTİSAT BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM LİSANS DERS PROGRAMI
ÜÇÜNCÜ YIL
V. YARIYIL
KODU
İKU301Z
İKU303Z
İKU305Z
İKU307Z
İKU309S
İKU311S
İKU313S
İKU315S
İKU317S
DERSİN ADI
Uluslararası İktisat Teorisi
Para Teorisi ve Politikasına Giriş
Kararalma Teknikleri
Ekonometriye Giriş
ZORUNLU DERSLER
Maliye Politikası
Turizm Ekonomisi
Ticaret Hukuku
Türk Vergi Sistemi
Endüstri İlişkileri
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
VI. YARIYIL
AKTS
8
6
5
5
24
3
3
3
3
3
6
30
K
6
3
3
3
15
2
2
2
2
2
4
19
KODU
İKU302Z
İKU304Z
İKU306Z
İKU308Z
İKU310S
İKU312S
İKU314S
İKU316S
İKU318S
DERSİN ADI
Para Teorisi ve Politikası
Bankacılık ve Fin. Kurumlar
Matematiksel İktisat
Finansal Analiz
ZORUNLU DERSLER
Maliyet Muhasebesi
Pazarlama İlkeleri
İktisat Metedolojisi
Türkiye'de Kamu Maliyesi
Ekonometri
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
AKTS
6
6
6
6
24
3
3
3
3
3
6
30
K
3
3
3
3
12
2
2
2
2
2
4
16
AKTS
8
8
8
24
3
3
3
3
3
6
K
3
3
4
10
3
3
3
3
3
6
30
16
DÖRDÜNCÜ YIL
VII. YARIYIL
KODU
İKU401Z
İKU403Z
İKU405Z
İKU407Z
İKU409S
İKU411S
İKU413S
İKU415S
İKU417S
DERSİN ADI
Uluslararası Para ve Finans
İktisadi Büyüme
İktisadi Düşünce Tarihi
Türkiye Ekonomisi
ZORUNLU DERSLER
Yönetim Muhasebesi
Avrupa Birliği ve Entegrasyonu
Çevre Ekonomisi
İktisadi Sistemler
Uygulamalı İstatistik
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
VIII. YARIYIL
AKTS
8
6
5
5
24
3
3
3
3
3
6
30
K
3
3
4
3
13
3
3
3
3
3
6
19
KODU
İKU402Z
İKU404Z
İKU406Z
İKU408S
İKU410S
İKU412S
İKU414S
İKU416S
DERSİN ADI
Güncel Ekonomik Sorunlar
İktisadi Kalkınma
İktisadi Analiz
ZORUNLU DERSLER
Finansal Yönetim
İktisadi Planlama Teknikleri
Endüstri Ekonomisi
Uluslararası Piyasalar Ve Türkiye
Denetim
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
125
İNGİLİZCE
İKTİSAT BÖLÜMÜ
126
İNGİLİZCE İKTİSAT BÖLÜMÜ
Eğitim dilinin İngilizce olduğu İngilizce İktisat Bölümü, 1985 yılında, İktisat
Fakültesinin yeni bir bölümü olarak kurulmuştur. Bölümün esas fonksiyonu, mezunlarının
iktisadın ilkelerini mükemmel bir şekilde öğrenmelerini sağlamaktır. Bu amaca yönelik olarak
müfredatı, iktisat ve matematiğin belli başlı alanlarının özenli bir biçimde ele alınmasını
kapsamaktadır. Program ikinci olarak, öğrencilerin entelektüel kapasitelerini genişletmelerini
amaçlayarak, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda seçebilecekleri bir dizi seçimlik ders
sunmaktadır. Bölüm, ders programını düzenlerken, zorunlu derslerin sayısını üniversite
yönetmeliğindeki asgari koşullarda tutmaya çalışmış ve böylece öğrencilere farklı seçenekler
sunarak, aşırı ders yükü altında kalmaktan kurtarmıştır.
Öğrencilere ana dilleri dışında başka bir dille eğitim vermenin hem yararları hem de
sakıncaları bulunmaktadır. Öğrencilerin Türkçe eğitim gören akranlarından çok daha fazla
çaba sarf etmeleri gerekmektedir. Ancak, böyle bir programın faydalarının maliyetlerini
aşması söz konusudur. İngilizce, bugünün küresel toplumunda, evrensel bir iletişim aracı
olarak kabul edilmektedir. Bu dile aşina olmak, dünya çapında kaynaklara ulaşabilmeyi ve bu
kaynakları kullanabilmeyi mümkün kılmaktadır. Dahası, bu eğitimin bir yan ürünü olarak
öğrenciler İngilizce okuma, anlama ve yazma yeteneklerini geliştirme şansını da elde
etmektedir. Bu da, İngilizce İktisat Bölümü öğrencilerine başka bir fırsat kapısı açmaktadır:
İşgücü piyasasındaki rekabet imkânları daha çok artmaktadır. Öğrencilere açık olan fırsatları
artıran bir husus da, İngilizce lisansüstü programlarda dereceler kazanmak üzere seçilebilir
hale gelmeleridir.
21. Yüzyıla girerken Türkiye’nin küresel piyasalarla, özellikle Avrupa piyasasıyla
bütünleşmesi kaçınılmaz bir şekilde genişleyecektir. Türkiye bu arenada, iktisadın temel
ilkelerini anlayan ve iş dünyasının evrensel dili olan İngilizceyi bilen vatandaşlarının sayısı ne
kadar çok olursa, o kadar iyi bir insan gücü donanımına sahip olacak ve daha iyi görev
yapabilecektir. İşte İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü, İngilizce
dilinde sunduğu kapsamlı programla, bu noktada önem kazanmaktadır.
127
Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Nihal TUNCER
İNGİLİZCE İKTİSAT POLİTİKASI ANABİLİM DALI
Yrd. Doç. Dr. Cenk
Gökçe ADAŞ
Yrd. Doç. Dr. Haluk
ZÜLFİKAR
Yrd. Doç. Dr. Savaş
ÖKTE
Yrd. Doç. Dr. H. Dilara
MUMCU AKAN
Arş. Gör. Dr. Billur
ENGİN
Arş. Gör. Dr. Volkan
HACIOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Türkan
TURAN
Arş. Gör. Ferda
KARAGÖZ
İNGİLİZCE İKTİSAT TEORİSİ ANABİLİM DALI
Yrd. Doç. Dr. G.
Emel AKKUŞ
Arş. Gör. Dr. Önder
YERLİKAYA
Arş. Gör. Dr. R. Can
AKKAY
Arş. Gör. Veysel
ERASLAN
128
İNGİLİZCE İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT
ANABİLİM DALI
Prof. Dr. Nihal
TUNCER
Arş. Gör. Dr. Ertan
ERSOY
Yrd. Doç. Dr. Y. Barış
ALTAYLIGİL
Arş. Gör. Dr. Müjgan
HACIOĞLU
Arş. Gör. Dr. Ayda Rona
Aylin ALTINAY CİNGÖZ
Arş. Gör. Dr. Gelengül
KOÇASLAN
İNGİLİZCE İKTİSAT TARİHİ ANABİLİM DALI
Prof. Dr. Ahmet
KAL’A
Doç. Dr. Yaşar
BÜLBÜL
Yrd. Doç. Dr. Muaz
GÜNGÖREN
129
İ.Ü. İKTİSAT FAKÜLTESİ
İNGİLİZCE İKTİSAT BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI
BİRİNCİ YIL
I. YARIYIL
KODU
EC101Z
EC103Z
EC105Z
EC107Z
EC109Z
EC111S
EC113S
EC115S
EC117S
EC119S
EC121S
DERSİN ADI
İktisada Giriş I
Matematik I
İşletme
Sosyal Siyaset
Hukukun Temel Kavramları
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
I
Türk Dili I
Yabancı Dil (İngilizce) I
Beden Eğitimi I/Güzel Sanatlar I
ZORUNLU DERSLER
Bilgisayar
Uluslararası İlişkiler
İktisat Psikolojisi
Uygarlık Tarihi
Bilim Felsefesi
Şehir ve Kültür-İstanbul
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
II. YARIYIL
AKTS
6
6
3
3
3
K
4
4
3
2
2
2
2
2
1
28
2
2
2
2
2
2
2
30
2
2
2
0
21
2
2
2
2
2
2
2
23
KODU
EC102Z
EC104Z
EC106Z
EC108Z
EC110Z
EC112S
EC114S
EC116S
EC118S
EC120S
EC122S
DERSİN ADI
İktisada Giriş II
Matematik II
Sosyolojiye Giriş
Siyaset Bilimine Giriş
İktisat Tarihi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
II
Türk Dili II
Yabancı Dil (İngilizce) II
Beden Eğitimi II/Güzel Sanatlar II
ZORUNLU DERSLER
Bilişim Teknolojileri
Sosyal Bilimlerde Yöntem
Doğal Kaynaklar Ekonomisi
Kamu Yönetimi
Siyasi Olaylar Tarihi
Afet Kültürü
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
AKTS
6
6
3
3
3
K
4
4
2
2
2
2
2
2
1
28
2
2
2
2
2
2
2
30
2
2
2
0
20
2
2
2
2
2
2
2
22
AKTS
3
5
5
4
4
3
3
27
3
3
3
3
30
K
2
3
3
3
3
2
2
18
2
2
2
2
20
İKİNCİ YIL
III. YARIYIL
KODU
EC201Z
EC203Z
EC205Z
EC207Z
EC209Z
EC211Z
EC213S
EC215S
EC217S
DERSİN ADI
Mikro İktisat I
Makro İktisat I
İstatistik I
Finansal Muhasebe
Çalışma Ekonomisi
Kantitatif İktisat I
ZORUNLU DERSLER
Türk İktisat Tarihi
Turizm İşletmeciliği
Anayasa Hukuku
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
IV. YARIYIL
AKTS
5
3
5
5
4
5
K
3
2
3
3
3
3
27
3
3
3
3
30
17
2
2
2
2
19
KODU
EC202Z
EC204Z
EC206Z
EC208Z
EC210Z
EC212Z
EC214Z
EC216S
EC218S
EC220S
DERSİN ADI
Mikro İktisat II
Makro İktisat II
İstatistik II
Değerleme ve Dön. Sonu İşlemleri
Kamu Maliyesi
İktisat Politikası
Borçlar Hukuku
ZORUNLU DERSLER
Endüstri İlişkileri
Turizm Politikası ve Planlaması
Kantitatif İktisat II
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
130
İ.Ü. İKTİSAT FAKÜLTESİ
İNGİLİZCE İKTİSAT BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI
ÜÇÜNCÜ YIL
V. YARIYIL
KODU
EC301Z
EC303Z
EC305Z
EC307Z
DERSİN ADI
Parasal İktisat I
Uluslararası İktisat I
Matematiksel İktisat
Ekonometri I
Seçimlik 1
Seçimlik 2
TOPLAM KREDİ
VI. YARIYIL
AKTS
5
5
5
5
5
5
30
K
3
3
3
3
3
3
18
KODU
EC302Z
EC304Z
EC306Z
EC308Z
DERSİN ADI
Parasal İktisat II
Uluslararası İktisat II
Matematiksel Dinamik İktisat
Ekonometri II
Seçimlik 1
Seçimlik 2
TOPLAM KREDİ
AKTS
5
5
5
5
5
5
30
K
3
3
3
3
3
3
18
DERSİN ADI
İktisadi Analiz II
İktisadi Kalkınma
İktisadi Düşünce Tarihi II
Seçimlik 1
Seçimlik 2
Seçimlik 3
TOPLAM KREDİ
AKTS
5
5
5
5
5
5
30
K
3
3
3
3
3
3
18
DERSİN ADI
Maliyet Muhasebesi
Finansal Yatırım
Çevre Ekonomisi
Kamu İktisadi Teşebbüsleri
Ulaşım Ekonomisi
Türkiye de Para ve Banka
Karar Alma Teorisi
Osmanlı
İmparatorluğu
İktisadi
Tarihi
Denetim
Finansal Yönetim
Güncel Ekonomik Sorunlar
Uygulamalı Ekonometri II
Endüstriyel Organizasyon
Uluslararası Para ve Finans
Finansal İktisat
Makro İktisatta Seçilmiş Konular
İktisadi Model. ve Kantitatif Uyg.
AKTS
5
5
5
5
5
5
5
K
3
3
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
DÖRDÜNCÜ YIL
VII. YARIYIL
KODU
EC401Z
EC403Z
EC405Z
DERSİN ADI
İktisadi Analiz I
İktisadi Büyüme
İktisadi Düşünce Tarihi I
Seçimlik 1
Seçimlik 2
Seçimlik 3
TOPLAM KREDİ
KODU
EC309S
EC311S
EC313S
EC315S
EC317S
EC319S
EC321S
DERSİN ADI
Pazarlama
Finansal Piy. ve Kurumlar
Tarım Ekonomisi
Türkiye de Kamu Maliyesi
Bölgesel Ekonomisi
Türk Vergi Sistemi
Ticaret Hukuku
EC407S
EC409S
EC411S
EC413S
EC415S
EC417S
EC419S
EC421S
Yönetim Muhasebesi
Finansal Analiz
Avrupa Entegrasyonu
Uygulamalı Ekonometri I
Oyun Teorisi
Türkiye Ekonomisi
Uluslararası Eko. Politik
Mikro İktisatta Seç. Konular
VIII. YARIYIL
AKTS K
KODU
5
3
EC402Z
5
3
EC404Z
5
3
EC406Z
5
3
5
3
5
3
30
18
SEÇİMLİK DERSLER
AKTS K
KODU
5
3
EC310S
5
3
EC312S
5
3
EC314S
5
3
EC316S
5
3
EC318S
5
3
EC320S
5
3
EC322S
5
5
5
5
5
5
5
5
3
3
3
3
3
3
3
3
EC324S
EC408S
EC410S
EC412S
EC414S
EC416S
EC418S
EC420S
EC422S
EC424S
131
ÇALIŞMA
EKONOMİSİ VE
ENDÜSTRİ
İLİŞKİLERİ
BÖLÜMÜ
132
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ
Sanayi devriminden itibaren geniş kesimlerin çalışma hayatına katılmaları ve artan refah
seviyesi, toplumların dikkatini çalışma ilişkilerine ve sosyal hizmetlere yöneltmiştir. İçinde
bulunduğumuz küreselleşme çağında ise hızla gelişen enformasyon teknolojisi ile konunun
önemi daha da artmıştır. Bu durum sözü geçen alanlara akademik ilginin artmasına neden
olmaktadır.
Araştırma ve eğitim faaliyetlerini, genel düzeyde sosyal sorunlar ve sosyal hizmetlerde,
spesifik olarak da işçi ve işverenler arasındaki çalışma ilişkileri alanlarında yoğunlaştıran
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, bu alanda Türkiye’de ilk ve en büyük birim
olma özelliğine sahiptir.
Bu bölüm öğrencilerine genel iktisat ve işletme eğitimiyle birlikte, insanın toplumsal
hayatına ve çalışma yaşamına ilişkin konular, sosyal, hukuksal ve ekonomik açılardan
uzmanlık düzeyinde öğretilmektedir.
Toplumsal refah ve mutluluğun sağlanmasını hedefleyen sosyal politika, sosyal
güvenlik, sosyal planlama, şehircilik ve çevre sorunları disiplinleri bölüm öğrencilerinin
eğitimini alacağı konular arasındadır. Çalışma ilişkileri ise, bu bölümdeki öğrencilerin daha
ayrıntılı olarak üzerinde durduğu ikinci alandır. Bireysel ve toplu düzeyde işçi – işveren
ilişkileri, sendikacılık, toplu pazarlık ve insan kaynakları yönetimi ile ücret, istihdam,
işsizlikle mücadele ve verimlilik, bölümün ders programında yer almaktadır.
Çalışma Ekonomisi Bölümü, öğrencilerini piyasa şartlarına daha iyi hazırlamak
amacıyla bir sene Zorunlu Hazırlık Sınıfı fırsatı sunmaktadır. Öğrenciler, düzeylerine göre,
Yabancı dil okutmanlarınca bir sene boyunca eğitilmektedir. Daha sonraki senelerde ise,
derslerin % 30’u yabancı dilde öğretilmektedir.
Bölüm mezunları, bankacılık ve finans sektörü de dahil olmak üzere özel sektördeki
bütün iş kollarında, sendikalarda uzman, denetçi ve üst düzey yönetici olarak iş bulma
imkanına sahiptir. Ayrıca başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olmak üzere tüm resmi
kuruluşlarda müfettiş ya da uzman personel olarak istihdam edilmektedirler.
133
Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Sedat MURAT
ÇALIŞMA EKONOMİSİ ANABİLİM DALI
Prof. Dr. Sedat MURAT
Dr. Halil YILDIZ
Doç. Dr. Meltem
GÜNGÖR DELEN
Prof. Dr. Yusuf BALCI
Yrd. Doç. Dr. Ziya
ERDEM
Arş. Gör. Dr. Başak
Işıl ÇETİN
ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI
Prof. Dr. Arif YAVUZ
Prof. Dr. Tekin
AKGEYİK
Prof. Dr. Süleyman
ÖZDEMİR
Yrd. Doç. Dr. Nilgün
TUNÇCAN ONGAN
134
Yrd. Doç. Dr. Umut
OMAY
Arş. Gör. Mehmet
GÜLER
İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
Prof. Dr. Mustafa
DELİCAN
Arş. Gör. Dr. Şelale
UŞEN
Arş. Gör. Neşe
ÇAKI
SOSYAL SİYASET VE SOSYAL GÜVENLİK ANABİLİM DALI
Prof. Dr. Sedat
MURAT
Prof. Dr. Recep
SEYMEN
Prof. Dr. Halis Yunus
ERSÖZ
Arş. Gör. Dr. Faruk
TAŞÇI
Arş. Gör. Şenol KURT
Arş. Gör. Selcan
PEKSAN
Yrd. Doç. Dr. Levent
ŞAHİN
135
İŞ HUKUKU ANABİLİM DALI
Doç. Dr. Halil İbrahim
SARIOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Hasan
ŞENOCAK
Arş. Gör. Uygar Ekim
İÇMEZ
136
İ.Ü. İKTİSAT FAKÜLTESİ
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ
LİSANS DERS PROGRAMI
BİRİNCİ YIL
I. YARIYIL
KODU
CE101Z
CE103Z
CE105Z
CE107Z
CE109Z
CE111S
CE113S
CE115S
CE117S
CE119S
CE121S
DERSİN ADI
İktisada Giriş I
Matematik I
İşletme
Sosyal Siyaset
Hukukun Temel Kavramları
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
I
Türk Dili I
Yabancı Dil (İngilizce) I
Beden Eğitimi I /Güzel Sanatlar I
ZORUNLU DERSLER
Bilgisayar
Uluslararası İlişkiler
İktisat Psikolojisi
Uygarlık Tarihi
Bilim Felsefesi
Şehir ve Kültür-İstanbul
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
II. YARIYIL
AKTS
6
6
3
3
3
K
4
4
3
2
2
2
2
2
1
28
2
2
2
2
2
2
2
30
2
2
2
0
21
2
2
2
2
2
2
2
23
KODU
CE102Z
CE104Z
CE106Z
CE108Z
CE110Z
CE112S
CE114S
CE116S
CE118S
CE120S
CE122S
DERSİN ADI
İktisada Giriş II
Matematik II
Sosyolojiye Giriş
Siyaset Bilimine Giriş
İktisat Tarihi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
II
Türk Dili II
Yabancı Dil (İngilizce) II
Beden Eğitimi II/Güzel Sanatlar II
ZORUNLU DERSLER
Bilişim Teknolojileri
Sosyal Bilimlerde Yöntem
Doğal Kaynaklar Ekonomisi
Kamu Yönetimi
Siyasi Olaylar Tarihi
Afet Kültürü
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
AKTS
6
6
3
3
3
K
4
4
2
2
2
2
2
2
1
28
2
2
2
2
2
2
2
30
2
2
2
0
20
2
2
2
2
2
2
2
22
AKTS
3
5
5
4
4
3
3
27
3
3
3
3
30
K
2
3
3
3
3
2
2
18
2
2
2
2
20
İKİNCİ YIL
III. YARIYIL
KODU
CE201Z
CE203Z
CE205Z
CE207Z
CE209Z
CE211Z
CE213S
CE215S
CE217S
DERSİN ADI
Mikro İktisat I
Makro İktisat I
İstatistik-I
Finansal Muhasebe
Çalışma Ekonomisi
Kantitatif İktisat I
ZORUNLU DERSLER
Türk İktisat Tarihi
Turizm İşletmeciliği
Anayasa Hukuku
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
IV. YARIYIL
AKTS
5
3
5
5
4
5
K
3
2
3
3
3
3
27
3
3
3
3
30
17
2
2
2
2
19
KODU
CE202Z
CE204Z
CE206Z
CE208Z
CE210Z
CE212Z
CE214Z
CE216S
CE218S
CE220S
DERSİN ADI
Mikro İktisat II
Makro İktisat II
İstatistik-II
Değerleme ve Dön. Sonu İşlemler
Kamu Maliyesi
İktisat Politikası
Borçlar Hukuku
ZORUNLU DERSLER
Endüstri İlişkileri
Turizm Politikası ve Planlama
Kantitatif İktisat II
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
137
İ.Ü. İKTİSAT FAKÜLTESİ
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ
LİSANS DERS PROGRAMI
ÜÇÜNCÜ YIL
V. YARIYIL
KODU
CE301Z
CE303Z
CE305Z
CE307Z
CE309S
CE311S
CE313S
CE315S
CE317S
CE319S
CE321S
DERSİN ADI
Bireysel İş Hukuku
Çalışma Psikolojisi
Sosyal Güvenlik Teorisi
Çalışma İlişkileri Tarihi
ZORUNLU DERSLER
İstihdam ve İşsizlik
Pazarlama İlkeleri
VI. YARIYIL
AKTS
5
4
3
3
15
3
3
K
3
3
3
3
12
2
2
Kooperatifçilik
3
2
Endüstriyel Demokrasi
Ücret Teorileri ve Politikaları
Ticaret Hukuku
Uluslararası İktisat
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
3
3
3
3
15
30
2
2
2
2
10
22
KODU
CE302Z
CE304Z
CE306Z
CE308Z
CE310S
CE312S
CE314S
CE316S
CE318S
CE320S
CE322S
DERSİN ADI
Toplu Pazaralık Ekonomisi
Çalışma Sosyolojisi
İş Sağlığı ve Güvenliği
Kentleşme ve Çevre Politikaları
ZORUNLU DERSLER
Karşılaştırmalı Endüstri İlişkileri
Emek Piyasaları Yönetimi
Sanayi Sistemleri ve Küçük Sanayi
(KOBİ'ler)
Bireysel İş Hukuku Uygulamaları
İktisadi Düşünce Tarihi
Türk Vergi Sistemi
Maliyet Muhasebesi
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
AKTS
4
5
3
3
15
3
3
K
3
3
2
2
10
2
2
3
3
3
3
3
15
30
2
2
2
2
2
10
20
AKTS
5
5
5
15
3
3
3
3
3
3
3
15
30
K
3
3
3
9
2
2
2
2
2
2
2
10
19
DÖRDÜNCÜ YIL
VII. YARIYIL
KODU
CE401Z
CE403Z
CE405Z
CE407S
CE409S
CE411S
CE413S
CE415S
CE417S
CE419S
DERSİN ADI
İnsan Kaynakları Yönetimi
Toplu İş Hukuku
Türkiye'de Toplu Pazar. ve Sen.
ZORUNLU DERSLER
Demografik Yapı Analizleri
İş ve Meslek Ahlakı
Maliye Politikası
Finansal Yönetim
Bilgi Teknolojileri ve Çalışma İliş.
Üretim ve Yönetim Teknikleri
Sosyal Politika ve Sosyal Hizmetler
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
VIII. YARIYIL
AKTS
5
5
5
15
3
3
3
3
3
3
3
15
30
K
3
3
3
9
2
2
2
2
2
2
2
10
19
KODU
CE402Z
CE404Z
CE406Z
CE408S
CE410S
CE412S
CE414S
CE416S
CE418S
CE420S
DERSİN ADI
Örgütsel Davranış
Uluslarası Sosyal Politika
Sosyal Güvenlik Hukuku
ZORUNLU DERSLER
Uygulamalı İnsan Kay. Yönetimi
Toplu İş Hukuku Uygulamaları
Sosyal Sorunlar Ekonomisi
Kamu Kesimi Endüstri İlişkileri
Türkiye Ekonomisi
Stratejik Yönetim
Uyuşmazlık Çözme Yöntemleri
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
138
İ.Ü. İKTİSAT FAKÜLTESİ
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ
İKİNCİ ÖĞRETİM LİSANS DERS PROGRAMI
BİRİNCİ YIL
I. YARIYIL
KODU
CEI101Z
CEI103Z
CEI105Z
CEI107Z
CEI109Z
DERSİN ADI
İktisada Giriş I
Matematik I
İşletme
Sosyal Siyaset
Hukukun Temel Kavramları
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
I
Türk Dili I
Yabancı Dil (İngilizce) I
Beden Eğitimi I/Güzel Sanatlar I
ZORUNLU DERSLER
CEI111S
CEI113S
CEI115S
CEI117S
CEI119S
CEI121S
Bilgisayar
Uluslararası İlişkiler
İktisat Psikolojisi
Uygarlık Tarihi
Bilim Felsefesi
Şehir ve Kültür-İstanbul
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
II. YARIYIL
AKTS
6
6
3
3
3
K
4
4
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
28
2
2
2
2
2
2
2
30
0
21
2
2
2
2
2
2
2
23
KODU
CEI102Z
CEI104Z
CEI106Z
CEI108Z
CEI110Z
CEI112S
CEI114S
CEI116S
CEI118S
CEI120S
CEI122S
DERSİN ADI
İktisada Giriş II
Matematik II
Sosyolojiye Giriş
Siyaset Bilimine Giriş
İktisat Tarihi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
II
Türk Dili II
Yabancı Dil (İngilizce) II
Beden Eğitimi II/Güzel Sanatlar
II
ZORUNLU DERSLER
Bilişim Teknolojileri
Sosyal Bilimlerde Yöntem
Doğal Kaynaklar Ekonomisi
Kamu Yönetimi
Siyasi Olaylar Tarihi
Afet Kültürü
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
AKTS
6
6
3
3
3
K
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
28
2
2
2
2
2
2
2
30
0
20
2
2
2
2
2
2
2
22
AKTS
3
5
5
4
4
3
3
27
3
3
3
3
30
K
2
3
3
3
3
2
2
18
2
2
2
2
20
İKİNCİ YIL
III. YARIYIL
KODU
CEI201Z
CEI203Z
CEI205Z
CEI207Z
CEI209Z
CEI211Z
CEI213S
CEI215S
CEI217S
DERSİN ADI
Mikro İktisat I
Makro İktisat I
İstatistik I
Finansal Muhasebe
Çalışma Ekonomisi
Kantitatif İktisat I
ZORUNLU DERSLER
Türk İktisat Tarihi
Turizm İşletmeciliği
Anayasa Hukuku
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
IV. YARIYIL
AKTS
5
3
5
5
4
5
K
3
2
3
3
3
3
27
3
3
3
3
30
17
2
2
2
2
19
KODU
CEI202Z
CEI204Z
CEI206Z
CEI208Z
CEI210Z
CEI212Z
CEI214Z
CEI216S
CEI218S
CEI220S
DERSİN ADI
Mikro İktisat II
Makro İktisat II
İstatistik II
Değerleme ve Dön. Sonu İşlemler
Kamu Maliyesi
İktisat Politikası
Borçlar Hukuku
ZORUNLU DERSLER
Endüstri İlişkileri
Turizm Politikası ve Planlama
Kantitatif İktisat II
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
139
İ.Ü. İKTİSAT FAKÜLTESİ
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ
İKİNCİ ÖĞRETİM LİSANS DERS PROGRAMI
ÜÇÜNCÜ YIL
V. YARIYIL
KODU
CEI301Z
CEI303Z
CEI305Z
CEI307Z
CEI309S
CEI311S
CEI313S
CEI315S
CEI317S
CEI319S
CEI321S
DERSİN ADI
Bireysel İş Hukuku
Çalışma Psikolojisi
Sosyal Güvenlik Teorisi
Çalışma İlişkileri Tarihi
ZORUNLU DERSLER
İstihdam ve İşsizlik
Pazarlama İlkeleri
Kooperatifçilik
Endüstriyel Demokrasi
Ücret Teorileri ve Politikaları
Ticaret Hukuku
Uluslararası İktisat
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
VI. YARIYIL
AKTS
5
4
3
3
15
3
3
3
3
3
3
3
15
30
K
3
3
3
3
12
2
2
2
2
2
2
2
10
22
KODU
CEI302Z
CEI304Z
CEI306Z
CEI308Z
CEI310S
CEI312S
CEI314S
CEI316S
CEI318S
CEI320S
CEI322S
DERSİN ADI
Toplu Pazaralık Ekonomisi
Çalışma Sosyolojisi
İş Sağlığı ve Güvenliği
Kentleşme ve Çevre Politikaları
ZORUNLU DERSLER
Karşılaştırmalı Endüstri İlişkileri
Emek Piyasaları Yönetimi
San. Sis. ve Küçük San(KOBİ'ler)
Bireysel İş Hukuku Uygulamaları
İktisadi Düşünce Tarihi
Türk Vergi Sistemi
Maliyet Muhasebesi
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
AKTS
4
5
3
3
15
3
3
3
3
3
3
3
15
30
K
3
3
2
2
10
2
2
2
2
2
2
2
10
20
AKTS
5
5
K
3
3
5
15
3
9
3
3
3
3
2
2
2
2
3
3
3
15
30
2
2
2
10
19
DÖRDÜNCÜ YIL
VII. YARIYIL
VIII. YARIYIL
DERSİN ADI
İnsan Kaynakları Yönetimi
Toplu İş Hukuku
Türkiye'de Toplu Pazarlık ve
Sendikacılık
ZORUNLU DERSLER
AKTS
5
5
K
3
3
KODU
CEI402Z
CEI404Z
DERSİN ADI
Örgütsel Davranış
Uluslarası Sosyal Politika
5
3
CEI406Z
Sosyal Güvenlik Hukuku
15
9
CEI407S
Demografik Yapı Analizleri
3
2
CEI409S
CEI411S
CEI413S
İş ve Meslek Ahlakı
Maliye Politikası
Finansal Yönetim
Bilgi Teknolojileri ve çalışma
İlişkileri
Üretim ve Yönetim Teknikleri
Sosyal Politika ve Sosyal Hizmetler
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
KODU
CEI401Z
CEI403Z
CEI405Z
CEI415S
CEI417S
CEI419S
CEI408S
3
3
3
2
2
2
CEI410S
CEI412S
CEI414S
3
3
3
15
30
2
2
2
10
19
CEI416S
CEI418S
CEI420S
ZORUNLU DERSLER
Uygulamalı İnsan Kaynakları
Yönetimi
Toplu İş Hukuku Uygulamaları
Sosyal Sorunlar Ekonomisi
Kamu Kesimi Endüstri İlişkileri
Türkiye Ekonomisi
Stratejik Yönetim
Uyuşmazlık Çözme Yöntemleri
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
140
İ.Ü. İKTİSAT FAKÜLTESİ
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ
UZAKTAN EĞİTİM LİSANS DERS PROGRAMI
BİRİNCİ YIL
I. YARIYIL
KODU
CEU101Z
CEU103Z
CEU105Z
CEU107Z
CEU109Z
DERSİN ADI
İktisada Giriş-I
Matematik-I
İşletme
Sosyal Siyaset
Hukukun Temel Kavramları
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi-I
Türk Dili-I
Yabancı Dil (İngilizce)-I
Beden Eğitimi-I/Güzel Sanatlar-I
ZORUNLU DERSLER
CEU111S
CEU113S
CEU115S
Bilgisayar
Uluslararası İlişkiler
Şehir ve Kültür-İstanbul
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
II. YARIYIL
AKTS
5
5
3
3
3
K
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
26
2
2
2
4
30
0
18
2
2
2
4
22
KODU
CEU102Z
CEU104Z
CEU106Z
CEU108Z
CEU110Z
CEU112S
CEU114S
CEU116S
DERSİN ADI
İktisada Giriş-II
Matematik-II
Sosyolojiye Giriş
Siyaset Bilimine Giriş
Borçlar Hukuku
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi-II
Türk Dili-II
Yabancı Dil (İngilizce)-II
Beden Eğitimi-II /Güzel SanatlarII
ZORUNLU DERSLER
Bilişim Teknolojileri
Sosyal Bilimlerde Yöntem
Afet Kültürü
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
AKTS
5
5
3
3
3
K
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
26
2
2
2
4
30
0
18
2
2
2
4
22
AKTS
5
5
4
4
18
4
K
3
3
3
3
12
3
4
4
4
12
30
3
3
3
9
21
İKİNCİ YIL
III. YARIYIL
KODU
CEU201Z
CEU203Z
CEU205Z
CEU207Z
CEU209S
CEU211S
CEU213S
CEU215S
IV. YARIYIL
DERSİN ADI
Mikro İktisat
İstatistik-I
Finansal Muhasebe
Çalışma Ekonomisi
ZORUNLU DERSLER
Yönetim ve Organizasyon
AKTS
5
5
4
4
18
4
K
3
3
3
3
12
3
KODU
CEU202Z
CEU204Z
CEU206Z
CEU208Z
Kooperatifçilik
Anayasa Hukuku
İktisat Tarihi
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
4
4
4
12
30
3
3
3
9
21
CEU212S
CEU214S
CEU216S
CEU210S
DERSİN ADI
Makro İktisat
İstatistik-II
Değerleme ve Dön. Sonu İşlemler
Endüstri İlişkileri
ZORUNLU DERSLER
Kamu Maliyesi
Sanayi Sistemleri ve Küçük
Sanayi(KOBİ'ler)
Kamu Yönetimi
İktisat Politikası
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
141
İ.Ü. İKTİSAT FAKÜLTESİ
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ
UZAKTAN EĞİTİM LİSANS DERS PROGRAMI
ÜÇÜNCÜ YIL
V. YARIYIL
KODU
CEU301Z
CEU303Z
CEU305Z
CEU307Z
CEU309S
CEU311S
CEU313S
CEU315S
CEU317S
CEU319S
DERSİN ADI
Bireysel İş Hukuku
Çalışma Psikolojisi
Sosyal Güvenlik Teorisi
Çalışma İlişkileri Tarihi
ZORUNLU DERSLER
İstihdam ve İşsizlik
Pazarlama İlkeleri
Endüstriyel Demokrasi
Ücret Teorileri ve Politikaları
Ticaret Hukuku
Uluslararası İktisat
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
VI. YARIYIL
AKTS
5
4
3
3
15
3
3
3
3
3
3
15
30
K
3
3
3
3
12
2
2
2
2
2
2
10
22
KODU
CEU302Z
CEU304Z
CEU306Z
CEU308Z
CEU310S
CEU312S
CEU314S
CEU316S
CEU318S
CEU320S
DERSİN ADI
Toplu Pazaralık Ekonomisi
Çalışma Sosyolojisi
İş Sağlığı ve Güvenliği
Kentleşme ve Çevre Politikaları
ZORUNLU DERSLER
Karşılaştırmalı Endüstri İlişkileri
Emek Piyasaları Yönetimi
Bireysel İş Hukuku Uygulamaları
İktisadi Düşünce Tarihi
Türk Vergi Sistemi
Maliyet Muhasebesi
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
AKTS
4
5
3
3
15
3
3
3
3
3
3
15
30
K
3
3
2
2
10
2
2
2
2
2
2
10
20
DÖRDÜNCÜ YIL
VII. YARIYIL
KODU
CEU401Z
CEU403Z
CEU405Z
CEU407S
CEU409S
CEU411S
CEU413S
CEU415S
CEU417S
CEU419S
VIII. YARIYIL
DERSİN ADI
İnsan Kaynakları Yönetimi
Toplu İş Hukuku
Türkiye'de Toplu Pazarlık ve
Sendikacılık
ZORUNLU DERSLER
AKTS
5
5
K
3
3
KODU
CEU402Z
CEU404Z
DERSİN ADI
Örgütsel Davranış
Uluslarası Sosyal Politika
AKTS
5
5
K
3
3
5
15
3
9
CEU406Z
Sosyal Güvenlik Hukuku
5
3
15
9
2
2
2
2
CEU408S
CEU410S
CEU412S
CEU414S
ZORUNLU DERSLER
Uygulamalı İnsan Kaynakları
Yönetimi
Toplu İş Hukuku Uygulamaları
Sosyal Sorunlar Ekonomisi
Kamu Kesimi Endüstri İlişkileri
Demografik Yapı Analizleri
İş ve Meslek Ahlakı
Maliye Politikası
Finansal Yönetim
Bilgi Teknolojileri ve çalışma
İlişkileri
Üretim ve Yönetim Teknikleri
Sosyal Politika ve Sosyal Hizmetler
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
3
3
3
15
30
2
2
2
10
19
CEU416S
CEU418S
CEU420S
Türkiye Ekonomisi
Stratejik Yönetim
Uyuşmazlık Çözme Yöntemleri
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
3
3
3
15
30
2
2
2
10
19
142
MALİYE BÖLÜMÜ
143
MALİYE BÖLÜMÜ
20 Temmuz 1936'da kurulan ve 1937 yılı yaz sömestresinde faaliyete geçen İktisat
Fakültesi'nde ilk lisans eğitim programında 3. Sınıf’ta Maliye dersleri var idi. Dersin hocası
Ord. Prof. Dr. İbrahim Fazıl Pelin ve haftalık ders saat 5 idi. Daha sonra Fakülte'de 8 kürsü
kurulmuş ve bu kürsülerden Umumi İktisat ve Maliye Teorisi Kürsüsü Başkanı Ord. Prof. Dr.
Fritz Neumark, Maliye ve Mali Kanunlar Kürsüsü Başkanı Ord. Prof. Dr. İbrahim Fazıl Pelin
idi. 1952'de Fakülte'de “sınıf” esası kaldırılarak 3 kısım ve 5 disiplin esası getirilmiştir. Bu 5
disiplinin biri de Maliye Disiplini olmuştur. 1960'da Fakültemiz'de “sömestr” usulüne
geçilmiş ve 5-6 ve 7-8 sömestrede Maliye Disiplini dersleri yürütülmüştür.
Öte yandan, 16.07.1941 Doktora Talimatnamesi'ne göre Maliye ve Bütçe Doktora
Programı başlamıştır. İlk dönem doktora programında Ord. Prof. Dr. Fritz Neumark, Gelir
vergisi adlı dersi yürütmüştür. 6 Kasım 1981’de yürürlüğe giren Yüksek Öğretim Kanunu ile
Maliye Bölümü kurulmuştur. Bölümde Maliye Teorisi, Mali İktisat, Bütçe ve Mali Planlama
ile Mali Hukuk olmak üzere dört Anabilim Dalı bulunmaktadır.
Maliye Bölümü’nde, öğretimin ilk yıllarında iktisat bilimi ile ilgili temel nitelikteki
dersler diğer bölümler ile işbirliği içinde verildikten sonra, son yıllarda ağırlık maliye bilimine
verilerek kamu harcamaları, devlet borçları, bütçe, vergiler, mahalli idareler maliyesi ve
maliye politikaları ile değişik mali sistemler hakkında teorik ve pratik bilgiler öğretilir.
Bu bölümde, mezuniyet sonrası, kamu ve özel kuruluşlarda üst düzey yöneticilik için
gerekli bilgi birikimi oluşması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda öğrencinin
sorgulama ve inceleme yeteneklerinin geliştirilmesine çalışılmaktadır. Maliye müfettişi, hesap
uzmanlığı, bankacılık ve banka müfettişliği gibi görevlerde çalışmak isteyen öğrenciler için
maliye ve vergi hukuku bilgisine sahip olmak bir tercih nedenidir.
144
Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Salim Ateş OKTAR
BÜTÇE VE MALİ PLANLAMA ANABİLİM DALI
Prof. Dr. Figen ALTUĞ
Doç. Dr. Ufuk
BAKKAL
Doç. Dr. Nagihan
OKTAYER
Yrd. Doç. Dr. Murat
ŞEKER
Arş. Gör. Dr. Recep
Emre ERİÇOK
Arş. Gör. Dr. Önder
BİNGÖL
Doç. Dr. Nazan
SUSAM
MALİYE TEORİSİ ANABİLİM DALI
Prof. Dr. Şahin
AKKAYA
Arş. Gör. Dr. Başak
ERGÜDER
Doç. Dr. Binhan Elif
YILMAZ
Doç. Dr. Murat ÇAK
145
MALİ İKTİSAT ANABİLİM DALI
Prof. Dr. Hülya
KİRMANOĞLU
Doç. Dr. Pınar
AKKOYUNLU
Arş. Gör. Dr. F. Berna
UYMAZ YILMAZ
Arş. Gör. Çağrı
ÇARIKÇI
Yrd. Doç. Dr. Sermin
SARICA
Yrd. Doç. Dr. Aysel
ARIKBOĞA
Arş. Gör. Cihan
KIZIL
MALİ HUKUK ANABİLİM DALI
Prof. Dr. Salim Ateş
OKTAR
Arş. Gör. Dr. Elif
CENKERİ
Prof. Dr. Elif
SONSUZOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Şamil
ÜNSAL
Arş. Gör. Dr. Yasemin
TAŞKIN
146
İ.Ü. İKTİSAT FAKÜLTESİ
MALİYE BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI
BİRİNCİ YIL
I. YARIYIL
KODU
MAL101Z
MAL103Z
MAL105Z
MAL107Z
MAL109Z
MAL111S
MAL113S
MAL115S
MAL117S
MAL119S
MAL121S
DERSİN ADI
İktisada Giriş-I
Matematik-I
İşletme
Sosyal Siyaset
Hukukun Temel Kavramları
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi-I
Türk Dili-I
Yabancı Dil (İngilizce)-I
Beden Eğitimi-I/Güzel
Sanatlar-I
ZORUNLU DERSLER
Bilgisayar
Uluslararası İlişkiler
İktisat Psikolojisi
Uygarlık Tarihi
Bilim Felsefesi
Şehir ve Kültür-İstanbul
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
II. YARIYIL
AKTS
6
6
3
3
3
K
4
4
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
28
2
2
2
2
2
2
2
30
0
21
2
2
2
2
2
2
2
23
KODU
MAL102Z
MAL104Z
MAL106Z
MAL108Z
MAL110Z
MAL112S
MAL114S
MAL116S
MAL118S
MAL120S
MAL122S
DERSİN ADI
İktisada Giriş-II
Matematik-II
Sosyolojiye Giriş
Siyaset Bilimine Giriş
İktisat Tarihi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi-II
Türk Dili-II
Yabancı Dil (İngilizce)-II
Beden
Eğitimi
II/Güzel
Sanatlar-II
ZORUNLU DERSLER
Bilişim Teknolojileri
Sosyal Bilimlerde Yöntem
Doğal Kaynaklar Ekonomisi
Kamu Yönetimi
Siyasi Olaylar Tarihi
Afet Kültürü
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
AKTS
6
6
3
3
3
K
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
28
2
2
2
2
2
2
2
30
0
20
2
2
2
2
2
2
2
22
AKTS
3
5
5
4
4
3
3
27
3
3
3
3
30
K
2
3
3
3
3
2
2
18
2
2
2
2
20
İKİNCİ YIL
III. YARIYIL
KODU
MAL201Z
MAL203Z
MAL205Z
MAL207Z
MAL209Z
MAL211Z
MAL213S
MAL215S
MAL217S
DERSİN ADI
Mikro İktisat-I
Makro İktisat-I
İstatistik-I
Finansal Muhasebe
Çalışma Ekonomisi
Kantitatif İktisat-I
ZORUNLU DERSLER
Türk İktisat Tarihi
Turizm İşletmeciliği
Anayasa Hukuku
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
IV. YARIYIL
AKTS
5
3
5
5
4
5
K
3
2
3
3
3
3
27
3
3
3
3
30
17
2
2
2
2
19
KODU
MAL202Z
MAL204Z
MAL206Z
MAL208Z
MAL210Z
MAL212Z
MAL214Z
MAL216S
MAL218S
MAL220S
DERSİN ADI
Mikro İktisat-II
Makro İktisat-II
İstatistik-II
Değerleme ve Dön. Sonu İşl.
Kamu Maliyesi
İktisat Politikası
Borçlar Hukuku
ZORUNLU DERSLER
Endüstri İlişkileri
Turizm Politikası ve Planlaması
Kantitatif İktisat-II
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
147
İ.Ü. İKTİSAT FAKÜLTESİ
MALİYE BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI
ÜÇÜNCÜ YIL
V. YARIYIL
KODU
MAL301Z
MAL303Z
MAL305Z
MAL307Z
MAL309Z
MAL311Z
MAL313S
MAL315S
MAL317S
DERSİN ADI
Para Teori ve Politikası
Kamu Ekonomisi
Ticaret Hukuku
Ekonometri
Vergi Hukuku
Maliyet Muhasebesi
ZORUNLU DERSLER
Eşya ve Miras Hukuku
İdare Hukuku
Pazarlama
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
VI. YARIYIL
AKTS
4
5
3
4
4
4
24
3
3
3
6
30
K
3
3
2
3
3
3
17
2
2
2
4
21
KODU
MAL302Z
MAL304Z
MAL306Z
MAL308Z
MAL310Z
MAL312Z
MAL314S
MAL316S
MAL318S
DERSİN ADI
Bütçe Teorisi ve Uygulaması
Yerel Yönetimler Maliyesi
Devlet Borçları
Vergi Teorisi
Türk Vergi Sistemi
Uluslararası İktisat
ZORUNLU DERSLER
Çevre Ekonomisi
KİT ve Özelleştirme
Uygulamalı Ekonometri
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
AKTS
4
4
4
4
4
4
24
3
3
3
6
30
K
3
3
3
3
3
3
18
2
2
2
4
22
DERSİN ADI
İktisadi Kalkınma ve Planlama
İşletmelerin Vergilendirilmesi
Türkiye Ekonomisi ve Maliyesi
İktisadi Düşünce ve Maliye
Tarihi
AB Ekonomik ve Mali Yapısı
ZORUNLU DERSLER
Vergi Uygulamaları
Uluslararası Maliye
Radikal Ekonomi
AKTS
5
5
5
K
3
3
3
5
4
24
3
3
3
3
3
15
2
2
2
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
6
30
4
19
DÖRDÜNCÜ YIL
VII. YARIYIL
KODU
MAL401Z
MAL403Z
MAL405Z
MAL407Z
MAL409Z
MAL411S
MAL413S
MAL415S
MAL417S
DERSİN ADI
İktisadi Gel. ve Mali Sistemler
Maliye Politikası
Mali Yargı
Kamu Yatırım Projelerinin
Değerlendirilmesi
Kamusal Tercihler
ZORUNLU DERSLER
Beşeri Gelişme
Finansal Yönetim
Sosyal Güvenlik Ekonomisi
Milli Muhasebe-Devlet Muh.
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
VIII. YARIYIL
AKTS
5
5
5
K
3
3
3
KODU
MAL402Z
MAL404Z
MAL406Z
5
4
24
3
3
3
3
6
30
3
2
14
2
2
2
2
4
18
MAL408Z
MAL410Z
MAL412S
MAL414S
MAL416S
148
İ.Ü. İKTİSAT FAKÜLTESİ
MALİYE BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM LİSANS DERS PROGRAMI
BİRİNCİ YIL
I. YARIYIL
KODU
MALU101Z
MALU103Z
MALU105Z
MALU107Z
MALU109Z
MALU111S
MALU113S
MALU115S
MALU117S
MALU119S
MALU121S
DERSİN ADI
İktisada Giriş-I
Matematik-I
İşletme
Sosyal Siyaset
Hukukun Temel Kavramları
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi-I
Türk Dili-I
Yabancı Dil (İngilizce)-I
Beden
Eğitimi-I/Güzel
Sanatlar-I
ZORUNLU DERSLER
Bilgisayar
Uluslararası İlişkiler
İktisat Psikolojisi
Uygarlık Tarihi
Bilim Felsefesi
Şehir ve Kültür-İstanbul
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
II. YARIYIL
AKTS
6
6
3
3
3
K
4
4
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
28
2
2
2
2
2
2
2
30
0
21
2
2
2
2
2
2
2
23
KODU
MALU102Z
MALU104Z
MALU106Z
MALU108Z
MALU110Z
MALU112S
MALU114S
MALU116S
MALU118S
MALU120S
MALU122S
DERSİN ADI
İktisada Giriş-II
Matematik-II
Sosyolojiye Giriş
Siyaset Bilimine Giriş
İktisat Tarihi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi-II
Türk Dili-II
Yabancı Dil (İngilizce)-II
Beden Eğitimi-II / Güzel
Sanatlar-II
ZORUNLU DERSLER
Bilişim Teknolojileri
Sosyal Bilimlerde Yöntem
Doğal Kaynaklar Ekonomisi
Kamu Yönetimi
Siyasi Olaylar Tarihi
Afet Kültürü
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
AKTS
6
6
3
3
3
K
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
28
2
2
2
2
2
2
2
30
0
20
2
2
2
2
2
2
2
22
AKTS
3
5
5
4
4
3
3
27
3
3
3
3
30
K
2
3
3
3
3
2
2
18
2
2
2
2
20
İKİNCİ YIL
III. YARIYIL
KODU
MALU201Z
MALU203Z
MALU205Z
MALU207Z
MALU209Z
MALU211Z
MALU213S
MALU215S
MALU217S
DERSİN ADI
Mikro İktisat-I
Makro İktisat-I
İstatistik-I
Finansal Muhasebe
Çalışma Ekonomisi
Kantitatif İktisat-I
ZORUNLU DERSLER
Türk İktisat Tarihi
Turizm İşletmeciliği
Anayasa Hukuku
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
IV. YARIYIL
AKTS
5
3
5
5
4
5
K
3
2
3
3
3
3
27
3
3
3
3
30
17
2
2
2
2
19
KODU
MALU202Z
MALU204Z
MALU206Z
MALU208Z
MALU210Z
MALU212Z
MALU214Z
MALU216S
MALU218S
MALU220S
DERSİN ADI
Mikro İktisat-II
Makro İktisat-II
İstatistik-II
Değerleme ve Dön. Sonu İşl.
Kamu Maliyesi
İktisat Politikası
Borçlar Hukuku
ZORUNLU DERSLER
Endüstri İlişkileri
Turizm Politikası ve Planlaması
Kantitatif İktisat-II
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
149
İ.Ü. İKTİSAT FAKÜLTESİ
MALİYE BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM LİSANS DERS PROGRAMI
ÜÇÜNCÜ YIL
V. YARIYIL
KODU
MALU301Z
MALU303Z
MALU305Z
MALU307Z
MALU309Z
MALU311Z
MALU313S
MALU315S
MALU317S
DERSİN ADI
Para Teori ve Politikası
Kamu Ekonomisi
Ticaret Hukuku
Ekonometri
Vergi Hukuku
Maliyet Muhasebesi
ZORUNLU DERSLER
Eşya ve Miras Hukuku
İdare Hukuku
Pazarlama
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
VI. YARIYIL
AKTS
4
5
3
4
4
4
24
3
3
3
6
30
K
3
3
2
3
3
3
17
2
2
2
4
21
KODU
MALU302Z
MALU304Z
MALU306Z
MALU308Z
MALU310Z
MALU312Z
MALU314S
MALU316S
MALU318S
DERSİN ADI
Bütçe Teorisi ve Uygulaması
Yerel Yönetimler Maliyesi
Devlet Borçları
Vergi Teorisi
Türk Vergi Sistemi
Uluslararasi İktisat
ZORUNLU DERSLER
Çevre Ekonomisi
KİT ve Özelleştirme
Uygulamalı Ekonometri
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
AKTS
4
4
4
4
4
4
24
3
3
3
6
30
K
3
3
3
3
3
3
18
2
2
2
4
22
AKTS
K
DÖRDÜNCÜ YIL
VII. YARIYIL
KODU
MALU401Z
MALU403Z
MALU405Z
MALU407Z
MALU409Z
MALU411S
MALU413S
MALU415S
MALU417S
DERSİN ADI
İktisadi Gelişme ve Mali
Sistemler
Maliye Politikası
Mali Yargı
Kamu Yatırım Projelerinin
Değerlendirilmesi
Kamusal Tercihler
ZORUNLU DERSLER
Beşeri Gelişme
Finansal Yönetim
Sosyal Güvenlik Ekonomisi
Milli Muhasebe-Devlet
Muhasebesi
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
VIII. YARIYIL
AKTS
K
5
5
5
3
3
3
5
4
24
3
3
3
3
2
14
2
2
2
3
6
30
2
4
18
KODU
DERSİN ADI
MALU402Z
İktisadi Kalkınma ve Planlama
5
3
MALU404Z
MALU406Z
İşletmelerin Vergilendirilmesi
Türkiye Ekonomisi ve Maliyesi
İktisadi Düşünce ve Maliye
Tarihi
AB Ekonomik ve Mali Yapısı
ZORUNLU DERSLER
Vergi Uygulamaları
Uluslararası Maliye
Radikal Ekonomi
5
5
3
3
5
3
4
24
3
3
3
3
15
2
2
2
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
6
30
4
19
MALU408Z
MALU410Z
MALU412S
MALU414S
MALU416S
150
EKONOMETRİ
BÖLÜMÜ
151
EKONOMETRİ BÖLÜMÜ
Bilgisayar teknolojisindeki gelişme paralelinde İktisat kuramlarının geçerliliğini test
edilebilme ve sayısal tabana oturtabilme olanakları artmış ve İktisat kuramlarını bu yaklaşım
içinde inceleyip sayısal sonuçlara ulaşan Ekonometri’nin de çok hızlı gelişimine tanık
olunmuştur.
8 yarıyıllık bir öğrenim süresinin öngörüldüğü Ekonometri Bölümü’nde, çeşitli İktisat
ve İşletmecilik derslerinin yanısıra ağırlıklı olarak İstatistik, Yöneylem Araştırması ve
Ekonometri dersleri okutularak öğrencilere “belirsizlik altında karar almaya yarayan
yöntemler” ve odak olarak da tahmin teknikleri ile iktisadi politikaya yön verici yöntemler
tanıtılmaktadır.
Ekonometri Bölümü, öğrencilerini piyasa şartlarına daha iyi hazırlamak amacıyla bir
sene isteğe bağlı Hazırlık Sınıfı fırsatı sunmaktadır. Öğrenciler, düzeylerine göre, Yabancı Dil
okutmanlarınca bir sene boyunca eğitilmektedirler.
Sayısal değerlendirme tekniklerine ve düşünme yeteneğine sahip bölüm mezunları
olayları mikro ve/veya makro düzeyde değerlendirip sonuçlandırabilmektedirler. Bu
bakımdan başta kamu ve özel kesim araştırma birimleri olmak üzere, mezunların çok çeşitli
işkolu ve işyerlerinde istihdam olanakları söz konusudur.
152
Bölüm Başkanı
Prof. Dr. A. Karun NEMLİOĞLU
EKONOMETRİ ANABİLİM DALI
Doç. Dr. Nilgün ÇİL
YAVUZ
Doç. Dr. Ferda
YERDELEN TATOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Kutluk
Kağan SÜMER
Yrd. Doç. Dr. Özlem
GÖKTAŞ
Yrd. Doç. Dr. Burak
GÜRİŞ
Yrd. Doç. Dr. Burcu
KIRAN
Arş. Gör. Aycan
HEPSAĞ
Arş. Gör. Veli
YILANCI
Arş. Gör. Zehra Ayça
ÖZTÜRK
Arş. Gör. Halil İbrahim
GÜNDÜZ
YÖNEYLEM ANABİLİM DALI
Doç. Dr. Mustafa
TEKİN
Yrd. Doç. Dr. Mürüvvet
PAMUK
Yrd. Doç. Dr. L. Aylin
AKTÜKÜN
Yrd. Doç. Dr. M. Hakan
SATMAN
153
Arş. Gör. Seda
KARAKAŞ
Arş. Gör. Hakan
BEKTAŞ
İSTATİSTİK ANABİLİM DALI
Prof. Dr. A. Karun
NEMLİOĞLU
Arş. Gör. Dr. Özlem
YORULMAZ
Doç. Dr. Handan
YOLSAL
Arş. Gör. Dr. Oya
EKİCİ
Yrd. Doç. Dr. Sema
ULUTÜRK AKMAN
Yrd. Doç. Dr. Melda
AKIN
Arş. Gör. Dr. Leyla
İŞBİLEN YÜCEL
154
İ.Ü. İKTİSAT FAKÜLTESİ
EKONOMETRİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI
BİRİNCİ YIL
I. YARIYIL
KODU
EKO101Z
EKO103Z
EKO105Z
EKO107Z
EKO109Z
EKO111S
EKO113S
EKO115S
EKO117S
EKO119S
EKO121S
DERSİN ADI
İktisada Giriş I
Matematik I
İşletme
Sosyal Siyaset
Hukukun Temel Kavramları
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi I
Türk Dili I
Yabancı Dil (İngilizce) I
Beden Eğitimi I / Güzel
Sanatlar I
ZORUNLU DERSLER
Bilgisayar
Uluslararası İlişkiler
İktisat Psikolojisi
Uygarlık Tarihi
Bilim Felsefesi
Şehir ve Kültür-İstanbul
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
II. YARIYIL
AKTS
6
6
3
3
3
K
4
4
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
0
28
2
2
2
2
2
2
2
30
21
2
2
2
2
2
2
2
23
KODU
EKO102Z
EKO104Z
EKO106Z
EKO108Z
EKO110Z
EKO112S
EKO114S
EKO116S
EKO118S
EKO120S
EKO122S
DERSİN ADI
İktisada Giriş II
Matematik II
Sosyolojiye Giriş
Siyaset Bilimine Giriş
İktisat Tarihi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
II
Türk Dili II
Yabancı Dil (İngilizce) II
Beden Eğitimi II / Güzel Sanatlar
II
ZORUNLU DERSLER
Bilişim Teknolojileri
Sosyal Bilimlerde Yöntem
Doğal Kaynaklar Ekonomisi
Kamu Yönetimi
Siyasi Olaylar Tarihi
Afet Kültürü
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
AKTS
6
6
3
3
3
K
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
28
2
2
2
2
2
2
2
30
0
20
2
2
2
2
2
2
2
22
İKİNCİ YIL
III. YARIYIL
KODU
EKO201Z
EKO203Z
EKO205Z
EKO207Z
EKO209Z
EKO211Z
DERSİN ADI
Mikro İktisat I
Makro İktisat I
İstatistik I
Finansal Muhasebe
Çalışma Ekonomisi
Kantitatif İktisat I
EKO213S
EKO215S
EKO217S
IV. YARIYIL
AKTS
5
3
5
5
4
5
K
3
2
3
3
3
3
ZORUNLU DERSLER
Türk İktisat Tarihi
Turizm İşletmeciliği
Anayasa Hukuku
27
3
3
3
17
2
2
2
SEÇİMLİK DERSLER
3
2
30
19
TOPLAM KREDİ
KODU
EKO202Z
EKO204Z
EKO206Z
EKO208Z
EKO210Z
EKO212Z
EKO214Z
EKO216S
EKO218S
EKO220S
DERSİN ADI
Mikro İktisat II
Makro İktisat II
İstatistik II
Değerleme ve Dön. Sonu İşl.
Kamu Maliyesi
İktisat Politikası
Borçlar Hukuku
ZORUNLU DERSLER
Endüstri İlişkileri
Turizm Politikası ve Planlaması
Kantitatif İktisat II
SEÇİMLİK
DERSLER
TOPLAM
KREDİ
AKTS
3
5
5
4
4
3
3
27
3
3
3
K
2
3
3
3
3
2
2
18
2
2
2
3
2
30
20
155
İ.Ü. İKTİSAT FAKÜLTESİ
EKONOMETRİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI
ÜÇÜNCÜ YIL
V. YARIYIL
KODU
EKO301Z
EKO303Z
EKO305Z
EKO307Z
EKO309S
EKO311S
EKO313S
EKO315S
DERSİN ADI
İleri Matematik
Ekonometri I
Yöneylem Araştırmaları I
Uygulamalı İstatistik I
ZORUNLU DERSLER
Uluslar arası İktisat
Ticaret Hukuku
Maliye Teorisi ve Politikası
İstatistik ve Ekonometride
Bilgisayar Uygulamaları
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
VI. YARIYIL
AKTS
5
5
5
5
20
5
5
5
K
3
4
3
3
13
3
3
3
KODU
EKO302Z
EKO304Z
EKO306Z
EKO308Z
EKO310S
EKO312S
EKO314S
DERSİN ADI
Matematiksel İstatistik
Ekonometri II
Yöneylem Araştırmaları II
Uygulamalı İstatistik II
ZORUNLU DERSLER
Para Teorisi ve Politikası
Türk Vergi Sistemi
İktisadi Doktrinler
5
3
EKO316S
10
30
6
19
AKTS
5
5
5
5
20
5
5
5
K
4
4
3
3
14
3
3
3
Kantitatif İktisadi Planlama
5
3
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
10
30
6
20
AKTS
5
5
5
K
3
3
3
5
3
20
5
5
5
5
10
30
12
3
3
3
3
6
18
DÖRDÜNCÜ YIL
VII. YARIYIL
KODU
EKO401Z
EKO403Z
EKO405Z
EKO407Z
EKO409S
EKO411S
EKO413S
EKO415S
DERSİN ADI
Uygulamalı Ekonometri I
Zaman Serileri Analizi
Makro Ekonometrik Modeller
Çok Değişkenli İstatistik
Yöntemler
ZORUNLU DERSLER
Bilgisayar Programlama I
İktisadi Büyüme
Pazarlama Araştırmaları
Finansal Tablolar Analizi
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
VIII. YARIYIL
AKTS
5
5
5
K
3
3
3
KODU
EKO402Z
EKO404Z
EKO406Z
5
4
EKO408Z
20
5
5
5
5
10
30
13
3
3
3
3
6
19
EKO410S
EKO412S
EKO414S
EKO416S
DERSİN ADI
Uygulamalı Ekonometri II
Finansal Ekonometri
Panel Veri Analizi
Kantitatif Karar Verme
Yöntemleri
ZORUNLU DERSLER
Bilgisayar Programlama II
Türkiye Ekonomisi
Deney Tasarımı
Proje Analizi
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
156
İ.Ü. İKTİSAT FAKÜLTESİ
EKONOMETRİ BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM LİSANS DERS PROGRAMI
BİRİNCİ YIL
I. YARIYIL
KODU
EKOU101Z
EKOU103Z
EKOU105Z
EKOU107Z
EKOU109Z
EKOU111S
EKOU113S
EKOU115S
EKOU117S
EKOU119S
EKOU121S
II. YARIYIL
DERSİN ADI
İktisada Giriş I
Matematik I
İşletme
Sosyal Siyaset
Hukukun Temel Kavramları
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi I
Türk Dili I
Yabancı Dil (İngilizce) I
Beden Eğitimi I/ Güzel
Sanatlar I
ZORUNLU DERSLER
Bilgisayar
Uluslararası İlişkiler
İktisat Psikolojisi
Uygarlık Tarihi
Bilim Felsefesi
Şehir ve Kültür-İstanbul
AKTS
6
6
3
3
3
K
4
4
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
0
28
2
2
2
2
2
2
21
2
2
2
2
2
2
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
2
30
2
23
KODU
EKOU102Z
EKOU104Z
EKOU106Z
EKOU108Z
EKOU110Z
EKOU112S
EKOU114S
EKOU116S
EKOU118S
EKOU120S
EKOU122S
DERSİN ADI
İktisada Giriş II
Matematik II
Sosyolojiye Giriş
Siyaset Bilimine Giriş
İktisat Tarihi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi II
Türk Dili II
Yabancı Dil (İngilizce) II
Beden Eğitimi II/ Güzel
Sanatlar II
ZORUNLU DERSLER
Bilişim Teknolojileri
Sosyal Bilimlerde Yöntem
Doğal Kaynaklar Ekonomisi
Kamu Yönetimi
Siyasi Olaylar Tarihi
Afet Kültürü
SEÇİMLİK
DERSLER
TOPLAM KREDİ
AKTS
6
6
3
3
3
K
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
0
28
2
2
2
2
2
2
20
2
2
2
2
2
2
2
30
2
22
AKTS
3
5
5
4
4
3
3
K
2
3
3
3
3
2
2
27
3
3
3
18
2
2
2
3
30
2
20
İKİNCİ YIL
III. YARIYIL
KODU
EKOU201Z
EKOU203Z
EKOU205Z
EKOU207Z
EKOU209Z
EKOU211Z
DERSİN ADI
Mikro İktisat I
Makro İktisat I
İstatistik I
Finansal Muhasebe
Çalışma Ekonomisi
Kantitatif İktisat I
EKOU213S
EKOU215S
EKOU217S
IV. YARIYIL
AKTS
5
3
5
5
4
5
K
3
2
3
3
3
3
ZORUNLU DERSLER
Türk İktisat Tarihi
Turizm İşletmeciliği
Anayasa Hukuku
27
3
3
3
17
2
2
2
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
3
30
2
19
KODU
EKOU202Z
EKOU204Z
EKOU206Z
EKOU208Z
EKOU210Z
EKOU212Z
EKOU214Z
EKOU216S
EKOU218S
EKOU220S
DERSİN ADI
Mikro İktisat II
Makro İktisat II
İstatistik II
Değerleme ve Dön. Sonu İşl.
Kamu Maliyesi
İktisat Politikası
Borçlar Hukuku
ZORUNLU
DERSLER
Endüstri İlişkileri
Turizm Politikası ve Planlaması
Kantitatif İktisat-II
SEÇİMLİK
DERSLER
TOPLAM KREDİ
157
İ.Ü. İKTİSAT FAKÜLTESİ
EKONOMETRİ BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM LİSANS DERS PROGRAMI
ÜÇÜNCÜ YIL
V. YARIYIL
KODU
EKOU301Z
EKOU303Z
EKOU305Z
EKOU307Z
EKOU309S
EKOU311S
EKOU313S
EKOU315S
DERSİN ADI
İleri Matematik
Ekonometri I
Yöneylem Araştırmaları I
Uygulamalı İstatistik I
ZORUNLU DERSLER
Uluslararası İktisat
Ticaret Hukuku
Maliye Teorisi ve Politikası
İstatistik ve Ekonometride
Bilgisayar Uygulamaları
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
VI. YARIYIL
AKTS
5
5
5
5
20
5
5
5
K
3
4
3
3
13
3
3
3
5
3
10
30
6
19
KODU
EKOU302Z
EKOU304Z
EKOU306Z
EKOU308Z
EKOU310S
EKOU312S
EKOU314S
EKOU316S
DERSİN ADI
Matematiksel İstatistik
Ekonometri II
Yöneylem Araştırmaları II
Uygulamalı İstatistik II
ZORUNLU DERSLER
Para Teorisi ve Politikası
Türk Vergi Sistemi
İktisadi Doktrinler
AKTS
5
5
5
5
20
5
5
5
K
4
4
3
3
14
3
3
3
Kantitatif İktisadi Planlama
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
5
10
30
3
6
20
AKTS
5
5
K
3
3
5
3
5
3
20
5
5
5
5
10
30
12
3
3
3
3
6
18
DÖRDÜNCÜ YIL
VII. YARIYIL
KODU
EKOU401Z
EKOU403Z
EKOU405Z
EKOU407Z
EKOU409S
EKOU411S
EKOU413S
EKOU415S
DERSİN ADI
Uygulamalı Ekonometri I
Zaman Serileri Analizi
Makro Ekonometrik
Modeller
Çok Değişkenli İstatistik
Yöntemler
ZORUNLU DERSLER
Bilgisayar Programlama I
İktisadi Büyüme
Pazarlama Araştırmaları
Finansal Tablolar Analizi
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
VIII. YARIYIL
AKTS
5
5
K
3
3
KODU
EKOU402Z
EKOU404Z
DERSİN ADI
Uygulamalı Ekonometri II
Finansal Ekonometri
5
3
EKOU406Z
Panel Veri Analizi
5
4
EKOU408Z
20
5
5
5
5
10
30
13
3
3
3
3
6
19
EKOU410S
EKOU412S
EKOU414S
EKOU416S
Kantitatif Karar Verme
Yöntemleri
ZORUNLU DERSLER
Bilgisayar Programlama II
Türkiye Ekonomisi
Deney Tasarımı
Proje Analizi
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
158
SİYASET BİLİMİ
VE
ULUSLARARASI
İLİŞKİLER
BÖLÜMÜ
159
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü, 06.07.1982 tarihinde İktisat Fakültesi
bünyesinde kurulmuştur. 29.04.1999 tarihinde kapatılan, 2004-2005 akademik yılında tekrar
öğretime başlayan Bölüm, halen aynı fakülte çatısı altında akademik faaliyetine devam
etmektedir.
Geçtiğimiz yüzyılın sonu ile birlikte uluslararası sistemde ortaya çıkan hızlı değişim ve
dönüşüm, küreselleşme süreçlerinin etkisi ile dünyanın her yöresinde meydana gelen olayların
o bölge insanının ötesinde süratle tüm insanlığın sorunları haline gelmesine yol açmaktadır.
Bu ortam, küresel bir vizyonla ve analitik yeteneklerle donanmış olmayı, sadece siyaset bilimi
ve uluslararası ilişkiler akademyasının üyesi veya uzman sıfatıyla bu alanda çalışan kitleyi
değil, iş yaşamında başarılı olmayı hedefleyen her birey için bir zorunluluk haline getirmiştir.
Bölümümüz küreselleşen rekabet ortamında söz konusu bilgilerle donanmış; onları
karşılaştıkları sorun ve verileri süratle metodolojik ve analitik disiplin içerisinde tahlil etmeyi
sağlayacak entelektüel donanıma sahip; yaşamın seyircisi değil, katılımcısı ve biçimleyicisi
olacak bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Bölümü, kurulduğundan bu yana, uluslararası ortamda meydana gelen değişimlere ve
disiplinin akademik gelişimine paralel olarak, sürekli biçimde programını yenileyerek,
öğrencilerini ve genç akademisyenleri bilgi toplumunun üyeleri olarak sosyal hayata
katmıştır.
Bölümün eğitim programında temel iktisadi derslerin dışında, uluslararası ilişkiler,
Türkiye’de siyasal yaşam, siyasal sistemler, siyasal davranış, siyasal tarih, siyasal düşünceler
tarihi ve kamu yönetimi ile ilgili bilgiler verilir. Bunun yanında seçmeli derslerle birlikte
öğrencinin dünya politikası içersinde, bölgesel politikaları ve örgütsel yapıları anlamada
odaklanması sağlanmaktadır. Mezuniyet sonrası öğrenciler, Dışişleri, Turizm, Kültür, Ticaret
ve Çalışma Bakanlığı gibi bakanlıklar ile bunların yurtdışı temsilciliklerinde, Devlet Planlama
Teşkilatı gibi çeşitli devlet kuruluşlarında, bankalarda, sendikalarda, görsel ve yazılı medyada
üst düzey görevler almaktadır.
160
Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Nevin ATEŞ
ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI
Doç. Dr. Burak Samih
GÜLBOY
Doç. Dr. Nuray
MERT
Yrd. Doç. Dr. Alime
Leyla SANLI
Arş. Gör. Dr. Gizem
BİLGİN AYTAÇ
Arş. Gör. Dr. Burcu
SUNAR
Arş. Gör. Begüm
KURTULUŞ
Yrd. Doç. Dr. Edip
Asaf BEKAROĞLU
SİYASET BİLİMİ ANABİLİM DALI
Prof. Dr. Nevin
ATEŞ
Doç. Dr. Levent
ÜRER
Arş. Gör. Dr. Ahmet
Emre ATEŞ
Arş. Gör. Dr. Serdar
TAŞÇI
Doç. Dr. Namık
Sinan TURAN
Yrd. Doç. Dr.
İrfan ÇİFTÇİ
Arş. Gör. Gül Pınar
ERKEM
161
İ.Ü. İKTİSAT FAKÜLTESİ
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ LİSANS DERS
PROGRAMI
BİRİNCİ YIL
I. YARIYIL
KODU
SU101Z
SU103Z
SU105Z
SU107Z
SU109Z
SU111S
SU113S
SU115S
SU117S
SU119S
SU121S
DERSİN ADI
İktisada Giriş-I
Matematik-I
İşletme
Sosyal Siyaset
Hukukun Temel Kavramları
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi-I
Türk Dili-I
Yabancı Dil (İngilizce)-I
Beden Eğitimi-I/Güzel
Sanatlar-I
ZORUNLU DERSLER
Bilgisayar
Uluslararası İlişkiler
İktisat Psikolojisi
Uygarlık Tarihi
Bilim Felsefesi
Şehir ve Kültür-İstanbul
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
II. YARIYIL
AKTS
6
6
3
3
3
K
4
4
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
0
28
2
2
2
2
2
2
2
30
21
2
2
2
2
2
2
2
23
KODU
SU102Z
SU104Z
SU106Z
SU108Z
SU110Z
SU112S
SU114S
SU116S
SU118S
SU120S
SU122S
DERSİN ADI
İktisada Giriş-II
Matematik-II
Sosyolojiye Giriş
Siyaset Bilimine Giriş
İktisat Tarihi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi-II
Türk Dili-II
Yabancı Dil (İngilizce)-II
Beden Eğitimi-II/Güzel
Sanatlar-II
ZORUNLU DERSLER
Bilişim Teknolojileri
Sosyal Bilimlerde Yöntem
Doğal Kaynaklar Ekonomisi
Kamu Yönetimi
Siyasi Olaylar Tarihi
Afet Kültürü
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
AKTS
6
6
3
3
3
K
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
28
2
2
2
2
2
2
2
30
0
20
2
2
2
2
2
2
2
22
AKTS
3
5
5
4
4
3
3
27
3
3
3
3
30
K
2
3
3
3
3
2
2
18
2
2
2
2
20
İKİNCİ YIL
III. YARIYIL
KODU
SU201Z
SU203Z
SU205Z
SU207Z
SU209Z
SU211Z
SU213S
SU215S
SU217S
DERSİN ADI
Mikro İktisat-I
Makro İktisat-I
İstatistik-I
Finansal Muhasebe
Çalışma Ekonomisi
Kantitatif İktisat-I
ZORUNLU DERSLER
Türk İktisat Tarihi
Turizm İşletmeciliği
Anayasa Hukuku
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
IV. YARIYIL
AKTS
5
3
5
5
4
5
K
3
2
3
3
3
3
27
3
3
3
3
30
17
2
2
2
2
19
KODU
SU202Z
SU204Z
SU206Z
SU208Z
SU210Z
SU212Z
SU214Z
SU216S
SU218S
SU220S
DERSİN ADI
Mikro İktisat-II
Makro İktisat-II
İstatistik-II
Değerleme ve Dön. Sonu İşl.
Kamu Maliyesi
İktisat Politikası
Borçlar Hukuku
ZORUNLU DERSLER
Endüstri İlişkileri
Turizm Politikası ve Planlaması
Kantitatif İktisat-II
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
162
İ.Ü. İKTİSAT FAKÜLTESİ
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ LİSANS DERS
PROGRAMI
ÜÇÜNCÜ YIL
V. YARIYIL
VI. YARIYIL
SU313S
SU315S
DERSİN ADI
Siyasi Düşünce
Siyasi Tarih
Türk Siyasal Yaşamı-I
Siyaset Sosyolojisi-I
Uluslararası İlişkilerde Temel
Kavramlar
Mesleki İngilizce
ZORUNLU DERSLER
Strateji Düşüncesi
Küreselleşme ve Sorunları
SU317S
SU319S
Oyun Teorisi
Yazınsal Türler
2
2
2
2
SU318S
SU320S
SU321S
SU323S
SU325S
SU327S
Uluslararası İktisat
İnsan Hakları
Uluslararası Ekonomik Örgütler
Fransızca-I/Almanca-I
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
2
2
2
2
8
30
2
2
2
2
8
25
SU322S
SU324S
SU326S
KODU
SU301Z
SU303Z
SU305Z
SU307Z
SU309Z
SU311Z
AKTS
4
4
3
3
K
3
3
2
2
KODU
SU302Z
SU304Z
SU306Z
SU308Z
4
3
SU310Z
4
22
2
2
4
17
2
2
SU312Z
SU314S
SU316S
DERSİN ADI
Çağdaş Siyasi Düşünce
20.Yüzyıl Siyasi Tarihi
Türk Siyasal Yaşamı-II
Siyaset Sosyolojisi-II
Uluslararası Güncel Konu ve
Sorunlar
Mesleki İngilizce
ZORUNLU DERSLER
Kalkınma Ekonomisi
Ortadoğu Siyaseti
Uluslararası Güvenlik Kuramları
ve Analizi
Yeni Toplumsal Hareketler
Çatışma Çözümleme ve
Müzakeresi
Azınlık Hakları ve Ulus. Göç
Fransızca-II/Almanca-II
AKTS
4
4
3
3
K
3
3
2
2
4
3
4
22
2
2
4
17
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
8
30
8
25
AKTS
3
K
2
4
4
3
4
3
3
2
3
4
22
2
3
16
2
DÖRDÜNCÜ YIL
VII. YARIYIL
KODU
SU401Z
DERSİN ADI
Devletler Umumi Hukuku
SU403Z
SU405Z
SU407Z
SU409Z
SU417S
SU419S
Osmanlı Diplomasi Tarihi
Uluslararası ilişkiler Felsefesi
Türk Dış Politikası -I
19.Yüzyıl Avrupa Gelişmeleri
Diplomatik
Konuşma
ve
Yazma Teknikleri-I
ZORUNLU DERSLER
Para Teorisi ve Makro Ekonomi
Demokrasi Kuramı ve
Tartışmaları
Fransızca-III/Almanca-III
A.İ.H.M. Kararlarının Yorumu
SU421S
SU423S
SU411Z
SU413S
SU415S
VIII. YARIYIL
SU414S
DERSİN ADI
Devletler Hususi Hukuku
Devlet
Yapısı
ve
Kamu
Yönetimi
Politika Analizi
Türk Dış Politikası -II
Entegrasyon Kuramları ve A.B.
Diplomatik Konuşma ve Yazma
Teknikleri-II
ZORUNLU DERSLER
Milliyetçilik ve Azınlık Hakları
2
SU416S
Avrasya Politikası
2
2
2
2
2
2
SU418S
SU420S
2
2
2
2
Kültürlerarası İletişim
2
2
SU422S
2
2
Seminer
2
8
30
2
8
24
SU424S
Fransızca-IV/Almanca-IV
Savaş Teorisi
Stratejik Analiz Kuram ve
Yöntemleri
Seminer
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
2
8
30
2
8
24
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
AKTS
3
K
2
KODU
SU402Z
4
4
3
4
3
3
2
3
SU404Z
SU406Z
SU408Z
SU410Z
4
22
2
3
16
2
SU412Z
2
163
İ.Ü. İKTİSAT FAKÜLTESİ
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM
LİSANS DERS PROGRAMI
BİRİNCİ YIL
I. YARIYIL
KODU
SUI101Z
SUI103Z
SUI105Z
SUI107Z
SUI109Z
SUI111S
SUI113S
SUI115S
SUI117S
SUI119S
SUI121S
DERSİN ADI
İktisada Giriş-I
Matematik-I
İşletme
Sosyal Siyaset
Hukukun Temel Kavramları
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi-I
Türk Dili-I
Yabancı Dil (İngilizce)-I
Beden Eğitimi-I/Güzel
Sanatlar-I
ZORUNLU DERSLER
Bilgisayar
Uluslararası İlişkiler
İktisat Psikolojisi
Uygarlık Tarihi
Bilim Felsefesi
Şehir ve Kültür-İstanbul
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
II. YARIYIL
AKTS
6
6
3
3
3
K
4
4
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
0
28
2
2
2
2
2
2
2
30
21
2
2
2
2
2
2
2
23
KODU
SUI102Z
SUI104Z
SUI106Z
SUI108Z
SUI110Z
SUI112S
SUI114S
SUI116S
SUI118S
SUI120S
SUI122S
DERSİN ADI
İktisada Giriş-II
Matematik-II
Sosyolojiye Giriş
Siyaset Bilimine Giriş
İktisat Tarihi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi-II
Türk Dili-II
Yabancı Dil (İngilizce)-II
Beden Eğitimi-II/Güzel
Sanatlar-II
ZORUNLU DERSLER
Bilişim Teknolojileri
Sosyal Bilimlerde Yöntem
Doğal Kaynaklar Ekonomisi
Kamu Yönetimi
Siyasi Olaylar Tarihi
Afet Kültürü
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
AKTS
6
6
3
3
3
K
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
0
28
2
2
2
2
2
2
2
30
20
2
2
2
2
2
2
2
22
AKTS
3
5
5
K
2
3
3
4
4
3
3
27
3
3
3
3
30
3
3
2
2
18
2
2
2
2
20
İKİNCİ YIL
III. YARIYIL
KODU
SUI201Z
SUI203Z
SUI205Z
DERSİN ADI
Mikro İktisat-I
Makro İktisat-I
İstatistik-I
SUI207Z
SUI209Z
SUI211Z
SUI213S
SUI215S
SUI217S
IV. YARIYIL
AKTS
5
3
5
K
3
2
3
KODU
SUI202Z
SUI204Z
SUI206Z
Finansal Muhasebe
Çalışma Ekonomisi
Kantitatif İktisat-I
5
4
5
3
3
3
SUI208Z
SUI210Z
SUI212Z
SUI214Z
ZORUNLU DERSLER
Türk İktisat Tarihi
Turizm İşletmeciliği
Anayasa Hukuku
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
27
3
3
3
3
30
17
2
2
2
2
19
SUI216S
SUI218S
SUI220S
DERSİN ADI
Mikro İktisat-II
Makro İktisat-II
İstatistik-II
Değerleme ve Dönem Sonu
İşlemleri
Kamu Maliyesi
İktisat Politikası
Borçlar Hukuku
ZORUNLU DERSLER
Endüstri İlişkileri
Turizm Politikası ve Planlaması
Kantitatif İktisat-II
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
164
İ.Ü. İKTİSAT FAKÜLTESİ
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM
LİSANS DERS PROGRAMI
ÜÇÜNCÜ YIL
V. YARIYIL
VI. YARIYIL
SUI313S
SUI315S
DERSİN ADI
Siyasi Düşünce
Siyasi Tarih
Türk Siyasal Yaşamı-I
Siyaset Sosyolojisi-I
Uluslararası İlişkilerde Temel
Kavramlar
Mesleki İngilizce
ZORUNLU DERSLER
Strateji Düşüncesi
Küreselleşme ve Sorunları
SUI317S
Oyun Teorisi
2
2
SUI319S
Yazınsal Türler
2
2
SUI321S
Uluslararası İktisat
2
2
SUI323S
İnsan Hakları
2
2
SUI325S
SUI327S
Uluslararası Ekonomik Örgütler
Fransızca-I/Almanca-I
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
2
2
8
30
2
2
8
25
KODU
SUI301Z
SUI303Z
SUI305Z
SUI307Z
SUI309Z
SUI311Z
AKTS
4
4
3
3
K
3
3
2
2
4
3
4
22
2
2
4
17
2
2
KODU
SUI302Z
SUI304Z
SUI306Z
SUI308Z
SUI310Z
SUI312Z
SUI314S
SUI316S
SUI318S
SUI320S
SUI322S
SUI324S
SUI326S
DERSİN ADI
Çağdaş Siyasi Düşünce
20.Yüzyıl Siyasi Tarihi
Türk Siyasal Yaşamı-II
Siyaset Sosyolojisi-II
Uluslararası Güncel Konu ve
Sorunlar
Mesleki İngilizce
ZORUNLU DERSLER
Kalkınma Ekonomisi
Ortadoğu Siyaseti
Uluslararası Güvenlik Kuramları
ve Analizi
Yeni Toplumsal Hareketler
Çatışma Çözümleme ve
Müzakeresi
Azınlık Hakları ve Uluslararası
Göç
Fransızca-II/Almanca-II
AKTS
4
4
3
3
K
3
3
2
2
4
4
22
2
2
3
4
17
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
8
30
8
25
AKTS
3
K
2
4
4
3
4
3
3
2
3
4
3
22
2
16
2
DÖRDÜNCÜ YIL
VII. YARIYIL
KODU
SUI401Z
DERSİN ADI
Devletler Umumi Hukuku
SUI403Z
SUI405Z
SUI407Z
SUI409Z
Osmanlı Diplomasi Tarihi
Uluslararası ilişkiler Felsefesi
Türk Dış Politikası-I
19.Yüzyıl Avrupa Gelişmeleri
Diplomatik Konuşma ve
Yazma Teknikleri-I
ZORUNLU DERSLER
Para Teorisi ve Makro Ekonomi
Demokrasi Kuramı ve
Tartışmaları
Fransızca-III/Almanca-III
A.İ.H.M. Kararlarının Yorumu
SUI411Z
SUI413S
SUI415S
SUI417S
SUI419S
SUI421S
SUI423S
Kültürlerarası İletişim
Seminer
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
VIII. YARIYIL
AKTS
3
K
2
KODU
SUI402Z
4
4
3
4
3
3
2
3
SUI404Z
SUI406Z
SUI408Z
SUI410Z
4
3
SUI412Z
22
2
16
2
SUI414S
DERSİN ADI
Devletler Hususi Hukuku
Devlet Yapısı ve Kamu
Yönetimi
Politika Analizi
Türk Dış Politikası-II
Entegrasyon Kuramları ve A.B.
Diplomatik Konuşma ve Yazma
Teknikleri-II
ZORUNLU DERSLER
Milliyetçilik ve Azınlık Hakları
2
2
SUI416S
Avrasya Politikası
2
2
2
2
2
2
SUI418S
SUI420S
2
2
2
2
2
2
8
30
2
2
8
24
Fransızca-IV/ Almanca-IV
Savaş Teorisi
Stratejik Analiz Kuram ve
Yöntemleri
Seminer
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
2
2
2
8
30
2
8
24
SUI422S
SUI424S
165
İŞLETME BÖLÜMÜ
166
İŞLETME BÖLÜMÜ
İşletme bölümü, ülke ekonomisinin gereksinim duyduğu çağdaş işletmecilik anlayışına
ve özellikle Uluslararası İşletmecilik alanında bilgili ve nitelikli işletme yöneticilerinin
yetiştirilmesini amaç edinmiştir. Ülkemizde izlenilen “İşletmecilik Eğitimi Politikası”ndan
farklı olarak, bir fakülte yerine “İktisat Fakültesi” nin bir bölümü olarak örgütlenmesinin
nedeni, işletmecilerin temel iktisat bilgilerine sahip olmaları gerekliliğine olan inancımızdır.
Bu doğrultuda, gelecekte her birinin başarılı birer yönetici olacağına inandığımız
öğrencilerimize ileride karşılaşacakları sorunlara aldıkları eğitim doğrultusunda, farklı
çözümler getirip, optimum kararları almalarını sağlamak temel eğitim ilkelerimizden biridir.
İktisat, Maliye, Çalışma Ekonomisi, Ekonometri, Uluslararası İlişkiler bölümleri derslerinin,
diğer İşletme fakültelerinden farklı olarak daha yoğun olması, bölüm mezunlarının sadece
mikro düzeyde işletmeci bakış açısı yerine, işletmenin dış çevresini oluşturan makro
düzeydeki faktörlerin de etkin bir şekilde analiz edilebilmesinin amaçlanması sonucudur.
Bölümümüzde ilk iki yıl iktisat, işletmecilik, matematik, istatistik, hukuk ve bilgisayar
alanlarında temel eğitim, üçüncü ve dördüncü yıllarda ise yönetim, finans, muhasebe ve
pazarlama gibi işletme disiplininin tüm alt dallarına ilişkin orta ve ileri düzeyde uzmanlık
derslerine yer verilmektedir. Son iki yılda bu konular, yan disiplinlerden sayısal karar alma
teknikleri, bankacılık-finansal kurumlar ve Türk vergi sistemi gibi uzmanlık gerektiren dersler
ve Mesleki İngilizce ile desteklenmektedir. Ayrıca, son yıl yarıyıl başına üçer seçimlik ders
alma hakkı tanınarak, öğrencinin seçmiş olduğu işletmecilik alanında uzmanlaşmasına olanak
sağlanması amaçlanmaktadır.
167
Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Dursun ARIKBOĞA
MUHASEBE VE FİNANSMAN ANABİLİM DALI
Prof. Dr. N. Hülya
TALU
Prof. Dr. Dursun
ARIKBOĞA
Doç. Dr. Macide
ŞOĞUR
Doç. Dr. Erdinç
ALTAY
Yrd. Doç. Dr. Yavuz
ILGAZ
Yrd. Doç. Dr. Zekeriya
Emre ERKAL
Yrd. Doç. Dr. Duygu
ANIL KESKİN
Arş. Gör. Dr. Mehmet
Sabri TOPAK
Arş. Gör. Burçay
YAŞAR AKÇALI
Arş. Gör. Elçin
ŞİŞMANOĞLU
YÖNETİM VE ORGANİZASYON ANABİLİM DALI
Prof. Dr. Esin
ERGİN
Doç. Dr. Şebnem
ARIKBOĞA
Yrd. Doç. Dr. Sema
YOLAÇ
Yrd. Doç. Dr. Ebru
DOĞAN
168
Arş. Gör. Buket
AKDÖL
ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA ANABİLİM DALI
Doç. Dr. Süphan
NASIR
Yrd. Doç. Dr. H. Anıl
DEĞERMEN ERENKOL
Öğretim Görevlisi Yaprak
Burçak DUMANLI
Arş. Gör. Yiğit
YURDER
169
İ.Ü. İKTİSAT FAKÜLTESİ
İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI
BİRİNCİ YIL
I. YARIYIL
KODU
IS101Z
IS103Z
IS105Z
IS107Z
IS109Z
IS111S
IS113S
IS115S
IS117S
IS119S
IS121S
DERSİN ADI
İktisada Giriş-I
Matematik-I
İşletme
Sosyal Siyaset
Hukukun Temel Kavramları
II. YARIYIL
AKTS
6
6
3
3
3
K
4
4
3
2
2
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I
2
2
Türk Dili-I
Yabancı Dil (İngilizce)-I
Beden Eğitimi-I/Güzel Sanatlar-I
ZORUNLU DERSLER
Bilgisayar
Uluslararası İlişkiler
İktisat Psikolojisi
Uygarlık Tarihi
Bilim Felsefesi
Şehir ve Kültür-İstanbul
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
2
2
1
28
2
2
2
2
2
2
2
30
2
2
0
21
2
2
2
2
2
2
2
23
KODU
IS102Z
IS104Z
IS106Z
IS108Z
IS110Z
IS112S
IS114S
IS116S
IS118S
IS120S
IS122S
DERSİN ADI
İktisada Giriş-II
Matematik-II
Sosyolojiye Giriş
Siyaset Bilimine Giriş
İktisat Tarihi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap TarihiII
Türk Dili-II
Yabancı Dil (İngilizce)-II
Beden Eğitimi-II/Güzel Sanatlar-II
ZORUNLU DERSLER
Bilişim Teknolojileri
Sosyal Bilimlerde Yöntem
Doğal Kaynaklar Ekonomisi
Kamu Yönetimi
Siyasi Olaylar Tarihi
Afet Kültürü
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
AKTS
6
6
3
3
3
K
4
4
2
2
2
2
2
2
2
1
28
2
2
2
2
2
2
2
30
2
2
0
20
2
2
2
2
2
2
2
22
AKTS
3
5
5
4
4
3
3
27
3
3
3
3
30
K
2
3
3
3
3
2
2
18
2
2
2
2
20
İKİNCİ YIL
III. YARIYIL
KODU
IS201Z
IS203Z
IS205Z
IS207Z
IS209Z
IS211Z
IS213S
IS215S
IS217S
DERSİN ADI
Mikro İktisat-I
Makro İktisat-I
İstatistik-I
Finansal Muhasebe
Çalışma Ekonomisi
Kantitatif İktisat-I
ZORUNLU DERSLER
Türk İktisat Tarihi
Turizm İşletmeciliği
Anayasa Hukuku
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
IV. YARIYIL
AKTS
5
3
5
5
4
5
K
3
2
3
3
3
3
27
3
3
3
3
30
17
2
2
2
2
19
KODU
IS202Z
IS204Z
IS206Z
IS208Z
IS210Z
IS212Z
IS214Z
IS216S
IS218S
IS220S
DERSİN ADI
Mikro İktisat-II
Makro İktisat-II
İstatistik-II
Değerleme ve Dön. Sonu İşlemleri
Kamu Maliyesi
İktisat Politikası
Borçlar Hukuku
ZORUNLU DERSLER
Endüstri İlişkileri
Turizm Politikası ve Planlaması
Kantitatif İktisat-II
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
170
İ.Ü. İKTİSAT FAKÜLTESİ
İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI
ÜÇÜNCÜ YIL
V. YARIYIL
KODU
IS301Z
IS303Z
IS305Z
IS307Z
IS309Z
IS311S
IS313S
IS315S
IS317S
DERSİN ADI
Finansal Analiz
Ticaret Hukuku
Maliyet Muhasebesi
Pazarlama İlkeleri
Yönetim ve Organizasyon
ZORUNLU DERSLER
Muhasebe Uygulamaları
Para Teorisi ve Politikası
İş Etiği
AB-Türkiye İlişkileri
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
VI. YARIYIL
AKTS
5
4
5
4
4
22
4
4
4
4
8
30
K
3
3
3
3
3
15
3
3
3
3
6
21
KODU
IS302Z
IS304Z
IS306Z
IS308Z
IS310Z
IS312S
IS314S
IS316S
IS318S
DERSİN ADI
Örgütsel Davranış
Finansal Kur. Finansal Analiz
Kıymetli Evrak Hukuku
Pazarlama Yönetimi
Üretim Yönetimi
ZORUNLU DERSLER
Ekonometri
Türkiye Ekonomisi
İş Hukuku
Maliyet Yönetimi
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
AKTS
5
4
4
5
4
22
4
4
4
4
8
30
K
3
3
3
3
3
15
3
3
3
3
6
21
AKTS
5
6
6
5
K
3
3
3
3
DÖRDÜNCÜ YIL
VII. YARIYIL
KODU
IS401Z
IS403Z
IS405Z
IS407Z
IS409Z
IS411S
IS413S
IS415S
IS417S
VIII. YARIYIL
DERSİN ADI
Yönetim Muhasebesi
Finansal Yönetim
Türk Vergi Sistemi
İnsan Kaynakları Yönetimi
İşletmelerde Sayısal Karar Alma
Tek.
ZORUNLU DERSLER
İhtisas Muhasebeleri
Türkiye Finansal Raporlama
Standartları
Hizmet Pazarlaması
Üretim Sistemleri
AKTS
5
4
4
4
K
3
3
3
3
KODU
IS402Z
IS404Z
IS406Z
IS408Z
DERSİN ADI
Denetim
Yatırım Teorisi
Stratejik Yönetim
Girişimcilik
5
3
22
4
15
3
IS410S
ZORUNLU DERSLER
Müşteri İlişkileri Yönetimi
22
4
12
3
4
3
IS412S
Pazarlama İletişimi
4
3
4
4
3
3
IS414S
IS416S
IS418S
8
30
6
21
Uluslararası İktisat
Yönetimde Yeni Yaklaşımlar
Taşınmaz Değerlemesi
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
4
4
4
8
30
3
3
3
6
18
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
171
İ.Ü. İKTİSAT FAKÜLTESİ
İŞLETME BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM LİSANS DERS PROGRAMI
BİRİNCİ YIL
I. YARIYIL
KODU
ISU101Z
ISU103Z
ISU105Z
ISU107Z
ISU109Z
ISU111S
ISU113S
ISU115S
II. YARIYIL
DERSİN ADI
İktisada Giriş-I
İşletme
Matematik-I
Sosyal Siyaset
Hukukun Temel Kavramları
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi-I
Türk Dili-I
Yabancı Dil (İngilizce)-I
AKTS
6
5
4
3
3
K
4
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
Beden Eğitimi-I/Güzel Sanatlar-I
ZORUNLU DERSLER
Uluslararası İlişkiler
Bilim Felsefesi
Şehir ve Kültür-İstanbul
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
1
0
28
2
2
2
2
30
20
2
2
2
2
22
KODU
ISU102Z
ISU104Z
ISU106Z
ISU108Z
ISU110Z
ISU112S
ISU114S
ISU116S
DERSİN ADI
İktisada Giriş-II
Matematik-II
Sosyolojiye Giriş
Siyaset Bilimine Giriş
İktisat Tarihi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi-II
Türk Dili-II
Yabancı Dil (İngilizce)-II
Beden Eğitimi-II /Güzel SanatlarII
ZORUNLU DERSLER
Bilişim Teknolojileri
Doğal Kaynaklar Ekonomisi
Afet Kültürü
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
AKTS
6
4
3
3
3
K
4
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
0
26
2
2
2
4
30
19
2
2
2
4
23
AKTS
5
5
5
3
3
21
3
3
3
K
4
3
3
3
2
15
2
2
2
3
2
9
30
6
21
İKİNCİ YIL
III. YARIYIL
IV. YARIYIL
ISU211S
ISU213S
ISU215S
DERSİN ADI
Mikro İktisat
İstatistik-I
Finansal Muhasebe
Çalışma Ekonomisi
Kamu Maliyesi
ZORUNLU DERSLER
Türk İktisat Tarihi
Turizm İşletmeciliği
Kamu Yönetimi
ISU217S
Sosyal Bilimlerde Yöntem
3
2
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
9
30
6
22
KODU
ISU201Z
ISU203Z
ISU205Z
ISU207Z
ISU209Z
AKTS
5
5
5
3
3
21
3
3
3
K
4
3
3
3
3
16
2
2
2
KODU
ISU202Z
ISU204Z
ISU206Z
ISU208Z
ISU210Z
ISU218S
ISU212S
ISU214S
ISU216S
DERSİN ADI
Makro İktisat
İstatistik-II
Değerleme ve Dön. Sonu İşlemleri
İktisat Politikası
Borçlar Hukuku
ZORUNLU DERSLER
Anayasa Hukuku
Endüstri İlişkileri
İktisat Sosyolojisi
Sanayi Sistem. ve Küçük San. İşlet.
(KOBİ)
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
172
İ.Ü. İKTİSAT FAKÜLTESİ
İŞLETME BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM LİSANS DERS PROGRAMI
ÜÇÜNCÜ YIL
V. YARIYIL
VI. YARIYIL
KODU
ISU301Z
DERSİN ADI
Finansal Analiz
AKTS
5
K
3
KODU
ISU302Z
ISU303Z
Ticaret Hukuku
4
3
ISU304Z
ISU305Z
ISU307Z
ISU309Z
Maliyet Muhasebesi
Pazarlama İlkeleri
Yönetim ve Organizasyon
ZORUNLU DERSLER
Muhasebe Uygulamaları
Para Teorisi ve Politikası
İş Etiği
AB-Türkiye İlişkileri
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
5
4
4
22
4
4
4
4
8
30
3
3
3
15
3
3
3
3
6
21
ISU306Z
ISU308Z
ISU310Z
ISU311S
ISU313S
ISU315S
ISU317S
ISU312S
ISU314S
ISU316S
ISU318S
DERSİN ADI
Örgütsel Davranış
Finansal Kurumlarda Finansal
Analiz
Kıymetli Evrak Hukuku
Pazarlama Yönetimi
Üretim Yönetimi
ZORUNLU DERSLER
Ekonometri
Türkiye Ekonomisi
İş Hukuku
Maliyet Yönetimi
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
AKTS
5
K
3
4
3
4
5
4
22
4
4
4
4
8
30
3
3
3
15
3
3
3
3
6
21
AKTS
5
6
6
5
K
3
3
3
3
DÖRDÜNCÜ YIL
VII. YARIYIL
KODU
ISU401Z
ISU403Z
ISU405Z
ISU407Z
ISU409Z
ISU411S
ISU413S
ISU415S
ISU417S
VIII. YARIYIL
DERSİN ADI
Yönetim Muhasebesi
Finansal Yönetim
Türk Vergi Sistemi
İnsan Kaynakları Yönetimi
İşletmelerde Sayısal Karar Alma
Tek.
ZORUNLU DERSLER
İhtisas Muhasebeleri
Türkiye
Finansal
Raporlama
Standartları
Hizmet Pazarlaması
Üretim Sistemleri
AKTS
5
4
4
4
K
3
3
3
3
5
3
22
4
15
3
4
4
4
3
3
3
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
8
30
6
21
KODU
ISU402Z
ISU404Z
ISU406Z
ISU408Z
DERSİN ADI
Denetim
Yatırım Teorisi
Stratejik Yönetim
Girişimcilik
ISU410S
ZORUNLU DERSLER
Müşteri İlişkileri Yönetimi
22
4
12
3
Pazarlama İletişimi
Uluslararası İktisat
Yönetimde Yeni Yaklaşımlar
Taşınmaz Değerlemesi
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
4
4
4
4
8
30
3
3
3
3
6
18
ISU412S
ISU414S
ISU416S
ISU418S
173
TURİZM
İŞLETMECİLİĞİ
BÖLÜMÜ
174
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ
1992 yılında İktisat Fakültesi, 4 yıllık Turizm İşletmeciliği Bölümü kurulması kararını
almış ve Bölümde 1998-1999 eğitim ve öğretim yılından itibaren öğrenim başlatılmıştır. 1999
tarihinde kapatılan ve 1999-2000 eğitim ve öğretim yılından itibaren öğrenci kaydı
yapılamayan Turizm İşletmeciliği Bölümü 2004-2005 akademik yılında tekrar öğretime
başlamıştır.
Turizm İşletmeciliği Bölümü, günümüzün en önemli endüstrilerinden biri haline gelen
turizme nitelikli üst düzey yönetici yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bölümün hedefi, turizm
endüstrisinde hizmet verecek öğrencilerin uzmanlık alanlarının yanı sıra temel İktisat ve
İşletme bilgileri ile donanımlarını sağlamaktır. Bu bölümü kazanan öğrenciler İngilizce
Hazırlık Sınıfına katılmaktadır. Bölümün öğretim dili Türkçe’dir.İngilizcenin yanısıra bu
bölümde Almanca da öğretilmektedir. Bölümden mezun olabilmek için 2. ve 3. sınıflarda staj
yapmak zorunludur. Turizm İşletmeciliği Bölümü mezunlarının konaklama, seyahat,
ulaştırma, kongre–konferans hizmet işletmelerinde ve kamu sektörünün konuyla ilgili
kuruluşlarında yönetici olarak yetiştirilmeleri amaçlanmaktadır.
175
Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Füsun İSTANBULLU
DİNÇER
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI
Prof. Dr. Füsun İSTANBULLU
DİNÇER
Okutman Meltem
İNANÇ GEZEN
Doç. Dr. İsmail
KIZILIRMAK
Uzman Tolga
AKAGÜN
Doç. Dr. Özgür
ASLAN
Arş. Gör. Gürel
ÇETİN
Yrd. Doç. Dr. Şehnaz
DEMİRKOL
Arş. Gör. Sevinç
ASLAN
Arş. Gör. Mehmet
Altuğ ŞAHİN
176
İ.Ü. İKTİSAT FAKÜLTESİ
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI
BİRİNCİ YIL
I. YARIYIL
KODU
TUR101Z
TUR103Z
TUR105Z
TUR107Z
TUR109Z
TUR111S
TUR113S
TUR115S
TUR117S
TUR119S
TUR121S
II. YARIYIL
DERSİN ADI
İktisada Giriş 1
Matematik 1
İşletme
Sosyal Siyaset
Hukukun Temel Kavramları
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
1
Türk Dili 1
Yabancı Dil (İngilizce)1
Beden Eğitimi I/Güzel Sanatlar I
AKTS
6
6
3
3
3
K
4
4
3
2
2
2
2
2
2
1
2
2
0
ZORUNLU DERSLER
Bilgisayar
Uluslararası İlişkiler
İktisat Psikolojisi
Uygarlık Tarihi
Bilim Felsefesi
Şehir ve Kültür-İstanbul
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
28
2
2
2
2
2
2
2
30
21
2
2
2
2
2
2
2
23
KODU
TUR102Z
TUR104Z
TUR106Z
TUR108Z
TUR110Z
TUR112S
TUR114S
TUR116S
TUR118S
TUR120S
TUR122S
DERSİN ADI
İktisada Giriş II
Matematik II
Sosyolojiye Giriş
Siyaset Bilimine Giriş
İktisat Tarihi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
II
Türk Dili II
Yabancı Dil (İngilizce) II
Beden Eğitimi II/Güzel Sanatlar
II
ZORUNLU DERSLER
Bilişim Teknolojileri
Sosyal Bilimlerde Yöntem
Doğal Kaynaklar Ekonomisi
Kamu Yönetimi
Siyasi Olaylar Tarihi
Afet Kültürü
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
AKTS
6
6
3
3
3
K
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
0
28
2
2
2
2
2
2
2
30
20
2
2
2
2
2
2
2
22
AKTS
3
5
5
4
4
3
3
27
3
3
3
3
30
K
2
3
3
3
3
2
2
18
2
2
2
2
20
İKİNCİ YIL
III. YARIYIL
KODU
TUR201Z
TUR203Z
TUR205Z
TUR207Z
TUR209Z
TUR211Z
TUR213S
TUR215S
TUR217S
DERSİN ADI
Mikro İktisat I
Makro İktisat I
İstatistik I
Finansal Muhasebe
Çalışma Ekonomisi
Kantitatif İktisat I
ZORUNLU DERSLER
Türk İktisat Tarihi
Turizm İşletmeciliği
Anayasa Hukuku
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
IV. YARIYIL
AKTS
5
3
5
5
4
5
K
3
2
3
3
3
3
27
3
3
3
3
30
17
2
2
2
2
19
KODU
TUR202Z
TUR204Z
TUR206Z
TUR208Z
TUR210Z
TUR212Z
TUR214Z
TUR216S
TUR218S
TUR220S
DERSİN ADI
Mikro İktisat II
Makro İktisat II
İstatistik II
Değerleme ve Dön. Sonu İşlemleri
Kamu Maliyesi
İktisat Politikası
Borçlar Hukuku
ZORUNLU DERSLER
Endüstri İlişkileri
Turizm Politikası ve Planlaması
Kantitatif İktisat II
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
177
İ.Ü. İKTİSAT FAKÜLTESİ
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI
ÜÇÜNCÜ YIL
V. YARIYIL
KODU
DERSİN ADI
TUR301Z
Turizm Endüstrisine Giriş
TUR303Z
TUR305Z
TUR307Z
TUR309Z
TUR311Z
TUR313Z
Turizmde Yönetim ve
Organizasyon
Konaklama İşletmeleri
Yönetimi
Seyahat İşletmeleri Yönetimi
Yiyecek-İçecekİşletmeleri
Yönetimi
Uygulamalı Yabancı Dil
(İngilizce I)
İkinci Yabancı Dil (Almanca I)
TOPLAM KREDİ
VI. YARIYIL
AKTS
K
5
3
5
3
5
3
5
KODU
TUR302Z
DERSİN ADI
Turizmde İnsan Kaynakları
Yönetimi
TUR304Z
AKTS
K
5
3
Pazarlama İlkeleri
5
3
TUR306Z
Turizm Ekonomisi
5
3
3
TUR308Z
Turizmde Örgütsel Davranış
5
3
4
3
TUR310Z
Anadolu Uygarlıkları
4
3
3
3
TUR312Z
3
3
3
30
3
21
TUR314Z
3
30
3
21
AKTS
6
K
2
6
3
6
3
3
3
3
3
ZORUNLU DERSLER
24
14
Turizmde Ulaştırma Sistemleri
3
2
3
2
3
2
3
3
3
3
6
30
2
2
2
2
4
18
Uygulamalı Yabancı Dil (İngilizce
II)
İkinci Yabancı Dil (Almanca II)
TOPLAM KREDİ
DÖRDÜNCÜ YIL
VII. YARIYIL
KODU
TUR401Z
TUR403Z
TUR405Z
TUR407Z
TUR409Z
TUR411Z
TUR413S
DERSİN ADI
Önbüro Yönetimi
Yiyecek - İçecek Maliyet
Kontrolü
Turizmde Toplam Kalite
Konaklama
İşletmelerinde
Otomasyon Sis.
Mesleki Yabancı Dil (İngilizce
I)
İkinci Yabancı Dil (Almanca
III)
ZORUNLU DERSLER
Turizmde İletişim ve Halkla
İlşkiler
VIII. YARIYIL
AKTS
5
K
2
KODU
TUR402Z
5
2
TUR404Z
4
2
TUR406Z
4
3
TUR408Z
3
3
TUR410Z
3
3
24
15
3
2
TUR412S
TUR414S
TUR415S
Turizm Sosyolojisi
3
2
TUR417S
Avrupa Birliği ve Turizm
3
2
TUR419S
TUR421S
TUR423S
TUR425S
Özel İlgi Turizmi
Turizmde Kariyer Yönetimi
Çevre ve Turizm
Kongre ve Fuar Yönetimi
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
3
3
3
3
6
30
2
2
2
2
4
19
TUR416S
TUR418S
TUR420S
TUR422S
TUR424S
DERSİN ADI
Turizmde Yat. ve Pro. Yönetimi
Turizm Pazarlaması
Seyahat İşletmelerinde
Otomasyon Sis.
Mesleki Yabancı Dil (İngilizce II)
İkinci Yabancı Dil (Almanca IV)
Rekresayon ve Animasyon
Yönetimi
Turizmde Bilgi Teknolojileri
Yönetimi
Turizm Hukuku
Turizm İşletmeleri Muhasebesi
Turizmde Etik
Turizmde Güncel Sorunlar
SEÇİMLİK DERSLER
TOPLAM KREDİ
178
ARAŞTIRMA
MERKEZLERİMİZ
179
TÜRKİYE, AVRUPA VE ORTADOĞU EKONOMİK VE SOSYAL İLİŞKİLER
ARAŞTIRMA MERKEZİ
SOSYOLOJİ VE METODOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
İNSAN KAYNAKLARI ARAŞTIRMA MERKEZİ
İKTİSADİ GELİŞME VE DOKÜMANTASYON ARAŞTIRMA MERKEZİ
BANKACILIK ARAŞTIRMA MERKEZİ
MALİYE ARAŞTIRMA MERKEZİ
İŞLETME YÖNETİMİ VE MUHASEBE ARAŞTIRMA MERKEZİ
İSTATİSTİK ARAŞTIRMA MERKEZİ
TÜRK İKTİSAT VE İÇTİMAİYAT TARİHİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
SİYASET VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ARAŞTIRMA MERKEZİ
180
MEMURLARIMIZ
VE PERSONELİMİZ
181
DEKAN
Kütüphane
Müdürlüğü
FAKÜLTE
KURULU
Öğrenci İşleri
Bürosu
YÖNETİM
KURULU
Maaş
Bürosu
Personel Bürosu
DEKAN
YARDIMCISI
DEKAN
YARDIMCISI
Tahakkuk Bürosu
FAKÜLTE
SEKRETERİ
Ayniyat Bürosu
Evrak
Bürosu
BÖLÜMLER
İdare
Amirliği
İDARİ ORGANİZASYON YAPISI
182
183
GENEL İDARİ HİZMETLER SINIFINA TABİ PERSONELİMİZ
Fakülte Sekreteri Mehmet Dilmaç
Personel Şefi Zuhal IŞILDAR
Öğrenci İşleri Şefi Turan KAYA
Gülay ÖZEL
Evrak Bürosu ve Yazı İşleri Şefi Yasemin AYDIN
Kütüphane Sorumlusu Selvi SUİÇMEZ
Kemal DEMİRCİ
Sevgi KILINÇ
Hülya ERİK
Hamiyet TURGUT
Murat KİŞİ
Hande GEZGİNER
Serpil DURMAZ
Sibel PAKARDA
Şafaknur BEKAR
Leyla GÜNGÖR MEREY
Ulviye IŞIK
Serap KAKŞA
Arzu ÖTÜMLÜ
Güler KARSAVRAN
Meral ÖZCAN
Cevdet UÇAR
Mehmet Şükrü ŞENCAN
Rıdvan TURANLI
Serap SARIKAŞ
Güner SARAÇ
Erkan AYDINALP
Muharrem BOZKURT
Ziya MURAT
Zeliha KARAOĞLU
Sabri KARDAŞ
Hacer HAKGÜDER
184
Cavit YILMAZ
Ali YUMAT
Enes PEHLİVAN
YARDIMCI İDARİ HİZMETLER SINIFINA TABİ PERSONELİMİZ
Mustafa CEYLAN
Muhittin ŞİMŞEK
Ramazan ER
Şükrü ÇAVDARLI
Erhan GEDİK
Tekin ŞERAN
Fazıl BOYRAZ
Recep PARLAK
Ali AKGÜN
Zafer KARA
Şenel ÖZDEMİR
Sezai ŞİMŞEK
Feyzullah BAŞAR
Döndü UZUNBOY
Bünyamin CELEP
Seyla PARKIN
Erdal ARIGÜN
Gülçin KIZILARSLAN
185
FAKÜLTEMİZDE
ERASMUS
186
Doç. Dr. Nagihan OKTAYER
İ.Ü. İktisat Fakültesi Erasmus Koordinatörü
Dünyada yaşanan küresel ve bölgesel nitelikli bütünleşme hareketlerinin bir yansıması
da şüphesiz eğitim alanında kendini göstermektedir. Bu çerçevede küreselleşme süreci, eğitim
politikalarının yeniden biçimlenmesine neden olan bir dönüşümü de beraberinde getirmiştir.
Avrupa Birliği ülkeleri tarafından uygulamaya konulan “Hayat Boyu Öğrenme Programı” söz
konusu dönüşümün Avrupa’daki ayağını oluşturmaktadır. Bu program ile başta Birlik üyesi
ülkeler olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinin eğitim ve öğretim sistemlerinin modernizasyon
ve uyumunun sağlanması hedeflenmiştir. Hayat boyu öğrenme programlarının dört alt
bileşeninden biri olan “Erasmus Programı” Yüksek öğretim alanındaki değişim ve dönüşüm
hareketini içermektedir. Bu çerçevede Erasmus programı, Avrupalı yüksek öğretim
kurumlarının karşılıklı olarak ve çok yönlü bir biçimde işbirliği yapmalarını teşvik etmeye
yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Programın temel amacı, Avrupa'da yüksek öğretimin
kalitesini artırmak ve bu alanda Avrupa boyutunu güçlendirmektir. Söz konusu program,
üniversiteler arasında yapılan ikili anlaşmalar temelinde, öğrenci ve öğretim üyelerinin
karşılıklı değişimi esasına dayanmaktadır.
Avrupa içerisinde kültürel sınırların aşılmasını, farklı kültürlerin birbirini daha iyi
tanımasını ve farklı ülke deneyimlerinden hareketle yüksek öğretimde kalitenin artırılmasını
amaçlayan Erasmus programına Fakültemiz 2005 yılında dahil olmuştur. Söz konusu tarihten
bu yana, bu program kapsamında kendi alanında önde gelen çok sayıda Avrupa üniversitesi
ile ikili anlaşmalar imzalanarak öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliği konusunda karşılıklı
işbirliğine gidilmiştir. Bu çerçevede İktisat Fakültesi’nin İtalya ile 7, İspanya ile 5, İngiltere
ile 4, Fransa ile 3, Almanya ve Polonya ile 2’şer ve Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Danimarka
ve İsveç ile 1’er tane olmak üzere toplam 27 Avrupa üniversitesi ile anlaşması bulunmaktadır.
Söz konusu anlaşmalar ile öğrencilerimize eğitimlerinin bir kısmını yurt dışında geçirme
imkanı sağlanırken, dileyen öğretim üyelerimiz kısa süreli de olsa farklı akademisyenlerle
buluşma ve farklı akademik ortamlarda çalışma imkanını elde edebilmişlerdir. İktisat
Fakültesi bu süreçte çok sayıda yabancı öğrenciye de ev sahipliği yapmıştır. Fakültemizde
öğrencilerimizin Erasmus programına olan ilgileri yıllar itibariyle giderek artmış ve geçmişten
günümüze kadarki süreçte toplam 125 öğrencimiz hareketliliğe katılmak suretiyle eğitiminin
bir veya iki dönemini yurt dışındaki bir üniversitede sürdürmüştür.
İktisat Fakültesi Kapsamında Erasmus Programına Katılan Öğrencilerin Bölümler
İtibarıyla Dağılımı
Bölümler
İngilizce İktisat
Türkçe İktisat
Çalışma Ek.ve End.İl.
Maliye
İşletme
Turizm İşletmeciliği
Siyaset Bil.ve Uls. İl.
Ekonometri
Giden Toplam Öğr.
2006/2007
1
2
3
2007/2008
3
2
1
6
2008/2009
10
4
4
1
1
20
2009/2010
11
5
2
1
1
20
2010/2011
16
4
1
1
5
3
1
31
2011/2012
24
3
4
4
6
4
45
187
SPOR
TAKIMLARIMIZ
VE ELDE
ETTİĞİMİZ
BAŞARILAR
188
Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Emre ERKAL
İ.Ü. İktisat Fakültesi Spor Koordinatörü
İstanbul Üniversitesi bünyesinde her yıl düzenlenen “Spor Şöleni”nin 32.sini, 2011
yılında tamamlamış bulunuyoruz. Tüm fakülte, meslek yüksek okulu ve diğer bağlı birimlerin
katılımıyla gerçekleştirilen bu şölende; futbol(erkek), basketbol(bayan-erkek), voleybol
(bayan-erkek), tenis(bayan-erkek), masa tenisi(bayan-erkek), satranç ve yüzme dalları
bulunmaktadır. 2012’de yapılacak 33. Spor Şöleninde yukarıdaki dallara ilave olarak
müsabakalara; badminton, bilardo, bovling, bocce, okçuluk ve oryanteiring dalları da
eklenmiştir.
İstanbul Üniversitesi Spor Birliği Kulübü (İÜSBK) tarafından düzenlenmekte olan bu
Spor Şölenlerinde, İktisat Fakültesi Futbol takımı 2010 yılında şampiyon olarak, Fakültemizin
75. Kuruluş Yıldönümünde büyük bir başarıya imza atmıştır.
İstanbul Üniversitesi’ndeki spor faaliyetlerin tarihçesine baktığımızda ise, 1953 yılına
gitmemiz gereklidir. Üniversitemizi spor yarışmalarında “İstanbul Üniversitesi ”adı ve unvanı
altında temsil etmek için 1953 yılında Rektör Prof.Dr. Fahir YENİÇAY tarafından İstanbul
Üniversitesi Spor Kulübü kurulmuştur. Kulüp aynı zamanda Üniversite içi sportif
faaliyetlerini de “Rektörlük Kupası” adı altında 1971 yılına kadar gerçekleştirmiştir.
1975 yılında Rektör Prof. Dr. Haluk ALP önderliğinde dönemin Fen Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Ali Rıza BERKEM başkanlığı’nda İstanbul Üniversitesi Öğrencilerine sportif
faaliyetleri sunabilmek amacıyla 02.04.1975 tarihinde İstanbul Üniversitesi Spor Birliği
kurulmuştur.
04.07.1982 tarihinde Kulüp kendini fes edip Gençlik Spor Genel Müdürlüğü’ne bağlı
İstanbul Üniversitesi Spor Birliği Kulübü adını almış, hem üniversite içi hem de kamu
yararına hizmet veren bir kuruluş olmuştur.
İktisat Fakültesini kazanarak aramıza katılan, tüm sporcu arkadaşlarımızın da tüm
dallardaki takımlarımıza katılmalarını bekliyoruz. Tüm lisanslı sporcular veya lisanslı
olmayıp da spor altyapısı olan öğrenci arkadaşlar, fakülte takımlarımıza katılabilirler. Ayrıca,
fakülte personelimizden ve yüksek lisans ile doktora öğrencilerinden oluşacak iki kişilik ek
kontenjan hakkı da tüm takımlara tanınmış bulunmaktadır.
Fakülte takımlarında başarı gösteren sporcular da, daha sonra İ.Ü. takımlarına
seçilerek, Türkiye Üniversitelerarası Spor Liginde mücadele edebilmektedir.
Yeni sporcu arkadaşlarımızın fakülte takımlarımıza katılımıyla birlikte, bundan
sonraki İ.Ü. Spor Şölenleri’nde yeni başarılara ve şampiyonluklara hepbirlikte imza
atacağımızdan dolayı mutluluk duyacağız.
189
FAKÜLTEMİZ BÜNYESİNDE ÖĞRENCİLERİMİZDEN OLUŞAN
SPOR TAKIMLARIMIZ TARAFINDAN KAZANILAN
BAŞARILARDAN BAZILARI
1972 Rektörlük Kupası
Basketbol Takımı-İkincilik
1975 Rektörlük Kupası
Futbol Takımı-İkincilik
İstanbul Üniversitesi 3. Spor Şöleni (1982)
Erkek Basketbol Takımı-İkincilik
Erkek Voleybol Takımı-Birincilik
İstanbul Üniversitesi 7. Spor Şöleni (1986)
Kız Basketbol Takımı-Birincilik
Erkek Voleybol Takımı-Birincilik
İstanbul Üniversitesi 8. Spor Şöleni (1987)
Kız Basketbol Takımı-Birincilik
Erkek Basketbol Takımı-Birincilik
İstanbul Üniversitesi 9. Spor Şöleni (1988)
Kız Basketbol Takımı-Birincilik
Erkek Basketbol Takımı-Birincilik
İstanbul Üniversitesi 10. Spor Şöleni (1989)
Bayanlar Masa Tenisi-İkincilik
İstanbul Üniversitesi 13. Spor Şöleni (1992)
Kız Basketbol Takımı-İkincilik
Erkek Basketbol Takımı-Üçüncülük
Erkek Voleybol Takımı-Üçüncülük
190
İstanbul Üniversitesi 14. Spor Şöleni (1993)
Kız Basketbol Takımı-İkincilik
Kız Voleybol Takımı-İkincilik
Erkek Basketbol Takımı-Birincilik
İstanbul Üniversitesi 15. Spor Şöleni (1994)
Kız Basketbol Takımı-Üçüncülük
Erkek Basketbol Takımı-İkincilik
Erkek Voleybol Takımı-Birincilik
İstanbul Üniversitesi 17. Spor Şöleni (1996)
Kız Basketbol Takımı-Birincilik
Futbol Takımı-Birincilik
Erkek Basketbol Takımı-Birincilik
Erkek Voleybol Takımı-İkincilik
İstanbul Üniversitesi 18. Spor Şöleni (1997)
Kız Basketbol Takımı-Birincilik
Futbol Takımı-Birincilik
Erkek Basketbol Takımı-Birincilik
Erkek Voleybol Takımı-Birincilik
İstanbul Üniversitesi 20. Spor Şöleni (1999)
Futbol Takımı-Birincilik
İstanbul Üniversitesi 21. Spor Şöleni (2000)
Erkek Basketbol Takımı-Üçüncülük
Erkek Satranç Takımı-İkincilik
Erkek Voleybol Takımı-İkincilik
İstanbul Üniversitesi 22. Spor Şöleni (2001)
Kız Basketbol Takımı-Birincilik
Futbol Takımı-Birincilik
Erkek Basketbol Takımı-Birincilik
191
İstanbul Üniversitesi 25. Spor Şöleni (2004)
Kız Basketbol Takımı-Birincilik
İstanbul Üniversitesi 26. Spor Şöleni (2005)
Kız Basketbol Takımı-Birincilik
İstanbul Üniversitesi 27. Spor Şöleni (2006)
Erkek Voleybol Takımı-Üçüncülük
İstanbul Üniversitesi 29. Spor Şöleni (2008)
Kız Basketbol Takımı-İkincilik
İstanbul Üniversitesi 30. Spor Şöleni (2009)
Kız Basketbol Takımı-Birincilik
Futbol Takımı-Üçüncülük
Erkek Basketbol Takımı-Birincilik
Tenis Tek Erkekler-Birincilik
İstanbul Üniversitesi 32. Spor Şöleni (2011)
Futbol Takımı-Birincilik
192
193
194
195
196
197
198
ÖĞRENCİ
KULÜPLERİMİZ
199
Doç. Dr. Burak Samih GÜLBOY
İ.Ü. Öğrenci Kulüpleri
Merkez Kampüs Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. Uğur DOLGUN
İ.Ü. İktisat Fakültesi
Öğrenci Kulüpleri Birim Sorumlusu
Fakültemiz, öğrencilerine daha vizyoner bir bakış açısı sunmak amacıyla ders dışı
etkinlikleri de desteklemektedir. Bu amaçla farklı mekânlarda faaliyetlerini sürdüren öğrenci
kulüpleri, sadece Öğrenci Kültür Merkezi bünyesinde değil aynı zamanda fakülte ve
yüksekokul kapsamında da çalışmalarını gerçekleştirmektedirler.
Öğrencilerin çeşitli sanat dallarında, sosyal aktivite ve projelerle ilgi çalışma
alanlarını genişletmek ve onlara bu konularda çeşitli imkânlar sağlamak; öğrenci-öğretim
üyesi, sanatçı, halk el ele vererek sanat, kültür, bilim ve sosyal etkinliklerini izleme, tanıma ve
onlara bir şeyler katma fırsatını vermek; sevgi, dostluk, dayanışma ve paylaşma gibi
değerlerin korunduğu bir bilinç ortamı meydana getirmek; bilgiyi kullanabilen, onu
geliştirebilen, düşünerek yeni bilgiler ve yeni fikirler üretebilen yeni nesil gençleri yetiştirmek
ve İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin sanat ve kültür ile uğraşabilecekleri yeni alanlar ve
mekânlar oluşturmak bu kulüplerin çalışmaları ve amaçları arasındadır.
Fakültemiz bünyesindeki bu kulüplerde görev alanlar, ulusal ve uluslararası alanda her
türlü şenlik, bilimsel toplantı ve benzeri etkinliklerde gururla ve büyük bir başarıyla İstanbul
Üniversitesi’ni temsil etmektedir. Böylece hem kendi ufuklarını geliştirmekte hem de
üniversitemizin tanıtımına katkıda bulunmaktadır. İstanbul Üniversitesi, fakültemiz
öğrencilerinin bu katılımlarıyla uluslararası alanda sesini sadece bilimsel anlamda değil
kültürel anlamda da duyurma şansını elde etmektedir.
İktisat Fakültesi bünyesinde yer alan kulüpler şunlardır: İktisat Kulübü, Maliye
Kulübü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kulübü, İşletme Kulübü, Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler Kulübü, Ekonometri Kulübü, Müzik Kulübü, Fotoğraf Kulübü, Tiyatro
Kulübü, Gelişim ve Tanıtım Kulübü.
Bu kulüplerimiz düzenli olarak; konferans, panel, söyleşi, tartışma, gösteri, gezi, vb.
gibi değişik etkinliklerde bulunmaktadırlar. Bu etkinliklerden ayrıca, kulüplere üye olmayan
diğer öğrenciler de yararlanabilmektedir.
200
KULÜPLERİMİZİN ETKİNLİKLERİNDEN FOTOĞRAFLAR
201
202
203
204
205
206
71. MEZUNİYET
ŞÖLENİMİZDEN
(2010-2011 EĞİTİMÖĞRETİM YILI)
KARELER
207
Dekanımız Prof. Dr. Sedat MURAT Açılış Konuşmasını Yaparken
Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR Açılış Konuşmasını Yaparken
208
Eski Dekanlarımızdan Prof. Dr. Esfender KORKMAZ Açılış Konuşmasını Yaparken
Fatih Belediye Başkanımız Mustafa DEMİR
Açılış Konuşmasını Yaparken
209
İFMC Adına Genel Başkan Vahap Adıyaman
Konuşmasını Yaparken
İKDER Adına Prof. Dr. Süleyman ÖZDEMİR Konuşmasını Yaparken
210
Fakültemiz Öğretim Üyesi ve YÖK Üyesi Prof. Dr. Berrak KURTULUŞ Eski Dekanlarımızdan Prof. Dr. Esfender KORKMAZ
Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR - Dekanımız Prof. Dr. Sedat MURAT
211
Dekan Yardımcımız Prof. Dr. Salim Ateş OKTAR İ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan MERİÇ
Dekan Yardımcımız Doç. Dr. Seyhun DOĞAN İ.Ü. İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal TEKARSLAN
212
Dekanımız Prof. Dr. Sedat MURAT Borusan Holding Kurucu ve Onursal Başkanı Asım KOCABIYIK
Eski Dekanımız ve Sosyal Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Mithat Zeki DİNÇER Öğrenci İşleri Şefimiz Turan KAYA
213
Fakültemiz Öğretim Üyesi Toktamış ATEŞ - Fakültemiz Marşı Söz Yazarı ve
Bestecilerinden Selçuk ALAGÖZ
214
215
FAKÜLTEMİZDEN
ENSTANTANELER
216
Fakültemizin 74. Kuruluş Yıldönümü Kutlaması
217
Kütüphanemiz
218
Nadir Eserlerimiz
219
Prof. Dr. Memduh YAŞA Koleksiyonu
220
Prof. Dr. Sencer DİVİTÇİOĞLU Koleksiyonu
221
Prof. Dr. Yüksel ÜLKEN Koleksiyonu
222
M1 Amfimiz
223
M4 Amfimiz
Merkez Kampüs Bahçemiz
224
Havuzlu Bahçemiz
225
Fakültemizden Süleymaniye Cami
226
227

Benzer belgeler

İçeriğin PDF halini indirmek için burayı tıklayabilirsiniz.

İçeriğin PDF halini indirmek için burayı tıklayabilirsiniz. İstanbul’da olmanın verdiği üstünlükle birleştirerek, kuruluşundan kısa bir süre sonra, sosyal bilimlerin iktisat ve iktisat ile ilişkili farklı alanlarının hem eğitim hem de bilimsel anlamda merke...

Detaylı